Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2022:21

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
06-01-2022
Datum publicatie
06-01-2022
Zaaknummer
16.101238.21 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Op gegevensdragers van verdachte zijn een grote hoeveelheid foto’s en video’s van kinderpornografische aard aangetroffen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno en aan het gedurende een periode bezitten van een grote hoeveelheid kinderporno. Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan zeer ernstige feiten. Alles overwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden. Aan het voorwaardelijke gedeelte van de straf verbindt de rechtbank de voorwaarden die door de reclassering zijn geadviseerd, zoals controles van geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. Deze medewerking bestaat mede uit het op verzoek van de reclasseringsmedewerker ter beschikking stellen of overhandigen van al zijn geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers en het toegang verlenen tot die geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers (bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden) aan de reclassering of aan de hierna te noemen, door de reclassering uit te nodigen, persoon.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16.101238.21 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 6 januari 2022

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1995] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] te [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 26 juli 2021 en 23 december 2021.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. T. Tanghe en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw, mr. T.S.S. Overes, advocaat te Almere, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1:

in de periode van 30 mei 2018 tot en met 15 juli 2019 te Nieuwegein, Hilversum en Raalte, in elk geval in Nederland, kinderporno heeft verspreid, verworven, in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe de toegang heeft verschaft;

Feit 2:

in de periode van 30 mei 2018 tot en met 1 oktober 2020 te Nieuwegein, Hilversum en Raalte, in elk geval in Nederland, kinderporno heeft verspreid, verworven, in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe de toegang heeft verschaft en dat hij van dat misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Feit 3 is komen te vervallen; het is door de officier van justitie niet opgenomen op de tenlastelegging.

Feit 4:

in de periode van 31 mei 2020 tot en met 1 oktober 2020 te Nieuwegein, in elk geval in Nederland, kinderporno heeft verspreid, verworven, in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe de toegang heeft verschaft;

Feit 5:

in de periode van 17 februari 2018 tot en met 16 februari 2019 te Nieuwegein met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd dot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten en baseert zich daarbij op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 1, 4 en 5 ten laste gelegde. Zij betwist, kort gezegd, dat het beeldmateriaal, waarvan het vervaardigen daarvan onder feit 1 en feit 4 is ten laste gelegd, kan worden gekwalificeerd als kinderpornografisch, omdat een ‘onmiskenbaar seksuele strekking’ ontbreekt.

Ten aanzien van het onder feit 5 ten laste gelegde betwist de raadsvrouw, kort gezegd, dat er, behalve de aangifte, bewijsmiddelen zijn die de verweten gedraging ondersteunen.

De raadsvrouw refereert zich voor wat betreft de bewezenverklaring van feit 2 aan het oordeel van de rechtbank. Voor zover relevant wordt het standpunt van de verdediging verder besproken onder het oordeel van de rechtbank

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1.

Vrijspraak feit 4

Op basis van zich in het dossier bevindend bewijsmateriaal kan het volgende worden vastgesteld. Het ten laste gelegde feit ziet op vijf foto’s, waarop een meisje te zien is. Volgens het proces-verbaal zijn van deze vijf foto's er mogelijk vier bewerkingen van dezelfde foto. Het afgebeelde meisje heeft een bikini aan. Op één van de foto’s is het meisje zichtbaar en de omgeving waarin zij zich bevindt, te weten aan een tafel en een bank. Op de andere foto’s is ingezoomd, waardoor het gezicht niet meer zichtbaar is, maar wel de tafel waaraan het meisje zit en haar bikinibroekje.

De rechtbank is met de verdediging van oordeel dat deze foto’s niet een seksuele gedraging weergeven. Noch is er sprake van een zodanige context dat de afbeelding daardoor een onmiskenbare seksuele strekking heeft. De rechtbank zal verdachte daarom van het ten laste gelegde vrijspreken.

4.3.2.

