Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:12990

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-03-2013
Datum publicatie
06-01-2014
Zaaknummer
AWB-12_4463
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling LED Display Screen.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Zaaknummer: AWB 12/4463

Uitspraakdatum: 22 maart 2013

Uitspraak in het geding tussen

[X] ,

wonende te [Z], eiser,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam/Rijnmond, verweerder.

1 Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft met de beschikking van 1 augustus 2012 het verzoek van eiser om terugbetaling van rechten bij invoer afgewezen.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 11 september 2012 de beschikking gehandhaafd.

Eiser heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 februari 2013.

Eiser is daar in persoon verschenen. Namens verweerder zijn verschenen mr. J.H. Wijnbelt en G.J. Werksma.

2 Tussen partijen vaststaande feiten

2.1.

Eiser heeft op 20 september 2011 een zending bestaande uit 28 zogeheten “kabinetten LED outdoor display screens” met de goederencode 8528 59 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur (GN) laten aangeven voor het vrije verkeer. Op de aangifte zijn de goederen omschreven als: “LED DISPLAY SCREEN, ZONDERONTVANGTOESTEL VOOR TELEV ISIE”

2.2.

De 28 kabinetten (ook wel: LED-tegelmodules) vormen samen een modulair beeldschermpaneel van 3,36 x 1,92 m (hierna: het goed). Blijkens de tot de stukken van het geding behorende specificatie van het goed is de productnaam: “[A] outdoor full color LED display screen(high refresh rate)”. De pixel configuratie is 1R1G1B en de pixeldichtheid 10.000 pixels per vierkante meter. De resolutie van een kabinet is 48 x 48 pixels en de afmeting is 480mm x 480mm. Verder vermeldt de specificatie:

“refresh rate: 4000 hz

brightness: ≥ 6000 nits(adjustable)

(…)

display input: with special software, CAT5 from PC or laptop”.

2.3.

De kabinetten kunnen in elke willekeurige hoeveelheid en samenstelling worden gebruikt. De toepassing is het weergeven van afbeeldingen, tekst, signaaltekens, een foto en bewegende beelden. De beeldschermpanelen worden gebruikt voor onder andere reclame doeleinden op digitale billboardmasten, led-boarding langs sportvelden, borden aan een gevel of boven op bedrijfsgebouwen. Ook worden ze gebruikt voor matrixborden boven (snel)wegen, informatie- en verwijsborden op invalswegen, of voor vertoning van sponsors en bewegende beelden tijdens evenementen. De aansturing van de panelen gaat op afstand draadloos of door middel van een datakabel. Via een D-sub connector wordt statisch of bewegend beeld aangeboden aan de module. Statisch beeld kan rechtstreeks via een computer worden aangeboden. Bewegende videobeelden vanuit de pc kunnen met behulp van een beeldverwerkingsmodule worden weergegeven.

3 Geschil

Het geschil betreft de indeling in de GN van het goed. Eiser staat indeling van het goed voor onder GN-code 9405 60 20 als licht- en gevelreclame of aan- en verwijsborden of onder GN-code 8531 20 20 als LED signaleringsborden. Voorts verzoekt eiser de rechtbank een algemene beslissing te nemen inzake de willekeur met invoertarieven. Eiser verzoekt de belastingaanslag ter zake van de invoer te vernietigen, alsmede verweerder te veroordelen tot betaling van alle door hem gemaakte proceskosten.

Verweerder staat indeling onder GN-code 8528 59 80 voor en concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

4 Het toepasselijke recht

4.1.

GN-codes

Post 8528 59 80

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden:

(…)

– andere monitors:

(…)

8528 59 – – andere:

(…)

– – – voor kleurenweergave:

8528 59 80 – – – – andere

Post 8531 20 20

8531 Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten 8512 en 8530:

(…)

8531 20 – signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd) of van luminescentiedioden (led):

8531 20 20 – – voorzien van luminescentiedioden (led).

Post 9405 60

9405 Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan:

(…)

9405 60 – lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen:

9405 60 20 – – van kunststof

4.2.

Uitvoeringsverordening

In de bijlage bij de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 103/2012 van de Commissie van 7 februari 2012 (PB L 36 van 9 februari 2012) is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:

Bijlage

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een modulair beeldschermpaneel (zogenoemde "video-wall, samengesteld uit LED’s") bestaande uit verscheidene tegelmodules, waarbij elke tegel ongeveer 38 × 38 × 9 cm meet.

Iedere tegel bevat rode, groene en blauwe luminescentiedioden en heeft een resolutie van 16 × 16 pixels, een afstand tussen beeldpunten van 24 mm, een helderheid van 2 000 cd/m² en een vernieuwingsfrequentie (refresh rate) van meer dan 300 Hz. Zij bevatten ook sturingselektronica.

Het paneel wordt aangeboden samen met een verwerkingssysteem bestaande uit:

— een videobeeldverwerker die verschillende ingangssignalen (zoals CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-)(SDI) of DVI) verwerkt en de mogelijkheid biedt om een beeld/video-opname op beeldschermpaneelformaat te brengen, en

— een signaalverwerker die de pixelmapping van het ingangssignaal naar het beeldschermpaneel mogelijk maakt.

Het verwerkte signaal wordt van de signaalverwerker naar een gegevensverdeler gezonden met behulp van optischevezelkabels. De gegevensverdeler zendt op zijn beurt de gegevens naar de verschillende tegels van het beeldschermpaneel.

Het paneel is niet bestemd om van op korte afstand te worden bekeken. Het wordt gebruikt voor sport/amusement-evenementen, informatieborden in winkels, enz.

8528 59 80

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 4 op afdeling XVI en de tekst van de GN-codes 8528, 8528 59 en 8528 59 80.

Het modulaire beeldschermpaneel en het verwerkingssysteem voor videobeelden worden beschouwd als een functionele eenheid in de zin van aantekening 4 op afdeling XVI, omdat zij afzonderlijke componenten vormen die via elektrische kabels of andere toestellen met elkaar zijn verbonden en bestemd zijn om samen bij te dragen tot een duidelijk omschreven functie.

De eenheid kan videobeelden afspelen afkomstig van verschillende bronnen, hetgeen een aparte functie is als bedoeld bij post 8528.

Aangezien de eenheid verschillende soorten videobeelden kan weergeven, kan zij niet worden beschouwd als een elektrisch apparaat voor het weergeven van zichtbare signalen. Indeling onder post 8531 als een signaalbord is daarom uitgesloten (zie ook de GS-toelichting op post 8531, (D)).

De eenheid moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8528 59 80 als andere monitor voor kleurenweergave.

4.3.

Aantekeningen en toelichtingen

Aantekening 4 op afdeling XVI luidt als volgt:

“Indien een machine of een combinatie van machines uit individuele elementen bestaat (ook indien afzonderlijk opgesteld of onderling verbonden door elektrische of andere leidingen, overbrengingsmechanismen of andere voorzieningen), bestemd om gezamenlijk een welbepaalde functie te verrichten, zoals bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 84 of 85, wordt het geheel ingedeeld onder de post die in verband met die functie van toepassing is.”

De GS-toelichting op post 8528 luidt als volgt:

“(…)

A. Monitors van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 84.71

Deze groep omvat kathodestraalbuizen en niet-kathodestraalbuizen (bijvoorbeeld platte beeldschermen) monitoren die een grafische presentatie weergeven van de verwerkte gegevens. Deze monitors zijn te onderscheiden van andere typen monitors (zie onderdeel B hierna) en van ontvangtoestellen voor televisie.”

De GS-toelichting op post 8531 luidt als volgt:

“1. Toelichting IDR

Met uitzondering van de toestellen bedoeld bij de posten 85.12 en 85.30 omvat deze post alle elektrische toestellen voor hoorbare signalen (bellen, zoemers, toeters, enz.) of zichtbare signalen

(signaaltoestellen met lampen, valklepjes, cijfers, enz.), ongeacht of zij met de hand (bijvoorbeeld deurbellen voor woningen) of automatisch (bijvoorbeeld alarmtoestellen tegen diefstal) worden bediend.

Gewone vaste lampen (lichten, lantaarns, borden, enz.) worden niet als signaal- en waarschuwingstoestellen aangemerkt, en moeten naar eigen aard en samenstelling worden ingedeeld (posten 83.10, 94.05, enz.).

Hiertoe behoren bijvoorbeeld:

(…)

4. signaalborden en dergelijke. Deze worden gebruikt in hotels, kantoren, fabrieken, enz. om personeel op te roepen, om te waarschuwen dat op een bepaalde plaats om een bepaald persoon of om bepaalde benodigdheden wordt gevraagd, om aan te duiden of een kamer vrij of bezet is, enz. Het zijn onder meer:

(…)

6. automatische aanwijsborden, die in stations worden gebruikt om aan de reizigers te tonen hoe laat en op welk perron een trein vertrekt of aankomt;

7. andere dergelijke aanwijsborden, bijvoorbeeld gebruikt op renbanen, wielerbanen, stadions en bowlingbanen.

