Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:2196

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-06-2020
Datum publicatie
18-06-2020
Zaaknummer
16-015838-20 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank spreekt verdachte vrij van het tot tweemaal toe stichten van brand in een afvalcontainer van een seniorencomplex in Amersfoort. De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat verdachte degene is die de branden heeft gesticht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16-015838-20 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 18 juni 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1960] te [geboorteplaats] (Suriname),

verblijvende [adres] , [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 4 juni 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officier van justitie mr. H.J. Lambers en van hetgeen verdachte en mr. C. Maat, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1

op 10 januari 2020 te Amersfoort brand heeft gesticht in een inpandige afvalcontainer van seniorencomplex [seniorencomplex] , terwijl gemeen gevaar voor goederen en personen te duchten was;

Feit 2

primair

op 16 januari 2020 te Amersfoort brand heeft gesticht in een inpandige afvalcontainer van seniorencomplex [seniorencomplex] , terwijl gemeen gevaar voor goederen en personen te duchten was;

subsidiair is dit ten laste gelegd als poging tot brandstichting;

meer subsidiair is dit ten laste gelegd als vernieling van de afvalcontainer.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 VRIJSPRAAK

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte vrij te spreken van de ten laste gelegde feiten.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Mede gelet op de standpunten van de officier van justitie en de raadsvrouw is de rechtbank eveneens van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van al hetgeen hem ten laste is gelegd. Hoewel het opmerkelijk te noemen is dat verdachte tot tweemaal toe in de nabijheid van de afvalcontainers is geweest vlak voordat de brandmelding binnenkwam bij de meldkamer, is de rechtbank van oordeel dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat dat verdachte degene is geweest die de branden heeft veroorzaakt op 10 januari 2020 en 18 januari 2020.

5 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Voorlopige hechtenis

- heft op het (al geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Perrick, voorzitter, mrs. J.A. Spee en C.S.K. Fung Fen Chung, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.E. Rasink, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 juni 2020.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1

hij op of omstreeks 10 januari 2020 te [woonplaats] , althans in het

arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk brand heeft gesticht in

een inpandige afvalcontainer van seniorencomplex [seniorencomplex]

(gelegen aan het [adres] ) door een brandende sigaret en/of

(een) vonk(en) en/of open vuur in aanraking te brengen met de inhoud

van die afvalcontainer, althans met een brandbare stof, ten gevolge

waarvan de inhoud van die afvalcontainer gedeeltelijk is verbrand, in elk

geval waardoor brand is ontstaan,

en daarvan gemeen gevaar voor de (overige) inboedel van het

seniorencomplex, in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor hemzelf

en/of andere bewoner(s) van het seniorencomplex en/of andere

perso(o)n(en) aanwezig in het seniorencomplex, in elk geval

levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander

of anderen te duchten was;

( art 157 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht, art 157 ahf/sub 2 Wetboek

van Strafrecht )

2

hij op of omstreeks 16 januari 2020 te [woonplaats] , althans in het

arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk brand heeft gesticht in

een inpandige afvalcontainer van seniorencomplex [seniorencomplex]

(gelegen aan het [adres] ) door een brandende sigaret en/of

(een) vonk(en) en/of open vuur in aanraking te brengen met de inhoud

van die afvalcontainer, althans met een brandbare stof, ten gevolge

waarvan de inhoud van die afvalcontainer gedeeltelijk is verbrand, in elk

geval waardoor brand is ontstaan,

en daarvan gemeen gevaar voor de (overige) inboedel van het

seniorencomplex, in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor hemzelf

en/of andere bewoner(s) van het seniorencomplex en/of andere

perso(o)n(en) aanwezig in het seniorencomplex, in elk geval

levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander

of anderen te duchten was;

( art 157 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht, art 157 ahf/sub 2 Wetboek

van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 16 januari 2020 te [woonplaats] , althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om opzettelijk

brand te stichten een inpandige afvalcontainer van seniorencomplex

[seniorencomplex] (gelegen aan het [adres] ),

terwijl daarvan gemeen gevaar voor de (overige) inboedel van het

seniorencomplex, in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor hemzelf

en/of andere bewoner(s) van het seniorencomplex en/of andere

perso(o)n(en) aanwezig in het seniorencomplex, in elk geval

levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander

of anderen te duchten was,

een brandende sigaret en/of (een) vonk(en) en/of open vuur in

aanraking heeft gebracht met de inhoud van die afvalcontainer, althans

met een brandbare stof,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

( art 157 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht, art 157 ahf/sub 2 Wetboek

van Strafrecht, art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 16 januari 2020 te Amersfoort, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk een

afvalcontainer, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een

ander, te weten aan de rechtspersoon Alliantie, heeft vernield,

beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

( art 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht )