Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:3478

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-04-2014
Datum publicatie
25-04-2014
Zaaknummer
C/14/150629 / FA RK 13-2483
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

stiefouderadoptie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Alkmaar

zaak-/rekestnr.: C/14/150629 / FA RK 13-2483

beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 16 april 2014

in de zaak van:

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: verzoeker,

advocaat: mr. L.M. Wagemaker, kantoorhoudende te Hoorn Nh,

-tegen-

[de vader],

wonende te [woonplaats],

hierna mede te noemen: de vader,

strekkende tot:

  • -

    adoptie van [minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] en [minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], door verzoeker;

  • -

    voor zover nodig: het mede belasten van verzoeker met het ouderlijk gezag over de minderjarigen;

  • -

    voor zover nodig: het formeel bepalen van de geslachtsnaam van de minderjarigen op [geslachtsnaam].

Als belanghebbende wordt aangemerkt: [de moeder], hierna mede te noemen: de moeder.

1 Procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van verzoeker, ingekomen op 5 december 2013.

1.2

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 7 april 2014 in aanwezigheid van verzoeker bijgestaan door mr. L.M. Wagemaker en de moeder. De vader is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

2 Feiten en omstandigheden

- de minderjarigen zijn geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] uit het huwelijk van de vader en de moeder;

- het huwelijk van de vader en de moeder is ontbonden op 10 juni 2008 door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de echtscheidingsbeschik-king van de rechtbank [plaats] van 21 mei 2008;

- bij beschikking van de rechtbank te Alkmaar van 9 juni 2010 is het gezamenlijk gezag van de vader en de moeder beëindigd en is de moeder belast met het eenhoofdig gezag over de minderjarigen;

- verzoeker is op [huwelijksdatum] te [plaats] gehuwd met de moeder;

- uit het huwelijk van verzoeker en de moeder is op [geboortedatum] te [geboorteplaats] geboren de minderjarige [minderjarige];

- verzoeker zorgt sinds 10 juli 2009 samen met de moeder voor de minderjarigen.

3 Beoordeling

3.1

De vader is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen en heeft het verzoek niet tegengesproken.

3.2

De met het gezag belaste moeder stemt in met het verzoek tot adoptie.

3.3

De rechtbank heeft op grond van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, de overtuiging dat de gevraagde adoptie in het kennelijk belang van de minderjarigen is. Tevens is komen vast te staan dat de minderjarigen thans en naar voor de toekomst redelijkerwijs is te voorzien niets meer van de vader in de hoedanigheid van ouder te verwachten hebben, zodat, nu ook overigens aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, het verzoek voor toewijzing vatbaar is.

3.4

Verzoeker en de moeder hebben reeds een kind tot wie zij in familierechtelijke betrekking staan zodat de minderjarigen het tweede en derde kind zijn tot wie verzoeker en de moeder in familierechtelijke betrekking komen te staan.

3.5

Nu de minderjarigen het tweede en derde kind zijn tot wie verzoeker en de moeder in familierechtelijke betrekking komen te staan, is voor de naamskeuze artikel 1:5 lid 8 BW van toepassing. Uit dit artikel blijkt dat de keuze die voor de naam van het eerste kind van dezelfde ouders is gedaan, beslissend is voor alle volgende kinderen. De minderjarigen zullen na de adoptie derhalve de geslachtsnaam [geslachtsnaam] dragen. Daarmee komt de rechtbank niet toe aan het geven van een beslissing op het voorwaardelijke verzoek formeel te bepalen dat de geslachtsnaam van de minderjarigen [geslachtsnaam] zal zijn. Voor de duidelijkheid zal de rechtbank hierna de wijziging van de geslachtsnaam gelasten, nu dit uit het wettelijke systeem volgt.

3.6

Verzoeker heeft verzocht, voor zover nodig, hem mede met het gezag over de minderjarigen te belasten.

3.7

Verzoeker is gehuwd met de moeder en uit het systeem van de wet (artikel 1:251 lid 1 BW) volgt dat er in die situatie sprake is van gezamenlijk gezag van verzoeker en de moeder. Daarmee komt de rechtbank niet toe aan het geven van een beslissing op het voorwaardelijke verzoek om verzoeker mede te belasten met het ouderlijk gezag over de minderjarigen.

4 Beslissing

4.1

Spreekt uit de adoptie van de minderjarigen van het mannelijk geslacht:

- [minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], en

- [minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

door verzoeker voornoemd.

4.2

Gelast wijziging van de geslachtsnaam van de minderjarigen in: [geslachtsnaam].

4.3

Draagt de griffier op grond van artikel 1:20 e lid 1 BW op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.A. van den Berg, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2014.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.