Deze verschillende toestellen geven vaak zowel zichtbare als hoorbare signalen. (…)“

De GS-toelichting op post 9405 luidt als volgt:

“1. Toelichting IDR

(…)

“II. Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen

Deze groep omvat lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen zoals reclameborden en adresplaten ongeacht van welk materiaal, op voorwaarde dat ze voorzien zijn van een vaste lichtbron.”

(…)

Van deze post zijn eveneens uitgezonderd:

(…)

3. verkeersborden, reclameborden, signalisatieborden en dergelijke artikelen, niet verlicht of verlicht door een niet vast bevestigde lichtbron (post 39.26, hoofdstuk 70, post 83.10, enz.); (…)”

5 Beoordeling van het geschil

5.1.

Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de posten en in de aantekeningen op de afdelingen of hoofdstukken zijn omschreven.

De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

5.2.

Ingevolge de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen van hoofdstukken geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Daarnaast kan volgens de jurisprudentie van het HvJ de bestemming van een product een objectief indelingscriterium zijn, namelijk wanneer die bestemming inherent is aan het product en deze inherentie kan worden beoordeeld aan de hand van de objectieve kenmerken en eigenschappen van het product (zie o.a.: zaak C-130/02 (Krings), Jur. I-2121, punt 30; HvJ EG 13 juli 2006). Gelet op de veelzijdigheid van het goed kan de bestemming in dit geval geen objectief indelingscriterium zijn, immers het goed kan voor vele doeleinden worden gebruikt.

5.3.

Uit aantekening 4 op afdeling XVI volgt dat de individuele module de indeling volgt van het geheel van de samengestelde modules. Uit de objectieve kenmerken en eigenschappen zoals onder 2 omschreven blijkt dat het goed in basale vorm een gelijke eigenschap heeft als een monitor bedoeld bij GN-code 8528 59 80, immers een monitor heeft ook led’s in rood, groen en blauw, waarmee stilstaande en bewegende beelden kunnen worden weergegeven, zij het dat bij het goed de schaal vele malen groter is. Dit is geen wezenlijk verschil aangezien het bij het goed de bedoeling is dat vanaf grote afstand gezien kan worden wat op de display wordt vertoond, dit in tegenstelling tot een monitor die van redelijk dichtbij bekeken moet worden. Ook is kenmerkend en gelijk aan de eigenschap van een monitor dat het goed uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem (computer). Indeling onder GN-code 8528 59 80 is daarom mogelijk. Indeling onder GN-code 8531 20 is niet aangewezen, omdat de daar bedoelde aanwijsborden voorzien van luminiscentiedioden (led) een beperkt toepassingsbereik hebben. Uit de voorbeelden in de GS-toelichting bij post 8531 leidt de rechtbank af dat de hier bedoelde goederen zijn ontworpen voor één bepaalde functie, terwijl het goed, blijkens onder 2 genoemde eigenschappen en kenmerken zeer veelzijdige mogelijkheden kent. Ook indeling onder GN-code 9405 60 20 acht de rechtbank niet mogelijk, aangezien de hier bedoelde goederen blijkens de bewoording van de post moeten beschikken over een vaste lichtbron. De stelling van eiser dat de leds in het goed ook een vaste lichtbron vormen, volgt de rechtbank niet. Immers blijkens de voorbeelden in de GS-toelichting bij post 9405 gaat het hier om een vaste lichtbron, of een vast bevestigde lichtbron, die de reclameboodschap of aanwijzing direct of indirect zichtbaar maakt. De reclameboodschap of aanwijzing staat los van de vaste lichtbron. Dit is bij het goed niet het geval. Weliswaar vormt elke led ook een lichtbron, maar deze lichtbronnen vormen tegelijkertijd de reclame-uiting, aanwijzing of boodschap. De slotsom is dat het goed moet worden ingedeeld onder de GN-code 8528 59 80.

5.4.

De grief van eiser met betrekking tot de willekeur van invoertarieven kan niet slagen. De wijze waarop de teksten van de posten in de gecombineerde nomenclatuur zijn geredigeerd is aan de wetgever. Op grond van de machtenscheiding die in de Europese Unie algemeen aanvaard is, kan de rechter daar niet intreden. De toelichtingen op de posten en de onderverdelingen daarvan zijn hulpmiddelen bij de uitlegging, zij zijn rechtens niet bindend.

5.5.

Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

6 Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

7 Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.J. Roke, voorzitter, mr. A. van Dongen en mr. M.C.A. Onderwater, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S. Plesman-Jalink, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 22 maart 2013.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.