Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:4397

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
15-10-2020
Datum publicatie
27-10-2020
Zaaknummer
C/16/506942 / KL ZA 20-212
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Niet voldoende gebleken van inbreuk op merk en handelsnaam YOURCE. Wel auditief en visueel overeenstemmend, maar geen blijk van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten. Geen bekend merk en geen onrechtmatige daad (BVIE + Uniemerkenverordening)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/506942 / KL ZA 20-212

Vonnis in kort geding van 15 oktober 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YOURCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. S.M. Kaak te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROACTIVE CONTACT SUPPORT B.V.,

gevestigd te Almere ,

2. de naamloze vennootschap

MIFRATEL N.V.,

gevestigd te Gent , België,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FINTREX GROEP B.V.,

gevestigd te Rotterdam ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FINTREX B.V.,

gevestigd te Rotterdam ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FINTREX RECRUITMENT B.V.,

gevestigd te Rotterdam ,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YOURCE NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam ,

gedaagden,

advocaat mr. A.C.M. Alkema te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Yource en Fintrex c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardingen van 17 augustus 2020, 1 september 2020 en 2 september 2020,

 • -

  de op 9 september 2020 ontvangen akte overlegging producties van Fintrex c.s. (1-10),

 • -

  de op 10 september 2020 ontvangen akte overlegging producties van Yource (1-38),

 • -

  de op 14 september 2020 ontvangen akte aanvullende producties van Yource (39-45),

 • -

  de op 14 september 2020 ontvangen akte aanvullende producties van Fintrex c.s. (11-14),

 • -

  het op 14 september 2020 door de voorzieningenrechter gehonoreerde verzoek van
  Fintrex c.s. tot verplaatsing van de op 15 september 2020 geplande zitting en daarmee
  afwijzing van het bezwaar van Yource tegen de verplaatsing,

 • -

  de op 30 september 2020 ontvangen akte aanvullende producties van Yource (46-49),

 • -

  de op 1 oktober 2020 ontvangen akte aanvullende productie van Fintrex c.s. (15),

 • -

  de mondelinge behandeling die op 1 oktober 2020 met instemming van partijen via Skype
  heeft plaatsgevonden,

 • -

  de pleitnota van Yource,

 • -

  de pleitnota van Fintrex c.s..

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Yource, voorheen genaamd Green Claim B.V., legt zich sinds 2010 in Nederland met name toe op het indienen van claims bij vliegtuigmaatschappijen. Sinds 2012 is Yource haar diensten buiten Nederland gaan aanbieden. Yource maakt thans gebruik van onder meer de websites yource.com, vlucht-vertraagd.nl en flug-verspaetet.de.

2.2.

Medio 2017 heeft Yource besloten om haar handelsnaam ‘Green Claim’ te wijzigen in ‘Yource B.V.’

2.3.

Sinds 15 september 2017 is Yource eigenaar geworden van de op 25 december 2007 geregistreerde domeinnaam www.yource.com.

2.4.

Op 27 oktober 2017 heeft Yource het Benelux-woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd (registratienummer: 1024055).

2.5.

Op 23 april 2018 heeft Yource het woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd voor Europa en de Verenigde Staten van Amerika (registratienummer 1411186).

2.6.

Voor beide registraties is het merk ‘YOURCE’ geregistreerd voor waren en diensten in de volgende klassen:

Klasse 35: Administratieve diensten, tevens in het kader van het begeleiden, indienen en afhandelen van claims, onder andere met betrekking tot het verkrijgen van compensatie en andere (schade)vergoedingen bij vertragingen, annuleringen en/of overboekingen van vlieg-, trein-, bus- en/of bootreizen; administratieve diensten in het kader van het innen van betalingen en andere vorderingen; administratie diensten in het kader van de bemiddeling tussen partijen bij het boeken, overboeken en bij het overzetten op een andere naam van vlieg-, trein-, bus- en/of boottickets; administratieve diensten bij opzetten en beheren van gegevensbestanden, waaronder gegevensbestanden bevattende informatie over het begeleiden, indienen en afhandelen van claims en over het innen van betalingen en andere vorderingen; informatie, voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer.

Klasse 36: Financiële diensten, tevens in het kader van het begeleiden, indienen en afhandelen van claims, onder andere met betrekking tot het verkrijgen van compensatie en andere (schade)vergoedingen bij vertragingen, annuleringen en/of overboekingen van vlieg-, trein-, bus- en/of bootreizen; het innen van betalingen en andere vorderingen; informatie, voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer.