Vrijspraak feit 5

Aangeefster heeft haar belastende verklaring afgelegd in mei 2021. Zij was toen 12 jaar oud. Zij verklaart dat de ten laste gelegde ontucht plaatsvond toen zij 9 jaar oud was. Vast staat dat in de periode tussen het ten laste gelegde en het afleggen van de verklaring door aangeefster veel is gebeurd in haar leven en in het leven van verdachte, zoals de aanhouding in 2019 bij zwembad [zwembad] te [plaats] . Door het tijdverloop in combinatie met leeftijd van aangeefster en de gebeurtenissen in het leven van verdachte, is het moeilijker voor de rechtbank om de betrouwbaarheid van de belastende verklaring te toetsen. Daarnaast kan worden vastgesteld dat er, behalve de verklaring van aangeefster, geen bewijsmiddel is dat haar verklaring ondersteunt. De rechtbank acht, evenals de raadsvrouw, dit feit daarmee niet bewezen en zal verdachte dan ook hiervan vrijspreken.

4.3.3.

Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen

Ten aanzien van feit 1 1

Uit het dossier blijkt dat op een telefoon van verdachte (merk Samsung Galaxy S7, goednummer 2453836) vier foto’s met daarop afbeeldingen van een minderjarig meisje hebben gestaan. Door de uitsnede van de foto’s is nadrukkelijk het geslachtsdeel van dat meisje in beeld gebracht.2 De afbeeldingen zijn door de verbalisant [verbalisant] , brigadier van politie werkzaam bij de Eenheid Midden-Nederland en tevens bevoegd zedenrechercheur van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK), als kinderpornografisch beoordeeld.3

Verdachte heeft ter terechtzitting erkend dat hij deze foto’s heeft gemaakt en in een map die hij daarvoor heeft aangemaakt, heeft bewaard.4

De rechtbank acht op grond van voornoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte binnen de ten laste gelegde periode met behulp van zijn telefoon kinderpornografische foto’s heeft gemaakt en, door deze foto’s op zijn telefoon te bewaren, in zijn bezit heeft gehad.

Ten aanzien van feit 2

Uit het dossier blijkt dat op een telefoon merk Samsung S10 (goednummer 625780), een telefoon merk Samsung Galaxy S7 (goednummer 2453836), een harddisk merk Seagate (goednummer 625774) en een harddisk merk Samsung (goednummer 625779), welke goederen onder verdachte in beslag zijn genomen, meerdere kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen. Het betreft 16.841 foto’s en 1.059 video’s.5

Verdachte heeft ter terechtzitting erkend dat hij deze foto’s op voornoemde apparaten in zijn bezit heeft gehad.6

Foto’s harddisk Seagate

Op de harde schijf Seagate zijn 14.806 foto’s aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat van deze foto’s een aantal van 4946 ‘carved’ waren. Dat betekent dat de bestanden van de harde schijf waren verwijderd en dat de politie deze bestanden alleen kon terughalen met behulp van speciale software. Niet is gebleken dat deze bestanden in de ten laste gelegde periode op de harde schijf van de laptop terecht zijn gekomen of dat deze bestanden door de gebruiker van de laptop in die periode van de harde schijf zijn verwijderd. Ook is niet gebleken dat op de laptop speciale software was geïnstalleerd waarmee het mogelijk was om de ‘carved’ bestanden weer terug te halen of dat verdachte over speciale kennis ter zake beschikt.

Voorts is uit onderzoek gebleken dat 2750 afbeeldingen werden aangetroffen in een zogenaamde thumb-database (‘thumbnail’). Van deze afbeeldingen is geen bestandsnaam of datum aanwezig. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of deze afbeeldingen in de ten laste gelegde periode op de harde schijf van de laptop terecht zijn gekomen.

Video’s harddisk Seagate

Op de harde schijf Seagate zijn 1059 video’s aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat van deze video’s een aantal van 279 ‘carved’ waren.

Foto’s harddisk Samsung

Alle op de harde schijf Samsung aangetroffen foto’s (1964) zijn aangetroffen in een thumb-database.

De conclusie luidt dat het feit dat verdachte in de ten laste gelegde periode voornoemde gegevensdragers in zijn bezit had, niet maakt dat hij daarmee ook de beschikkingsmacht had over alle afbeeldingen omdat niet kan worden vastgesteld dat op dat moment de bestanden nog op de gegevensdragers stonden of dat ze daar gemakkelijk op (terug) te plaatsen waren.

De slotsom is dat de rechtbank verdachte daarom zal vrijspreken van het in het bezit hebben van 9660 foto’s en 279 video’s met kinderpornografische inhoud.

Voor de overige aangetroffen foto’s (7.222) en video’s (780) geldt dat deze ‘accessible’ zijn.

De rechtbank acht op grond van voornoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte binnen de ten laste gelegde periode deze foto’s en video’s in zijn bezit heeft gehad en hiervan – gelet op de hoeveelheid bestanden en de duur van de bewezen geachte periode – een gewoonte heeft gemaakt

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Feit 1:

op tijdstippen in de periode van 30 mei 2018 tot en met 15 juli 2019 in Nederland, afbeeldingen, te weten 4 foto’s en een gegevensdrager bevattende afbeeldingen - te weten een telefoon (merk Samsung Galaxy S7, goednummer 2453836) - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad,

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het nadrukkelijk in beeld brengen van de schaamstreek van die minderjarige persoon, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

(foto’s [jpg nummer] .jpg + [jpg nummer] .jpg + [jpg nummer] .jpg +

[jpg nummer] , p. 58-59)

Feit 2:

op tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 mei 2018 tot en met 1 oktober 2020 te Nieuwegein, meermalen afbeeldingen, te weten 7.222 foto’s en 780 films/video‘s - en meerdere gegevensdragers bevattende afbeeldingen - te weten telefoons (merk Samsung type S10, goednummer 652780 en merk Samsung Galaxy S7, goednummer 2453836) en één harddisk (merk Seagate, goednummer 625774) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken, in bezit heeft gehad,

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of voorwerp en/of hand(en)/vinger(s) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(foto’s 2, 4, 13, 22, 24, 26, 37 en 43 PV MDRBD19017-35, p. 110-111, 114, 117-118, 122

en 124)

en

het met de/een vinger(s)/hand(en) vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(foto 23 PV MDRBD19017-35, p. 117)

en

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt met de/een

vinger(s)/handen en/of voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam;

(foto’s 29-31, 34 en 45 PV MDRBD19017-35, p. 119-212 en 124 ) + (foto 4 PV

MDRBD19017-29, p. 71)

en

het met de/een penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(foto’s 1, 2, 7, 11, 17, 19, 27 en 42 PV MDRBD19017-35, p. 110, 112-113, 115-116, 118

en 123)

en

het met de/een vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(foto’s 8, 16, 21, 25, 36 en 38 PV MDRBD19017-35, p. 112, 115-116, 118 en 121-122) +

(foto 4 PV MDRBD19017-29, p. 71)

en

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt met de

vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of billen;

(foto’s 12 en 40 PV MDRBD19017-35, p. 113 en 40) + (foto 6 PV MDRBD19017-29, p.

72)

en

het door een dier oraal penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(foto 15 PV MDRBD19017-35, p. 114)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden en/of (waarbij) sadomasochistische elementen worden gebruikt, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

(foto’s 3, 5, 6, 10, 14, 20, 28, 32-33, 35, 41, 44 en 46-48 PV MDRBD19017-35, p.

110-111, 113-114, 116, 119, 120-121 en 123-125 ) +(foto’s 1 t/m 3 en 5 t/m 12

MDRBD19017-29, p. 71-73)

en

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

(foto’s 20, 28 en 47 PV MDRBD19017-35, p. 116, 119 en 125)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Feit 1:

een afbeelding / gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen;

en

een afbeelding / gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben;

Feit 2:

een afbeelding / gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot, kort gezegd, een gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met oplegging van de door de reclassering geadviseerde (bijzondere) voorwaarden.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft de rechtbank verzocht om bij een veroordeling te volstaan met oplegging van een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft ook gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

De ernst van de feiten

Op gegevensdragers van verdachte zijn een grote hoeveelheid foto’s en video’s van kinderpornografische aard aangetroffen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno en aan het gedurende een periode bezitten van een grote hoeveelheid kinderporno. Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan zeer ernstige feiten.

