Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:2141

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
21-05-2021
Datum publicatie
21-05-2021
Zaaknummer
C/16/522020 / KG ZA 21-278
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) mocht de finale van de play-offs om Europees Voetbal verplaatsen naar zondagmiddag. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist. Finalist FC Utrecht was het niet eens met de verplaatsing van zaterdag naar zondag en was een spoedprocedure – kort geding – gestart.

FC Utrecht heeft zich net als Feyenoord afgelopen week geplaatst voor de finale van de play-offs. De winnaar van die play-offs krijgt een zogenoemd ticket voor Europees voetbal. De wedstrijd stond gepland voor aanstaande zaterdagavond, in het stadion van de hoogst geëindigde voetbalclub in de eredivisie van de twee finalisten. De wedstrijd zou dus in Rotterdam gespeeld worden. De burgemeester van Rotterdam heeft geen toestemming voor deze wedstrijd op zaterdagavond gegeven, omdat op dat moment ook de finale van het Songfestival plaatsvindt in zijn stad. Hij vreest voor ongeregeldheden en er zou niet voldoende politie beschikbaar zijn voor beide evenementen. Daarop is de wedstrijd verplaatst naar zondagmiddag, eveneens in De Kuip. FC Utrecht voelt zich benadeeld door dit besluit en vond dat deze beslissing niet genomen had mogen worden gezien het reglement van de KNVB.

In het reglement play-off Europees ticket (POET) is door de KNVB vastgelegd hoe te handelen omtrent play-off wedstrijden. De KNVB zegt dat het besluit om de wedstrijd een dag te verplaatsen is gebaseerd op artikel 15 uit dat reglement. Daarin staat dat in gevallen waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is het bestuur mag afwijken van het reglement. Er was sprake van bijzondere omstandigheden. De KNVB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat gezocht is naar een alternatief: spelen op zaterdagavond op neutraal terrein. Dat is niet gelukt. Het was wel haalbaar om de finale een dag later te spelen. Dat is, zo oordeelt de voorzieningenrechter, een beslissing die recht doet aan de sportieve uitgangspunten van het reglement. Die uitgangspunten zijn: de winnaar wordt bepaald bij een daadwerkelijk gespeelde wedstrijd (ticket wordt verkregen door sportieve prestatie op het veld) en de hoogst genoteerde club geniet thuisvoordeel. De conclusie is dan ook dat de KNVB dit besluit in redelijkheid mocht nemen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Proces-verbaal

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/522020 / KG ZA 21-278

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak in kort geding gewezen op 21 mei 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FOOTBALL CLUB UTRECHT B.V.

statutair gevestigd te Utrecht

eiseres

hierna te noemen: FC Utrecht

advocaten mrs. J. Bedaux en J. Margry

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

statutair gevestigd te Zeist

gedaagde

hierna te noemen: KNVB

advocaat mr. H.J.A. Knijff

met als voegende partij aan de zijde van de KNVB

de naamloze vennootschap
FEYENOORD ROTTERDAM N.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam
hierna te noemen: Feyenoord

advocaat mr. A.P. van Oosten.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van een vordering in kort geding.

Tegenwoordig zijn mr. H.A. Brouwer, voorzieningenrechter, en mr. B.H. van der Graaf, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen:
- de heer [naam 1] , werknemer bij FC Utrecht
- de heer [naam 2] , algemeen directeur van FC Utrecht
- de advocaten van FC Utrecht
- de heer [naam 3] , werkzaam bij de KNVB
- de heer [naam 4] , werkzaam bij de KNVB
- de heer [naam 5] , werkzaam bij de KNVB
- de advocaat van de KNVB
- de heer [naam 6] , werkzaam als General Counsel bij Feyenoord
- de advocaat van Feyenoord.

1
1. Het procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met de producties 1 tot en met 9

 • -

  de producties 1 tot en met 6 van de KNVB
  - de incidentele conclusie tot voeging (in kort geding) van Feyenoord

 • -

  de producties 1 tot en met 5 van Feyenoord

 • -

  de mondelinge behandeling van 21 mei 2021

 • -

  de pleitnota van FC Utrecht

 • -

  de pleitnota van KNVB

 • -

  de pleitnota van Feyenoord.

1.2.

Aan het begin van de mondelinge behandeling is het incident tot voeging behandeld. Geen van de partijen had daartegen bezwaar. De voorzieningenrechter heeft Feyenoord toen meteen bij mondeling vonnis toegestaan om zich aan de zijde van de KNVB te voegen. De proceskosten in het incident zijn daarbij gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten van het incident draagt.

