Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:10185

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
06-11-2014
Datum publicatie
27-01-2015
Zaaknummer
AWB - 13 _ 1667
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling mediaspelers.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank noord-holland

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummers: HAA 13/1667 tot en met 13/1671

uitspraak van de meervoudige kamer van 6 november 2014 in de zaken tussen

[X] B.V., gevestigd te [Z], eiseres

(gemachtigde: mr. R. Andringa),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane Schiphol Cargo, verweerder.

Procesverloop

Zaak 13/1667

Verweerder heeft met dagtekening 5 november 2012 aan eiseres een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) voor € 22.521,48 aan douanerechten uitgereikt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 19 februari 2013 het bezwaar van eiseres afgewezen en de utb gehandhaafd.

Zaak 13/1668

Verweerder heeft met dagtekening 25 oktober 2012 aan eiseres een utb voor € 11.225,78 aan douanerechten uitgereikt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 19 februari 2013 het bezwaar van eiseres afgewezen en de utb gehandhaafd.

Zaak 13/1669

Verweerder heeft met dagtekening 3 oktober 2012 aan eiseres een utb voor € 11.232,31 aan douanerechten uitgereikt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 19 februari 2013 het bezwaar van eiseres afgewezen en de utb gehandhaafd.

Zaak 13/1670

Verweerder heeft met dagtekening 7 september 2012 aan eiseres een utb voor € 21.166,09 aan douanerechten uitgereikt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 18 februari 2013 het bezwaar van eiseres afgewezen en de utb gehandhaafd.

Zaak 13/1671

Verweerder heeft met dagtekening 26 november 2012 aan eiseres een utb voor € 11.207,85 aan douanerechten uitgereikt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 18 februari 2013 het bezwaar van eiseres afgewezen en de utb gehandhaafd.

Alle zaken

Eiseres heeft beroep ingesteld tegen de voornoemde uitspraken op bezwaar.

Verweerder heeft verweerschriften ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 september 2014 te Haarlem. Namens eiseres is verschenen [A], directeur, bijgestaan door gemachtigde voornoemd. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. R.F. van ’t Loo en E.J. Cottaar.

Overwegingen

Feiten

1.[B] B.V. heeft op 7 september 2012 in de hoedanigheid van direct vertegenwoordiger namens eiseres aangifte voor het brengen in het vrije verkeer gedaan van mediaspelers van het merk[C], types [type 1] en [type 2].[B]

B.V. heeft op 3 en 25 oktober en 5 november 2012 in de hoedanigheid van direct vertegenwoordiger namens eiseres aangiften voor het brengen in het vrije verkeer gedaan van mediaspelers van het merk[C], type [type 2].

[D] B.V. heeft op 26 november 2012 in de hoedanigheid van direct vertegenwoordiger namens eiseres aangifte gedaan voor het brengen in het vrije verkeer van mediaspelers van het merkt[C], type[type 3].

De mediaspelers zijn telkens aangegeven onder GN-code 8521 90 00.

2. Uit de handleidingen van de in het geding zijnde typen en hetgeen partijen daarover ter zitting hebben verklaard blijkt het volgende.

De mediaspelers kunnen diverse soorten digitale bestanden (video, muziek en beeld) weergeven op verschillende weergaveapparatuur (bijvoorbeeld televisie, geluidsapparatuur, monitor, smartphone). De digitale bestanden kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld het internet via een router, vanaf een harde schijf van een pc, een usb-stick, een in te bouwen harde schijf (voor type [type 2]) of een via de usb-kabel aan te sluiten externe harde schijf.

De [type 1] ondersteunt 19 videoformaten, 7 audioformaten en 3 fotoformaten en beschikt over diverse aansluitingen (HDMI 1.3, Component Video, Composiet Video, USB 2.0 (2x), SPDIF, RJ45 en RCA). Het apparaat heeft een insteekmodule voor een flash card.

De[type 3] ondersteunt 19 videoformaten, 8 audioformaten en 5 fotoformaten en beschikt over diverse aansluitingen (HDMI 1.4, Component Video, Composiet Video, USB 2.0 (2x), SPDIF, RJ45 en RCA). Het apparaat heeft een insteekmodule voor een flash card.

De [type 2] ondersteunt 19 videoformaten, 7 audioformaten en 5 fotoformaten en beschikt over diverse aansluitingen (HDMI 1.4, Component Video, Composiet Video, USB 3.0, SPDIF, RJ45 en RCA). Het apparaat heeft een insteekmodule voor een flash card.

De mediaspelers bevatten een ethernetkaart en hebben een RTD1185 ([type 1]) of een RTD1186 ([type 2] en [type 4]) chipset voor een hoogwaardige beeldkwaliteit.

De mediaspelers bevatten geen modem of andere techniek die toegang tot het internet kan verschaffen. Voor het maken van een verbinding met het internet is een externe router nodig. Geen van de mediaspelers beschikt bij invoer over een harde schijf. Enkel type [type 2] is ontworpen om een harde schijf te bevatten. De mediaspelers worden geleverd met een afstandsbediening, een handleiding, een oplader, kabels en een schroevenset voor de optionele harde schijf ([type 2]). De mediaspelers beschikken niet over een bedieningsscherm.

Geschil

1. In geschil is de indeling in de GN van de mediaspelers.

2. Primair stelt eiseres zich op het standpunt dat de mediaspelers moeten worden ingedeeld onder GN-code 8528 71 91 als settopbox met communicatiefunctie. Subsidiair pleit eiseres voor indeling onder GN-code 8525 50 00 als zendtoestel voor televisie. Indeling onder GN-code 8521 90 00, zoals verweerder voorstaat, is volgens eiseres niet mogelijk omdat post 8521 blijkens de toelichting alleen ziet op apparaten die uitsluitend zijn ontworpen om op basis van ‘prerecorded media’ beeld en geluid af te spelen.

Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van de beroepen, vernietiging van de uitspraken op bezwaar en vernietiging c.q. vermindering van de utb’s.

3. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de mediaspelers moeten worden ingedeeld onder GN-code 8521 90 00, omdat de videoweergavefunctie de hoofdfunctie van de mediaspelers is. De in de aangiften vermelde GN-code is juist. De mediaspelers beschikken niet over een ingebouwde tv-ontvanger en kunnen daarom niet worden ingedeeld onder GN-code 8528 71 91. Indeling onder post 8525 is niet aan de orde, omdat die post betrekking heeft op toestellen die door de omroepen worden gebruikt om televisiesignalen uit de zenden.

Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van de beroepen.

Van toepassing zijnde regelgeving

1. De van belang zijnde goederencodes (tekst 2012) luiden als volgt:

Post 8521

8521 Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner:

(…)

8521 90 00 − andere

Post 8525

8525 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen:

(…)

8525 50 00 – zendtoestellen

Post 8528

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden:

(…)

– ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden:

8528 71 – – niet ontworpen om een beeldscherm of videoscherm te bevatten

(…) – – – andere

8528 71 91 – – – – toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met een ingebouwde modem voor toegang tot het internet, een functie voor alternatieve informatie-uitwisseling en de mogelijkheid tot ontvangst van televisiesignalen (“settopboxen met communicatiefunctie”, met inbegrip van toestellen met een opname- of afspeelfunctie, mits zij het essentiële karakter van een settopbox met communicatiefunctie behouden)

2. Aantekening 3 op afdeling XVI luidt als volgt:

“Voor zover niet anders is bepaald, worden combinaties van machines van verschillende soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en die een geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex.”

3. De GS-toelichting op post 8521 houdt onder meer in:

B. Toestellen voor het weergeven

Deze toestellen zijn uitsluitend ontworpen om beelden en geluid rechtstreeks op een televisieontvanger weer te geven. De dragers die in deze toestellen worden gebruikt, zijn tevoren langs mechanische, magnetische of optische weg, met speciale opnameapparatuur van opnamen voorzien.

