Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2021:1213

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
29-03-2021
Datum publicatie
29-03-2021
Zaaknummer
16/706544-17 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte is – wegens gebrek aan bewijs – vrijgesproken van (opdracht geven tot) de poging tot moord en de uiteindelijke moord op een man uit De Meern. De rechtbank heeft de verdachte wel veroordeeld voor het (als medepleger) uitvoeren van grote hoeveelheden harddrugs naar Groot-Brittannië, het leiding geven aan een criminele organisatie, het voorhanden hebben van wapens en munitie en opzetheling. De rechtbank heeft verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 16 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Locatie Utrecht, zitting houdende in de beveiligde rechtbank ‘De Bunker’ in Amsterdam

Parketnummer: 16/706544-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 29 maart 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1983] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[adres] in [woonplaats] ,

op dit moment gedetineerd in het Huis van Bewaring van JC Zaanstad.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op:

 23 23 januari 2019, 10 april 2019, 5 juni 2019, 28 augustus 2019, 11 september 2019 en 15 november 2019 (regie-/pro formazittingen);

 23 30 januari 2020, 23 april 2020, 6 mei 2020, 7 juli 2020, 25 september 2020, 9 oktober 2020 en 17 december 2020 (pro formazittingen);

 23 26, 28 en 29 januari 2021 (inhoudelijke behandeling);

 23 29 maart 2021 (sluiting van het onderzoek).

De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door

mrs. Y. Moszkowicz en A.M.J. Comans (hierna gezamenlijk te noemen: de raadsman), advocaten te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de standpunten en de vordering van de officieren van justitie, mrs. B.E.M. van de Ven en J. Zeilstra (hierna gezamenlijk te noemen: de officier van justitie), en van wat de verdachte en zijn raadsman naar voren hebben gebracht.

Aanleiding

Dit vonnis betreft de strafzaak van de verdachte [verdachte] . Deze strafzaak komt voort uit het opsporingsonderzoek dat bekend is geworden onder de naam 09Napoles. In de regio Midden-Nederland vonden in de jaren 2014 tot en met 2016 meerdere (pogingen tot) liquidaties plaats. Uit onderzoek bleek dat deze liquidaties vermoedelijk verband hielden met de internationale handel in drugs. [slachtoffer 1] werd in juni 2014 nabij zijn woning neergeschoten. [slachtoffer 1] overleefde deze aanslag, maar werd in juni 2016 alsnog door een onbekend gebleven dader doodgeschoten. [slachtoffer 1] verklaarde na de poging in 2014 dat hij een conflict had met (vermoedelijk) verdachte over een mislukt drugstransport. Hij vermoedde daarom dat verdachte opdracht had gegeven voor de aanslag op zijn leven in 2014.

In september 2015 werd [slachtoffer 2] geliquideerd. In de telefoon van [slachtoffer 2] werden versleutelde berichten aangetroffen over internationale drugshandel die vermoedelijk afkomstig waren van verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] . Verder bleek uit Britse onderzoeken naar een aantal in 2015 en 2016 onderschepte drugstransporten dat verdachte en een aantal medeverdachten vermoedelijk betrokken waren bij deze transporten. De Britse politie heeft via rechtshulpverzoeken contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat een groot aantal Britse dossierstukken aan het dossier 09Napoles zijn toegevoegd. Verdachte en zijn medeverdachten, genaamd [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] zijn na een langdurig opsporingsonderzoek aangehouden in oktober 2018.

2 TENLASTELEGGING


De tenlastelegging is op de zitting van 28 augustus 2019 nader omschreven. Op de zitting van 26 januari 2021 is die nader omschreven tenlastelegging gewijzigd. Deze tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. op 27 juni 2014 in de Meern, gemeente Utrecht, samen met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade heeft geprobeerd om [slachtoffer 1] van het leven te beroven;

2. op 24 juni 2016 in de Meern, gemeente Utrecht, samen met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd;

3. in de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 in Nederland, samen met anderen, meerdere keren grote hoeveelheden harddrugs buiten het grondgebied van Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en/of heeft verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd;

4. in de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 in Nederland en/of Groot-Brittannië als leider, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en/of anderen heeft deelgenomen aan

a. een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet en/of

b. een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van de volgende misdrijven:

- (voorbereiding van) moord en/of doodslag;

- het voorhanden hebben van wapens en munitie;

- het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig uit de drugshandel;

- diefstal;

- opzetheling;

5. op 8 oktober 2018 in Bilthoven , samen met anderen, wapens, handgranaten en munitie voorhanden heeft gehad;

6. op 8 oktober 2018 in Oss , samen met anderen, wapens en munitie voorhanden heeft gehad;

7. in de periode van 16 april 2016 tot en met 22 november 2018 in Bilthoven , samen met anderen, een machinegeweer en munitie voorhanden heeft gehad;

8. in de periode van 17 mei 2018 tot en met 8 oktober 2018 in Bilthoven , samen met anderen, een auto (BMW) voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat die auto van misdrijf afkomstig was;

9. in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 8 oktober 2018 in Tull en ’t Waal , samen met anderen, een auto (Volkswagen) voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat die auto van misdrijf afkomstig was.

3 VOORVRAGEN

Voordat de rechtbank een oordeel kan geven over de vraag of de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd, moeten de volgende voorvragen worden beantwoord:

 • -

  Is de dagvaarding geldig?

 • -

  Is de rechtbank bevoegd om deze zaak te beoordelen?

 • -

  Is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van de verdachte?

 • -

  Zijn er redenen om de vervolging uit te stellen?

3.1

Geldigheid van de dagvaarding

In artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) is bepaald aan welke eisen een belangrijk deel van de dagvaarding, namelijk de tenlastelegging, moet voldoen. Eén van die eisen is dat in de tenlastelegging voldoende feitelijk en duidelijk is omschreven wat verdachte wordt verweten, zodat hij – in combinatie met het onderliggende dossier – weet waartegen hij zich moet verdedigen.

De raadsman heeft de rechtbank verzocht de dagvaarding ten aanzien van feit 3 en (een deel van) feit 4 nietig te verklaren, omdat deze niet voldoet aan de eisen van artikel 261 Sv. Volgens de raadsman is de tenlastelegging van die feiten – kortgezegd – niet voldoende feitelijk en duidelijk. De inhoud is te algemeen en de ten laste gelegde periodes zijn te lang, zodat het verdachte niet duidelijk is waartegen hij zich precies moet verdedigen. Het procesdossier biedt daarbij onvoldoende verduidelijking.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Uit de tenlastelegging kan worden afgeleid dat feit 3 met name ziet op de betrokkenheid van verdachte en anderen bij meerdere transporten van grote hoeveelheden cocaïne en heroïne van Nederland naar Groot-Brittannië. Onder feit 4 (deel a) is vervolgens ten laste gelegd dat verdachte in dat kader zou hebben deelgenomen aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 11b van de Opiumwet. De rechtbank is van oordeel dat de tenlastelegging op deze punten voldoende feitelijk en duidelijk zijn. Dat in de tenlastelegging niet is gespecificeerd bij welke drugstransporten verdachte precies betrokken zou zijn geweest, doet daar niet aan af. Het dossier biedt in dat kader namelijk – anders dan door de raadsman betoogd – genoeg verheldering. Zo ziet een duidelijk afgebakend deel van het dossier 09Napoles, bestaande uit de zaaksdossiers Gravesend, Manchester, Rainham en Veenendaal , op het transporteren van cocaïne en/of heroïne naar Groot-Brittannië en reeds uit de samenhang tussen de voorin die zaaksdossiers opgenomen (loop- of relaas)processen-verbaal kan worden afgeleid:

 • -

  welke soorten drugs telkens zouden worden getransporteerd;

 • -

  hoeveel kilo van die drugs gemiddeld zou worden getransporteerd;

 • -

  hoeveel transporten zouden hebben plaatsgevonden;

 • -

  in welke periodes de transporten zouden hebben plaatsgevonden;

 • -

  op welke manier verdachte aan die transporten zou kunnen worden gelinkt.

De tenlastelegging onder feit 4 (deel b) ziet op de deelname van verdachte aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr. Uit de tenlastelegging blijkt welk oogmerk de organisatie zou hebben gehad en met wie, waar en in welke periode verdachte aan die organisatie zou hebben deelgenomen. De rechtbank is daarom van oordeel dat ook deel b van het onder feit 4 ten laste gelegde – in combinatie met het procesdossier – voldoende feitelijk en duidelijk is.

Gelet op het voorgaande verwerpt de rechtbank het verweer van de raadsman. Nu de dagvaarding ook overigens voldoet aan de vereisten van artikel 261 Sv, is de dagvaarding geldig.

3.2

Vormverzuimen in de zin van artikel 359a Sv

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad1 volgt dat sprake kan zijn van vormverzuimen als bedoeld in artikel 359a Sv indien strafprocesrechtelijke geschreven en ongeschreven vormvoorschriften in het voorbereidend onderzoek niet zijn nageleefd. De rechtbank kan op grond van artikel 359a Sv rechtsgevolgen verbinden aan zo’n vormverzuim. De rechtbank kan er ook voor kiezen te volstaan met de constatering van het vormverzuim. Bij het beantwoorden van de vraag of aan een vormverzuim een rechtsgevolg moet worden verbonden en zo ja, welk rechtsgevolg dat dan zou moeten zijn, houdt de rechtbank rekening met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de omstandigheden waaronder het vormverzuim is begaan en het door verdachte als gevolg van het verzuim geleden nadeel.

De raadsman heeft bepleit dat in het voorbereidend onderzoek in de zaak van verdachte meerdere onherstelbare en verstrekkende vormverzuimen zijn begaan. De officier van justitie moet volgens de raadsman daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in de vervolging van verdachte. Het verweer van de raadsman bevat verschillende onderdelen (subverweren) die grotendeels zien op het ongerechtvaardigde gebruik van zogeheten Ennetcomdata. De rechtbank wijst in dat kader allereerst op het volgende.

In het procesdossier zijn veel (mail)berichten opgenomen die zijn verstuurd met zogeheten Pretty Good Privacy telefoons (hierna: PGP-telefoons), telefoons waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Deze berichten zijn afkomstig van in beslag genomen PGP-telefoons en van servers van PGPsafe en Ennetcom. Het Nederlandse bedrijf Ennetcom leverde diensten op het gebied van versleutelde communicatie. Met telefoontoestellen voorzien van specifieke software konden via mailadressen versleutelde berichten worden verzonden. De gebruikers van de telefoons en mailadressen konden zo (schijnbaar) anoniem communiceren. De encryptiesleutels waren opgeslagen op de servers van Ennetcom in Canada. In april 2016 – na een rechtshulpverzoek van Nederland aan de Canadese autoriteiten – zijn de gegevens (data) op de servers van Ennetcom veiliggesteld. Het rechtshulpverzoek zag op vier lopende strafrechtelijke onderzoeken (26Koper, 13Rooibos, 13Rendlia en 26Devink), waarvan het onderzoek 09Napoles geen deel uitmaakte; dit onderzoek is immers pas in december 2016 opgestart.

Op 19 september 2016 besliste het Superior Court of Justice in Canada (hierna: de Canadese rechter) dat de bij Ennetcom in beslag genomen gegevens aan Nederland mochten worden verstrekt, maar enkel in de vier voormelde onderzoeken mochten worden gebruikt ten behoeve van onderzoek naar de volgende strafbare feiten:

 • -

  (voorbereiding van/poging tot) deelname aan een criminele organisatie;

 • -

  (voorbereiding van/ poging tot) moord en doodslag;

 • -

  (voorbereiding van/poging tot) het teweegbrengen van ontploffingen;

 • -

  (voorbereiding van/poging tot) witwassen.

De Canadese rechter bepaalde dat in andere onderzoeken enkel gebruik kan worden gemaakt van Ennetcomdata indien een Nederlandse rechter daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit om ‘fishing expeditions’ van de Nederlandse autoriteiten te voorkomen en om derden te beschermen.2

De officier van justitie heeft de rechter-commissaris bij vorderingen van 13 april 2018 en 23 januari 2019 toestemming gevraagd voor het gebruik van gegevens uit de servers van Ennetcom. De vorderingen van de officier van justitie hadden betrekking op het strafrechtelijk onderzoek 09Napoles, (voorzover) dat was gericht op de deelname van verdachte (en anderen) aan een criminele organisatie die zich zou bezighouden met grootschalige, internationale handel in harddrugs.3 De rechter-commissaris heeft de vorderingen – onder voorwaarden – toegewezen op 17 april 2018 en 11 februari 2019.4

Vormverzuimen deel 1

De raadsman heeft betoogd dat uit de beslissing van 19 september 2016 moet worden afgeleid dat de Canadese rechter niet heeft willen legitimeren dat Ennetcomdata worden gebruikt in zaken waarin onderzoek wordt gedaan naar andere strafbare feiten dan de in de beslissing van de Canadese rechter genoemde feiten. De vorderingen van de officier van justitie in de onderhavige zaak hadden enkel betrekking op (de verdenking van) strafbare feiten als bedoeld in de Opiumwet. Dat betekent dat de rechter-commissaris deze vorderingen nooit had mogen toewijzen, aldus de raadsman.

De rechtbank is van oordeel dat de strekking van de beslissing van de Canadese rechter anders is dan de wijze waarop de raadsman deze heeft geïnterpreteerd. De rechtbank stelt echter voorop dat, óók als de rechtbank die interpretatie wél zou volgen, het verweer van de raadsman niet opgaat. Anders dan door de raadsman betoogd lag aan de vorderingen van de officier van justitie immers ten grondslag dat verdachte (en anderen) werd(en) verdacht van de deelname aan een criminele organisatie, één van de strafbare feiten die in de beslissing van de Canadese rechter worden genoemd. Dat die criminele organisatie blijkens de vorderingen zou zijn gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet, doet daar niet aan af, nu de Canadese rechter niet heeft bepaald op welke misdrijven de criminele organisatie zou moeten zijn gericht.

De rechtbank is evenwel van oordeel dat de beslissing van de Canadese rechter zo moet worden uitgelegd dat (na toestemming van de Nederlandse rechter) ook in onderzoeken naar andere, ernstige strafbare feiten gebruik kan worden gemaakt van Ennetcomdata. De rechtbank wijst daartoe op de volgende overweging uit een beschikking van de rechtbank Rotterdam van 9 juni 2020:5

‘Kern van deze zaak is de uitleg die door de rechtbank moet worden gegeven aan de beslissing van de Canadese rechter I. Nordheimer, lid van de Superior Court of Justice van de Regio Canada d.d. 19 september 2016 (hierna: het Bevel), waarvan een (beëdigde) vertaling in de Nederlandse taal bij de dossierstukken is gevoegd.

De rechter heeft in het Bevel onder andere bepaald dat er voorwaarden zijn verbonden aan de overdracht van het overgedragen bewijsmateriaal. Bij de uitleg van het Bevel heeft de rechtbank nadrukkelijk acht geslagen op de 13 september 2016 door deze rechter geformuleerde nadere overwegingen. Deze overwegingen hebben naar aard en inhoud onmiskenbaar betrekking op het Bevel en vormen dus de meest directe kenbron voor de uitleg daarvan.

De zorgen die de Canadese rechter uitspreekt in die overwegingen in de punten 16 en verder komen, kort gezegd en voor zover hier van belang, neer op het verhinderen van een ongecontroleerde fishing expedition door de Nederlandse autoriteiten. Overdracht van het gehele bestand is echter toegelaten op basis van het tussen Canada en Nederland geldende rechtshulpverdrag. Maar de Canadese rechter overweegt nadrukkelijk in r.o. 17 dat overdracht van de inbeslaggenomen/vastgelegde gegevens integraal toelaatbaar is, maar het Bevel en de toelichtende overwegingen daarbij kaderen het verdere gebruik nadrukkelijk in (zie r.o. 18). Vooral het slot van r.o. 21 komt daarbij betekenis toe, alsook het vervolg in de r.o. 22 en 23. Kern daarbij is dat ook toegang verleend mag worden ‘tot andere Nederlandse opsporingsambtenaren waarvan (moet zijn: van wie, Rb.) een gerecht in Nederland van mening is dat (aan) hen het recht op toegang tot de data dient te worden verleend’.

De Canadese rechter heeft naar het oordeel van de rechtbank daarmee niet op voorhand een beperking aangebracht (of willen aanbrengen) voor welke delicten een toegang als thans gevorderd wel of niet mag worden verleend. Het initiële rechtshulpverzoek dat heeft geleid tot de inbeslagneming van de Ennetcom-gegevens, zag wel op een aantal zeer ernstige delicten. De in het Bevel genoemde beperkingen sub 1 en sub 2 moeten, gelet op de inhoud van de nadere overwegingen van de rechter, echter los van elkaar gezien worden.

De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit gelden steeds als centrale toets bij elke beslissing op een vordering tot het verlenen machtiging zoals hier, zeker als daarbij (een) grondrecht(en) van de betreffende verdachte aangetast zou(den) kunnen worden. Het hoeft geen betoog dat het beschikbaar komen van gegevens, die mogelijk leiden tot ontsluiting van informatie op een tot dusverre ontoegankelijke digitale gegevensdrager, kan leiden tot een dergelijke inbreuk. Bij de beslissing kunnen echter niet op voorhand bepaalde delicten worden uitgesloten, zolang is voldaan aan de in artikel 126ng lid 2 Sv genoemde voorwaarden.

Ook gebiedt de aard en intensiteit van de hier aan de orde zijnde concrete inbreuk dat -als uitgangspunt- sprake zal moeten zijn van een meer ernstiger uitvoering van het betreffende delict. Exacte criteria zijn daarbij niet op voorhand te geven; toetsing zal, en dat is ook in lijn met het Bevel, in elk individueel geval moeten plaatvinden door de rechter.’

De rechtbank neemt deze overweging over en maakt die tot de hare. De rechtbank is van oordeel dat de rechter-commissaris de vorderingen van de officier van justitie terecht heeft toegewezen, gelet op de aard en ernst van het strafbare feit waarop de vorderingen van de officier van justitie waren gebaseerd en de dringendheid van het onderzoek. De rechter-commissaris heeft daarbij geheel in lijn met de beslissing van de Canadese rechter bepaald dat het onderzoek – ter voorkoming van zogeheten ‘fishing expeditions’ waardoor de belangen van derden in het gedrang zouden kunnen komen – moest worden gericht op gegevens die betrekking hebben op verdachte en zijn medeverdachten en op het feit waarvan zij werden verdacht. Gelet op het voorgaande is geen sprake van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank verwerpt het (sub)verweer van de raadsman.

De raadsman heeft ter zitting een voorwaardelijk verzoek gedaan om de Canadese rechter (Nordheimer) te bevragen over de door hem gegeven beslissing, zodat duidelijk wordt wat nu werkelijk de bedoeling is van deze beslissing. De rechtbank wijst dit verzoek af, omdat zij de beslissing van de Canadese rechter voldoende duidelijk acht. Het horen van de Canadese rechter is dus niet noodzakelijk voor enig te nemen beslissing in deze strafzaak.

Vormverzuimen deel 2

De raadsman heeft zich verder op het standpunt gesteld dat een vormverzuim is begaan omdat de officier van justitie Ennetcomdata heeft gedeeld met (het onderzoeksteam in) het Verenigd Koninkrijk. In de beslissing van de Canadese rechter van 19 september 2016 staat echter dat het niet is toegestaan om anderen, ook opsporingsambtenaren van andere landen, toegang tot de Ennetcomdata te verlenen, aldus de raadsman.

De rechtbank is het niet met de raadsman eens en overweegt daartoe dat uit het procesdossier en het onderzoek ter terechtzitting niet is gebleken dat het Nederlandse onderzoeksteam de hem gegeven bevoegdheid om onderzoek te doen in de Ennetcomdata heeft overgedragen of overgelaten aan een onderzoeksteam uit het Verenigd Koninkrijk. Voor zover de verdediging meent dat specifieke uit het Nederlandse onderzoek voortkomende informatie in het kader van justitiële samenwerking niet mocht worden gedeeld met de Britse collegae, vindt dat standpunt geen steun in de wet of het recht.

Vormverzuimen delen 3, 4 en 5

De raadsman heeft er verder op gewezen dat de officier van justitie de rechter-commissaris niet heeft gevraagd om toestemming voor het gebruik van Ennetcomdata in de onderzoeken 09Velde en 09Podium.6 De officier van justitie heeft de Ennetcomdata die zij in onderzoek 09Napoles heeft verkregen uiteindelijk wel gebruikt om de verdenkingen als omschreven in de onderzoeken 09Velde en 09Podium kracht bij te zetten. Dit is in strijd met de beslissing van de Canadese rechter van 19 september 2016. Dat de onderzoeken 09Velde en 09Podium aan onderzoek 09Napoles zijn toegevoegd, maakt dit niet anders, nu deze onderzoeken ná de (eerste) verkrijging van de Ennetcomdata aan onderzoek 09Napoles zijn toegevoegd en zien op een ander strafbaar feit dan het feit waarop de (eerste) vordering van de officier van justitie was gebaseerd en voor welk gebruik de rechter-commissaris toestemming heeft verleend.

De rechtbank is het met de raadsman eens dat de officier van justitie de rechter-commissaris toestemming had moeten vragen voor het gebruik van de Ennetcomdata ten aanzien van de verdenkingen in de onderzoeken 09Velde en 09Podium. Deze onderzoeken zien immers niet op misdrijven als bedoeld in de Opiumwet, waarvoor de toestemming in het onderzoek 09Napoles is gevraagd én verstrekt. Dat die onderzoeken aan onderzoek 09Napoles zijn toegevoegd, doet daar niet aan af, nu de Canadese rechter uitdrukkelijk heeft overwogen dat het niet de bedoeling is dat Ennetcomdata op grond van administratieve processen ten behoeve van andere onderzoeken kunnen worden gebruikt. Ook de rechter-commissaris heeft in zijn beslissingen van 17 april 2018 en 11 februari 2019 expliciet vermeld dat voor een uitbreiding van de onderzoeksvraag toestemming van de rechter-commissaris zal moeten worden verkregen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat een vormverzuim is begaan in het voorbereidend onderzoek naar verdachte. Dit vormverzuim kan niet meer worden hersteld. Daarmee is de privacy geschonden van verdachte en de personen met wie verdachte contact had via zijn PGP-mailadressen, voor zover de mailberichten gegevens bevatten die zien op de onderzoeken 09Velde en 09Podium. De rechtbank zal daaraan echter geen rechtsgevolgen verbinden, omdat niet is gebleken dat verdachte als gevolg van het verzuim daadwerkelijk nadeel heeft geleden. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat – als de officier van justitie in de onderzoeken 09Velde en 09Podium wél toestemming had gevraagd voor het gebruik van de Ennetcomdata – de rechter-commissaris die toestemming op basis van de toen beschikbare gegevens naar het oordeel van de rechtbank zonder meer had verleend. De rechtbank volstaat dan ook met de constatering van het vormverzuim.

Vormverzuimen - deel 6

In het procesdossier zijn ook PGP-berichten opgenomen die afkomstig zijn van de servers van het bedrijf PGPsafe. Deze servers stonden in Costa Rica. De Costa Ricaanse autoriteiten hebben data uit de servers van PGPsafe na een rechtshulpverzoek verstrekt aan de officier van justitie van het Nederlandse onderzoek 26Sassenheim. De Costa Ricaanse autoriteiten hebben, anders dan de Canadese, geen clausulering of restricties verbonden aan het gebruik van die data. De officier van justitie van onderzoek 26Sassenheim heeft de officier van justitie van onderzoek 09Napoles daarom toestemming gegeven voor het gebruik van (een deel van) de PGPsafe data in onderzoek 09Napoles.7

De rechtbank begrijpt onderdeel 6 van het verweer aldus dat de raadsman de rechtbank heeft verzocht zich ervan te vergewissen of de hiervoor genoemde toestemming daadwerkelijk is gegeven en zo ja, of die toestemming zich dan ook uitstrekt tot de later aan onderzoek 09Napoles toegevoegde onderzoeken 09Velde en 09Podium. Dat de officier van justitie van onderzoek 26Sassenheim toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de PGPsafe data in onderzoek 09Napoles, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het in het procesdossier opgenomen proces-verbaal van onderzoeksbevindingen van 18 april 2018.8 De rechtbank ziet in wat door de raadsman is aangevoerd en ook anderszins geen aanleiding om aan de inhoud van dat proces-verbaal te twijfelen. De onderzoeken 09Velde en 09Podium zijn aan onderzoek 09Napoles toegevoegd. Dat bij het toevoegen van die onderzoeken niet is gehandeld conform artikel 126dd Sv, is niet gebleken. Nu de Costa Ricaanse autoriteiten geen restricties hebben verbonden aan het gebruik van data uit de servers van PGPsafe, mogen die data naar het oordeel van de rechtbank dan ook worden gebruikt ten aanzien van de in de onderzoeken 09Velde en 09Podium omschreven verdenkingen.

De raadsman heeft nog opgemerkt dat ook zonder restricties van de Costa Ricaanse autoriteiten behoedzaam moet worden omgegaan met het overhevelen van PGP-data van het ene onderzoek naar het andere, gelet op de goede verdragstrouw en het recht op privacy. De rechtbank wijst in dit kader op de aanvraag van de officier van justitie voor het gebruik van PGP-data uit onderzoek 26Sassenheim.9 Die aanvraag zag niet alleen op de verdenking jegens verdachte en zijn medeverdachten van het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet, maar ook op het onderzoek naar de betrokkenheid van verdachte bij de poging tot moord op [slachtoffer 1] . Daar komt bij dat uit de aanvraag blijkt dat het onderzoek in de PGP-data noodzakelijk was en was beperkt tot informatie die betrekking had op de feiten waarvan verdachte en zijn medeverdachten werden verdacht. De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat geen sprake is van enig vormverzuim en dat met betrekking tot de PGPsafe evenmin is gehandeld in strijd met het recht op privacy als bedoeld in artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (hierna: EVRM).

3.3

Antwoorden op de voorvragen

De dagvaarding is geldig en de rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de aan verdachte ten laste gelegde feiten. De officier van justitie is ontvankelijk en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging. Dat betekent dat de rechtbank deze strafzaak inhoudelijk kan beoordelen.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de feiten 1 tot en met 5 en 7 tot en met 9 wettig en overtuigend kunnen worden bewezen. De officier van justitie heeft daarbij wel betoogd dat verdachte van een deel van het onder feit 4 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen (of voorbereiden) van moorden en misdrijven als diefstal, heling en witwassen. Het onder feit 6 ten laste gelegde kan volgens de officier van justitie niet wettig en overtuigend worden bewezen en verdachte moet daarvan dan ook worden vrijgesproken.

De rechtbank zal de standpunten van de officier van justitie – ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis en voor zover van belang voor de beoordeling – bespreken in paragraaf 4.3.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten. Ook zijn standpunten worden – voor zover van belang voor de beoordeling – besproken in paragraaf 4.3.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Vrijspraak van de feiten 1 en 2

De officier van justitie heeft betoogd dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte degene is geweest die opdracht heeft gegeven voor de poging tot moord op [slachtoffer 1] in 2014 en voor de moord op [slachtoffer 1] in 2016. Verdachte heeft ontkend dat hij de opdrachtgever was en de raadsman heeft vrijspraak bepleit.

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van de feiten 1 en 2. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Op 27 juni 2014 hebben [A] en [B] geprobeerd [slachtoffer 1] van het leven te beroven door hem op klaarlichte dag nabij zijn woning neer te schieten. Zij zijn daarvoor inmiddels onherroepelijk veroordeeld. [slachtoffer 1] heeft de aanslag overleefd, maar een onbekend gebleven dader heeft hem twee jaar later, op 24 juni 2016, alsnog nabij zijn woning doodgeschoten.

[slachtoffer 1] heeft na de eerste aanslag op zijn leven in 2014 een aantal (testament)verklaringen afgelegd over wat volgens hem het motief zou zijn voor deze aanslag en wie daarvoor opdracht zou hebben gegeven. Nadat was gebleken dat in de periode van 11 januari 2016 tot en met 22 januari 2016, een paar maanden voor zijn dood, een peilbaken onder zijn auto had gezeten, heeft [slachtoffer 1] nog een aantal verklaringen afgelegd.

Uit zijn verklaringen blijkt dat [slachtoffer 1] ervan overtuigd was dat het motief voor de poging tot moord in 2014 was gelegen in een conflict dat hij had met een man die hij kende als ‘ [bijnaam] ’. Op grond van de verklaringen die [slachtoffer 1] over de identiteit van deze ‘ [bijnaam] ’ heeft afgelegd, kan naar het oordeel van de rechtbank worden opgemaakt dat [slachtoffer 1] met de persoon ‘ [bijnaam] ’ verdachte bedoelde. Het conflict ging over een drugstransport dat in opdracht van verdachte zou hebben plaatsgevonden en dat in 2013 in Dover door de Engelse politie is onderschept. Verdachte zou [slachtoffer 1] – die ten aanzien van dat transport werkzaamheden verrichtte – ervan hebben beschuldigd dat hij een partij drugs achterover had gedrukt en [slachtoffer 1] zou verdachte daarom een paar ton verschuldigd zijn. [slachtoffer 1] ontkende dat hij drugs had gestolen en weigerde te betalen. Hij vermoedde dat verdachte daarom opdracht had gegeven voor de aanslag op zijn leven in 2014.

De officier van justitie en de verdediging zijn ter terechtzitting uitvoerig ingegaan op de verklaringen van [slachtoffer 1] . De raadsman heeft (onder meer) betoogd dat de verklaringen van [slachtoffer 1] zoveel inconsistenties en tegenstrijdigheden bevatten dat deze als kennelijk leugenachtig moeten worden bestempeld. De verklaringen van [slachtoffer 1] kunnen volgens de raadsman daarom niet voor het bewijs worden gebruikt. De officier van justitie is het met de raadsman eens dat [slachtoffer 1] over een aantal onderwerpen wat wisselend heeft verklaard. Over het motief voor de aanslag op zijn leven in 2014 en over de persoon die daarvoor opdracht zou hebben gegeven heeft [slachtoffer 1] echter telkens consistent verklaard. Bovendien vinden die verklaringen steun in andere bewijsmiddelen. De officier van justitie heeft deze bewijsmiddelen ter terechtzitting uitgebreid besproken.

De rechtbank heeft geconstateerd dat de verklaringen van [slachtoffer 1] zowel inconsistenties als geloofwaardige en consistente elementen bevatten. De enkele aanwezigheid van inconsistenties maken een verklaring echter nog niet onbetrouwbaar. Allereerst moet worden vastgesteld dat – op de keper beschouwd – [slachtoffer 1] alleen maar concludeert dat ‘ [bijnaam] ’ het op zijn leven heeft gemunt als gevolg van het door hem genoemde conflict. [slachtoffer 1] presenteert zijn veronderstelling niet als een zekerheid en hij kan zijn conclusie, afgezien van het door hem gestelde motief, ook niet nader onderbouwen. Echter, juist het feit dat [slachtoffer 1] in zijn verklaringen de nodige reserves inbouwt, maakt zijn verklaringen, zeker op dit punt, naar het oordeel van de rechtbank betrouwbaar. Een andere vraag is evenwel of verdachte (mede) op basis van deze verklaringen zou kunnen worden veroordeeld voor respectievelijk de poging tot moord en de moord op [slachtoffer 1] , zoals de officier van justitie voorstaat. In dat verband zal moeten worden beoordeeld of de verklaringen van [slachtoffer 1] steun vinden in andere bewijsmiddelen, dus of het vermoeden van [slachtoffer 1] kan worden bevestigd. De door de officier van justitie benoemde bewijsmiddelen bevatten naar het oordeel van de rechtbank aanwijzingen voor enige vorm van betrokkenheid van verdachte bij onder meer (a.) het door [slachtoffer 1] genoemde drugstransport, (b.) de daders van de aanslag in 2014, (c.) het baken dat in januari 2016 onder de auto van [slachtoffer 1] zou hebben gezeten en (d.) het gebruik van geweld in het algemeen. Op grond daarvan kan echter niet worden vastgesteld dat verdachte daadwerkelijk degene is geweest die opdracht heeft gegeven voor de poging tot moord op [slachtoffer 1] in 2014 en de moord op [slachtoffer 1] in 2016.

De rechtbank is zich er van bewust dat in een situatie als de onderhavige, waarin iemand wordt aangemerkt als opdrachtgever voor een (poging tot) moord, de bewijslevering veelal moeilijker zal zijn dan ten aanzien van degenen die de (poging tot) moord daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Ook dan zal echter moeten worden voldaan aan de minimumeisen die in het Nederlandse strafproces aan bewijsvoering worden gesteld. In het onderhavige geval is daar niet aan voldaan. De rechtbank zal de door de officier van justitie genoemde bewijsmiddelen niet één voor één bespreken, nu zij niet per se iets op die bewijsmiddelen op zich heeft aan te merken, maar van oordeel is dat ze, óók in onderling verband bezien, onvoldoende redengevend zijn om tot een bewezenverklaring van de feiten 1 en 2 te komen. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van de feiten 1 en 2.

4.3.2

Bewijsmiddelen voor de feiten 3 tot en met 9

De rechtbank merkt vooraf het volgende op. De bewijsmiddelen voor de feiten 3 tot en met 9 zijn opgenomen in een bij dit vonnis gevoegde bijlage (bijlage II) en dienen op deze plaats als ingelast te worden beschouwd. De bewijsmiddelen worden steeds gebruikt voor het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben.

4.3.3

Bewijsoverwegingen ten aanzien van de feiten 3 tot en met 9

De rechtbank heeft voor het bewijs van de onder 3 tot en met 9 ten laste gelegde feiten de mailberichten gebezigd die zijn verstuurd met PGP-telefoons. Voordat de rechtbank nader ingaat op de aan verdachte ten laste gelegde feiten, zal de rechtbank – ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis – in paragraaf 4.3.3.1 ingaan op de PGP-mailadressen die aan verdachte en zijn medeverdachten worden toegeschreven en op het versluierde taalgebruik dat in de door hen verzonden en ontvangen PGP-berichten werd gehanteerd. In paragraaf 4.3.3.2 gaat de rechtbank in op feit 3 en in paragraaf 4.3.3.3 zijn de bewijsoverwegingen ten aanzien van de feiten 5 tot en met 9 opgenomen. Feit 4 wordt besproken in paragraaf 4.3.3.4.

4.3.3.1 Overwegingen ten aanzien van de voor het bewijs gebruikte PGP-mailberichten

De PGP e-mailadressen van verdachte en medeverdachten

Het procesdossier bevat veel PGP-mailberichten die volgens de officier van justitie door verdachte en zijn medeverdachten zijn verstuurd. Volgens de raadsman kan echter niet worden bewezen dat verdachte de gebruiker is geweest van de aan hem toegeschreven mailadressen. De rechtbank ziet dit anders en heeft daaraan in hoofdstuk 1 van bijlage II (de bewijsbijlage) een overweging gewijd, die als hier ingelast moeten worden beschouwd. Dat geldt ook voor de in die bijlage opgenomen overwegingen ten aanzien van de mailadressen die aan de medeverdachten worden toegeschreven. In die overwegingen concludeert de rechtbank, kortgezegd, dat:

- verdachte gebruik heeft gemaakt van de PGP-mailadressen: [naam] @pgpsafe.net,

[PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net;

- [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van de PGP-mailadressen: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net,
@activeshield.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch, [PGP-mailadres] @pgpsafe.net en
@encromail.ch;

- [medeverdachte 2] gebruik heeft gemaakt van PGP-mailadres: [PGP-mailadres] @ennetcom.biz;

- [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van PGP-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net.

Het versluierde taalgebruik in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten

Uit de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten leidt de rechtbank af dat verdachte, medeverdachten en anderen vaak door middel van versluierde taal communiceerden. Voor de deelnemers aan de gesprekken is duidelijk waarover wordt gesproken, maar op basis van de letterlijke tekst van de gesprekken is dat voor een buitenstaander niet per se het geval.

Om de betekenis en strekking van de in de bewijsmiddelen weergegeven woorden en gesprekken te duiden, heeft de rechtbank de bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd. De rechtbank heeft daarbij onder meer rekening gehouden met de continuïteit waarmee bepaalde woorden of uitdrukkingen voorkomen, de context waarin deze worden gebruikt, gebeurtenissen waarvan is vastgesteld dat deze hebben plaatsgevonden en met de in het onderzoek aangetroffen en/of in beslag genomen goederen.

Ten behoeve van de leesbaarheid van de in de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten en de hierna volgende overwegingen, stelt de rechtbank ten aanzien van een aantal veelgebruikte woorden het volgende vast.

Verdovende middelen

In de bewijsbijlage zijn PGP-berichten opgenomen van verdachte, [medeverdachte 1] en anderen die zijn verzonden in de periode van 24 augustus 2015 tot en met 31 mei 2016. Uit die PGP-berichten blijkt dat in deze periode veelvuldig werd gesproken over het transporteren van goederen naar Groot-Brittannië. De goederen die naar Groot-Brittannië moesten worden getransporteerd werden doorgaans aangeduid met woorden als ‘vieze’, ‘dure’, ‘wit’ en ‘bruin’ en een enkele maal met ‘rolex’, ‘charlie’, ‘goede vrouwen’, ‘aa’ en ‘eagle’. Dat met deze woorden harddrugs werden bedoeld, kan naar het oordeel van de rechtbank onder meer worden afgeleid uit de context waarin de woorden werden gebruikt. Zo werd in gesprekken over het transporteren van (de met voormelde woorden aangeduide) goederen veelvuldig gesproken over aantallen en inkoop- en verkoopprijzen. Daarnaast werd gesproken over junks die ‘vieze’ en/of ‘dure’ hebben getest, over het uitkoken van de handel, over ‘vieze’ die alleen kan worden gespoten, over het opsnuiven van ‘die kkzooi’ en over de kwaliteit, glans en geur van ‘vieze’ en/of ‘dure’.

Dat met de hiervoor genoemde woorden specifiek heroïne en cocaïne werden bedoeld, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het volgende.

Het zijn feiten van algemene bekendheid dat cocaïne wit van kleur is en heroïne bruin, en dat cocaïne doorgaans wordt gesnoven en heroïne geïnjecteerd (‘gespoten’). In straattaal wordt voor cocaïne doorgaans het woord ‘wit’ gebruikt en voor heroïne het woord ‘bruin’.10 Het staat naar het oordeel van de rechtbank dan ook vast dat verdachte en zijn gesprekspartners de woorden ‘wit’ en ‘bruin’ gebruikten als zij spraken over cocaïne en heroïne. Dat met ‘dure’, ‘charlie’ en ‘rolex’ ook cocaïne werd bedoeld en met ‘vieze’ heroïne, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit – onder meer – de gesprekken tussen verdachte en [slachtoffer 2] van augustus en september 2015. Uit die gesprekken en de aantallen die daarin worden genoemd kan namelijk worden afgeleid dat de woorden ‘dure’, ‘charlie’ en ‘rolex’ als synoniemen van het woord wit werden gebruikt en dat het woord ‘vieze’ een ander woord was voor ‘bruin’.

Daar komt nog bij dat niet alleen op grond van de (context en inhoud van) de PGP-berichten zelf, maar ook op grond van andere bewijsmiddelen kan worden geconcludeerd dat verdachte, [medeverdachte 1] en hun gesprekspartners spraken over de drugssoorten cocaïne en heroïne. Zo blijkt uit hierna nog te bespreken bewijsmiddelen dat verdachte en een aantal medeverdachten betrokken waren bij het transporteren van drugs naar Groot-Brittannië. De rechtbank gaat verderop in het vonnis nader in op die betrokkenheid. In dit kader is echter van belang dat bij de onderschepping van die transporten enkel heroïne en cocaïne zijn aangetroffen.

Gelet op al het voorgaande staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten met de woorden ‘vieze’, ‘dure’, ‘wit’, ‘bruin’, ‘rolex’, ‘charlie’ en ook ‘goede vrouwen’, ‘aa’ en ‘eagle’, cocaïne en/of heroïne werden bedoeld.

Geld

Het woord ‘pap’ komt in veel PGP-gesprekken voor. ‘Pap’ (afkorting van ‘paper’) is straattaal voor geld.11 Dat verdachte en anderen met het woord ‘pap’ ook daadwerkelijk geld bedoelden, kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid uit de inhoud en context van de PGP-berichten, bezien in het licht van de overige, hierna nog te bespreken bewijsmiddelen in dit dossier.

Verdachte sprak bijvoorbeeld met regelmaat over het wisselen van ‘pap’ bij een wisselaar. In één van die gesprekken vroeg hij of hij de ‘pap’ – zodra het was gestort – moest afgeven bij de wisselaar van zijn gesprekspartner. In een ander gesprek schreef hij dat ze elke paar ‘mil’ wisselen. Medeverdachte [medeverdachte 3] mailde verdachte dat hij het waarschijnlijk wel zou redden met het geld dat hij nog over had. Verdachte schreef daarop dat het wel goed zou komen, omdat [medeverdachte 3] de volgende dag waarschijnlijk weer ‘pap’ kon aanpakken.

Wapens

Het woord ‘yzer’ komt in enkele voor het bewijs gebruikte PGP-berichten voor. In straattaal wordt voor de woorden vuurwapen en/of pistool doorgaans het woord ‘yzer’ gebruikt.12 Dat met het woord yzer in de voor het bewijs opgenomen PGP-berichten ook daadwerkelijk een vuurwapen wordt bedoeld, blijkt naar het oordeel van de rechtbank onder meer uit de omstandigheid dat onder de medeverdachten die het woord ‘yzer’ in hun PGP-berichten gebruikten, een aanzienlijk aantal wapens en munitie is aangetroffen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank bij het bespreken van PGP-berichten in de hierna volgende overwegingen de woorden cocaïne, heroïne, geld en (vuur)wapen gebruiken in plaats van de hiervoor besproken verdekte termen.

4.3.3.2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 3

Aan verdachte is onder feit 3 ten laste gelegd dat hij in de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018, in Nederland samen met anderen, opzettelijk grote hoeveelheden cocaïne en heroïne van Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en/of heeft verstrekt, verkocht, afgeleverd en vervoerd. Op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen komt de rechtbank tot de volgende vaststellingen, overwegingen en conclusies.

De feiten

De feiten met betrekking tot onderzoek Creek (zaaksdossier Gravesend)

Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.1 kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.


Onderschepping

Onderzoek Creek is een drugsonderzoek van de politie te Gravesend, een plaats in het graafschap Kent in Groot-Brittannië. Op 5 maart 2015 werd door de politie in Gravesend gezien dat [C] een koffer overhandigde aan ene [D] . In deze koffer zaten – zo bleek later – tien blokken met verdovende middelen. In de auto van [C] werden drie exact dezelfde koffers aangetroffen waarin ook een aantal pakjes met verdovende middelen zat. Uit in Groot-Brittannië verricht laboratoriumonderzoek bleek dat het in totaal ging om ongeveer dertig kilo heroïne en twaalf kilo cocaïne.

[C] bleek te verblijven in hotel [hotel] in [woonplaats] . Hij verbleef daar samen met [E] . [C] en [E] zijn in Groot-Brittannië uiteindelijk veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de handel in verdovende middelen.

[E] en [C] bleken al zo’n half jaar regelmatig in hotel [hotel] te hebben overnacht. Uit reisgegevens blijkt dat [E] en [C] in de periode van 29 april 2014 tot en met 4 maart 2015 nagenoeg iedere maand één- tot tweemaal voor één of enkele dagen naar Groot-Brittannië zijn gereisd, zowel samen als alleen. Op 29 april, 8 mei en 19 mei 2014 vloog [E] niet samen met [C] , maar met medeverdachte [medeverdachte 1] van Amsterdam naar Londen. Uit bonnen die in de woning van [medeverdachte 1] zijn aangetroffen kan worden afgeleid dat hij kort daarvoor, namelijk op 12 en 13 maart 2014, heeft overnacht in het hiervoor al genoemde hotel [hotel] in [woonplaats] .