De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij ook van zijn minderjarige achternichtje foto’s heeft gemaakt waarbij hij heeft ingezoomd op haar onderbroekje. De rechtbank vindt het zorgelijk dat verdachte verklaart dat hij deze foto’s maakte terwijl hij wist dat het onacceptabel gedrag was en dat hij genoot van de spanning om betrapt te worden. Dat het meisje niet wist met welke bedoeling verdachte de foto’s nam, maakt het misbruik van het vertrouwen dat zij en haar ouders in hem stelden niet minder.

Bij de vervaardiging van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. De rechtbank houdt verdachte mede verantwoordelijk voor dat misbruik, omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Zulk misbruik doorkruist een normale seksuele ontwikkeling en kan voor minderjarigen ernstige gevolgen hebben, waar zij nog lange tijd last van kunnen hebben. Naast het misbruik is het voor slachtoffers ook schadelijk dat de afbeeldingen lange tijd blijven rondgaan. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij zich heeft laten leiden door zijn eigen (seksuele) verlangens en geen oog heeft gehad voor de (zeer) jonge leeftijd en kwetsbare positie van de slachtoffers.

De persoon van verdachte

De rechtbank houdt rekening met het op naam van verdachte staand uittreksel justitiële documentatie van 26 november 2021, waaruit blijkt dat verdachte op 11 december 2019 voor een soortgelijk feit is veroordeeld. Dit betrof het heimelijk filmen van minderjarige meisjes onder de kleedhokjes van een zwembad.

De rechtbank houdt ook rekening met het psychologisch onderzoek van 23 juli 2021, opgesteld door J. Yntema, GZ-psycholoog. Uit dit onderzoek blijkt dat verdachte lijdt aan een pedofiele stoornis van het niet-exclusieve type, een andere gespecificeerde parafiele stoornis en een andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis. Verdachte is vermijdend en zijn coping is problematisch. De psycholoog acht verdachte verminderd toerekeningsvatbaar en adviseert de problematiek van verdachte te behandelen.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank verder rekening gehouden met een reclasseringsadvies van Reclassering Nederland van 22 december 2021, opgesteld door H.M.D. Bloemen, reclasseringswerker, en unitmanager J.D. Gunnink.

Volgens de reclassering is sprake van een beginnend delictpatroon ten aanzien van zedendelicten. Sinds verdachte geschorst is, staat hij onder toezicht van de reclassering. Verdachte is in deze periode gerecidiveerd met het kijken naar en zoeken van kinderporno. De reclassering schat de kant op recidive dan ook als hoog in. Voortzetting van het toezicht en behandeling acht de reclassering geïndiceerd om de kan op recidive (verder) te beperken. De reclassering adviseert een (deels) voorwaardelijke straf met de onderstaande bijzondere voorwaarden:

 • -

  meldplicht bij de reclassering;

 • -

  ambulante behandeling;

 • -

  opname in een zorginstelling;

 • -

  contactverbod met de slachtoffers;

 • -

  locatieverbod voor de straten waar de slachtoffers wonen;

 • -

  gegevenscontrole.

Strafoplegging

Gelet op de aard en ernst van het feit kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volstaan met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt. De rechtbank heeft bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

De oriëntatiepunten die rechters gebruiken bij de straftoemeting (LOVS) gaan bij het gewoonte maken van het bezit van kinderpornografisch materiaal uit van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een jaar. Een onvoorwaardelijke gevangenisstaf voor de duur van twee jaar geldt voor wat betreft het vervaardigen van dit materiaal. Verdachte heeft zich aan beide gedragingen schuldig gemaakt. De rechtbank betrekt bij het bepalen van de straf dat deze feiten met elkaar samenhangen.

