Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:2298

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
22-06-2020
Datum publicatie
22-06-2020
Zaaknummer
16/155741-19 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 25-jarige man uit Woerden een taakstraf van 150 uur én een voorwaardelijke celstraf van 1 maand opgelegd. De man stal op verschillende dagen in november 2018 Toto-loten met een waarde van bijna veertienduizend euro. Dit deed hij bij een benzinepomp in Woerden.

De verdachte was een vaste klant bij de benzinepomp. Als medewerkers druk waren met andere werkzaamheden óf even buiten gingen roken, draaide de verdachte Toto-loten van een behoorlijke waarde uit, zonder af te rekenen. Om zichzelf niet verdacht te maken, rekende hij wel een lot van een paar euro of iets anders kleins af. De rechtbank oordeelt dat de verdachte op deze manier zeer geraffineerd te werk ging.

Eind november 2018 krijgt de politie een melding binnen van fraude met Toto-loten bij een benzinepomp in Woerden. Omdat de beveiligingscamera’s van de pomp geen zicht hebben op de Toto-terminal worden extra camera’s opgehangen die dat wel hebben. De beelden worden op 29 november live uitgekeken. Er is dan te zien hoe een klant acht Toto-formulieren uitdraait op het moment dat de caissière naar buiten is om te roken. De loten worden niet betaald. Als de verdachte later geconfronteerd wordt met de beelden, verklaart hij dat hij de man op de beelden is. Hij ontkent dat hij de loten heeft gestolen. Volgens hem wisten de medewerkers dat hij speelde en moet er iets fout zijn gegaan met het systeem. Ook vroegen de medewerkers niet of hij de loten wilde betalen. Zo verklaarde de verdachte.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte in november 2018 Toto-loten gestolen met een totale waarde van ruim twintigduizend euro. Maar de rechtbank oordeelt dat niet bewezen kan worden dat de verdachte in zijn eentje verantwoordelijk is geweest voor dit bedrag. In het dossier zitten aanwijzingen dat ook door ander klanten Toto-formulieren zijn uitgedraaid die niet betaald zijn. Omdat de verdachte iedere keer een vaste werkwijze hanteerde, zoals het uitdraaien van loten met een hoge waarde, maar slechts een klein bedrag betaalde, is volgens de rechtbank bewezen dat hij enkel verantwoordelijk is voor de diefstal van die loten. Dit komt neer op een bedrag van bijna veertienduizend euro. Dat moet de man terugbetalen. De officier van justitie had een taakstraf van 200 uur geëist. Maar de rechtbank vindt dat alleen een taakstraf onvoldoende recht doet aan de ernst van het gepleegde feit. De rechtbank legt de verdachte daarom naast een taakstraf van 150 uur, óók een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand op, met een proeftijd van twee jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/155741-19 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 22 juni 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1994] te [geboorteplaats] (Afghanistan),

wonende aan de [adres] , [woonplaats] ,

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 8 juni 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officier van justitie mr. R.E. Craenen, van hetgeen verdachte en mr. A. Boumanjal, advocaat te Utrecht hebben aangevoerd, alsmede van hetgeen namens de benadeelde partij [benadeelde] B.V. naar voren is gebracht.

De benadeelde partij is ter terechtzitting vertegenwoordigd door [aangever 1] en

[aangever 2] .

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 1 november 2018 tot en met 30 november 2018 te Woerden, Toto-loten (ter waarde van 20.636 euro) heeft gestolen.

Subsidiair is bovenstaande gedraging ten laste gelegd als verduistering.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 november 2018 tot 29 november 2018 Toto-loten ter waarde van 20.036 euro heeft gestolen en voert daartoe het volgende aan:

Op 29 november 2018 is in verband met het vermoeden van diefstal van Toto-loten een camera geplaatst die gericht is op de Toto-terminal in het filiaal in [vestigingsplaats] . Op deze beelden is te zien dat door verdachte acht loten ter waarde van 250 euro per stuk worden uitgedraaid en niet worden afgerekend. De diefstal van deze loten kan wettig en overtuigend worden bewezen.

Vervolgens is aan de hand van het journaaloverzicht uitgezocht hoeveel loten er in de maand november niet zijn afgerekend en of verdachte op die momenten in de winkel aanwezig was. Op diverse data is te zien dat verdachte aanwezig was en kort na het uitdraaien van loten een klein lot door hem wordt afgerekend. Door de link in de tijd kunnen ook de diefstallen op deze data wettig en overtuigend bewezen worden verklaard.

Te zien is dat sprake is van een bepaalde modus operandi. Verdachte draait Toto-loten uit voor een groot bedrag zonder deze te betalen. Vervolgens koopt hij een klein lot en dit betaalt hij wel. Dan zijn er nog een aantal data waarop verdachte in de winkel aanwezig is en hij uit de richting van de terminal komt. Op basis van ketenbewijs kunnen de gevallen waarin de genoemde modus operandi niet exact kan worden vastgesteld ook wettig en overtuigend worden bewezen. Van belang is dat er geen omstandigheden zijn gebleken of naar voren gebracht die maken dat deze redenering niet opgaat.

Voor de diefstal van Toto-loten ter waarde van 600 euro op 9 november 2018 is onvoldoende bewijs, zodat verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. Daartoe is aangevoerd dat niet vastgesteld kan worden of überhaupt sprake is van diefstal. Er is steeds maar over een korte periode rondom het tijdstip van uitdraaien van de loten bekeken of een betaling is gedaan, terwijl de betaling ook na een langere tijd zou kunnen zijn verricht.

Los daarvan is niet is onderzocht of er sprake is van een storing in het systeem, terwijl getuige [getuige 1] in zijn verhoor expliciet verklaart dat er in het verleden vaker dingen niet klopten. Ook hierdoor kan niet worden vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van diefstal. Als de rechtbank dit verweer niet volgt verzoekt de raadsman om het onderzoek te heropenen, zodat nader kan worden onderzocht of de Toto-terminal goed werkte.

Subsidiair stelt de raadsman zich op het standpunt dat alleen de diefstal van de Toto-loten op 29 november 2018 wettig en overtuigend kan worden bewezen en meer subsidiair kan alleen de diefstal van Toto-loten waar sprake is van dezelfde modus operandi worden bewezen. Het gaat dan uitsluitend om die gevallen waarin kort na het uitdraaien van een of meerdere grotere loten een klein lot is uitgedraaid dat door de verdachte is afgerekend.

Het is niet mogelijk om door middel van schakelbewijs ook de andere diefstallen aan verdachte toe te rekenen. Er zijn op sommige momenten ook andere klanten in de winkel en evident is dat er meerdere personen zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal van Toto-loten. Zo zijn op, onder meer, 16 november 2018 meerdere loten uitgedraaid die kennelijk niet zijn betaald, terwijl verdachte toen niet in de winkel aanwezig was. Door medewerkers is verklaard dat ook nog ene Said zijn Toto-loten niet afrekent.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Inleiding

In de shop van [bedrijf] N.V. (hierna: [bedrijf] ) aan de [adres] te [vestigingsplaats] staat een Toto-terminal. Op deze Toto-terminal kunnen klanten bij Toto een weddenschap plaatsen op sportwedstrijden. Zij gokken welke uitslag de wedstrijd zal hebben en kunnen zelf bepalen hoe hoog hun inzet is. Het formulier kan in de winkel worden ingevuld of worden aangemaakt op de smartphone. De klant moet dit formulier laten scannen door een medewerker van de [bedrijf] shop, waarna een nieuw formulier/geel papiertje wordt uitgedraaid bij de Toto-terminal met de ingelegde waarde. Het uitgedraaide formulier moet daarna worden afgerekend bij de kassa.

Op 29 november 2018 wordt bij de politie melding gedaan van fraude met Toto-loten bij de [bedrijf] . [bedrijf] heeft een vordering gekregen van de Nederlandse Loterij, omdat niet alle inkomsten van de verkochte Toto-loten zijn overgemaakt aan Lotto. [bedrijf] heeft geconstateerd dat sinds september 2018 een verschil is te zien tussen de bedragen die zijn aangeslagen op de [bedrijf] -kassa en de ingevoerde bedragen op de Toto-terminal, van ongeveer 25.000 euro.

Door [bedrijf] is een recherchebureau ingeschakeld. Het camerasysteem van de [bedrijf] shop heeft geen zicht op de Toto-Terminal en daarom zijn in de nacht van 28 november op 29 november 2018 camera’s opgehangen met zicht op de Toto-terminal. De beelden worden op 29 november 2018 live uitgekeken. Op de beelden is te zien dat door een klant acht Toto-formulieren worden uitgedraaid op het moment dat de kassière naar buiten is om te roken. Daartoe scant de klant acht keer zijn telefoon en drukt hij op het touchscreen van de Toto-terminal waarna hij steeds een geel papiertje ontvangt. Als de kassière richting de ingang van de winkel loopt, draait de klant het scherm terug in de oude positie.

Vast staat – en dat staat wat de verdediging betreft ook niet ter discussie – dat verdachte de klant is die op 29 november 2018 de acht Toto-loten heeft uitgedraaid.1

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij op meerdere dagen in de maand november 2018 Toto-loten heeft gestolen met een totale waarde van 20.636 euro. Dit bedrag is de uitkomst van een optelsom van bedragen opgenomen in de tabel op pagina 647 t/m 649 van het dossier. De rechtbank begrijpt de tenlastelegging aldus, dat verdachte wordt verweten op de momenten genoemd in voornoemde tabel loten voor de daar vermelde waarde te hebben gestolen dan wel te hebben verduisterd.

Voorwaardelijk verzoek

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat in het dossier een stuk had moeten zitten aan de hand waarvan kon worden vastgesteld dat de Toto-terminal naar behoren werkte (en geen sprake was van een storing). De raadsman heeft verzocht om, in het geval dat verdachte niet integraal wordt vrijgesproken, de zaak te heropenen en nader onderzoek te laten doen naar de betreffende Toto-terminal, zodat kan worden uitgezocht of het systeem goed werkte en er geen storingen bekend waren in de ten laste gelegde periode. Zoals uit het navolgende zal blijken, komt de rechtbank niet tot een integrale vrijspraak van verdachte en derhalve zal zij oordelen over het voorwaardelijk verzoek.

De rechtbank vindt het gevraagde onderzoek niet noodzakelijk voor de beantwoording van de vragen van 348 en 350 van het Wetboek van Strafrecht en wijst het verzoek daarom af. De rechtbank heeft in de stukken die zich in het dossier bevinden en het uitgebreide onderzoek dat heeft plaatsgevonden geen aanknopingspunten gevonden waaruit kan worden afgeleid dat de Toto-terminal niet goed zou werken. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding van de Nederlandse Loterij, die later nog aanvullende gegevens heeft verstrekt. Uit de contacten met de Nederlandse Loterij blijkt niet van (relevante) storingen in de betrokken periode. De rechtbank ziet ook geen aanknopingspunten voor nader onderzoek in de – door de raadsman aangehaalde – verklaring van getuige [getuige 1] over mogelijke storingen.

Beoordeling

29 november 2018

Volgens het overzicht waarop de terminalverkoop van 29 november 2018 is opgenomen hadden de acht loten die die dag door verdachte zijn uitgedraaid een waarde van 250 euro per stuk. Uit de beelden, in combinatie met het journaaloverzicht en de verklaring van verdachte ter terechtzitting dat hij op 29 november niet acht loten van 250 euro heeft afgerekend2, leidt de rechtbank af dat de acht loten niet bij de kassa zijn gescand, noch zijn betaald. De rechtbank heeft geen enkele aanwijzing om te veronderstellen dat, zoals door de verdediging is aangedragen, de terminal niet zou functioneren en de acht loten niet een inleg van 250 euro per stuk, maar een beduidend lagere aanschafwaarde kenden, die wel zou zijn voldaan. De rechtbank acht de diefstal door verdachte van deze loten dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Loten op overige data in november 2018

Modus operandi

De rechtbank heeft in het dossier aanwijzingen gevonden dat bij de [bedrijf] in de ten laste gelegde periode ook door andere klanten Toto-formulieren zijn uitgedraaid die niet ter betaling zijn aangeboden bij de kassa.

Op basis van na te noemen bewijsmiddelen stelt de rechtbank echter vast dat door verdachte telkens een specifieke werkwijze (modus operandi) is gehanteerd. Verdachte wacht tot een medewerker van [bedrijf] de winkel verlaat of door andere werkzaamheden geen aandacht voor de Toto-terminal heeft en draait vervolgens meerdere Toto-loten van een hoge waarde uit, die hij niet betaalt. Wel draait verdachte ook een Toto-lot van geringe waarde uit, dat hij wel ter betaling aanbiedt. De rechtbank is van oordeel dat op de momenten waar sprake is van deze modus operandi waarbij loten van hoge waarde onbetaald zijn gelaten en een omstreeks hetzelfde moment uitgedraaid lot van een lage waarde wel is voldaan, verdachte rond dat moment aanwezig is in de shop en er geen aanwijzingen zijn voor mogelijke betrokkenheid van een ander dan verdachte, wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte verantwoordelijk is voor de diefstal van die Toto-loten.

Partiële vrijspraak

De rechtbank zal verdachte partieel vrijspreken van de diefstal van Toto-loten op na te noemen dagen en tijdstippen, omdat van deze diefstallen niet kan worden vast gesteld dat sprake is van de modus operandi zoals hiervoor beschreven en/of omdat er op deze dagen en tijdstippen ook andere klanten in de buurt van de Toto-terminal aanwezig en/of in de winkel aan het gokken waren.

Het gaat om de volgende momenten:

- 2 november 2018 (alle loten);

- 6 november 2018 (alle loten);

- 9 november 2018 (alle loten);

- 13 november 2018 t.a.v. 16:44-16:45 uur 4 Toto-loten met een totale waarde van 600 euro;

- 15 november 2018 t.a.v. 19:15 uur 1 Toto-lot met een waarde van 175 euro;

- 19 november 2018 (alle loten);

- 20 november 2018 t.a.v. 16:41-17:18 uur 21 Toto-loten met een totale waarde van 2.524 euro;

- 23 november 2018 (t.a.v. 17:46-17:47 uur 4 Toto-loten met een totale waarde van 956 euro).

Bewijsmiddelen 3

De aangifte van [aangever 2] en [aangever 1] , namens [bedrijf] N.V.:

Op 14 november 2018 heeft de stationsmanager van de Nederlandse Loterij een telefoontje gekregen met de mededeling dat de limiet van de inzetten waren overschreden.4 Op 27 november 2018 heeft [A] mij gebeld, opnieuw over die overschrijding, want zij was die dinsdag opnieuw gebeld door de Nederlandse Loterij.

's Avonds heb ik gekeken naar hoe dit kon. [A] had aangegeven dat zij de overschrijding niet kon linken aan de dagverkoop vanuit de FuelPos. Ik kwam op een verschil van € 25.000 euro over de afgelopen 3 maanden, beginnend vanaf 29 september 2018. Dat is het verschil wat gegokt is (invoer in Toto- terminal) en wat uiteindelijk in de kassa (in de inkomstenstaat van FuelPos) terecht is gekomen.5

Een proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] met betrekking tot de verklaring van 29 november 2018 van [getuige 2] , werkzaam bij [bedrijf] B.V.:

[getuige 2] verklaarde dat [bedrijf] B.V. vorderingen heeft gekregen van Lotto, zijnde dus de inleggelden/bedragen die ingevoerd zijn in de Lotto computer, die door [bedrijf] aan Lotto moeten worden overgemaakt. Hierbij bleek dat er sedert september 2018 een significant verschil bestond tussen de bedragen aangeslagen op de [bedrijf] kassa en de ingevoerde bedragen op de Lotto computer. De eerste schatting was dat [bedrijf] B.V. een schadepost van ongeveer € 25.000,- had.6

Een proces-verbaal van bevindingen:

Door de aangever zijn overzichten ter beschikking gesteld met daarop datum en tijdstip waarop loten zijn gegenereerd. Diverse loten zijn in onderzoek genomen en er is gebleken dat deze niet betaald zijn via het kassasysteem van de [bedrijf] in [vestigingsplaats] .

De journaaloverzichten betreffen betalingen in het kassasysteem over de periode 01-11-2018 tot en met 29-11-2018. Van de diverse dagen zijn tussen geselecteerde tijdstippen journaaloverzichten ter beschikking gesteld. Hieronder volgt per dag een overzicht van de gegenereerde loten met daarbij de vermelding of een betaling is terug is te vinden op de journaaloverzichten.7

Gegenereerde loten:

Datum Tijd Bedrag Vermeld op journaalovz? Betaalwijze

7 november 2020

07-11-2018 15:47 € 245,00 Nee Nvt

07-11-2018 15:47 € 245,00 Nee Nvt

07-11-2018 15:47 € 245,00 Nee Nvt

07-11-2018 15:47 € 160,00 Nee Nvt

07-11-2018 15:48 € 160,00 Nee Nvt

10 november 2018

10-11-2018 16:28 € 115,00 Nee Nvt

10-11-2018 16:29 € 115,00 Nee Nvt

10-11-2018 16:29 € 1,00 Ja, 16:31 uur Contant8

10-11-2018 16:55 € 1,00 Ja, 16:56 uur Maestro

10-11-2018 16:56 € 1,00 Ja, 16:56 uur Maestro

10-11-2018 16:56 € 1,00 Ja, 16:56 uur Maestro

10-11-2018 16:59 € 150,00 Nee Nvt

10-11-2018 16:59 € 150,00 Nee Nvt

11 november 2018

11-11-2018 20:37 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:38 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:38 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:38 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:38 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:39 € 1,00 Ja, 20:40 uur Maestro9

11-11-2018 20:52 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:53 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:53 € 200,00 Nee Nvt

11-11-2018 20:53 € 1,00 Ja, 20:56 uur Maestro

13 november 2018

13-11-2018 18:25 € 170,00 Nee Nvt

13-11-2018 18:25 € 170,00 Nee Nvt

13-11-2018 18:25 € 170,00 Nee Nvt

13-11-2018 18:25 € 170,00 Nee Nvt

13-11-2018 18:25 € 170,00 Nee Nvt

13-11-2018 18:26 € 170,00 Nee Nvt

13-11-2018 18:28 € 1,00 Ja, 18:29 uur Maestro

15 november 2018

15-11-2018 14:58 € 175,00 Nee Nvt

15-11-2018 14:58 € 2,00 Nee Nvt10

17 november 2018

17-11-2018 17:52 € 150,00 Nee Nvt

17-11-2018 17:52 € 150,00 Nee Nvt

17-11-2018 17:53 € 245,00 Nee Nvt

17-11-2018 17:54 € 1,00 Ja, 17:55 uur Contant

17-11-2018 17:54 € 1,00 Ja, 17:55 uur Contant11

18 november 2018

18-11-2018 20:28 € 270,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:28 € 270,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:28 € 270,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:28 € 160,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:29 € 270,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:29 € 1,00 Ja, 20:31 uur Contant

18-11-2018 20:42 € 95,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:42 € 95,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:42 € 95,00 Nee Nvt

18-11-2018 20:42 € 1,00 Ja, 20:43 uur Contant12

20 november 2018

20-11-2018 20:22 € 275,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:23 € 275,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:23 € 275,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:26 € 275,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:26 € 125,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:27 € 125,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:27 € 50,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:27 € 275,00 Nee Nvt

20-11-2018 20:27 € 1,00 Nee Nvt

23 november 2018

23-11-2018 17:22 € 125,00 Nee Nvt

23-11-2018 17:22 € 125,00 Nee Nvt

23-11-2018 17:22 € 125,00 Nee Nvt

23-11-2018 17:26 € 1,00 Ja, 17:30 uur Contant

23-11-2018 17:26 € 1,00 Ja, 17:30 uur Contant13

26 november 2018

26-11-2018 16:44 € 275,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:44 € 275,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:46 € 275,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:47 € 275,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:48 € 200,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:48 € 255,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:48 € 255,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:49 € 200,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:53 € 50,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:54 € 1,00 Ja, 16:55 uur Maestro

26-11-2018 16:54 € 1,00 Ja, 16:55 uur Maestro

26-11-2018 16:54 € 1,00 Ja, 16:55 uur Maestro

26-11-2018 16:57 € 50,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:57 € 50,00 Nee Nvt

26-11-2018 16:57 € 50,00 Nee Nvt14

26-11-2018 17:03 € 180,00 Nee Nvt

26-11-2018 17:06 € 180,00 Nee Nvt

26-11-2018 17:07 € 180,00 Nee Nvt

26-11-2018 17:07 € 180,00 Nee Nvt

26-11-2018 17:30 € 180,00 Nee Nvt

26-11-2018 17:36 € 180,00 Nee Nvt

26-11-2018 19:54 € 150,00 Nee Nvt

26-11-2018 19:55 € 1,00 Nee Nvt15

29 november 2018

29-11-2018 17:46 € 250,00 Nee Nvt

29-11-2018 17:46 € 250,00 Nee Nvt

29-11-2018 17:46 € 250,00 Nee Nvt

29-11-2018 17:46 € 250,00 Nee Nvt

29-11-2018 17:47 € 250,00 Nee Nvt

29-11-2018 17:47 € 250,00 Nee Nvt

29-11-2018 17:47 € 250,00 Nee Nvt

29-11-2018 17:47 € 250,00 Nee Nvt16

Tussenconclusie

De rechtbank stelt op grond van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen vast dat er in de periode van 1 november 2018 tot en met 29 november 2018 bij de [bedrijf] in [vestigingsplaats] op verschillende dagen en tijdstippen Toto-formulieren zijn gegenereerd waarvoor geen betaling heeft plaatsgevonden. De rechtbank overweegt hierbij dat zij geen redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van de door aangever aangeleverde overzichten.

Diefstal 8 Toto-loten (totale waarde: 2000 euro) op 29 november 2018 van 17:46-17:47 uur.

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . Dit betreffen beelden opgenomen door een verborgen camera in de periode 29 november 2018 tussen 17.30 uur en 17.59 uur.17

17:45:10 uur: De kassière verlaat de winkel, kennelijk om te gaan roken.18

Kort hierop draait de verdachte het touchscreen van de Lotto/Toto naar zich toe. Vervolgens houd hij zijn mobiele telefoon onder de scanner van de Lotto/Toto. Hierna drukt hij op het touchscreen en kort hierop komt er een geel papiertje uit de printer. De verdachte pakt dit gele papiertje en begint weer opnieuw.19

In totaal doet hij dit acht keer. Om 17:47:11 uur loopt de kassière richting de ingang van de winkel. De verdachte draait vervolgens het scherm weer terug naar de oude positie. Hij scant nog nogmaals zijn mobiele telefoon maar drukt nu niet meer op het touchscreen. Er komt nogmaals een geel papiertje uit de printer die de verdachte pakt.

17:47:35 uur: De kassière is weer terug bij de kassa. De verdachte pakt zijn gele papiertjes en lijkt deze in zijn zak te stoppen.

17:53:10 uur: Terwijl de kassière een klant helpt buigt de verdachte ineens over de balie. De verdachte scant vervolgens zijn mobiele telefoon.20

Kort hierop komt er een geel papiertje uit de printer. Om 17:53:40 uur verdwijnt de verdachte uit beeld. Het gele papiertje ligt nog op de printer.

17:54:18 uur: Op beeld is een hand te zien die het gele papiertje van de printer pakt. Kort hierop komt verdachte in beeld en loopt met een geel papiertje in zijn hand naar de kassa.

De kassière pakt een flesje AA drink aan van de verdachte en scant deze. De kassière pakt nog iets aan van de verdachte en scant dit. Wat dit precies is, is niet te zien.

Vervolgens geeft de verdachte wat aan de kassière en kort hierop gaat de kassalade open. Intussen loopt de verdachte weg en verdwijnt uit beeld. De kassière legt vervolgens wat op de toonbank wat lijkt op muntgeld21

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 22 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 23

P: Wie zie jij op de screenshots van 29 november 2018 ?

V: Ik herken mijzelf.

P: Uit gegevens van de [bedrijf] is gebleken dat 8 x een lot van € 250 is uitgedraaid. De loten zijn niet betaald. Wat is hier je reactie op?

V: Ze wisten dat ik zelf kon uitprinten en dus ging ik ervan uit dat zij het ook konden zien.

P: Je ging ervan uit dat ze dan aan jou gingen vragen om de loten af te rekenen?

V: Ja en dat deden ze niet.24

Diefstal 5 Toto-loten (totale waarde 1055 euro op 7 november 2018 van 15:47-15:48 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . De camerabeelden betreft van periode 7 november 2018 tussen 15.48 uur en 16.08 uur.

De camerabeelden lopen ongeveer twee minuten voor ten opzichte van het Lotto/Toto terminal.

15:48:23 uur: Een mannelijke kassière verlaat de kassa en loopt naar buiten. Ongeveer één minuut later komt hij weer terug. Op de camerabeelden is verder niemand in de winkel te zien. Echter is er geen beeld rechts van de kassa.

De kassière is intussen ook bezig met het koffie apparaat. Vervolgens komt er een klant binnen die hij helpt. Kort hierop komt er een man binnen die in de koffie hoek gaat staan. De kassière gaat verder met het koffie apparaat en helpt tussendoor wat klanten bij de kassa.25

15:57:24 uur: Ineens verschijnt er achterin de winkel een persoon in beeld. Er is op beeld niet te zien wanneer deze persoon binnenkomt. Vermoedelijk stond deze persoon al die tijd al in de winkel, rechts naast de kassa, waar geen beelden van zijn. Hierna te noemen man 1.26

Om 16:04:30 komt man 1 weer in beeld. Hij komt vanuit de hoek rechts van de kassa en loopt richting de uitgang. Hier gooit hij iets weg. Hij pakt vervolgens iets uit een schap en loopt naar de kassa. Hier legt hij een verpakt product op de balie en een papiertje. De kassière scant dit product. Vervolgens pakt hij het papiertje en dan blijken dit twee gele papiertjes te zijn waarvan hij er één scant. De kassière verdwijnt hierna heel kort uit beeld. Enkele seconden later is hij weer terug en geeft één of twee gele papiertjes terug. Man 1 legt vervolgens zijn pinpas op het pinapparaat en

betaald kennelijk contactloos.27

Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens:

Bij bankrekening [rekeningnummer] behoort één bankpas op naam van [B] . De bankpas heeft nummer [nummer] . Uit de verstrekte mutaties blijkt onder andere dat:28

Op 7 november 2018 om 16:04:10 uur een betaling van 12 euro heeft plaatsgevonden bij [bedrijf] [adres] [vestigingsplaats] .29

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 30 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 31

P: Wie zie jij op de screenshots van 7 november 2018 ?

V: Dat ben ik.

P: Heb jij op 7 november 2018 in totaal voor € 1.055 aan loten uitgedraaid en niet betaald?

O: Verdachte geeft geen antwoord.

P: Uit gegevens van de Nederlandse Loterij is gebleken dat op deze loten een prijs is gevallen van in totaal € 2.150,85. Deze prijzen zijn allemaal uitbetaald op locaties in Woerden. Wat is hier je reactie op?

V: Ik heb gewoon gespeeld en dacht dat zij wisten.

