Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:4333

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
08-09-2021
Datum publicatie
08-09-2021
Zaaknummer
16.190606.20 (P)
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte voor het plegen van ontuchtige handelingen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van een dertienjarig meisje en het meermalen vervaardigen, verwerven en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank spreekt verdachte vrij van het digitaal plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige, omdat de verklaringen van het slachtoffer onvoldoende aanknopingspunten bieden om te kunnen aannemen dat tussen verdachte en het slachtoffer sprake is geweest van relevante interactie. De verklaringen van het slachtoffer bieden ook onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat verdachte het slachtoffer door (bedreiging met) geweld en/of een andere feitelijkheid gedwongen heeft ontuchtige handelingen te plegen, zodat verdachte ook van dit feit wordt vrijgesproken. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Aan het voorwaardelijk opgelegde strafdeel zijn voorwaarden verbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16.190606.20 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 8 september 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1977] te [geboorteplaats] ,
ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres: [adres] , [postcode] te [woonplaats] ,

hierna te noemen: verdachte.

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 26 oktober 2020, 6 januari 2021, 31 maart 2021 en 25 augustus 2021.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. T. Tanghe en van hetgeen verdachte en zijn raadsman mr. W.L.M. Fleuren, advocaat te Apeldoorn, naar voren hebben gebracht.

TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt erop neer dat verdachte

Ten aanzien van feit 1:

primair : op 22 juli 2020 in [plaatsnaam] ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 1] , welke handelingen (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt,
subsidiair ten laste gelegd als het plegen van ontucht met die [slachtoffer 1] ;

Ten aanzien van feit 2:

primair : in de periode van 1 december 2019 tot en met 25 juni 2020 in Apeldoorn en/of Wijchen (digitaal) ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 2] , welke handelingen (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt,

subsidiair ten laste gelegd als het door (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid die [slachtoffer 2] dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen,

meer subsidiair ten laste gelegd als het vervaardigen en/of in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal door opnames te maken van digitale gesprekken met die [slachtoffer 2] ;

Ten aanzien van feit 3:

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 22 juli 2020 in Apeldoorn en/of Geel kinderpornografische afbeeldingen heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad door opnames te maken van digitale gesprekken met [slachtoffer 3] , die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

Ten aanzien van feit 4:

in de periode van 5 september 2019 tot en met 22 juli 2020 in Apeldoorn kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

WAARDERING VAN HET BEWIJS

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1 primair, 2 primair, 3 en 4 tenlastegelegde, met uitzondering van het onderdeel dat verdachte van het plegen van het onder 4 ten laste gelegde misdrijf een gewoonte heeft gemaakt, wettig en overtuigend te bewijzen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van de bewezenverklaring van het onder 1 tenlastegelegde gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder 2 primair en subsidiair tenlastegelegde, omdat de verklaringen die het slachtoffer heeft afgelegd onvoldoende overtuigend zijn om op basis daarvan tot een bewezenverklaring van (één van) deze feiten te komen. Er is bovendien geen sprake geweest van dwang, zoals onder 2 subsidiair ten laste is gelegd. Het onder 2 meer subsidiair tenlastegelegde acht de raadsman te bewijzen, met dien verstande dat de bewezenverklaring betrekking dient te hebben op 12 december 2019 en 25 juni 2020 en niet ook op de tussenliggende periode. Met betrekking tot het onder 3 tenlastegelegde heeft de raadsman opgemerkt dat dit niet kan worden betwist. Tot slot heeft de raadsman zich ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde op het standpunt gesteld dat enkel bewezen verklaard kan worden dat verdachte zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft tot afbeeldingen en dat er hooguit een enkele afbeelding op de gegevensdragers van verdachte kan zijn aangetroffen.

Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak van het onder 2 primair en subsidiair tenlastegelegde

Om te komen tot een bewezenverklaring van het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige zonder dat lichamelijke aanraking tussen verdachte en die minderjarige heeft plaatsgevonden, dient sprake te zijn van voor het plegen van ontuchtige handelingen relevante interactie tussen verdachte en het slachtoffer. De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van het slachtoffer onvoldoende aanknopingspunten bieden om aan te kunnen nemen dat van die relevante interactie sprake is geweest.

