Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:1285

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
01-04-2021
Datum publicatie
20-04-2021
Zaaknummer
16/159413-19 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt vrijgesproken van het medeplegen van het bezit en de handel in cocaïne in de periode van 9 mei tot en met 2 juli 2019. De rechtbank acht wel de ten laste gelegde deelneming aan een criminele organisatie in de periode tussen 9 mei 2019 tot en met 2 juli 2019, die gericht was op de handel in cocaïne, bewezen. De rechtbank legt verdachte hiervoor een gevangenisstraf op voor de duur van acht maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van het voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/159413-19 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 1 april 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1985] te [geboorteplaats] (Marokko),

zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

hierna: verdachte.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 4 oktober 2019, 18 december 2019, 25 juni 2020 en
15 februari 2021. Op laatstgenoemde datum vond de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaats. Het onderzoek van de zaak is gesloten op de zitting van 24 maart 2021.

Verdachte is op 15 februari 2021 niet ter zitting verschenen. De raadsvrouw van verdachte, mr. M.G.J. Plat, advocaat te Rotterdam, heeft verklaard dat zij door verdachte bepaaldelijk is gemachtigd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. A.M. Lobregt en van hetgeen de raadsvrouw naar voren heeft gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1

in de periode van 9 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 te Rotterdam en/of elders in Nederland zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan het bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een (grote) hoeveelheid cocaïne, of in elk geval aan het aanwezig hebben van cocaïne;

feit 2

in de periode van 1 november 2018 tot en met 10 juli 2019 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet.

3 VOORVRAGEN

3.1

De geldigheid van de dagvaarding

3.1.1

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om de dagvaarding voor wat betreft feit 1 partieel nietig te verklaren. Hiertoe heeft de verdediging aangevoerd dat de tenlastelegging onvoldoende concreet en feitelijk is nu niet uit de tekst van de tenlastelegging blijkt welk specifiek verwijt verdachte wordt gemaakt. Het dossier bevat rond de 2000 pagina’s waar verschillende mogelijke overdrachten van drugs in voorkomen. Voor de verdediging is het op basis van de tenlastelegging en het omvangrijke dossier onvoldoende duidelijk wat verdachte wordt verweten.

3.1.2.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de tenlastelegging, indien deze in zijn geheel en in samenhang met het dossier gelezen wordt, voldoende feitelijk en duidelijk is. Volgens de officier van justitie dient het verweer dan ook te worden verworpen.

3.1.3.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank verwerpt het verweer. Naar het oordeel van de rechtbank was het de verdachte en zijn raadsvrouw voldoende duidelijk waartegen verdachte zich diende te verdedigen. De rechtbank acht hierbij van belang dat, ondanks het feit dat feit 1 op de tenlastelegging een veelomvattend feit betreft, het verdachte, gelet op het strafdossier, voldoende duidelijk was waar het verwijt dat hem wordt gemaakt uit bestaat. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de dagvaarding voldoet aan de eisen van artikel 261 het Wetboek van Strafvordering en dus geldig is.

3.2.

Conclusie ten aanzien van de voorvragen

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1 en 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit van het onder 1 en 2 ten laste gelegde vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte, gelet op zijn ondergeschikte rol, geen aandeel heeft gehad in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk om een misdrijf te plegen als bedoeld in artikel 10, derde tot en met vijfde lid van de Opiumwet.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1.

Vrijspraak ten aanzien van feit 1

De rechtbank is met de verdediging van oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is, dat verdachte het onder 1 ten laste gelegde heeft begaan. Verdachte komt weliswaar veelvuldig voor in het strafdossier, maar naar het oordeel van de rechtbank volgt daaruit niet dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van cocaïne. Verdachte zal van dit feit dan ook worden vrijgesproken.

4.3.2.

Bewijsmiddelen ten aanzien van feit 2 1

Verwerkingsproces cocaïne

Bij het versnijden van pure cocaïne moeten de daders kennis hebben van het verwerkingsproces, welke middelen ervoor nodig zijn en in welke hoeveelheid deze gebruikt moeten worden.2 Om het versnijdingsmiddel te mengen met het startproduct, dient het startproduct eerst te worden “vergruist”, dan wel vermalen tot een poeder, om aansluitend te worden gemengd met het versnijdingsmiddel. Om het startproduct te vermalen kan gebruik worden gemaakt van mixers/keukenmachines.3 Als het startproduct teruggebracht is naar een poedervorm, kan deze gemengd worden met het versnijdingsmiddel. Om te zorgen dat het versnijdingsmiddel goed wordt opgenomen door het startproduct, wordt deze vaak eerst vochtig gemaakt met bijvoorbeeld aceton, en dan gemengd.4 Als het startproduct en het versnijdingsmiddel zijn gemengd, moeten deze weer in nieuwe blokken worden geperst. Hierbij dient het poeder “vochtig" zijn. Hiervoor maakt men ook gebruik van aceton. Door het mengsel te bevochtigen, is deze beter te persen en blijft deze plakken aan elkaar. De vochtige cocaïne dient aansluitend gewogen te worden en opnieuw geperst te worden in blokken. Aan de bovenzijde van de mal kan men een logo plaatsen, zodat deze in de vochtige cocaïne kan worden gepest. Doel hiervan is om verschillende blokken cocaïne te kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld de concurrent. Een bepaald logo kan staan voor een bepaalde kwaliteit van de cocaïne.5 Pure cocaïne wordt vaak geleverd in blokken en heeft de eigenschap dat er een glans op zit.6 Als het blok geperst is, dient deze te drogen en uit te harden. Om het proces van het drogen te versnellen, kan men gebruik maken van een kachel of verwarmingselement.7 Nadat de geperste blokken cocaïne gedroogd zijn, kunnen deze verpakt worden met een vacumeermachine.8

Verpakkingen logo ‘SKY’

Naar aanleiding van een brand op 2 maart 2019 in de woning aan de [adres] te [woonplaats] , werd op 3 maart 2019 forensisch onderzoek gedaan in deze woning.9 Tijdens het onderzoek in de woning werden verpakkingen aangetroffen met het ‘SKY’ logo erop.10 Op de inhoud van het pakket stond ook een ‘SKY’ logo.11 De vier pakketten met het ‘SKY’ logo erop wegen in totaal 4493 gram.12 Deze pakketten kregen spoornummer PL0900-2019063327-141953 en SIN AAMH9250NL. Het spoor betreft een bemonstering van de pakketten in de Dirk tas in de woonkamer.13 Het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) concludeert na onderzoek dat het monster met SIN AAMH9250NL cocaïne bevat.14

De [adres] te [woonplaats]

Op 2 juli 2019 werd de woning aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht.15 Op de platen van het systeemplafond in de woonkamer werden twee plastic tassen aangetroffen met in de ene tas een bedrag van € 100.000,- en in de andere tas € 88.010,-. Het geld in de tas bestond uit bundels bankbiljetten die door elastieken bij elkaar werden gehouden.16 Tijdens de doorzoeking zijn onder meer de hieronder genoemde voorwerpen in beslag genomen.

IBN-code/voorwerpnummer

Omschrijving goederen

D.02.01.002 MD4R019034-544790

Schrijfblok Merk: AH

D.02.01.003 MD4R019034-544791

Schrijfblok Merk: onbekend

D.02.01.004 MD4R019034-544792

Schrijfblok Merk: AH17

D.03.03.001 M D4R019034-544823

Weegschaal

D.05.02.001 MD4R019034-544828

88.010,-18

D.05.02.002 MD4R019034-544829

100.000,-19

Op het schrijfblok met IBN-code D.02.01.002 staat onder meer het volgende:

[bijnaam]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

2 SKY

60.000

1-SKY

22-03

1-SKY

27-03

1-SKY

27-03

4-SKY

1-0420

[A]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

1-SKY

19-03

[bijnaam]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

45,200

14-04

Opgehaald oom (broer van moeder)

47,260

28-05

4 SKY retour

9/04

Mijn neef heeft het opgehaald (zoon van tante aan de zijde van moeder)

65,000

22-05

[B]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

100.000

15-SKY

392.740

14-03

30.000

59.40021

[C]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

2-SKY

48,000

1-4

1-SKY

11-04

1-SKY

23,440

22-04

[D]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

1-SKY

17-03

2-SKY

20-03

1-SKY

22-03

1-SKY

3-0422

AMSTERDAM Centrum

Koopwaar

Inkomsten

Datum

68.510

20-03

48.000

20-04

47.100

12-06

[E]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

1-SKY

24,25047.000

20-0423

[F]

Koopwaar

Inkomsten

Datum

66,350

16-05

[G]

Koopwaar

Uitbetaald

200.000 + 100.000 + 60.000

+90,000 + 125.000

+392.740 + 100.000

68510 +

15 SKY + 3 SKY + 10 SKY24

Op het schrijfblok met IBN-code D.02.01.003 staat onder meer het volgende. Naast pagina’s waarop ‘Inkomsten’25 en ‘Uitgaven’26 staan, staat er op een pagina ‘Koopwaar'.27 Op een pagina daarna staat onder meer het volgende: ‘SKY + 10’ en ‘SKY + 31 + 7 + 23,25’.28

Op één van de pagina’s van het schrijfblok met IBN-code D.02.01.004 staat onder meer het volgende:

[bijnaam]

[A]

2, SKY:-

1, SKY: 22-03

1, SKY:27-03

1, SKY: 27-03

4, SKY: 1-04

1SKY: 19-03

---------------

[B]

15,SKY: 14-03

[H]

[C]

1SKY:17-07

2SKY:20-03

1SKY: 22-03

---------------

1SKY: 22-0329

2:SKY: 1-04

1:SKY: 11-04

15 SKY

DAZt: [B]

3 SKY

2HMID /1 [A]

10 SKY

7: [bijnaam] : [D] :2: [C]

4 SKY

HMID/1 [C]

3 SKY: 2 BIG/1 [H]30

Verbalisant [verbalisant 1] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen opgenomen dat hij tijdens de doorzoeking op 2 juli 2019 in de woonkamer van de woning aan de [adres] te [woonplaats] in totaal vijf mensen zag. In een aparte kamer, aan de woonkamer vast, lag verdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) op een matras. Rechts in de woonkamer stond een bank met twee personen erop. Eén van die personen was [verdachte] (hierna: [verdachte] ).31 De rechtbank merkt op dat in het politiedossier de naam [verdachte] ook wordt geschreven als [verdachte] .32 Links in de woonkamer lag [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2] ) op een matras op de grond.33 Tijdens de doorzoeking gaf hij op te zijn genaamd: [I] .34

De [adres] te [woonplaats]

Op 2 juli 2019 werd ook de woning aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. 35 In de woonkamer is een blok cocaïne, aangetroffen, evenals verschillende kleine verpakkingen met daarin wit poeder en een warmtelamp.36 In de slaapkamer zijn twee geldtelmachines, een vacumeermachine en verpakkingsmateriaal aangetroffen.37

IBN-code/voorwerpnummer

Omschrijving goederen

C.01.02.002

MD4R019034-544588

3 stuks met mogelijk drugs/wit poeder

C.01.02.005

MD4R019034-544591

1 wit blok verpakt in doorschijnend plastic (cocaïne)

C.03.01.001

MD4R019034-544592

Vacuummachine38

C.03.02.001

MD4R019034-544595

geldtelmachine (112054416350006)

Merk: Safescan

Model: 2985-SX

Serie: 112054416350006

C.03.02.002

MD4R019034-544596

geldtelmachine

Merk: Safescan

Model: 266539

De drie in de woonkamer aangetroffen kleine verpakkingen met daarin wit poeder, zijn onderzocht door het NFI. Monster B met SIN AAMZ9767NL is positief getest voor cocaïne en betrof 13,74 gram.40 Monster C met SIN AAMZ9768NL eveneens positief getest voor cocaïne en betrof 2,28 gram.41 Ook monster D met SIN AAMZ9769NL is positief getest voor cocaïne en betrof 20,20 gram.42 Het aangetroffen blok in de woonkamer is ook onderzocht door het NFI en ook dat blok is positief getest voor cocaïne. Het betrof 1000 gram.43

Op het adres [adres] in [woonplaats] stond ingeschreven [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] ).44 Hij verklaarde dat een [J] , waarvan hij de achternaam niet weet, en een andere persoon, gebruikmaakten van zijn woning en verantwoordelijk waren voor de verdovende middelen in zijn woning.45 In de telefoon van [medeverdachte 3] stond een contact opgeslagen onder de naam [bijnaam] , met telefoonnummer [telefoonnummer] .46

Op basis van onder meer opgenomen telecommunicatie concludeert de politie dat de locatie [adres] wordt aangeduid als ‘de woning bij het zwembad’ dan wel ‘de woning met nummer [nummer] ’.47

De [adres] te [woonplaats]

Op 2 juli 2019 werd de woning aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht.48 Op de begane grond, in de hal, is in een stellingkast een fles van vijf liter aceton aangetroffen.49 In een ruimte achter een roldeur stond een andere stellingkast met daarin een rode bigshopper met daarin twee flessen van vijf liter aceton.50 Op de eerste verdieping in ruimte B werden onder meer een vacumeermachine, een digitale weegschaal en heaters aangetroffen.51

IBN-code/voorwerpnummer

Omschrijving goederen

B.03.01.001

MD4R019034-544773

Digitale weegschaal

Merk: Myweigh | Type: II200

B.03.02.001

MD4R019034-544774

Vacuummachine

Merk: Henkelman

Model: Mini jumbo

B.04.02.001

MD4R019034-544776

Flessen Aceton 2x 5 liter

Merk: Forever
Aantal: 2 | Hoeveelheid: 1052

De twee flessen van vijf liter van vermoedelijk aceton zijn onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk aceton in de flessen zat.53

Op basis van onder meer opgenomen telecommunicatie en observaties concludeert de politie dat het zeer aannemelijk is dat de [adres] wordt aangeduid als ‘de Stichting’.54

Onderzoek naar de telefoon en het telefoonnummer van [medeverdachte 1]

Tijdens de doorzoeking in de woning aan de [adres] te [woonplaats] vroeg verbalisant [verbalisant 1] aan [medeverdachte 1] welke telefoons van hem waren. [medeverdachte 1] wees toen naar een witte Nokia die op zijn matras lag.55 In de witte Nokia telefoon zat een simkaart voorzien van het telefoonnummer [telefoonnummer] .56 Uit onderzoek van de politie blijkt dat het telefoonnummer [telefoonnummer] gedurende de periode waarin de telecommunicatie opgenomen werd, in gebruik was bij [medeverdachte 1] .57

Onderzoek naar de telefoons en telefoonnummers van [verdachte]

Na de doorzoeking in de woning aan de [adres] te [woonplaats] werd [verdachte] gefouilleerd op het politiebureau. Daarbij trof de politie een witte Nokia aan. De telefoon werd vervolgens onderzocht op het telefoonnummer, welke bleek te zijn [telefoonnummer] .58 Uit onderzoek van de politie blijkt dat dat het telefoonnummer [telefoonnummer] gedurende de periode waarin de telecommunicatie opgenomen werd, in gebruik was bij [verdachte] .59

Op 2 juli 2019 werd onder [verdachte] ook een Iphone, voorzien van het Imei-nummer [Imeinummer] , in beslag genomen. Deze mobiele telefoon werd voorzien van het SIN-nummer AAMZ6778NL. In de telefoon zat een simkaart voorzien van het telefoonnummer [telefoonnummer] .60 In de telefoon werden hoofdzakelijk ‘selfies’ van [verdachte] aangetroffen. Op basis hiervan concludeert de politie dat [verdachte] de gebruiker was van deze telefoon.61 In deze telefoon werd een foto aangetroffen van een scherm van een andere telefoon, waarop een administratie zichtbaar waarop onder andere staat ‘ [accountnaam] ’ en ‘ [accountnaam] ’.62 In de telefoon werden ook gesprekken met contactpersoon [bijnaam] , gebruik makend van telefoonnummer [telefoonnummer] , gevoerd. Uit de chat bleek dat [bijnaam] de bijnaam is voor [J] Ali.63

Onderzoek naar de telefoon en het telefoonnummer van [medeverdachte 2]

Op 2 juli 2019 werd een mobiele telefoon in beslag genomen van het merk Samsung, die werd voorzien van het goednummer ZZ OUAKR83 en SIN-nummer AAMZ6814NL. In de telefoon zat een Micro SD-kaart, die werd onderzocht onder het SIN-nummer AAMZ6812NL. In de telefoon zat een simkaart van Lyca mobile met het nummer [telefoonnummer] . Bij de geïntercepteerde gesprekken werd de gebruiker van dit telefoonnummer “ [medeverdachte 2] ” genoemd.64 In de genoemde Samsung werden verschillende “selfie” afbeeldingen aangetroffen waarop verdachte [medeverdachte 2] stond afgedeeld.65

Observatie [medeverdachte 2]
Op 23 mei 2019 werd voor de woning van [medeverdachte 1] op de [adres] te [woonplaats] een jongen waargenomen met een oranje jas van het bezorgbedrijf “ [bezorgbedrijf] ”. Deze jongen fietste op een oranje fiets, die bestickerd was met het “ [bezorgbedrijf] ” logo en aan de

achterzijde voorzien van een bak waarin warm voedsel vervoerd kan worden.66 Op diezelfde dag om 11:46 uur is in een telefoongesprek te horen dat een persoon die [medeverdachte 2] wordt genoemd door [medeverdachte 1] wordt gevraagd om de papieren en een tas te komen halen.67 Door het observatieteam werd vervolgens om 12:43 uur en 12:46 uur die dag waargenomen dat de persoon in de oranje jas met het logo van [bezorgbedrijf] erop, op de fiets een sporttas ophaalde bij het [straat] te [woonplaats] .68 Om 12:54 uur werd waargenomen dat de persoon op zijn fiets naar een flat fietste. Aldaar ging hij naar binnen in het portiek gelegen aan de [adres] tot en met 398.69 Op 23 mei 2019 om 13:01 uur werd er een telefoongesprek opgenomen tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , waarin [medeverdachte 2] aangeeft dat hij thuis is.70

Tapgesprekken – mei 2019

In de periode van 9 mei 2019 tot en met 22 mei 2019 viel het op dat [medeverdachte 1] meerdere malen contact heeft gehad met een Duits telefoonnummer: [telefoonnummer] .71

Op 9 mei 2019 om 17:48 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van het Duitse telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 1] ). [contactpersoon 1] geeft aan dat het niet kookt en niets doet. [medeverdachte 1] vraagt hem of hij het gebruikt voor roken of voor snuiven en hij geeft aan dat het een Peruaan is en alleen voor roken is. [contactpersoon 1] geeft aan dat hij het aan vijf mensen heeft gegeven en dat zij alle vijf hebben gezegd dat het niet goed is. [contactpersoon 1] geeft verder aan dat hij naar “boven” wil en dat hij wil werken. Hij wil graag met grote hoeveelheden gaan werken. [contactpersoon 1] vraagt vervolgens of [medeverdachte 1] niet hetzelfde spul heeft als de vorige keer. [contactpersoon 1] geeft aan dat hij het transport wil betalen. [medeverdachte 1] geeft vervolgens aan dat hij hem spul gaat sturen wat glinstert.72

Op 9 mei 2019 om 22:48 uur is er nog een telefoongesprek opgenomen tussen [medeverdachte 1] en [contactpersoon 1] . In dat gesprek geeft [contactpersoon 1] aan dat ‘die witte’ niet gaar wordt als je het kookt. [medeverdachte 1] krijgt tijdens dit gesprek een andere persoon aan de telefoon die hem uitlegt, dat hij alleen ammoniak ziet en dat het geen “witte” is maar gewoon suiker.73 [medeverdachte 1] geeft verder aan dat hij niet uit is op winst in dit handeltje en dat hij hem ( [contactpersoon 1] ) al 20 jaar kent. Ze spreken af dat [contactpersoon 1] hem drie gram stuurt van de neppe en [medeverdachte 1] stuurt hem dan morgen één van kristal.74

Om 10 mei 2019 om 01:15 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] geeft aan dat [C] hem 44950 heeft gegeven. Om 01:42 uur vindt er een tweede telefoongesprek tussen hen plaats. [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] wanneer hij [C] heeft gezien en vraagt hoeveel papier daar in totaal is. [medeverdachte 2] zegt daarop: 85.850.75

Op 10 mei 2019 om 16:29 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [contactpersoon 1] . [medeverdachte 1] geeft in dit gesprek aan dat hij zich vergist heeft en dat zijn jongen de verkeerde heeft gepakt in plaats van die ene die hij zelf voor [contactpersoon 1] had klaargezet. Verder geeft [medeverdachte 1] aan, dat morgen de man komt om het ding bij [contactpersoon 1] te brengen.76

Op 13 mei 2019 om 15:32 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] zegt [medeverdachte 2] een sleutel “naar het zwembad” te brengen. [medeverdachte 2] begrijpt het niet meteen, maar antwoordt dan: “van [bijnaam] ”.77

Op 16 mei 2019 om 19:01 uur krijgt [medeverdachte 2] van [medeverdachte 1] een sms-bericht: “ga naar huis en controleer die papieren”. Dezelfde avond om 21:08:30 uur stuurt [medeverdachte 2] het volgende sms-bericht naar [medeverdachte 1] : “66,350”. 78 Direct daarna, om 21:08:50 uur, vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] vraagt hoeveel daar is, waarop [medeverdachte 2] aangeeft “66.350!!”. Daarnaast zegt [medeverdachte 2] dat in die duizendjes veel minder zaten.79

Op 16 mei 2019 om 22:31 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 2] ). [contactpersoon 2] heeft een vriend die wat had gevraagd. [contactpersoon 2] zegt “hij zoek… je weet zelf”. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij op dit moment niets heeft en als de onbekende man goed spul zoekt, voor een goede prijs, dat hij dan nog 10 dagen moet wachten. [medeverdachte 1] vraagt [contactpersoon 2] of hij “piro” wil. [contactpersoon 2] vraagt hoe duur die is. [medeverdachte 1] geeft aan: “reken maar op 2,5, 22,50.80

Op 17 mei 2019 om 00:45 vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] wie die andere drie, die thuis waren, heeft meegenomen. [medeverdachte 2] geeft aan dat er nog twee van Pirowon thuis zijn en zij er één gemengd aan die ander hebben gegeven. [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] of hij ze allebei heeft getest. [medeverdachte 2] geeft daarop als volgt antwoord: “ja, we hebben die ouwe gedaan en die gaf 2 strepen en die ene is 8 en die andere is 9”.81 Om 00:52 uur belt [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] op en vraagt hem: “Aan wie hebben we die ene verkocht?”.82

Op 17 mei 2019 om 15:00 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [B] (hierna: [B] ) en [medeverdachte 1] . [B] vraagt of [verdachte] in de buurt is, “dan kan ik je wat sturen, die dingen van [bijnaam] .”83 Om 15:02 uur belt [medeverdachte 1] met [verdachte] . [medeverdachte 1] zegt hem dat hij langs [B] moet gaan en wat wisselgeld bij hem vandaag moet halen.84 Om 15:12 uur vindt er een tweede telefoongesprek plaats tussen [B] en [medeverdachte 1] , waarin [medeverdachte 1] aangeeft dat zijn broer in Amsterdam is en papieren bij zich heeft en dat het te opvallend is als hij langskomt. [B] zegt daarop dat hij ze straks zelf meeneemt als hij komt.85

Op 20 mei 2019 om 00:12 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [contactpersoon 1] . [medeverdachte 1] geeft aan dat er morgen een meneer naar hem toe komt en zegt dat “we een goede prijs voor ze gemaakt” hebben. Tijdens dit gesprek zegt [contactpersoon 1] dat als [medeverdachte 1] wat heeft, hij dan volgende week tien kan afnemen. [medeverdachte 1] moet kijken “naar één, datgene dat men rookt”.86

Op 21 mei 2019 om 17:41 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 3] ). [contactpersoon 3] vraagt [medeverdachte 1] of er wat beschikbaar is en of Peru ook niet beschikbaar is.87

Op 21 mei 2019 om 17:52 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [K] ). [medeverdachte 1] vraagt [K] of hij de woning van het zwembad kent. [K] vraagt wie het is, waarop [medeverdachte 1] aangeeft dat [medeverdachte 2] hem die kan aanwijzen. Als [K] tegen [medeverdachte 2] ‘Zwembad’ zou zeggen, dan kent hij hem. [medeverdachte 1] zegt hierbij dat [medeverdachte 2] daar is.88

Op 23 mei 2019 om 14:06 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [contactpersoon 1] . [medeverdachte 1] geeft aan dat die meneer morgen naar [contactpersoon 1] toekomt. “Hij komt datgene bij je ophalen en daarna komt hij dat andere naar je brengen. (…) Hij is daar in Duitsland. Hij woont in Duitsland. Hij brengt dat ene terug hierheen en brengt die andere naar jou toe.” [medeverdachte 1] zegt verder nog dat als [contactpersoon 1] iemand heeft, hij die persoon kan sturen.89 Om 15:02 uur vindt er een tweede gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [contactpersoon 1] . [contactpersoon 1] vraagt in dat gesprek aan [medeverdachte 1] wanneer ‘hij’ hier kan zijn. [medeverdachte 1] zegt dat hij niet vandaag naar [contactpersoon 1] komt, maar morgen: “hij komt morgen datgene halen, want hij woont in Duitsland. Niet dat hij helemaal hierheen komt, dat ene pak en weer terug komt etc. je weet wel? Hij komt langs, haalt dat ene op en komt naar je terug.”90

Op 25 mei 2019 om 00:57 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [contactpersoon 1] . [medeverdachte 1] geeft aan dat het zijn fout is en dat er morgen iemand naar [contactpersoon 1] toe zal gaan. 91 Dezelfde dag om 14:07 uur belt [medeverdachte 1] [contactpersoon 1] op en vraagt of hij een garage heeft. [contactpersoon 1] zegt dat hij die niet heeft, dat het neergelegd kan worden en weggegaan kan worden. [medeverdachte 1] geeft daarop aan dat er een garage nodig is; “hij moet het (eerst) uit de plek uithalen”. 92 Dezelfde dag om 22:40 uur belt [medeverdachte 1] naar [contactpersoon 1] op en zegt hem dat het te veel moeite kost om het te maken en dat hij het niet redt om vandaag naar [contactpersoon 1] te komen. Op de vraag van [contactpersoon 1] of hij morgen komt, zegt [medeverdachte 1] dat hij komt, zodra de auto is gemaakt.93

Op 25 mei 2019 om 14:03 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] zegt tegen [medeverdachte 2] om dat spul in vacuüm te doen. [medeverdachte 2] vraagt waar vacuüm is en [medeverdachte 1] antwoordt “daar in huis”.94 Om 14:50 uur stuurt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] een sms-bericht met de tekst: “er is zit in het midden een barst in 6 minder”95.

Op de Micro-SD kaart van de Samsung-telefoon van [medeverdachte 2] werden afbeeldingen aangetroffen die met de telefoon waren gemaakt. Op 25 mei 2019 was om 14.38 uur een foto gemaakt, met daarop een afbeelding van verdovende middelen. De afbeelding kan worden gekoppeld aan het gesprek van [medeverdachte 2] .96 Zichtbaar is dat er in het blok een barst zit. Het gewicht op de weegschaal geeft 994,3 gr aan. In het verzonden sms-bericht werd vermeld “6 minder". Gelet op het gewicht op de weegschaal, 994,3 gr, wordt er kennelijk bedoeld dat er 6 gram minder in zit en men kennelijk 1000 gram had verwacht.97


Om 15:02 uur zegt [medeverdachte 2] tegen [medeverdachte 1] dat hij nog bij de Stichting is en nog niet bij [L] is.98 Om 15:15 uur geeft [medeverdachte 2] aan bij de deur van [L] te zijn, gevolgd door een sms-bericht met de tekst dat hij hem gegeven heeft.99

Op 26 mei 2019 te 05.00 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , waarin zij spreken over een derde persoon. [medeverdachte 2] zegt dat “die ene die in de ochtend tegen mij heeft gezegd wat moet ik doen”. [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 2] de derde persoon het nummer van [M] (fon.) moet geven.100 Om 12:28 uur wordt [medeverdachte 1] door [medeverdachte 2] geïnformeerd dat een derde persoon 2000 betaald wilt worden. [medeverdachte 1] zegt: “ik vroeg hem, ‘je brengt 1 heen en brengt 1 terug’”. Op de achtergrond bij [medeverdachte 2] is een persoon aanwezig die deze afspraak bevestigt.101 Om 13:11 uur zegt [medeverdachte 1] tegen [medeverdachte 2] dat hij bij hem (een derde persoon) in de auto moet stappen, hem naar de garage moet brengen en het in de garage aan hem moet geven. Als [medeverdachte 2] aangeeft dat hij het adres niet ontvangen heeft, geeft [medeverdachte 1] aan “ [bijnaam] ”, waarna hij tegen [medeverdachte 2] zegt dat hij voor het adres naar [M] moet bellen.102 Om 14:07 uur stuurt [medeverdachte 1] een sms-bericht naar [medeverdachte 2] en geeft hem aan dat hij hem het heeft gegeven en aan hem zal doorgeven dat hij is vertrokken. Om 14:14 uur belt [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] vraagt of hij moet zeggen dat hij is vetrokken. [medeverdachte 1] bevestigt dit en zegt: “zeg tegen hem 'el haj is onderweg naar jou, die ander heeft een kapotte plek'”.103 Vervolgens heeft [medeverdachte 1] om 14:15 uur telefonisch contact met [contactpersoon 1] . [medeverdachte 1] moet doorgeven van [N] dat hij gekomen is. [contactpersoon 1] zegt “oke dat is goed er is een garage”.104 Om 18:36 uur is er een gesprek tussen [contactpersoon 1] en [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] vraagt of die man is geweest en [contactpersoon 1] zegt: “Ja die man is geweest en weer weg.” Daarnaast zegt [contactpersoon 1] dat er 50 of 60 gram te veel is en dat hij dat terugbrengt.105 Later op de avond, om 21:00 uur, belt [medeverdachte 2] [medeverdachte 1] . [medeverdachte 2] zegt dat het lijkt of er te veel poeder in zit. Het lijkt vierkant, het lijkt op een brood en [medeverdachte 2] vraagt of hij het moet breken. [medeverdachte 1] zegt daarop dat [medeverdachte 2] hem moet breken en kijken of het de juiste is.106 Om 21:05 uur vindt er nogmaals een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] geeft aan dat ze niet op dezelfde manier zijn teruggebracht. Ze zijn in kleine zakjes gebracht. In één zit 100 en in één 150. In totaal 917. Op de vraag van [medeverdachte 1] of ze niet geperst zijn, antwoordt [medeverdachte 2] : “nee, het zit in zakjes. In elke zakje zit een beetje”.107

Op de Micro-SD kaart van de Samsung-telefoon van [medeverdachte 2] werden afbeeldingen aangetroffen die met de telefoon waren gemaakt. Op 26 mei 2019 waren om 21.07 uur twee foto’s gemaakt, met daarop afbeeldingen van verdovende middelen. De afbeeldingen kunnen worden gekoppeld aan het gesprek van [medeverdachte 2] .108 De weegschaal geeft 917,7 aan, overeenkomend met het gesprek tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] . Tevens komt overeen dat het witte poeder in kleine zakjes is verpakt.109

Tapgesprekken – juni 2019

Op 5 juni 2019 om 17:13 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 4] ). [medeverdachte 1] vraagt [contactpersoon 4] om iets voor hem te testen, waarop [contactpersoon 4] aangeeft dat hij het zal testen als [medeverdachte 1] het naar hem heeft opgestuurd.110 Om 20:47 uur vindt er een tweede gesprek tussen hen plaats. [contactpersoon 4] geeft daarin aan, dat hij het spul heeft gezien en dat het goed wordt gekookt en alles goed is. [contactpersoon 4] geeft aan dat hij er nu eentje wilt hebben, waarop [medeverdachte 1] zegt dat hij niet nu één kan krijgen, maar wel morgen. [contactpersoon 4] zegt vervolgens “Ik ga die nu meteen nodig, onmiddellijk en hij wilt een half.” [medeverdachte 1] geeft aan dat hij gaat kijken en het terug zal koppelen.111 Om 20:55 uur belt [medeverdachte 1] met [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] waar hij is. [medeverdachte 2] zegt dat hij bij de stichting is. Kort daarna, om 20:56 uur belt [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] nogmaals op. [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] of hij naar die fassi wil gaan, waarop [medeverdachte 2] aangeeft dat hij dat zal doen.112 Om 20:57 uur belt [medeverdachte 1] naar [contactpersoon 4] en zegt hem: “hij is onderweg naar jou toe.” Dezelfde avond om 21.19 uur stuurt [medeverdachte 2] een sms-bericht naar [medeverdachte 1] : “heb het gegeven”.113 Om 21:51 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 2] . [verdachte] vraagt waar [medeverdachte 2] is, waarop [medeverdachte 2] aangeeft dat hij bij de stichting is. [verdachte] vraagt of [medeverdachte 2] geld heeft, waarop [medeverdachte 2] zegt dat hij geld heeft.

Op 6 juni 2019 om 18:31 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 2] alles in tassen moet opruimen en er drie apart moet zetten. [medeverdachte 2] vraagt daarop of hij die drie moet laten drogen. [medeverdachte 1] zegt dat dat niet hoeft.114 Om 18:32 uur vindt er een tweede gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] zegt tegen [medeverdachte 2] “laat ze maar goed drogen”. Om 18:35 uur vindt er een derde telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , waarbij [medeverdachte 1] aangeeft dat [medeverdachte 2] de goede apart moet zetten en een twintigtal apart moet zetten.115 Om 18:43 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] , waarbij [medeverdachte 2] hem vraagt of hij tijd heeft omdat hij wat spullen wil maken. [verdachte] vraagt wat er allemaal nog moet gebeuren, waarop [medeverdachte 2] zegt dat alles in plastic ingepakt moet worden. Om 19:03 uur belt [medeverdachte 1] wederom naar [medeverdachte 2] en zegt [medeverdachte 2] dat hij die drie moet laten drogen.116 Om 19:12 uur vindt er nog een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] of hij wil gaan kijken of er al wat hard is, want hij heeft er een nodig. [medeverdachte 2] geeft aan te gaan kijken. Enige minuten later, om 19:17 uur, belt [medeverdachte 2] [medeverdachte 1] op en vraagt hem wat hij met die kapotte moet doen en geeft aan dat die andere drie normaal zijn.117 Om 19:29 uur belt [medeverdachte 1] nogmaals met [medeverdachte 2] en zegt [medeverdachte 2] een mooie mee te nemen. Als [medeverdachte 2] vraagt waarheen, zegt [medeverdachte 1] : “bij de stichting”. [medeverdachte 2] geeft daarop aan dat hij bij de stichting is.118 Om 19:52 uur vindt er opnieuw een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] zegt tegen [medeverdachte 2] dat hij ze droog moet laten worden. [medeverdachte 2] zegt dat één goed is en vraagt of hij ze allemaal moet wegen. [medeverdachte 1] vraagt of hij ze allemaal al gewogen heeft, waarop [medeverdachte 2] aangeeft dat hij ze nog aan het wegen is, “ik maak ze warm en weeg ze”. [medeverdachte 1] zegt daarop dat als [medeverdachte 2] ze gewogen heeft, dat hij hem het resultaat moet geven.119 Om 20:21 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] en zegt hem dat ze allemaal te veel hebben, één 60, 33, 23, 24, 47.120

Op 7 juni 2019 om 00:23 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 5] ). [contactpersoon 5] vraagt of er niks is van Peru. [medeverdachte 1] vraagt hoeveel [contactpersoon 5] daarvan nodig heeft. [contactpersoon 5] geeft aan: “één nummer twee”. [medeverdachte 1] zegt dat hij het morgen voor hem regelt. Vervolgens vraagt [contactpersoon 5] of het niet nu kan. [medeverdachte 1] geeft daarop aan dat die persoon nu niet gaat opnemen. De jongen die dat spul heeft, zal volgens [medeverdachte 1] liggen te slapen. [medeverdachte 1] zegt dat hij zal overleggen. [contactpersoon 5] zegt dat de markt nu 24 is en dat [medeverdachte 1] altijd een goede prijs maakt voor hem en bedankt [medeverdachte 1] daarvoor.121 Om 00:38 uur vindt er een tweede gesprek plaats tussen [contactpersoon 5] en [medeverdachte 1] . [contactpersoon 5] vraagt [medeverdachte 1] wat voor stempel op dat paspoort is, waarop [medeverdachte 1] aangeeft dat hij dat niet weet. [medeverdachte 1] zegt dat die niet heel goed glimmen, maar ze wel heel mooi zijn en het origineel is. [contactpersoon 5] vraagt of de eigenaren zeggen dat het heel goed is. [medeverdachte 1] bevestigt dat.122

Op 7 juni 2019 om 01:23 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] informeert naar [L] de Somaliër bij het zwembad op [nummer] . [medeverdachte 2] zegt dat het goed is en dat hij langsgaat. [medeverdachte 1] wil het huisnummer hebben, waarop [medeverdachte 2] zegt dat hij op huisnummer [nummer] woont.123

Op 8 juni 2019 om 14:32 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 6] ). [contactpersoon 6] vraagt of het niet te duur is, waarop [medeverdachte 1] zegt dat ze 25 vroegen en hij 26 vraagt. [medeverdachte 1] vraagt vervolgens wat goede Bolivia kost, “4,5 of 4 toch”? [contactpersoon 6] zegt dat goede 3,5 kost en dat hij het hier voor minder kan krijgen. [contactpersoon 6] wacht op de uiteindelijk prijs van [medeverdachte 1] .124

Op 8 juni 2019 om 17:15 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [contactpersoon 5] . NNman*5831vraagt of er wat beschikbaar is van dat goede spul. [medeverdachte 1] zegt “ja” en vraagt hoeveel [contactpersoon 5] nodig heeft. [contactpersoon 5] zegt dat hij er ongeveer twee nodig heeft. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij er één heeft, maar dat die een beetje gebroken is. [contactpersoon 5] vraagt of het helemaal los is of alleen beschadigd is aan de zijkanten, waarop [medeverdachte 1] aangeeft dat hij 1 en 600 heeft, maar dat het stuk is. “Het zijn grote stenen.” Op de vraag van [contactpersoon 5] of er verder niks beschikbaar is, zegt [medeverdachte 1] dat hij dat niet heeft, maar wel over ongeveer twee dagen. [medeverdachte 1] geeft verder aan dat [contactpersoon 5] die voor 22 mag hebben en dat het spul topkwaliteit betreft. [contactpersoon 5] vraagt [medeverdachte 1] hoeveel poeder het bevat en [medeverdachte 1] zegt daarop “broer, er is nog één en zeshonderd (1,6) aan stenen over en het is anders de hele steen, grote steen. Er is 600 aan poeder, het is 1,6 poeder en steen. Wilt hij één hebben of alles afnemen. Mogelijk dat die 400 a 500 poeder bevat. Het is duidelijk dat het handel is.” [contactpersoon 5] geeft aan dat hij direct gaat overleggen en erop terugkomt.125

Op 10 juni 2019 belt [medeverdachte 1] met [B] . [medeverdachte 1] zegt dat hij bij die woning van [bijnaam] is, waar ze de vorige keer die P hebben gezien. [medeverdachte 1] vraagt [B] naar boven te komen126 en zegt [B] dat hij [nummer] moet hebben.127

Op 11 juni 2019 om 17:05 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] dat bewaartegoed op te halen bij [O] . [medeverdachte 2] vraagt [medeverdachte 1] waar hij die wil hebben, waarop [medeverdachte 1] zegt dat hij die naar de stichting moet brengen. [medeverdachte 1] zegt “die één en 600, dat is wat erin zit” en vraagt of [medeverdachte 2] die gewogen heeft. [medeverdachte 2] zegt ‘nee’. [medeverdachte 1] zegt vervolgens dat hij die toch samen met [medeverdachte 2] heeft gewogen, waarop [medeverdachte 2] zegt “Nee, ik moest die brengen alleen”.128

Op 12 juni 2019 om 13:28 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 7] ). [medeverdachte 1] vraagt [contactpersoon 7] hem het adres te sturen. [contactpersoon 7] zegt hem dat te doen.129 Om 13:29 uur ontvangt [medeverdachte 1] het volgende sms-bericht van [contactpersoon 7] : “ [adres] ”. Om 13:30 uur stuurt [medeverdachte 1] : “ [adres] ” middels een sms-bericht naar [verdachte] .130 Om 14:57 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] , waarin [medeverdachte 1] [verdachte] vraagt waar hij blijft. [verdachte] zegt dat hij over vijf minuten daar is.131 Om 15:11 uur vraagt [medeverdachte 1] aan [verdachte] in een telefoongesprek of die ontvangen is. [verdachte] zegt ‘ja’.132 Om 18:21 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] . [verdachte] geeft aan dat hij 47.100 heeft meegekregen. Aansluitend om 18:23 uur verstuurt [medeverdachte 1] een sms naar [contactpersoon 7] met de tekst “47100”.133

Op 13 juni 2019 vinden meerdere telefoongesprekken plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [verdachte] over aantallen die zijn opgehaald en wel en niet op een lijst staan. Om 15:38 uur belt [medeverdachte 1] met [verdachte] . [medeverdachte 1] vraagt hem exact aan te geven hoe vaak en wat hij uit Amsterdam heeft gehaald. [verdachte] geeft aan 2 of 3 keer, dat hij het aan [medeverdachte 2] heeft doorgegeven en dat het 68.500 betrof, 48 en die van gister van 47.100. Eveneens geeft [verdachte] aan dat [K] kennelijk een keer 42 heeft gehaald en kennelijk een keer 47, maar hij dat niet weet.134 Om 17.47 uur belt [medeverdachte 1] met [medeverdachte 2] en zegt [medeverdachte 2] dat hij bij de stichting is en er wordt gesproken over hoeveel [medeverdachte 2] , [C] en [K] hebben opgehaald.135 Om 17:55 uur belt [medeverdachte 1] met [medeverdachte 2] en zegt hem dat hij 48 en 47 heeft opgehaald en dat hij wil weten wat [K] heeft opgehaald. [medeverdachte 2] geeft aan dat hij alles genoteerd heeft. [medeverdachte 1] wil weten wat hij heeft genoteerd en zegt dat [K] een keer geld heeft opgehaald uit Amsterdam en wil weten hoeveel hij toen heeft opgehaald. [medeverdachte 2] gaat aan [verdachte] vragen het kasboek erbij te pakken. Om 18:02 uur belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] en vraagt hem hoe vaak en hoeveel hij heeft gehaald, zonder die van gisteren. [verdachte] zegt dat hij drie keer heeft gehaald, twee keer uit het centrum en één keer buiten het centrum. Daarnaast zegt hij: “1e keer 68.500, -- en tweede keer 48 en de derde keer, denkt hij 65 te hebben gehaald”. [medeverdachte 1] vraagt of hij dat heeft opgegeven bij [medeverdachte 2] , waarop [verdachte] aangeeft dat hij dat heeft gedaan en ook dat hij [K] heeft gemaild.136 Om 18:20 uur belt [medeverdachte 2] [medeverdachte 1] op en zegt hem dat 45.200 de zoon van mijn tante heeft opgehaald, 47.260 oom [K] en 56 de zoon van mijn tante. [medeverdachte 1] wil alleen weten wat de neef van mijn tante heeft gebracht. [medeverdachte 2] geeft daarop aan dat de neef van mijn tante maar één keer heeft opgehaald. [medeverdachte 1] wil dat [medeverdachte 2] [K] overslaat en ook datgene wat gisteren is gebracht. [medeverdachte 1] wil weten wat er is opgehaald. [medeverdachte 2] zegt “45.200!!”, “65!!!”, “48.510” en “nee, het is 68.510, niet 48.510”.137 Om 18:22 uur vindt er nogmaals een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] wil exact weten hoeveel ze gehaald hebben. [medeverdachte 2] zegt dat [verdachte] vier keer heeft opgehaald en [K] één keer. [medeverdachte 1] vraagt of [verdachte] inclusief gisteren vijf keer heeft opgehaald, waarop [medeverdachte 2] zegt dat hij denkt van wel. [medeverdachte 1] wil [verdachte] aan de telefoon. [medeverdachte 1] vraagt [verdachte] vervolgens wat hij heeft genoteerd. [verdachte] zegt dat die Or anders is, en dat hij die uit Tilburg heeft gehaald en niet uit Amsterdam. [verdachte] zegt dat hij vier keer heeft gehaald en dat hij één keer 68.500 heeft gehaald en daarna 48 en dat hij ook 56 heef gehaald. [medeverdachte 1] vraagt hem of het zeker is dat hij toen 65 heeft gehaald, waarop [verdachte] zegt dat hij toen met [P] ernaartoe is gegaan en dat hij niet weet wat hij heeft gekregen. [medeverdachte 1] wil van [verdachte] weten wat hij toen hij met [P] was, heeft gehaald. [medeverdachte 2] zegt dat hij toen 48 heeft gehaald. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij de juiste lijst wil en een overzicht met bedragen.138 Enige tijd later, om 18:33 uur, belt [medeverdachte 1] [verdachte] op. [medeverdachte 1] wil weten wat er op de lijst staat en [verdachte] zegt dat hij alles heeft doorgegeven. [medeverdachte 1] zegt dat hij gewoon een lijst moet bijhouden. [verdachte] zegt dat hij alles doorgeeft aan [medeverdachte 2] , zodat hij dat kan noteren. [medeverdachte 1] zegt dat [verdachte] geld haalde uit Amsterdam-Centrum en dat hij moet weten wat hij gehaald heeft. [verdachte] zegt dat hij 68.500 heeft gehaald en 48 twee keer en de derde keer is hij met [P] gegaan en heeft toen ergens anders wat gehaald. [medeverdachte 1] wil [medeverdachte 2] aan de telefoon en vraagt [medeverdachte 2] te kijken op de lijst en door te geven wat [verdachte] precies heeft gehaald. [medeverdachte 2] zegt wederom dat hij drie keer en drie keer heeft gehaald. [medeverdachte 1] vraagt hem die bedragen van Or door te geven en [medeverdachte 2] zegt “45.200 door [verdachte] opgehaald en 47.200 is door oom [K] opgehaald en 65 is door hem ook opgehaald”. [medeverdachte 2] zegt dat [verdachte] verder uit Amsterdam-Centrum 68.500 heeft gehaald en 48 en 47.100 van gisteren. [medeverdachte 1] vraagt hem of dit allemaal zonder die van [K] is. [medeverdachte 2] zegt “nee, zonder die van [K] ”. [medeverdachte 1] vraagt hem hoeveel heeft [K] uit Amsterdam-Centrum heeft gehaald. [medeverdachte 2] zegt dat hij alleen bij Or heeft gehaald en dat hij 47.260 heeft gehaald.139 Om 18:44 uur belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] en zegt hem onder meer dat hij de lijst bij moet houden en dat die 45 van [K] eruit moet worden gehaald en dat er dan gekeken moet worden wat ze in totaal hebben gehaald. Om 18:54 uur ontvangt [medeverdachte 1] het volgende sms-bericht van [verdachte] : “275.860”.140 Om 19:05 uur stuurt [verdachte] nog een sms-bericht bericht, namelijk: “68500+48000+65000+47100=228600”.141

Op 13 juni 2019 om 19:25 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] vraagt of dat ene warm aan het worden is, waarop [medeverdachte 2] ‘nee’ zegt. [medeverdachte 2] geeft daarbij aan: “die ene is kennelijk helemaal... hij heeft water nodig, ook als je die vóór het vuur zet, wordt die niet warm. Hij is kennelijk erg droog. Hij moet weer nat worden gemaakt.” [medeverdachte 2] zegt vervolgens tegen [medeverdachte 1] dat er een barst in het midden zit. [medeverdachte 1] geeft aan dat, als ze dat voor een tweede keer gaan doen, dat die verpest gaat worden en zegt dat de lamp erop moet worden gezet. [medeverdachte 2] zegt dat hij goed moet vacumeren en hem goed vast moet zetten.142

Op 14 juni 2019 om 18.06 uur zegt [verdachte] tegen [medeverdachte 2] dat die dingen droog zijn143 en om 18:57 uur vraagt [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] telefonisch dat ding te laten drogen.144

Op 15 juni 2019 om 20:29 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] zegt dat hij in de studio is en vraagt [medeverdachte 1] waar hij naartoe moet gaan als hij naar de Somaliër moet. [medeverdachte 1] zegt dat hij bij het zwembad moet zijn.145 Om 20:49 uur vraagt [medeverdachte 2] [medeverdachte 1] telefonisch of hij die papieren naar studio moet brengen, waarop [medeverdachte 1] ‘ja’ zegt.146

Op 18 juni 2019, om 16:37 uur, belt [medeverdachte 1] naar [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] geeft aan dat hij vergeten was dat er papieren daar in huis zijn. Hij vraagt of er veel papier is en wat [medeverdachte 2] heeft uitgegeven. [medeverdachte 2] geeft aan dat er daar jongens zijn. [medeverdachte 1] vraagt welke jongens, waarop [medeverdachte 2] zegt “Ja, iedereen [Q] , de zoon van mijn tante, [K] . Ik heb niet zo maar naar buiten gegaan, ik heb eerst gevraagd voor dat ik naar buiten ging.” [medeverdachte 1] geeft aan dat het dan wel goed is. Enige tijd later, om 18:03 uur belt [medeverdachte 1] weer naar [medeverdachte 2] en vraagt hem 1.500 naar beneden te brengen. [medeverdachte 2] zegt dat hij niet thuis is, waarop [medeverdachte 1] vraagt wie er wel thuis is. [medeverdachte 2] zegt dat de neef thuis is. [medeverdachte 1] vraagt hem door te geven dat hij 1.500 naar beneden moet brengen.147 Om 18:04 uur vindt er een gesprek plaats tussen [medeverdachte 2] en [verdachte] , waarin [medeverdachte 2] [verdachte] vraagt of hij 1.500 naar beneden wil brengen. [medeverdachte 2] zegt hierbij “die stapels in de plastic zak, daar moet je niet aankomen, je moet alleen die ene stapel alleen.”148

Op 23 juni 2019 om 14:18 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] zegt [medeverdachte 2] dat hij twee grote heeft gezegd. [medeverdachte 2] zegt daarop dat hij twee kleintjes heeft gebracht, vijftigjes. [medeverdachte 1] zegt [medeverdachte 2] dat hij hem toch heeft gevraagd om grote te brengen. [medeverdachte 2] zegt dat twintigjes groot zijn en [medeverdachte 1] geeft aan dat twintigjes klein zijn. [medeverdachte 2] begrijpt het niet. [medeverdachte 1] vraagt wat 500 is, groot of klein. [medeverdachte 2] zegt groot. [medeverdachte 1] heeft [medeverdachte 2] gevraagd om grote te brengen. [medeverdachte 2] snapt het en zal doen wat [medeverdachte 1] heeft gevraagd.149

Op 29 juni 2019 om 16:44 uur vindt er een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: [contactpersoon 8] ). [contactpersoon 8] vraagt [medeverdachte 1] of er wat beschikbaar is van die P wat glimt. [medeverdachte 1] zegt tijdens dit gesprek dat die ene die glad is, Peru heet en die ene die glimmend is Boli heeft. [contactpersoon 8] zegt dat hij die ene bedoelt die glimmend is. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij die niet heeft. [contactpersoon 8] vraagt vervolgens of [medeverdachte 1] alleen die ene die glad is heeft en [medeverdachte 1] bevestigt dat: “ik heb alleen die gladde”.150

4.3.4.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van feit 2

De rechtbank stelt voorop dat uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat bij de toepassing van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht onder een criminele organisatie wordt verstaan ‘een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen verdachte en ten minste één andere persoon’. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Het oogmerk van deze organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven. Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven door de organisatie wordt beoogd. Om van deelneming aan een criminele organisatie te kunnen spreken is vereist dat verdachte tot het samenwerkingsverband behoort en dat hij een aandeel heeft in – of ondersteuning geeft aan – gedragingen die strekken tot óf rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. In het bestanddeel deelneming aan een organisatie ligt tevens het opzet van verdachte besloten. Verdachte moet in zijn algemeenheid weten dat de organisatie het plegen van misdrijven beoogt. Gelet op bovenstaande en de opgenomen bewijsmiddelen, in samenhang met elkaar bezien, is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en verdachte een structureel en duurzaam samenwerkingsverband vormden, dat tot oogmerk had het bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden cocaïne en overweegt daartoe als volgt.

Nu de bewijsmiddelen voor een groot deel bestaan uit tapgesprekken, overweegt de rechtbank ten aanzien van de interpretatie van die tapgesprekken het volgende. De rechtbank acht van belang dat in de gesprekken onder meer de volgende termen worden gebruikt: ‘Peruaan’, ‘Piro’, “Peru’, ‘P’, ‘de gladde heet Peru’ ‘de glimmende is Boli’, ‘Boli’, ‘goede Boli kost 3,5’, ‘goed spul’, ‘testen’, ‘spul van topkwaliteit voor 22’, ‘leveren’ ‘goed spul voor een goede prijs’, ‘spul voor snuiven of voor roken’, ‘datgene dat men rookt’, ‘witte dat niet gaar wordt als het kookt’, ‘welke stempel op dat paspoort’, ‘1,6 aan poeder een steen’, ‘de markt is 24’, ‘te veel poeder’, ‘geperst’, ‘niet geperst maar in kleine zakjes’, ‘vacumeren’, ‘in plastic inpakken’, ‘laten drogen’, ‘kijken of er al wat hard is’, ‘een barst in het midden’, ‘6 minder’ en ‘warm maken en wegen’.

Uit vaste rechtspraak volgt dat wanneer, in weerwil van de letterlijk gebezigde bewoordingen, de betekenis en strekking van onderschepte gesprekken niettemin worden geduid als betrekking hebbende op drugs vermeld op lijst I bij de Opiumwet, bij de bewijslevering de nodige behoedzaamheid dient te worden betracht. Het risico op een verkeerd begrip is immers aanwezig als de betekenis van het gesproken en geschreven woord moet worden uitgelegd en geïnterpreteerd. De rechtbank heeft daarom na te gaan of de voor het bewijs te bezigen verslagen van – in het onderhavige geval – telefoongesprekken, bezien naar hun inhoud, de chronologie en de kring van deelnemers aan die gesprekken, in een met het oog op de bewijslevering betekenisvolle samenhang kunnen worden geplaatst.

De rechtbank kan, ook wanneer deze afgeluisterde gesprekken met de nodige behoedzaamheid worden beoordeeld, tot geen andere conclusie komen dan dat in de gesprekken op versluierde wijze over drugs is gesproken en over de bewerking van en de handel in cocaïne. De rechtbank acht hierbij van belang dat een groot deel van de hierboven genoemde termen, namelijk testen, drogen, wegen, warm maken, glimmen, het in vacuüm doen, het inpakken in plastic, stempel, en het kijken of er al wat hard is, passen bij wat in het proces-verbaal van bevindingen over het verwerkingsproces van cocaïne is opgenomen. Daarnaast zijn er in de [adres] , ook wel bekend als ‘de stichting’, flessen met aceton, een weegschaal, een vacumeermachine en heaters aangetroffen. Deze goederen passen bij het verwerkingsproces van cocaïne. [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en verdachte maakten gebruik van deze woning, zo blijkt uit de tapgesprekken van 5 juni 2019, 11 juni 2019 en 13 juni 2019. In de woning aan de [adres] zijn een blok cocaïne van 1000 gram, verschillende kleine verpakkingen cocaïne, een warmtelamp, twee geldtelmachines, een vacumeermachine en verpakkingsmateriaal aangetroffen. Ook deze goederen worden, zoals beschreven in het proces-verbaal van bevindingen omtrent het verwerkingsproces van cocaïne, gebruikt bij de verwerking van cocaïne. [medeverdachte 1] maakte gebruik van deze woning, zoals blijkt uit de tapgesprekken waarin hij [medeverdachte 2] (op 13 mei 2019 en 15 juni 2019) en [K] (op 21 mei 2019) naar dit adres stuurt. Zelf spreekt hij op 10 juni 2019 af op dit adres met [B] en duidt hij dit adres aan als ‘de woning van [bijnaam] ’, waarbij hij zegt dat [B] en hij er vorige keer ‘P’ zagen. Ook in de woning aan de [adres] in [woonplaats] , waar [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en verdachte zijn aangehouden, werd een weegschaal aangetroffen; een goed dat gebruikt wordt bij het verwerkingsproces van cocaïne. Verder acht de rechtbank van belang dat in de woning aan de [adres] te [woonplaats] notitieblokken zijn aangetroffen, waarin veelvuldig ‘SKY’ staat in de kolom ‘Koopwaar’. Achter deze kolom staat een kolom ‘inkomsten’ met grote bedragen. Gelet op de vier, in de woning aan de [adres] te Utrecht aangetroffen, pakketten met daarop het ‘SKY’ logo, welke pakketten cocaïne bevatten, gaat de rechtbank ervan uit dat ‘SKY’ een naam of aanduiding is van een pakket/blok cocaïne. Uit vorenstaande leidt de rechtbank af dat in de aangetroffen notitieblokken een kasboek werd bijgehouden van de handel van cocaïne en de geldstroom. Ook acht de rechtbank de foto’s die zijn aangetroffen op de telefoon van [medeverdachte 2] van belang. Tijdens het tapgesprek van 25 mei 2019 tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] wordt gesproken over ‘een barst in het midden’ en ‘6 minder’. Met de telefoon van [medeverdachte 2] zijn op 25 mei 2019 twee afbeeldingen gemaakt van verdovende middelen, waarbij zichtbaar is dat er in het blok een barst zit en de weegschaal 994 gram aangeeft (in plaats van 1000 gram). Op 25 mei 2019 vindt er een gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] waarbij wordt aangegeven dat ‘het niet is geperst maar in kleine zakjes zit’ en er ‘917’ is. Met de telefoon van [medeverdachte 2] zijn op 26 mei 2019 twee afbeeldingen gemaakt van verdovende middelen, verpakt in kleine zakjes en waarop een weegschaal zichtbaar is die 917 aangeeft. Daarnaast wordt in de tapgesprekken veelvuldig gesproken over (het ophalen van) grote bedragen. In een aantal gevallen zijn die bedragen ook terug te vinden in de notitieblokken die zijn aangetroffen op de [adres] in [woonplaats] . Ook zijn er in de woning aan de [adres] twee grote contante geldbedragen van in totaal € 188.010,- aangetroffen, verstopt in het plafond. Het is een feit van algemene bekendheid dat de handel in verdovende middelen gepaard gaat met grote hoeveelheden contant geld. Bij haar oordeelsvorming heeft de rechtbank voorts betrokken dat verdachte geen verklaring heeft willen afleggen over de inhoud van tapgesprekken, terwijl het in de gesprekken gebezigde taalgebruik vraagt om een uitleg. Dat verdachte desondanks ervoor kiest te zwijgen, kan naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad meewegen voor de overtuiging op grond van het bewijs.

Gelet op vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het samenwerkingsverband zich richtte op het bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden cocaïne. Ten aanzien van het samenwerkingsverband tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en verdachte acht de rechtbank het navolgende van belang.

Uit de in de bewijsmiddelen opgenomen tapgesprekken leidt de rechtbank een bepaalde rolverdeling af. Zo volgt uit de tapgesprekken dat [medeverdachte 1] contacten heeft met personen die hem vragen of hij cocaïne beschikbaar heeft. Op het moment dat [medeverdachte 1] cocaïne beschikbaar heeft, vraagt hij onder andere [medeverdachte 2] om de cocaïne af te leveren. [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] ook hoeveel cocaïne er nog is, en of hij die heeft getest, waarna [medeverdachte 2] de opdracht krijgt om er drie te laten drogen. Uit de tapgesprekken volgt dat verdachte veelal door [medeverdachte 1] gevraagd wordt om geld op te halen. Dit blijkt onder meer uit de tapgesprekken op 17 mei 2019, 12 juni 2019 en 18 juni 2019. Daarnaast hielden [medeverdachte 2] en verdachte in opdracht van [medeverdachte 1] een kasboek bij van de handel in cocaïne en de daarbij horende geldstromen. Dit kasboek werd bijgehouden in de notitieblokken die zijn aangetroffen op de [adres] in [woonplaats] . Ten aanzien van de rolverdeling acht de rechtbank tevens de tapgesprekken op 13 juni 2019 van belang. In die gesprekken wordt door [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en verdachte gesproken over geldbedragen en wanneer en waar die zijn opgehaald, onder meer door verdachte en [medeverdachte 2] . Dit betreffen geldbedragen die terugkomen in het kasboek in de aangetroffen notitieblokken, waarin veelvuldig in de kolom ‘Koopwaar’ het woord ‘SKY’ staat geschreven. Uit vorenstaande leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 1] een grotere rol had binnen het samenwerkingsverband dan [medeverdachte 2] en verdachte. Ook volgt uit het vorenstaande dat [medeverdachte 2] een grotere rol had dan verdachte.

Op grond van alle hiervoor genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verdachte heeft deelgenomen aan een structureel en duurzaam samenwerkingsverband, dat zich richtte op het opzettelijk bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden cocaïne. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat verdachte een aandeel heeft gehad in gedragingen die strekten tot de verwezenlijking van het binnen die organisatie bestaande oogmerk, te weten de handel in cocaïne. Daarmee komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van de ten laste gelegde deelneming aan een criminele organisatie in de periode tussen 9 mei 2019 tot en met 2 juli 2019.

Dat de bewezen verklaarde periode nog geen twee maanden betreft, betekent volgens de rechtbank niet dat het samenwerkingsverband niet duurzaam van aard is. Tijdsverloop van een criminele organisatie kan een aanwijzing zijn, maar in dit geval komt de duurzaamheid van het samenwerkingsverband tussen verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voort uit de intensiviteit van het (telefonisch) contact met elkaar. Uit de opgenomen bewijsmiddelen blijkt immers dat verdachten in de periode van 9 mei 2019 tot 2 juli 2019 op bepaalde dagen veelvuldig telefonisch contact met elkaar hebben over de handel in cocaïne.

