Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:840

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
28-02-2019
Datum publicatie
28-02-2019
Zaaknummer
16/706995-15 en 16/659844-18 (gev. ttz) (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 37-jarige man is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor de moord op zijn toenmalige vriendin in Suriname. Ook is hij veroordeeld voor poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij, oplichting van een hypotheekverstrekker en valsheid in geschrifte.

De man was in juni 2015 op vakantie in Suriname met zijn 29-jarige vriendin uit Almere. In de avond van 25 juni zijn zij samen naar een afgelegen plek langs de Surinamerivier gegaan. Nog diezelfde nacht heeft de man de politie gemeld dat zijn vriendin in de rivier was gevallen. Volgens de man was zij onder invloed van drank langs de rand van de rivier op een muurtje gaan liggen en in het water gevallen toen hij verderop stond te plassen. Haar lichaam is drie dagen later gevonden bij een houtzagerij langs de rivier. De politie in Suriname heeft het onderzoek destijds gesloten, maar nadat de familie van het slachtoffer de Nederlandse politie had ingeschakeld is er alsnog een grootschalig onderzoek opgestart.

Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat kort voor de reis naar Suriname een levens- en uitvaartverzekering is afgesloten op naam van het slachtoffer. Die polis is vervolgens gewijzigd, zodat de verdachte de begunstigde werd. De rechtbank stelt vast dat de man voor de vakantie weet had van het naderende overlijden van zijn toenmalige vriendin. Hij is planmatig en berekend te werk gegaan om zijn voorgenomen plan, om zijn vriendin om het leven te brengen, ten uitvoer te brengen. Bij de Surinamerivier heeft hij ervoor gezorgd dat zij in de stroming terecht is gekomen waardoor zij is overleden. Tijdens de gerechtelijke procedure heeft hij aantoonbaar gelogen, zo heeft hij in Suriname tegen de politie gezegd dat hij niet kan zwemmen en heeft hij verklaard nooit eerder op de bewuste plek te zijn geweest. Daarnaast heeft hij documenten vervalst om zijn onschuld te bewijzen en stroken zijn verklaringen niet met informatie uit het dossier. Op de dag dat het lichaam van de vrouw is aangespoeld heeft de man Suriname verlaten.

De verdachte heeft op koelbloedige wijze zijn toenmalige vriendin vermoord en daarna geprobeerd om het geld van de levensverzekering op te strijken. Zijn uitgevoerde plan en zijn egoïstische en opportunistische opstelling staan in schril contrast met de toekomstplannen die het slachtoffer samen met de verdachte voor zich zag. De moord heeft de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed en verdriet toegebracht. Dat de verdachte ook slachtoffer van de dood van zijn vriendin zou zijn vindt de rechtbank niet overtuigend. Niets wijst erop dat hij daadwerkelijk gerouwd heeft om haar dood en eenmaal weer in Nederland duurde het niet lang voordat hij opnieuw een relatie had. De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat een lange, onvoorwaardelijke, gevangenisstraf op zijn plaats is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummers: 16/706995-15 en 16/659844-18 (gev. ttz) (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 28 februari 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1981] te [geboorteplaats] ,

verblijvende te [woonplaats] , [adres] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 19 juli 2017, 30 augustus 2017, 6 september 2017, 20 november 2017, 14 februari 2018, 18 april 2018, 30 mei 2018, 8 oktober 2018, 30 januari 2019 en 31 januari 2019. Het onderzoek is gesloten op de terechtzitting van 14 februari 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. M. Kamper en van hetgeen verdachte en zijn raadsman mr. P.A.J. van Putten en zijn raadsvrouw mr. A.M. Timorason, advocaten te Alkmaar, alsmede de benadeelde partij [benadeelde 1] , bijgestaan door mr. E. Huls, advocaat te Amsterdam naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging met betrekking tot parketnummer 16/706995-15 is op de zitting van 14 februari 2018 nader omschreven. Deze tenlastelegging is op de zitting van 30 mei 2018 gewijzigd. De nader omschreven en gewijzigde tenlastelegging is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht.

De tenlastelegging met betrekking tot parketnummer 16/659844-18 is als bijlage 2 aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

parketnummer 16/706995-15:

feit 1 primair:

in de periode van 25 juni 2015 tot en met 29 juni 2015 te Paramaribo, althans in Suriname, opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer] van het leven heeft beroofd;

feit 1 subsidiair:

in de periode van 25 juni 2015 tot en met 29 juni 2015 te Paramaribo, althans in Suriname, roekeloos, althans aanmerkelijk onoplettend en/of onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig heeft gehandeld, ten gevolge waarvan [slachtoffer] , aan zijn schuld te wijten is verdronken en aldus is overleden;

feit 2:

in de periode van 7 mei 2015 tot en met 21 juli 2015 te Almere en/of Paramaribo, althans in Nederland en/of in Suriname heeft gepoogd [benadeelde 2] te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag met het oogmerk om zichzelf wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid (te weten de hoedanigheid van een bonafide begunstigde) en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels;

en/of

op 21 juli 2015 te Almere, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens heeft verstrekt aan [benadeelde 2] , welk feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij wist dat de verstrekte gegevens van belang waren voor de vaststelling van zijn recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming;

feit 3:

op meer tijdstippen in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 december 2015 te Almere en/of Amsterdam, samen met een ander, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels de rechtspersoon [benadeelde 3] B.V. heeft bewogen tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening;

en/of

in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 december 2015 te Amsterdam en/of Almere, samen met een ander, een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 december 2015 te Amsterdam en/of Almere, samen met een ander, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften echt en onvervalst.

parketnummer 16/659844-18:

in de periode 9 september 2014 tot en met 17 april 2018 te Amsterdam en/of Almere en/of Lelystad, een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

in de periode van 17 april 2018 tot en met 24 september 2018 te Lelystad, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat geschrift echt en onvervalst.

De rechtbank nummert het bij de dagvaarding met het parketnummer 16/659844-18 ten laste gelegde feit als feit 4.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder feit 1 primair, feit 2 (in beide varianten), feit 3 (in alle varianten) en feit 4 (in beide varianten) ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

Ten aanzien van het onder feit 1 primair ten laste gelegde acht de officier van justitie bewezen dat verdachte [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ) opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte haar meegenomen naar de oever van een rivier en gewacht tot ze alleen waren en [slachtoffer] in het water doen belanden en/of een of meer vormen van geweld op haar toegepast waardoor zij in de rivier is terechtgekomen en vervolgens heeft hij nagelaten [slachtoffer] uit het water te redden ten gevolgde waarvan [slachtoffer] is overleden. Of het slachtoffer al dan niet alcohol had genuttigd en zo ja, welke hoeveelheid acht de officier van justitie niet bewezen nu dat niet met zekerheid is te zeggen.

De officier van justitie heeft verwezen naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 24 juni 2016 (vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2016:2414) waarin ook een levensverzekering kort voor het overlijden van het slachtoffer was afgesloten, waarin de doodsoorzaak ook niet met zekerheid was vast te stellen en evenmin de concrete handelingen van verdachte, maar waarbij de verdachte – net als in de onderhavige zaak - als enige aanwezig was bij het overlijden en er sprake was van handelingen voorafgaand aan het overlijden die wezen op wetenschap van het naderende overlijden. Verder waren daar, net als in de onderhavige zaak, kort voor het overlijden documenten vastgelegd ter onderbouwing van een alternatief scenario. De officier heeft toegelicht dat, hoewel het in de Amsterdamse zaak over toediening van medicatie gaat, er geen wezenlijk verschil is met de onderhavige. In deze zaak heeft het hof de verdachte veroordeeld voor moord. Deze uitspraak is door de Hoge Raad in stand gelaten op 13 juni 2017 (vindplaats: ECLI:NL:HR:2017:1096).

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs en heeft daartoe onder meer het volgende naar voren gebracht.

 • -

  De doodsoorzaak van [slachtoffer] is niet vast komen te staan, waardoor zowel natuurlijke als onnatuurlijke doodsoorzaken tot de mogelijkheden behoren. Een noodlottig ongeval valt dus niet uit te sluiten.

 • -

  Niet kan worden bewezen dat verdachte het slachtoffer doelbewust alcohol heeft laten nuttigen, dan wel haar in een dronken dan wel onmachtige toestand heeft meegenomen naar de rivier en heeft gewacht totdat ze alleen waren.

 • -

  Uit de verklaringen van verdachte blijkt dat hij geen actieve handeling heeft verricht om het slachtoffer op de rand van de pier neer te zetten, dan wel te leggen. Dat het slachtoffer te water is geraakt is voor verdachte absoluut niet voorzienbaar geweest.

 • -

  Er is geen enkel forensisch, technisch en/of direct bewijs in het dossier waaruit kan worden afgeleid dat verdachte enige geweldshandeling op het slachtoffer heeft uitgeoefend waardoor zij in de rivier terecht is gekomen.

 • -

  Zoals blijkt uit de adviezen van professionals en de omschrijving van de situatie ter plaatse, zou het een kamikaze-actie zijn geweest voor verdachte om slachtoffer achterna te springen. Als hij dat had gedaan dan waren zij er waarschijnlijk allebei niet meer geweest.

 • -

  Er is geen sprake van voorwaardelijk opzet dan wel bewuste schuld.

Vervolgens heeft de verdediging naar voren gebracht dat van de door de officier van justitie genoemde motieven geen sprake is.

 • -

  Niet bewezen kan worden dat sprake is van geldelijk gewin dan wel het financieel leegtrekken van het slachtoffer.

 • -

  Aangaande de levensverzekering is de verdediging van mening dat deze wel is aangevraagd in het kader van het plan van verdachte en slachtoffer om samen te wonen.

 • -

  De getuigenverklaring van [getuige 1] kan niet voor het bewijs worden gebruikt en de verdediging verzoekt de rechtbank deze verklaring uit te sluiten van het bewijs.

 • -

  Met betrekking tot het toebrengen dan wel regisseren van de dood van slachtoffer is naar voren gebracht dat verdachte overal foto’s van maakte. De foto’s van het slachtoffer met de flesjes drank als onderdeel van een masterplan is dan ook niet aan de orde. Daarnaast kende verdachte de plek waar slachtoffer in het water is gevallen niet.

 • -

  Verdachte heeft bij de Gemeente Almere geen overlijdensakte willen aanvragen. Het ging om een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie. Ook heeft verdachte geen stukken naar [benadeelde 2] gestuurd.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 3 ten laste gelegde en daartoe naar voren gebracht dat de gegevens op de werkgeversverklaring en de salarisspecificatie een juiste weergave van de werkelijkheid zijn nu verdachte heeft verklaard dat [A] via een inleenovereenkomst vanaf 1 april 2015 in dienst is getreden bij [bedrijf 1] en via detachering werkzaamheden heeft verricht als manager van de kapsalon [kapsalon] . [B] betaalde via de payrollconstructie een bedrag van € 7.397,38. Dit bedrag bestond uit het brutosalaris van [A] van € 5.500,- en de betaling van de facturen van verdachte die optrad als adviseur van [B] .

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 4 ten laste gelegde en daartoe naar voren gebracht dat het handschriftonderzoek van handschriftdeskundige W. de Jong niet op basis van origineel materiaal is uitgevoerd waardoor dit onderzoek aan fundamentele beperkingen onderhevig is en er in beginsel te weinig vergelijkingsmateriaal voorhanden was om een gedegen onderzoek te kunnen verrichten die een conclusie kan dragen. Op basis van dit onderzoek kan niet worden geconcludeerd dat één van de door verdachte overgelegde kwitanties vals is.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van feit 1, feit 2 en feit 4

Bewijsmiddelen 1

De rechtbank zal met betrekking tot het bewijs in gaan op de volgende onderwerpen:

 1. de 115-melding;

 2. het aantreffen van en het onderzoek aan het lichaam van het slachtoffer [slachtoffer] ;

 3. de feiten en omstandigheden in de jaren 2012 en 2013;

 4. e feiten en omstandigheden in het jaar 2014;

 5. de feiten en omstandigheden in het jaar 2015 vóór 25 juni;

 6. het afsluiten van de levens- en uitvaartverzekering;

 7. de feiten en omstandigheden in de periode van 25 juni 2015 tot en met 29 juni 2015;

 8. de feiten en omstandigheden ná 29 juni 2015;

 9. de financiële positie van [slachtoffer] ;

 10. het onderzoek met betrekking tot de echtheid van de overgelegde kwitantie.

a. a) de 115-melding

Verdachte heeft op 26 juni 2015 om 02:50:52 uur 115 gebeld. Dit is het nummer van de meldkamer van het Korps Politie Suriname.2

De Surinaamse verbalisant [verbalisant 1] kreeg op 26 juni 2015 rond 03.10 uur de melding van de Centrale Meldkamer dat er bij de voet van de Wijdenboschbrug aan de Meerzorgzijde zich een manspersoon bevond wiens vriendin in de Surinamerivier was gevallen en in de diepte was verdwenen. Ter plaatse aangekomen bleek deze manspersoon verdachte te zijn.3 Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard dat hij verdachte hoorde zeggen dat hij niet kon zwemmen.4 De Surinaamse verbalisant [verbalisant 2] hoorde verdachte later, buiten de politiewacht, eveneens zeggen dat hij zelf geen hulp kon bieden, daar hij geen zwemmer zou zijn.5

b) het aantreffen van en het onderzoek aan het lichaam van [slachtoffer]

Op 29 juni 2015 omstreeks 09.15 uur (plaatselijke tijd), kreeg het Korps Politie Suriname, Regio Oost, Ressort Meerzorg een melding dat een stoffelijk overschot was aangespoeld achter de houtzagerij Ansoe, gelegen aan de Zaagmolenweg te Meerzorg in het district te Commewijne in Suriname. Uit onderzoek is gebleken dat het stoffelijk overschot van [slachtoffer] die in de ochtend van vrijdag 26 juni 2015 omstreeks 03.00 uur van de kade onder de Wijdenboschbrug aan de zijde van Meerzorg in de Surinamerivier was geraakt.6

Hydroloog professor dr. S. Naipal heeft geconcludeerd dat, gelet op de stroming van het water, het zeer wel mogelijk is dat het lichaam van [slachtoffer] in de loop van 26 juni 2015 al bij de houtzagerij terecht is gekomen.7

Uit de gegevens van de Maritieme Autoriteit Suriname blijkt dat op 26 juni 2015 tussen 02.40 en 03.00 uur de diepte van het water van de Surinamerivier ten opzichte van de laagwaterstand bij de pier respectievelijk 236 centimeter en 227 centimeter betrof.8

De zus van [slachtoffer] , [getuige 2] , heeft verklaard dat [slachtoffer] helemaal niet kon zwemmen.9

De Surinaamse patholoog drs. M.P.K. Chan heeft geconcludeerd dat er sprake was van overlijden vermoedelijk ten gevolge van verstikking tegen gevolge van verdrinking.10

De Nederlandse patholoog dr. F.R.W. van de Goot heeft een her-sectie uitgevoerd en heeft hierover twee rapporten uitgebracht. In het rapport van 15 juli 2015 heeft Van de Goot geconcludeerd dat er bij de her-sectie geen doodsoorzaak aanwijsbaar is. Er zijn evenwel ook geen aanwijzingen die de diagnose verdrinking als eerste overweging aannemelijk maken.11 In het rapport van 23 maart 2016 heeft Van de Goot ook de resultaten van de eerste sectie meegenomen. Door Van de Goot wordt uitgelegd dat bij verdrinking een aantal kenmerken voorkomen waarvan er vier bijna bij elke verdrinking voorkomen, te weten het opzetten van de longen, debris in de luchtwegen dan wel schuim in de luchtwegen, een sterk uitgezette rechter hartkamer en water in de maag. Geen van deze kenmerken was bij het slachtoffer aanwezig.12 Van de Goot heeft geconcludeerd dat de diagnose verdrinking zoals in eerste instantie gesteld, niet per se fout hoeft te zijn, maar op grond van de voorliggende aanwijzingen is het onterecht deze diagnose als enige mogelijkheid te stellen. Andere doodsoorzaken zijn beslist nog niet uitgesloten.13

Patholoog dr. V. Soerdjbalie-Maikoe van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) heeft op basis van de foto’s, het rapport van Van de Goot van 15 juli 2015 en het rapport van drs. Chan geconcludeerd dat er geen doodsoorzaak is gebleken. Volgens Soerdjbalie-Maikoe waren er geen bevindingen die zouden kunnen duiden op verdrinking maar zij sluit verdrinking als doodsoorzaak niet uit.14

P. Lunetta, professor in de Forensische Geneeskunde van de Universiteit van Turku te Finland, heeft op 7 maart 2017 een rapport opgesteld. In dit rapport gaat Lunetta onder meer in op de door Van de Goot besproken kenmerken die voorkomen bij verdrinking, maar noemt in deze context dat het ontbreken van de met verdrinking verbonden kenmerken door Van de Goot niet kritisch is geëvalueerd in de context van de verregaande staat van ontbinding van het lijk. Volgens Lunetta is de bekende mogelijkheid van dood door verdrinking zonder dat dit morfologische bevindingen bij de autopsie oplevert, met name in lijken met vergaande ontbinding, enigszins over het hoofd gezien door Van de Goot. Vervolgens concludeert Lunetta dat de doodsoorzaak onbekend en de manier van overlijden onbepaald is.15

c) de feiten en omstandigheden in de jaren 2012 en 2013

[getuige 3] heeft verklaard dat haar vriendin [slachtoffer] vanaf maart of april 2013 een kamer is gaan huren bij verdachte voor de duur van een jaar. [slachtoffer] had verdachte via het internet leren kennen omdat hij daarop kamers aanbood. [slachtoffer] zou deze kamer huren voor haar toenmalige vriend uit Suriname.16

De familie van [slachtoffer] heeft aan de politie laten weten dat [slachtoffer] elke avond gewoon thuis sliep en dat zij de afgelopen jaren niet elders in Almere heeft gewoond.17

d) de feiten en omstandigheden in het jaar 2014

[getuige 4] heeft verklaard dat zij verdachte in maart 2014 leerde kennen via Tinder. Zij kregen snel een relatie. Zij heeft verdachte half april 2014 aan haar ouders voorgesteld.18

Tot 21 juni 2014 stond [slachtoffer] ingeschreven op het adres [adres] te [woonplaats] . Vanaf

21 juni 2014 stond zij ingeschreven op het adres [adres] te [woonplaats] .19 Op dit adres stond verdachte sinds 13 mei 2011 ingeschreven.20

[getuige 5] heeft verklaard dat zij verdachte eind augustus/begin september 2014 leerde kennen op de [dansschool] in [woonplaats] . In het begin hebben zij een liefdesrelatie gehad. Zij ging er vanuit dat verdachte op dat moment geen relatie had.21

[getuige 4] heeft verklaard dat zij in september 2014 met verdachte op vakantie is geweest naar de Dominicaanse Republiek.22

[slachtoffer] is van 4 november 2014 tot en met 25 november 2014 in Suriname geweest.23 [getuige 2] heeft verklaard dat [slachtoffer] met verdachte op vakantie was in Suriname. Toen zij terug kwam uit Suriname was dat twee of drie dagen eerder dan gepland. Zij moest huilen en vertelde dat ze zich niet goed voelde en dat ze haar familie had gemist. Zij wilde niet vertellen wat er gebeurd was.24 [getuige 3] heeft verklaard dat [slachtoffer] het niet zo leuk vond in Suriname omdat ze daar maar in het appartement van verdachte zat. Het zou een zakenreis zijn, maar hij nam haar niet mee naar afspraken. [getuige 3] heeft haar toen geadviseerd om eerder terug te komen.25 [getuige 6] heeft verklaard dat zij [slachtoffer] heeft ontmoet toen zij in Suriname verbleef. [slachtoffer] vertelde haar dat zij dacht de vriendin van verdachte te zijn. Verdachte kwam echter langs met een andere vrouw in het appartement waar [slachtoffer] bij was. [getuige 6] zag dat dit [slachtoffer] veel deed en dat ze tranen in haar ogen had. Toen [getuige 6] verdachte hierop aansprak zei hij dat hij aan [slachtoffer] duidelijk had gemaakt dat ze een gewone vriendin was.26

[getuige 5] heeft verklaard dat zij bij verdachte vanaf eind november/december 2014 een kamer heeft gehuurd aan de [adres] te [woonplaats] . Verdachte had daarbij gezegd dat het de bedoeling was dat ze zouden proberen te gaan samenwonen op dit adres.27 [getuige 5] heeft verklaard dat zij [getuige 4] niet kende. Van [slachtoffer] wist ze alleen dat zij een oud-bewoonster van de woning aan de [adres] te [woonplaats] was. Zij heeft [slachtoffer] nooit ontmoet. De poststukken die op naam van [slachtoffer] binnenkwamen werden door de bewoners aan verdachte gegeven.28 De huurovereenkomst tussen verdachte en [getuige 5] is per 27 juli 2015 ontbonden.29

[getuige 7] heeft verklaard dat zij verdachte in november 2014 leerde kennen via haar moeder die voor verdachte werkte in zijn appartementencomplex in Suriname. Zij onderhield via WhatsApp contact met verdachte. In december 2014 vroeg verdachte aan haar of zij zijn vriendin wilde worden. Zij heeft te kennen gegeven hierover na te willen denken. In de maand december 2014 is [getuige 7] met verdachte op verschillende plaatsen geweest. Verdachte heeft haar ook eens gebracht aan de onderkant van de Wijdenboschbrug in het district Commewijne.30 Toen ze daar waren hebben ze met elkaar gepraat. Verdachte zei dat hij naar deze plek ging als hij rust wilde, het was zijn plekje.31 Verdachte wilde in die tijd seks met haar hebben, maar zij heeft hem aldoor geweigerd.32 In de maanden november en december 2014 is er veelvuldig WhatsApp-contact geweest tussen [getuige 7] en verdachte.33

[slachtoffer] staat sinds 31 december 2014 ingeschreven op het adres [adres] te [woonplaats] .34

e) feiten en omstandigheden in het jaar 2015 vóór 25 juni 2015

[getuige 2] heeft verklaard dat haar vader de reis naar Suriname in december 2014/januari 2015 heeft geregeld.35

In januari 2015 is er WhatsAppcontact geweest tussen de toen nog 19-jarige [getuige 7] en verdachte. Er is afgesproken dat [getuige 7] naar Nederland zou komen op 20 januari 2015.36 [getuige 7] heeft verklaard dat deze reis naar Nederland niet is doorgegaan omdat dit niet mocht van haar moeder.37

[getuige 8] , de ex-echtgenote van verdachte en de moeder van zijn kinderen, heeft verklaard dat verdachte rond januari/februari 2015 aan haar heeft gevraagd: ‘Als je 250.000 euro zou kunnen verdienen, maar je moest 4 jaar weg, zou je dat doen?’. En: “Ik vroeg “Meen je dat?”, hij reageerde hierop door “ja” te zeggen.” [getuige 8] heeft verklaard dat het voor haar duidelijk was dat hij met ‘weg’ de gevangenis bedoelde.38

[getuige 4] heeft verklaard dat zij in januari/februari 2015 tien à twaalf dagen met verdachte in Suriname is geweest.39 Op de vraag van de verbalisanten wat verdachte over de plek heeft verteld waar [slachtoffer] in het water is gevallen heeft [getuige 4] geantwoord dat ze daar zelf ook is geweest. Het was het idee van verdachte om naar deze plek toe te gaan. Ze zijn hier nog geen vijf minuten geweest.40 Tussen verdachte en [getuige 4] zijn in de maanden januari, maart en april 2015 meerdere Skypegesprekken gevoerd waarin beide seksueel getinte uitlatingen doen. Ook geeft [getuige 4] aan dat ze haar tijd met verdachte niet wil delen met een andere vrouw.41

[slachtoffer] zegt op 25 februari 2015 de huurovereenkomst van de woning aan de [adres] op per 1 maart 2015. De borgsom is overgedragen aan [verdachte] inclusief de huurovereenkomst.42

[getuige 8] heeft verklaard dat zij in maart 2015 aan de [adres] is gaan wonen.43 In deze maand kwam [getuige 8] er achter dat verdachte met [getuige 4] was.44

De in Suriname woonachtige [getuige 9] heeft verklaard dat verdachte op 5 maart 2015 via Facebook contact met haar heeft gezocht en dat zij hierop heeft gereageerd. Op 11 maart 2015 liet verdachte weten dat hij haar beter wilde leren kennen. Verdachte gaf aan vrijgezel te zijn.45

Verdachte heeft verklaard dat hij in april 2015 bij [getuige 4] is ingetrokken in haar appartement in [woonplaats] .46

Op 23 april 2015 heeft [slachtoffer] het huurcontract getekend voor de woning aan [adres] te [woonplaats] . De huurperiode ging in op 1 mei 2015.47 [slachtoffer] heeft zich op 1 mei 2015 ingeschreven op dit adres.48

De zakenpartner van verdachte [getuige 10] heeft op 25 februari 2016 verklaard dat hij eind 2015 van [getuige 8] hoorde over de dood van de verloofde van verdachte. Hierop heeft hij zijn zakenpartner [C] gebeld. [C] zei tegen hem dat hij hier met verdachte over had gesproken. Verdachte heeft tegen [C] gezegd dat hij hier niets mee te maken had, maar [C] denkt dat hij hier wel wat mee te maken heeft omdat verdachte in een gesprek met [C] heeft laten doorschemeren: ‘dit meisje gaat waarschijnlijk verdwijnen’ of iets in die trant. [C] zei vervolgens tegen [getuige 10] : ‘en dan is dat meisje opeens weg’.49 [C] heeft op 17 januari 2017 ten overstaan van rechercheofficier van justitie H.F. Mos verklaard dat hij anderhalve maand voor het vertrek naar Suriname een gesprek met verdachte heeft gehad op een brug in Amsterdam. Verdachte heeft daarbij onder meer gezegd: ‘dat zij er straks niet meer is’. Later toen ze dood was heeft [C] wel gedacht: ‘hee, nu is ze er echt niet meer’.50

[getuige 8] heeft verklaard dat zij verdachte op 9 mei 2015 betrapte met [slachtoffer] in haar slaapkamer. Zij heeft verdachte toen op straat gezet. Volgens haar is verdachte op dat moment bij [getuige 4] gaan slapen.51

[getuige 9] heeft verklaard dat verdachte haar op 11 mei 2015 berichtte dat hij naar Suriname zou gaan en dat hij met haar wilde kennis maken. Op 19 mei 2015 heeft [getuige 9] aan verdachte bericht dat ze argwanend was en dat ze dacht dat hij loog. Hierop zei verdachte dat hij niet loog en dat hij haar het beste wenste en geen tijd had voor spelletjes. Hij eindigde het bericht met: ‘p.s. je bent en was de enige’.52

Verdachte heeft verklaard dat hij in mei/juni 2015 heeft besloten om vanaf 1 augustus 2015 met [getuige 4] te gaan samenwonen in de woning waar hij kamers verhuurde.53

Verdachte is op 4 juni 2015 in Suriname aangekomen.54

[getuige 9] heeft verklaard dat zij verdachte heeft gezien op 5 juni 2015. Verdachte wilde een relatie met haar, maar zij wilde hem eerst beter leren kennen.55 Op 9 juni 2015 was [getuige 9] jarig en is zij uit eten geweest met verdachte. Verdachte heeft haar daarna naar zijn appartement gebracht. Toen ze de kamer van verdachte in kwam zag zij een tafeltje met daarop een flesje met een roos en kaarsjes in een hartvorm. In deze hartvorm lagen handboeien en een blinddoekje, ook lagen er rozenblaadjes. Hierop is zij erg boos geworden en gaan schelden in het Surinaams.56 Na dit incident heeft [getuige 9] wel contact gehouden met verdachte en hem op 17 juni en 22 juni 2015 nog gezien.57

[getuige 7] heeft verklaard dat zij in juni 2015 een seksuele relatie met verdachte kreeg. Zij zag hem die maand bijna elke dag. Het laatste contact met verdachte was op die bewuste avond.58

[getuige 4] heeft op 14 juni 2015 bij [meubelzaak] verschillende meubels besteld. Aan deze bestelling is de naam van verdachte gekoppeld en het afleveradres is de [adres] te [woonplaats] .59

Op 17 juni 2015 hebben verdachte en [slachtoffer] WhatsAppcontact:

Verdachte: Al bijna twee jaar samen

[slachtoffer] : Gaat snel. Ja. Gisteren nog met me vriendin erover.

Verdachte: De dag dat je bij me kwam voor een kamer. En nu kijk hoever Tijd ons heeft gebracht

[slachtoffer] : Ja..

Verdachte: Jammer dat je ouders lastig zijn.

[slachtoffer] : heel veel…Ja echt hè….

Verdachte: Maar goed ook dat overwinnen we wrl

[slachtoffer] : Ja…komt goed”.60

[getuige 2] heeft verklaard dat haar ouders op 17 juni 2015 naar Suriname zijn vertrokken. Zij is met [slachtoffer] op 24 juni 2015 naar Suriname afgereisd. [getuige 2] wist niet dat verdachte ook in Suriname was. Zij hoorde van haar ouders dat [slachtoffer] hen voordat ze ging vliegen had geappt over het feit dat verdachte in Suriname was. [slachtoffer] is op de dag van hun aankomst opgehaald door verdachte en zij is met hem meegegaan.61

Op 18 juni 2015 hebben verdachte en [slachtoffer] WhatsAppcontact:

“Verdachte: Ja ik ook ik wil je de hele dag vrijen. En als je hier bent haal ik je op bij je ouders.

[slachtoffer] : OK…

Verdachte: En dan weten zij ook direct dat je van mij bent en blijft. En dat het niet meer over gaat. Wat zij ook willen.

[slachtoffer] : Ja. En dat ze niet zo moeilijk meer gaan doen.

Verdachte: Precies”.62

Op 22 juni 2015 omstreeks 13.00 uur appt verdachte naar [slachtoffer] dat ze een foto van haar zorgpas moet sturen. [slachtoffer] laat weten dat ze de zorgpas nooit heeft ontvangen, maar ze heeft wel het polisblad van het Zilveren Kruis van 1 januari tot en met 31 december 2015.63

Op 22 juni 2015 omstreeks 19 uur hebben verdachte en [C] het volgende appgesprek:

“ [C] : Digid

Verdachte: Komt er aan

[C] : S5

Verdachte: [naam] . Ww: [wachtwoord] ”.64

f) het afsluiten van de levens- en uitvaartverzekering

Op 30 april 2015 heeft een vrouw die zich voorstelde als [slachtoffer] naar [benadeelde 2] gebeld en zich laten informeren over een nieuw af te sluiten overlijdensrisicoverzekering. Zij was met name geïnteresseerd in het moment waarop de dekking van de verzekering ingaat, of je direct verzekerd bent of dat je een bepaalde maand betaald moet hebben.65 [aangever 1] , die namens [benadeelde 2] aangifte heeft gedaan van poging tot oplichting, heeft verklaard dat dit geen gebruikelijke vraag betreft.66

Op 4 mei 2015 heeft [benadeelde 2] Klantenservice een e-mail gestuurd naar het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com met als bijlage het aanvraagformulier van mevrouw [slachtoffer] van het [benadeelde 2] , de overlijdensrisicoverzekering van [benadeelde 2] .67 Op dit aanvraagformulier staat als verzekeringnemer [slachtoffer] die tevens 1e verzekerde is. Als gewenste ingangsdatum van de verzekering is 5 mei 2015 ingevuld. Het gewenste kapitaal bij overlijden van de verzekerde gedurende de looptijd van de dekking is

€ 300.000,-. De gewenste einddatum van de dekking is 5 mei 2025. Daarnaast is het vakje ‘standaard begunstigde, te weten rang 1 verzekeringnemer, rang 2 partner van verzekeringnemer, rang 3 kinderen van verzekeringnemer en rang 4 erfgenamen van verzekeringnemer’ aangekruist.68

De polis van [benadeelde 2] staat op naam van [slachtoffer] met als ingangsdatum 7 mei 2015 en als einddatum 7 mei 2025. De premie wordt afgeschreven van het rekeningnummer [rekeningnummer] .69 Dit is het rekeningnummer van [slachtoffer] .70

Op 29 mei 2015 heeft een vrouw die zich voorstelde als [slachtoffer] naar [benadeelde 2] gebeld en gevraagd op welke manier je de begunstigde van een overlijdensrisicoverzekering kan veranderen.71

Op 1 juni 2015 heeft [benadeelde 2] Klantenservice een e-mail gestuurd naar het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com met als onderwerp ‘Kopie van uw [benadeelde 2] (diensten en-of geld). Onder deze e-mail staat als verzekeringsnemer en te verzekeren persoon [slachtoffer] . De dekking betreft € 10.000,- en de ingangsdatum is 1 juli 2015.72 [slachtoffer] had op dat moment al sinds 1 december 2012 een uitvaartverzekering bij [uitvaartverzekeraar] N.V. Na het overlijden van [slachtoffer] is [uitvaartverzekeraar] overgegaan tot uitkering van een bedrag van € 13.112,-73

Op 1 juni 2015 om 12.49 uur wordt vanaf het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com naar [benadeelde 2] @ [benadeelde 2] .org een bericht gestuurd en verzocht om [verdachte] als begunstigde aan te merken. Ook wordt verzocht het rekeningnummer waar de premie van moet worden afgeschreven te wijzigen in [rekeningnummer] . Het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com staat in de cc van dit bericht. Op 1 juni 2015 om 13.14 uur wordt vanaf het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com een bericht gestuurd naar [benadeelde 2] @ [benadeelde 2] .org en [e-mail adres] @gmail.com met de mededeling dat het nieuwe rekeningnummer op naam van [verdachte] staat en dat hij [benadeelde 2] machtigt om de premie van [slachtoffer] maandelijks te incasseren.74

Op 2 juni 2015 heeft een vrouw die zich voorstelde als [slachtoffer] naar [benadeelde 2] gebeld en gevraagd of het e-mailbericht van 1 juni 2015 al binnen is. De medewerker deelt aan haar mee dat het bericht nog niet is verwerkt. De vrouw die zich voorstelde als [slachtoffer] vraagt aan de medewerker of ze een aparte polis nodig heeft als ze haar partner ook wil verzekeren.75 De op 1 juni 2015 verzochte wijzigingen zijn op 3 juni 2015 door [benadeelde 2] verwerkt in de polis.76 [aangever 1] verklaart hierover dat het veranderen van een begunstigde kort na het afsluiten van de verzekering vaker voorkomt in het geval de verzekering op internet wordt afgesloten. Op de website is het niet mogelijk om een afwijkende begunstiging direct op te geven. Normaal wordt dit sneller doorgegeven dan in dit geval is gebeurd.77

Op 5 juni 2015 heeft een vrouw die zich voorstelde als [slachtoffer] naar [benadeelde 2] gebeld en gevraagd om advies met betrekking tot de bijschrijving van de partner bij haar [benadeelde 2] .78

Op 8 juni 2015 tussen 03.22 uur en 03.43 uur hebben verdachte en [slachtoffer] contact via WhatsApp:

“Verdachte: En mijn [benadeelde 2] geregeld? Die hebben we ook nodig als we gaan samenwonen.

[slachtoffer] : Vandaag of morgen weet ik het…Ja die [benadeelde 2] is geregeld..En die van mij ook. Had een brief ontvangen.

Verdachte: Van mij ook? Is het naar jouw adres gestuurd of naar mijn?

[slachtoffer] : Ik heb jou adres gedaan

Een kwartier later vraagt [slachtoffer] aan verdachte via WhatsApp:

“ [slachtoffer] : Op die [benadeelde 2] van jou moet ik het wijzigen naar mijn adres of moet ik het zo laten…

Verdachte: Je kan het zo laten

[slachtoffer] : OK

Verdachte: Doen we wel als we weer samenwonen

[slachtoffer] : Ja is goed”.79

Op 9 juni 2015 hebben verdachte en [slachtoffer] contact via WhatsApp:

“Verdachte: Vraagje had je ook je uitvaart geregeld bij [benadeelde 2] ? Vergeet dat niet ok

[slachtoffer] : Ja dat is al geregeld.

Verdachte: Bij [benadeelde 2] ook toch?

[slachtoffer] : Ja. Moet voor jou ook.

Verdachte: Nee volgende maand doe ik het wel

[slachtoffer] : OK

Verdachte: Heb je al naar leuke meubels gekeken en een heerlijk bed voor ons

[slachtoffer] : Ik heb die polis ook al

Verdachte: Ok neem hem even mee

[slachtoffer] Ja..Heb nog niet gedaan. Ga morgen”.80

Verdachte heeft op 10 juni 2015 een levensverzekering bij [benadeelde 2] afgesloten. Het [benadeelde 2] heeft als begindatum 9 juni 2015 en als einddatum 9 juni 2025. Verdachte is de verzekeringsnemer en verzekerde voor een bedrag van € 300.000,-. De premie zal worden afgeschreven van het rekeningnummer [rekeningnummer] .81

Op 15 juni 2015 heeft een vrouw die zich voorstelde als [slachtoffer] naar [benadeelde 2] gebeld met de vraag hoe zij de begunstigde van haar uitvaartverzekering kan wijzigen. De medewerker van [benadeelde 2] vertelt haar dat zij dit per e-mail kan doen.82

Op 15 juni 2015 wordt vanaf het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com naar [benadeelde 2] een e-mail gestuurd met het verzoek om de begunstigde voor haar uitvaartplan te wijzigen in [verdachte] .83 Op de nieuwe polis van 15 juni 2015 staat [verdachte] als begunstigde opgenomen.84

Op 15 juni 2015 om 15.02 uur wordt vanaf het e-mailadres [e-mail adres] @gmail.com een bericht gestuurd naar [benadeelde 2] . In dit bericht wordt verzocht om de begunstigde voor het [benadeelde 2] te wijzigen in [slachtoffer] . De e-mail wordt ondertekend door verdachte.85 Dit verzoek wordt op 17 juni 2015 verwerkt en verdachte ontvangt een nieuwe polis met [slachtoffer] als nieuwe begunstigde.86

Op 16 juni 2015 heeft een meneer die zich voorstelde als [naam] naar [benadeelde 2] gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer] .87 Met dit telefoonnummer is op 26 juni 2015 de Surinaamse meldkamer gebeld.88 Verbalisant herkent de stem van deze meneer [naam] als zijnde van verdachte. Verdachte vraagt of er nog iets geregeld moet worden met betrekking tot de overlijdenspolis van zijn vriendin. Verdachte zegt hierbij letterlijk: ‘Ja, dus stel dat het straks zo ver is euhm…zijn er dan dingen die ik nog moet regelen of is dan een begunstiging bij jullie voldoende?’.89

g) de feiten en omstandigheden in de periode van 25 juni 2015 tot en met 29 juni 2015

[getuige 2] heeft verklaard dat haar ouders op 25 juni 2015 rond 15.30 uur door [slachtoffer] werden gebeld. Zij vroeg of de familie met haar en verdachte uit eten wilde die avond.90 De familie werd iets na 17.00 uur opgehaald door verdachte en [slachtoffer] en ze hebben in een Javaans restaurant met elkaar gegeten. Tijdens dit etentje is er geen alcohol gedronken. Verdachte heeft het eten betaald en daarna de familie rond 19.00 uur naar een ander familielid gebracht. [slachtoffer] en verdachte zouden nog een ijsje gaan eten. Er zijn met [slachtoffer] geen afspraken gemaakt wanneer ze elkaar weer zouden zien. [slachtoffer] zou nog kijken of ze zaterdag tijd had om langs te komen om een nichtje te ontmoeten.91

Op de telefoon van verdachte zijn twee foto’s aangetroffen van [slachtoffer] met twee flesjes Palm Rum (Mariënburgrum)in haar hand. De foto’s zijn gemaakt op 25 juni 2015 om 19.48 uur in de supermarkt Red Sun te Suriname.92

Uit de camerabeelden van de supermarkt Red Sun van 25 juni 2015 opgenomen vanaf 19.40 uur blijkt dat [slachtoffer] en verdachte op dat tijdstip in deze winkel zijn geweest. Te zien is dat ze naast elkaar staan op de alcoholafdeling. Verdachte houdt in zijn rechterhand een flesje vast en zowel verdachte als [slachtoffer] bekijken het etiket. Het betreft een flesje met een kwart liter Palm Rum. Vervolgens is te zien dat verdachte en [slachtoffer] met elkaar in gesprek zijn. [slachtoffer] neemt het flesje over van verdachte. Verdachte loopt even naar een ander schap. Ondertussen bekijkt [slachtoffer] het etiket. Verdachte komt weer bij haar staan en pakt ook een flesje Palm Rum uit het schap en bekijkt het etiket. Vervolgens loopt verdachte met een flesje Palm Rum in zijn rechterhand richting de kassa. [slachtoffer] volgt hem en ze gaan beide achteraan in de rij staan voor de kassa. Verdachte heeft het flesje nog steeds in zijn rechterhand vast. [slachtoffer] houdt het andere flesje vast. Beiden zijn een moment buiten het beeld van de camera. Als ze weer in beeld komen is te zien dat verdachte papiergeld in zijn handen heeft en een aantal biljetten aan [slachtoffer] overhandigd. Op dat moment heeft zij de twee flesjes Palm Rum in haar rechterhand vast. Daarna is te zien dat verdachte meermalen begint te hoesten. Terwijl [slachtoffer] de flesjes in haar rechterhand vasthoudt, bekijkt zij de etiketten. Het volgende moment is te zien dat verdachte zijn mobiele telefoon pakt en daarop handelingen uitvoert waarna hij vervolgens een foto maakt van [slachtoffer] die poseert met de twee flesjes Palm Rum. Beiden kijken vervolgens op de telefoon. Verdachte voert wederom wat handelingen uit op zijn telefoon, zowel verdachte als [slachtoffer] moeten vervolgens lachen. Daarna is te zien dat [slachtoffer] vóór verdachte gaat staan in de rij. Verdachte moet wederom hoesten en dat hoesten herhaalt zich nog een paar keer. Ondertussen is hij met zijn telefoon bezig. Hij spreekt vervolgens [slachtoffer] aan en loopt terug de winkel in. Ondertussen is [slachtoffer] de flesjes Palm Rum aan het afrekenen bij de kassa. Na de aankoop loopt zij naar het einde van de kassa en blijft daar staan. Verdachte komt weer in beeld samen met een medewerker van de winkel die naar een artikel in het schap wijst. Verdachte pakt dit artikel en loopt naar de kassa. Daar aangekomen brengt verdachte beide handen tot borsthoogte in de lucht. Hij kijkt naar [slachtoffer] Hij heeft een blauw zakje vast. Dit blijken later keelpastilles te zijn. Hij legt dit zakje op de band en te zien is dat [slachtoffer] richting verdachte loopt en iets overhandigt aan verdachte. [slachtoffer] loopt weer terug naar het uiteinde van de kassa.93

[getuige 9] heeft verklaard dat zij met verdachte had afgesproken om in de avond van 25 juni 2015 naar de film Insidious in de bioscoop TBL te gaan. [getuige 9] is met haar auto naar de Hermitage Mall gereden. Verdachte was tijdens de film vooral bezig met zijn telefoon. Na de film hebben ze bij de Naskip aan de Henk Aronstraat kip gegeten. De kip bij de Mac en de Naskip bij Kwatta bleken op te zijn. Zij reed in de auto van verdachte en hij was alleen met zijn telefoon bezig. Verdachte vroeg of ze naar Bar Zuid wilde rijden. Daar ontmoette verdachte twee Nederlandse mannen. Zij werd achtergelaten in de auto. Op verzoek van één van de mannen is ze er bij gaan zitten. Toen verdachte aangaf dat hij slaap had zijn ze weggegaan. Ze is weer afgezet bij de plek waar haar auto stond. Verdachte zei dat hij naar huis ging. Het viel [getuige 9] hierbij op dat verdachte echt weg racete met zijn auto.94 Uit informatie van de bioscoop TBL Cinemas blijkt dat op 25 juni 2015 van 21.30 uur tot en met 23.30 uur de film Insidious 3 is afgespeeld.95

[getuige 7] heeft verklaard dat zij [slachtoffer] op 25 juni 2015 tussen 21.00 uur en 22.00 uur heeft gezien voor de deuropening van appartement 2 op de tweede verdieping van het appartementencomplex aan de [adres] .96 De moeder van [getuige 7] , [getuige 11] , heeft verklaard dat zij op 25 juni 2015 omstreeks 21.00 uur vanuit het appartement van verdachte een jongedame van Hindoestaanse komaf in de deuropening zag staan. Zij maakte een erg zenuwachtige indruk, bijna ‘bangerig’ te noemen. Zij was helemaal niet dronken of onder invloed van alcohol. Zij gaf aan dat ze de vriendin van verdachte was.97

[getuige 12] heeft verklaard dat hij op 25 juni 2015 met [D] had afgesproken bij de Zanzibar in Paramaribo. Rond 24.00 uur kwam verdachte langs. De vriendin van verdachte bleef in de auto zitten. Zij is uiteindelijk wel uit de auto gestapt. Verdachte zei dat hij zijn vriendin thuis ging brengen en de andere vriendin ging ophalen om naar de Havana Lounge te gaan waar hij met [E] had afgesproken. Verdachte is nooit bij de Havana Lounge aangekomen. In de WhatsApp-groep schreef verdachte dat zijn vriendin dronken was en dat hij nog even van het uitzicht ging genieten bij de Wijdenboschbrug. De volgende dag hoorde [getuige 12] van [E] dat het meisje vermist was geraakt en vermoedelijk in de rivier was gevallen.98

Op 26 juni 2015 omstreeks 00.47.10 uur maakt [slachtoffer] telefonisch contact met verdachte. Er zijn nul seconden verbruikt. Vermoedelijk is er geen gesprek gevoerd. De locatie van [slachtoffer] is op dat moment in de buurt van de masten Commissarisweg en Welgedacht B. Verdachte bevindt zich op dat moment in de omgeving van De Boerbuiten.99

Op 26 juni 2015 tussen 00.32.54 en 01.04.22 uur heeft verdachte zich vanuit de omgeving Torarica naar de omgeving van [slachtoffer] begeven.100

Op 26 juni 2015 om 01.04.22 uur belt [slachtoffer] naar verdachte. Het gesprek duurt 9 seconden. [slachtoffer] bevindt zich op dezelfde locatie als om 00.47.10 uur. Verdachte is op dat moment bij Hannaslust.101

Verdachte heeft op vrijdag 26 juni 2015 om 01.30 uur in een WhatsApp-groep met [E] en [getuige 12] de volgende berichten gestuurd:

“Ik rij zo naar havana. Mijn vriendin wil nog eerst naar de brug. Ze heeft erg veel gedronken. Even van het uitzicht genieten”.102 Verdachte heeft op 29 juni 2015 om 12.14 uur een screenshot gemaakt van dit gesprek.103

In de telefoon van verdachte is een notitie aangetroffen die is aangemaakt op 26 juni 2015 om 01.44 uur (Surinaamse tijd). In de notitie staat: ‘[kenteken]’. De Surinaamse politie heeft bevestigd dat dit een Surinaams kenteken betreft. Dit kenteken was afgegeven voor een witgelakte Toyota Ist, bouwjaar 2003.104 Verdachte heeft verklaard dat toen hij met [slachtoffer] op de plek langs de rivier was, daar eerst nog een ander koppel was met een witte Toyota Ist.105

[getuige 2] heeft verklaard dat haar vader op 26 juni 2015 rond 05.00 uur werd gebeld door de politie met het verzoek om naar het politiebureau te komen. Zij hebben toen meteen verdachte gebeld. Hij liet hen weten dat hij in gesprek was en dat de familie naar daar moest komen. Daar aangekomen hoorde de familie dat [slachtoffer] een ongeval had gehad en dat ze was overleden. Verdachte werd op dat moment gehoord en ze mochten hem niet zien. De politie had van verdachte vernomen dat [slachtoffer] in het water was gevallen onder de brug.106

Op 26 juni 2015 omstreeks 11.00 uur heeft [verbalisant 3] , onderinspecteur van de afdeling Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname sporenonderzoek verricht. Verdachte was hierbij aanwezig en door hem werden de plekken aangewezen waar [slachtoffer] zou hebben overgegeven, waar hij zijn auto zou hebben geparkeerd en waar hij zou zijn geweest om te urineren. Op de kade en op de grond voor de kade werden resten van braaksel aangetroffen. Dit braaksel had een roodachtige kleur en er werd duidelijk rijst in waargenomen.107 Het braaksel is onderzocht en er is gebleken dat er geen alcohol in het braaksel is teruggevonden.108

Het voertuig waarin verdachte reed is ook onderzocht. Op de grond bij de bijrijdersstoel werd een paar zwarte damesschoenen aangetroffen. Op de zitting van de bijrijder werden enkele zilverkleurige damesarmbanden aangetroffen.109 De Surinaamse verbalisant [verbalisant 4] heeft verklaard dat hij het vreemd vond dat de schoenen in de auto lagen en dat het meisje kennelijk op blote voeten daar heeft gelopen. Het is een vieze plek met zwerfhonden.110 Ook de Surinaamse verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard dat op deze plek sprake is van scherp zand. De plek is niet hygiënisch en het is niet een plek om op blote voeten te gaan lopen. In de auto van verdachte werden ook halssnoepjes (Surinaams woord voor keelpastilles) aangetroffen. Verdachte hoestte niet echt, maar hij pakte wel steeds halssnoepjes uit zijn zak.111

De woning van verdachte aan de [adres] in het district Wanica is in zijn bijzijn op 26 juni 2015 onderzocht. In de keuken werd op een tafel een gevulde ongeopende en een geopende kwart liter fles Mariënbergrum aangetroffen. Op de tafel in de eetkamer stond een leeg blikje Coca Cola. Er werden in de woning geen glazen en/of cups aangetroffen waaruit was gedronken.112 In de kamer van verdachte en [slachtoffer] werd op het bed de iPhone van [slachtoffer] aangetroffen.113 De flesjes Mariënbergrum zijn onderzocht. Het percentage alcohol is 90%. De inhoud van een vol flesje is 200 milliliter. De inhoud van het geopende flesje betrof nog 53,2 milliliter. Rekening houdend met een foutmarge is berekend dat 146 tot 147,5 milliliter uit het flesje is.114

Op 26 juni 2015 hebben verdachte en [E] op verschillende tijdstippen contact met elkaar via WhatsApp. Omstreeks 14.25 uur appt verdachte naar [E] : “Ik denk dat ik hulp nodig zal hebben. De ouders gaan ontkennen dat ze drinkt. Terwijl ze zwaar heeft gedronken. Heb ik zelfs een foto van”.115

Op de telefoon van verdachte staan foto’s van het proces-verbaal van verhoor dat hij heeft afgelegd bij de Surinaamse politie. De foto’s zijn gemaakt op 27 juni 2015.116 Ter zitting van 30 januari 2019 heeft verdachte verklaard deze foto’s te hebben gemaakt.

Op 28 juni 2015 heeft verdachte een foto gemaakt van de polis van het [benadeelde 2] op naam van [slachtoffer] .117

Op 29 juni 2015 om 17.55 uur heeft verdachte een selfie gemaakt terwijl hij op het vliegveld Zanderij te Suriname staat.118

Op 29 juni om 18.00 uur is verdachte vertrokken uit Suriname.119

h) de feiten en omstandigheden ná 29 juni 2015

Met betrekking tot de levensverzekering en de uitvaartverzekering

Op 14 juli 2015 belt verdachte naar [benadeelde 2] met het verzoek om een rekeningnummer te wijzigen. Hem wordt verteld dat dit niet telefonisch kan, maar wel via de website.120 Op diezelfde dag heeft verdachte via de website van [benadeelde 2] verzocht om het rekeningnummer te wijzigen voor de premiebetaling voor [benadeelde 2] in [rekeningnummer] ten name van [verdachte] .121

Op 20 juli 2015 is door de Gemeente Almere een Uittreksel uit de Basisregistratie personen opgemaakt. Hierop staat vermeld dat [slachtoffer] op 29 juni 2015 is overleden te district Commewijne Suriname. Dit uittreksel is ondertekend door [getuige 13] .122 [getuige 13] heeft verklaard dat verdachte bij de gemeente een bonnetje had gepakt om overlijdensaangifte te doen, maar uit zijn verhaal bleek dat hij een uittreksel wilde hebben. In het systeem van de gemeente stond ook al verwerkt dat [slachtoffer] was overleden. Toen ze dit tegen verdachte vertelde zei hij dat hij een uittreksel nodig had om dingen te regelen als het opzeggen van de verzekering en de telefoon. Zij twijfelde geen moment aan zijn verklaring. Naderhand hoorde ze van haar leidinggevende dat ze dit niet had mogen verstrekken omdat verdachte en [slachtoffer] niet getrouwd of geregistreerd partners waren.123

Op 21 juli 2015 heeft verdachte naar [benadeelde 2] gebeld en gemeld dat zijn vriendin op 29 juni in Suriname is overleden. Het precieze tijdstip weet hij niet, maar het was ergens in de ochtend. Hij vermeldt dat hij een uittreksel bij de gemeente heeft opgehaald, maar dat hij geen overlijdensakte tot zijn beschikking heeft. [F] , de medewerker van [benadeelde 2] , vraagt bij een collega na of een uittreksel van de gemeente ook volstaat. [F] vertelt verdachte vervolgens dat voor het uitkeren van de levensverzekering een overlijdensakte noodzakelijk is. Daarna vraagt verdachte of de uitvaartverzekering wordt uitgekeerd nu [slachtoffer] op 29 juni is overleden en de ingangsdatum van de verzekering 1 juli 2015 is. Hem wordt verteld dat in dergelijke gevallen normaal gesproken niet wordt uitgekeerd.124

Overige feiten en omstandigheden

Op 2 juli 2015 is door ambtenaar van de burgerlijke stand [G] een overlijdensakte opgesteld waaruit blijkt dat [slachtoffer] op 29 juni 2015 te [woonplaats] is overleden.125

Op 2 juli 2015 spreken verdachte en tante [H] elkaar via WhatsApp:

“ [H] : Hoi [verdachte] , zou je rad willen benaderen. Ik heb nog steeds niets binnen gekregen. Groetjes tante [H]

Verdachte: Ja zal ik doen. Ik heb haar een bericht gestuurd.

[H] : Gisteren gebeld maar ze pakte niet op. Hoor van je”.126

In de telefoon van [slachtoffer] is een sms-bericht aangetroffen van 2 juli 2015:

Hallo [slachtoffer] ik heb nog niets gestort gekregen. Hoor graag van jou. Groetjes [H].”127

[getuige 14] heeft verklaard dat zij verdachte kent via Tinder. Rond 20 juli 2015 hebben zij elkaar voor het eerst ontmoet. Ze ging er vanuit dat hij alleenstaand was.128

[getuige 4] heeft verklaard dat zij sinds augustus 2015 samen is gaan wonen met verdachte aan de [adres] in [woonplaats] . Verdachte en [getuige 4] hebben geen samenlevingscontract.129 [getuige 4] heeft ook verklaard dat zij geen levensverzekering heeft. Verdachte heeft haar verteld dat hij dit alleen met dat meisje heeft.130

Op 21 augustus 2015 heeft verdachte contact met ene [I] op WhatsApp:

“ [I] : Goedemorgen! Alles lekker? Vraag: mag ik het nummer van mevrouw [slachtoffer] ? Of mag ik even met haar afspreken?

Verdachte: Druk, ben niet in NL. As donderdag terug.

[I] : Ok goed bezig! Maar mag ik het nummer van haar? Of geen haar mijn nummer dat ze me even belt aub”

Verdachte bevestigt dit door middel van een emoticon met een duim omhoog.131

Op 25 augustus 2015 heeft verdachte gebeld met [J] . Verdachte vertelt hem dat hij het leuk heeft gehad in Italië en zijn verjaardag (op 23 augustus) daar heeft gevierd. Verdachte en [getuige 4] hebben veel geshopt en gefeest.132 [getuige 4] heeft verklaard dat zij in augustus 2015 vier dagen in Italië is geweest met verdachte.133

Op 8 september 2015 vraagt [getuige 4] aan verdachte via WhatsApp: “Dus je gaat niet vreemd”. Verdachte bevestigt dit.134

Voor de Peugeot met het kenteken [kenteken] is een machtiging verleend voor het inzetten van het opnemen van vertrouwelijke communicatie in de periode 23 september 2015 tot en met 17 november 2015.135

Op 24 september 2015 om 16.40 uur zit verdachte met [getuige 5] in de auto en zegt tegen haar:

“Weet je er zullen een hele hoop verhalen rondgaan. Er zijn maar een paar mensen die de waarheid kennen. Weetje ik heb jou waarheid ik heb mijn waarheid, daar moet je je aan houden…”.136

Op 27 september 2015 omstreeks 22.21 uur zitten verdachte en [getuige 4] in de auto. Verdachte zegt in dit gesprek onder meer: “je weet verder niks.. je weet ook niet van die polis”.137 En omstreeks 22.30 uur wordt gezegd:

[verdachte] : Echt hier ga je zo keihard doorheen…en dan ehh is t de bonus dat het wordt uitgekeerd (…)snap je wat ik bedoel? dan gaan we echt naar bali…of wil je niet naar Bali?

[getuige 4] : Tuurlijk wel..maar ik wil eigenlijk ook heel graag naar Singapore

[verdachte] : dan doen we het allebei”.138

Omstreeks 23.58 uur bespreken verdachte en [getuige 4] het volgende:

[getuige 4] : weet ik dat jij een relatie met haar hebt?

[verdachte] : (…)wij hebben een open relatie daar kun je alles direct mee afkappen

[getuige 4] : ik vond dat wel een goeie (…) een open relatie

[verdachte] : ik vond hem geniaal”.139

Op 22 oktober 2015 omstreeks 21.03.48 uur voeren verdachte en [getuige 4] een gesprek in de auto en verdachte zegt het volgende:

Het maakt niet uit wat er gebeurd maar wij zullen nooit uit elkaar gaan. Of ik iemand heb vermoord of niemand heb vermoord. Wij gaan niet uit elkaar.”140

Op 16 september 2016 is in Amsterdam een voertuig, een Audi A6, in brand gestoken. In het politiesysteem staat verdachte geregistreerd als benadeelde. Verdachte heeft aangifte gedaan van brandstichting op 26 september 2016 op de [adres] te [woonplaats] . Op 4 april 2018 te Almere stond een voertuig, een Audi A8 met het kenteken [kenteken] , op naam van verdachte in brand. De brand is geblust. Verdachte heeft aangifte gedaan van brandstichting op 5 april 2018. Het ging om een zwarte Audi A8 met het kenteken [kenteken] .141

i. i) de financiële positie van [slachtoffer]

Werkzaamheden bij de Action

[slachtoffer] was sinds 23 augustus 2012 in dienst bij de Action en werkte in de vestiging van [woonplaats] . Zij werkte hier 16 tot 18 uren per week en is hier tot haar overlijden werkzaam geweest.142 Op de werkgeversverklaring van de Action van 28 april 2014 op naam van [slachtoffer] met als adres de [adres] te [woonplaats] staat een bruto jaarsalaris van € 8.013,07 (basissalaris exclusief overwerk) en vakantiegeld voor een bedrag € 641,05 vermeld.143

Het dossier bevat een loonstrook van [slachtoffer] voor haar werk bij de Action in de periode 29 december 2014 tot en met 25 januari 2015. Deze loonstrook staat op het adres aan de [adres] te [woonplaats] . Haar nettoloon voor deze periode is een bedrag van € 622,97 en is uitbetaald op het rekeningnummer [rekeningnummer] .144

Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat [slachtoffer] in het jaar 2013 van haar werkgever Action een bedrag van € 16.241,- heeft ontvangen aan loon waarvan een bedrag van € 2.790,- is ingehouden als loonbelasting. In het jaar 2014 heeft [slachtoffer] van haar werkgever Action een bedrag van € 11.435,- ontvangen aan loon waarvan een bedrag van

€ 1.283,- is ingehouden als loonbelasting. In het jaar 2015, tot en met 26 juni 2015, betrof dit een bedrag van € 5.123,- aan loon waarvan een bedrag van € 581,- is ingehouden als loonbelasting.145

Bankrekening [rekeningnummer]

[slachtoffer] heeft sinds 18 juni 2003 één lopende rekening van de ING Bank met het bankrekeningnummer [rekeningnummer] met daaraan sinds 1 oktober 2012 een toprekening (spaarrekening) gekoppeld. Op 31 juli 2013 was het saldo van de betaalrekening € 531,50 en het saldo van de toprekening € 16.637,96.146

Op 1 en 2 augustus 2013 werd tweemaal een bedrag vanaf de ING-toprekening overgemaakt naar de lopende ING-rekening. Op 1 en 2 augustus werden vanaf de betaalrekening bedragen van respectievelijk € 10.000,- en € 5.000,- per kas opgenomen.147

Over de periode 7 februari 2012 tot en met 15 juni 2015 werd in totaal € 34.850,- contant gestort op deze rekening. Vanaf 15 september 2014 werden de gestorte bedragen groter en vonden er meer stortingen plaats. In de periode 15 september 2014 tot en met 15 juni 2015 werd een totaalbedrag van € 34.135,- gestort.148

Vanaf 10 april 2013 werd bijna maandelijks een bedrag van € 400,- contant opgenomen bij de geldautomaat. Vanaf 10 april 2013 tot en met 26 januari 2015 is in totaal € 21.700,- opgenomen.149

Over de periode 14 september 2012 tot en met 18 juli 2014 werd een totaalbedrag van

€ 26.460,58 ontvangen aan inkomsten van de Action. Over de periode 24 januari 2012 tot en met 23 augustus 2013 ontving [slachtoffer] op dit rekeningnummer een totaalbedrag van

€ 17.959,47 aan studiefinanciering. Over de periode 27 januari 2012 tot en met 29 mei 2015 werd een totaalbedrag van € 5.963,85 aan collegegeld overgeschreven naar de rekening van de Hogeschool van Amsterdam.150

Over de periode van 16 mei 2014 tot en met 4 juni 2015 werd zevenmaal een bedrag ontvangen van een rekening op naam van [bedrijf 1] B.V. Gelet op de omschrijving betrof het salaris, vakantiegeld en/of een lening. In totaal werd een bedrag van € 14.643,91 bijgeschreven van een SNS- en ING-rekeningnummer. De bijgeschreven bedragen werden dezelfde dag of binnen een paar dagen contant opgenomen bij geldautomaten. Op 11 augustus 2014 werd een bedrag van € 4.200,- ontvangen. Van dit bedrag werd op 21 augustus 2014 een bedrag van € 4.140,- overgemaakt naar de ICS-rekening. In totaal werd een bedrag van € 13.850,- overgemaakt of contant opgenomen.151

Op 11 november 2014 werd een bedrag van € 3.500,- bijgeschreven vanaf het ING-rekeningnummer van [bedrijf 4] B.V. Binnen twee dagen werd een bedrag van in totaal € 2.987,- via Suri Change als money transfers verzonden.152

Op 18 november 2014 werd een bedrag van € 6.000,- bijgeschreven vanaf het ING-rekeningnummer van [bedrijf 4] B.V. Dit bedrag werd dezelfde dag weer teruggestort met de vermelding ‘verkeerde storting’.153

Op 3 maart 2015 werd een bedrag van € 3.650,- contant gestort en vervolgens overgeschreven naar de bankrekening van verdachte bij de Triodosbank.154 Op de telefoon van verdachte is een screenshot aangetroffen van deze overschrijving.155

Op 4 en 5 maart 2015 werd respectievelijk een bedrag van € 500,- en € 1.340,- contant gestort. Op 5 maart 2015 werd € 1.000,- overgeschreven naar het rekeningnummer van verdachte bij de Triodosbank met de omschrijving ‘terugbetaling lening’. Op 5 maart 2015 werd € 250,- overgeschreven naar de ICS-rekening op naam van [slachtoffer] .

Op 26 maart 2015 werd een bedrag van € 3.500,- gestort en op dezelfde dag overgeschreven naar de bankrekening van verdachte bij de Triodosbank met de omschrijving ‘terugbetaling lening’.156

Het eindsaldo van de betaalrekening (op 13 augustus 2015) is een schuld van € 459,08 en het eindsaldo van de toprekening is een bedrag van € 0,06.157

Investering [bedrijf 2]

Bij het onderzoek op de harde schrijf van verdachte van het merk MacIntosch (HD) is een document gevonden genaamd ‘ [bedrijf 2] aandelen Certificaat Nummer Uitgifte [bedrijf 2] .docx’. Op dit document staat het volgende:

Certificaat Nummer: [nummer]

Bedrijfsnaam: [bedrijf 2]

Gevestigd te [woonplaats]

Deze certificaat is voor [slachtoffer]

Geboren op [1985]

Voor een totaal bedrag van € 15.000,- euro (zegge vijftienduizend euro)

Tegen een rente percentage over geïnfesteerd bedrag van 10% per jaar.

Tussentijds is blijft de mogelijkheid bestaan meer geld te investeren.

Minimale looptijd is 3 jaar oftwel 36 maanden.

Dit certificaat is uitgegeven op datum 1 augustus 2013

Directeur Voorzitter

Voorwaarden: Per jaar wordt de rente toegevoegd op geïnfesteerd kapitaal. Bij vroegtijdig beëindiging is er sprake van 30% boete percentage. Dit certificaat is alleen met schriftelijke toestemming overdraagbaar aan derden. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.”

Dit digitale document is niet ondertekend.158

[getuige 2] heeft hetzelfde document, maar dan (origineel) ondertekend, op 12 juni 2018 aan de politie overhandigd. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het waarschijnlijk om het bedrijf [bedrijf 2] moet gaan. Dit bedrijf staat op naam van [getuige 8] , zijnde de ex-vrouw van verdachte. Uit de gegevens blijkt dat het bedrijf [bedrijf 2] sinds 23 augustus 2010 genaamd is ‘ [naam] ’.159

[getuige 3] heeft verklaard dat zij wist dat [slachtoffer] geld had belegd bij verdachte.160

Ter terechtzitting van 30 januari 2019 heeft verdachte verklaard dat de handtekening onder het woord directeur van hem is, maar dat hij niet weet wie als voorzitter heeft getekend.

Creditcardrekening [rekeningnummer]

Op 23 juni 2014 vond de eerste betaling plaats met de creditcard die op naam stond van [slachtoffer] . In de periode 25 juni 2014 tot en met 25 augustus 2014 werd totaal een bedrag van € 8.920,- contant opgenomen en werd voor een bedrag van totaal € 641,95 betaald bij winkels en restaurants. Vanaf het rekeningnummer van [slachtoffer] van de KNAB-bank is de schuld voldaan voor een bedrag van € 5.432,50. Het eindsaldo van deze rekening (sinds 28 mei 2015) is een schuld van € 4.129,45.161

Kredietovereenkomst, leningsovereenkomst en auto’s op naam van [slachtoffer]

Uit de RDW-gegevens blijkt dat [slachtoffer] in de periode 7 november 2014 tot en met 23 juli 2015 een voertuig op haar naam heeft gehad met het kenteken [kenteken] . Daarnaast heeft zij in de periode van 8 juli 2014 tot en met 16 januari 2015 een voertuig op haar naam gehad met het kenteken [kenteken] .162 Uit de bankrekening van verdachte van de Triodosbank blijkt dat verdachte op 19 januari 2015 een bedrag van € 7.400,- heeft ontvangen van [bedrijf 3] . BV voor de verkoop van een C5 met het kenteken [kenteken] . Uit de stukken van het RDW blijkt dat deze auto in januari 2015 is geëxporteerd naar Duitsland.163

Op naam van [slachtoffer] is op 4 juli 2014 een kredietovereenkomst afgesloten bij de Volkswagen Bank GmbH ter waarde van € 13.245,- voor een Citroën C5 met het kenteken [kenteken] . Het totaal te betalen bedrag inclusief de rente is € 16.891,20.164 Uit de BKR-registratie van [slachtoffer] van 17 maart 2015 blijkt dat deze lening op 24 september 2014 is beëindigd.165

Op 22 september 2014 is tussen [K] en [slachtoffer] een onderhandse leningsovereenkomst gesloten voor een bedrag van € 17.000,-. In de overeenkomst staat opgenomen dat de totale schuld moet zijn afgelost op 1 december 2014. Deze overeenkomst is opgenomen in het dossier en ondertekend door beide partijen.166 [H] , ook wel: tante [H] , is getrouwd met [K] en heeft verklaard dat het geldbedrag van de lening cash is verstrekt in hun woning in [woonplaats] . Het geld is aan verdachte gegeven. [slachtoffer] heeft voor de terugbetaling twee keer € 100,- overgemaakt.167 [K] heeft verklaard dat [slachtoffer] hun huis zou kopen, maar dat de financiering niet rond kwam vanwege een andere lening. Daarom heeft hij haar dit bedrag geleend. Verdachte heeft dit geld gekregen waar [slachtoffer] bij was. De woning is uiteindelijk niet verkocht en de lening werd niet terugbetaald. Ze zou in Duitsland zijn om daar een lening te krijgen. Bij het aangaan van de lening zei verdachte dat hij namens [slachtoffer] gemachtigd was om alles te kunnen regelen.168

Op 22 september 2014 is een bedrag van € 15.000,- en een bedrag van € 1.995,- gestort op de ING-bankrekening van [slachtoffer] .169 Op diezelfde dat is vanaf de ING-rekening een bedrag van € 281,52 overgeschreven naar het rekeningnummer van de Volkswagenbank GMBH.170

Bankrekening [rekeningnummer]

Op 13 augustus 2014 werd bij de SNS-bank een rekening geopend op naam van [slachtoffer] .

In de periode van 25 september 2014 tot en met 13 oktober 2014 is in totaal een bedrag van

€ 3.500,- contant opgenomen bij geldautomaten.171 Op 10 september 2014 is tussen de SNS-bank en [slachtoffer] een kredietovereenkomst roodstand gesloten met de mogelijkheid om voor een bedrag van € 2.500,- rood te kunnen staan.172

Op 23 september 2014 is vanaf de ING-rekening van [slachtoffer] een bedrag van

€ 17.000,- overgeschreven naar de SNS-rekening van [slachtoffer] . Op 23 september 2014 werd vanaf de SNS-rekening een bedrag van € 13.313,92 overgeschreven naar het rekeningnummer van de Volkswagenbank GMBH.173

Op 16 oktober 2014 en 18 oktober 2014 werd respectievelijk bedragen van € 3.750,- en

€ 5.000,- bijgeschreven vanaf het rekeningnummer van [bedrijf 4] . In de periode van 17 oktober 2014 tot en met 26 oktober 2014 werd in totaal een bedrag van € 5.300,- overgemaakt naar de ING-rekening van [slachtoffer] . Op 18 en 19 november 2014 werd via de B.V. Suri Change Rotterdam in totaal een bedrag van € 2.472,- van money transfers verzonden. In de periode 22 november 2014 tot en met 1 februari 2015 werd in totaal een bedrag van € 2.500,- contant opgenomen bij geldautomaten.174

Het eindsaldo van deze rekening (op 28 juli 2015) is een schuld van € 2.618,64.175

Bankrekening [rekeningnummer]

Op 31 juli 2014 werd de rekening bij de KNAB-bank op naam van [slachtoffer] geopend.176

Vanaf 15 augustus 2014 tot en met 17 juli 2015 ontving [slachtoffer] haar salaris van de Action op het rekeningnummer van de KNAB-bank. Dit was in totaal een bedrag van € 11.485,74. Dit bedrag werd voornamelijk contant opgenomen of overgemaakt naar de ING-rekening van [slachtoffer] .177

Over de periode 25 september 2014 tot en met 2 april 2015 werd vijf maal een bedrag bijgeschreven van een rekening van [bedrijf 1] B.V. In september en oktober was dit vanaf een ING-rekening en in januari, februari en maart was dit vanaf een SNS-rekening. In totaal werd een bedrag van € 10.622,16 bijgeschreven. Deze bedragen werden grotendeels dezelfde dag of binnen enkele dagen daarna contant opgenomen of overgeboekt naar het rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van verdachte of overgeboekt naar de ING-rekening van [slachtoffer] .178

Op 31 juli en 14 november 2014 werd in totaal een bedrag van € 1.009,40 betaald aan Suri Change. Op 24 juli en op 3 augustus 2015 werd in totaal € 378,67 overgemaakt naar Santander CF Benelux BV. Deze betaling was voor een bij de Mediamarkt afgesloten lening ter financiering van een televisie.179

Over de periode 14 september tot en met 26 mei 2015 werd in totaal een bedrag van

€ 12.950,- contant opgenomen. Over de periode 9 maart 2015 tot en met 2 april 2015 werd een bedrag van € 2.475,- overgeboekt naar de Triodosrekening van verdachte. Over de periode van 19 augustus 2014 tot en met 27 mei 2015 werd een bedrag van € 2.080,- overgeboekt naar de ING-rekening van [slachtoffer] .180

Het eindsaldo van deze rekening (op 13 augustus 2015) is een schuld van € 553,28.181

[bedrijf 1] B.V., [bedrijf 5] B.V., [bedrijf 4] B.V. en [bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 1] B.V. is opgericht op 27 januari 2014 en heeft als bestuurder en enig aandeelhouder [bedrijf 5] B.V.182 [bedrijf 5] B.V. is opgericht op 13 januari 2014 met [getuige 8] als bestuurder en enig aandeelhouder.183 Vanaf 8 juli 2014 is verdachte bestuurder en enig aandeelhouder geworden.184 Op 11 september 2014 wordt [getuige 1] ingeschreven als bestuurder voor [bedrijf 1] B.V. per 1 september 2014. Op 11 september 2014 wordt de wijziging aangevraagd van beëindiging van de functie van [bedrijf 5] B.V. als bestuurder per 1 september 2014. Verdachte heeft dit wijzigingsformulier ondertekend.185

[bedrijf 4] B.V is van 31 januari 2014 tot en met 11 april 2014 bestuurd geweest door [bedrijf 6] B.V.186 [bedrijf 6] B.V. is opgericht op 25 september 2013 door verdachte die hier bestuurder en enig aandeelhouder van is.187

Het dossier bevat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van werkgever [bedrijf 1] , vertegenwoordigd door [getuige 8] en werknemer [slachtoffer] . Zij treedt op 1 juli 2014 in dienst met een fulltime dienstverband van 40 uur per week en een brutosalaris van € 3.000,-.188

Het dossier bevat vijf loonstroken van [slachtoffer] bij het bedrijf [bedrijf 1] . Het brutoloon betreft per maand € 3.000,-. Twee loonstroken, te weten van oktober en november 2014, staan op het adres van [slachtoffer] op de [adres] te [woonplaats] . Het nettoloon in deze maanden betreft € 2.143,93 en wordt betaald op de KNAB-rekening van [slachtoffer] . Drie loonstroken, te weten voor de maanden januari, februari en maart 2015, staan op het adres van [slachtoffer] op de [adres] te [woonplaats] . Het nettoloon in deze maanden betreft

€ 2.095,65 en wordt betaald op de KNAB-rekening van [slachtoffer] . In deze maanden wordt er ook een bedrag ingehouden voor het pensioenfonds.189 Op 27 januari 2015 wordt door [bedrijf 1] BV het salaris voor januari, een bedrag van € 2.143,93, op de KNAB-rekening op naam van [slachtoffer] gestort.190

Op 20 november 2014 is door [bedrijf 1] om 15.30 uur, 17.13 uur en 20.40 uur aangifte gedaan bij de Belastingdienst voor de loonheffing over de maand oktober voor [slachtoffer] . Op de eerste aangifte staat een loon van € 3.000,- per maand voor [slachtoffer] . Op de tweede en derde aangifte is dit teruggedraaid naar € 0,-. Omdat de loonsom voor [slachtoffer] uiteindelijk € 0,- is, zijn er bij de Belastingdienst geen loongegevens van [slachtoffer] bekend.191 Bij de Belastingdienst is ook niets bekend van inkomsten en/of een dienstverband van [slachtoffer] bij [bedrijf 4] .192

Op 23 maart 2015 is een werkgeversverklaring opgesteld door [bedrijf 1] BV op naam van [slachtoffer] . Deze verklaring is ondertekend door [getuige 1] . In de verklaring staat opgenomen dat [slachtoffer] sinds 1 juli 2014 in dienst is als juridisch/administratief medewerker. Het bruto jaarsalaris is een bedrag van € 36.000,-, de vakantietoeslag is een bedrag van € 2.880,- en de vaste 13e maand is een bedrag van € 3.000,-.

[eenmanszaak]

Sinds 1 april 2015 staat op naam van [slachtoffer] , met als privéadres [adres] te [woonplaats] , de eenmanszaak [eenmanszaak] ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de omschrijving van de onderneming komt naar voren dat het een payroll bedrijf is. Het bezoekadres is [adres] te [woonplaats] .193

Op 28 mei 2015 heeft [slachtoffer] een Rabo bedrijfsspaarrekening geopend voor [eenmanszaak] . De overeenkomst is op 2 juni 2015 door [slachtoffer] ondertekend.194 Het rekeningnummer, [rekeningnummer] , heeft als tenaamstelling [eenmanszaak] kvk [nummer] , [adres] te [woonplaats] .195

Aankopen en betalingen door [slachtoffer]

Op 6 januari 2015 is op naam van [slachtoffer] een contract afgesloten met Vitens voor de [adres] te [woonplaats] . De einddatum van dit contract betreft 31 juli 2015. Aan dit contract zijn drie rekeningnummers gekoppeld: [rekeningnummer] , [rekeningnummer] en [rekeningnummer] .196 Op 9 juli en 6 augustus 2015 is vanaf de KNAB-bankrekening van [slachtoffer] tweemaal een bedrag van € 23,96 overgemaakt naar Vitens voor het drinkwater in de maanden juni en juli 2015.197 Op 14 april 2015 en 15 juni 2015 is eveneens tweemaal een bedrag van € 23,96 overgemaakt aan Vitens. In mei 2015 heeft verdachte de maandelijkse betaling aan Vitens voldaan. [slachtoffer] stond alleen in de maand april 2015 ingeschreven in de woning waarvoor het water werd betaald.198

[getuige 8] is in maart 2015 aan de [adres] gaan wonen. Het abonnement van Ziggo stond op naam van [slachtoffer] . Verdachte vertelde haar dat hij dat had gedaan omdat hij al een abonnement bij Ziggo op zijn eigen naam had staan.199 [slachtoffer] heeft vanaf 31 december 2014 tot 1 mei 2015 ingeschreven gestaan op de [adres] te [woonplaats] . Zij heeft vanaf haar KNAB-bankrekening éénmaal de huur van € 1.150,- betaald. Dat was in de maand februari 2015. De overige maanden heeft verdachte de huur betaald.200

Bij de doorzoeking in de woning van verdachte aan de [adres] werd een rekening gevonden van een op 10 mei 2015 afgesloten krediet bij de Santanderbank voor aankoop van divers bruingoed voor een bedrag van € 2.214,99. Het zou gaan om een LED-televisie met soundbar en daarbij behorende aansluitsnoeren. Het krediet staat op naam van [slachtoffer] met het adres [adres] . Deze goederen werden tijdens de doorzoeking in de woonkamer van verdachte aangetroffen. De typenummers van de goederen corresponderen met de typenummers die op de aankoopnota staan vermeld.201

Op 29 mei 2015 is op naam van [slachtoffer] een contract afgesloten met Vitens voor de [adres] te [woonplaats] met als rekeningnummer [rekeningnummer] .202

Op 3 juni 2015 stuurt [slachtoffer] aan verdachte het volgende bericht via WhatsApp:

“Kan je alsjeblief die 100euro voor mij storten. Ik heb het eerder al gezegd. Ik had voor me kleding gezet. Nu kan ik niks halen. Jij weet ook ik krijg niet zoveel. En ik kan alles voor jou doen maar niet voor een ander. Of moet ik aan de ander vragen….Ik ga voor een ander niks betalen. Ik doe het thuis al niet”.203

Op 4 juni 2015 vraagt [slachtoffer] via de app aan verdachte of hij al in het vliegtuig zit. Verdachte antwoord met ‘yes’. Op 5 juni 2015 neemt [slachtoffer] weer contact op met verdachte via de app. Na de uitwisseling dat ze elkaar missen zegt verdachte: ‘Had je ziggo betaald’. [slachtoffer] antwoordt dat ze deze betaald heeft en verdachte antwoordt: ‘Gelukkig’.204

Op 10 juni 2015 hebben verdachte en [slachtoffer] contact via WhatsApp:

“Verdachte: Heb je de rekeningen van energie en water betaald? Voordat ze die afsluiten of extra kosten berekenen?

(…)

[slachtoffer] : Waarom moet het nog steeds van mij rekening die UPC/energie en water af…

Verdachte: Is nog niet omgezet. Spreek je er wel over als je hier bent.

[slachtoffer] : Ja..want een ander kan het betalen die daar woont dan dat ik voor een ander iets doe. Maar wel een ding ik had al mijn geld van me rekening weggehaald om voor mij spaargeld.

Verdachte: Kun je zo skypen?205

Conclusie financiële positie [slachtoffer]

Op 31 juli 2013 heeft [slachtoffer] de beschikking over een bedrag van € 17.169,46. Na haar dood heeft [slachtoffer] een schuld van € 6.653,83.206

j) het onderzoek met betrekking tot de echtheid van de overgelegde kwitantie

Op 17 april 2018 heeft de toenmalig raadsman van verdachte, mr. N. Velthorst, advocaat te Amsterdam, namens verdachte per faxbericht een brief aan de rechtbank te Lelystad gestuurd met daarin onder meer als bijlage een kwitantie van € 10.000,- van 9 september 2014. Op deze kwitantie staat dat de lening is verstrekt door [verdachte] en dat dit bedrag per kas is ontvangen door [slachtoffer] te [woonplaats] . Deze kwitantie is ondertekend door de verstrekker en de ontvanger.207

Ter terechtzitting van 30 mei 2018 te Lelystad heeft verdachte verklaard:

“Het klopt dat de levensverzekering die is afgesloten op het leven van [slachtoffer] en waarvan ik begunstigde was diende als zekerheid voor de terugbetaling van door mij aan haar geleende bedragen. U vraagt mij of ik de originele kwitanties nog heb. Ik zou deze moeten gaan zoeken. Momenteel onderzoek ik de dozen gevuld met een willekeur aan papieren. Hier komen steeds meer stukken uit waaronder handtekeningen en afspraken. Als ik iets heb gevonden dan gaat het naar mijn advocaat. De originele kwitanties heb ik nog niet kunnen vinden. (…) De kwitantie van (…) € 10.000,- vond ik op een USB-stick. Ik ben nog steeds op zoek naar het origineel. Mijn onderzoek om mijn stellingen te kunnen onderbouwen is nog niet voltooid. (…) U vraagt mij of ik de USB-stick waarop ik de kwitanties heb aangetroffen aan de officier van justitie kan geven. Dat kan ik zeker, dan zal ik deze weer moeten opzoeken.208 Daarnaast heeft verdachte verklaard: “U vraagt mij of ik weet of ik ook aanwezig was toen [slachtoffer] op 2 mei 2015 (de rechtbank leest: 2 juni 2015) haar handtekening zette onder het document van de Rabobank opgenomen op pagina 2529 in het procesdossier. Dat weet ik niet, dat zou ik moeten nakijken.”209

Ter terechtzitting van 30 mei 2018 heeft de rechtbank beslist dat de namens verdachte ingebrachte kwitanties onderzocht dienden te worden. In de aanloop naar deze zitting was het de rechtbank opgevallen dat bepaalde handtekeningen een grote mate van gelijkenis vertonen, waaronder de handtekening van [slachtoffer] onder een document van de Rabobank op 2 mei 2015, op pagina 2528 (de rechtbank leest: 2 juni 2015 en pagina 2529) en de handtekening van [slachtoffer] op de kwitantie van € 10.000,- gedateerd 9 september 2014. Ten behoeve van het door de rechtbank gewenste onderzoek heeft de rechtbank de volgende hypothesen aan de deskundige voorgelegd, met de vraag aan de deskundige om de resultaten van het onderzoek voor elk document afzonderlijk onder deze hypothesen te beschouwen.

“Hypothese 1: De handtekening op de kwitantie van € 10.000,- is een authentieke handtekening van [slachtoffer] .

Hypothese 2: De handtekening op de kwitantie van € 10.000,- is geen* authentieke handtekening van [slachtoffer] .

*waaronder bijvoorbeeld een kopie of overgetrokken handtekening van een ander document”

De rechtbank ging er hierbij vanuit dat de handtekening van [slachtoffer] onder het document van de Rabobank een authentieke handtekening van [slachtoffer] is.210

Gerechtelijk deskundige voor handschriftonderzoek W. de Jong heeft dit onderzoek uitgevoerd.211 De Jong is voor het onderzoek uitgegaan van de volgende vraag:

Met welke mate van waarschijnlijkheid zijn de handtekeningen “ [slachtoffer] ” op de in de materiaalopstelling onder punt 2.1 bij betwist materiaal vermelde documenten (de rechtbank begrijpt: de betwiste documenten) door [slachtoffer] op deze documenten geplaatst?”.212

Daartoe heeft de deskundige de volgende hypothesen opgesteld:

“Hypothese 1: De handtekeningen op de betwiste documenten zijn door [slachtoffer] op deze documenten geplaatst.

Hypothese 2: De handtekeningen op de betwiste documenten zijn niet door [slachtoffer] , maar door een ander persoon op deze documenten geplaatst.” 213

De deskundige benoemt dat de betwiste handtekeningen niet in originele vorm zijn aangeleverd, maar als foto- c.q. faxkopieën ter beschikking zijn gesteld. De herkomst en de generatie (het aantal kopieerhandelingen) is onbekend. Hierdoor zijn de mogelijkheden van een vergelijkend schriftonderzoek aan fundamentele beperkingen onderhevig. Wanneer de onderzoeksresultaten al een uitspraak over de echtheid van een handtekening toelaten, mag dat niet als een uitspraak over de echtheid van het document, waarop deze schrijfproductie voorkomt, worden opgevat. Wanneer daarentegen sporen van (technische) manipulatie worden vastgesteld of afwijkingen ten opzichte van het referentiemateriaal worden waargenomen die niet met de omvang en kwaliteit van het vergelijkingsmateriaal, bijzondere omstandigheden of de natuurlijke variatiebreedte van kenmerken kunnen worden verklaard, is een substantiële uitspraak in de richting ‘vals’ in principe mogelijk. In dit onderzoek zijn de betwiste handtekeningen grotendeels leesbaar, in lopend verbonden schrift met een abstracte slotconstructie vervaardigd en tonen ondanks een schoolse vormgeving van de letters ‘ [letters] ’ nog voldoende kenmerken met een onderscheidend vermogen, om – met inachtneming van de beperkingen bij het onderzoeken van niet-originele schrijfproducties – uitspraken over het schrijverschap van de betwiste handtekeningen te kunnen doen.214 Daarnaast heeft de deskundige bij het onderzoek naar voren gebracht dat bij fotokopieën alleen kan worden onderzocht of de betwiste handtekeningen onder elkaar of ten opzichte van handtekeningen in het referentiemateriaal vormen van absolute congruentie tonen.215

De handtekening van [slachtoffer] op de kwitantie van € 10.000,- is in dit onderzoek aangeduid met X2. De handtekening op het document van de Rabobank is aangeduid met V9.216 Uit het onderzoek naar vormen van congruentie is vastgesteld dat X2 en V9 absoluut congruent zijn. Het onderzoek heeft op evidente wijze aangetoond dat X2 een reproductie van V9 is en door montage of een directe vorm van nabootsing (overtrekken) op de kwitantie inzake het bedrag van € 10.000,- is aangebracht.217 De deskundige concludeert als volgt:

De onderzoeksbevindingen met betrekking tot de betwiste handtekening op het schriftstuk X2 zijn extreem veel waarschijnlijker wanneer hypothese 2 waar is, dan wanneer hypothese 1 waar is.”218

In reactie op de rapportage van W. de Jong schrijft drs. W.P.F. Fagel bij brief van 30 november 2018 dat de betrouwbaarheid van de conclusies gebaseerd op de in kopie onderzochte betwiste handtekeningen beperkt is. Zoals in het rapport van de Jong eveneens is opgemerkt, bestaat er een specifieke situatie waarin over een authentiek ogende handtekening op een kopie toch een zeer stellige conclusie kan worden gegeven: indien er een ander document voorhanden is met een handtekening die een zeer sterke mate van dekking vertoont (“congruent is” in de woorden van De Jong) met de betwiste handtekening, dan moet er sprake zijn van manipulatie. Is dat andere document in origineel beschikbaar, dan kan met praktische zekerheid worden gesteld dat de op de kopie zichtbare betwiste handtekening een vervalsing is. Is dat andere document ook alleen in kopie beschikbaar, wat hier het geval is, dan zijn er drie scenario’s denkbaar:

1. de betwiste handtekening is een kopie van de handtekening op het andere document;

2. de handtekening op het andere document is een kopie van de betwiste handtekening;

3. beide handtekeningen zijn kopieën van dezelfde, op weer een ander document geplaatste handtekening.

De plausibiliteit van scenario 1 hangt sterk samen met de a priori waarschijnlijkheid dat de kopie van het andere document een waarheidsgetrouwe reproductie is van een niet-gemanipuleerd of samengesteld origineel. In dit geval dus van de plausibiliteit dat de overeenkomst betreffende de Rabospaarrekening daadwerkelijk door [slachtoffer] is ondertekend. Tot slot kan drs. Fagel zich vinden in de conclusie over de handtekening op schriftstuk X2 onder de aanname dat document V9 een waarheidsgetrouwe kopie is van een daadwerkelijk door [slachtoffer] ondertekende overeenkomst van de Rabobank.219

Ter terechtzitting van 30 januari 2019 heeft verdachte verklaard dat hij de kwitantie had gevonden en aan zijn advocaat heeft gegeven.

De hiervoor weergegeven bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.

feit 1 primair

Verklaringen verdachte

Verdachte heeft op verschillende momenten uitgebreide verklaringen afgelegd met betrekking tot de dood van [slachtoffer] . Verdachte heeft over [slachtoffer] – kort gezegd – verklaard dat zij zijn vriendin was en dat hij zonder dat zij dit wist meerdere vriendinnen had. Op andere momenten heeft hij verklaard dat [slachtoffer] slechts een vriendin was en ook dat zij zijn buitenvrouw was. Hij zou met haar en ook met andere vriendinnen gaan samenwonen, dat wil zeggen dat hij zijn tijd zou gaan verdelen tussen deze vrouwen. De overlijdensriscoverzekering werd volgens verdachte afgesloten omdat [slachtoffer] een huis wilde kopen. Op een ander moment verklaart hij dat deze zou zijn afgesloten vanwege verschillende leningen die [slachtoffer] bij hem had. Ook heeft verdachte verklaard dat zijn overlijdensrisicoverzekering met [slachtoffer] als begunstigde een financiële waarborg voor zijn kinderen beoogde te zijn.

Verdachte heeft ter terechtzitting van 30 januari 2019 verklaard dat [slachtoffer] de polis van de verzekering en de post mee moest nemen naar Suriname omdat zij haar post niet bij haar ouders kon bewaren. Haar zusje zou haar spullen doorzoeken. Verdachte borg daarom de post voor [slachtoffer] op. Omdat hij eerder zou terugkomen uit Suriname nam [slachtoffer] deze post mee naar Suriname. Op de vraag waarom [slachtoffer] de post niet ergens anders kon leggen, bijvoorbeeld in de woning aan de [adres] , heeft verdachte geen overtuigend antwoord kunnen geven. Op de vraag waarom hij op 28 juni 2015 van deze papieren foto’s heeft gemaakt heeft verdachte verklaard dat hij niet meer weet waarom hij dat heeft gedaan.

De avond van 25 juni 2015 is hij met de familie van [slachtoffer] in Paramaribo te Suriname uit eten geweest. Na dit etentje is hij met [slachtoffer] naar de supermarkt Red Sun gegaan. [slachtoffer] wilde graag Palm Rum proberen. Verdachte wist niet dat dit 90% alcohol bevatte. Dit heeft hij niet op het etiket zien staan.

Na het supermarktbezoek heeft hij [slachtoffer] in zijn appartementencomplex afgezet en is hij met [getuige 9] naar de bioscoop gegaan omdat hij nog wat met haar had goed te maken. Hij heeft [getuige 9] weer bij haar auto gebracht en hij is naar het appartementencomplex gereden om [slachtoffer] op te halen om naar Havana Lounge te gaan. Toen hij in het appartement aankwam zat [slachtoffer] aan tafel met een geopend flesje Palm Rum. Zij dronk de Palm Rum gemixt met cola in een beker. In zijn eerste verklaringen bij de Surinaamse politie zegt verdachte hierover dat hij [slachtoffer] aantrof in een beschonken toestand. Later heeft verdachte hierover verklaard dat ze aangeschoten was en grappig deed. Ter terechtzitting van 30 januari 2019 heeft verdachte verklaard dat hij in 2015 het verschil tussen dronken en aangeschoten zijn niet kende.

Verdachte heeft wisselend verklaard over het feit of [slachtoffer] haar schoenen aan had toen ze het appartement verliet. Bij zijn laatste verklaringen heeft verdachte verklaard dat ze haar schoenen aan had en in staat was om de (Surinaamse) trap af te lopen. Toen ze met de auto onderweg waren naar de Havana Lounge zei [slachtoffer] dat ze graag tijd wilde doorbrengen met verdachte. Ze zijn de Wijdenboschbrug overgereden en [slachtoffer] wees hem de weg naar de waterkant. Verdachte heeft verklaard dat hij hier zelf nog nooit was geweest.

Verdachte heeft over de notitie in zijn telefoon ‘[kenteken]’ bij de politie verklaard dat hij zich niet kan herinneren dat hij deze om 01.44 uur heeft gemaakt. Hij weet niet met welk doel hij deze notitie heeft gemaakt, meestal maakt hij een foto als hij wordt afgesneden. Ter zitting van 30 januari 2091 heeft verdacht verklaard dat hij zich niet kan herinneren dat hij een kenteken heeft genoteerd en dat hij ook niet weet waarom de notitie in zijn telefoon staat.

Onder de brug aangekomen was er een ander stelletje met een auto onder de brug. Dit stelletje was bezig met seksuele handelingen. Verdachte heeft tot de zitting van 30 januari 2019 verklaard dat zij zelf in de auto een beetje gezoend hebben. En dat ze de auto zijn uitgestapt toen het andere stelletje weg was gegaan. Op de zitting van 30 januari 2019 heeft verdachte verklaard dat ze in de auto hebben gevreeën en dat de armbanden en schoenen van [slachtoffer] in de weg zaten en daarom af en uit zijn gegaan. Toen ze de auto uitstapte koos [slachtoffer] er zelf voor om op blote voeten te lopen. [slachtoffer] was op dat moment nog steeds goed aanspreekbaar. Ze zijn bij het muurtje verder gegaan waar ze in de auto mee bezig waren. Ze zijn ook op de muur gaan zitten en waren in gesprek. Ineens voelde [slachtoffer] zich niet lekker en heeft ze overgegeven, zittend op de rand met haar rug naar de rivier. Daarna is ze gaan liggen en heeft ze overgegeven richting de rivier. Zij heeft haar rust genomen en is met haar ogen dicht gaan liggen. Zij was wel aanspreekbaar. Hij heeft met haar besproken dat hij ging plassen Hij is een stukje bij haar vandaan gelopen om te plassen. Toen hij terug kwam zag hij haar niet meer liggen. Hij heeft in het water gekeken en heeft over de pier gerend om te kijken of hij haar nog zag. Maar zij was weg. Verdachte heeft eerst verklaard dat hij een plons in het water heeft gehoord en dat hij nog wat zwarts (het haar van [slachtoffer] ) in het water zag. Verdachte heeft laatstelijk verklaard dat hij niets hoorde en niets in het water heeft gezien. Verdachte wist dat de rivier gevaarlijk was en hij heeft angst om in donker water te zwemmen. Toen hij [slachtoffer] niet kon vinden heeft hij 115 gebeld. Het is een misverstand dat hij heeft gezegd dat hij niet kon zwemmen. Hij heeft hiermee bedoeld dat hij niet in deze rivier kon zwemmen.

Verdachte heeft verklaard dat in 2016 en 2018 zijn auto’s in brand zijn gestoken en dat hij niet weet wie dat heeft gedaan. In de laatste auto die in brand is gestoken bewaarde verdachte dozen met zijn administratie. Deze dozen zijn verloren gegaan bij de brand.

Verdachte heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat hij er bankafschriften zijn waar de lening aan [slachtoffer] op terug te vinden is.

Bewijsoverwegingen

Het oordeel van de rechtbank

Doodsoorzaak

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de onderzoeken van de verschillende deskundigen niet eenduidig kan worden vastgesteld hoe [slachtoffer] om het leven is gekomen. Het enkele feit dat er geen doodsoorzaak vastgesteld kan worden staat aan bewezenverklaring niet in de weg. Vast staat dat [slachtoffer] in het water van de Surinamerivier terecht is gekomen en dat haar lichaam drie dagen later op de oever bij de houtzagerij is aangetroffen. Voor de rechtbank staat vast dat [slachtoffer] (die niet kon zwemmen) is overleden doordat zij in het water is beland.

Laatste contact

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat verdachte degene is geweest die [slachtoffer] het laatst in leven heeft gezien. Op grond van de verklaring van verdachte, de telefoongegevens, het braaksel, het aantreffen van het lichaam van [slachtoffer] in combinatie met de informatie van de hydroloog staat voor de rechtbank vast dat [slachtoffer] bij de bewuste pier in de stroming van de Surinamerivier is beland en – gelet op het in de vorige alinea overwogene – dat [slachtoffer] dientengevolge is overleden.

Mogelijkheid ‘spontane’ val in het water (scenario verdachte)

De verklaring van verdachte wordt door de rechtbank beoordeeld tegen de achtergrond van het overige bewijs dat beschikbaar is en bezien in het licht van de geloofwaardigheid van de verklaringen van verdachte.

De verklaringen van verdachte zijn op vele punten wisselend, innerlijk tegenstrijdig of aantoonbaar onjuist. Zo heeft verdachte aanvankelijk verklaard dat [slachtoffer] met haar schoenen in de hand de trap afliep, terwijl hij daarna heeft verklaard dat zij haar schoenen al aanhad. Verdachte heeft op de pier, na de 115-melding, aan de Surinaamse verbalisanten verklaard dat hij niet kan zwemmen en dat hij daarom niet in het water is gesprongen. Verdachte heeft later verklaard dat dit op een misverstand berust en dat hij weldegelijk kan zwemmen. Daarnaast heeft verdachte een kwitantie overgelegd aan de rechtbank als bewijs voor de lening van [slachtoffer] bij verdachte. Deze kwitantie bleek vervalst te zijn. Ook zijn er veel ongeloofwaardige aspecten aan de verklaring van verdachte. Te denken valt aan de verklaring dat verdachte niet zou hebben geweten dat de Palm Rum 90% alcohol bevatte, terwijl dit op een zeer groot etiket op deze flesjes staat aangegeven en uit de camerabeelden van de supermarkt blijkt dat verdachte deze flesjes gedurende enige tijd heeft bestudeerd. De levensverzekering op het leven van verdachte met [slachtoffer] als begunstigde zou zijn afgesloten met als doel dat [slachtoffer] voor de kinderen van verdachte zou kunnen zorgen mocht verdachte er niet meer zijn, aldus verdachte. Dit acht de rechtbank niet geloofwaardig nu [slachtoffer] de kinderen van verdachte niet eens mocht zien en na haar dood [getuige 4] een prominente rol in het leven van de kinderen is gaan spelen toen zij met verdachte ging samenwonen in augustus 2015.

Daarnaast heeft verdachte op vragen in kwesties die de rechtbank cruciaal acht geen antwoord kunnen geven; bijvoorbeeld de vraag waarom verdachte om 01.44 uur de notitie van een kenteken van een Surinaamse Toyota Ist in zijn telefoon heeft gezet. Tot slot zijn de verklaringen van verdachte in strijd met andere bewijsmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn: het afsluiten van de levensverzekering ter dekking van de geldbedragen die [slachtoffer] zou hebben geleend en de verklaring van verdachte dat hij nooit bij de pier aan de Surinamerivier is geweest terwijl [getuige 7] en [getuige 4] verklaren dat zij hier eerder met verdachte zijn geweest.

Gelet op de wisselende en ongeloofwaardige verklaringen en gelet op alle hiervoor benoemde bewijsmiddelen bestempelt de rechtbank de lezing van verdachte dat sprake zou zijn geweest van een noodlottig ongeval als ongeloofwaardig.

Eindconclusie doodsoorzaak

De rechtbank is op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte [slachtoffer] in het water heeft doen belanden en/of een of meer vormen van geweld heeft toegepast waardoor zij in het water is terecht gekomen. Daarbij heeft de rechtbank met name gelet op de navolgende omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien:

 • -

  Verdachte heeft [slachtoffer] misleid ten aanzien van de werkelijke aard van hun relatie door haar voor te houden dat zij een liefdesrelatie hadden, dat hij met haar wilde samenwonen en in de toekomst met haar zou trouwen. [slachtoffer] was niet op de hoogte van de andere vrouwen in het leven van verdachte en het plan van verdachte om met [getuige 4] te gaan samenwonen. In de maand juni 2015 waar verdachte en [slachtoffer] elkaar via WhatsApp laten weten hoe zeer zij elkaar missen, heeft verdachte ook seksueel contact met [getuige 7] en probeert hij een relatie aan te knopen met [getuige 9] . Op de avond voor de dood van [slachtoffer] gaat verdachte uit eten met [slachtoffer] en haar familie. Hij wil naar eigen zeggen aan haar familie laten zien dat ze nu echt bij elkaar horen. Ter zitting verklaarde hij dat het zo fijn was dat ze eindelijk tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Daarna brengt hij [slachtoffer] terug naar het appartement en gaat hij met [getuige 9] naar de bioscoop.

 • -

  Voordat [slachtoffer] in contact kwam met verdachte had zij een normaal financieel bestaan. Zij studeerde, had een bijbaan bij de Action en had een bedrag van ruim
  € 15.000,- op haar spaarrekening staan. Na haar overlijden is gebleken dat zij ruim
  € 6.000,- aan schulden had. Door alle contante stortingen en het opnemen van grote bedragen van deze bankrekeningen en de verstrengelingen van [slachtoffer] met de bedrijven van verdachte volgt dat [slachtoffer] financieel is leeg getrokken en op allerlei manieren is gebruikt als middel voor verdachte om financieel gewin te behalen.

 • -

  Ongeveer anderhalve maand voor [slachtoffer] is overleden is een levensverzekering op haar leven afgesloten. Kort voor haar overlijden is de begunstigde gewijzigd en werd verdachte als begunstigde opgegeven.

 • -

  Een maand voor het overlijden van [slachtoffer] is een uitvaartverzekering op haar naam afgesloten, terwijl zij al een uitvaartverzekering had.

 • -

  Bij het afsluiten van deze verzekeringen had verdachte opvallende urgentie door aan [slachtoffer] te vragen of ze alles had geregeld, door vanuit Suriname te bellen naar de verzekeraar of alles was geregeld voor ‘als het straks zover is’ en [slachtoffer] te vragen om de polis mee te nemen naar Suriname.

 • -

  Verdachte heeft wisselende verklaringen afgelegd over de reden van het afsluiten van de levensverzekering. Een van deze redenen zou zijn het gaan samenwonen met [slachtoffer] . Uit het dossier blijkt niet dat verdachte in werkelijkheid plannen had om met [slachtoffer] samen te wonen, maar juist met [getuige 4] .

 • -

  Verdachte heeft gesteld dat [slachtoffer] diverse leningen bij hem had. Ondanks diverse aankondigingen van verdachte is de financiële onderbouwing van deze leningen – bewijs dat [slachtoffer] de bedragen heeft geleend en bewijs hoe verdachte aan deze bedragen gekomen was - achterwege gebleven.

 • -

  Verdachte heeft ter onderbouwing van de leningen diverse kwitanties overgelegd aan de rechtbank. Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte (een deel van) de onderbouwing, te weten de kwitantie van € 10.000,-, heeft vervalst zoals blijkt uit het onder feit 4 bewezenverklaarde. Ook stelt verdachte dat [slachtoffer] zeker een bedrag van € 67.500,- van hem zou hebben geleend. Uit de financiële gegevens van [slachtoffer] volgt dat zij zeker voor een bedrag van € 25.000,- naar verdachte heeft overgemaakt. Een levensverzekering van € 300.000,- staat niet in verhouding tot het bedrag wat nog open zou staan.

 • -

  Verdachte heeft geprobeerd zijn alibi digitaal vast te leggen door het maken van een foto van [slachtoffer] met de flesjes in de supermarkt, door in de WhatsApp-groep te zeggen dat [slachtoffer] dronken zou zijn en dat zij naar de brug wil en daarvan een screenshot te maken.

 • -

  Uit de OVC-gesprekken blijkt dat verdachte zijn vriendinnen die zijn uitgenodigd voor de politieverhoren instrueert. Met [getuige 4] wordt bijvoorbeeld afgesproken dat ze een ‘open relatie’ hebben en dat dit een geniaal plan is.

 • -

  De ex-vrouw van verdachte (en moeder van zijn kinderen), [getuige 8] , heeft verklaard dat verdachte aan haar in januari/februari 2015 heeft gevraagd: ‘Als je 250.000 euro zou kunnen verdienen, maar je moest 4 jaar weg, zou je dat doen?’ en dat hij haar zei dat hij dit meende.

 • -

  Zakenpartner [C] heeft verklaard dat verdachte anderhalve maand voor zijn vertrek naar Suriname heeft gezegd: ‘dat zij er straks niet meer is’.

 • -

  Het opmerkelijke gedrag van verdachte na het overlijden van [slachtoffer] . Hij maakt voor zijn vertrek uit Suriname een vrolijke selfie op vliegveld Zanderije, ontmoet in juli 2015 een nieuwe vriendin, [getuige 14] , gaat vanaf augustus 2015 samenwonen met [getuige 4] en gaat met [getuige 4] op vakantie naar Italië, waar ze hebben gefeest en geshopt. In deze periode maakt verdachte zich ook schuldig aan het onder 3 ten laste gelegde.

 • -

  Verdachte heeft op 14 juli 2015 contact gehad met [benadeelde 2] om een rekeningnummer te wijzigen, hij meldt het overlijden van [slachtoffer] niet.

 • -

  Op 20 juli 2015 ontvangt verdachte van de Gemeente Almere een Uittreksel uit de Basisregistratie personen waaruit blijkt dat [slachtoffer] op 29 juni 2015 is overleden. Een dag later belt verdachte naar [benadeelde 2] om het overlijden van [slachtoffer] te melden en vraagt of het uittreksel van de gemeente volstaat in plaats van een overlijdensakte voor het uitkeren van de levensverzekering.

 • -

  In juli/augustus 2015 laat verdachte na familie en een kennis te vertellen dat [slachtoffer] is overleden maar suggereert juist dat ze nog in leven is.

De rechtbank komt tot de slotsom dat uit de inhoud van de bewijsmiddelen, in samenhang en onderling verband bezien, kan worden afgeleid dat verdachte voor het overlijden van [slachtoffer] al kennis droeg van haar naderende overlijden en dat alle handelingen van verdachte – en daarmee zijn opzet - gericht waren op dat overlijden alsmede het construeren van een sluitend alibi.

Betrouwbaarheid verklaring [C]

De rechtbank is, anders dan de verdediging heeft bepleit, van oordeel dat de verklaring van [C] kan worden gebruikt voor het bewijs. De rechtbank overweegt daartoe dat [getuige 10] in februari 2016 uit zichzelf heeft verklaard dat hij van [C] heeft gehoord dat verdachte tegen [C] heeft gezegd dat ‘het meisje waarschijnlijk gaat verdwijnen’. [C] heeft in januari 2017 ten overstaan van de rechercheofficier van justitie verklaard dat verdachte tegen hem heeft gezegd ‘dat zij er straks niet meer is’. Toen [slachtoffer] er niet meer was dacht hij aan deze woorden terug. De verklaring van [C] is weliswaar moeizaam tot stand gekomen, maar gelet op de eerder afgelegde verklaring van [getuige 10] hecht de rechtbank wel waarde aan de verklaring van [C] en gebruikt deze voor het bewijs.

Voorbedachte rade

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag geplaatst of verdachte met voorbedachte rade heeft gehandeld. Voor het bewijs van voorbedachte rade moet komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

Uit het bewijs volgt dat verdachte zich gedurende een langere periode heeft kunnen beraden op het te nemen of genomen besluit. Daarbij is van belang dat verdachte in januari/februari 2015 zijn ex-vrouw [getuige 8] de vraag heeft gesteld: ‘Als je 250.000 euro zou kunnen verdienen, maar je moest 4 jaar weg, zou je dat doen?’. Daarnaast heeft verdachte anderhalve maand voor zijn vertrek naar Suriname tegen [C] gezegd dat ‘zij er straks niet meer is’. In deze tijd werd ook de levensverzekering afgesloten op het leven van [slachtoffer] bij [benadeelde 2] . Verdachte heeft meermaals gecontroleerd of [slachtoffer] dit op een juiste manier had geregeld en heeft zelf ook vanuit Suriname naar [benadeelde 2] gebeld onder een andere naam en gevraagd of alles in orde was met de zinsnede: ‘Ja, dus stel dat het straks zo ver is…’.

Gelet op dit alles staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat verdachte van te voren het besluit heeft genomen om [slachtoffer] van het leven te beroven en dat hij tussen het nemen van het besluit en de uitvoering ervan ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om over de betekenis en de gevolgen van die voorgenomen daad na te denken en zich daarvan rekenschap te geven. Uit het dossier volgt dat hij planmatig en berekenend te werk is gegaan, waarbij hij aandacht heeft besteed aan diverse aspecten ten behoeve van en rondom het overlijden van [slachtoffer] . De rechtbank acht dan ook bewezen dat verdachte met voorbedachten rade heeft gehandeld.

Conclusie

De rechtbank acht, gelet op alle hiervoor weergegeven bewijsmiddelen – in onderling verband en samenhang bezien – bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de moord op [slachtoffer] , zoals onder feit 1 primair ten laste is gelegd.

Naast de verklaring van verdachte bevat het dossier aanwijzingen dat [slachtoffer] in de avond van 25 juni 2015 alcohol heeft genuttigd. Dit gaat om de aankoop van de flesjes Palm Rum en het aangebroken flesje in het appartement van verdachte. Aan de andere kant is er in het braaksel bij de pier geen alcohol aangetroffen (waarvoor dan wel weer een mogelijke verklaring voorhanden is) en zijn er getuigen die [slachtoffer] om 22.00 uur nog hebben gezien en niet hebben opgemerkt dat zij gedronken had. De rechtbank kan niet vaststellen dat [slachtoffer] de drank ook daadwerkelijk tot zich heeft genomen en/of dat (en in welke mate) zij onder invloed was. Nu voor beide scenario’s wat te zeggen is kan de rechtbank niet vaststellen of [slachtoffer] onder invloed was van alcohol en zal verdachte voor die onderdelen van de tenlastelegging vrijspreken.

feit 2

De verdediging heeft naar voren gebracht dat verdachte bij de Gemeente Almere geen overlijdensakte heeft willen aanvragen nu het ging om een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie. Ook heeft verdachte geen stukken naar [benadeelde 2] gestuurd. Verdachte heeft ter terechtzitting van 30 januari 2018 verklaard dat hij niet wist dat hij niet gerechtigd was om een overlijdensuittreksel op te vragen.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van voornoemde bewijsmiddelen de volgende gang van zaken blijkt. Verdachte heeft [slachtoffer] begin mei 2015 een overlijdensrisicoverzekering bij [benadeelde 2] laten afsluiten ter hoogte van € 300.000,- met een standaardbegunstiging. Op 1 juni 2015 verzoekt [slachtoffer] om verdachte als begunstigde op te nemen op de polis. Dezelfde dag laat verdachte [slachtoffer] een uitvaartverzekering afsluiten bij [benadeelde 2] ter hoogte van

€ 10.000,-. Op dat moment heeft zij al een uitvaartverzekering bij [uitvaartverzekeraar] . Op 15 juni 2015 wordt de uitvaartverzekering zodanig gewijzigd dat verdachte de begunstigde wordt. Op 16 juni 2015 belt verdachte vanuit Suriname naar [benadeelde 2] en stelt zich voor als [naam] en vraagt of de overlijdensrisicoverzekering op de juiste manier in orde was gemaakt met de opmerking ‘stel dat het straks zover is’. Op 26 juni 2015 speelt verdachte een rol bij het overlijden van [slachtoffer] . Op 20 juli 2015 vraagt verdachte bij de gemeente een overlijdensuittreksel op en heeft deze gekregen, terwijl hij niet gerechtigd was om deze te krijgen. Op 21 juli 2015 belt verdachte [benadeelde 2] met het bericht dat [slachtoffer] op 29 juni 2015 is overleden, in de ochtend, op een voor hem onbekend tijdstip. Verdachte wist op dat moment dat [slachtoffer] in de nacht van 26 juni 2015 te water is geraakt en vermoedelijk ook toen al was overleden. Nu hij aanwezig was bij het te water raken kon verdachte ook een tijdstip noemen. Verder heeft verdachte ook niet verklaard dat hij bij haar overlijden een rol van betekenis heeft gespeeld. Tot slot heeft verdachte ook informatie ingewonnen bij [benadeelde 2] welke stukken nodig zijn om tot uitkering over te gaan en heeft hij laten nagaan of een uittreksel van de gemeente in dit geval voldoende zou zijn.

De rechtbank overweegt dat het voor een poging tot oplichting niet noodzakelijk is dat verdachte de stukken al aan [benadeelde 2] heeft gestuurd. Voor een strafbare poging is voldoende dat verdachte het overlijden heeft gemeld en dat hij heeft nagegaan welke stukken hij nodig had. In het bijzonder het feit dat verdachte vraagt of het overlijdensuittreksel kan worden vervangen door de overlijdensakte voor het overgaan tot uitkering van de verzekering sterkt de rechtbank in de overtuiging dat verdachte heeft geprobeerd [benadeelde 2] op te lichten.

Gelet op bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een poging tot oplichting en het anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekken aan degene door wie enige verstrekking wordt verleend, terwijl dat kan strekken tot bevoordeling van zichzelf, terwijl hij weet dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn recht op die verstrekking.

feit 4:

De officier van justitie heeft gevorderd om het rapport van drs. Fagel buiten beschouwing te laten en heeft daartoe aangevoerd dat drs. Fagel als handschriftdeskundige staat opgenomen in het NRGD, maar dat onder deze deskundigenregistratie niet valt het beoordelen van andermans deskundigenrapportages. Hij is door het NRGD getoetst op zijn deskundigheid als handschriftonderzoeker en niet als reviewer. Verder heeft drs. Fagel geen tegenonderzoek of contra-expertise in de zin van het Wetboek van Strafvordering uitgevoerd. Subsidiair heeft de officier van justitie naar voren gebracht dat uit moet worden gegaan van de authenticiteit van de handtekening van [slachtoffer] onder de overeenkomst met de Rabobank.

De verdediging heeft naar voren gebracht dat in het handschriftonderzoek van handschriftdeskundige W. de Jong het betwiste materiaal geen originelen bevat waardoor dit onderzoek aan fundamentele beperkingen onderhevig is zoals de handschriftdeskundige drs. Fagel ook in zijn reactie benoemt. Daarnaast is er in beginsel te weinig vergelijkingsmateriaal voorhanden om een gedegen onderzoek te kunnen verrichten dat een conclusie kan dragen.

Gebruik reactie drs. Fagel

De rechtbank is van oordeel dat een reactie zoals geschreven door drs. Fagel als een beoordelend onderzoek kan worden aangemerkt in de zin van artikel 230 van het Wetboek van Strafvordering. Drs. Fagel staat als handschriftdeskundige in het NRGD en is daarom deskundig om het rapport van een andere deskundige te beoordelen. Daargelaten het antwoord op de vraag of de reactie van deze deskundige op de juiste wijze is ingebracht, is de rechtbank van oordeel dat de conclusies van drs. Fagel niet tegenstrijdig zijn met het rapport van handschriftdeskundige De Jong. De rechtbank leest de reactie van drs. Fagel zo dat hij tot dezelfde conclusies komt als De Jong.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat de onderzochte documenten niet origineel zijn. Aan verdachte is meermalen de kans geboden om de originele kwitantie te overleggen. De rechtbank heeft deze niet mogen ontvangen. Ter terechtzitting van 30 mei 2018 is aan verdachte gevraagd of hij aanwezig is geweest op het moment dat [slachtoffer] haar handtekening onder de overeenkomst met de Rabobank zette op 2 juni 2015. Verdachte zou hier op terugkomen, maar ook hier heeft de rechtbank geen antwoord op ontvangen. Nu verdachte op 4 juni 2015 naar Suriname is vertrokken zou het feitelijk mogelijk zijn geweest dat hij hierbij aanwezig was. Zoals al eerder is aangegeven gaat de rechtbank uit van de authenticiteit van de handtekening van [slachtoffer] onder de overeenkomst met de Rabobank. De rechtbank is van oordeel dat moet worden uitgegaan van de authenticiteit van de handtekening onder de overeenkomst van de Rabobank en neemt daarom de conclusies van zowel De Jong als Fagel over. Verdachte heeft in de periode 9 september 2014 tot en met 17 april 2018 te Amsterdam en/of Almere een kwitantie van een geldlening van € 10.000,- valselijk opgemaakt door de handtekening van [slachtoffer] op de kwitantie te plaatsen door montage of het maken van een kopie. Daarnaast heeft verdachte in de periode van 17 april 2018 tot en met 24 september 2018 te Lelystad opzettelijk gebruik gemaakt van deze valse kwitantie door deze als bewijs van de door hem gestelde geldlening aan [slachtoffer] over te leggen aan de rechtbank.

Ten aanzien van feit 3

Bewijsmiddelen

Aangifte en verklaring [aangever 2]

heeft namens [bedrijf 7] BV (hierna: [bedrijf 7] ) aangifte gedaan tegen [A] , [B] en eventuele andere betrokkenen van oplichting, valsheid in geschrifte en het niet naar waarheid verstrekken van gegevens bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening voor het onroerend goed op het adres [adres] te [woonplaats] medio juli 2015. Deze feiten zijn gepleegd ten nadele van [benadeelde 3] waar [bedrijf 7] gevolmachtigde van is. Door de onjuiste informatieverstrekking is [bedrijf 7] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van € 375.950,-. Als [bedrijf 7] hiervan zou hebben geweten was zij niet overgegaan tot afgifte van het geld.220

[aangever 2] heeft verklaard dat voor het verstrekken van de hypothecaire geldlening onder meer een recente salarisstrook van mevrouw [A] en een werkgeversverklaring van mevrouw [A] zijn opgevraagd. Via het Service Provider Landelijk Netwerk Intermediairs zijn deze stukken aangeleverd. [bedrijf 7] heeft de inkomensstukken voor waarheid aangenomen. [aangever 2] noemt het inkomen van mevrouw [A] behoorlijk hoog gelet op de functie van manager bij een MKB-bedrijf. Daarnaast is het dienstverband redelijk recent. Het hoge inkomen is vrijwel geheel nodig voor de verkrijging van de hypotheek, hierdoor lijkt sprake te zijn van doelrekenen.221

Hypotheekdossier

In het hypotheekdossier van [B] en [A] bevinden zich onder meer de volgende documenten:

- een werkgeversverklaring ten aanzien van [A] met een dienstverband als Manager sinds 1 april 2015 bij [bedrijf 1] met een bruto jaarsalaris van
€ 66.000,- en een vakantietoeslag van € 5.280,-. Op deze verklaring is aangekruist dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft of is aangesteld in vaste dienst. Deze verklaring is op 3 augustus 2015 door [verdachte] te [woonplaats] ondertekend;222

- een salarisspecificatie van [bedrijf 1] B.V. van 31 juli 2015, betreffende het inkomen van [A] van € 5.500,- bruto in de maand juli 2015. Op de specificatie is te lezen dat [A] per 1 april 2015 in dienst is.223

Op 19 augustus 2015 is door [B] en [A] een hypotheek aangevraagd voor een bedrag van € 375.950,-.224 De hypothecaire lening voor een bedrag van € 375.950,- is door [benadeelde 3] B.V. verstrekt aan [B] en [A] ten behoeve van de aankoop van het pand aan de [adres] te [woonplaats] .225

Gegevens Belastingdienst

Uit de door de Belastingdienst verstrekte gegevens blijkt dat [A] een bedrag van

€ 8.492,- aan loon heeft opgegeven bij de Belastingdienst dat is betaald door [bedrijf 1] BV. De datum van aanvang van deze inkomstenverhouding is 1 mei 2015. Uit de door [bedrijf 1] BV ingediende loonstaten in de periode van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2015 blijkt dat er voor [A] geen inkomen is opgegeven bij de Belastingdienst.226

Verklaringen [A] en [B]

[A] heeft verklaard dat zij vanaf 1 mei 2015 heeft gewerkt in de kapperszaak [kapsalon] van haar man, [B] . Verder is zij nergens anders werkzaam geweest. Eind oktober 2015 is zij met het werk in de kapperszaak gestopt wegens medische klachten. [A] heeft eind mei 2015 haar eerste salaris ontvangen via een payrolling instantie. Een meneer met de naam [verdachte] was in die tijd hun boekhouder. Meneer [verdachte] heeft het afsluiten van de hypotheek geregeld.227 De achternaam van [verdachte] was [verdachte] . Meneer [verdachte] kwam met [J] naar de salon voor de ondertekening.228

[B] heeft verklaard dat [A] sinds 1 mei 2015 tot begin oktober 2015 als directeur of directrice voor zijn zaak heeft gewerkt.229 [B] wilde zijn vrouw een nettosalaris geven van ongeveer € 3.500,- per maand. In die tijd betaalde hij zijn medewerkers via de payroll van [verdachte] . [verdachte] had uitgerekend hoeveel het brutosalaris was. [B] betaalde maandelijks € 7.397,38 aan het payrollbedrijf van [verdachte] . Dit bedrag bestond alleen uit het salaris van [A] . [verdachte] betaalde het nettosalaris van € 3.417,79 aan [A] . [B] heeft [verdachte] vanaf mei 2015 betaald.230 Toen [B] aan [verdachte] vertelde dat hij een huis wilde kopen heeft hij alles voor hem geregeld met een hypotheekadviseur. [verdachte] of de hypotheekadviseur hebben de aanvraag voor de hypotheek verzorgd. Voor de payrollservice hoefde ik niets te betalen. [verdachte] heeft mij toen een paar keer gewaarschuwd dat als [A] zou stoppen met werken, dat ik dan problemen met de bank zou kunnen krijgen in verband met de hypotheek. Omdat ik haar dan in dienst genomen zou hebben voor de hypotheek.231

Betalingen van [bedrijf 1] B.V. aan [A]

Er is vier keer een bedrag overgemaakt van de rekening van [bedrijf 1] naar de rekening van [A] :

 • -

  op 4 mei 2015 is een bedrag van € 3.417,79 overgemaakt met als omschrijving: ‘Salaris april (excuus voor de ve’;

 • -

  op 26 mei 2015 is een bedrag van € 3.417,79 overgemaakt met als omschrijving: ‘maand mei’;

 • -

  op 24 juni 2015 is een bedrag van € 4.255,99 overgemaakt met de omschrijving: ‘maand juni’;

 • -

  op 29 juli 2015 is een bedrag van € 3.417,79 overgemaakt met de omschrijving: ‘juli’.232

Betalingen van [kapsalon] aan [bedrijf 1] B.V.

Er is vijf keer een bedrag overgemaakt van de rekening van [kapsalon] naar de rekening van [bedrijf 1] B.V.:

 • -

  op 26 mei 2015 is een bedrag van € 7.670,31 overgemaakt met als omschrijving: ‘ [kapsalon] personellen l oon maand mei’;

 • -

  op 10 juni 2015 is een bedrag van € 4.433,46 overgemaakt met als omschrijving: ‘Loonhefing en vakantie geld’;

 • -

  op 22 juni 2015 is een bedrag van € 7.670,31 overgemaakt met als omschrijving: ‘Salaris juni ( [kapsalon] )’;

 • -

  op 9 juli 2015 is een bedrag van € 4.433,46 overgemaakt met als omschrijving: ‘Loonheffing en vakantie geld j uni’;

 • -

  op 24 juli 2015 is een bedrag van € 7.678,22 overgemaakt met ls omschrijving ‘salaris juli ( [kapsalon] )’.233

Tapgesprekken

Op 19 augustus 2015 heeft NN6368 vanuit Almere gebeld naar verdachte die op dat moment in Amsterdam was.234 Verdachte is weergegeven met de letter S.

NN: Oké nou want ik heb iemand voor je een klant van ons die heeft een winkel in Almere stad en die heeft, eeh, die wil een huis kopen en die heeft een hypotheek nodig

S: Oké

NN: nou heb ik hem gezegd dat misschien zijn vrouw eventueel via jouw Payroll organisatie zou kunnen gaan werken.

S: Ja, ik snap het. En ja.

NN: en eeh, eigenlijk dezelfde constructie als [naam] een beetje.

S: Ja, ideaal.

NN: Ik zeg kost je misschien wel een paar duizend euro. Maarre

S: Dan heb je wel wat.235

Op 20 augustus 2015 heeft verdachte vanuit Amsterdam naar NN6368 gebeld. Verdachte is weergegeven met de letter S.

NN: [bedrijf 8] is op een gegeven moment vervangen door [bedrijf 9] en dat is eigenlijk een soort ja eeh ze verkopen van alles wat enzo, en hij draait best wel redelijk, is ook een goeie vent. Levert ook zijn cijfers netjes in. Hij eeh, hij wil alleen een huis kopen. En eeh zijn vrouw werkt niet.

S: Ja, ik snap het.

NN: Dus ik heb hem gezegd van nouja, zeg eeh ik heb misschien wel iemand die

(…)

S: Dan gaan we daar even naar luisteren en kijken wat die eeh, welke mogelijkheden er zijn voor hem. en dan eeh maken we een plan de campagne.

NN: Ja, ik noem maar wat stel dat zijn vrouw inderdaad in dienst wordt gezet en geeft jou contant geld, jij stort het geld salaris en hij betaalt de extra lasten wat jij eraan wil verdienen weet ik veel wat jullie komen eruit, kan je er aardig wat aan verdienen toch denk ik.

(…)

NN: Is het uiteindelijk allemaal geluk bij (fon) vermaan of eeh?

S: Ja hij moest die 2012 eeh wat is het 2012 aangifte of aanslag moest die overleggen met 2013

NN: Ja, die heeft die allemaal opgestuurd toch zag ik?

S: Ja, alleen 2012 of de officiële aangifte is eeh ja die was er niet, dus we hebben toen de, wat is het? eeh volgens mij de definitieve aanslag maar niet de uitleg weetje wel niet de complete aangifte op kunnen sturen.

NN: Oke

S: Ik heb toen eeh, eeh, in overleg met [J] bij die hypotheekadviseur zeg maar hebben we toch wel direct die andere opgevraagd bij de Belastingdienst dus als die dan binnen komt dan eeh, dan hebben we hem in huis.

NN: Oke

S: Hypotheek is beoordeeld. voorlopige en eeh voorlopig is die ook akkoord. Dus ze hebben die officiële aangifte nodig van 2012, eigenlijk die beoordelaar van de bank heeft al akkoord geven, alleen in eeh afwachting eeh op dat stuk zeg maar.

(…)

NN: Ach ja, ja heel irritant inderdaad. Nouja als het uiteindelijk maar lukt eeh

S: Ja

NN: Zijn 06 nummer nog even naar mij appen ofzo?

S: Van [naam] ? (…) Ja stuur ik jou door.236

Op 20 augustus 2015 heeft [J] naar verdachte gebeld die op dat moment in Almere was. Verdachte wordt weergegeven met letter S.

S: Ja ik was net even bij die nieuwe klant. Ehm wat voor salaris heeft hij nodig om 250000 euro hypotheek te krijgen? even globaal.

Verder blijkt uit dit telefoongesprek dat [verdachte] een paar pagina’s moet laten tekenen door [naam] en dit moet scannen zodat dit naar [J] teruggestuurd kan worden.237

Op 25 augustus 2015 heeft verdachte vanuit Almere naar [J] gebeld. Uit dit telefoongesprek blijkt dat het verhaal van [naam] is doorgestuurd naar de geldverstrekker. Zoals het nu uitziet lijkt het goed te gaan. [verdachte] gaat vandaag nog bij [naam] langs. Het is nu afwachten. Als het lukt kunnen ze een flesje opentrekken volgens [J] .238

Op 1 september 2015 heeft [J] naar verdachte gebeld die op dat moment in Amsterdam was. Uit dit telefoongesprek blijkt dat een vriend geld van [naam] heeft geleend. [J] wil dat dit goed ingedekt is omdat de bank hier op terug gaat komen. [verdachte] zegt dat [naam] 40% op een andere manier betaalt. [J] zegt dat dit dus zwart is en wil het beestje bij de naam noemen. [verdachte] lacht en zegt: ‘Ik ben voorzichtig aan de telefoon’. [J] denkt dat het lastig gaat worden, en dat [naam] misschien wel een probleem krijgt bij de belastingdienst. [naam] heeft tegen [verdachte] gezegd dat hij duizenden euro’s, dan wel tienduizenden euro’s aan zwart geld in zijn kluis thuis heeft. Verdachte wordt weergegeven met de letter S en [J] wordt weergegeven met de letter B.

S: Ja, die overeenkomst is er.

[J] : Ja, dus als dan zeg eeh, dit is de herkomst die 15 duizend is de herkomst van een groot gedeelde van zijn spaargeld.

(…)

S: Ja, kijk ik kan nog wel een overeenkomst maken dat die 10 duizend euro ergens vandaan komt.239

Op 4 september 2015 heeft [J] naar verdachte gebeld die op dat moment in Almere was. Uit dit telefoongesprek blijkt dat [J] zegt dat er akkoord is. [verdachte] en [J] zijn helemaal blij en feliciteren elkaar. [J] noemt het briljant en [verdachte] zegt dat ze oorlog hebben gevoerd en hebben gewonnen. [verdachte] zegt dat hij [naam] zal inlichten.240

Op 7 september 2015 belt verdachte vanuit Amsterdam met NN0101 [naam] . Verdachte wordt weergegeven met de letter S en NN0101 [naam] met de letters SH.

SH: Ja, nou kijk maar ik wil morgen zien, wij kunnen wel een oplossing voor haar vinden. Want sowieso in plaats van om voor mij om deze maand die salaris van [A] niet meer storten.

S: Maar, ik moet je wel even onderbreken. Die moet je wel sowieso deze maand en de maand oktober doen he.

SH: Nou dat wordt echt vervelend voor mij. Nou weetje wat mijn bedoeling was, als ik eerder kan wel uit dan kan ik wel 1000 euro aan haar geven om in een hotel te gaan logeren, ofzo

S: Ik snap het idee, alleen voor jou moet je even opletten, op het moment dat je dat dus niet meer doet deze september en oktober en dat heb ik je aangegeven, er komt een controle straks weet je gewoon dat op een gegeven moment is ze niet meer in dienst en dan wordt het gezien als zijnde oké, het is alleen voor de hypotheek geweest. Snapje en daar, dat moet je nu niet willen zeker niet met al die kasstortingen op je bankafschrift.241

Verklaring verdachte

Verdachte heeft ter terechtzitting van 30 januari 2019 verklaard dat hij de hypotheekaanvraag voor [B] en [A] heeft geregeld. Hij heeft voorts verklaard dat [A] op basis van een payrollconstructie via [bedrijf 1] B.V. feitelijk werkzaam was bij [kapsalon] .

Bewijsoverweging

Op grond van voornoemde bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat de werkgeversverklaring en de salarisspecificatie niet conform de werkelijkheid zijn opgesteld, dat deze documenten zijn ingediend bij de hypotheekaanvraag en dat op basis van deze documenten de hypotheek is verstrekt.
De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake was van de situatie dat [A] op basis van een payrollconstructie via [bedrijf 1] B.V. feitelijk werkzaam was bij [kapsalon] . Dit volgt uit het feit dat [bedrijf 1] B.V. geen inkomen heeft opgegeven bij de belastingdienst en geen loonbelasting heeft afgedragen; een taak die in de regel door het payrollbedrijf wordt uitgevoerd en niet door de feitelijk werkgever. Er is tevens niet gebleken van een overeenkomst van opdracht tussen [kapsalon] en [bedrijf 1] B.V. en van een payrollovereenkomst tussen [A] en [bedrijf 1] B.V.. Uit het tapgesprek van 7 september 2015 tussen verdachte en [B] volgt dat [B] het salaris voor de maand september 2015 niet wil storten. Verdachte waarschuwt hem vervolgens wat de gevolgen kunnen zijn voor de hypotheekaanvraag. Ingeval er sprake zou zijn geweest van een daadwerkelijk arbeidsverband via een het payrollbedrijf van verdachte, ziet de rechtbank niet in waarom het al dan niet doorbetalen van het salaris van [A] besproken diende te worden in verband met de hypotheek. [B] heeft een hoger bedrag aan brutoloon aan [bedrijf 1] B.V. betaald dan [A] op basis van het bruto jaarsalaris en de vakantietoeslag verdiende. Verdachte heeft verklaard dat het verschil aan hem toekwam op basis van de werkzaamheden die hij voor [B] verrichtte. Bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van facturen van [bedrijf 1] B.V. aan [B] ontbreekt echter en [B] spreekt dit tegen. Op basis van voorgaande oordeelt de rechtbank dat aan de hypotheekverstrekker een situatie is voorgespiegeld – een bonafide vast dienstverband als manager met een bruto jaarsalaris van € 66.000 (exclusief vakantiegeld) – die in werkelijkheid niet bestond. Uit de tapgesprekken blijkt dat verdachte en [J] deze constructie samen hebben opgezet. Aangever heeft verklaard dat door deze onjuiste informatie de hypotheek is verstrekt.

De rechtbank oordeelt op grond van het voorgaande dat [benadeelde 3] B.V. als gevolg van een samenweefsel van verdichtsels door de verdachte en [J] is bewogen tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening met een totaalbedrag van € 375.950,- en de afgifte van dit geldbedrag. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich als medepleger heeft schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrift en het gebruikmaken van valse documenten.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat:

feit 1, primair:

hij in de periode van 25 juni 2015 tot en met 29 juni 2015, in Suriname, opzettelijk en met voorbedachten rade, een persoon, te weten [slachtoffer] , van het leven heeft beroofd, immers heeft hij, verdachte

- die [slachtoffer] meegenomen naar de oever van een rivier en

- gewacht tot ze alleen waren en

- die [slachtoffer] in het water heeft doen belanden en/of

een of meer vormen van geweld op die [slachtoffer] heeft toegepast waardoor die [slachtoffer] in de rivier terecht is gekomen en

- nagelaten om die [slachtoffer] , uit het water te redden, althans om daartoe een poging te ondernemen,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden;

feit 2:

hij omstreeks de periode van 7 mei 2015 tot en met 21 juli 2015 te Almere en in Suriname ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

[benadeelde 2] te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag (van EUR 300.000,- en EUR 10.000 met het oogmerk om zichzelf wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van valse hoedanigheid (te weten de hoedanigheid van bonafide begunstigde) en

met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- [slachtoffer] een overlijdensrisicoverzekering heeft laten afsluiten ter hoogte van EUR 300.000,- en

- op 1 juni 2015 [slachtoffer] de begunstiging daarvan heeft laten wijzigen, waardoor hij de begunstigde werd en

- [slachtoffer] een uitvaartverzekering heeft laten afsluiten ter hoogte van EUR 10.000,- en

- op 15 juni 2015 [slachtoffer] de begunstiging daarvan heeft laten wijzigen, waardoor hij de begunstigde werd, terwijl hij van plan was om die [slachtoffer] van het leven te beroven, en

- op 16 juni 2015 vanuit Suriname telefonisch contact heeft opgenomen met [benadeelde 2] , zich heeft voorgesteld als meneer [naam] en heeft gevraagd of de overlijdensrisicoverzekering van [slachtoffer] op de juiste manier in orde was gemaakt, daarbij de opmerking makende ‘stel dat het straks zover is’ en

- op 26 juni 2015 een rol heeft gespeeld, bij het te water raken en overlijden van die [slachtoffer] en

- op 20 juli 2015 bij de gemeente een uittreksel heeft opgevraagd en verkregen (terwijl hij officieel geen nabestaande is en een dergelijke akte niet aan hem verstrekt zou mogen worden) en

- op 21 juli 2015 het overlijden van die [slachtoffer] telefonisch heeft gemeld bij [benadeelde 2] en tijdens dit telefoongesprek heeft gezegd dat zij op 29 juni 2015 is overleden, in de ochtend, op een voor hem onbekend tijdstip, en(aldus) niet de (volledige) waarheid heeft gesproken over het

feit

- dat zij al in de nacht van 26 juni 2015 te water is geraakt (en vermoedelijk op diezelfde datum is overleden) en- dat hij bij het te water rakenaanwezig is geweest (en dus wel degelijk een tijdstip zou kunnen noemen) en

- dat hij bij het te water raken en het overlijden van die [slachtoffer] een rol van betekenis heeft gespeeld, en

- op 21 juli 2015 telefonisch informatie heeft ingewonnen bij [benadeelde 2] welke stukken zij van hem nodig hadden om tot uitkering over te gaan en (vervolgens) heeft gevraagd / heeft laten nagaan of een uittreksel van de gemeente in dit geval niet voldoende zou zijn om tot uitkering over te gaan, nu hij (nog) niet de beschikking had over de stukken die daartoe eigenlijk nodig waren,

zijnde de uitvoering van het misdrijf niet voltooid;

en

hij op 21 juli 2015 te Almere, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens heeft verstrekt aan [benadeelde 2] , welk feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf , terwijl hij wist, dat de verstrekte gegevens van belang waren voor de vaststelling van zijn recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte van die verstrekking of tegemoetkoming, immers heeft hij, verdachte

terwijl hij de begunstigde was van een overlijdensrisicoverzekering en een

uitvaartverzekering op naam van [slachtoffer] , afgesloten bij [benadeelde 2] ,

op 21 juli 2015 het overlijden van die [slachtoffer] telefonisch gemeld bij [benadeelde 2] en tijdens dit telefoongesprek gezegd dat “zij op 29 juni 2015 is overleden, in de ochtend, op een voor hem onbekend tijdstip,

en (aldus) niet de (volledige) waarheid gesproken over het feit

- dat zij al in de nacht van 26 juni 2015 te water is geraakt (en vermoedelijk op diezelfde datum is overleden) en

- dat hij bij het te water raken en aanwezig is geweest (en dus wel degelijk een tijdstip zou kunnen noemen en

- dat hij bij het te water raken en het overlijden van die [slachtoffer] een rol van betekenis heeft gespeeld.

feit 3:

hij in de periode van 1 april 2015 tot en met

1 december 2015 te Almere en Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen , met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels de rechtspersoon [benadeelde 3] B.V., heeft bewogen tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening met een totaalbedrag van EUR 375.950,

hebbende hij, verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid een valse werkgeversverklaring en een valse salarisspecificatie ingediend of laten indienen bij die [benadeelde 3] B.V. en diens gevolmachtigde [bedrijf 7] B.V. ter verkrijging van een hypothecaire geldlening met betrekking tot de woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] op naam van een ander dan verdachte,

waardoor die [benadeelde 3] B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

en

hij in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 december 2015 te Amsterdam en Almere, tezamen en in vereniging met anderen,

- een werkgeversverklaring d.d. 3 augustus 2015 op naam van [A] , en

- een salarisspecificatie d.d. 31 juli 2015 op naam van [A] ,

elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft verdachte valselijk

- op die werkgeversverklaring aangekruist dat er sprake was van “een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst” (terwijl er geen sprake was van een dienstverbanden

- op die werkgeversverklaring vermeld een bruto jaarsalaris van EUR 66.000,-- en een vakantietoeslag van EUR 5.280,- terwijl van genoemd(e) salaris(componenten) geen sprake was,

- op die salarisspecificatie vermeld dat die [A] per 1 april 2015 in dienst was

bij [bedrijf 1] B.V., (terwijl er geen sprake was van een dienstverband, en

- op die salarisspecificatie vermeld dat die [A] een bruto maandsalaris genoot van EUR 5.500,- terwijl van genoemd salaris geen sprake was,

zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en

hij in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 december 2015 te Amsterdam en Almere, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse

- werkgeversverklaring d.d. 3 augustus 2015 op naam van [A] en

- een salarisspecificatie d.d. 31juli 2015 op naam van [A] ,

elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als

ware die geschriften echt en onvervalst,

bestaande die valsheid of vervalsing hieruit dat:

- op die werkgeversverklaring staat aangekruist dat er sprake was van “een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst” terwijl er geen sprake was van een dienstverband en

- op die werkgeversverklaring staat vermeld een bruto jaarsalaris van EUR 66.000,-- en een vakantietoeslag van EUR 5.280,- terwijl van genoemd(e) salaris(componenten) geen sprake was,

- op die salarisspecificatie staat vermeld dat die [A] per 1 april 2015 in dienst was bij [bedrijf 1] B.V. en

- op die salarisspecificatie staat vermeld dat die [A] een bruto maandsalaris genoot van EUR 5.500,-terwijl van genoemd salaris geen sprake was,

en bestaande dat gebruikmaken hieruit dat voornoemde geschriften zijn overlegd aan [benadeelde 3] B.V. en diens gevolmachtigde [bedrijf 7] B.V. ter verkrijging van een hypothecaire geldlening met betrekking tot de woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] .

feit 4:

hij in de periode van 9 september 2014 tot en met 17 april 2018 te Amsterdam en Almere een kwitantie van een geldlening van 10.000 euro van verdachte aan [slachtoffer] d.d. 9 september 2014, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt , door de handtekening van die [slachtoffer] op voornoemde kwitantie te plaatsen/na te maken, zulks met het oogmerk op dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken

en

hij in de periode van 17 april 2018 tot en met 24 september 2018 te Lelystad, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse kwitantie van een geldlening van 10.000 euro van verdachte aan [slachtoffer] d.d. 9 september 2014, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – als ware dat geschrift echt en onvervalst,

bestaande die valsheid hieruit dat die kwitantie valselijk is voorzien van een handtekening die de handtekening van die [slachtoffer] moest voorstellen,

en bestaande dat gebruikmaken hieruit dat die kwitantie is overlegd aan de rechtbank en/of de officier van justitie als bewijs voor de door hem, verdachte, gestelde geldlening aan voornoemde [slachtoffer] geschrift echt en onvervalst.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

feit 1 primair:

moord;

feit 2:

poging tot oplichting

en

anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekken aan degene door wie enige verstrekking wordt verleend, terwijl dat kan strekken tot bevoordeling van zichzelf, terwijl hij weet dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn recht op die verstrekking;

feit 3:

medeplegen van oplichting

en

medeplegen van valsheid in geschrift

en

medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in art. 225 lid 1, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst;

feit 4:

valsheid in geschrift

en

opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in art. 225 lid 1, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF EN MAATREGEL

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 20 jaren, met aftrek van het voorarrest.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen en dat aan verdachte de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen standpunt in genomen met betrekking tot de gevorderde straf.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Bewezen is verklaard dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de moord op [slachtoffer] , poging tot oplichting van [benadeelde 2] , hypotheekfraude, het vervalsen van documenten en het gebruiken van vervalste documenten.

De wetgever heeft voor moord als strafmaximum een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 30 jaar vastgesteld. Hiermee behoort dit delict tot de zwaarste categorie strafbare feiten die de wet kent. Voor feiten als deze zijn binnen de rechtspraak geen landelijke oriëntatiepunten opgesteld. De rechtbank heeft gelet op de straffen die doorgaans worden opgelegd voor een enkelvoudige moord. Daarbij is gebleken dat dergelijke zaken ieder voor zich uniek zijn en zich niet tot nauwelijks laten vergelijken met andere zaken. Iedere afzonderlijke moord draagt een aantal specifieke elementen in zich. In de praktijk blijkt dat binnen de rechtspraak voor enkelvoudige moorden in de regel gevangenisstraffen van 14 tot 20 jaar worden opgelegd.

Uit de aard en de ernst van het bewezenverklaarde volgt dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf van vele jaren. De rechtbank heeft bij het bepalen van de duur van deze straf in het bijzonder met het volgende rekening gehouden.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft [slachtoffer] van het leven beroofd door haar in het water te doen belanden waardoor zij om het leven is gekomen. Het lichaam van [slachtoffer] is, enkele dagen nadat zij in het water belandde, gehavend en incompleet aangetroffen bij een houtzagerij aan de oever van de Surinamerivier in Meerzorg te Suriname. De laatste momenten van het leven van deze jonge vrouw moeten afschuwelijk zijn geweest.

Verdachte is gewetenloos en berekenend te werk gegaan en heeft zich bij zijn handelen alleen laten leiden door zijn zucht naar financieel gewin. Verdachte heeft [slachtoffer] bij leven financieel leeg getrokken en haar in de laatste maanden van haar leven voorgehouden dat hij met haar een toekomst wilde opbouwen en dat het de bedoeling was om samen te gaan wonen. [slachtoffer] had geen idee dat, op het moment dat verdachte hardop met haar droomde over de aanschaf van een lekker bed, zijn andere vriendin [getuige 4] de inboedel had besteld voor de woning aan de [adres] waar zij vanaf augustus 2015 zouden gaan samenwonen. Voor het vertrek naar Suriname heeft hij [slachtoffer] een levensverzekering laten afsluiten en heeft verdachte zelf bij [benadeelde 2] extra gecontroleerd of dit allemaal in orde was ‘voor als het zover is’. Heel het handelen van verdachte, voorafgaand aan de reis naar Suriname en ook zijn acties daar waren erop gericht dit misdrijf te plegen en geld te verdienen aan (uiteindelijk) de dood van [slachtoffer] . Verdachte heeft ook daadwerkelijk geprobeerd [benadeelde 2] te bewegen tot afgifte van de uitkering in het kader van de levensverzekering en heeft zich daarom ook schuldig gemaakt aan poging tot oplichting van [benadeelde 2] .

Het door verdachte uitgevoerde plan en zijn egoïstische en opportunistische opstelling staan in schril contrast met de toekomstplannen die [slachtoffer] samen met verdachte voor zich zag. De door verdachte gepleegde moord heeft voor de nabestaanden van [slachtoffer] onherstelbaar leed en verdriet toegebracht. Dit blijkt onder meer uit de slachtofferverklaringen van haar ouders en zusje die ter terechtzitting zijn voorgelezen. Uit deze verklaringen blijkt hoezeer zij hun dochter en zus missen en dat zij hier elke dag aan worden herinnerd door aan tafel te moeten zitten met een lege stoel. Het verdriet en gemis is niet in woorden te vatten. Een koelbloedige moord met als doel het opstrijken van een levensverzekering schokt de gehele rechtsorde.

De rechtbank weegt in het nadeel van verdachte mee dat hij in deze strafzaak heeft verklaard dat hij de levensverzekering had afgesloten om de bedragen die [slachtoffer] bij hem zou hebben geleend te dekken. Verdachte heeft ter staving van deze verklaring een vervalste kwitantie overgelegd aan de rechtbank en zich daarbij schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het gebruik maken van een vervalst document. Verdachte heeft, gezien het door hem opgevoerde scenario, louter aan zijn eigen belang gedacht en zich steeds gedragen als slachtoffer van de hele situatie.

De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij zich weliswaar steeds op het standpunt heeft gesteld dat hij (ook) slachtoffer is, omdat zijn vriendin [slachtoffer] hem is ontvallen, maar dat uit zijn doen en laten kort na het overlijden van [slachtoffer] in het geheel niet kan worden afgeleid dat hij zich haar lot daadwerkelijk aantrok. Nadat verdachte door de Surinaamse politie in de avond van 28 juni 2015 was heengezonden, is hij met een aantal personen uit eten gegaan en heeft voor een van hen een zak garnalen meegenomen. Hoewel de volgende dag het lichaam van [slachtoffer] werd gevonden, is verdachte op het vliegtuig naar Nederland gestapt. Weer in Nederland krijgt verdachte in juli 2015 via Tinder een relatie met [getuige 14] en gaat hij samenwonen met [getuige 4] , met wie hij in augustus 2015 in Italië zijn verjaardag viert, shopt en feest.

Daarnaast heeft verdachte zich ook schuldig gemaakt aan hypotheekfraude waarbij hij eveneens documenten heeft vervalst en daarvan gebruik heeft gemaakt. Uit het dossier rijst het beeld op dat opportunisme, list en bedrog centraal staan in het leven van verdachte. Een voorbeeld hiervan is het telefoongesprek tussen verdachte en [J] op 1 september 2015 over een bedrag van € 10.000,- van [B] (dat mogelijk zwart geld is). Omdat [J] denkt dat dit voor problemen gaat zorgen bij de Belastingdienst, stelt verdachte voor dat hij ‘nog wel een overkomst kan maken dat die tienduizend euro ergens vandaan komt’. Op deze manier heeft verdachte kennelijk ook gedacht toen hij een kwitantie maakte op naam van [slachtoffer] om daarmee zijn ‘waarheid’ te onderbouwen.

Persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennis genomen van een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 27 augustus 2018 waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor een vermogens- en geweldsdelict. Ook is artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing.

Over de persoon van verdachte en ten aanzien van de feiten ten laste gelegd onder parketnummer 16/706995-15, is op 5 april 2018 gerapporteerd door psychiater J. Marx en GZ-psycholoog S. Labrijn, beiden verbonden aan het Pieter Baan Centrum te Utrecht (hierna: PBC).

In dit rapport komt onder meer naar voren dat verdachte gedeeltelijk heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij heeft gesproken met de onderzoekers en deelgenomen aan de activiteiten op de afdeling, maar heeft niet volledig meegewerkt aan het psychologisch testonderzoek. In het bijzonder is het persoonlijkheidsonderzoek niet voltooid door gebrek aan medewerking. Ook heeft verdachte geen toestemming gegeven voor het opvragen van medische informatie en hebben referenten niet meegewerkt aan het milieuonderzoek.

In een (beperkt) onderzoek scoort verdachte hoog op het facet arrogante en bedrieglijke interpersoonlijke stijl. Er zijn aanwijzingen voor pathologisch liegen, maar zulks kan niet afdoende worden onderbouwd.

Labrijn schrijft in de diagnostische beschouwing over verdachte dat het in de contacten opvalt dat verdachte externaliseert en dat er sprake is van een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Verdachte ervaart weinig afstand tussen hemzelf en het door hem gepresenteerde geïdealiseerde beeld.

Zowel de psycholoog als de psychiater concluderen dat in het onderzoek, voor zover mogelijk, geen gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens dan wel ziekelijke stoornis is aangetoond. Gelet op de afwezigheid van een aantoonbare stoornis ten tijde van het ten laste gelegde is verdachte niet op basis van een stoornis belemmerd in zijn keuze- en handelingsvrijheid. De onderzoekers concluderen verdachte als volledig toerekeningsvatbaar te beschouwen. De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over en is daarom van oordeel dat het onder feit 1 primair, feit 2 en feit 3 bewezen verklaarde volledig aan verdachte kan worden toegerekend. Hoewel de deskundigen het onder feit 4 bewezenverklaarde in het onderzoek niet hebben betrokken ziet de rechtbank geen aanleiding om ten aanzien van dit feit tot een ander oordeel te komen.

Oplegging van straf/maatregel

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren, zoals door de officier van justitie gevorderd, passend en geboden. De tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht zal van deze duur worden afgetrokken.

Voorts zal de rechtbank aan verdachte de verplichting oplegging tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ten behoeve van [benadeelde 1] ter zake van geleden schade, zoals nader in dit vonnis onder 9 zal worden besproken en beslist.

Voorlopige hechtenis

De verdediging heeft verzocht, gelet op de vrijspraak die is bepleit, de voorlopige hechtenis van verdachte op te heffen dan wel (opnieuw) te schorsen. De rechtbank is van oordeel dat gelet op de bewezenverklaring en de oplegging van een gevangenisstraf van 20 jaren, opheffing van de voorlopige hechtenis niet aan de orde is en zal dit verzoek afwijzen.

Wat betreft het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis is de rechtbank van oordeel dat dit eveneens niet aan de orde is. De voorlopige hechtenis van verdachte is door de rechtbank op 14 februari 2018 bij wijze van hoge uitzondering (het betrof immers een verdenking ter zake moord en de voorlopige hechtenis is mede gegrond op de 12-jaars/geschokte rechtsorde grond) geschorst vanwege een viertal omstandigheden, waarvan de medische situatie van verdachte er slechts een (en niet de belangrijkste) was. Zoals de rechtbank destijds heeft toegelicht beoogde zij met die (een aantal keer verlengde) schorsing met name om voor verdachte de gelegenheid te scheppen om zijn verdediging goed te kunnen voorbereiden. Verdachte heeft vervolgens van deze gelegenheid misbruik gemaakt door een vervalste kwitantie aan de rechtbank te overleggen, waarmee hij niet alleen de algemene voorwaarde van de schorsing overtrad maar ook zijn alibi ter zake de moordverdenking heeft willen onderbouwen. Door verdachte aangekondigde stukken zijn niet aan de rechtbank overlegd, al dan niet omdat ze verloren zouden zijn gegaan of opeens onvindbaar waren. Ook is vervolgens gebleken dat de overige destijds aan de schorsing ten grondslag liggende factoren gewijzigd waren. Anders dan het gerechtshof op 29 oktober 2018 nog oordeelde is de rechtbank van oordeel dat er aldus wel sprake was (en is) van gewijzigde omstandigheden die maken dat van een schorsing van de voorlopige hechtenis thans geen sprake meer kan zijn. Daarbij geeft het te denken dat verdachte ook zijn laatste, aan de vooravond van de inhoudelijke behandeling gedane, schorsingsverzoeken heeft onderbouwd met afspraken met verschillende tandartsen en orthodontisten met eenzelfde telefoonnummer maar verschillende bezoekadressen en namen.

Het schorsingsverzoek zal worden afgewezen.

9 BENADEELDE PARTIJ

[benadeelde 1] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 2.968,71 bestaande uit materiële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder feit 1 primair ten laste gelegde.

Namens [benadeelde 1] is hiertoe aangevoerd dat [slachtoffer] voor een bedrag van € 13.112,- een uitvaartverzekering had bij [uitvaartverzekeraar] . De kosten van haar uitvaart zijn verrekend door [uitvaartverzekeraar] en de nabestaanden ontvingen van de verzekering een bedrag van € 1.977,73. Bij de kosten van de uitvaart is de factuur van de patholoog voor een bedrag van € 1.064,80 meegenomen. Indien de factuur van de patholoog niet was vergoed dan hadden de nabestaanden dit bedrag ontvangen van de verzekeraar. De kosten van de patholoog zijn gemaakt ten gevolgde van het aan verdachte onder feit 1 primair ten laste gelegde. Deze reeds vergoede schade wordt daarom alsnog gevorderd door de benadeelde partij.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren gelet op het standpunt dat verdachte zich niet schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit dat betrekking heeft op het overlijden van het slachtoffer.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

Vaststaat dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor onder feit 1 primair bewezen verklaarde rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert deze schade op

€ 2.968,71 en zal de vordering toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

Deze rente wordt berekend over het bedrag van € 1.136,- (aanpassing vliegtickets en reservering stoelen in het vliegtuig) vanaf 2 juli 2015, over het bedrag van € 590,27 (kosten notaris) vanaf 23 juli 2015, over het bedrag van € 174,64 (kosten notaris) vanaf 3 augustus 2015, over het bedrag van € 1.064,80 (factuur patholoog) vanaf 15 juli 2015 en over het bedrag van € 3,- (parkeerkosten gesprek met de officier van justitie) vanaf 18 mei 2018, tot de dag van volledige betaling.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [benadeelde 1] aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 2.968,71 te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente. Deze rente wordt berekend over het bedrag van € 1.136,- vanaf 2 juli 2015, over het bedrag van € 590,27 vanaf 23 juli 2015, over het bedrag van € 174,64 vanaf 3 augustus 2015, over het bedrag van € 1.064,80 vanaf 15 juli 2015 en over het bedrag van € 3,- vanaf 18 mei 2018, tot de dag van volledige betaling.

Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met 39 dagen hechtenis, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 1] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 36f, 45, 57, 63, 225, 227a, 289 en 326 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder feit 1 primair, feit 2, feit 3 en feit 4 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder feit 1 primair, feit 2, feit 3 en feit 4 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 20 jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Voorlopige hechtenis

- wijst af de verzoeken tot opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis;

Benadeelde partij [benadeelde 1]

- wijst de vordering van [benadeelde 1] toe tot een bedrag van € 2.968,71;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan [benadeelde 1] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente
over het bedrag van € 1.136,- vanaf 2 juli 2015,
over het bedrag van € 590,27 vanaf 23 juli 2015,
over het bedrag van € 174,64 vanaf 3 augustus 2015,
over het bedrag van € 1.064,80 vanaf 15 juli 2015en
over het bedrag van € 3,- vanaf 18 mei 2018,
tot de dag van volledige betaling;

- veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [benadeelde 1] aan de Staat € 2.968,71 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente
over het bedrag van € 1.136,- vanaf 2 juli 2015,
over het bedrag van € 590,27 vanaf 23 juli 2015,
over het bedrag van € 174,64 vanaf 3 augustus 2015,
over het bedrag van € 1.064,80 vanaf 15 juli 2015en
over het bedrag van € 3,- vanaf 18 mei 2018,
tot de dag van volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 39 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.S. Ludwig, voorzitter, mrs. N.E.M. Kranenbroek en

H.J. Bos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. F.G.T. Russcher-Jansen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 februari 2019.