De rechtbank overweegt daartoe dat uit de verklaringen van het slachtoffer niet helder wordt op welke wijze zij gekomen is tot het verrichten van seksuele handelingen. Het slachtoffer heeft weliswaar verklaard dat verdachte haar vroeg om met haar vingers aan haar vagina te zitten, maar zij weet niet meer wat verdachte daarover zei. Nadat het slachtoffer gevraagd werd of verdachte haar aanmoedigde om seksuele handelingen uit te voeren en of hij haar complimentjes gaf, heeft zij verklaard te denken dat verdachte haar complimentjes gaf, maar dat zij niet meer weet wat hij zei. Nu verdachte ontkent dat hij het slachtoffer tot het plegen van seksuele handelingen heeft bewogen en verder de voor het plegen van ontuchtige handelingen relevante interactie tussen verdachte en het slachtoffer niet uit de verklaringen van het slachtoffer kan worden afgeleid, zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het onder 2 primair ten laste gelegde plegen van ontuchtige handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt. Ook zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het impliciet onder 2 primair ten laste gelegde plegen van ontuchtige handelingen met iemand die nog niet de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, omdat ook voor een bewezenverklaring van dat feit de bovengenoemde relevante interactie is vereist, die naar het oordeel van de rechtbank niet kan worden vastgesteld.

Met betrekking tot het onder 2 subsidiair tenlastegelegde is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van het slachtoffer ook onvoldoende aanknopingspunten bieden om aan te nemen dat verdachte het slachtoffer door (bedreiging met) geweld en/of een andere feitelijkheid gedwongen heeft ontuchtige handelingen te plegen. De rechtbank overweegt daartoe dat hetgeen het slachtoffer over de dwang die verdachte op haar zou hebben uitgeoefend heeft verklaard, onvoldoende concreet is om aan te nemen dat sprake is geweest van de voor een bewezenverklaring van dit feit vereiste dwang.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het onder 2 primair en subsidiair tenlastegelegde.

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 1 primair, 2 meer subsidiair, 3 en 4 tenlastegelegde 1


Verdachte heeft het onder 1 primair, 2 meer subsidiair, 3 en 4 tenlastegelegde bekend en door de raadsman is ten aanzien van die feiten geen vrijspraak bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

Ten aanzien van feit 1 primair:

- een proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot een informatief gesprek zeden met [slachtoffer 1] op 22 juli 20202;

- een proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] op 3 augustus 20203;

 • -

  een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) van 3 maart 2021, opgemaakt door forensisch onderzoeker [B] , die als deskundige aan het NFI is verbonden;

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 augustus 2021;

Ten aanzien van feit 2 meer subsidiair:

- een proces-verbaal van bevindingen van 14 oktober 20204;

- een proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal van 15 februari 20215;

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 augustus 2021;

Ten aanzien van feit 3:

- een proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal van 15 februari 20216;

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 augustus 2021;

Ten aanzien van feit 4:

- een proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal van 15 februari 20217;

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 augustus 2021.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Ten aanzien van feit 1 primair:

op 22 juli 2020 te [plaatsnaam] , gemeente Noordoostpolder, met [slachtoffer 1] , geboren op [2007] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , te weten meermalen, in elk geval eenmaal,

- het duwen/brengen en/of houden en/of bewegen van zijn, verdachtes, vinger(s) tussen de schaamlippen van die [slachtoffer 1] en

- het houden van zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 1] en

- het met zijn, verdachtes, hand en/of vinger(s) wrijven en (heen en weer) bewegen op/over de vagina en clitoris van die [slachtoffer 1] en

- het betasten en/of aanraken van de vagina en borsten en billen van die [slachtoffer 1] (onder de kleding) en

- het likken van de borsten en/of tepels van die [slachtoffer 1] en

- het tongzoenen van die [slachtoffer 1] en

- het zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en

- het laten betasten/aanraken van zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer 1] ;

Ten aanzien van feit 2 meer subsidiair:

op tijdstippen in de periode van 1 december 2019 tot en met 25 juni 2020 te Apeldoorn een gegevensdrager bevattende afbeeldingen, te weten een mobiele telefoon, merk Xiaomi Redmi (goednummer PL0600-2020342245-2314407), van een of meer seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, immers heeft hij, verdachte, foto's en/of screenshots gemaakt van een digitaal gesprek - door hem, verdachte, gevoerd met [slachtoffer 2] , geboren op [2007] , tijdens welk gesprek die [slachtoffer 2] (voor de webcam dan wel camera, in ieder geval in beeld)

- haar (ontblote) vagina toonde;

- een pen in haar (ontblote) vagina stak of duwde dan wel bracht en

- seksuele handelingen (met/bij zichzelf) verrichtte;

(zie toonmap foto met memo: [.] , bijlage V op pagina 289 van het proces-verbaal)

Ten aanzien van feit 3:

op tijdstippen in de periode van 1 januari 2017 tot en met 22 juli 2020 te Apeldoorn

gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten een computer, merk Asus (goednummer PL0600-2020342245-2314396) van een of meer seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, immers heeft hij, verdachte, (telkens) foto's en video's en/of films en/of opnames en/of screenshots gemaakt van een of meerdere digitale gesprekken (via Omegle) - door hem, verdachte, gevoerd met [slachtoffer 3] , geboren op [2004] - tijdens welk(e) gesprek(ken) (telkens) die [slachtoffer 3] (voor de webcam dan wel camera, in ieder geval in beeld)

- haar kleding uittrok en

- haar (ontblote) vagina toonde en

- een of meer vingers in haar vagina bracht en

- seksuele handelingen (met/bij zichzelf) verrichtte en

in ieder geval meerdere van dergelijke afbeeldingen van die/dat (digitale) gesprek(ken)

in bezit gehad;

(zie toonmap foto met memo: [..] , bijlage V op p. 289 van het proces-verbaal)

Ten aanzien van feit 4:

op tijdstippen in de periode van 5 september 2019 tot en met 22 juli 2020 te Apeldoorn gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten

- een mobiele telefoon, merk Xiaomi Redmi (goednummer PL0600-2020342245-2314407)

en

- een computer, merk Asus (goednummer PL0600-2020342245-2314396)

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven en in bezit gehad,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de/een vinger/hand en voorwerp vaginaal penetreren van het eigen lichaam

(toonmap foto nummers 1, 2, 3, 4, omschrijvingen op p. 286 van het proces-verbaal)

en

het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en de eigen borsten

(toonmap foto nummers 4, 5, 6, 7, omschrijvingen op p. 286 en 287 van het proces-verbaal)

en

het gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en door het camerastandpunt nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(toonmap foto nummers 8, 9, 10, 11, omschrijvingen op p. 287 en 288 van het proces-verbaal)

en

het masturberen boven/bij het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

(toonmap foto nummer 12, omschrijving op p. 288 van het proces-verbaal)

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen onder 1 primair, 2 meer subsidiair, 3 en 4 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Ten aanzien van feit 1 primair:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

Ten aanzien van feit 2 meer subsidiair en feit 3, telkens:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd;

Ten aanzien van feit 4:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

OPLEGGING VAN STRAF

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie, die op basis van het rapport van de psycholoog uitgaat van enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte, heeft gevorderd verdachte ter zake van het door hem bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 30 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met daarbij oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in het reclasseringsrapport van 26 juli 2021. Met betrekking tot de op te leggen bijzondere voorwaarde dat verdachte kinderporno vermijdt en daartoe meewerkt aan controle van zijn digitale gegevensdragers, heeft de officier van justitie verzocht die voorwaarde te concretiseren zoals dat in de zaak met vindplaats ECLI:NL:RBMNE:2021:2767 is gedaan.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank gevraagd om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waaronder dat hij een zogenaamde first offender is, dat het tenlastegelegde hem in enigszins verminderde mate kan worden toegerekend en dat hij inmiddels abstinent is van cannabis. Door de raadsman is bepleit dat verdachte voldoende is gestraft en dat in geval van strafoplegging dient te worden volstaan met een gevangenisstraf voor een duur die niet langer is dan de tijd die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht. Verdachte kan zich verenigen met de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden. Indien de rechtbank van oordeel is dat er naast een voorwaardelijke straf ook een onvoorwaardelijke straf aan verdachte dient te worden opgelegd, is een taakstraf daarvoor de aangewezen strafmodaliteit.

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken. Daarbij heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan vier ernstige strafbare feiten, waarbij minderjarige meisjes betrokken zijn. Hij heeft met een dertienjarig meisje afgesproken, seksuele handelingen met haar verricht en zich onder meer door dit meisje laten pijpen. Verdachte heeft verklaard dat hij dacht dat het meisje vijftien jaar was. Verdachte heeft ook verklaard dat hij met het meisje heeft afgesproken omdat hij nieuwsgierig was naar wie zij was en wat haar drijfveren waren. Dat de ontmoeting op seksueel contact is uitgedraaid, is hem min of meer overkomen. De rechtbank gaat niet mee in deze lezing van de feiten. Gezien de chatgesprekken voorafgaand aan de ontmoeting en de verklaring van het slachtoffer hoe de ontmoeting is verlopen, gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte naar [plaatsnaam] is afgereisd om seksueel contact te hebben met het slachtoffer, wetende dat zij in ieder geval minderjarig was. Verdachte heeft de seksuele handelingen afgebroken en zich vervolgens verstopt omdat hij werd betrapt door de moeder van het meisje. De rechtbank rekent verdachte zijn handelen zwaar aan.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan (onder meer) het vervaardigen en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. Verdachte had via websites seksueel contact met minderjarigen, waarbij hij videogesprekken waarin zij seksuele handelingen verrichtten, opnam. Hoewel in elk geval twee slachtoffers hun minderjarigheid aan verdachte hadden kenbaar gemaakt – één zelfs door een kopie van haar identiteitsbewijs aan verdachte toe te zenden – weerhield dat verdachte er niet van om digitaal seksueel contact met hen te hebben. Verdachte heeft geen enkel oog gehad voor de belangen van de jonge, kwetsbare slachtoffers. Feiten als die waaraan verdachte zich schuldig heeft gemaakt, vormen een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers daarvan en leiden bij hen niet zelden, ook jaren nadien, tot ernstige psychische problemen. Verdachte is daaraan voorbij gegaan en heeft de bevrediging van zijn eigen behoeftes voorop gesteld. Daarbij acht de rechtbank het extra verwerpelijk dat verdachte zich presenteert als iemand die minderjarigen wil waarschuwen voor de gevaren van het op internet seksueel actief zijn, terwijl juist hij degene is die digitaal seksueel contact met minderjarigen – soms zelfs gedurende jaren – onderhoudt en uiteindelijk dus ook is overgegaan tot een hands-on delict.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank kennisgenomen van een op zijn naam gesteld uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 6 april 2021, waaruit volgt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor enig strafbaar feit.

Daarnaast heeft de rechtbank ten aanzien van de persoon van verdachte in het bijzonder kennisgenomen van het Pro Justitia psychologisch rapport van 19 februari 2021, opgesteld door M. Krekt, psycholoog. De psycholoog heeft vastgesteld dat verdachte lijdt aan een

persisterende depressieve stoornis, een stoornis in het gebruik van cannabis en een vermijdende en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Volgens de psycholoog was ten tijde van het tenlastegelegde bij verdachte sprake van deze stoornissen. De psycholoog adviseert het aan verdachte tenlastegelegde in enigszins verminderde mate aan hem toe te rekenen.

Het risico dat verdachte recidiveert wordt door de psycholoog als laag ingeschat.

Verder heeft de rechtbank acht geslagen op het reclasseringsrapport van 26 juli 2021, dat is opgemaakt door [A] , reclasseringswerker bij Reclassering Nederland. Ook de reclassering schat het recidiverisico als laag in, maar merkt op voldoende risicovolle factoren te zien als verdachte onbehandeld blijft. De reclassering adviseert een (deels) voorwaardelijke straf aan verdachte op te leggen met een aantal bijzondere voorwaarden, waaronder dat hij zich ambulant laat behandelen en kinderporno vermijdt.

Gelet op de ernst van het bewezenverklaarde is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere straf dan oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. De door de raadsman bepleite oplegging van een gevangenisstraf die gelijk is aan de duur die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht, verhoudt zich niet tot de ernst van de door verdachte gepleegde misdrijven.

Aan de andere kant houdt de rechtbank bij de strafoplegging rekening met het advies van de psycholoog om het tenlastegelegde in verminderde mate aan verdachte toe te rekenen, welk advies de rechtbank overneemt.

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaren, passend en geboden. Daarbij merkt de rechtbank op dat als zij tot eenzelfde bewezenverklaring als de officier van justitie was gekomen, deze straf hoger zou zijn uitgevallen.

Om herhaling te voorkomen en gezien het belang dat verdachte zijn behandeling voortzet, zal de rechtbank aan het voorwaardelijk op te leggen strafdeel de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden verbinden.

Voor wat betreft de geadviseerde bijzondere voorwaarde dat verdachte kinderporno vermijdt, adviseert de reclassering om te bepalen dat het toezicht op de naleving van deze voorwaarde onder andere kan bestaan uit controles van, kort gezegd, geautomatiseerde werken en daarnaast dat verdachte tijdens een huisbezoek meewerkt aan controle van digitale gegevensdragers. De rechtbank geeft zich er rekenschap van dat controle van geautomatiseerde werken en digitale gegevensdragers in potentie een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker daarvan betekent. De rechtbank zal daarom aan deze bijzondere voorwaarde beperkingen verbinden voor wat betreft de maximale hoeveelheid en de frequentie van controles van geautomatiseerde werken en digitale gegevensdragers, welke personen bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de inhoud daarvan en welke verplichtingen er daarbij op verdachte rusten.

Voorlopige hechtenis

Verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis, die bij bevel van de meervoudige strafkamer van 25 augustus 2021 onder voorwaarden is geschorst. Die schorsing duurt voort tot de terechtzitting van 8 september 2021 om 13:00 uur, waarop dit vonnis zal worden uitgesproken. De raadsman heeft verzocht het bevel tot voorlopige hechtenis na de uitspraak van dit vonnis opnieuw te schorsen, zodat verdachte een eventueel hoger beroep in vrijheid kan afwachten. De rechtbank wijst dit verzoek af. Met het onderhavige vonnis zijn de ernstige bezwaren gegeven en ook de aan de voorlopige hechtenis ten grondslag liggende gronden zijn onverkort aanwezig. Het verhandelde ter terechtzitting en de inhoud van dit vonnis vragen om een nieuwe beoordeling van de voorlopige hechtenis. De aan de eerder bevolen schorsing van de voorlopige hechtenis ten grondslag liggende omstandigheden zijn in het licht van dit vonnis naar het oordeel van de rechtbank van onvoldoende gewicht om de door de raadsman verzochte schorsing van de voorlopige hechtenis te rechtvaardigen. De persoonlijke belangen van verdachte wegen in de nieuwe situatie niet langer op tegen het strafvorderlijk belang bij hervatting van die voorlopige hechtenis. Het verzoek tot schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis wordt derhalve afgewezen.

BESLAG

Verbeurdverklaring

De rechtbank zal de in beslag genomen voorwerpen, te weten een telefoon van het merk Xiaomi Redmi en een computer van het merk Asus, verbeurd verklaren. Met behulp van (één van) deze voorwerpen is het onder 2 meer subsidiair, 3 en 4 bewezenverklaarde begaan.

De rechtbank merkt in dit kader op dat de officier van justitie met betrekking tot de foto’s van (het sterfbed van) de vader van verdachte ter terechtzitting van 25 augustus 2021 aan verdachte heeft toegezegd dat hij, indien verdachte hem tijdig de concrete vindplaats van die foto’s op de telefoon van het merk Xiaomi Redmi aanlevert, de politie zal verzoeken die foto’s aan verdachte te doen toekomen.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 57, 240b en 245 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 2 primair en subsidiair tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1 primair, 2 meer subsidiair, 3 en 4 tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het onder 1 primair, 2 meer subsidiair, 3 en 4 meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder 1 primair, 2 meer subsidiair, 3 en 4 bewezenverklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging van straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van zes maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en/of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd vast van drie jaren;

- als algemene voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte gedurende de proeftijd:

* zich zal melden bij Reclassering Nederland, zo vaak en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

* zich onder behandeling zal stellen van [naam instelling] of een soortgelijke zorginstelling, te bepalen door de reclassering, op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven. De behandeling is reeds gestart en duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener voor de behandeling geeft;

* zich zal onthouden van het gebruik van (soft)drugs en zich verplicht ten behoeve van de naleving van dit verbod mee te werken aan urineonderzoek, zo lang de reclassering dit noodzakelijk acht;

* op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer 1] (geboren op [2007] ), [slachtoffer 2] (geboren op [2007] ) en [slachtoffer 3] (geboren op [2004] ), zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

* zich actief zal inzetten voor het verkrijgen en behouden van een zinvolle dagbesteding in de vorm van (vrijwilligers)werk of scholing, al dan niet in combinatie met (dag)behandeling;

* zich op welke wijze dan ook zal onthouden van

- het seksueel getint communiceren met en over minderjarigen;
- gedrag dat gericht is op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedrag dat gericht is op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd.
Verdachte bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen. Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van geautomatiseerde werken. Verdachte werkt mee aan controle van elektronische dan wel digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. De medewerking dient uit het volgende te bestaan:

- verdachte moet maximaal driemaal per jaar in het kader van die controle aan de reclassering en de eventueel door de reclassering uitgenodigde medewerker van de digitale recherche van het TBKK (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme) de toegang verschaffen tot zijn woning;

- verdachte moet daarbij op verzoek van de reclassering al zijn geautomatiseerde werken en elektronische dan wel digitale gegevensdragers ter beschikking stellen dan wel overhandigen aan de reclasseringswerker en/of medewerker van de digitale recherche;

- verdachte moet de reclasseringswerker dan wel de door de reclassering uitgenodigde medewerker van de digitale recherche toegang verschaffen tot alle aanwezige geautomatiseerde werken en elektronische dan wel digitale gegevensdragers, bijvoorbeeld door het geven van benodigde wachtwoorden;

- geeft opdracht aan Reclassering Nederland verdachte bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

Voorlopige hechtenis

- wijst af het verzoek tot schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis;

Beslag

- verklaart de volgende voorwerpen verbeurd:

 • -

  een telefoon van het merk Xiaomi Redmi (goednummer: PL0600-2020342245-2314407);

 • -

  een computer van het merk Asus (goednummer: PL0600-2020342245-2314396).

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Bos, voorzitter, mrs. H. den Haan en A.A.M. Elzakkers, in tegenwoordigheid van mr. A.S. Valk, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 8 september 2021.

mr. Elzakkers is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 22 juli 2020 te [plaatsnaam] , gemeente Noordoostpolder, met [slachtoffer 1] , geboren op [2007] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , te weten: meermalen, in elk geval eenmaal,

- het duwen/brengen en/of houden en/of bewegen van zijn, verdachtes hand en/of vinger(s) in de vagina en/of tussen de schaamlippen van die [slachtoffer 1] en/of

- het duwen/brengen en/of houden en/of bewegen van zijn, verdachtes penis in de mond van die [slachtoffer 1] en/of

- het met zijn, verdachtes hand en/of vinger(s) wrijven en/of (heen en weer) bewegen op/over de vagina en/of clitoris van die [slachtoffer 1] en/of

- het betasten en/of aanraken van de vagina en/of borst(en) en/of bil(len) van die [slachtoffer 1] (onder de kleding) en/of

- het likken van de borst(en) en/of tepels van die [slachtoffer 1] en/of

- het tongzoenen en/of kussen van die [slachtoffer 1] en/of

- het zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en/of

- het laten betasten/aanraken van zijn, verdachtes penis door die [slachtoffer 1] ;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 22 juli 2020 te [plaatsnaam] , gemeente Noordoostpolder, met [slachtoffer 1] , geboren op [2007] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten:

- het met zijn, verdachtes hand en/of vinger(s) wrijven en/of (heen en weer) bewegen op/over de vagina en/of clitoris van die [slachtoffer 1] en/of

- het betasten en/of aanraken van de vagina en/of borst(en) en/of bil(len) van die [slachtoffer 1]

(onder de kleding) en/of

- het likken van de borst(en) en/of tepels van die [slachtoffer 1] en/of

- het tongzoenen en/of kussen van die [slachtoffer 1] en/of

- het zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en/of

- het laten betasten/aanraken van zijn, verdachtes penis door die [slachtoffer 1] ;

2.

hij op één of meer tijdstippen in de periode van 1 december 2019 tot en met 25 juni 2020 te Apeldoorn en/of te Wijchen, althans in Nederland, met [slachtoffer 2] ( [.] ), geboren op [2007] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die (telkens) bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] , te weten het meermalen, in elk geval eenmaal, (voor de webcam dan wel camera, in ieder geval in beeld):

uittrekken van de kleding door die [slachtoffer 2] en/of

- tonen van haar (ontblote) vagina door die [slachtoffer 2] en/of

- betasten van haar (ontblote) borsten en/of (ontblote) vagina en/of (ontblote) billen door die [slachtoffer 2] en/of

brengen van een of meer vingers in haar vagina door die [slachtoffer 2] en/of steken of duwen dan wel het brengen van een pen, althans een voorwerp, in haar (ontblote) vagina door die [slachtoffer 2] en/of verrichten (met/bij zichzelf) van seksuele handelingen door die [slachtoffer 2] ;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstippen in de periode van 1 december 2019 tot en met 25 juni 2020 te Apeldoorn en/of te Wijchen, althans in Nederland, door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, meermalen, althans eenmaal, [slachtoffer 2] ( [.] ), geboren op [2007] , (tijdens een of meerdere

What's App en/of videocall, in ieder geval digitale, gesprekken) heeft gedwongen tot het

plegen van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande (telkens) uit het (voor de

webcam dan wel camera, in ieder geval in beeld) uittrekken van haar kleding door die [slachtoffer 2] en/of tonen van haar (ontblote) vagina door die [slachtoffer 2] en/of

- betasten van haar (ontblote) borsten en/of (ontblote) vagina en/of (ontblote) billen door die [slachtoffer 2] en/of

- het brengen van een of meer vingers in haar vagina door die [slachtoffer 2] en/of

- steken of duwen dan wel het brengen van een pen, althans een voorwerp, in haar (ontblote) vagina door die [slachtoffer 2] en/of verrichten (met/bij zichzelf) van seksuele handelingen door die [slachtoffer 2] , en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheid en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkheid hierin uit het - tijdens die/dat What's App en/of videocall, in ieder geval digitale, gesprek(ken) - dwingend toevoegen van de woorden (zakelijk weergegeven): dat hij, verdachte, die [slachtoffer 2] wat aan zou doen en/of dat hij, verdachte, naar het huis van die [slachtoffer 2] toe zou komen en/of dat hij, verdachte, (via het IP adres) zou achterhalen waar die [slachtoffer 2] woont en/of door boos tegen die [slachtoffer 2] te doen;