Klasse 45:Juridische diensten, tevens in het kader van het begeleiden, indienen en afhandelen van claims, onder andere met betrekking tot het verkrijgen van compensatie en andere (schade)vergoedingen bij vertragingen, annuleringen en/of overboekingen van vlieg-, trein-, bus- en/of bootreizen; mediation; informatie, voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer.

2.7.

In juli 2018 heeft Yource een begin gemaakt met de onder 2.2 bedoelde handelsnaamwijziging. Zo biedt Yource onder meer op de website yource.com haar diensten aan. De bij Yource nog in gebruik zijnde domeinnamen (o.a. www.vlucht-vertraagd.nl, www.vlucht-vertraagd.be, www.vol-retarde.fr; www.flug-verspaetet.de en www.flight-delayed.co.uk) worden op termijn samengevoegd naar de www.yource.com website.

2.8.

Fintrex c.s. houdt zich onder meer bezig met het leveren van klantcontactoplossingen aan ondernemingen en organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanbieden van callcenters (outsourcing) of het aanbieden van medewerkers voor de eigen callcenters van ondernemingen (insourcing).

2.9.

Op 11 december 2018 heeft Fintrex Group het Benelux woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd (registratienummer 1386744) voor waren en diensten in de volgende klassen:

Klasse 35: Plaatsing van personeel; Plaatsing van leidinggevend personeel; Plaatsing van tijdelijk personeel; Plaatsing van vast personeel; Plaatsing van banen en personeel; Uitzendbureaus; Diensten van uitzendbureaus; Werving van personeel door uitzendbureaus; Uitzenden van tijdelijk personeel; Werving en selectie van leidinggevenden; Selectie van leidinggevend personeel; Zakelijk projectmanagement; Consultancydiensten met betrekking tot het beheer van telefooncentrales; Commercieel-zakelijk beheer van telefooncentrales; Telefoonbeantwoording; Telefoonbeantwoording [voor derden]; Telefoonbeantwoording voor afwezige abonnees; Telefoonbeantwoording en verwerking van berichten; Verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; Verstrekken van bedrijfsinformatie op het gebied van sociale media; Personeelsadvertenties;

Klasse 38: Diensten van telefooncentrales; Telefoon communicatiedienst ten behoeve van meldpunten en call centers; Automatische telefoonbeantwoordingsdiensten; Telecommunicatie via e-mail; Diensten met betrekking tot e-mail en mail-box; Verzending van e-mails; Gegevenscommunicatie via e-mail;

Klasse 41: Cursussen (opleiding) met betrekking tot klantendiensten; Cursussen (opleiding) met betrekking tot financiën; Opleidingen; Opleidingen in management; Zakelijke opleidingen; Trainingscursussen; Training (Verkoop -); Coaching (training); Training van verkooppersoneel; Trainingen voor personeel; Trainingen met betrekking tot computersystemen; Opleiding.

2.10.

Medio 2019 heeft Fintrex c.s. besloten haar diensten te leveren onder de naam YOURCE. De handelsnamen die Fintrex c.s. vanaf augustus 2019 voert zijn onder meer 'Yource Recruitment', 'Yource Outsourcing', 'Yource Group', 'Yource Academy' en 'Yource Work' (hierna: de Fintrex handelsnamen).

2.11.

Bij e-mail van 10 juli 2019 heeft Yource Fintrex Groep gesommeerd het op haar handelsnamen en haar merk ‘YOURCE’ inbreukmakend handelen te staken.

2.12.

Op 15 augustus 2019 hebben partijen gesproken over het gebruik van het woordmerk ‘YOURCE’.

2.13.

In een e-mail van 15 augustus 2019 van Fintrex c.s. is aan Yource onder meer gemeld:

‘Dank voor het goede gesprek dat wij hadden vandaag. We bespraken dat er nu geen overlap is maar dat dit in de toekomst mogelijk wel zou kunnen ontstaan. Daarom zou het goed zijn om een co-existentie overeenkomst te maken. Dat is voor ons geen probleem. Graag zelfs, zeker nu we daarmee een juridisch traject voorkomen.’

2.14.

In een e-mail van dezelfde datum heeft Yource de volgende reactie aan Fintrex c.s. verstuurd:

‘(…). Ter correctie willen wij vooralsnog wel nadrukkelijk stellen dat wij de zienswijze dat er geen overlap zou zijn niet kunnen onderschrijven. Voorts is het bestaan van een zogenaamde coëxistentie-overeenkomst ter sprake gebracht, maar kunnen en willen wij ook daaromtrent nog geen uitspraken doen. Wij zullen de gerezen en door ons geconstateerde inbreuk eerstens verder doen beoordelen, mede op basis van extra informatie die wij uitwisselden tijdens het bezoek vandaag. (….).’

2.15.

Op 15 juli 2020 heeft Yource opnieuw Fintrex c.s. gesommeerd elke inbreuk op haar handelsnaamrechten en merkrechten te staken.

2.16.

Yource maakt onder meer gebruik van het volgende logo:

2.17.

Fintrex c.s. maakt onder meer gebruik van het volgende logo:

3 Het geschil

3.1.

Yource vordert, dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Fintrex c.s. wordt bevolen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Yource te staken en gestaakt te houden en Fintrex c.s. wordt verboden om de naam "Yource" al dan niet in combinatie met andere tekens en/of daarmee overeenstemmend tekens als handelsnaam of als domeinnaam, waaronder yource-group.com; yource.work; yource-group.be; yource-group.de, yourcegroup.fr, yource‑group.lu, yource-group.nl; your-ce.academy (bedoeld zal zijn: yource.academy, Vrz.); yource.community; yource.digital; yource.email; yource.lu; yource.net; your-ce.nu; yource.online; yource.solutions; yource.works; yourcegroup.be; yourcegroup.com; yourcegroup.de; yourcegroup.fr; yourcegroup.lu; yourcegroup.nl; yourcers.com, te gebruiken;

II. Fintrex c.s. wordt bevolen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Yource, die voortvloeien uit de YOURCE merken te staken en gestaakt te houden en Fintrex c.s. wordt verboden om het teken "Yource" of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken;

III. Fintrex c.s. wordt geboden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het onrechtmatig handelen, zoals hiervoor aangegeven en bedoeld in het lichaam van de dagvaarding, jegens Yource te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval het gebruik van het teken 'Yource' als handels- of domeinnaam of als teken ter onderscheiding van haar waren of diensten;

IV. Fintrex c.s. hoofdelijke wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 10.000,-- per keer - zulks ter uitsluitende keuze van Yource - dat Fintrex c.s. het onder I) tot en met II) gevorderde geheel of gedeeltelijk overtreedt (bedoeld zal zijn: overtreding van de maatregelen onder I tot en met III, Vrz.), een en ander met een maximum van € 100.000,--, althans zodanige dwangsommen als door de Voorzieningenrechter in goede justitie wordt gelast;

V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv en in artikel 50 lid 6 van het TRIPS-Verdrag wordt bepaald op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis, althans op een zodanige termijn als de Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;

VI. Fintrex c.s. hoofdelijk en conform het bepaalde in artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Yource heeft gemaakt, thans begroot op € 15.000, althans dat Fintrex c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

3.2.

Fintrex c.s. voert verweer met conclusie tot afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van Yource in de volledige proceskosten in de zin van art. 1019h Rv, zulks uitvoerbaar bij voorraad en conform het indicatietarief voor een normaal kort geding.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

algemeen

4.1.

Yource heeft haar vorderingen gebaseerd op schending van de haar toekomende uitsluitende rechten als merkhouder van het merk ‘YOURCE’, op schending van haar handelsnaam ‘YOURCE’ alsook op de door haar gestelde door Fintrex c.s. gepleegde onrechtmatige daad.

4.2.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat zij ambtshalve moet vaststellen of zij bevoegd is van vorderingen jegens een partij kennis te nemen.

4.3.

Gedaagde 1 ( Proactive Contact Support B.V.) is gevestigd in het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland en gedaagden 3 tot en met 6 zijn gevestigd in Nederland. Gedaagde 2 ( Mifratel N.V.) is gevestigd in Gent , België. Niet in geschil is dat het door Yource gestelde merkinbreukmakend handelen door Fintrex c.s. zich (mede) heeft voorgedaan in het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland.

4.4.

Ingevolge het bepaalde in artikel 99 Rv jo. art. 107 Rv artikel 4.6 lid 1 BVIE artikel 125 lid 1 en lid 4 sub b Uniemerkenverordening is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de tegen Fintrex c.s. ingestelde vordering.

