Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:7657

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
15-08-2013
Datum publicatie
28-08-2013
Zaaknummer
589216/ CV EXPL 13-1210
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Reisovereenkomst. Toepasselijke ANVR-voorwaarden. Geen strijdige of onverenigbare voorwaarden.

Eiser heeft bij gedaagde een "all in" reis naar Turkije geboekt voor € 1272,50 voor twee volwassenen, twee kinderen en een baby. Gedaagde herroept het aanbod, omdat de aangeboden prijs op een vergissing berust. Eiser vordert schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De vordering wordt afgewezen, nu door herroeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de ANVR-voorwaarden de overeenkomst teniet is gegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 589216/ CV EXPL 13-1210

datum uitspraak: 15 augustus 2013

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te[woonplaats]

[eiser]

hierna te noemen [eiser]

procederend in persoon

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CORENDON INTERNATIONAL TRAVEL B.V.

te Lijnden

gedaagde

hierna te noemen Corendon

gemachtigde mr. P.M. Meijer

De procedure

[eiser] heeft Corendon gedagvaard op 21 januari 2013. Corendon heeft schriftelijk geantwoord. De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 23 april 2013 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 17 juli 2013. [eiser] heeft zijn vordering verminderd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

1.

Op zaterdag 8 december 2012 heeft [eiser] op de internetsite van Corendon een pakketreis geboekt voor twee volwassenen, twee kinderen en een baby, bestaande uit een retourvlucht van en naar Antalya (Turkije), transfer van en naar de luchthaven in Antalya en een verblijf van 10 dagen/11 nachten in een 5-sterren hotel all inclusive (premium: super-de-luxe) voor de periode 9 augustus 2013 tot 19 augustus 2013, tegen een reissom van in totaal € 1.272,50, inclusief vroegboekkorting.

2.

Op de door Corendon aan [eiser] gestuurde boekingsbevestiging van de reisovereenkomst is vermeld dat op de overeenkomst de voorwaarden van het SGR en de ANVR van toepassing zijn.

3.

[eiser] heeft op 9 december 2012 € 191,00 als aanbetaling op de reissom aan Corendon overgemaakt.

4.

Op 10 december 2012 heeft Corendon om 14:20 uur telefonisch en per e-mail aan

[eiser] meegedeeld dat de aangeboden reissom op een vergissing berustte en dat

de werkelijke reissom € 5.772,50 bedroeg. Corendon heeft [eiser] tot en met

13 december 2012, 17:00 uur in de gelegenheid gesteld aan te geven of hij de reisovereenkomst wilde handhaven tegen betaling van de nieuwe reissom of ervan af wilde zien.

5.

Op 10 december 2012 heeft Corendon een factuur van € 5.772,50 aan [eiser] gestuurd.

6.

Bij e-mail van 11 december 2012 heeft [eiser] Corendon meegedeeld dat het in rekening gebrachte bedrag niet overeenkomt met de afspraken en om toezending van een gecorrigeerde factuur verzocht.

7.

Op 11 december 2012 heeft Corendon geantwoord dat zij volgens de ANVR-voorwaarden op de aangeboden reissom mocht terugkomen. Zij heeft [eiser] verzocht binnen de optietermijn zijn keuze aan haar door te geven.

8.

Bij e-mail van 12 december 2012 heeft [eiser] Corendon meegedeeld dat de ANVR-voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst en nakoming gevorderd van de op 8 december 2012 tot stand gekomen overeenkomst.

9.

Op 12 december 2012 heeft Corendon, onder verwijzing naar artikel 5 van de ANVR-voorwaarden, [eiser] verzocht haar te laten weten of hij akkoord gaat met de nieuwe reissom of van de boeking wenst af te zien.

10.

Bij e-mail van 14 december 2012 heeft Corendon [eiser] verzocht vóór 17 december 2012 zijn keuze aan haar door te geven. Op dezelfde datum heeft [eiser] geantwoord dat tussen partijen een “onherroepelijke overeenkomst” tot stand is gekomen en dat hij aanspraak maakt op onverkorte nakoming van die overeenkomst.

11.

Op 19 december 2012 heeft Corendon [eiser] meegedeeld de reisovereenkomst te hebben geannuleerd.

12.

Bij e-mail van 20 december 2012 heeft [eiser] Corendon gesommeerd tot betaling van een schadevergoeding van € 5.550,00 en terugbetaling van de aanbetaling van

€ 191,00. Dit laatste heeft Corendon gedaan. De aanspraak op schadevergoeding heeft zij van de hand gewezen.

De vordering

[eiser] vordert, na vermindering van eis, (samengevat) veroordeling van Corendon tot betaling van € 5.550,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 december 2012. [eiser] legt aan de vordering het volgende ten grondslag.

Hij is ten tijde van de boeking niet gewezen op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Pas op de boekingsbevestiging staat een verwijzing naar de voorwaarden van het SGR en de ANVR. Omdat de algemene voorwaarden waarop Corendon zich beroept, niet aan hem ter hand zijn gesteld voor of tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, zijn deze niet op de overeenkomst van toepassing dan wel dienen zij te worden vernietigd.