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstippen in de periode van 1 december 2019 tot en met 25 juni 2020 te Apeldoorn en/of te Wijchen, althans in Nederland, een of meer afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films en/of een gegevensdrager bevattende afbeeldingen, te weten een mobiele telefoon, merk Xiaomi Redmi (goednummer PL0600-2020342245-2314407) van een of meer seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, immers heeft hij, verdachte, (telkens) foto's en/of video's en/of films en/of opnames en/of screenshots gemaakt van een of meerdere What's App en/of videocall, in ieder geval digitale, gesprekken - door hem, verdachte, gevoerd met [slachtoffer 2] ( [.] ), geboren op [2007] - tijdens welk(e) gesprek(ken) (telkens) die [slachtoffer 2] (voor de webcam dan wel camera, in ieder geval in beeld) haar kleding uittrok en/of

- haar (ontblote) vagina toonde en/of

- haar (ontblote) borsten en/of (ontblote) vagina en/of (ontblote) billen betastte en/of een of meer vingers in haar vagina bracht en/of

- een pen, althans een voorwerp, in haar (ontblote) vagina stak of duwde dan wel bracht en/of

- seksuele handelingen (met/bij zichzelf) verrichtte en/of

in ieder geval een of meer van dergelijke afbeeldingen van die/dat (digitale) gesprek(ken)

in bezit gehad;

(zie toonmap foto met memo: [.] , bijlage V op p. 289 van het proces-verbaal)

3 .

hij op één of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2017 tot en met 22 juli 2020 te Apeldoorn, althans in Nederland, en/of te Geel (België), een of meer afbeeldingen, te weten

foto's en/of video's en/of films en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten een computer/laptop, merk Asus (goednummer PL0600-2020342245-2314396) van een of meer seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, immers heeft hij, verdachte, (telkens) foto's en/of video's en/of films en/of opnames en/of screenshots gemaakt van een of meerdere chat en/of videocall, in ieder geval digitale, gesprekken (via Omegle) - door hem, verdachte, gevoerd met [slachtoffer 3] , geboren op [2004] - tijdens welk(e) gesprek(ken) (telkens) die [slachtoffer 3] (voor de webcam dan wel camera, in ieder geval in beeld)

- haar kleding uittrok en/of

- haar (ontblote) vagina toonde en/of

- haar (ontblote) borsten en/of (ontblote) vagina en/of (ontblote) billen betastte en/of een of meer vingers in haar vagina bracht en/of

- seksuele handelingen (met/bij zichzelf) verrichtte en/of in ieder geval een of meer van dergelijke afbeeldingen van die/dat (digitale) gesprek(ken) in bezit gehad;

(zie toonmap foto met memo: [..] , bijlage V op p. 289 van het proces-verbaal)

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 5 september 2019 tot en met 22 juli 2020 te Apeldoorn, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten

- een mobiele telefoon, merk Xiaomi Redmi (goednummer PL0600-2020342245-2314407) en/of

- een computer/laptop, merk Asus (goednummer PL0600-2020342245-2314396) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand en/of voorwerp vaginaal penetreren van het eigen lichaam

(toonmap foto nummers 1, 2, 3, 4, omschrijvingen op p. 286 van het proces- verbaal)

en/of

het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of de eigen borsten

(toonmap foto nummers 4, 5, 6, 7, omschrijvingen op p. 286 en 287 van het proces-verbaal)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(toonmap foto nummers 8, 9, 10, 11, omschrijvingen op p. 287 en 288 van het proces-verbaal)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(toonmap foto nummer 12, omschrijving op p. 288 van het proces-verbaal)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers, zijn dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal dat niet is gedateerd en dat is voorzien van parketnummer 16.190606.20, opgemaakt door politie Midden-Nederland en doorgenummerd pagina 1 tot en met 289. Tenzij anders is vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Pagina 31 tot en met 35.

3 Pagina 62 tot en met 73.

4 Pagina 123 tot en met 125.

5 Pagina 274 tot en met 277 en pagina 289.

6 Pagina 274 tot en met 277 en pagina 289.

7 Pagina 274 tot en met 289.