Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:4393

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
10-09-2021
Datum publicatie
10-09-2021
Zaaknummer
16/258452-20
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft gedurende ruim vijf jaar een gewoonte heeft gemaakt van het bezitten van kinderporno en het verspreiden van kinderporno. Bij de strafoplegging is sterk afgeweken van de LOVS orientatiepunten, gelet op de persoonlijke omstandigheden van deze verdachte. Daarbij speelt een belangrijke rol dat bij verdachte sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis als gevolg van het XXYY-syndroom en dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar wordt bevonden.

Opgelegd wordt 3 maanden gevangenisstraf, geheel voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar.

Omdat verdachte bij [naam instelling] woont, daar begeleiding en behandeling krijgt en vanuit [naam instelling] toereikende maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen, worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/258452-20

Vonnis van de meervoudige kamer van 10 september 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1989] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [postcode] te [woonplaats] ,

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 27 augustus 2021.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. T. Tanghe en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. H.J. Veen, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode 25 oktober 2014 tot en met 11 februari 2020 te Hilversum en/of Zeist en/of [plaatsnaam] , zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden en/of verwerven en/of bezitten van kinderporno en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het tenlastegelegde bezitten en het verspreiden van kinderporno wettig en overtuigend te bewijzen, gelet op de stukken zoals deze zich in het dossier bevinden en de bekennende verklaring van verdachte. Gelet op de lange periode acht de officier van justitie ook wettig en overtuigend te bewijzen dat sprake is van een gewoonte maken van het verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen verweer gevoerd ten aanzien van het tenlastegelegde.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen

Het feit is door verdachte begaan. Verdachte heeft de tenlastegelegde feiten bekend. De raadsman heeft geen vrijspraak voor dit feit bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

  • -

    een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van verdachte van 14 oktober 2020, genummerd MDRBD19011-23, opgemaakt door politie Midden-Nederland, houdende de bekennende verklaring van verdachte, doorgenummerde pagina’s 35 tot en met 50 (van het proces-verbaal genummerd 2019105621);

  • -

    een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 19 juli 2020, genummerd 2019-99142, opgemaakt door het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid, houdende het onderzoek naar de gebruiker van de IP-adressen van de melding aan het NCECC, doorgenummerde pagina’s 51 tot en met 54 (van het proces-verbaal genummerd 2019105621);

  • -

    een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 27 mei 2020, genummerd MDBD19011-24, opgemaakt door de politie Midden-Nederland, houdende de beschrijving van het aangetroffen kinderpornografisch materiaal op de goederen met SIN-nummers AAJL1601NL; AAJL1600NL; AAJL1599NL; AAJL1603NL en AAJJL1583NL, doorgenummerde pagina’s 126 tot en met 135 en 139 tot en met 149 ((van het proces-verbaal genummerd 2019105621).

Bewijsoverweging

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan, gelet op de voornoemde bewijsmiddelen. Ten aanzien van het in bezit hebben en verwerven, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van het maken van een gewoonte hiervan, gelet op de lange periode en de grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal die is aangetroffen op de verschillende gegevensdragers van verdachte. Ten aanzien van het verspreiden acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat van het maken van een gewoonte sprake is, omdat uit het dossier blijkt dat op één tijdstip in de tenlastegelegde periode een kinderpornografische video door verdachte via KIK messenger is verzonden. Hoewel uit aangetroffen chats lijkt te volgen dat er door verdachte mogelijk kinderpornografische bestanden zijn verzonden, heeft de politie in de overige data geen daadwerkelijk verzonden bestanden aangetroffen en blijkt hieruit en uit de verklaring van verdachte onvoldoende dat verdachte zodanig frequent kinderporno heeft verspreid dat sprake was van een gewoonte.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

in de periode van 25 oktober 2014 tot en met 11 februari 2020 te Hilversum en/of Zeist en/of [plaatsnaam] , meermalen, afbeeldingen, te weten foto’s en video’s – en gegevensdragers bevattende afbeeldingen - te weten
- een laptop (merk Lenovo, goednummer MDRBD19011_586901, SIN nummer AAJL1601NL) en
- een USB stick (merk Philips, goednummer MDRBD19011_586902, SIN nummer AAJL1600NL) en
- een USB stick (merk Maxell, goednummer MDRBD19011_586903, SIN nummer AAJL1599NL) en
- een USB stick (merkloos, goednummer MDRBD19011_586904, SIN nummer AAJL1603NL) en
- een mobiele telefoon (merk Huawei, P9 Lite, goednummer MDRBD19011_586932, SIN nummer AAJL1583NL),


bevattende foto’s en/of video’s van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft
verspreid (door het verzenden van een video via KIK messenger) en
verworven, in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of voorwerp en/of vinger/hand oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een penis en/of vinger/hand oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam

toonmap foto 1 tot en met 11 (omschrijvingen op p. 139 tot en met p. 143 van het proces-verbaal)

en

het met de/een mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of de eigen billen