Bedrijven en loodsen

In de hotelkamer van [C] en [E] werd een transportbrief aangetroffen van het bedrijf [bedrijf 2] Ltd. met daarop het adres van een loods in [woonplaats] (ook in het graafschap Kent). Dit bedrijf stond op naam van een persoon genaamd [F] . Hij huurde ook de loods in [woonplaats] . In die loods zijn op 6 maart 2015 – onder meer – ontvangstbewijzen voor zwarte koffers, een vorkheftruck, krimpfolie en een groot aantal dozen van [bedrijf 1] .nl aangetroffen. In en naast die dozen lagen jumpstarters/acculaders. Een aantal in de loods aangetroffen acculaders was hol van binnen. De accu’s waren uit deze acculaders verwijderd en vervangen door een met lood beklede verpakking. In deze accu’s paste ongeveer een kilo van de verdovende middelen, precies de grootte van een pak.

Tijdens de doorzoeking van de loods in [woonplaats] kwam een chauffeur met een Nederlandse vrachtwagen aan bij de loods, die daar pallets met auto-onderdelen kwam ophalen. Hij had een vrachtbrief bij zich waaruit bleek dat de pallets moesten worden vervoerd naar een bedrijf met een loods aan de [adres] in [woonplaats] (hierna: de loods in [woonplaats] ). Deze loods bleek te zijn gehuurd door [F] , de persoon die ook de loods in [woonplaats] huurde. In de loods in [woonplaats] werden (ook) een vorkheftruck, dozen met krimpfolie en ( [bedrijf 1] dozen met) acculaders aangetroffen. Een aantal acculaders was uitgehold en met lood bekleed, op exact dezelfde manier als de acculaders in de loods in [woonplaats] . De eigenaar en verhuurder van de loods in [woonplaats] zag wekelijks personen die bij de loods bezig waren pallets met dozen met acculaders te laden en lossen en herkende [medeverdachte 1] als een van de personen die hier wel eens bij was.

Transportbrief in woning [medeverdachte 1]

Eind juni 2014 is de woning van [medeverdachte 1] in het kader van een ander strafrechtelijk onderzoek doorzocht. In de woning werd een transportbrief aangetroffen die overeenkwam met de transportbrief die de chauffeur bij zich had toen hij op 6 maart 2015 aankwam bij de loods in [woonplaats] . De transportbrief in de woning van verdachte had namelijk betrekking op 31 pallets met auto-onderdelen die op 6 juni 2014 namens het hiervoor al genoemde bedrijf [bedrijf 2] Ltd. vanaf de loods in [woonplaats] moesten worden getransporteerd naar de loods in [woonplaats] . Naast de transportbrief werden in de woning van [medeverdachte 1] ook een (Engelse) aankoop- en transportbon van een vorkheftruck van 4 maart 2014 aangetroffen. Deze vorkheftruck moest worden afgeleverd bij de loods van [bedrijf 2] Ltd. in [woonplaats] .

Transporten

De dagen 6 juni 2014 en 5 maart 2015 blijken niet de enigen te zijn waarop transporten van auto-onderdelen plaatsvonden tussen de loods in [woonplaats] en de loods van het bedrijf [bedrijf 2] Ltd. in [woonplaats] . Uit de bewijsmiddelen blijkt dat het eerste transport tussen beide loodsen plaatsvond op 12 maart 2014, de dag waarop [medeverdachte 1] overnachtte in hotel [hotel] . Het ging om een lading auto-onderdelen van [bedrijf 1] , die in opdracht van een Nederlands bedrijf op naam van [F] naar het Britse bedrijf op naam van diezelfde [F] ( [bedrijf 2] Ltd.) werd getransporteerd.

Na dat eerste transport vonden tot en met 5 maart 2015 minimaal 17 transporten (nagenoeg één- tot tweemaal per maand) plaats van telkens zo’n 28 tot 34 pallets met auto-onderdelen (vaak omschreven als [bedrijf 1] , Nip(p)arts, of car parts). Binnen 2 tot 5 dagen na aankomst van zo’n transport in [woonplaats] ging weer eenzelfde transport retour naar de loods in [woonplaats] . Volgens de eigenaar en verhuurder van de loods in [woonplaats] leek het erop dat iedere keer niet soortgelijke, maar exact dezelfde pallets met acculaders werden gebracht en gehaald: ‘(…) dan kwam bijvoorbeeld een week later weer een doos met een zelfde scheur erin terug’, aldus de eigenaar.

De feiten met betrekking tot onderzoek Wheat (Manchester)

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester naar aanleiding van een op 12 november 2015 in Groot-Brittannië onderschept drugstransport. Het transport was afkomstig van de Dominicaanse Republiek. De raadsman heeft onderzoek Wheat bij pleidooi buiten beschouwing gelaten, omdat ‘dat naar Nederlands recht niet beoordeeld is te zijn een strafbare gedraging’, aldus de raadsman. De rechtbank gebruikt de resultaten van het onderzoek echter wél voor het bewijs van de feiten 3 en 4. Hoewel het transporteren van verdovende middelen vanuit de Dominicaanse Republiek naar Groot-Brittannië niet aan verdachte ten laste is gelegd, staat geen rechtsregel in de weg aan het gebruik van de resultaten van onderzoek Wheat als ondersteunend bewijs voor de drugstransporten die wél aan verdachte ten laste zijn gelegd, te weten de transporten die plaatsvonden vanuit Nederland naar Groot-Brittannië.

De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.2, het volgende vast.

Onderschepping

Op 12 november 2015 werd in Groot-Brittannië een drugstransport onderschept dat afkomstig was van de Dominicaanse Republiek. De onderschepping werd nog even geheim gehouden en het transport werd onder controle van de politie op 23 november 2015 afgeleverd bij een loods in Groot-Brittannië. De container die werd getransporteerd bleek gevuld met dozen waarin jumpstarters/ acculaders van het merk [bedrijf 1] zaten. Vijftig acculaders waren uitgehold (de accu’s waren verwijderd) en de holle ruimtes waren bekleed met lood, op dezelfde wijze als de acculaders in het hiervoor besproken onderzoek met de naam Creek. In de holle ruimtes van deze vijftig acculaders zaten vacuüm verpakte blokken cocaïne. In totaal bleek in de acculaders 47 kilo cocaïne te zijn verstopt. De dozen waarin de acculaders met cocaïne zaten, waren gemarkeerd met een zwarte stip.

Contacten van verdachte en [medeverdachte 1]

De Britse [G] werd op 23 november 2015 vanuit de hiervoor genoemde loods door de politie gevolgd naar de boerderij waar [H] op dat moment verbleef. [H] , [G] en [I] zijn na de aflevering van het transport op 23 november 2015 aangehouden en uiteindelijk veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de import en handel in verdovende middelen

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [medeverdachte 1] vanaf augustus 2015 tot en met november 2015 iedere maand in Manchester is geweest. In november, slechts drie dagen voor de aankomst van het hierboven genoemde transport, had hij een ontmoeting met [H] en [G] in Salford. Een maand eerder, op 13 oktober 2015, bevond verdachte zich ook al in Salford, zo blijkt uit een PGP-bericht van [medeverdachte 1] aan verdachte.

Uit de onderlinge samenhang tussen voorgaande feiten enerzijds en de inhoud, data en afzenders van de in de bewijsmiddelen opgenomen PGP-berichten anderzijds, blijkt dat verdachte en [medeverdachte 1] in oktober en november 2015 met elkaar én met [H] en [I] spraken over het drugstransport dat op 12 november 2015 is onderschept.

Zo sprak verdachte op 13 oktober 2015 – de dag waarop verdachte in Salford was – met [I] over ‘Domi’13, het Verenigd Koninkrijk en de prijzen van harddrugs. Met een ander contact sprak verdachte over ‘Domi’ en over het vacumeren en wegleggen van iets (‘ze’) in ‘media’, omdat het voor ‘manch’14 was.

Op 10 november 2015 werden verdachte en [medeverdachte 1] er door [H] van op de hoogte gebracht dat de douane ‘de container’ door middel van röntgenapparatuur zou controleren. Die controle zou volgens verdachte geen problemen opleveren, omdat de lading scanbestendig was. Op 12 november 2015 kreeg verdachte een berichtje van iemand waarin stond dat er niks aan de hand was als de douane tijdens een steekproef ‘een lege’ zou pakken. [H] stelde verdachte voor om, als alles goed was gegaan, ‘ [G] ’ te sturen [de rechtbank begrijpt: [G] naar de loods te sturen]: ‘dan weten we of [G] de gevangenis in gaat, hahaha’, aldus [H] .

Op 23 november 2015, de dag waarop [G] en [H] zijn aangehouden, zei verdachte nog tegen [H] dat [G] wat nepwerk moest gaan uitvoeren in de loods. Later die dag werd verdachte er door [H] van op de hoogte gebracht dat [G] vanuit de loods naar de boerderij was gereden en dat de politie hem was gevolgd. De politie zat overal. [H] vroeg of verdachte de telefoons van [G] en [I] direct wilde schoonvegen.

De feiten met betrekking tot onderzoek Cigua ( [woonplaats] )

Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.3, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.

Onderschepping

Het onderzoek met de naam Cigua is een onderzoek van de politie te [woonplaats] (Groot-Brittannië). Op 12 oktober 2016 werd door de grenspolitie in Groot-Brittannië een transport gecontroleerd dat uit Nederland was gekomen. Het ging om een oplegger met 28 pallets met accu’s. Op die accu’s zaten etiketten van ‘BT Battery’. Een aantal accu’s bleek aan de binnenkant met lood bekleed. In de accu’s zaten pakketten met verdovende middelen die vacuüm waren verpakt en gemarkeerd (strepen of stickers in verschillende kleuren). In totaal werd er 55 kilo heroïne en 60 kilo cocaïne aangetroffen.


Bedrijven, loodsen en transporten en de betrokkenheid van medeverdachte [medeverdachte 4]

De onderschepte lading was naar Groot-Brittannië getransporteerd vanaf een loods in [woonplaats] , Nederland. Afzender van de lading was het bedrijf [bedrijf 3] B.V. Dit bedrijf stond op naam van medeverdachte [medeverdachte 4] , die het bedrijf eind december 2015 voor slechts 1 euro had overgenomen. Uit belastingaangiften bleek dat voor de jaren 2015 tot en met 2017 geen inkomsten waren opgegeven. [medeverdachte 4] huurde (namens [bedrijf 3] B.V.) ook de loods in [woonplaats] en had – na de onderschepping van het transport op 12 oktober 2016 – contact met de douane. Na die onderschepping is voor de loods geen huur meer betaald en kreeg de eigenaar van de loods [medeverdachte 4] niet meer te pakken.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat in opdracht van [bedrijf 3] B.V. in de periode van 20 april 2016 tot en met 12 oktober 2016 dertienmaal accu’s en auto-onderdelen vanaf de loods in [woonplaats] naar de loodsen van drie bedrijven in Groot-Brittannië zijn getransporteerd. Eén van die bedrijven was [bedrijf 4] Ltd., opgericht in januari 2016. Directeur van het bedrijf was de hiervoor al genoemde [medeverdachte 4] . Uit informatie van de Britse belastingdienst blijkt dat ook dit bedrijf nooit belasting heeft afgedragen. [medeverdachte 4] huurde namens [bedrijf 4] Ltd. ook een loods in [woonplaats] . In deze loods werden onder meer een vorkheftruck, zwarte en doorzichtige folie, verpakkingsdozen van accustarters, pakbonnen van transporten, een rol bubbelfolie en bonnen van (sport)tassen aangetroffen.

De geadresseerde van het op 12 oktober 2016 onderschepte transport was echter niet het bedrijf [bedrijf 4] Ltd., maar het bedrijf [bedrijf 5] Ltd., met een loods in [woonplaats] , Groot-Brittannië. De verhuurder van de loods verklaarde dat om de paar weken bij de loods een vrachtwagen aankwam met accu’s op pallets die waren verpakt in cellofaan. Deze accu’s werden diezelfde dag weer op een andere vrachtwagen geladen en weggereden. Het bedrijf [bedrijf 5] Ltd. stond op naam van een man uit Litouwen, genaamd [J] , en de loods in [woonplaats] werd door diezelfde man gehuurd.

Het derde Britse bedrijf dat accu’s en auto-onderdelen van [bedrijf 3] B.V. ontving was [bedrijf 10] Ltd. Dit bedrijf stond op naam van een andere man uit Litouwen, genaamd [K] , die namens het bedrijf ook een loods huurde. Deze Litouwer verklaarde dat hij was betaald voor het op naam zetten van het bedrijf en het huren van de loods.

Contacten van verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]

Dat verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] betrokken waren bij de transporten van [bedrijf 3] B.V., blijkt naar het oordeel van de rechtbank – onder meer – uit het onderlinge verband tussen de hiervoor besproken bewijsmiddelen en de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Het eerste transport dat in opdracht van [bedrijf 3] B.V. is uitgevoerd vertrok op 20 april 2016 vanuit [woonplaats] en kwam op 25 april 2016 aan bij de loods in [woonplaats] . Uit PGP-berichten van verdachte blijkt dat hij het in berichten voorafgaand aan dat eerste transport had over het regelen van alle papieren, het betalen van katvangers, het wijzigen/op naam zetten van ‘iets’ bij de Kamer van Koophandel en het betalen van huur voor ‘het pand’. Uit de inhoud van andere berichten leidt de rechtbank af dat (namens verdachte) in die periode ook contact werd opgenomen met klanten om te vragen of zij – tegen betaling – pakketten met cocaïne en/of heroïne (‘dure en/of vieze’) mee wilden laten gaan met een transport naar Groot-Brittannië. Een deel van de lading was gevuld met ‘eigen’ pakketten van verdachte, maar er was doorgaans ook nog ruimte voor pakketten van anderen. Die pakketten konden een dag voor vertrek, op 19 april 2016, gevacumeerd en gemarkeerd worden aangeleverd. Op 18 april 2016 vroeg NN4k15 aan verdachte of hij en [medeverdachte 1] (‘ [bijnaam] ’ genoemd) de planning voor de volgende dag konden gaan maken. Verdachte vond dat goed. NN4k vroeg vervolgens aan verdachte hoe de heroïne moest worden gevacumeerd. Verdachte antwoordde daarop dat NN4k dat aan [medeverdachte 1] (‘ [bijnaam] ’) moest vragen. Kort na dat gesprek nam [medeverdachte 1] contact op met NN4k om hem mee te delen hoe de heroïne moest worden verpakt. [medeverdachte 1] vertelde ook dat hij de drugs de volgende ochtend zou aanpakken.

Voorafgaand aan de transporten van [bedrijf 3] B.V. in mei 2016 werden door verdachte en [medeverdachte 1] soortgelijke berichten gestuurd. Verdachte sprak met zijn klanten over de hoeveelheden die nog mee konden op de transporten, over de prijzen daarvan en over de (in- en verkoop)prijzen van cocaïne en heroïne. Ook vertelde hij dat hij met een topsysteem werkte, omdat de te transporteren lading scanbestendig (‘scan proef’) zou zijn. Vragen over het vacumeren van de drugs en het aanpakken daarvan liet hij beantwoorden door [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] maakte vervolgens afspraken met klanten over het aanpakken of afgeven van de drugs of het geld (pap).

Dat verdachte en [medeverdachte 1] in de in paragraaf 2.3 (van de bewijsbijlage) opgenomen PGP-berichten daadwerkelijk spraken over de transporten van [bedrijf 3] B.V., wordt naar het oordeel van de rechtbank bevestigd door de inhoud van hun contacten met [medeverdachte 3] , die weer direct kan worden gelinkt aan [bedrijf 3] B.V., [bedrijf 4] Ltd. en de loods in [woonplaats] .

Zo werd in die loods – enige tijd na de onderschepping van het transport in oktober 2016 – een flesje in beslag genomen waarop DNA is aangetroffen dat een match heeft opgeleverd met het DNA-profiel van [medeverdachte 3] . Verder bleek dat [medeverdachte 3] op 29 juni 2019 in verband met een ander feit was aangehouden in Groot-Brittannië. Hij was onderweg van Birmingham, een plaats in de buurt van [woonplaats] , naar Londen. In zijn auto lagen allerlei documenten en goederen die betrekking hadden op de transporten van [bedrijf 3] B.V., het bedrijf [bedrijf 4] Ltd. en de loods in [woonplaats] . De PGP-telefoon van [medeverdachte 3] werd ook in zijn auto aangetroffen.

[medeverdachte 3] bleek met zijn PGP-mailadres vanaf april 2016 veel contact te hebben gehad met verdachte en een enkele maal met [medeverdachte 1] . De rechtbank leidt uit die contacten af dat [medeverdachte 3] al vanaf april 2016 in Groot-Brittannië – in opdracht van verdachte – allerlei werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de transporten van [bedrijf 3] B.V. Uit reisgegevens blijkt ook dat [medeverdachte 3] zeer vaak in Groot-Brittannië was op en rondom de data van transporten vanuit [woonplaats] naar [woonplaats] en vice versa. Op 21 april 2016, vlak voor de aankomst van het eerste transport in [woonplaats] , kreeg [medeverdachte 3] de opdracht van verdachte om zich tegenover het bedrijf [bedrijf 6] voor te doen als [naam] van [bedrijf 4] Ltd. [bedrijf 6] is het vervoersbedrijf dat het eerste transport voor [bedrijf 3] B.V. heeft uitgevoerd. Uit een door [bedrijf 6] aan de politie overhandigde e-mail blijkt dat zij over het lossen van de lading op 25 april 2016 in [woonplaats] contact konden opnemen met een persoon genaamd [naam] van [bedrijf 4] Ltd.

Uit andere PGP-berichten blijkt dat de werkzaamheden van [medeverdachte 3] onder meer bestonden uit het in ontvangst nemen van de vorkheftruck, het regelen van een Engelse auto waarin een ‘stash’ (opbergruimte)16 kon worden gemaakt, het laden en lossen van transporten en het vervolgens aanpakken van geld en afgeven van de (door verdachte en diens klanten) verkochte drugs. Dat [medeverdachte 3] hielp bij het laden en lossen van de transporten blijkt onder meer uit een bericht van verdachte van 21 mei 2016 waarin hij [medeverdachte 3] opdroeg om rustiger te werk te gaan met de accu’s, omdat er een paar kapot waren. [medeverdachte 3] had over zijn werkzaamheden ook contact met [medeverdachte 1] . Uit het bericht van [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 1] van 26 mei 2016 kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat [medeverdachte 3] [medeverdachte 1] vroeg of hij zijn werk met betrekking tot een pakket verdovende middelen wel goed heeft gedaan. Volgens [medeverdachte 1] had [medeverdachte 3] alles goed gedaan.

Onderzoek naar de verpakking van de verdovende middelen

De op 12 oktober 2016 in Groot-Brittannië onderschepte heroïne en cocaïne waren vacuüm verpakt. Een aantal verpakkingen is in beslag genomen voor forensisch onderzoek. Op 8 oktober 2018 werden de woningen en loodsen van alle verdachten in onderzoek 09Napoles doorzocht. In de loods van medeverdachte [medeverdachte 2] werden een vacuümmachine en een groot aantal plastic zakken aangetroffen. Op één van die zakken zat een rond stickertje, gelijksoortig aan de stickertjes die op de plastic zakken zaten waarin de in oktober 2016 onderschepte verdovende middelen waren verpakt (gevacumeerd). Er is een vergelijkend onderzoek gedaan naar de in oktober 2016 in beslag genomen plastic zakken (vacuümzakken) en de in 2018 aangetroffen vacuümmachine. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek zijn extreem veel (meer dan een miljoen keer) waarschijnlijker wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met de in de loods van [medeverdachte 2] in beslag genomen vacuümmachine, dan wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met een willekeurige andere vacuümmachine.

De rechtbank heeft deze onderzoeksresultaten beoordeeld in het licht van de overige bewijsmiddelen in dit dossier, waaronder de contacten tussen verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en de andere in de loods en woning van [medeverdachte 2] aangetroffen goederen (waarop de rechtbank verderop in het vonnis nader zal ingaan). Op grond van de samenhang tussen die bewijsmiddelen en de onderzoekresultaten komt de rechtbank tot de conclusie dat een aantal van de in Groot-Brittannië onderschepte pakketten met heroïne en/of cocaïne vacuüm waren verpakt met de vacuümmachines uit de loods van [medeverdachte 2] .

De feiten met betrekking tot onderzoek [woonplaats]

Onderzoek [woonplaats] is een onderzoek van de Nederlandse politie dat is gestart omdat op grond van PGP-berichten van verdachte en van [medeverdachte 1] het vermoeden was ontstaan dat in 2016 drugstransporten hadden plaatsgevonden tussen [woonplaats] en Groot-Brittannië. Op grond van de bewijsmiddelen, opgenomen in de bewijsbijlage onder paragraaf 2.4, kan naar het oordeel van de rechtbank het volgende worden vastgesteld.

Bedrijf en loods in [woonplaats]

In PGP-berichten van 5 april 2016 van verdachte en [medeverdachte 1] aan de eerder in dit vonnis al genoemde NN4k werd gesproken over een transport naar ‘de overkant’, over ‘uk tijd’, over pallets en over ‘dure’ die pas in het systeem pasten nadat er wat vacuümzakken waren afgehaald. [medeverdachte 1] schreef dat ‘het’ moest naar het adres: [adres] in [woonplaats] .

Uit onderzoek bleek dat het pand op dit adres vanaf 1 augustus 2015 tot en met juli 2017 werd gehuurd door het bedrijf [bedrijf 7] B.V, dat vanaf 24 maart 2016 [bedrijf 8] B.V. heette. Een persoon genaamd [F] was vanaf 22 maart 2016 bestuurder van dit bedrijf. Deze [F] kwam ook al voor in het onderzoek Creek, namelijk als huurder van de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] en als bestuurder van het bedrijf [bedrijf 2] Ltd. Uit afschriften van de bankrekening van het bedrijf [bedrijf 7] B.V. bleek dat tussen 2015 en 2017 ruim

€ 93.000,- (contant) op de rekening was gestort, maar dat geen andere inkomsten waren binnengekomen. Verder bleek dat het bedrijf in 2015 een bedrag van bijna € 60.000,- had overgemaakt naar een Pools bedrijf dat accu’s verkocht. Ook heeft het bedrijf in – onder meer – april 2016 een groot aantal stickers besteld. Deze stickers bleken exact overeen te komen met de stickers op de accu’s die op 12 oktober 2016 in het hiervoor besproken onderzoek Cigua zijn onderschept. De stickers waren door het bedrijf [bedrijf 7] besteld met het mailadres van [bedrijf 3] B.V., dat blijkens het onderzoek Cigua op naam stond van medeverdachte [medeverdachte 4] en afzender was van de op 12 oktober 2016 onderschepte lading.

Transporten naar [woonplaats]

Uit de bankafschriften van [bedrijf 7] B.V. bleek ook dat het bedrijf geld had overgemaakt aan de transportbedrijven [transportbedrijf 1] en [transportbedrijf 2] . Uit gegevens van die transportbedrijven bleek dat in de periode van 4 september 2015 tot en met 30 oktober 2015 in totaal vijf transporten waren uitgevoerd in opdracht van [bedrijf 7] B.V. Het ging om transporten van accu’s die moesten worden vervoerd vanuit het pand van [bedrijf 7] B.V. in [woonplaats] naar het bedrijf [bedrijf 9] in [woonplaats] [de rechtbank begrijpt: een stad in het graafschap Greater Manchester, Engeland].

Het bedrijf [bedrijf 9] was op 16 oktober 2015 ingeschreven in het bedrijvenregister in Groot-Brittannië. De directeur van het bedrijf bleek [G] , veroordeelde in het hiervoor besproken onderzoek Wheat en een contact van verdachte.

Transport naar [wijk]

Op 11 april 2016 schreef [medeverdachte 1] in een PGP-bericht aan een onbekende dat ‘het transport’ onderweg was. Verder mailde hij deze onbekende het adres van het pand van [bedrijf 7] B.V. in [woonplaats] en het adres van een loods in [wijk] [de rechtbank begrijpt: een wijk in Londen, Engeland]. Op [2016] schreef [medeverdachte 1] in een PGP-bericht aan NN4k dat de jongens in de loods moeten wachten en dat ‘onze’ trailer rood is en dat op de zijkant ‘ [naam] ’ staat. [medeverdachte 1] vroeg vervolgens aan NN4k of de lading al was aangekomen en of ze de Litouwer – een goede werker – wel konden vertrouwen.

Naar aanleiding van voormelde berichten is nader onderzoek verricht. Uit dat onderzoek bleek dat een vervoersbedrijf met de naam [transportbedrijf 3] een transport had uitgevoerd in opdracht van het bedrijf [bedrijf 8] . Het ging om het transporteren van een lading ‘truck filters’ vanuit de loods in [woonplaats] naar de hiervoor genoemde loods in [wijk] . Het transport was op 11 april 2016 vertrokken vanuit [woonplaats] en op 13 april 2016 aangekomen bij de loods in [wijk] . De geadresseerde van het transport was het bedrijf [bedrijf 10] .

Dit bedrijf kwam in onderzoek Cigua ook voor als de geadresseerde van een transport dat in opdracht van [bedrijf 3] B.V. was uitgevoerd. Dit transport moest worden vervoerd naar een loods in [wijk] . Het bedrijf [bedrijf 10] stond op naam van de Litouwer [K] . [K] verklaarde dat hij was betaald voor het op naam zetten van het bedrijf. Hij verklaarde daarnaast dat hij ook nog een pand had gehuurd in [wijk] .

Contacten van verdachte en [medeverdachte 1]

Uit de onderlinge samenhang tussen de hiervoor besproken bewijsmiddelen en de inhoud en data van de in paragraaf 2.4 van de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten van verdachte en [medeverdachte 1] kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat zij met elkaar en met anderen spraken over het transport van 11 april 2016 dat is uitgevoerd door het bedrijf [transportbedrijf 3] . Verdachte en [medeverdachte 1] spraken met elkaar en met anderen over de adressen van de loodsen in [woonplaats] en [wijk] , over het inbouwen van de lading, over het insealen van de lading met zwarte en witte folie, over klanten, over prijzen, over het wisselen van geld en over het laten terugkomen van de vrachtwagen met geld (pap).

De rechtbank concludeert op grond van de berichten dat verdachte het transport regelde en de mensen aanstuurde en betaalde die ten aanzien van dat transport werkzaamheden verrichtten in Nederland en Groot-Brittannië. Verder benaderde verdachte klanten om hen mee te delen dat er weer een transport van hem zou vertrekken en hen te vragen of ze ‘spullen’ wilden meegeven. Verdachte verwees veel contacten naar [medeverdachte 1] voor informatie over alle praktische zaken rondom het laden en lossen van het transport. [medeverdachte 1] had met name contact met anderen over het aanpakken van ‘spullen’, de vertrek- en aankomstdata van het transport, het laden en lossen en de manier waarop de ‘spullen’ geseald moesten worden. Uit zijn berichten kan worden afgeleid dat hij – onder meer – hielp met het inbouwen van de lading en het aanpakken van ‘spullen’ voor in de lading. Verder onderhield [medeverdachte 1] contact met ‘het transport’ over het tijdstip waarop het zou aankomen en gaf hij anderen – in opdracht van verdachte – uitleg over de verschillende werkzaamheden. [medeverdachte 1] werd voor zijn werkzaamheden betaald door verdachte.

Gesprekken van verdachte en [medeverdachte 1] met [slachtoffer 2]

is op 19 september 2015 geliquideerd. Uit onderzoek naar zijn PGP-telefoon bleek dat hij in de weken voor zijn dood veelvuldig contact had met verdachte en met [medeverdachte 1] . De rechtbank leidt uit de onderlinge samenhang tussen de inhoud en data van die berichten (opgenomen in paragraaf 2.5 van de bewijsbijlage) en de hiervoor besproken bewijsmiddelen af dat verdachte en [slachtoffer 2] bijna dagelijks in versluierde taal met elkaar spraken over drugstransporten, waaronder de transporten die in september 2015 in opdracht van [bedrijf 7] B.V. waren uitgevoerd. Verdachte en [slachtoffer 2] spraken onder meer over het transporteren van heroïne en cocaïne naar Groot-Brittannië, over de kwaliteit van de te transporteren drugs, het vacuüm verpakken en markeren van de pakketten, het wisselen van geld en de prijs van de transporten.

De rechtbank concludeert op grond van die gesprekken dat verdachte en [slachtoffer 2] met elkaar samenwerkten, maar dat verdachte opdrachtgever was van de transporten en nagenoeg alles ten aanzien van die transporten bepaalde. Verdachte transporteerde zijn eigen handel en regelde klanten die – tegen betaling – ook een aantal pakketten wilden laten transporteren. [slachtoffer 2] was één van die klanten. Verdachte liet de drugs testen en bepaalde of de kwaliteit goed genoeg was voor de verkoop. Hij schreef aan [slachtoffer 2] dat hij al vijf jaar met het transport werkte, dat de heroïne en cocaïne werden vervoerd in een ‘machine’ en dat het systeem scanbestendig was.

[medeverdachte 1] maakte – in opdracht van en in overleg met verdachte – via PGP-berichten afspraken met [slachtoffer 2] over het aanpakken van de te transporteren heroïne en cocaïne. De pakketten die mee moesten op het transport werden door [medeverdachte 1] opgehaald bij [slachtoffer 2] of bij contacten van [slachtoffer 2] . [medeverdachte 1] hield ook in de gaten of de pakketten op de juiste wijze waren gemarkeerd. [slachtoffer 2] nam contact op met [medeverdachte 1] als hij verdachte niet kon bereiken. Verdachte noemde [medeverdachte 1] zijn vaste chauffeur.

Conclusies van de rechtbank ten aanzien van feit 3

Volgens de raadsman kan niet worden bewezen dat in de ladingen die in de periode van 12 maart 2014 tot en met 12 oktober 2016 vanuit de loodsen in [woonplaats] , [woonplaats] en [woonplaats]17 naar de loodsen in Groot-Brittannië zijn getransporteerd, maar die niet zijn onderschept, ook cocaïne en heroïne waren verstopt. Daarnaast heeft de raadsman – kortgezegd – per transportlijn (ofwel: per zaaksdossier) betoogd dat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor de betrokkenheid van verdachte bij de via die lijn uitgevoerde drugstransporten.

De rechtbank is het niet eens met de raadsman en overweegt daartoe het volgende.

Ging het telkens om transporten van heroïne en/of cocaïne?

Uit de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden blijkt dat in de onderhavige zaak grote hoeveelheden cocaïne en heroïne zijn aangetroffen in ladingen die vanuit de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] naar de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] werden getransporteerd.18 In de vanuit de Dominicaanse Republiek naar Groot-Brittannië getransporteerde lading is eveneens een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen.19 De ladingen die vanuit de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] naar de loodsen in [woonplaats] , [wijk] (zaaksdossier [woonplaats] ), [woonplaats] en [wijk] (zaaksdossier [woonplaats] ) werden getransporteerd, zijn niet onderschept.

Het hof Amsterdam heeft in één van de zogeheten ‘Pan’ arresten als uitgangspunt genomen dat de opzettelijke in- of uitvoer van verdovende middelen in beginsel pas voor bewezenverklaring in aanmerking komt als tijdens het opsporingsonderzoek ook feitelijk een hoeveelheid verdovende middelen is aangetroffen. Voor gevallen waarin géén verdovende middelen zijn aangetroffen heeft het hof het volgende toetsingskader (voor het gebruik van schakelbewijs) geformuleerd:

‘(…) het hof (is) van oordeel dat ook in die gevallen in beginsel een bewezenverklaring mogelijk is, mits op grond van het samenstel van feiten en omstandigheden geen andere conclusie mogelijk is dan dat sprake is geweest van handelingen met betrekking tot cocaïne. Deze conclusie kan worden getrokken indien blijkt van een patroon van handelingen en gebeurtenissen dat in aanzienlijke mate overeenkomt met het patroon, beschreven in een zaaksdossier waarin wél een hoeveelheid cocaïne is aangetroffen en inbeslaggenomen en dat tot een bewezenverklaring van een de verdachte ten laste gelegd feit heeft geleid. Daarbij is onder meer de combinatie van de betrokken personen, het gebezigde taalgebruik in de afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken en de modus operandi van betekenis’.20

De rechtbank is – anders dan de raadsman – van oordeel dat het, gelet op (a.) de inhoud en het gebezigde taalgebruik in de voor het bewijs gebruikte PGP-berichten, (b.) de combinatie van de bij de verschillende transportlijnen betrokken personen en bedrijven én (c.) de modus operandi die ten aanzien van alle transportlijnen werd gehanteerd, niet anders kan dan dat óók in de niet onderschepte ladingen cocaïne en heroïne waren verstopt.

De PGP-berichten (a.)

De rechtbank wijst allereerst op de reeds besproken en in de bewijsbijlage (hoofdstuk 2) opgenomen PGP-berichten, waarin de bij de verschillende transportlijnen betrokken personen in overeenkomstige versluierde taal spraken over het transporteren van cocaïne en heroïne naar Groot-Brittannië.

De bij de verschillende transportlijnen betrokken personen en bedrijven (b.)

De rechtbank kent daarnaast betekenis toe aan de combinatie van personen en bedrijven die aan alle of aan een aantal van de in deze paragraaf besproken transportlijnen kunnen worden gerelateerd. De rechtbank wijst bijvoorbeeld op de betrokkenheid van:

 • -

  Verdachte bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat), [woonplaats] (Cigua) en [woonplaats] ;

 • -

  Medeverdachte [medeverdachte 1] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat), [woonplaats] (Cigua) en [woonplaats] ;

 • -

  [G] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek), Manchester (Wheat) en [woonplaats] ;

 • -

  [E] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en Manchester (Wheat);

 • -

  [F] bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en [woonplaats] ;

 • -

  [K] bij de zaaksdossiers [woonplaats] (Cigua) en [woonplaats] ;

 • -

  [bedrijf 2] Ltd. bij de zaaksdossiers Gravesend (Creek) en Manchester (Wheat);

 • -

  [bedrijf 10] Ltd. bij de zaaksdossiers [woonplaats] (Cigua) en [woonplaats] ;

 • -

  [bedrijf 3] B.V. bij de zaaksdossiers [woonplaats] (Cigua) en [woonplaats] .

De modus operandi (c.)

De rechtbank neemt tot slot in aanmerking dat ten aanzien van alle in deze paragraaf besproken transportlijnen een overeenkomstige modus operandi (manier van werken) werd gehanteerd. Zo waren het altijd auto-onderdelen die via de verschillende transportlijnen naar Groot-Brittannië werden vervoerd. In bijna alle gevallen ging het om een transport van accu’s of acculaders/jumpstarters. De pakketten cocaïne en heroïne die in 2015 en 2016 zijn onderschept, waren verstopt in uitgeholde accu’s en/of acculaders/jumpstarters die van binnen waren bekleed met lood. De pakketten waren vacuüm verpakt en gemarkeerd met stickers. De meeste transporten vonden plaats tussen loodsen in Nederland en Groot-Brittannië. In alle loodsen die zijn doorzocht werden vorkheftrucks, (al dan niet uitgeholde en met lood beklede) accu’s of jumpstarters/acculaders, verpakkingsdozen van accu’s of van jumpstarters/

acculaders, verpakkingsfolie en bonnen van koffers of tassen aangetroffen.

Uit de voor het bewijs gebezigde transportbrieven blijkt dat een paar dagen na aankomst van een lading met auto-onderdelen bij een loods in Groot-Brittannië, een overeenkomstige lading met auto-onderdelen vanuit diezelfde loods weer terug naar Nederland werd getransporteerd. De eigenaar van de loods in [woonplaats] verklaarde daarover dat hij had gezien dat een bepaalde doos met een scheur erin naar Groot-Brittannië werd getransporteerd en dat diezelfde doos met scheur een week later weer in de loods in [woonplaats] stond.

De rechtbank concludeert op grond van al het voorgaande dat (letterlijk) dezelfde accu’s of jumpstarters/acculaders – nadat de pakketten met verdovende middelen er in Groot-Brittannië waren uitgehaald – weer terug naar Nederland werden getransporteerd, zodat ze konden worden hergebruikt voor het volgende transport. De rechtbank heeft in het dossier in geen enkel geval een andere, logische en legale verklaring kunnen vinden voor het heen en weer transporteren van auto-onderdelen. Uit niets is bijvoorbeeld gebleken dat de accu’s of acculaders/jumpstarters in Groot-Brittannië werden verkocht. Uit de bewijsmiddelen is wél gebleken dat de verzendende en ontvangende bedrijven in veel gevallen kort voor de start van een reeks transporten waren opgericht of op naam waren gezet en geen inkomsten genereerden, maar wel met contant (gestort) geld voor transporten of daaraan gerelateerde zaken betaalden. Ook werden transporten uitgevoerd tussen bedrijven die op naam stonden van één en dezelfde persoon. Verdachte sprak voor de start van een nieuwe transportlijn in PGP-berichten bovendien over het betalen van katvangers en het op naam zetten van bedrijven bij de Kamer van Koophandel.

Conclusie

De rechtbank is op grond van het samenstel van de in deze paragraaf besproken feiten en omstandigheden van oordeel dat geen andere conclusie mogelijk is dan dat in nagenoeg alle ladingen (mogelijke proeftransporten daargelaten) die vanuit de loodsen in [woonplaats] , [woonplaats] en [woonplaats] naar de loodsen in Groot-Brittannië werden getransporteerd, cocaïne en heroïne waren verstopt. De rechtbank kan niet vaststellen om welke hoeveelheden harddrugs het precies ging. Gelet op de hoeveelheid onderschepte drugs, het aantal transporten dat is uitgevoerd, de hiervoor genoemde modus operandi, de aantallen die in de PGP-berichten werden genoemd (‘transporten van 100 en 40’) en de periode waarin de transporten hebben plaatsgevonden, stelt de rechtbank vast dat het in totaal om minstens 2500 kilo moet zijn gegaan.

De rol van verdachte

Voor een bewezenverklaring van het aan verdachte ten laste gelegde transporteren van harddrugs naar Groot-Brittannië moet wettig en overtuigend worden bewezen dat de betrokkenheid van verdachte daarbij zodanig was dat hem daarvan in het kader van medeplegen een verwijt kan worden gemaakt. Van medeplegen is sprake indien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit nauw en bewust met een ander of anderen heeft samengewerkt. Niet vereist is dat verdachte zelfstandig alle ten laste gelegde bestanddelen heeft vervuld. Wel is vereist dat de bijdrage van verdachte aan het ten laste gelegde van voldoende gewicht was.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de onderlinge samenhang tussen de in deze paragraaf uitgebreid omschreven bewijsmiddelen dat verdachte opdrachtgever en ‘eigenaar’ was van de in de periode van 1 januari 2014 tot en met 13 oktober 2016 uitgevoerde drugstransporten van Nederland naar Groot-Brittannië. Verdachte vervulde een leidinggevende en coördinerende rol ten aanzien van die transporten. Hij onderhield contact met klanten en bepaalde welke klanten gebruik mochten maken van het transport en hoeveel zij daarvoor moesten betalen. Verder regelde verdachte dat zowel in Nederland als in Groot-Brittannië alles gereed was voor de uitvoering van de transporten. Verdachte stuurde [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en anderen daartoe aan en bepaalde hoeveel zij voor hun werkzaamheden betaald kregen. Dat verdachte nauw en bewust met anderen samenwerkte en dat zijn bijdrage aan het ten laste gelegde van voldoende gewicht was om van medeplegen te kunnen spreken blijkt naar het oordeel van de rechtbank zonder meer uit de vele PGP-gesprekken die verdachte met medeverdachten en anderen over de transporten heeft gevoerd.

Hoewel de naam van verdachte in zaaksdossier Gravesend (onderzoek Creek) niet veel voorkomt, kan verdachte naar het oordeel van de rechtbank ook als medepleger van de in dat zaaksdossier omschreven drugstransporten worden aangemerkt. De rechtbank wijst daartoe op de overeenkomstige modus operandi in alle transporten, de contacten van verdachte met personen die bij zowel de in zaaksdossier Gravesend omschreven transporten als de in de andere zaaksdossiers omschreven transporten betrokken waren (denk bijvoorbeeld aan [G] en medeverdachte [medeverdachte 1] ), en de PGP-berichten van verdachte waarin hij schreef dat hij zich al jaren met dit soort transporten bezighield.

Conclusie

Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigen bewezen dat verdachte in de periode van 1 januari 2014 tot en met 13 oktober 2016, samen met anderen, grote hoeveelheden cocaïne en heroïne vanuit Nederland naar Groot-Brittannië heeft gebracht en heeft vervoerd.

Partiële vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in de periodes van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 en 14 oktober 2016 tot en met 8 oktober 2018 ook heeft schuldig gemaakt aan het onder feit 3 ten laste gelegde. De rechtbank spreekt verdachte daarom vrij van die gedeeltes van de ten laste gelegde periode.

4.3.3.3 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor de feiten 5 tot en met 9

Aan verdachte is onder de feiten 5, 6 en 7 ten laste gelegd dat hij, samen met een ander of anderen, wapens en munitie voorhanden heeft gehad. Onder de feiten 8 en 9 is ten laste gelegd dat verdachte opzettelijk, samen met een ander of anderen, een BMW en een Volkswagen Transporter heeft geheeld.

Juridische kaders

Het voorhanden hebben van wapens en munitie

Uit rechtspraak21 blijkt dat voor een veroordeling van het voorhanden hebben van wapens en munitie is vereist dat verdachte die wapens en munitie ‘min of meer’ bewust aanwezig had. Verdachte moet zich bewust zijn geweest van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van de wapens en munitie, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen of de exacte locatie daarvan. Voor het bewijs van dergelijke bewustheid geldt dat daarvan ook sprake kan zijn in een geval dat het niet anders kan dan dat de verdachte zulke bewustheid heeft gehad. Verder moet bewezen kunnen worden dat de verdachte feitelijke macht over de wapens en munitie kon uitoefenen in de zin dat hij daarover kon beschikken. Dat betekent niet dat vereist is dat de wapens en munitie in de directe nabijheid van verdachte lagen.

Opzetheling

Voor een bewezenverklaring van opzetheling is vereist dat verdachte de auto voorhanden had, terwijl hij wist dat de auto van misdrijf afkomstig was. Die wetenschap moet verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van het goed hebben gehad. Onder het voorhanden hebben van een goed valt ook het kunnen beschikken over een goed dat elders is opgeslagen.

Beoordeling van de onder 5 tot en met 9 ten laste gelegde feiten

Feit 7: wapens en munitie in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats]

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] gebruikmaakten van een Renault Kangoo. De Renault is op 8 oktober 2018 in beslag genomen. In de auto werd een jumpstarter aangetroffen die overeenkwam met de jumpstarters die in 2015 in het hiervoor besproken onderzoek Wheat in beslag werden genomen. De Renault Kangoo stond op naam van [L] .

Op 22 november 2018 vond een doorzoeking plaats in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] . De huur van de garagebox stond namelijk al zo’n 3 à 4 jaar op naam van

[L] . In de garagebox stond een auto en in de kofferbak van die auto werd een machinegeweer aangetroffen van het merk Colt Canada, model C7, geschikt om zowel semi- als volautomatisch te vuren, inclusief patroonmagazijnen, vizier en een handvat met uitschuifbaar voetstuk. In de kofferbak werd ook een doos aangetroffen met daarin een plastic zak met (onder meer) 90 scherpe patronen, behorende bij het hiervoor genoemde machinegeweer. Op de binnenkant van die plastic zak werd een vingerafdruk van verdachte gevonden. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte met e-mailadres [naam] @pgpsafe.net het volgende bericht heeft gestuurd:

‘Heb wat super diks gekocht voor me collectie een colt c7 machine geweer met laser erop wie jij alleen ziet een nachtkijker dat mensen oplicht en een handgreep waar je die pootjes uitklapt om neer te zette echt een kanon maat hahaha’.

De rechtbank is op grond van de onderlinge samenhang tussen de hiervoor omschreven bewijsmiddelen ten aanzien van feit 7, bezien in onderlinge samenhang met de overige (ook hierna nog te bespreken) bewijsmiddelen, van oordeel dat verdachte zich op 8 oktober 2018 bewust was van - en kon beschikken over - het in de garagebox aan de [adres] aangetroffen machinegeweer en de daarbij behorende munitie. Dat de vingerafdruk van verdachte op een verplaatsbaar voorwerp is aangetroffen, zoals door de raadsman benadrukt, doet daar niet aan af, nu de rechtbank de bewijsmiddelen ten aanzien van feit 7 niet op zichzelf, maar in onderlinge samenhang beoordeelt. De rechtbank neemt bij die beoordeling ook in aanmerking dat verdachte, zoals hiervoor onder feit 3 al is overwogen, gebruikmaakte van katvangers voor het op naam zetten van loodsen en bedrijven, alsmede dat het een feit van algemene bekendheid is dat de onder feit 3 reeds bewezen verklaarde internationale handel in harddrugs doorgaans gepaard gaat met geweld en liquidaties, uitgevoerd met wapens zoals aangetroffen in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] .

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank dus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 7 ten laste gelegde feit heeft gepleegd. Dat verdachte dit feit samen met een ander heeft gepleegd, kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden bewezen.

De feiten 5, 8 en 9: wapens, handgranaten, munitie en gestolen auto’s in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] en de loods in [woonplaats]

De rechtbank acht ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 8 oktober 2018, samen met medeverdachte [medeverdachte 1] , wapens, munitie en handgranaten voorhanden heeft gehad in een andere garagebox in [woonplaats] . De rechtbank wijst daartoe allereerst op het volgende.

Op 8 oktober 2018 is de woning van medeverdachte [medeverdachte 1] doorzocht. In de woning werd een vuilniszak aangetroffen die was verzwaard met bakstenen. In die vuilniszak zaten gestolen kentekenplaten en lege munitiedoosjes van het merk Magtech. In een ladekast op de slaapkamer van [medeverdachte 1] werd een huurcontract aangetroffen van een garagebox aan de [adres] in [woonplaats] , schuin tegenover de hiervoor besproken garagebox van nummer [nummer] . Het huurcontract stond op naam van medeverdachte [medeverdachte 5] , een contact van zowel [medeverdachte 1] als verdachte. Ook lagen in de woning twee nota’s van de betaling van de huur van deze garagebox voor de periode januari 2017 tot en met januari 2019. De garagebox is diezelfde dag nog doorzocht. In de garagebox werden tien vuurwapens, tien handgranaten, munitie en munitiedoosjes van het merk Magtech aangetroffen, overeenkomstig de munitiedoosjes die in de verzwaarde vuilniszak van [medeverdachte 1] werden aangetroffen. Een deel van de wapens, munitie en handgranaten was vacuüm verpakt, net als de verdovende middelen die door verdachte, [medeverdachte 1] en anderen in de onder feit 3 bewezen verklaarde periode werden getransporteerd.

Op 8 oktober 2018 is ook een loods doorzocht aan de [adres] in [woonplaats] . Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte deze loods op dat moment al zo’n 5 jaar huurde. In de loods werden vacuümmachines en vacuümzakken aangetroffen. Er is een vergelijkend onderzoek gedaan naar deze vacuümmachines en de vacuümzakken waarmee (een deel van) de wapens, munitie en handgranaten in de garagebox aan de [adres] waren verpakt. Op grond van de resultaten van dit onderzoek en de overige in de bewijsbijlage opgenomen bewijsmiddelen kan naar het oordeel van de rechtbank worden geconcludeerd dat (een deel van) de in de garagebox aan de [adres] aangetroffen wapens, munitie en handgranaten vacuüm waren verpakt met één van de vacuümmachines die zijn aangetroffen in de loods van verdachte in [woonplaats] , een loods die ook door medeverdachte [medeverdachte 1] werd bezocht.

De rechtbank wijst verder op het al eerder genoemde PGP-bericht van verdachte aan een onbekende waarin hij vertelde dat hij een machinegeweer aan zijn collectie had toegevoegd. Verder spraken verdachte en [medeverdachte 1] ook met elkaar over vuurwapens (‘yzers’). Zo schreef verdachte op 13 oktober 2015 het volgende bericht aan [medeverdachte 1] : ‘Hahahaha jij ben maf eve een tp sturen voor ijzers dat gaat m niet worden’. Een kleine maand later, op 10 november 2015, liet [medeverdachte 1] verdachte weten: ‘Die yzer van de jet heb ik in loods liggen’.

De rechtbank kent in dit kader ook betekenis toe aan het volgende.

Tijdens de doorzoeking van de garagebox aan de [adres] werden niet alleen wapens, munitie en handgranaten, maar ook een auto van het merk BMW aangetroffen. De auto bleek in mei 2017 te zijn gestolen en was zwart gelamineerd, terwijl de originele kleur vermoedelijk grijs was. Verder was de auto voorzien van gestolen kentekenplaten. Deze bleken in 2001 te zijn gestolen. Bij de loods van verdachte in [woonplaats] is op 8 oktober 2018 een Volkswagen Transporter aangetroffen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte gebruikmaakte van deze Volkswagen. Uit onderzoek bleek dat de Volkswagen in maart 2016 was gestolen. De kentekenplaten op de Volkswagen bleken vals en van dezelfde diefstal afkomstig als de kentekenplaten op de BMW die in de garagebox aan de [adres] is aangetroffen.

Op grond van de hiervoor besproken feiten en omstandigheden, mede bezien in het licht van de overige (ook hierna ten aanzien van feit 4 nog te bespreken) bewijsmiddelen, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat verdachte zich bewust was van de aanwezigheid van de wapens en munitie in de garagebox aan de [adres] en dat hij daarover kon beschikken. Dat verdachte die wapens, munitie en handgranaten samen met [medeverdachte 1] voorhanden had, kan naar het oordeel van de rechtbank zonder meer worden afgeleid uit de hiervoor genoemde PGP-berichten, de in de woning van [medeverdachte 1] aangetroffen goederen en de omstandigheid dat verdachte en [medeverdachte 1] zich samen hebben schuldig gemaakt aan het transporteren van harddrugs naar Groot-Brittannië. Zoals eerder reeds overwogen, gaat de internationale handel in harddrugs doorgaans gepaard met het plegen van misdrijven als bedoeld in de Wet wapens en munitie.

De rechtbank acht het onder 5 ten laste gelegde feit dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Dat verdachte en [medeverdachte 1] de gestolen BMW die in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] samen voorhanden hadden, volgt naar het oordeel van de rechtbank uit wat zojuist over de in die garagebox aangetroffen wapens en munitie is overwogen.

Zoals hiervoor al gezegd, was de BMW zwart gelamineerd, terwijl de originele kleur vermoedelijk grijs was. Verder was de auto voorzien van gestolen – en daarmee valse – kentekenplaten. Daar komt bij dat bij de loods van verdachte in [woonplaats] een gestolen Volkswagen Transporter werd aangetroffen met gestolen kentekenplaten die van dezelfde diefstal afkomstig waren als de kentekenplaten op de BMW in de garagebox aan de [adres] .

Gelet op het voorgaande, bezien in het licht van de andere in de garagebox aangetroffen goederen, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat verdachte en [medeverdachte 1] ten tijde van het voorhanden krijgen van de BMW wisten dat deze van misdrijf afkomstig was.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het onder feit 8 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

De rechtbank is tot slot van oordeel dat ook kan worden bewezen dat verdachte de bij de loods in [woonplaats] aangetroffen Volkswagen Transporter opzettelijk heeft geheeld. Volgens de verhuurder van de loods maakte verdachte gebruik van deze auto en op camerabeelden die van de loods zijn gemaakt is ook te zien dat verdachte op 1 oktober 2018 in de Volkswagen Transporter bij de loods kwam aanrijden. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat verdachte deze auto in – tenminste – de periode van 1 tot en met 8 oktober 2018 voorhanden had.

In de Volkswagen lagen dozen die gelijksoortig waren aan de dozen waarin de jumpstarters met verdovende middelen in onderzoek Wheat waren verpakt. Op de Volkswagen zaten, zoals reeds overwogen, kentekenplaten die afkomstig waren van dezelfde diefstal als de kentekenplaten op de BMW in de [adres] in [woonplaats] . Gelet op de in en op de Volkswagen aangetroffen goederen, in onderlinge samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen en de omstandigheid dat verdachte niets heeft kunnen of willen verklaren over de herkomst van de auto, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de Volkswagen wist dat deze van misdrijf afkomstig was. De rechtbank acht feit 9 dan ook wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het onder 9 ten laste gelegde medeplegen, nu het procesdossier daarvoor onvoldoende aanknopingspunten bevat.

Feit 6: wapens en munitie in de loods van medeverdachte [medeverdachte 2] in [woonplaats]

De rechtbank acht ook feit 6 wettig en overtuigend bewezen en overweegt daartoe het volgende.

Zoals eerder in dit vonnis al overwogen, werden in de loods van medeverdachte [medeverdachte 2] in [woonplaats] , net als in de loods van verdachte in [woonplaats] , vacuümmachines en vacuümzakken aangetroffen. De in 2016 in Groot-Brittannië onderschepte drugs, die in opdracht van verdachte naar Groot-Brittannië waren getransporteerd, waren vacuüm verpakt met één van de vacuümmachines uit de loods van [medeverdachte 2] in [woonplaats] . In die loods werden niet alleen vacuümmachines en vacuümzakken, maar ook wapens en munitie aangetroffen. De wapens en munitie lagen in een doos die voorheen diende als verpakking van een windscherm van het merk KTM, een merk waarvan [medeverdachte 2] onderdelen bestelde voor zijn motorzaak. Deze doos stond niet in de grote benedenruimte van de loods, waar alle motoren en andere goederen stonden opgeslagen, maar op een verdiepingsvloer boven deze ruimte, die via een trap te bereiken was en met plastic was afgescheiden.

Een deel van de in de loods aangetroffen wapens en munitie was vacuüm verpakt, net als de wapens in de [adres] in [woonplaats] . In de woning van medeverdachte [medeverdachte 2] in [woonplaats] lag een contant geldbedrag van € 100.000,-. Dit geldbedrag was ook vacuüm verpakt. Er is een vergelijkend onderzoek gedaan naar vacuümzakken waarmee (een deel van) de wapens, munitie en het geldbedrag waren verpakt en de in de loods van verdachte (in [woonplaats] ) aangetroffen vacuümmachines. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek zijn extreem veel (meer dan een miljoen keer) waarschijnlijker wanneer een deel van voormelde vacuümzakken is dichtgemaakt met de vacuümmachines die zijn aangetroffen in de loods in [woonplaats] , dan wanneer de vacuümzakken zijn dichtgemaakt met een willekeurige andere vacuümmachine. De rechtbank heeft deze onderzoeksresultaten beoordeeld in het licht van de overige bewijsmiddelen in dit dossier en komt op grond daarvan tot de conclusie dat een deel van de wapens in de loods van [medeverdachte 2] , alsmede het in zijn woning aangetroffen geldbedrag, vacuüm waren verpakt met de vacuümmachines uit de loods van verdachte in [woonplaats] .

De rechtbank wijst er verder op dat verdachte met [medeverdachte 2] via versleutelde PGP-berichten heeft gesproken over een vuurwapen. Medeverdachte [medeverdachte 2] vroeg verdachte wat ‘het pistooltje wat hier laatst lag’ hem waard was. Verdachte vroeg [medeverdachte 2] daarop naar het kaliber van het pistool en liet hem kort daarna weten dat het pistool te duur was.

De rechtbank komt op grond van het samenstel van de hiervoor besproken feiten en omstandigheden, wederom bezien in het licht van het onder feit 3 bewezen verklaarde, tot de conclusie dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 2] zich bewust waren van de aanwezigheid van de wapens en munitie in de loods in [woonplaats] en dat zij daarover konden beschikken. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de wapens en munitie in de loods in [woonplaats] , samen met medeverdachte [medeverdachte 2] , op 8 oktober 2018 voorhanden heeft gehad.

4.3.3.4 Overwegingen ten aanzien van het bewijs voor feit 4

Onder feit 4 is ten laste gelegd dat verdachte als leider heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Daarnaast is ten laste gelegd dat verdachte als leider heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven als het voorhanden hebben van wapens en munitie, (het voorbereiden van) moord en doodslag, het witwassen van geld uit de drugshandel, diefstal en opzetheling.

De raadsman heeft betoogd dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte het onder 4 ten laste gelegde feit heeft gepleegd en hij heeft daartoe – met name – bewijsverweren gevoerd. Een deel van die verweren is al aan de orde gekomen in de voorgaande paragrafen. De andere bewijsverweren worden naar het oordeel van de rechtbank weerlegd door de bewijsmiddelen. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Juridisch kader

Deelname aan een criminele organisatie is strafbaar gesteld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en in artikel 11b van de Opiumwet. Een organisatie in de zin van voormelde artikelen is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur. Niet vereist is dat verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle deelnemers aan de organisatie.

Het oogmerk van deze organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven. Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven door de organisatie wordt beoogd. Dat betekent dat nog geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijke plegen daarvan.

Om van deelneming te kunnen spreken is vereist dat verdachte tot het samenwerkingsverband behoorde en dat hij een aandeel had in – of ondersteuning gaf aan – gedragingen die strekten tot óf rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

In het bestanddeel deelneming aan een organisatie ligt tevens het opzet van verdachte besloten.

Verdachte moet dus opzettelijk hebben deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Dat betekent dat hij in zijn algemeenheid moet hebben geweten dat de organisatie het plegen van misdrijven beoogde.22

Beoordeling van het ten laste gelegde

Organisatie

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien, worden vastgesteld dat verdachte, [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] deel uitmaakten van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur. Uit de duur en inhoud van de contacten van verdachte en [medeverdachte 1] met elkaar en met anderen over de organisatie en werkzaamheden met betrekking tot de drugstransporten naar Groot-Brittannië, leidt de rechtbank af dat sprake was van een duurzaam samenwerkingsverband. Dat dit samenwerkingsverband naast duurzaamheid ook een zekere structuur kende, blijkt onder meer uit de georganiseerde manier waarop transportlijnen werden opgezet en uit de onderlinge rolverdeling. Zo werden voor de start van een transportlijn bedrijven op naam van (in sommige gevallen) katvangers gezet en werden loodsen gehuurd. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte het binnen het samenwerkingsverband voor het zeggen had. Hij gaf anderen, waaronder [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , opdrachten en bepaalde hoeveel zij voor hun werkzaamheden betaald kregen. [medeverdachte 1] had een coördinerende en uitvoerende rol met betrekking tot de drugstransporten en [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] hadden uitvoerende en facilitaire rollen binnen de organisatie.

Het oogmerk van de organisatie

De rechtbank acht – anders dan door de officier van justitie en de raadsman betoogd – wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de organisatie was gericht op zowel het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet als op het plegen van andere misdrijven, waaronder het voorhanden hebben van wapens en munitie, moord, opzetheling en het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld. De rechtbank overweegt het volgende.

Het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet en de wet Wapens en Munitie

Uit de bewijsmiddelen en voorgaande overwegingen blijkt dat het onder 3 bewezen verklaarde feit is gepleegd in georganiseerd verband. Dat het oogmerk van de organisatie was gericht op het plegen van delicten als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet, kan naar het oordeel van de rechtbank dan ook worden afgeleid uit wat reeds in paragraaf 4.3.3.2 is overwogen. Uit het in die paragraaf overwogene blijkt ook dat de drugstransporten van de organisatie plaatsvonden in de periode van 1 januari 2014 (zaaksdossier Gravesend) tot en met 12 oktober 2016 (zaaksdossier Rainham ). Hoewel het procesdossier onvoldoende bewijs bevat voor concrete drugstransporten ná 12 oktober 2016, kan naar het oordeel van de rechtbank zonder meer worden geconcludeerd dat het oogmerk van de organisatie ook ná die datum nog was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Zo is op 8 oktober 2018 in de Renault Kangoo waarvan verdachte en [medeverdachte 1] gebruikmaakten een soortgelijke jumpstarter aangetroffen als de jumpstarters waarin de verdovende middelen in 2015 in Groot-Brittannië waren verstopt (zaaksdossier Manchester/Wheat). Diezelfde dag werden in de (gestolen) Volkswagen Transporter van verdachte kartonnen dozen aangetroffen die vergelijkbaar waren met de dozen die in 2015 in Groot-Brittannië zijn onderschept. De rechtbank wijst daarnaast op het volgende.

Uit verschillende in de bewijsbijlage opgenomen PGP-berichten uit 2015 en 2016 blijkt dat verdachte met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en anderen niet alleen sprak over het transporteren van drugs, maar ook over wapens. Uit het onder de feiten 5, 6 en 7 bewezen verklaarde en uit wat daarover in de vorige paragraaf is overwogen, blijkt dat verdachte, al dan niet samen met medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , een aanzienlijk aantal wapens, munitie en handgranaten voorhanden had in verschillende garageboxen en een loods. Naar het oordeel van de rechtbank kan de wapenvoorraad in direct verband worden gebracht met de georganiseerde handel in drugs(transporten). De rechtbank wijst er nogmaals op dat het een feit van algemene bekendheid is dat de grootschalige, internationale handel in harddrugs doorgaans gepaard gaat met geweld en levensdelicten, uitgevoerd met wapens zoals aangetroffen in de garageboxen in [woonplaats] en de loods in [woonplaats] . Daar komt nog bij dat uit de verschillende bewijsmiddelen (waaronder het vergelijkend sporenonderzoek) blijkt dat een groot deel van de wapens, handgranaten en munitie vacuüm was verpakt met vacuümmachines uit de loods van verdachte in [woonplaats] . Zoals onder feit 3 is overwogen, werden ook de te transporteren drugs op een dergelijke manier verpakt.

De rechtbank concludeert op grond van al het voorgaande dat het oogmerk van de organisatie in de periode van 1 januari 2014 tot 8 oktober 2018 was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat het oogmerk van de organisatie in diezelfde periode – in het kader van de internationale handel in drugs – óók was gericht op het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Het voorbereiden en/of plegen van moord en/of doodslag

Uit PGP-berichten van verdachte leidt de rechtbank af dat hij met [medeverdachte 1] en anderen sprak over het doden van concurrenten en/of mensen die hun (betalings)verplichtingen niet nakwamen. Zo stuurde hij in de periode van oktober 2015 tot en met mei 2016, de periode waarin de organisatie zich bezighield met de grootschalige, internationale handel in drugs, onder meer de volgende berichten aan anderen:

‘Ja ze hebbe hem allemaal late zitte en nog probere te neuke die kk zwager zoiezo die kk pet ook wie daarvandaan komt maar let op wat ik ga doen ik moet eve me kop erbij houde en me zaakjes op droge zette dan gaat er oorlog plaats vinde bij ons ik leg ze allemaal plat in een maand tijd ga alles in kaart brenge en dan achter elkaar boem boem afgelopen met ze! (…)’

‘(…) heb idee dat [naam] gewoon vanaf begin liever niet wilt opnaam hebben! Maar luister dan heeft die mij aan lijntje gehouide en heeft die een probleem! (…) Maar ik garandeer je bro als die me laat stikke ik hem opknap! En je weet ik dreig niet bro ik doe het!’


‘Ja dat weet ik al een tijdje en papa was town direct erheen gegaan en had hem de kans gegeven of in een kogel regen te sterve of betale toen had ik met 2dagen me geld vriend.’23

Verder voerde verdachte op 17 april 2016, de dag waarop [slachtoffer 3] in IJsselstein is geliquideerd, kort na die liquidatie de volgende gesprekken:

Onbekende: ‘Alles goed tijger? Hoorde knalpartij in ijsselstein. Geen bekenden
toch?’

[verdachte] : ‘Weet al wie het is ouw haha niet van ons.’

[M] : Wat is er ysselstein gebeurt sir?

[verdachte] : Ja ik weet niet heli cirkelt hele tijd maar nog niks over gehoort 1tje gewond AT is er ook! Wij zijn het niet hahahah en u ook niet anders vraagt u niet hahah.24

Dat in voorgaande berichten daadwerkelijk en serieus werd gesproken over het vermoorden (liquideren) van mensen, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het volgende.

Op grond van de bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat de organisatie waarin verdachte het voor het zeggen had, gebruikmaakte van garageboxen waarin (a.) gestolen (snelle) auto’s met gestolen kentekenplaten stonden die bij het plegen van strafbare feiten niet meteen te traceren waren, en (b.) een aanzienlijke voorraad vuurwapens, munitie en handgranaten is aangetroffen. Daarnaast kan uit PGP-berichten van verdachte worden afgeleid dat de organisatie gebruikmaakte van trackers waarmee auto’s van anderen konden worden gevolgd.

De combinatie van de PGP-berichten van verdachte, zijn rol in de organisatie en de in de garageboxen aangetroffen voorraad wapens, munitie, handgranaten en snelle auto (BMW), brengt de rechtbank tot het oordeel dat het niet anders kan dan dat de organisatie het oogmerk had om vanuit garageboxen liquidaties te (kunnen) plegen. De rechtbank kan niet genoeg benadrukken dat een feit van algemene bekendheid is dat de internationale, grootschalige handel in harddrugs doorgaans gepaard gaat met geweld en liquidaties, uitgevoerd met wapens zoals aangetroffen in dit onderzoek.

Het ten laste gelegde oogmerk op het voorbereiden van liquidaties komt de rechtbank onlogisch voor.25 Voorbereiding (artikel 46 Sr) komt na artikel 45 Sr (poging) en is in het leven geroepen om niet gerealiseerde misdrijven, die om andere redenen dan een vrijwillige terugtred, nog niet tot een begin van een uitvoering zijn gekomen, toch strafbaar te kunnen stellen. Het is moeilijk voorstelbaar dat het oogmerk van een criminele organisatie is gericht op onvoltooide misdrijven.

Opzetheling

Zoals ten aanzien van de feiten 8 en 9 bewezen verklaard, heeft verdachte opzettelijk, al dan niet samen met [medeverdachte 1] , een BMW en een Volkswagen Transporter geheeld. Op die auto’s zaten gestolen kentekenplaten die van dezelfde diefstal afkomstig waren en op een kluis in de garagebox aan de [adres] lagen nog meer gestolen kentekenplaten. Verder zijn in de woning van [medeverdachte 1] een paar gestolen kentekenplaten aangetroffen.

De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande, in onderling verband bezien met de misdrijven die door de organisatie werden beoogd en zijn gepleegd, dat het oogmerk van de organisatie ook was gericht op het (opzettelijk) helen van auto’s en kentekenplaten.

Het witwassen van het met de handel in drugs verdiende geld

Uit de in bijlage II opgenomen bewijsmiddelen blijkt dat de criminele organisatie geld (‘pap’) verdiende met de internationale handel in drugs. Zo werd in PGP-berichten veelvuldig gesproken over de prijzen van de in opdracht van verdachte georganiseerde transporten en de prijzen van de te transporteren (en in Groot-Brittannië te verkopen) harddrugs zelf. Dat met de handel aanzienlijke geldbedragen werden verdiend, kan onder meer worden afgeleid uit een gesprek van verdachte met een vast contact van hem en van [medeverdachte 1] in april 2016. Verdachte besprak met diegene wat ze overhielden na aftrek van de kosten van het drugstransport, waarop verdachte schreef: ‘Ik doe het nog voor de kids, voor mezelf ben ik al lang klaar’. Typerend zijn ook de in de bewijsbijlage opgenomen gesprekken tussen verdachte en [slachtoffer 2] in 2015 waarin onder meer het volgende werd gezegd:

‘ [verdachte] : (…) als klant ok vind is het goed haha ik hoef het gelukkig niet op te snuive die kk zooi.

[slachtoffer 2] : Klopt klant is koning nee weg met die rotzooi is om centen te maken niet om junk te
worden (…) en

[slachtoffer 2] : Ik heb 3000 euro gezegd voor tp (…) is 16000 met zn 2 en lekker verdient toch?

[verdachte] : (…) Kijk bro we verdiene (…) aan transport.’26

Om in de onderhavige zaak tot een bewezenverklaring van voormeld oogmerk te komen, is ingevolge artikel 420bis, eerste lid, onder b Sr niet alleen vereist dat het wit te wassen geld afkomstig was uit eigen misdrijf, maar ook dat de criminele organisatie beoogde dat geld te verwerven, gebruiken, voorhanden te hebben of om te zetten. Met het omzetten van het geld wordt het wisselen van geld met een andere geldswaarde of met handelsartikelen bedoeld. Van gebruikmaken in de zin van artikel 420bis, eerste lid, onder b Sr is sprake als het geld wordt aangewend ten behoeve van de witwasser zelf of van derden. Uit de bewijsmiddelen kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat de criminele organisatie het met de handel in harddrugs verdiende geld heeft omgezet en gebruikt. Zo werden op de bankrekeningen van de bedrijven [bedrijf 3] B.V. en [bedrijf 7] B.V. – bedrijven die door de criminele organisatie werden gebruikt voor het uitvoeren van een aantal van de onder 1 bewezen verklaarde drugstransporten – aanzienlijke contante geldbedragen gestort. Daarnaast ontving medeverdachte [medeverdachte 3] tijdens zijn verblijf in Groot-Brittannië met regelmaat contante geldbedragen ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de organisatie. Nu de rechtbank in het dossier geen enkele logische en legale verklaring heeft kunnen vinden voor de herkomst van deze contante geldbedragen en hierover in het geheel geen verklaringen zijn afgelegd door verdachte en zijn medeverdachten, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat deze bedragen afkomstig zijn van de handel in drugs. De criminele organisatie heeft deze contante geldbedragen witgewassen door ze op de rekeningen van voormelde bedrijven te storten en vervolgens – ten behoeve van de organisatie zelf – te gebruiken voor het (giraal) betalen van (a.) de huur van de loodsen in Nederland en Groot-Brittannië, (b.) rekeningen van transportbedrijven en (c.) rekeningen van een [webwinkel] en een bedrijf in Polen dat handelt in accu’s en batterijen. Medeverdachte [medeverdachte 3] heeft de door hem ontvangen contante geldbedragen witgewassen door er bijvoorbeeld zijn verblijf in het Britse hostel van te betalen. [medeverdachte 3] verbleef in dat hostel in het kader van zijn werkzaamheden voor de criminele organisatie.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de criminele organisatie óók was gericht op het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld (als bedoeld in artikel 420bis Sr).

Over het in de woning van medeverdachte [medeverdachte 2] aangetroffen geldbedrag van € 100.000,- overweegt de rechtbank nog dat nu verdachte en [medeverdachte 2] beiden lid waren van een criminele organisatie die (onder andere) zag op het transport van harddrugs, kan het, mede gezien de omvang van het bedrag, niet anders zijn dan dat het in de woning van [medeverdachte 2] aangetroffen geldbedrag, dat was geseald met de vacuümmachine die is aangetroffen in de al meerdere keren genoemde loods van verdachte in [woonplaats] , ook afkomstig is van de handel in drugs. Het enkele verstoppen van dit geldbedrag door [medeverdachte 2] op zijn zolder levert nog geen witwassen op in de zin van artikel 420bis Sr, maar voor een bewezenverklaring van het oogmerk van de criminele organisatie is voldoende dat het witwassen van dat geldbedrag door de organisatie werd beoogd. Dat dit laatste het geval is, acht de rechtbank bewezen omdat de organisatie in het kader van de drugshandel de transporten (deels) financierde met contant geld dat – zoals mag worden aangenomen – afkomstig was uit de opbrengsten van eerdere transporten.

Tussenconclusie over het oogmerk van de organisatie

Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het oogmerk van de organisatie in de periode van 1 januari 2014 tot 8 oktober 2018 was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet én op het plegen van moorden, het voorhanden hebben van wapens en munitie, opzetheling en witwassen.

De rol van verdachte

Uit het voorgaande en de bewijsmiddelen en overwegingen ten aanzien van de feiten 3 en 5 tot en met 9 blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte gedurende de hiervoor genoemde periode, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en één of meer anderen opzettelijk heeft deelgenomen aan de criminele organisatie. Dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte met alle hiervoor genoemde personen contact heeft gehad doet daar niet aan af, nu voor een bewezenverklaring niet is vereist dat verdachte met alle deelnemers aan de organisatie heeft samengewerkt. Zowel verdachte als zijn medeverdachten hebben een aandeel gehad in gedragingen die rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Uit wat daarover in de vorige paragrafen is overwogen, blijkt zonder meer dat verdachte er van op de hoogte was dat het plegen van misdrijven het oogmerk van de organisatie was.

De rechtbank acht niet alleen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan de criminele organisatie, maar ook dat verdachte dit als leider heeft gedaan. Uit de bewijsmiddelen – en dan met name uit de inhoud van de PGP-berichten die door en aan verdachte werden gestuurd – blijkt immers dat verdachte het binnen de organisatie voor het zeggen had. Verdachte bepaalde welke werkzaamheden de andere deelnemers moesten verrichten en op welke manier zij dit moesten doen. De andere deelnemers werden voor hun werkzaamheden door verdachte betaald.

Conclusie

Op grond van al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 als leider, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 2] en één of meer anderen heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. Het oogmerk van die criminele organisatie was gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet en op het plegen van moorden, het voorhanden hebben van wapens en munitie, het plegen van opzetheling en het witwassen van geld dat afkomstig was uit de handel in drugs.

Partiële vrijspraak

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte, al dan niet als leider, heeft deelgenomen aan een organisatie die als oogmerk had het voorbereiden van moorden en het plegen van diefstallen. Het procesdossier bevat hiervoor onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank acht om diezelfde reden niet bewezen dat de organisatie was gericht op het transporteren van softdrugs. Dat verdachte met medeverdachten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] heeft deelgenomen aan de organisatie kan naar het oordeel van de rechtbank evenmin wettig en overtuigend worden bewezen. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van deze onderdelen van het onder feit 4 ten laste gelegde. Dat geldt ook voor de onder feit 4 ten laste gelegde periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014, nu de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte in die periode heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

3. in de periode van 1 januari 2014 tot en met 13 oktober 2016 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland – te weten naar Groot-Brittannië – heeft gebracht en heeft vervoerd, telkens grote hoeveelheden van een materiaal bevattende cocaïne en heroïne, zijnde middelen vermeld op de bij die wet behorende lijst I;

4. in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein en [woonplaats] en [woonplaats] en/of elders in Nederland en/of in Groot-Brittannië, als leider heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en één of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet;

en

in de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein en Tull en 't Waal en Oss en/of elders in Nederland en/of Groot-Brittannië, als leider heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en één of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven te beroven en

- het voorhanden hebben van wapens en van munitie van de categorieën II en III en

- het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig van de handel in drugs zoals bedoeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht en

- opzetheling.

5. op 8 oktober 2018 te Bilthoven , tezamen en in vereniging met een ander, 10 wapens van categorie III, te weten:

- een vuurwapen Heckler & Koch, 9mm en

- een vuurwapen Star, 9 mm en

- een vuurwapen Taurus, .32 Long) en

- een vuurwapen HS, 9mm en

- een vuurwapen CZ, 9mm en

- een vuurwapen Taurus, .22LR en

- een vuurwapen Astra, 6.35mm en

- een vuurwapen Thompson, 444 Rem Mag en

- een vuurwapen Colt, .222RM en

- een vuurwapen Colt, .223 en

10 wapens van categorie II, te weten 10 handgranaten en

meerdere stuks munitie (2590) van categorie III en één stuk munitie van categorie II voorhanden heeft gehad;

6. op 8 oktober 2018 te Oss , tezamen en in vereniging met een ander, 4 wapens (pistolen) van categorie III (al dan niet met verwijderde wapennummers) te weten:

- twee (2) vuurwapens FN Browning, 9mm en

- een vuurwapen Beretta, 9mm en

- een vuurwapen Ruger, en

meerdere stuks munitie (735) van categorie III voorhanden heeft gehad;

7. op 8 oktober 2018 te Bilthoven , een wapen van categorie II, te weten een machinegeweer (merk Colt, model C7) en munitie (630), te weten scherpe patronen van categorie III, voorhanden heeft gehad;

8. op 8 oktober 2018 te Bilthoven , tezamen en in vereniging met een ander, een auto (BMW M5, voorzien van valse kentekenplaten [kenteken] ) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wisten dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

9. in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 8 oktober 2018 te Tull en ‘t Waal , een auto (Volkswagen Transporter, voorzien van valse kentekenplaten [kenteken] ) voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

3. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

4. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet

en

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

5. medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III, meermalen gepleegd

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, meermalen gepleegd

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd;

6. medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III, meermalen gepleegd

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd;

7. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd;

8. medeplegen van opzetheling;

9. opzetheling.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 30 jaren met aftrek van het voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit en heeft de rechtbank verzocht om in het geval van een veroordeling bij het bepalen van de straf(maat) rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en de zware omstandigheden waarin hij als gevolg van de coronacrisis het afgelopen jaar in detentie heeft doorgebracht. Verdachte heeft een gezin met twee kinderen en heeft uitzicht op een baan.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten. Zo heeft hij minstens vijf jaar als leider deelgenomen aan een criminele organisatie die was gericht op – onder meer – de grootschalige, internationale handel in harddrugs. Verdachte heeft in dat kader (én als medepleger) een zeer grote hoeveelheid van meer dan 2500 kilo cocaïne en heroïne vanuit Nederland naar Groot-Brittannië getransporteerd. Verdachte is daarmee mede-verantwoordelijk voor zowel de problemen van kwetsbare verslaafden als de overlast en gevoelens van onveiligheid die gepaard gaan met de grootschalige handel in harddrugs. Daar komt bij dat achter de grootschalige, internationale handel in harddrugs een wereld van georganiseerde criminaliteit schuilgaat die steeds meer wordt gekenmerkt door ondermijning, intimidatie en geweld. Met name dit laatste baart de rechtbank ernstige zorgen en de rechtbank neemt het verdachte dan ook bijzonder kwalijk dat hij niet alleen onderdeel uitmaakte van die wereld, maar daarin ook een leidende rol speelde. De organisatie waaraan verdachte leidinggaf was namelijk niet alleen gericht op de grootschalige, internationale handel in drugs, maar ook op het plegen van liquidaties, het witwassen van het met de drugshandel verdiende geld, het helen van auto’s en het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Verdachte had een aanzienlijk aantal vuurwapens, handgranaten en munitie voorhanden, al dan niet samen met andere leden van de criminele organisatie. Het behoeft naar het oordeel van de rechtbank geen betoog dat verdachte en de organisatie met het ongecontroleerde bezit van die wapens en munitie onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van personen in het leven hebben geroepen. Hoewel in deze zaak geen geweldsfeiten bewezen zijn verklaard, heeft de rechtbank wel vastgesteld dat de wapenvoorraad en geheelde auto’s en kentekenplaten die in de onderhavige zaak in verschillende garageboxen en loods zijn aangetroffen, direct verband hielden met de grootschalige handel in drugs en het daarmee gepaard gaande oogmerk van de organisatie op het plegen van liquidaties. Dat verdachte er niet voor terugdeinsde de wapens en munitie te gebruiken, blijkt wel uit door hem verzonden PGP-berichten waarin hij bijvoorbeeld schreef dat hij een wanbetaler had laten kiezen tussen betalen of (in een kogelregen) sterven en waarin hij benadrukte dat hij niet alleen dreigt, maar ook doet.

Het witwassen van geld dat afkomstig is van de handel in drugs vormt daarnaast een ernstige bedreiging voor de legale economie. Met dat witgewassen geld wordt bovendien vaak ander strafbaar handelen gefaciliteerd.

Gelet op de combinatie van de ernst van het oogmerk van de organisatie, het professionele karakter daarvan en de hoge mate van activiteit van de organisatie, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het handelen van de organisatie tot ontwrichting van de samenleving en de openbare orde heeft geleid. Verdachte heeft zich hier niets van aangetrokken. Uit verschillende PGP-berichten blijkt dat hij kan worden gekenschetst als een beroepscrimineel die zich niet gebonden voelt aan maatschappelijke normen en waarden. Verdachte heeft zich enkel en alleen heeft laten leiden door eigen gewin. De rechtbank rekent verdachte dit zeer zwaar aan en houdt bij het bepalen van de straf in het nadeel van verdachte rekening met de leidinggevende rol die hij binnen de criminele organisatie heeft vervuld.

Persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafblad van verdachte van 28 oktober 2020, waaruit blijkt dat verdachte in 2016 nog onherroepelijk is veroordeeld voor wapenbezit. Deze veroordeling heeft hem er niet van weerhouden opnieuw de fout in te gaan. Daar komt bij dat

verdachte zich op nagenoeg alle vragen van politie en justitie over de aan hem ten laste gelegde feiten heeft beroepen op zijn zwijgrecht, zodat niet goed kan worden ingeschat in hoeverre hij zich bewust is van de ernst en het laakbare van zijn handelen. Gelet op het voorgaande en op de inkomsten die verdachte gedurende de bewezen verklaarde periode met zijn criminele werkzaamheden zal hebben genoten, moet dan ook worden gevreesd voor herhaling. De rechtbank houdt hier in het nadeel van verdachte rekening mee bij het bepalen van de straf.

De rechtbank ziet in wat de raadsman over de persoonlijke omstandigheden van verdachte heeft aangevoerd geen reden tot strafvermindering, gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten.

Strafoplegging

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten moet worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaren. De rechtbank zal verdachte een aanzienlijk lagere straf opleggen, omdat zij – anders dan de officier van justitie – niet bewezen acht dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de poging tot moord op [slachtoffer 1] in 2014 en de moord op [slachtoffer 1] in 2016. De maximumstraf die voor de bewezen verklaarde feiten aan verdachte kan worden opgelegd is een gevangenisstraf voor de duur van 16 jaren.

Om te bevorderden dat landelijk voor dezelfde feiten door rechtbanken ongeveer dezelfde straffen worden opgelegd, zijn binnen de rechtspraak oriëntatiepunten voor de straftoemeting ontwikkeld. De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de aan verdachte op te leggen gevangenisstraf daarom rekening gehouden met het volgende.

Voor het in georganiseerd verband uitvoeren van meer dan 20 kilo harddrugs geldt als oriëntatiepunt een gevangenisstraf van tenminste zes jaar. Verdachte heeft samen met anderen meer dan het honderdvoudige, namelijk minstens 2500 kilo harddrugs, uitgevoerd. Als oriëntatiepunt voor het voorhanden hebben van een pistool of revolver geldt een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en het uitgangspunt dat kan worden gehanteerd voor het voorhanden hebben van een handgranaat is een gevangenisstraf van zes maanden. Het oriëntatiepunt voor het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen (machinegeweer) is een gevangenisstraf van negen maanden. Verdachte had niet één, maar veertien vuurwapens, tien handgranaten en een machinegeweer in zijn bezit. Voor het als leider deelnemen aan een criminele organisatie of het helen van auto’s zijn geen oriëntatiepunten ontwikkeld.

De rechtbank is op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd, de persoon van verdachte én de zojuist genoemde oriëntatiepunten van oordeel dat aan verdachte een zeer langdurige, onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd.

De rechtbank acht het vanuit het oogpunt van zowel speciale als generale preventie bovendien van groot belang dat in de strafoplegging tot uiting komt dat misdrijven als de onderhavige op de lange termijn niet lonen en dat op het plegen daarvan een zeer stevige reactie van de strafrechter volgt.

Conclusie

De rechtbank zal verdachte alles afwegende het wettelijk maximum, te weten een gevangenisstraf voor de duur van 16 jaar, opleggen, met aftrek van het voorarrest.

Voor zover de raadsman het verzoek heeft gedaan om de voorlopige hechtenis bij de einduitspraak op te heffen, wordt dit verzoek afgewezen, gelet op straf die aan verdachte zal worden opgelegd.

8 BESLAG

Op 8 oktober 2018 zijn tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte en de door hem gehuurde loods in [woonplaats] veel goederen in beslag genomen.

De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd om te gelasten dat vier imitatiewapens die onder verdachte in beslag zijn genomen, worden onttrokken aan het verkeer. Verder moet een in de loods in [woonplaats] in beslag genomen scooter volgens de officier van justitie worden teruggegeven aan de rechtmatig eigenaar.

De raadsman heeft geen standpunt ingenomen over het beslag.

De rechtbank zal gelasten dat de imitatiewapens worden onttrokken aan het verkeer, nu deze wapens (a.) van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of met het algemeen belang, (b.) zijn aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek naar de aan verdachte ten laste gelegde feiten en (c.) kunnen dienen tot het begaan of voorbereiden van soortgelijke feiten.

De rechtbank zal daarnaast bepalen dat de scooter (Piaggio Sprint) wordt teruggegeven aan de rechthebbende.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 36b en 36d, 47, 57, 63, 140 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2, 10 en 11b van de Opiumwet en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder de feiten 1 en 2 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder de feiten 3 tot en met 9 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 16 jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Beslag

- verklaart de volgende voorwerpen onttrokken aan het verkeer:
• een imitatiewapen/gasdrukpistool MP651K (SIN AALS3842NL en IBN
SNE024.07.05.001);
• een imitatiewapen Double Eagle M82 (SIN AALS3841NL en IBN
SNE024.07.04.001);
• een imitatiewapen KWC 17 (SIN AALS3840NL en IBN SNE024.07.05.002);
• een imitatiewapen COLT 1911-A1 (SIN AALS3839NL en IBN SNE024.07.05.003);

- gelast de teruggave aan de rechthebbende van het volgende voorwerp:
• een scooter, Piaggio Sprint, grijs (IBN STR04B.01.02.008).

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. Schotman voorzitter, mrs. E.H.M. Druijf en

E.J.W. Verhaagh, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Lindeman, griffier,

en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 29 maart 2021.

