Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ0134

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-01-2013
Datum publicatie
31-01-2013
Zaaknummer
AWB 12/5842
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Op 19 maart 2012 heeft de voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening toegewezen in die zin dat verzoekster niet mag worden uitgezet voordat de rechtbank heeft beslist op haar (vreemdelingenrechtelijke) beroep. Ter zitting is gebleken dat op het beroep nog niet is beslist. Hierdoor heeft verweerder ten onrechte verzoeksters Wwb-uitkering ingetrokken. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA AWB 12/5842

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van

7 januari 2013 in de zaak tussen

[naam verzoekster], te [woonplaats], verzoekster

(gemachtigde: mr. P.E. Vos),

en

het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, verweerder

(gemachtigde: mr. S. Dijkman Dulkes-Wan).

Procesverloop

Bij besluit van 11 december 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder verzoeksters uitkering in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) per 12 december 2012 beëindigd. Ook heeft verweerder bij dit besluit verzoeksters recht op bijstand per 17 juli 2012 ingetrokken, omdat zij niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht.

Verzoekster heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft voorts op 17 december 2012 de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 januari 2013. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Voorts was ter zitting een tolk aanwezig.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe;

schorst het primaire besluit van 11 december 2012 met ingang van 17 december 2012 tot zes weken na bekendmaking van de door verweerder te nemen beslissing op bezwaar;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoekster tot een bedrag van € 944,--, te betalen aan de griffier van de rechtbank;

- draagt verweerder op het door verzoekster betaalde griffierecht van € 42,-- aan haar te vergoeden.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2. Bij uitspraak van 19 maart 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, nevenzittingsplaats Haarlem een verzoek om voorlopige voorziening toegewezen in die zin, dat verzoekster niet mag worden uitgezet voordat de rechtbank heeft beslist op het beroep. Ter zitting is duidelijk geworden dat de rechtbank nog niet heeft beslist op het beroep (met reg. nr. 11/38638).

3. Dit betekent dat verweerder ten onrechte verzoeksters recht op bijstand per 12 december 2012 heeft beëindigd en heeft ingetrokken per 17 juli 2012. Van schending van de inlichtingenplicht door verzoekster is in deze omstandigheden geen sprake.

4. Het voorgaande betekent dat aanleiding bestaat het verzoek om voorlopige voorziening toe te wijzen en het besluit van 11 december 2012 te schorsen per 17 december 2012 tot zes weken na bekendmaking van de door verweerder te nemen beslissing op bezwaar.

5. De voorzieningenrechter veroordeelt verweerder voorts in de door verzoekster gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 944,-- (1 punt voor het indienen van het verzoekschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 472,- en een wegingsfactor 1). Omdat aan verzoekster een toevoeging is verleend op grond van de Wet op de rechtsbijstand, moet verweerder op grond van artikel 8:75, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het bedrag van de proceskosten betalen aan de griffier van de rechtbank.

6. Tot slot zal de voorzieningenrechter verweerder gelasten het door verzoekster betaalde griffierecht van € 42,-- aan haar te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.C. Terwiel-Kuneman, in aanwezigheid van

P.M. van der Pol, griffier, op 7 januari 2013.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.