Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:387

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-01-2021
Datum publicatie
20-09-2021
Zaaknummer
20/999_V
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Mondelinge uitspraak, verzet ongegrond

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Zittingsplaats Utrecht

Bestuursrecht

zaaknummer: UTR 20/999-V

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van

18 januari 2021 op het verzet van

[V.O.F.] gevestigd te [woonplaats], en de vennoten [vennoot 1] en [vennoot 2], opposanten,

(gemachtigde: mr. S. van der Velden-Özgören LL.B),

Procesverloop

Deze uitspraak gaat over het verzoek om schadevergoeding dat opposanten hebben ingediend op 20 februari 2020.

In de uitspraak van 17 augustus 2020 heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van dat verzoek.

Opposanten zijn tegen deze uitspraak in verzet gegaan.

De zitting heeft plaatsgevonden op 18 januari 2020. Opposanten zijn niet verschenen.

Namens verweerder zijn verschenen [A] en mr. F.A. Mulder.

Beslissing


De rechtbank verklaart het verzet ongegrond.

Overwegingen

  1. De rechtbank geeft hiervoor de volgende motivering.

  2. De rechtbank heeft zich in de uitspraak van 17 augustus 2020 onbevoegd verklaard, omdat de plannen en besluiten, waardoor opposanten naar eigen zeggen schade hebben geleden, geen bestuursrechtelijke besluiten zijn in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er stond daartegen dus ook geen rechtsmiddel open bij de bestuursrechter. Op de feitelijke werkzaamheden die opposanten ook hebben genoemd als oorzaak van hun schade, is geen besluit gevolgd. De gestelde schade valt daarom buiten de reikwijdte van artikel 8:88 van de Awb. Bovendien gaat het schadebedrag dat opposanten van verweerder eisen het maximale bedrag van € 25.000.-, genoemd in artikel 8:89, tweede lid, van de Awb, te boven. Omdat de rechtbank geen twijfel had over de uitkomst van de zaak, heeft zij uitspraak gedaan zonder eerst een zitting te houden.

  3. In deze zaak moet de rechtbank beoordelen of de rechtbank toen terecht heeft geoordeeld dat er geen twijfel over de uitkomst was en dat er dus geen zitting nodig was.

De rechtbank kijkt daarbij (nog) niet of opposanten gelijk hebben met hun beroep. Dat gebeurt pas als de rechtbank van oordeel is dat de uitspraak van de rechtbank van 17 augustus 2020 niet juist was.

4. De rechtbank komt echter tot de conclusie dat er geen redenen zijn waarom de uitspraak van 17 augustus 2020 onjuist is. In die uitspraak heeft de rechtbank de structuur van de Awb op het gebied van schadevergoeding voldoende uitgelegd. Er moet een bestuursrechtelijk besluit liggen, om een bevoegdheid voor de bestuursrechter aan te nemen. Zo’n besluit ligt hier niet. Er is geen wettelijke basis in de Awb om schadevergoeding toe te kennen voor een feitelijke handeling, zoals de genoemde werkzaamheden. Als er al een mogelijkheid zou zijn om in dit geval schadevergoeding toe te kennen, dan is van belang dat het bedrag waar opposanten om hebben gezocht te hoog is en de bestuursrechter daar dus niet over mag oordelen.

5. Opposanten hebben in hun verzetschrift gezegd dat verweerder een verkeersbesluit had moeten nemen voorafgaand aan de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. De rechtbank ziet geen onderbouwing van dit betoog en zij ziet ook geen (causaal) verband met de gestelde schade.
Opposanten stellen dat verweerder heeft gehandeld in strijd met het égalité-beginsel en evenredigheidsbeginsel. Zij hebben dit echter niet toegelicht en in het kader van deze verzetprocedure kan de rechtbank er ook niets mee.

6. Omdat er voldoende informatie voorhanden was, is het beroep zonder zitting afgedaan. Dat mag op grond van artikel 8:54 van de Awb.

7. Het verzet is ongegrond, maar verweerder heeft op de zitting laten weten dat het aanbod om aan opposanten uit coulance € 13.919, - over te maken op dit moment nog steeds geldt. Het is aan hen om hiervan gebruik te maken. Zij hoeven daarvoor alleen een bankrekeningnummer door te geven aan verweerder. Verweerder heeft daarbij wel aangegeven dat het aanbod niet oneindig geldig is.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.C. Verra, rechter, in aanwezigheid van mr. M.E.C. Bakker, griffier.

griffier rechter

De rechter is verhinderd de uitspaak te ondertekenen.

Afschrift verzonden aan partijen op:

Bent u het niet eens met deze uitspraak?

Tegen deze uitspraak kunt u niet in hoger beroep.