De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: DE TENLASTELEGGING

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1. hij op of omstreeks 27 juni 2014 te De Meern, gemeente Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en vereniging met een ander of anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven te beroven, meermalen, althans éénmaal, met een vuurwapen op die [slachtoffer 1] heeft/hebben geschoten, waarbij één of meerdere kogel(s) in het lichaam van die [slachtoffer 1] is/zijn gedrongen, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2. hij op of omstreeks 24 juni 2016 te De Meern, gemeente Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s) opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven beroofd door met een vuurwapen één of meerdere kogels in het lichaam van die [slachtoffer 1] te schieten, waardoor die [slachtoffer 1] is komen te overlijden;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (meermalen) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland - te weten naar Groot-Brittannië – heeft gebracht en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, althans opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) één of meerdere grote hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne zijnde (een) middel(en) vermeld op de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

art 2 ahf/ond A Opiumwet

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 5 Opiumwet

4. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein en/of Tull in 't Waal en/of Oss en/of elders in Nederland en/of in Groot-Brittannië, als oprichter, leider en/of bestuurder, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van één of meer misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde, vijfde lid, 10a eerste lid, 11 derde, vijfde lid en/of 11a Opiumwet;

artikel 11a(oud)/11b Opiumwet en artikel 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 oktober 2018 te Nieuwegein en/of Tull in 't Waal en/of Oss en/of elders in Nederland en/of in Groot-Brittannië, als oprichter, leider en/of bestuurder, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van één of meer misdrijven, te weten (onder meer):

- het opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een ander van het leven te beroven (zoals bedoeld in de artikelen 287 en 289 Wetboek van Strafrecht) en/of de voorbereiding daarvan (zoals bedoeld in artikel 46 Wetboek van Strafrecht) en/of

- het voorhanden hebben van één of meer wapens en/of van munitie van de categorieën II en/of III (zoals bedoeld in artikel 26 Wet Wapens en Munitie) en/of

- het witwassen van vermogensbestanddelen afkomstig van de handel in drugs (zoals bedoeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht) en/of

- diefstal (als bedoeld in artikel 310 en 311 Wetboek van Strafrecht en/of

- opzetheling (als bedoeld in artikel 416 Wetboek van Strafrecht);

art 140 lid 1 en lid 3 Wetboek van Strafrecht

art 11a lid 1 Opiumwet

art 10 lid 5 Opiumwet

art 2 ahf/ond A Opiumwet

5. hij op of omstreeks 8 oktober 2018 te Bilthoven , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meerdere (10) wapen(s) van categorie III, te weten:

- een vuurwapen Heckler & Koch, 9mm en/of

- een vuurwapen Star, 9 mm en/of

- een vuurwapen Taurus, .32 Long) en/of

- een vuurwapen HS, 9mm en/of

- een vuurwapen CZ, 9mm en/of

- een vuurwapen Taurus, .22LR en/of

- een vuurwapen Astra, 6.35mm en/of

- een vuurwapen Thompson, 444 Rem Mag en/of

- een vuurwapen Colt, .222RM en/of

- een vuurwapen Colt, .223

en/of één of meerdere (10) wapen(s) van categorie II, te weten: één of meerdere (10) handgrana(a)t(en) en/of één of meerdere stuk(s) munitie (2590) van categorie III en/of één stuk munitie van categorie II voorhanden heeft gehad;

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie

6. hij op of omstreeks 8 oktober 2018 te Oss , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meerdere (4) wapen(s) (pistolen) van categorie III (met verwijderde en/of ontbrekende wapennummers) te weten:

- één of meerdere (2) vuurwapen(s) FN Browning 9mm en/of

- een vuurwapen Beretta, 9mm en/of

- een vuurwapen Ruger, 9 mm en/of

één of meerdere stuk(s) munitie (743) van categorie II en/of III voorhanden heeft gehad;

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie

7. hij op in omstreeks de periode van 16 april 2016 tot en met 22 november 2018 te Bilthoven , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één wapen van categorie II , te weten een machinegeweer (merk Colt, model C7, voorzien van het wapennummer [wapennummer] ) en/of één of meer stuk(s) munitie (1440) te weten scherpe patronen van categorie III voorhanden heeft gehad;

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie

8. hij op in of omstreeks de periode van 17 mei 2018 tot en met 8 oktober 2018 te Bilthoven , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meer goederen, te weten een auto (BMW M5, voorzien van valse kentekenplaten [kenteken] en voorzien van een vals VIN) heeft verworven, voorhanden gehad en/of

overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

art 416 Wetboek van Strafvordering

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

9. hij op in of omstreeks de periode van 1 oktober 2018 tot en met 8 oktober 2018 te Tull en ‘t Waal , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meer goederen, te weten een auto (Volkswagen Transporter, voorzien van valse kentekenplaten [kenteken] en voorzien van een vals VIN) heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

art 416 Wetboek van Strafvordering

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

BIJLAGE II: DE BEWIJSMIDDELEN 27

1 De bijnamen en e-mailadressen van verdachten in het onderzoek 09Napoles

1.1

E-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Een getuigenverklaring van [getuige 1] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 29 juni 2016 werd een bestelbus staande gehouden in Camberley (de rechtbank begrijpt: in Surrey, Engeland). De bestelbus had een volledig lekke linkerband. De bestuurder was [medeverdachte 3] ( [1986] ).28 De auto werd doorzocht en er werd – onder meer – een tas met daarin een BlackBerry mobiele telefoon in beslag genomen.29 Het tijdstip van aanhouding van [medeverdachte 3] was 00.30 uur.30

Een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 3] door de Engelse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 3] : Ik was vandaag (29 juni 2016) onderweg van Birmingham naar Londen.31

Verbalisant: Er zijn wat spullen in de auto aangetroffen, waaronder een tas met een
BlackBerry telefoon. Is dit van u?

[medeverdachte 3] : Dat is van mij.32

Een proces-verbaal van identificatie [PGP-mailadres] @pgpsafe.net (documentcode 20180911. 1358), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven

Op 29 juni 2016 werd [medeverdachte 3] door de politie te Surrey (Engeland) gecontroleerd in een auto. In genoemde auto werd een tas aangetroffen met daarin een BlackBerry telefoon. Dit toestel bleek een PGP toestel te zijn.33 Aan de BlackBerry was het e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net gekoppeld.

Uit berichten in de BlackBerry telefoon blijkt dat er op 28 juni 2016 om 22.36 uur met e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net het volgende bericht is verzonden naar een onbekend ander

e-mailadres: ‘Ja net klapband gehad bij Londen’.

In de BlackBerry was te zien dat – onder meer – de volgende contacten in de telefoon waren opgeslagen:

- [PGP-mailadres] @activeshield.net onder de naam ‘ [naam] ’

- [PGP-mailadres] @activeshield.net onder de naam ‘ [naam] ’.34

Een proces-verbaal van bevindingen aanvulling identificatie [PGP-mailadres] @pgpsafe.net (documentcode 20181012.1012), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven

Uit berichten uit de nalevering uit de PGPsafe-server blijkt dat er met het e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net in april 2016 de volgende berichten zijn gestuurd:

(…) [medeverdachte 3] heet ik!35

E-mail per direct verzenden naar [e-mailadres] @gmail.com.

[medeverdachte 3] . [1986] .

De persoonsgegevens in de berichten komen nagenoeg volledig overeen met de persoonsgegevens van [medeverdachte 3] .36

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180919.0751), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit berichten uit de PGPsafe-server blijkt dat tegencontacten de bijnaam ‘ [bijnaam] ’ hebben gekoppeld aan-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net.37

Bewijsoverweging ten aanzien van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, in onderling verband bezien met de hierna volgende bewijsmiddelen onder paragraaf 2.3 (over het onderzoek Cigua, Rainham ), stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 3] in – tenminste – de periode van 9 april 2016 tot en met 29 juni 2016 gebruik heeft gemaakt van PGP e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net. Zijn bijnaam was ‘ [bijnaam] ’.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van e-mailberichten in plaats van voormeld e-mailadres de naam van [medeverdachte 3] vermelden.

1.2

E-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz

Een rapportage van de politie Eenheid Midden-Nederland (documentcode 181113.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de beschikbare PGP-data is onderzoek gedaan naar e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz.38 Dit e-mailadres heeft de volgende bijnamen gekregen van tegencontacten: ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.

[medeverdachte 2] is woonachtig in [woonplaats] en is eigenaar van het bedrijf [bedrijf 11] . Naast de bijnaam ‘ [bijnaam] ’ kan ook uit de inhoud van de gesprekken worden opgemaakt dat de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz eigenaar is van een motorzaak.39

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190725.1008), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de Ennetcom-server.

De gebruiker van het e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz stuurt op 17 juni 2015 het volgende bericht: ‘Ik vertrek maandag naar alicante dan heb ik ook meteen pap daar’.

De gebruiker van het e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz stuurt op 19 november 2015 het volgende bericht: ‘Rustig net terug uit milaan motor beurs’.40

Bij berichten tussen de gebruiker van het e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz en een onbekende gebruiker wordt als ontvanger de naam ‘ [naam] ’ voorafgegaan aan het PGP-emailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz.

Uit onderzoek is gebleken dat het PGP e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz door verschillende tegencontacten is opgeslagen onder – onder meer – de namen:

[bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .41

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’.42 Daaruit blijkt dat [medeverdachte 2] met [medeverdachte 1] en [verdachte] op 22 juni 2015 van Amsterdam naar Alicante is gevlogen en dat hij met [medeverdachte 1] en [verdachte] op 16 november 2015 van Amsterdam naar

Milaan gevlogen.43

Een proces-verbaal (documentcode 20190416), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] op 8 oktober 2018 werd een mobiele telefoon in beslag genomen. In deze telefoon bleek – onder meer – het volgende contact te zijn opgeslagen: ‘ [bijnaam] ’ met telefoonnummer [telefoonnummer] (* [telefoonnummer] ).

Tijdens onderzoek 09Napoles werd vastgesteld dat het telefoonnummer * [telefoonnummer] in gebruik was bij [verdachte] en dat ‘ [bijnaam] ’ een bijnaam is van [verdachte] .44

Uit gegevens in de Ennetcom-server blijkt het volgende:

Het PGP-emailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz heeft de volgende PGP e-mailadressen opgeslagen:

PGP e-mailadres

Naam

Opgeslagen op

[naam] @pgpsafe.net

[bijnaam]

22-09-2015

[naam] @pgpsafe.net

[bijnaam]

09-11-2015

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

29-05-201545

Bewijsoverweging ten aanzien van e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz

Op grond van voormelde bewijsmiddelen, beoordeeld in het licht van de hierna opgenomen bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat [medeverdachte 2] in – tenminste – de periode van 23 januari 2015 tot en met 26 januari 2016 de gebruiker was van e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van

e-mailberichten in plaats van voormeld e-mailadres de naam van [medeverdachte 2] vermelden.

1.3

E-mailadressen [naam] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Een proces-verbaal identificatie [naam] @pgpsafe.net (documentcode 20181012.0949), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.46

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.net op 15 april 2016:

[naam] : Eve voor bezoek welke gegevens heb je nodig van me? Dan stuur ik je ze.

[e-mailadres] : Ik heb nodig naam, geb dat, adres van inschrijving (…)

[naam] : [verdachte] !

[1983]

[adres] [woonplaats]

Geb plaats [geboorteplaats] .

Zo nou geef ik wel heel veel vertrouwelijke info vrij haha.47

Deze persoonsgegevens komen volledig overeen met de persoonsgegevens van verdachte [verdachte] .48

Een bericht van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net aan pulpo@no1bc.net op 13 april 2016:

[naam] : He vraagje woude jullie nou ook met kerst en oud en nieuw naar curacao? Ik
wil gaan boeke alvast anders geen plek meer.49

Op 10 november 2015 stuurt de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz het volgende bericht aan de gebruiker van [naam] @pgpsafe.net:

[e-mailadres] : Heb we’ll zin in dubai broer. Moet we’ll een beetje formula 1 kijken voor we gaan ofniet? Heb helemaal geen verstand van die sport broer! Haha maar vind we’ll gezellig.

Op 27 november tot en met 29 november 2015 vond de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi plaats. Uit financieel onderzoek is gebleken dat er een creditcard op naam van [verdachte] op 23 november 2015 is gebruikt bij een hotel in Dubai en op 26 november 2015bij een luxe hotel in Abu Dhabi, dat zich op het Formule 1 circuit van Abu Dhabi bevindt.50

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190220.1547), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij [reisbureau] van [verdachte] ( [1983] ).51 Uit die gegevens blijkt dat [verdachte] op 23 december 2016 met zijn gezin van Amsterdam naar Curaçao is gevlogen en op 8 januari 2017 van Curaçao naar Amsterdam.52 Op 23 november 2015 is [verdachte] met [medeverdachte 1] naar Dubai gevlogen en op 1 december 2015 zijn ze weer teruggevlogen.53

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190628.1428), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens, afkomstig uit Ennetcom-data, blijkt dat het e-mailadres [naam] @pgpsafe.net door tegencontacten is opgeslagen onder de volgende namen: [bijnaam] , [bijnaam] (9x), [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] (3x), [bijnaam] , [bijnaam] . 54

Een proces-verbaal van identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20180911.1312), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit informatie uit de Ennetcom-server en de PGPsafe-server blijkt dat afzonderlijke tegencontacten van het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net dit e-mailadres onder de volgende namen hadden opgeslagen: [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ betreft zeer vermoedelijk de bijnaam van [verdachte] .

De bijnamen ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’ duiden mogelijk op ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ duidt mogelijk op de geringe lengte van [verdachte] en zijn woonplaats [woonplaats] .

De bijnaam [bijnaam] zou kunnen duiden op [naam] , dit is een bekende MotoGP coureur die evenals [verdachte] een geringe lengte heeft, namelijk 1.58 meter.

De bijnaam ‘ [bijnaam] ’ duidt vermoedelijk op het snoepje van het merk [merknaam] . 55

Een proces-verbaal van aanvulling identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20181012.0922), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten uit de nalevering PGPsafe-server.

Op [2016] stuurt de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net het volgende bericht:56 Me meisje is over 11 dagen jarig (…).

De geboortedatum van de vriendin van [verdachte] , genaamd [N] , is [1985] .57

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190514.1223), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.

Op 23 mei 2016 stuurt de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net de volgende berichten:

[PGP-mailadres] : Moet morge denk naar barca.

Ik ben eve utrecht ticket boeke

Ik vlieg zelf ok eve naar barca morge.58

Op 24 mei 2016 stuurt de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net de volgende berichten:

[PGP-mailadres] : Ik vkieg zo eve naar barca en morge weer terug

Uit onderzoek bij [reisbureau] te [woonplaats] is gebleken dat [verdachte] op 24 mei 2016 van Eindhoven naar Barcelona is gevlogen en op 25 mei 2016 vanuit Barcelona weer naar Eindhoven. De factuurdatum van de vluchten is 23 mei 2016.59

Een proces-verbaal van bevindingen (20190628.1339), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit Ennetcom-data blijkt dat het e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net in de periode van 29 mei 2015 tot en met 14 maart 2016 is opgeslagen door tegencontacten onder de volgende bijnamen: [bijnaam] (3x), [bijnaam] (5x), [bijnaam] , [bijnaam] (2x), [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] 2x).60

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180911.1326), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[verdachte] heeft een lengte van 1.67 meter. De bijnamen van [verdachte] ( [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] en [bijnaam] ) duiden allen op een persoon met geringe lengte ( [naam] , [naam] , [naam] [de rechtbank begrijpt: een zanger met een lengte van 1.52 meter]). 61

Bewijsoverweging ten aanzien van e-mailadressen [naam] @pgpsafe.net en [PGP-mailadres] @activeshield.net

De rechtbank is van oordeel dat op grond van voormelde bewijsmiddelen, in onderling verband bezien met de overige in dit vonnis opgenomen bewijsmiddelen, zonder meer kan worden vastgesteld dat verdachte in (tenminste):

- de periode van 22 september 2015 tot en met 19 april 2016 gebruikmaakte van mailadres
[naam] @pgpsafe.net;

- de periode van 5 april 2016 tot en met 31 mei 2016 gebruikmaakte van mailadres
[PGP-mailadres] @activeshield.net.

- de periode van 29 mei 2015 tot en met 14 maart 2016 gebruikmaakte van mailadres
[PGP-mailadres] @pgpsafe.net.

De raadsman heeft met name formele verweren gevoerd over het gebruik van PGP-berichten. Deze verweren zijn al aan de orde gekomen in de paragrafen 3.2 en 4.3.3.1 van dit vonnis. De raadsman heeft daarnaast betoogd dat het in het algemeen zo is dat PGP-mailadressen meerdere keren (na elkaar) konden worden uitgegeven, zodat identificatie en berichten niet bij elkaar hoeven te horen. Daarnaast heeft de raadsman de rechtbank erop gewezen dat e-mailadres [naam] @pgpsafe.net kon worden gekoppeld aan twee IMEI-nummers (twee verschillende toestellen).

Naar het oordeel van de rechtbank is niet aannemelijk geworden en ook anderszins niet gebleken uit stukken in het procesdossier dat de hierboven genoemde e-mailadressen ten onrechte door de officier van justitie aan verdachte zijn toegeschreven. Integendeel, de rechtbank is er – met name op grond van de inhoud van de berichten, bezien in samenhang met de identificerende en andere bewijsmiddelen – van overtuigd dat het verdachte is geweest die de in de bewijsmiddelen opgenomen berichten heeft verstuurd en/of ontvangen.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van e-mailberichten in plaats van voormelde e-mailadressen de naam van [verdachte] vermelden.

1.4

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @activeshield.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch,
[PGP-mailadres] @pgpsafe.net en [PGP-mailadres] @encromail.ch

Een verklaring van getuige [getuige 2] ten overstaan van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vraag: Weet u wie in het gesprek wordt bedoeld met [bijnaam] ?

Antwoord: Ja, dat is [medeverdachte 1] toch?62

Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] (documentcode 190415.1349), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Antwoord: Hoe ik [medeverdachte 1] ken? Als [bijnaam] .63

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1607120900), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek met de naam [naam] in 2013 werd [medeverdachte 1] als getuige gehoord. Drie andere getuigen in dit onderzoek verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij [medeverdachte 1] kenden onder de bijnaam ‘ [bijnaam] ’.64

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Een proces-verbaal van (documentcode 1607120900), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek 09Pole is onder het slachtoffer, [slachtoffer 2] , een BlackBerry PGP aangetroffen en in beslag genomen. Eén van de contacten van [slachtoffer 2] in augustus en september 2015 bleek een persoon met de bijnaam ‘ [bijnaam] ’. In de berichtgeving tussen [slachtoffer 2] en [bijnaam] wordt gesproken over een persoon die wordt aangeduid met ‘ [bijnaam] ’. Verder blijkt uit de berichten in de telefoon van [slachtoffer 2] dat ‘ [bijnaam] ’ chauffeursdiensten verrichtte voor een contact van [slachtoffer 2] met de bijnaam ‘ [bijnaam] ’.65

‘ [bijnaam] ’ gebruikt het volgende PGP e-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net.

Dit e-mailadres is gekoppeld aan pin- en imeinummers. Uit de historische verkeersgegevens over de periode juli 2015 tot en met januari 2016 blijkt dat de meest voorkomende mastlocaties liggen in [woonplaats] . Het woonadres van verdachte [medeverdachte 1] tot oktober 2015 lag in het gebied van de meest aangestraalde mastlocaties.

Op basis van historische telecomgegevens van ‘ [bijnaam] ’ als hierboven genoemd is gebleken dat ‘ [bijnaam] ’ op 7 september 2015 en op 9 september 2015 kennelijk op of in de nabijheid van vliegveld Eindhoven was. Tussen deze data waren geen telecomregistraties zichtbaar. Hierop werden vluchtgegevens opgevraagd. Op de vlucht van Eindhoven naar Manchester op 7 september en op de vlucht Manchester naar Eindhoven op 9 september 2015 stond op de passagierslijst: [medeverdachte 1] . Geen van de andere inzittenden op de vlucht had een woonadres in [woonplaats] .66

Een samenvatting van ‘operatie Western’ van het Engelse Openbaar Ministerie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De Engelse zaak met de naam Western (Manchester) draait om een samenspanning gericht op de levering van 2 kg cocaïne. Aan het hoofd van de samenspanning stond [H] . De verdovende middelen werden namens de samenspanning opgehaald door [O] .67

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In het drugsonderzoek Western van de politie te Manchester, Engeland, werd de (BlackBerry PGP) telefoon van koerier [O] in beslag genomen.68 In die telefoon stond het volgende contact opgeslagen: e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.69

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester, Engeland.70

Op 12 november 2015 werd een drugstransport onderschept van 47 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 15 miljoen pond. Op 23 november 2015 werd dit transport gecontroleerd afgeleverd. Verdachten [H] en [G] werden in Engeland aangehouden en veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de samenwerking in crimineel verband met betrekking tot de handel in verdovende middelen.71

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170424.1012.9743), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek Wheat werd door middel van observatie door de politie in Manchester vastgesteld dat een persoon op 9 november 2015 een ontmoeting heeft gehad met [H] en [G] . Deze persoon werd na de ontmoeting gevolgd naar de luchthaven te Manchester. Aan de hand van de identiteitscontrole van het paspoort en vluchtgegevens bleek deze man te zijn: [medeverdachte 1] .72

Een samenvatting van ‘operatie Wheat’ van het Engelse Openbaar Ministerie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij de samenvatting is fotobewijs gevoegd. Onder foto 1 staat: Observatie op 9 november 2015; [medeverdachte 1] in Worsley [de rechtbank begrijpt: Worsley is onderdeel van de stad Salford, in het graafschap Greater Manchester].73

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De PGP-telefoon van [H] is in beslag genomen.74 Het e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch stond daarin opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ en het e-mailadres [naam] @pgpsafe.net stond opgeslagen onder de naam ‘ [naam] ’.75

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190530.1223), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit onderzoek in de Ennetcom-server blijkt het volgende t.a.v. e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch:

 • -

  e-mailadres (…) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.

 • -

  e-mailadres (…) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch op 28 oktober 2015 opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch op 28 oktober 2015 opgeslagen onder de naam: ‘ [bijnaam] ’.

Uit onderzoek in de Ennetcom-server blijkt het volgende t.a.v. e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net:

 • -

  e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 28 september 2015 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadres [e-mailadres] ( [H] ) heeft e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 28 september 2015 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’;

 • -

  e-mailadressen (…), (…) en (…) hebben e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net in maart, september en oktober 2015 opgeslagen onder resp. de namen: ‘ [bijnaam] ’, ‘ [bijnaam] ’ en ‘ [bijnaam] ’.76

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderstaande berichten zijn afkomstig uit de PGPsafe-server.

Een gesprek van 13 oktober 2015 tussen de gebruikers van e-mailadressen [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net:

[verdachte] : Hoe laat vlieg je?

[PGP-mailadres] : 16.10 uk tijd dus land rond 18u amsterdam.

[PGP-mailadres] : Dat salford is wel gekke stad (…). Gistere gozer ontmoet (…)

De verdachten uit het onderzoek Wheat kwamen uit Salford en waren lid van de ‘Salford gang’ (de rechtbank begrijpt: Salford is een plaats in het graafschap Greater Manchester).77
Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’ van [medeverdachte 1] .78 Daaruit blijkt dat [medeverdachte 1] op 9 oktober 2015 vanuit Eindhoven naar Manchester is gevlogen.79

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net en [PGP-mailadres] @activeshield.net

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190628.1421), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Gegevens afkomstig uit de Ennetcom-data waaruit blijkt onder welke namen en op welke datum het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net door anderen is opgeslagen:

 • -

  op 26 januari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] );

 • -

  op 26 januari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…);

 • -

  op 18 februari 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…);

 • -

  op 1 maart 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (...);

 • -

  op 22 maart 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (...);

 • -

  op 13 april 2016 opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ door e-mailadres (…).80

Een proces-verbaal identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20180911.1340), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Aanleiding

Op 29 juni 2016 werd [medeverdachte 3] aangehouden in een personenauto in Engeland. In de auto werd een BlackBerry PGP telefoon aangetroffen. [medeverdachte 3] verklaarde dat deze BlackBerry telefoon zijn eigendom was. In de contactenlijst van de BlackBerry PGP telefoon stond een contact met de naam: ‘ [naam] ’ met e-mailadres: [PGP-mailadres] @activeshield.net.81

[bijnaam] - [bijnaam]

Uit gegevens met betrekking tot e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net blijkt dat tegencontacten onder meer de volgende bijnamen gaven aan de gebruiker van dit e-mailadres:

[bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] en [bijnaam] nw.

Het is aannemelijk dat ‘ [bijnaam] ’ ook eeen van de bijnamen van [medeverdachte 1] is.

Het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net is in ieder geval in gebruik geweest tot 23 mei 2016.

Uit de gegevens met betrekking tot e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net blijkt dat tegencontacten onder meer de volgende bijnamen gaven aan de gebruiker van dit e-mailadres:82

[naam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] , [bijnaam] .

Berichten uit de Ennetcom-server

Berichten van [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 tussen 12.51 en 13.51 uur:

[verdachte] : Ja kater kan [bijnaam] het aanpakke ouwe is nu eve druk ik laat hem jou kontajte

[verdachte] : Maak eve een stapel van 22800 ouwe dat moet [bijnaam] afgwven ik tex hem als
die reageer en pak zelf eve een rug en restant moet die eve weglegge maar dat stuur ik hem wel.

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 om 13.59 u:

[PGP-mailadres] : Yoo alles goed

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 om 14.15uur:

[verdachte] : Ja als je wilt dus 22800 apart en rug voor jezelf en wat over is ok aan [bijnaam] geven!83

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op 7 april 2016 om 14.17 u:

[PGP-mailadres] : Ben je al thuis? Want ik ben zo je buurt maat al. Kan nu? Ik ben daar precies.

Gezien deze berichten lijkt het erop dat in beide berichten over dezelfde persoon wordt gesproken en dat [bijnaam] en [bijnaam] één en dezelfde persoon zijn.84

Berichten van het e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net aan (NN) op 21 mei 2016:

[PGP-mailadres] : Ik ben met mijn zeer luxuese benz.

Haha ja zwarte.

Uit politiesystemen blijkt dat [medeverdachte 1] op 25 oktober 2015 werd aangehouden toen hij reed in een zwarte Mercedes-Benz. Het voertuig stond in de periode van 14 augustus 2015 tot 24 november 2015 op naam van de ex-vriendin van [medeverdachte 1] . Op 24 november 2015 werd het voertuig op naam gezet van de huidige vriendin van [medeverdachte 1] , [P] .

Berichten van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres

[e-mailadres] @pgpsafe.net op 23 mei 2016 tussen 15:57 uur en 16:08 uur:

[PGP-mailadres] : Ben alweer ondw naar huis lief, nog 15 km

Sta in de file bij the wall, hongerrrrrrrrr.

Bijnaaaaaaa ben 2 min. 85

The Wall bevindt zich langs de Rijksweg A2, vanuit Amsterdam gezien vlak voor de Leidsche Rijntunnel bij Utrecht. In deze rijrichting staat op de Rijksweg A2 dagelijks file rond 16.00 uur.

De afstand tussen (toenmalige) woning van [medeverdachte 1] en [P] en The Wall bedraagt ongeveer 13 kilometer. Vier minuten voordat de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net zegt dat hij in de file staat bij The Wall stuurt hij dat hij nog 15 kilometer moet.

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 23 mei 2016:

[PGP-mailadres] : Ja ik ben ook echt dankbaar weet niet aan wie of wat dat jij op me gevallen
bent. Ben zo blij dat je broertje me waterscooter heeft kort gevaren hahaha.

Uit de politiesystemen blijkt dat [medeverdachte 1] regelmatig met vrienden op waterscooters vaart bij Nieuwegein. [medeverdachte 1] heeft een relatie met [P] . Zij heeft een broertje, genaamd [Q] .86

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 201904021300), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de woning van [medeverdachte 1] werd een iPhone in beslag genomen.87 In deze iPhone stond onder meer de volgende notitie:

Creation time: 29-03-2018

Titel: Blackberry10.

[bijnaam] : Blackberry10. [bijnaam]

Summary: [bijnaam]

In de telefoon waren ook notities aanwezig met betrekking tot e-mailadressen van [medeverdachte 1] en [P] .88

Een proces-verbaal aanvulling identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20181012.1451), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten uit de PGPsafe-server van [PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 13 april 2016:

[PGP-mailadres] : Mis je lief! Raar he die ene vis is gewoon weg.

[PGP-mailadres] : Mis jou lieverd! [Q] vroeg net, hoest met de vissen.89

Bericht van [PGP-mailadres] @activeshield aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net op 14 april 2016:

[PGP-mailadres] : [woonplaats] , [straat] .90

[medeverdachte 1] stond op 14 april 2016 ingeschreven op het adres [adres] in [woonplaats] . Het [straat] is een parkeerplaats direct achter de woning aan de [adres] .91

Een proces-verbaal van extra aanvulling identificatie [PGP-mailadres] @activeshield.net (documentcode 20190501.1545), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 vond een doorzoeking plaats in de woning van [medeverdachte 1] en [P] in [woonplaats] .

Er is een mobiele telefoon in beslag genomen, waarin foto’s stonden van [medeverdachte 1] met onder meer [verdachte] in de Dominicaanse Republiek.92 Het mailadres [e-mailadres] @outlook.com was gekoppeld aan het account van de telefoon. Ik zag de volgende notitie in de telefoon staan:

 • -

  notitie van 28 januari 2016: [e-mailadres] ;

 • -

  notitie van 22 februari 2016: [e-mailadres] .

Uit berichten van [PGP-mailadres] @activeshield.net aan [e-mailadres] @pgpsafe.net van mei 2016 blijkt dat de gebruikers van deze e-mailadressen vermoedelijk een relatie met elkaar hebben.93

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @encromail.ch en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, [PGP-mailadres] @activeshield.net en [PGP-mailadres] @encromail.ch

Een proces-verbaal van bevindingen identificatie [PGP-mailadres] @encromail.ch (documentcode 20190510.1514), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de gegevens afkomstig uit de ennetcom-server trof ik een notitie aan in de mailbox van de gebruikersnaam [gebruikersnaam] (identiteit onbekend).94 Ik zag dat de notitie was gemaakt op 16 december 2015 en de volgende tekst bevatte:

[e-mailadres] @encromail.ch

Mercedes c klasse van tata die die mails 2x bracht.

[kenteken] .

‘Tata’ is straattaal voor ‘Nederlander’.

Uit onderzoek naar het kenteken [kenteken] blijkt dat dit voertuig, een zwarte Mercedes C220 van 24 november 2015 tot 10 november 2016 op naam stond van [P] , de vriendin van [medeverdachte 1] en dat [medeverdachte 1] in oktober 2015 in de Mercedes is aangehouden.95

Een proces-verbaal (documentcode 20190416), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] op 8 oktober 2018 werd een mobiele telefoon in beslag genomen. In deze telefoon bleek het volgende contact te zijn opgeslagen: ‘ [bijnaam] ’ met telefoonnummer [telefoonnummer] (* [telefoonnummer] ).

Tijdens onderzoek 09Napoles werd vastgesteld dat het telefoonnummer * [telefoonnummer] in gebruik was bij [medeverdachte 1] .96

Uit gegevens in de Ennetcom-server blijkt het volgende:

Het PGP-emailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) heeft de volgende PGP e-mailadressen opgeslagen:

PGP e-mailadres

Naam

Opgeslagen op

[PGP-mailadres] @activeshield.net

[bijnaam]

26-01-2016

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

28-09-2015

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

23-12-2015

[PGP-mailadres] @encromail.ch

[bijnaam]

08-12-2015

[PGP-mailadres] @encromail.ch

[bijnaam]

28-10-2015

[PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[bijnaam]

07-04-201597

Bewijsoverwegingen ten aanzien van aan [medeverdachte 1] toegeschreven e-mailadressen

De rechtbank is op grond van de onderlinge samenhang tussen de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen en de overige bewijsmiddelen in het dossier van oordeel dat medeverdachte [medeverdachte 1] tenminste:

 • -

  in de periode van ongeveer juli 2015 tot oktober 2015 gebruik heeft gemaakt van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net;

 • -

  in de periode van 28 oktober 2015 tot en met 23 november 2015 gebruik heeft gemaakt van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch;

 • -

  in de periode van 28 september 2015 tot eind oktober 2015 gebruik heeft gemaakt van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net;

 • -

  in de periode van 26 januari 2016 tot en met 23 mei 2016 gebruik heeft gemaakt van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net;

 • -

  vanaf 8 december 2015 tot en met 26 mei 2016 gebruik heeft gemaakt van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch.

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank bij het weergeven van e-mailberichten in plaats van voormelde e-mailadressen de naam van [medeverdachte 1] vermelden.

2 Engelse onderzoeken, onderzoek [woonplaats] en gesprekken met [slachtoffer 2]

2.1

Onderzoek Creek, Gravesend

Aantreffen verdovende middelen

Een rechtshulpverzoek van de politie te Gravesend, Engeland, aan de Nederlandse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 5 maart 2015 was er operationeel toezicht actief in Gravesend, Kent, om de levering van een grote hoeveelheid verdovende middelen te controleren. [C] overhandigde een zwarte koffer aan [D] , die de koffer in de kofferbak van zijn auto deed. [C] ging vervolgens hotel [hotel] binnen.

De politie heeft [D] een paar minuten later tegengehouden. Diens auto is doorzocht en in de koffer bleken tien blokken van vermoedelijk verdovende middelen te zitten.

[C] is ook aangehouden. In zijn auto zijn drie identieke zwarte koffers gevonden. In alle koffers zaten een aantal pakjes met vermoedelijk verdovende middelen.98

Laboratoriumanalyse van de verdovende middelen heeft bevestigd dat het gaat om ongeveer 30 kilo heroïne van importzuiverheid en sterkte en 12 kilo cocaïne van importzuiverheid en sterkte.

De hotelkamer van [C] in het [hotel] hotel is doorzocht. [C] bleek de kamer te delen met beklaagde [E] , die in het hotel gearresteerd is. Het hotelpersoneel bevestigde dat [C] en [E] de afgelopen zes maanden regelmatig in het hotel hadden overnacht 99

Een proces-verbaal zaaksdossier Gravesend (documentcode 190802.1513), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking in de hotelkamer van [C] en [E] werd een transportbrief aangetroffen van [bedrijf 2] ltd. met het adres:

[bedrijventerrein 1]

[adres]

[woonplaats] Kent, [postcode] .100

[C] en [E] zijn in Engeland veroordeeld voor de handel in verdovende middelen tot respectievelijk 14 en 13 jaar gevangenisstraf.101

Bedrijven en loodsen in Nederland en Engeland

Een rechtshulpverzoek van de politie te Gravesend, Engeland aan de Nederlandse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 6 maart 2015 is de unit op bedrijventerrein [bedrijventerrein 1] doorzocht. In de unit zijn ontvangstbewijzen gevonden voor zwarte koffers. In de unit heeft de politie ook een groot aantal pallets gevonden met daarop dozen vol auto batterijladers.102 Een bepaald percentage van die batterijladers was aangepast zodat ze hol waren van binnen en er ongeveer een kilo inpaste van de verdovende middelen, precies de grootte van een pak.103

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van een Engelse politieagent, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 6 maart 2015 was ik op industrieterrein [bedrijventerrein 1] in [woonplaats] voor onderzoek. Ik zag een Nederlandse vrachtwagen rondrijden. De chauffeur verklaarde dat hij een aantal pallets met auto-onderdelen moest ophalen bij [adres] . De auto-onderdelen moest naar Nederland.104 In de unit zagen wij een vorkheftruck en een stapel bruine kartonnen dozen op pallets. Op elke doos stond ‘ [bedrijf 1] .NL’ en in elke doos zaten twee kleinere dozen waarop stond [bedrijf 1] met in elke doos een jumpstarterset. De dozen die van de pallets afgehaald leken te zijn, stonden op stapels aan de achterkant van de unit. Naast deze dozen stonden 42 jumpstart-sets. Ik zag dat (van) deze jumpstart-sets de accu was verwijderd en vervangen door een rechthoekige met lood beklede verpakking waarin een pak verdovende middelen van een kilo paste. Elders in de unit waren meer dozen met jumpstart-sets die ernaar uitzagen alsof men bezig was ze opnieuw te verpakken en in krimpfolie te wikkelen en er waren ook pallets met andere auto-onderdelen die op dezelfde manier in krimpfolie waren verpakt.105


Een proces-verbaal zaaksdossier Gravesend (documentcode 190802.1513), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens het onderzoek op het [bedrijventerrein 1] kwam er een chauffeur aan in een Nederlandse vrachtwagen. Hij kwam 29 pallets met jumpstarters ophalen bij [adres] . Hij was in het bezit van een Nederlandse vrachtbrief d.d. 5 maart 2015. De pallets moesten worden vervoerd naar: [bedrijf 12] bv, [adres] te [woonplaats] .106

Een CMR vrachtbrief d.d. 5 maart 2015, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

4 maart 2015 - Afzender: [bedrijf 12] bv, [adres] , [woonplaats]

5 maart 2015 - Ontvanger: [bedrijventerrein 1] , [adres] , [woonplaats]
Gravesend

Vervoerder: [bedrijf 13] .

Goederen: 29 pallets [bedrijf 1] carparts107


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-050), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Jumpstarters van het merk [bedrijf 1] werden verkocht door het bedrijf [bedrijf 14] B.V. De historische gegevens van deze leverancier werden gevorderd.108 Uit drie facturen bleek dat het bedrijf [bedrijf 12] B.V. in 2014 in totaal 1255 jumpstarters bij [bedrijf 14] B.V. heeft gekocht voor een bedrag van € 38.973,92. Alle jumpstarters zijn contant betaald.109

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 4] , manager commercieel vastgoed, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De huurder van [adres] , [bedrijventerrein 1] , [adres] , [woonplaats] Kent, [postcode] is: [C] , met een zakelijk adres op naam van [bedrijf 2] Ltd.110

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-19), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[C] was bestuurder van [bedrijf 2] Ltd vanaf 9 januari 2014.

Hij huurde de bedrijfsruimte in Gravesend en hij was vanaf november 2013 huurder van de loods aan de [adres] te [woonplaats] .111

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 374), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In e-mailcommunicatie is te zien dat er vanaf het emailadres [e-mailadres] @engelandmail.com

wordt gemaild naar een medewerker van [bedrijf 15] . De medewerker van [bedrijf 15] spreekt de medewerker van ‘ [bedrijf 2] ’ aan met: mr. [E] .112

Een (vanuit het Engels in het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van een Engelse politieagent, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 13 mei 2015 is de unit aan de [adres] in [woonplaats] doorzocht. Ik zag in de unit veel (lege) dozen auto-accu’s en ik heb een paar accu-oplaadsets gezien die waren uitgehold en bekleed met een loodplak, groot genoeg voor een pakket drugs van 1 kilo. Ze waren exact hetzelfde als degene die waren aangetroffen op het industrieterrein in Gravesend.

Ik heb foto’s gemaakt in de unit (loods):

 • -

  van [bedrijf 1] .nl dozen;

 • -

  van een doos van Nipparts;

 • -

  van accuoplader-sets op krimpfolie;113

 • -

  van grote kartonnen dozen met weggegooide krimpfolie;

 • -

  van een vorkheftruck.114

Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] bij de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bent u eigenaar van de loods aan de [adres] in [woonplaats] ?

Ja. Ik verhuurde (een deel van) de loods aan een bedrijf.
Hoe vaak zag u mensen bij de loods in de periode november 2013 tot mei 2015?

Twee of drie keer per week. Zij kwamen sowieso zo goed als elke week één keer lossen en één keer laden. Later had ik het gevoel dat ik continu dezelfde pallets terug zag komen.


Wat bedoelt u met ‘dezelfde pallets’?

Hetzelfde type maar ook exact dezelfde spullen, bijvoorbeeld een doos met een scheur erin. Dan kwam bijvoorbeeld een week later weer een doos met een zelfde scheur erin terug.

Vrachtwagens kwamen pallets halen en brengen. Ik zag die dozen, die acculaders, wel regelmatig.115

Een proces-verbaal van fotobewijsconfrontatie (documentcode: 190527.1657), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Ik, verbalisant, hield een meervoudige fotobewijsconfrontatie met getuige [getuige 5] . Bij deze confrontatie werden aan de getuige 12 foto’s van personen getoond, waaronder de foto van [medeverdachte 1] .116 Deze foto stond op plaats 7.117 De getuige [getuige 5] herkende de persoon op foto nummer 7 als een persoon die er ook wel eens bij was en die hielp met laden en lossen.118

Transporten

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 336), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij transportbedrijf [bedrijf 13] is de administratie opgevraagd.119 Hieruit blijkt dat er in de periode van 12 maart 2014 tot en met 15 maart 2015 elf transporten waren verzorgd van bedrijven:

 • -

  van: [adres] te [woonplaats]

 • -

  naar: [bedrijf 2] Ltd., [bedrijventerrein 1] , [adres] , [woonplaats] Kent.

Vertrek

Lading

Pallets

Verzender

Ontvanger

12-03-2014

[bedrijf 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 1] B.V.

[bedrijf 2] Ltd.

11-06-2014

[bedrijf 1] onderdelen

31 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

09-07-2014

[bedrijf 1] automaterialen

34 pallets

[verzendbedrijf 3] bv

[bedrijf 2] Ltd.

17-09-2014

[bedrijf 1]

33 pallets

[verzendbedrijf 3] bv

[bedrijf 2] Ltd.

08-10-2014

[bedrijf 1]

31 pallets

[verzendbedrijf 3] bv

[bedrijf 2] Ltd.

29-10-2014

[bedrijf 1] /nipparts

31 pallets

[verzendbedrijf 3] bv

[bedrijf 2] Ltd.

21-01-2015

[bedrijf 1] onderdelen

31 pallets

[bedrijf 12]

[bedrijf 2] Ltd.

29-01-2015

[bedrijf 1]

30 pallets

[bedrijf 12] bv

[bedrijf 2] Ltd.

05-02-2015

[bedrijf 1] carparts

29 pallets

[bedrijf 12] bv

[bedrijf 2] Ltd.

19-02-2015

[bedrijf 1]

29 pallets

[bedrijf 12] bv

[bedrijf 2] Ltd.

04-03-2015

[bedrijf 1] carparts

29 pallets

[bedrijf 12] bv

[bedrijf 2] Ltd.120

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat [C] van 8 januari 2014 t/m 13 april 2015 bestuurder en enig aandeelhouder was van [verzendbedrijf 1] B.V.121

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 1902061515.BOB104A), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij transportbedrijf [transportbedrijf 4] is administratie opgevraagd. Daaruit bleek dat in opdracht van [verzendbedrijf 2] (met een rekeningnummer op naam van [F] ), zeven transporten zijn uitgevoerd:122

 • -

  van: [adres] in [woonplaats]

 • -

  naar: [bedrijf 2] Ltd op het adres [adres] Springhead
  [bedrijventerrein 1] Kent.

Vertrek

[woonplaats] naar Gravesend

Pallets

Verzender

Ontvanger

30-04-2014

[bedrijf 1] (…) [bedrijf 1] automateriaal

31 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

18-06-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

28 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

20-08-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

24-09-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

15-10-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

05-11-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

33 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

26-11-2014

[bedrijf 1] (…) automaterialen

31 pallets

[verzendbedrijf 2]

[bedrijf 2] Ltd.

Op de transportdocumenten van 15 oktober 2014 en 26 november 2014 staat als afzender: [verzendbedrijf 3] B.V., [adres] in [woonplaats] .123

Een (vanuit het Engels naar het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 6] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben werkzaam voor internationaal vervoersbedrijf [bedrijf 16] . Een van de bedrijven waarvoor wij het vervoer regelen is een bedrijf genaamd [bedrijf 2] Ltd. Zij zijn begin 2014 klant bij ons geworden. Het bedrijf gaf als adres van een magazijn op: [bedrijventerrein 1] , [adres] , [woonplaats] , Kent, Gravesend, [postcode] en een bestemmingsadres: [adres] in [woonplaats] .

De vracht bestond altijd uit auto-onderdelen en:

 • -

  het ophaaladres was altijd: [bedrijf 2] Ltd., [bedrijventerrein 1]
  , [adres] , [woonplaats] in Gravesend;

 • -

  het bestemmingsadres was altijd: [adres] in [woonplaats] .

Ik overleg de volgende bevestigingen voor het ophalen (de rechtbank begrijpt: vrachtbrieven):124

Vertrek

Lading

Verzender

Ontvanger

14-03-2014

31 pallets of car parts (niparts)

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 1] B.V.

02-05-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

06-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

13-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

20-06-2014

31 pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

11-07-2014

28 pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

22-08-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

19-09-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

26-09-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

10-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2] 125

17-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

31-10-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

10-11-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

28-11-2014

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

23-01-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

30-01-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

07-02-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

23-02-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

06-03-2015

Full load pallets of car parts

[bedrijf 2] Ltd.