In dit kader geldt als strafverzwarende omstandigheid het feit dat verdachte, ook naar eigen zeggen, tijdens zijn schorsing van de preventieve hechtenis is gerecidiveerd.

In de persoonlijke omstandigheden van verdachte ziet de rechtbank geen contra-indicaties voor het opleggen van een gevangenisstraf. Anders dan de verdediging heeft betoogd, dient een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf wel degelijk een doel, te weten (maatschappelijke) preventie en ziet de rechtbank ook in de ernst en aard van de door verdachte gepleegde misdrijven aanleiding om hem een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. De rechtbank ziet in de persoonlijke omstandigheden van verdachte aanleiding om de straf deels voorwaardelijk op te leggen als stok achter de deur om verdachte ertoe te bewegen om van zijn gewoonte af te komen. De rechtbank vindt het namelijk belangrijk dat verdachte hulp krijgt en behandeld wordt. Een voorwaardelijk strafdeel geeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden, gericht op hulpverlening, op te leggen.

Alles overwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden. Aan het voorwaardelijke gedeelte van de straf verbindt de rechtbank de voorwaarden die door de reclassering zijn geadviseerd.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

Voor wat betreft het vermijden van kinderporno overweegt de rechtbank het volgende.

De reclassering heeft de rechtbank geadviseerd om te bepalen dat het toezicht op deze bijzondere voorwaarde onder andere kan bestaan uit controles van computers en andere apparatuur en dat verdachte meewerkt aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. De rechtbank overweegt dat de controle van geautomatiseerde werken en digitale gegevensdragers in potentie een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker daarvan betekent. Onder meer het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1215) geeft er blijk van dat de rechter zich daarvan rekenschap moet geven en dat op te leggen bijzondere voorwaarden gericht dienen te zijn op het gedrag van een verdachte.

De rechtbank ziet in de gewoonte van verdachte om kinderporno te verzamelen en te bekijken aanleiding om dit strafbare gedrag van verdachte te monitoren. Deze noodzaak is voorts gebleken uit het feit dat verdachte zelf ook heeft aangegeven dat hij in zijn schorsingsperiode kinderporno heeft bekeken. De rechtbank zal aan deze voorwaarde beperkingen verbinden voor wat betreft de maximale hoeveelheid en de frequentie van controles van geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers, welke personen de bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de inhoud van de geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers en welke verplichtingen daarbij op verdachte rusten.

Verdachte dient mee te werken aan controles van geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. Deze medewerking bestaat mede uit het op verzoek van de reclasseringsmedewerker ter beschikking stellen of overhandigen van al zijn geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers en het toegang verlenen tot die geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers (bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden) aan de reclassering of aan de hierna te noemen, door de reclassering uit te nodigen, persoon. Deze controles mogen gedurende de proeftijd maximaal drie keer per jaar worden uitgevoerd. Voor wat betreft de persoon die kennis mag nemen van de inhoud van de geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers merkt de rechtbank het volgende op. De rechtbank is ambtshalve bekend met het feit dat gebruikers van geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers op diverse manieren hun digitale sporen kunnen maskeren of verbergen. Om die reden acht de rechtbank het van belang dat de controle op de inhoud van de geautomatiseerde werken en elektronische / digitale gegevensdragers plaatsvindt door een persoon die beschikt over kennis en ervaring op dit punt. De rechtbank zal daarom bepalen dat dit onderzoek ook mag gebeuren door een medewerker van de digitale recherche van het TBKK (kinderpornoteam).

De benadeelde partijen hebben ter zitting verzocht te bepalen dat afbeeldingen van hen op de Facebook pagina van verdachte dienen te worden verwijderd. De rechtbank ziet geen grond dit als verplichting aan verdachte op te leggen. Verdachte heeft ter zitting verklaard deze afbeeldingen vrijwillig te verwijderen.

De rechtbank zal, gelet op de problematiek van verdachte, de door verdachte gebruikte zoektermen die verwijzen naar seksuele fantasieën met minderjarige meisjes in een familiaire context, in combinatie met de aard en ernst van het bewezen verklaarde, ter beveiliging van de maatschappij en ter bescherming en herstel van de leefomgeving van zijn achternichtje, stiefzusje en nichtje (waar respectievelijk de feiten 1, 2 en 4 op zien), een contact- en locatieverbod opleggen ten aanzien van elk van deze meisjes. Op grond daarvan zal het verdachte gedurende de proeftijd niet toegestaan zijn om - direct of indirect - contact te hebben met deze meisjes, of zich in hun straat te bevinden.

Opheffing schorsing bevel voorlopige hechtenis

De rechtbank zal het op 25 november 2021 gegeven bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis opheffen met ingang van heden. Er is niet gebleken van zwaarwichtige persoonlijke omstandigheden die zich tegen opheffing van de schorsing verzetten.

9 BESLAG

De rechtbank zal teruggave gelasten aan verdachte van de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

 een USB-stick, tevens aansteker, kleur zwart (goednummer 625781).

De rechtbank zal de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

 • -

  een telefoon merk Samsung S10 (goednummer 625780);

 • -

  een telefoon merk Samsung Galaxy S7 (goednummer 2453836);

 • -

  een harddisk merk Seagate (goednummer 625774);

 • -

  een harddisk merk Samsung (goednummer 625779),

verbeurd verklaren. Op deze voorwerpen is kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Met behulp van deze voorwerpen zijn de bewezen verklaarde feiten begaan of ze zijn daarvoor bestemd.

10 BENADEELDE PARTIJ

Ten aanzien van feit 1

[benadeelde 1] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 1.396,00. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 1 ten laste gelegde feit.

De rechtbank zal de benadeelde partij [benadeelde 1] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu niet, althans onvoldoende is gebleken van een direct verband tussen de gestelde schade en het onder 1 bewezen verklaarde feit.

Ten aanzien van feit 4

[benadeelde 2] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 850,00. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 3 ten laste gelegde feit.

De rechtbank zal de benadeelde partij [benadeelde 2] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu verdachte van het onder feit 4 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 5

[benadeelde 3] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 2.200,00. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 4 ten laste gelegde feit.

De rechtbank zal de benadeelde partij [benadeelde 3] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu verdachte van het onder feit 5 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken.

11 VORDERING TENUITVOERLEGGING

Bij vonnis van de politierechter te Utrecht van 11 december 2019 (parketnummer 16/170069-19) is verdachte een gevangenisstraf voorwaardelijk opgelegd. Verdachte heeft zich binnen de proeftijd opnieuw schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Om die reden zal deze straf alsnog ten uitvoer gelegd worden.

12 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 57, 63 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

13 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder feit 4 en feit 5 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 15 (vijftien) maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 6 (zes) maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en/of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 3 (drie) jaren vast;

- als algemene voorwaarden gelden dat verdachte:

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte gedurende de proeftijd:

 • -

  zich binnen drie dagen na het ingaan van de proeftijd moet melden bij de Reclassering Nederland op het adres Zwarte Woud 2 te Utrecht en zich blijft melden op afspraken met de reclassering zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt;

 • -

  zich laat behandelen door forensische polikliniek De Waag of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling;

 • -

  zich – indien uit onderzoek of uit ambulante behandeling naar voren komt dat ambulante behandeling niet toereikend wordt geacht – laat opnemen in een zorginstelling te bepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de behandeling. Als de reclassering een overgang naar ambulante zorg, begeleid wonen of maatschappelijke opvang gewenst vindt, werkt verdachte mee aan de indicatiestelling en plaatsing;