4.5.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vorderingen.

merkinbreuk

4.6.

Voor de door Yource gestelde merkinbreuk heeft zij zich beroepen op artikel 9 lid 2 sub b en c van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: Uniemerkenverordening) en op artikel 2.20 lid 2 sub b en c van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE).

4.7.

Voor een geldig beroep op artikel 9 lid 2 sub c Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE is vereist dat het merk ‘YOURCE’ bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, in een groot deel van het grondgebied van de Europese Unie of in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux. Het gaat om een feitelijke vaststelling: ‘bekendheid’ is een realiteit (zie ook Hof van Justitie 28 juni 2018, EUIPO/PUMA (ECLI:EU:2018:509).

4.8.

Ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van een bekend merk heeft Yource gesteld dat dat volgt uit de omstandigheid dat zij veel internetverkeer genereert (vanaf 1 januari 2020 circa drie miljoen bezoekers), 160.000 volmachten naar 200 vervoersmaatschappijen heeft gestuurd over de naamswijziging, 120.000 brieven heeft geschreven en ruim 17.000 consumenten heeft bijgestaan onder naam YOURCE.

4.9.

Met Fintrex c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat uit het door Yource gestelde niet volgt dat het merk ‘YOURCE’ ook daadwerkelijk een bekend merk is in de zin van de Uniemerkenverordening of het BVIE. Yource lijkt er eenvoudigweg van uit te gaan dat de onder 4.8 bedoelde omstandigheid automatisch leidt tot grote bekendheid van het merk ‘YOURCE’ onder het in aanmerking te nemen publiek. Een nadere onderbouwing van deze (door Fintrex c.s. betwiste) aanname is echter niet gegeven. Bovendien geldt voor de websitebezoeker dat een niet verwaarloosbaar deel van deze bezoeken nog steeds wordt bereikt met het gebruik van de websites als vlucht-vertraagd.nl en flug-verspaetet.de. Het kort geding leent zich niet voor een nadere bewijsvoering op dit punt, zodat het beroep van Yource op artikel 9 lid 2 sub c Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE faalt.

4.10.

Met betrekking tot het beroep op artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE geldt het volgende.

4.11.

Beide artikelen bepalen dat - voor zover hier van belang - de merkhouder zich kan verzetten tegen ieder gebruik dat (in het economisch verkeer) wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien door dat gebruik bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.12.

Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit moet worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.

4.13.

Het door Yource ingeschreven merk ‘YOURCE’ komt visueel en auditief een-op-een overeen met het door Fintrex c.s. ingeschreven woordmerk ‘YOURCE’.

4.14.

Volgens Yource verwijst het door haar ingeschreven merk naar het Engelse woord Yource, oftewel: ‘voor jou’. Yource is echter geen Engels woord maar komt fonetisch wel in de buurt van het Engelse woord ‘yours’, wat betekent ‘de jouwe’ of ‘het uwe’. Fintrex c.s. heeft gemotiveerd en (met onder meer een nieuwsbericht van 7 mei 2019) onderbouwd gesteld dat ‘YOURCE’ door haar is gekozen als een samentrekking van You (de mens staat centraal) en Source (het sourcen van klantcontact). Partijen geven dus een andere begripsmatige invulling van het (fantasie)woord Yource. De mogelijkheid bestaat dat het deel van het publiek dat niets weet over de oorsprong van het door Fintrex c.s. gekozen merk, bij het zien van beide merken begripsmatig aanhaakt bij het Engelse woord yours. Yource heeft dit echter niet onderbouwd, zodat in deze procedure niet zal worden uitgegaan van een begripsmatige overeenstemming tussen beide merken.

4.15.

Hoewel, zoals hiervoor is overwogen, beide merken visueel en auditief overeenstemmen, komt Yource toch geen beroep toe op artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Dat is om de volgende reden.

4.16.

De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat de corebusiness van Yource (nog steeds) is het indienen en afhandelen van schadevergoedingsclaims bij luchtvaatmaatschappijen voor reizigers die met een vertraagde of geannuleerde vlucht te maken krijgen. Yource heeft gesteld dat zij zich sinds enige tijd ook richt op de reisbranche in zijn geheel en dat zij haar diensten (waaronder voorlichting, informatie en financiële, juridische en administratieve diensten) ook aanbiedt aan ondernemingen zoals (reis)organisaties en vervoersmaatschappijen (zie dagvaarding onder 2.4.1), maar dit is door Fintrex c.s. gemotiveerd weersproken. Desgevraagd en pas ter zitting heeft Yource een voorbeeld gegeven van een online reisbureau ( [bedrijfsnaam] ) voor wie zij het klantcontact faciliteert. Een onderbouwing van dit standpunt ontbreekt. Yource heeft ter zitting nog bewijs aangeboden van haar stelling dat zij naast haar oorspronkelijke werkzaamheden nu ook haar diensten aanbiedt aan meerdere (reis)organisaties en vervoersmaatschappijen, maar, zoals ter zitting al is gemeld, leent een kort geding zich in beginsel niet voor een dergelijke bewijsvoering. Er komen in dit geschil geen aanknopingspunten naar voren om daar vanaf te wijken. Het was Yource ook vóór de zitting al bekend dat een belangrijk standpunt van Fintrex c.s. is dat partijen niet dezelfde of soortgelijke diensten bieden. Uit wat er aan producties en informatie is overgelegd blijkt dit ook niet. Het had op haar weg gelegen om daarom (een begin van) bewijs aan te dragen dat dit toch anders zit. Dat Yource daar toch niet voor heeft gekozen omdat zij stelt dat dit concurrentiegevoelige informatie is, blijft voor haar rekening.

4.17.

De corebusiness van Fintrex c.s. is het aan bedrijven aanbieden van klantcontact diensten, door middel van een voor het bedrijf ingezette eigen callcenter of het ter beschikbaar stellen van medewerkers aan de callcenters van bedrijven zelf. Anders dan Yource heeft gesteld is niet aannemelijk dat Fintrex c.s. zich in de uitvoering van deze werkzaamheden naar het publiek bekend maakt als (medewerker van) Fintrex c.s. of gebruik maakt van de handelsnaam ‘Yource’. Fintrex c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat de bedrijven de diensten van Fintrex c.s. inhuren om onder de naam van die bedrijven de eigen klanten te bedienen. Concreet: de Fintrex -medewerker neemt de telefoon aan met de naam van de klant.

4.18.

Op grond van het vorenstaande kan in dit kort geding niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex c.s. sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders. De vraag of bij het in aanmerking komende publiek directe verwarring kan ontstaan, behoeft geen nadere behandeling. Voor wat betreft het indirecte verwarringsgevaar van beide merken geldt wat hieronder zal worden overwogen bij de handelsnaaminbreuk (4.25).

handelsnaaminbreuk

4.19.

Gelet op art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.20.

Ingevolge het bepaalde van art. 5a Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die een merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van waren te duchten is.

4.21.

In dit kort geding kan er vanuit worden gegaan dat Yource in juli 2018 is gestart met de wijziging van haar handelsnaam ‘Green Claim’ in de handelsnaam ‘YOURCE B.V.’ Ter zitting heeft Yource gesteld dat zij een transitie nastreeft die vergelijkbaar is met de handelwijze van de onderneming Coolblue B.V. Deze onderneming heeft volgens Yource in meerdere jaren 325 individuele succesvolle webshops met eigen domeinnamen samengebracht tot één bedrijf en één webwinkel. Om die reden blijft zij zich voorlopig bedienen van de meer bekendere handelsnaam Vlucht-Vertraagd, met bijbehorende website, en zijn ook de diverse buitenlandse Vlucht-Vertraagd websites nog steeds actief, maar doet dat volgens Yource niets af aan de beschermingsomvang van haar nieuwe handelsnaam.

4.22.

Voor Fintrex c.s. kan er van worden uitgegaan dat zij vanaf augustus 2019 de Fintrex handelsnamen voert.

4.23.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaan de Fintrex handelsnamen uit het kenmerkende bestanddeel ‘YOURCE’ en een beschrijvend tweede deel (Outsourcing, Group, Academy of Work). Ook hier geldt echter, zoals onder 4.16-4.18 al is weergegeven, dat in dit kort geding er vanuit moet worden gegaan dat de ondernemingen Yource en Fintrex c.s. andere diensten verlenen en zich ook richten op een ander publiek, zodat bij de beoordeling van de handelsnaaminbreuk zwaar weegt dat de aard van de ondernemingen verschillend is. De omstandigheid dat Yource en Fintrex c.s., weliswaar opererend vanuit andere vestigingsplaatsen, hun diensten op het internet aanbieden en dus beide ondernemingen een breed handelsgebied hebben, is in dat kader niet doorslaggevend. Bovendien presenteren partijen hun handelsnamen op het internet (mede) in de vorm van een logo (zie 2.16 en 2.17). Deze logo’s zijn verschillend in vormgeving en dragen niet bij aan mogelijk verwarringsgevaar.