[verzendbedrijf 2]

Met betrekking tot de boeking van 6 maart 2015: toen de chauffeur aankwam was er niemand, dus er is niets opgehaald.126

Een (vanuit het Engels naar het Nederlands vertaalde) getuigenverklaring van [getuige 6] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor [bedrijf 16] en ik heb ook nog een aanvraagformulier van 13 maart 2014 van [bedrijf 2] Ltd. om (de rechtbank begrijpt: bij [bedrijf 16] ) een credit rekening te openen. Op de achterkant van het formulier staan gegevens van de directeur, [C] . 127

Reisbewegingen

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens (de rechtbank begrijpt: vluchtgegevens) opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’ van, onder meer, [medeverdachte 1] en [E] .128 Daaruit blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reizigers

29-04-2014

Amsterdam – Londen Gatwick

[medeverdachte 1] en [E]

01-05-2014

Londen Gatwick - Amsterdam

[medeverdachte 1] en [E]

08-05-2014

Amsterdam – Londen

[medeverdachte 1] en [E]

19-05-2014

Amsterdam – Londen

[medeverdachte 1] en [E]129

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 201711281225.17652), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit opgevraagde reisgegevens van – onder meer – [E] en [C] blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reizigers

10-05-2014

Londen – Amsterdam

[E]

23-05-2014

Londen – Amsterdam

[E]

21-08-2014

Calais – Dover

[E] en [C]

22-08-2014

Dover – Calais

[E] en [C]

18-09-2014

Calais – Dover

[E] en [C]

24-09-2014

Amsterdam – Londen

[C]

25-09-2014

Amsterdam – Londen

[E]

26-09-2014

Londen – Amsterdam

[E] en [C]

08-10-2014

Amsterdam – Londen

[E] en [C]

10-10-2014

Londen – Amsterdam

[E] en [C]

29-10-2014

Amsterdam –Londen

[E] en [C]

31-10-2014

Londen – Amsterdam

[E] en [C]

05-11-2014

Amsterdam – Londen

[E] en [C]

07-11-2014

Londen – Amsterdam

[E] en [C]130

26-11-2014

Amsterdam – Londen

[C]

28-11-2014

Londen – Amsterdam

[C]

22-01-2015

Calais – Dover

[E] en [C]

29-01-2015

Amsterdam – Londen

[E] en [C]

31-01-2015

Londen – Amsterdam

[E] en [C]

05-02-2015

Amsterdam – Londen

[E] en [C]

07-02-2015

Londen – Amsterdam

[E] en [C]

19-02-2015

Amsterdam – Londen

[E] en [C]

21-02-2015

Londen – Amsterdam

[E] en [C]

04-03-2015

Amsterdam – Londen

[C] 131

Doorzoeking in de woning van [medeverdachte 1]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170821.1610.8490), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 23 juni 2014 werd een doorzoeking uitgevoerd in de woning van [medeverdachte 1] in Nieuwegein in een onderzoek naar internationale drugshandel, genaamd Alfetta. Binnen dit onderzoek werd [medeverdachte 1] als verdachte aangemerkt. .132

In de woning werden aangetroffen:

 • -

  Internationale transportbrief d.d. 6-6-2014 van een internationaal transportbedrijf. Het betreft een vrachtbrief van 31 pallets auto onderdelen.

 • -

  Afzender: [bedrijf 2] ltd. [bedrijventerrein 1] , [adres] , Gravesend GB.

 • -

  Geadresseerde: [verzendbedrijf 2] , [adres] , [woonplaats] , NL;

 • -

  Aankoop- en transportbon d.d. 4-3-2014 [bedrijf 17] Ltd. Betreft een bon van een vorkheftruck.

 • -

  Afleveradres: [bedrijf 2] ltd. [bedrijventerrein 1] , [adres] . [woonplaats] , Gravesend;

 • -

  Visitekaartje [bedrijf 17] Ltd.;

 • -

  Aankoopbonnen luchthaven Londen Gatwick d.d. 3-3-2014;133

- Boardingpass British Airways vlucht [vluchtnummer] 23 mei Londen naar Amsterdam;134

 • -

  2 bonnen van overnachtingen op naam van Eric, d.d. 12-3-14 en 13-3-14 in [hotel] Hotel [woonplaats] , Kent;

 • -

  2 aankoopbonnen Carphone Warehouse d.d. 13-3-14:
  * 2x Prepaid Nokia;
  * 2x Lebararacombi SIM.135

2.2

Manchester, Wheat

Aantreffen verdovende middelen

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Wheat is een drugsonderzoek van de politie te Manchester, Engeland. Door het onderzoeksteam Wheat werd contact opgenomen met het onderzoeksteam 09Napoles, omdat verdachte [medeverdachte 1] in het onderzoek Wheat naar voren kwam. De Engelse onderzoeksgegevens werden door middel van een rechtshulpverzoek verkregen en zijn overgedragen door de politie van Manchester.136

Op 12 november 2015 werd een drugstransport onderschept van 47 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 15 miljoen pond.

Op 23 november 2015 werd dit transport gecontroleerd afgeleverd. De container, gevuld met jumpstarters, was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. 50 jumpstarters waren geprepareerd en voorzien van cocaïne. Na aflevering van de container werden meerdere verdachten aangehouden. Onderstaande verdachten zijn in Engeland veroordeeld voor de samenwerking in crimineel verband met betrekking tot het bij zich hebben, verhandelen, importeren van verdovende middelen:

Verdachte

Rol

Veroordeeld tot

[H]

Hoofd organisatie, coördinatie invoer vedomi

16 jaar gevangenisstraf

[G]

Onderhouden contact, regelde huur opslag

14 jaar gevangenisstraf

[I]

Gaf opdrachten [H] door aan rest groep

12 jaar gevangenisstraf

[R]

Hulpje van vader [G]

6 jaar gevangenisstraf


Uit onderzoek bleek dat de jumpstarters die cocaïne bevatten, geprepareerd waren door in de binnenzijde de oorspronkelijke accu’s te verwijderen en een holle ruimte te maken waarin de drugs werden verstopt. Deze holle ruimte was bekleed met lood. Tevens waren de blokken cocaïne vacuüm verpakt. De dozen waarin de jumpstarters met drugs zaten hadden een markering in de vorm van een zwarte stip. De jumpstarters waren van het merk [bedrijf 1] .137

Ontmoeting [medeverdachte 1] met [G] en [H] in Manchester

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170424.1012.9743), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek Wheat werd door middel van observatie door de politie in Manchester vastgesteld dat een persoon op 9 november 2015 een ontmoeting heeft gehad met [H] en [G] . Deze persoon werd na de ontmoeting gevolgd naar de luchthaven te Manchester. Aan de hand van de identiteitscontrole van het paspoort en vluchtgegevens bleek deze man te zijn: [medeverdachte 1] .138


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 190304.1102), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit onderzoek zijn reisgegevens van [medeverdachte 1] opgevraagd bij ‘ [reisbureau] ’.139 Daaruit blijkt het volgende:

Datum

Bestemming

Reiziger

23-08-2015

Amsterdam – Manchester

[medeverdachte 1]

24-08-2015

Manchester – Amsterdam

[medeverdachte 1]

07-09-2015

Eindhoven – Manchester

[medeverdachte 1]

17-09-2015

Amsterdam- Manchester

[medeverdachte 1]

09-10-2015

Eindhoven – Manchester

[medeverdachte 1]

02-11-2015

Amsterdam – Manchester

[medeverdachte 1]

09-11-2015

Manchester – Amsterdam

[medeverdachte 1] 140

Vrachtbrief in woning [G] met gegevens uit onderzoek Creek, Gravesend

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 180208.0804), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de woning van de Engelse verdachte [G] is binnen onderzoek Wheat op 23 november 2015 een vrachtbrief d.d. 4 januari 2015141 aangetroffen met daarop de volgende gegevens:


Lading: 2 pallets, 90 pakketten Jumpstarters

Afzender: [bedrijf 18] , (…..) [woonplaats] , Dominican Republic

Geadresseerde: [bedrijventerrein 1] , [adres] [woonplaats] , England

Transport melden: Zelfde als geadresseerde: [e-mailadres] @englandmail.com

Vervoerder: [bedrijf 15]142

Uit e-mailcorrespondentie tussen [bedrijf 15] en het bedrijf [bedrijf 2] blijkt dat [bedrijf 2] het afleveradres tussentijds, in april 2015143, heeft gewijzigd van [woonplaats] , Kent, naar een adres in [woonplaats] , nabij Manchester. In e-mails van april 2015 is te zien dat een medewerker van [bedrijf 15] zich richt tot meneer [E] van het bedrijf [bedrijf 2] met het emailadres [e-mailadres] @englandmail.com. Door het bedrijf [bedrijf 2] is een invoice verzonden naar het bedrijf [bedrijf 15] . Op die invoice staat het volgende:

Client: [bedrijf 19] LTD.

Rep: [E]

Adres: [bedrijventerrein 1] [woonplaats] , Kent, [postcode] [adres] , England

E-mail: [e-mailadres] @englandmail.com

90 dozen jumpstarters.144

Jumpstarters

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode NAP-AH-050), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Jumpstarters van het merk [bedrijf 1] worden verkocht door het bedrijf [bedrijf 14] B.V. De historische gegevens van deze leverancier werden gevorderd.145 Uit een factuur bleek dat het bedrijf [bedrijf 12] B.V.:

- in 2014 in totaal 1255 jumpstarters bij [bedrijf 14] heeft gekocht voor een bedrag van

€ 38.973,92.

- op 24 augustus 2015 360 jumpstarters heeft gekocht voor een bedrag van € 13.059,29.

Alle jumpstarters zijn contant betaald.146

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [verdachte] .147 Op de binnenplaats waaraan deze loods grenst werd een Volkswagen Transporter aangetroffen. Op de laadvloer van deze auto lagen 4 uiteengevouwen kartonnen dozen met een soortgelijk opschrift als op de dozen die in Engeland werden onderschept in 2015 en waarin Jumpstarters zaten die geprepareerd waren met een partij harddrugs. Het enige verschil met de verpakkingsdozen die in 2015 in Manchester, Engeland in beslag werden genomen was dat er op die dozen ‘Made in Dominican Republic’ stond in plaats van ‘Made in China’.

Door de verhuurder van de loods werd verklaard dat [verdachte] de gebruiker was van de auto.148


Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20181121.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Wij, verbalisanten, hebben een directielid van het bedrijf [bedrijf 14] foto’s getoond van:

 1. de dozen die zijn aangetroffen in Manchester waarop staat ‘Made in Dominican Republic;

 2. de dozen die zijn aangetroffen in de Volkswagen Transporter in [woonplaats] waarop staat: ‘Made in China’.

Op de dozen op beide foto’s was behalve de naam van het land de overige informatie hetzelfde:

 • -

  Itemnr: [nummer] ;

 • -

  Jumpstarter [nummer] ;

 • -

  Packingunit: 2 – PCS;

 • -

  Barcode: [barcode] ;

 • -

  [website] .com.149

Samengevat en de foto’s bekijkend, wordt duidelijk dat de dozen niet van [bedrijf 14] zijn, maar dat de artikelnummers en de barcodes op de dozen wel overeenkomen met nummers van de jumpstarters in de administratie van [bedrijf 14] .150

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 is de woning van [medeverdachte 1] in Nieuwegein doorzocht.151 Vlakbij de woning van [medeverdachte 1] is een Renault Kangoo (met kenteken [kenteken] ) aangetroffen en in beslag genomen. In de auto werd een verborgen ruimte aangetroffen.152 In de laadruimte werd een zogenaamde Jumpstarter van het merk [bedrijf 1] aangetroffen. Dit betrof een soortgelijke Jumpstarter als de Jumpstarters die in november 2015 in Engeland in het onderzoek Wheat in beslag genomen zijn en waarin harddrugs verstopt zaten.153

In het dashboardkastje van de Renault werd een sleutelbos aangetroffen. Eén van de sleutels paste op het slot van de toegangsdeur van de loods aan de [straat] in [woonplaats] .154

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181218.1048), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In 2018 zijn camerabeelden opgenomen van activiteiten die plaatsvonden op de binnenplaats waaraan de loods aan de [adres] in [woonplaats] ligt.

Op de beelden is – onder meer – het volgende te zien:

11 augustus 2018: [medeverdachte 1] en [verdachte] komen in de Renault Kangoo de
binnenplaats opgereden.155

30 augustus 2018: [verdachte] komt met de Kangoo de binnenplaats oprijden. De
roldeur van loods A wordt geopend.

5 september 2018: [medeverdachte 1] komt aan met de Volvo, gaat even naar loods A en rijdt
met de Kangoo weer weg. In de avond komt hij de Kangoo weer
ruilen voor de Volvo.

6 september 2018: [verdachte] pakt wat uit loods A en rijdt weg met de Kangoo.

7 september 2018: [verdachte] komt met de Kangoo de binnenplaats op. [medeverdachte 1] en [verdachte]
rijden kort hierna weg in de Renault Kangoo.

9 september 2018: [medeverdachte 1] komt met zijn Volvo de binnenplaats oprijden. Men
laadt verschillende goederen over van de Volvo naar de Kangoo.
en een onbekende rijden samen in de Kangoo weg.

11 september 2018: [verdachte] en [medeverdachte 1] komen in de Kangoo de binnenplaats
oprijden.156

Versleutelde e-mailberichten

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit het Engelse onderzoek Wheat blijkt dat meerdere Engelse verdachten gebruik maakten van PGP (pretty good privacy) e-mailadressen:

Verdachte

Bijnaam

E-mailadres

[H]

[bijnaam]

[e-mailadres] @ennetcom.biz

[I]

[bijnaam]

[e-mailadres] @pgpgsafe.net

De PGP-telefoon van [H] is in beslag genomen.157 Het PGP e-mailadres [naam] @pgpsafe.net stond in de telefoon van [H] opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam] ’ en e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch onder de naam ‘ [bijnaam] ’.158

De in dit proces-verbaal opgenomen e-mailberichten die door en aan Engelse personen zijn gestuurd, zijn vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald.

Hieronder volgt een aantal e-mailberichten van oktober 2015:

13 oktober 2015 , bericht van [medeverdachte 1] aan [verdachte]

[medeverdachte 1] : Dat salford is wel gekke stad g, allemaal kroegenvechters (…). Gistere gozer ontmoet (…)

13 oktober 2015, berichten van [verdachte] aan onbekenden (ook contacten van [H] )

[verdachte] : (…) dan pak je van die 130 er 119 vanaf en die betaal je aan die man moet
145e zijn maar die jonge moest mij nog 26e betale dan is dat gelijk verrekent!
Is het duidelijk? En die 5x checke wij dan weer eve dan vacumeren en
weglegge in media die zijn voor manch.

[verdachte] : (…) dus pak die ton ok159

[verdachte] : Domi is allemaal duidelijk? Weet jij wanneer ze het versturen en wanneer
het aankomt?

13 oktober 2015, gesprek tussen [verdachte] en [I]

[verdachte] : (…) Domi vertrekken de 17e en komt de 30e bij jou aan.

[I] : Is dat definitief, vriend

[verdachte] : Ja, ze hebben het ook naar [G] gestuurd volgens mij vriend.160

[I] : Ik heb 2 telefoons nodig voor mijn vrienden kun jij dat voor me regelen.

[verdachte] : En wat vraagt die man voor een rit van mij naar het VK?

[verdachte] : Ik stuur je tomoz foto’s van de nieuwe vrouwen vriend!! Wat zijn de prijzen?
Want ik krijg ook geen 32,5/33p de prijzen hier stijgen niet veel goede
vrouwen.

[I] : Op dit moment. Ik heb ze voor 31 verkocht. Maar als het leuke vrouwen zijn.
Hopelijk wordt het beter en de prijs ook.

[verdachte] : 15.000 naar het VK en terug? En wat bedoelt hij met alle papieren
goed/meteen?

[verdachte] : Ja, zolang het doorgaat vriend, het is ook beter om een bedrijfsnaam te hebben
waar het heen moet met een nr zoals dit maar niet met dezelfde kerel die achter
het bedrijf zit alles moet apart gehouden worden je weet maar nooit dus als er

iets gebeurt dat we niet alles kwijt zijn.161

Op 16 oktober 2015 wordt het bedrijf [bedrijf 9] Ltd door [G] ingeschreven in het bedrijvenregister in Engeland.

Hieronder volgt een aantal e-mailberichten van november 2015:

10 november 2015, gesprek tussen [verdachte] en [H]

: Lees hieronder.

--------------------

Origineel bericht

Douane doet een totale controle van de container ze heeft gezegd dat het
door röntgen gaat en zo ze heeft gezegd dat dat is vanwege het type vracht.

-------------------

Ik ga nu [G] ontmoeten het is scanbestendig dus wat denk je.162

[verdachte] : Ja die röntgen is niet het probleem vriend je gaat het zien.

[H] : Okay, nou ja, dat is wat er gaat gebeuren vriend. Zij controleren het maar als
ze bellen en zeggen dat het okay is, dan gaan we [G] sturen om te betalen.
Dus dan weten we of [G] de gevangenis ingaat, hahaha.

10 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [verdachte]

stuurt het bericht van [H] over de douane controle door naar [medeverdachte 1] .

[medeverdachte 1] : Oke weten we gelijk waarom het zolang duurt. Hopen op het beste g.163

[verdachte] : Ja tog en nu weet je of systeem echt top is haha. Maar zoude ze alles gaan
leeghalen of gewoon een scan.

[medeverdachte 1] : Ik denk dan toch dat ze paar steekproef nemen ervan als ze zoveel moeite
gaan doen. Want alleen door een scan is zo gebeurt.164


10 november 2015, gesprek tussen [verdachte] en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[S] : Ok moet kunnen dus dat die vlekkeloos door de scan gaat hopen dat het goed
komt en hoe weet opa welkes die moet hebben dan heeft die ze gemarkeerd?

Laten we bidden dat het erdoorheenkomt weten ze hoelang ze erover doen
door de scan heen?

11 november 2015, gesprek tussen [medeverdachte 1] en [verdachte]

: Ja vreemd verhaal maar als fout is krijge we dat vanaf domi ook te horen

[medeverdachte 1] : Oke g, wie heb je gecontact?

[verdachte] : Iedereen we’ll confirm behalve [G]

[medeverdachte 1] : [G] ze BB is stuk!165

12 november 2015, gesprek tussen [verdachte] en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[PGP-mailadres] : (…) maar als ze goed scanproof zyn en mochten ze steekproef doen en 1 per
pallet openmaken en ze pakken elke x een lege dan is er niks aan de hand
maar als ze al wat gevonden haden dan had je het allang gehoord lykt my.166

Processen-verbaal van PGP berichten van [H] (documentcodes 20170210.1700 en 171108.1112), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onder de verdachte [H] werd een BlackBerry in beslag genomen. Deze werd uitgelezen. Het e-mailadres dat aan de BlackBerry was gekoppeld: [e-mailadres] @ennetcom.biz.

Er zijn schermafbeeldingen gemaakt van berichten tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz ( [H] ) en de gebruiker van e-mailadres

[naam] @pgpsafe.net.167 Het betreft berichten van 23 november 2015.168 Deze berichten zijn vanuit het Engels in het Nederlands vertaald:169

[verdachte] : Ja vriend, hou je ogen open en laat [G] wat nepwerk uitvoeren in de unit.

[H] : Ik heb de man van domi verteld dat het in de unit geplaatst zou worden.170

[verdachte] : Heeft [G] gekeken of de klanten enige dozen hebben opengemaakt? Of is
alles nog dicht, zoals gewoonlijk?

[H] : Nee, de politie heeft me achterna gezeten; [G] werd gevolgd.

[verdachte] : Wat bedoel je? Bedoel je dat de politie daar is?171

[H] : De politie zitten overal. Veeg [G] ’s telefoon schoon en reece. We zijn
verneukt. (….)

Nee makker ik struikel over politiemensen.Je moet de telefoons schoonvegen.

Kun jij ons jouw kant uit krijgen? [G] kwam vanaf de unit naar de boerderij. Daarna kwamen hordes gewapende politiemensen. [G] zit nu in de bak.172

[verdachte] : Dit is klote man. Waarom kwam hij? Ga daar weg, snap je. Ga naar een
veilig plek. Ik ga iets regelen.

[H] : Veeg de telefoons schoon, maat (vertaling van: ‘Wipe the phones m8’)173

[verdachte] : Welke telefoons? Die van jou?

[H] : Laat de toestellen van mij (….) aan staan. Zorg dat de andere weggegooid
worden.

[verdachte] : Ja, dat doe ik al/dat heb ik gedaan.

[H] : Deze verwijderen: [e-mailadres] @PGPSAFE.NET.174

[verdachte] : Ja ik geef door aan de mensen vriend. Waarom komt die [G] naar jou. Ik
heb hem gezegd dat hij weg moest blijven. Maar kut, hoe hebben ze het nu al
kunnen pakken? En wat denk je, gaan ze bij jou ook zoeken? En denk je dat
zij niks zullen zeggen? We moeten dit gaan oplossen. Dit is echt klote.175

Een proces-verbaal zaaksdossier Manchester (documentcode 190128.0954), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 23 november 2015 vroeg [H] ook aan [medeverdachte 1] om de telefoons van de medeverdachten te (laten) wissen.176

Een proces-verbaal van bevindingen met bijlage 2 (documentcode 20190116.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het PGP e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch stond opgeslagen in de telefoon van [H] onder de naam ‘ [bijnaam] ’.177 In de telefoon staat een e-mail van 23 november 2015, gericht aan ‘ [bijnaam] ’, waarin staat: ‘Wipe the phone [G] and [bijnaam] . Soon as’.178

2.3

[woonplaats] , Cigua

Aantreffen en onderzoek verdovende middelen

Een Engels proces-verbaal van politie in onderzoek Cigua (documentcode CIG-DOC-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek Cigua is een onderzoek van de NCA (de rechtbank begrijpt: National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk) naar de invoer van verdovende middelen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. In de loop van het onderzoek is contact opgenomen met de Dienst Regionale Politie van Utrecht.179

Op 12 oktober 2016 werd door de grenspolitie van Purfleet in Essex (Engeland) een oplegger gecontroleerd met nummer [nummer] die vanuit Rotterdam, Nederland, was aangekomen. Bij het transport ging het om één vracht die was opgegeven als 28 pallets ‘natte accu’s’, zoals gebruikt in motorvoertuigen. Uit onderzoek bleek dat er op elke pallet een aantal namaakaccu’s stonden met daaromheen echte accu’s. In de namaakaccu’s werd een aantal verdachte pakjes aangetroffen. Forensisch onderzoek van een representatief monster van de verborgen pakketjes in de accu’s wees uit dat het bij de totale hoeveelheid aangetroffen verdovende middelen ging om 55 kg heroïne en 60 kg cocaïne.

Op de vervoersdocumenten stond:

De geadresseerde: [bedrijf 5] Ltd, [bedrijventerrein 2] , [straat] ,
[woonplaats] ;

De afzender: [bedrijf 3] BV, [adres] te [woonplaats] , Nederland.180

[bedrijf 3] BV heeft sinds april 2016 zendingen met accu’s en auto-onderdelen vanuit Nederland naar drie adressen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd:

 • -

  [bedrijf 5] Ltd [bedrijf 5] Ltd, [bedrijventerrein 2] , [woonplaats] ;

 • -

  [bedrijf 10] Ltd, [adres] (….) [wijk] ;

 • -

  [bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .181

Een getuigenverklaring van [getuige 7] , werkzaam bij de Engelse douane, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben douanebeambte, in dienst bij de Terminal in Purfleet, Essex. Wij onderzochten op 13 oktober 2016 de lading van de oplegger met nummer [nummer] . De lading bestond uit pallets grote zwarte accu’s van verschillende afmetingen met zwarte en blauwe etiketten erop met daarop de tekst: (…) BT accu, [website] .com.

Een collega verwijderde de bovenkant van een accu waaronder 3 in bruine tape met een rode streep verpakte pakketten zichtbaar werden die in doorzichtig plastic vacuüm getrokken waren. De accuhouder was met lood bekleed en had hout aan beide kanten.182 Een collega verwijderde de bovenkant van een andere accu waaronder 1 in bruine tape met een rode streep verpakt pakket zichtbaar werd dat in doorzichtig plastic vacuüm was getrokken en 6 in bruine tape verpakte pakketten met 2 ronde blauwe stickers erop. De accuhouder was met lood bekleed en had hout aan beide kanten.183

Een getuigenverklaring van [getuige 8] , werkzaam bij de Engelse douane, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 12 oktober 2016 was ik als douane beambte aan het werk in Purfleet Essex. Ik heb een pallet met auto accu’s van de oplegger [nummer] gehaald en deze door de röntgenapparatuur gehaald. Op 13 oktober 2016 hebben wij pallets met accu’s onderzocht.184 Ik heb het aantal en type van de uit elke accu verwijderde pakketten genoteerd. Ik zag dat mijn collega een test uitvoerde op één van de pakketten die uit een accu was verwijderd. De test verkleurde bruin, wat een aanwijzing is voor een opium substantie. Collega [T] maakte het deksel van een accu open, waarin zes in bruine krimpfolie verpakte pakketten zaten met een rood zegel. De tekst op het zegel bestond uit een nummer, t.w. [nummer] . Er werd een tweede accudeksel verwijderd waarin vijf pakketten zaten en wat papieren. Collega [T] verwijderde de papieren en ik zag een export CMR alsmede een paklijst voor 28 pallets met accu’s.185

De in tape verpakte pakketten werden in beslag genomen en verzegeld:

 • -

  EA0283464, gewicht +/- 1,25 kg, gemerkt [T] 0001;

 • -

  EA0328318, gewicht +/- 2,1 kg, gemerkt [T] 0002;

 • -

  EA0328293, gewicht +/- 2,1 kg, gemerkt [T] 0003;

 • -

  EA0328302, gewicht +/- 1,25 kg, gemerkt [T] 0004;

 • -

  EA0328304, gewicht +/- 2,5 kg, gemerkt [T] 0005;

 • -

  EA0328315, gewicht +/- 1,5 kg, gemerkt [T] 0006;

 • -

  EA0328316, gewicht +/- 0,5 kg, gemerkt [T] 0007;

 • -

  EA0328317, gewicht +/- 1,8 kg, gemerkt [T] 0008;

 • -

  EA0328303, gewicht +/- 2,5 kg, gemerkt [T] 0009;

 • -

  EA0328305, gewicht +/- 1,1 kg, gemerkt [T] 0010;

 • -

  (...).186

Een forensisch drugsrapport (kenmerk LGC-16222855-DRG-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzochte bewijsmiddelen

Resultaten

[T] 0001 (EAO283464)

geperst wit poeder

1 kg

cocaïne

[T] 0002 (EA0328318)

geperst bruin poeder

1,99 kg

heroïne

[T] 0003 (EA0328293)

geperst wit poeder

1 kg

cocaïne187

[T] 0001 (EA0328302)188

geperst wit poeder

975 g

cocaïne

[T] 0005 (EA0328304)

geperst wit poeder

geperst bruin poeder

992 g

993 g

cocaïne

heroïne

[T] 0006 (EA0328315)

geperst wit poeder

999 g

cocaïne

[T] 0007 (EA0328316)

geperst bruin poeder

494 g

heroïne

[T] 0008 (EA0328318)189

geperst bruin poeder

1,48 kg

heroïne

[T] 0009 (EA0328303)

geperst wit poeder

2 kg

cocaïne190

[T] 0008 (EA0328305)191

geperst bruin poeder

994 g

heroïne192

Bedrijven

Een Engels proces-verbaal van politie in onderzoek Cigua (documentcode CIG-DOC-01), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 3] BV heeft sinds april 2016 zendingen met accu’s en auto-onderdelen vanuit Nederland naar drie adressen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd:

 • -

  [bedrijf 5] Ltd [bedrijf 5] Ltd, [bedrijventerrein 2] , [woonplaats] ;

 • -

  [bedrijf 10] Ltd, [adres] (….) [wijk] ;

 • -

  [bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .193

[bedrijf 3] BV en de huur van de loods in [woonplaats]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20170110.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De afzender van de op 12 oktober 2016 onderschepte lading was het bedrijf [bedrijf 3] BV.194 Dit bedrijf is per 31 december 2015 op naam van [medeverdachte 4] gezet na een overname voor € 1,-. In verband met het lage bedrag van één euro en het feit dat [medeverdachte 4] geen duidelijke antwoorden kon geven op verdiepingsvragen die hem gesteld werden tijdens de overname werd door de notaris melding gemaakt van een verdachte overname.195

Een proces-verbaal zaaksdossier [woonplaats] (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit belastingaangiften van het bedrijf [bedrijf 3] BV blijkt dat in de jaren 2015, 2016 en 2017 door [bedrijf 3] geen omzet was opgegeven.196


Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 9] (documentcode 20190130.1035.15395), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, hoorde de getuige zeggen dat:

 • -

  hij (de rechtbank begrijpt: de loods aan) de [adres] te [woonplaats] tussen april 2016 en december 2016 heeft verhuurd aan [bedrijf 3] , op naam van [medeverdachte 4] ;

 • -

  de betalingen per bank gingen, dit was een maandelijks bedrag €1427,80;

 • -

  dit de betalingen van bankrekeningnummer [rekeningnummer] , op naam van [bedrijf 3]

 • -

  kwamen;

 • -

  hij in november/december 2016 geen betalingen meer ontving en [medeverdachte 4] niet meer te pakken kreeg;

 • -

  hij [medeverdachte 4] daarvoor kon bereiken via telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna * [telefoonnummer] ) en [e-mailadres] @icloud.com;197

- [medeverdachte 4] hem bij het aangaan van het contract had verteld dat hij een bedrijf zou starten in

automaterialen/onderdelen;

- hij weet dat er een uittreksel van de KvK van [bedrijf 3] bij het huurcontract zat.198

Een rapport van de politie inzake historische telecomgegevens van telefoonnummer * [telefoonnummer] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit de historische telecomgegevens van telefoonnummer * [telefoonnummer] blijkt:

 • -

  dat het nummer op 10 oktober 2016 belt met een nummer dat volgens google hoort bij het bedrijf " [transportbedrijf 5] ' te [woonplaats] . [transportbedrijf 5] blijk de vervoerder te zijn geweest van het onderschepte transport in Engeland op 12 oktober 2016;

 • -

  dat het nummer op 12 en 13 oktober 2016 belt met een Engels nummer dat blijkt te horen bij de ‘United Kingdom Border Force’ (de rechtbank begrijpt: de Britse douane).199

Een getuigenverklaring van [getuige 10] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben douane beambte en voerde op 12 oktober 2016 controles uit van de unit [nummer] die vanuit Rotterdam naar Purfleet was gekomen. Op 12 oktober 2016 belde de heer [medeverdachte 4] van [bedrijf 3] BV mij (nadat ik hem had gebeld, maar hem niet te pakken kreeg). Ik heb de volgende vragen aan de heer [medeverdachte 4] gesteld:

V: Handelt u vanuit [adres] in [woonplaats]

A: Ja.

V: Verscheept u goederen naar [woonplaats]

A: Ja. Accu’s voor auto’s.

V: Naar welk bedrijf gaan de goederen?

A: [bedrijf 5] Ltd.

V: Wat is uw e-mailadres?

A: [e-mailadres] @icloud.com200

[bedrijf 4] Ltd en de huur van de loods in [woonplaats]

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel over [bedrijf 4] Ltd. blijkt het volgende.

Het bedrijf is op 25 januari 2016 opgericht en de directeur blijkt te zijn: [medeverdachte 4] .

Er staat verder dat het bedrijf [bedrijf 3] BV een aandeel heeft in [bedrijf 4] Ltd.201 Ik heb geen bewijzen aangetroffen die erop wijzen dat [bedrijf 4] Ltd. in het Verenigd Koninkrijk ooit accijnzen of belasting heeft afgedragen.202

Een getuigenverklaring van [getuige 12] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor een bedrijf dat optreedt als agent bij commerciële huurobjecten. Een klant van ons is [bedrijf 20] Ltd. De [bedrijf 20] had een business unit te huur, namelijk [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] . [medeverdachte 4] nam hierover contact met mij op. Op 2 maart 2016 heb ik met [medeverdachte 4] twee panden bezocht, waaronder voormelde business unit. [medeverdachte 4] zei diezelfde dag nog dat hij de business unit in [woonplaats] wilde huren. Na die dag heb ik contact gehad met [medeverdachte 4] over de mail en de telefoon. Het telefoonnummer dat hij doorgaf was: * [telefoonnummer] . [medeverdachte 4] zei dat hij [bedrijf 4] Ltd. vertegenwoordigde203, een bedrijf dat zich bezighield met het importeren van auto accu’s.204

Het e-mailadres waarmee [medeverdachte 4] mailde: [e-mailadres] @icloud.com.205

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de reisbewegingen van [medeverdachte 4] onderzocht. Uit informatie van afzonderlijke reisorganisaties is het volgende gebleken:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

01-03-2016

Amsterdam –> Birmingham

Vlucht

[medeverdachte 4]

03-03-2016

Birmingham –> Luton

Vlucht

[medeverdachte 4] 206

Een getuigenverklaring van [getuige 18] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk bij een bedrijf ( [bedrijf 20] Ltd.) dat zakelijke panden verhuurt. Op 2 maart 2016 werd mij meegedeeld dat een klant, genaamd [medeverdachte 4] , het volgende pand wilde huren:

[bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .

Ik heb 3 kwartaalbetalingen ontvangen voor de huur van deze unit, die van 1 april 2016, 1 juli 2016 en 1 oktober 2016.207

Een getuigenverklaring van [getuige 13] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor het bedrijf [bedrijf 21] . Op 12 augustus 2016 ontving het bedrijf een mail van het bedrijf [bedrijf 3] Ltd, waarin kenbaar werd gemaakt dat zij interesse hadden in de huur van een business unit op het [bedrijventerrein 4] in [woonplaats] . Ik heb deze e-mail opgepakt en de klant stelde zich uiteindelijk via de e-mail voor als [medeverdachte 4] met telefoonnummer * [telefoonnummer] . Ik heb een bezichtiging voor hem geregeld op 2 september 2016 met een collega van mij.208 Wij spraken daarna per e-mail ( [medeverdachte 4] via [e-mailadres] @icloud.com) af dat [medeverdachte 4] op 20 september 2016 naar Bizzspace in Letchworth zou komen voor de ondertekening van het contract. Op 20 september 2016 verscheen er een man die zich voorstelde als [medeverdachte 4] . Hij overhandigde mij zijn paspoort zodat ik daarvan een kopie kon maken. Ik kan bevestigen dat de man die ik op 20 september 2016 heb ontmoet, naar mijn mening de persoon was die op de foto van het paspoort stond afgebeeld.

Er is een overeenkomst getekend voor de huur voor 6 maanden, maar na de eerste betaling die hij op 20 september 2016 had gedaan, zijn geen betalingen meer ontvangen.209

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de reisbewegingen van [medeverdachte 4] onderzocht. Uit informatie van afzonderlijke reisorganisaties is het volgende gebleken:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

02-09-2016

Dover, UK –> Duinkerken, Frankrijk

Veerboot

[medeverdachte 4]

20-09-2016

retour Duinkerken, Frankrijk – Dover, UK

Veerboot

[medeverdachte 4] 210

[bedrijf 5] Ltd en [bedrijf 10] Ltd

Een proces-verbaal zaaksdossier [woonplaats] (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 5] Ltd werd op 16 juni 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [J] . Hij huurde ook [nummer] op het adres: [bedrijventerrein 2] te [woonplaats] . 211 In de bedrijfsruimte werd een doorzoeking uitgevoerd op 26 oktober 2016. In de ruimte werd onder meer industrieel cellofaanfolie in beslag genomen.212

Een getuigenverklaring van [getuige 14] van 1 november 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de loods [nummer] op het adres [bedrijventerrein 2] te [woonplaats] in juni 2016 verhuurd aan [J] . Ik herinner me dat er een week of twee nadat de huurperiode was ingegaan een vrachtwagen aankwam bij de unit, beladen met accu’s op pallets. De pallets waren verpakt in cellofaan. Ik heb met mijn vorkheftruck geholpen, omdat de vorkheftruck van [J] niet werkte. Diezelfde dag werden de accu’s weer op een andere vrachtwagen geladen en verwijderd. Twee of drie weken later werd er weer een vrachtwagen met accu’s afgeleverd bij de unit.213 Na de aflevering werden de accu’s twee dagen later op een andere vrachtwagen geladen en verwijderd. Ongeveer een maand geleden zag ik weer dat er een vrachtwachten bij [nummer] kwam. De vracht bestond uit pallets. Ik heb nu zo’n twee weken lang geen activiteit gezien bij de Unit.214

Een proces-verbaal zaaksdossier [woonplaats] (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 10] Ltd werd op 29 januari 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [U] . Hij heeft verklaard dat hem was gevraagd om te helpen met het op naam zetten van een bedrijf en het huren van een bedrijfsruimte. Hij kreeg hier naar eigen zeggen 2000 Britse ponden voor. Hij verklaarde dat hij ook een pand had gehuurd in een plaats genaamd [wijk] in Engeland.215

Een proces-verbaal van bevindingen (Documentcode 20190301.15.25), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op [2016] :

[medeverdachte 1] : Ja die uit litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?216

Transporten

Een proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Door de ING Bank zijn de banktransacties verstrekt van de zakelijke rekening op naam van [bedrijf 3] BV. De wettelijke vertegenwoordiger is: [medeverdachte 4] ( [1989] ).

Uit de banktransacties blijkt het volgende.

De voeding van de bankrekening gaat middels 18 contante stortingen die zijn verricht in de periode 17 februari 2016 tot en met 22 september 2016 voor een totaalbedrag van € 65.530.217 In de periode van 17 februari 2016 tot en met 19 oktober 2016 is geld overgemaakt aan de verhuurders van de loodsen in [woonplaats] en [woonplaats] en aan de volgende transportbedrijven:

 • -

  [transportbedrijf 1]

 • -

  [bedrijf 6] ;

 • -

  [transportbedrijf 2] ;

 • -

  [transportbedrijf 6] .218

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De transporten die door [transportbedrijf 1] , [bedrijf 6] , [transportbedrijf 2] en [transportbedrijf 6] tussen 20 april 2016 en 12 oktober 2016 voor [bedrijf 3] BV werden verzorgd betroffen – vastgesteld aan de hand van e-mails en vrachtbrieven – accu’s, BT battery’s en airfilters (de rechtbank begrijpt: luchtfilters).219

Een getuigenverklaring van [getuige 15] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor [transportbedrijf 1] . Op 19 april 2016 werd contact opgenomen met onze afdeling verkoop door [medeverdachte 4] , vertegenwoordiger van [bedrijf 3] BV. [medeverdachte 4] wilde opleggers vervoerd hebben tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.220

Een getuigenverklaring (met bijlage) van [getuige 15] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik overleg een overzicht van de 12 transporten die [transportbedrijf 1] heeft uitgevoerd voor [bedrijf 3] BV:221

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

03-05-2016 – 05-05-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 10] Ltd., [wijk]

13-05-2016 – 17-05-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

27-05-2016 – 31-05-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

13-06-2016 – 15-06-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

16-06-2016 – 17-06-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

28-06-2016 – 30-06-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

12-07-2016 – 14-07-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

22-07-2016 – 26-07-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

05-08-2016 – 09-08-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

20-09-2016 – 23-09-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

27-09-2016 – 29-09-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

30-09-2016 – 04-10-2016

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]222

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit vrachtbrieven, mailwisselingen, transporten en facturen blijkt dat [bedrijf 6] in totaal 9 transporten voor [bedrijf 3] BV heeft uitgevoerd, waaronder het transport van 12 oktober 2016 dat door de borderforce werd onderschept:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

20-04-2016 – 25-04-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

13-05-2016 – 18-05-2016

[bedrijf 10] Ltd., [wijk]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

23-05-2016 – 25-05-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

06-06-2016 – 08-06-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats] 223

20-06-2016 – 23-06-2016

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

06-07-2016 – 11-07-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

14-09-2016 – 19-09-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

21-09-2016 – 23-09-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

– 12-10-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]224

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181113), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit transportbrieven, factuurgegevens en mailwisselingen die zijn gevorderd van het bedrijf [transportbedrijf 2] blijkt dat zij de volgende transporten hebben verzorgd:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

22-06-2016 – 24-06-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]225

18-07-2016 – 20-07-2016

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

01-08-2016 –

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 4] Ltd, [woonplaats]226

Lading op 22 juni 2016:

[medeverdachte 4] van [bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 27 pallets accu’s te transporteren.227

Lading op 18 juli 2016:

[medeverdachte 4] van [bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 20 europapallets en 5 blokpallets te vervoeren.

Lading op 1 augustus 2016:

[bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 28 pallets accu’s te vervoeren.

Uit transportbrieven, factuurgegevens en mailwisselingen die zijn gevorderd van het bedrijf [transportbedrijf 6] blijkt dat zij het volgende transport hebben verzorgd:

Vertrek – Aankomst

Van

Naar

26-09-2016 –

[bedrijf 3] BV, [woonplaats]

[bedrijf 5] Ltd, [woonplaats]

Lading op 26 september 2016:

[medeverdachte 4] / [bedrijf 3] verzoekt per e-mail om 28 pallets accu’s te vervoeren.228

[woonplaats]

Een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 1 december 2016 werd de bedrijfsruimte in [woonplaats] , [bedrijventerrein 3] , [straat] doorzocht. In de ruimte werden schroevendraaiers, diverse soorten zwart en transparant verpakkingsfolie en meerdere goederenlijsten aangetroffen. In de ruimte werden ook etiketten gevonden van onder andere tassen/zakken en verder lag er een grote sporttas. Van de goederen en doorzoeking werden foto’s gemaakt. Op de foto’s is onder meer te zien:

- een hoeveelheid vuilniszakken, gevuld met zwart en transparant verpakkingsfolie;

twee groen gekleurde dozen waarop een accustarter staat afgebeeld. Deze dozen zijn overeenkomstig aan de dozen van de accustarters die in de deelonderzoeken ‘Creek’ en ‘Wheat’ werden aangetroffen;

 • -

  pakbonnen van transporten van [bedrijf 3] ;

 • -

  een rol bubbelfolie;229

- een vorkheftruck.230

Een getuigenverklaring van [getuige 16] , verkoper van de vorkheftruck, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

We hebben de aflevering van de vorkheftruck verzorgd op het volgende adres:

[bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .

Op 11 april 2016 werd contact opgenomen met het bedrijf over de aankoop van de vorkheftruck en de aankoop is op [2016] afgerond. De vorkheftruck kostte 5.820,- pond en is contant betaald.231 De persoon van [bedrijf 4] Ltd stelde zich via de mail voor als: [medeverdachte 4]232 met e-mailadres: [e-mailadres] @icloud.com.233

Een getuigenverklaring van [getuige 17] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 1 december 2016 bracht ik een bezoek aan [bedrijf 4] Ltd, [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] .234

Tijdens de doorzoeking werd door mij het volgende voorwerp in beslag genomen:

een plastic flesje van ‘KA’ limonade (pineapple), aangetroffen op de trap in de loods (kenmerk bewijsmiddel: JP/16/01/12/16).235

Een rapport van een match van de Nationale Databank (Verenigd Koninkrijk) van 28 december 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Rapport van een match van de Nationale DNA Databank tussen:

 • -

  naam verdachte: [medeverdachte 3]

 • -

  geboortedatum: [1986]

 • -

  type monster: wangslijm verdachte

 • -

  DNA Profiel: volledig

en

 • -

  kenmerk bewijsmiddel: JP/16/01/12/16

 • -

  type monster: speekselvlek

 • -

  DNA profiel: volledig.236

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20190626.1131), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Transportbedrijf [bedrijf 6] heeft op 20 april 2016 een transport voor het bedrijf [bedrijf 3]

[bedrijf 4] LTD met als lading starters/battery's uitgevoerd tussen [woonplaats] en [woonplaats] (Engeland).

Ik ontving van [bedrijf 6] meerdere mailwisselingen tussen [bedrijf 6] en [bedrijf 3] . Alle mails die afkomstig waren vanuit [bedrijf 3] waren ondertekend door [medeverdachte 4] .

In een mail van 21 april 2016 stuurt [bedrijf 6] dat de zending is ingeboekt om maandag te gaan lossen. Dat zou dan gaan om maandag 25 april 2016.237


In een gesprek tussen de gebruikers van PGP e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) en [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) van 21 april 2016 wordt het volgende gezegd:

[verdachte] : Onder gap

[verdachte] Kapper (04/21/2016)
[bedrijf 4] zijn eigen naam [naam] doen, bedrijf dat belt is [bedrijf 6] .

[verdachte] : Dit zijn gegevens wie je moet gebruike ok snap je het??

[medeverdachte 3] : Ik ben dus [naam] . Oke.

[verdachte] : Welke reden gaven ze dat ze niet vandaag of morge konde aflevere gap?

In een e-mail van 21 april 2016 stuurt transportbedrijf [bedrijf 6] een e-mail aan [bedrijf 3] met het verzoek om – met betrekking tot de lossing morgen in [woonplaats] – voor een ander nummer te zorgen.

Diezelfde dag stuurt [bedrijf 3] de volgende mail terug:

Contactgegevens afleveradres

[bedrijf 4] Ltd.

[naam]

[telefoonnummer] (hierna * [telefoonnummer] ).238

Een getuigenverklaring van [getuige 18] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik werk voor de [bedrijf 20] Ltd, verhuurder van [bedrijventerrein 3] , [straat] , [woonplaats] . Op 9 juli 2016 was ik aanwezig bij de Unit en ik stelde mij voor aan een man die op dat adres aan het werk was. Hij vertelde me dat hij [naam] heette. Hij was op dat moment een levering in ontvangst aan het nemen die met een vrachtwagen werd gebracht.239 De goederen bestonden uit auto-accu’s. [naam] vertelde mij dat hij voor [bedrijf 4] Ltd. werkte. Hij vertelde me dat hij op zoek was naar woonruimte in het Verenigd Koninkrijk. [naam] gaf mij zijn telefoonnummer: * [telefoonnummer] .240

Een tapgesprek (sessienr 5315), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Een gesprek tussen de gebruiker van telefoonnummer * [telefoonnummer] en de gebruiker van telefoonnummer *(….) op 28 juni 2016 om 23.30 uur:

De gebruiker van telefoonnummer * [telefoonnummer] zegt dat hij een keiharde klapband heeft gehad op de snelweg en in de middle of nowhere staat ergens in Londen.241

Een getuigenverklaring van [getuige 1] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 29 juni 2016 werd een witte Opel Combo met kenteken [kenteken] staande gehouden in Camberley (de rechtbank begrijpt: in Surrey, Engeland). De bestelbus had een volledig lekke linkerband. De bestuurder was [medeverdachte 3] ( [1986] ).242 Hij verklaarde dat hij vandaag vanuit Birmingham was gekomen en op weg was naar Londen. De auto werd doorzocht en er werd – onder meer – een tas met daarin een BlackBerry mobiele telefoon in beslag genomen.243 Het tijdstip van aanhouding van [medeverdachte 3] was 00.30 uur.244

Een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 3] door de Engelse politie, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 3] : Ik was vandaag (29 juni 2016) onderweg van Birmingham naar Londen.245

[medeverdachte 3] : Ik verbleef in Birmingham in het [hostel] .246


Verbalisant: Er zijn wat spullen in de auto aangetroffen, waaronder een tas met een
BlackBerry telefoon. Is dit van u?

[medeverdachte 3] : Dat is van mij.247

Een getuigenverklaring van [getuige 19] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de in beslag genomen witte Opel Combo met kenteken [kenteken] onderzocht. In de auto, tussen de bestuurders- en bijrijdersstoel lagen een aantal documenten:

 • -

  een ‘Dangerous Goods Declaration’ met daarop:

 • -

  gegevens verzender: [bedrijf 3] BV, [adres] , [woonplaats] ;248

kenmerk: [kenmerk] ;

een doos waarop stond vermeld: [bedrijf 4] Ltd [bedrijventerrein 3] [straat] , [woonplaats] ;

een doos waarop stond: ‘aantal en type verpakkingen, beschrijving goederen’ met de volgende inhoud:

‘accu’s nat gevuld met zuur elektrische opslag 988 stuks 28 pallets (….) accu’s zijn op pallets verpakt. Pallets zijn verpakt met krimpfolie.

meerdere dozen van ondergetekende [bedrijf 3] BV, [woonplaats] , 06/06/2016, waaronder:

doos 1, voorzien van de gegevens: [bedrijf 4] Ltd [bedrijventerrein 3] [straat] [woonplaats] , en telefoonnummer * [telefoonnummer] ;

doos 2, voorzien van de gegevens: [adres] , [woonplaats] ;

doos 3, voorzien van de gegevens: [bedrijf 3] BV, [adres] [woonplaats] en telefoonnummer (* [telefoonnummer] );249

doos 6, voorzien van onder meer de volgende informatie:

 BT ACCU ‘STARTER ACCU’ 220AH 3 pallets 2074,20;

 BT ACCU ‘STARTER ACCU 220AH 3 pallets 1653,60;

doos 13, voorzien van handgeschreven tekst: ‘Zegel nr. [nummer] ’;

doos 22, voorzien van de gegevens [bedrijf 4] LTd;

doos 24, waarop stond ’13-06-2016 Rowley’;

een paklijst van [bedrijf 4] Ltd, [nummer] , [woonplaats] met als omschrijving:

 BT ACCU STARTER/ACCU 3 pallets;

 BT ACUU STARTER/ACCU (…);250

- een factuur met vervaldatum 18 augustus 2016 van een tapepistool, pakket tape en bubbeltjesplastic.251

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , Engels opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb onderzoek gedaan naar de reisbewegingen van [medeverdachte 3] . Uit gegevens van verschillende reisorganisaties blijkt het volgende:

Datum

Reis

Vervoer

Reiziger

15-03-2016

Amsterdam –> Gatwick (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

09-04-2016

Amsterdam –> Luton (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

28-05-2016

East Midlands (VK) –> Amsterdam

Vlucht

[medeverdachte 3]

06-06-2016

Groningen –> Southend (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

14-06-2016

Birmingham (VK) –> Amsterdam

Vlucht

[medeverdachte 3]

16-06-2016

Amsterdam –> Birmingham (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

30-06-2016

London (VK) –> Amsterdam

Trein

[medeverdachte 3]

30-07-2016

Amsterdam –> Birmingham (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3]

06-08-2016

London (VK)–> Amsterdam

Trein

[medeverdachte 3]

26-09-2016

Amsterdam –> Gatwick (VK)

Vlucht

[medeverdachte 3] 252

Een getuigenverklaring van [getuige 20] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben eigenaar van het [hostel] in [woonplaats] . Ik heb aan de hand van accounts records een ruwe schatting gemaakt van wanneer [medeverdachte 3] bij ons heeft verbleven:

Data

Verblijf

17-04-2016

10 nachten

tussen 11-05-2016 en 31-05-2016

17 nachten

06-06-2016

4 nachten

16-06-2016

11 nachten

30-07-2016

7 nachten verbleven, waaraan op 04-08-2016 nog 2 nachten zijn toegevoegd

[medeverdachte 3] heeft alles contant betaald.253

Transportbrieven

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer: 201906251000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb de transportbrieven die in de onderzoeken 09Napoles, Creek en Cigua in beslag zijn genomen onderzocht.254 Bij meerdere transportbrieven uit 2016 met als opdrachtgever [bedrijf 3] is de contactpersoon van [bedrijf 3] : [medeverdachte 4] . Drie transportbrieven uit onderzoek Cigua uit 2016 zijn ondertekend door [naam] als ontvanger.255

Minimaal 25 van de vrachtbrieven die in de onderzoeken 09Napoles, Creek en Cigua in beslag zijn genomen zijn geleverd door: CMRconcurrent is onderdeel van Logistiekconcurrent.nl. De brieven zijn daar besteld of samengesteld middels een door CMRconcurrent/ Logistiekconcurrent aangeleverd softwareprogramma.256

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181113), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Via de website van Logistiekconcurrent is met e-mailadres [e-mailadres] @icloud.nl op naam van [medeverdachte 4] van [bedrijf 3] een software programma gekocht. Een salesmedewerker van het bedrijf Logistiekconcurrent verklaarde dat met dit programma CMR formulieren konden worden gegenereerd.257

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdens een doorzoeking in de woning van [medeverdachte 1] in [woonplaats] op 8 oktober 2018258 is op de vloer van de slaapkamer van [medeverdachte 1] een doos aangetroffen met daarin zo’n 50 á 100 originele blanco CMR-vrachtbrieven. Dergelijke vrachtbrieven zijn vrij verkrijgbaar en te bestellen via onder andere logistiekconcurrent.nl.259

De vacuümzakken waarin verdovende middelen waren verpakt

Een rapport van het bureau Analyse en Onderzoek van de politie (documentcode 181113.1200), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 12 november 2015 stuurde de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] ) het volgende e-mailbericht aan de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net:

‘Maat kunnen we hase leveren in uk om te beginnen 5 kilo’.

Met "hase" wordt waarschijnlijk "haze" bedoeld, wat een bepaalde wietsoort betreft.260

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181129.1005), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 vond een doorzoeking plaats in de loods bij de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] in [woonplaats] . In een stalen stelling naast een trap op de begane grond werden twee sealapparaten aangetroffen. Deze zijn op 27 november 2018 in beslag genomen. Op de sealapparaten lagen een sporttas en een kartonnen doos met daarin plastic.261

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 27 november 2018 ontving ik, verbalisant, een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 35, voorzien van SIN AAKL7916NL.262 Deze vacuümmachine werd in beslag genomen op 27 november 2018 in de loods achter de woning aan de [adres] te [woonplaats] .263

Een getuigenverklaring van [getuige 11] , opsporingsambtenaar bij de NCA, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bewijsmiddel [T] 0020 in zak met het nummer BA01494986 werd geopend. In de zak zaten vijf blokken die in thermisch verzegelde zakken zaten; een aantal was dubbel verzegeld. Op 4 blokken zat een FIFA voetballogo met blauwe stippen. Eén van de blokken was voorzien van zwarte tape met een rode streep. 10 thermisch verzegelde zakken werden apart gehouden en geplaatst in verzegelde zak P05016412 die ik, [getuige 11] , overleg aan de Nederlandse opsporingsambtenaar [verbalisant] .264

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 2017085110-111), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant [verbalisant] , ontving van [getuige 11] een verzegelde zak met nummer P05016412 met daarin: 10 vacuümzakken, veiliggesteld vanaf 4 blokken voorzien van een FIFA voetbal logo en blauwe plakstippen en 1 blok met zwarte verpakkingstape en rode smalle tape.265 De vacuüm zakken zijn als volgt ingevoerd:

P05016412: SIN AAIX4444NL t/m SINAAIX4453NL.266

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].267

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuüm zakken AAIX4444NL t/m SINAAIX4451 en vacuümsealmachine AAKL7916NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.268

Een proces-verbaal van bevindingen (aantreffen groene sticker), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In de loods bij de woning van [medeverdachte 2] werden vacuümmachines en een hoeveelheid plastic zakken in beslag genomen, deels verpakt in een kartonnen doos en een zwarte sporttas. Ik zag dat op één van die plastic zakken een groen rond stickertje was geplakt met een doorsnede van 8 mm.269 Soortgelijke ronde stickertjes in de kleuren blauw en geel werden aangetroffen op plastic vacuümzakken, afkomstig van een zending in England onderschepte verdovende middelen. Wij zagen dat deze stickers gelijksoortig waren aan de groene en dezelfde doorsnede bleken te hebben.270

Een proces-verbaal van bevindingen (proces-verbaalnummer 1906120901), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op camerabeelden van de woning met bedrijfsruimte aan de [adres] in [woonplaats] van [medeverdachte 2] is op 13 september 2018 het volgende te zien271:

- [medeverdachte 1] rijdt het terrein op, stapt uit en omhelst [medeverdachte 2]272;

 • -

  [medeverdachte 1] pakt een tasje van de achterbank en laat de inhoud aan [medeverdachte 2] zien. [medeverdachte 1] draagt in zijn handen een doos die hij uit het tasje heeft gehaald. Ze gaan naar binnen.

 • -

  [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] komen naar buiten. Het lijkt alsof [medeverdachte 2] een stapeltje briefgeld opvouwt en er een elastiekje omdoet.273

 • -

  [medeverdachte 1] tilt een koffer van de achterbank. De koffer wordt naar binnen gebracht.

 • -

  [medeverdachte 1] rolt een koffer naar de bedrijfswagen van [medeverdachte 2] . Hij draagt een handschoen.274

Versleutelde e-mailberichten van april 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20181228.0945), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hieronder volgt een overzicht van berichten in de aanloop naar het transport van woensdag 20 april 2016.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

8 april 2016

[verdachte] : Ik tex jou morge als me man kan geven die is dan in lon of bm.

9 april 2016

[verdachte] : Hebbe alleen 1 probleempje met onze tp we krijge die jonge wie alles regelt
niet meer te pakke denke dat die vast zit ma [bijnaam] heeft zo afspraak om eve
uit te zoeke hoe en wat.

Ja van 40 bro maar dan is iets vertraging want dan neemt [bijnaam] alles over.

Nee we moete alles eve omzette straks weet ik meer ik ga zoiezo wel probere volgende week eruit te kunne.

Hij tex me net had storing pff tp gaat maandag morge wel eruit broer gelukkig.

Ja je krijgt straks adres bro. Ik ga eve vragen. Code is [naam] .275

------------------------

[bijnaam] (04/09/2016 @ 7:12 pm)

Sorry vd vertraging. Had problemen met die telefoon. Ze kunnen het ophalen bij mij. Pc: [postcode] .

-----------------------

Postcode [postcode] behoort toe aan een adres in Londen.

[medeverdachte 3] is op 9 april 2016 van Amsterdam naar Londen gevlogen.

10 april 2016

[verdachte] : Volgende week brurr heb je goede klabte die erop wille? Genoeg ruimte bro.

11 april 2016

[verdachte] : Ok brurr ik heb tp hahah.276

Bro tp gaat next week hoeveel heb je??

Tp 100 gaat next week 40 weet niet of op tojd terug is.

Ja klopt maar ga nu eve die 100 vulle.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

11 april 2016

[verdachte] : Volgende week gaat tp uk weer.277

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

11 april 2016

[medeverdachte 3] : Morgen bezichtiging huisje. Alleen even auto regelen. Dan vanaf maandag
aan de bak. Ik ga morgen naar london dan. Moet auto hebben.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

[2016]

[e-mailadres] : Pak dan taxi naar adres heftruck. Kijk je zakken zo even na. Of je geen
papiertjes met adres of wat dan ook bij je heb. Voordat je gaat rijden. Is mooi
kunnen we ook een stash inmaken. Een opel of vauxakl is dat toch, met houten
laadvloer?278

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[2016]

[medeverdachte 3] : Moet vrijdag die auto hebben. Ben vanuit bham naar london gekomen voor onze vriend (…). Werk start maandag.279

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) en de

gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpmails.net

[2016]

[medeverdachte 3] : Bro gaat lukken anders zoek ik nu zelf iets? Zo rond de 1200. Not registered to my name. En kan er een schoon iemand op? Thanks. Dan rij ik mee naar london. 280

[PGP-mailadres] : Dat kost geld om op iemand ze naam te zetten. Die kan 1000 pond ervoor vrage is dat goed?

[medeverdachte 3] : Als het een goed iemand is, en jij pakt die verantwoording, kan het.

[PGP-mailadres] : Ik pak geen verantwoording pik. Dat is bij jou.

[medeverdachte 3] : Hoe zeker kan ik zijn dat het geen bekende is van de smeris etc. Dat is niet mijn verantwoording.281

[PGP-mailadres] : je auto staat klaar je hebt pap toch?282

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

[verdachte] : Morge gap [bijnaam] kan huis huren maar heeft nu te weinig makkelijste is om als
jou mensen klaar zijn hem die pap te geven maar tot eerste tp eve in goedkoop
hotel of hosting te laten slapen wat denk jij?283

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net en [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

13 april 2016

[verdachte] : Alles goed gap? Lukt alles een beetje? Had je ook al een mooie tassen zaak
gebonde om af te geven?

[medeverdachte 3] : Ja gaat aardig. Ben nu nog steeds met die auto bezig en dan richting bham
rijden. Daar hotel pakken tot zondag. Tassenzaak vind ik in de buurt.

[verdachte] : Ok top paj gewoon nette goedkope tasse waar er 20 30 ingaan.

[medeverdachte 3] : Heb hier nu nog 1200p. Hotelletje tot zondag of maandag 320 max, tasjes
100, brandstof en vreten en beltegoed. Red ik wel toch? Vrijdag komt
heftruck op adres. Enige wat ik nu nog moet hebben is woonruimte.

[verdachte] : Ja klopt dat komt wel goed en denk dat je morge weer pap aan kan pakke.284

Gesprekken tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

13 april 2016

[verdachte] : Middag maat vraagje heb je wat voor uk? Volgende weet gaat die.285

14 april 2016

[verdachte] : Had jij eem richt lijn maat wat je heb v uk?

[PGP-mailadres] : Daarom moet ik jou hebben, weet niet op welke ik kan birmingham of london weet niet wat ik moet betalen?

[verdachte] : Ok maat word bm en kost 2rug286

[PGP-mailadres] : Oke maat wanneer inleveren en afgeven in birmingham?

[verdachte] : Inlevere dingsdag/ woe weg dond daar als vroeg is dond afgeven als later is vrijdag ochtebd afgeven.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[verdachte] : Morge bro hoe wil jij doen met pap? En wat had jij in gedachte voor jou jonge? Dan gooi ik het straks in de groep.

Nee paal word betaalt omdat paal toen een dure vrouw had en geen geld om te investere broer!

Ik ga overlegge maar 100 pp word te gek denk ik.

En laat me weten ober tp pap of je dt van jou enzo er al af laat hale

Wil iedereen betale vandaag.

En kijk voor tp’s aantallen waar qe opkomen vandaag

Ja dat is het de rest wat overblijft moet naar ons dan kunne we alles weg gaan strepen.

Ja daarom die kat komt erbij alles dus blijft denk weinig over x erop doen we dan restant vd koste wij hebbe de meeste koste broer

Ik doe het nog voor de kids voor mezelf ben ik al lang lang klaar.

Ok vraag [bijnaam] eve ik dacht vanaf 10u ofzo.287

En die wie hier opnaam heeft moet nog kvk wijzige staat op vorige naam en eigenaar ontmoete en huur betale kk katvangers pffff. Elke katvanger is een loser haha.

We gaan nu eerst 100 vulle en deze om de week doen of we moete echt genoeg klante hebbe.

We gaan 100 eerat vulle en als we echt genoeg hebbe doen we 40 maar dat moet eerst op papier alles in orse zijn

Hahaha bro ophale doen we zelf hij moet kvkverandere en eigenaar ziem van pand en huur betale bro.

Elke week waren we zoiezo niet vanplan broer 2 lijne om de week is beter en minder risk ook ivm paal.

Kijk kapper zeg als die 40 onze 100 gaat bijte schiet zoiezo niet op dan verkope we deze hele lijn aan jou

Nee zie je verkeerd om de week verlagen we het risico broer.

Nee kijk we hebben express nu 2 lijnd om dan metbelke lijn om de week te gaan en deze gaan we kometen uitbreide van ons snapje naar 60 of 80 kijk en de bedoeling is dat we beide lijne vulle en niet half weg gaan snapje!288

Dan heb je verkeerd gedacht bro als we om de week gaan spreide we risico en is de kans groter dat we langer lopen broer we kunne hier nog 10 pings aan versturen maar het gaat op onze manier of we stoppe wil er geen ruzie over.

Kijk broer met tp moet je na ons luistere wij weten hoe dit werkt en hebbe ervaring snapje wij gaan niks forcere meer want je ziet hoekang het duurt voordat je weer nieuw systeem heb en alles geregelt. En nee tp blijft zelfde.

Nee broer we gaan om de week. 289

[De rechtbank begrijpt: ‘woe’ = woensdag 20 april 2016].

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

14 april 2016

[e-mailadres] : Heftruck komt morgen ochtend. Zorg dat je er dan ben. Maak hem gelijk goed
schoon. Alle stickers en plaatjes eraf.290

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net en [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

14 april 2016

[verdachte] : Morge gap hou eve alle koste bij aub wie je maajt goed dan dat als ik erom
vraag je mij eve door kan sture goed

[verdachte] : Morge neem jij die heftruck in ontvangst tog?

[medeverdachte 3] : Ja heftruck regel ik ontvangst. Daarna komnt een vriendin van me die hier
woont helpen met huisje vinden enzo. Zij denkt dat ik hier fotografie cursus
kom doen.291

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

14 april 2016

[PGP-mailadres] : Je moet zaterdag ook pap bij hem pakken 12300.p

[medeverdachte 3] : Morgen heftruck installeren. Dan komt die chick uit london. Zij kan helpen met woning huren. Dat van cash is onzin. Vragen bijna alemaal bank gegevens. Dus aangezien er niks gaat gebeuren in die osso open ik rekening en huur.

[PGP-mailadres] : Ja precies is gewoon afgeven allemaal en anders moet je checken of ze een stash kunnen maken voor pap ofzo snap je.

[medeverdachte 3] : Is geen pap gelukkig. Stash gaan we maken. Alles doorgenomen. Is geen kattenpis moet ik je bekennen. Maar wie niet waagt wie niet wint.

[PGP-mailadres] : Je krijg je stash in de auto? Of huis? Ok pap hoef je niet te doen?

[medeverdachte 3] : Nee geen pap. Stash in auto. Alles wordt op zelfde dag uitgegeven, de dag ervoor lossen. Allemaal per 10 of meer rijden. Dus 2 dag zijn heel intensief. De rest rust of andere dingen doen.292

[PGP-mailadres] :: Heb je een tom tom?

[medeverdachte 3] : Nee. Alles afgeven in de buurt. Niet ver. Ga morgen plekken kijken zonder cam.293

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

15 april 2016

[verdachte] : Mij bevestige ze ook vandaag ik heb er zoiezo 20 en denk komt bij maar laat mijaar weten kan 110 op ligt beetje aan de maten.

Laat me weten als pap geregelt kan worde dan ronde we af.

(…)

Dinsdag ochtend afgeven woe eruit vrijdag daar.

Ok nee hoeft niet te helpen hij kan sleutel aan paal geven dan kan die katvanger met de eigenaar afspreje broer eve alles in orde maken.294

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

15 april 2016

[verdachte] : Middag ik vermoed dinsdag vacuum verpakt aub! Em dan eve een tape erom
wie van wie is.295

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de

gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpmails.net

15 april 2016

[medeverdachte 3] : Kom op man even prioriteiten stellen hier, is geen coffeeshop dit. Ben vanaf vandaag echt aan het werk namelijk, denk aan mijn veiligheid.296

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

16 april 2016

[medeverdachte 3] : Ik rij wel naar london gaat even duren. Waar moet pap afgegeven worden? En is hij klaar?

[PGP-mailadres] : Ja hij is klaar op 1000p na heb napo de berekening gegeven spreek met elkaar een punt af.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadressen [PGP-mailadres] @activeshield.net en [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

16 april 2016

[verdachte] : Waarom rekene ze niet alles af gelijk? En ja laat ze maar aan [bijnaam] geven en stuur mij eve calculatie!

[PGP-mailadres] : 28500 – 14200 = 14300 – 2000p = 12300. Hij geeft [bijnaam] nu 11300. Dan staat alleen 1000p open die geef die maandag af want wil hem hier snel zien om volgende job te bespreken.

[PGP-mailadres] : Morgen heb die die pap compleet, hij komt morgen pas naar me toe [bijnaam] is al in london dan pakt die pap aan. Wanneer gaan de wielen? Zijn we dan nog wel op tijd voor deze week?297

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

16 april 2016

[verdachte] : He gap ja hou het geld gewoon bij je en noteer alles ok! Ping me op deze andere heeft eve storing dus die andere kan jou ok niet bereike. Verders alles daar onder controle?

[medeverdachte 3] : Alles onder controle. Wacht nu op pap maar die gasten doen lang. Moet alleen nog even tasjes halen morgen.

[verdachte] : Ok gap wat voor auto heb je?

[medeverdachte 3] : Combo opel. Oud beestje maar rijdt prima.

[verdachte] : Ok en dan zoveel geld betale?? Dat zijn geen profesionele gaste wie jou van een oude kk auto voorzien gap dat kan echt niet met dit werk!298

[verdachte] : Ok gap gaat helemaal goedkome. Geld voor jouw wil je dat we dat aan jou geven of aan die andere??

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

16 april 2016

[verdachte] : Nog wat klante gesproke??

Is te duur bro maar ik ga overlegge.

Dat kan toch pas maandag bro wacht tot dan hebbe we zeker dat pand bekeke

Wat is ink en verk bro?299

Delen bro niet zo miereneuke! Weet je ak verkoop boor doe 7vieze??

17 april 2016

[verdachte] : Die is gek ik zet niet mee broer is weinig winst doe maar tp gewoon extra.

[verdachte] : Is 3rug winst bro min tp enzo die gozer denkt zeker dat ik vam gistere komt welje mongool gaat er nu16rugge investere voor 3rugge winst??

[e-mailadres] : Heb m doorgestuurd broer. Kijken wat ie zegt, wat is nu de prijs van vies? Inkoop is 15.750.

Wat is de prijs wat we moete hebben? Geef ik t door.

[verdachte] : Kan je me eve jou aantalle sturen wie zeker mee gaan? Jij had tog 20/35/7??300

[e-mailadres] : Broer hij wil voor ons -8 wisselen als we meedoen zegt 24 procent winst die
jongen van 7 wat denk je broer? Of wil j alleen tp pakken op hem?

[verdachte] : Vraag is hoeveel winst er over blijft dan??

Ja doe maar broer ik zet wel mee moet die pap hebbe?

[e-mailadres] : Hoe jij wil broer anders doen ik t alleen voor jou dat j tp word gevult.

[verdachte] : Ja ga vragen nu gelijk wil jij niet meezette dan?

Dinsdagochtend alles aanlevere bro gevacumeerd aub.

[e-mailadres] : Ok broer doen ik dat.

[verdachte] : Ok broer verder geen meelopers?

[e-mailadres] : Sharkie 1 vies meedoen ook broer zal ik hem details vragen?

[verdachte] : 5rugge is te weinig bro

[e-mailadres] : Broer j gunt me echt niet he met die tp? Kann misschien nog andere klant 7 duren doen broer, wilt betalen 28 p kann j doorsturen. Pakken we 5000 euro winst. Kann pakken voor 25000.301

[e-mailadres] : 5 rug t weinig? (…) betaal ik jou als eerst uit met die duur.

[verdachte] : Ok bro maar als jij 25 euro betaakt en 28p terugkrijgt heeft geen zin dan betale ze je onder de markt ik krijg zelf makkelijk 30p bro.

[e-mailadres] : 45 + 7 ga ik nu bevestigen broer en wil naar een klant 7 duur gooiden zitten we op 59.

Die klant wil 28 betalen in brimingham.

We moeten vies inkoop betalen broer. Heb net toevallig voor 7 duur getex wacht op antwoord.

[verdachte] : Dinsdag bro tijd en locatie hoor je morge goed?302

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

17 april 2016

[medeverdachte 3] : Is het niet een idee dat ik nu terug naar NL kom om er bij te zijn als het erin gaat? Maakt stuk makkelijker.

[verdachte] : Dat zou misschien wel een idee zijn ja maar dat bevestig ik je vandaag goed?303

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

17 april 2016

[verdachte] : Ligt aan prijze gap top spulle koste hier nu 25/26 en als je dan maar weinig beurt heeft geen zin. We zitte nu precies in de overgang dat bij ons duurder word en uk eve blijft staan je moest haast wel 32p beure wil he interessant zijn.304

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

18 april 2016

[e-mailadres] : Zal ik zo de planning maken met [bijnaam] ? Voor morgen ochtend?

[verdachte] : Ok en nog wat van 7 gehoort?

[e-mailadres] : 7 duur ga ik nogmaals vragen broer, vandaag 100 procent bevestig van jah of nee ga ik ook de planning van morgen daarop aanpassen broer.305

[verdachte] : Poei moet je [bijnaam] vragen bro

[e-mailadres] : Heb j afmetingen me vriend van vieze vraag of die z half moet laten of 2 opmekaar moet vacumeren??

[verdachte] : Bro stuur mij eve de inkopen en verkopen aub zodat ik dat netjes bij kan houden.

[e-mailadres] : Top ga ik doen broer, sharkie viezen schijnen echt toptop te zijn licht van kleur en sterk pakken we voor 15.500 broer die andere heb ingekocht voor 15.750 broer. 2 per group broer. Verkoop ga ik vagen stuur ik door, kann jij nix met duren, sharkie pakken we scherp broer.

Onder broer dan weet j dat hij verkoop z minimaal 16 op markt, wij hebben 15,5 gekregen voor die stuk en als j wil kopen is het 15750 onder… En verkoop staat er ook op

[verdachte] : Ja had geleze bro laat me maar weten wanneer je die pap moet hebbe dan laat ik afgeven bro.

[e-mailadres] : Broer hoe gaan we t werk met afgeven? Denk beste afspraak maken en bij afspraak met tokan afgeven denk dat is het beste of hadden jullie wat anders in gedachten broer?306

[e-mailadres] : Okidoki. Hoeveel totaal zit erop? Van mij kant heb ik

30,5 shark

7

20

Zijn er 57,5 stuks totaal. Hoeveel heb jij er broer?

[e-mailadres] : Komt ie aan jongens dit is de planning voor de ochtend:

-09.00 kale 20 (Opel blauw)

-09.30 golu 7. (volkswagen creme)

-10.00 shark 30.5 (maroc zilvere hyundai)

Totaal 57,5 stuks van 3 groepen.

Die van shark 30.5 zitten 2 duren tussen.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz en de gebruiker van

e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] )

18 april 2016

[medeverdachte 1] : Yoo ik stuur je later op de dag adres voor morgenochtend.

Hoeveel klanten heb je maat eerste om 9u sochtends

[e-mailadres] : Maat had alles als doorgenomen met [bijnaam] , 9 uur, 9.30 en 10.00 uur. Op het adres wat hij me heb gegeven makro.

Heb j afmetingen me vriend van vieze vraag of die z half moet laten of 2 opmekaar moet vacumeren ??

[medeverdachte 1] : Doe maar half altijd beter.

[e-mailadres] : Heb je de maten voor me? Wie pakt aan morgen maat?

[medeverdachte 1] : Ik pak aan. Alle 3 zijn aparte klanten vriend?307

[e-mailadres] : Yes alle 3 aparte klanten. Broer hoe gaan we t werk met afgeven? Denk beste afspraak maken en bij afspraak met tokan afgeven denk dat is het beste of hadden jullie wat anders in gedachten broer?

[e-mailadres] : Komt ie aan jongens dit is de planning voor de ochtend:

-09.00 kale 20 (Opel blauw)

-09.30 golu 7. (volkswagen creme)

-10.00 shark 30.5 (maroc zilvere hyundai)

Totaal 57,5 stuks van 3 groepen.

Die van shark 30.5 zitten 2 duren tussen.

[e-mailadres] : J ken 2 van die group die van 7 ken j alleen niet.

[medeverdachte 1] : Ja idd.308

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

18 april 2016

[verdachte] : Morge gap kan je eve een nr sturen zodat tp je kan bereike als ze komen lossen? Dan moet je wel engels praten he?

[medeverdachte 3] : Ja geen probleem mijn engels is perfect.309

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

19 april 2016

[medeverdachte 1] : Ben er.

Is niet die kale he.

Is gelukt.

[e-mailadres] : Nee andere maroc, kale is 10 uur.

Toppie.

[medeverdachte 1] : Ik ook over 2 min.

Ben met hem maat

Ook gelukt.

Lekker he als iedereen op tijd is, is top zo.

[e-mailadres] : Top aangepakt?

[medeverdachte 1] : Haha ja die moet een dure afstaan.

[e-mailadres] : Top ik vraag als anderen op schema is.

[medeverdachte 1] : Is goed.

[e-mailadres] : Jahzeker zo moet t voortaan met alle klanten, wie laat komt krijgt strafpunten! Hahaha. Of alles afpakken en in beslag! Hahah.

Kale maroc is er met 10 minuten maat.

[medeverdachte 1] : Ook gelukt. Echt perfect verlopen maat.

[e-mailadres] : Alles keurig op tijd voor tijd afgegeven.310

Hopen dat alles goedkomt. 30.5 was 32 geworden dus zittien op een totaal van 59 van mijn.

[medeverdachte 1] : Die 7 waren nirt vacuum verpakt.

[e-mailadres] : Bro die dingen waren niet vacuum getrokken ik laat z aan die jongens doen.

[medeverdachte 1] : We hebben ze verpak.

[e-mailadres] : Topper dank je. Welke aantallen gaan erop geef ik het door.

[medeverdachte 1] : 79 maat. 311

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] )

19 april 2016

[e-mailadres] : Alles keurig op tijd voor tijd afgegeven.

[verdachte] : Ok top bro.312

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

19 april 2016

[e-mailadres] : Wat voor blokken kan jij regelen?

[verdachte] : Blokke met 777 erop maar alles is duur maatje nu voor goede spulle en hoor net dat er ook wat vochtigere tusse zitte.

Vrage mij 25.313

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @pgpsafe.net (vertaald vanuit het Engels)

21 april 2016

[e-mailadres] : Zien we je morgen of zat?

[medeverdachte 1] : Morgen vriend.

[e-mailadres] : Waar ben jij zodat ik weet hoe laat ik moet vetrekken.

[medeverdachte 1] : Birmingham.314

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

21 april 2016

[verdachte] : Onder gap

[verdachte] Kapper (04/21/2016 @ 11:27 am)

[bedrijf 4] zijn eigen naam [naam] doen, bedrijf dat belt is [bedrijf 6] .

[verdachte] : Dit zijn gegevens wie je moet gebruike ok snap je het??

[medeverdachte 3] : Ik ben dus [naam] . Oke.

[verdachte] : Welke reden gaven ze dat ze niet vandaag of morge konde aflevere gap?315

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @activeshield.net aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

21 april 2016

[e-mailadres] : Waar was truck aangekomen? Bij de boot. Maandagochtend komt tp.

Het transport dat op woensdag 20 april 2016 door [bedrijf 3] BV vanuit Nederland naar Engeland werd verzonden is op maandag 25 april 2016 door transportbedrijf [bedrijf 6] afgeleverd bij [bedrijf 4] Ltd te [woonplaats] .316

Versleutelde e-mailberichten van mei 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190614.1616), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen uit de maand mei 2016 die vermoedelijk betrekking hebben op de transporten uit het onderzoek Cigua.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

13 mei 2016

[verdachte] : Morge gap zorg je dat die tp telefoon aam heb em dat je bij pand bent tp ging losse dan jou lading ophalen.317

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

13 mei 2016

[medeverdachte 1] : Yoo maat heb pap voor je.

Ja is goed 10 carpool kan je haje komen bij ngein.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

14 mei 2016

[verdachte] : Ok top tog hoeveel geld moet je hebbe?

Ben je in bm nou?

Ok ik geef je mail aam een vroend van die gaat je 1000£ gevem dan.318

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @pgpsafe.net

15 mei 2016

[verdachte] : Morge topper die handel is ok ik ga straks eve uitkoke en had foto na klant gestuurt die zij we gaan ervoor dus ga ze kope en als we jou tp kune genruike hooie we ze erop en desnoods doe vieze dr bij.

Ik koop 10 van deze blokke want klant pakt er al 5 en dan hebbe we 6x vies ligge heb je al vaker met ze tp gewerkt? Weet je hoe het gaat en of er meer op gaat?

Ok topper gaat zoiezp goedkome tp van mij gaat domd eruit maar word pas ma afgelevert dan vanwege het weekend dus we gaam zoiezo.

Spulle zijn top koke dikje. Dikke 9 uit geur vind zelf niet super pak ze morge gap.

Weet jij wat tp mee wilt lopen?

(…) dan gooi ik wel op onze tp beter gap.

Doet die klant niet gap is echt een zeiker wou hem er 15 sture maar wilt er maar 10 en pakt helft op crediet em die 6 voeze weet je dat is eve uitprobere.

Nee dan gebruik ik lekker me eige wiele gap ik kan andere top wiele pakke.

Ik gooi die vam ons bij die wiele vam dond erop gap

Gaan er meer op gap maareen serieuze groepe en scan proef lading stage top systeem veel mee gewerkt al.319

Ik paj ze denk v 17,5p gap wat kan jij beure?

Ok spulle ligge lon me jonge in bm maar regel wel eve iets 2 stuks doen?

Kwaliteot gap moete ze zelf checke ik hen er de balle verstand van.

Me chaf heeft pgp gap.

Ja is mijn man komt van hier geneurt niks gap ik heb met ze mail al doorgegeve om aam te pakke gap.

Ik laat mijn man aanpakke morge.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

15 mei 2016

[verdachte] : Avond gap kan jij morge eve tusse iets in regele dus 2x vieze aanpakke em afgebem. Is beide in lon dus wat je doet je pakt aan em laat amdere klant 20 min later in die buurt komen.

Laatij weten aub hoelaat en waar je aanpakt dan ga ik afspraak makem om af te geven.320

16 mei 2016

[verdachte] : Morge wat heb je afgesproke??321

Ok dam ga ik afspraak maken om af te geven om 14u uk tijd doen?

Ja kan ook gap.322

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [postcode] @pgpsafe.net

16 mei 2016

[verdachte] : Morge gap me man pakt romd 13u aan. Jou man haalt direct op als mij man
heeft gap?323

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

16 mei 2016

[verdachte] : Je was 40min te laat krijg ik te horen gap vandaar maar word nu geregelt ga
aub miet mde metro enzo in met die spulle wacht daar in de buurt.

Ze kome met grijze vw golf ophale code is [bijnaam] .

Wat voor klere draag je?

Ok ga doorgevem.

Heb je geld ontvange??

Top gap gas op die lollie hahah.

Is het gelukt? Ik ga eve zegge dan.324

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @pgpsafe.net

16 mei 2016

[verdachte] : Is afgegeve gap.

Net die spulle gekicht gap 1x aa en 9x eagle. We gaan nog eve stampe ok.

Uit onderzoek 26Koper is gebleken dat ‘Adelaar’ (Eagle) mogelijk een benaming is voor een kilo cocaïne.325

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20180914.1323), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen, afkomstig uit de PGPsafe-server.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @pgpsafe.net

17 mei 2016

[verdachte] : Je ziet het hoe kut het is he met die vieze die amdere wie heb aamgepakt eerkt er gewoon mee is alleen voor spuite gekoof ik.326

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190614.1616), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen uit de maand mei 2016 die vermoedelijk betrekking hebben op de transporten uit het onderzoek Cigua.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

17 mei 2016

[verdachte] : Wat had je voor uk is zondag inlevere maat ma weg woe daaezp.

18 mei 2016

[verdachte] : Morge maat nog niks voor uk??

Die is alweer continu gegaan maat we hebne 2systeme gaan om de week is nog ruimte voor rond de 30/40 ligt aan vorm.327

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @pgpsafe.net

20 mei 2016

[verdachte] : he gap trouwens er ligge 20 van die bruine wie wij oom gaan sturen die kunne we jou mensen alvast geve als je wil wij krijge er 10 nl projs en 10 krijge we voor leuke prijs.

lk heb nu net gepingd die 10 van ons koste gewoon nl prijs en die 10 van hun dan krojge we 1000p onder de markt maargoed de prijs bepale wij natuurlijk.

Die prijs na hun toe komt goed gap maar dacht dan kunne we direct starte en
wissele doen we niet via neef hoor gap dat duurt echt te lang ik heb andere
wisselaar die is top en smel.

Ok geen probleem gap maar die 6 vieze van ons zelf wel sturen ook naar ze??

Die 6 zijn al bij tp die moet die hoe dan ook wel gaan verkope he gap??328

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

20 mei 2016

[verdachte] : Morge maat had jij al eem richtlijn hoeveel jij op tp ging zette

Morge maat had jij toevallig tp voor takke naar uk?

Ja zondagochtend als kan maat maar takke tp heb ik intereesse in wil eve weten wat min aantal is enzo.

Avond maat gooi er maar op maat.

21 mei 2016

[verdachte] : Ok maat ga ik nu overlegge vavumere ze het zelf dubbel aub?329

Ok top. Die [bijnaam] oor gaat je pinge om af te spreje. Waar ligt het maat?

Nog wat van takke tp gehoort?

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

21 mei 2016

[medeverdachte 1] : Yoo zullen we die 10 bij haje carpool.ngein doen maat om 11u.

Nee zondag is goed als die sporttas heedt.330

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

21 mei 2016

[verdachte] : Hey gap je moet rustiger te werk gaan er waren accu’s kapot en lekte accu
zuur als ze dat zien.krijge we gezeik dus aub werk rustig en met beleid ja??

22 mei 2016

[verdachte] : Hoe is het gap? Heb je alles gereegelt de juiste tasse of koffers auto?? Woe komt die aan maar misschien dinsdag dus alles moet gereegelt zijn aub.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

22 mei 2016

[verdachte] : Zitte er incl jou 94 op vieze en dure maat.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @pgpsafe.net

22 mei 2016

[verdachte] : Morge topper op tp zitte er 94 incl doe 10 en 6 vieze van.ons alleen blokke en vieze.331 We geven jou jongens gewoon direct die 6 stuks tog?

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

23 mei 2016

[verdachte] : Ja is goed gap morge of woe is er werk. Je word gebelt dus zorg dat je bereikbaar bent en laat ons direct weten hoekaat ze komen bezorgen ok?? Diezelfde gast komt morge weer pap brenge kan je me postcode sture vlak bij jou? Dan regel ik dat je morge weer grootste gedeekte kan afgeven.332

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] )

26 mei 2016

[medeverdachte 3] : Dat zou betekene dat hij superman heeft? En dat kan niet!! Die heeft die kerel

in die blauwe audi

[medeverdachte 1] : Je hebt ook niet van die 40/verwisselt tog

[medeverdachte 3] : Maar als ze geen rode sticker hebben, wat hebben ze dan??

[medeverdachte 1] : Je hebt alles goed gedaan maat! Zijn gewoon debielen.333

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 3] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

27 mei 2016

[medeverdachte 3] : Hij zegt dat ik 5 rug krijg en dat is denk voor beide rondes die ik heb gedaan. Aardige aantallen hoor haha.334

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

31 mei 2016

[verdachte] : Morge maat uk is zondag inleveren maamdag eruit woe daarzo laat me wel eve vantevoren aantalle weten aub.335

2.4

Veenendaal

Aanleiding onderzoek

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016, afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

5 april 2016

[verdachte] : Goedemorge bro kwam die jonge nog over naar deze kant?

Ok moet weten anders moet ik tp afzegge

Morge bro de tp is wat vertraagt dus kan dat die er pas om 17u is.

Ok is goed bro er passe spulle niet in systeem hoe gaan we dat oplosse??

Ok regel met [bijnaam] broer.

16u uk tijd ongeveer kome ze laden bro

Avond broer is er geladen?

Ok bo dat komt goed want tp kwam pas waarschijnlijk dond aan en dan ben ik bang dat we pas na weekend weer kunne vertsdure en de lading moet er zoiezo eerst zijn omdat [bijnaam] hem alles moet uit legge en katen zien.336

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

5 april 2016

[medeverdachte 1] : Gm maat, hebben ze cmr gehaald?

Sommige dure passen njet in systeem bro

Had er net 10 gingen er maar 8 van in.

