Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:4204

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
16-09-2020
Datum publicatie
06-10-2020
Zaaknummer
16/025381-19 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Criminele organisatie met als oogmerk het vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten. Bewijs- en strafmaatoverwegingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/025381-19 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 16 september 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1996] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] ,

hierna te noemen: verdachte of [verdachte] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 mei 2019, 2 juli 2019, 17 en 19 september 2019, 13 december 2019, 10, 11 en 16 maart 2020, 19 mei 2020 en 16 juni 2020. Het onderzoek is gesloten op de terechtzitting van 16 september 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. R. Leuven en van hetgeen verdachte en zijn raadsman mr. D.L.A.M. Pluijmakers, advocaat te Apeldoorn, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1:

in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 in Almere samen met anderen opzettelijk bankbiljetten van € 20,- en/of € 50,- heeft nagemaakt / vervalst, met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te (doen) geven;

Feit 2:

in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 in Almere samen met anderen opzettelijk een (grote) hoeveelheid bankbiljetten van € 20,- en/of € 50,-, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt / vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte en/of zijn mededaders, toen hij / zij die bankbiljetten ontving(en), bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te (doen) geven, zich heeft verschaft en/of in voorraad heeft gehad en/of heeft vervoerd, ingevoerd, doorgevoerd en/of uitgevoerd;

Feit 3:

in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 in Almere samen met anderen opzettelijk een (grote) hoeveelheid hologrammen heeft vervaardigd, ontvangen en/of zich heeft verschaft en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was / waren tot het namaken / vervalsen van bankbiljetten;

Feit 4:

op 30 januari 2019 in Almere samen met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad 535 gram cocaïne en 1751 pillen MDMA;

Feit 5:

op 30 januari 2019 in Almere opzettelijk aanwezig heeft gehad 390,22 gram hasjiesj;

Feit 6:

in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 in Almere heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, welke organisatie het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten tot oogmerk had.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

Inleidend

Deze zaak betreft de verdenking dat [verdachte] zich, samen met anderen, op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan het in georganiseerd verband vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-. Het opsporingsonderzoek heeft een aanvang genomen toen vanaf de zomer van 2016 bleek van een toename van het aantal onderscheppingen van enveloppen – verstuurd vanuit Nederland – met daarin valse bankbiljetten van € 50,- met veelal serienummer E01181075, indicatief EUA00500 C00111 en plaatnummer R052B2. Medio december 2017 zijn meer dan 1000 aangiften te relateren aan deze bankbiljetten van € 50,- met het serienummer E01181075 en in januari 2019 waren internationaal ruim 106.000 valse bankbiljetten van € 50,- aangetroffen met het indicatief EURA0050C00111. De politie heeft naar aanleiding van deze gegevens een onderzoek ingesteld onder de naam 25Tulipa, waarin onder meer [verdachte] als verdachte is aangemerkt. Bij een doorzoeking zijn onder meer verdovende middelen aangetroffen.

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zijn standpunt verwoord in een ter terechtzitting overgelegd schriftelijk requisitoir. De officier van justitie acht de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen en baseert zich op de bewijsmiddelen zoals deze zich in het dossier bevinden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zijn standpunt verwoord in een ter terechtzitting overgelegde pleitnota. De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit van het onder 1, 2, 3 en 6 ten laste gelegde. Subsidiair heeft de raadsman ten aanzien van het onder 1, 2 en 6 ten laste gelegde aangevoerd dat alleen de periode van augustus 2018 tot en met november 2018 te bewijzen is. Tevens heeft de raadsman partiële vrijspraak bepleit ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde, nu slechts de datum 30 januari 2019 bewezen kan worden. Wat betreft het onder 4 en 5 ten laste gelegde heeft de raadsman vrijspraak bepleit aangaande het medeplegen. Voor het overige heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Betrokkenheid – ten aanzien van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde:

De raadsman heeft – kort gezegd – aangevoerd dat uit het dossier niet kan worden opgemaakt dat [verdachte] een actieve rol heeft gehad in de aankoop, distributie en/of verkoop van valse bankbiljetten. De verdenking is gebaseerd op (in de pleitnota nader uiteengezette) aanwijzingen en indirecte bewijsmiddelen die worden ingekleurd door aannames. Nu geen sprake is van concrete bewijsmiddelen, dient [verdachte] te worden vrijgesproken.

Betrokkenheid – ten aanzien van het onder 6 ten laste gelegde:

De raadsman heeft – kort gezegd – aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat [verdachte] heeft deelgenomen aan een vermeende criminele organisatie, dan wel dat [verdachte] in zijn algemeenheid wist dat de vermeende organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven. Het sociale contact met de medeverdachten, het geld overmaken naar China, vals geld aanbieden op Telegram en het voorhanden hebben van hologrammen vormt geen bewijs dat [verdachte] bewust in duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband heeft geacteerd.

Periode – ten aanzien van het onder 1, 2 en 6 ten laste gelegde:

De raadsman heeft – kort gezegd – aangevoerd dat de startdatum van de ten laste gelegde feiten, te weten 12 augustus 2017 lijkt te zijn gerelateerd aan een onderzoek aan de telefoon AV.13.01.002, die in de auto van [medeverdachte 1] is aangetroffen. Op basis van het dossier kan slechts worden vastgesteld dat de telefoon zich tot 20 november 2018 in de directe nabijheid van [verdachte] bevond, terwijl er met het Telegram-account [telegram-account] gesprekken werden gevoerd over onder andere vals geld. Nu [verdachte] in augustus 2018 bij de Spaanse grens is gecontroleerd met € 6000,- contant op zak, bepleit de raadsman dat slechts in deze tussenliggende periode de onder 1, 2 en 6 ten laste gelegde feiten kunnen worden bewezen.

Periode – ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

De raadsman heeft – kort gezegd – aangevoerd dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat [verdachte] in de periode voorafgaand aan 30 januari 2019 hologrammen voorhanden heeft gehad, waardoor [verdachte] van deze voorliggende periode dient te worden vrijgesproken.

Bestanddelen – ten aanzien van het onder 4 en 5 ten laste gelegde:

De raadsman heeft – kort gezegd – aangevoerd dat de aanwezigheid van de verdovende middelen niet in de vorm van medeplegen kan worden toegeschreven aan de ouders dan wel zus van [verdachte] , nu zij tot vlak voor het moment van aanhouding geen wetenschap hebben gehad van de drugs en zodoende geen materiële of intellectuele bijdrage hebben geleverd om van medeplegen te kunnen spreken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 1, 2, 3 en 6 ten laste gelegde:

Het overzicht van de bewijsmiddelen is als bijlage II aan dit vonnis gehecht.

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 4 en 5 ten laste gelegde 1:

Verbalisant [verbalisant 1] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 ben ik binnengetreden in de woning aan de [adres] te [woonplaats] . […] In de slaapkamer van [verdachte] werden twee plakken vermoedelijk hasj aangetroffen. […] In de ouderslaapkamer is op een aldaar aanwezig tafeltje een plastic tas aangetroffen met een grote hoeveelheid vermoedelijk drugs.2 […] Daar werd op de plaats waar [A] had gezeten een tas aangetroffen met een grote hoeveelheid vermoedelijk drugs.3

Verbalisant [verbalisant 2] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik deed onderzoek naar een in beslag genomen hoeveelheid vermoedelijke softdrugs. Er werden mij twee goednummers aangeboden met hierin vermoedelijk hasj. Ik zag dat de goederen in twee waardezakken zaten. Ik zag dat de zakken de volgende inhoud hadden:

 • -

  Waardezak met goednummer 2350163 met twee plakken vermoedelijke hasj en twee bolletjes vermoedelijke hasj;

 • -

  Waardezak met goednummer 2350122 met twee plakken met vermoedelijke hasj.

Ik herkende de hoeveelheid in beslag genomen goederen ambtshalve, uit ruime ervaring in mijn taakaccent aanpak hennepteelt, als plakken en bolletjes hasj. […] De totale hoeveelheid hennep betrof 390,22 gram. Uit de aangeboden hoeveelheid hasj werden door mij representatieve monsters genomen. […] Ik zag dat de testen een duidelijke positieve kleurreactie gaven, indicatief voor THC, zijnde de werkzame stof in hennep en hashish.4

Verbalisant [verbalisant 3] heeft in zijn proces-verbaal onderzoek verdovende middelen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Omschrijving verdovende middelen:

Goednummer:

SIN:

Aantal:

Omschrijving:

Sealbag:

PL0900-2019030574-2350173

AAMO5108NL

86

Roze tabletten: 45.54 gram. Afbeelding: Flügel

32087969

PL0900-2019030574-2350179

AAMO5104NL

64

Roze tabletten. 21,64 gram. Afbeelding: masker

32087968

PL0900-2019030574-2350166

AAMO5103NL

615

Beige tabletten. 320 gram. Afbeelding: Doodshoofd

32087967

PL0900-2019030574-2350184

AAMO5107NL

984

Paarse tabletten. 310 gram. Afbeelding: masker

32087970

PL0900-2019030574-2350141

AAMO5105NL

1

Paarse tablet. 0,30 gram. Afbeelding: masker

32087971

PL0900-2019030574-2350153

AAMO5106NL

1

Grijze tablet. 0,52 gram. Tekst: “Moncler”

32087960

PL0900-2019030574-2350135

AAMO5181NL

17

Wit poeder. 15 plasticzakken en 2 foliebollen. 535 gram.

176367045

Uit de NFI rapporten van 1 februari 2019 opgesteld door ing. A.G.A. Sprong blijkt het volgende:

Kenmerk:

Omschrijving FO:

Conclusie:

AAMH8164NL

21,64 gram tablet, roze

Bevat MDMA6

AAMH8166NL

535 gram poeder en brokken, wit

Bevat cocaïne7

AAMH8163NL

320 gram tablet, beige

Bevat MDMA8

AAMH8147NL

0,30 gram tablet, paars

Bevat MDMA9

AAMH8162NL

310 gram tablet, paars

Bevat MDMA10

AAMH8149NL

0,52 gram tablet, grijs

Bevat MDMA11

AAMH8165NL

45,54 gram tablet, roze

Bevat MDMA12

Bewijsoverweging

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank het volgende af.

Money transfers China:

In de periode van 15 januari 2016 tot en met 3 december 2018 zijn door [medeverdachte 2] (vijfmaal), [medeverdachte 1] (zevenmaal), [medeverdachte 3] (eenmaal), [verdachte] (viermaal), [medeverdachte 4] (vijfmaal) en [medeverdachte 5] (tweemaal) voor een totaalbedrag van € 20.234,82 en £ 1.844,77 overgemaakt naar bedrijven in China die zich bezig houden met de verkoop van papier en hologrammen ten behoeve van het vervaardigen van valse bankbiljetten.

Chinese telefoonnummers:

Op een telefoon van [medeverdachte 2] (B05.01.001) zijn negen telefoonnummers aangetroffen die beginnen met de landcode van China die kunnen worden toegeschreven aan bedrijven die onder andere hologrammen, papier en inkt produceren. Op een andere telefoon van [medeverdachte 2] (BV02.001) kwam op 4 november 2018 een bericht binnen van het telefoonnummer [telefoonnummer] , welk nummer gekoppeld bleek aan een bedrijf in China dat onder andere hologrammen produceert en levert.

Aankopen [firma 1] / [firma 2] en/of [firma 3]:

Vastgesteld kan worden dat [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 3] in de periode van 5 april 2016 tot en met 7 januari 2019 goederen zoals papier, cartridges, postzegels en adreslabels hebben aangekocht bij de firma [firma 1] / [firma 2] met de klantenpassen op naam van [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [bedrijf 1] voor het vervaardigen van en de handel in valse bankbiljetten. In totaal is daarbij voor € 39.099,57 aan goederen aangeschaft op de voornoemde klantenpassen. Daarnaast blijkt dat zowel [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] als [medeverdachte 6] cartridges kochten dan wel vulden bij [firma 3] .

Aanwezigheid productielocatie [adres] te [woonplaats]:

Op 30 januari 2019 is op de [adres] te [woonplaats] de productielocatie aangetroffen van de in dit onderzoek betrokken valse bankbiljetten van € 50,- en € 20,-. Uit baken- en zendmastgegevens is gebleken dat (de telefoons van) [medeverdachte 2] (vanaf 17 november 2017), [medeverdachte 1] (vanaf 17 november 2017), [medeverdachte 3] (22 september 2018) en [verdachte] (6 en 7 november 2018), al dan niet tezamen, in de directe nabijheid worden gesignaleerd van de productielocatie op de [adres] te [woonplaats] , vaak kort na het doen van aankopen van voornoemde goederen bij [firma 1] / [firma 2] . Op 22 november 2018, de dag van bezorging van het postpakket met 55 kilogram papier in [woonplaats] straalt de telefoon van [medeverdachte 1] een zendmast aan in de directe nabijheid van de [adres] te [woonplaats] .

Tap-, OVC- en WhatsApp / chatgesprekken:

Uit de grote hoeveelheid WhatsApp, tap-, OVC-gesprekken en sms-berichten kan het volgende worden afgeleid. [medeverdachte 2] spreekt over de productie en kwaliteit van de geproduceerde valse bankbiljetten. Uit zowel tap- als OVC-gesprekken blijkt dat [medeverdachte 1] spreekt over de productie, kwaliteit, kosten en verkoopbaarheid van de geproduceerde valse bankbiljetten. Verder wordt gesproken over de verdeling van de ‘markt’ tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (1/3), [medeverdachte 7] en [medeverdachte 3] (1/3) en een ‘Hollander’ (1/3). Uit tapgesprekken van [medeverdachte 6] blijkt dat hij met [medeverdachte 1] spreekt over de kwaliteit en de productie van de valse bankbiljetten. Uit OVC-gesprekken waaraan [medeverdachte 3] deelneemt blijkt dat hij ‘de kleurspecialist’ wordt genoemd en dat onder meer wordt gesproken over het optimaliseren van het productieproces van valse bankbiljetten. [medeverdachte 4] houdt zich blijkens de tapgesprekken bezig met het bestellen van hologramstickers en de distributie van valse bankbiljetten. Uit zowel sms-berichten als tapgesprekken blijkt dat [medeverdachte 7] en [verdachte] zich veelal bezig houden met de verkoop en productie van valse biljetten door het plakken van hologramstickers. Uit de tapgesprekken waarin [medeverdachte 5] en [medeverdachte 8] voorkomen, blijkt dat zij zijn betrokken bij de productie en verkoop van valse biljetten.

Pseudokopen:

Op zowel 6 november 2018 als 9 november 2018 heeft een pseudokoop plaatsgevonden waarbij valse bankbiljetten zijn aangekocht. Op 6 november 2018 heeft bij kapsalon [kapsalon] een pseudokoop plaatsgevonden, waarbij door [medeverdachte 5] 20 valse bankbiljetten van € 50,- zijn verkocht aan het pseudokoopteam. Op 9 november 2018 om 16.15 uur heeft een pseudokoop plaatsgevonden op [straat] in [woonplaats] , waarbij 20 valse biljetten van € 50,- zijn gekocht van [B] . De route vanaf het woonadres van die [B] naar de plaats van de pseudokoop loopt direct langs een industrieterrein in de omgeving van de Sierenborch, Amsterdam West. Blijkens het baken onder de Volkswagen Polo van [medeverdachte 1] en de zendmastgegevens waren [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [verdachte] ten tijde van de pseudokoop in de directe omgeving van de Sierenborch.

Postpakket [adres] [woonplaats]:

Ten behoeve van het vervaardigen van ‘nieuwe’ valse bankbiljetten van € 50,- en € 20,- is een pakket van 55 kilogram papier zonder coating met meer dan 10% vezel afkomstig uit China aangekocht. Op 21 november 2018 heeft [medeverdachte 2] daarvoor gebeld naar TNT, waarbij zijn telefoon een zendmast aanstraalt op 135 meter van de [adres] te [woonplaats] . Op 22 november 2018 wordt het pakket vervolgens bezorgd op de [adres] te [woonplaats] , waar [medeverdachte 1] het pakket in ontvangst heeft genomen. Verder is gebleken dat de [adres] te [woonplaats] de woning van de zus van [verdachte] betreft. Het postpakket was geadresseerd aan [C] met telefoonnummer [telefoonnummer] , hetgeen met toevoeging van het cijfer 5 op het einde het telefoonnummer van [medeverdachte 4] is.

Aanschaf wenskaarten / ansichtkaarten:

Uit verschillende onderscheppingen in het buitenland is gebleken dat het valse geld veelal via enveloppen met daarin wenskaarten / ansichtkaarten met daartussen de valse biljetten naar het buitenland werd verzonden. Op 13 september 2018 is door [medeverdachte 1] en [verdachte] een zeer grote partij wenskaarten aangekocht.

Dactyloscopische sporen op valse bankbiljetten:

Op verscheidene valse bankbiljetten met het indicatief EUA0050 C00111, die zowel in het binnen- als buitenland zijn aangetroffen, zijn dactyloscopische sporen aangetroffen van [medeverdachte 1] (november 2015), [medeverdachte 7] (27 april 2016) en [medeverdachte 8] (in de periode van 28 november 2016 tot en met 29 januari 2019).

Doorzoekingen:

Op 30 januari 2019 en 19 februari 2019 zijn de verblijfplaatsen van [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 7] , [verdachte] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] doorzocht, waarbij naast een zeer grote hoeveelheid valse bankbiljetten, goederen zijn aangetroffen die (al dan niet indirect) een indicatie opleveren, of zijn gebruikt voor het vervaardigen van en de handel in valse bankbiljetten.

Bij [medeverdachte 2] zijn onder meer nota’s van [firma 1] aangetroffen.

Bij [medeverdachte 1] zijn in een kartonnen doos valse bankbiljetten zonder hologramstickers aangetroffen van € 20,- en € 50,- die een waarde vertegenwoordigen van € 128.620,- en een doos met cartridges ‘Canon 513 kleur’.

Op de productielocatie bij [medeverdachte 6] zijn onder meer aangetroffen: cartridges, postzegels (nationaal en internationaal), telmachine, pakken papier, adresstickers, enveloppen, papier snijapparaat, labelwriters en een postpakket met als geadresseerde [C] [adres] te [woonplaats] . Daarnaast werden 3612 valse bankbiljetten gevonden van € 20,- en € 50,- die een waarde vertegenwoordigen van € 152.940,-. Verder zijn twee laptops onderzocht die waren aangesloten op de printers die werden gebruikt voor het vervaardigen van valse bankbiljetten. Op deze laptops zijn draadloze netwerken aangetroffen van “ [naam] (in de periode 1 juni 2016 tot 24 januari 2017)”, “ [medeverdachte 2] ” (20 april 2017 tot en met 2 juli 2017), “ [medeverdachte 1] ” (16 februari 2017) en “Network” toebehorend aan de [straat] (14 november 2016 tot en met 21 december 2016).

Bij [medeverdachte 5] zijn 193 valse bankbiljetten van € 50,- met hologramstickers aangetroffen. Verder zijn losse hologrammen aangetroffen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en € 20,-, A4 colored papier waaronder vijf vellen met een watermerk sterk gelijkend op een watermerk zoals op een biljet van € 50,- en gebruikte cartridges.

Bij [medeverdachte 8] werd onder meer het volgende aangetroffen: 76 valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-, 133 vellen met hologrammen waarvan vijftien lege vellen en onvolledige vellen en een snijtafel. In de schuur behorend bij de woning aan de [straat] te [woonplaats] werden verschillende big-shopper tassen aangetroffen vol ansichtkaarten, bubbelenveloppen, een printer, tien niet gesneden A4 vellen met daarop een € 50,- biljet en verpakkingen van hologrammen.

Op de slaapkamer van [medeverdachte 3] werd onder andere aangetroffen valse biljetten van € 50,- en onder zijn matras een pakketje Ivory Colorpapier en andere papiersoorten; elk vel A4 papier met een andere wittint. In de Volkswagen Polo in gebruik bij [medeverdachte 3] werd een jumbotas gevonden met een prop papier die bleek te bestaan uit reststukken van Dymo adreslabels. Verder zaten in de tas verschillende enveloppen en kaarten, gebruikt vel postzegels internationaal en een geprint adreslabel met een adres in Berlijn.

Op de slaapkamer van [medeverdachte 7] zijn losse hologramvellen aangetroffen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en € 20,-, waaronder twee volle vellen en deels gebruikte vellen.

Bij [verdachte] werden onder meer 1.716 ansichtkaarten, deels aangebroken hologramstickervellen voor biljetten van € 50,- en € 20,-, afschriften van money transfers en vier valse biljetten van € 50,- aangetroffen. In de woning van de zus van [verdachte] werd een envelop gevonden met daarin 49 valse bankbiljetten. In de woning waar verdachte verbleef zijn diverse verdovende middelen aangetroffen.

In de woningen alwaar [medeverdachte 4] verbleef, werden vier vellen met hologramstickers voor € 20,- en € 50,-, Dymo labels, big-shoppers en dozen met een grote hoeveelheid ansichtkaarten en printers gevonden.

Conclusie:

Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, leidt de rechtbank af dat [verdachte] samen met [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 8] betrokken is geweest bij het in georganiseerd verband vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-. Zijn betrokkenheid daarbij blijkt uit de inkoop van papier en hologrammen uit China om de productielocatie aan de [adres] te [woonplaats] te voorzien van grondstoffen, het feit dat hij in de directe nabijheid wordt gesignaleerd van die productielocatie, het aankopen van een grote hoeveelheid ansichtkaarten ten behoeve van de distributie van vals geld, de verkoop van vals geld via Telegram, het voeren van of genoemd worden in communicatie die verband houdt met de productie en handel in valse bankbiljetten, zijn aanwezigheid bij de pseudokoop op 9 november 2018 en het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid ansichtkaarten, hologramstickervellen en valse bankbiljetten ten behoeve van de productie en handel in vals geld.

Het verweer van de raadsman dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 1 en 2 ten laste gelegde vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, wordt derhalve weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen.

Bespreking gevoerde verweren

Ten aanzien van het verweer dat de pleegperiode aanzienlijk dient te worden verkort, overweegt de rechtbank als volgt.

Uit de bewijsmiddelen volgt onder meer dat op een telefoon die toebehoorde aan [verdachte] op 12 augustus 2017 een chatgesprek is aangetroffen met [naam] , waarin een filmpje wordt gestuurd waarop een groot aantal € 50,- biljetten te zien zijn die zijn uitgestald op een bed in wat later blijkt de kamer van [verdachte] te zijn. Na het filmpje stuurt [verdachte] het bericht: “Zie je me kamer” en wordt er over en weer gesproken over oude en nieuwe bankbiljetten. Verder blijkt dat [verdachte] op 12 maart 2018 en 15 maart 2018 geld heeft overgemaakt naar China ten behoeve van grondstoffen voor de productie van valse bankbiljetten. Op 13 september 2018 koopt [verdachte] tezamen met [medeverdachte 1] een grote partij wenskaarten in ten behoeve van de distributie van valse bankbiljetten. Uit een chatgesprek op de telefoon toebehorend aan [verdachte] blijkt dat hij op 9 oktober 2018 een gesprek heeft met [D] waarin wordt gesproken over ‘bankoes’ die [verdachte] heeft. [D] vraagt [verdachte] hem te geven voor drie, maar [verdachte] zegt dat hij niet meer aan [D] mag geven, omdat ‘ze’ vinden dat [D] te veel praat. Verder geeft [verdachte] aan dat het voor nu iedereen vijf is. Op 15 oktober 2018 is er wederom een chatgesprek waarin [D] aan [verdachte] vraagt of hij die ‘brieven’ kan pakken. Op 19 oktober 2018 belt [verdachte] naar [medeverdachte 5] en vraagt of [medeverdachte 5] hem die brieven kan brengen. Ook blijkt [verdachte] betrokken te zijn bij een pseudokoop op 9 november 2018 waarbij 20 valse bankbiljetten van € 50,- zijn aangekocht. Op 22 november 2018 wordt aan de [adres] te [woonplaats] , zijnde het woonadres van de zus van [verdachte] , een postpakket afgeleverd met 55 kilogram papier bestemd voor de productie van ‘nieuwe’ valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-. Blijkens een tapgesprek van 3 december 2018 vraagt een NN-vrouw aan [verdachte] waar het geld ligt. [verdachte] zegt in zijn kledingkast. Verder heeft [verdachte] een sms-bericht ontvangen op 7 december 2018 van [E] waarin hij aangeeft dat hij het geld van [verdachte] niet hoeft. Uit een OVC-gesprek van 10 december 2018 blijkt dat [medeverdachte 1] zegt dat [verdachte] (naar de rechtbank begrijpt: [verdachte] ) zijn eigen shit stickert. In een tapgesprek van 22 december 2018, waarin [verdachte] uitbelt naar [medeverdachte 4] , geeft [verdachte] aan dat ze hem zo die ‘dingen’ brengen. [medeverdachte 4] zegt dat hij ‘ [verdachte] ’ nog wat moet geven. [verdachte] zegt dat hij nu eerst die ‘dingen’ gaat maken. In een tapgesprek van 17 januari 2019 spreekt [verdachte] met [medeverdachte 4] over dat [medeverdachte 4] 90 heeft, [D] 47 en [medeverdachte 4] zegt dat wanneer [verdachte] iets van 15 of 20 pakt, hij save is. Op 30 januari 2019 worden bij [verdachte] een grote hoeveelheid ansichtkaarten, hologramstickervellen en valse bankbiljetten aangetroffen.

Op basis van voorgaande leidt de rechtbank af dat [verdachte] feitelijk betrokken is geweest bij het vervaardigen en de handel in valse bankbiljetten in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019.

Ten aanzien van het verweer dat er geen sprake is van medeplegen, overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid bij een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Ook indien het ten laste gelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht, kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte en diens aanwezigheid op belangrijke momenten.

Uit de hierboven weergegeven bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] een aanzienlijke bijdrage aan de productie en handel in vals geld heeft geleverd in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019. Deze bijdrage bestond met name uit het aankopen van goederen om de productielocatie te voorzien van grondstoffen en het doen van aankopen van ansichtkaarten voor de distributie van vals geld. Verder voorzag [verdachte] de op de productielocatie geproduceerde bankbiljetten in samenwerking met en in opdracht van de mededaders van hologramstickers en verkocht hij deze vervolgens via onder meer Telegram. Zijn bijdrage aan het vervaardigen van en de handel in vals geld is zodanig significant en van dusdanige aard dat tussen [verdachte] en de mededaders, ieder in zijn eigen rol, sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

De raadsman heeft aangevoerd dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat [verdachte] in de periode voorafgaand aan 30 januari 2019 hologrammen voorhanden heeft gehad.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe dat het zijn weerlegging vindt in de gebezigde bewijsmiddelen en de hiervoor uiteengezette overwegingen.

Ten aanzien van het onder 4 en 5 ten laste gelegde:

De raadsman heeft aangevoerd dat de aanwezigheid van de verdovende middelen niet in de vorm van medeplegen kan worden toegeschreven aan de ouders dan wel zus van [verdachte] , nu zij tot vlak voor het moment van aanhouding geen wetenschap hebben gehad van de drugs en zodoende geen materiële of intellectuele bijdrage hebben geleverd om van medeplegen te kunnen spreken.

De rechtbank is met de raadsman van oordeel dat op basis van de aangehaalde bewijsmiddelen niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de ouders en de zus van [verdachte] wetenschap hadden van de drugs tot vlak voor het moment van aanhouding. Zodoende hebben zij geen materiële of intellectuele bijdrage geleverd om van medeplegen te kunnen spreken. [verdachte] zal partieel worden vrijgesproken van dit bestanddeel, als onder 4 en 5 ten laste gelegd.

Ten aanzien van het onder 6 ten laste gelegde:

De raadsman heeft aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat [verdachte] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, dan wel dat [verdachte] wetenschap had van het oogmerk van de criminele organisatie.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt.

Van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht kan slechts dan sprake zijn, indien verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt met, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in die artikelen bedoelde oogmerk.

Organisatie

Volgens vaste rechtspraak moet onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht worden verstaan: een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en tenminste een ander persoon.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt – zoals reeds hiervoor in de bespreking van de bewijsmiddelen uiteen is gezet – dat [verdachte] zich samen met zijn mededaders schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het vervaardigen en de handel in valse bankbiljetten. Op grond van het voornoemde stelt de rechtbank vast dat sprake is geweest van een samenwerkingsverband tussen [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 8] , welke personen de kern vormen van dat samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband had een zekere duurzaamheid en structuur.

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] kunnen worden aangemerkt als de personen die deze organisatie stuurden en nauw betrokken waren bij het productieproces. Zij hebben samen de productielocatie opgezet, voorzagen de productielocatie van de benodigde grondstoffen zoals papier, hologrammen en cartridges en distribueerden het valse geld binnen de organisatie. [medeverdachte 3] was als ‘kleurspecialist’ mede verantwoordelijk voor de productie van het vals geld en was met name betrokken bij het verbeteren van de valse bankbiljetten. Hij kocht hiervoor papier aan uit China. Verder kwam [medeverdachte 3] net zoals [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op de productielocatie. Ook verkocht hij het valse geld, wat onder meer blijkt uit zijn aankopen van labelprinters, adreslabels en (internationale) postzegels. [medeverdachte 6] was als producent verantwoordelijk voor de productie van de valse bankbiljetten en kocht tevens grondstoffen voor de door hem te drukken biljetten. [medeverdachte 7] voorzag de op de productielocatie geproduceerde biljetten van hologramstickers. Verder distribueerde hij valse bankbiljetten aan [medeverdachte 5] en [medeverdachte 8] en verkocht hij ook zelf vals geld via onder meer Telegram. [verdachte] voorzag eveneens de op de productielocatie geproduceerde biljetten van hologramstickers. Hij kwam net zoals [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] op de productielocatie en kocht verder goederen in uit China ten behoeve van de productie van valse bankbiljetten om deze biljetten vervolgens te verkopen via Telegram. [medeverdachte 4] was betrokken bij de productie van vals geld door het bestellen van stickers, het doen van aankopen in China en het ter beschikking stellen van zijn klantenpas ( [bedrijf 1] ) om grondstoffen aan te kopen bij [firma 1] / [firma 2] . Ook [medeverdachte 5] kocht goederen in uit China ten behoeve van de productie. Zowel [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] als [medeverdachte 8] voorzagen de op de productielocatie geproduceerde biljetten van hologramstickers en verkochten het valse geld via onder meer het Darkweb, Telegram en rechtstreeks.

[medeverdachte 6] heeft bij de politie over de ‘organisatie’ verklaard dat hij de biljetten maakt en dat er iemand anders was die de stickers erop plakte. Ze hebben koeriers, bezorgers en er moest gesneden, gestickerd en bezorgd worden.

Op grond van deze aldus gebleken rolverdeling in het productie- en distributieproces stelt de rechtbank vast dat sprake was van een goed georganiseerd, crimineel samenwerkingsverband dat herhaald en overeenkomstig tevoren gemaakte plannen handelingen ten behoeve van het vervaardigen van en de handel in valse bankbiljetten heeft uitgevoerd. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee sprake van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht.

Oogmerk

Het oogmerk van de organisatie is onmiskenbaar het produceren en distribueren van vals geld geweest. Ook volgt uit de gebezigde bewijsmiddelen dat het daarbij niet om individuele acties van leden van de organisatie ging, maar dat steeds met dat oogmerk dezelfde werkwijze werd gehanteerd.

Deelneming

Volgens vaste rechtspraak is van deelneming sprake indien een persoon behoort tot de organisatie en een aandeel heeft in, dan wel gedragingen ondersteunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Verdachte dient in dat verband in zijn algemeenheid te weten dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; in zoverre is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Niet is vereist dat verdachte enige vorm van opzet heeft gehad op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven, aan enig concreet misdrijf heeft deelgenomen of van enig concreet misdrijf wetenschap heeft gehad. Ook is niet nodig dat de verdachte moet hebben samengewerkt of bekend moet zijn geweest met alle personen die deel uitmaken van de organisatie. Elke bijdrage aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het (mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten en (dus) het verrichten van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang niet van bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken.

Uit de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen en de bewezenverklaring van de overige feiten volgt, dat [verdachte] behoorde tot die organisatie en dat hij handelingen heeft verricht die hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van het oogmerk van die organisatie.

Op grond van al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat [verdachte] in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 in Almere heeft deelgenomen aan een criminele organisatie bestaande uit een samenwerkingsverband van verdachte, [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 8] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten het vervaardigen en het in omloop brengen van valse bankbiljetten.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Feit 1:

op een of meerdere momenten in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk bankbiljetten van 20 Euro en 50 Euro heeft nagemaakt en heeft vervalst, (telkens) met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven en te doen uitgeven;

Feit 2:

op een of meerdere momenten in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk bankbiljetten van 20 Euro en 50 Euro, die verdachte en zijn mededaders zelf hebben nagemaakt, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en te doen uitgeven, (telkens) zich heeft verschaft en in voorraad heeft gehad en heeft vervoerd, doorgevoerd en heeft uitgevoerd;

Feit 3:

op een of meerdere momenten in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid hologrammen (telkens) heeft ontvangen en zich heeft verschaft en voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;

Feit 4:

hij op of omstreeks 30 januari 2019 te Almere , opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 535 gram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en

- ongeveer 1751 pillen MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde cocaïne en/of MDMA, (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Feit 5:

op of omstreeks 30 januari 2019 te Almere , opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 390,22 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj), zijnde hasjiesj een middel ais bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Feit 6:

op een of meerdere momenten in de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten verdachte, [medeverdachte 8] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, bestaande uit het vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Feit 1:

medeplegen van bankbiljetten namaken, met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven of te doen geven;

Feit 2:

medeplegen van bankbiljetten die hij zelf heeft nagemaakt, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en te doen uitgeven, verschaffen, in voorraad hebben, vervoeren, doorvoeren en uitvoeren;

Feit 3:

medeplegen van het voorhanden hebben van voorwerpen, wetende dat zij bestemd zijn tot het namaken van bankbiljetten;

Feit 4:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

Feit 5:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

Feit 6:

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 42 maanden, met aftrek van het voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zijn standpunt verwoord in een ter terechtzitting overgelegde pleitnota. De raadsman heeft – kort gezegd – verzocht rekening te houden met de door de verdediging bepleite rol van [verdachte] ten opzichte van de medeverdachten, zijn persoonlijke omstandigheden en aansluiting te zoeken bij – voor zover mogelijk – de LOVS-richtlijnen en soortgelijke jurisprudentie, waaruit blijkt dat de eis bovenmatig is. De raadsman heeft verzocht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen gelijk aan de duur van het voorarrest.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van de feiten:

[verdachte] heeft zich gedurende een aanzienlijke periode schuldig gemaakt aan het deelnemen aan een criminele organisatie die tot het oogmerk had het op professionele wijze vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-. Deze organisatie had in [woonplaats] een productielocatie opgezet alwaar op zeer grote schaal valse bankbiljetten werden vervaardigd. Ten behoeve van de productie van deze biljetten werden door de deelnemers van de criminele organisatie op zeer grote schaal cartridges en papier aangekocht bij de firma [firma 1] / [firma 2] en werden onder meer hologramstickers en speciaal daartoe bestemd papier besteld in China. Nadat de biljetten waren gedrukt, werden deze op andere locaties voorzien van hologramstickers en vervolgens zowel rechtstreeks als via de communicatiedienst Telegram en het Darkweb verkocht in binnen en buitenland. Daarbij werd veelal gebruik gemaakt van wenskaarten om de valse bankbiljetten heimelijk naar het buitenland te verzenden.

[verdachte] is gedurende deze periode een onmisbare schakel gebleken bij het vervaardigen en de handel in valse bankbiljetten. [verdachte] was mede verantwoordelijk voor de productie van het valse geld door het doen van aankopen van papier en hologrammen uit China om de productielocatie te voorzien van grondstoffen. Hij kwam net zoals [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] op de productielocatie. Verder voorzag [verdachte] de op de productielocatie geproduceerde biljetten van hologramstickers en verkocht hij deze vervolgens via onder meer Telegram. Ook was hij betrokken bij de aankoop van wenskaarten. Op zijn woonadres zijn een grote hoeveelheid wenskaarten, hologramstickervellen en valse bankbiljetten aangetroffen.

Het op een dergelijke schaal namaken en in omloop brengen van bankbiljetten in georganiseerd verband is naar het oordeel van de rechtbank maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar. Het vertrouwen dat mensen en bedrijven in de landen van de Eurozone hebben en moeten kunnen hebben, in de waarde en echtheid van bankbiljetten is een essentieel uitgangspunt voor het goed functioneren van een robuust handelsverkeer en een gezonde economie. Door het op deze schaal namaken van deze biljetten wordt dit principe ondermijnd en bestaat het risico van ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer. Verdachte heeft daar kennelijk geen enkele boodschap aan gehad en is enkel uit geweest op eigen financieel gewin, zonder daarvoor op een eerlijke manier moeite te willen doen. Bij zaken als de onderhavige zijn grote financiële belangen gemoeid. Deze gaan nogal eens gepaard met geweld, bedreigingen en ripdeals. Dat dit ook in deze zaak aan de orde is geweest kan worden afgeleid uit de TCI-informatie over een poging tot rippen en de verschillende OVC- en tapgesprekken van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] waarin wordt gesproken over vuurwapens.

Verder heeft [verdachte] een grote hoeveelheid van zowel hard- als softdrugs voorhanden gehad. Het is een feit van algemene bekendheid dat de verscheidene soorten harddrugs een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het gebruik ervan bezwarend is voor de samenleving, onder andere vanwege de criminaliteit die het gebruik van en handel in verdovende middelen met zich brengt. De aangetroffen hoeveelheid en de inhoud van tapgesprekken wijzen er op dat verdachte zich ook met de handel in drugs bezig hield.

Persoon van verdachte:

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 25 mei 2020, waaruit blijkt dat [verdachte] niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten.

Verder heeft de rechtbank acht geslagen op een reclasseringsrapport van 6 januari 2020. Hieruit blijkt onder meer dat [verdachte] werkzaam is in de autowasstraat van zijn oom.

[verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij momenteel nog steeds werkzaam is bij de autowasstraat, maar dat hij op zoek is naar ander werk.

Straf:

[verdachte] heeft zich schuldig gemaakt aan het deelnemen aan een criminele organisatie met het oogmerk het vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten. Hij heeft zowel tijdens het voorbereidend onderzoek als ter terechtzitting ontkend iets te maken te hebben met de productie en handel in vals geld, naar moet worden aangenomen als uiting van zijn verlangen de strafrechtelijke dans te ontspringen. Wat daarvan ook zij, de rechtbank oordeelt anders en betrekt de professionele werkwijze en het samenwerkingsverband in verzwarende zin bij het bepalen van de straf. Voorts heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid hard- en softdrugs.

De rechtbank is van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur rechtdoet aan de ernst van de gepleegde misdrijven. Naast het strafdoel van vergelding voor deze door [verdachte] gepleegde misdrijven, beoogt de rechtbank door strafoplegging ook anderen ervan te weerhouden soortgelijke misdrijven te plegen.

Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek van de tijd die [verdachte] in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden is. De rechtbank wijkt daarbij af van de eis van de officier van justitie, nu de rechtbank vanwege de rol van [verdachte] en het feit dat hij geruime tijd onder elektronisch toezicht heeft gestaan, een lagere straf passend acht.

Voorlopige hechtenis

Verdachte bevindt zich met ingang van heden na een schorsing weer in voorlopige hechtenis. De raadsman heeft namens verdachte verzocht de voorlopige hechtenis op te heffen wegens het gebrek aan gronden, dan wel de schorsing niet op te heffen. De rechtbank begrijpt dit verzoek als een verzoek tot opheffing dan wel (wederom) schorsing van de voorlopige hechtenis. De rechtbank zal beide verzoeken afwijzen. Met het onderhavige vonnis zijn de ernstige bezwaren gegeven en ook de aan de voorlopige hechtenis ten grondslag liggende gronden zijn onverkort aanwezig. De aan de eerder bevolen schorsing van de voorlopige hechtenis ten grondslag liggende omstandigheden zijn in het licht van dit vonnis niet meer aan de orde, althans van onvoldoende gewicht om opnieuw schorsing van die voorlopige hechtenis te rechtvaardigen.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 47, 57, 140, 208, 209, 214 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 3, 10 en 11 van de Opiumwet, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie (3) jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Voorlopige hechtenis

- wijst af het verzoek tot opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Bos, voorzitter, mrs. H. den Haan en W.S. Ludwig, rechters, in tegenwoordigheid van mr. B. van Dam, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 september 2020.

Bijlage I: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

Feit 1:

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro heeft nagemaakt en/of heeft vervalst, (telkens) met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven;

Feit 2:

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt en/of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte en/of zijn mededaders, toen hij/zij die bankbiljetten ontving(en), bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, (telkens) zich heeft verschaft en/of in voorraad heeft gehad en/of heeft vervoerd, ingevoerd, doorgevoerd en/of heeft uitgevoerd;

Feit 3:

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een (grote) hoeveelheid hologrammen (telkens) heeft vervaardigd, ontvangen en/of zich heeft verschaft en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was/waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;

Feit 4:

hij op of omstreeks 30 januari 2019 te Almere , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 535 gram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of

- ongeveer 1751 pillen MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde cocaïne en/of MDMA, (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Feit 5:

hij op of omstreeks 30 januari 2019 te Almere , opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 390,22 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj), zijnde hasjiesj een middel ais bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Feit 6:

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 12 augustus 2017 tot en met 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie,

bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, bestaande uit het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten.

Bijlage II: Bewijsmiddelen 13:

Ten aanzien van het onder 1, 2, 3 en 6 ten laste gelegde:

2015:

Begin 2015:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de EUA50 C00111 sinds begin 2015 het meest voorkomende falsificaat is binnen Europa.14

Juni 2015:

In het als bijlage opgenomen informatierapport van de gemeenschappelijke klasse indicatieve EUA0050 C00111 bij het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] staat onder meer het volgende gerapporteerd, zakelijk weergegeven:

De eerste keer dat het type EUA0050 C00111 werd ontdekt dateert van juni 2015. […] De belangrijkste productiemethode is ‘inktjet’ en er wordt een stickerhologramemulatie toegepast.15

10 november 2015:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit onderzoek is gebleken dat op drie valse biljetten van € 50,-, die in november 2015 in beslag zijn genomen, de dactyloscopische sporen van [medeverdachte 1] aangetroffen zijn. De twee serienummers vallen onder het indicatief EUA0050 C00111.16

2016

Medio 2016:

Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Vanaf medio 2016 was een toename te zien van valse bankbiljetten van € 50,- met een bepaalde serienummer-range, die in omloop kwamen. […] Deze valse euro bankbiljetten met de nominatie van € 50,-, waarvan het serienummer begint met E01181075* en plaatnummer R052B2 zijn geproduceerd met behulp van een inkt jet printer. Op de biljetten is een watermerk gedrukt en is een holografische zegel aangebracht.17

15 januari 2016:

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 15 januari 2016 om 08.41 uur heeft verzender [medeverdachte 2] een bedrag van € 994,14 (ontvangen valuta USD 1050,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 1] , geboortedatum [1990] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.18

Verbalisant [verbalisant 9] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het telefoonnummer [telefoonnummer] dat is opgegeven bij de money transfer van 15 januari 2016 die is uitgevoerd door [medeverdachte 2] is gekoppeld aan contactgegevens van een bedrijf in China, genaamd [bedrijf 2] en een bedrijf in China genaamd [bedrijf 3] . Beide bedrijven verkopen papier.19

17 februari 2016:

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 17 februari 2016 om 09.00 uur heeft verzender [medeverdachte 1] een bedrag van € 835,21 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.20

Verbalisant [verbalisant 9] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Er is nader onderzoek gedaan naar de transactie van 17 februari 2016 met als begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. In de melding van de Western Union staat een telefoonnummer van de begunstigde vermeld: [telefoonnummer] .21 […] Het telefoonnummer dat is opgegeven bij de money transfer is gekoppeld aan contactgegevens van een bedrijf in China, genaamd [bedrijf 4] ., Ltd. Dit bedrijf verkoopt hologram stickers en/of papier.22

17 maart 2016:

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de bankgegevens van [medeverdachte 3] bleek dat hij op 17 maart 2016 een betaling had gedaan bij [firma 1] . Van deze betaling zijn de factuurgegevens gevorderd. Uit de door [firma 1] / [firma 2] (de rechtbank begrijpt: verstrekte gegevens) bleek dat (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 3] ) vier pakken ivoorkleurig A4 papier van het merk [firma 1] had gekocht voor in totaal € 37,36.23

5 april 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] valt op te maken dat op 5 april 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 2] .24

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat op 5 april 2016 vier pakken printpapier en drie cartridges kleur zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] .25

11 april 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat op 11 april 2016 twee pakken printpapier, twaalf cartridges kleur en vier cartridges zwart zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] .26

21 april 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat op 21 april 2016 drie pakken printpapier en acht cartridges kleur zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] .27

27 april 2016:

Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

[getuige 1] verklaarde op 27 april 2016 dat hij de bankbiljetten zelf inkocht en doorverkocht via Instagram. Hij kocht de valse € 50,- bankbiljetten van naar hij zelf zegt ‘de grote jongens’ uit [woonplaats] . Hij verklaarde letterlijk: “Het zou zo zijn, dat als ik nu zou bellen met de vraag om binnen een uur 1000 biljetten van € 50,- te krijgen. Dat zou lukken. Dat betekent dat het grote jongens zijn. Dat kan niet zomaar. Ze hebben altijd dezelfde serienummers. Die nummers kom je door heel Nederland tegen. Daar kun je het ook aan zien. Dat komt allemaal bij hun vandaan. Ze maken het in [woonplaats] . Maar nogmaals, ik zou het wel willen vertellen, maar ik kan echt de gevolgen niet overzien. Het netwerk waar ik het over heb beslaat wel zo’n 70-80% van de markt in vals geld. Daarbij doen ze ook in drugs. Ik heb dat nooit van ze afgenomen, maar ik weet dat ze dat ook aanbieden. Ze werken ook met verschillende loopjongens.”. […] Uit dactyloscopisch onderzoek aan een tweetal aangetroffen valse € 50,- bankbiljetten met het indicatief EUA0050 C00111 werd een vingerafdruk van [medeverdachte 7] aangetroffen.28

12 mei 2016:

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 12 mei 2016 om 11.26 uur heeft verzender [medeverdachte 1] een bedrag van € 813,11 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.29

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat op 12 mei 2016 vier pakken printpapier, acht cartridges kleur en vijf cartridges zwart zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] .30

6 juni 2016:

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 6 juni 2016 om 13.55 uur is met de betaalrekening op naam van [medeverdachte 1] een betaling verricht van € 21,60 bij [firma 1] .31

Uit de bijlage opgenomen kopiefactuur van [firma 1] bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 6 juni 2016 zijn op naam van de klantenpas van [medeverdachte 2] zes stuks cartridges Canon CL-513 kleur en vier pakken papier A4 ivoorwit 80 gram 500 vel aangekocht voor een totaalbedrag van € 221,60.32

Medio zomer 2016:

Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Vanaf medio zomer 2016 werden veel enveloppen in het buitenland onderschept met daarin valse € 50,- bankbiljetten die behoren tot het indicatief EUA0050 C00111. Deze enveloppen waren in alle gevallen vanuit Nederland verzonden, meestal via PostNL. Onderzoek naar de valse bankbiljetten toonde aan dat de meeste valse bankbiljetten voorzien waren van serienummers beginnend met serienummer E01181075. […] Vanuit verschillende onderzoeken, verklaringen en technische middelen is vast te stellen dat bij een aantal vals geld incidenten de valse bankbiljetten beginnend met E01181075* nummers waren aangekocht in Almere .33

27 juni 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat op 27 juni 2016 drie pakken printpapier, 20 cartridges kleur en een cartridge zwart zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 1] .34

8 juli 2016:

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 8 juli 2016 om 12.24 heeft verzender [medeverdachte 2] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 847,51 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.35

27 juli 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] valt op te maken dat op 27 juli 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 1] .36

Verbalisant [verbalisant 11] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 27 juli 2016 om 14.03 uur is met de betaalrekening op naam van [medeverdachte 1] een betaling verricht van € 292,46 bij [firma 1] .37

Uit de bijlage opgenomen kopiefactuur van [firma 1] bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 27 juli 2016 zijn op naam van de klantenpas van [medeverdachte 1] een cartridge Canon PG-40 zwart, een cartridge Canon PG-512 zwart, 20 stuks cartridges Canon CL-513 kleur en drie pakken papier A4 ivoorwit 80 gram 500 vel aangekocht voor een totaalbedrag van € 692,46.38

19 september 2016:

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 19 september 2016 om 12.05 uur heeft verzender [medeverdachte 1] een bedrag van € 839,46 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.39

1 november 2016:

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 1 november 2016 om 13.34 uur heeft verzender [medeverdachte 2] op de [adres] te Amsterdam een bedrag van € 1.177,52 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.40

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 1 november 2016 om 14.04 uur heeft verzender [medeverdachte 1] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 1.177,52 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.41

15 november 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat op 15 november 2016 de eerste klantenpas op naam van [bedrijf 1] is uitgegeven.42

16 november 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] valt op te maken dat op 16 november 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .43

28 november 2016:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 9 juli 2019 ontving ik van collega [F] van het Internationaal Rechtshulp Centrum Midden Nederland een email. Het betrof een doorgestuurd bericht, afkomstig van [G] , Federal Criminal Police Office Germany van de Forgery of Money Unit. In deze email werden door haar twaalf nieuwe zaken kenbaar gemaakt waarin dactyloscopische sporen waren aangetroffen van [medeverdachte 8] . […] Cases in the German state of Schleswig-Holstein: 15 december 2017, 11 december 2018, 14 tot 21 januari 201944, 19 januari 2019 en 27 januari 2019. […] Cases in the German state of Baden Wuerttemberg: 18 juli 2018 en 5 september 2018. […] Cases in the German state of Bavaria: 10 oktober 201845, 29 augustus 201 en 28 januari 2019. […] Cases in the German state of Rhineland Palatinate: 28 november 2016, 8 tot 11 september 2018 en 30 juli tot 20 augustus 2018.46[…] Een deel van de aangetroffen biljetten in de twaalf voornoemde zaken zijn in Duitsland onderzocht en op basis van unieke kenmerken geclusterd onder een lokaal dan wel Europees indicatief:

Indicatief

Aantal

Datum aantreffen

DEA50 K1179

9

15 december 2017

EUA50 C111

1, 100, 22, 5

11 december 2018, 18 juli 2018, 5 september 2018 en 28 november 2016

EUB50 J4b

1, 2, 1

14 tot 21 januari 2019, 19 januari 2019 en 27 januari 201947

30 december 2016:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] valt op te maken dat op 30 december 2016 voor het laatst goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 1] .48

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat in de periode van 27 juli 2016 tot en met 30 december 2016 voor een totaal bedrag van € 2.186,03 goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] / [firma 2] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 1] .49

2017

11 januari 2017:

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 11 januari 2017 om 14.14 uur is met de betaalrekening op naam van [medeverdachte 1] een betaling verricht van € 144,05 bij [firma 1] .50

Uit de bijlage opgenomen kopiefactuur van [firma 1] bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 11 januari 2017 zijn op naam van de klantenpas [bedrijf 1] vijf stuks cartridges Canon PG-512 zwart, 36 stuks cartridges Canon CL-513 kleur en 8 pakken papier A4 ivoorwit 80 gram 500 vel aangekocht voor een totaalbedrag van € 1.344,05.51

24 januari 2017:

Op 24 januari 2017 werd door de Litouwse douane een envelop onderschept met daarin één vals

bankbiljet van € 50,-. Het bankbiljet had het nummer E01181075457 en indicatief EUA0050 C00111. De envelop had het registratienummer MT700085946LT. Verder was de envelop voorzien van een PostNL stempel van Amsterdam, met het adres [adres] , [woonplaats] Lithuania. Door de Litouwse politie werd op een bankbiljet vingersporen aangetroffen. Uit vergelijking bleek een match naar voren te komen op de volgende persoon, te weten: [medeverdachte 8] . De koper [koper] verklaarde het valse € 50,- bankbiljet online te hebben gekocht via het Darknet.52

25 januari 2017:

Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 25 januari 2017 werd een envelop met vijf valse bankbiljetten door de Franse douane in Rossy

Charles de Gaulle’s postal sorting center in beslag genomen. De envelop was bestemd voor [H]

[adres] [woonplaats] (Frankrijk). De envelop was van het type

luchtkussen en was afgestempeld op 15 januari 2017 op het postsorteercentrum te Amsterdam. Het adres was op een sticker geprint waarbij het opviel dat de tekst niet gecentreerd op de sticker stond maar in de linker bovenhoek stond.53 In de envelop werden vijf valse bankbiljetten van € 50,- aangetroffen allen voorzien van hetzelfde serienummer E01181075484 en plaatnummer R052B2. Deze biljetten behoorden tot het indicatief EUA0050 C00111. In de envelop werd een vingerafdruk aangetroffen, die later via een zogenaamde Prüm-bevraging een hit gaf. De aangetroffen vingerafdruk in de envelop behoorde toe aan de volgende persoon: [medeverdachte 8] .54

11 februari 2017:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] valt op te maken dat op 11 februari 2017 voor het laatst goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 2] .55

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat in de periode van 5 april 2016 tot en met 11 februari 2017 voor een totaal bedrag van € 4.053,64 goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] / [firma 2] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 2] .56

23 februari 2017:

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 23 februari 2017 om 13.55 uur heeft verzender [medeverdachte 2] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 1..219,51 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.57

24 februari 2017:

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 24 februari 2017 om 12.18 uur heeft verzender [medeverdachte 1] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 1.216,64,- (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.58

15 mei 2017:

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 15 mei 2017 om 18.51 uur heeft verzender [medeverdachte 5] op de [adres] te [woonplaats] een geldbedrag van € 1.202,- overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 4] te China.59

16 mei 2017:

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 16 mei 2017 heeft verzender [medeverdachte 4] op Amsterdam Amstel een geldbedrag van € 1.166,- overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 4] te China.60

22 mei 2017:

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 22 mei 2017 om 08.18 uur heeft verzender [medeverdachte 4] op Amsterdam Bijlmer een geldbedrag van € 1149,97 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.61

Juni 2017:

Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Medio begin juni 2017 werd een envelop met tien valse bankbiljetten door de Franse douane in Rossy

Charles de Gaulle’s postal sorting center in beslag genomen. De envelop was bestemd voor [I]

[adres] [woonplaats] Frankrijk. De envelop was gestempeld op 26 mei 2017 in

Amsterdam. Het adres was op een sticker geprint waarbij het opviel dat de tekst niet gecentreerd op de

sticker stond maar in de linker bovenhoek stond. In de envelop werden tien valse bankbiljetten van € 50,- aangetroffen allen voorzien van hetzelfde serienummer E01181075322 en plaatnummer R052B2. Deze biljetten behoorden tot het indicatief EUA0050 C00111. In de envelop werden vier vingerafdrukken aangetroffen, die later via een zogenaamde Prüm-bevraging een hit gaven. De aangetroffen vingerafdrukken in de envelop behoorden allen toe aan de volgende persoon: [medeverdachte 8] .62

15 juni 2017:

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 15 juni 2017 om 16.06 uur heeft verzender [medeverdachte 5] op de [adres] te [woonplaats] een geldbedrag van € 1.181,- overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 5] te China.63

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 15 juni 2017 om 09.44 uur heeft verzender [medeverdachte 4] op Almere CS een geldbedrag van € 1154,51 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.64

16 juni 2017:

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 16 juni 2017 om 10.51 uur heeft verzender [medeverdachte 4] op Almere CS een geldbedrag van € 184,56 (ontvangen valuta USD 200,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.65

22 juli 2017:

Verbalisant [verbalisant 12] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 22 juli 2017 werd waargenomen dat drie personenauto’s voorzien van Nederlandse kentekenplaten gezamenlijk het haventerrein van Tarifa opreden. De Spaanse collega’s gaven door dat het de navolgende auto’s betrof:

 • -

  Porsche Panamera kenteken [kenteken] ;

 • -

  Mercedes-Benz GLA 45 AMG kenteken [kenteken] ;

 • -

  Mercedes-Benz CLS 63 AMG kenteken [kenteken] .66

Wij vernamen van de Spaanse collega’s dat bij [medeverdachte 2] een contant geldbedrag van € 10.425,- was aangetroffen. […] Wij vernamen van de Spaanse collega’s dat bij [medeverdachte 3] een contant geldbedrag van € 16.290,- was aangetroffen.67

12 augustus 2017:

Verbalisanten [verbalisant 13] en [verbalisant 14] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Gezien de koppeling met de useraccount ( [useraccount] @icloud.com) en plaatsen van een contactenlijst op 15 en 16 juni 2017 is de telefoon AV.13.01.002 vanaf die datum in gebruik genomen.68 […] Van de andere gekoppelde useraccounts [useraccount] @hotmail.com en [useraccount] @gmail.com is niet gebleken dat deze daadwerkelijk de telefoon AV.13.01.002 in gebruik hebben gehad. Gezien het berichtenverloop valt niet uit te sluiten dat met deze accounts een applicatie zoals bijvoorbeeld iTunes is gebruikt. […] Samengevat bleek uit gegevens dat vanaf 15 mei 2017 tot eind juli 2018 de telefoon in gebruik was bij [verdachte] . In de periode van eind juli 2018 tot en met 3 september 2018 werd alleen op 31 augustus 2018 één foto per MMS-bericht ontvangen waarop [verdachte] stond afgebeeld met [medeverdachte 2] .69 […] Op de telefoon zijn chatgesprekken aangetroffen van [verdachte] en gebruiker [naam] . Deze chatgesprekken hebben plaatsgevonden in de periode 10 augustus 2017 tot en met 22 augustus 2017. […] [verdachte] stuurt op 12 augustus 2017 om 00.25 uur een filmpje naar [naam] waarop een groot aantal € 50,- biljetten te zien zijn die zijn uitgestald op een bed. In het filmpje wordt niet gesproken.70 Naast het filmpje stuurt [verdachte] ook om 00.25 uur een foto van een stapeltje € 50,- biljetten. […] Na het versturen van het filmpje en de foto stuurt [verdachte] drie berichten met de inhoud: “Maar filmpje”, “Zie je me kamer” en “Dats faya”.71 […] Wij verbalisanten herkennen deze kast uit het filmpje dat [verdachte] stuurt naar [naam] . De onderkant van de kast heeft namelijk een lade in een opvallende kleur oranje. Ook de koppen op deze oranje lade komen overeen met het filmpje. Na het versturen van het filmpje waarop de kamer van [verdachte] in beeld komt, volgen over en weer berichten over oude en nieuwe bankoes en stuurt [verdachte] om 00.28 uur nog een filmpje. In dit filmpje is een stapeltje bankbiljetten van € 50,- te zien.72

4 november 2017:

Tapgesprek [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] op 4 november 2017 om 20.40.41 uur:

NNman (t.n.v. [medeverdachte 5] , hierna te noemen: [medeverdachte 5] ): Waar ben je? [medeverdachte 2] : 7 Parkie en jij? [medeverdachte 5] : Hey hoeveel moet aman, pasie (fon). [medeverdachte 2] : 7 barkie. [medeverdachte 5] : Oke is goed. [medeverdachte 2] : Waar ben je? [medeverdachte 5] : ik sta nu te incasseren. [medeverdachte 2] : Waarom? Vroeg hij dat aan jou? [medeverdachte 5] : Nee, man ik wil weten. Hij is er met 1 minuut. [medeverdachte 2] : Oke, is kijk maar misschien geeft hij wel wat meer je weet maar nooit. [medeverdachte 5] : Wat meer is voor mij toch? [medeverdachte 2] : Affoe Affoe.73

17 november 2017:

Verbalisanten hebben op 17 november 2017 [medeverdachte 2] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 17 november 2017 gerelateerd, zakelijk weergegeven:

 • -

  17.35 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] werd geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] ter hoogte van perceel 27 waar was gevestigd de firma “ [firma 1] ”.

 • -

  17.43 uur: Ik zag dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] bij de toonbank van de firma “ [firma 1] ” stonden. Ik zag dat zij een boodschappenkar bij zich hadden waar 20 a 25 inktcartridges inlagen. Van deze boodschappenkar met cartridges is door mij een foto gemaakt.

 • -

  17.48 uur: Ik zag dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] met de boodschappenkar in de richting van de Polo [kenteken] liepen. Ik zag dat de inhoud van de boodschappenkar achter in de Polo [kenteken] werd gedeponeerd.

 • -

  18.24 uur: Wij zagen dat de Polo [kenteken] stond geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] ter hoogte van perceel 39.

 • -

  18.38 uur: Ik zag dat één persoon ter hoogte van de Polo [kenteken] bukte, kennelijk iets oppakte en daarmee perceel [adres] te [woonplaats] binnen ging.74

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de historische gegevens van het telefoonnummer # [telefoonnummer] van [medeverdachte 1] bleek dat deze op 17 november 2017 om 18.04 uur vanaf de [straat] te [woonplaats] verplaatste naar een zendmast op

de [adres] te [woonplaats] . Deze zendmast staat in de zogenoemde Eilandenbuurt.

Op diezelfde dag en datum bleek uit de tapgegevens van het telefoonnummer # [telefoonnummer] van [medeverdachte 2] dat deze van de [straat] te [woonplaats] verplaatste en om 18.05 uur eveneens de

zendmast [adres] te [woonplaats] aanstraalde.

Om 18.04 uur werd door # [telefoonnummer] [medeverdachte 1] uitgebeld naar het nummer [telefoonnummer] . Het telefoonnummer # [telefoonnummer] bleek uit onderzoek in gebruik te zijn bij [medeverdachte 6] , woonachtig op het adres [adres] te [woonplaats] .

Verbalisanten [verbalisant 15] en [verbalisant 5] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op de foto van het winkelwagentje waren een aantal pakken printpapier en pakketten cartridges te zien.75

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] valt op te maken dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 17 november 2017 goederen hebben aangekocht bij de [firma 1] met behulp van de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .76

Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 17 november 2017 om 13.01 uur heeft verzender [medeverdachte 4] op de [adres] te [woonplaats] een geldbedrag van € 1094,92 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.77

24 november 2017:

Verbalisanten [verbalisant 15] en [verbalisant 5] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Wij hebben onderzoek gedaan naar de foto die op 17 november 2017 was genomen.78 Om na te gaan welk printpapier en cartridges het betroffen, zijn wij verbalisanten naar de betreffende [firma 1] winkel gegaan. […] Zonder dat wij daar naar hadden gevraagd vertelde de medewerkster ons dat het papier op de onderste plank op was omdat er om de twee weken twee Arabische jongens komen die een hele

lading printpapier en inktcartridges kopen. […] Ik verbalisant [verbalisant 15] zag bij het nemen van de foto dat in het vak boven de rekjes waar de cartridges aan hangen op de prijskaarten de volgende informatie stond:

 • -

  één keer Canon PG 512 Zwart a €22,49 en

 • -

  drie keer Canon CL 513 kleur a €25,49.

26 november 2017:

Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 26 november 2017 ontving de familie [familie] in [woonplaats] een envelop met daarin vals geld. De

envelop was bestemd voor [J] [adres] [woonplaats] . Deze persoon was niet

bekend op het adres dus werd de envelop bij de politie gebracht. In de envelop werden een kaart en vijf valse € 50,- bankbiljetten aangetroffen , die behoorden tot het indicatief EUA0050 C00111. Alle biljetten hadden het plaatnummer R052B2 en waren voorzien van verschillende serienummers: tweemaal E01181075484, tweemaal E01181075475 en eenmaal E01181075322.79 Op de kaart in de envelop werd een vingerafdruk aangetroffen van de volgende persoon: [medeverdachte 8] .80

30 november 2017:

Verbalisanten hebben op 30 november 2017 [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 30 november 2017 gerelateerd, zakelijk weergegeven:

 • -

  20.08 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] geparkeerd stond op de [straat] te [woonplaats] . Ik zag dat [medeverdachte 1] en een onbekend persoon bij de achterzijde van de Polo [kenteken] stonden. Deze onbekende persoon zal ik in dit proces-verbaal NN5 noemen. Ik zag dat de kofferbak geopend werd. Ook zag ik dat in de kofferbak ongeveer 6 plastic tassen stonden. Ik zag dat op deze plastic tassen de opdruk stond van firma [firma 1] . Ik zag dat deze tassen uit de Polo [kenteken] gehaald werden. Ook zag ik dat [medeverdachte 1] en NN5 een brandgang inliepen welke toegang geeft tot de woningen welke behoren bij [adres] te [woonplaats] .

 • -

  20.11 uur: Ik zag dat [medeverdachte 1] de brandgang uitliep en een rode tas in zijn handen had. Ik zag dat deze tas een zogenaamde Big Shopper betrof. Ook zag ik dat deze tas witte ronde stippen als opdruk had. Ik zag dat deze tas in de kofferbak gelegd werd en dat het voertuig vervolgens vertrok.81

December 2017:

Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Medio december 2017 zijn er meer dan 1000 aangiften te relateren aan deze valse bankbiljetten van € 50,- met het serienummer beginnend met E01181075.82

19 december 2017:

In het als bijlage opgenomen informatierapport van de meenschappelijke klasse indicatieve EUA0050 C00111 bij het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 5] staat onder meer het volgende gerapporteerd, zakelijk weergegeven:

Op 19 december 2017 bedroeg het totaal aantal aangetroffen valse bankbiljetten 60.666. […] Als we kijken naar het totale aantal vervalsingen per land, is het duidelijk dat het zwaartepunt ligt in Nederland, gevolgd door België en Duitsland.83 […] In totaal waren er 37.267 bankbiljetten van EUA0050 C00111 gedetecteerd in 2017. Van dit aantal had 35.497 een volgnummer beginnend met E01181075*.84

2018 – januari t/m augustus

12 januari 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 10] valt op te maken dat in de periode van 5 april 2016 tot en met 12 januari 2018 de volgende goederen zijn aangekocht met de klantenpassen op naam van [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [bedrijf 1] :

Artikelnummer:

Product:

Totaal aantal:

Adviesprijs:

1639361

Cartr. Canon PG-512 zwart

65 stuks

€ 22,49,-

1639379

Cartr. Canon CL-513 kleur

727 stuks

€ 25,49

3132173

Papier A4 Ivoorwit 80 gr. Staples

350 pakketten (87.500 vellen papier)

€ 9,99

Op 27 juli 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 1] .85 […] Op de klantenpas van [medeverdachte 2] zijn goederen aangekocht in Hoofddorp, Almere en Amsterdam Sloterdijk, op de klantenpas van [medeverdachte 1] zijn uitsluitend goederen aangekocht in Almere en op de klantenpas van [bedrijf 1] zijn in de voornoemde periode goederen aangekocht in Almere en Amsterdam Zuid-Oost.86

23 januari 2018:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de Europese Bank worden falsificaten geclusterd onder een zogenaamd indicatief. Van het indicatief EUA0050 C00111 zijn op peildatum 23 januari 2019 (naar de rechtbank begrijpt 201887) internationaal een totaal aantal van 106.217 biljetten aangetroffen. Kenmerkend voor deze valse € 50,- biljetten is dat ruim 83.000 van deze biljetten voorzien waren van een serienummer beginnend met E01181075***.88 Van de 83.000 biljetten voorzien van serienummer E01181075*** waren ruim 77.000 biljetten voorzien van plaatnummer R052B2.89

11 februari 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.001. De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 7] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 7] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] .90 […] Chats: 11 februari 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 7] : owner):

[telefoonnummer] : “Eymane tusse hier”

[telefoonnummer] : “Heb je die oude of nieuwe banks?

[medeverdachte 7] : “Beide

[telefoonnummer] : “Wat vraag je voor nieuwe (100 stuks)”

[medeverdachte 7] : “Rug man”

[medeverdachte 7] : “Zijn wel beetje duur”

[telefoonnummer] : “Pff zooo duur”

[medeverdachte 7] : “Ja man”

[telefoonnummer] : “Laat me is eentje zien aub”

[telefoonnummer] : “Als je kan”

[telefoonnummer] : “??”

[telefoonnummer] : Audio bericht: Yo bro luister dan , ik heb wat (niet te verstaan, klinkt als kleding) voor [naam] , je weet toch, hij komt elke week bij mij zijn doezoe stuks halen. Maar hij betaald gewoon die jackpot voor die ding. Wat wil ik nu, ik wil nu barkie stuks van je, ik heb nu geen doezoe hier je weet toch. Als je wil ik ga naar [naam] ik ga die ding lossa aan hem want ik loes het voor 15 barkie of zo je weet toch. Dus dan kom is straks, als je het wil gewoon doezoe naar je brengen, als je wilt anders houd het op je weet toch. Is win win voor jou en mij. Dat ik je fles dat zo wie zo niet want je weet zelf ntv maar meld je zo he, heeft wel een beetje haast.

[telefoonnummer] : Audio bericht: Want stel je voor ik koop, ik koop ze nu voor jou voor een doezoe je weet toch en ik kan ze wel goed vinden en goed keuren en ik ga naar [naam] en die chappie zegt nee man ik vind ze niets je weet toch. Dan is die doezoe zomaar weg snap je. Dus liever neem ik ze gewoon even bij jou, je weet toch dan zijn ze gewoon bij mij veilig, dan ga ik naar die man toe en dan vraag ik wat vind je er van en zegt hij ja dan koopt hij ze en breng ik jou die doekoe en zegt hij nee dan breng ik die dingen weer terug snap je want anders heb ik alleen maar verlies snap je.

[medeverdachte 7] : “ [naam] kga kijke of dr is”

[medeverdachte 7] : “ [naam] ”

[…]

[medeverdachte 7] : “Ja kga checke”

[medeverdachte 7] : Bij wie pak je oude”91

[telefoonnummer] : “K pakte bij jou”

[telefoonnummer] : “ [naam] ”

[telefoonnummer] : “ [naam] ”

[medeverdachte 7] : “ [naam] ”

[telefoonnummer] : “ [naam] ”

[medeverdachte 7] : “Kwacht op reactive”

[medeverdachte 7] : “App kje”

[…]

[medeverdachte 7] : “Nog geen reactive man”

[telefoonnummer] : “Je vraagt je niffo toch [medeverdachte 2] ??”

[medeverdachte 7] : “Nee”

[telefoonnummer] : “Je bradda?”

[medeverdachte 7] : “Bro we prate niet via pgp he haha:”92

10 maart 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 16] valt op te maken dat op 10 maart 2018 zeven pakken ivoorwit A4 papier zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .93

12 maart 2018:

Verbalisant [verbalisant 24] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de slaapkamer van de ouders van [verdachte] werd een overschrijvingsbewijs van Primera [woonplaats] aangetroffen van 12 maart 2018 om 14.11 uur van een onbekend bedrag met als verzender [verdachte] en ontvanger [begunstigde 3] .94

13 maart 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 16] valt op te maken dat op 13 maart 2018 twee adreslabels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .95

15 maart 2018:

Verbalisant [verbalisant 24] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de slaapkamer van de ouders van [verdachte] werd een overschrijvingsbewijs van The Money Shop Marble Arch (winkel in Londen) aangetroffen van 15 maart 2018 om 20.50 uur van een totaalbedrag van 1.894,77 Engelse Pond met als verzender [verdachte] en opgegeven adres [adres] te [woonplaats] [betreft woning ouders [medeverdachte 4] ] en ontvanger [begunstigde 3] , China.96

22 maart 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 16] valt op te maken dat op 22 maart 2018 twee Dymo eurolabels en twee adreslabels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .97

April 2018:

Verbalisanten [verbalisant 17] en [verbalisant 18] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In het opsporingsonderzoek is gebleken dat [medeverdachte 6] inktcartridges heeft gekocht bij de firma [firma 3] . […] Volgens het handelsregister van de kamer van koophandel wordt deze firma gedreven door [K] .98 […] Op de voornaam van [medeverdachte 6] reageerde [K] met de naam “ [naam] ”. Deze naam herkende hij als een klant die met enige regelmaat bij hem inktcartridges had gekocht. [K] haalde vervolgens een inktcartridge uit het rek en vertelde ons hierbij dat deze inktcartridge met enige regelmaat door “ [naam] ” was gekocht. “ [naam] ” betaalde altijd contant. Hij vertelde daarbij dat de meeste inktcartridges die “ [naam] ” kocht, gele inkt bevatte. Hij gaf aan dat deze inktcartridges van het eigen merk waren. Daarnaast gaf hij aan dat deze cartridges bestemd waren voor printers van het merk Canon. […] Uit eigen beweging gaf [K] aan dat hij “ [naam] ” in zijn telefoon had staan onder de naam [naam] met het telefoonnummer [telefoonnummer] . […] Dit telefoonnummer is in het opsporingsonderzoek toeschreven aan [medeverdachte 6] . […] Hij gaf aan dat “ [naam] ” meerdere malen een bestelling had gedaan van 100 en van 50 inktcartridges.99 […] Wij verstrekten [K] een tweetal namen, te weten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] . [K] gaf beide personen te kennen. [medeverdachte 2] zou zo’n drie jaar geleden bij hem inktcartridges hebben gekocht, de zogenoemde CL-513 inktcartridge. [medeverdachte 2] zou af en toe samen zijn geweest met [medeverdachte 1] . […] Uit eigen beweging gaf [K] aan dat “ [naam] ” wel eens over [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] gesproken heeft. […] [K] gaf aan dat “ [naam] ” voor het laatst iets gekocht zou kunnen hebben in april 2018. [K] kon zich dit herinneren, omdat hij kort hierna een PostNL steunpunt was begonnen.100

9 april 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 16] valt op te maken dat op 9 april 2018 vijf vellen aan Nederlandse en internationale postzegels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .101

10 april 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 16] valt op te maken dat op 10 april 2018 zes vellen Nederlandse en internationale postzegels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .102

13 april 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 16] valt op te maken dat op 13 april 2018 een Dymo labelprinter en 54 stuks aan cartridges zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .103

19 april 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.001. De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 7] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 7] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] .104[…] Chats: 19 april 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 7] : owner):

[telefoonnummer] : “Yoo”

[medeverdachte 7] : “Yoo”

[telefoonnummer] : “Hoeveel kosten die nieuwe?”

[telefoonnummer] : “??”

[medeverdachte 7] : “Hoo”

[medeverdachte 7] : “Wie s dit?”

[telefoonnummer] : “ [naam] ”

[medeverdachte 7] : “ [naam] ”

[medeverdachte 7] : “9 mag je ze b”

[telefoonnummer] : “Die nieuwe he?”

[medeverdachte 7] : “Jaa bro”

[…]

[telefoonnummer] : “Heb je die nieuwe al of niet”

[medeverdachte 7] : “nog niet vro”

[medeverdachte 7] : “Wel oude”

[telefoonnummer] : “Nee man heb ff die nieuwe nodig”

[telefoonnummer] : “Wanneer heb je die?”105

[medeverdachte 7] : “Ik meld je gelijk”.106

23 april 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.001. De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 7] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 7] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] .107[…] Chats: 23 april 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net [naam] en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 7] : owner):

[naam] : “Yow”

[medeverdachte 7] : “Yooo”

[naam] : “Hvl soorten bankoes had je bro”

[medeverdachte 7] : Audio opname: Nieuw en oud.108

21 mei 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is de woning aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk iPhone in beslag genomen onder goednummer C.01.01.001.109 […] Uit de telefoon kwam de volgende relevante notitie naar voren:

Title

Body

Summat

Source

Created Time

Modified Time

€ 5695 + € 1485 = € 7180,00

€ 5695 + € 1485 = € 7180,00

275 n

893 n

1277 oud

444 bl licht

381 bl

1963 bl

275 n

Notes

21 mei 2018

29 januari 2019110

Verbalisant [verbalisant 19] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, heb voor dit onderzoek een drietal referentie onderzoeken gedaan op drie

verschillende Apple Devices. Hieruit is gebleken dat de “creation date/time’’ niet wijzigt indien de note wordt bewerkt of veranderd. De “creation date/time” wordt éénmaal geschreven bij het oorspronkelijke aanmaakmoment van de note en zal daarna niet meer wijzigen. Een latere wijziging in de note heeft geen invloed op de “creation date/time”.111

24 mei 2018:

Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

De Landelijke Eenheid Politie Nederland ontving van de Franse politie een mail dat op 24 mei 2018 wederom een verzending was aangetroffen met daarin valse bankbiljetten van € 50,- en € 20,-.

Op de bankbiljetten werden de vingerafdrukken aangetroffen van: [medeverdachte 8] . Opvallend was dat de hologrammen, die normaal gesproken al op de biljetten zitten bevestigd, los waren meegeleverd.112

21 juni 2018:

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 21 juni 2018 om 17.38 uur zijn vier Canon PG-512 zwart cartridges, 30 Canon CL-513 kleur cartridges en dertien pakken ivoorwit A4 papier aangekocht voor een totaal bedrag van € 771,53 bij de firma [firma 1] aan de [adres] te [woonplaats] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . […] Ik heb de verstrekte camerabeelden bekeken en onderzocht. Ik zag om 17.38 uur de volgende manspersoon binnenkwam en zich bij de receptiebalie aanmeldde. Uit onderzoek naar de identiteit van de manspersoon op de afbeeldingen bleek dat dit gezien de sterke overeenkomsten met zijn rijbewijs [medeverdachte 1] betrof.113 […] Op deze camerabeelden zag ik dat op 21 juni 2018 om 17.29 uur op de [straat] een lichtgekleurd voertuig gelijkende op een Volkswagen Polo of Golf rijden.114

Uit het proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat in de periode van 12 januari 2018 tot en met 21 juni 2018 dymolabels, postzegels, adreslabels, Canon PG-512 zwart cartridges, Canon CL-513 kleur cartridges en ivoorwit A4 printpapier voor een totaalbedrag van € 881,- is aangekocht met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] bij de [firma 1] in [woonplaats] .115

De volgende goederen zijn aangekocht met de klantenpassen op naam van [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [bedrijf 1] :

Artikelnummer:

Product:

Totaal aantal:

Adviesprijs:

1639361

Cartr. Canon PG-512 zwart

65 stuks

€ 22,49,-

1639379

Cartr. Canon CL-513 kleur

727 stuks

€ 25,49

3132173

Papier A4 Ivoorwit 80 gr. Staples

350 pakketten (87.500 vellen papier)

€ 9,99

Op de klantenpas van [medeverdachte 2] zijn goederen aangekocht in Hoofddorp, Almere en Amsterdam Sloterdijk, op de klantenpas van [medeverdachte 1] zijn uitsluitend goederen aangekocht in Almere en op de klantenpas van [bedrijf 1] zijn in de voornoemde periode goederen aangekocht in Almere en Amsterdam Zuid-Oost.116

24 juni 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.001. De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 7] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 7] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] .117 […] Chats: 24 juni 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net [naam] Fw en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 7] : owner):

[naam] : “Eyy”

[naam] : “Heb je nog bankoes?”

[medeverdachte 7] : “Seeh”

[naam] : “Aii”

[naam] : “Prijs?”

[naam] : “Hij wilt nu 1”

[naam] : “En als ze goed zijn”

[naam] : “Wilt ie meer op regelmatige basis”

[naam] : “Zegt ie”

[medeverdachte 7] : “Voor jou 7”.

[naam] : “Heb je t vnv al?”

[medeverdachte 7] : Tuurlijk.118

25 juni 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 2] op 25 juni 2018 om 21.43 uur:

NNman vraagt of [medeverdachte 2] nog die dingen heeft ‘geplakt’. [medeverdachte 2] zegt van niet, hij is nog niet eens naar huis geweest. Hij is nu net thuis.119

26 juni 2018:

Verbalisanten [verbalisant 14] en [verbalisant 20] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 26 juni 2018 spraken wij met de vestigingsmanager van [firma 1] aan de [adres] te [woonplaats] , de heer [L] . De heer [L] vertelde ons dat hij er door zijn medewerkers op attent was gemaakt dat met enige regelmaat door enkele jongens aankopen worden gedaan van papier en ongewoon grote hoeveelheden printercartridges. Dat dit de medewerkers bij is gebleven, omdat deze personen altijd contant afrekenden en zij het geld moesten tellen. […] Dat de jongens in gesprek met één van de medewerkers hadden verteld dat ze de cartridges ook wel lieten bijvullen.120

4 juli 2018:

Verbalisanten [verbalisant 21] en [verbalisant 22] hebben in hun proces-verbaal doorzoeking vuilnis onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 4 juli 2018 reden wij in een voertuig van de gemeentelijke vuilophaaldienst en waren wij als zodanig gekleed. Wij reden in de [straat] te [woonplaats] , waarvan wij wisten dat daar de opstelplaats van de vuilniscontainers van onder andere het [straat] te [woonplaats] was. Ik zag een vuilcontainer met een sticker met de adresgegevens van het [adres] .121 […] Wij hebben de inhoud van de vuilcontainer doorzocht en de volgende mogelijk relevante zaken veilig gesteld en voor nader onderzoek in beslag genomen: Printerpapier A4 format en verpakking post uit China.122

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 4 juli 2018 om 13.57 uur:

[medeverdachte 5] wordt gebeld door [verdachte] (tnv [A] ). Beller zegt dat [medeverdachte 5] bang is om met die spullen te rijden. [medeverdachte 5] vraagt of de man gek is.123

5 juli 2018:

Verbalisanten [verbalisant 21] en [verbalisant 22] hebben in hun proces-verbaal doorzoeking vuilnis onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 5 juli 2018 reden wij in een voertuig van de gemeentelijke vuilophaaldienst en waren wij als zodanig gekleed. Wij reden in de [straat] te [woonplaats] , waarvan wij wisten dat daar de opstelplaats van de vuilcontainers van onder andere het [straat] te [woonplaats] was. Ik zag dat een vuilcontainer met een sticker met de adresgegevens van het [adres] Wij hebben de inhoud van genoemde papiercontainer bekeken en de volgende mogelijk relevante zaken veilig gesteld en voor nader onderzoek in beslag genomen124: […] verpakking van een postpakket uit Hong Kong.125

13 juli 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 4] van 13 juli 2018 om 21.45 uur:

[medeverdachte 5] wordt gebeld door [medeverdachte 4] .

[medeverdachte 4] zegt dat hij gaat bestellen. [medeverdachte 5] moet ook zijn bestelling doorgeven. [medeverdachte 4] gaat hem appen. [medeverdachte 4] vraagt: Diemen toch? [medeverdachte 5] zegt ja. [medeverdachte 4] zegt dat ze er aan komen.126

23 juli 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 4 juli 2018 om 00.06 uur:

[medeverdachte 5] belt uit naar een vrouw genaamd [M] . De vrouw vraagt: Hee maar luister, hoe herken je nepgeld dan? Dit zegt ze twee keer. [medeverdachte 5] zegt dan: [naam] , wat zeg ik je altijd! Ze zegt dat dit een hele normale vraag is. [medeverdachte 5] zegt dan dat hij haar gaat Facetimen.127

25 juli 2018:

Verbalisanten hebben op 25 juli 2018 [medeverdachte 2] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 25 juli 2018 gerelateerd, zakelijk weergegeven:

15.58 uur: Ik zag dat bij [firma 1] een jongen welke later werd herkend als zijnde [medeverdachte 7] op een bromfiets, van het merk Vespa wegreed.128

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 25 juli 2018 tussen 15.00 uur en 16.00 uur tweemaal een aanschaf had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . Het tweede bezoek aan de [firma 1] werd het artikel van het eerste bezoek geretourneerd. Dit betrof één rol MF-label. Er werden bij het tweede bezoek twee stuks Eurolabel, één rol retouradreslabel en twee stuks adreslabel aangeschaft voor een totaalbedrag van € 42,33.129 […] Uit onderzoek bleek dat de gebruiker van de klantenpas van [bedrijf 1] [medeverdachte 7] betrof.130

Tapgesprek [medeverdachte 5] op 25 juli 2018 om 10.58 uur:

[medeverdachte 5] wordt gebeld door een man. Beller vraagt of hij dat ding binnen heeft. [medeverdachte 5] zegt van wel, was gister binnengekomen.131

27 juli 2018:

Verbalisanten hebben op 27 juli 2018 [medeverdachte 1] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 27 juli 2018 gerelateerd, zakelijk weergegeven:

15.15 uur: Ik zag dat op de parkeerplaats van het bedrijf [firma 1] gelegen aan [adres] te [woonplaats] een personenauto stond geparkeerd van het merk Volkswagen, type Polo, kleur grijs, voorzien van het kenteken [kenteken] . Dit voertuig zal verder in dit proces-verbaal de Polo [kenteken] worden genoemd. Ik zag dat subject [medeverdachte 1] bij de geopende kofferbak van de Polo [kenteken] stond en dat hij meerdere dozen en zakken afkomstig uit het bedrijf [firma 1] in de kofferbak van de Polo [kenteken] legde. Ik zag dat subject [medeverdachte 1] gekleed was in onder andere een zwarte korte broek en een heel licht roze shirt. Ik zag vervolgens dat subject [medeverdachte 1] als bestuurder in de Polo [kenteken] stapte en vertrok.132

21.45 uur: Wij zagen dat de Polo [kenteken] werd geparkeerd in [straat] (naar later blijkt de [adres]133) te [woonplaats] . Wij zagen dat [medeverdachte 1] uit de kofferbak van de Polo de goederen van de [firma 1] haalde en deze naar de achtertuin van genoemd perceel bracht.134

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 27 juli 2018 omstreeks 15.15 uur een aanschaf had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . De aanschaf

betrof 5 stuks cartridges Canon PG-512 zwart, 30 stuks cartridges Canon CL-513 kleur en 8 pakken

(a 500 vel) papier A4 ivoorwit voor een totaalbedrag van €909,76. De goederen waren contact

afgerekend. […] Ik heb de door [firma 1] verstrekte camerabeelden bekeken en onderzocht.135 […] Ik herkende de persoon op de camerabeelden als [medeverdachte 1] .136

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 22] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 27 juli 2018 omstreeks 21.47 uur in de directe omgeving van de [adres] te [woonplaats] is geweest. Dit betreft locaties in de [straat] zelf en direct om de hoek in de [straat] waar zich de ontsluiting van de achterzijde van genoemde woning bevindt.137

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 23] valt op te maken dat op 27 juli 2018 een baken is geplaatst onder de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] op naam van [medeverdachte 1] .138

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 27 juli 2018 in de periode tussen 21.43 uur tot 21.55 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.139

30 juli 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 30 juli 2018 in de periode van 23.36 uur tot 23.40 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.140

3 augustus 2018:

Uit een ambtsbericht van de Spaanse politie valt op te maken dat [medeverdachte 1] en [verdachte] op 3 augustus 2018 worden staande gehouden in een Mercedes AMG C63S, waarbij [medeverdachte 1] een bedrag van € 7700,- en [verdachte] een bedrag van € 6000,- aan contanten bij zich dragen.141

15 augustus 2018:

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 15 augustus 2018 een aanschaf van goederen had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . Dit betrof de

aanschaf van twee doosjes Dymo adreslabels voor het bedrag van €53,22.142

17 augustus 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 17 augustus 2018 om 15.07 uur:

NN-man belt [medeverdachte 5] en zegt tegen [medeverdachte 5] dat hij die ‘dingen’ gaat pakken. [medeverdachte 5] zegt dat hij niemand heeft gezien rond kwart over twee. [medeverdachte 5] zegt dat hij wel naar NN-man toe loopt.143

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 17 augustus 2018 om 22.44 uur:

[medeverdachte 5] belt naar [N] . [medeverdachte 5] zegt: “ [medeverdachte 4] komt zo, je moet de deur en kast openen voor hem en zeggen in de zwarte tas die er hangt”.144

20 augustus 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 20 augustus 2018 om 20.49 uur:

NN-man vraagt waar [medeverdachte 5] is. [medeverdachte 5] zegt dat hij thuis is. NN-man zegt dat er iemand bij de Quick Shop is die dinges wil. [medeverdachte 5] zegt dat NN-man via snapp moet bellen.145

23 augustus 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is [medeverdachte 5] in de woning aan het [adres] te [woonplaats] aangehouden. Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Samsung in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer D01.02.002.146 […] Op 9 augustus 2018 werd gezien dat een personenauto van het merk Peugeot met kenteken [kenteken] stil stond bij de Texaco tankstation te Hilversum. Aldaar werd [medeverdachte 7] als bestuurder in het voertuig gezien. Om 21.35 uur werd het voornoemde voertuig geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] . Op 9 augustus 2018 om 21.37 uur is op de [straat] een IMSI scan gemaakt. Uit deze IMSI scan is de hit met het IMEI-nummer [IMEI-nummer] naar voren gekomen in combinatie met het ISMI nummer [ISMI nummer] . Dit IMSI nummer behoort toe aan het telefoonnummer [telefoonnummer] ( [telegram-account] ). Op 15 augustus 2018 is er een ISMI scan gemaakt op de [straat] . Uit deze scan kwam wederom het IMEI-nummer [IMEI-nummer] naar voren in combinatie met het ISMI nummer [ISMI nummer] en telefoonnummer [telefoonnummer] [telegram-account] ).147

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Goednummer D.01.02.002: Dit toestel werd aangetroffen op het bed van [medeverdachte 5] .148 Het toestel was voorzien van IMEI-nummer [IMEI-nummer] (voorts te noemen # [IMEI-nummer] ). In het toestel werd onder andere een Telegramaccount met de naam [telegram-account] aangetroffen, gekoppeld aan telefoonnummer [telefoonnummer] (voorts te noemen * [telefoonnummer] ). De eerste aangetroffen chatberichten van dit account dateren van 22 juni 2018. […] Uit de aangeleverde verkeersgegevens bleek dat het nummer * [telefoonnummer] van 14 juni 2018 t/m 17 juni 2018 was gekoppeld aan een telefoontoestel met IMEI-nummer [IMEI-nummer] (voort te noemen # [IMEI-nummer] ). Vanaf 19 juni 2018 was het nummer * [telefoonnummer] gekoppeld aan het voornoemde IMEI-nummer [IMEI-nummer] (voorts te noemen # [IMEI-nummer] ). […] De mast die werd aangestraald bij het eerste contactmoment op 14 juni 2018 betrof de [adres] te [woonplaats] . Dat was ook het geval bij 57 andere contactmomenten. Bij 80 contactmomenten werd de mast aan de [straat] te [woonplaats] aangestraald. Beide masten bevinden zich in de directe omgeving van de woning aan de [straat] 23 te [woonplaats] , het woonadres van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 7] .149 […] Uit de historische verkeersgegevens bleek dat het nummer * [telefoonnummer] in de periode van 14 juni 2018 tot en met 23 augustus 2018 dezelfde masten aanstraalde als het telefoonnummer [telefoonnummer] , waarvan is vastgesteld dat dit nummer in gebruik was bij [medeverdachte 7] .150

28 augustus 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 28 augustus 2018 in de periode van 21.56 uur tot 23.12 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.151

29 augustus 2018:

Verbalisanten [verbalisant 21] en [verbalisant 22] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 29 augustus 2018 hebben wij onderzoek ingesteld naar het aangeboden papierafval van [adres] te [woonplaats] .152 […] In de container troffen wij een stapeltje (ongeveer 35 stuks) ivoorkleurig papier aan met een lengte van 21 centimeter en een breedte van acht centimeter. […] In de container troffen wij verder twee lege verpakkingen aan waar zogenoemde lijmpennen van het merk Tesa in hadden gezeten.153

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de gebruiker van het Telegram account [telegram-account] wordt het volgende gezegd: “Yo kijk dan je moet die secondelijm moet ergens opzetten klein beetje en dan ga je met die naald heb je er in en dan ga je heen en weer naar boven en beneden met die waar die ribbeltjes hoort zijn. Met die naald. Dan droogt hij op. Klaar.154

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 vond een doorzoeking plaats in een woning aan de [adres] te [woonplaats] . Dit betrof het BRP-adres van [medeverdachte 6] . […] C01.01.001: Deze iPhone 7 betrof het toestel van [medeverdachte 6] . […] Daarvoor op 29 augustus 2018 stuurde [medeverdachte 6] via WhatsApp een viertal marktplaatsadvertenties over Canon printers door aan [medeverdachte 1] .155

30 augustus 2018:

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 30 augustus 2018 een aanschaf van goederen had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . Dit betrof een

aanschaf van 16 pakken ivoorwit a4-printpapier en een tiental cartridges voor en totaalbedrag van

€449,42. […] Ik heb de door [firma 1] verstrekte camerabeelden bekeken en onderzocht. […] Ik herkende de persoon op de camerabeelden als [medeverdachte 1] .156

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 22] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 30 augustus 2018 omstreeks 15.24 uur in de directe omgeving van groothandel [firma 1] aan [adres] te [woonplaats] is geweest.157

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 30 augustus 2018 in de periode van 19.03 uur tot 19.07 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.158

2018 – september:

2 september 2018:

Verbalisant [verbalisant 24] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de slaapkamer van de ouders van [verdachte] werd een overschrijvingsbewijs van Western Union aangetroffen van 2 september 2018 om 04.17 uur voor een bedrag van € 1081,66 met als verzender [verdachte] en ontvanger [begunstigde 2] , China.159

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 2 september 2018 om 10.17 uur heeft verzender [verdachte] een bedrag van € 1.080,66 (ontvangen valuta USD 1.200,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.160

4 september 2018:

Verbalisanten [verbalisant 13] en [verbalisant 14] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Gezien de koppeling met de useraccount ( [useraccount] @icloud.com) en plaatsen van een contactenlijst op 15 en 16 juni 2017 is de telefoon AV.13.01.002 vanaf die datum in gebruik genomen.161 […] Van de andere gekoppelde useraccounts [useraccount] @hotmail.com en [useraccount] @gmail.com is niet gebleken dat deze daadwerkelijk de telefoon AV.13.01.002 in gebruik hebben gehad. Gezien het berichtenverloop valt niet uit te sluiten dat met deze accounts een applicatie zoals bijvoorbeeld iTunes is gebruikt. […] Samengevat bleek uit gegevens dat vanaf 15 mei 2017 tot eind juli 2018 de telefoon in gebruik was bij [verdachte] . In de periode van eind juli 2018 tot en met 3 september 2018 werd alleen op 31 augustus 2018 één foto per MMS-bericht ontvangen waarop [verdachte] stond afgebeeld met [medeverdachte 2] . Op 3 september 2018 wordt een sms-bericht ontvangen van telefoonnummer [telefoonnummer] . Inhoud: Telegram code [telegram code] .162 Mogelijk werd vanaf die datum een Telegramaccount geactiveerd, want vanaf 4 september 2018 werd er alleen nog met het telegramaccount genaamd [telegram-account] ( [nummer] ) berichten verzonden en ontvangen. […] Uit geregistreerde locatiegegevens valt op te maken dat de telefoon AV.13.01.002 zich tot 20 november 2018 in de directe nabijheid van [verdachte] bevond, terwijl telegramgesprekken werden gevoerd over onder andere vals geld. Ondanks dat de telefoon in de Volkswagen Polo [kenteken] van [medeverdachte 1] werd aangetroffen, is uit onderzoek gebleken dat de telefoon in gebruik was bij [verdachte] . Dit geldt ook voor de periode waarin de telefoon AV.13.01.002 uitsluitend werd gebruikt voor het versturen en ontvangen van berichten via telegram met het account [telegram-account] . Dit blijkt uit de locatiegegevens van de in beslag genomen telefoon AV.13.01.002, de zendmastgegevens van de telefoonnummers van [verdachte] # [telefoonnummer] en [medeverdachte 1] en de bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] die met elkaar zijn vergeleken.163 […] Op 22 november 2018 werd voor het laatst een gebeurtenis in de timeline geregistreerd. Kennelijk is vanaf dat moment de telefoon AV.13.01.002 uit gebruik gegaan.164

6 september 2018:

Op 6 september 2018 zijn bij een postsorteercentrum in Wenen Oostenrijk elf stuks valse bankbiljetten van € 50,- in beslag genomen die verpakt zaten in een wenskaart. […] Er zijn bruikbare vingerafdrukken veiliggesteld die een hit opleverden met de opgeslagen vingerafdrukken van [medeverdachte 8] .165

10 september 2018:

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 10 september 2018 om 12.35 uur heeft verzender [medeverdachte 1] een bedrag van € 357,88 (ontvangen valuta USD 400,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 6] , geboortedatum [1984] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.166

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het totale postpakket uit China van 10.000 vel Chinees papier kostte volgens de nota USD 400,-.167

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 10 september 2018 om 12.04 uur heeft verzender [medeverdachte 3] een bedrag van € 111,84 (ontvangen valuta USD 125,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 7] , geboortedatum [1989] , adres: [adres] te [district] District in China.168

12 september 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 12 september 2018 in de periode van 22.40 uur tot 22.46 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.169

13 september 2018:

Verbalisanten hebben op 13 september 2018 [medeverdachte 1] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 13 september 2018 gerelateerd, zakelijk weergegeven:

 • -

  19.00 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] werd geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] ter hoogte van perceel 1. Ik zag dat een man uit de richting van voornoemd perceel kwam lopen. Ik herkende deze man als [verdachte] .

 • -

  19.02 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] wegreed vanaf de [straat] te [woonplaats] en dat [medeverdachte 1] achter het stuur en [verdachte] naast hem op de passagiersstoel zat.

 • -

  19.57 uur: Wij zagen dat er een groot aantal bruine kartonnendozen afmeting 20x40 cm in de kofferbak van de Polo [kenteken] gelegd werden, die afkomstig waren vanuit perceel [adres] te [woonplaats] (naar later blijkt moet dit [woonplaats] zijn170).171

 • -

  20.56 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] werd geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] in de directe nabijheid van perceel [adres] te [woonplaats] .

 • -

  21.08 uur: Ik zag dat de achterklep van de Polo [kenteken] geopend werd en de dozen de brandgang gelegen aan de achterzijde van perceel [adres] te [woonplaats] werden ingedragen.

 • -

  21.20 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] , met daarin [medeverdachte 1] en [verdachte] , wegreed vanaf de [straat] te [woonplaats] .172

[getuige 2] is op 5 februari 2019 als getuige gehoord door de politie en heeft daarbij onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Medio september 2018 had ik op Marktplaats een advertentie staan m.b.t. de verkoop van een partij

ansichtkaarten. Dat zijn die kaarten die u mij zojuist heeft laten zien.173 Mijn tekst zal ongeveer geweest zijn: “Grote partij wenskaarten, ± 20000 tot 25000 stuks. Verschillende designs of motieven. Dat is de titel. Dan de tekst, hetzelfde maar dan erbij vermeld “in cellofaan met envelop en voorgeprijsd”. Ik kreeg een SMS. Het nummer van de SMS was [telefoonnummer] . In de avond kwam er een Volkswagen Polo langs. Aan de deur verscheen een man van tussen de 18 en 30 jaar, licht getint, smal kereltje. Deze man kwam bij mij naar binnen, wij liepen naar de schuur. Bij de auto zag ik nog een man staan. Ik kan niet iets over deze man zeggen. De Volkswagen stond nagenoeg voor mijn deur. De man liep mee naar de schuur. Er was weinig aandacht voor de inhoud. Hij was het eens met mijn

vraagprijs. Ik vroeg € 400,00. Dat is ook betaald. Geld is later niet vals gebleken. De man reed zijn auto bij ons de oprit op. Het waren best wel wat dozen, (dezelfde man als degene die de kaarten kocht) De hele achterbak ging vol. Er gingen ook dozen op de achterbank. Ik verkocht hem ¾ van mijn partij.174

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 13 september 2018 in de periode van 19.14 uur tot 19.18 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.175

Tapgesprek [medeverdachte 1] op 13 september 2018 om 19.17 uur:

[medeverdachte 1] belt uit naar [getuige 2] . […] Er belt een NNman met de telefoon van [medeverdachte 1] . NNman zegt tegen NNman4732 [ [getuige 2] ], dat hij met het broertje spreekt die gister die ‘kaart’ heeft opgehaald. NNman vraagt of hij nu bij NN4732 langs kan komen om de rest op te halen. NN4732 zegt dat dat goed is. NNman zegt dat hij het adres van NN4732 heeft en er dan met een half uurtje is.176

Op 13 september 2018 zijn in een postsorteercentrum in Tirol Oostenrijk vijf stuks valse bankbiljetten van € 50,- in beslag genomen. […] Er zijn bruikbare vingerafdrukken veiliggesteld die een hit opleverden met de opgeslagen vingerafdrukken van [medeverdachte 8] .177

18 september 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 6] op 18 september 2019 om 17.12 uur:

[medeverdachte 1] zegt dat hij rond een uur of twee langs wil komen. [medeverdachte 6] vindt het goed. Hij zegt dat ze dan wel even boodschappen kunnen gaan doen. [medeverdachte 1] vindt het helemaal top.178

19 september 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 19 september 2018 in de periode van 16.24 uur tot 16.28 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.179 […] Het toestel van [medeverdachte 1] straalde om 16.24 uur de zendmast aan de [straat] te [woonplaats] aan. Er werd uitgebeld naar het nummer van [medeverdachte 6] , maar deze oproep werd niet door hem beantwoord.180 […] Het toestel van [medeverdachte 2] was ook in de omgeving van de woning aan de [straat] en straalde om 16.32 uur dezelfde mast aan.181

20 september 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 20 september 2018 om 12.50 uur een aanschaf had gedaan bij de [firma 2] BV te [woonplaats] .182 De aanschaf betrof 5 stuks cartridges Canon PG-512 zwart en 27 stuks cartridges Canon CL-513 kleur voor een totaalbedrag van € 724,12. De goederen waren contant afgerekend. […] Ik heb de door [firma 2] BV verstrekte camerabeelden bekeken. […] Ik herkende de langere dunne man op de camerabeelden als [medeverdachte 1] .183 […] Ik herkende [medeverdachte 6] als zijnde de kleinere vollere man die samen met [medeverdachte 1] binnen kwam bij de [firma 2] BV te [woonplaats] .184

21 september 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 21 september 2018 omstreeks 16:09 uur een aanschaf heeft gedaan bij de [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof 15 pakken (a 500 vel) papier A4 ivoorwit voor een totaalbedrag van € 77,14. […] Ik heb de door de [firma 2] BV verstrekte camerabeelden bekeken.185 […] Met de kar liep [medeverdachte 6] vervolgens richting de kassa alwaar hij vervolgens vijftien pakken ivoor papier afrekende.186

22 september 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 22 september 2018 in de periode van 19.29 uur tot 19.33 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.187 […] Het toestel van [medeverdachte 1] straalde om 19.29 uur de zendmast aan de [straat] te [woonplaats] aan. Het toestel van [medeverdachte 3] straalde om 19.29 uur de zendmast aan de [straat] te [woonplaats] aan.188

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is de woning aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk iPhone in beslag genomen onder goednummer C.01.01.001.189 […] Uit de telefoon kwamen de volgende relevante gezochte onderwerpen naar voren: 22 september 2018: [naam] : “Cartridge vullen amsterdam” […] 22 september 2018: [naam] : “Canon pixma cartridge vullen”.190

24 september 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 24 september 2018 in de periode van 21.14 uur tot 21.18 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.191 […] Het toestel van [medeverdachte 1] straalde om 21.11 uur de mast aan het [straat] te [woonplaats] aan, waarbij een datasessie van 451 seconden gestart werd. Deze sessie eindigde over de mast aan de [straat] om 21.18 uur. In diezelfde periode straalde ook het toestel van [medeverdachte 2] masten aan rond de woning aan de [adres] te [woonplaats] .192

29 september 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 29 september 2018 in de periode van 15.28 uur tot 15.29 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.193

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 29 september 2018 om 15.08 uur werd een gesprek opgenomen die werd gevoerd door [medeverdachte 6] met een persoon. [medeverdachte 6] belde uit naar het telefoonnummer [telefoonnummer] . De gebruiker noemde zichzelf " [naam] ". Samengevat ging het gesprek erover dat [medeverdachte 6] om 15.00 uur had afgesproken met deze man om een printer op te halen.194 […] Op Marktplaats werd een advertentie gevonden onder nummer m13276559. In deze advertentie werd een printer aangeboden van het merk Canon, type MP495. De advertentie werd aangeboden door “ [naam] ” uit “Amsterdam”. Door het onderzoeksteam is bij De Nederlandse Bank één vals 50 euro biljet van het indicatief EUA0050 C00111 opgevraagd. Dit biljet is verzonden naar het “Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale" ten behoeve van inktanalyse onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat het biljet geprint is met een printer van het merk Canon en bijbehorende cartridges, type: CL-511 (kleur), CL-513 (kleur), CL-521 (kleur), CL-526 (kleur), PG-510BK (zwart), PG-512BK (zwart), PGI-520BK (zwart) en PGI-525PGBK (zwart). […] Uit onderzoek is gebleken dat bovengenoemde cartridges kunnen worden gebruikt in 23 types Canon printers, waaronder het type MP495.195

Tapgesprek [medeverdachte 6] op 29 september 2019 om 15.08 uur:

[medeverdachte 6] belt uit naar een NN-man genaamd [S] met nummer [telefoonnummer] . Hij geeft aan dat hij om 15.00 uur heeft afgesproken om die printer op te halen, maar hij vertrekt nu pas uit [woonplaats] .196

2018 – oktober:

1 oktober 2018:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de vestiging van [firma 2] aan [adres] te [woonplaats] werd een factuur verstrekt met betrekking tot de aankoop van [bedrijf 1] . Op 1 oktober 2018 omstreeks 12.11 uur werd voor een totaalbedrag van € 826,19 de volgende goederen aangekocht: 27 cartridges Canon CL513 kleur en 20 pakken papier A4 ivoorwit (500 vellen per pak). De rekening werd contant betaald.197

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

De telefoon in gebruik bij [medeverdachte 6] straalde om 12.02 uur een zendmast aan op hemelsbreed circa 430 meter van [adres] .198

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de vestiging van [firma 2] aan [adres] te [woonplaats] werd een factuur verstrekt met betrekking tot de aankoop van [bedrijf 1] . Op 1 oktober 2018 omstreeks 16.23 uur werd voor een totaalbedrag van € 54,43 het volgende aangekocht: twee stuks Dymo eurolabel. De rekening werd contant betaald.199

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het baken van de Volkswagen Polo [kenteken] bevond zich van 16.14 uur tot circa 16.24 uur, dus tijdens de aankoop bij [firma 2] van 16.23 uur, op de parkeerplaats van [firma 2] aan de [straat] in [woonplaats] . De telefoon in gebruik bij [medeverdachte 6] straalde vanaf 16.16 uur tot 16.28 uur een zendmast op de [straat] aan, op circa 225 meter van [adres] .200

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 22] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 1 oktober 2018 omstreeks 16.18 uur in de directe omgeving van groothandel [firma 1] aan [adres] te [woonplaats] is geweest.201

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 1 oktober 2018 in de periode van 16.57 uur tot 17.39 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.202

3 oktober 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 3 oktober 2018 te 15.41 uur een aanschaf had gedaan bij de [firma 2] BV te [woonplaats] . De aanschaf betrof twee vellen postzegels à 50 stuks Nederland en acht vellen postzegels à 50 stuks Nederlandse iconen internationaal. De goederen zijn contact afgerekend.203

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 12 februari 2019 werd [medeverdachte 3] aangehouden. […] Zijn politiefoto is vergeleken met de profielfoto’s van de persoon die op 3 oktober 2018 aankopen heeft gedaan. […] Gesteld kan worden dat de hierboven genoemde aankoop bij [firma 2] BV (voorheen [firma 1] ) zijn gedaan door [medeverdachte 3] .204

Tapgesprek [medeverdachte 7] van 3 oktober 2018 om 19.24 uur:

[medeverdachte 7] wordt gebeld door [D] .

[D] vraagt ook nog iets. Hij zegt dat [medeverdachte 7] weet waarvoor hij gister kwam.

[medeverdachte 7] zegt van wel. [D] zegt dat het er negen en nog wat waren. Hij vraagt of hij die bankoe nog komt brengen of dat hij het zo laat.

[medeverdachte 7] zegt dat hij ze er bij gaat geven.205

4 oktober 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 4 oktober 2018 in de periode van 21.25 uur tot 22.37 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.206

6 oktober 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 6 oktober 2018 in de periode van 19.44 uur tot 19.53 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.207

9 oktober 2018:

Op de telefoon AV.13.01.002 zijn chatgesprekken aangetroffen tussen [verdachte] en gebruiker [D] .208 […] Op 9 oktober 2017 volgt een gesprek tussen [D] en [verdachte] over ‘bankoes’ die [verdachte] heeft. [D] vraagt om hem te geven voor ‘3’, maar [verdachte] zegt dat hij niet meer aan [D] mag geven, omdat ze vinden dat [D] te veel praat. Verder geeft hij aan dat het nu voor iedereen ‘5’ is.209

10 oktober 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 2] op 10 oktober 2018 om 15.16 uur:

NNman zegt: Luister dan, ik heb het zo afgesproken met die jongen voor die ene wat ik tegen jou zei, voor die zegel, je hebt ze nodig toch? [medeverdachte 2] zegt: Ja. De man zegt dat hij dan over drie kwartier bij hem is, dan zal hij het hem laten weten. De man zal er dan wat voor hem meenemen.210

11 oktober 2018:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de vestiging van [firma 2] aan de [adres] te [woonplaats] werd een factuur verstrekt met betrekking tot de aankoop van [bedrijf 1] . Op 11 oktober 2018 omstreeks 19.24 uur werden voor een totaalbedrag van € 613,22 de volgende goederen aangekocht: 2 stuks adreslabels en achtmaal 50 stuks Nederlandse iconen internationale postzegels. De rekening werd contant betaald.211

Verbalisant [verbalisant 26] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik kreeg op 11 oktober 2018 het verzoek om een voertuig te controleren. Ik ben vervolgens achter genoemd voertuig gegaan en deze wederom een stopteken gegeven. De bestuurder bleek te zijn genaamd [medeverdachte 1] en de bijrijder bleek te zijn genaamd [verdachte] . Personen en voertuig gecontroleerd. In de achterbak lag een jas met daarin een pak geld wat opgerold zat met een elastiekje. Dit bleek totaal € 3.000,- euro te zijn. In diezelfde jaszak zat het rijbewijs van [medeverdachte 1] .212 Op de achterbank lagen drie pakketten met enveloppen. Ik zag dat dit nieuwe enveloppen betrof. Ik zag dit omdat de enveloppen nog in verpakking zaten. In de kofferbak lag een pakket business papier. Ik zag dat dit nieuw papier betrof. Ik zag dat het in verpakking zat met daarop de tekst business papier.213

15 oktober 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 7] van 15 oktober 2018 om 17.08 uur:

[medeverdachte 7] wordt gebeld door [D] .

[medeverdachte 7] : Yo

[D] : Je weet wat ik je zei 484!

[medeverdachte 7] : He! Jajaja

[D] : die zijn wel d’r tussen man!

[medeverdachte 7] : Ja!

[D] : Ja man bijna de helft.

[medeverdachte 7] : Nee joh!

[D] : Ja man Wholla..

[medeverdachte 7] : Ik heb hem nog gezegd

[D] : .. eentje is helemaal 484 man!

[medeverdachte 7] : Oke ik ga kijken ik ga hem nu zeggen

[D] : Oke Bro thanks.214

Op de telefoon AV.13.01.002 zijn chatgesprekken aangetroffen tussen [verdachte] en gebruiker [D] .215 […] Op 15 oktober 2017 is er een gesprek over ‘brieven’. [D] stuurt drie berichten achter elkaar: “Yo”, “Kan ik die brieven pakken” en “Want moet weg nu”.216

17 oktober 2018:

Verbalisant [verbalisant 24] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 17 oktober 2018 omstreeks 14.52 uur een aanschaf heeft gedaan bij [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof één Dymo Labelwriter LW-450 en een plastic draagtas voor een totaalbedrag van € 104,23.217

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 12 februari 2019 werd [medeverdachte 3] aangehouden. […] Zijn politiefoto is vergeleken met de profielfoto’s van de persoon die op 17 oktober 2018 aankopen heeft gedaan. […] Gesteld kan worden dat de hierboven genoemde aankopen bij [firma 2] BV (voorheen [firma 1] ) zijn gedaan door [medeverdachte 3] .218

19 oktober 2018:

Tapgesprek [verdachte] van 19 oktober 2018 om 15.27 uur:

[verdachte] wordt gebeld door [medeverdachte 5] .

[verdachte] vraagt: Ken je me die brieven brengen?