toonmap foto 2 (omschrijving op p. 139 van het proces-verbaal)
toonmap foto 5 (omschrijving op p. 141 van het proces-verbaal)
toonmap foto 12 tot en met 17 (omschrijvingen op p. 144 tot en met p. 145 van het proces-verbaal)

en

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

toonmap foto 27 (omschrijving op p. 149 van het proces-verbaal)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij door de (onnatuurlijke) pose van deze persoon nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

toonmap foto 18 tot en met 25 (omschrijvingen op p. 145 tot en met p. 148 van het proces-verbaal)

en

het ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) waarbij de afbeelding aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

toonmap foto 2 (omschrijving op p. 139 van het proces-verbaal)
toonmap foto 5 (omschrijving op p. 141 van het proces-verbaal)
toonmap foto 26 (omschrijving op p. 148 van het proces-verbaal)


en hij van het in bezit hebben/verwerven een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

Afbeeldingen/gegevensdragers bevattende afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven/in bezit hebben/zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

en

afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met de maximale proeftijd van tien jaar. De officier van justitie heeft geen aanleiding gezien om bijzondere voorwaarden te vorderen. De noodzakelijke permanente controle van de gegevensdragers van verdachte wordt gedekt door de controle, die de woonvoorziening van verdachte op dit punt uitvoert.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht rekening te houden met de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte en daarom de proeftijd te matigen tot een periode van vijf jaar.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van het feit

Verdachte heeft gedurende ruim vijf jaar een gewoonte gemaakt van het bezitten van kinderporno en hij heeft ook kinderporno verspreid. Verdachte heeft hiervoor als verklaring gegeven dat dit meer voortkomt uit verzamelwoede dan uit (seksuele) spanning. Ook heeft verdachte verklaard dat hij wist dat het strafbaar is. Ondanks dit besef heeft verdachte de verleiding niet kunnen weerstaan om zich met kinderpornografisch materiaal bezig te blijven houden. Door aldus te handelen heeft verdachte de lichamelijke en geestelijke integriteit van de kinderen op de betreffende afbeeldingen ernstig geschonden. Door kinderporno te bezitten en te verspreiden, wordt de markt voor kinderporno in stand gehouden. Verdachte heeft hier met zijn handelen aan bijgedragen.

Persoon van verdachte

Uit een de verdachte betreffend uittreksel van de justitiële documentatie van 21 juli 2021 blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Wel wordt melding gemaakt van een sepot wegens gezondheidstoestand en het prevaleren van

ander dan strafrechtelijk ingrijpen voor het bezit van kinderpornografie in de periode van

1 december 2013 tot en met 24 oktober 2014 te Hilversum.

De rechtbank heeft kennis genomen van de Pro Justitia rapportage van 28 mei 2021, opgemaakt door dr. B.A. Blansjaar, psychiater. Hieruit blijkt dat bij verdachte sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis als gevolg van het XXYY-syndroom. Hiervan zijn de voornaamste psychische ziekteverschijnselen een licht verstandelijke beperking met onevenredig ernstige sociale en communicatie beperkingen en een gestoorde seksuele ontwikkeling. Het betreft een neurobiologische ontwikkelingsstoornis waaraan verdachte ook leed ten tijde van het tenlastegelegde. Door zijn autistiforme beperkingen en gestoorde seksuele ontwikkeling is verdachte aangetrokken door en afhankelijk geraakt van (kinder)pornografie. Hoewel hij na een

eerdere verdenking van bezit en verspreiding van kinderpornografie wel enig inzicht in de laakbaarheid en strafbaarheid ervan heeft gekregen, was hij door gebreken aan zelfreflectie, invoelingsvermogen, impulscontrole en onrijpe gewetensfuncties slecht in staat naar dat inzicht te handelen en de verleiding om zich (opnieuw) bezig te houden met kinderpornografie te weerstaan. Derhalve wordt geadviseerd om het tenlastegelegde in sterk verminderde mate aan hem toe te rekenen. Het recidiverisico wordt ingeschat als hoog, het risico op ‘hands on’ pedoseksuele vergrijpen als laag. Gezien de geringe belastbaarheid van onderzochte en zijn beperkte aanpassingsvermogen verdient voortzetting van de behandeling en begeleiding op het [.] van de [naam instelling] , waar verdachte nu woont, de voorkeur. Geadviseerd wordt om aan verdachte een voorwaardelijke straf op te leggen met een lange proeftijd.

Ook heeft de rechtbank kennis genomen van het reclasseringsadvies van 12 augustus 2021, opgemaakt door [A] , reclasseringswerker en [B] , unitmanager. Hierin worden de door [naam instelling] ingezette maatregelen beschreven die toezien op inperking van het recidiverisico. Zo zijn op de laptop en telefoon van verdachte apps geïnstalleerd waarop bepaalde sites geblokkeerd worden, zit op het Wifi-netwerk van [naam instelling] een filter waardoor het bezoek van pornografische sites niet mogelijk is, moet verdachte zijn laptop en telefoon ’s avonds opbergen in een afgesloten kast en heeft hij elke twee weken een gesprek over seksualiteit met de orthopedagoog. De reclassering adviseert geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, nu detentie ten nadele zal komen van de reeds ingezette hulpverlening en de psychische gesteldheid van verdachte. Bij een eventuele voorwaardelijke straf, wordt door de reclassering geadviseerd geen bijzondere voorwaarden op te leggen, omdat dit – naast de behandeling en controle door [naam instelling] - geen meerwaarde heeft in het beperken van het risico op recidive.