Ga ik probere maar ze zijn te lang snapte ik ga wel proberen.

Ja 20 pallets idd. Verpakking eraf gehaalt

Het moet naar adres: [adres] , [woonplaats]

Hoe gaat het aan de overkant lukt het de jongebs?

En alle 40 waren voor 1 klant tog broer.

Ze passen nu wel maat paar vacuumzakken erafgehaalt.

Is het gelukt aan de overkant??337

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190604.1124), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Nader onderzoek naar het adres [adres] in [woonplaats] leverde op dat dit pand vanaf 1 augustus 2015 – juli 2017 werd verhuurd aan het bedrijf [bedrijf 7] BV.338

[bedrijf 7] BV / [bedrijf 8] BV

Een overzicht van wijzigingen van de Kamer van Koophandel, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

 • -

  Op 24 maart 2016 is de handelsnaam gewijzigd van [bedrijf 7] BV in [bedrijf 8] BV.

 • -

  Op 22 maart 2016 is [V] uitgetreden als bestuurder en is [C] toegetreden als bestuurder.

 • -

  De activiteitomschrijving van de BV: het handelen in accu’s en andere auto-onderdelen, daaronder begrepen import en export van deze artikelen.339

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190401.0902.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, bekeek de bankrekening op naam van [bedrijf 7] BV. Hierop zag ik dat in juli, augustus, september en oktober 2015 betalingen zijn geweest naar een bedrijf genaamd [bedrijf 22] . In totaal was er voor € 59.083,54 overgemaakt naar [bedrijf 22] . [bedrijf 22] is een bedrijf in Polen dat handelt in accu’s en batterijen. 340

Op de rekening van [bedrijf 7] BV was ook te zien dat zij drie overschrijvingen hadden gedaan naar [webwinkel] .com. Wij kregen van [webwinkel] .com de mededeling dat het bedrijf [bedrijf 7] BV als e-mailadres had opgegeven: [e-mailadres] @icloud.com.

Het bedrijf had in augustus en oktober 2015 en in april 2016 stickers besteld.341 In totaal heeft [webwinkel] .com 3660 stickers geleverd.

Op 12 oktober 2016 is in Purfleet (Engeland) een drugstransport onderschept met stickers. De stickers die zijn aangetroffen op de accu’s van de onderschepte drugslading zijn dezelfde stickers die [bedrijf 7] BV heeft besteld bij [webwinkel] .com.342

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190408.1600.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Uit gegevens van de ING Bank over de rekening op naam van [bedrijf 7] BV blijkt het volgende:

 • -

  In de periode 1 juli 2015 t/m 1 januari 2017 is € 93.200 contant geld gestort in Nieuwegein en Vianen;

 • -

  Verder zijn er geen inkomsten binnengekomen op deze rekening;

 • -

  Er zijn transportbedrijven betaald, waaronder P.O en [transportbedrijf 2] .343

Transporten

[transportbedrijf 1] , [transportbedrijf 2] en [bedrijf 9]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190403.0903.10707), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van transportbedrijf [transportbedrijf 1] valt op te maken dat er twee transporten zijn uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijf 7] BV tussen [woonplaats] en [woonplaats] (Groot-Brittannië) met als lading accu’s/batteries:

Vertrek Aankomst

Van

Naar

15-09-2015 – 17-09-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]

28-10-2015 – 30-10-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]344

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190527.1104.), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uit gegevens van transportbedrijf [transportbedrijf 2] valt op te maken dat er drie transporten zijn uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijf 7] BV tussen [woonplaats] en [woonplaats] (Groot-Brittannië) met als lading accu’s.

Vertrek Aankomst

Van

Naar

04-09-2015 – 07-09-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]

07-10-2015 – 09-10-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]

22-10-2015 – 23-10-2015

[bedrijf 7] BV

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 9]

[woonplaats] , UK, [postcode]345

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190405.0959), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het bedrijf [bedrijf 9] werd op 16 oktober 2015 ingeschreven in het bedrijvenregister in Engeland. De directeur van dit bedrijf was [G] . Op 23 november 2015 trad [G] af als directeur en werd zijn zoon [telefoonnummer] aangesteld als directeur.

Zowel [G] als [telefoonnummer] werden voor onderzoek Wheat veroordeeld in Engeland.346

[transportbedrijf 3] – [bedrijf 10]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016 en voornamelijk betrekking hebben op transporten tussen [woonplaats] en [wijk] , afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.347

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Was even wezeb kijke of de truck er was.

[adres] , [postcode] ,

[adres] , [bedrijventerrein 5] , [wijk] , postcode [postcode]

Tp is onderwwg!348

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

[2016]

[medeverdachte 1] : Ja vast laten kome bro, ja dat is altijd afwachten hoelaat jonge moet in die loods wachten. Ja terug wordt geregelt.

Vraag wat voor kleur trajler en wat er op de zijkant staat bro.

Onze trailer is rood met op de zijkant: [transportbedrijf 3] .349

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190513.0934), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vertrek Aankomst

Van

Naar

11-04-2016 – 13-04-2016

[bedrijf 8]

[woonplaats] , NL, [postcode]

[bedrijf 10]

[wijk] , UK, [postcode] 350

[transportbedrijf 3] heeft 1 transport uitgevoerd voor het bedrijf [bedrijf 8] met als lading truck filters tussen [woonplaats] en [wijk] (Groot-Brittanië).

Een proces-verbaal zaaksdossier [woonplaats] (documentcode 190619.1510.DOSS), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[bedrijf 10] Ltd werd op 29 januari 2016 ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk op naam van een Litouwer, genaamd [U] . Hij heeft verklaard dat hem was gevraagd om te helpen met het op naam zetten van een bedrijf en het huren van een bedrijfsruimte. Hij kreeg hier naar eigen zeggen 2000 Britse ponden voor. Hij verklaarde dat hij ook een pand had gehuurd in een plaats genaamd [wijk] in Engeland.351

Een proces-verbaal van bevindingen (Documentcode 20190301.15.25 PVB), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan [e-mailadres] @ennetcom.biz op [2016] :

Ja die uit litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?352

Versleutelde e-mailberichten van april 2016

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190301.15.35), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal zijn berichten opgenomen die liggen in de periode van 5 april 2016 tot en met 15 april 2016 2016 en voornamelijk betrekking hebben op transporten tussen [woonplaats] en [wijk] , afkomstig van de Ennetcom-server of de PGPsafe-server.353

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016

[verdachte] : Tp is er al bro en heb volgende rit al vol 42 x 2 klanten 5 stuks meelopen ink 24 verk 29p!

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016

[medeverdachte 1] : Hij gaat pas maandag pffff hoor ik net.

Dat pas dinsdsg daar is.

We gaan wel inbouwen zo maat.354

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016

[medeverdachte 1] : Yooo maat 9 kunnen er niet mee zijn te lang.

Heb er nog 1 ingekregen.

Heb er nu 8 over. Zoveel mogelijk erin doen wel? Ja alles eraf deze 8 gaan niet.

Bij mij passen ze niet in de stash maat.

Ik laat ze liggen waar ze nu liggen oke? Ik heb zekfde probleem.zonder stash.

Oke wel eigen verantwoording bro bij ons is ook heet. Ja ik weet is ook elke dag controles he.

Tp heeft nog plek voor 8 stuks bro.

Spullen liggen veilig bro.355

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

7 april 2016

[verdachte] : Morge bro er kunn er nog 10 mee op tp jij had nog iemand met 10 tog? Dan zitte we vol is zonde om niet vol te gaan.

Ok word naar weekend pas.

We gaan eerst de kistebterug halen hoor broer dan weet je dat.

Dat kan pas morge als het lukt bro zijn druk nu met spulle aanpakke.356

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

7 april 2016

[medeverdachte 1] : Morgen ruilen die spullen maat?357

8 april 2016

[medeverdachte 1] : 8 zijn aan je bro gegeven.

Los kunnen er wel 40 in miss ofzo.

Ik kan die 8 zo wel aanpakkeb en weglegge

Ja dat redt ik niet idd beter morgen aanpakke en inbouwe he.358

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Tp komt tussen 11 en 14u maat.

Bedoel aan onze kant.

Ja morgen daar maat.

Tp is er we zijn aan laden.

Kan je nooit zeggen heeft met verkeer te maken met de boot met alles.359

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[medeverdachte 1] : Was even weze kijke of de truck er was

Ja benner bijna

[adres] , [postcode] ,

[adres] , [bedrijventerrein 5] , [wijk] , postcode [postcode]

Tp is onderwwg!360

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

11 april 2016

[verdachte] : Ok brurr ik heb tp hahah.

Ze zijn tp aan het laden.

Vraag evevaan [bijnaam] bro en hoe bedoelt die over dat systeem???

Ja geen autos meeneme bro voor gps snapej

Maar [bijnaam] legt alles precies uit bro.

Bro wat is de prijs in turkihke voor blokke?

Tp 100 gaat next week 40 weet niet of op tojd terug is.

Ja klopt maar ga nu eve die 100 vulle hahahah 361

[2016]

[verdachte] : Morge bro laat mebweten als tp er isbok laat jongens er hele dag aanwezig zijn. Enbdie jongens moete nu zelf ook diebtp terug gaan regele goed?

Vraag [bijnaam] eve bro ik weet niet.

Ik was er niet bij met laden [bijnaam] noteert vaak het kenteke vraag hem eventjes.362

Lijkt me stug dat er wat aan de hand is bro.

Niks aan de hand bro is niet die van ons zegt [bijnaam] .

Dat zou kunne ja waren ze al in paniek ghaahahahahahahaha.

Bro laat ze wel die vracgtwagen eve in de gaten houde wat er gebeurt ok???

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

[2016]

[medeverdachte 1] : Ja vast laten kome bro, ja dat is altijd afwachten hoelaat jonge moet in die loods wachten. Ja terug wordt geregelt.

Gebeurt ook heel vaak dat ze dan zeggen hij is er om 10u en dan komt ie pas om 16u ofzo echt vaak meegemaakt.

Vraag wat voor kleur trajler en wat er op de zijkant staat bro. Onze trailer is rood met op de zijkant: [transportbedrijf 3] .363

Nee is hem niet. Tis hem 100% niet.

Ja ben onderweg.

Vraag is of er 1 politie auto bijstaat vriend.

Ik heb alles maar de trailer word op de boot gezet en dan komt een engelse truck hem ophalen bro, dus nl truck kan sws niet.

Nee [transportbedrijf 3] trailer is het, de truck weten we nooit.

Ja die uit Litouwen ook goeie werker snapte alles direct zelfde denkwijzen maat das top. Zijn ze te vetrouwen? Is de lading er al?

He tp is net gebelt zd hebben vertraging wordt of einde middag of morgenochtend.

18u redden ze niet dus word morgeochtend.364

Zodra ik morgenochtend wat hoor laat ik je het gelijk weten.365

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

13 april 2016

[verdachte] : Morge bro laat me weten aks tp er is en zorg dat je mensen klaar staan.

En als de lading gelost is laat ze eve wachte tot de avond met eruit halenoor de zejerheid snapje!

En broer kan jij is jou afdraaiers vragen of ze van ephidrine naar ice kunne draaie???

En we moete snel meer lijne op gaam zette maar alles gescheide houde.

Ja beste laat ze eve weg gaan en goed oplette of ze gevolgd worden is denk niks maar ik werk altijd veilig broer! Beter handel kwijt als mensen vast! En laat ze kijke of het nog verpajt is zoals we gestuurt hebbe bro of plastic eraf is gehaalt.

Bro tp heeft gebeld dat er in unit 17 gelost moet worden inplv [nummer] dat vinde ze vreemd wat hebbe die jongens gedaan?

Weet niet maar dit moeten ze niet doen bro ga je gezeik en argwaan mee krijgen gewoon adres kloppend geven. Ik ga niet me systeem en lijn op spel zette door een paar schijters.366

Morge qord weer opgehaakt he

Vraag [bijnaam] eve

Volgende concentreer ik op die 100 bro als je 40 kan vulle nog better.

We kunne ook om de week gaan bro als we niet aan aantalle komen.367

[verdachte] : Dus geef die jongens 40x200 en ik laat je weten wat er dan nog open staat ok. Tp’s zitte er weer bij!

Wat geef je jou jongen wie met [bijnaam] werkt

Kijk we zitte met veel mense dus blijft weinig over ik moet dat ok nog ege bespreke omdat de koste eve terug moeten.

40x250 delen wij 40x200 heef je jongens uk de rest gaat vd rekening af wie er open staat.

Ja dat moete we bespreke tog ook voor paal en die kat moet betaalt worde de rest hale we eraf.

En onze gaat op woensdag bro die van 100.368

[verdachte] spreekt over ‘ephidrine en ‘ice’. ‘Ice’ is een benaming voor methamfetamine. Methamfetamine kan worden gesynthetiseerd uit efedrine.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

13 april 2016

[medeverdachte 1] : Yoo laat ze maar erheen gaan. Hij komt tussen nu en9 uur.

Laat ze het lossen, dan even uurtje laten staanngoed beetje kijken of ze beweging zirn.

En dan eruit.

Laat me gelijk weten als die er is he geef ik het hier door allemaal.

Had je al contact met die klant?369

Zijn je jongens al bij loods.

Truck is er om 10u engelse tijd maat.

Top, ik heb er goed gevoel over!

Ik ook bro gaat goedkomen. Ik loop diegene die tp belt te pushen dus komt goed.

Tp is er elk moment.

Die contact die je mij stuurde is dat die litouwe?

Laat ze scherp zijn voor hun eigen veiligheid.

Ik zou als chauff weg is gelijk beginnen.

En zijn ze al bezig met uithalen?370

Ja zwarte folie allemaal.

Heb alles uitgelegd.

Gewoon afwissel hun, wij doen altijd vanaf nl zwart.

Alles eraf halen en opnieuw insealen, even netjes maken hoeft niet altijd.

[e-mailadres] : Ok maar normaal was witte folie tog vandaar die vraag, moeten z nou met witte folie weer doen of zwart houden want zijn zwart binnen gekomen!

[medeverdachte 1] : Ja doe maar. Zijn ze bezig?

Oke laat ons weten direct aub we zitten in spanning hahahha.

[e-mailadres] : Yes bezig met eruit halen gabber. J hoor zo met afgeven als ik tijd heb. Alles onder controle.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz aan de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] )

13 april 2016

[e-mailadres] : Ok maar normaal was witte folie tog vandaar die vraag, moeten z nou met witte folie weer doen of zwart houden want zijn zwart binnen gekomen!

Yes bezig met eruit halen gabber. J hoor zo met afgeven als ik tijd heb. Alles onder controle.371

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

13 april 2016

[medeverdachte 1] : De klant is iig al in de buurt hahaha.

Ze komen bij hun morge weet laden tusse 10 en 14 dus ze moete alles ook weer in orde maken he.

Laat ze niet bij eigen loods afgeven eh broeder.

Wanneer gaan ze afgeven.

Oke man.

Ik heb ook cmr hier wacht ontvang jij foto?

Op cmr staat [nummer] maar de chauff belde op dat ze bij unit 17 aan lossen waren ipv 2.372

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @unbreakablepgp.co aan de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] )

13 april 2016

[e-mailadres] : Ja ik laat je gelijk weten gap, ik heb me telefoon bij de hand al sinds
vanmorgen maar ik denk dat okay is gap. Is eerste keer dit inderdaad gap.

Tussen 6 en 9, ik ga ff bellen nu.

Hij praat heel normaal tegen me in ieder geval. Wel spannend man Pff.

Haha gap, over 1 uur, 10 uur engelse tijd, komt ie lossen.

Pfff hij is er gap he. Nu even afwachten wat gaat gebeuren gap..Maar denk dat goed zit.

Ja is kut, want ze bellen mij dat er gelost moet worden in unit 17 maar op papier staat [nummer] .

Gap het is [nummer] , dat is het adres wat op de cmr staat, wat jij mij gegeven heb. Vorige week was gewoon [nummer] gap. Zoals adres die hoort bij [nummer] .

(…) anders krijgen ze argwaan.

Gap ik heb een stress gehad hahahhahaha.

Ja weet ik, maar is te duur gap…Die ronde verkopen ze voor 16. Kan ik zo pakken voor je. Wat krijg jij nu in UK dan?

Maar als je 19p krijgt is goed gap. Dan zit er 7 ruggen winst op minus tp kosten natuurlijk.

Want je wisselt ze hirr natuurlijk, niet met wisselaar. Staat nu op 1,26.

Wil klant meelopen gap?

Hahaha nee joh, met deze tp gaat goed gap. We zijn nog nooit gevallen.

Ik wel gap, heb vertrouwen in systeem man. Elke week 40 of 50 gap, tikt aan he...

Hij laat ze pap gewoon met vrachtwagen terug komen.

Laat hem morgen halen bij mij, laat hem testen.373

Wat krijg jij nu voor die dure dan aan overkant?

Donderdag, morgen dus laden tussen 10.00 en 14.00 [wijk] .

Vrijdag lossen tussen tussen 10.30 en 12.00 [woonplaats] .

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @unbreakablepgp.co aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch ( [medeverdachte 1] )

13 april 2016

[e-mailadres] : Donderdag, morgen dus laden tussen 10.00 en 14.00 [wijk] .

Vrijdag lossen tussen tussen 10.30 en 12.00 [woonplaats] .374

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[verdachte] : Morge bro hoe wil jij doen met pap? En wat had jij in gedachte voor jou jonge? Dan gooi ik het straks in de groep.

Nee paal word betaalt omdat paal toen een dure vrouw had en geen geld om te investere broer!

Ik ga overlegge maar 100 pp word te gek denk ik.

En laat me weten ober tp pap of je dt van jou enzo er al af laat hale

Wil iedereen betale vandaag.

En kijk voor tp’s aantallen waar qe opkomen vandaag

Ja dat is het de rest wat overblijft moet naar ons dan kunne we alles weg gaan strepen

Ja daarom die kat komt erbij alles dus blijft denk weinig over x erop doen we dan restant vd koste wij hebbe de meeste koste broer

Ik doe het nog voor de kids voor mezelf ben ik al lang lang klaar.

Ok vraag [bijnaam] eve ik dacht vanaf 10u ofzo.375

En die wie hier opnaam heeft moet nog kvk wijzige staat op vorige naam en eigenaar ontmoete en huur betale kk katvangers pffff. Elke katvanger is een loser haha.

We gaan nu eerst 100 vulle en deze om de week doen of we moete echt genoeg klante hebbe.

We gaan 100 eerat vulle en als we echt genoeg hebbe doen we 40 maar dat moet eerst op papier alles in orse zijn

Hahaha bro ophale doen we zelf hij moet kvkverandere en eigenaar ziem van pand en huur betale bro.

Elke week waren we zoiezo niet vanplan broer 2 lijne om de week is beter en minder risk ook ivm paal.

Kijk kapper zeg als die 40 onze 100 gaat bijte schiet zoiezo niet op dan verkope we deze hele lijn aan jou

Nee zie je verkeerd om de week verlagen we het risico broer.

Nee kijk we hebben express nu 2 lijnd om dan metbelke lijn om de week te gaan en deze gaan we kometen uitbreide van ons snapje naar 60 of 80 kijk en de bedoeling is dat we beide lijne vulle en niet half weg gaan snapje!376

Dan heb je verkeerd gedacht bro als we om de week gaan spreide we risico en is de kans groter dat we langer lopen broer we kunne hier nog 10 pings aan versturen maar het gaat op onze manier of we stoppe wil er geen ruzie over.

Kijk broer met tp moet je na ons luistere wij weten hoe dit werkt en hebbe ervaring snapje wij gaan niks forcere meer want je ziet hoekang het duurt voordat je weer nieuw systeem heb en alles geregelt. En nee tp blijft zelfde.

Nee broer we gaan om de week. 377

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Lekker he tp goed. Ben blij om (…) veeel werk verricht iig niet voor niks
geweest!!

Tussn 10 en 14 uur vriend. [adres] , [woonplaats] .

Nog niet geladen? Daaro maat.

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [medeverdachte 1] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

14 april 2016

[medeverdachte 1] : Yoo bro morgen komt tp losse.

Ja laat ik je zo weten ik ben er zelf niet bii ga je sleutel geven.378

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @unbreakablepgp.co aan de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] )

14 april 2016

[e-mailadres] : De facturen krijg je van me gap.

Vorige week reeds betaald:

Heen: 1830

Terug: 1089

Deze week nog niet betaald:

Heen: 1700

Terug: 1400

Gap ik weet niks van het pand. (…)

KvK zal ik vandaag wel heen gaan weer gap..

Gap, stuur ff door naar [bijnaam] , ik kan [bijnaam] niet sturen. Weet niet waarom, hij zegt sleutel niet gevonden ofzo.

Wil je mij even alle gegevens van pand geven, naam eigenaar, tl nr etc etc.. Huur moet betaald worden, maar moeten wel factuur hebben netjes..

Vroeg ik net [bijnaam] ook al.. Hij zou die gasten ff vragen.

Ik ping [bijnaam] , maar hij reageert niet.. Ze hadden geladen toch?379

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

15 april 2016

[verdachte] : Bro je heb hun 10p gegeve wij hure voor 10p een heel jaar een pand dit schiet niet op zo kunne koste blijve maken.

Ik ga mij jongens wel eve een pand laten zoeke beter wij weten exact wat goed is broer.

Welke jonge die rus? Die jongens paal en die werker van jou geven we 50 de man broer

En later als we gaan uitbreide gaan ze eer verdiene.

Ok nee hoeft niet te helpe hij kan sleutel aan paal geven dan kan die katvanger met de eigenaar afspreje broer.380

2.5

Berichten van verdachte, [verdachte] en [slachtoffer 2]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1907041530), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

is op 19 september 2015 geliquideerd. Bij hem werd een PGP toestel aangetroffen. Aan dit toestel bleek e-mailadres cbg427f@pgpsafe.net gekoppeld te zijn.

In dit toestel stonden berichten van en aan de gebruikers van:

e-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, opgeslagen onder de naam Van Velzen ( [verdachte] );

e-mailadres: [PGP-mailadres] @pgpsafe.net, opgeslagen onder de naam [bijnaam] ( [medeverdachte 1] ).381

Gesprek van 24 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2] om 14.06 uur

[slachtoffer 2] : Bro kan jouw chauffeur straks naar mij rijden bro?

[verdachte] : Die ene chaf is uk nu maar ik ga wel eve iemand regele.

[verdachte] : Ik laat ze morgeochtend ophalen broer! Dan is me vaste chaf dr weer!

[slachtoffer 2] : Ja wij sturen ze bro we doen deze x 10.

Gesprek van 24 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2] om 19.11 uur

[medeverdachte 1] : Hee vriend, morgen 10 aanpakken?382

[slachtoffer 2] : Je hebt daar nog 2 toch bro 1 was niet mooi breng die mee dan geef ik je nog 9 is totaal 10.

[medeverdachte 1] : Oke spreken we af izeist?

[slachtoffer 2] : Heb je stash auto vriend?

[medeverdachte 1] : Ja tuurlijk wa denkte gij. Pannekoeke ofzo.383

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2] van 09.00 tot 09.26 uur

[verdachte] : Morge bro me chaf had jouw al gekontakt tog?

[slachtoffer 2] : Ja broer ik ga hem zo mailen.

[slachtoffer 2] : Die engelse willen alleen die colombiaanse broer.384

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2] van 10.12 tot 12.32 uur

[medeverdachte 1] : Had je al adres en (…) waar ik zo 9 aanpak?385

[slachtoffer 2] : Ik ga je straks sturen vriend heb al in de ochtend met die kleine overlegd.386

[medeverdachte 1] : (..) Hee vriend vanaf 19u kan ik niet meer.

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

: Dan ga ik rijden voor 19u ben ik bij jouw goed?

[verdachte] : Ok sluit maar kort met chaf waar die moet komen ok broer.

Gesprek van 25 augustus 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2]

[medeverdachte 1] : Moeten ze nog uit zuid amerika komen?

[slachtoffer 2] : Haahaa nee ik moet even wat afwikkelen vriend heb onze kleine vriend gezegd 19u heeft ie ze.387

Gesprek van 26 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

[verdachte] : Ja hoorde dat geur niet goed is.

[slachtoffer 2] : Die geur kan door die folie komen wat eromheen zit.388

[slachtoffer 2] : Iedereen vind ze top broer echt maar smaken verschillen.

[verdachte] : Ja maar heb zelf gezien tog ook die ene maar goed als klant ok vind is het goed
haha ik hoef het gelukkig niet op te snuive die kk zooi.

[slachtoffer 2] : Klopt klant is koning nee weg met die rotzooi is om centen te maken niet om junk te worden haaahaa.389

Gesprek van 27 augustus 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

[verdachte] : Onder vieze niet goed bro.390

[verdachte] : Ik heb hier junk laten teste hun sturen dit in uk391

[slachtoffer 2] : Bro (…) is there going tob e a lot loading (…) how we are going to pay them (...) Cause I am thinking to send 10 brown and 6 white.

Heb je ontvangen bro?

[verdachte] : It goes in a machine is 1 tp! I work whit this for 5 years there go max 3 clients

on and the amount will be between 50 and 100! Only white and brown! And this system take a few days! The other tp goes in a scanproof system but they ask high price there also go between 60 and 100! Also only whit and brown.392

Berichten van 30 augustus 2015 van [verdachte] aan [slachtoffer 2]

[verdachte] : Bro ik ga geen centje pakke op wissele ben geen kruimelaar dat weet je

[verdachte] : Bro ik kan de meeste grote wisselaars wij wissele elke paar mil ga maar zoeke
wij weten de martk prijze.393

Gesprek van 3 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

[verdachte] : Morge bro alles goed? Tp word 3u opgehaalt gaat weekend over ma daarzo!

Er zit op 20x bruin

10x wit van ons

En 17x wit!

[verdachte] : Had jij ook bevestiging van jouw man gehad van 2x vies?394

Berichten van 6 september 2015 van [slachtoffer 2] aan [verdachte] om 1.55 en 7.11 uur

[slachtoffer 2] : Hoe gaat t bro?

[slachtoffer 2] : Gmorgen bro hoe gaat t?

Gesprek van 6 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2] van 07.59 tot 08.22 uur

[slachtoffer 2] : Gmorgen vriend hoe gaat t? Alles ok met die kleine?

[medeverdachte 1] : Ja gaat goed met hem hij kan ff niet reageren.

[slachtoffer 2] : Ligt zn pgp eruit? Ik ga wat aanpakken daar sprak ik m over wat op tp zou gaat 11 vieze 6 dure moet ik ze bij mij stashen (…) kan je hem vragen vriend?

[medeverdachte 1] : Hij kan niet reageren dus ik kan ook niet vragen, vanmiddag doet ie t weer.395

Bericht van 6 september 2015 van [verdachte] aan [slachtoffer 2] om 11.05 uur

[verdachte] : Goed bro net geland parijs eve tussenstop straks thuis.396

Gesprek van 7 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

: Ok bro vraagje ik pak nu die vieze aan en 6 dure die laat ik later bij jouw in de buurt afgooien voor die engelse vriend van me wanneer gaat die dan?

[verdachte] : Ok bro die gaat als deze weer terug zijn denk woe/do eruit bro.

[slachtoffer 2] : Ik heb 3000 euro gezegd voor tp dus is is toch 1000 per stuk is 16000 met zn 2 en lekker verdient toch?

[verdachte] : Ja ligt eraan een tp kost 2 en die scanproef 2250 daar zitte wij nu ook op.

[verdachte] : Tp is aangekomen zijn nu aan losse bro halen vanavond uit systeem morgeochtend hebbe de klante het in handen!397

[slachtoffer 2] : Kan ik morgen die 17 stuks afgeven? 11 vieze en 6 dure bro?

[verdachte] : Ok ja maar geef ze dan alle 2 eve een aparte kleur zodat tp geen foute kan
maken.

[slachtoffer 2] : Ja ga ik doen stikker erop ook. Goed?398

Gesprek van 9 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

[verdachte] : Hoe is ie bro? Wou je die spulle nog geven voor tp?

[slachtoffer 2] : Ja heb ze net binnen kan chauffeur ze later ophalen bro?

[slachtoffer 2] : Broer kan jij 6 nog 2 x vacuum laten trekken.

[verdachte] : Ja kan is geen probleem.

Hoelaat wil je afspreke morge bro?

[slachtoffer 2] : 12 u is dat goed bro?

[verdachte] : Ok bro waar had je in gedachten?

[slachtoffer 2] : Zeist bro.399

Gesprek van 10 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

: Als je engelsen snel zijn kunnen we weer sturen dit weekend?

[verdachte] : Nee ze hebbe moeite met kwaliteit bro uk ligt ook vol. Ze klagen over de geur
glans en hard worde pffffff.

[verdachte] : Als pap gestort word moet bij jouw wisselaar laten afgeven bro?400

Gesprek van 11 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2] van 10.28 tot 15.08 uur

[verdachte] : Ja liefst zo groot mogelijk en vacuum verpakt met tape eromheen en verpakke in dikte en grote van blokke.

Moest me chaf die spulle nog aanpakke bro vandaag?

[slachtoffer 2] : Ja kan ik ze anders morgen vroeg afgeven om 10 u? In zeist in de morgen?

[verdachte] : Ja is goed.401

Gesprek van 11 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2] van 15.58 uur tot 18.09 uur

[medeverdachte 1] : Yoo morgen had je wat?

Wel vroeg als kan ben om 11u weg.

[slachtoffer 2] : Om 10 u half 11 zo402

Zeist moet je komen?

[medeverdachte 1] : Ik ben daar morgen dan 10u oke man.403

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2] van 09.09 tot 09.14 uur

[medeverdachte 1] : Nog steeds zelfde tijd aanpakken?

[slachtoffer 2] : Ja klopt hij rijd zo bij mij weg neemt die dure nu mee en haalt die vieze op. Dan heb je ze beiden in Zeist.

[medeverdachte 1] : oke top man.404

Gesprek van 12 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2] van 09.28 tot 09.30 uur

[verdachte] : Of je heb ze al gemertk he bro

[slachtoffer 2] : Bedoel je een nummer erop zetten bro?

[slachtoffer 2] : Ik heb gele stikkers erop gezet en ik heb een pak stikkers meegegen.405

Gesprek van 12 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2] van 09.31 tot 10.53 uur

[medeverdachte 1] : Ok hoelaat kan k daar terecht

[slachtoffer 2] : Kwart over 10 ong is hij daar.

[medeverdachte 1] : Oke man.406

[medeverdachte 1] : Tomtom werkt niet goed man pakt geen gps, laat hem anders met spulle naar die flat komen.

[slachtoffer 2] : Hij moet daar die vieze voor je pakken die flat is niet goed daar rijd veel pol. rond.407

[medeverdachte 1] : Hij doet t, 10 min rijden, dus kan je man vast alles pakken kan k gelijk door.408

[slachtoffer 2] : Vriend hij staat er hij moest 1 stikkeren van mij

[medeverdachte 1] : Ja heb alles man.409

Gesprek van 12 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2] van 10.57 tot 11.10 uur

[slachtoffer 2] : Ze hebben mekaar gezien bro je man is aan t rijden. Is er nog plek op tp bro.

[verdachte] : Ja heb 2 tp,s bro deze week

[slachtoffer 2] : Ok bro allebij scanproef?410

[verdachte] : Yep die wie je nu gegeven heb is 1klant tog?

[slachtoffer 2] : 1 klant maar daar voor 2 aparte klanten. In uk moet aan 2 mensen gegeven worden wat ik je had doorgegeven.

[verdachte] : Ok kan 1 klant aanpakke en dat ze onderling regele tp wilt niet aan teveel klante afgeven bro.

[slachtoffer 2] : I ga vragen bro maar had doorgegeven dat t kon omdat je zei je moet ze alleen markeren met sticker ofzo?411

Gesprek van 14 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

: Ja die rolex gaat allemaal naar uk rolex is top broer

[verdachte] : Ok ja dan gaan we die sturen want mij mensen zijn altijd heel snel normaal goede spulle verkopen zichzelf dit moet gemixt worde en op straat verkocht worde hun sterkte is groothandel doorwerke. Je gaat zien ik stuur ze nu weer toppers denk heb daar nog eerder me pap van als die andere!

[verdachte] : Tp van morge zit vol die van jouw gaat donderdag mee.

[slachtoffer 2] : Meen je niet bro die mensen maken me gek.

[verdachte] : (…) Kijk bro we verdiene alleen aan transport en waar ik zelf opzit gaat voor natuurlijk.412

[verdachte] : Ze kunne misschien alsnog mee bro!

[slachtoffer 2] : Ok top bro. En gaan wij donderdag dan wat erop zetten samen?

[verdachte] : Ja ik zet elke x erop bro ik weet vanavond ze gaan nu passe wat erin gaat.

Gesprek van 14 september 2015 tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 2]

[medeverdachte 1] : Hee vriend hoe zit t nou met die van jou want die die vriend van je had gestickerd maar de helft is eraf.

[slachtoffer 2] : 1 vieze en 6 dure stikkeren.

[slachtoffer 2] : 6 rolex moet gemarkeerd worden en 1 vieze. Die troep haaha.

[medeverdachte 1] : Dus die gaan naar 1 klant? 6 rolex en 1 vieze.

[slachtoffer 2] : Ja klopt. En die andere 10. Naar andere klant.413

Gesprek van 16 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

: Lees bro.

Bro i have spoken to wayne he is not able to pick it but (…) So 10 brown (…) And I will give you another pgp for the 6 white and one brown.

[De Rechtbank begrijpt dat er wordt gesproken over ’10 bruin’ en ‘6 wit en 1 bruin’].

[verdachte] : Dan word het lastig bro ik ga eve vragen maar (…) hij wilt zoiezo niet onder
de 10 afgeven.414

[verdachte] : Spullen vonde ze niet goed geur niet glans niet en koken apart!415

[verdachte] : Hij moet wel rieel blijve en niet gaan stresse voor kut kwaliteit. Ik zei het jouw al vantevoren wist je nog! Ik wrk al zolang uk bro ik weet echt wat ze wille daarzo hun niet!416

[slachtoffer 2] : Lees bro.

Ok bro [naam] will take evertything… 11 boxes of brown, 6 boxes of charlie..

[De Rechtbank begrijpt dat er wordt gesproken over ‘11 dozen bruin’ en ‘6 dozen charlie’].

Gesprek van 17 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

: tp gaat wel toch bro?

[verdachte] : Ja ben aan wachte bro op info.417

[verdachte] : Ok goed bezig bro hoop dat ze je een beetje goede prijs geven want ik krijg gewoon v 27 bro pak straks weer aan is nieuwe partij binne van me eigen mensen!

[slachtoffer 2] : Jij verkoopt niks hier jij stuurd alles door toch?

[verdachte] : Ja wij sturen alles bro.

[verdachte] : Ik geef morgenochjtend af aan tp bro gaan er zoals nu eruit ziet 79 op.418

Gesprek van 18 september 2015 tussen [verdachte] en [slachtoffer 2]

[verdachte] : Jou deel is al bij tp broer. Gaan er 79 op! Dure en vieze ik laat je weten als ik weet wanneer over ga ma denk weekend en ma/di geven ze af.419

[verdachte] : Ja bro zodra die bevestiging heb vd boot

[verdachte] : Ze hoeve niet te stresse bro komt goed werk al 5j met deze tp.

[slachtoffer 2] : Ok bro dat weet ik van jou. Dat t goed is.

[slachtoffer 2] : Bro ik heb met ze gepraat na deze mogen we 3 a 4 stuks meezetten. Zijn top jongens en sterk. Die jongen heeft in england paar jaar gezeten sterke groep 7 milj pond cash gepakt en veel spullen hele rijke goeie jongens.

[verdachte] : Ok broer is goed topper ben je.420

3 Wapens, munitie, auto’s en kentekens

3.1

De woning van [medeverdachte 1] in [woonplaats]

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd binnengetreden in een woning aan de [adres] in [woonplaats] . In de woning werd aangehouden: [medeverdachte 1] , wonende [adres] te [woonplaats] . In aansluiting daarop werd een doorzoeking in de woning verricht.421 In een ladekast op de slaapkamer van [medeverdachte 1] werd het navolgende aangetroffen:

 • -

  Een huurcontract d.d. 24 januari 2017 op naam van [medeverdachte 5] voor de huur van een garagebox aan de [adres] te [woonplaats] .

 • -

  Twee nota’s van de betaling van de huur van deze garagebox voor de periodes januari 2017 t/m januari 2018 en februari 2018 t/m januari 2019.422

Verder werd in de woning aangetroffen een vuilniszak met daarin:

 • -

  2 kentekenplaten met kenteken [kenteken] ;

 • -

  2 lege verpakkingsdozen Magtech 40 S&W voor scherpe patronen van een kaliber van 9 mm (munitie);

 • -

  2 lege verpakkingsdozen Magtech 50 voor scherpe patronen van een kaliber van 9 mm (munitie);

 • -

  1 plastic rekje voor patronen van een kaliber van 9 mm;

 • -

  1 plastic rekje voor patronen van een kaliber groter dan 9 mm.

Het geheel was verzwaard met 2 bakstenen.

De 2 kentekenplaten bleken te zijn afgegeven voor een BMW personenauto. Uit een aangifte blijkt dat de kentekenplaten in de nacht van 31 maart 2014 op 1 april 2014 zijn gestolen.423

Een proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 5] (documentcode ) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Iemand heeft mij gevraagd om een garagebox te huren. Ik heb de huur toen contant betaald.424 Nadat ik de box had gehuurd, ben ik er nooit meer geweest.425

3.2

De garagebox aan de [adres] in [woonplaats]

De BMW en kentekenplaten

Een proces-verbaal van (documentcode 20190506.1010) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd een doorzoeking verricht in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] .426 In deze garagebox werden een kluis, een archiefkast en een ontvreemde personenauto van het merk BMW, type M5 aangetroffen.

De BMW was zwart gelamineerd. Vermoedelijk was de originele kleur grijs.427 De BMW was aan de voor- en achterzijde voorzien van kentekenplaat [kenteken] . Uit onderzoek bleek dat zowel de BMW als de daarop aanwezige kentekenplaten van diefstal afkomstig waren. De BMW was oorspronkelijk voorzien van andere kentekenplaten. Dit is vastgesteld aan de hand van het VIN-nummer, dat bij deze auto niet was vervalst. Uit nader onderzoek (waaronder een aangifte) bleek dat deze BMW in de nacht van 17 mei 2017 was weggenomen.428

De valse kentekenplaten op de BMW waren voorzien van lamineercodes (…) [nummer] en (…) [nummer] . Uit informatie bij de RDW en het LIV bleek het volgende: op 25 april 2001 heeft een inbraak plaatsgevonden bij bedrijf [bedrijf 23] te [woonplaats] . Bij deze inbraak werden 700 blanco kentekenplaten buitgemaakt. Deze platen waren al wel voorzien van een lamineercode, maar nog niet van een cijfer-lettercombinatie. De valse kentekenplaten op de BMW bleken uit deze partij van 700 stuks blanco kentekenplaten te komen. Op een later tijdstip zijn de blanco kentekenplaten kennelijk voorzien van de cijfer- en lettercombinatie [kenteken] . De originele kentekenplaten met die cijfer- en lettercombinatie bleken volgens opgaaf van de RDW te zijn voorzien van andere lamineercodes.429


Op de kluis in de garagebox werd een pakketje aangetroffen wat in een zwarte folie was geseald of gewikkeld. In de archiefkast werd eveneens een pakketje aangetroffen dat in zwarte folie was geseald of gewikkeld.

Het pakket op de kluis bleek 2 sets Nederlandse kentekenplaten te bevatten, voorzien
van de cijfer- en lettercombinaties: [kenteken] en [kenteken] .430

Uit nader onderzoek (aan onder meer de lamineercodes) bleek dat de 4 kentekenplaten afkomstig waren uit een partij van 500 blanco gestolen kentekenplaten bij het bedrijf [bedrijf 24] te [woonplaats] in augustus 2017.431

Wapens en munitie (en de categorisering daarvan)

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190506.1010) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd een doorzoeking verricht in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] .432 In deze garagebox werden onder meer een kluis en een archiefkast aangetroffen.433 Na inventarisatie bleek dat navolgende goederen in de kluis en archiefkast lagen:

 • -

  pistool, merk Heckler & Koch, kaliber 9x19mm (AAMF6896NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van AAMF6896NL (AAMF6895NL);

 • -

  pistool, merk Star, kaliber 9x19 mm (AAMF6897NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van AAMF6897NL (AAMF6898NL);

 • -

  revolver, merk Taurus, kaliber .32 Long (AAMF6899NL);

 • -

  pistool, merk HS, kaliber 9x19 mm (AAMF6902NL);

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van SIN: AAMF6902NL (AAMF6901NL);

 • -

  pistool, merk CZ, kaliber 9x19 mm (AAMF6866NL);

 • -

  revolver, merk Taurus, kaliber .22LR (AAMF6904NL);

 • -

  pistool, merk Astra, kaliber 6.35 mm;

 • -

  plastic zak, folie afkomstig van SIN: AAMF6906NL (AAMF6905NL);

 • -

  pistool, merk Thompson, kaliber .44 Rem Mag;

 • -

  enkelloops kogelgeweer, merk Colt, kaliber .222RM (AAMF6911NL);434

- enkelloops kogelgeweer, merk Colt, kaliber .223 (AAMF6910NL);

- diverse munitie, waaronder/en:
- doosje patronen geseald (AAMF6882NL);
- drie houders, geseald (AAMF6883NL);
- plastic doosje patronen geseald (AAMF6885NL);
- drie houders geseald (AAMF6886NL);
- drie houders geseald incl. patronen (AAMF6887NL);
- vier doosjes patronen geseald (AAMF6888NL).435

In de archiefkast werden verder aangetroffen436:

- een wapendoos met daarin een dicht gesealde plastic zak met vier handgranaten (AAIN4912NL);437

- een dicht gesealde zak met daarin zes handgranaten (AAIN4913NL).438

Een aantal vuurwapens en de handgranaten zaten verpakt in plastic zakken die vervolgens dicht geseald waren.439

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij de doorzoeking in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] werden onder meer 2 munitiedoosjes van het merk Magtech aangetroffen. Deze doosjes bleken scherpe patronen te bevatten van het kaliber 9 mm. De 2 lege doosjes Magtech die in de woning van [medeverdachte 1] werden aangetroffen bleken identiek te zijn aan de 2 doosjes munitie die op de [adres] in [woonplaats] werden aangetroffen.440


Een rapportage PGP berichten (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Een bericht van 13-10-2015 van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] ):

[verdachte] : Hahahaha jij ben maf eve een tp sturen voor ijzers dat gaat m niet worden.

IJzer is een veelgebruikte benaming voor een vuurwapen.

Een bericht van 10-11-2015 van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @encromail.ch441 ( [medeverdachte 1] ):

[medeverdachte 1] : Die yzer van de jet heb ik in loods liggen.442

Een proces-verbaal van bevindingen – categorisering wapens en munitie (proces-verbaalnummer PL0900-2017085110 -114), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie naar de goederen, aangetroffen op het adres [straat] in [woonplaats] .

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Pistool, Heckler & Koch, 9mm

AAMF6896NL

vuurwapen

III443

Pistool, Star, 9mm

AAMF6897NL

vuurwapen

III444

Revolver, Taurus, .23 Long

AAMF6899NL

vuurwapen

III445

Pistool, HS, 9mm

AAMF6902NL

vuurwapen

III446

Pistool, merk CZ, 9mm

AAMF6866NL

vuurwapen

III447

Revolver, Taurus, .22LR

AAMF6904NL

vuurwapen

III448

Pistool, Astra, 6.35mm,

AAMF6906NL

vuurwapen

III449

Pistool, Thompson, .44 Rem Mag

AAMF6907NL

vuurwapen

III450

Enkelloops kogelgeweer, Colt, .222RM

AAMF6911NL

vuurwapen

III451

Enkelloops kogelgeweer, Colt, .223

AAMF6910NL

vuurwapen

III452

2590 scherpe patronen

munitie

III453

1 scherpe patroon

AAMF6887NL

munitie

II454

Een proces-verbaal van bevindingen – categorisering handgranaten (proces-verbaalnummer PL0900-2017085110-126), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie naar de goederen, aangetroffen op het adres [straat] in [woonplaats] .

