Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:1449

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
07-04-2021
Datum publicatie
26-04-2021
Zaaknummer
8887288
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Verzet
Inhoudsindicatie

Nonconformiteit MacBook Pro. Te verwachten levensduur bij A-merk in hogere prijsklasse. Leverancier gehouden reparatiekosten te vergoeden ook al is de garantietermijn verstreken. Niet van belang of sprake is van consumentenkoop of niet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 8887288 AC EXPL 20-3211 NS/20854

Vonnis van 7 april 2021

inzake

[geopposeerde] , tevens handelend onder de naam [handelsnaam],

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [geopposeerde] ,

gedaagde partij in oppositie,

oorspronkelijk eisende partij,

gemachtigde: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[opposante] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verder ook te noemen [opposante] ,

eisende partij in oppositie,

oorspronkelijk gedaagde partij.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 7 september 2020;

- het verstekvonnis van 21 oktober 2020;

- de verzetdagvaarding van 19 november 2020;

- de conclusie van antwoord in oppositie van [geopposeerde] , ontvangen op 25 november 2020.

[opposante] heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, niet meer gereageerd op de conclusie van antwoord in oppositie van [geopposeerde] .

1 Waar gaat de zaak over?

1.1.

Op 24 april 2017 heeft [geopposeerde] h.o.d.n. van [handelsnaam] een Apple Macbook Pro gekocht bij [opposante] . Op 3 juni 2020 meldt [geopposeerde] zich bij [opposante] , omdat er gebreken zijn aan het display. Op verzoek van [opposante] laat [geopposeerde] een onderzoek doen bij [naam onderneming] . Deze concludeert dat er naast het gebrek aan het display ook een gebrek is aan het toetsenbord. Om alle problemen te verhelpen wordt het display kosteloos vervangen. Op 9 juni meldt [geopposeerde] zich wederom bij [opposante] met het verzoek de Macbook Pro opnieuw te repareren, aangezien de problemen blijkbaar nog steeds niet zijn verholpen. [geopposeerde] doet daarbij een beroep op de reflexwerking van het consumentenrecht en non-conformiteit. [opposante] stelt dat [geopposeerde] zich niet kan beroepen op de reflexwerking van het consumentenrecht, aangezien hij de Macbook Pro heeft gekocht op naam van zijn bedrijf. Daarnaast zou ongeacht of [geopposeerde] wel of niet consument is, de garantietermijn al zijn verlopen.

1.2.

[opposante] is bij verstekvonnis van 21 oktober 2020 veroordeeld om de Macbook Pro kosteloos en duurzaam te herstellen. In afwachting van deze procedure heeft [opposante] de reparatiefactuur van € 907,83 alvast voorgeschoten, maar heeft de reparatie nog niet daadwerkelijk uitgevoerd. [opposante] wenst dat [geopposeerde] wordt veroordeeld tot terugbetaling van deze reparatiefactuur ad € 907,83, vermeerderd met de proceskosten, alvorens zij overgaat tot herstel van de Macbook Pro.

2 Wat vindt de kantonrechter ervan?

2.1.

In de inleidende dagvaarding stelt [geopposeerde] dat [opposante] op grond van de koopovereenkomst verplicht is een deugdelijk product te leveren, namelijk een product dat voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan redelijkerwijs mag hebben. Volgens [geopposeerde] mocht hij van een laptop in deze prijsklasse, de koopsom bedroeg € 3.559, verwachten dat deze langer meegaat dan 3 jaar (naar de kantonrechter begrijpt: zonder dat reparaties noodzakelijk zijn). Volgens hem blijkt dat onder meer uit het feit dat grote verzekeraars een dergelijke laptop in 5 of 6 jaar afschrijven. Hij heeft daarvan afschrijvingslijsten overgelegd.

2.2.

In de verzetdagvaarding wijst [opposante] erop dat [geopposeerde] de laptop meerdere jaren zonder problemen heeft kunnen gebruiken, dat zowel de zakelijke garantietermijn van 1 jaar als de consumentengarantie van 3 jaar is verlopen, en dat zij de laptop daarom niet kosteloos hoeft te herstellen. Daarmee heeft [opposante] het standpunt van [geopposeerde] onvoldoende gemotiveerd weersproken. Zij is met name in het geheel niet ingegaan op de stelling van [geopposeerde] dat een laptop van deze prijsklasse langer dan 3 jaar zonder problemen zou moeten meegaan. Ook over de defecten van de laptop, die uit haar eigen onderzoek bij haar bekend zijn zoals blijkt uit haar prijsopgave, stelt [opposante] niets, en zij stelt dus ook niets met betrekking tot de vraag of de onderdelen die defect zijn geraakt wellicht van dien aard zijn, dat daarvan - ook bij deze koopprijs - (toch) niet mocht worden verwacht dat zij langer dan 3 jaar probleemloos zouden functioneren.

2.3.

[opposante] stelt nog wel dat [geopposeerde] moet bewijzen dat de defecten niet het gevolg zijn van zijn toedoen. Dit is echter onjuist. Omdat [opposante] weet om welke defecten het gaat, had het op haar weg gelegen om te stellen en zo nodig te bewijzen dat en waarom deze door [geopposeerde] zelf zouden zijn veroorzaakt. [geopposeerde] betoogt dat ook in zijn conclusie van antwoord in oppositie. Ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld heeft [opposante] hierop niet meer gereageerd (en ook overigens haar stellingen niet alsnog inhoudelijk onderbouwd).

2.4.

Dat de toepasselijke garantietermijnen zijn verstreken en of de overeenkomst al dan niet als consumentenkoop moet worden gezien maakt niet uit, zoals [geopposeerde] in de inleidende dagvaarding al heeft gesteld, omdat dat niet afdoet aan de verplichting een deugdelijk product te leveren.

2.5.

De kantonrechter zal het verstekvonnis daarom bekrachtigen.

2.6.

Ten overvloede wijst de kantonrechter er nog op dat (ook) uit de uitspraak van De Geschillencommissie Elektro van 11 december 2020 kan worden afgeleid dat het redelijk is om te stellen dat een laptop in deze prijsklasse een langere levensduur heeft dan 3 jaar. De commissie sluit daarbij aan op de tabel van de branchevereniging UNETO-VNI die bij een aankoopprijs van computers van € 300 en meer een gebruiksduur van minimaal 36 maanden noemt, met dien verstande dat de commissie van oordeel is dat de te verwachten levensduur van computers van een A-merk in hogere prijscategorieën (het ging om een MacBook Pro van € 2249) in ieder geval langer is dan 4 jaar.

Deze uitspraak heeft weliswaar betrekking op consumentenkoop, maar niet valt in te zien waarom deze uitspraak niet ook van toepassing zou zijn op nietconsumentenkoopovereenkomsten. Artikel 7:17 lid 2 Burgerlijk Wetboek geldt immers voor alle koopovereenkomsten. Dit zou bij nietconsumentenkoop mogelijk anders kunnen liggen als de aard van het gebruik door een nietconsument (bijvoorbeeld intensiteit, duur) een nadelige invloed heeft op de levensduur van het gekochte, maar dat is in dit geval, waar het gaat om de koop van de laptop, naar het oordeel van de kantonrechter niet aannemelijk.

De uitspraak van de commissie is te vinden op https://degeschillencommissie.nl/uitspraken/productiefout-ontstaat-binnen-te-verwachten-levensduur-laptop-overeenkomst-wordt-ontbonden), de tabel van UNETO-VNI op https://www.technieknederland.nl/onze-leden/waar-staan-onze-leden-voor/gebruiksduurverwachting.

2.7.

[opposante] heeft nog gesteld dat zij niet op de hoogte was van de inleidende dagvaarding omdat de deurwaarder deze aan het verkeerde adres had betekend, zij was namelijk verhuisd. Zij stelt echter tevens dat zij het nieuwe adres eerst na de betekening van de dagvaarding aan de Kamer van Koophandel heeft doorgegeven. Dit betekent dat de kosten van de verzetprocedure ondanks de verkeerd betekende dagvaarding voor haar risico komen.

2.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal [opposante] in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [geopposeerde] worden in deze verzetsprocedure begroot op € 210,- aan salaris gemachtigde.

3 Beslissing

De kantonrechter:

3.1.

bekrachtigt het verstekvonnis van 21 oktober 2020;

3.2.

veroordeelt [opposante] in de kosten van de verzetprocedure aan de zijde van [geopposeerde] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 210,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 7 april 2021 door mr. A.S. Penders.