Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0947

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-05-2013
Datum publicatie
24-05-2013
Zaaknummer
AWB 13/799
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2014:920, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

proceskostenvergoeding

In de woorden “redelijkerwijs heeft moeten maken” als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb wordt tot uitdrukking gebracht dat niet slechts de kosten (van rechtsbijstand) zelf redelijk dienen te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen, maar ook dat het inroepen van rechtsbijstand redelijk moet zijn geweest. Eiser(es) had ook zonder rechtsbijstand verweerder op de hoogte kunnen stellen van de omstandigheid dat hij geen vooraftrek genoot en dus de BTW aan hem/haar moest worden vergoed. Zo dit al slechts door het instellen van beroep kon worden bereikt, was het inroepen van rechtsbijstand voor behandeling van een dergelijk geringe kwestie niet redelijk. De rechtbank zal daarom het verzoek om verweerder in de proceskosten te veroordelen afwijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2013/1204
Belastingblad 2013/276 met annotatie van Chr.J.M. Noordermeer-Van Loo
Belastingadvies 2013/13.1
FutD 2013-1342
NTFR 2014/1405 met annotatie van mr. I.R. J. Thijssen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

zittingsplaats Haarlem

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 13 / 799

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 23 mei 2013

in de zaak van:

[X],

wonende te [Z], eiser(es),

gemachtigde: S. Smis-van Dijk te Heteren,

tegen:

Cocensus (gemeente Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Oostzaan en Wormerland),

verweerder.

1. Procesverloop

1.1 Verweerder heeft bij besluit van 21 december 2012 het bezwaarschrift van eiser(es) betreffende de beschikking Wet waardering onroerende zaken met aanslagbiljetnummer [#] gedeeltelijk gegrond verklaard en heeft daarbij een proceskostenvergoeding toegekend.

1.2 Eiser(es) heeft bij brief van 30 januari 2013 beroep ingesteld tegen dit besluit. In geschil is de hoogte van de proceskostenvergoeding.

1.3 Verweerder heeft bij brief van 28 maart 2013 aangegeven dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat de proceskostenvergoeding op een te laag bedrag is bepaald.

1.4 Eiser(es) heeft bij brief van 4 april 2013 het beroep ingetrokken. Tegelijk met de intrekking van het beroep heeft eiser(es) verzocht om verweerder ingevolge artikel 8:75a, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij afzonderlijke uitspraak te veroordelen in de kosten van de procedure bij de rechtbank.

1.5 De rechtbank heeft bij brief van 4 april 2013 verweerder in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Verweerder heeft verweer gevoerd.

1.6 Partijen hebben desgevraagd toestemming gegeven voor afdoening van de zaak zonder zitting.

2. Overwegingen

2.1 De veroordeling van een partij in de kosten is geregeld in artikel 8:75 en 8:75a Awb en nader uitgewerkt in het Besluit proceskosten bestuursrecht (het Besluit). In het Besluit zijn nadere regels gesteld over de kosten waarop een veroordeling uitsluitend betrekking kan hebben en over de wijze waarop het bedrag van de kosten wordt vastgesteld.

2.2 In geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan eiser is tegemoetgekomen, kan ingevolge artikel 8:75a Awb het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:75 Awb in de kosten worden veroordeeld. Het verzoek wordt gedaan tegelijk met de intrekking van het beroep.

2.3 De rechtbank stelt vast dat het beroep is ingetrokken omdat verweerder tegemoet is gekomen aan eiser(es) en eiser(es) tegelijk met de intrekking van het beroep heeft verzocht verweerder in de proceskosten te veroordelen.

2.4 Verweerder heeft naar aanleiding van het verzoek als verweer aangevoerd dat de kosten die eiser(es) vergoed wenst te zien niet in aanmerking komen. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser(es) geen redelijke kosten heeft gemaakt met het instellen van het beroep. Eiser(es) had na ontvangst van de uitspraak op bezwaar verweerder telefonisch dan wel schriftelijk verweerder kunnen attenderen over het ten onrechte niet vergoeden van de omzetbelasting. Verweerder acht gelet op de hoge kosten van het instellen van beroep in relatie tot het geschil, te weten een bedrag van

€ 19, -, het daarom niet redelijk dat eiser(es) beroep heeft ingesteld.

2.5 Eiser(es) stelt zich op het standpunt dat het niet aan hem/haar is om verweerder erop te wijzen dat zij geen omzetbelasting over de deskundigenvergoeding heeft vergoed.

2.6 De rechtbank oordeelt als volgt.

2.7 In de woorden “redelijkerwijs heeft moeten maken” als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb wordt tot uitdrukking gebracht dat niet slechts de kosten (van rechtsbijstand) zelf redelijk dienen te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen, maar ook dat het inroepen van rechtsbijstand redelijk moet zijn geweest. Eiser(es) had ook zonder rechtsbijstand verweerder op de hoogte kunnen stellen van de omstandigheid dat hij geen vooraftrek genoot en dus de BTW aan hem/haar moest worden vergoed. Zo dit al slechts door het instellen van beroep kon worden bereikt, was het inroepen van rechtsbijstand voor behandeling van een dergelijk geringe kwestie niet redelijk. De rechtbank zal daarom het verzoek om verweerder in de proceskosten te veroordelen afwijzen.

2.8 Ingevolge artikel 8:41, vierde lid, Awb dient het door eiser(es) betaalde griffierecht ad € 42,- te worden vergoed door verweerder.

3. Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek om verweerder te veroordelen in de proceskosten af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G.W.J. Harten, rechter en op

in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van T. Uslu-Adigüzel, griffier.

Afschrift verzonden op: 23 mei 2013

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.