Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:1599

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
21-04-2021
Datum publicatie
22-04-2021
Zaaknummer
519931 HA RK 21-77
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verschoning
Inhoudsindicatie

Verschoningsverzoek toegewezen vanwege het bestaan van een familieband tussen de rechter en een van partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beslissing

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

VERSCHONINGSKAMER

Locatie: Utrecht

Zaaknummer/rekestnummer: 519931 HA RK 21-77

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van verschoningszaken van 21 april 2021

op het verzoek in de zin van artikel 40 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder: Rv) van:

Mr. D.C.P.M. Straver,

civiel rechter,

(verder te noemen: verzoekster).

1 De procedure

1.1.

De verschoningskamer heeft op 9 april 2021 het verzoek tot verschoning van verzoekster ontvangen. Het verzoek tot verschoning is ingediend in de zaak met het zaak- en rolnummer 16/500114/ HA ZA 20-218, met [A] als eisende partij, en [B] als gedaagde partij (hierna: de hoofdzaak). De verschoningskamer heeft per brief van 12 april 2021 partij [B] verzocht een vraag te beantwoorden. Bij brief van 15 april 2021 is dit antwoord door de verschoningskamer ontvangen. Er heeft geen mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden.

1.2.

De uitspraak is bepaald voor vandaag.

2 Het verschoningsverzoek

2.1.

Verzoekster heeft het volgende ten grondslag gelegd aan haar verschoningsverzoek. In de hoofdzaak heeft op 29 januari 2021 via Skype een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Na de mondelinge behandeling is bij verzoekster het vermoeden gerezen dat partij [B] de partner is van een dochter van een neef van verzoekster. Verzoekster gaat – zo begrijpt de verschoningskamer – uit van het bestaan van de geschetste relatie en acht zich niet vrij de zaak verder te behandelen.

3 De beoordeling

3.1.

Artikel 40 Rv bepaalt dat elk van de rechters die een zaak behandelen, kan verzoeken zich te mogen verschonen op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 36 Rv. Artikel 36 Rv bepaalt dat elk van de rechters die een zaak behandelen op verzoek van een partij kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

3.2.

Verschoning is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Voorop dient te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de vrees dat daarvan sprake is objectief gerechtvaardigd is.

3.3.

Van de schijn van partijdigheid kan, geheel los van de persoonlijke instelling van de betrokken rechter, ook sprake zijn indien bepaalde feiten of omstandigheden grond geven te vrezen dat het een rechter in dat specifieke geval aan onpartijdigheid ontbreekt. Alsdan dient de rechter zich van een beslissing van de hoofdzaak te onthouden. Rechtzoekenden moeten immers vertrouwen kunnen stellen in het rechterlijk apparaat. Daarom valt onder omstandigheden ook rekening te houden met de uiterlijke schijn van partijdigheid of vooringenomenheid.

3.4.

Naar het oordeel van de verschoningskamer kan een familierelatie zoals verzoekster die vermoedt te bestaan tussen verzoekster en partij [B] gelden als een feit of omstandigheid zoals hiervoor onder 3.3 omschreven. Op het schriftelijke verzoek van de verschoningskamer aan partij [B] om zich uit te laten over het eventueel bestaan van een familierelatie, heeft deze door zijn advocaat laten bevestigen dat zijn partner de dochter is van een neef van verzoekster.

3.5.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de verschoningskamer het verzoek tot verschoning gegrond verklaren.

4 De beslissing

De verschoningskamer:

4.1.

verklaart het verzoek tot verschoning gegrond;

4.2.

draagt de griffier van de verschoningskamer op deze beslissing toe te zenden aan verzoekster, betrokken partijen in de hoofdprocedure, alsmede aan de voorzitter van het team waarvan verzoekster deel uitmaakt en de president van deze rechtbank.

Deze beslissing is gegeven door mr. C.A. de Beaufort, voorzitter, en mr. G.L.M. Urbanus en mr. R.C. Stijnen als leden van de verschoningskamer, bijgestaan door mr. I.S.J. Goeman-Bruijn, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2021.

de griffier de voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.