1.3.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten toegelicht, op elkaars standpunten gereageerd en vragen van de voorzieningenrechter beantwoord.

2 Waar gaat het kort geding over

2.1.

FC Utrecht staat tegen Feyenoord in de finale van de play-off Europees Ticket betaald voetbal seizoen 2020/2021. Degene die de finale wint, mag in het voetbalseizoen 2021/2022 meedoen aan de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa Conference League.

2.2.

Feyenoord heeft op grond van artikel 3 lid 3 van het Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2020/21, voor het laatst herzien op 11 mei 2021 (hierna: reglement POET) het recht om deze finale in haar voetbalstadion, de Kuip in Rotterdam, te spelen. Zij heeft zoals dat wordt genoemd thuisvoordeel.

2.3.

Op grond van artikel 5 van het reglement wordt de finale op zaterdag 22 mei 2021 gespeeld. De finale stond ook gepland op die dag en wel om 20.00 uur in de Kuip.

2.4.

Bij brief van 2 juli 2020 heeft de gemeente Rotterdam aan de KNVB kenbaar gemaakt dat indien de finale op 22 mei 2021 in Rotterdam moet worden gespeeld dit dan samenvalt met de finale van het Eurovisie Songfestival en de gemeente dan graag vroegtijdig in overleg treedt om te kijken of de finale dan op 23 of 24 mei 2021 kan worden gespeeld.

2.5.

Op 18 mei 2021 heeft de gemeente Rotterdam aan de KNVB laten weten dat de finale niet op 22 mei 2021 in de Kuip kan worden gespeeld, omdat de samenloop van de finale van het Eurovisie Songfestival in de Ahoy in Rotterdam met de voetbalfinale in de Kuip met (beperkt) publiek leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de openbare orde.

Wel zou de finale wat betreft de gemeente Rotterdam kunnen worden gespeeld op zondag 23 mei 2021 of maandag 24 mei 2021.

2.6.

Bij e-mail van 19 mei 2021 heeft Feyenoord de KNVB verzocht om de wedstrijd naar 23 of 24 mei 2021 uit te stellen. Zij heeft zich daarbij beroepen op artikel 16 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal in relatie met het reglement POET.

2.7.

De KNVB heeft bij besluit van 20 mei 2021 de finale verplaatst naar
zondag 23 mei 2021 om 12.15 uur te spelen in de Kuip. Volgens de KNVB zijn de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord van het niet inwilligen van het verzoek tot uitstel van de finale groter dan de gevolgen voor FC Utrecht in het geval het verzoek tot uitstel wordt ingewilligd.

2.8.

FC Utrecht stelt zich op het standpunt dat dit besluit vernietigbaar is, omdat het volgens haar in strijd is met artikel 6 van het reglement POET.
In dit artikel is een regeling opgenomen voor het geval dat de wedstrijd (halve finales of finale) van overheidswege wordt verboden. Dit artikel luidt als volgt:

1. Indien een door het bestuur betaald voetbal vastgestelde play-offwedstrijd ET van
overheidswege wordt verboden, is het betaaldvoetbalorganisatie in kwestie toegestaan de
desbetreffende wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op neutraal terrein te spelen.
2. De alsdan verantwoordelijke burgemeester heeft de bevoegdheid nadere en/of beperkende
voorwaarden te stellen aan de veiligheidsorganisatie.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de desbetreffende wedstrijd met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel op neutraal terrein te doen spelen, dan wordt de desbetreffende
thuisspelende deelnemer geacht de desbetreffende ronde te hebben verloren.

2.9.

FC Utrecht vordert daarom in dit kort geding, dat:
- het besluit wordt geschorst

- de KNVB wordt geboden om artikel 6 van het reglement na te leven, in die zin dat
indien de finale play-off ET in de Kuip van overheidswege wordt verboden, de
finale op neutraal terrein te spelen en indien dat ook niet mogelijk is Feyenoord
aan te merken als de verliezer van de finale play-off ET

3 Mondeling uitspraak

3.1.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter partijen gezegd dat zij om 19.30 uur mondeling uitspraak zal doen. Partijen zijn om 19.30 weer verschenen en toen heeft de voorzieningenrechter mondeling uitspraak gedaan.

De beoordeling

Schorsing besluit

3.2.

FC Utrecht vordert schorsing van het besluit van de KNVB van 20 mei 2021.

3.3.