Bijlage 1: de nader omschreven en gewijzigde tenlastelegging inzake parketnummer 16/706995-15

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

feit 1 primair:

hij in of omstreeks de periode van 25 juni 2015 tot en met 29 juni 2015, te Paramaribo, althans in Suriname, opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, een persoon, te weten [slachtoffer] , van het leven heeft beroofd, immers heeft hij, verdachte

nadat hij die [slachtoffer] een (grote) hoeveelheid alcohol (met zeer hoog alcoholisch percentage) had laten nuttigen, althans wetende dat die [slachtoffer] een (grote) hoeveelheid alcohol (met zeer hoog alcoholpercentage) had genuttigd en/of dronken was, althans in onmachtige toestand, althans fors onder invloed van alcoholische drank verkeerde,

- die [slachtoffer] meegenomen naar de oever van een rivier en/of

- gewacht tot ze alleen waren en/of

- die [slachtoffer] op een muurtje/balustrade langs die rivier gelegd/geholpen en/of laten klimmen, althans laten plaatsnemen en/of

- die [slachtoffer] in dronken/bedwelmde/bewusteloze/comateuze/slapende toestand, althans in staat van verminderd bewustzijn, althans in onmachtige toestand, althans niet in staat tot zwemmen, op een muurtje/balustrade langs die rivier laten liggen en/of

- die [slachtoffer] in het water heeft doen laten belanden en/of

- die [slachtoffer] in dronken/bedwelmde/bewusteloze/comateuze/sla pende toestand, althans in staat van verminderd bewustzijn, althans in onmachtige toestand, althans niet in staat tot zwemmen, op een rand van een muurtje/balustrade waarachter zich een rivier bevond achtergelaten (door verderop met zijn rug naar haar toe te gaan urineren), waarop zij in het water is gevallen/gerold, althans terecht is gekomen en/of

een of meer vormen van geweld op die [slachtoffer] heeft toegepast waardoor die [slachtoffer] in de rivier terecht is gekomen en/of

(vervolgens)

- die [slachtoffer] laten verdrinken, althans

- nagelaten om die [slachtoffer] , die in dronken/bedwelmde/bewusteloze/comateuze/slapende althans onmachtige toestand in het water verkeerde, uit het water te redden, althans om daartoe een poging te ondernemen,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden;

artikel 289 Wetboek van Strafrecht

feit 1 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 25 juni 2015 tot en met 29 juni 2015, te Paramaribo, althans in Suriname,

roekeloos, althans aanmerkelijk onoplettend en/of onvoorzichtig en/of

onachtzaam en/of nalatig heeft gehandeld, ten gevolge waarvan een persoon, te weten [slachtoffer] , aan zijn schuld te wijten is verdronken en aldus is overleden, immers heeft hij, verdachte

wetende dat die [slachtoffer] een (grote) hoeveelheid alcohol (met zeer hoog alcoholpercentage) had genuttigd en/of dronken/bedwelmd/bewusteloos/comateus/slapend was, althans in onmachtige toestand, althans fors onder invloed van alcoholische drank verkeerde,

- die [slachtoffer] meegenomen naar de oever van een rivier en/of

- die [slachtoffer] op een muurtje/balustrade langs die rivier gelegd/geholpen/laten klimmen, althans laten plaatsnemen en/of

- die [slachtoffer] in dronken/bedwelmde/bewusteloze/comateuze/slapende toestand, althans in staat van verminderd bewustzijn, althans onmachtig, op een muurtje/balustrade langs die rivier laten liggen en/of

- die [slachtoffer] in dronken/bedwelmde/bewusteloze/comateuze/slapende toestand, althans in staat van verminderd bewustzijn, althans onmachtige toestand, althans niet in staat tot zwemmen, op een rand van een muurtje/balustrade waarachter zich een rivier bevond achtergelaten (door verderop met zijn rug naar haar toe te gaan urineren) waarop zij in het water is gevallen/gerold, althans terecht is gekomen en/of

(vervolgens)

nagelaten om die [slachtoffer] , die in dronken/bedwelmd/bewusteloos/comateus/slapend althans onmachtige toestand in het water verkeerde, uit het water te redden, althans om daartoe een poging te ondernemen;

artikel 307 lid 2 Wetboek van Strafrecht

feit 2:

hij in of omstreeks de periode van 7 mei 2015 tot en met 21 juli 2015 te Almere en/of te Paramaribo, althans in Nederland en/of in Suriname ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

[benadeelde 2] , althans een ander, te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag (van EUR 300.000,- en/of EUR 10.000,-), althans enig goed, met het oogmerk om zichzelf wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid (te weten de hoedanigheid van bonafide begunstigde) en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op 7 mei 2015 [slachtoffer] een overlijdensrisicoverzekering heeft laten afsluiten ter hoogte van EUR 300.000,- en/of

- op 1 juni 2015 [slachtoffer] de begunstiging daarvan heeft laten wijzigen, waardoor hij de begunstigde werd en/of

- op 2 juni 2015 [slachtoffer] een uitvaartverzekering heeft laten afsluiten ter hoogte van EUR 10.000,- en/of

- op 15 juni 2015 [slachtoffer] de begunstiging daarvan heeft laten wijzigen, waardoor hij de begunstigde werd, terwijl hij van plan was om die [slachtoffer] van het leven te beroven, althans om die [slachtoffer] in omstandigheden te brengen die een aanmerkelijke kans op overlijden zouden doen ontstaan en/of

- op 16 juni 2015 vanuit Suriname telefonisch contact heeft opgenomen met [benadeelde 2] , zich heeft voorgesteld als meneer [naam] en heeft gevraagd of de overlijdensrisicoverzekering van [slachtoffer] op de juiste manier in orde was gemaakt, daarbij de opmerking makende ‘stel dat het straks zover is’ en/of

- op 26 juni 2015 een rol heeft gespeeld, althans aanwezig is geweest bij het te water raken en/of overlijden van die [slachtoffer] te Paramaribo en/of

- op 20 juli 2015 bij de gemeente een overlijdensuittreksel heeft opgevraagd en verkregen (terwijl hij officieel geen nabestaande is en een dergelijke akte niet aan hem verstrekt zou mogen worden) en/of

- op 21juli 2015 het overlijden van die [slachtoffer] telefonisch heeft gemeld bij [benadeelde 2] en tijdens dit telefoongesprek heeft gezegd dat zij op 29 juni 2015 is overleden, in de ochtend, op een voor hem onbekend tijdstip, en/of (aldus) niet de (volledige) waarheid heeft gesproken over het

feit

- dat zij al in de nacht van 26 juni 2015 te water is geraakt (en vermoedelijk op diezelfde datum is overleden) en/of

- dat hij bij het te water raken en/of het overlijden van die [slachtoffer] aanwezig is geweest (en dus wel degelijk een tijdstip zou kunnen noemen) en/of

- dat hij bij het te water raken en/of het overlijden van die [slachtoffer] een rol van betekenis heeft gespeeld, waarnaar strafrechtelijk onderzoek is/werd gedaan en/of

- op 21juli 2015 telefonisch informatie heeft ingewonnen bij [benadeelde 2] welke stukken zij van hem nodig hadden om tot uitkering over te gaan en/of (vervolgens) heeft gevraagd / heeft laten nagaan of een uittreksel van de gemeente in dit geval niet voldoende zou zijn om tot uitkering over te gaan, nu hij (nog) niet de beschikking had over de stukken die daartoe eigenlijk nodig waren,

zijnde de uitvoering van het misdrijf niet voltooid;

en/of

hij op omstreeks 21 juli 2015 te Almere, althans in Nederland, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens heeft verstrekt aan [benadeelde 2] , althans een (rechts)persoon door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, welk feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang waren voor de vaststelling van zijn recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming, immers heeft hij, verdachte

terwijl hij de begunstigde was van een overlijdensrisicoverzekering en/of een

uitvaartverzekering op naam van [slachtoffer] , afgesloten bij [benadeelde 2] ,

op 21juli 2015 het overlijden van die [slachtoffer] telefonisch gemeld bij [benadeelde 2] en tijdens dit telefoongesprek gezegd dat “zij op 29 juni 2015 is overleden, in de ochtend, op een voor hem onbekend tijdstip,

en/of (aldus) niet de (volledige) waarheid gesproken over het feit

- dat zij al in de nacht van 26 juni 2015 te water is geraakt (en vermoedelijk op diezelfde datum is overleden) en/of

- dat hij bij het te water raken en/of het overlijden van die [slachtoffer] aanwezig is geweest (en dus wel degelijk een tijdstip zou kunnen noemen)en/of

- dat hij bij het te water raken en/of het overlijden van die [slachtoffer] een rol van betekenis heeft gespeeld, waarnaar strafrechtelijk onderzoek is/werd gedaan;

artikel 227a Wetboek van Strafrecht

artikel 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

artikel 326 lid 1Wetboek van Strafrecht

feit 3:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2015 tot en met

1 december 2015 te Almere en/of Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels de rechtspersoon [benadeelde 3] B.V., althans een rechtspersoon, heeft bewogen tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening met een totaalbedrag van EUR 375.950,-, althans tot afgifte van een geldbedrag,

hebbende hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een valse werkgeversverklaring en/of een valse salarisspecificatie ingediend of laten indienen bij die [benadeelde 3] B.V. (en/of diens gevolmachtigde [bedrijf 7] B.V.) ter verkrijging van een hypothecaire geldlening met betrekking tot de onroerende zaak/woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] op naam van een ander dan verdachte,

waardoor die [benadeelde 3] B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2015 tot en met 1 december 2015 te Amsterdam en/of Almere, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een werkgeversverklaring d.d. 3 augustus 2015 op naam van [A] , en/of

- een salarisspecificatie d.d. 31 juli 2015 op naam van [A] , (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft verdachte valselijk

- op die werkgeversverklaring aangekruist dat er sprake was van “een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst” (terwijl er geen sprake was van een dienstverband), althans op die werkgeversverklaring de datum van 1 april 2015 als datum van indiensttreding vermeld (terwijl op die datum (nog) geen sprake was van een dienstverband), en/of

- op die werkgeversverklaring vermeld een bruto jaarsalaris van EUR 66.000,-- en/of een vakantietoeslag van EUR 5.280,- (terwijl van genoemd(e) salaris(componenten) geen sprake was),

- op die salarisspecificatie vermeld dat die [A] per 1 april 2015 in dienst was

bij [bedrijf 1] B.V., (terwijl er geen sprake was van een dienstverband, althans (nog) niet op voornoemde datum), en/of

- op die salarisspecificatie vermeld dat die [A] een bruto maandsalaris genoot van EUR 5.500,-(terwijl van genoemd salaris geen sprake was),

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2015 tot en met 1 december 2015 te Amsterdam en/of Almere, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e)

- werkgeversverklaring d.d. 3 augustus 2015 op naam van [A] en/of

- een salarisspecificatie d.d. 31juli 2015 op naam van [A] ,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als

ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst,

bestaande die valsheid of vervalsing hieruit dat:

- op die werkgeversverklaring staat aangekruist dat er sprake was van “een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst” (terwijl er geen sprake was van een dienstverband) , althans op die werkgeversverklaring de datum van 1 april 2015 als datum van indiensttreding staat vermeld (terwijl op die datum (nog) geen sprake was van een dienstverband), en/of

- op die werkgeversverklaring staat vermeld een bruto jaarsalaris van EUR 66.000,-- en/of een vakantietoeslag van EUR 5.280,- (terwijl van genoemd(e) salaris(componenten) geen sprake was),

- op die salarisspecificatie staat vermeld dat die [A] per 1 april 2015 in dienst was bij [bedrijf 1] B.V., (terwijl er geen sprake was van een dienstverband, althans (nog) niet op voornoemde datum), en/of

- op die salarisspecificatie staat vermeld dat die [A] een bruto maandsalaris genoot van EUR 5.500,-(terwijl van genoemd salaris geen sprake was),

en bestaande dat dat gebruikmaken hieruit dat voornoemde geschriften zijn overlegd aan [benadeelde 3] B.V. (en/of diens gevolmachtigde [bedrijf 7] B.V.) ter verkrijging van een hypothecaire geldlening met betrekking tot de onroerende zaak/woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] .

artikel 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

artikel 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Bijlage 2: de tenlastelegging inzake parketnummer 16/659844-18

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 9 september 2014 tot en met 17 april 2018 te Amsterdam en/of Almere en/of Lelystad, althans in Nederland, een kwitantie van een geldlening van 10.000 euro van verdachte aan [slachtoffer] d.d. 9 september 2014, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, door de handtekening van die [slachtoffer] op voornoemde kwitantie te plaatsen/zetten/na te maken, zulks met het oogmerk op dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken

en/of

hij in of omstreeks de periode van 17 april 2018 tot en met 24 september 2018 te Lelystad, althans in Nederland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse kwitantie van een geldlening van 10.000 euro van verdachte aan [slachtoffer] d.d. 9 september 2014, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – als ware dat geschrift echt en onvervalst,

bestaande die valsheid en/of vervalsing hieruit dat die kwitantie valselijk is voorzien van een handtekening die de handtekening van die [slachtoffer] moest voorstellen,

en bestaande dat gebruikmaken hieruit dat die kwitantie is overlegd aan de rechtbank en/of de officier van justitie als bewijs voor de door hem, verdachte, gestelde geldlening aan voornoemde [slachtoffer] geschrift echt en onvervalst.

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 12 mei 2017, genummerd 2015230088, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 4343. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Pagina 2252 en 2253.

3 Pagina 816 en 817.

4 Pagina 908.

5 Pagina 819.

6 Pagina 866 en 867.

7 Pagina 905.

8 Dossier Forensische Opsporing, proces-verbaalnummer 2015230088, brief van de Maritieme Autoriteit Suriname aan het Korps Politie Suriname Regio Oost van 7 september 2015 met als bijlage de getijstanden, kaartdiepten en waterdiepten nabij de vermakelijkheidspier.

9 Pagina 64.

10 Dossier Forensische Opsporing, proces-verbaalnummer 2015230088, obductieverslag van 28 september 2015, opgesteld door patholoog drs. M.P.K. Chan, werkzaam bij het pathologisch-anatomisch laboratorium van het academisch-ziekenhuis Paramaribo, pagina 401.

11 Pagina 41.

12 Dossier Forensische Opsporing, proces-verbaalnummer 2015230088, geëxtrapoleerd obductie verslag [slachtoffer] van 29 maart 2016, opgesteld door obductiepathologen drs. F.R.W. van de Goot en M. Cheng, beiden werkzaam bij het Centrum voor Forensische Pathologie B.V. te Baarn, pagina 236.

13 Dossier Forensische Opsporing, proces-verbaalnummer 2015230088, geëxtrapoleerd obductie verslag [slachtoffer] van 29 maart 2016, opgesteld door obductiepathologen drs. F.R.W. van de Goot en M. Cheng, beiden werkzaam bij het Centrum voor Forensische Pathologie B.V. te Baarn, pagina 238.

14 Dossier Forensische Opsporing, proces-verbaalnummer 2015230088, beoordeling van de inhoud van twee sectierapporten betreffende [slachtoffer] van 22 november 2015, opgesteld door forensisch patholoog drs. V. Soerdjbalie-Maikoe, werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut, pagina 189 en 193.

15 Pagina 2246W en 2246X.

16 Pagina 244.

17 Pagina 2141.

18 Pagina 442.

19 Pagina 2507.

20 Pagina 4.

21 Pagina 358 en 359.

22 Pagina 449.

23 Pagina 2442, 2456 en 2461.

24 Pagina 126.

25 Pagina 248.

26 Pagina 650 en 651.

27 Pagina 357 en 364.

28 Pagina 363 en 370.

29 Pagina 358.

30 Pagina 1041 en 1042.

31 Pagina 1053.

32 Pagina 1041 en 1042.

33 Pagina 2298.

34 Pagina 2507.

35 Pagina 67.

36 Pagina 2298 en 2300.

37 Pagina 1040 en 1042.

38 Pagina 765.

39 Pagina 451.

40 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van het verhoor verdachte, nummer 2017051512515282, opgemaakt door [verbalisant 5] en [verbalisant 6] , beiden brigadier van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 15 mei 2017, pagina 9.

41 Pagina 2434.

42 Pagina 2514.

43 Pagina 776.

44 Pagina 764.

45 Pagina 955 en 956.

46 Pagina 4040.

47 Pagina 2109 en 2129.

48 Pagina 3.

49 Pagina 671 en 672.

50 Pagina 761D en 761E.

51 Pagina 764.

52 Pagina 957.

53 Pagina 4042.

54 Pagina 1060 tot en met 1062.

55 Pagina 961.

56 Pagina 963 en 964.

57 Pagina 965.

58 Pagina 1053.

59 Pagina 2142 en 2143.

60 Pagina 1373 en 1374.

61 Pagina 59 tot en met 61.

62 Pagina 2373 en 2374.

63 Pagina 1349.

64 Pagina 2364 en 2365.

65 Pagina 1283.

66 Pagina 1220 en

67 Pagina 1236.

68 Pagina 1237 en 1238.

69 Pagina 1197 en 1198.

70 Pagina 2742.

71 Pagina 1284.

72 Pagina 1240.

73 Pagina 2052 en 2084

74 Pagina 1241.

75 Pagina 1284 en 1285.

76 Pagina 1201 en 1202.

77 Pagina 1222.

78 Pagina 1285 en 1286.

79 Pagina 2368 tot en met 2370.

80 Pagina 2370 en 2371.

81 Pagina 1208 en 1209.

82 Pagina 1287.

83 Pagina 1245

84 Pagina 1205.

85 Pagina 1210.

86 Pagina 1211 en 1212.

87 Pagina 1288.

88 Pagina 2252.

89 Pagina 1288.

90 Pagina 61.

91 Pagina 62 en 63.

92 Pagina 2413 en 2414.

93 Pagina 852 tot en met 865.

94 Pagina 966 en 967.

95 Pagina 1078.

96 Pagina 1040 en 1041.

97 Pagina 1023 en 1037.

98 Pagina 402 en 403.

99 Pagina 2252.

100 Pagina 2252 en 2253.

101 Pagina 2251.

102 Pagina 84.

103 Pagina 2418.

104 Pagina 2381.

105 Pagina 3952.

106 Pagina 63.

107 Pagina 821, 823 en 824.

108 Pagina 868.

109 Pagina 825.

110 Pagina 898.

111 Pagina 909.

112 Pagina 825 en 826.

113 Pagina 848.

114 Pagina 125 en 126.

115 Pagina 2376.

116 Pagina 1353, 1355 tot en met 1360.

117 Pagina 1389.

118 Pagina 2418.

119 Pagina 1060 en 1063.

120 Pagina 1288 en 1289.

121 Pagina 1213.

122 Pagina 1309.

123 Pagina 1311 en 1312.

124 Pagina 1289 en 1290.

125 Pagina 804.

126 Pagina 2365.

127 Pagina 1575.

128 Pagina 473.

129 Pagina 443 en 444.

130 Pagina 454.

131 Pagina 2366 en 2367.

132 Pagina 1699.

133 Pagina 451.

134 Pagina 2377 en 2378.

135 Pagina 4287.

136 Pagina 4292.

137 Pagina 4293.

138 Pagina 4295.

139 Pagina 4297.

140 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, nummer 2018021910004258, opgemaakt door [verbalisant 7] , brigadier van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 19 februari 2018, inhoudende de uitwerking van het OVC gesprek van 22 oktober 2015, 21:03:48 uur, blad 2.

141 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal, nummer 2018052913304134, opgemaakt door [verbalisant 8] , hoofdinspecteur van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 29 mei 2018, inhoudende de bevindingen met betrekking tot brandstichtingen voertuig [verdachte] .

142 Pagina 2093.

143 Pagina 2704.

144 Pagina 2621

145 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen Belastinggegevens [slachtoffer] en loonaangifte [bedrijf 1] BV, nummer 2018052508217073, opgemaakt door [verbalisant 9] , inspecteur van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 25 mei 2018, blad 1.

146 Pagina 2756.

147 Pagina 2746.

148 Pagina 2746.

149 Pagina 2746.

150 Pagina 2747.

151 Pagina 2747 en 2747.

152 Pagina 2757.

153 Pagina 2758.

154 Pagina 2749.

155 Pagina 1386.

156 Pagina 2749.

157 Pagina 2746, 2752 en 2756.

158 Pagina 2733, 2734, 2738 en 2739

159 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen, nummer 2018072315004134, opgemaakt door [verbalisant 8] , hoofdinspecteur van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 23 juli 2018, met als bijlage het ondertekende certificaat en een uittreksel van de Kamer van Koophandel [bedrijf 2] / [naam] .

160 Pagina 249.

161 Pagina 2742 en 2743.

162 Pagina 2764.

163 Pagina 2765.

164 Pagina 2586 tot en met 2588.

165 Pagina 2599.

166 Pagina 2781.

167 Pagina 491.

168 Pagina 503, 504 en 511.

169 Pagina 499 en 2752.

170 Pagina 2752.

171 Pagina 2743.

172 Pagina 2893.

173 Pagina 2743.

174 Pagina 2743.

175 Pagina 2744.

176 Pagina 2744.

177 Pagina 2744.

178 Pagina 2744 en 2745.

179 Pagina 2745.

180 Pagina 2746.

181 Pagina 2744.

182 Pagina 3823.

183 Pagina 3749 en 3750.

184 Pagina 3756.

185 Pagina 3850 tot en met 3855 en 3858 tot en met 3861.

186 Een faxbericht van mr. N. Velthorst van 17 april 2018 bestaande uit 59 pagina’s. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel met betrekking tot [bedrijf 4] B.V. staat op pagina 38 tot en met 41.

187 Pagina 3796.

188 Pagina 2791 en 2792.

189 Pagina 2616 tot en met 2620.

190 Pagina 2622.

191 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen Belastinggegevens [slachtoffer] en loonaangifte [bedrijf 1] BV, nummer 2018052508217073, opgemaakt door [verbalisant 9] , inspecteur van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 25 mei 2018, blad 2.

192 Pagina 2753.

193 Pagina 2613 en 2614.

194 Pagina 2527 en 2529.

195 Pagina 2796.

196 Pagina 2098.

197 Pagina 2769.

198 Pagina 2770.

199 Pagina 776.

200 Pagina 2766.

201 Pagina 2767 en 2768.

202 Pagina 2097.

203 Pagina 1432.

204 Pagina 1347.

205 Pagina 1448 en 1449.

206 Pagina 2756.

207 Een faxbericht van mr. N. Velthorst van 17 april 2018 bestaande uit 59 pagina’s. De kwitantie staat op pagina 6 van 59.

208 Het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 mei 2018, blad 2.

209 Het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 mei 2018, blad 3.

210 Het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 mei 2018, blad 5 en 6.

211 Het deskundigenrapport betreffende forensisch schriftonderzoek van 24 september 2018 door W. de Jong, gerechtelijk deskundige voor handschriftonderzoek, Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, bestaande uit 12 pagina’s.

212 Deskundigen rapport W. de Jong, pagina 2.

213 Deskundigen rapport W. de Jong, pagina 2.

214 Deskundigenrapport W. de Jong, pagina 5, punt 3.1.

215 Deskundigenrapport W. de Jong, pagina 6, punt 4, tweede alinea.

216 Deskundigenrapport W. de Jong, pagina 3.

217 Deskundigenrapport W. de Jong, pagina 11.

218 Deskundigenrapport W. de Jong, pagina 12.

219 Reactie op rapportage W. de Jong inzake handtekeningen [slachtoffer] van drs. W.P.F. Fagel van 30 november 2018.

220 Pagina 1991A en 1991B.

221 Pagina 1991E, 1991F en 1991G

222 Pagina 1715.

223 Pagina 1714.

224 Pagina 1716 en 1718.

225 Pagina 1947 tot en met 1960.

226 Pagina 1912 en 1913.

227 Pagina 1991-77 tot en met 1991-79.

228 Pagina 1991-85.

229 Pagina 1991-101.

230 Pagina 1991-130 tot en met 1991-132.

231 Pagina 1991-102, 1991-103, 1991-130 en 1991-141

232 Bijlage 8 behorend bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van het verhoor verdachte, nummer 20170514165410476, opgemaakt door [verbalisant 10] en [verbalisant 11] , respectievelijke brigadier en hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 14 mei 2017.

233 Bijlage 8 behorend bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van het verhoor verdachte, nummer 20170514165410476, opgemaakt door [verbalisant 10] en [verbalisant 11] , respectievelijke brigadier en hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland en gesloten op 14 mei 2017.

234 Pagina 1694.

235 Pagina 1991-156.

236 Pagina 1695 tot en met 1697.

237 Pagina 1698.

238 Pagina 1699.

239 Pagina 1701.

240 Pagina 1702.

241 Pagina 1703.