Goed: 10 handgranaten

Categorie: II455

De vacuümzakken waarin de wapens en munitie waren verpakt

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [verdachte] .456 Tijdens de doorzoeking werden onder meer 2 vacuümmachines in beslag genomen.457

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, ontving een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo Plus, voorzien van het SIN: AAKL7913NL. Deze vacuümmachine werd aangetroffen tijdens een doorzoeking in een loods aan de [adres] te [woonplaats] op 8 oktober 2018.458

Een proces-verbaal camerabeelden [straat] (documentcode 20181212.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Van 20 juni 2018 tot en met 8 oktober 2018 zijn beelden opgenomen van de activiteiten die plaatsvonden op de binnenplaats waaraan de loodsen aan de [adres] in [woonplaats] liggen. Met betrekking tot die beelden kan gesteld worden dat [verdachte] en [medeverdachte 1] regelmatig op de binnenplaats kwamen en bezoeken brachten aan de loodsen.459

Een proces-verbaal van doorzoeking (documentcode 20190425.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 is de woning van [medeverdachte 1] in [woonplaats] doorzocht.460 Vlakbij de woning van [medeverdachte 1] is een Renault Kangoo (met kenteken [kenteken] ) aangetroffen en in beslag genomen. In het dashboardkastje van de Renault werd een sleutelbos aangetroffen. Eén van de sleutels paste op het slot van de toegangsdeur van de loods aan de [straat] in [woonplaats] .461

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

SIN

Omschrijving

AAIN4912NL

zak plastic (verpakking van 4 handgranaten)

AAIN4913NL

zak plastic (verpakking van 6 handgranaten)

AAKL7928NL

zak plastic (verpakking van 3 magazijnen AAMF6887NL)

AAKL7927NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6885NL)462

AAKL7926NL

zak plastic (verpakking van 3 magazijnen AAMF6883NL)

AAKL7924NL

zak plastic (verpakking 4 ds munitie AAMF6888NL)

AAKL7923NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6882NL)

AAKL7922NL

zak plastic (verpakking munitie AAMF6884NL)463

Conclusie

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzakken:

SIN AAMF6895NL, SIN AAMF6898NL, SIN AAMF6901NL, SIN AAMF6905NL,

SIN AAIN4912NL, SIN AAIN4913NL, SIN AAKL7928NL, SIN AAKL7927NL,

SIN AAKL7926NL, SIN AAKL7923NL, SIN AAKL7922NL, SIN AAKL7924NL

en de sealmachine SIN AAKL7913NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.464

3.3

De loods aan de [adres] in [woonplaats]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190503.1015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd deel A van de loods aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Dit deel van de loods werd volgens de eigenaar al ongeveer 5 jaar gehuurd door [verdachte] .465 Op de binnenplaats waaraan deze loods grenst is een Volkswagen Transporter aangetroffen. Door de verhuurder van de loods werd verklaard dat [verdachte] de gebruiker van de Volkswagen Transporter was.

Op de Volkswagen zaten kentekenplaten met kenteken [kenteken] . De lamineercodes die in deze kentekenplaten waren gedrukt zijn (…) [nummer] en (…) [nummer] .

Een lamineercode is een unieke code die in elke kentekenplaat wordt aangebracht. Via de RDW is te achterhalen welke lamineercode bij een bepaald kenteken is uitgegeven.466

Uit onderzoek bleek dat de Volkswagen Transporter van diefstal afkomstig was. Op 3 maart 2016 is aangifte van deze diefstal gedaan. Het oorspronkelijke kenteken dat bij deze Volkswagen hoorde is [kenteken] . De kentekenplaten op de Volkswagen Transporter (met kenteken [kenteken] ) bleken afkomstig van een inbraak uit 2001 bij het bedrijf [bedrijf 23] in [woonplaats] . Op het moment van de inbraak waren de kentekenplaten al wel voorzien van een lamineercode, maar niet van cijfer-lettercombinaties. Op een later tijdstip zijn de blanco kentekenplaten die op de Volkswagen zijn aangetroffen kennelijk voorzien van de combinatie [kenteken] . De originele kentekenplaten met diezelfde combinatie bleken volgens opgaaf van de RDW echter te zijn voorzien van de lamineercodes:

- (…) [nummer] ;

- (…) [nummer] .

Op 8 oktober 2018 vond ook een doorzoeking plaats in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] . De BMW die in die garage werd aangetroffen, was voorzien van kentekenplaten die uit dezelfde (de rechtbank begrijpt: gestolen) partij kwamen als de kentekenplaten die op de Volkswagen Transporter werden aangetroffen.467

Verder werden in de loods aangetroffen:

- plastic vacuüm zakken 20 x 40;

- plastic vacuüm zakken 35 x 25;

- plastic folie doorzichtig op een rol;

- plastic folie zwart op een rol (3x);

- een stickervel met geel/zwarte cijfers.468

Een proces-verbaal van camerabeelden [straat] (documentcode 20181212.1100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Dit betreft een proces-verbaal van de opgenomen camerabeelden op de binnenplaats van het

perceel aan de [adres] te [woonplaats] .

1 oktober 2018: [verdachte] komt met de Volkswagen transporter ( [kenteken] ) de
binnenplaats oprijden.469

3.4

De woning en loods aan de [straat] in [woonplaats]

Wapens, munitie en contant geld

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190111.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] in [woonplaats] doorzocht. Achter de woning van [medeverdachte 2] lag een loods die bij de woning hoorde. Ook deze loods werd doorzocht.470

In de loods achter de woning werden verschillende wapens en munitie aangetroffen die afzonderlijk waren verpakt en in plastic waren geseald:

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk FN Browning, kaliber 9 mm;

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk Ruger, kaliber .22lr.;471

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk Baretta, kaliber 9 mm;

 • -

  een vuurwapen, pistool, van het merk FN Browning, kaliber 9 mm;

 • -

  munitie: 50 scherpe patronen van het kaliber 9mm;

 • -

  munitie: 660 scherpe patronen van het kaliber 7.26 x 39 mm;472

- munitie: 25 scherpe patronen van het kaliber 9 mm.473

Een proces-verbaal van aantreffen wapens en munitie (PL0900 – 2017085110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd de loods aan de [adres] in [woonplaats] doorzocht. Het grootste deel van de loods bleek in gebruik voor stalling van motoren en diverse goederen. Rechts in de loods was over de hele diepte een ruimte afgescheiden door een houten wand. Daarboven bevond zich een verdiepingsvloer. De verdiepingsvloer was vanuit de grote ruimte met motoren te bereiken via een trap. Met een stuk doorzichtig plastic was het voorste deel van de verdiepingsvloer afgescheiden.

Op deze verdiepingsvloer waren diverse goederen zoals gebruikte meubels en lampen, motorkleding en dozen met administratie en fotoboeken opgeslagen.474 Tegen de wand stond een houten kast. Op een T-shirt, een helm en een bruine kartonnen doos na was deze kast leeg.475 In de kartonnen doos bevonden zich een langwerpige metalen verpakking met opschrift en 4 plastic verpakkingen met daarin op pistolen, houders en munitie lijkende voorwerpen.476 De kartonnen doos, waarin deze goederen zich bevonden, was voorzien van een sticker waaruit wordt vermoed dat deze doos voorheen diende als verpakking van een windscherm voor een KTM Super Adventure R 1290.477

Een proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] (documentcode 201811071000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: De wapens zijn in een doos gevonden, blijkt een doos met opschrift KTM windscherm 1290 adventure R 2018. Wat betekent dit opschrift?

A: KTM is het merk van een motorfiets. Dus het zal een doos zijn van onderdelen.

A: (…) Wij bestellen onderdelen van KTM.478

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190513.1046), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 8 oktober 2018 werd op de zolder van de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] in [medeverdachte 2] een koffer aangetroffen.479 In de koffer zat een Albert Heijn tas met daarin een andere tas. Vervolgens werden twee gesealde verpakkingen met gelijke stapels gebundeld geld aangetroffen.480 De gesealde verpakkingen met stapeltjes gebundeld geld werden door ons geteld en het bleek € 100.000,- te zijn.481

Een proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] (documentcode 201811071000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V:Wie heeft dat geld op zolder geborgen?

A: Dat heb ik gedaan.482

Kennisgevingen van inbeslagneming (registratienummer 2017085110-32), voor zover inhoudende, zakelijk weergeven:

Inbeslagneming: 8 oktober 2018

Beslagene: [medeverdachte 2]

Adres: [adres] in [woonplaats]

SIN: AALJ1860NL: vuurwapen Browning;

SIN: AALJ1862NL: vuurwapen Ruger;

SIN: AALJ1863NL: plastic verpakking van wapen AALJ1862NL;

SIN: AALJ1851NL: vuurwapen Beretta;

SIN: AALJ1854NL: plastic verpakking van wapen AALJ1851NL;

SIN: AALJ1856NL: vuurwapen Browning;

SIN: AALJ1855NL: plastic verpakking van wapen AALJ1856NL;

SIN: AALJ1866NL: munitie: 50 patronen

SIN: AALJ1867NL: metalen kist met vermoedelijk munitie;

SIN: AALJ1865NL: munitie, 25 stuks;

SIN: AAKL7908NL: plastic verpakking van partij bankbiljetten.483

Een proces-verbaal van categorisering (proces-verbaalnummer 2017085110-62), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Onderzoek naar wapens en munitie, aangetroffen op het adres [adres] in [woonplaats] .

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Pistool, FN Browning, kaliber 9 mm

AALJ1860NL

vuurwapen

III484

Pistool, Ruger, kaliber .22lr

AALJ1862NL

vuurwapen

III485

Pistool, Beretta, kaliber 9 mm

AALJ1851NL

vuurwapen

III486

Pistool, FN Browning, kaliber 9 mm

AALJ1856NL

vuurwapen

III487

50 scherpe patronen

AALJ1866NL

munitie

III488

660 scherpe patronen

AALJ1867NL

munitie

III489

25 scherpe patronen

AALJ1865NL

munitie

III490

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode: 20190111.1000), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Er zijn 2 pistolen van het merk FN Browning in beslaggenomen. Het enige verschil was dat de ene Browning niet voorzien was van een wapennummer, terwijl de andere Browning oorspronkelijk wel van een wapennummer was voorzien, doch dat dit wapennummer verwijderd was.491

De vacuümzakken waarin de wapens, munitie en het geld waren verpakt

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 27 november 2018 ontving ik, verbalisant, een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 35, voorzien van SIN AAKL7916NL.492 Deze vacuümmachine werd in beslag genomen op 27 november 2018 in de loods achter de woning aan de [adres] te [woonplaats] .493

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, ontving:

 • -

  een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo Plus, voorzien van het SIN: AAKL7913NL;

 • -

  een vacuümmachine van het merk Henkelman, type Jumbo 42, voorzien van het SIN: AAKL7914NL.

Deze vacuümmachines werden aangetroffen tijdens een doorzoeking in een loods aan de [adres] te [woonplaats] op 8 oktober 2018.494

Een proces-verbaal van vergelijkend werktuigsporenonderzoek (zaaknummer WS 062/2018), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het volgende werd op 27 november 2018 in beslag genomen in de loods achter de woning aan de [adres] in [woonplaats] :

 • -

  480 lege vacuümzakken, in diverse afmetingen, in een kartonnen doos;

 • -

  711 lege vacuümzakken, in diverse afmetingen, in een zwarte sporttas.495

Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut ‘Een vergelijkend onderzoek aan sealnaden en vacuüm machines’, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hypothese 1: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met vacuümsealmachine [SIN Y];

Hypothese 2: De vacuümzak [SIN X] is dichtgemaakt met een willekeurig ander
vacuümsealmachine dan [SIN Y].

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzakken SIN AALJ1855NL, SIN AALJ1854NL en AAKL7908NL en de sealmachine AAKL7914NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de gestelde hypothesen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de vacuümzak AALJ1863NL en de sealmachine AAKL7913NL:

De bevindingen van het onderzoek zijn extreem veel waarschijnlijker (meer dan één miljoen keer) wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.496

Versleutelde e-mailberichten

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190725.1004), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Gesprek op 23 januari 2015 tussen de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @blackberrysecure.net en de gebruiker van [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] )

[e-mailadres] : Maatje. Dat klein pistooltje. Wat wou je daar voor geven vriend

[medeverdachte 2] : Jij vraag veel teveel

[e-mailadres] : Wat wou jij geven

[e-mailadres] : Wil jij hem hebben voor 1750. Ik heb net een klein rolletje gekocht497

[medeverdachte 2] , 14:49u: Voor mij is het niks maar kijk wel effe verder.

Een gesprek op 23 januari 2015 tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpgsafe.net ( [verdachte] ) en [PGP-mailadres] @ennetcom.biz ( [medeverdachte 2] )

[medeverdachte 2] : Dat kleine pistooltje wat hier laatst lag wat is dat jou waard

[verdachte] , 14.52u: Wat voor kaliber?

[medeverdachte 2] : Klein volgens mij 6 mm

[verdachte] : Is veelste duur welk merk?

[medeverdachte 2] : Weet ik niet maar laat maar.498

Een proces-verbaal van beelden [verdachte] (documentcode 1901211216), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op de beelden van 7 oktober 2018 zag ik, verbalisant, dat er een Renault Kangoo over de openbare weg kwam aanrijden om vervolgens het terrein van [medeverdachte 2] in [woonplaats] op te rijden en daar te parkeren. Ik zag dat een persoon vanaf de bestuurderszijde naar de achterkant van de Renault Kangoo liep. Ik herkende de persoon meteen als [verdachte] .499

3.5

De garagebox aan de [adres] in [woonplaats]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 1904301300), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2018 vond een doorzoeking plaats in de garagebox aan de [adres] in [woonplaats] .500 In de garagebox werd een Toyota Yaris (kenteken [kenteken] ), aangetroffen. In de kofferbak van dit voertuig werden de volgende goederen aangetroffen:

- een doos met het opschrift ‘Macbook Pro’ met daarin501

90 scherpe patronen, afkomstig uit één van de patroonmagazijnen, behorende bij het hieronder omschreven machinegeweer;

10 doosjes met in totaalvijfhonderd (500) scherpe patronen, kaliber 5.65 x 45 millimeter;

40 scherpe patronen, kaliber 5.65 x 45 millimeter, afkomstig uit een sok;

een machinegeweer van het merk Colt Canada, model C7, geschikt om zowel semi- als volautomatisch te vuren, inclusief vier daarbij behorende patroonmagazijnen, inclusief vizier en opzetstuk handvat met uitschuifbaar voetstuk.502

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode PL0900-2017085110-110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Naar aanleiding van de onder dit proces, in de kofferbak van een Toyota Yaris, voorzien van het kenteken [kenteken] , aangetroffen en in beslag genomen voorwerpen, is door mij in het kader van de Wet wapens en munitie, een nader onderzoek aan deze voorwerpen ingesteld, waarbij het onderstaande werd bevonden.

Goed

SIN

Wapen/Munitie

Cat. (WWM)

Machinegeweer Colt Canada C7

AAMF9174NL

vuurwapen

II503

630 scherpe patronen

AAMF9169NL

munitie

III504

Kennisgevingen van inbeslagneming (registratienummers 2017085110-96), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In een ontvreemde personenauto werden de navolgende goederen aangetroffen. De auto werd aangetroffen bij een zoeking in een garagebox:

Object: Doos

Type: Mac Book Pro

SIN: AAMF9169NL

Inhoud: Diverse munitie, houders en textiel505

Een proces-verbaal van dactyloscopisch vooronderzoek (proces-verbaalnummer 2017085110-100), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Sporendrager

SIN: AAMI0979NL

Relatie met SIN: AAMF9169NL

Spoortype: Dacty

Plaats veiligstellen: Binnenzijde plastic tas uit doos laptop506

Een rapport Dactyloscopisch onderzoek (kenmerk 2017085110), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Met de afbeelding van dactyloscopisch spoor AAMI0979NL is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in de verzameling referentieafdrukken in Havank. Dit onderzoek heeft geleid tot individualisatie van het spoor op een persoon geregistreerd in Havank onder de naam [verdachte] .507

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181213.1026), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Binnen het onderzoek werd onderzoek gedaan naar berichten in de servers van PGPsafe.net en Ennetcom. Tussen die berichten stond het volgende bericht van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @no1bc.net:

Heb wat super diks gekocht voor me collectie een colt c7 machine geweer met laser erop wie jij alleen ziet een nachtkijker dat mensen oplicht en een handgreep waar je die pootjes uitklapt om neer te zette echt een kanon maat hahaha.508

Een proces-verbaal van verhoor [L] (documentcode 20190221.1125), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: Op 22 november 2018 heb jij verklaard dat jij de huurder bent van de garagebox aan de
[adres] in [woonplaats] en dat jij die box al 3 of 4 jaar huurde. Klopt dat?

A: Ja.509

V: Uit onderzoek is gebleken dat jij een Renault Kangoo ( [kenteken] ) op naam hebt staan.
Wie maken er gebruik van dit voertuig?

A: [verdachte] en [medeverdachte 1] .510

4 Overige versleutelde e-mailberichten van [verdachte]

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net ( [medeverdachte 1] )

13 oktober 2015

: Ja ze hebbe hem allemaal late zitte en nog probere te neuke die kk zwager
zoiezo die kk pet ook wie daarvandaan komt maar let op wat ik ga doen ik
moet eve me kop erbij houde en me zaakjes op droge zette dan gaat er oorlog

plaats vinde bij ons ik leg ze allemaal plat in een maand tijd ga alles in kaart
brenge en dan achter elkaar boem boem afgelopen met ze! Die gozer wie die
anonieme brief gedaan heeft die ouwe en die zwager allemaal weg.511

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @blackberrysecure.net

13 oktober 2015

[verdachte] : Is goed die groote bestelling vesten ga nie meer door of wat??

[e-mailadres] : Goeie kopen waar je je er 5 van heb besteld!! En donderdag geleverd krijgt!!
400 Enguarde prijs voor 17 stuks 550. Die politie vesten 850 bij 17 stks.

400 zijn 3a. 550 zijn enguarde voor de 100e keer kan je losse trauma plaat
inzetten voor ak. En die dure zijn zelfde als wie de wouten hebben ook al
allemaal 3x gestuurd.512

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190806.1056), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Berichten van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

21 januari 2016

[verdachte] : Avond sir hier eve een kleine update ze hebbe vd week de tussenpersoon vd straat getrokke ivm track gevalletje water als je snapt wat ik bedoel! Dus wees voorzichtig ermee!

[verdachte] : Nope zitte 2 man tussen maar denk meld het je eve het fijne hoor ik vd week!

[verdachte] : Onder sir hahaha! Dus geen zorgen!

Doorgestuurd bericht:

‘Alles kan! Niks is waterproof! Maar ik heb niemand niks verkocht en namen weet ik als helemaal nie! Ja [naam] en mr money hahahahha.’513

[verdachte] : En hou eve rekening sir dat kan dat alle tracks van die man wie gelevert zijn
in de gaten worde gehoude! Ik kan weer nieuwe bestelle iets duurder maar
andere leverancier ik heb er nu zelf ook 1tje ergens onder die ga ik vanavond
eraf halen sir en ga nieuwe bestellen sir! U weet veiligheid boven alles ze zitte
dr bovenop

[verdachte] : Hou eve rekening met tracks sir!

[verdachte] : Daarom hahaha die van mij gaat eronder uit vanacht ;-)!514

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 181220.1400), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

6 april 2016:
[verdachte] : Ja en weer rug minder als was afgeproke die ouwe die man verdient maar
1ding en dat is de telegraaf en geloof mij daar gaat die in belande.

Bericht van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpvipclub.com

13 april 2016

[verdachte] : Bro eve over [naam] ik heb nu die auto gekeurt maar heb idee dat [naam] gewoon
vanaf begin liever niet wilt opnaam hebben! Maar luister dan heeft die mij aan
lijntje gehouide en heeft die een probleem! (…) Maar ik garandeer je bro als
die me laat stikke ik hem opknap! En je weet ik dreig niet bro ik doe het!515


Bericht van de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) aan de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @pgpsafe.net

13 april 2016

[verdachte] : Ja dat weet ik al een tijdje en papa was town direct erheen gegaan en had hem
de kans gegeven of in een kogel regen te sterve of betale toen had ik met
2dagen me geld vriend.516

Een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190621.0849), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 17 april 2016 omstreeks 10.00 uur werd [slachtoffer 3] geliquideerd in IJsselstein.


Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [PGP-mailadres] @activeshield.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz

17 april 2016, tussen 10.30 en 12.44 uur
[e-mailadres] : Alles goed tijger? Hoorde knalpartij in ijsselstein. Geen bekenden toch?
[verdachte] : Weet al wie het is ouw haha niet van ons.

Gesprek tussen de gebruiker van e-mailadres [naam] @pgpsafe.net ( [verdachte] ) en de gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] ( [M] )

17 april 2016 vanaf 11.05 uur

[M] : Wat is er ysselstein gebeurt sir?
[verdachte] : Ja ik weet niet heli cirkelt hele tijd maar nog niks over gehoort 1tje gewond
AT is er ook! Wij zijn het niet hahahah en u ook niet anders vraagt u niet

hahah.
[M] : Hahaha hoop dat ie slaap sir ! hahaha.
[verdachte] : Hahah teringlijer vragen naar de bekende weg hahah is het een bekende sir?
Was op afgelegen plek.
[M] : Die kk hakan sir! Hahah
[verdachte] : Hoop ook dat die slaapt die flikker sir haha pietje stotter
[M] : Sir die kk kk fiest wou niet starten ze zyn517 te voet gevlucht gewoon
ongelooflyk pech! Maar die hak slaapt.
[verdachte] : Ok dat is top sir maar hoop dat ze weg gekomen zijn sir pff kunne we niet
helpen? Ik hoor dat 1tje is gepakt sir pff hoop niet de juiste kk zooitje.518

1 HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889 en HR 19-2-2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5322

2 ECLI:NL:RBAMS:2018:2504 (Tandem II, r.o. 3.1.1.) en ECLI:NL:RBAMS:2018:8698 (Tandem III, r.o. 3.1.)

3 De vordering van de officier van justitie van 13 april 2018, pagina’s 1232 en 1236, en de vordering van de
officier van justitie van 23 januari 2019, pagina 8530.

4 De beslissing van de rechter-commissaris van 17 april 2018, pagina’s 1230 en 1231, en de beslissing van de rechter-commissaris van 11 februari 2019, pagina’s 8528 en 8529.

5 Rechtbank Rotterdam, 9 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:11875.

6 Onderzoek 09Velde is het onderzoek naar de poging tot moord/doodslag op [slachtoffer 1] in 2014 en onderzoek 09Podium is het onderzoek naar de (voltooide) moord/doodslag op [slachtoffer 1] in 2016.

7 Pagina 1226.

8 Pagina 1226 tot en met 1229.

9 Pagina 1220.

10 Zie bijvoorbeeld de (voor een ieder te raadplegen) webpagina’s:
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-de-verschillende-straatnamen-van-drugs/;
https://www.vnn.nl/ik-wil-informatie-drugs-meest-gebruikte-drugs/heroine;
https://straatwoordenboek.nl/letter/b/bruin.

11 Zie bijvoorbeeld pagina 7893 van het algemeen dossier 09Napoles en de webpagina’s
https://straatwoordenboek.nl/letter/p/paper en https://www.straattaalwoorden.nl/woorden/paper/.

12 Zie bijvoorbeeld de webpagina: https://www.straattaalwoorden.nl/woorden/yzers/.

13 [de rechtbank begrijpt: de Dominicaanse Republiek]

14 [de rechtbank begrijpt: Manchester]

15 Een vast contact van verdachte en [medeverdachte 1] en gebruiker van e-mailadres [e-mailadres] @ennetcom.biz, zie ook
pagina 1361 tot en met 1364.

16 De rechtbank leidt uit de inhoud van de berichten én de Nederlandse vertaling van het Engelse werkwoord ‘to
stash’ (opbergen) af dat met een ‘stash’ een opbergruimte wordt bedoeld.

17 De onderzoeken Creek, Cigua en Veenendaal .

18 Zaaksdossier Gravesend en een deel van zaaksdossier Rainham .

19 Zaaksdossier Manchester.

20 Hof Amsterdam 17 september 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY0654 (onderzoek ‘Pan’).

21 Zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504.

22 zie HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0502.

23 Zie hoofdstuk 4 van bijlage II (het eerste van de vier berichten werd verzonden aan [medeverdachte 1] ).

24 Zie hoofdstuk 4 van bijlage II.

25 Zie ook rechtbank Amsterdam, 28 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7738.

26 Zie ook paragraaf 2.5 van bijlage II.

27 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte
opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij de, door de politie
Midden-Nederland, in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal van:
- 10 juli 2019 (algemeen dossier 09Napoles), nr. 190311.1038, doorgenummerd pagina 1 tot en met 7875; - 12 augustus 2019 (aanvullend 1), nr. 20190801.1257, doorgenummerd pagina 7876 tot en met 7947; - 1 november 2019 (aanvullend 2), nr. 190829.1012, doorgenummerd pagina 7948 tot en met 8101; - 15 januari 2020 (aanvullend 3), nr. 200108.1328, doorgenummerd pagina 8102 tot en met 8217; - 29 juni 2020 (aanvullend 4), nr. 20200629.1500.G223, doorgenummerd pagina 8217 tot en met 8397; - 7 september 2020 (aanvullend 5), nr. 200907.1237, doorgenummerd pagina 8398 tot en met 8446; - 22 oktober 2020 (aanvullend 6), nr. 201021.0857, doorgenummerd pagina 8447 tot en met 8524; - 10 juli 2019 (forensisch dossier), nr. 2019143226, doorgenummerd pagina 1 tot en met 861; opgemaakt door de politie Midden-Nederland. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de
wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

28 Pagina 3776.

29 Pagina 3777.

30 Pagina 3778.

31 Pagina 3822.

32 Pagina 3835.

33 Pagina 1478.

34 Pagina 1479.

35 Pagina 1484.

36 Pagina 1485.

37 Pagina 1488.

38 Pagina 1497.

39 Pagina 1498.

40 Pagina 7879.

41 Pagina 7880.

42 Pagina 689.

43 Pagina 690.

44 Pagina 1500.

45 Pagina 1501.

46 Pagina 1444.

47 Pagina 1445.

48 Pagina 1446.

49 Pagina 1447.

50 Pagina 1448.

51 Pagina 684.

52 Pagina 686.

53 Pagina 685.

54 Pagina’s 1454 en 1455.

55 Pagina 1423.

56 Pagina 1431.

57 Pagina 1432.

58 Pagina 1435.

59 Pagina 1436.

60 Pagina’s 1452 en 1453.

61 Pagina 1439.

62 Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] ten overstaan van de rechter-commissaris van 10 juni
2020.

63 Pagina 671.

64 Pagina 274.

65 Pagina 272.

66 Pagina 273.

67 Pagina 3109.

68 Pagina 2931.

69 Pagina 2932.

70 Pagina 2931.

71 Pagina 2933.

72 Pagina 2944.

73 Pagina 3211.

74 Pagina 1252.

75 Pagina 1253

76 Pagina 1477.

77 Pagina 1254.

78 Pagina 689.

79 Pagina 690.

80 Pagina 1468.

81 Pagina 1458.

82 Pagina 1459.

83 Pagina 1460.

84 Pagina 1461.

85 Pagina 1462.

86 Pagina 1463.

87 Pagina 6905.

88 Pagina 6906.

89 Pagina’s 1465 en 1466.

90 Pagina 1466.

91 Pagina 1467.

92 Pagina 1470.

93 Pagina 1471.

94 Pagina 1474.

95 Pagina 1475.

96 Pagina 1500.

97 Pagina 1501.

98 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2359.

99 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2360.

100 Pagina 2338, in combinatie met een geschrift, te weten het bij het proces-verbaal gevoegde rechtshulpverzoek
van Engeland aan Nederland, pagina 2360.

101 Pagina 2338.

102 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2360.

103 Een geschrift, te weten een rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland, gevoegd bij zaaksdossier
Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2361.

104 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van Detective Inspector 11125 van 2 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2396.

105 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van Detective Inspector 11125 van 2 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2397.

106 Pagina 2338 in combinatie met een geschrift, te weten het bij het proces-verbaal gevoegde rechtshulpverzoek
van Engeland aan Nederland, pagina 2361.

107 Een geschrift, te weten een vrachtbrief, gevoegd bij het rechtshulpverzoek van Engeland aan Nederland,
pagina 2564.

108 Pagina 2747.

109 Pagina 2750.

110 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 4] van 28 april 2015, opgesteld door de
Engelse politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2404.

111 Pagina 2661.

112 Pagina 2852.

113 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van Detective Sergeant van 12 juni 2015, gevoegd bij
zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2412.

114 Pagina 2413.

115 Een proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 5] bij de rechter-commissaris van 18 juni 2020.

116 Pagina 2903.

117 Pagina 2904.

118 Pagina 2905.

119 Pagina 2747.

120 Pagina 2748.

121 Pagina 2754.

122 Pagina 2671.

123 Pagina’s 2672 en 2673.

124 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2486, in
combinatie met de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2572 t/m 2600.

125 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2487, in
combinatie met de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2585 t/m 2600.

126 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 23 april 2015, opgesteld door de Engelse
politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2488, in
combinatie met de bijgevoegde vrachtbrieven op pagina 2572 t/m 2584.

127 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 6] van 30 april 2015, opgesteld door de Engelse politie en gevoegd bij zaaksdossier Gravesend (Documentcode 190802.1513), pagina 2481.

128 Pagina 689.

129 Pagina 690.

130 Pagina 2832.

131 Pagina 2833.

132 Pagina 2874.

133 Pagina 2877.

134 Pagina 2878.

135 Pagina 2880.

136 Pagina 2931.

137 Pagina 2933.

138 Pagina 2944.

139 Pagina 689.

140 Pagina 690.

141 Een geschrift, te weten een vrachtbrief van 4 januari 2015, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van
bevindingen (documentcode 180208.084), pagina 2954.

142 Pagina 2948.

143 Een geschrift, te weten een mail van 10 april 2015, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van
bevindingen (documentcode 180208.084), pagina 2958.

144 Pagina 2949.

145 Pagina 2747.

146 Pagina 2750.

147 Pagina’s 6659 en 6660.

148 Pagina’s 6670 en 6672.

149 Pagina 2809.

150 Pagina 2810.

151 Pagina 6850.

152 Pagina 6858.

153 Pagina 6859.

154 Pagina 6856.

155 Pagina 453.

156 Pagina 454.

157 Pagina 1252.

158 Pagina 1253.

159 Pagina 1254.

160 Pagina 1255.

161 Pagina 1256.

162 Pagina 1257.

163 Pagina 1258.

164 Pagina 1259.

165 Pagina 1260.

166 Pagina 1262.

167 Pagina 3014.

168 Pagina 3015 t/m 3027.

169 Pagina 3028.

170 Pagina 3029.

171 Pagina 3030.

172 Pagina 3031.

173 Pagina 3032.

174 Pagina 3033.

175 Pagina 3034.

176 Pagina 2935.

177 Pagina 1253.

178 Een geschrift, te weten een schermafbeelding van een mailbericht, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal
van bevindingen (documentcode 20190116.1200), pagina 1282.

179 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3304.

180 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3305.

181 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3306.

182 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 7] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3339.

183 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 7] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3340.

184 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3346.

185 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3347.

186 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 8] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3348.

187 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3410.

188 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: [T] 0004 in plaats van
[T] 0001, gelet op de pagina’s 3348 en 3406.

189 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: (EA0328317) in plaats van
(EA0328318), gelet op de pagina’s 3348 en 3407.

190 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3411.

191 De rechtbank begrijpt dat sprake is van een typefout en dat hier had moeten staan: [T] 0010 in plaats van
[T] 0008, gelet op pagina’s 3348 en 3407.

192 Een geschrift, te weten een Engels forensisch drugsrapport van 28 oktober 2016, gevoegd bij een proces-
verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3412.

193 Een geschrift, te weten een Engels proces-verbaal, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier
Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3306.

194 Pagina 4182.

195 Pagina 4183.

196 Pagina 3279.

197 Pagina 4187.

198 Pagina 4188.

199 Een geschrift, te weten een rapportage historische telecomgegevens, opgesteld door de politie Eenheid
Midden-Nederland, pagina 4400.

200 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 10] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4088 en 4089.

201 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4136.

202 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4137.

203 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 12] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3520.

204 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 12] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3521.

205 Een geschrift, te weten een mailbericht, gevoegd bij de getuigenverklaring van [getuige 12] , pagina 3524.

206 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4077.

207 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3559.

208 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 13] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3682.

209 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 13] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3683.

210 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4077.

211 Pagina 3271.

212 Pagina 3272.

213 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 14] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3416.

214 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 14] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3417.

215 Pagina 3272.

216 Pagina 1391.

217 Pagina 4301.

218 Pagina 4301 tot en met 4303.

219 Pagina 3284.

220 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 15] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3703.

221 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 15] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3732.

222 Een geschrift, te weten een overzicht van transportorders, als bijlage gevoegd bij de getuigenverklaring van
[getuige 15] , pagina 3735.

223 Pagina 3282

224 Pagina 3283.

225 Pagina 4324.

226 Pagina 4325.

227 Pagina 4324.

228 Pagina 4325.

229 Pagina 3274.

230 Pagina 3275.

231 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3647.

232 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 16] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3648.

233 Een geschrift, te weten een mailbericht, gevoegd als bijlage bij de getuigenverklaring van [getuige 16] ,
pagina 3649.

234 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 17] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3635.

235 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 17] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3638.

236 Pagina’s 3785 en 3786.

237 Pagina 4403.

238 Pagina 4404.

239 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3558.

240 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 18] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3557.

241 Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek van 28 juni 2016, sessienummer 5315, pagina 4225.

242 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 1] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3776.

243 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 1] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3777.

244 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 1] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3778.

245 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3822.

246 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3832.

247 Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor, opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3835.

248 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3852.

249 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3853.

250 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3854.

251 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring [getuige 19] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3855.

252 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4000.

253 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 20] , opgesteld door de Engelse politie en als
bijlage gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 3864 (en
zie voor het juiste aantal nachten op 30 juli 2016 de originele Engelstalige verklaring op pagina 3863).

254 Pagina 369.

255 Pagina 370.

256 Pagina 371.

257 Pagina 4325.

258 Pagina 6850.

259 Pagina 6855.

260 Pagina 1497.

261 Pagina 6803.

262 Pagina 718 van het forensisch dossier.

263 Pagina 719 van het forensisch dossier.

264 Een geschrift, te weten een getuigenverklaring van [getuige 11] , opgesteld door de Engelse politie en als bijlage
gevoegd bij een proces-verbaal zaaksdossier Rainham (documentcode 190619.1510), pagina 4176.

265 Pagina 707 van het forensisch dossier.

266 Pagina’s 710 en 711 van het forensisch dossier.

267 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

268 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8215.

269 Pagina 115 van het forensisch dossier.

270 Pagina 116 van het forensisch dossier.

271 Pagina 491.

272 Pagina 492.

273 Pagina 493.

274 Pagina 495.

275 Pagina 1326.

276 Pagina 1327.

277 Pagina 1328.

278 Pagina 1329.

279 Pagina 1330.

280 Pagina 1331.

281 Pagina 1332.

282 Pagina 1333.

283 Pagina 1334.

284 Pagina 1335.

285 Pagina 1336.

286 Pagina 1340.

287 Pagina 1403.

288 Pagina 1404.

289 Pagina 1405.

290 Pagina 1341.

291 Pagina 1342

292 Pagina 1345.

293 Pagina 1346.

294 Pagina 1347.

295 Pagina 1348.

296 Pagina 1349.

297 Pagina 1350.

298 Pagina 1352.

299 Pagina 1353.

300 Pagina 1354.

301 Pagina 1355.

302 Pagina 1356.

303 Pagina 1357.

304 Pagina 1358.

305 Pagina 1361.

306 Pagina 1362

307 Pagina 1363

308 Pagina 1364.

309 Pagina 1365.

310 Pagina 1366.

311 Pagina 1367.

312 Pagina 1366.

313 Pagina 1368.

314 Pagina 1369.

315 Pagina 1370.

316 Pagina 1371.

317 Pagina 1305.

318 Pagina 1306.

319 Pagina 1307.

320 Pagina 1308.

321 Pagina 1309.

322 Pagina 1310

323 Pagina 1309

324 Pagina 1310.

325 Pagina 1309.

326 Pagina 1413.

327 Pagina 1312.

328 Pagina 1313.

329 Pagina 1314.

330 Pagina 1315.

331 Pagina 1316.

332 Pagina 1317.

333 Pagina 1319.

334 Pagina 1320.

335 Pagina 1321.

336 Pagina 1377.

337 Pagina 1378.

338 Pagina 4438.

339 Een geschrift, te weten een overzicht van wijzigingen van de Kamer van Koophandel, als bijlage gevoegd bij
een proces-verbaal van bevindingen (documentcode 20190401.1448.10707), pagina 4536.

340 Pagina 4511.

341 Pagina 4514.

342 Pagina 4515.

343 Pagina 4543.

344 Pagina 4537.

345 Pagina’s 4629 en 4630.

346 Pagina 4550.

347 Pagina 1377.

348 Pagina 1387.

349 Pagina 1390.

350 Pagina 4609.

351 Pagina 3272.

352 Pagina 1391.

353 Pagina 1377.

354 Pagina 1380.

355 Pagina 1381.

356 Pagina 1382.

357 Pagina 1383.

358 Pagina 1384.

359 Pagina 1388.

360 Pagina 1387.

361 Pagina 1388.

362 Pagina 1389.

363 Pagina 1390.

364 Pagina 1391.

365 Pagina 1392.

366 Pagina 1393.

367 Pagina 1394.

368 Pagina 1395.

369 Pagina 1396

370 Pagina 1397.

371 Pagina 1398.

372 Pagina 1399.

373 Pagina 1401.

374 Pagina 1402.

375 Pagina 1403.

376 Pagina 1404.

377 Pagina 1405.

378 Pagina 1406.

379 Pagina 1407.

380 Pagina 1408.

381 Pagina 1125.

382 Pagina 1199.

383 Pagina 1198.

384 Pagina 1196.

385 Pagina 1195.

386 Pagina 1196.

387 Pagina 1194.

388 Pagina 1188.

389 Pagina 1187.

390 Pagina 1185.

391 Pagina 1184.

392 Pagina 1183.

393 Pagina 1177.

394 Pagina 1169.

395 Pagina 1167.

396 Pagina 1166.

397 Pagina 1164.

398 Pagina 1163.

399 Pagina 1160.

400 Pagina 1159.

401 Pagina 1158.

402 Pagina 1157.

403 Pagina 1156.

404 Pagina 1155.

405 Pagina 1154.

406 Pagina 1153.

407 Pagina 1152.

408 Pagina 1151.

409 Pagina 1150.

410 Pagina 1149.

411 Pagina 1148.

412 Pagina 1142.

413 Pagina 1141.

414 Pagina 1139.

415 Pagina 1135.

416 Pagina 1134.

417 Pagina 1132

418 Pagina 1131.

419 Pagina 1128.

420 Pagina 1127.

421 Pagina 6850.

422 Pagina 6851.

423 Pagina 6857.

424 Pagina 6356.

425 Pagina 6357.

426 Pagina 7024.

427 Pagina 7025.

428 Pagina 7037.

429 Pagina 7038.

430 Pagina 7039.

431 Pagina 7040.

432 Pagina 7024.

433 Pagina 7025.

434 Pagina 7034 (SIN-nummers wapens op pagina 7027 en SIN-nummers plastic zakken op pagina 7026 en ).

435 Pagina 7035 (en SIN-nummer Colt, kaliber .223 op pagina 7027 en SIN-nummers van verpakkingen
wapens en patronen en houders op pagina 7052 t/m pagina 7056).

436 Pagina 7029.

437 Pagina 7030 (en SIN-nummer in Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 7067).

438 Pagina 7031 (en SIN-nummer in Kennisgeving van inbeslagneming, pagina 7067).

439 Pagina 7036.

440 Pagina 6857.

441 Een geschrift, te weten een rapportage van de politie Midden-Nederland van 28 juni 2019, pagina 1515.

442 Een geschrift, te weten een rapportage van de politie Midden-Nederland van 28 juni 2019, pagina 1516.

443 Pagina 225 van het forensisch dossier.

444 Pagina 226 van het forensisch dossier.

445 Pagina 227van het forensisch dossier.

446 Pagina 228 van het forensisch dossier.

447 Pagina 229 van het forensisch dossier.

448 Pagina 230 van het forensisch dossier.

449 Pagina 231 van het forensisch dossier.

450 Pagina 232 van het forensisch dossier.

451 Pagina 233 van het forensisch dossier.

452 Pagina 234 van het forensisch dossier.

453 Pagina 235 tot en met 249 van het forensisch dossier.

454 Pagina 243 van het forensisch dossier.

455 Pagina 419 van het forensisch dossier.

456 Pagina’s 6659 en 6660.

457 Pagina 6666.

458 Pagina 717 van het forensisch dossier.

459 Pagina 743 (uit pagina 742 blijkt dat het gaat om de [adres] in [woonplaats] ).

460 Pagina 6850.

461 Pagina 6856.

462 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8206.

463 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8207.

464 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

465 Pagina’s 6659 en 6660.

466 Pagina 6670.

467 Pagina 6671.

468 Pagina 6678.

469 Pagina 755.

470 Pagina 6767.

471 Pagina 6772.

472 Pagina 6773.

473 Pagina 6774.

474 Pagina 6796.

475 Pagina 6797.

476 Pagina 6798.

477 Pagina 6799.

478 Pagina 6233.

479 Pagina 6806.

480 Pagina 6807.

481 Pagina 6808.

482 Pagina 6231.

483 Een geschrift, te weten een kennisgeving van inbeslagneming van 8 oktober 2018, pagina 6831 t/m 6834.

484 Pagina 120 van het forensisch dossier.

485 Pagina 121 van het forensisch dossier.

486 Pagina 123 van het forensisch dossier.

487 Pagina 125 van het forensisch dossier.

488 Pagina 122 van het forensisch dossier.

489 Pagina 124 van het forensisch dossier.

490 Pagina 126 van het forensisch dossier.

491 Pagina 8507.

492 Pagina 718 van het forensisch dossier.

493 Pagina 719 van het forensisch dossier.

494 Pagina 717 van het forensisch dossier.

495 Pagina 697 van het forensisch dossier.

496 Een geschrift, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 9 januari 2020, pagina 8214.

497 Pagina 7885.

498 Pagina 7886.

499 Pagina 489.

500 Pagina 7079.

501 Pagina 7080.

502 Pagina 7081.

503 Pagina 549 van het forensisch dossier.

504 Pagina 551 van het forensisch dossier.

505 Pagina 7105.

506 Pagina 490 van het forensisch dossier.

507 Een geschrift, te weten een rapport dactyloscopisch onderzoek van de Landelijke Eenheid van 6 februari 2019, pagina 509 van het forensisch dossier.

508 Pagina 7089.

509 Pagina 6507.

510 Pagina 6512.

511 Pagina 1513.

512 Pagina 1516.

513 Pagina 7936.

514 Pagina 7937.

515 Pagina 1513.

516 Pagina 1514.

517 Pagina 1525.

518 Pagina 1526.