 • -

  op geen enkele wijze – direct op indirect – contact opneemt, zoekt of heeft met [benadeelde 1] (geboren op [2010] ), [benadeelde 2] (geboren op [2012] ) en [benadeelde 3] (geboren op [2009] ), zolang het Openbaar Ministerie dit noodzakelijk acht;

 • -

  zich niet zal begeven binnen in de volgende straten: [straat] te [plaats] , [straat] te [plaats] en [straat] te [plaats] ;

 • -

  zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

o gedrag dat is gericht op het verkrijgen van kinderpornografisch materiaal in een digitale omgeving;

o gedrag dat is gericht op communicatie over seksuele handelingen met minderjarigen in een digitale omgeving;

o tijdens de gesprekken met de reclassering bespreekt hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen en zich open opstelt in de gesprekken hierover;

o meewerkt aan (onaangekondigde) controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek ten behoeve van het toezicht op de naleving van deze gedragsvoorschriften in die zin dat:

 verdachte maximaal driemaal per jaar in het kader van die controle aan de reclassering en (een) eventueel door de reclassering uitgenodigde medewerker(s) van de digitale recherche van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) de toegang moet verschaffen tot zijn woning;

 verdachte daarbij op verzoek van de reclassering al zijn digitale gegevensdragers tijdens dat huisbezoek ter beschikking moet stellen dan wel moet overhandigen aan de reclasseringswerker(s) en/of de medewerker(s) van de digitale recherche;

 verdachte de reclasseringswerker(s) en/of de medewerker(s) van de digitale recherche toegang moet verschaffen tot al zijn digitale gegevensdragers, bijvoorbeeld door het geven van benodigde wachtwoorden;

- waarbij de reclassering opdracht wordt gegeven als bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

Voorlopige hechtenis

- heft op het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis;

Beslag

- gelast de teruggave aan verdachte van het volgende voorwerp:

 een USB-stick, tevens aansteker, kleur zwart (goednummer 625781);

- verklaart de volgende voorwerpen verbeurd:

 • -

  een telefoon merk Samsung S10 (goednummer 625780);

 • -

  een telefoon merk Samsung Galaxy S7 (goednummer 2453836);

 • -

  een harddisk merk Seagate (goednummer 625774);

 • -

  een harddisk merk Samsung (goednummer 625779);

Benadeelde partijen

- verklaart de benadeelde partij [benadeelde 1] niet-ontvankelijk in de vordering;

- verklaart de benadeelde partij [benadeelde 2] niet-ontvankelijk in de vordering;

- verklaart de benadeelde partij [benadeelde 3] niet-ontvankelijk in de vordering;

Vordering tenuitvoerlegging met parketnummer 16/170069-19

- wijst de vordering toe;

- gelast de tenuitvoerlegging van de door de politierechter in de rechtbank Utrecht bij vonnis van 11 december 2019 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Slager, voorzitter, mrs. E.H.M. Druijf en J.G. van Ommeren, rechters, in tegenwoordigheid van mr. V. Soeteman, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 6 januari 2022.

De voorzitter en de oudste rechter zijn buiten

staat dit vonnis mede te ondertekenen

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 mei 2018 tot en met

15 juli 2019 te Nieuwegein en/of Hilversum en/of Raalte, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal afbeeldingen, te weten 4 foto’s en/of een gegevensdrager bevattende afbeeldingen - te weten een telefoon (merk Samsung Galaxy S7, goednummer 2453836) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het geslachtsdeel van die persoon in beeld gebracht worden, althans, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit: het nadrukkelijk in beeld brengen van het geslachtsdeel / de geslachtsdelen en/of de schaamstreek en/of borst(en) van die (minderjarige) persoon, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(foto’s [jpg nummer] .jpg + [jpg nummer] .jpg + [jpg nummer] .jpg +

[jpg nummer] , p. 58-59)