Voorbeelden van deze toestellen zijn:

1. toestellen die platen gebruiken waarop beeld- en geluidgegevens op verschillende wijzen zijn opgeslagen en die worden afgelezen met behulp van een laserstraal, capacitieve aftaster, weergavekop of magneetkop. Onder voorbehoud van Aantekening 3 IDR op afdeling XVI worden toestellen die zowel beeld- als geluidsopnamen kunnen weergeven onder deze post ingedeeld;

2 toestellen die beeldgegevens opgenomen op een lichtgevoelige film (het geluid is op dezelfde film langs een magnetisch proces opgenomen) decoderen en in een videosignaal omzetten.”

De GS-toelichting op post 8525 houdt onder meer in:

“A. Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid

Deze groep omvat uitsluitend, voor zover het radio-omroep betreft, zendtoestellen voor draadloze transmissie. Daarentegen worden alle zendtoestellen voor televisie onder deze post ingedeeld, ongeacht de wijze van transmissie (met of zonder draad).

Deze groep omvat onder meer:

1. zendtoestellen voor radio-omroep of televisie;

2. relaistoestellen (steunzenders, enz.), voor het opvangen van programma's om ze met versterkte kracht weer uit te zenden, relaistoestellen voor televisie, die in vliegtuigen worden gemonteerd, daaronder begrepen;

3. relais-televisiezenders voor het overbrengen door middel van een antenne en een parabolische spiegelreflector van camerasignalen uit de studio of een andere plaats naar de hoofdzender;

4. zendtoestellen voor televisie voor industrieel gebruik, vaak met draadtransmissie, bijvoorbeeld voor het op afstand aflezen van instrumenten of het waarnemen in gevaarlijke ruimten.”

4. In de bijlage bij de Verordening nr. 295/2009 van de Commissie van 18 maart 2009, Pb. EU nr. L 95 van 9 april 2009 (hierna: de indelingsverordening) is het volgende opgenomen:

BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een set opgemaakt voor de verkoop in het klein bestaande uit een digitaal apparaat in een eigen behuizing bestemd voor het opnemen en weergeven van geluid en beeld in verschillende formaten, geschikt om gegevens te ontvangen van verschillende bronnen (bijvoorbeeld ontvangtoestel voor satelliettelevisie, automatische gegevensverwerkende machines, videocamera-opnametoestellen) en verschillende elementen zoals

verbindingskabels, een cd-rom, een handleiding, schroeven en een schroevendraaier.

Het apparaat bevat een gedrukte schakeling met actieve en passieve elementen (nodig voor het opnemen en weergeven van geluid en beeld), waaronder een microprocessor.

Het is uitgerust met de volgende interfaces:

— een USB-poort,

— VGA, en

— audio- en videopoorten.

Het is ook uitgerust met bedieningsknoppen

(aan/uit, spelen, pauze, volume) en een infra-roodontvanger voor afstandsbediening.

Het apparaat is ontworpen om een harde schijf te bevatten.

8521 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 2a), 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aanvullende aantekening 1 bij hoofdstuk XVI, en de tekst van de GN-codes 8521 en 8521 90 00.

Omdat het apparaat alle noodzakelijke elektronica bevat voor het uitvoeren van de functies van post 8521, met uitzondering van de harde schijf, en omdat deze componenten, zelfs bij afwezigheid van de harde schijf, niet voor enige andere functie kunnen worden gebruikt dan het opnemen en weergeven van geluid en beeld, moet het apparaat worden geacht, met toepassing van algemene regel 2 a), de essentiële kenmerken van een compleet of afgewerkt product van post 8521 te hebben. Het feit dat het apparaat geen harde schijf bevat is geen beletsel om het als een compleet of afgewerkt product in te delen.

Indeling onder post 8522 als een deel dat uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor gebruik met een apparaat van Post 8521 is daarom uitgesloten.

Het apparaat moet daarom onder post 8521 worden ingedeeld als een video-opname- en videoweergave-apparaat.

De schroevendraaier, voor de assemblage of het onderhoud van het apparaat, moet met het apparaat worden ingedeeld op grond van aanvullende aantekening 1 op afdeling XVI.

Beoordeling van het geschil

1. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (GS) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

2. De rechtbank verwerpt het standpunt van eiseres dat de mediaspelers niet onder post 8521 kunnen worden ingedeeld omdat zij niet voldoen aan de omschrijving in de GS-toelichting. De rechtbank stelt voorop dat de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen en de hoofdstukken wettelijk bepalend zijn. De door eiseres genoemde GS-toelichting is weliswaar een belangrijk hulpmiddel, maar kan niet worden gebruikt om de draagwijdte van de posten zoals deze blijkt uit de bewoordingen daarvan (in samenhang bezien met de aantekeningen) te wijzigen. Uit de bewoordingen van post 8521 blijkt niet dat deze post uitsluitend videoweergaveapparaten omvat waarin een drager wordt gebruikt van de soorten die zijn genoemd in de GS-toelichting. De aanwezigheid van een harde schijf is niet van belang. Post 8521 omvat mede videoweergaveapparaten die geen video-opnamefunctie hebben. Zelfs indien het standpunt van eiseres wordt gevolgd dat apparaten zijn uitgesloten die geen gebruik maken van ‘prerecorded media’ betekent dit niet dat de mediaspelers van post 8521 zijn uitgesloten. De videobestanden die de mediaspelers weergeven, zijn namelijk ergens opgeslagen en zijn dus ‘prerecorded’. Eiseres erkent dat externe gegevensdragers op de mediaspelers kunnen worden aangesloten. Op deze dragers zijn video- en/of fotobestanden opgeslagen, die via de mediaspelers op een televisiescherm kunnen worden weergegeven. De afwezigheid van een harde schijf en het gegeven dat in de mediaspelers niet de in de GS-toelichting genoemde dragers worden gebruikt, staat niet aan indeling onder post 8521 in de weg. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in de indelingsverordening.

3. Uit de beschrijving volgt dat de mediaspelers gelet op hun kenmerken en eigenschappen geschikt zijn om videobeelden weer te geven. Uit de hoeveelheid aansluitingen die speciaal zijn aangebracht voor de weergave van video en het aantal videoformaten dat de mediaspelers ondersteunen, blijkt dat weergave van bewegende of stilstaande videobeelden de hoofdfunctie is. Dit blijkt voorts uit de hoogwaardige beeldkwaliteit. Dat de mediaspelers ook geschikt zijn om geluid en foto’s weer te geven, maakt dit niet anders. Dit betekent dat de mediaspelers gelet op aantekening 3 bij afdeling XVI dienen te worden ingedeeld onder post 8521. Eiseres heeft de mediaspelers terecht aangegeven onder GN-code 8521 90 00. De rechtbank zal hierna voor de volledigheid de standpunten van eiseres beoordelen.

4. Eiseres staat primair indeling voor onder GN-code 8528 71 91 als settopboxen met communicatiefunctie. In het arrest van 22 november 2012, gevoegde zaken C-320/11, C-330/11, C-382/11 en C-383/11 (Digitalnet OOD e.a.) heeft het HvJ het volgende overwogen:

“46 Uit een en ander volgt dat een „modem voor toegang tot het internet” in de zin van GN-postonderverdeling 8528 71 13 moet worden begrepen als een toestel dat toegang tot het internet kan verschaffen en interactiviteit of tweerichtingscommunicatie tot stand kan brengen. Enkel de geschiktheid van het toestel om toegang tot het internet te verschaffen en niet de daartoe aangewende techniek is relevant voor de indeling.

47 Bovendien kan een toestel slechts worden ingedeeld onder GN-postonderverdeling 8528 71 13 indien het louter door middel van een ingebouwd modem toegang tot het internet kan verschaffen. De toegang tot het internet moet dus worden bewerkstelligd zonder dat gebruik wordt gemaakt van een ander toestel of mechanisme.

48 Gelet op een en ander moet op deze vragen worden geantwoord dat de GN aldus moet worden uitgelegd dat een modem voor toegang tot het internet in het kader van de indeling van een goed onder postonderverdeling 8528 71 13 moet worden begrepen als een toestel dat alleen en zonder gebruikmaking van een ander toestel of mechanisme toegang tot het internet kan verschaffen en interactiviteit en tweerichtingscommunicatie tot stand kan brengen. Enkel de geschiktheid van het toestel om toegang tot het internet te verschaffen en niet de daartoe aangewende techniek is relevant voor de indeling onder die postonderverdeling.

(…)

59 Op deze vragen moet bijgevolg worden geantwoord dat de GN aldus moet worden uitgelegd dat de ontvangst van televisiesignalen en de aanwezigheid van een modem dat toegang tot het internet mogelijk maakt twee gelijkwaardige functies zijn waarover de toestellen moeten beschikken om onder GN-postonderverdeling 8528 71 13 te worden ingedeeld. Indien een van deze functies ontbreekt, moeten de toestellen worden ingedeeld onder GN-postonderverdeling 8528 71 19.”

5. Desgevraagd heeft de directeur van eiseres bevestigd dat de mediaspelers geen modem of een andere techniek bevatten die toegang tot het internet kan verschaffen en interactiviteit en tweerichtingscommunicatie tot stand kan brengen. De rechtbank leidt uit de bewoordingen van goederencode 8528 71 91 (de huidige onderverdeling voor settopboxen met communicatiefunctie), die wettelijk bepalend zijn, in samenhang met de duidelijke en ondubbelzinnige overwegingen van het HvJ af dat voor indeling onder de door eiseres primair voorgestane goederencode vereist is dat het apparaat televisiesignalen kan ontvangen en over een modem of een soortgelijke techniek beschikt. Aangezien de mediaspelers de laatstgenoemde eigenschap ontberen, kunnen zij reeds daarom niet onder goederencode 8528 71 91 worden ingedeeld. Dat, zoals de directeur van eiseres ter zitting heeft verklaard, tegenwoordig geen enkel huishoudelijk apparaat meer over een modem of een soortgelijke techniek beschikt omdat alle daarvoor ontwikkelde apparaten via het thuisnetwerk contact maken met het internet, maakt dit niet anders. De rechtbank herhaalt dat de bewoordingen wettelijk bepalend zijn, en dat de bedoelde eigenschap hierin nog steeds is opgenomen. De wetgever van de Europese Unie heeft als enige de bevoegdheid om deze eigenschap te schrappen en de draagwijdte van de achtcijferige onderverdelingen te wijzigen. De rechtbank verwerpt het primaire standpunt van eiseres.

6. Eiseres staat subsidiair indeling onder post 8525 voor als zendtoestel voor televisie. Uit de handleidingen blijkt niet dat de mediaspelers in staat zijn om niet-omgezette televisiesignalen (i.e. de televisiesignalen die rechtstreeks via de daartoe ontworpen en opgezette infrastructuur worden verspreid) te zenden naar een televisietoestel. Dat volgens de GS-toelichting niet van belang is hoe de signalen worden gezonden (met of zonder draad) doet hieraan niet af. Het moet gaan om het zenden van de authentieke, niet-omgezette signalen. De mediaspelers zijn niet in staat om de formaten waarin televisiesignalen worden uitgezonden, te ondersteunen.

7. Gelet op het vorenoverwogene dienen de beroepen ongegrond te worden verklaard.

Proceskosten

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.H.L.C. Bijvoet, voorzitter, mr. A. van Dongen en mr. M.C.A. Onderwater, leden, in aanwezigheid van mr. S.A. Carter, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 6 november 2014.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312,

1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.