De rechtbank ziet in het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat [R] , [B] , [S] , [T] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] hebben deelgenomen aan de criminele organisatie of dat het doel van de criminele organisatie mede was gericht op het buiten het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne. Van deze onderdelen van de tenlastelegging zal verdachte dan ook worden vrijgesproken.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

feit 2

in de periode van 9 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 te Rotterdam, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van verdachte en [medeverdachte 1] en een andere persoon, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde en/of vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk het opzettelijk bewerken en verkopen en afleveren en verstrekken en vervoeren en aanwezig hebben gehad van grote hoeveelheden cocaïne, zijnde die cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

feit 2

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 300 dagen, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van 130 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft ten aanzien van de strafmaat verzocht rekening te houden met het feit dat verdachte pas vanaf mei 2019 voor het eerst in het dossier voorkomt en dat het derhalve – mocht de rechtbank tot een bewezenverklaring komen – om een betrekkelijk korte periode van nog geen twee maanden met een beperkte frequentie en intensiteit gaat. Daarnaast heeft de raadsvrouw verzocht rekening te houden met het feit dat verdachte geen justitiële documentatie heeft. Verder heeft de raadsvrouw naar voren gebracht dat verdachte vanaf het moment dat de voorlopige hechtenis is opgegeven, weer bij zijn vrouw en kind in Spanje verblijft en werkt in de oud ijzer handel. Gelet op voorgaande verzoekt de raadsvrouw bij een bewezenverklaring om een gevangenisstraf op te leggen gelijk aan de duur van het voorarrest. Tot slot moet er volgens de raadsvrouw rekening mee worden gehouden dat verdachte in aanmerking komt voor strafonderbreking en dat hij na de helft van zijn straf wordt uitgezet naar Spanje. Gelet op de tijd dat verdachte al vast heeft gezeten, ligt het dus niet voor de hand dat hij hier nog langer in detentie zal moeten verblijven.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De ernst van het feit

Verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna twee maanden schuldig gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie die zich bezighield met het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Verdachte heeft op verschillende dagen (grote) geldbedragen opgehaald en hield een kasboek bij van de handel in cocaïne en de daarbij horende geldstromen. Door samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] dit samenwerkingsverband te vormen is verdachte medeverantwoordelijk voor de nadelige effecten die het gebruik van harddrugs veroorzaken.

De persoon van verdachte

Bij haar beslissing heeft de rechtbank acht geslagen op de inhoud van een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 6 september 2020, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld in Nederland.

De straf

Kijkend naar de aard en ernst van het bewezen verklaarde feit, is een gevangenisstraf de enige passende straf. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van de gevangenisstraf en bij de vaststelling van de duur daarvan, acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (hierna: LOVS). Nu de criminele organisatie zich richtte op het bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden cocaïne, heeft de rechtbank met name gekeken naar de oriëntatiepunten die daarop toezien. In dat kader neemt de rechtbank mee dat er één kilogram cocaïne in één van de woningen is aangetroffen en dat er een grote hoeveelheid geld is aangetroffen, hetgeen volgens de rechtbank duidt op meerdere kilo’s. De rechtbank neemt in strafverminderende zin mee dat verdachte de kleinste rol had binnen de criminele organisatie en voornamelijk opdrachten uitvoerde.

Alles overwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van acht maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en met aftrek van het voorarrest, passend en geboden.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c en 140 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

Vrijspraak

- verklaart het onder 1 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- spreekt verdachte vrij van alles wat meer in de tenlastelegging is opgenomen dan wat hiervoor in rubriek 5 is bewezen verklaard;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 8 (acht) maanden;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 3 (drie) maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;

- als algemene voorwaarde geldt dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Slager, voorzitter, en mrs. J.G. van Ommeren en C. van de Lustgraaf, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.M.E. van Dijk, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 1 april 2021.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

feit 1

hij op een of meer tijdstippen, gelegen in of omstreeks de periode van 9 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 te Rotterdam en/of elders in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad meerdere (grote) hoeveelheden van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

feit 2

hij op een of meerdere tijdstippen, gelegen in of omstreeks de periode van 1 november 2018 tot en met 10 juli 2019 te Utrecht en/of te Amsterdam en/of te Rotterdam, en/of andere plaatsen in Nederland, (telkens) heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een

samenwerkingsverband van verdachte en/of [R] en/of [B] en/of [S] en/of [T] en/of [medeverdachte 1] en/of [I] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] , en/of een of meer andere personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde en/of vierde en/of vijfde lid van de opiumwet, namelijk het (in de uitoefening van een bedrijf of beroep) opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben gehad en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van (grote) hoeveelheden cocaïne, zijnde die cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, danwel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 25 november 2019, genummerd 2019063327, 2019189958 en 2019204583 opgemaakt door politie Midden-Nederland, Districtsrecherche Stad-Utrecht, doorgenummerd 1 tot en met 1985. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 13.

3 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 14.

4 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 16.

5 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 17.

6 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 18.

7 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 19.

8 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 20.

9 Het proces-verbaal forensisch onderzoek woning ( [adres] [woonplaats] ) van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] , p. 494.

10 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 623.

11 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 625.

12 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 624.

13 Het proces-verbaal sporenonderzoek van verbalisant [verbalisant 4] , p. 517.

14 Een geschrift, te weten een rapport van het NFI van 5 maart 2019 door rapporteur ing. A.B.M. van Esch - de Bruin, p. 552.

15 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 6] , p, 644.

16 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 6] , p. 645.

17 Het proces-verbaal van binnentreden in woning van verbalisant [verbalisant 1] , p. 649.

18 Het proces-verbaal van binnentreden in woning van verbalisant [verbalisant 1] , p. 653.

19 Het proces-verbaal van binnentreden in woning van verbalisant [verbalisant 1] , p. 654.

20 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 688.

21 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 689.

22 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 690.

23 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 691.

24 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 692.

25 Een kopie van een pagina van het schrijfblok met nummer D.02.01.003, als bijlage toegevoegd aan het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 726.

26 Een kopie van een pagina van het schrijfblok met nummer D.02.01.003, als bijlage toegevoegd aan het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 727.

27 Een kopie van een pagina van het schrijfblok met nummer D.02.01.003, als bijlage toegevoegd aan het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 729.

28 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 723.

29 Een kopie van een pagina van het schrijfblok met nummer D.02.01.004, als bijlage toegevoegd aan het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 769.

30 Een kopie van een pagina van het schrijfblok met nummer D.02.01.004, als bijlage toegevoegd aan het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] , p. 770.

31 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] , p. 659.

32 Het proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 8] , p. 126.

33 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] , p. 659.

34 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1613.

35 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, p. 785.

36 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 9] , p. 786.

37 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 9] , p. 787.

38 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 9] , p. 794.

39 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 9] , p. 795.

40 Een geschrift, te weten een rapport van het NFI van 3 juli 2019 door rapporteur P.H. Wallinga, p. 810.

41 Een geschrift, te weten een rapport van het NFI van 3 juli 2019 door rapporteur P.H. Wallinga, p. 809.

42 Een geschrift, te weten een rapport van het NFI van 4 juli 2019 door rapporteur P.H. Wallinga, p. 813.

43 Een geschrift, te weten een rapport van het NFI van 4 juli 2019 door rapporteur P.H. Wallinga, p. 812.

44 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 9] , p. 785.

45 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van verbalisant [verbalisant 5] , p. 1716.

46 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 1703.

47 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 814.

48 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 2] , p. 847.

49 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] , p. 853.

50 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] , p. 854.

51 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] , p. 857.

52 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 2] , p. 851.

53 Het proces-verbaal onderzoek verdovende middelen van verbalisanten [verbalisant 11] en [verbalisant 12] , p. 861.

54 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 259.

55 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] , p. 659.

56 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1571.

57 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 1563.

58 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1652.

59 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1655.

60 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1656.

61 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1657.

62 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1660.

63 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1661.

64 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1613.

65 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1617.

66 Het proces-verbaal van observatie donderdag 23 mei 2019, p. 69.

67 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 673.

68 Het proces-verbaal van observatie donderdag 23 mei 2019, p. 70.

69 Het proces-verbaal van observatie donderdag 23 mei 2019, p. 71.

70 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 674.

71 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 1575.

72 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 263.

73 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 265.

74 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 266.

75 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 267.

76 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 268.

77 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 818.

78 Het sms-bericht in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 277.

79 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 278.

80 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 279.

81 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 281.

82 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 282.

83 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 1397.

84 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 1398.

85 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 1399.

86 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 283.

87 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 286.

88 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 287.

89 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 292.

90 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 293.

91 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 294.

92 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 296.

93 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 297.

94 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 295.

95 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 296.

96 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1619.

97 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1620.

98 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 867.

99 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 253.

100 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 299.

101 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 300.

102 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 302.

103 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 304.

104 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 305.

105 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 306.

106 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1621.

107 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 307.

108 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1619.

109 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 1622.

110 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 312.

111 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 313.

112 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 314.

113 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 315.

114 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 316.

115 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 317.

116 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 318.

117 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 319.

118 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 320.

119 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 321.

120 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 322.

121 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 323.

122 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 324.

123 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 821.

124 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 839.

125 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 325.

126 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 840.

127 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 841.

128 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 328.

129 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 329.

130 De sms-berichten in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 330.

131 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 331.

132 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 332.

133 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 257.

134 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 257.

135 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] , p. 873.

136 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 333.

137 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 334.

138 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 335.

139 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 336.

140 Het tapgesprek en het sms-bericht in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 337.

141 Het sms-bericht in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 338.

142 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 339.

143 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , p. 26.

144 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 340.

145 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 842.

146 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 340.

147 De tapgesprekken in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 345.

148 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 346.

149 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 349.

150 Het tapgesprek in de bijlage van het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 13] , p. 844.