Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2020:1098

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-03-2020
Datum publicatie
02-04-2020
Zaaknummer
16/659423-18
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich in een periode van ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan het bezit en het verspreiden van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/659423-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 24 maart 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1974] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 10 maart 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. A.M.C.V. Fellinger en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw mr. C. Grijsen, advocaat te Almere, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, in het kort, op neer dat verdachte:

in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 oktober 2017 in Nederland kinderporno heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd, uitgevoerd, verworven en/of in bezit heeft gehad en hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen en baseert zich op de bewijsmiddelen uit het dossier.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich wat betreft het ten laste gelegde feit gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.2

Het oordeel van de rechtbank

Het feit is door verdachte begaan. Verdachte heeft het ten laste gelegde feit bekend. Er is geen vrijspraak voor dit feit bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

- de verklaring van verdachte zoals afgelegd op de terechtzitting van 10 maart 2020;

- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van beoordeling beeldmateriaal van 18 maart 2016, genummerd 2016-27517, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, doorgenummerde pagina’s 27-29;

- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van beoordeling beeldmateriaal van 30 juni 2016, genummerd 2016- 34454, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, doorgenummerde pagina’s 53-55;

- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van beoordeling beeldmateriaal van 30 juni 2016, genummerd 2016- 34455, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, doorgenummerde pagina’s 84-86;

- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van beoordeling beeldmateriaal van 25 augustus 2016, genummerd 2016- 34661, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, doorgenummerde pagina’s 106-108;

- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal van 6 februari 2018, genummerd 2016346550, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] van de Eenheid Amsterdam, Dienst Regionale Recherche, doorgenummerde pagina’s 203 tot en met 208, 216 tot en met 223.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op meer tijdstippen in de periode van 01 januari 2016 tot en met 31 oktober 2017 in Nederland, meermalen, afbeeldingen, te weten foto’s en/of films/video’s en/of gegevensdragers, te weten een notebook en een harde schijf en een usb-stick, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken heeft verspreid door het verzenden via WhatsApp-gesprekken het delen in chat-groepen, aangeboden, verworven

in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit: het met een penis en/of een vinger/hand en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 1, blz 29) (foto 1, blz 55) (foto 2, blz 55)

(Filename: - [filename] .jpg, blz. 216)

(Filename: [filename] .JPG, blz 216)

(Filename: [filename] .PNG, blz 217)

(Filename: [filename] .png, blz 217)

(Filename: [filename] , blz 222)

(Filename: [filename] .mp4, blz 222)

en

de vinger(s)/hand en/of de mond/tong oraal, vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(Filename: [filename] .PNG, blz 219)

(Filename: [filename] .png, blz 220)

en

de vinger(s)/hand en/of de mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 4, blz 55)

(Filename [filename] .png, blz 218)

en

de vingers/hand en/of de mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (foto 2, blz 55)

(foto 2, blz 86) (foto 3, blz 86) (foto 1 blz 108)

(Filename: [filename] .png, blz. 219)

(Filename: [filename] .jpg, blz 220)

en

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(Filename: [filename] .png, blz 221)

en

het geheel naakt poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar leeftijd past en

waarna door de onnatuurlijke pose nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(Filename [filename] .png, blz. 218)

en

het houden van een penis bij/naast het gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt waarbij op dat gezicht een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is waarbij de afbeelding aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(Filename [filename] . mp4. blz. 223)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

een afbeelding/gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan een gedeelte van 178 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en de oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd;

- een taakstraf van 240 uren, indien niet of niet naar behoren verricht te vervangen door 120 dagen hechtenis.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw verzoekt de rechtbank om bij de oplegging van een straf rekening te houden met de volgende omstandigheden:

- verdachte is zelf toen hij minderjarig was seksueel misbruikt

- bij verdachte is sprake van een disharmonisch intelligentie profiel, waarbij het denken vertraagd is. Verdachte is hierdoor verminderd toerekeningsvatbaar;

- verdachte heeft vanaf het eerste politiecontact openheid van zaken gegeven en een bekennende verklaring afgelegd;

- verdachte beseft hoe kwalijk zijn handelen is geweest en voelt zich hier enorm schuldig over;

- verdachte heeft vrijwillig een eerder inbeslaggenomen en weer teruggegeven laptop teruggebracht naar de politie, nadat hij ontdekte dat hier alsnog kinderporno op bleek te staan;

- een gevangenisstraf zou een enorme impact maken op verdachte, mede gezien zijn kwetsbaarheid.

