Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:4883

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
11-11-2020
Datum publicatie
11-11-2020
Zaaknummer
16/169935-20 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft gedurende zeven dagen via zijn Ipad een aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen verworven en deze in zijn bezit gehad. Verdachte is vrijgesproken van het gewoonte maken. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van 200 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/169935-20 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 11 november 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1965] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [woonplaats] ,

hierna: verdachte.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek de terechtzitting van 28 oktober 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. A.J.M. Vreekamp en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw mr. K. Bruil, advocaat te Almere, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er in het kort op neer dat verdachte:

in de periode van 21 maart 2019 tot en met 17 juli 2019 te Amersfoort kinderporno heeft verspreid, aangeboden, verworven, in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en dat hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

Volgens de officier van justitie kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte opzet heeft gehad op het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. De officier van justitie vordert verdachte daarvan vrij te spreken.

De officier van justitie acht wettig en overtuigend te bewijzen dat verdachte in de periode van 21 maart 2019 tot en met 17 juli 2019 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad. Verdachte heeft van dat bezit een gewoonte gemaakt.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit voor het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen, omdat het opzet van verdachte daartoe ontbreekt. Voorts kan alleen wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte in de periode van 11 juli 2019 tot en met 17 juli 2019 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad. Verdachte dient voor het overige van de ten laste gelegde periode te worden vrijgesproken. Verdachte moet ook worden vrijgesproken van gewoonte maken van het bezit, omdat het om een relatief korte pleegperiode gaat en de afbeeldingen slechts op één gegevensdrager stonden.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Partiële vrijspraak - het verspreiden en aanbieden

Met de officier van justitie en de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden, dat verdachte opzet heeft gehad op het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. Verdachte heeft weliswaar een e-mailbericht verzonden aan zijn voormalig werkgever met daarin enkele kinderpornografische afbeeldingen, maar de rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat hij daarbij daadwerkelijk de bedoeling heeft gehad deze te verspreiden. De rechtbank acht de verklaring van verdachte, dat hij de bedoeling had om deze afbeeldingen naar zijn eigen e-mailadres te versturen, maar abusievelijk een ander e-mailadres heeft geselecteerd, aannemelijk. Verdachte zal daarvan daarom (partieel) worden vrijgesproken van het ten laste gelegde verspreiden en aanbieden van kinderpornografische afbeeldingen.

De periode

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte in de periode vóór 11 juli 2019 in het bezit is geweest van kinderpornografische afbeeldingen of deze heeft verworven of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft. De afbeeldingen die in de tenlastelegging zijn omschreven hebben allen een aanmaakdatum gelegen in de periode van 11 juli 2019 tot en met 16 juli 2019. Verdachte zal daarom (partieel) worden vrijgesproken voor zover dit de ten laste gelegde periode van 21 maart 2019 tot 11 juli 2019 betreft.

Het gewoonte maken

De rechtbank oordeelt hierna dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich in de periode van 11 juli 2019 tot en met 17 juli 2019 schuldig heeft gemaakt aan de verwerving, het bezit van en het zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderpornografische afbeeldingen. Nu het gaat om een periode van zeven dagen en - gelet op het gemak waarmee op het internet grote hoeveelheden afbeeldingen kunnen worden gedownload - een relatief beperkt aantal afbeeldingen (1.425), is van een gewoonte van genoemde gedragingen geen sprake. De rechtbank zal de verdachte ook hiervan (partieel) vrijspreken.

Opsomming bewijsmiddelen

Omdat verdachte heeft bekend dat hij in de periode van 11 juli 2019 tot en met 17 juli 2019 via zijn Ipad kinderpornografische afbeeldingen van het internet heeft gedownload en in bezit heeft gehad, en zijn raadsvrouw daarvoor geen vrijspraak heeft bepleit, volstaat de rechtbank onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

  • -

    de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 28 oktober 2020;

  • -

    een proces-verbaal Beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen.1

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op één of meer tijdstippen in de periode van 11 juli 2019 tot en met 17 juli 2019 te

Amersfoort, meermalen, telkens afbeeldingen, te weten foto's, en een gegevensdrager, te weten een Ipad (merk Apple, beslagcode MDRBD19009-548841, SIN-nummer AAJL2774NL), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met de penis anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met een voorwerp vaginaal en anaal penetreren van het eigen lichaam

(toonmap foto nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 -omschrijvingen op p. 85 en 86 van het proces-verbaal) en

het met de penis en mond/tong en vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met een vinger/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en de eigen borsten

(toonmap foto nummers 9, 10, 11, 12, 13, 14 - omschrijvingen op p. 86 en 87 van het proces-verbaal) en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of

poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past en door het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en de wijze van kleden van deze persoon en de uitsnede van de foto's nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en billen van deze persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(toonmap foto nummers 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - omschrijvingen op p. 88 en 89 van het proces-verbaal) en

het masturberen bij en ejaculeren op het gezicht en lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het houden van een (stijve) penis bij het gezicht en lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(toonmap foto nummers 24, 25, 26, 27 - omschrijvingen op p. 90 van het proces-verbaal).

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan een gedeelte van 89 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren;

- een taakstraf van 200 uren, indien niet of niet naar behoren verricht te vervangen door 100 dagen hechtenis.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging acht de door de officier van justitie geëiste straf passend. Verdachte ziet in dat zijn gedrag niet goed is geweest. De verdediging verzoekt de rechtbank rekening te houden met het feit dat verdachte zelf hulp heeft gezocht en de behandeling bij De Waag met goed gevolg heeft afgerond. Verdachte is daarnaast gediagnostiseerd met het syndroom van Asperger en daarom dient, primair, verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te worden geacht. Subsidiair dient hiermee rekening te worden gehouden in de strafmaat.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De ernst van het feit

Verdachte heeft gedurende zeven dagen via zijn Ipad aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen verworven en deze in zijn bezit gehad. Bij de vervaardiging van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. Zulk misbruik doorkruist een normale seksuele ontwikkeling en kan voor minderjarigen ernstige gevolgen hebben, waar zij nog lange tijd last van kunnen hebben. Met zijn handelen heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden en het bevorderen van deze praktijken en is hij indirect betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het misbruik van jonge kinderen.

De persoon van de verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 27 september 2020 betreffende verdachte. Daaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

De rechtbank heeft ook kennisgenomen van het reclasseringsrapport van 20 oktober 2020. In dat rapport staat beschreven dat verdachte zelfstandig contact heeft gezocht met De Waag te Amersfoort. Daar is hij in behandeling geweest en heeft hij de module afgrond die gericht is op personen die kinderporno downloaden. Tevens is ter preventie een veiligheidsplan opgesteld. De behandelaar bij De Waag en de reclassering schatten beiden het risico op recidive laag in.

De straf

De rechtbank heeft gelet op de oriëntatiepunten voor straftoemeting die ontwikkeld zijn door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Daarin wordt als uitgangspunt genomen voor het verwerven, bezit van en zich toegang verschaffen tot kinderpornografische afbeeldingen een taakstraf voor de duur 240 uur en gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden (waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk).

Gelet op de relatief korte pleegperiode die bewezen is verklaard en het feit dat verdachte ernst van zijn gedragingen heeft ingezien en hiervoor zelf hulp heeft ingeschakeld en een behandeling heeft gevolgd en afgerond, ziet de rechtbank reden om van het uitgangspunt af te wijken. De rechtbank heeft ook rekening met artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht.

Alles overwegende acht de rechtbank passend en geboden een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van 200 uren.

9 BESLAG

Onder verdachte is een iPad 64 GB met beslagcode MDRBD19009-548841 in beslag genomen.

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de iPad wordt onttrokken aan het verkeer.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen standpunt ingenomen over het beslag.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De iPad zal worden onttrokken aan het verkeer. Verdachte heeft met behulp van dit voorwerp het bewezen verklaarde feit begaan en gelet op de op deze iPad aangetroffen afbeeldingen is het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd met de wet en het algemeen belang.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 90 (negentig) dagen;

- beveelt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 89 (negenentachtig) dagen, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene voorwaarde niet heeft nageleefd;

- als voorwaarde geldt dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 200 (tweehonderd) uren;

- beveelt, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht, de taakstraf wordt vervangen door 100 (honderd) dagen hechtenis;

Beslag

- verklaart de iPad 64 GB met beslagcode MDRBD19009-548841 onttrokken aan het verkeer.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.P.J. Janssens, voorzitter, mrs. C.A.M. van Straalen en L.M.M. Heppe, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.M.E. van Dijk, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 11 november 2020.

De voorzitter en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 maart 2019 tot en met 17 juli 2019 te Amersfoort, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens afbeeldingen, te weten foto's - en/of een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen, te weten een Ipad (merk Apple, beslagcode MDRBD19009-548841, SIN-nummer AAJL2774NL) - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid (door het verzenden van een e-mail),

aangeboden, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met de/een penis anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met een voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren van het eigen lichaam

Toonmap foto nummers 1, 2, 3, 4, 5 (omschrijvingen op p. 85 van het proces-verbaal) Toonmap foto nummers 6, 7, 8 (omschrijvingen op p. 86 van het proces-verbaal) en/of

het met de/een penis en/of mond/tong en/of vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel en/of de eigen borsten

Toonmap foto nummers 9, 10 (omschrijvingen op p. 86 van het proces-verbaal)

Toonmap foto nummers 11, 12, 13, 14 (omschrijvingen op p.87 van het proces-verbaal) en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

Toonmap foto nummers 15, 16, 17, 18 (omschrijvingen op p. 88 van het proces-verbaal)

Toonmap foto nummers 19, 20, 21, 22, 23 (omschrijvingen op p. 89 van het proces-verbaal) en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

Toonmap foto nummers 24, 25, 26, 27 (omschrijvingen op p. 90 van het proces-verbaal) en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

1 Een op ambtsbelofte en in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal, als bijlage opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 1 juli 2020, genummerd 2019095426, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 90, pagina 74 tot en met 90.