Diefstal 4 Toto-loten (totale waarde 530 euro) op 10 november 2018 van 16:28-16:59 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . Het betreft de camerabeelden van periode 10 november 2018 tussen 16:06:58 uur en 17:01:31 uur. De camerabeelden lopen ongeveer twee minuten voor ten opzichte van het Lotto/Toto terminal. Op de camerabeelden zag ik het volgende:

16:06:59 uur: Man komt de shop binnen en loopt naar de kassa. Hierna te noemen man1.32

16:08:04 uur: Man1 betaalt een blikje met contant geld. De man loopt links uit beeld. Op de camerabeelden van de entree is te zien dat de man de shop niet verlaat.

16:08:10 uur: Man1 komt weer van links in beeld en loopt langs de kassa naar rechts uit beeld.

16:29:52uur: De mannelijke kassière komt van rechts in beeld en gaat naar buiten. 16:31:08uur: De mannelijke kassière komt terug de shop in.

16:58:27 uur: Man l komt terug bij de kassa met een flesje AA en betaalt met zijn pinpas, contactloos. De mannelijke kassière geeft hem een bon die opmerkelijk lang en breed is. De man loopt recht uit beeld.33

Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens:

Bij bankrekening [rekeningnummer] behoort één bankpas op naam van [B] . De bankpas heeft nummer [nummer] . Uit de verstrekte mutaties blijkt onder andere dat:34

Op 10 november 2018 om 16:56:53 uur een betaling van 5,35 euro heeft plaatsgevonden bij [bedrijf] [adres] [vestigingsplaats] .35

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 36 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 37

P: Wie zie jij op de screenshots van 10 november 2018 ?

V: Dat ben ik.38

Diefstal 8 Toto-loten (totale waarde 1600 euro) op 11 november 2018 van 20:37-20:53 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . De camerabeelden betreft periode 11 november 2018 tussen 20.38 uur en 20.57 uur.39

20:38:58 uur: De kassière verlaat de winkel.

20:40:37 uur: De kassière komt terug en gaat achter de kassa staan.

20:53;37 uur: De kassière verlaat de winkel.

20:55:02 uur: De kassière komt terug en gaat achter de kassa staan.

20:57:17 uur: Man 1 komt in beeld. Vanuit de kassa gezien komt hij vanuit rechts in beeld. Hij loopt direct door en verlaat de winkel. Op de beelden is niet te zien wanneer hij de winkel binnen is gekomen.40

Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens:

Bij bankrekening [rekeningnummer] behoort één bankpas op naam van [B] . De bankpas heeft nummer 613. Uit de verstrekte mutaties blijkt onder andere dat:41

Op 11 november 2018 om 20:56:46 uur een betaling van 2 euro heeft plaatsgevonden bij [bedrijf] [adres] Woerden.42

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 43 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 44

P: Wie zie jij op de screenshot van 11 november 2018 ?

V: Dat ben ik.45

P: Hoe kan het dat eerst 5 loten van € 200 worden uitgedraaid die niet worden betaald en heel kort erna een lot van € 1 wordt uitgedraaid die wel wordt betaald en dan door jou?

V: Ik weet het echt niet.

V: Ik dacht echt dat ze wisten wat ik speelde.46

Diefstal 6 Toto-loten (totale waarde 1020 euro) op 13 november 2018 van 18:25:18:26 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . Het betreft de camerabeelden van periode van 18:25:56 uur tot en met 18:32:19 uur. De camerabeelden lopen ongeveer twee minuten voor ten opzichte van het Lotto/Toto terminal.47

18:26:10uur: De mannelijke kassière loopt naar buiten.

18:28:00uur: De mannelijke kassière loopt terug de shop in.

18:31:06uur: Van rechts in beeld komt man 1 aanlopen.48

18:31:44uur: man 1 geeft een geel papertje aan de mannelijke kassière die deze vervolgens scant en aan man1 teruggeeft. Man 1 betaalt met zijn pinpas, contactloos.

18:32:03uur: man1 loopt naar buiten.49

Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens:

Bij bankrekening [rekeningnummer] behoort één bankpas op naam van [B] . De bankpas heeft nummer 613. Uit de verstrekte mutaties blijkt onder andere dat:50

Op 13 november 2018 om 18:30:24 uur een betaling van 5,05 euro heeft plaatsgevonden bij [bedrijf] [adres] [vestigingsplaats] .51

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 52 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 53

P: Wie zie jij op de screenshots van 13 november 2018 ?

V: Dat ben ik.

P: Hoe kan het dat eerst 6 loten van € 170 worden uitgedraaid die niet worden betaald en dat echt heel kort erna een lot van € 1 wordt uitgedraaid die wel wordt betaald en dan door jou, met jouw bankrekening?

V: Ik snap het niet.

P: Het is toch geen onduidelijk verhaal.

V: Nee, maar het is lang geleden. Ik heb daar wel eens Toto gespeeld en afgerekend. Dat er loten niet zijn afgerekend dan ligt dat aan hun.54

Diefstal 1 Toto-lot (waarde 175 euro) op 15 november 2018 om 14:58 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . De camerabeelden betreft van periode 15 november 2018 tussen 14.51 uur en 15.03 uur.

De camerabeelden lopen ongeveer twee minuten voor ten opzichte van het Lotto/Toto terminal.

14:51:56 uur: Er komt een man de winkel binnen.55 Hierna te noemen man 1.

Man 1 loopt de kassa voorbij en verdwijnt rechts uit beeld. Dit is de plek rechts naast de kassa waar geen beeld van is.56

Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens:

Bij bankrekening [rekeningnummer] behoort één bankpas op naam van [B] . De bankpas heeft nummer 613. Uit de verstrekte mutaties blijkt onder andere dat:57

Op 15 november 2018 om 15:11:50 uur een betaling van 2 euro heeft plaatsgevonden bij [bedrijf] [adres] Woerden.58

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 59 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 60

P: Wie zie jij op de screenshots van 15 november 2018 ? Herken je jezelf?

V: Ja

P: Uit gegevens van de [bedrijf] is gebleken dat op die dag om 14:58 een lot van € 175 wordt uitgedraaid en niet wordt betaald. Om 14:58 wordt ook een lot van € 2 uitgedraaid. Uit jouw bankgegevens blijkt dat om 15:11 een betaling van € 2 plaats vindt met jouw bankpas bij de [bedrijf] in

[vestigingsplaats] . Wat is hier je reactie op?

V: De toto die heb ik daar inderdaad gespeeld. Er is daar vast wat fout gegaan. Ze wisten wat ik speelde. Ik ging ervan uit dat ze dit wisten.61

Diefstal 3 Toto-loten (totale waarde 545) op 17 november 2018 van 17:52-17:53 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . Het betreft de camerabeelden van periode 17 november 2018 tussen 17:42:59 uur t/m 18:04:21 uur.62

17:52:48uur: De mannelijke kassière staat achter de kassa en helpt één klant.

17:53.03uur: De mannelijke kassière komt van rechts in beeld en gaat links uit beeld.

17:55:21uur: De mannelijke kassière komt weer in beeld vanuit links en gaat achter de kassa staan.

17:57:00uur: Er staat niemand in beeld voor de kassa. De mannelijke kassière scant een geel papiertje en een AA flesje.63

17:57:29uur: De kassalade gaat open. Er staat nog steeds niemand in beeld voor de kassa. Het is niet te zien of er geld in de kassalade wordt gedeponeerd.

17:58:51uur: Er komt nog een man in de koffiehoek binnenlopen en gaat bij de eerder twee genoemde mannen staat. De drie mannen zijn met elkaar in gesprek en blijven tot het einde van de beelden, in beeld.

18:04:21uur: Van rechts in beeld komt een man aanlopen en gaat links uit beeld richting de entree. Doordat de camerabeelden van de entree ontbreken is niet te zien hoe laat hij is binnengekomen. Deze man is gedurende de duur van deze camerabeelden niet in beeld geweest. Het is aan te nemen dat hij de hele tijd in de shop is geweest. 64

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 65 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 66

P: Wie zie jij op het screenshot van 17 november 2018?

V: Dat ben ik.67

Diefstal 8 Toto-loten (totale waarde 1525) op 18 november 2018 van 20:28-20:42 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . De camerabeelden betreft van periode 18 november 2018 tussen 20.28 uur en 20.46 uur.

De camerabeelden lopen ongeveer twee minuten voor ten opzichte van het Lotto/Toto terminal.

20:29:05 uur: Een mannelijke kassière verlaat de winkel. Intussen staan er drie personen in de koffie hoek te praten met elkaar die kort hierop ook de 68 winkel verlaten. Ongeveer anderhalve minuut later komt de kassière de winkel weer binnen. Op de beelden is er verder niemand anders in de winkel te zien.

20:33:29 uur: Er verschijnt vanuit de kassa gezien rechts ineens een persoon in beeld. Hierna te noemen man 1.

Man 1 loopt direct naar de kassa. Nog voordat hij bij de kassa aankomt legt de kassière een geel papiertje op de balie. Man 1 overhandigd de kassière iets wat op een muntje lijkt en loopt weer terug naar de plek waar hij vandaan komt en verdwijnt uit beeld.69

20:42:17 uur: De kassière loopt voor de kassa langs en verdwijnt uit beeld.

Om 20:44:29 uur komt de kassière weer in de winkel. Kort hierop scant hij een geel briefje bij de kassa. Vervolgens doet hij iets en gaat de kassalade open en kort hierop weer dicht.

20:46:09 uur: Man 1 verschijnt vanuit de kassa gezien rechts in beeld. Hij loopt richting de uitgang van de winkel en hier stoppen de beelden.70

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 71 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 72

P: Wie zie jij op de screenshots van 18 november 2018?

V: Dat ben ik.73

Diefstal van 7 Toto-loten (totale waarde 1675) op 20 november van 20:22-20:27 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . Het betreft de camerabeelden van periode 20 november 2018 tussen 20:22:02 uur en 20:34:51 uur.74

20:22:02 uur: Aan de statafel in de koffiehoek staan twee mannen.

20:22:14 uur: Een van deze twee mannen gaat naar de kassa. Hierna te noemen man 3.

20:22:58 uur: Man3 geeft zijn telefoon aan de kassière en legt een bankbiljet op de toonbank. De kassière geeft hem een pakje sigaretten. De kassière scant een gele bon en geeft het aan hem. De kassalade gaat open. Man3 loopt terug naar de statafel.

20:27:38 uur: De kassière loopt naar buiten.

20:30:30 uur: De kassière komt terug. Achter haar loopt er een man die naar de statafel in koffiehoek gaat staan. Daar staan de eerder genoemde man3 en nog een man. Hierna te noemen man4.

20:30:49 uur: Man 4 loopt naar de kassa met een bankbiljet in zijn linkerhand. Aan de beweging van zijn mond is te zien dat hij in gesprek is met iemand, waarschijnlijk de kassière. De man loopt terug naar de koffiehoek.

20:32:57 uur: Man 4 loopt vanuit de koffiehoek naar de kassa. Daar geeft hij aan de kassière een gele bon en een bankbiljet. De gele bon wordt gescand. De kassalade gaat open en man 4 krijgt een bonnetje. Man4 loopt terug naar de statafel.

De drie mannen bij de statafel zijn de hele tijd in beeld geweest.75

20:34:50 uur: Man 2 loopt van rechts in beeld naar links uit beeld. Man 2 is tussen 20:22:02 uur en 20:34:50 uur niet in beeld geweest.76

Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens:

Bij bankrekening [rekeningnummer] behoort één bankpas op naam van [B] . De bankpas heeft nummer 613. Uit de verstrekte mutaties blijkt onder andere dat:77

Op 20 november 2018 om 20:41:20 uur een betaling van 1 euro heeft plaatsgevonden bij [bedrijf] [adres] [vestigingsplaats] .78

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 79 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 80

P: Wie zie jij op de screenshots van 20 november 2018 ?

A: Dat ben ik.

P: Uit gegevens van de [bedrijf] is gebleken dat op diezelfde dag ook onderstaande

loten worden uitgedraaid:

20:22 € 275,00

20:23 € 275,00

20:23 € 275,00

20:23 € 1,00

20:26 € 275,00

20:26 € 125,0081

20:27 € 125,00

20:27 € 50,00

20:27 € 275,00

20:27 € 1,00

Uit jouw bankgegevens blijkt dat om 20:41 een betaling wordt verricht van € 1 met jouw bankpas bij de [bedrijf] in Woerden. P: Uit de camerabeelden blijkt dat jij op die tijdstippen in de shop bent. Wat is hier je reactie op?

V: Dat ben ik, ja.82

Diefstal van 9 Toto-loten (totale waarde 1171) op 23 november 2018 van 17:22-17:47 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . De camerabeelden betreft van periode 23 november 2018 tussen 16.45 uur en 17.56 uur.

De camerabeelden lopen ongeveer twee minuten voor ten opzichte van het Lotto/Toto terminal.83

17:29:46 uur: Vanuit de kassa gezien rechts in beeld verschijnt er een persoon in beeld. Op beeld is niet te zien wanneer man 3 in de winkel is gekomen. Hij loopt wat heen en weer en verdwijnt vervolgens om rechts uit beeld. De kassière helpt intussen nog twee klanten. Kort hierna komt man 3 weer terug in beeld. Hij loopt direct naar de kassa. Hij buigt over de balie en pakt hier een geel papiertje en het lijkt erop dat hij dit scant.84 De kassière pakt het gele papiertje over en scant het. Man 3 geeft de kassière vermoedelijk een muntje.

De kassière geeft het gele papiertje aan man 3 en kort hierop gaat de kassalade open en weer dicht. Om 17:31:52 uur verdwijnt man 3 rechts uit beeld. Vervolgens worden er meerdere klanten geholpen door de kassière. Af en toe zie je man 3 even kort door de winkel lopen en verdwijnt dan weer vanuit de kassa gezien rechts uit beeld.

17:55:03 uur: De kassière scant een geel papiertje.85

Ze drukt ergens op en de kassalade gaat open en kort hierop weer dicht. Om 17:56:40 verschijnt man 3 weer rechts in beeld. Hij kijkt even richting de kassa en loopt richting de uitgang. Om

17:56:43 uur verdwijnt man 3 uit beeld en stoppen te beelden.86

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 87 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 88

P: Wie zie jij op de screenshot van 23 november 2018?

V: Dat ben ik.

P: uit gegevens van de [bedrijf] is gebleken dat op die dag om 17:22 3 keer een lot van € 125 wordt uitgedraaid en om 17:26 2 x een lot van € 25. Deze loten worden niet betaald. Om 17:26 worden ook nog 2 loten van € 1 uit gedraaid en contant afgerekend. Uit de camerabeelden blijkt dat jij rond dit tijdstip een geel briefje aan de kassamedewerker geeft en een muntje. Wat is hier je reactie op?

V: Ik weet het gewoon niet.

P: Uit gegevens van de [bedrijf] is gebleken dat op diezelfde dag om 17:46 en 17:47 4 x een lot van € 239 is uitgedraaid. Deze loten zijn niet betaald. Om 17:47 en 17:48 is 2 x een lot van € 1 uitgedraaid. Uit de camerabeelden valt op te maken dat jij al die tijd in de shop bent. Wat is hier je reactie op?

V: Dat zou kunnen dat ik daar ben geweest.89

Diefstal van 19 Toto-loten (totale waarde 3440) op 26 november 2018 van 16:44-17:39 uur en om 19:54 uur

Een proces-verbaal van bevindingen:

Naar aanleiding van het onderzoek 09Total18 bekeek ik, camerabeelden geleverd door het tankstation [bedrijf] , gevestigd aan de [adres] te [vestigingsplaats] . De camerabeelden betreft van periode 26 november 2018 tussen 16.45 uur en 17.39 uur en 26 november 2018 tussen 19.54 uur en 20.03 uur.90 De camerabeelden lopen ongeveer twee minuten voor ten opzichte van het Lotto/Toto terminal.

16:45:08 uur: Een vrouwelijke kassière helpt meerdere klanten bij de kassa.

16:56:44 uur: Er verschijnt vanuit de kassa gezien rechts een persoon in beeld. Op beeld is niet te zien wanneer deze persoon de winkel binnen komt. Deze persoon loopt direct naar de kassa. Hierna te noemen man 1.Man 1 heeft een geel papiertje vast en geeft deze aan de kassière. De kassière scant het en geeft het gele papiertje weer terug aan man 1. Vervolgens legt hij een pinpas op het pinapparaat, kennelijk betaald hij nu contactloos. De kassa gaat hierop open en de kassière geeft man 1 wat munten. Hierna loopt hij weg en loopt terug naar de plek waar hij vandaan kwam. Hier verdwijnt hij om 16:57:39 uur uit beeld.91

17:34:23 uur: Verschijnt man 1 vanuit de kassa gezien rechts in beeld. Hij loopt direct naar de kassa en lijkt hier wat tegen de kassière te zeggen. Vervolgens loopt hij richting de uitgang van de winkel en kort hierop loopt de kassière achter hem aan.

Na ongeveer twee minuten gaat de kassière weer naar binnen en helpt een klant. Nadat de kassière de klant geholpen heeft loopt ze weer naar buiten. Man 1 loopt gelijk al bellend naar binnen. Hij loopt direct naar plek rechts gezien vanuit de kassa en verdwijnt om 17:37:28 uur uit beeld.92

20:00:09 uur: Verschijnt man 1 vanuit de kassa gezien rechts in beeld. Hij pakt nog een blikje redbull en loopt naar de kassa. Hij heeft een geel papiertje tussen zijn lippen vast en legt deze met de redbull op de balie. Ook legt hij een flesje AA drink en een kartonnen bakje neer. De kassière scant de redbull en het gele papiertje en legt het terug op de balie. Vervolgens scant ze nog het flesje AA drink. Man 1 loopt kort weg en komt terug. Man 1 pakt zijn portemonnee en geeft de kassière een biljet. De kassalade gaat open en kort hierop krijgt man 1 één of twee biljetten terug. Man 1 blijft nog kort binnen en om 20:03:05 uur verlaat hij de winkel.93

Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens:

Bij bankrekening [rekeningnummer] behoort één bankpas op naam van [B] . De bankpas heeft nummer 613. Uit de verstrekte mutaties blijkt onder andere dat:94

Op 26 november 2018 om 16:55:52 uur een betaling van 6 euro heeft plaatsgevonden bij [bedrijf] [adres] [vestigingsplaats] .95

De verklaring van verdachte:

Op 27 juni 2019 verhoorden wij de verdachte: [verdachte] . 96 Degene die de vraag stelde, het antwoord gaf of de opmerking maakte is aangeduid met de letter: V: Verdachte, P: Verhoorder. 97

P : Wie zie jij op de screenshots van 26 november 2018 ?

V: [C] en ik.98

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op grond van de hiervoor aangehaalde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 november 2018 tot en met 29 november 2018 op genoemde dagen en tijdstippen Toto-loten ter waarde van in totaal 13.940 euro heeft uitgedraaid en deze niet heeft betaald. Hiermee heeft verdachte de loten met die waarde zich wederrechtelijk toegeëigend.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op meerdere momenten in de periode van 1 november 2018 tot en met 30 november 2018 te Woerden, meermalen Toto-loten (ter waarde van 13.940 euro), dat aan een ander toebehoorde, te weten aan [bedrijf] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende feit op:

diefstal, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een taakstraf van 200 uren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman verzoekt aan verdachte een taakstraf op leggen. Als verdachte een gevangenisstraf moet ondergaan zal hij zijn baan en zijn woning kwijt raken. Het is van belang dat hij zijn werk en woning kan behouden, omdat hij zijn vrouw naar Nederland wil halen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van het feit

Verdachte heeft zich gedurende een periode van een maand schuldig gemaakt aan diefstal van Toto-loten met een totale waarde van € 13.940. Op momenten dat de medewerkers druk waren met werkzaamheden elders of buiten gingen roken – en verdachte alleen was in de shop – zag hij zijn kans schoon en heeft hij meerdere malen Toto-loten van een behoorlijke waarde uitgedraaid en deze niet afgerekend. Wel betaalde hij op die momenten een Toto-lot van een paar euro of iets anders kleins. Verdachte is door zo te handelen zeer geraffineerd te werk gegaan en heeft met zijn handelen [bedrijf] veel schade berokkend. Dit rekent de rechtbank verdachte aan.