[medeverdachte 5] zegt: Kom op man! Wallah, ik moet echt moet spoed weg. [medeverdachte 5] zegt dat [verdachte] langs het huis van [medeverdachte 5] moet gaan. [verdachte] zegt: Aye rustig.219

27 oktober 2018:

Verbalisant [verbalisant 24] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 27 oktober 2018 omstreeks 12.09 uur een aanschaf heeft gedaan bij [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof vijf Canon cartridges zwart en 28 Canon cartridges kleur voor een totaalbedrag van € 746,57. De goederen zijn contant afgerekend. […] Ik heb de verstrekte camerabeelden bekeken.220 […] Ik herkende man die de aankopen deed als zijnde [medeverdachte 6] .221

31 oktober 2018:

Verbalisanten [verbalisant 4] en [verbalisant 24] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 31 oktober 2018 omstreeks 12.02 uur een aanschaf heeft gedaan bij [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof negen pakken ivoorwit papier, 500 vel, 80 gram, voor een totaalbedrag van € 94,46.222 […] Wij herkenden de man op de camerabeelden als zijnde [medeverdachte 2] .223 […] Uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer] , welke in gebruik is bij [medeverdachte 2] , bleek dat het toestel op 31 oktober 2018 om 12.00 uur de mast aan de [adres] te [woonplaats] aanstraalde. Deze locatie is hemelsbreed ongeveer 400 meter van de [adres] te [woonplaats] , waar [firma 2] is gevestigd.224

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat op 31 oktober 2018 door de Operations director retail bij [firma 2] is medegedeeld dat er vijf klantenpassen op naam van [bedrijf 1] waren uitgegeven.225

2018 – november:

November 2018:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Sinds november 2018 is een daling zichtbaar van de hoeveelheid falsificaten van de ‘oude’ € 50,- biljetten.226

4 november 2018:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 werd de woning aan de [adres] te [woonplaats] waar [medeverdachte 2] woonde doorzocht. […] Daarbij werd tevens de Mercedes met kenteken [kenteken] doorzocht waarvan uit onderzoek was gebleken dat [medeverdachte 2] daar gebruik van maakte. Bij de doorzoeking van de Mercedes werd onder andere een mobiele telefoon iPhone 6 in beslag genomen onder goednummer BV02.001.227 […] Op 4 november 2018 om 21.29 uur kwam er een bericht binnen van het telefoonnummer [telefoonnummer] . […] Het telefoonnummer bleek gekoppeld aan [bedrijf 5] ., Ltd. Uit onderzoek bleek dat dit bedrijf onder andere hologrammen produceert en levert.228

6 november 2018:

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 6 november 2018 heeft in de nabijheid van kapsalon [kapsalon] te [woonplaats] een pseudokoop plaatsgevonden.229 Bij de locatie [kapsalon] kapsalon werd het pseudokoopteam benaderd door een persoon die werd herkend als [medeverdachte 5] . Door [medeverdachte 5] werden 20 valse biljetten van € 50,- aangeboden die voor € 160,- door het pseudoteam werden aangekocht.230

Verbalisanten E210 en E211 hebben in hun proces-verbaal pseudokoop onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik zag op 6 november 2018 bij de aankoop van valse coupures van € 50,- dat de lengte van subject [medeverdachte 5] overeenkwam met het door de tactisch team aangeleverde informatie dat het subject ongeveer 190 centimeter lang moest zijn.231 Ik zag dat [medeverdachte 5] een donkere huidskleur (negroïde) had en een normaal postuur. Ik zag dat de vorm van het hoofd van subject [medeverdachte 5] overeenkwam met de aangeleverde foto van het rechercheteam. Ik zag dat de stand van de ogen van subject [medeverdachte 5] overeenkwamen met het door de rechercheteam aangeleverde foto. Ik zag dat subject [medeverdachte 5] een platte neus had met grote neusgaten. Ik zag dat deze overeenkwam met de aangeleverde foto. Ik zag dat ook de volle bovenlip van subject [medeverdachte 5] overeenkwam met de genoemde foto. Ik kon de haarlijn en de stand van de oren van het subject [medeverdachte 5] niet goed bekijken doordat het subject een capuchon droeg. Bij het afscheid nemen van subject [medeverdachte 5] was de afstand tussen subject [medeverdachte 5] en mij, E210, ongeveer 60 centimeter. Ik heb hem hierdoor goed in zijn gezicht kunnen kijken.232

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 6 november 2018 in de periode van 21.52 uur tot 21.54 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.233 […] Het toestel van [medeverdachte 1] straalde opnieuw de masten aan van het [straat] om 21.50 uur en de [straat] om 22.00 uur. Het toestel van [medeverdachte 2] was in diezelfde omgeving en straalde de mast aan de [straat] te [woonplaats] om 21.52 uur aan.234 Daarnaast straalde ook het toestel van [verdachte] masten aan rond de woning aan de [adres] te [woonplaats] om 21.50 uur.235

7 november 2018:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de vestiging van [firma 2] aan [adres] te [woonplaats] werd een factuur verstrekt met betrekking tot de aankoop van [bedrijf 1] . Op 7 november 2018 omstreeks 14.39 uur werd voor een totaalbedrag van € 689,70 het volgende aangekocht: 30 stuks cartridges Canon CL-513 kleur. De rekening werd contant betaald.236

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het baken van de Volkswagen Polo [kenteken] bevond zich op 7 november 2018 van 14.30 uur tot 14.40 uur, dus tijdens de aankoop bij [firma 2] van 14.39 uur, op de parkeerplaats van [firma 2] aan de [straat] in [woonplaats] . De telefoon in gebruik bij [medeverdachte 1] straalde op 7 november 2018 van 14.25 uur tot 14.41 uur een zendmast aan op de [straat] in [woonplaats] , op circa 226 meter van de [firma 2] , [straat] 27.237

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 22] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 7 november 2018 omstreeks 14.30 uur in de directe omgeving van groothandel [firma 1] aan [adres] te [woonplaats] is geweest.238

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de vestiging van [firma 2] aan de [adres] te [woonplaats] werd een factuur verstrekt met betrekking tot de aankoop van [bedrijf 1] . Op 7 november 2018 omstreeks 15.10 uur werd voor een totaalbedrag van € 113,- het volgende aangekocht: elf pakken papier A4 ivoor wit (500 vel per pak). De rekening werd contant betaald.239

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

De telefoon in gebruik bij [medeverdachte 2] straalde om 15.02 uur een zendmast aan op de [straat] , op 350 meter afstand van de [firma 2] aan de [adres] .240

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 7 november 2018 in de periode van 20.17 uur tot 20.19 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.241 […] Het toestel van [medeverdachte 1] straalde in die periode de mast aan de [straat] aan. Het toestel van [verdachte] was ook in de omgeving en straalde opnieuw de mast aan de [straat] te [woonplaats] aan.242

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 7 november 2018 om 09.27 uur heeft verzender [verdachte] een bedrag van € 907,45 (ontvangen valuta USD 1000,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.243

9 november 2018:

Verbalisant [verbalisant 23] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door een specialistisch team van de politie werd op 9 november 2018 een pseudokoop-actie georganiseerd. […] Via Telegram is een afspraak gemaakt tot de aankoop van valse biljetten van € 50,-. Deze aankoop heeft plaatsgevonden op [straat] in [woonplaats] omstreeks 16.15 uur. […] De verkoper werd herkend als zijnde [B] . […] Het voertuig van waaruit de verkoop plaatsvond betrof een taxi Peugeot met kenteken [kenteken] met als tenaamgestelde [O] . Hij is ook herkend als de bestuurder van dit voertuig. Er zijn door het team 20 biljetten aangekocht van € 50,- voor een prijs van € 300,-. De serienummers van deze biljetten kwamen allen overeen met de bij het onderzoeksteam bekende serienummer eindigend op 484. Na onderzoek door de DNB bleek dat deze aangekochte biljetten overeenkwamen met het Europese indicatief EUA0050 C00111.244 […] Ten behoeve van de pseudokoop-actie is de locatie van het peilbaken in het voertuig gedurende de periode van 13.30 uur tot 20.00 uur op 9 november 2018 bekeken.

[woonplaats] :

 • -

  De [straat] waar het voertuig stilstaat om 13.49 uur (verblijfplaats [medeverdachte 2] ), naar;

 • -

  De [straat] om 14.58 uur (verblijfplaats [medeverdachte 1] ), naar;

 • -

  De [straat] om 15.11 uur (verblijfplaats [verdachte] ).

Amsterdam:

Het voertuig arriveert omstreeks 15.45 uur in de omgeving Sierenborch, Amsterdam West. Om 15.53 uur verplaatst het voertuig zich naar een locatie hier vlak in de buurt, ook omgeving Sierenborch, Amsterdam West. Deze locatie betreft een industrieterrein.

Geen verplaatsing voertuig:

Na 15.53 uur is pas op 16.18 uur een verplaatsing van het voertuig te zien. Kennelijk heeft het voertuig tussen 15.43 uur en 16.18 uur stilgestaan op een parkeerplaats nabij een industrieterrein.245

Mogelijke route pseudoverkoper:

Het woonadres van [B] is de [adres] te [woonplaats] . De snelste route van de [adres] naar [straat] , loopt direct langs de locatie Sierenborch.246

Bevindingen locatie getapte entiteiten op 9 november 2018 tussen 13.30 uur en 20.00 uur:

- [verdachte] :

( [A] is de tenaamgestelde van getapte entiteit [entiteit] en [verdachte] is de gebruiker van [entiteit] ):

Bij de getapte entiteit is in de periode van de pseudokoop een vergelijkbare verplaatsing te zien met het voertuig met kenteken [kenteken] .

- [medeverdachte 1] :

Bij de getapte entiteit [entiteit] met tenaamgestelde [medeverdachte 1] is in de periode van de pseudokoop een vergelijkbare verplaatsing te zien met het voertuig met kenteken [kenteken] .247

- [medeverdachte 2] :

Op 9 november 2018 om 15.58 uur heeft de gebruiker van de getapte entiteit met tenaamgestelde [medeverdachte 2] , vermoedelijk [P] , een gesprek waarin het toestel de paallocatie aan de [straat] aanstraalt. Dit is binnen het zendbereik van de locatie Sierenborch, waar het voertuig zich op dat moment bevond.248

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 9 november 2018 in de periode van 22.22 uur tot 22.35 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.249

9 november 2018:

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 9 november 2018 om 14.45 uur heeft verzender [medeverdachte 1] een bedrag van € 690,08 (ontvangen valuta USD 750,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 8] , geboortedatum [1977] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.250

12 november 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 12 november 2018 in de periode van 21.40 uur tot 23.29 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.251

15 november 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 15 november 2018 om 15.04 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door [medeverdachte 5] . [medeverdachte 5] vraagt waar hij is. [medeverdachte 8] is thuis. [medeverdachte 5] vraagt of hij lijm heeft. [medeverdachte 8] zegt van wel.252

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door de gebruiker van het Telegram account [telegram-account] wordt het volgende gezegd: “Yo kijk dan je moet die secondelijm moet ergens opzetten klein beetje en dan ga je met die naald heb je er in en dan ga je heen en weer naar boven en beneden met die waar die ribbeltjes hoort zijn. Met die naald. Dan droogt hij op. Klaar.253

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 15 november 2018 om 18.27 uur:

[medeverdachte 5] wordt gebeld door een man. Beller vraagt: “Hoe lang ga je ongeveer doen dan?”. [medeverdachte 5] is er over vijf minuten. [medeverdachte 7] rijdt van filmwijk naar hem. De man zegt dat ze het dan zaterdag gaan doen. [medeverdachte 5] zegt dan: “Ik heb het echt. Ik kom er aan toch?!”. Beller zegt dan dat diegene tot half werkt. [medeverdachte 5] vraagt hoe laat het is. De man zegt dat het precies half is. [medeverdachte 5] zegt dan dat hij net die ene ding heeft gehaald, die id, en die andere komt er nu aan.254

16 november 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 7] van 16 november 2018 om 17.39 uur:

[medeverdachte 5] vraagt aan [medeverdachte 7] of [bijnaam] hem wil joinen naar (Deen). [medeverdachte 7] vraagt aan [bijnaam] of hij [medeverdachte 5] wil joinen. Kennelijk geeft [bijnaam] aan dat hij zo naar [medeverdachte 5] toe komt. [medeverdachte 5] moet ‘boodschapjes’ wil halen halen (lacht hierbij). [medeverdachte 7] geeft aan dat [bijnaam] hem ook nog even moet joinen.255

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 14] valt op te maken dat [medeverdachte 8] de bijnaam [bijnaam] gebruikt.256

18 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 18 november 2018 van 23.42 uur – 23.48 uur:

[medeverdachte 1] : Goeie deal?

NN: Ja man. We zijn naar Den Haag geweest. Hij wordt aan mij .. ntv .. voor € 7 euro per stuk, 200 stuks.

Gesprek niet te verstaan

NN: ntv .. Klaar

[medeverdachte 1] : Ja oké, met sticker achter, maar ja, ik kan gewoon gaatje … kan je erdoor heen.

NN: Ja, ik fix wel iemand die handig is. Gewoon perforator.

Gesprek niet te verstaan

NN: Deze wordt zoveel aangeboden op Telegram jongen.

[medeverdachte 1] : Voor zipcode (fon.) zeker of niet.

NN: Ja man.257

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 18 november 2018 tot 19 november 2018 van 23.55 uur – 00.01 uur:

[medeverdachte 1] : Waarom praat je niet? .. ntv .. zeg gewoon wat je nodig hebt. .. ntv .. kankermoeilijk te regelen. Als je katvanger honderd euro geeft is tie kanker blij. Het is moeilijk om een katvanger te regelen waarbij je niet weet wat je krijgt. Snap je wat ik bedoel? Hij weet precies hoeveel die moet krijgen voor wat je moet krijgen (ntv).258

[medeverdachte 1] : Hij moet wel betalen he? Hij heeft nog niet betaald. Gewoon barki’s. Niet eens denk ik. Misschien stuks. Dat kan ik regelen me stuks. .. ntv .. dan betaalt hij mij stuks, dat kan ook. .. ntv ..259

19 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 19 november 2018 van 00.19 uur – 00.24 uur:

[medeverdachte 1] : Heb je nog plaatjes van [medeverdachte 7] ? Of Niet?

[medeverdachte 2] : .. ntv ..

[medeverdachte 1] : Van Nis toch?
[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 1] : kan ik die morgen ophalen?
[medeverdachte 2] : Ja.260

20 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 20 november 2018 van 16.45 uur – 16.56 uur:

[medeverdachte 2] : Ik geef hem de adres waar de osso moeten zijn. Hij weet dat (ntv). Ik zeg, ik kan adres regelen? Maar ik moet wel daar zijn. Je weet toch? Dat is logisch. Je moet daar zijn voor die pakket, maar ik denk bij mezelf, he, we zijn als best een tijdje ver weg, ik ga nu even vragen, he die Parcel met die track en trace. Heb je hem al gekregen?
[medeverdachte 1] : (ntv) die is er al .. ntv .. die van [naam] .

[medeverdachte 2] : Maar daarom tekst [medeverdachte 4] mij vandaag van he, wanneer komt die, wanneer komen die stickers?

[medeverdachte 1] : Ja, die van ons had er al moeten zijn eigenlijk. Welke?
[medeverdachte 2] : We hebben eerder stickers besteld dan die (ntv).

[medeverdachte 1] : (ntv) stickers zijn niet besteld (ntv).

[medeverdachte 2] : Nu nog een probleem. Die achterkant komt niet over.

[medeverdachte 1] : .. ntv .. klopt niet.

[medeverdachte 2] : Alles wat ik wil. Alles wat wij zeggen doet ie bewust andersom zeggen. Ook al zou die ’t zeggen.

[medeverdachte 1] : (ntv).

[medeverdachte 2] : Hij zegt nu, ik zeg ik kom eraan. Zo, zegt ie, .. ntv .. € 50,-.

[medeverdachte 1] : .. ntv ..

[medeverdachte 2] : Ja, want toen ik daar was 39 barkies, door mijn toedoen.261

[…]

[medeverdachte 2] : Hij zegt tegen mij. Je mag niets zeggen tegen [medeverdachte 4] . Ze mogen niks weten. Dit dat, blablabla. Zus en zo. (ntv) achter komen dit dat

[medeverdachte 1] : Waar achter moet komen?
[medeverdachte 2] : Gewoon waar we mee bezig zijn (ntv). Zegt [medeverdachte 4] , bel je zo terug, wacht effe. Bel ik hem, zegt ie, o ja man, dat is al geregeld. Want als [medeverdachte 4] mij belt, is al twee keer gebeurd, of drie keer.

[medeverdachte 1] : .. ntv ..

[medeverdachte 2] : Dan komt het voor, dat voor dat je dus belt, dat [medeverdachte 4] al op de hoogte is van dat er iets gaat komen.262

21 november 2018:

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Volgens informatie van TNT over het pakket waarover [medeverdachte 2] op 21 november 2018

belde, bevatte dit pakket 55 kg A4 papier en was het geadresseerd aan [C] , adres,

[adres] , [woonplaats] , The Netherlands, telefoonnummer: [telefoonnummer] . Een telefoonnummer waarbij het laatste cijfer ontbreekt. […] Uit onderzoek bleek dat [telefoonnummer] in de KvK register op naam staat van [medeverdachte 4] . De in het KvK-register opgegeven gegevens van [medeverdachte 4] komen een met zijn gegevens uit de BRP. Volgens de website www.transcustoms.com staat goederencode 4802620000 voor papier zonder coating met meer dan 10% vezels verkregen door mechanisch of chemi-mechanisch proces.263

Tapgesprek [medeverdachte 2] op 21 november 2018 op 17.28 uur:

[medeverdachte 2] belt naar TNT en zegt dat hij een pakket heeft gemist via hen. Hij heeft een nieuwe afleverdatum bij hen op de site gekozen. Nu heeft hij vandaag wer een briefje gevonden dat hij niet is afgeleverd. De man vraagt naar het zendingsnummer. [medeverdachte 2] geeft door 555193009. De man zegt iets wat klinkt als: Freight China. Het is op naam van [C] , [adres] . [medeverdachte 2] zegt dat dat klopt. Ze spreken af dat het morgen na tien uur wordt bezorgd.264

22 november 2018:

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het postpakket werd op 22 november 2018 om 13.43 uur bezorgd aan de [adres] , [woonplaats] . Daarbij werd de naam [naam] en een handtekening opgegeven. Uit de locatiegegevens bleek dat de VW Polo die dag van 13.38 tot 13.48 uur op 120 meter afstand stond van de bezorglocatie.265 Uit mastlocatiegegevens bleek dat telefoonnummers [telefoonnummer] ( [medeverdachte 2] ) en [entiteit] ( [medeverdachte 1] ) tijdens de bezorging een zendmast aanstraalden op 135 meter van de bezorglocatie. Op 22 november 2018 om 21.03 uur stond de VW Polo van [medeverdachte 1] op de [straat] 1, nabij de [adres] , het woonadres van [medeverdachte 6] . Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalde om 21.09 uur een mast aan op circa 675 meter van de [adres] te [woonplaats] .266

23 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 23 november 2018 van 22.34 uur – 22.52 uur:

Sessie 224013:

[medeverdachte 1] : Laat ie de kanker krijgen. [medeverdachte 7] ook en iedereen. Fucking allemaal.267

NN1: Mijn matties zijn mijn matties. Geen een gaat mij naaien.

Gedeelte niet te verstaan.

NN1: Voor mij, kijk er zit niet veel in…anderhalf. Jij doet voor twee en half. Ik betaal drie keer vijftig cent. Ik hou een eurootje over.

Gedeelte niet te verstaan.

[medeverdachte 1] : (ntv) [medeverdachte 2] (ntv)

NN1: Daarom zeg ik ook, ik geef de spullen aan [medeverdachte 2] . Als ik 1000 stuks nodig heb en jij hebt 100 stuks dan (ntv) en als 2000 hebben, geef ik jou die 1000.

Gedeelte niet te verstaan.

NN1: Al die klanten die je afpakt van die anderen, geef mij drie daarvoor, dan (ntv) [naam] , ga naar [naam] .

[medeverdachte 1] : Ik probeer (ntv) rustig te houden (ntv). Want met deze ruzie gaat die dingen klappen.

Sessie 224613:

[medeverdachte 1] : Bij hem vindt hij het echt erg. Weet je waarom. Kijk, ik ga het wel uitleggen. Bij [medeverdachte 7] en zo stickerde ik eerst en (ntv). Nu sticker ik niet meer voor, hier betaal ik niet meer voor. Hier sticker ik niet meer voor. Maar .. ntv .. boeit mij niet. Voor mij, [naam] , broertje, ik geef ze stickers en .. ntv .. voor ze af. Ze stickeren zelf. Maar [D] bijvoorbeeld, die koopt nu bij mij, bij [medeverdachte 7] , bij mij, bij [medeverdachte 7] . Maar [medeverdachte 7] stickert voor hem, begrijp je wat ik bedoel. Hij pakt dan waarschijnlijk een eurootje, ik weet niet. Maar ja, je hebt mij er wel mee. Omdat hij ‘m gestickerd geeft, doet [D] niet bij mij pakken. Dus nu, daarom zeg ik tegen jou, pak maar lekker al [D] ’s klanten af, dan pak je ze, pak jij doekoe en je pakt [medeverdachte 7] klanten ook. Kijk maar, boeit mij niet. Ik heb tegen [medeverdachte 7] gezegd, jij mag niet onder de twee affoe en hij zet wel onder de twee af.

NN1: Onder twee affoe?
[medeverdachte 1] : Nee onder drie euro. En nu doet hij dat wel. Snap je wat ik bedoel?268

24 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 24 november 2018 van 21.14 uur – 21.20 uur:

[medeverdachte 6] : Ja straks wel ik wou je vanmiddag al bellen, ik zit nu bij mijn broertje, maarre het is niet mooi wat je.

[medeverdachte 1] : Serieus?
[medeverdachte 6] : Ja man.

[medeverdachte 6] : Ik ben bij die gast geweest vanochtend, die (ntv) ik probeer een beetje kleur een beetje te mengen en te doen, om een beetje kwaliteit een beetje te, maarre… maar ik heb ook wat monstertjes (ntv) eerst even kijken. Ik bel je straks als ik naar huis ga.

[medeverdachte 1] : (ntv).

[medeverdachte 6] : is goed jongen!269

25 november 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 25 november 2018 in de periode van 00.23 uur tot 00.34 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.270

26 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 26 november 2018 van 19.56 uur – 20.02 uur:

[medeverdachte 1] : Zullen we opnieuw of oude doen?
NN1: .. ntv ..

[medeverdachte 1] : Wat scheelt, gewoon doen.

NN1: Nee.

[medeverdachte 1] : Pardon?
NN1: Gewoon stickers plakken

[medeverdachte 1] : Ja geef maar.

NN1: Dees?
[medeverdachte 1] : Oké.

NN1: Vijftienhonderd euro.

Geritsel van papier te horen.

[medeverdachte 1] : Plakken we niet meer hoor.

NN1: Ik moet even wat .. ntv ..

[medeverdachte 1] : .. ntv ..

NN1: De stickers, in de zak, dertigduizend stickers

[medeverdachte 1] : .. ntv .. Voor die spullen allemaal? Allemaal geven.

NN1: .. ntv ..

[medeverdachte 1] : Die nieuwe moeten even wachten man. .. ntv ..

NN1: .. ntv .. jonge jongen.271

[medeverdachte 1] : Die komt stickeren?
NN1: ja man

[medeverdachte 1] : Hoe laat komt ie dan?

NN1: Volgens mij kwart voor, half negen, negen uur.

Gedeelte niet te verstaan.

[medeverdachte 1] : Ik vind het best weinig.

[medeverdachte 1] : He?
: Ik heb best weinig stickers

NN1: .. ntv ..272

27 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 27 november 2018 van 16.23 uur – 16.41 uur en 16.47 uur – 16.53 uur:

Sessie 162350:

[medeverdachte 1] : Dit is gewoon de onze. Kijk, vroeger moest ik nadenken, echt wel nadenken, vroeger deed ik op wit papier. Toen was ie gewoon mooi qua papier. Hij was niet echt lelijk ofzo snap je. Toen dacht ik, hé wacht ff dit is geprobeerd om te printen. Printen is alleen maar beter voor ons, snap je.

[medeverdachte 3] : Je kan beter gaan printen.

[medeverdachte 1] : Zo… ik moet echt (ntv) om te kijken wat ze mee kunnen doen.

Gesprek niet te verstaan.

[medeverdachte 1] : Is goed (ntv) van ons qua kleur hier is beter. Dat vinden ze leuk want wij hebben ook nog watermerk, deze zit al watermerk in. Als je de echte watermerk ook moet fiksen, daar word je (ntv). Deze zit al plus plus. Maar deze kleur…

[…]

[medeverdachte 3] : Maar jij hebt alleen (ntv) echt met kleur (ntv).

[medeverdachte 1] : Wat denk jij dan he?
[medeverdachte 3] : (ntv) ik heb alleen maar (ntv).

[medeverdachte 1] : Oke, maar kleuren, ik praat over kleur nu.

[medeverdachte 3] : (ntv).

Sessie 162950:

[medeverdachte 1] : (ntv) eerlijk (ntv) dit vormpje hebben ze wel echt mooi gefikst man.

[medeverdachte 3] : Ja (ntv) kijk als je stickers hebt dat je wel bovenstukje neemt dat je zorgt dat die (ntv).

[medeverdachte 1] : Maar daar heb je wel kans van (ntv) echt lelijk, echt wel eerlijk.

[medeverdachte 3] : Ja (nvt) DNA (nvt)

[medeverdachte 1] : Maar je kan er een klein beetje door heen kijken (lacht).

[medeverdachte 3] : Ja.

[medeverdachte 1] : In ieder geval… is euh dit onze (ntv).

[medeverdachte 1] : Ik kan echt nog (ntv) man.

[medeverdachte 3] : Die kleur van hem is lelijk man. Kijk die kleur, deze kleur (ntv) hij is wit.273

[medeverdachte 1] : Dus?
[medeverdachte 3] : De (ntv: achterkant?) van ons is ook mooi, kijk hier.

[medeverdachte 1] : Godver, kankerzooi.

[medeverdachte 3] : En deze kunnen we massa, massa neuken en drie op één pak hé.

[medeverdachte 1] : Scheelt veel qua kosten enzo.

[medeverdachte 3] : (ntv) hoor (ntv) papier.

[…]

[medeverdachte 1] : nee die van ons is beter. Deze papier is dik.

[medeverdachte 3] : Kijk kleuren, interesseert niets, mag je doen wat je wil.

[medeverdachte 1] : Hey bro, ik zit met die kleuren. Ik heb (ntvt) zo erg weer. Gister zeg ik tegen die man alsjeblieft druk, printen, doe printen voor mij. Heeft ie gedaan wollah. Ik ben kanker tevreden.

[medeverdachte 3] : Oke (ntvt) dit is al veel beter natuurlijk, toch?
[medeverdachte 1] : Ja. Dit is beter dan dit.

[medeverdachte 3] : Ja. Maar ik vind faya die voorkant is zo glad man

[medeverdachte 1] : Nee man. Maar weet je waarom? Jij kijkt naar dit resultaat, bro, je moet naar gekreukelde resultaat kijken.

[…]

[medeverdachte 1] : En wij hebben die gevoel achter. Voel die echte achterkant.

[medeverdachte 3] : (ntv)

[medeverdachte 1] : ik zeg eerlijk dan zijn we compleet, dan gaan we deze starten. Dan kan ik eindelijk akkoord geven. Dan kan ik gaan beginnen ermee.

[medeverdachte 3] : En de achterkant dan?
[medeverdachte 1] : Hoeft te blok. Achterkant komt nog. De achterkant (ntv) heb ik al tienduizend platen mee.

[medeverdachte 3] : Oh zo (nvt).

[medeverdachte 1] : Snap je?
[medeverdachte 3] : ja.

[medeverdachte 1] : kunnen we gelijk goed starten. En ik weet nu in ieder geval dat we ieder geval 2-0 voorstaan op hun. Alleen al met deze (ntv) watermerken staan we al 2-0 voor.

Stilte

[medeverdachte 3] : Denk je niet dat we beter [naam] , die grove kant aan de voorkant kunnen doen?
[medeverdachte 1] : nee, man echt niet.

[medeverdachte 3] : Waarom niet?
[medeverdachte 1] : (ntv) voel maar aan de achter. Ik pak die echte er bij, dan (ntv).

[medeverdachte 3] : Dat is die echte.

[medeverdachte 1] : Voel deze achterkant.

[medeverdachte 3] : Ja, maar weet je wat het is hé broer, ik bedoel niet van, het is meer dat de mensen een gevoel erbij hebben zonder. Hij weet niets van die .. ntv .. echte .. (ntv).

Sessie 163550:

[medeverdachte 1] : (ntv) een watermerk (ntv) alleen met wat we nu hebben staan we 4-0 voor (ntv) en dat watermerk hebben we waarschijnlijk ook al. Eigenlijk staan we in principe 6-0 voor. Maar nu staan we al 4-0 voor.

[…]

[medeverdachte 3] : Hun mogen niet te veel voorsprong hebben.

[medeverdachte 1] : Ja maar dat hebben ze niet (ntv) dat hebben ze niet. Dus dat is klaar voor gebruik (ntv) stickers (ntv). Hij is gek aan het doen. Hij plakt zo die envelop en dan plak die zo de envelop en die envelop dan plakt die eentje zo.

[…]

[medeverdachte 1] : In ieder geval, ik ben echt zwaar tevreden. Ik heb dit net opgehaald.

[medeverdachte 3] : (ntv) allemaal klaar (ntv).274

Sessie 164150:

[medeverdachte 1] : (ntv) kleuren (ntv) volgens jou? Jij bent de kleurspecialist.

[medeverdachte 3] : (ntv) kleur (ntv) is kankerlelijk man.

[…]

[medeverdachte 3] : Ja, nee, die ene die ik op die andere, op die oude inkt (ntv) beter.

[medeverdachte 1] : Weet je wat het is, hij heb nu die nieuwe printers, kan ik gebruiken voor deze en die oude printers gebruikt ie ook, die gaan om en om (ntv) kan makkelijk (ntv).

Gesprek niet te verstaan

[medeverdachte 1] : Nee natuurlijk niet, kan die oude ook, ook van die oude papier er in gooien.275

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 27 november 2018 van 17.26 uur – 17.44 uur:

Sessie 173241:

[medeverdachte 1] : Jullie hebben allemaal 1/3 in handen, de hele markt (ntv) oh dus jij, in ieder geval ik en [medeverdachte 2] , jij en jouw broertje… ik en [medeverdachte 2] , jij en jouw broertje en die hollander. Maar weet je wat ze ook gaan doen, ze gaan een vies spelletje, ik weet honderd procent zeker een vies spelletje met jou spelen (ntv) hollander komt erbij (ntvt) betere spullen, betere prijs (ntv) prijs dat jij voor me gaat maken, snap je wat ik bedoel? Bro, ik geloof echt niet dat [naam] (fon) jou gunt.

[medeverdachte 3] : Nee.276

[…]

[medeverdachte 1] : Jouw broertje, als jij het niet doet, je broertje werkt (ntv) liever je broertje dan hem, wollah (ntv) ik wil je broertje er niet te diep in gooien maar ehh ik denk dat jouw broertje (ntv) gewoon echt goed doet.277

29 november 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 29 november 2018 van 16.08 uur – 16.14 uur:

[medeverdachte 1] : He [naam] . Ze zijn zeer tevreden man.

[medeverdachte 6] : ja?

[medeverdachte 1] : Ja man

[medeverdachte 6] : .. ntv .. Mooi shit eh

[medeverdachte 1] : Makkelijk voor jou ook toch?

[medeverdachte 6] : Ik heb makkelijker verdiend maar ntv

[medeverdachte 1] : Deze ook zeker hé. Dat is makkelijker toch met die oudjes of niet. Je bent gewend aan die oudjes denk ik, daarom. Je weet die hele systeem van die oudjes.