Straf

Gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, dient in beginsel aan verdachte een straf te worden opgelegd die vrijheidsbeneming met zich brengt. In de oriëntatiepunten die door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) zijn opgesteld, wordt voor het gewoonte maken van het bezit en verwerven van kinderporno één jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf als uitgangspunt genoemd. Gelet op de persoon van verdachte zal de rechtbank echter flink afwijken van dit oriëntatiepunt.

De rechtbank volgt de conclusie van de psychiater dat verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaarheid is. Gelet hierop en op zijn psychische gesteldheid, ziet de rechtbank aanleiding om een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Gelet op het feit dat verdachte woont bij [naam instelling] , begeleiding en behandeling vanuit [naam instelling] krijgt en er vanuit [naam instelling] toereikende maatregelen zijn getroffen gericht op het inperken van het recidiverisico, is oplegging van bijzondere voorwaarden naar het oordeel van de rechtbank niet aangewezen. Alles overwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur drie maanden, geheel voorwaardelijk, passend en geboden.

De rechtbank acht het van belang dat verdachte gedurende een zo lang mogelijke periode een flinke stok achter de deur heeft, die hem ervan zal moeten weerhouden opnieuw de fout in te gaan. Verdachte heeft ter terechtzitting ook aangegeven dat dit hem hierbij zal helpen. De rechtbank overweegt evenwel dat de bewezenverklaring geen gedragingen bevat die onmiskenbaar zijn gericht tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen in de zin van art. 14b, tweede lid, Sr, terwijl de misdrijven waaronder het bewezenverklaarde is gekwalificeerd - kort gezegd: het verwerven, bezitten, zich toegang verschaffen tot en verspreiden van kinderporno - ook niet zonder meer kunnen worden gekarakteriseerd als misdrijven die dergelijke gedragingen omvatten. Gelet hierop is niet voldaan aan de in art. 14b, tweede lid, Sr genoemde voorwaarde dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Aldus kan de proeftijd in deze maximaal worden gesteld op drie jaren. Deze proeftijd zal de rechtbank opleggen.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden;

- bepaalt dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene voorwaarde niet heeft nageleefd;

- als voorwaarde geldt dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt daarbij een proeftijd van 3 jaren vast.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Hebly, voorzitter, mrs. H.F. Koenis en N.M.H. van Ek, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.H. Lagerweij, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 september 2021.

De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 25 oktober 2014 tot en met 11 februari 2020 te Hilversum en/of Zeist en/of [plaatsnaam] , gemeente Zeist, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal afbeeldingen, te weten foto’s en/of video’s en/of films – en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen - te weten
- een laptop/computer (merk Lenovo, goednummer MDRBD19011_586901, SIN nummer AAJL1601NL) en/of
- een USB stick (merk Philips, goednummer MDRBD19011_586902, SIN nummer AAJL1600NL) en/of
- een USB stick (merk Maxell, goednummer MDRBD19011_586903, SIN nummer AAJL1599NL) en/of
- een USB stick (merkloos, goednummer MDRBD19011_586904, SIN nummer AAJL1603NL) en/of
- een mobiele telefoon (merk Huawei, P9 Lite, goednummer MDRBD19011_586932, SIN nummer AAJL1583NL),


bevattende foto’s en/of video’s en/of films
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft
verspreid (door het verzenden van (een) foto(‘s) en/of video(‘s) en/of film(s) via KIK messenger en/of Skype) en/of
aangeboden,
verworven,
in bezit gehad en/of
zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of voorwerp en/of vinger/hand oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een penis en/of vinger/hand oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam
toonmap foto 1 tot en met 11 (omschrijvingen op p. 139 tot en met p. 143 van het proces-verbaal)

en/of

het met de/een mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of
het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of de eigen billen
toonmap foto 2 (omschrijving op p. 139 van het proces-verbaal)
toonmap foto 5 (omschrijving op p. 141 van het proces-verbaal)
toonmap foto 12 tot en met 17 (omschrijvingen op p. 144 tot en met p. 145 van het proces-verbaal)

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
toonmap foto 27 (omschrijving op p. 149 van het proces-verbaal)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films
nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
toonmap foto 18 tot en met 25 (omschrijvingen op p. 145 tot en met p. 148 van het proces-verbaal)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is)
(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
toonmap foto 2 (omschrijving op p. 139 van het proces-verbaal)
toonmap foto 5 (omschrijving op p. 141 van het proces-verbaal)
toonmap foto 26 (omschrijving op p. 148 van het proces-verbaal)


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)