Persoon van verdachte

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank kennis genomen van het uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 29 april 2020. Hieruit volgt dat verdachte – in de afgelopen vijf jaren – niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Straf

De rechtbank houdt als uitgangspunt bij de strafoplegging onder meer rekening met de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Wanneer sprake is van een fraudebedrag tussen de 10.000 en 70.000 euro geldt als uitgangspunt dat een gevangenisstraf van twee tot vijf maanden of een taakstraf wordt opgelegd. De rechtbank zoekt aansluiting bij deze oriëntatiepunten en houdt er in het voordeel van verdachte rekening mee dat het in onderhavige zaak bewezenverklaarde bedrag zich bevindt aan ondergrens van het oriëntatiepunt.

De rechtbank is op grond van vorenstaande van oordeel dat een kale taakstraf – zoals door de officier van justitie geëist – onvoldoende recht doet aan de ernst van het feit en het beperkte inzicht dat de verdachte heeft getoond in de ernst en strafwaardigheid van zijn handelen. De rechtbank zal daarom aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand opleggen, met een proeftijd van twee jaar. Deze voorwaardelijke straf heeft ook als doel om verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte een taakstraf van 150 uur opleggen.

9 BENADEELDE PARTIJ

[benadeelde] B.V. (waarvan [bedrijf] N.V. de enig aandeelhouder en bestuurder is) heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 26.483,93. Dit bedrag bestaat uit materiële schade ten gevolge van het aan verdachte ten laste gelegde feit. Ook vordert zij als benadeelde partij een bedrag van € 264,84 aan proceskosten.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de vordering van de benadeelde partij toewijsbaar tot een bedrag van € 20.030,-. Dit is het bedrag waarvan de officier van justitie vindt dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat het door verdachte is gestolen. Ook de proceskosten kunnen worden toegewezen.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering kan worden toegewezen voor de diefstal van die loten waarvoor een bewezenverklaring volgt.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

Gedeeltelijke toewijzing van de vordering benadeelde partij

Vaststaat dat de benadeelde partij als gevolg van de hiervoor bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank komt tot de conclusie dat een deel van de vordering voor vergoeding in aanmerking komt en zal de vordering daarom gedeeltelijk toewijzen.

De benadeelde partij heeft een bedrag van € 26.483,93 bestaande uit materiële schade gevorderd. De schade voor zover die betrekking heeft op de schadeposten ‘fraude Toto-formulieren november’ komt voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waarvan de rechtbank in dit vonnis bewezen heeft verklaard dat dit door verdachte is weggenomen.

De rechtbank zal daarom de vordering tot het bedrag van € 13.940 toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 29 november 2018 tot de dag van volledige betaling

De benadeelde partij heeft meer gevorderd dan de rechtbank zal toewijzen. De behandeling van de vordering levert voor dat deel een onevenredige belasting van het strafgeding op nu niet, althans onvoldoende is gebleken van een direct verband tussen de gestelde schade en het bewezen verklaarde feit. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in dat deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat de vordering voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

De rechtbank zal niet de schadevergoedingsmaatregel van toepassing verklaren nu de benadeelde partij een bedrijf is en geacht wordt zelf incasso-maatregelen te kunnen nemen.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op € 264,84.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22b, 22c, 57 en 310 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging voorwaardelijke gevangenisstraf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 1 maand;

- bepaalt dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;

- als voorwaarde geldt dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

Oplegging taakstraf

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 150 uren;

- beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 75 dagen hechtenis;

Benadeelde partij

  • -

    wijst de vordering van [benadeelde] B.V. toe tot een bedrag van € 13.940

  • -

    veroordeelt verdachte tot betaling aan [benadeelde] B.V. van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 november 2018 tot de dag van volledige betaling;

  • -

    veroordeelt verdachte ook in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken, tot op dit moment begroot op € 264,84.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.E. Spruit, voorzitter, mrs. N.M. Spelt en A.A.T. Werner, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.P. Versluis, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 22 juni 2020.

Mrs. N.M. Spelt, A.A.T. Werner en E.P. Versluis zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 1 november 2018 tot en met 30 november 2018 te Woerden, meermalen althans eenmaal Toto-loten (ter waarde van 20.636 euro), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [bedrijf] en/of Toto en/of de Nederlandse Loterij, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

(Artikel art 310 Wetboek van Strafrecht)

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen

leiden:

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 1 november 2018 tot en met 30 november 2018 te Woerden, meermalen althans eenmaal opzettelijk Toto-loten (ter waarde van 20.636 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf] en/of Toto en/of de Nederlandse Loterij, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed, telkens, verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten, telkens, als klant van het [bedrijf] tankstation (met het aanvankelijke oogmerk voornoemde loten af te rekenen), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(Artikel art 321 Wetboek van Strafrecht)

1 Proces-verbaal verhoor verdachte, pagina 110: P: Wie zie jij op de screenshots van 29 november 2018 ? V: Ik herken mijzelf.

2 Verklaring van verdachte ter terechtzitting: “Ik heb op 29 november 2018 geen loten van 250 euro betaald”.

3 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal “Einddossier” van 22 juli 2019, genummerd PL0900-2019173819 Z en het “Algemeen Relaas Aanvullend proces-verbaal” van 30 september 2019, genummerd PL0900_2018343874A, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 805. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

4 Een proces-verbaal van verhoor aangever, pagina181.

5 Een proces-verbaal van verhoor aangever, pagina, 182.

6 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 174.

7 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 511.

8 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 513.

9 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 514.

10 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 515.

11 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 517.

12 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 518.

13 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 520.

14 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 521.

15 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 522.

16 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 522.

17 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 615.

18 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 616.

19 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 617.

20 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 618.

21 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 619.

22 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

23 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

24 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 110.

25 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 545.

26 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 546

27 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 547.

28 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 716.

29 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 171 en 719.

30 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

31 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

32 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 553.

33 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 554.

34 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 716.

35 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 171 en 719.

36 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

37 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

38 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 112

39 Een proces-verbaal van bevindingen pagina 557.

40 Een proces-verbaal van bevindingen pagina 559.

41 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 716.

42 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 719

43 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

44 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

45 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 112.

46 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 113.

47 Een proces-verbaal van bevindingen pagina 566.

48 Een proces-verbaal van bevindingen pagina 567.

49 Een proces-verbaal van bevindingen pagina 568.

50 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 716.

51 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 717 en 719

52 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

53 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

54 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 113.

55 Een proces-verbaal van bevindingen pagina 570.

56 Een proces-verbaal van bevindingen pagina 571.

57 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 716.

58 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 717 en 719

59 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

60 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

61 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 113.

62 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 576.

63 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 577.

64 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 578.

65 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

66 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

67 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 114.

68 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 581

69 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 582.

70 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 583.

71 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

72 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

73 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 114.

74 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 591.

75 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 595.

76 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 596.

77 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 716.

78 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 717 en 719.

79 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

80 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

81 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 115.

82 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 116.

83 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 600.

84 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 602.

85 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 603.

86 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 604.

87 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

88 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

89 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 116.

90 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 607.

91 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 608.

92 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 611.

93 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 612.

94 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 716.

95 Een proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 717 en 719.

96 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 105.

97 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 106.

98 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 116.