Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:10675

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-11-2014
Datum publicatie
24-12-2014
Zaaknummer
3063766 - CV EXPL 14-1505
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Non-conformiteit bij consumentenkoop met betrekking tot tweedehandsauto van 10 jaar oud. Kilometerstand fors teruggedraaid. Garantie afgesproken met hulppersoon van de verkoper.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknummer/rolnummer: 3063766 \ CV EXPL 14-1505 (H.K.)

Uitspraakdatum: 12 november 2014

Vonnis in de zaak van:

1 [naam eiser 1] en

2. [eiser 2], beiden wonende te [plaats], gemeente [Y]

e i s e r s

gemachtigde: mr. W.M. Stroek, advocaat te Hoorn

tegen

[naam gedaagde] , h.o.d.n. Handelsonderneming [X],

wonende te Eindhoven aan de Industrieweg nr. 8

g e d a a g d e n

gemachtigde: mr. P.J.A. van de Laar, advocaat te Eindhoven.

1 Het procesverloop

Voor het procesverloop verwijst de kantonrechter naar de volgende stukken:

- de dagvaarding van 7 mei 2014 met producties, waaronder een usb-stick;

- de conclusie van antwoord met producties;

- het tussenvonnis van de kantonrechter van 23 juli 2014, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- de met het oog op de terechtzitting overgelegde stukken.

- de aantekeningen van hetgeen is besproken tijdens de comparitiezitting op 15 oktober 2014, waaruit blijkt dat partijen in persoon ter zitting zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigden;

- de pleitnota die de gemachtigde van eisers op de comparitiezitting heeft overgelegd.

Vervolgens is op vandaag uitspraak bepaald.

2 De feiten

2.1

Eisers hebben op 16 oktober 2013 bij gedaagde een auto, een Nissan Primera met kenteken [kenteken] met bouwjaar 2003, gekocht voor de prijs van € 3.900,--. De auto had een kilometerstand van 89.000 km. Op het getekende koopcontract van die datum staat vermeld: “GEEN GARANTIE”.

2.2

Op 17 oktober 2013 hebben eisers, in verband met gebreken aan de auto, zich gewend tot een garage in de regio met het verzoek om de Nationale Autopas te checken. Daaruit bleek dat de kilometerstand van de auto ruim 100.000 hoger moet zijn dan de auto aangaf.

2.3

Op 19 oktober 2013 hebben eisers zich gewend tot garage All Round b.v. in Wervershoof voor een autocheck. Deze garage heeft op 21 oktober 2013 de volgende gebreken aan de auto geconstateerd:

- rechtsvoor rammel

- stabilisatorstangen linksvoor en –achter ruim

- stuurpomp lekt olie

- distributieketting is heel ruim.

2.4

Bij brief van 20 oktober 2013 hebben eisers de aankoopsom van gedaagde teruggevorderd.

2.5

In verband met de gebreken aan de auto zijn eisers op 25 oktober 2013 teruggegaan naar de garage van gedaagde. Op 29 oktober 2013 is de auto door gedaagde opgehaald voor reparatie. De auto is door eisers gerepareerd terugontvangen op 6 november 2013.

2.6

Omdat de auto daarna nog steeds problemen gaf, zijn eisers opnieuw naar garage All Round b.v. in Wervershoof gegaan voor controle. Volgens schriftelijke opgave van 3 januari 2014 van deze garage is sprake van de volgende gebreken aan de auto:

- stuurbekrachtiging lek bij pomp en stuurhuis

- motorolie niet meer aan peilstok

- ketting rammelt bij starten

- achteruitrijcamera is erg donker

- radio is ontvangst probleem

- cruise control (kunnen wij niets mee)

- motor gebruikt behoorlijk olie.

2.7

Op 3 februari 2014 heeft garage All Round b.v. desgevraagd de herstelkosten aan de auto beraamd op € 2.798,97, inclusief btw.

2.8

Bij aangetekende brief van 14 februari 2014 hebben eisers de koopovereenkomst ontbonden en gedaagde zeven dagen de tijd gegeven tot terugbetaling van de koopsom ad € 3.900,-- en betaling van de inmiddels gemaakt kosten ad € 332,18.

3 Het geschil

3.1

Eisers vorderen – kort weergeven – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  1. terugbetaling van de koopsom ad € 3.900,--, te vermeerderen met rente;

  2. betaling van € 581,23 ter zake van schadevergoeding met rente;

  3. veroordeling van gedaagde de auto uit [plaats] op te halen, subsidiair aanvullende schadevergoeding van € 48,50;

  4. betaling van € 515,-- aan buitengerechtelijke kosten;

  5. de proceskosten met rente;

  6. de nakosten.

3.2

Eisers hebben, zakelijk weergegeven en onder verwijzing hetgeen hiervoor onder de feiten is weergegeven, het volgende aan hun vordering ten grondslag gelegd.

De door hen gekochte auto beantwoordt niet aan de overeenkomst zoals die tussen partijen is gesloten. Niet alleen is de kilometerstand veel hoger dan voorgehouden, maar bovendien bleek de auto diverse ernstige gebreken te vertonen. Hadden zij tevoren van deze gebreken geweten dan hadden zij de auto nooit gekocht. De gebreken zijn zodanig ernstig dat zij de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Eisers doen hierbij een beroep op het garantiebewijs dat gedaagde desgevraagd op 25 oktober 2013 heeft afgegeven en dat zij als productie 5 bij dagvaarding hebben overgelegd. Op dit stuk staat vermeld: “Nissan Primera [kenteken] garantie 6 mnd op de motor + auto”. Bovendien hebben de medewerkers [a] en [b] van [X] deze garantie mondeling toegezegd in het gesprek op 25 oktober 2013. Eisers hebben dit gesprek opgenomen; zij verwijzen hiervoor naar de door hen overgelegde usb-stick en naar de transcriptie van dit gesprek.

3.3

Gedaagde heeft verweer gevoerd. Daartoe stelt gedaagde – samengevat – dat bij de totstandkoming van de koopovereenkomst geen garantie werd overeengekomen. Er wordt slechts 3 maanden garantie gegeven tegen een meerprijs en daar hebben eisers niet voor gekozen. Ook uit de verkoop- en leveringsvoorwaarden blijkt dat geen garantie wordt gegeven op geleverde, gebruikte automobielen, ook niet voor verborgen gebreken.

De auto was APK gekeurd. De auto verkeerde in een staat die eisers mochten verwachten van een auto van 10 jaar oud. Kort voor de koop is er nog een nieuwe motor in de auto geplaatst. Gedaagde betwist de gebreken aan de auto zoals door garage All Round weergegeven. Er is geen objectief rapport door eisers overgelegd.

Gedaagde betwist dat door haar toezeggingen zijn gedaan over garantie. De handtekening onder het stuk van 25 oktober 2013, waarop is vermeld dat er alsnog 6 maanden garantie zou worden gegeven, is niet van gedaagde afkomstig, althans niet van een persoon die bij hem in loondienst is of die bevoegd is hem te vertegenwoordigen.

Gedaagde heeft de kilometerteller niet teruggedraaid. Omdat er twijfel was over de juistheid van de kilometerstand staat op het koopcontract vermeld: “KM.ST.ON”, hetgeen wil zeggen: “kilometerstand onlogisch”.

3.4

Bij de beoordeling zal zo nodig nog nader op de standpunten van partijen worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1

Vaststaat dat eisers bij gedaagde een auto hebben gekocht van 10 jaar oud. Voorts neemt de kantonrechter als vaststaand aan dat kort voor de koop een andere motor in de auto is geplaatst. De kilometerteller van de auto gaf een stand aan van 89.000 km.

Onbetwist is door eisers op de comparitiezitting gesteld dat [A] de auto aan eisers heeft verkocht. Zijn handtekening staat onder het koopcontract en hij is met eisers meegegaan naar het postkantoor voor het vrijwaringsbewijs. Hij heeft ook de koopsom van € 3.900,-- in ontvangst genomen. Volgens gedaagde is dit bedrag in de boekhouding van het bedrijf verwerkt als zijnde contant ontvangen.

Bovendien is op de comparitiezitting onbetwist door eisers aangevoerd, dat deze [A] samen met [B] – volgens gedaagde is dit zijn schoonvader die wel eens in de zaak helpt maar geen leiding geeft of enige bevoegdheid heeft – degenen zijn geweest die op 25 oktober 2013 eisers te woord hebben gestaan, welk gesprek door eisers is opgenomen. Ook is onbetwist aangevoerd, dat [A] degene is geweest die de “garantieverklaring” van 25 oktober 2013 heeft ondertekend, maar dat de verklaring op verzoek van [B1] door eiseres sub 1 is geschreven.

4.2

Gelet op het vorenoverwogene neemt de kantonrechter als vaststaand aan, dat degene die op 16 oktober 2013 feitelijk de verkoop van de auto namens gedaagde heeft gesloten

– [A] – dezelfde is geweest als degene die op 25 oktober 2013 de garantieverklaring heeft getekend. Daarmee is naar het oordeel van de kantonrechter de schijn van bevoegdheid gewekt, zeker nu op de comparitiezitting door gedaagde is toegegeven dat zijn schoonvader [A1] regelmatig in de garage van gedaagde werkzaam is. Aangenomen wordt daarom dat deze schoonvader een hulppersoon voor het werk in de garage heeft meegenomen, te weten [B1]. Hier doet niet aan af, dat gedaagde ter zitting heeft verklaard deze [B1] niet te kennen, te meer daar gedaagde wel heeft verklaard dat de contant betaalde koopsom bij hem in de boekhouding is verwerkt.

4.3

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord welke waarde kan worden toegekend aan de “garantieverklaring” die op 25 oktober 2013 door [B1] namens gedaagde is ondertekend.

Voor de uitleg van deze garantieverklaring komt het niet alleen aan op de letterlijke bewoordingen ervan, maar ook op hetgeen partijen uit elkaars verklaringen en gedragingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid mochten afleiden en verwachten.

Vaststaat in dit verband dat de kilometerstand van de auto bij de koop 89.000 km aanwees. Dit is ook de kilometerstand die wordt vermeld in de advertentie waar eisers op af zijn gegaan. Weliswaar staat op het koopcontract vermeld “KM.ST.ON”, maar onbetwist is door eisers ter zitting aangevoerd dat zij niet wisten dat deze afkorting staat voor: “kilometerstand onlogisch”. Bovendien had het op de weg van (de medewerker van) gedaagde gelegen om eisers nadrukkelijk op de betekenis van deze bepaling te wijzen.

Van een professionele autohandelaar mag worden verwacht dat de informatie die wordt verstrekt over een van de kernpunten van het product, te weten de kilometerstand, juist is, aangezien bij de koper de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat die kilometerstand niet alleen ziet op de motor, doch op de gehele carrosserie.

Nu dit niet het geval is, staat de non-conformiteit hiermee vast.

4.4

De vordering van eisers is daarom toewijsbaar als na te melden.

4.5

De uitslag van de procedure brengt mee dat de proceskosten voor rekening van gedaagde komen; de nakosten zullen overeenkomstig vaststaand beleid worden toegewezen als na te melden.

5 De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt gedaagde om aan eisers tegen kwijting te betalen:

 € 3.900,-- € 3.900,-- ter zake van de koopsom van de auto, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 maart 2014 tot de dag der voldoening,

 € 3.900,-- € 581,23 ter zake van schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 maart 2014 tot de dag der voldoening,

 € 3.900,-- € 515,-- ter zake van buitengerechtelijke kosten.

Veroordeelt gedaagde om de auto, Nissan Primera met kenteken [kenteken], uit [plaats] op te halen.

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, die tot heden voor eisers worden vastgesteld op een bedrag van € 717,54 (€ 98,54 aan dagvaardingskosten, € 219,-- aan griffierecht en een bedrag van € 400,-- voor salaris van de gemachtigde van eisers),

en veroordeelt gedaagde tot betaling van € 100,-- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door eisers worden gemaakt.

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G. Vroom, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en op 12 november 2014 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter