Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:2767

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
30-06-2021
Datum publicatie
13-07-2021
Zaaknummer
16.298762.20
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

bezit en verspreiden kinderporno. Gev 24 maanden waarvan 8 mnd vw + bijzondere voorwaarden, waaronder niet kijken kp. Toegang verlenen aan Rn + digitaal rechercheur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16.298762.20 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 30 juni 2021.

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1978 te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres 1] , [postcode] te [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 16 juni 2021.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. T. Tanghe en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. A.L. Rinsma, advocaat te Utrecht , naar voren hebben gebracht.

Tot slot heeft de rechtbank geluisterd naar wat door [A] , reclasseringswerker, naar voren is gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 1 mei 2013 tot en met 10 maart 2020 te IJsselstein zich schuldig heeft gemaakt aan het verwerven,bezitten en verspreiden van kinderporno.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van de tenlastegelegde Iphone. Volgens de raadsman is op die gegevensdrager geen belastend materiaal aangetroffen. Voor het overige heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het onderdeel van de tenlastelegging dat ziet op de Iphone (niet zijnde de Iphone 11 Pro) nu daarop geen belastend materiaal is aangetroffen. Verdachte heeft het ten laste gelegde feit voor het overige bekend en de rechtbank stelt vast dat verdachte het feit heeft begaan. Door de raadsman is geen vrijspraak bepleit.

De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de bewijsmiddelen:

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 16 juni 2021;

  • -

    een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal (TBKK) van 15 september 2020, genummerd 2020010854, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , [.] , werkzaam bij de politie Eenheid Amsterdam, houdende een beschrijving en beoordeling van bestanden, met bijlagen, doorgenummerde pagina 29 e.v.;

  • -

    een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 24 november 2020, genummerd 2020010854, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , [..] ( [...] ), werkzaam bij het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Eenheid Amsterdam, houdende de bevindingen van het onderzoek aan de Samsung laptop, doorgenummerde pagina 76 e.v.;

  • -

    een kennisgeving van inbeslagneming, map 4 beslag, doorgenummerde pagina 001 e.v. (pagina 170 van het digitale dossier).

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 10 maart 2020 te [plaatsnaam 1] , afbeeldingen en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten
- een laptop (Samsung Np-N150-Ja02nl) en
- een Iphone 11 Pro
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid, heeft verworven, in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het met de penis en/of vingers en/of oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,
(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:
[bestandsnaam 1] (pag 43)
[bestandsnaam 2]
(pag 43/44)
[bestandsnaam 3] (pag 45)
[bestandsnaam 4] (pag 46/47)
[bestandsnaam 5] (pag 47)
[bestandsnaam 6] (pag 47)
[bestandsnaam 7] (pag 47/48)
[bestandsnaam 8] (pag 48)
[bestandsnaam 9]
(pag 50/51)
[bestandsnaam 10] (pag 51/52/53)
[bestandsnaam 11] (pag 54/55)
[bestandsnaam 12] (pag 55/56))
en

het met de mond penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(bestandsnaam en pagina beschrijving in het proces verbaal:
[bestandsnaam 13] (pag 53/54))
en

het met de/een penis aanraken van het geslachtsdeel, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:
[bestandsnaam 14] (pag 44/45)
[bestandsnaam 15] (pag 45)
[bestandsnaam 16] (pag 49)
[bestandsnaam 17] (pag 49))
en

het met meer vingers aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(bestandsnaam en paginanummer beschrijving in het proces verbaal:

[bestandsnaam 18] (pag 48/49))
en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt waarbij nadrukkelijk het geslachtsdeel van die persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:
[bestandsnaam 19] (pag 42)
[bestandsnaam 20] (pag 42))
[bestandsnaam 21] (pag 44)
[bestandsnaam 22] (pag 44)
[bestandsnaam 23] (pag 46)

en

het masturberen boven en ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:
[bestandsnaam 24] (pag 42/43)
[bestandsnaam 10] (pag 51/52/53)
en

het houden van een penis bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:
[bestandsnaam 25] (pag 46)
[bestandsnaam 9]
(pag 50/51)
[bestandsnaam 10] (pag 51/52/53)
en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

een afbeelding - en een gegevensdrager bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden/aanbieden/verwerven/in bezit hebben/zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF EN MAATREGEL

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met daaraan verbonden de door Reclassering Nederland geadviseerde bijzondere voorwaarden, waaronder ook het vermijden van kinderporno. Verder heeft de officier van justitie gevorderd de te stellen voorwaarden en het uit te oefenen toezicht dadelijk uitvoerbaar te verklaren. Tot slot heeft de officier van justitie de opheffing van het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis gevorderd.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft het volgende aangevoerd. Verdachte heeft het feit bekend en hij heeft zoveel als mogelijk openheid van zaken gegeven. Verdachte is niet eerder met politie of justitie in aanraking gekomen. Al voor zijn aanhouding was verdachte bezig om zich onder behandeling te laten stellen. De rechter-commissaris heeft met ingang van 27 november 2020 de voorlopige hechtenis van verdachte geschorst met, onder meer, als schorsingsvoorwaarde dat verdachte zich onder behandeling bij [organisatie 1] zou laten stellen. Verdachte is sinds die tijd bij [organisatie 1] in behandeling en hij is gemotiveerd om zijn behandeling voort te zetten. De kans op herhaling wordt door [organisatie 1] ingeschat op laag. Verdachte heeft zich ook niet structureel of dagelijks beziggehouden met het verspreiden en/of het in bezit hebben van dit soort materiaal. De eis van de officier van justitie is te hoog, zeker in vergelijking met uitspraken van andere rechtbanken in zaken waarbij het onder meer ging om verdachten die geen openheid van zaken gaven of waarbij de hoeveelheid aangetroffen afbeeldingen vele malen groter was dan zoals aangetroffen bij verdachte. De raadsman verzoekt de rechtbank om aansluiting te zoeken bij een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 23 april 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:2011) waarbij een gevangenisstraf is opgelegd van 365 dagen waarvan 350 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. Dit biedt verdachte de kans om zijn behandeling bij [organisatie 1] voort te zetten en om weer aan het werk te gaan.

De raadsman verzet zich niet tegen oplegging van de bijzondere voorwaarden, ook niet voor wat betreft de wijze waarop volgens de officier van justitie het toezicht op de voorwaarde van het vermijden van kinderporno kan plaatsvinden. Nu echter geen sprake is van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, kan de rechtbank de bijzondere voorwaarden en het uit te oefenen toezicht niet dadelijk uitvoerbaar verklaren.

Tot slot verzoekt de raadsman om de vordering van de officier van justitie tot opheffing van het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis af te wijzen. Volgens de raadsman valt niet in te zien waarom verdachte zijn zaak niet in vrijheid zou mogen afwachten. Ook in vele andere zaken waarbij jarenlange gevangenisstraffen door de rechtbank zijn opgelegd, mogen de verdachten hun zaak in vrijheid afwachten. Volgens de raadsman is bij opheffing van de schorsing sprake van willekeur. Bovendien is het in het belang van de continuïteit van de behandeling van verdachte en zijn plan om weer aan het werk te gaan bij zijn voormalige werkgever om de schorsing niet op te heffen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf en maatregel heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van het feit

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode (zeven jaar) schuldig gemaakt aan het bezit en verspreiden van kinderporno. Bij hem zijn 235 foto’s en 209 video’s met kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Uit de beschrijving van de bij verdachte aangetroffen foto- en filmbestanden blijkt dat het gaat om afbeeldingen en films waarbij in sommige gevallen heel jonge kinderen betrokken zijn geweest. Het is een feit van algemene bekendheid dat de psychische gevolgen voor de kinderen die hiervoor worden misbruikt zeer ernstig kunnen zijn en dat zij dit vaak hun hele leven bij zich dragen. Verdachte heeft met zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van een weerzinwekkende markt waarbij jonge kinderen vaak ernstig worden misbruikt. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat dit hem er kennelijk niet van heeft weerhouden om hiermee door te gaan, maar dat hij enkel bezig was met zijn eigen behoeftebevrediging.

Persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van het uittreksel justitiële documentatie van verdachte van 6 mei 2021, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

De rechtbank heeft verder kennisgenomen van het reclasseringsadvies van [organisatie 2] , van 31 mei 2021, opgesteld door mw. [B] , werk-zaam als reclasseringswerker. Het advies is gebaseerd op de bevindingen en het verloop van de begeleiding en het behandeltraject sinds de voorlopige hechtenis van verdachte met ingang van 27 november 2020 is geschorst. Volgens de Reclassering is verdachte direct na zijn aanhouding gestopt met het kijken naar het betreffende materiaal en in de afgelopen 14 maanden niet gerecidiveerd. Verdachte heeft inzicht gevende stappen gemaakt tijdens het behandeltraject bij [organisatie 1] en zijn behandelaar schat de kans op herhaling in als laag, nu verdachte naar alle waarschijnlijkheid behoort tot de groep mannen die - eenmaal betrapt – ook daadwerkelijk en zonder veel problemen ‘de knop om kan draaien’. De Reclassering onderschrijft de gemotiveerde houding van verdachte en deze risico-inschatting (op korte termijn) maar zou nog meer inzicht willen krijgen op de opgemerkte risicofactoren, te weten beperkte mate van zelfstandig leven, dagbesteding, mogelijk gevoel van eenzaamheid, onvoldoende behoeftebevrediging op het gebied van seks en/of partnerrelaties. Daarnaast wordt nader onderzoek naar de cognitieve vermogens van verdachte, het opmaken van een terugval-preventieplan en het monitoren van gegevensdragers wenselijk geacht om ook een adequate risico-inschatting op te kunnen maken voor de langere termijn. Het risico op recidive wordt door de Reclassering ingeschat op laag. De Reclassering adviseert bij een veroordeling een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf met de volgende bijzondere voorwaarden: (1) een meldplicht bij de Reclassering, (2) een ambulante behandeling en (3) het vermijden van kinderporno.

Reclasseringswerker [A] heeft ter zitting dit reclasseringsadvies onderschreven.

De straf

Gelet op de aard en ernst van het feit kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volstaan met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt. De rechtbank heeft bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

De oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS gaan bij het een beroep of gewoonte maken van het verspreiden van kinderporno in beginsel uit van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaar.

De rechtbank houdt in het nadeel van verdachte rekening met de duur van het bezit en met het soort afbeeldingen dat verdachte in zijn bezit heeft gehad en verspreid.

De rechtbank houdt in het voordeel van verdachte rekening met het feit dat verdachte sinds het moment van schorsing van de voorlopige hechtenis heeft meegewerkt aan een behandeling bij [organisatie 1] en hij zich bereid en gemotiveerd heeft verklaard zich te laten begeleiden en behandelen. Dit vindt bevestiging in het advies van de Reclassering waaruit blijkt dat verdachte stappen heeft gemaakt in zijn behandeltraject en dat zijn gemotiveerde houding wordt onderschreven. De rechtbank ziet hierin aanleiding om een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, passend en geboden.

Om herhaling te voorkomen en gezien het belang dat verdachte zijn behandeling voortzet zal de rechtbank aan het voorwaardelijk strafdeel de door de Reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden koppelen. De rechtbank is het met de Reclassering eens dat het

- mede in het kader van een succesvolle behandeling van verdachte - noodzakelijk is dat er meer inzicht wordt verkregen in de belevingswereld van verdachte. Daarom zal de rechtbank als bijzondere voorwaarde ook opnemen dat verdachte dient mee te werken aan onderzoek ten behoeve van diagnostiek.

Voor wat betreft het vermijden van kinderporno overweegt de rechtbank het volgende.

De Reclassering heeft de rechtbank geadviseerd om te bepalen dat het toezicht op deze bijzondere voorwaarde onder andere kan bestaan uit controles van computers en andere apparatuur, en dat verdachte meewerkt aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. De rechtbank overweegt dat de controle van geautomatiseerde werken en digitale gegevensdragers in potentie een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker daarvan betekent. Onder meer het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1215) geeft er blijk van dat de rechter zich daarvan rekenschap moet geven.

De rechtbank zal daarom aan deze voorwaarde beperkingen verbinden voor wat betreft de maximale hoeveelheid en de frequentie van controles van geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers, welke personen de bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de inhoud van de geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers en welke verplichtingen daarbij op verdachte rusten.

Verdachte dient mee te werken aan controles van geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. Deze medewerking bestaat mede uit het op verzoek van de Reclasseringsmedewerker ter beschikking stellen dan wel overhandigen van al zijn geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers en het toegang verlenen tot die geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers (bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden) aan de Reclassering of aan de hierna te noemen, door de Reclassering uit te nodigen, persoon. Deze controles mogen gedurende de proeftijd maximaal 3 keer per jaar worden uitgevoerd. Voor wat betreft de persoon die kennis mag nemen van de inhoud van de geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers merkt de rechtbank het volgende op. De rechtbank is ambtshalve bekend met het feit dat gebruikers van geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers op diverse manieren hun digitale sporen kunnen maskeren of verbergen. Om die reden acht de rechtbank het van belang dat de controle op de inhoud van de geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers plaatsvindt door een persoon die beschikt over kennis en ervaring op dit punt. De rechtbank zal daarom bepalen dat dit onderzoek mede mag gebeuren door een medewerker van de digitale recherche van het TBKK (kinderpornoteam).

Duur proeftijd

De rechtbank heeft ter zitting het beeld gekregen dat verdachte, een jaar nadat de politie de kinderporno bij hem heeft aangetroffen, nog geen enkel zelfinzicht heeft in de reden waarom hij kinderporno in zijn bezit heeft gehad en heeft verspreid. Om het recidiverisico zoveel mogelijk te beperken is het wel van belang dat verdachte dit inzicht verwerft en deelt met de hulpverleners. Om die reden acht de rechtbank langdurig toezicht en begeleiding door de reclassering van belang en zal de proeftijd worden bepaald op 3 jaar.

Geen dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden

De rechtbank zal de vordering van de officier van justitie om de bijzondere voorwaarden uitvoerbaar bij voorraad te verklaren afwijzen. Het bezit en verspreiden van kinderporno bevat geen gedragingen, die onmiskenbaar zijn gericht tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Daarmee is niet voldaan aan het vereiste in artikel 14e Wetboek van Strafrecht op grond waarvan de rechtbank de bevoegdheid toekomt te bevelen dat de gestelde voorwaarden en het hierop uit te oefenen toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn.

Opheffing schorsing bevel voorlopige hechtenis

De rechtbank zal het op 27 november 2020 gegeven bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis opheffen met ingang van heden. De ernst van het bewezenverklaarde feit en de hoogte van de aan verdachte op te leggen straf maken naar het oordeel van de rechtbank dat het strafvorderlijk belang bij het voortduren van de voorlopige hechtenis prevaleert boven het persoonlijke belang van verdachte bij een schorsing hiervan.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf en maatregel

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 8 maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en/of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 3 (drie) jaren vast;

- als algemene voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte gedurende de proeftijd:

* zich op afspraak meldt bij zijn toezichthouder van de [organisatie 2] op het adres [adres 2] te [plaatsnaam 2] , zolang en zo vaak de reclassering dit noodzakelijk acht;

* zich onder behandeling zal stellen door forensische zorginstelling [organisatie 1] of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. De behandeling is reeds gestart. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling;

* meewerkt aan onderzoek ten behoeve van diagnostiek en nader te bepalen behandeling bij [organisatie 1] of soortgelijke ambulante forensische zorg, ook als dit een kortdurende klinische opname voor de duur van maximaal zeven weken inhoudt en zich hierbij houdt aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de behandelaar zullen worden gegeven;

* zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

- het seksueel getint communiceren met en over minderjarigen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd

en medewerking verleent aan het steekproefsgewijs en onaangekondigd laten controleren van zijn geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers ten behoeve van de naleving van deze verplichtingen;

Deze medewerking dient uit het volgende te bestaan:

- de veroordeelde moet maximaal driemaal per jaar in het kader van die controle aan de Reclassering en de eventueel door de Reclassering uitgenodigde medewerker van de digitale recherche van het TBKK de toegang verschaffen tot zijn woning;

- de veroordeelde moet dan op verzoek van de Reclassering al zijn geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers ter beschikking stellen dan wel overhandigen aan de Reclasserings- of medewerker(s) van de digitale recherche;

- de veroordeelde moet de Reclassering dan wel de door hen uitgenodigde medewerker van de digitale recherche de toegang verschaffen tot alle aanwezige geautomatiseerde werken en elektronische/digitale gegevensdragers, bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden;

Voorlopige hechtenis

- heft op de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden.

Dit vonnis is gewezen door N.M. Spelt, voorzitter, mrs. I.J.B. Corbeij en E.J.W. Verhaagh, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J. Troostheide, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 30 juni 2021.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 10 maart 2020 te IJsselstein en/of Amsterdam en/of elders in Nederland, afbeeldingen en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten

- een laptop (Samsung Np-N150-Ja02nl) en/of

- een Iphone 11 Pro en/of

- een Iphone

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid, heeft verworven, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of één of meer vingers en/of één of meer voorwerpen en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:

[bestandsnaam 24] (pag 42/43)

[bestandsnaam 1] (pag 43)

[bestandsnaam 2]

(pag 43/44)

[bestandsnaam 3] (pag 45)

[bestandsnaam 4] (pag 46/47)

[bestandsnaam 5] (pag 47)

[bestandsnaam 6] (pag 47)

[bestandsnaam 7] (pag 47/48)

[bestandsnaam 8] (pag 48)

[bestandsnaam 9]

(pag 50/51)

[bestandsnaam 10] (pag 51/52/53)

[bestandsnaam 11] (pag 54/55)

[bestandsnaam 12] (pag 55/56))

en/of

het met de/een penis en/of één of meer vingers en/of één of meer voorwerpen en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam en pagina beschrijving in het proces verbaal:

[bestandsnaam 13] (pag 53/54))

en/of

het met de/een penis en/of één of meer vingers en/of één of meer voorwerpen en/of de mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:

[bestandsnaam 14] (pag 44/45)

[bestandsnaam 15] (pag 45)

[bestandsnaam 16] (pag 49)

[bestandsnaam 17] (pag 49))

en/of

het met de/een penis en/of één of meer vingers en/of één of meer voorwerpen en/of de mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam en paginanummer beschrijving in het proces verbaal:

[bestandsnaam 18] (pag 48/49))

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, en/of in een (erotisch getinte) houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het

(ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht

worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:

[bestandsnaam 19] (pag 42)

[bestandsnaam 20] (pag 42))

[bestandsnaam 21] (pag 44)

[bestandsnaam 22] (pag 44)

[bestandsnaam 23] (pag 46)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:

[bestandsnaam 24] (pag 42/43)

[bestandsnaam 10] (pag 51/52/53)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsnamen en paginanummers beschrijvingen in het proces verbaal:

[bestandsnaam 25] (pag 46)

[bestandsnaam 9]

(pag 50/51)

[bestandsnaam 10] (pag 51/52/53)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)

( art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht )