Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:3942

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-09-2020
Datum publicatie
18-09-2020
Zaaknummer
16/659846-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inhoudsindicatie volgt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/659846-15 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 18 september 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1961] te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] , [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 4 september 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. M. Kamper en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw, mr. N.C.E.C. Luns, advocaat te Almere, alsmede de advocaat van de benadeelde partij, mr. P. van der Geest, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

primair: op 29 november 2015 te Zeewolde met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [aangeefster] (geboren [1999] ), van wie hij, verdachte, wist dat die [aangeefster] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [aangeefster] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangeefster] ;

subsidiair ten laste gelegd als een poging daartoe;

meer subsidiair ten laste gelegd als het plegen van ontuchtige handelingen.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 VRIJSPRAAK

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het primair ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen en heeft gevorderd:

- dat aan verdachte een taakstraf wordt opgelegd ter hoogte van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 1 jaar.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft overeenkomstig een aan de rechtbank overgelegde pleitnota gemotiveerd bepleit dat verdachte integraal dient te worden vrijgesproken van het aan hem ten laste gelegde.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De afgelegde verklaringen

Het verwijt dat verdachte wordt gemaakt, is gebaseerd op de belastende verklaring van getuige [getuige] , de toenmalige partner van verdachte en tante van aangeefster. Zij is die bewuste nacht de slaapkamer van aangeefster binnengegaan en heeft verklaard dat zij verdachte naakt op aangeefster heeft zien liggen, terwijl hij seksuele bewegingen maakte. Aangeefster heeft echter geen concrete herinneringen meer aan die bewuste nacht. Zij lag te slapen. Zij weet nog wel dat zij die nacht wakker werd toen haar tante haar slaapkamer binnenkwam. Op dat moment zag zij verdachte in een ochtendjas in een hoek van de slaapkamer staan. Haar tante heeft haar de volgende ochtend verteld dat verdachte haar heeft geprobeerd te misbruiken. Verdachte heeft verklaard dat hij die bewuste avond in de slaapkamer van aangeefster is geweest, terwijl hij een badjas droeg. Toen hij de deken van aangeefster goed wilde leggen is hij uitgegleden en met een knie op het bed van aangeefster terecht gekomen. Verdachte ontkent gemeenschap te hebben gehad met aangeefster.

Op basis van het voorgaande stelt de rechtbank vast dat verdachte die bewuste nacht in de slaapkamer van aangeefster was en op een gegeven moment op het bed van aangeefster terecht is gekomen.

Forensisch onderzoek

Het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) heeft onderzoek naar biologische sporen en DNA-onderzoek verricht. In de milde lysisfractie (fractie van overige cellen, niet zijnde sperma(-vloeistof)) van bemonstering ZAAC6180NL#03 (‘diep vaginaal’) is een aanwijzing verkregen voor een relatief geringe hoeveelheid Y-chromosomaal DNA. Van het mannelijke DNA in de milde lysisfractie is een onvolledig Y-chromosomaal DNA-profiel verkregen. Het Y-chromosomale DNA-profiel van de verdachte matcht met dit Y-chromosomale DNA-profiel. Dat betekent dat verdachte donor kan zijn van het mannelijk celmateriaal in deze bemonstering. Hoe zeldzamer het matchende Y-chromosomale DNA-profiel is, des te groter is de bewijskracht van de match. Het Y-chromosomale DNA-profiel van het DNA in voornoemde bemonstering is vergeleken met de Y-chromosomale DNA-profielen in de YHRD Database. Op het moment van onderzoek waren in deze databank ruim 100.000

Y-chromosomale DNA-profielen aanwezig die voor dezelfde combinatie van

Y-chromosomale DNA-kenmerken zijn getypeerd als het Y-chromosomale DNA-profiel van voornoemde bemonstering. Deze database bevat Y-chromosomale DNA-profielen van mannen uit verschillende en over de gehele wereld verspreide bevolkingsgroepen.

De resultaten van voornoemd onderzoek roepen vragen op. Echter, deze resultaten bevatten ook meerdere nuanceringen. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze resultaten daarom op zichzelf beschouwd niet tot de bewijsconclusie leiden dat deze de verklaring van getuige [getuige] ondersteunen.

Het NFI heeft ook onderzoek verricht aan de legging van aangeefster respectievelijk de badjas van verdachte. Hierop zijn DNA-sporen aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met verdachte respectievelijk aangeefster. Ook deze resultaten roepen vragen op. Het aantreffen van DNA-sporen op de onderzochte kledingstukken past echter ook in het door verdachte geschetste scenario, namelijk dat deze sporen op een andere wijze en op een ander moment kunnen zijn overgebracht op die kledingstukken. Ook de resultaten van dit onderzoek kunnen naar het oordeel van de rechtbank daarom op zichzelf beschouwd de verklaring van de getuige [getuige] niet ondersteunen.

Als voornoemde resultaten van het NFI onderzoek in onderlinge samenhang worden beschouwd, worden de vragen die deze resultaten oproepen prangender. Echter, dan nog kan dit naar het oordeel van de rechtbank niet tot de bewijsconclusie leiden dat verdachte gemeenschap heeft gehad met aangeefster dan wel andere ontuchtige handelingen met aangeefster heeft gepleegd.

Conclusie

Verdachte ontkent het aan hem verweten feit. Aangeefster heeft geen concrete herinneringen meer aan die nacht. De resultaten van forensisch onderzoek roepen vragen op, maar kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet dienen als steunbewijs voor de verklaring van getuige [getuige] . Dan blijft over de verklaring van getuige [getuige] . Die verklaring is onvoldoende voor een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten, in welke variant dan ook.

De rechtbank acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair, subsidiair dan wel meer subsidiair ten laste gelegde heeft begaan. De rechtbank zal verdachte dan ook integraal vrijspreken.

5 BENADEELDE PARTIJ

[aangeefster] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 10.000,- aan immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte ten laste gelegde feit.

5.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

5.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft primair verzocht de vordering af te wijzen dan wel niet-ontvankelijk te verklaren vanwege de door haar bepleite vrijspraak.

5.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu verdachte integraal van het ten laste gelegde zal worden vrijgesproken.

6 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Voorlopige hechtenis

- heft op het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis;

Benadeelde partij

- verklaart de benadeelde partij [aangeefster] niet-ontvankelijk in de vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.K. Oosterling-van der Maarel, voorzitter,

mrs. A.W.M. van Hoof en S. Rosendahl, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.J. Laanstra, griffier,

en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 september 2020.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

Primair

hij op of omstreeks 29 november 2015 te Zeewolde, althans in het arrondissement Midden-Nederland, meermalen, althans eenmaal, met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [aangeefster] (geboren [1999] ), van wie hij, verdachte, wist dat die [aangeefster] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn/haar geestvermogens leed dat die [aangeefster] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden,

een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangeefster] ,

hebbende/zijnde verdachte meermalen, althans eenmaal,

- de (onder)kleding en/of het ondergoed van die [aangeefster] verschoven en/of naar beneden getrokken en/of

- ( vervolgens) (naakt) op die (bij haar onderlichaam ontblote) [aangeefster] gaan liggen, terwijl hij wist dat die [aangeefster] lag te slapen en/of onder invloed van alcohol verkeerde en/of

- ( vervolgens) erg actief (boven) op die [aangeefster] bewogen en/of

- ( daarbij) die [aangeefster] vastgepakt en/of vastgehouden en/of naar zich toe en/of tegen zich aan getrokken en/of

- de onbedekte vagina van die [aangeefster] betast/gestreeld, althans aangeraakt en/of

- zijn, verdachtes, penis tussen en/of in en/of tegen de billen en/of anus en/of vagina van die [aangeefster] gebracht en/of geduwd

Subsidiair

hij op of omstreeks 29 november 2015 te Zeewolde, althans in het arrondissement Midden-Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om meermalen, althans eenmaal, met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde [aangeefster] (geboren [1999] ), van wie hij, verdachte, wist dat die [aangeefster] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn/haar geestvermogens leed dat die [aangeefster] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of

kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handeling(en) te plegen, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit liet seksueel binnendringen van liet lichaam van die [aangeefster] ,

immers is verdachte (naakt) op die (bij haar onderlichaam onblote) [aangeefster] gaan liggen en/of heeft hij haar broek/legging naar onder geschoven,

terwijl hij wist dat die [aangeefster] lag te slapen en/of onder invloed van alcohol verkeerde en/of heeft verdachte (vervolgens) erg actief (boven)op die [aangeefster] bewogen en/of (vervolgens/daarbij) geprobeerd zijn penis in/tegen de vagina van die [aangeefster] te duwen/stoten,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Meer subsidiair:

hij op of omstreeks 29 november 2015 te Zeewolde, althans in het arrondissement Midden-

Nederland, ontucht heeft gepleegd met zijn een aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [aangeefster] , geboren op [1999] , bestaande die ontucht hierin dat hij meermalen, althans eenmaal,

- de (onder)kleding en/of het ondergoed van die [aangeefster] heeft verschoven en/of naar beneden getrokken en/of

- ( vervolgens) (naakt) op die (bij haar onderlichaam ontblote) [aangeefster] is gaan liggen, terwijl hij wist dat die [aangeefster] lag te slapen en/of onder invloed van alcohol verkeerde en/of

- ( vervolgens) erg actief (boven) op die [aangeefster] bewogen en/of

- ( daarbij) die [aangeefster] heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of naar zich toe en/of tegen zich aan getrokken en/of

- de onbedekte vagina van die [aangeefster] heeft betast/gestreeld, althans aangeraakt en/of

- zijn, verdachtes, penis tussen en/of in en/of tegen de billen en/of anus en/of vagina van die [aangeefster] heeft gebracht en/of geduwd.