Daarnaast heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de redelijke termijn is overschreden. De redelijke termijn is 2,5 jaar geleden aangevangen toen de politie de gegevensdragers in beslag nam bij verdachte thuis. Dit zal moeten leiden tot strafvermindering. Tot slot heeft de raadsvrouw medegedeeld dat verdachte bereid is om zich aan de bijzondere voorwaarden te houden zoals geadviseerd door de reclassering. De raadsvrouw verzoekt de rechtbank wel nader te kijken naar de formulering van eventueel op te leggen bijzondere voorwaarden: het vermijden van kinderporno is heel algemeen. De raadsvrouw bepleit concrete voorwaarden die voor haar cliënt duidelijk zijn.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte, en het tijdsverloop zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van het feit

Verdachte heeft zich in een periode van ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan het bezit en het verspreiden van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen. De strekking van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (Sr) is het tegengaan van seksueel misbruik van minderjarigen en het tegengaan van de exploitatie van dergelijk misbruik. Het in bezit nemen en het verspreiden van kinderpornografie draagt bij aan de productie daarvan en daarmee aan het misbruik van kinderen. Het is een feit van algemene bekendheid dat naar aanleiding van dit misbruik kinderen in veel gevallen psychische schade oplopen die gedurende lange tijd diepe sporen nalaat. Aan dit leed heeft de verdachte door het bewezenverklaarde een bijdrage geleverd. De rechtbank rekent dit verdachte aan.

Uitgangspunten

De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf acht geslagen op het oriëntatiepunt voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van artikel 240b onder e, te weten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaar.

Persoon van de verdachte en de omstandigheden waaronder het feit is begaan

Verdachte heeft bij de politie, bij de reclassering en op de terechtzitting uitgebreid verklaard over de redenen waarom hij kinderporno in zijn bezit heeft gehad en heeft verspreid. Verdachte heeft toegelicht dat hij op jonge leeftijd zelf meermalen seksueel is misbruikt door zijn broer en een ander persoon. Verdachte heeft aangegeven dat hij nooit heeft geweten wat de drijfveer was van deze personen om hem op jonge leeftijd te misbruiken. Vanuit deze achtergrond wilde verdachte weten wat het misbruiken van kinderen doet met degene die misbruikt. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft verdachte meermalen kinderpornografisch materiaal in bezit genomen, in bezit gehouden en verspreid via chatgesprekken. De rechtbank zal de achtergrond van het handelen van verdachte in strafverminderende zin meenemen.

Daarnaast houdt de rechtbank in strafverminderende zin rekening met de omstandigheid dat verdachte zich kort na het eerste politiecontact, waarbij hij geconfronteerd werd met de verdenking van kinderporno, vrijwillig heeft aangemeld bij de Waag voor behandeling. Verdachte is inmiddels bijna twee jaar in behandeling, waarbij de behandeling zich onder andere richt op het voorkomen van delicten en het leggen van verbanden tussen zijn huidige gedrag en de gebeurtenissen uit het verleden. Uit persoonlijkheidsdiagnostiek in het kader van deze behandeling is naar voren gekomen er bij verdachte sprake is van een borderline persoonlijkheidsproblematiek en een disharmonisch intelligentie profiel, waarbij het denken vertraagd is. De rechtbank zal gelet hierop het bewezenverklaarde ook in verminderde zin aan verdachte toe rekenen.

De rechtbank heeft daarnaast in strafverminderende zin in haar beslissing betrokken dat verdachte vanaf het eerste politiecontact openheid van zaken heeft gegeven en ook ter terechtzitting wederom een bekennende verklaring heeft afgelegd en inzicht heeft gegeven in zijn handelen. Ook acht de rechtbank van belang dat verdachte op de zitting spijt heeft betuigd van zijn handelen.

De straf

Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat een langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, zoals genoemd in het oriëntatiepunt LOVS in de onderhavige zaak niet passend en geboden is. De rechtbank is wel van oordeel dat gelet op de ernst van het feit en de strekking van de strafbepaling van artikel 240b Sr zoals hiervoor genoemd de oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van een aanzienlijke duur met daaraan verbonden een forse voorwaardelijke gevangenisstraf noodzakelijk is. De rechtbank zal dan ook een hogere onvoorwaardelijke gevangenisstraf op leggen dan door de officier van justitie geëist. Daarnaast acht de rechtbank het passend en geboden om een langdurige taakstraf aan verdachte op leggen.

De rechtbank zal aan de voorwaardelijke gevangenisstraf de bijzondere voorwaarden verbinden zoals door de reclassering geadviseerd, te weten een meldplicht bij de reclassering, ambulante behandeling en diverse voorwaarden met betrekking tot het vermijden van kinderporno. De rechtbank acht de oplegging van deze voorwaarden van belang om herhaling van dergelijke strafbare feiten in de toekomst te voorkomen. Verdachte heeft zich bereid verklaard om aan deze voorwaarden mee te werken. De rechtbank zal niet in de bijzondere voorwaarden opnemen dat verdachte moet meewerken aan politiële controles van zijn digitale gegevensdragers. De rechtbank is van oordeel dat een bijzondere voorwaarde niet geacht kan worden gedrag te omvatten dat in feite neerkomt op het meewerken aan door de politie op een veelomvattende en ingrijpende wijze uitoefenen van dwangmiddelen. Wat de reclassering wil, is een nadere invulling van het toezicht op de naleving van de voorwaarden, waarvoor de voorgestelde bijzondere voorwaarde niet het geëigende middel is.

Matiging straf in verband met overschrijding redelijke termijn

De rechtbank stelt voorop dat in art. 6, eerste lid, EVRM het recht van iedere verdachte is gewaarborgd om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Als uitgangspunt heeft in deze zaak te gelden dat de behandeling ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de redelijke termijn is aangevangen. De redelijke termijn is naar het oordeel van de rechtbank aangevangen op 31 oktober 2017, gelet op de omstandigheid dat op die datum alle gegevensdragers van verdachte zijn gevorderd en in beslag zijn genomen.

Nu het eindvonnis in deze zaak is gewezen op 24 maart 2020 is de redelijke termijn met meer dan 4 maanden overschreden. De rechtbank is van oordeel dat deze overschrijding matiging van de op te leggen straf tot gevolg moet hebben.

Gelet op de geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn zal de rechtbank aan verdachte een kortere onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen en in plaats daarvan aan verdachte een hogere, in dit geval maximale, taakstraf opleggen

De rechtbank acht alles afwegende een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk met oplegging van de hiervoor genoemde bijzondere voorwaarden en een taakstraf van 240 uren passend en geboden.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 63, 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van zes maanden;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van vijf maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en/of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van drie jaren vast;

- als voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte gedurende de proeftijd:

* zich meldt binnen vier werkdagen na het onherroepelijk worden van het vonnis bij Reclassering Nederland op het adres De Meent 4, 8224 BR te Lelystad. Verdachte blijft zich melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt om het reclasseringstoezicht uit te voeren;

* zich (verder ) laat behandelen door de Waag (forensische) polikliniek of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling.

* Verdachte onthoudt zich op welke wijze dan ook van:

- het seksueel getint communiceren met minderjarigen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd.

Verdachte bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen.

Met opdracht aan Reclassering Nederland om toezicht te houden op de uitvoering van deze voorwaarden en verdachte daarbij te begeleiden.

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 240 uren;

- beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 120 dagen hechtenis;

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B. Eigeman, voorzitter, mrs. V.C. Kool en J.S. De Weijer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.M. van Jole-Harmsen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 24 maart 2020.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 31 oktober 2017 in de gemeente Almere, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) afbeeldingen, te weten foto’s en/of films/videos en/of gegevensdragers, te weten een computer en/of notebook en/of twee harde schijven en/of een usb-stick, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken heeft

verspreid (door het verzenden via WhatsApp-gesprekken en/of het delen in chat-groepen) en/of

aangeboden,

openlijk tentoongesteld,

vervaardigd,

ingevoerd,

doorgevoerd,

uitgevoerd,

verworven

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of een vinger(s)/hand en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 1, blz 29) (foto 1, blz 55) (foto 2, blz 55)

(Filename: - [filename] .jpg, blz. 216)

(Filename: [filename] .JPG, blz 216)

(Filename: [filename] .PNG, blz 217)

(Filename: [filename] .png, blz 217)

(Filename: [filename] , blz 222)

(Filename: [filename] .mp4, blz 222)

en/of

het met de/een penis en/of een vinger(s)/hand en/of de mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(Filename: [filename] .PNG, blz 217)

(Filename: [filename] .PNG, blz 219)

(Filename: [filename] .png, blz 220)

(Filename: [filename] ,png, blz 221)

en/of

het met de/een penis en/of een vinger(s)/hand en/of de mong/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 4, blz 55)

(Filename [filename] .png, blz 218)

en/of

het met de/een penis en/of een vinger(s)/hand en/of de mong/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (foto 2, blz 55)

(foto 2, blz 86) (foto 3, blz 86) (foto 1 blz 108)

(Filename: [filename] .png, blz. 219)

(Filename: [filename] .jpg, blz 220)

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(Filename: [filename] .png, blz 221)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s /film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(Filename [filename] .png, blz. 218)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (eventueel aanvullen met: waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(Filename [filename] . mp4. blz. 223)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;