[medeverdachte 6] : Ja. Nee, maar dat maakt niet uit maar waar eh, ik moet geel. Geel is helemaal op. Waar halen jullie die eh

[medeverdachte 1] : We haalden ‘m in Rotterdam man. Bij één of andere Hollander, hij bestelde ze gewoon. En hij kreeg eh, ik weet niet.

[medeverdachte 6] : Ik moet gele hebben.

[…]

[medeverdachte 1] : Vond jij ze niet mooi? Ik vond ze mooier als die van oudjes, die papier van oudjes

[medeverdachte 6] : Ja, ja ntv, het interesseert mij geen reet

[medeverdachte 1] : Als het maar verkoopt toch?

[medeverdachte 1] : Ik wil ze zo. Doe ze zo.

[medeverdachte 6] : Is goed? Is goed.

[medeverdachte 1] : Deze is honderdduizend procent akkoord. Weet je wat het is? Ik heb ook die spullen van die andere gezien,

[medeverdachte 6] : Maar wat is.

[medeverdachte 1] : Van die Den Haag ntv die van ons zijn mooier man.

[medeverdachte 6] : Maar hoe gaan we verder nu. Ik bedoel .. ntv .. klaar .. ntv ..

[medeverdachte 1] : IK stress hem nog één dingetje. Er moeten nog stickers voor de achterkant binnenkomen, maar als jij ze al hebt en je hebt ze al gesneden, dan plak ik een sticker op voor.

[medeverdachte 6] : Ja, maar moet er geen eh water of zo?
[medeverdachte 1] : Water is al geweest

[medeverdachte 6] : Ja dat zie je ook.

[medeverdachte 1] : Ja dat bedoel ik. Alles is er al op. Ik heb één ding precies wat jij doet alleen snijden, kan ik ze alvast krijgen, stickertje erop voor, wachten tot die achterkant, binnen, achterkant erop. Doek Doek Doek Doek.278

2018 – december:

December 2018:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

De indicatieven EUB0020 J0004b (‘nieuwe’ € 20,- biljetten) en EUB0050 J00004b (‘nieuwe’ € 50,- biljetten) zijn voor het eerst in december 2018 aangetroffen.279

3 december 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 3 december 2018 van 17.09 uur – 17.15 uur:

NN2: Laat [medeverdachte 2] een paar meenemen dan.

[medeverdachte 1] : Ik maak mooie pakketten (ntv). Ik ga die oude en nieuwe mixen, zeg maar, je weet toch.

Met nieuwe en oude, mix alles door elkaar heen (ntv) je weet toch (ntv).

NN2: Anders doe je (ntv). Twaalf van zes euro vijftig.

NN3: Oeh, ben je gek man (ntv) voor die nieuwe

[medeverdachte 1] : Die nieuwe zit erbij, want die oude (ntv).

NN3: Oh voor ouwe (ntv).

Gedeelte van het gesprek niet te verstaan.

NN2: Voor wat was die € 1000,-?
[medeverdachte 1] : Welke € 1000,-?

NN2: Stickers?

[medeverdachte 1] : Oh ja man. Weer voor die oude.280

Tapgesprek [verdachte] van 3 december 2018 om 22.05 uur:

[verdachte] belt uit naar NNvrouw8263.

[verdachte] vraagt waar het geld is aan NNvrouw. NNvrouw zegt dat [verdachte] zijn kledingkast open moet doen en boven aan de linkerkant ligt.281

Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 8] valt op te maken, zakelijk weergegeven:

Op 3 december 2018 om 08.11 uur heeft verzender [verdachte] een bedrag van € 912,33 (ontvangen valuta USD 1000,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 8] , geboortedatum [1977] , adres: [adres] te [woonplaats] in China.282

6 december 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 6 december 2018 in de periode van 19.57 uur tot 20.26 uur en van 22.16 uur tot 22.19 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.283

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 werd in de woning op het adres [straat] 23 te [woonplaats] [medeverdachte 7] aangehouden. Na de aanhouding vond in de woning een doorzoeking plaats. Bij deze doorzoeking werd op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 3] een zilverkleurige Apple Macbook Pro in beslag genomen onder goednummer F.08.01.001.284 […] Ik trof in de afbeeldingen een foto waarop een hand twee vellen papier vast hield. Ik zag dat op het ene vel met rood inkt een Chinees teken stond afgebeeld. Ik zag dat in het midden van het tweede vel over de gehele lengte een donkerkleurige streep liep. Ik zag dat bij de detailgegevens de datum en tijd 6 december 2018 om 02.15 uur vermeld stond.285

7 december 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 7 december 2018 om 20.24 uur:

[medeverdachte 5] belt uit naar NN-man.

[medeverdachte 5] : Jo.

NN-man: Jo ik sta er.

[medeverdachte 5] : Ik ben weer op dezelfde plek, kom bij die kapsalon gewoon.

NN-man: Ai.286

Sms-bericht [verdachte] van 7 december 2018 om 15.45 uur:

[verdachte] krijgt een sms-bericht van [E] met nummer [telefoonnummer] met als inhoud: “Luister vriend, je neukt die hele markt. Heb veel spullen nodig. Ik hoef dat geld niet. Je bent geen man.”287

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 7 december 2018 in de periode van 19.27 uur tot 19.32 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.288

10 december 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 10 december 2018 van 00.23 uur – 00.35 uur:

Sessie 002327:

[medeverdachte 1] : Kijk wat wou ik doen, maar daar zit veel werk ik voor jou. Ik wou jou eigenlijk als eerst spullen geven om alles te stickeren. Maar [naam] zit zijn eigen shit te stickeren (ntv) iedereen gaat zijn eigen shit stickeren. Jij gaat eigenlijk alleen stickeren wat jij (ntv) maar daar zit een voordeel aan. Als jij de eerste keer alles stickert, jij bent de eerste die (ntv).

Sessie 002927:

[medeverdachte 1] : Maar nu oudjes stapels, oudje euh, nieuwe stapels, twee donnie stapels en jij schijft jouw naam, [account] (ntv) ieder account is natuurlijk anders (ntv) elk een keertje anders. En dan denken mensen van he, deze man heeft de spullen echt. Hij is geen flabber (fon.). Je weet toch? Alleen maar foto’s ga je kanker .. ntv ..

Gedeelte niet te verstaan.

[medeverdachte 1] : Maar ja, dan moet jij ze wel stickeren. En ik zeg je gewoon heel eerlijk, deze sticker is niet zoals oude bankoe. Wat lastiger. Maar kijk. Ik kan niet tegen jou zeggen, tuurlijk ga jij je draai vinden hierin, maar ik kan niet tegen jou zeggen, dit is de snelste manier om dat te doen, want ik heb maar een paar stickers. (ntv) Ik heb gewoon bij elkaar 30 stuks misschien. Dat is voor jou goed. Daarom ik wil jou spullen geven (ntv).289

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 10 december 2018 in de periode van 18.59 uur tot 19.42 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.290

11 december 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 11 december 2018 van 18.58 uur – 19.04 uur:

[medeverdachte 1] : Kijk luister. Je hebt verschillende stickers. Je hebt stickers voor bankoe en je hebt stickers voor twee donnie. Je hebt ook achterkant ook, stickers van bankoe en stickers van twee donnie. Maar, ze zitten op hetzelfde vel. Dus je hebt stickers van twee donnie onder, drie rijen, vier rijen en je hebt boven stickers van bankoe. Dus je moet goed oppassen dat je stickers van twee donnie niet op bankoe doet en andersom.291

12 december 2018:

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 12 december 2018 om 15.13 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door een man. [medeverdachte 8] zegt dat de man met die bril naar hem toe komt, die man van de vorige keer. De man vraagt of hij 500 bij zich heeft. [medeverdachte 8] zegt van wwe. De man vraagt of hij hem dan een bankoe moet geven. [medeverdachte 8] zegt dat hij niet meer moet praten.292

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 12 december 2018 om 17.55 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door NN-man1242.

NNman: Hee neffo, heb je twintigjes liggen, ja toch?
[medeverdachte 8] : Uh, die moet ik bellen man

NNman: Want uh, hoeveel ga je me geven als ik je drie barkies geef?

[medeverdachte 8] : Ik heb je gezegd, je moet berekenen per stuk.

NNman: Jij hebt ze voor 6,50 per stuk toch?
[medeverdachte 8] : Ja dat zijn die anderen, die lelijke. Die heb ik niet meer.

NNman: Hoeveel zijn die goeie?
[medeverdachte 8] : Acht

NNman: Acht?

[medeverdachte 8] : Ja broer, maar dat is andere shit wallah. Die papier en .. ntv

NNman: Laat me uitrekenen. 20 delen door 8 maal 400. Dus als je voor 8 euro per stuk stuurt, ik geef je drie barkie.

[medeverdachte 8] : Is drie barkie gedeeld door acht

[…]

[medeverdachte 8] : Okay, 37, krijg je 38 stuks van me. Snap je wat ik bedoel?
NNman: Dus uh… saffie is goed, ik geef je drie barkie, regel 760.

[medeverdachte 8] : ik ga nu bellen voor je. Ik ga vragen.293

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 12 december 2018 om 18.14 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door NN-man1242.

NNman: Neffo, hoeveel kosten die bankoe, die nieuwe, die stift

[medeverdachte 8] : Donny

NNman: Donny per stuk

[medeverdachte 8] : Ja maar die zijn gewoon echt niet goed man. Ik zeg je eerlijk man

NNman: Maar we gaan door stiffie

[medeverdachte 8] : Ja man

NNman: Zeker heb je die stift daar

[medeverdachte 8] : Nee man dat niet, maar als je kijkt ga je me al geloven man.

[medeverdachte 8] : Er zit zo’n laagje op, ik ga een foto van mijn vinger maken. Ik heb ze allemaal aangeraakt en zi er weer wat op mijn vinger.

NNman: Saffie is goed, ik denk dat die persoon ook langs komt voor die saffie? En je moet me melden over die twintigjes

[medeverdachte 8] : (ntv) gelijk bel ik je op, komt goed.294

15 december 2018:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 15 december 2018 van 20.51 uur – 20.57 uur:

[medeverdachte 1] : Maar je geeft helemaal geen vellen weg, die [naam] (ntv) niemand vraagt je half geld bijvoorbeeld.

[…]

[medeverdachte 1] : Ik moet die man alles, broer, elke handeling die hij doet, moet ik hem uitleggen wat hij precies.. Bro zeg eerlijk, daarom houd ik van [medeverdachte 4] .

NN: (ntv) zeker man zeker.

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 4] , als ik zeg bijvoorbeeld ga stickers bestellen in Amsterdam. Bro het lukt bijvoorbeeld niet (ntv) of die jongen is geblokkeerd, [naam] zegt gewoon (ntv) komt ie terug (ntv).

NN: Er is een reden voor.

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 4] gaat een andere tjappie bellen, die gaat het regelen, snap je. Ik hoef het niet eens te weten.295

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 15 december 2018 om 21.58 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door NN-man6691. NNman vraagt of [medeverdachte 8] om twaalf uur in de buurt is. NNman zegt dat die Chappie komt en twaalf wil hebben.296

16 december 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 16 december 2018 in de periode van 19.09 uur tot 19.26 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.297

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 16 december 2018 om 22.45 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door NN-man4682.

[medeverdachte 8] : I ga voor 8 euro pakken als iemand je vraagt ja!
NNman: Wat zeg je!

[medeverdachte 8] : zeg dat ik voor 8 euro heb gepakt als iemand je vraagt

NNman: oke is goed.

NNman: wie als iemand vraagt moet ik gewoon zeggen ik heb voor 8 euro gepakt

[medeverdachte 8] : Kleine is veel meer je weet toch!

NNman: oke is goed

[medeverdachte 8] : Ik geef je gewoon een donnie ofzo, maar .. ntv .. bedoelde 8 .. ntv .. kochten en die tien is gewoon van euh je weet toch van 10, 20, 30 stuks fozo

NNman: oke is goed.

[medeverdachte 8] : ntv .. 10 euro per stuk bro

NNman: echt

[medeverdachte 8] : ja daarom .. ntv .. hoog houden snap je wat ik bedoel

NNman: ja

[…]

[medeverdachte 8] : Ja toch, je moet tegen die chappie zeggen minimale afname is 20 stuks

NNman: ja man.298

18 december 2018:

Verbalisant [verbalisant 22] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 18 december 2018 omstreeks 17.02 uur een aanschaf heeft gedaan bij [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof zeven pakken ivoorwit papier, 500 vel, 80 gram, voor een totaalbedrag van € 71,91. De goederen zijn contant afgerekend.299 […] Ik herkende de man op de camerabeelden als zijnde [medeverdachte 2] .300

19 december 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 19 december 2018 in de periode van 20.50 uur tot 22.02 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.301

22 december 2018:

Tapgesprek [verdachte] van 22 december 2018 om 20.01 uur:

[verdachte] belt uit naar [medeverdachte 4] .

[verdachte] zegt dat ze hem zo die dingen brengen en vraagt of hij die van [medeverdachte 4] voor hem kan pakken.

[verdachte] vraagt zich af hoe hij dat over kan brengen. [verdachte] wil nu vijf barkie klemmen en die gasten brengen het zelf.

[medeverdachte 4] zegt dat [verdachte] ze kan klemmen. [medeverdachte 4] moet “ [naam] ” nog wat geven en dan kan het van zijn min afgehaald worden.

[…]

[verdachte] gaat nu eerst die dingen maken en 2 andere.302

23 december 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 23 december 2018 in de periode van 19.45 uur tot 20.40 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.303

27 december 2018:

Verbalisant [verbalisant 22] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 27 december 2018 omstreeks 16.29 uur een aanschaf heeft gedaan bij [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof 20 pakken ivoorwit papier, 500 vel, 80 gram, voor een totaalbedrag van € 205,46. De goederen zijn contant afgerekend.304 […] Ik herkende de eerste man op de camerabeelden als zijnde [medeverdachte 1] .305

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 27 december 2018 in de periode van 17.48 uur tot 17.53 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.306

30 december 2018:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 30 december 2018 in de periode van 17.10 uur tot 18.11 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.307

2019

4 januari 2019:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 4 januari 2019 te 18.05 uur een aanschaf heeft gedaan bij [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof in totaal 21 Canon cartridges, te weten drie Canon PG-512 Zwart en achttien Canon CL-513 kleur, voor een totaalbedrag van € 477,31. De goederen zijn contant afgerekend.308 […] Ik herkende de man als [medeverdachte 6] .309

6 januari 2019:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 22] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 6 januari 2019 omstreeks 18.43 uur in de directe omgeving van de [adres] te [woonplaats] is geweest. Dit betreft locaties in de [straat] zelf en direct om de hoek in de [straat] waar zich de ontsluiting van de achterzijde van genoemde woning bevindt.310

7 januari 2019:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Uit de factuur bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 7 januari 2019 te 17.09 uur een aanschaf heeft gedaan bij [firma 2] te [woonplaats] . De aanschaf betrof één Dymo Naambadgelabel, voor een bedrag van € 23,95. Het goed werd contant afgerekend.311

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 12 februari 2019 werd [medeverdachte 3] aangehouden. […] Zijn politiefoto is vergeleken met de profielfoto’s van de persoon die op 7 januari 2019 aankopen heeft gedaan. […] Gesteld kan worden dat de hierboven genoemde aankoop bij [firma 2] BV (voorheen [firma 1] ) zijn gedaan door [medeverdachte 3] .312

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat in de periode van 11 november 2016 tot en met 7 januari 2019 voor een totaal bedrag van € 32.859,90 aan goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] / [firma 2] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] .313

12 januari 2019:

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 12 januari 2019 om 17.14 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door NN-man4869. NNman feliciteert [medeverdachte 8] . NNman vraagt aan [medeverdachte 8] of er nog “oudjes” zijn en misschien “Lelystad” wel weer en vraagt of er “genoeg” zijn.314

13 januari 2019:

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 13 januari 2019 van 16.02 uur – 16.03 uur:

[medeverdachte 1] : Moet je kijken. Alsjeblieft ik moet, ik ga even snel dingen halen, enveloppen enzo voor die Umsie (fon.).

NN: .. ntv ..

[medeverdachte 1] : .. ntv .. krijgt doekoe. Ik geef hem van die drie gewoon.315

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 13 januari 2019 van 16.54 uur – 16.56 uur:

NN: Twintig gram dan moet je twee postzegels doen.

[medeverdachte 1] : Ja, dat is geen probleem. Hoeveel (ntv) heb je nodig?

NN: ik heb alleen dit nog.

[medeverdachte 1] : Twee, vier, zes (ntv) achttien, twitig.

NN: gaat nooit lukken.

[medeverdachte 1] : Als ik (ntv) haal lukt wel toch?
NN: Ja, dan wel man. En hey en stuur [medeverdachte 2] naar Rotterdam. Ik heb die gast echt nodig.316

OVC-gesprek Volkswagen Polo [kenteken] in gebruik bij [medeverdachte 1] op 13 januari 2019 van 19.33 uur – 19.34 uur:

[medeverdachte 1] : Hé hé, hebben jullie nu niks te doen?
NN: Hé, ik ben aan het stickeren!

[medeverdachte 1] : Jullie zijn gewoon bezig toch?
NN: Ja man

[medeverdachte 1] : Ok, ciao.317

14 januari 2019:

Tapgesprek [medeverdachte 7] van 14 januari 2019 om 16.07 uur:

[medeverdachte 7] wordt gebeld door NN-man6691 en zegt tegen [medeverdachte 7] dat ‘hij’ die oude wilde hebben. [medeverdachte 7] zegt dat NN-man moet appen of moet sms-en naar [medeverdachte 7] .318

Sms-berichten [medeverdachte 7] van 14 januari 2019 om 16.08 uur – 16.23 uur:

Sms-bericht van NN-man6691 aan [medeverdachte 7] : “Hij wilt alleen die oude” en “Hij wou die nieuwe niet”.319

Sms-bericht van [medeverdachte 7] aan NN-man6691: “Oke” en “zeg m 15 min”.320

15 januari 2019:

Verbalisant [verbalisant 27] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op de site van Telegram werden twee aanbieders van vals geld gevonden, waarvan de biljetten het indicatief C111 hadden. De aanbieders maakten gebruik van de accounts “ [telegram-account] ” en “ [telegram-account] ”. Op beide accounts werd een video getoond waarop biljetten van € 50,- te zien zijn. […] De video van [telegram-account] duurt 20 seconden.321 […] Op een aantal biljetten is een serienummer zichtbaar. Dit is in alle gevallen het nummer E01181075475.322

Verbalisant [verbalisant 27] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

De video van [telegram-account] duurt 58 seconden. […] De video start met het tonen van een grote hoeveelheid biljetten van € 50,-. Bovenop de biljetten ligt een handgeschreven brief waarop de volgende teksten zijn geschreven: “ [telegram-account] ”, “21 Sept”, “Tijd 20.00”, “Geen A4 papier” en “Stiftproof”. […] Op een paar biljetten is ook het serienummer te zien.323 Dit zijn twee verschillende serienummers, te weten: E01181075475 en E01881075322. Het eerst genoemde nummer staat ook op de biljetten die worden getoond op de video van account “ [telegram-account] ”.324

16 januari 2019:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 16 januari 2019 in de periode van 19.10 uur tot 19.40 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.325

17 januari 2019:

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 17 januari 2019 om 00.21 uur:

[medeverdachte 5] belt naar [medeverdachte 8] . [medeverdachte 8] zegt dat hij nog maar 1% heeft. [medeverdachte 8] zegt: “30 d’r bij nog”. [medeverdachte 8] zegt: “Is niet genoeg, 2 donnies er bij man”. Gerommel en gepraat op de achtergrond. [medeverdachte 5] vraagt: “Is het drie donnies?”. [medeverdachte 5] vraagt: “Hoeveel van die 2?”. [medeverdachte 8] zegt: “15, hee broer, ik heb 1%”. [medeverdachte 5] vraagt: “Nog die nieuwe er bij?”. Dan zegt [medeverdachte 5] weer dat het er maar 15 zijn. Dan vraagt iemand is er nog van 5. [medeverdachte 5] zegt: “Nog een paar”. NN-man: Neem alle goeie mee. [medeverdachte 5] zegt dan: “Ik neem alle goeie mee, van die nieuwe”.326

Tapgesprek [verdachte] van 17 januari 2019 om 19.44 uur:

[verdachte] belt uit naar [medeverdachte 4] .

[medeverdachte 4] zegt dat hij het niet heeft geregeld. [verdachte] zegt dat dit niet uit maakt. [medeverdachte 4] zegt dat hij ongeveer 90 heeft. [naam] heeft 47. [medeverdachte 4] zegt dat als hij iets van 15 of 20 stuks pakt, dan ben je save. [medeverdachte 4] zegt dat hij wel tekort komt, hij kan die bestellingen niet doen vanavond. [medeverdachte 4] regelt het morgen wel.327

19 januari 2019:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 19 januari 2019 in de periode van 20.17 uur tot 21.16 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.328

Sms-berichten [medeverdachte 8] van 19 januari 2019 om 21.35 uur – 21.41 uur:

NNman 6691 naar [medeverdachte 8] : Hoeveel totaal €

[medeverdachte 8] naar NNman 6691: 300 eu

[medeverdachte 8] naar NNman 6691: 50 keer 6

NNman 6691 naar [medeverdachte 8] : Ey

[medeverdachte 8] naar NNman 6691: Yo.329

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 19 januari 2019 om 21.42 uur:

[medeverdachte 8] belt naar NN-man4682.

[medeverdachte 8] vraagt: Ja, wat is gaande?!

NNman: Hij heeft uh…, alleen een barkie. Hij zegt uh, die zijn op me aan het wachten. Dan een stuk niet te verstaan.

NNman vraagt wat hij moet doen.

[medeverdachte 8] zegt: Doe barkie gedeeld door 6 op rekenmachine

NNman zegt: wacht wacht. 16

[medeverdachte 8] vraagt: 16?

NNman bevestigt dit.

[medeverdachte 8] zegt dan: Dan geef je hem op 16.

NNman zegt: Okay is goed.

[medeverdachte 8] zegt aan het eind: Meld me hoe het gaat.330

20 januari 2019

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 20 januari 2019 om 16.18 uur:

[medeverdachte 5] belt uit naar [medeverdachte 7] .

[medeverdachte 5] : Die oude vijftigjes

[medeverdachte 7] : He

[medeverdachte 5] : Die oude heb je!

[medeverdachte 7] : He broer je praat .. ntv .. man, nee man

[medeverdachte 5] : oke is goed.331

Tapgesprek [medeverdachte 6] van 20 januari 2019 om 19.03 uur:

[medeverdachte 6] belt uit naar [medeverdachte 1] .

[medeverdachte 6] : Dus als je het niet erg vindt, dan morgen avond, dan kunnen we een zetje doen.

[medeverdachte 1] : … (stilte) … morgen is het maandag, dat is het probleem. Die andere!! Je weet wat hij dan doet snap je?
[medeverdachte 6] : ja, ja.

[medeverdachte 1] : Morgen moet hij, euhh. Doen.. dinges doen, drie stukken? Ja.

[medeverdachte 6] : Ehhh…?? Hoeveel heeft nodig?
[medeverdachte 1] : ja, gewoon wat je kan!! Wat kan!! Geen probleem, geef dat maar, ongeacht hoeveel.

[medeverdachte 1] : Doe maar 200 of euhhh… zo 200 of 400 is genoeg.

[medeverdachte 6] : Nieuwe of??
[medeverdachte 1] : Ja.

[medeverdachte 6] : Ja, is goed. Ik bel je straks, ik ben je vanavond.332

23 januari 2019:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 23 januari 2019 op 23.45 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.333

26 januari 2019:

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 26 januari 2019 in de periode van 20.42 uur tot 22.20 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest.334

29 januari 2019:

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 29 januari 2019 om 13.33 uur:

[medeverdachte 8] wordt gebeld door NN-man6691.

NNman vraagt of [medeverdachte 8] nog wat heeft liggen. [medeverdachte 8] zegt dat hij “5 stuks nieuwe” heeft. NNman vraagt of [medeverdachte 8] nog “ouwe” heeft liggen. [medeverdachte 8] zegt dat hij die niet heeft en helemaal geen oude meer heeft.335

Tapgesprek [medeverdachte 8] van 29 januari 2019 om 13.34 uur:

[medeverdachte 8] belt naar [medeverdachte 5] .

[medeverdachte 8] : Je hebt geen ouden

[medeverdachte 5] : Kijk in die bak

[medeverdachte 8] : Ik zie niks

[medeverdachte 5] : kijk er goed in, er moet liggen als het goed is

[medeverdachte 8] : Aye is cool

[medeverdachte 5] : Meldt me.336

Tapgesprek [medeverdachte 5] van 29 januari 2019 om 17.49 uur:

[medeverdachte 5] belt naar [medeverdachte 8] .

[medeverdachte 5] : Heb je gevonden?
[medeverdachte 8] : Ja man, maar niet genoeg.

[medeverdachte 5] : Hoeveel dan?
[naam] : 15

[medeverdachte 5] : Hoeveel had je nodig? 20?

[medeverdachte 8] : Ja, ik ga effe kijken of ik osso kan vinden man.

[medeverdachte 5] : Wat ga je doen?
[medeverdachte 8] : Geen stress, ik ga nu even dat regelen, daarna even wachten op die chappie. En dan uh.., weet ik nog niet man.

[medeverdachte 5] denkt over anderhalf uur thuis te zien

[medeverdachte 8] : Bel je maar.337

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op peildatum 23 januari 2019 waren internationaal 106.217 valse biljetten van € 50,- van het indicatief C111 aangetroffen. 46% van deze biljetten werd aangetroffen in Nederland. Kenmerkend voor de biljetten is het serienummer startend met E01181075***.338

30 januari 2019:

Tapgesprek [medeverdachte 4] van 30 januari 2019 om 10.46 uur:

[medeverdachte 4] wordt gebeld door [D] .

[D] zegt: Bro, [medeverdachte 4] ! [verdachte] , [medeverdachte 2] , ik weet niet zeker of [medeverdachte 2] , Marou, uh, [bijnaam] , [medeverdachte 7] , iedereen is geveegd. Even een poosje stil. [medeverdachte 4] zegt dan: Kanker! [D] zegt dat hij nu ook gaat rennen. Hij zegt nogmaals dat iedereen is geveegd. [medeverdachte 4] zegt dan: Okay, rustig.339

Tapgesprek [medeverdachte 4] van 30 januari 2019 om 10.49 uur:

[medeverdachte 4] wordt gebeld door [D] .

[D] zegt: Bro, kun je ook die spullen bij mij komen halen a.u.b.? Die kartonnen met kaarten.

[D] zegt: Wallah wat moet ik doen dan?

[medeverdachte 4] zegt dan: Neffo, snapp! Snapp!340

Tapgesprek [medeverdachte 4] van 30 januari 2019 om 12.22 uur:

[medeverdachte 4] wordt gebeld door [naam] . [naam] vraagt of hij er al is. [medeverdachte 4] zegt van niet, hij moet eerst even wat wegleggen.341

Tapgesprek [medeverdachte 4] van 30 januari 2019 om 14.32 uur:

[medeverdachte 4] belt uit naar [D] . [medeverdachte 4] vraagt of [D] al vervoer heeft gefikst. [D] is thuis, hij heeft al aan diverse mensen gevraagd. [D] zegt dat zijn broer wel zo komt, dan kan hij die kaart pakken. [medeverdachte 4] zegt: Kankerzooi!342

[medeverdachte 2]

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op het adres [adres] te [woonplaats] . Dit is de verblijfplaats van [medeverdachte 2] . […] In de slaapkamer van [T] (broer van [medeverdachte 2] ) zijn in een jas drie nota’s gevonden van [firma 1] en in Gucci jas € 2790,- aan contanten aangetroffen. In de slaapkamer van [medeverdachte 2] is een nota van Louis Vuitton aangetroffen.343

Verbalisant [verbalisant 17] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 werd een doorzoeking verricht in de woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] . Tijdens deze doorzoeking werd onder andere een telefoon in beslag genomen van het merk iPhone. Deze telefoon werd geregistreerd onder het nummer B.05.01.001.344 […] In het rapport staat een MAC-adres, als naam staat opgetekend ‘ [naam] .345

Verbalisant [verbalisant 17] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik heb onderzoek ingesteld in de data van een in beslag genomen telefoon, geregistreerd onder goednummer B.05.01.001. […] Tijdens dit onderzoek trof ik negen telefoonnummers aan die begonnen met de landcode van de Republiek China. Uit onderzoek is gebleken dat meerdere van deze telefoonnummers afgegeven zijn aan bedrijven die onder andere hologrammen, papier en inkt produceren.346

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 vond een doorzoeking plaats in een woning aan de [adres] te [woonplaats] . Dit betrof het BRP-adres van [medeverdachte 2] .347 […] B.05.01.001: Deze iPhone bleek in gebruik bij [medeverdachte 2] . In het toestel zijn 656 contacten aangetroffen. Waaronder het telefoonnummer van [medeverdachte 6] . […] BV.02.001: Deze iPhone 6 bleek in gebruik te zijn bij [medeverdachte 2] . […] De aangetroffen applicatie Dymo MLS kan worden gebruikt voor het printen van labels met een zogenoemde ‘Mobile Labeler’. Opgemerkt dient te worden dat een groot deel van het aangetroffen vals geld in het buitenland verzonden was in enveloppen voorzien van een adreslabel van het merk Dymo.348

[medeverdachte 1]

Verbalisant [verbalisant 28] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 werd er binnengetreden in de woning aan de [adres] te [woonplaats] . […] Tijdens deze doorzoeking werd er in een slaapkamer op de eerste verdieping, onder een eenpersoons ledikant, een kartonnendoos aangetroffen met daarin een grote hoeveelheid valse biljetten van € 20,- en € 50,- euro. […] Ik hoorde dat [medeverdachte 1] zei: “Ik slaap daar ook wel eens”.349

Verbalisant [verbalisant 29] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is een doorzoeking geweest op adres [adres] te [woonplaats] . […] In de woning zijn de volgende goederen aangetroffen en in beslag genomen.350 […] Bijlage 5: Geld verpakt in twee bundels. Een bundel bevatte tien briefjes van € 50,-. De tweede bundel bevatte zes briefjes van € 50,-, vijf briefjes van € 100,- en één briefje van € 200,-. Deze werden gevonden bij het dressoir in de woonkamer (totaal € 1500,-). Bijlage 6: In het bed van de ouders van [medeverdachte 1] lag een donkerkleurige jas van [medeverdachte 1] . Dit betrof een donkerblauwe gewatteerde jas van merk Parajumpers met een zwarte capuchon en schouders. In de jaszak zaten acht briefjes van € 50,-, zeventien briefjes van € 10,- en drie briefjes van € 5,- (totaal € 585,-). […] Bijlage 9: Biljetten van € 20,- en € 50,-. Dit betrof valse biljetten zonder hologram. Deze zijn gevonden op de slaapkamer van de zussen van [medeverdachte 1] in een zwarte doos Johnnie Walker, black label. Er zijn 2001 briefjes van € 20,-, oude biljetten en nieuwe biljetten. […] Bijlage 12: Doos met cartridges Canon 513 kleur, gevonden op zolder achter het knieschot links. […] Bijlage 13: Canon cartridges set CLI-551XL.351

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de woning van [medeverdachte 1] werden 3773 biljetten van de indicatieven EUA0050 C00111, NLB0050 K0005 en NLB0020 K00111 aangetroffen. […] De aangetroffen biljetten waren nog niet voorzien van zogenaamde hologrammen.352 […] In totaal is de waarde vertegenwoordiging van de 3773 valse biljetten € 128.620,-.353

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse biljetten van 50 euro van het

indicatief C111 aangetroffen bij de volgende verdachten, welke overeenkomsten hadden met de

cijfercombinaties in de bestanden aangetroffen in de Lenovo laptop:

- [medeverdachte 1] :

o H00562153401 (239),

o V58977850783 (249),

o X87855711581 (296),

o E01181075475 (184).354

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse “nieuwe” € 50,- en € 20,- biljetten aangetroffen, waarvan de serienummers opgenomen waren in de bestanden aangetroffen op de laptop die deel uitmaakte van de printeropstelling aan de [adres] .

- [medeverdachte 1] :

o € 20,-:

 JF8973493289 (668),

 VT8932893023 (676),

 GB4332209409 (657).

o € 50,-:

 VJ4875438934 (270),

 MK8093293939 (270),

 AL1209430929 (270).355

Door de medewerkers van De Nederlandsche Bank werd vastgesteld dat voornoemde serienummers werden gebruikt voor vervalsingen welke geclusterd konden worden onder de indicatieven:

 • -

  NLB0050 K00005: “Nieuwe” € 50,- biljetten;

 • -

  NLB0050 K00011: “Nieuwe” € 20,- biljetten.

De eerste valse biljetten van deze indicatieven werden geregistreerd in december 2018.356

[medeverdachte 6]

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 17] valt op te maken dat op 30 januari 2019 een doorzoeking werd verricht in de woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] , waarbij onder meer de volgende goederen in beslag werden genomen: cartridges, postzegels (nationaal en internationaal), versnipperde factuur van [firma 1] op naam van [bedrijf 1] van drie cartridges Canon PG-512 zwart en 18 cartridges Canon CL-513 kleur voor in totaal € 477,31, plastic zak van Vulpunt, telmachine, Rode tas van [firma 1] , vuilniszakken met onder meer lege cartridges en verpakkingen, pakken papier, adresstickers, enveloppen, papier snijapparaat, labelwriters en een kartonnen doos met als geadresseerde [C] [adres] te [woonplaats] en afzender: [bedrijf 6] .357

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de woning aan de [straat] te [woonplaats] , alwaar [medeverdachte 6] woonachtig is, werd een productie locatie aangetroffen. In de woning werden valse biljetten aangetroffen:

 • -

  “Oude” € 50,- biljetten (414 biljetten van het indicatief EUA0050 C00111);

 • -

  “Nieuwe” € 50,- biljetten (2267 biljetten van het indicatief NLB0050 K00005);

 • -

  “Nieuwe” € 20,- biljetten (908 biljetten van het indicatief (NLB0020 K00011).

De aangetroffen biljetten waren nog niet voorzien van zogenaamde hologrammen.358 […] In totaal is de waardevertegenwoordiging van de 3612 aangetroffen valse biljetten € 152.940,-.359

Verbalisant [verbalisant 30] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen laptops [adres] onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op het adres [adres] te [woonplaats] . […] Tijdens de doorzoeking zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder twee laptops (laptop Lenovo; AAIX5489NL en laptop RTL; AAIX5487NL). Deze laptops waren aangesloten op de printers die werden gebruikt voor het vervaardigen van vals geld.360 […] Ik zag in de historie van de gebruikte draadloze netwerken van de laptops onder andere de volgende netwerken:

Netwerknaam

Herleid adres

Hardware-adres

Aangetroffen op

Eerste

Laatste

[naam]

[straat]

[hardware-adres]

Lenovo

1 juni 2016

24 januari 2017

[medeverdachte 2]

Onbekend

[hardware-adres]

RTL

20 april 2017

2 juli 2017

[medeverdachte 1]

Onbekend

[hardware-adres]

RTL

16 februari 2017

16 februari 2017

Network

[straat]

[hardware-adres]

Lenovo

14 november 2016

21 december 2016

Het wifinetwerk “ [naam] ” bleek te herleiden op de [straat] in [woonplaats] , in de buurt van het woonadres van de verdachte [medeverdachte 2] . Verder zijn de netwerknamen “ [medeverdachte 2] ” en “ [medeverdachte 1] ” opvallend, omdat deze overeenkomen met de voornamen van de verdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] . Tevens is opvallend dat dat van het netwerk “Network” het hardware-adres [hardware-adres] overeenkomst met het hardware-adres dat werd vastgesteld op de router tijdens de doorzoeking ter inbeslagname op 30 januari 2019 op de [adres] . Dit zou betekenen dat de laptop van het merk Lenovo in die periode (14 november 2016 – 21 december 2016) reeds op de [straat] zou zijn geweest.361

Verbalisanten [verbalisant 4] en [verbalisant 31] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 werden in de woning van [medeverdachte 6] aan de [adres] te [woonplaats] een achttal printers, merk Canon, type MP495 in beslag genomen. Op voornoemde printers waren acht originele biljetten van € 50,- geplakt.362 […] Uit de proefafdrukken bleek de biljetten die op de printers waren geplakt waren voorzien van de volgende serie- en plaatnummers:

 • -

  E01181075475;

 • -

  V58977850783;

 • -

  H00562153401;

 • -

  R046G2;

 • -

  R052B2;

 • -

  E005A3 en

 • -

  G024D5.363

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Als onderdeel van deze printeropstelling werd een laptop van het merk Lenovo aangetroffen. Deze laptop werd in beslag genomen en geregistreerd onder goednummer C.04.03.005. Uit onderzoek is gebleken dat in deze laptop emailberichten zijn aangetroffen van het emailadres [emailadres] @gmail.com in gebruik bij [medeverdachte 6] . Het oudste bericht dateert van 11 juli 2016. Tevens werd geconstateerd dat deze laptop contact had gemaakt met het wifinetwerk “ [naam] ” middels hardware-adres [hardware-adres] . Het eerste contactmoment was op 1 juni 2016, het laatst geregistreerde contactmoment was 24 januari 2017.364

In de printeropstelling werden een achttal printers van het merk Canon, type MP495, aangetroffen.

Op deze printers waren met plakband of tape echte 50 euro biljetten geplakt, voorzien van de

volgende serienummers:

 • -

  H00562153401,

 • -

  V58977850783,

 • -

  X87855711581,

 • -

  E01181075475.

Door De Nederlandsche Bank is een lijst met serienummers aangeleverd welke gebruikt zijn voor de vervalsingen van 50 euro biljetten geclusterd onder het indicatief EUA0050 C00111. De vijftien verschillende cijfercombinaties uit de namen van voornoemde bestanden op de laptop zijn vergeleken met de serienummers van het indicatief C111 waarvan internationaal vele vervalsingen van zijn aangetroffen:

Serienummer:

Aangetroffen binnen C111:

E01181075484

23.490

E01181075322

19.155

E01181075475

18.376

E01181075457

16.419

E01181075349

5.393

E01181075331

3.104

E01181075394

301

V56511703309

1.284

Z70990655994

1.329

Z71080412076

995

S55834307125

738

H00562153401

26

V58977859783

121

X87855711581

33

TOTAAL:

90.764

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Als onderdeel van deze printeropstelling werd een laptop van het merk HP aangetroffen. Deze laptop werd in beslag genomen en geregistreerd onder goednummer C04.03.006.365 […] In de vijf voornoemde mappen werden zogenaamde .PSD-bestanden aangetroffen die konden worden geopend met Adobe Photoshop. Ik zag dat diverse bestanden meerdere keren voorkwamen

met steeds dezelfde inhoud, te weten afbeeldingen van 20 en 50 euro biljetten, met daarbij losse

watermerken. In bijlage 7 en 8 zijn de bestanden met betrekking tot 20 euro biljetten gevoegd, in

bijlage 9 en 10 die van 50 euro biljetten. De biljetten in de bestanden waren voorzien van de

volgende serienummers:

€ 20,-:

o JF8973493289,

o VT8932893023,

o GB4332209409.

€ 50,-:

o VJ4875438934,

o MK8093293939,

o AL1209430929.

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse “nieuwe” € 50,- en € 20,- biljetten aangetroffen, waarvan de serienummers opgenomen waren in de bestanden aangetroffen op de laptop die deel uitmaakte van de printeropstelling aan de [adres] .

- [medeverdachte 6] :

o € 20,-:

 JF8973493289 (299),

 VT8932893023 (299),

 GB4332209409 (305).

o € 50,-:

 VJ4875438934 (756),

 MK8093293939 (756),

 AL1209430929 (755).366

Door de medewerkers van De Nederlandsche Bank werd vastgesteld dat voornoemde serienummers werden gebruikt voor vervalsingen welke geclusterd konden worden onder de indicatieven:

 • -

  NLB0050 K00005: “Nieuwe” € 50,- biljetten;

 • -

  NLB0050 K00011: “Nieuwe” € 20,- biljetten.

De eerste valse biljetten van deze indicatieven werden geregistreerd in december 2018.367

[medeverdachte 5]

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de woning van [medeverdachte 5] werden tien biljetten van de indicatieven EUA0050 C00111 en NLB0050 K0005 aangetroffen. […] Zeven aangetroffen biljetten waren voorzien van hologrammen. […] Bij [medeverdachte 5] zijn losse hologrammen aangetroffen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en

€ 20,-.368

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse biljetten van 50 euro van het

indicatief C111 aangetroffen bij de volgende verdachten, welke overeenkomsten hadden met de

cijfercombinaties in de bestanden aangetroffen in de Lenovo laptop:

- [medeverdachte 5] :

o E01181075484 (87),

o E01181075322 (75),

o E01181075475 (8),

o E01181075457 (3).369

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse “nieuwe” € 50,- en € 20,- biljetten aangetroffen, waarvan de serienummers opgenomen waren in de bestanden aangetroffen op de laptop die deel uitmaakte van de printeropstelling aan de [adres] .

- [medeverdachte 5] :

o € 50,-

 MK8093293939 (1),

 AL1209430929 (1).370

Door de medewerkers van De Nederlandsche Bank werd vastgesteld dat voornoemde serienummers werden gebruikt voor vervalsingen welke geclusterd konden worden onder de indicatieven:

 • -

  NLB0050 K00005: “Nieuwe” € 50,- biljetten;

 • -

  NLB0050 K00011: “Nieuwe” € 20,- biljetten.

De eerste valse biljetten van deze indicatieven werden geregistreerd in december 2018.371

Verbalisant [verbalisant 23] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is een doorzoeking geweest op het [adres] te [woonplaats] , dit is de verblijfplaats van [medeverdachte 5] . […] Mijn bevindingen zijn als volgt:

- Ruimte: slaapkamer verdachte [medeverdachte 5] .

o Papier: A4 Colored paper van [firma 1] : in de tv-kast wordt een geopend pak “A4 coloured paper” van [firma 1] gevonden. Het betrof een verpakking voor 500 vellen. Ik zag dat er nog 82 lege vellen in het pak zaten. Ik zag dat er vijf vellen papier een watermerk bevatten die sterk gelijkend was op een watermerk zoals op een biljet van 50 euro.

- Ruimte: huiskamer, in de trapkast:

o Valse biljetten: waarde € 50,-: hier is een doos met valse biljetten van € 50,- gevonden. Na onderzoek zag ik dat het een totaalaantal van 193 valse € 50,- biljetten betrof. Al deze biljetten waren voorzien van een klein hologram met waarde 50 op de voorkant.372

Serienummer

Aantal

Waarde biljet

Totaal Waarde

AL1209430929

1 stuk

€ 50,-

€ 50,-

MK8093293939

1 stuk

€ 50,-

€ 50,-

E01181074375

8 stuks

€ 50,-

€ 400,-

E01181075484

88 stuks

€ 50,-

€ 4400,-

E01181075457

3 stuks

€ 50,-

€ 150,-

E01181075322

71 stuks

€ 50,-

€ 3350,-

E01370167977

21 stuks

€ 50,-

€ 1050,-

Totaal:

193 stuks

-

€9650,-

o Stickervel hologrammen: waarde 50: In de trapkast wordt een stickervel met nog twee hologram-stickers erop gevonden. Ik zag dat de hologrammen op dit stickervel overeenkomen met de hologrammen aangetroffen op bovengenoemde valse biljetten,

- Ruimte: schuur behorende bij [adres] , te [woonplaats] .

o Gebruikte cartridges: in de schuur behorende bij de woning aan het [adres] in [woonplaats] is een plastic tas van [firma 1] aangetroffen. In deze plastic tas zaten gebruikte cartridges (32 stuks Canon CL513 color en vier stuks Canon CL512 black).

o Verpakkingen en simkaarten Lyca Mobile: in de schuur behorende bij de woning aan het [adres] in [woonplaats] is een plastic tas aangetroffen met daarin veertien lege verpakking van het merk “Lyca Mobile”. Ik zag dat deze verpakkingen geen simkaarten meer bevatten en waren opengescheurd.373

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 vond een doorzoeking plaats in een woning aan het [adres] te [woonplaats] . Dit betrof het BRP-adres van [medeverdachte 5] .374 […] D.01.02.002: Deze Samsung, aangetroffen op de slaapkamer van [medeverdachte 5] is onderzocht. In de telefoon hebben in ieder geval twee verschillende simkaarten gezeten. Aan de telefoon hebben meerdere gebruikersnamen gekoppeld gezeten, te weten: [telegram-account] (Telegram), [telegram-account] (Telegram), [telegram-account] (Telegram) en [emailadres] @gmail.com (Google-account en WhatsApp). Onder de gebruikersnamen [telegram-account] , [telegram-account] en [telegram-account] staan in de telefoon meerdere chats opgeslagen. Uit deze chats is op te maken dat het gaat over de verkoop van valse bankbiljetten. In meerdere chats zijn afbeeldingen zichtbaar van biljetten van € 20,- en € 50,-. […] In een aantal chats wordt als overdrachtslocatie van de bankbiljetten de Hoogezandstraat bij kapsalon [kapsalon] doorgegeven. De Hoogezandstraat ligt op een loopafstand van twee minuten bij de woning van [medeverdachte 5] .375

Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Samsung in beslag genomen en verwerkt onder goednummer D01.02.002. De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed van [medeverdachte 5] .376 […] Gedurende een jaar, in de periode 9 januari 2018 tot en met 28 januari 2019 vinden er chatgesprekken plaats welke allen betrekking hebben op de handel in valse bankbiljetten.

[medeverdachte 8]

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de woning van [medeverdachte 8] werden 29 biljetten van de indicatieven EUA0050 C00111, NLB0050 K0005 en NLB0020 K00111 aangetroffen. De aangetroffen biljetten waren voorzien van hologrammen. […] Bij [medeverdachte 8] zijn losse hologrammen aangetroffen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en € 20,-.377

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse biljetten van 50 euro van het

indicatief C111 aangetroffen bij de volgende verdachten, welke overeenkomsten hadden met de

cijfercombinaties in de bestanden aangetroffen in de Lenovo laptop:

- [medeverdachte 8] :

o E01181075475 (15),

o E01181075484 (3).378

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse “nieuwe” € 50,- en € 20,- biljetten aangetroffen, waarvan de serienummers opgenomen waren in de bestanden aangetroffen op de laptop die deel uitmaakte van de printeropstelling aan de [adres] .

- [medeverdachte 8] :

o € 20,-

 JF8973493289 (8),

 GB4332209409 (2).

o € 50,-

 VJ4875438934 (1),

 MK8093293939 (1),

 AL1209430929 (1).

Door de medewerkers van De Nederlandsche Bank werd vastgesteld dat voornoemde serienummers werden gebruikt voor vervalsingen welke geclusterd konden worden onder de indicatieven:

 • -

  NLB0050 K00005: “Nieuwe” € 50,- biljetten;

 • -

  NLB0050 K00011: “Nieuwe” € 20,- biljetten.

De eerste valse biljetten van deze indicatieven werden geregistreerd in december 2018.379

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 1 februari 2019 bekeek ik verschillende goederen die op 30 januari 2019 in beslag zijn genomen tijdens een doorzoeking op de [adres] in [woonplaats] , het woonadres van [medeverdachte 8] . […] In beslag genomen goederen:

Slaapkamer van [medeverdachte 8]380:

- Valse bankbiljetten:

Serienummer

Aantal

Waarde Biljet

Waarde

PB0696643999

44

€ 50,-

€ 2200,-

E01181075475

14

€ 50,-

€ 700,-

E01181075484

4

€ 50,-

€ 200,-

P18253577917

1

€ 50,-

€ 50,-

AL1209430929

1

€ 50,-

€ 50,-

MK8093293939

1

€ 50,-

€ 50,-

VJ4875438934

1

€ 50,-

€ 50,-

GB4332209409

2

€ 20,-

€ 40,-

JF8973493289

8

€ 20,-

€ 160,-

Totaal:

76

€ -

€ 3500,

- Hologrammen: 133 vellen met hologrammen: 118 vellen met daarop verschillende hologrammen en 15 lege vellen, allemaal gevonden in een witte doos met sticker " Staples dienst enveloppen A5 Premium”:

Omschrijving hologram

Aantal volledig vellen

Aantal onvolledig vellen

Totaal:

Oude kleine € 50,-

4

7

11

Langwerpig € 50,-

9

9

18

Langwerpig € 20,-

10

13

23

Kleine € 20 + € 50,-

13

25

38

Alleen kleine € 50,-

12

17

29

Alleen kleine € 20,-

5

4

9

Leeg

X

X

15

Totaal:

-

-

133

 • -

  Snijtafel: gevonden in de hoek van de slaapkamer tegen de muur.

 • -

  Zes doosjes "waterparels”: gevonden in een Doos in de hoek van de slaapkamer.

 • -

  Eén doosje "Make your spray pen paintings”: gevonden in een Doos in de hoek van de slaapkamer.381

Schuur van woning:

 • -

  Eén geruite big-shopper tas met daarin 1598 ansichtkaarten, inclusief envelop.

 • -

  Eén blauwkleurige Ikea tas met 520 ansichtkaarten, inclusief envelop.

 • -

  Eén oude Albert Heijn tas met 105 ansichtkaarten, inclusief envelop en 3 losse enveloppen.

 • -

  Zeven bruinkleurige langwerpige dichte dozen met in totaal 1070 ansichtkaarten, inclusief envelop:

 • -

  Twee dozen met bubbelenenveloppen: één keer 64 en één keer 99 enveloppen.

 • -

  Één doos met 63 ansichtkaarten, 92 enveloppen en twee bubbelenveloppen.

 • -

  Diverse voorwerpen, los aangetroffen in schuur:

o Één keer printer Pixma: type MG2450, serienummer KJAP01714.

o Tien keer niet gesneden A4 vellen met daarop een € 50,- biljet.

o Zes ansichtkaarten.

o Twee keer hologram stickers.

o Verpakking voor hologrammen.382

[medeverdachte 3]

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de woning van [medeverdachte 3] werden vier biljetten van de indicatieven EUA0050 C00111 en NLB0050 K0005 aangetroffen. Eén biljet was voorzien van een hologram.383

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse biljetten van 50 euro van het

indicatief C111 aangetroffen bij de volgende verdachten, welke overeenkomsten hadden met de

cijfercombinaties in de bestanden aangetroffen in de Lenovo laptop:

- [medeverdachte 3] :

o E01181075484 (1).384

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse “nieuwe” € 50,- en € 20,- biljetten aangetroffen, waarvan de serienummers opgenomen waren in de bestanden aangetroffen op de laptop die deel uitmaakte van de printeropstelling aan de [adres] .

- [medeverdachte 3] :

o € 50,-

 VJ4875438934 (1),

 MK8093293939 (2),

 AL1209430929(1).

Door de medewerkers van De Nederlandsche Bank werd vastgesteld dat voornoemde serienummers werden gebruikt voor vervalsingen welke geclusterd konden worden onder de indicatieven:

 • -

  NLB0050 K00005: “Nieuwe” € 50,- biljetten;

 • -

  NLB0050 K00011: “Nieuwe” € 20,- biljetten.

De eerste valse biljetten van deze indicatieven werden geregistreerd in december 2018.385

Verbalisant [verbalisant 23] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is een doorzoeking geweest op het adres [straat] 23 te [woonplaats] , dit is de verblijfplaats van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 7] . […] Mijn bevindingen zijn als volgt:

- Ruimte: Zolderverdieping, Slaapkamer [medeverdachte 3] :

o Bijlage 3: vijfmaal vals € 50,- biljet met hetzelfde serienummer: PB0696643999, vindplaats: in de boekenkast in een wit doosje in een envelop.

o Bijlage 4: pakketje Ivory Colorpapier en andere papiersoorten, onder matras Soufiane

 Met rode stift beschreven: 859, 75% Co..., 25% Linen, Ivory Color color fresh. (waar puntjes staan is het niet leesbaar).386

o Bijlage 5: een zwarte jas van het merk Stone Iceland met onder ander een autosleutel passend bij het voertuig wat voor de deur stond met kenteken [kenteken] , tenaamstelling [Q] , geboren [1996] .

o Bijlage 6: zwart geblokt tasje Louis Vuitton met € 4200,- cash geld. Vindplaats; op de stoel op zolder.

o Bijlage 7: op nachtkastje op zolder in bakje Guess:

 22 biljetten van € 50,-: € 1100,-, waarvan van vijf biljetten van € 50,- vastgesteld is dat ze vals zijn;

 twee biljetten van € 10,-: € 20,-;

 een biljet van € 5,-;

 een vals biljet van € 50,- eindigend op serienummer 484.

 Totaal: € 1175,-.387

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Bij het binnentreden in de woning werd op de zolderkamer [medeverdachte 3] in bed aangetroffen. […] Tevens werd in zijn jas een autosleutel aangetroffen. Na onderzoek bleek deze autosleutel te behoren bij de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] die geparkeerd stond aan de openbare weg tegenover de woning. […] Bij de doorzoeking van de Volkswagen Polo werden verschillende goederen in beslag genomen.388 […] In de Jumbotas F. 14.05.001 zat een prop van papier en blauwkleurige plastic handschoenen. Bij onderzoek van deze prop bleek deze onder andere te bestaan uit reststukken van Dymo adreslabels artikelnummer 11356. Op het reststuk stond met pen onder andere geschreven 100 x ganesh, 1 x 20, 3 x 50, 2 x 20 en 50 x50.389 […] In de Jumbotas F.14.04.001 zaten verschillende enveloppen en kaarten, een reststuk van Dymo Smallname Badge Labels, een gebruikt vel postzegels internationaal, een geopende enveloppe met een geprint adreslabel waarop een adres in Berlijn (Did.) stond vermeld en een zakje met rooskleurige strijkkraaltjes.390 […] Opvallend is dat bij onderzoek van de in totaal 1700 kaarten die bij [verdachte] werden aangetroffen er 145 kaarten bleken te zijn die exact overeenkwamen met de paar kaarten die werden aangetroffen in de Jumbotas.391

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de slaapkamer van verdachte [medeverdachte 3] werd onder zijn matras een pakketje met vellen A4 in folie aangetroffen.392 […] Op de getoonde foto’s is niet goed zichtbaar dat elk afzonderlijk A4 een andere kleur/tint heeft, variërend van wit naar geel of grijs. Op foto’s 4 en 5 zijn vellen A4 getoond waarbij Chinese notities gevoegd zijn.393

[verdachte]

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In de woning van [verdachte] werden vier biljetten van het indicatief NLB0050 K0005 aangetroffen. De biljetten waren voorzien van hologrammen. […] Bij [verdachte] zijn losse hologrammen aangetroffen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en € 20,-.394

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse “nieuwe” € 50,- en € 20,- biljetten aangetroffen, waarvan de serienummers opgenomen waren in de bestanden aangetroffen op de laptop die deel uitmaakte van de printeropstelling aan de [adres] .

- [verdachte] :

o € 50,-

 MK8093293939 (3)

 AL1209430929 (1).

Door de medewerkers van De Nederlandsche Bank werd vastgesteld dat voornoemde serienummers werden gebruikt voor vervalsingen welke geclusterd konden worden onder de indicatieven:

 • -

  NLB0050 K00005: “Nieuwe” € 50,- biljetten;

 • -

  NLB0050 K00011: “Nieuwe” € 20,- biljetten.

De eerste valse biljetten van deze indicatieven werden geregistreerd in december 2018.395

Verbalisant [verbalisant 33] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 was ik aanwezig bij de doorzoeking van de woning aan de [adres] te [woonplaats] . Tijdens de doorzoeking trof ik meerdere wenskaarten / verjaardagskaarten aan in de trapkast.396 […] Ik zag en hoorde dat de vader van het gezin [R] aangaf dat hij gebruik maakte van een Opel Astra. […] In het voertuig trof ik in het dashboardkastje een wenskaart aan. In de achterbak van het voertuig trof ik meerdere wenskaarten aan. Ik zag dat deze wenskaarten ongebruikt waren en verpakt waren in plastic. Ik zag dat deze wenskaarten van dezelfde serie waren als de wenskaarten die ik binnen had aangetroffen.397

Verbalisant [verbalisant 1] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 ben ik binnengetreden in de woning aan de [adres] te [woonplaats] . […] In de slaapkamer van [verdachte] werden vermoedelijk valse bankbiljetten en een grote hoeveelheid hologrammen aangetroffen.398 […] Tijdens de fouillering van [U] haalde zij op mijn verzoek haar zakken leeg. Ik zag dat ze verschillende vellen met hologrammen uit haar zak haalde. Ik hoorde haar zeggen: “Het is van mijn zoon, het is van mijn zoon”.399

Verbalisant [verbalisant 24] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is de locatie [adres] te [woonplaats] doorzocht, het BRP-adres van [verdachte] . Op deze locatie zijn diverse goederen in beslag genomen:

Ansichtkaarten:

- In de schuur van de woning werden zeven langwerpige kartonnen dozen met ansichtkaarten aangetroffen.400 […] Na onderzoek stelde ik vast dat er in totaal nieuwe 1.716 ansichtkaarten met bruine enveloppen, verpakt in een plastic folie, in de 7 dozen zaten en dat het 43 verschillende soorten ansichtkaarten betrof;

 • -

  In de Opel Astra met kenteken [kenteken] op naam van [R] (vader van) werden dertien ansichtkaarten aangetroffen;

 • -

  In de meterkast op de vloer werd een zwart papieren tasje aangetroffen met daarin 60 ansichtkaarten.

Hologramstickervellen voor biljetten van € 50,- en € 20,-:

- In de zakken van de djellaba van de moeder van verdachte werden vellen met hologramstickers aangetroffen. Ik telde in totaal 49 stickervellen waarvan:

o 28 stuks nieuwe vellen met langwerpige hologramstickers voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 50,-. Per vel 22 hologramstickers;

o vijf stuks aangebroken vellen met langwerpige hologramstickers voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 50,-;

o acht stuks nieuwe vellen met langwerpige hologramstickers voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 20,-. Per vel eveneens 22 hologramstickers;

o een stuk aangebroken hologramvel voor vermoedelijk biljetten van € 20,-;

o zes lege vellen, met afdrukken van vierkante stickers, van ongeveer 1 x 1 centimeter;

o twee lege vellen met afdrukken van langwerpige stickers.

- In de slaapkamer van [verdachte] :

o Kastje links naast het bed: werd een gele bubbel-enveloppe met hologramstickervellen aangetroffen. Ik telde in totaal 37 stickervellen, waarvan:

 35 stuks nieuwe vellen met langwerpige hologramstickers voor vermoedelijk nieuwe biljetten van 50 euro. Per vel 22 hologramstickers;

 twee stuks aangebroken vellen met langwerpige hologramstickers voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 50,-.

o Kledingkast onder kleding: aangebroken vel met hologramstickers voor vermoedelijk oude biljetten van € 50,-.401

o Bureau: stickervellen met hologrammen. Ik telde in totaal vier vellen, waarvan:

 een leeg vel;

 een aangebroken stickervel met langwerpige hologrammen voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 20,-;

 twee aangebroken vellen met kleine hologramstickertjes voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 20,-.

o Bovenste la nachtkastje: stickervellen met hologrammen. Ik zag dat het twee vellen betrof, waarvan:

 een aangebroken vel met langwerpige hologramstickers voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 50,-;

 een aangebroken vel met kleine hologramstickertjes voor vermoedelijk nieuwe biljetten van 20 euro.

- In de slaapkamer van de ouders van verdachte:

o Rechts onder het bed aan moeders zijde. Aldaar werden eveneens hologramstickervellen aangetroffen. Ik telde in totaal vier stickervellen, waarvan:

 twee lege vellen, met afdrukken van vierkante stickers, van ongeveer 1 x 1 centimeter, vermoedelijk voor oude biljetten van € 50,-;

 een vel met hologramstickers voor vermoedelijk oude € 50,- biljetten. Het vel bevatte 72 stickers (waarvan een sticker was verwijderd);

 een aangebroken vel met hologramstickers voor vermoedelijk nieuwe biljetten van € 50,-.

o Nachtkastje tussen kleding. Eén leeg stickervel met afdrukken van kleine, vierkante stickers, van ongeveer 1 x 1 centimeter, vermoedelijk voor oude biljetten van € 50,-.

Afschriften money transfer:

- In de slaapkamer van de ouders van [verdachte] op een ladekastje verschillende overschrijvingsbewijzen daterend van 12 maart 2018, 15 maart 2018 en 2 september 2018 aangetroffen van [verdachte] naar China.402

Vier valse biljetten van € 50,-:

- In de bovenste la van een ladekastje in de slaapkamer links van de trap op de eerste verdieping. Aldaar werden aangetroffen vier valse biljetten van € 50,-. Ik zag dat het vier vermoedelijk valse biljetten van € 50,- betrof, waarvan drie met het serienummer MK8093293939 en een met het serienummer AL1209430929.403

Verbalisant [verbalisant 32] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 werd voor een doorzoeking ter inbeslagname de woning aan de [adres] te [woonplaats] betreden. […] Bij de doorzoeking werd onder een schoenenrek ter hoogte van de deurmat bij de voordeur een gesloten enveloppe van A4-formaat aangetroffen. De enveloppe was op de voorzijde met een zwarte stift naamloos geadresseerd aan [adres] te [woonplaats] . Aan de achterzijde was boven de enveloppe met een blauwkleurige pen als afzender [adres] genoteerd. […] Na het openen van de enveloppe zag ik daar een stapel, naar later bleek, valse € 50,- biljetten in zat. […] Na onderzoek bleken in totaal 49 biljetten in de enveloppe te zitten met in totaal drie verschillende serienummers, te weten: 31 maal serienummer P30691531279, veertienmaal P18253577917 en viermaal E01181075484. […] Op het adres staat ingeschreven [A] . Zij is de zus van [verdachte] . Op 1 februari 2019 verklaarde [A] bij het overhandigen van het bewijs van inbeslagneming met betrekking tot het vals geld dat dit niet van haar was en tevens dat [verdachte] ook een sleutel van haar woning had.404 […] Op 7 december 2018 om 15.45 uur stuurde de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] een sms-bericht naar [verdachte] . Inhoud sms-bericht: “Luister vriend, je neukt die hele markt. Heb veel spullen nodig, ik hoef dat geld niet. Je bent geen man”. Het telefoonnummer # [telefoonnummer] bleek op naam te staan van [E] , [adres] te [woonplaats] .405

[medeverdachte 7]

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Bij [medeverdachte 7] zijn losse hologrammen aangetroffen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en € 20,-.406

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 zijn bij diverse doorzoekingen valse biljetten van 50 euro van het

indicatief C111 aangetroffen bij de volgende verdachten, welke overeenkomsten hadden met de

cijfercombinaties in de bestanden aangetroffen in de Lenovo laptop:

- [medeverdachte 7] :

o E01181075457 (4).407

Verbalisant [verbalisant 29] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 30 januari 2019 is een doorzoeking geweest op het adres [straat] 23 te [woonplaats] , dit is de verblijfplaats van [medeverdachte 7] en [medeverdachte 3] . […] In de slaapkamer van [medeverdachte 7] zijn de volgende goederen aangetroffen.408 […] Bijlage 3: Verpakking. Gevonden nachtkastje kamer [medeverdachte 7] . Dikke envelop van klein formaat. Geadresseerde is [medeverdachte 7] . […] Afzender [adres] , [woonplaats] , district [district] . […] Bijlage 11: vier stickervellen met zilveren hologramstickers van € 50,- voor op een € 50,- biljet gevonden in een jaszak in een jas die in de witte kledingkast hing. Twee vellen waren vol, van de andere twee vellen is een deel van de vellen gebruikt. Bijlage 12: vier briefjes van € 50,- in een envelop gevonden in een bigshopper die naast de kledingkast stond.409

1 februari 2019:

Tapgesprek [medeverdachte 4] van 1 februari 2019 om 22.04 uur:

[medeverdachte 4] belt uit naar [A] .

[medeverdachte 4] vraagt: Wat hebben ze allemaal gevonden?

[A] zegt: Alles, wat ik had begrepen van de politie, uh.., geld, uh…, drugs.

[medeverdachte 4] : Hoeveel geld?!

[A] : dat weet ik niet

[medeverdachte 4] : Okay is goed, ik kom morgen naar je toe ja?
[A] : Is goed, dan spreek ik je morgen.410

2 februari 2019:

Tapgesprek [medeverdachte 4] van 2 februari 2019 om 00.01 uur:

[medeverdachte 4] wordt gebeld door een NN-man5834.

NNman zegt dat [medeverdachte 4] hem heeft laten schrikken. Verder zegt NNman dat [medeverdachte 2] weg moet hier. Hij had gevraagd of ze hem wilden brengen. NNman zegt dat het niet ver is, een uurtje, gewoon over de grens. Ze hebben er allebei niet veel zin in, ze zijn allebei moe.411

3 februari 2019:

Sms-bericht [medeverdachte 4] van 3 februari 2019 om 02.16 uur:

[medeverdachte 4] ontvangt een sms-bericht: Welkom in Duitsland.412

19 februari 2019:

[medeverdachte 4]

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Bij [medeverdachte 4] zijn losse hologrammen aangetroffen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en

€ 20,-.413

Verbalisant [verbalisant 25] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 19 februari 2019 vond een doorzoeking plaats op de [adres] te [woonplaats] , de verblijfplaats van [medeverdachte 4] . […] In beslag genomen goederen: vier vellen kleine € 50 en € 20,- hologrammen aangetroffen in het plafond boven de ingang van de keuken, Dymo labels, boodschappentas met ansichtkaarten, Ikea tas met ansichtkaarten, Jumbo tas met ansichtkaarten, 23 platte kartonnen dozen met diverse ansichtkaarten, vierkante doos met ansichtkaarten, zwarte Epson printer en twee kopieerapparaten / printers.414

Verbalisant [verbalisant 29] heeft in haar proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 19 februari 2019 is een doorzoeking geweest op het adres [adres] te [woonplaats] , dit is de verblijfplaats van [medeverdachte 4] . […] In de woning zijn de volgende goederen aangetroffen en in beslag genomen. […] Bijlage 1: Vals biljet van € 50,-. Het biljet heeft serienummer PB0696643999. Op het biljet is een zilveren hologram sticker te zien, op deze sticker is het nummer 20 te zien.415

Verbalisant [verbalisant 14] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 19 februari 2019 werd in de woning op het adres [adres] te [woonplaats] [medeverdachte 4] aangehouden. […] Bij de doorzoeking werd onder andere een computer Apple Macbook A1708 in beslag genomen onder goednummer I.02.01.002.416 […] Ik zag dat in de opgeslagen documenten zich onder andere een zogenoemde Userguide voor een Dymo label printer stond. Uit het onderzoek het produceren van en handelen in vals geld is gebleken dat de verdachte bij het verzenden van vals geld, etiketten gebruikten die werden geprint met Dymo labelprinters.417

Maart 2019:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In maart 2019 is een daling zichtbaar in het aantreffen van de falsificaten met indicatieven EUB0020 J0004b (‘nieuwe’ € 20,- biljetten) en EUB0050 J00004b (‘nieuwe’ € 50,- biljetten).418

25 oktober 2019:

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Door medewerkers van De Nederlandsche Bank is een drietal overzichten gemaakt met betrekking tot het aantal (inter)nationaal aangetroffen valse biljetten van de indicatieven EUA0050 C00111 (“oude” € 50,- biljetten), EUB0050 J00004b (“Nieuwe” € 20,- biljetten) en EUB0050 J00004b (“Nieuwe” € 50,- biljetten). […] Samengevat geldt voor alle drie de indicatieven dat sinds de aanhouding van de negen verdachten in onderzoek Tulipa en de doorzoekingen in hun woningen op 30 januari 2019, een forse daling zichtbaar is in het aantal aangetroffen valse biljetten. In de periode van november 2015 tot peildatum 25 oktober 2019 zijn (inter)nationaal in totaal 123.010 valse “oude” € 50,- biljetten aangetroffen. In de periode van januari 2019 tot peildatum 25 oktober 2019 zijn (inter)nationaal 9.755 valse “nieuwe” € 20,- biljetten en 5.465 valse “nieuwe” € 50,- biljetten aangetroffen.419

Verklaring [medeverdachte 6] – bij de politie:

[medeverdachte 6] is op 30 januari 2019 als verdachte gehoord bij de politie en heeft daar onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik maak het alleen, er is iemand die de stickers er op plakt. Ze hebben koeriers, bezorgers. […] Wat ik deed is, ik moest de lijnen erop doen. Er moest gesneden worden, gestickerd, bezorgd. […] Op de printers en de laptop zat een programma. Ze haalden het op en stickerden. […] Wat ik wel weet is dat ze met een heel nieuw systeem bezig zijn, dat ze de stickers en papier in China laten komen. Je kunt dit niet in je eentje doen. Het kost veel tijd om dit allemaal te regelen.420 […] Ze hebben uit China al papier met watermerk en logo’s besteld. Daar waren ze mee bezig. […] Ik print met een oude laptop. Ik moest ook andere serienummers doen, omdat ze die al veel hadden gebruikt. Wat ze gedaan hadden weet ik niet meer. Nu gebruik ik 01, 83, 81 en 75. Dat zijn de eindnummers. Dat zijn de nummers van een echt briefje.421 […] V: In de schuur staat een grote snijmachine. A: Ja, daar snij ik de briefjes. […] Voor de nieuwe 50-jes en 20-jes hebben ze papier uit China. De voorkant daarvan is glad, de achterkant wat ruwer. Daarom waren ze bezig om uit China nog beter papier te krijgen. V: Wat was er voor China? A: Dat zou ik echt niet weten. Bij [firma 1] in [woonplaats] .422

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 27 juni 2019 met als laatste aanvulling op 24 februari 2020, genummerd PL0900-2017289121 (einddossier) en 201806211507.10476 (financieel dossier), opgemaakt door politie Midden-Nederland, Dienst Regionale Recherche, doorgenummerd 1 tot en met 3556 (einddossier) en 1 tot en met 2158 (financieel dossier). Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Pagina 1860, einddossier.

3 Pagina 1861, einddossier.

4 Pagina 1866, einddossier.

5 Pagina 1867-1869, einddossier.

6 Pagina 1875, einddossier.

7 Pagina 1876, einddossier.

8 Pagina 1877, einddossier.

9 Pagina 1878, einddossier.

10 Pagina 1879, einddossier.

11 Pagina 1880, einddossier.

12 Pagina 1881, einddossier.

13 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 27 juni 2019 met als laatste aanvulling op 24 februari 2020, genummerd PL0900-2017289121 (einddossier) en 201806211507.10476 (financieel dossier), opgemaakt door politie Midden-Nederland, Dienst Regionale Recherche, doorgenummerd 1 tot en met 3556 (einddossier) en 1 tot en met 2158 (financieel dossier). Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

14 Pagina 85, einddossier.

15 Pagina 30, einddossier.

16 Pagina 489, einddossier.

17 Pagina 12, einddossier.

18 Pagina 126, financieel dossier.

19 Pagina 2121, financieel dossier.

20 Pagina 126, financieel dossier.

21 Pagina 2146, financieel dossier.

22 Pagina 2147, financieel dossier.

23 Pagina 11 en 233, financieel dossier.

24 Pagina 112, einddossier.

25 Pagina 1758, financieel dossier.

26 Pagina 1758, financieel dossier.

27 Pagina 1758, financieel dossier.

28 Pagina 16, einddossier.

29 Pagina 8 en 126, financieel dossier.

30 Pagina 1758, financieel dossier.

31 Pagina 25, financieel dossier.

32 Pagina 233-235, financieel dossier.

33 Pagina 14, einddossier.

34 Pagina 1758, financieel dossier.

35 Pagina 8 en 126, financieel dossier.

36 Pagina 112, einddossier.

37 Pagina 25, financieel dossier.

38 Pagina 236, financieel dossier.

39 Pagina 126, financieel dossier.

40 Pagina 8 en 126, financieel dossier.

41 Pagina 8 en 126, financieel dossier.

42 Pagina 224, einddossier.

43 Pagina 112, einddossier.

44 Pagina 2875, einddossier.

45 Pagina 2876, einddossier.

46 Pagina 2877, einddossier.

47 Pagina 2878, einddossier.

48 Pagina 112, einddossier.

49 Pagina 225, einddossier.

50 Pagina 25, financieel dossier.

51 Pagina 235, financieel dossier.

52 Pagina 1232, einddossier.

53 Pagina 1230, einddossier.

54 Pagina 1231, einddossier.

55 Pagina 112, einddossier.

56 Pagina 225-226, einddossier.

57 Pagina 8 en 126, financieel dossier.

58 Pagina 8 en 126, financieel dossier.

59 Pagina 7, financieel dossier.

60 Pagina 9, financieel dossier.

61 Pagina 9 en 126, financieel dossier.

62 Pagina 1231, einddossier.

63 Pagina 7, financieel dossier.

64 Pagina 9 en 126, financieel dossier.

65 Pagina 9 en 126, financieel dossier.

66 Pagina 236, einddossier.

67 Pagina 237, einddossier.

68 Pagina 2942, einddossier.

69 Pagina 2943, einddossier.

70 Pagina 2946, einddossier.

71 Pagina 2947, einddossier.

72 Pagina 2948, einddossier.

73 Pagina 273, einddossier.

74 Pagina 103, einddossier.

75 Pagina 108, einddossier.

76 Pagina 115, einddossier.

77 Pagina 9 en 126, financieel dossier.

78 Pagina 108, einddossier.

79 Pagina 1231, einddossier.

80 Pagina 1232, einddossier.

81 Pagina 119, einddossier.

82 Pagina 12, einddossier.

83 Pagina 31, einddossier.

84 Pagina 32, einddossier.

85 Pagina 112, einddossier.

86 Pagina 112-115, einddossier.

87 Pagina 57 en 60, einddossier.

88 Pagina 1, einddossier.

89 Pagina 2, einddossier.

90 Pagina 1142, einddossier.

91 Pagina 1144, einddossier.

92 Pagina 1145, einddossier.

93 Pagina 123, einddossier.

94 Pagina 1885, einddossier.

95 Pagina 123, einddossier.

96 Pagina 1885, einddossier.

97 Pagina 123, einddossier.

98 Pagina 1872, financieel dossier.

99 Pagina 1873, financieel dossier.

100 Pagina 1874, financieel dossier.

101 Pagina 123, einddossier.

102 Pagina 123, einddossier.

103 Pagina 123, einddossier.

104 Pagina 1142, einddossier.

105 Pagina 1145, einddossier.

106 Pagina 1146, einddossier.

107 Pagina 1142, einddossier.

108 Pagina 1146, einddossier.

109 Pagina 634, einddossier.

110 Pagina 636, einddossier.

111 Pagina 3405, einddossier.

112 Pagina 1232, einddossier.

113 Pagina 127, einddossier.

114 Pagina 128, einddossier.

115 Pagina 172-173, einddossier.

116 Pagina 112-115, einddossier.

117 Pagina 1142, einddossier.

118 Pagina 1146, einddossier.

119 Pagina 270, einddossier.

120 Pagina 129, einddossier.

121 Pagina 902, einddossier.

122 Pagina 904-905, einddossier.

123 Pagina 922, einddossier.

124 Pagina 904, einddossier.

125 Pagina 905, einddossier.

126 Pagina 1962, einddossier.

127 Pagina 923, einddossier.

128 Pagina 130, einddossier.

129 Pagina 135, einddossier.

130 Pagina 138, einddossier.

131 Pagina 924, einddossier.

132 Pagina 139, einddossier.

133 Pagina 143, einddossier.

134 Pagina 141, einddossier.

135 Pagina 151, einddossier.

136 Pagina 152, einddossier.

137 Pagina 462, einddossier.

138 Pagina 240, einddossier.

139 Pagina 2880, einddossier.

140 Pagina 2880, einddossier.

141 Pagina 1761, einddossier.

142 Pagina 157, einddossier.

143 Pagina 925, einddossier.

144 Pagina 1070, einddossier.

145 Pagina 926, einddossier.

146 Pagina 2990, einddossier.

147 Pagina 2991, einddossier.

148 Pagina 3480, einddossier.

149 Pagina 3481, einddossier.

150 Pagina 3482, einddossier.

151 Pagina 2880, einddossier.

152 Pagina 746, einddossier.

153 Pagina 747, einddossier.

154 Pagina 2993, einddossier.

155 Pagina 2986, einddossier.

156 Pagina 163, einddossier.

157 Pagina 462, einddossier.

158 Pagina 2880, einddossier.

159 Pagina 1884, einddossier.

160 Pagina 126, financieel dossier.

161 Pagina 2942, einddossier.

162 Pagina 2943, einddossier.

163 Pagina 2944, einddossier.

164 Pagina 2946, einddossier.

165 Pagina 354, einddossier.

166 Pagina 126, financieel dossier.

167 Pagina 1841, financieel dossier.

168 Pagina 126, financieel dossier.

169 Pagina 2880, einddossier.

170 Pagina 458, einddossier.

171 Pagina 440, einddossier.

172 Pagina 441, einddossier.

173 Pagina 443, einddossier.

174 Pagina 444, einddossier.

175 Pagina 2880, einddossier.

176 Pagina 508, einddossier.

177 Pagina 3255, einddossier.

178 Pagina 759, einddossier.

179 Pagina 2880, einddossier.

180 Pagina 2881, einddossier.

181 Pagina 2882, einddossier.

182 Pagina 176, einddossier.

183 Pagina 177, einddossier.

184 Pagina 178, einddossier.

185 Pagina 181, einddossier.

186 Pagina 182, einddossier.

187 Pagina 2880, einddossier.

188 Pagina 2882, einddossier.

189 Pagina 634, einddossier.

190 Pagina 635, einddossier.

191 Pagina 2880, einddossier.

192 Pagina 2883, einddossier.

193 Pagina 2880, einddossier.

194 Pagina 749, einddossier.

195 Pagina 750, einddossier.

196 Pagina 761, einddossier.

197 Pagina 214, einddossier.

198 Pagina 424, einddossier.

199 Pagina 216, einddossier.

200 Pagina 424, einddossier.

201 Pagina 462, einddossier.

202 Pagina 2880, einddossier.

203 Pagina 184, einddossier.

204 Pagina 1178, einddossier.

205 Pagina 1025, einddossier.

206 Pagina 2880, einddossier.

207 Pagina 2880, einddossier.

208 Pagina 2948, einddossier.

209 Pagina 2950, einddossier.

210 Pagina 271, einddossier.

211 Pagina 218, einddossier.

212 Pagina 459, einddossier.

213 Pagina 460, einddossier.

214 Pagina 1028, einddossier.

215 Pagina 2948, einddossier.

216 Pagina 2950, einddossier.

217 Pagina 186, einddossier.

218 Pagina 1178, einddossier.

219 Pagina 1835, einddossier.

220 Pagina 192, einddossier.

221 Pagina 196, einddossier.

222 Pagina 197-198, einddossier.

223 Pagina 199, einddossier.

224 Pagina 200, einddossier.

225 Pagina 224, einddossier.

226 Pagina 85, einddossier.

227 Pagina 2981, einddossier.

228 Pagina 2982, einddossier.

229 Pagina 909, einddossier.

230 Pagina 910, einddossier.

231 Pagina 3399, einddossier.

232 Pagina 3400, einddossier.

233 Pagina 2880, einddossier.

234 Pagina 2884, einddossier.

235 Pagina 2885, einddossier.

236 Pagina 220, einddossier.

237 Pagina 424, einddossier.

238 Pagina 462, einddossier.

239 Pagina 222, einddossier.

240 Pagina 424, einddossier.

241 Pagina 2880, einddossier.

242 Pagina 2885, einddossier.

243 Pagina 126, financieel dossier.

244 Pagina 239, einddossier.

245 Pagina 240, einddossier.

246 Pagina 240, einddossier.

247 Pagina 241, einddossier.

248 Pagina 242, einddossier.

249 Pagina 2880, einddossier.

250 Pagina 126, financieel dossier.

251 Pagina 2880, einddossier.

252 Pagina 930, einddossier.

253 Pagina 2993, einddossier.

254 Pagina 931, einddossier.

255 Pagina 1072, einddossier.

256 Pagina 1686, einddossier.

257 Pagina 529, einddossier.

258 Pagina 530, einddossier.

259 Pagina 531, einddossier.

260 Pagina 532, einddossier.

261 Pagina 533, einddossier.

262 Pagina 534, einddossier.

263 Pagina 245, einddossier.

264 Pagina 825, einddossier.

265 Pagina 255, einddossier.

266 Pagina 256, einddossier.

267 Pagina 537, einddossier.

268 Pagina 538, einddossier.

269 Pagina 539, einddossier.

270 Pagina 2880, einddossier.

271 Pagina 540, einddossier.

272 Pagina 541, einddossier.

273 Pagina 543, einddossier.

274 Pagina 545, einddossier.

275 Pagina 546, einddossier.

276 Pagina 548, einddossier.

277 Pagina 549, einddossier.

278 Pagina 2890, einddossier.

279 Pagina 85, einddossier.

280 Pagina 551, einddossier.

281 Pagina 1841, einddossier.

282 Pagina 126, financieel dossier.

283 Pagina 2880, einddossier.

284 Pagina 3050, einddossier.

285 Pagina 3051, einddossier.

286 Pagina 948, einddossier.

287 Pagina 1844, einddossier.

288 Pagina 2880, einddossier.

289 Pagina 552-553, einddossier.

290 Pagina 2880, einddossier.

291 Pagina 554, einddossier.

292 Pagina 1647, einddossier.

293 Pagina 1648, einddossier.

294 Pagina 1649, einddossier.

295 Pagina 555-556, einddossier.

296 Pagina 1650, einddossier.

297 Pagina 2880, einddossier.

298 Pagina 1651, einddossier.

299 Pagina 201, einddossier.

300 Pagina 203, einddossier.

301 Pagina 2880, einddossier.

302 Pagina 1837, einddossier.

303 Pagina 2880, einddossier.

304 Pagina 204, einddossier.

305 Pagina 206, einddossier.

306 Pagina 2880, einddossier.

307 Pagina 2880, einddossier.

308 Pagina 208, einddossier.

309 Pagina 210, einddossier.

310 Pagina 462, einddossier.

311 Pagina 211, einddossier.

312 Pagina 1178, einddossier.

313 Pagina 226-227, einddossier.

314 Pagina 1652, einddossier.

315 Pagina 557, einddossier.

316 Pagina 558, einddossier.

317 Pagina 559, einddossier.

318 Pagina 1030, einddossier.

319 Pagina 1031-1032, einddossier.

320 Pagina 1038-1039, einddossier.

321 Pagina 906, einddossier.

322 Pagina 907, einddossier.

323 Pagina 2137, einddossier.

324 Pagina 2138, einddossier.

325 Pagina 2880, einddossier.

326 Pagina 936, einddossier.

327 Pagina 1838, einddossier.

328 Pagina 2880, einddossier.

329 Pagina 1667-1671, einddossier.

330 Pagina 1672, einddossier.

331 Pagina 937, einddossier.

332 Pagina 763, einddossier.

333 Pagina 2880, einddossier.

334 Pagina 2880, einddossier.

335 Pagina 1684, einddossier.

336 Pagina 1685, einddossier.

337 Pagina 938, einddossier.

338 Pagina 2056, einddossier.

339 Pagina 1970, einddossier.

340 Pagina 1971, einddossier.

341 Pagina 1972, einddossier.

342 Pagina 1973, einddossier.

343 Pagina 338, einddossier.

344 Pagina 364, einddossier.

345 Pagina 366, einddossier.

346 Pagina 410, einddossier.

347 Pagina 2979, einddossier.

348 Pagina 2980, einddossier.

349 Pagina 574, einddossier.

350 Pagina 605, einddossier.

351 Pagina 606, einddossier.

352 Pagina 621, einddossier.

353 Pagina 623, einddossier.

354 Pagina 866, einddossier.

355 Pagina 878, einddossier.

356 Pagina 879, einddossier.

357 Pagina 795-817, einddossier.

358 Pagina 621, einddossier.

359 Pagina 625, einddossier.

360 Pagina 362, einddossier.

361 Pagina 363, einddossier.

362 Pagina 841, einddossier.

363 Pagina 842, einddossier.

364 Pagina 862, einddossier.

365 Pagina 877, einddossier.

366 Pagina 878, einddossier.

367 Pagina 879, einddossier.

368 Pagina 621, einddossier.

369 Pagina 866, einddossier.

370 Pagina 878, einddossier.

371 Pagina 879, einddossier.

372 Pagina 988.

373 Pagina 989, einddossier.

374 Pagina 2988, einddossier.

375 Pagina 2989, einddossier.

376 Pagina 2990, einddossier.

377 Pagina 621, einddossier.

378 Pagina 866, einddossier.

379 Pagina 878-879, einddossier.

380 Pagina 1708, einddossier.

381 Pagina 1709, einddossier.

382 Pagina 1710, einddossier.

383 Pagina 621, einddossier.

384 Pagina 866, einddossier.

385 Pagina 879, einddossier.

386 Pagina 1181, einddossier.

387 Pagina 1182, einddossier.

388 Pagina 1204, einddossier.

389 Pagina 1205, einddossier.

390 Pagina 1206, einddossier.

391 Pagina 1208, einddossier.

392 Pagina 1222, einddossier.

393 Pagina 1225, einddossier.

394 Pagina 621, einddossier.

395 Pagina 879, einddossier.

396 Pagina 1857, einddossier.

397 Pagina 1858, einddossier.

398 Pagina 1860, einddossier.

399 Pagina 1861, einddossier.

400 Pagina 1882, einddossier.

401 Pagina 1883, einddossier.

402 Pagina 1883-1884, einddossier.

403 Pagina 1884, einddossier.

404 Pagina 1941, einddossier.

405 Pagina 1942, einddossier.

406 Pagina 621, einddossier.

407 Pagina 866, einddossier.

408 Pagina 1121, einddossier.

409 Pagina 1122, einddossier.

410 Pagina 1976, einddossier.

411 Pagina 1978, einddossier.

412 Pagina 1979, einddossier.

413 Pagina 621, einddossier.

414 Pagina 2009-2010, einddossier.

415 Pagina 2030, einddossier.

416 Pagina 3059, einddossier.

417 Pagina 3063, einddossier.

418 Pagina 85, einddossier.

419 Pagina 3320, einddossier.

420 Pagina 2322, einddossier.

421 Pagina 2325, einddossier.

422 Pagina 2327, einddossier.