Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:5696

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
03-07-2013
Datum publicatie
07-08-2013
Zaaknummer
C/14/140737 / FA RK 12-750
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

WSNP, op verzoek nominale correctie in verband met kinderalimentatie

Samenvatting:

Uit de beschikking van de rechter-commissaris blijkt dat bij het berekenen van het VTLB op verzoek van de vrouw rekening is gehouden met een nominale correctie in verband met de kinderalimentatie van € 136,00 (normbedrag) per maand. Voor de vaststelling hiervan is volgens de rechter-commissaris rekening gehouden met de bijzondere situatie dat enerzijds de man in de schuldsaneringsregeling zit en voor zijn schuldeisers moet sparen, en anderzijds dat de vrouw zich geen inkomsten kan verwerven gezien haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Bovendien is de financiële situatie van de huidige partner van de vrouw zodanig dat er geen financiële ruimte is om de vrouw te onderhouden, alsmede voor iets extra’s ten behoeve van de minderjarige dochter, aldus de rechter-commissaris. Het vorenstaande leidt ertoe dat de rechtbank zal bepalen dat de man met ingang van de datum van de beschikking van de rechter-commissaris aan de vrouw een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige van € 136,00 per maand dient te voldoen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Familie & Jeugd

RvD

zaaknummer / rekestnummer: C/14/140737 / FA RK 12-750

datum: 3 juli 2013

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

[man],

wonende te Sint Maarten, gemeente Schagen,

verzoekende partij,

advocaat mr. P.J.M. Ros,

en

[vrouw],

wonende te Tuitjenhorn, gemeente Schagen,

verwerende partij,

advocaat mr. J.W. Schuit.

Partijen zullen verder ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Voor het verloop van de procedure en de feiten verwijst de rechtbank naar haar tussenbeschikking van 29 mei 2013.

Bij voornoemde beschikking heeft de rechtbank de behandeling van de zaak aangehouden tot 26 juni 2013 pro forma en bepaald dat de vrouw de rechtbank uiterlijk op 21 juni 2013 zal berichten of de rechter-commissaris op verzoek van de vrouw bij het bepalen van het vrij te laten bedrag (VTLB) rekening zal houden met de door de man te betalen onderhoudsbijdrage, en zo ja met welk bedrag en met ingang van welke datum.

Bij bericht van 5 juni 2013 heeft de rechtbank een afschrift van het door de vrouw bij de rechter-commissaris ingediende verzoek ontvangen.

Bij bericht van 20 juni 2013 heeft de vrouw de rechtbank de VTLB beschikking van 20 juni 2013 van de rechter-commissaris doen toekomen. Uit deze beschikking blijkt dat bij het berekenen van het VTLB rekening is gehouden met een nominale correctie in verband met de kinderalimentatie van € 136,00 (normbedrag) per maand. Voor de vaststelling hiervan is volgens de rechter-commissaris rekening gehouden met de bijzondere situatie dat enerzijds de man in de schuldsaneringsregeling zit en voor zijn schuldeisers moet sparen, en anderzijds dat de vrouw zich geen inkomsten kan verwerven gezien haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Bovendien is de financiële situatie van de huidige partner van de vrouw zodanig dat er geen financiële ruimte is om de vrouw te onderhouden, alsmede voor iets extra’s ten behoeve van de minderjarige dochter, aldus de rechter-commissaris.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

Het vorenstaande leidt ertoe dat de rechtbank zal bepalen dat de man met ingang van de datum van de beschikking van de rechter-commissaris aan de vrouw een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige van € 136,00 per maand dient te voldoen.

DE BESLISSING

De rechtbank:

bepaalt een door de man met ingang van 20 juni 2013 aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige van € 136,00 per maand, telkens, voor zover het nog niet vervallen termijnen betreft, bij vooruitbetaling te voldoen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.S. Friedberg, rechter, lid van gemelde kamer, en in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2013 in tegenwoordigheid van mr. R.M. van Diepen, griffier.

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.