Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:4068

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
25-09-2020
Datum publicatie
25-09-2020
Zaaknummer
16/060963-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank kon op basis van de dossierstukken slechts vaststellen dat verdachte een omkleedlocatie ter beschikking had gesteld aan de medeverdachten. Niet kon worden vastgesteld dat de medeplichtigheid van verdachte was gericht op het geven van een gelegenheid tot omkleden, terwijl hij ook op de hoogte was van de bedoeling van de medeverdachten, namelijk het plegen van een overval. (zgn dubbel opzet zoals vereist bij medeplichtigheid)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/060963-20

Vonnis van de meervoudige kamer van 25 september 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [2004] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 19 juni 2020 en 11 september 2020. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door

mr. P.F. Emmelot, advocaat te Nieuwegein.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

Ook heeft de rechtbank kennisgenomen van hetgeen door de benadeelde partij [benadeelde 1] , bijgestaan door mw. [A] , medewerker Slachtofferhulp Nederland, en namens de benadeelde partij [benadeelde 2] door mw. [B] , medewerker Slachtofferhulp Nederland, naar voren is gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

(primair) op 7 maart 2020 te Maarssen samen met anderen een (gewapende) overval heeft gepleegd op de kapsalon [kapsalon] ;

(subsidiair) medeplichtig is geweest aan de voornoemde overval.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 VRIJSPRAAK

4.1

Het standpunt van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte vrij te spreken van zowel het primair als het subsidiair ten laste gelegde. Uit het dossier blijkt dat verdachte niet bij de overval aanwezig was en de officier van justitie acht ook de subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid van verdachte niet wettig en overtuigend te bewijzen, nu niet kan worden vastgesteld dat verdachte van tevoren wist dat de medeverdachten een overval zouden gaan plegen.

De raadsman heeft eveneens vrijspraak bepleit van het primair en het subsidiair ten laste gelegde.

4.2

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat verdachte ten aanzien van het primair en het subsidiair ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt daartoe dat op basis van de dossierstukken slechts kan worden vastgesteld dat verdachte een omkleedlocatie ter beschikking heeft gesteld aan de medeverdachten. Niet kan worden vastgesteld dat de medeplichtigheid van verdachte was gericht op het geven van een gelegenheid tot omkleden, terwijl hij ook op de hoogte was van de bedoeling van de medeverdachten, namelijk het plegen van een overval. Verdachte zal dan ook worden vrijgesproken.

5 Ten aanzien van de benadeelde partijen

Nu aan verdachte geen straf of maatregel is opgelegd en verdachte evenmin schuldig is verklaard zonder oplegging van straf of maatregel, zijn de benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 2] in hun vorderingen niet-ontvankelijk.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

6 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het primair en het subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Benadeelde partijen

- verklaart [benadeelde 1] en [benadeelde 2] niet-ontvankelijk in de vorderingen en bepaalt dat deze vorderingen kunnen worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van de verdachte, tot op heden begroot op nihil;

Voorlopige hechtenis

- heft op het - geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.B. Snijders Blok, voorzitter, tevens kinderrechter, mrs. H.A. Gerritse en P.M. Leijten, (kinder)rechters, in tegenwoordigheid van mr. J. Gardenier, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 25 september 2020.

Mr. Snijders Blok is buiten staat mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 7 maart 2020 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland (uit kapsalon [kapsalon] ) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een geldbedrag van in toaal ongeveer 1250 euro, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde 1] en/of voornoemde kapsalon,

heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl deze diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde F.Sarvari en/of [benadeelde 2] en/of kappers en/of klanten die in de kapsalon aanwezig waren, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of

gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door

- voornoemde kapsalon te betreden en een (groot) mes en/of een schroevendraaier en/of een metalen staaf zichtbaar bij zich te dragen en/of

- met een mes achter [benadeelde 2] aan te rennen en/of

- een metaalachtig voorwerp te richten op een persoon in de kapsalon en/of

- ( daarbij) te zeggen "geld geld geld, we hebben messen, we hebben wapens" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( daarbij) te blijven schreeuwen dat ze geld wilden hebben en/of

- voornoemd geldbedrag van de balie te pakken;

en/of

hij op of omstreeks 7 maart 2020 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde 1] en/of kapsalon [kapsalon] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van in totaal ongeveer 1250 euro, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [benadeelde 1] en/of voornoemde kapsalon toebehoorde, door

- voornoemde kapsalon te betreden en een (groot) mes en/of een schroevendraaier en/of een metalen staaf zichtbaar bij zich te dragen en/of

- met een mes achter [benadeelde 2] aan te rennen en/of

- een metaalachtig voorwerp te richten op een persoon in de kapsalon en/of

- ( daarbij) te zeggen "geld geld geld, we hebben messen, we hebben wapens" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( daarbij) te blijven schreeuwen dat ze geld wilden hebben en/of

- die [benadeelde 2] te bewegen tot afgifte van geld;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] op of omstreeks 7 maart 2020 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland (uit kapsalon [kapsalon] )tezamen en in vereniging met elkaar of met een of meer anderen,

althans alleen, een geldbedrag van ongeveer 1250 euro, in elk geval enig goed, dat

geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] , te weten aan [benadeelde 1] en/of kapsalon [kapsalon] , heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen voornoemde [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of kappers en/of klanten die in de kapsalon aanwezig waren, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of

gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of andere deelnemers aan dat misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren door

- voornoemde kapsalon te betreden en een (groot) mes en/of een schroevendraaier en/of een metalen staaf zichtbaar bij zich te dragen en/of

- met een mes achter [benadeelde 2] aan te rennen en/of

- een metaalachtig voorwerp te richten op een persoon in de kapsalon en/of

- ( daarbij) te zeggen "geld geld geld, we hebben messen, we hebben wapens" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( daarbij) te blijven schreeuwen dat ze geld wilden hebben en/of

- voornoemd geldbedrag van de balie te pakken

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 7 maart 2020 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door een schuur ter

beschikking te stellen

- waar de verdachten zich voorafgaand aan de overval hebben

omgekleed en/of

- waar de verdachten kleding en/of buit konden achterlaten;

en/of

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] op of omstreeks 7 maart 2020 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland tezamen en in vereniging met elkaar of met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[benadeelde 1] en/of kapsalon [kapsalon] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van in totaal ongeveer 1250 euro, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan deze [benadeelde 1] en/of voornoemde kapsalon toebehoorde, door

- voornoemde kapsalon te betreden en een (groot) mes en/of een schroevendraaier en/of een metalen staaf zichtbaar bij zich te dragen en/of

- met een mes achter [benadeelde 2] aan te rennen en/of

- een metaalachtig voorwerp te richten op een persoon in de kapsalon en/of

- ( daarbij) te zeggen "geld geld geld, we hebben messen, we hebben wapens" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( daarbij) te blijven schreeuwen dat ze geld wilden hebben en/of

- die [benadeelde 2] te bewegen tot afgifte van geld

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 7 maart 2020 te Maarssen opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft door een schuur ter beschikking te stellen

- waar de verdachten zich voorafgaand aan aan de overval hebben omgekleed en/of

- waar de verdachten kleding en/of buit konden achterlaten.