4.24.

Yource heeft aangegeven dat er al verwarring is ontstaan. Zij heeft gemeld dat UWV haar in juli 2020 brieven stuurde over een zieke werknemer van Fintrex c.s. en dat zij sollicitatiebrieven ontving die voor Fintrex c.s. bestemd waren. Met Fintrex c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat het UWV en de sollicitanten niet in voldoende mate kunnen worden aangemerkt als het relevante publiek.

4.25.

Dat het wel relevante publiek mogelijk denkt dat sprake is van verschillende ondernemingen maar meent dat er een juridische of economische band tussen Yource en Fintrex c.s. bestaat, is in dit kort geding niet aannemelijk geworden, zodat op deze grond het toekennen van een ordemaatregel niet te rechtvaardigen is. Een noodzaak om bij een dergelijke onzekerheid vooruit te lopen op het van de bodemrechter te verwachten oordeel is ook gering, nu Yource nog in zijn beginfase zit van de onder 4.21 beschreven transitie en zij nog veelvuldig gebruik maakt van haar handelsnaam Vlucht-Vertraagd.nl en de bijbehorende website alsook van de diverse buitenlandse Vlucht-Vertraagd websites.

4.26.

Wat hiervoor is overwogen (4.21 e.v.) geldt net zo voor het beroep van Yource op de bescherming van haar oudere merk ‘YOURCE’ ten opzichte van het gebruik door Fintrex c.s. van de jongere Fintrex handelsnamen.

4.27.

Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het beroep van Yource op de handelsnaambescherming van art. 5 Hnw en art. 5a Hnw niet kan worden gehonoreerd.

onrechtmatige daad

4.28.

Yource heeft ter zitting gesteld dat de handelwijze van Fintrex c.s. jegens haar onrechtmatig is als bedoeld in art. 6:162 lid 2 BW. De aan de vordering uit onrechtmatige daad ten grondslag gelegde feiten zijn dezelfde als die aan de vordering uit hoofde van de merkinbreuk en de handelsnaaminbreuk ten grondslag zijn gelegd. Gelet op wat in dit vonnis al is overwogen over de inbreuk op het merkrecht en op de handelsnaam is geen grond om te oordelen dat Fintrex c.s. onrechtmatig jegens Yource gehandeld heeft.

conclusie

4.29.

Gelet op het vorenstaande komen de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking.

4.30.

Yource zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.

4.31.

Fintrex c.s. heeft de kosten aan haar zijde tot en met de zitting begroot op € 22.972,50 (zie productie 14) maar vraagt een kostenveroordeling conform het indicatietarief voor een normaal kort geding.

4.32.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vorderingen voor 90% zien op de handhaving en bescherming van de merkrechten en handelsnaamrechten van Yource, zodat voor dit deel van de vordering artikel 1019h Rv van toepassing is. Het resterende deel van het geschil dat onrechtmatig handelen als grondslag heeft is 10%. Dit deel van de proceskosten zal conform het normale liquidatietarief worden vastgesteld en bedraagt € 98, (10% van € 980,--).

4.33.

Op grond van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

4.34.

Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE‑zaken. De voorzieningenrechter neemt als uitgangspunt het (maximum) tarief behorend bij een normaal kort geding, te weten € 15.000,--. Dit vanwege de omvang van het feitenonderzoek in deze procedure, het feit dat de vorderingen op meerdere grondslagen zijn gebaseerd en er uitgebreid verweer is gevoerd. Dit maakt de inbreukkwestie tot een meer complexe zaak dan een eenvoudig kort geding. De op artikel 1019h Rv gebaseerde kosten bedragen € 13.500,-- (90% van € 15.000,--).

4.35.

De kosten aan de zijde van Fintrex c.s. worden begroot op:

- griffierecht € 656,00

- salaris advocaat 13.598,00

Totaal € 14.254,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Yource in de proceskosten, aan de zijde van Fintrex c.s. tot op heden begroot op € 14.254,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers, bijgestaan door mr. T. Stokvis, en in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2020.1

1 type: TS (4428)