Schorsing van een besluit kan in kort geding worden toegewezen als aannemelijk is dat dit besluit door de bodemrechter zal worden vernietigd. FC Utrecht zegt dat het besluit moet worden vernietigd, omdat het in strijd is met artikel 6 van het Reglement POET. Artikel 2:15 lid 1 onder c BW bepaalt dat een besluit kan worden vernietigd als het in strijd is met een reglement.

3.4.

De KNVB baseert haar besluit tot verplaatsing van de finale op twee grondslagen, namelijk op:
1. artikel 16 lid 6 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal
2. artikel 15 lid 3 van het Reglement POET.

3.5.

Ten aanzien van die eerste grondslag is de voorzieningenrechter van oordeel dat het onduidelijk is of artikel 16 lid 6 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal naast artikel 6 van het reglement POET van toepassing is. De reglementen zijn wat dit betreft onvoldoende geformuleerd.

3.6.

Wat betreft de tweede grondslag geldt het volgende.

3.7.

Artikel 6 van het reglement POET geeft een regel voor het geval dat de finale door de overheid wordt verboden. Deze regel houdt in dat de finale op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip wordt gespeeld, maar dan op neutraal terrein, en als dat niet lukt dat dan de thuisspelende club verliest.
Artikel 15 lid 3 van het reglement POET biedt echter de mogelijkheid om daarvan af te wijken als het bestuur betaald voetbal van de KNVB vindt dat sprake is van bijzondere omstandigheden die afwijking noodzakelijk maken.

De KNVB zegt dat dit het geval is en dat zij daarom heeft besloten om de finale een dag te verplaatsen.

Getoetst moet worden of de KNVB in redelijkheid tot dit oordeel heeft kunnen komen.

3.8.

De voorzieningenrechter vindt dat dit zo is en zal uitleggen waarom.
De KNVB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, nadat bekend werd dat Feyenoord in de finale stond en dat de wedstrijd verboden zou worden, heeft verkend of de finale op neutraal terrein kan worden gespeeld. Dat bleek niet haalbaar te zijn. Het was daarvoor te kort dag. Daarbij speelt mee dat de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht als risicowedstrijd wordt aangemerkt en dat de politie overbelast is in verband met de coronamaatregelen die al ruim een jaar gelden.

Wel haalbaar was om de wedstrijd heel kort na de geplande finale, namelijk een dag later, in de Kuip te laten spelen. Het speelschema bood daarvoor geen belemmering. Daarmee wordt recht gedaan aan de sportieve uitgangspunten zoals die in het Reglement POET zijn vastgelegd. Namelijk dat er een winnaar komt op basis van een daadwerkelijk gespeelde voetbalwedstrijd en dat de club die in de reguliere competitie het hoogst is geklasseerd
het thuisvoordeel krijgt. Het alternatief was dat er zonder te spelen een reglementaire winnaar komt.

De KNVB heeft in redelijkheid kunnen besluiten dat dit bijzondere omstandigheden zijn die het afwijken van artikel 6 van het reglement POET noodzakelijk maken en de finale een dag te verplaatsen.

De bezwaren die FC Utrecht tegen het verplaatsen van de finale heeft aangevoerd leggen gezien het voorgaande onvoldoende gewicht in de schaal.

3.9.

De conclusie is dat de vordering om het besluit te schorsen moet worden afgewezen.
Nakoming van het reglement

3.10.

Verder vordert FC Utrecht nakoming van artikel 6 van het reglement POET. Uit wat hiervoor is gezegd, volgt dat ook die vordering moet worden afgewezen.

Proceskosten

3.11.

FC Utrecht zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de KNVB en Feyenoord worden veroordeeld. De kosten worden daarbij begroot op € 1.683, waarvan € 667 aan griffierecht en € 1.016 aan salaris advocaat. De proceskostenveroordelingen zullen zoals gebruikelijk in kort geding uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

De beslissing

3.12.

wijst de vorderingen af

3.13.

veroordeelt FC Utrecht in de proceskosten van de KNVB, tot op heden begroot
op € 1.683

3.14.

veroordeelt FC Utrecht in de proceskosten van Feyenoord, tot op heden begroot op € 1.683

3.15.

verklaart de onderdelen 3.13 en 3.14 uitvoerbaar bij voorraad.


Deze mondelinge uitspraak is gedaan door mr. H.A. Brouwer, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in de aanwezigheid van de griffier, waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

mr. H.A. Brouwer mr. B.H. van der Graaf

voorzieningenrechter griffier