Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2022:2981

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
26-07-2022
Datum publicatie
26-07-2022
Zaaknummer
16-301399-20 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdacht is vrijgesproken van openlijke geweldpleging. De rechtbank kan niet vaststellen dat verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het ten laste gelegde geweld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16-301399-20 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 26 juli 2022

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1997] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 5 juli 2022 en 26 juli 2022. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft plaatsgevonden op 5 juli 2022 en het onderzoek is op de zitting van 26 juli 2022 gesloten. Hierna heeft de rechtbank direct aansluitend het onderhavige vonnis gewezen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. A.A. Nieli en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. J. de Back, advocaat te Rotterdam, naar voren hebben gebracht.

De behandeling van de strafzaak tegen verdachte is gelijktijdig, maar niet gevoegd behandeld met de strafzaken tegen [medeverdachte 1] (parketnummer: 16-301414-20), [medeverdachte 2] (parketnummer: 16-301398-20), [medeverdachte 3] (parketnummer: 16-301400-20), [medeverdachte 4] (parketnummer: 16-301402-20).

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

op 18 januari 2020 te [plaats] in het café “ [café] ” en op het terras van dat café openlijk en in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen en/of goederen.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 VRIJSPRAAK

4.1

Het oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. De verdachte zal dan ook worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt allereerst omtrent het ten laste gelegde en het juridische kader het volgende.

Van het ‘in vereniging’ plegen van geweld is sprake indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het geweld, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijke geweld pleegt, is dus niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die ‘in vereniging’ geweld pleegt. Beoordeeld zal moeten worden of de door de verdachte geleverde bijdrage van voldoende gewicht is. Gedragingen die als een voldoende significante of wezenlijke bijdrage aan geweld zijn aan te merken, naast de omstandigheid dat verdachte zelf geweld gebruikt, zijn onder meer het welbewust opzoeken van de confrontatie en bovendien vervolgens enige tijd meegaan in een aanvalsgolf.

De rechtbank stelt vervolgens op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting - kort gezegd - de navolgende feiten en omstandigheden vast.

In de avond van 18 januari 2020 is een groep Feyenoord supporters met meerdere auto’s naar café “ [café] ” in [plaats] afgereisd. In dat café zat een groep Heerenveen supporters te kijken naar de op dat moment in Rotterdam bezig zijnde wedstrijd tussen deze voetbalclubs. Gelet op de melding bij politie, team openbare inlichtingen, en het feit dat meerdere auto’s met daarin tenminste 20 personen tegelijkertijd bij het café arriveren kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat er is sprake is van een vooraf, al dan niet op korte termijn, georganiseerd plan.

Aangekomen bij het café hebben de Feyenoord supporters op gewelddadige wijze de confrontatie gezocht met de nietsvermoedende Heerenveen supporters. Deze gewelddadigheden vonden plaats in het café en op het terras van het café. Hierbij hebben meerdere mensen letsel opgelopen, waaronder ook de eigenaar van het café.

Uit de verklaring van medeverdachte [verdachte] en het dossier volgt dat hij samen met voornoemde groep, waaronder ook verdachte, is afgereisd naar Woerden. De auto waarin verdachte zat betrof een Renault Modus en in die auto zaten inclusief verdachte vijf personen. Door diverse getuigen is verklaard dat meerdere personen uit deze auto meegedaan hebben met het genoemde geweld. Over het exacte aantal personen lopen de verklaringen uiteen, maar de rechtbank kan evenwel op basis van deze verklaringen vaststellen dat in ieder geval drie personen vanuit de Renault Modus meegegaan zijn in de aanvalsgolf op het genoemde café.

Verdachte heeft omtrent zijn eigen rol zowel bij de politie als ter terechtzitting verklaard dat hij weliswaar met de groep naar het genoemde café is gereisd, maar dat hij niet heeft deelgenomen aan de gewelddadigheden. Verdachte zou volgens zijn eigen verklaring bij de auto hebben gewacht. Deze verklaring wordt ook niet voldoende weersproken door andere verklaringen of bevindingen. Niet uitgesloten kan worden dat verdachte zich tijdig heeft gedistantieerd, dat hij niet bij het geweld betrokken wilde zijn en dat hij daarvan afstand heeft genomen.

De rechtbank kan dan ook niet vaststellen dat verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het uitgeoefende geweld in café [café] of op het terras van dat café. De enkele omstandigheid dat hij met een groep is afgereisd naar Woerden is daarvoor onvoldoende.

5 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van de Lustgraaf, voorzitter, mrs. P.M. Leijten en J.J. Peerboom, rechters, in tegenwoordigheid van J.J. Veldhuizen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 26 juli 2022.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 18 januari 2020 te [plaats] openlijk, te weten, in het cafe en op het terras van cafe " [café] " aan de [adres] , in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen (een) persoon/personen en/of goederen te weten
- bezoekers (waaronder ongeveer 15 Heerenveen supporters) en
- [slachtoffer] (eigenaar van dat cafe) en
- de inboedel/terrasmeubilair van dat cafe door met een groep het terras van dat cafe en dat cafe te bestormen/betreden/binnen te dringen en \
- die [slachtoffer] met een hard voorwerp op het hoofd te stompen/slaan en
- die bezoekers/supporters te stompen en/of te slaan en/of te schoppen en/of te trappen en/of
- (in dat cafe) te gooien met barkrukken en (op dat terras) te gooien met terrasstoelen;
( art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht )