Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:2733

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
15-07-2020
Datum publicatie
15-07-2020
Zaaknummer
16/659408-18 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Het gedurende een periode van vier jaar in bezit hebben van kinderporno en het maken van een gewoonte daarvan en het in bezit hebben van dierenporno.

Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, waarvan 179 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uren. De rechtbank heeft rekening gehouden met artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht en met een overschrijding van de redelijke termijn van berechting als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/659408-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 15 juli 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1971] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [woonplaats] ,

hierna: verdachte.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 1 juli 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. T. Tanghe en van hetgeen verdachte en mr. W.R. Jonk, advocaat te Almere, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1

in de periode van 8 oktober 2015 tot en met 24 april 2018 in Lelystad (gegevensdragers met) kinderporno heeft verworven en/of verspreid en/of in bezit heeft gehad en van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2

in de periode van 1 juli 2013 tot en met 24 april 2018 in Lelystad (gegevensdragers met) dierenporno, heeft verspreid en/of vervaardigd en of in bezit heeft gehad.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft een partiële vrijspraak bepleit voor zover dit ziet op een gedeelte van de ten laste gelegde periode. De raadsman heeft ter terechtzitting benadrukt dat verdachte de kinder- en dierenporno niet bewust heeft gedownload, maar dat dit moet worden gezien als bijvangst van zijn downloadverslaving. De raadsman refereert zich voor de bewezenverklaring van het opzet aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen

Indien hoger beroep wordt ingesteld zullen de bewijsmiddelen worden uitgewerkt en opgenomen in een bijlage die aan dit vonnis zal worden gehecht.

Bewijsoverwegingen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte binnen de ten laste gelegde periode op meerdere gegevensdragers kinderporno en dierenporno in bezit heeft gehad. De rechtbank vindt ook bewezen dat verdachte dit bewust (opzettelijk) heeft gedaan. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij gedurende een langere periode voorafgaand aan zijn aanhouding obsessief porno heeft gedownload en dat hij daarbij ook ‘rommel’ binnenhaalde. De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij met deze ‘rommel’ kinder- en dierenporno bedoelde. Daarnaast blijkt uit een chatgesprek dat zich in het dossier bevindt dat verdachte zich bewust is geweest van het feit dat hij kinderpornografische afbeeldingen in bezit had. Uit dat chatgesprek blijkt immers dat hij zijn (chat-)gesprekspartner actief kinderporno aanbiedt en tijdens dat gesprek ook beelden – waarop kinderporno te zien is – laat zien

.

De rechtbank acht eveneens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het onder 1 bewezen verklaarde voorhanden hebben van kinderporno. Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte gedurende een langere periode kinderporno heeft gedownload en als gevolg daarvan over vele honderden afbeeldingen beschikte.

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat verdachte van de overige onder 1 en 2 ten laste gelegde handelingen verspreiden en vervaardigen dient te worden vrijgesproken. Ook zal de rechtbank verdachte ten aanzien van feit 1 en 2 vrijspreken van een deel van de ten laste gelegde periode. De politie is op 31 oktober 2017 binnengetreden in de woning van verdachte en heeft op die datum de gegevensdragers in beslag genomen. Niet kan worden bewezen dat verdachte na deze datum nog kinder- en/of dierenporno in bezit heeft gehad.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

in de periode van 08 oktober 2015 tot en met 31 oktober 2017 in de gemeente Lelystad, telkens gegevensdragers, te weten een computer PC en een externe hard schijf (merk Western Digital) bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis en/of een vinger(s) en/of een voorwerp en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

FileName: [filename] jpg (blz. 98)

FileName: [filename] jpg (blz. 100)

en/of

het met een penis en/of een vinger en/of een voorwerp en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

FileName: [filename] .jpg (blz. 96)

FileName: [filename] .jpg (blz. 97)

FileName: [filename] jpg (blz. 97)

FileName: [filename] .jpg (blz. 98)

FileName: [filename] .jpg (blz.99)

FileName: [filename] jpg (blz. 102)

en/of

het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of het met de/een vinger en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

FileName: [filename] .jpg (blz 96)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de w1Jze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

FileName: [filename] .jpg (blz. 97)

FileName: [filename] .jpg (blz. 98)

FileName: [filename] jpg (blz. 99)

FileName: [filename] .jpg (blz. 99)

FileName: [filename] JPG (blz. 100)

FileName: [filename] .jpg (blz. 100)

FileName: [filename] .jpg (blz. 103)

FileName: [filename] (blz. 104)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (eventueel aanvullen met: waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

FileName: [filename] .jpg (blz. 101)

FileName: [filename] .jpg (blz. 102)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2017 in de gemeente Lelystad, telkens

gegevensdragers (een computer en twee hard discs (western Digital) bevattende afbeeldingen en films, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit

- het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van een volwassen persoon en/of (foto 16, 5,8,10,14,20,15 aanvullend proces-verbaal)

- het door een dier likken van het geslachtsdeel en/of de billen/anus en/of de borsten van een volwassen persoon en/of (foto 9, 10, 11, 13, 17, 3, 6, 19 aanvullend proces-verbaal

- het door een volwassen persoon likken/in de mond nemen van het geslachtsdeel en/of de billen/anus van een dier (foto 4, 18 aanvullend proces-verbaal)

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

1

een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, aanbieden en/of in bezit hebben en/of zich met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

2

een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van 6 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met oplegging van de (bijzondere) voorwaarden, zoals door Reclassering Nederland is geadviseerd.

- een taakstraf van 200 uren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht bij de strafoplegging rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en de schending van de redelijke termijn. De raadsman heeft bepleit om niet over te gaan tot oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de door de officier van justitie geëiste taakstraf te matigen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno en daar een gewoonte van maken. Bij het vervaardigen van kinderpornografisch materiaal worden kinderen seksueel misbruikt. Dergelijk misbruik heeft in het algemeen zeer nadelige en langdurige psychische, emotionele en lichamelijke gevolgen voor de betrokken kinderen. Daarnaast kunnen zij hierdoor ernstig worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Met zijn handelen heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden en het bevorderen van deze verwerpelijke praktijken en is hij indirect betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het misbruik van jonge kinderen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het bezit van dierenporno. De wetgever heeft de strafbaarstelling van het bezit van dierenporno in het leven geroepen ter bescherming van de goede zeden en integriteit van het dier. Deze norm heeft verdachte met het bezit hiervan geschonden. Door het bezit van dergelijk materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden.

Persoon van verdachte

De rechtbank houdt rekening met het rapport van Reclassering Nederland van 15 juni 2020 dat over verdachte is opgemaakt. Daaruit volgt dat verdachte goed functioneert en zijn zaken op orde heeft. Hij is getrouwd, beschikt over huisvesting, dagbesteding en een inkomen en er is geen sprake van middelengebruik. De verdachte heeft in vrijwillig kader hulp gezocht en staat sindsdien onder behandeling van een psycholoog. De reclassering adviseert aan verdachte een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf op te leggen met vaststelling van bijzondere voorwaarden, te weten een meldplicht bij de reclassering, het volgen van een ambulante behandeling en het vermijden van (seksueel getint) gedrag gericht op minderjarigen en gedrag dat gericht is op een digitale omgeving waar kinderpornografisch kan worden verkregen en het meewerken aan controles daarop.

De rechtbank houdt voorts rekening met een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie van 16 juni 2020, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld.

Straf

De rechtbank houdt als uitgangspunt bij de strafoplegging onder meer rekening met de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Wanneer sprake is van een gewoonte maken van het bezit van kinderporno geldt als uitgangspunt dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden wordt opgelegd. De rechtbank ziet in de persoon van de verdachte echter aanleiding om van dit uitgangspunt af te wijken en niet over te gaan tot oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarbij let de rechtbank mede op de omstandigheid dat verdachte verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen en grotendeels openheid van zaken heeft gegeven. Ook heeft verdachte uit eigen beweging hulp gezocht en is hij al enige tijd onder behandeling van een psycholoog. Hieruit blijkt dat verdachte bereid is tot gedragsverandering en inzicht toont in de ernst en strafwaardigheid van zijn handelen.

Tenslotte houdt de rechtbank er rekening mee dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6 EVRM, is geschonden. Blijkens vaste jurisprudentie bedraagt de redelijke termijn van berechting een periode van 24 maanden. Deze termijn is aangevangen op 31 oktober 2017. Op die datum heeft in de woning van verdachte een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden, aan welke handeling verdachte in redelijkheid de verwachting heeft kunnen ontlenen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijke vervolging tegen hem zou instellen. De termijn eindigt met het wijzen van dit vonnis op 15 juli 2020. Dit betekent dat de redelijke termijn met bijna 9 maanden is geschonden.

Alles overziende leidt dit ertoe dat, hoewel de rechtbank de oplegging van uitsluitend een voorwaardelijke gevangenisstraf met de maximale duur van een taakstraf als passende straf ziet, de rechtbank zich gelet op het bepaalde in artikel 22b, derde lid, Sr gehouden acht daarnaast nog een minimale onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Het voorgaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, waarvan 179 dagen voorwaardelijk in combinatie met een taakstraf passend en geboden is.

Aan deze voorwaardelijke straf zal de rechtbank, ten behoeve van het verder terugdringen van de kans op recidive, de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden opleggen.

Daarnaast acht de rechtbank oplegging van een taakstraf voor de (maximale) duur van 240 uren op zijn plaats.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

(On)voorwaardelijke gevangenisstraf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf 180 dagen;

- bepaalt dat de gevangenisstraf voor de duur van 179 dagen niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en/of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;

- als voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

* zich binnen drie werkdagen na het onherroepelijk worden van het vonnis meldt bij Reclassering Nederland op het volgende adres De Meent 4, 8224 BR te Lelystad en zich blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

* zich laat behandelen door F.C. Hogeboom (klinisch psycholoog ) of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. De behandeling is reeds gestart en duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt;

* zich op welke wijze dan ook zal onthouden van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch en of dierenpornografisch materiaal kan worden verkregen terwijl het daarop uitgeoefende toezicht mede kan bestaan uit controles van zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd. Verdachte werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. Verdachte is tijdens de gesprekken met de reclassering open over hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen;

- waarbij de reclassering opdracht wordt gegeven als bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

Maximale taakstraf

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 240 uren;

- beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 120 dagen hechtenis;

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Crouwel, voorzitter, mrs. A.M.M.E. Doekes - Beijnes en A. Leschot, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L. Antonides, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 juli 2020.

De voorzitter en de griffier zijn buiten staat dit vonnis te onderteken.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 08 oktober 2015 tot en met 24 april 2018 in de gemeente Lelystad, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal (telkens) afbeeldingen te weten foto's en/of films/video's - en/of gegevensdragers, te weten een computer PC en/of een externe hard schijf (merk Western Digital) bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verworven, in bezit heeft gehad en/of verpreid en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis en/of een vinger(s) en/of een voorwerp en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

FileName: [filename] jpg (blz. 98)

FileName: [filename] jpg (blz. 100)

en/of

het met een penis en/of een vinger en/of een voorwerp en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (naam/nummer van in toonmap opgenomen foto/film/video noemen, met verwijzing naar vindplaats in dossier)

FileName: [filename] .jpg (blz. 96)

FileName: [filename] .jpg (blz. 97)

FileName: [filename] jpg (blz. 97)

FileName: [filename] .jpg (blz. 98)

FileName: [filename] .jpg (blz.99)

FileName: [filename] jpg (blz. 102)

en/of

het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of het met de/een vinger en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

FileName: [filename] .jpg (blz 96)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp, en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de w1Jze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

FileName: [filename] .jpg (blz. 97)

FileName: [filename] .jpg (blz. 98)

FileName: [filename] jpg (blz. 99)

FileName: [filename] .jpg (blz. 99)

FileName: [filename] JPG (blz. 100)

FileName: [filename] .jpg (blz. 100)

FileName: [filename] .jpg (blz. 103)

FileName: [filename] (blz. 104)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (eventueel aanvullen met: waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

FileName: [filename] .jpg (blz. 101)

FileName: [filename] .jpg (blz. 102)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op een of meer tijdstippen of omstreeks de periode van 1 juli 2013 tot en met 24 april 2018 in den gemeente Lelystad, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens)

(een) afbeelding(en) foto's en/of Video's) en/of gegevensdrager(s) (te een comptuer en/of twee hard discs (western Digital) bevattende (een) afbeelding(en)en/of (een) film(s), in bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of heeft vervaardigd, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit

- het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van een volwassen persoon en/of (foto 16, 5,8,10,14,20,15 aanvullend proces-verbaal)

- het door een dier likken van het geslachtsdeel en/of de billen/anus en/of de borsten van een volwassen persoon en/of (foto 9, 10, 11, 13, 17, 3, 6, 19 aanvulend proces-verbaal

- het door een volwassen persoon likken/in de mond nemen van het geslachtsdeel en/of de billen/anus van een dier (foto 4, 18 aanvullend proces-verbaal)

(art 254a lid 1 Wetboek van Strafrecht)