Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ6161

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
09-01-2013
Datum publicatie
03-04-2013
Zaaknummer
414853 \ CV EXPL 12-4800
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen verschillen van mening omtrent de vraag voor wiens rekening het maken van een register komt, alsmede de kosten voor het opnieuw drukken van het boek naar aanleiding van een mislukte omslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 414853 \ CV EXPL 12-4800 WG

Uitspraakdatum: 9 januari 2012

Vonnis in de zaak van:

[eiser] te [plaats]

eiser

gemachtigde: thans mr. R.G.J. Booij, advocaat te De Meern

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. [naam], gevestigd en kantoorhoudende te [plaats]

gedaagde

procederend in persoon.

Het procesverloop

Eiser heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 27 augustus 2012.

Gedaagde heeft bij antwoord verweer gevoerd.

Na beraad heeft de kantonrechter een comparitie gelast, die is gehouden op 31 oktober 2012, in aanwezigheid van partijen en de gemachtigde.

Van deze comparitie heeft de griffier aantekeningen gehouden.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

Partijen hebben een uitgeefovereenkomst gesloten inzake het door eiser geschreven boek [het boek].

De artikelen 6 en 7 van voormelde overeenkomst vermelden:

6. Provisie

Over de exemplaren uit de eerste oplage van 50 ex. van het Boek betaalt de Uitgever aan de Auteur een provisie van 100 procent van de verkoopprijs bij verkoop via de website/flyer/advertorial en van 80 procent bij verkoop via de boekhandel. Indien Auteur besluit verdere oplages niet voor te financieren, bedraagt de provisie 10 procent van de verkoopprijs.

7. Uitbetaling provisie

De Uitgever betaalt eens per halfjaar de provisie uit aan de Auteur. Als de provisie in een halfjaar minder bedraagt dan € 25,00, zal het saldo worden bijgeschreven bij het volgend halfjaar. Betaling vindt pas plaats als het saldo tenminste € 25,00 bedraagt.

Het geschil

Eiser vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling van een bedrag ad € 1.008,92, rente en kosten rechtens.

Eiser stelt hiertoe, zakelijk samengevat, dat hij op grond van artikel 6 en 7 van de uitgeefovereenkomst recht heeft op voormeld bedrag wegens provisie van de tot op heden verkochte boeken, met aftrek van de in redelijkheid gemaakte verzendkosten op grond van art. 11 van voormelde overeenkomst.

Gedaagde heeft verweer gevoerd waarop hierna, voor zover van belang, zal worden ingegaan.

De beoordeling

Partijen verschillen van mening omtrent de vraag voor wiens rekening het maken van een register komt, alsmede de kosten voor het opnieuw drukken van het boek naar aanleiding van een mislukte omslag.

Anders dan eiser stelt blijkt uit de door partijen overgelegde overeenkomst niet dat het opmaken van een register als onderdeel van de uitgeversovereenkomst moet worden beschouwd.

De tekst van de overeenkomst rept daar niet over en het ligt ook niet voor de hand om een ander dan de schrijver (te weten een uitgever) te belasten met het opstellen van een register.

Immers het is de schrijver die via een register en eventuele voetnoten kenbaar maakt waar wat geschreven staat en op welke bronnen dat berust. In die zin mocht eiser er ook niet op vertrouwen dat het opstellen van een register onderdeel vormde van de hiervoor genoemde overeenkomst. Het verrekeningsverweer van gedaagde slaagt op dit punt dan ook.

Dat het recht tot verrekening niet in de overeenkomst van partijen is opgenomen, doet daaraan niet af nu dat recht niet contractueel is uitgesloten.

Daarnaast is, zoals het vorenoverwogene in zich draagt, de juistheid van het verweer eenvoudig vast te stellen en de hoogte van de door gedaagde aangevoerde kosten.

Het verrekeningsverweer aangaande de omslag slaagt evenzeer.

Ter zitting is niet betwist dat eiser in december 2011 in verband met tijdsdruk rechtstreeks de drukproef van de omslag van de drukker ontving en daaraan zijn fiat heeft gegeven jegens gedaagde.

Daarbij heeft hij ingestemd met een omslag waarop de titel en de afbeelding iets naar rechts stond.

De opmaak van die omslag kwam daarmee overeen met de omslag van een eerder boek van eiser.

Niet gemotiveerd betwist is dat de omslag van dat boek (uitgegeven door Calbora) als voorbeeld heeft gediend voor de omslag van het onderhavige boek. Nu de hoogte van de door gedaagde genoemde kosten betreffende het opstellen van een index en het veranderen van de boekomslag niet zijn betwist, zal de vordering van eiser worden afgewezen.

Eiser dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Verwijst eiser in de proceskosten, die tot heden voor gedaagde worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G. Vroom, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 9 januari 2012 in het openbaar uitgesproken