Daar komt bij dat volgens vaste jurisprudentie, waaronder het arrest van de Hoge Raad van 28 januari 1997 (NJ 1998/705), bij verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden zonder nadere ordening daarvan, geen van beide sets van toepassing is. Omdat Corendon naar zowel de SGR- als ANVR-voorwaarden heeft verwezen zonder nadere ordening, zijn geen van beide voorwaarden van toepassing. Dit betekent dat op 8 december 2012 een onherroepelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Corendon dient deze na te komen. Door de overeenkomst te ontbinden, heeft Corendon aangegeven niet te willen nakomen. Daarmee is het verzuim, zonder ingebrekestelling, ingetreden. Corendon dient de schade die [eiser] daardoor heeft geleden, te vergoeden.

De door [eiser] geleden schade bedraagt € 5.500,00, zijnde de factuursom (exclusief

de vroegboekkorting) ad € 6.822,50 minus de aan [eiser] aangeboden reissom van

€ 1.272,50.

Het verweer

Corendon betwist de vordering. Zij voert daartoe het volgende aan.

Geen overeenkomst

De op de website gepubliceerde reissom van € 1.272,50 was een vergissing. Die prijs is veel te laag voor een dergelijke reis. Alleen de vier vliegtickets (heen- en retour) kosten in totaal al € 1.957,00. Het hotel is een van de meest luxe accommodaties, waar de eenvoudigste kamer zonder ontbijt € 386,00 per nacht kost. Het door [eiser] geboekte verblijf hield bovendien een all inclusive arrangement in, wat neerkomt op volledige verzorging. Omdat de boekingsbevestiging van 8 december 2012 niet berust op een daarmee overeenstemmende wil van Corendon, is geen overeenkomst tot stand gekomen.

Geen gerechtvaardigd vertrouwen

[eiser] had kunnen begrijpen dat de aangeboden prijs niet juist was. Een dergelijke reis kan onmogelijk voor zo’n lage reissom worden aangeboden. [eiser] had, door de aanbiedingen van andere touroperators met die van Corendon te vergelijken, kunnen ontdekken dat de reissom van € 1.272,50 eenvoudigweg niet kon kloppen. Het beroep van [eiser] op een gerechtvaardigd vertrouwen kan dan ook geen stand houden.

Herroeping

Op de overeenkomst zijn de ANVR-voorwaarden van toepassing. Volgens artikel 5 lid 2

van die voorwaarden is het aanbod van de reisorganisator vrijblijvend en kan het worden herroepen “wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten” en dient herroeping “zo spoedig mogelijk, doch vóór 16:00 uur de volgende werkdag” na de aanvaarding te geschieden. De aangeboden reissom was fout en daarom heeft Corendon haar aanbod in overeenstemming met het bepaalde in

artikel 5 herroepen.

Geen schade

[eiser] heeft geen schade geleden door de annulering van de reisovereenkomst. Corendon heeft het voorschot van € 191,00 aan hem terugbetaald. Niet duidelijk is wat de grondslag is van de gevorderde schadevergoeding.

De beoordeling

1.

Corendon heeft ter gelegenheid van de comparitie van partijen uiteengezet dat haar website zodanig is ingericht, dat degene die een reis wil boeken, alleen naar het daarvoor bestemde scherm kan gaan, nadat hij zich, door het aanvinken van een vakje, akkoord heeft verklaard met de toepasselijkheid van de ANVR-voorwaarden. Na het aanklikken van dit vakje, verschijnt een link naar die voorwaarden. [eiser] moet dit vakje hebben aangevinkt, omdat hij anders de reis niet had kunnen boeken, aldus Corendon. [eiser] heeft op de zitting verklaard dat hij zich niet kan herinneren of hij een vakje, dat verwijst naar de ANVR-voorwaarden, heeft aangeklikt.

2.

[eiser] heeft de stellingen van Corendon over de inrichting van haar website niet betwist, zodat als vaststaand moet worden aangenomen dat [eiser] op 8 december 2012 het vakje dat verwijst naar de ANVR-voorwaarden, heeft aangeklikt en zo akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de ANVR-voorwaarden op de reisovereenkomst. Nu Corendon haar aanbod binnen de in artikel 5 voorgeschreven termijn heeft herroepen, is de reisovereenkomst op 10 december 2012 tenietgegaan.

3.

Het beroep van [eiser] op het arrest van de Hoge Raad van 28-1-1998 (NJ 1998/705) faalt alleen al omdat de verwijzing naar de voorwaarden van het SGR enkel inhoudt dat de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen op een geboekte reis van toepassing is. Van met elkaar strijdige of onverenigbare voorwaarden is dus geen sprake.

4.

Het voorgaande brengt mee dat van een op Corendon rustende verplichting tot schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen geen sprake is, nog daargelaten overigens dat niet is gebleken dat

[eiser] daadwerkelijk (vermogens)schade heeft geleden. De vordering zal dus

worden afgewezen.

5.

Wat partijen verder nog naar voren hebben gebracht behoeft in het licht van het voorgaande geen bespreking, nu dit niet tot een andere uitkomst leidt.

6.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat hij in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Corendon tot en met vandaag worden begroot op € 500,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. Stolp en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.