(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 mei 2018 tot en met

1 oktober 2020 te Nieuwegein en/of Hilversum en/of Raalte, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, afbeeldingen, te weten (16.841 + 12) foto’s en/of 1059 films/video‘s – en/of één of meerdere gegevensdragers bevattende afbeeldingen - te weten één of meerdere telefoon(s) (merk Samsung type S10, goednummer 652780 en/of merk Samsung Galaxy S7, goednummer 2453836 ) en/of één of meerdere (2) harddisk(s) (merk

Seagate, goednummer 625774 en/of merk Samsung goednummer 625780) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd, verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of voorwerp en/of hand(en)/vinger(s) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto’s 2, 4, 13, 22, 24, 26, 37 en 43 PV MDRBD19017-35, p. 110-111, 114, 117-118, 122

en 124)

en/of

het met de/een vinger(s)/hand(en) vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 23 PV MDRBD19017-35, p. 117 )

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt met de/een

vinger(s)/handen en/of voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam

(foto’s 29-31, 34 en 45 PV MDRBD19017-35, p. 119-212 en 124 ) + (foto 4 PV

MDRBD19017-29, p. 71)

en/of

het met de/een penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto’s 1, 2, 7, 11, 17, 19, 27 en 42 PV MDRBD19017-35, p. 110, 112-113, 115-116, 118

en 123)

en/of

het met de/een vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto’s 8, 16, 21, 25, 36 en 38 PV MDRBD19017-35, p. 112, 115-116, 118 en 121-122) +

(foto 4 PV MDRBD19017-29, p. 71)

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt met de

vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of billen

(foto’s 12 en 40 PV MDRBD19017-35, p. 113 en 40 ) + (foto 6 PV MDRBD19017-29, p.

72 )

en/of

het door een dier oraal penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 15 PV MDRBD19017-35, p. 114)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden en/of (waarbij) sadomasochistische elementen worden gebruikt, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(foto’s 3, 5, 6, 10, 14, 20, 28, 32-33, 35, 41, 44 en 46-48 PV MDRBD19017-35, p.

110-111, 113-114, 116, 119, 120-121 en 123-125 ) +(foto’s 1 t/m 3 en 5 t/m 12

MDRBD19017-29, p. 71-73)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(foto’s 20, 28 en 47 PV MDRBD19017-35, p. 116, 119 en 125)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 31 mei 2020 tot en met

1 oktober 2020 te Nieuwegein, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal

afbeeldingen, te weten 5 foto’s en/of een gegevensdrager bevattende afbeeldingen - te weten een telefoon (merk Samsung type S10, goednummer 652780) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het geslachtsdeel van die persoon in beeld gebracht worden, althans, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit: het nadrukkelijk in beeld brengen van het geslachtsdeel / de geslachtsdelen en/of de schaamstreek en/of borst(en) van die (minderjarige) persoon, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

(foto’s [jpg nummer] .jpg en - [jpg nummer] opgenomen in PV

MDRDB19017-63)

(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)

5.

hij in of omstreeks de periode van 17 februari 2018 tot en met 16 februari 2019 te Nieuwegein, met [benadeelde 3] , geboren op [2009] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het betasten van en/of wrijven over de met kleding bedekte vagina/schaamlippen van die [benadeelde 3] (terwijl die [benadeelde 3] bij hem op schoot zat).

(art 247 Wetboek van Strafrecht)

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van 20 juli 2021, genummerd MDRBD19017, opgemaakt door de politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 321. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Proces-verbaal aanvulling op beoordeling beeldmateriaal, pagina’s 56 tot en met 57, inclusief de bijlage op de pagina’s 58 en 59, inhoudende de relatering van verbalisanten.

3 Proces-verbaal beoordeling kinderpornografische afbeeldingen, pagina’s 49 tot en met 53.

4 Verklaring van verdachte [verdachte] , afgelegd ter terechtzitting van 23 december 2021.

5 Proces-verbaal Beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina’s 96 tot en met 102, inclusief de bijlagen op de pagina’s 103 tot en met 125, inhoudende de relatering van verbalisanten.

6 Verklaring van verdachte [verdachte] , afgelegd ter terechtzitting van 23 december 2021.