Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:609

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-02-2019
Datum publicatie
18-02-2019
Zaaknummer
16/707609-17 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 22-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Zoetermeer zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor grootschalige oplichting op Marktplaats. De Hagenaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De Zoetermeerder heeft een straf van 21 maanden gekregen waarvan ook 6 maanden voorwaardelijk.

In de tweede helft van 2017 hebben beide verdachten ruim 10 Marktplaatsaccounts gehackt. Dit deden ze onder andere door de eigenaren van de Marktplaatsaccounts op te bellen en met een smoes de inloggegevens te ontfutselen. Vervolgens hebben ze met die accounts verschillende producten te koop aangeboden maar – nadat er een overeenkomst was gesloten en ze het geld ontvangen hadden – nooit de producten geleverd. In totaal gaat het om ruim 50 slachtoffers. Met deze oplichtingspraktijken hebben beide verdachten een aanzienlijke som geld binnengehaald en grote maatschappelijke schade aangericht. Die schade bestaat onder andere uit het ernstig inbreuk maken op de reputatie van de bestaande Marktplaatsaccounts, die al jaren actief waren op de verkoopwebsite. Bij het kopen van goederen via Marktplaats is vertrouwen van essentieel belang. Een inbreuk daarop werkt ontwrichtend voor het online handelsverkeer.

De twee maakten deel uit van een criminele organisatie waarbij de verdachten allebei hun eigen rol hadden. Ze hadden een doordachte en professionele werkwijze waarbij zij bewust accounts gehackt hebben die een zekere staat van dienst hadden binnen Marktplaats. Criminele organisaties ondermijnen de rechtsorde, veroorzaken maatschappelijke onrust en berokkenen de maatschappij financieel nadeel. Door het opstrijken van het geld dat ze verdienen met de oplichting en het gebruiken van dit geld in het legale circuit hebben de twee zich ook schuldig gemaakt aan witwassen.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere meegewogen dat beide verdachten eerder zijn veroordeeld voor vermogensdelicten. Naast de gevangenisstraf moeten de mannen ook tientallen gedupeerden hun geld terugbetalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/707609-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 18 februari 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1996] te [geboorteplaats] (Marokko),

wonende te [woonplaats] , [adres] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 8 maart 2018, 14 mei 2018, 20 augustus 2018 en 21 januari 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. R.E. Craenen en van hetgeen verdachte en mr. L. Noordanus, advocaat te Lelystad, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de zitting van 14 mei 2018 nader omschreven. De nader omschreven tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: in de periode van 2 september 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan computervredebreuk;

Feit 2: in de periode van 5 september 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan oplichting (afgifte van geldbedragen);

Feit 3: in de periode van 2 september 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan oplichting (afgifte van inloggegevens);

Feit 4: in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 te Rotterdam en/of Den Haag en/of Nootdorp zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan witwassen;

Feit 5: in de periode van 1 augustus 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland heeft deelgenomen aan een criminele organisatie;

Feit 6: op 6 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Roggel (gemeente Leudal) en/of elders in Nederland zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan oplichting van [benadeelde 1] (afgifte van inloggegevens);

Feit 7: a. op 6 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Wessem (gemeente Maasgouw) en/of elders in Nederland zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan oplichting van [benadeelde 2] (afgifte van inloggegevens) en/of

b. in de periode van 6 oktober 2017 tot en met 9 oktober 2017 samen met anderen een geldbedrag heeft gestolen van [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] door middel van een valse sleutel;

Feit 8: op 13 september 2017 te Wierden en/of Rotterdam en/of elders in Nederland zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan oplichting van [benadeelde 4] (afgifte van een geldbedrag).

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder feit 1 tot en met 8 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen, met inachtneming van het navolgende.

Nu volgens de officier van justitie 1 oktober 2017 als startpunt geldt van de betrokkenheid van verdachte bij zowel feit 1 als feit 3, is ten aanzien van deze feiten vrijspraak gevorderd in de zaken van [A] , [B] , [C] , [D] en [E] .

Om dezelfde reden is ten aanzien van feit 2 vrijspraak gevorderd in de zaken van [F] , [G] , [H] , [I] , [J] , [K] en [L] , en daarnaast is gevraagd verdachte vrij te spreken in de zaken van [M] en [N] vanwege het ontbreken van aangiftes.

Ten aanzien van feit 4 is opzetwitwassen te bewijzen geacht. Feit 5 acht de officier van justitie te bewijzen vanaf 1 oktober 2017.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft primair vrijspraak bepleit van al hetgeen is ten laste gelegd, subsidiair van alle deelfeiten voor zover gepleegd vóór 1 oktober 2017. Daartoe is betoogd dat verdachte hierin geen enkel aandeel heeft gehad, althans zijn aandeel enkel medeplichtigheid zou kunnen opleveren. Ten aanzien van feit 4 is verder nog naar voren gebracht dat een pintransactie geen deugdelijk middel is om een eventuele criminele herkomst van geldbedragen te verbergen of verhullen, zodat verdachte ook van dit feit moet worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen ten aanzien van de feiten 1 tot en met 5 1

De rechtbank gaat op grond van wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit, welke bewijsmiddelen telkens slechts worden gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben.

4.3.1.

Inleiding

Vanaf oktober 2017 doet een groot aantal mensen aangifte van - kort gezegd - oplichting.

Die oplichting komt op het volgende neer.

Onder het voorwendsel van resetten of verwijderen van Marktplaats-accounts na een zogenaamde hack werden aan houders van dergelijke accounts inloggegevens ontfutseld, om daarna hun accounts over te nemen en daarop een groot aantal nepadvertenties te plaatsen, veelal voor te koop aangeboden Playstations, kaartjes voor de Efteling of Sonos geluidsapparatuur. Voor de overmaking van het koopbedrag werd gebruikgemaakt van bankrekeningnummers van derden.

Vanwege de gelijksoortigheid van de aangiftes over het ontfutselen van de inloggegevens en het daaropvolgende ‘hacken’ van accounts zal de rechtbank eerst de feiten en omstandigheden in de zaak van [aangever 1] bespreken.

De overige zaken zullen daarna, voor zoveel mogelijk met verwijzing naar het onderstaande algemene deel, aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor de zaken over de marktplaatsoplichting.

4.3.2.

Bewijsmiddelen die zien op de werkwijze

Aangever [aangever 1] verklaarde op 1 oktober 2017 omstreeks 12:30 uur telefonisch op nummer [telefoonnummer] te zijn benaderd door een persoon die zich voordeed als een medewerker van de site ‘Marktplaats’. Deze persoon gaf aan dat geprobeerd zou zijn het voor de zakelijke verkoop bestemde Marktplaats-account van aangever te hacken, dat hij dit account van aangever (gekoppeld aan diens hotmailaccount) kon herstarten, maar dat hij daarvoor een verificatiecode nodig had die aangever via een sms’je op zijn mobiele telefoon zou ontvangen. In de veronderstelling dat zijn account dan zou worden gereset, heeft aangever vervolgens die code aan deze persoon doorgegeven.

Aangever zag daarna echter op zijn Marktplaats-account hem onbekende advertenties staan voor onder andere twee Playstations. Door er zelf op te reageren achterhaalde aangever dat daarbij onder meer gebruik was gemaakt van het leveringsadres [adres] te [woonplaats] , en van bankrekening [rekeningnummer] waarop de koopprijs kon worden gestort. Ook zag aangever dat zijn Facebook-account was gehackt, en dat op dit account een Samsung Galaxy S6 Edge+ was aangemeld in Rotterdam met het IP adres [IP adres] .2

Uit politieonderzoek kwam naar voren dat dit IP-adres op naam stond van [O] , woonachtig op de [adres] te [woonplaats] .3

Op dat woonadres stond ook verdachte ingeschreven.4 Medeverdachte [medeverdachte] trok de laatste week van oktober 2017 bij hem in.5

Op 1 december 2017 is de woning te Epe doorzocht waar verdachte en medeverdachte [medeverdachte] toen samen verbleven. Daarbij zijn een laptop Samsung 940x en verschillende mobiele telefoons inbeslaggenomen. Het ging daarbij onder meer om een Samsung Galaxy S6 Edge+, een ZIZO, een Samsung Galaxy Grand Prime en een Samsung Galaxy S7.6

Bij zijn aanhouding op die plaats en datum is in de jas van verdachte een bankpas aangetroffen van bankrekening [rekeningnummer] op naam van [P] .7

Nader onderzoek aan de laptop wees uit dat er een groot aantal verwijzingen waren naar de website van Marktplaats.nl, dat onder meer de sub-pagina over het instellen van het wachtwoord veel was bezocht, dat de database 231 adresbestanden met ‘@’ bevatte en dat binnen de desbetreffende e-mailadressen wijzigingen waren aangebracht, inhoudende het opnieuw instellen van een wachtwoord.8

Uit politieonderzoek kwam naar voren dat aan de Samsung Galaxy S6 Edge+ met het Imei-nummer [Imei-nummer] tussen 1 september 2017 en 4 november 2017 en vervolgens weer vanaf 22 november 2017, onder meer, de volgende telefoonnummers waren gekoppeld:

[telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] .

In september en oktober 2017 straalde deze telefoon masten aan voornamelijk in de buurt van de [adres] te [woonplaats] en vanaf medio november 2017 de mast te Nunspeet in de nabijheid van de plaats waar verdachte en medeverdachte [medeverdachte] zijn aangehouden.9

Medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat voormelde Samsung Galaxy S6 Edge+ van hem is.10

Uit onderzoek bleek dat aan de ZIZO met het Imei-nummer [Imei-nummer] met tussenpozen in de periode van 3 oktober 2017 tot en met 30 november 2017, onder meer, de volgende telefoonnummers waren gekoppeld: [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] .

Tot 24 oktober 2017 waren de meest voorkomende aangestraalde masten nabij de [adres] te [woonplaats] , en vanaf 22 november 2017 straalde deze telefoon vrijwel alleen de mast te Nunspeet aan in de nabijheid van de plaats waar verdachte en medeverdachte zijn aangehouden.

Verder bleek dat aan de Samsung Grand Prime met Imei-nummer [Imei-nummer] tussen 3 september 2017 en 1 december 2017, onder meer, de volgende telefoonnummers waren gekoppeld: [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] .

Vanaf september 2017 tot 22 november 2017 straalde deze telefoon masten aan in de omgeving van Rotterdam en Zoetermeer, waar verdachte respectievelijk zijn moeder woonachtig was, en daarna veelvuldig de mast te Nunspeet in de nabijheid van de plaats waar verdachte en medeverdachte zijn aangehouden.11

Nader onderzoek aan de Samsung Grand Prime wees uit dat ‘ [naam] ’ als eigenaar is geregistreerd en dat aan dit toestel het account [e-mail account] @gmail.com is gekoppeld.12

Verdachte verklaarde ter zitting dat hij gebruik maakte van het e-mailadres [e-mail account] @gmail.com.13

Verdachte verklaart dat hij door iedereen grote [naam] wordt genoemd en later is dat gewoon [naam] geworden.14

Uit het politieonderzoek bleek dat aan de Samsung S7 met het Imei-nummer [Imei-nummer] tussen 6 oktober 2017 en 1 december 2017 het telefoonnummer [telefoonnummer] was gekoppeld en dat met deze telefoon veelvuldig masten in Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en de omgeving van Epe zijn aangestraald.15

Nader onderzoek aan deze laatste telefoon wees uit dat ‘ [naam] ’ bij ‘mijn profiel’ was vermeld, en dat er Whatsapp-contact was geweest met [naam] (naar de rechtbank begrijpt: verdachte), waarbij door medeverdachte [medeverdachte] e-mailadressen met wachtwoorden zijn doorgestuurd naar de gebruiker van de telefoon.

Uit ditzelfde onderzoek kwam naar voren dat in Whatsapp-contacten met ‘ [bijnaam] ’ (naar de rechtbank begrijpt: [Q]16) en ‘ [naam] ’ door de gebruiker van de telefoon advertentieteksten voor Playstations worden doorgestuurd.

Verder dat er op 21, 22 en 23 oktober 2017 3 sms’jes zijn ontvangen met Microsoft-toegangscodes. Op de telefoon was een Whatsapp-gesprek met [R] te zien dat gaat over het regelen van “bankpasjes” en een vergoeding voor rekeningen bij “online banken”. Tevens was op de S7 een app van Bunq bank geïnstalleerd met een account genaamd [account] .17

Uit historische verkeersgegevens bleek dat het telefoonnummer [telefoonnummer] van aangever [aangever 1] op 1 oktober 2017 omstreeks 12:23 uur is gebeld door het nummer [telefoonnummer] ten name van [verdachte] .18

Medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat hij houders van Marktplaats-accounts heeft gebeld met een smoes. In een standaardpraatje deed hij zich voor als [bijnaam] , werkzaam bij Marktplaats in een functie ter beveiliging van accounts, deed hij het voorkomen alsof er (vanuit het buitenland) was ingelogd op hun account en dat daarbij een wachtwoord was gewijzigd. Nadat eenmaal de Microsoft-verificatiecode was verkregen en het nieuwe wachtwoord ingevuld, nam verdachte de marktplaatsaccounts over via een wachtwoord-reset voor het plaatsen van nepadvertenties. Medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van voormelde ZIZO-telefoon. Soms gaf [medeverdachte] ook het nieuwe wachtwoord door aan verdachte. Medeverdachte [medeverdachte] verklaarde ook betrokken te zijn geweest bij het regelen van twee zogeheten ‘money mules’, te weten [S] en [T] .19

[P] verklaarde de pinpas met pincode van het op zijn naam staande bankrekening [rekeningnummer] aan verdachte te hebben afgegeven.20

Op 1 oktober 2017 en op drie verschillende tijdstippen op 2 oktober 2017 is van deze bankrekening geld gepind. Op de van die pintransacties gemaakte camerabeelden zijn verdachte en medeverdachte [medeverdachte] herkend. Hetzelfde geldt voor de pintransacties op 3 en 4 oktober 2017 van de op naam van [O] staande bankrekening met nummer [rekeningnummer] .21

[S] verklaarde dat medeverdachte [medeverdachte] haar in oktober 2017 had benaderd met het verzoek om het op haar naam staande bankrekeningnummer [rekeningnummer] te mogen gebruiken voor de storting van geld door de kopers van door verdachte op marktplaats aangeboden goederen en dat [medeverdachte] had gezegd dat zij daarvoor een bedrag zou krijgen. Het van die derden ontvangen geld haalde zijzelf van de rekening om het vervolgens aan [medeverdachte] te geven.22

[T] verklaarde dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte] haar hadden benaderd met het verzoek om tegen een vergoeding het op haar naam staande bankrekeningnummer [rekeningnummer] (en na 23 oktober 2017 de toen geopende ING-rekening) te mogen gebruiken voor de storting van geld door de kopers van door hen op Marktplaats aangeboden goederen. De afdracht aan verdachte en medeverdachte [medeverdachte] gebeurde door overmaking op een andere rekening of door het geld zelf van de rekening te halen om het aan hen af te geven.23

Het ING rekeningnummer van [T] waar aangevers geld op overmaakten is:

[rekeningnummer] .24

[R] verklaarde aan verdachte en medeverdachte [medeverdachte] de pinpas met bijbehorende pincode te hebben afgegeven van de op haar naam staande ING-bankrekening, opdat zij van die rekening daarop gestorte bedragen, waarvan zij wist dat het om crimineel geld ging, zouden kunnen opnemen.25

[R] heeft op de rekeningen [rekeningnummer] , [rekeningnummer] en [rekeningnummer] bedragen ontvangen van aangevers.26

Door aangevers is geld overgemaakt naar de volgende rekeningen op naam van verdachte zelf:

Rabobank [rekeningnummer]

BUNQ [rekeningnummer]

BUNQ [rekeningnummer] .27

Aangever [aangever 2] heeft aangifte gedaan en verklaart dat hij op 1 oktober 2017 op Marktplaats een Playstation 4 te koop zag staan. Deze werd aangeboden door ene [naam] die gebruik maakte van het account genaamd “ [account] ”. Na zijn bod van 260 euro kreeg hij het bericht “Akkoord”. De verkoper stuurde een rekeningnummer op en het adres [adres] te [woonplaats] . Na betaling vroeg aangever wanneer de Playstation zou worden verzonden. Op 2 oktober kreeg hij een bericht dat het marktplaatsaccount in handen was gekomen van een hacker en dat hem werd verzocht aangifte te doen.28

4.3.3.

Bewijsmiddelen die aangevers koppelen aan verdachte

Naast [aangever 1] hebben de onderstaande personen aangifte gedaan van het ontfutselen van de inloggegevens en van het daaropvolgende ‘hacken’ van hun accounts.

De rechtbank volstaat ermee per aangifte achtereenvolgens weer te geven de pleegdatum en het Imei- of telefoonnummer van de gsm die in het belcontact met de desbetreffende aangever is gebruikt. Deze nummers kunnen, zo volgt uit de eerder weergegeven bewijsmiddelen, met verdachte in verband worden gebracht.

Het bij de zaak [aangever 58] vermelde telefoonnummer is genoemd in de bij de aangifte gevoegde nepadvertenties. Dit telefoonnummer is in gebruik geweest – zo volgt uit p. 371 e.v. pv – in zowel de ZIZO telefoon als de S6 Edge+ van medeverdachte [medeverdachte] .

[aangever 3] , 1 oktober 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]2930

[aangever 50] , 3 oktober 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]31

[aangever 51] , 12 oktober 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]32

[aangever 52] , 30 november 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]33

[aangever 53] , 30 november 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]34

[aangever 54] , 29 november 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]35

[aangever 55] , 14 november 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]36

[aangever 56] , 30 november 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]37

[aangever 57] , 5 oktober 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]38

[aangever 58] , 11 november 2017, [telefoonnummer]39

[aangever 59] , 4 oktober 2017, Imei-nummer [Imei-nummer]40

De onderstaande personen hebben aangifte gedaan van het ontfutselen van geldbedragen.

De rechtbank volstaat ermee per aangifte achtereenvolgens weer te geven de pleegdatum, het ontfutselde bedrag en een kenmerk, hetzij een telefoonnummer, hetzij een bankrekeningnummer41, dat kan worden gekoppeld aan verdachte respectievelijk een met verdachte in verband te brengen money mule, hetgeen steeds blijkt uit de hiervoor onder 4.3.2. weergegeven bewijsmiddelen.

[aangever 2] , 1 oktober 2017, € 267,-, [rekeningnummer]42

[aangever 4] , 1 oktober 2017, € 247,-, [rekeningnummer]43

[aangever 5] , 4 oktober 2017, € 206,95, [rekeningnummer]44

[aangever 6] , 13 oktober 2017, € 60,-, [telefoonnummer]45

[aangever 7] , 13 oktober 2017, € 80,-, [rekeningnummer]46

[aangever 8] , 13 oktober 2017, € 380,-, [telefoonnummer]47

[aangever 9] , 14 november 2017, € 240,-, [telefoonnummer]48

[aangever 10] , 16 november 2017, € 280,-, [telefoonnummer]49

[aangever 11] , 2 oktober 2017, € 100,-, [telefoonnummer]50

[aangever 12] , 16 oktober 2917, € 244,45, [rekeningnummer]51

[aangever 13] , 16 november 2017, € 236,95, [telefoonnummer]52

[aangever 14] , 30 oktober 2017, € 246,95, [rekeningnummer]53

[aangever 15] , 23 oktober 2017, € 30,-, [telefoonnummer]54

[aangever 16] , 3 oktober 2017, € 120,-, [rekeningnummer]55

[aangever 17] , 29 oktober 2017, € 318,-, [telefoonnummer]56

[aangever 18] , 5 november 2017, € 256,95, [rekeningnummer]57

[aangever 19] , 14 oktober 2017, € 80,-, [rekeningnummer]58

[aangever 20] , 5 november 2017, € 230,-, [rekeningnummer]59

[aangever 21] , 3 november 2017, € 126,95, [rekeningnummer]60

[aangever 22] , 18 oktober 2017, € 256,95, [telefoonnummer]61

[aangever 23] , 1 oktober 2017, € 246,95, [rekeningnummer]62

[aangever 24] , 6 november 2017, € 675,-, [rekeningnummer]63

[aangever 25] , 21 oktober 2017, € 160,-, [telefoonnummer]64

[aangever 26] , 6 oktober 2017, € 25,-, [telefoonnummer]65

[aangever 27] , 6 oktober 2017, € 50,-, [telefoonnummer]66

[aangever 28] , 30 oktober 2017, € 400,-, [telefoonnummer]67

[aangever 29] , 18 oktober 2017, € 247,-, [telefoonnummer]68

[aangever 30] , 4 oktober 2017, € 206,95, [telefoonnummer]69

[aangever 31] , 5 november 2017, € 226,95, [rekeningnummer]70

[aangever 32] , 5 november 2017, € 250,95, [rekeningnummer]71

[aangever 33] , 5 oktober 2017, € 247,-, [telefoonnummer]72

[aangever 34] , 16 november 2017, € 236,95, [telefoonnummer]73

[aangever 35] , 6 oktober 2017, € 80,-, [telefoonnummer]74

[aangever 36] , 6 november 2017, € 320,-, [rekeningnummer]75

[aangever 37] , 4 november 2017, € 406,95, [rekeningnummer]76

[aangever 38] , 16 oktober 2017, € 188,-, [telefoonnummer]77

[aangever 39] , 23 oktober 2017, € 116,95, [rekeningnummer]78

[aangever 40] , 18 oktober 2017, € 110,-, [telefoonnummer]79

[aangever 41] , 15 november 2017, € 115,-, [telefoonnummer]80

[aangever 42] , 30 oktober 2017, € 230,-, [telefoonnummer]81

[aangever 43] , 31 oktober 2017, € 306,95, [rekeningnummer]82

[aangever 44] , 28 oktober 2017, € 251,95, [rekeningnummer]83

[aangever 45] , 17 oktober 2017, € 145,-, [rekeningnummer]84

[aangever 46] , 20 oktober 2017, € 260,-, [telefoonnummer]85

[aangever 47] , 14 november 2017, € 237,- (ontleend aan de vordering benadeelde partij), [telefoonnummer]86

[aangever 48] , 24 oktober 2017, € 205,-, [telefoonnummer]87

[aangever 49] , 23 oktober 2017, € 256,95, [rekeningnummer]88

4.3.4.

Tussenconclusie medeplegen

Voor medeplegen is vereist dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten, zoals het vaststellen van een onderlinge taakverdeling of de intensiteit van de samenwerking. De rechtbank stelt op basis van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting de volgende, verkort weergegeven, werkwijze vast:

(1) medeverdachte [medeverdachte] belt met houders van Marktplaats-accounts en doet zich daarbij voor als een medewerker van Marktplaats die belt vanwege een beveiligingskwestie en ontfutselt zodoende de verificatiecode van diens e-mailaccount,

(dit is als feit 3 ten laste gelegd)

(2) medeverdachte [medeverdachte] verstrekt (optie 1) de verificatiecode aan verdachte, en/of

(3) medeverdachte [medeverdachte] (optie 2) of verdachte (optie 1) wijzigt het wachtwoord van het betreffende e-mailaccount met deze verificatiecode;

(4) met controle over het e-mailaccount neemt verdachte uiteindelijk het daaraan gekoppelde Marktplaats-account over,

(stappen (2) tot en met (4) zijn als feit 1 ten laste gelegd)

(5) op het overgenomen Marktplaats-account worden de contactgegevens gewijzigd en vervolgens worden daarop goederen te koop aangeboden,

(6) de goederen worden ‘verkocht’, waarna een bedrag wordt (aan)betaald op bankrekeningnummers van door verdachte en medeverdachte [medeverdachte] geronselde ‘money mules’

(stappen (5) en (6) zijn als feit 2 ten laste gelegd)

en

(7) verdachte en medeverdachte [medeverdachte] nemen geld op van deze bankrekeningen of het op de bankrekeningen gestorte bedrag wordt aan hen afgestaan.

(stap 7 is als feit 4 ten laste gelegd).

Op grond hiervan oordeelt de rechtbank dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte] , die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering van de gehele keten aan achtereenvolgens oplichting, computervredebreuk, oplichting en witwassen. Dat de rol van verdachte op momenten een andere is dan die van de medeverdachte maakt dit oordeel niet anders. Verdachte was een wezenlijk en essentieel onderdeel in het grote, uit de werkwijze volgend tevoren bedacht, geheel.

4.3.5.

Partiële vrijspraak

De rechtbank stelt vast dat van een aantoonbare betrokkenheid van verdachte bij de oplichting pas sprake is in de zaak van aangever [aangever 3] , waarin na de hack van diens Marktplaats-account op 1 oktober 2017 bij een nepadvertentie een bankrekeningnummer van [P] was gebruikt. Bij het pinnen van die rekening komt verdachte letterlijk voor het eerst in beeld. Voor betrokkenheid van verdachte bij de feiten gepleegd voor 1 oktober 2017 is er onvoldoende bewijs, zodat verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.

Concreet zal verdachte worden vrijgesproken van de onder feit 2 genoemde deelfeiten met betrekking tot [G] , [H] , [K] , [J] , [L] , [I] en [F] . Voor al deze zaken geldt dat in september 2017 op een nepadvertentie is gereageerd.

Om dezelfde reden zal verdachte worden vrijgesproken van het onder feit 1 en 3 genoemde deelfeit met betrekking tot [C] , met wie op 12 september 2017 belcontact is gelegd.

De rechtbank zal verdachte ook vrijspreken van de onder feit 1 en 3 genoemde deelfeiten met betrekking tot [A] , [D] , [U] , [B] en [E] .

De rechtbank stelt vast dat medeverdachte [medeverdachte] was gedetineerd tussen 19 en 26 september 2017, en dat uit de aangetroffen bestanden in de Samsung laptop blijkt dat dit apparaat niettemin binnen die periode is gebruikt.

Nu het aantreffen van de respectieve e-mailadressen van genoemde personen in de bestanden van die laptop het enige bewijs is, bestaan er naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten voor een bewezenverklaring.

Van de onder feit 2 genoemde deelfeiten met betrekking tot [M] en

[N] zal verdachte eveneens worden vrijgesproken, nu daarvan in het strafdossier aangiften ontbreken. Van het onder dit feit 2 genoemde deelfeit met betrekking tot [Z] zal verdachte worden vrijgesproken nu enig aanknopingspunt met verdachte (of zelfs zijn medeverdachte [medeverdachte] ) ontbreekt.

4.3.6.

Criminele organisatie

Voor het bestaan van een criminele organisatie is vereist dat sprake is van een structureel duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Dat zodanig samenwerkingsverband vanaf 1 oktober 2017 bestond blijkt uit de intensieve samenwerking in de maanden oktober en november 2017. De modus operandi bestond uit het bellen, hacken, nepadvertenties plaatsen, betalingen laten verrichten en daarbij gebruikmaken van op naam van money mules gestelde bankrekeningnummers.

4.3.7.

Witwassen

Door giraal geld van de bankrekeningen van money mules contant op te nemen dan wel dit geld van hen contant in ontvangst te nemen, is de herkomst van het uit misdrijf verkregen geld verhuld. Verdachte zal dan ook worden veroordeeld voor het medeplegen van opzetwitwassen.

Aanvullende bewijsmiddelen ten aanzien van feit 1 en 6

Aangeefster [benadeelde 1] verklaarde als volgt.

Op vrijdag 6 oktober 2017 om 15.25 uur ontving ik op mijn Samsung gsm via Messenger een bericht. Ik was in de veronderstelling dat deze door mijn neefje [aangever 59] was getypt.

Dit ging als volgt:

[aangever 59] : “Hee vraagje heb jij toevallig marktplaats”

Ik: “ja”

[aangever 59] : “Zou ik die van jouw dagje mogen lenen moet wat spullen verkopen”

Ik: “Ik kan mijn inlog code niet meer vinden, heb je [naam] of [naam] op facebook die hebben volgens mij wel marktplaats”

[aangever 59] : “Je kan wachtwoord vergeten drukke”

Ik: “oke dat proberen we even”

Ik: “gelukt! inloggen email adres [e-mail account] @hotmail.com wachtwoord [wachtwoord]

hoofdletter”.

Op vrijdag 6 oktober 2017, omstreeks 17.14 uur, begon ik de eerste mailtjes te ontvangen via Marktplaats. Ik zag dat mensen boze mails stuurden omdat ze geld over hadden gemaakt maar dat vervolgens op Marktplaats alles verwijderd zou zijn. In een van de mails stond ook een bankrekeningnummer vermeld waaraan de mensen het geld moesten overmaken.

Dit nummer is: [rekeningnummer] .

[aangever 59] vertelde dat hij de woensdag ervoor gebeld was door iemand die zich had uitgegeven als een medewerker van Marktplaats. Vermoedelijk heeft de persoon die hier achter zit, het betreffende Messenger bericht naar mij gestuurd.

Doordat de persoon een valse hoedanigheid heeft aangenomen en zich als zijnde mijn neefje [aangever 59] heeft uitgegeven, heb ik hem ons emailadres en de inlogcode gegeven waardoor hij zich zonder mijn toestemming toegang heeft verschaft tot mijn emailaccount en mijn account op Marktplaats.89

Uit politieonderzoek kwam naar voren dat [V] , verder te noemen: [V] , de te naam gestelde is van het rekeningnummer [rekeningnummer] , en dat uit de politiesystemen blijkt dat [V] en verdachte samen betrokken zijn geweest bij de diefstal in 2012 van een motorfiets.90

Aangever [aangever 59] verklaart in zijn aangifte dat zijn account is gehackt door een persoon die advertenties plaatst met vermelding van het bankrekeningnummer eindigend op * [rekeningnummer] .91

Aangever [aangever 61] verklaart in zijn aangifte dat de naam van de verkoper

[aangever 59] is, en dat deze persoon gebruikmaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] .92 Dit telefoonnummer was gekoppeld aan de ZIZO-gsm.93

Aanvullende bewijsmiddelen ten aanzien van feit 1 en 7

Aangever [benadeelde 2] verklaarde, mede namens zijn vader [vader] , als volgt.

Op vrijdag 6 oktober 2017, omstreeks 15.30 uur, kreeg ik via de chat van facebook een bericht van mijn schoonbroer [aangever 59] , waarin hij vroeg naar de inloggegevens van mijn marktplaatsaccount. Hij wilde spullen via marktplaats verkopen en voor een dag mijn account gebruiken. Ik had gehoord dat zijn account was gehackt, geloofde dit daarom, en heb hem mijn mailadres en inlogcode gegeven.

Ik kreeg op dezelfde dag meerdere meldingen dat iemand op mijn account advertenties had geplaatst en daarbij gebruik had gemaakt van de mogelijkheden om op te vallen, waarvoor apart betaald moet worden. Ik zag dat er van het bankrekeningnummer van mijn vader een bedrag van € 63,17 is afgeschreven.

Ik zag dat ik een berichtje had gekregen van [naam] , die via mijn gehackte account heeft gereageerd op een advertentie voor een te koop aangeboden Playstation 4, met vermelding van het telefoonnummer [telefoonnummer] .

Doordat de betreffende persoon zich een valse hoedanigheid heeft aangenomen en zich als mijn schoonbroer [aangever 59] heeft uitgegeven heb ik mijn emailadres en de inlogcode gegeven waardoor hij zich zonder mijn toestemming toegang heeft verschaft tot mijn marktplaats account.94

Het telefoonnummer eindigend op * [telefoonnummer] was gekoppeld aan de Samsung Galaxy S6 Edge+.95

Op 6 oktober 2017 om 15:57 uur is op het account van aangever [benadeelde 2] een advertentie geplaatst voor een gereedschap-set van Makita.96 Deze advertentie is geplaatst vanaf het IP-adres [IP adres] .97

Bewijsmiddelen ten aanzien van feit 8

Aangeefster [aangeefster] verklaarde als volgt.

Op 13 september 2017 kreeg ik een Whatsapp berichtje van mijn zusje vanaf een voor mij onbekend nummer, maar wel met een profielfoto van mijn zusje erbij. Zij appte me dat haar mobiele telefoon was gestolen, en begon het gesprek op een manier die voor ons heel gebruikelijk is met ‘Hoi [naam] ’.

Zij vertelde me vervolgens dat ze net die dag een rekening moest betalen, en vroeg mij of ik aan haar dit geldbedrag van € 456,99 wilde overmaken op bankrekening [rekeningnummer] .

Daarna appte zij dat ze nog een tweede rekening moest betalen, waarbij zij mij de

volgende gegevens opgaf: naam [verdachte] en bankrekening [rekeningnummer] .

Ik stelde voor om € 350,- over te maken, waarmee zij akkoord ging.

De volgende morgen zag ik op de Whatsapp dat het telefoonnummer van mijn zusje nog wel actief was. Toen werd mij duidelijk dat het kennelijk iemand anders is geweest, en dat die persoon zich voorgedaan heeft als mijn zusje om mij onder valse voorwendselen geld te laten overmaken.98

Het rekeningnummer eindigend op * [rekeningnummer] staat op naam van [P] .99

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk en wederrechtelijk in (een gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten meerdere emailaccounts en meerdere accounts van Marktplaats en meerdere accounts van Facebook, is binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging met behulp van een valse sleutel, te weten door het telkens inloggen met onrechtmatig verkregen inlognamen en/of wachtwoorden en/of verificatiecodes van klanten van Hotmail en/of Marktplaats en/of Facebook, te weten van:

1. [aangever 1] en

2. [aangever 3] en

3. [aangever 50] en

4. [aangever 51] en

5. [aangever 52] en

6. [aangever 53] en

7. [aangever 54] en

8. [aangever 55] en

9. [aangever 56] en

10. [aangever 57] en

11. [aangever 58] en

12. [aangever 59] en

19. [benadeelde 1] en

20. [benadeelde 2] ;

2.

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels de hierna te noemen aangevers heeft bewogen tot de afgifte van het nevengenoemde geldbedrag,

1. [aangever 2] , 267 euro en

2. [aangever 4] , 247 euro en

3. [aangever 5] , 206,95 euro en

4. [aangever 6] , 60 euro en

5. [aangever 7] , 80 euro en

6. [aangever 8] , 380 euro en

7. [aangever 9] , 240 euro en

8. [aangever 10] , 280 euro en

10. [aangever 11] , 100 euro en

11. [aangever 12] , 244,45 euro en

12. [aangever 13] , 236,95 euro en

14. [aangever 14] , 246,95 euro en

15. [aangever 15] , 30 euro en

16. [aangever 16] , 120 euro en

17. [aangever 17] , 318 euro en

18. [aangever 18] , 256,95 euro en

19. [aangever 19] , 80 euro en

21. [aangever 20] , 230 euro en

22. [aangever 21] , 126,95 euro en

23. [aangever 22] , 256,95 euro en

24. [aangever 23] , 240 euro en

25. [aangever 24] , 675 euro en

27. [aangever 25] , 160 euro en

29. [aangever 26] , 25 euro en

30. [aangever 27] , 50 euro en

32. [aangever 28] , 400 euro en

33. [aangever 29] , 247 euro en

34. [aangever 30] , 206,95 euro en

35. [aangever 31] , 226,95 euro en

36. [aangever 32] , 250,95 euro en

37. [aangever 33] , 247 euro en

38. [aangever 34] , 236,95 euro en

40. [aangever 35] , 80 euro en

42. [aangever 36] , 320 euro en

43. [aangever 37] , 406,95 euro en

44. [aangever 38] , 188 euro en

45. [aangever 39] , 116,95 euro en

46. [aangever 40] , 110 euro en

47. [aangever 41] , 115 euro en

48. [aangever 42] , 230 euro en

49. [aangever 43] , 306,95 euro en

50. [aangever 44] , 251,95 euro en

52. [aangever 45] , 145 euro en

53. [aangever 46] , 260 euro en

54. [aangever 47] , 237 euro en

56. [aangever 48] , 205 euro en

57. [aangever 49] , 256,95 euro,

hebbende verdachte en/of zijn mededader telkens met voren omschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en in strijd met de waarheid

-zich voorgedaan als de bonafide aanbieder en verkoper van goederen op de internetsite www.marktplaats.nl en

-daarbij gebruik gemaakt van een valse identiteit door in te loggen op Marktplaatsaccounts van Marktplaatsgebruikers zonder hun toestemming en op/via die Marktplaatsaccounts goederen te koop aangeboden en via die Marktplaatsaccounts contact onderhouden met voornoemde aangevers en andere namen aan die aangevers doorgegeven en

-de indruk gewekt dat zij die aangeboden goederen in bezit hadden en

-voornoemde aangevers voorgehouden dat zij deze aangeboden goederen zouden opsturen na ontvangst van de (aan)betaling,

waardoor voornoemde aangevers telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgiftes;

3.

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, de hierna te noemen aangevers

1. [aangever 1] en

2. [aangever 3] en

3. [aangever 50] en

4. [aangever 51] en

5. [aangever 52] en

6. [aangever 53] en

7. [aangever 54] en

8. [aangever 55] en

9. [aangever 56] en

10. [aangever 57] en

11. [aangever 58] en

12. [aangever 59]

heeft bewogen tot de afgifte van inloggegevens en verificatiecodes voor e-mailaccounts,

hebbende verdachte of zijn mededader telkens met voren omschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-voornoemde aangevers gebeld waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich

voorde(e)d(en) als een medewerker van internetbedrijf Marktplaats en

-tegen die voornoemde aangevers gezegd dat hun Marktplaatsaccount was gehackt of was geprobeerd te hacken en dat deze account gereset kon worden door een verificatiecode door te geven die die voornoemde aangevers op hun telefoon zouden ontvangen en

-die voornoemde aangevers een verificatiecode te laten sturen en

-vervolgens tegen die voornoemde aangevers gezegd dat dit de verificatiecode was die zij moesten voorlezen althans afgeven teneinde (de medewerker van) Marktplaats in staat te stellen het probleem op te lossen, of woorden van gelijke strekking,

waardoor die aangevers telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 te Rotterdam en/of Den Haag en/of Nootdorp, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen één of meer geldbedragen, te weten 70 euro en/of 1000 euro en/of 300 euro en/of 220 euro en/of 200 euro en/of 10 euro en/of 50 euro, heeft/hebben verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en/of van één of meer geldbedragen en/of van één of meerdere geldbedrag(en), te weten 70 euro en/of 1000 euro en/of 300 euro en/of 220 euro en/of 200 euro en/of 10 euro en/of 50 euro, gebruik heeft/hebben gemaakt en/of van voornoemd(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld en/of heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dit/deze geldbedrag(en) was terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

5.

in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke personen, te weten verdachte en medeverdachte [medeverdachte] en meer andere personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

-het plegen van computervredebreuk en telefonische oplichting en oplichting via internet en

-het witwassen van geldbedragen;

6.

op 6 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Roggel, gemeente Leudal tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander, wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 1] heeft bewogen tot de afgifte van inloggegevens van een Marktplaatsaccount, hebbende verdachte of zijn mededader met voren omschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-via Facebook-messenger een gesprek gestart met die [benadeelde 1] en

-zich daarbij voorgedaan als [aangever 59] , zijnde de neef van die [benadeelde 1]

en

-terwijl hij, verdachte, en mededader zich voordeden als die [aangever 59] , aan die [benadeelde 1] gevraagd om inloggegevens van Marktplaats te geven zodat hij via Marktplaats goederen te koop kon aanbieden,

waardoor die [benadeelde 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

7.

a.

op 6 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Wessem, gemeente Maasgouw tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] heeft bewogen tot de afgifte van inloggegevens van een Marktplaatsaccount, hebbende verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid

-via Facebook-messenger een gesprek gestart met die [benadeelde 3] en

-zich daarbij voorgedaan als [aangever 59] , zijnde de zwager van die [benadeelde 3] en

-terwijl hij, verdachte, en mededaders zich voordeden als die [aangever 59] , aan die [benadeelde 3] gevraagd om inloggegevens van Marktplaats te geven zodat hij via Marktplaats goederen te koop kon aanbieden waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en

b.

op tijdstippen in de periode van 6 oktober 2017 tot en met 9 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Wessem, gemeente Maasgouw, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van 63,17 euro, toebehorende aan [vader] waarbij verdachte en zijn mededaders dat weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door zonder toestemming gebruik te maken van de Marktplaatsaccount van [benadeelde 2] waaraan het rekeningnummer van [vader] gekoppeld was.

8.

op 13 september 2017 te Wierden en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 4] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen van 456,99 euro en 350 euro, hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid

-via Whatsapp een gesprek gestart met die [benadeelde 4] via een Whatsapp-account waarop als profielfoto was ingesteld een foto van de zus van die [benadeelde 4] , [naam] genaamd en

-zich daarbij tegenover die [benadeelde 4] voorgedaan als zijnde [naam] zijnde de zus van die [benadeelde 4] door die [benadeelde 4] aan te spreken met: ‘Hoi [naam] ’ en te zeggen dat haar, [naam] , telefoon gestolen was en dat ook haar, [naam] , internetbankieren geblokkeerd was en die [benadeelde 4] vervolgens gevraagd om twee rekeningen te betalen,

waardoor die [benadeelde 4] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Feit 1: medeplegen van computervredebreuk, meermalen gepleegd;

Feit 2 en 3: telkens medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

Feit 4: medeplegen van witwassen;

Feit 5: deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

Feit 6 en 7a: telkens medeplegen van oplichting;

Feit 7b: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

Feit 8: oplichting.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 27 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met als (bijzondere) voorwaarden een meldplicht, een behandelverplichting bij De Waag, meewerken aan een zinvolle dagbesteding, voortzetting van het contactverbod met de medeverdachten en opname in een instelling voor begeleid wonen.

Daarnaast is opheffing van het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis gevorderd per datum vonnis.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bij wijze van strafmaatverweer aangevoerd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen ten hoogste gelijk aan de duur van de voorlopige hechtenis, en voorts afwijzing van de gevorderde opheffing van het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis bepleit.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

De verdachte heeft zich samen met medeverdachte in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan een groot aantal gevallen van computervredebreuk na oplichting bestaande in het ontfutselen van inloggegevens, en vervolgens aan een groot aantal gevallen van marktplaatsoplichting. Dit laatste door op de gehackte, betrouwbaar ogende accounts goederen te koop aan te bieden en deze na betaling van een geldbedrag niet te leveren.

In korte tijd hebben verdachte en medeverdachte [medeverdachte] een groot aantal slachtoffers gemaakt, van hen een aanzienlijke som geld binnengehaald zonder hiervoor de overeengekomen wederprestatie te verrichten en aldus grote maatschappelijke schade toegebracht.

Die schade bestaat er in de eerste plaats in dat door het bewezenverklaarde feit 3 een ernstige inbreuk is gemaakt op de reputatie van de verkopers van wie het account is gehackt, verkopers die al jaren actief waren op Marktplaats. Door toedoen van verdachte en medeverdachte is het vertrouwen geschaad in de authenticiteit van dergelijke accounts. Bij de aanschaf van goederen via marktplaats en vergelijkbare sites is vertrouwen in een bonafide verkopende partij van essentieel belang. Een inbreuk daarop werkt ontwrichtend voor het online handelsverkeer. Dit alles rekent de rechtbank verdachte aan.

Daarnaast kan worden vastgesteld dat de criminele organisatie, waarbinnen ieder -ook verdachte- zijn eigen rol had, zich bediende van een doordachte en professionele werkwijze door bewust accounts te hacken van gebruikers met een zekere staat van dienst binnen Marktplaats, en door de inzet van zogenaamde “money mules”. Criminele organisaties ondermijnen de rechtsorde, veroorzaken maatschappelijke onrust en berokkenen de maatschappij financieel nadeel.

Met gebruikmaking van de bankrekeningen van die “money mules” hebben verdachte en medeverdachte [verdachte] gelden verworven, waarvan zij telkens wisten dat deze van misdrijven afkomstig moesten zijn. Immers, via de door verdachte en medeverdachte gehackte Marktplaats-accounts boden zij goederen en/of kaarten te koop aan, die zij ondanks de ontvangen betalingen van de kopers die te goeder trouw waren ,niet leverden. Door het opstrijken van deze gelden en omzetten hiervan in het legale circuit, maakten zij zich tevens schuldig aan het medeplegen van witwassen. Ook dit rekent de rechtbank verdachte aan.

Gelet hierop kan niet worden volstaan met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank ook rekening gehouden met:

- een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte d.d. 10 december 2018, waaruit blijkt van eerdere veroordelingen wegens (poging tot) oplichting en voor andere vermogensdelicten;

- een voortgangsverslag toezicht van 24 december 2018, uitgebracht door Reclassering Nederland.

Het toezicht en de begeleiding door de reclassering zijn gestopt na de aanhouding van verdachte op 22 december 2018 op verdenking van openlijke geweldpleging. Weliswaar is geadviseerd het schorsingstoezicht in ongewijzigde vorm voort te zetten, maar gegeven de ontkennende proceshouding van verdachte, die een adequate inschatting van het recidiverisico bemoeilijkt en het opnieuw plegen van een strafbaar feit, ligt naar het oordeel van de rechtbank oplegging van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke straf niet in de rede.

De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf er rekening mee dat verdachte na het plegen van het bewezenverklaarde op 7 november 2018 is veroordeeld tot een geldboete. De rechtbank heeft de voorschriften toegepast die gelden voor de situatie waarin verdachte een straf zou zijn opgelegd voor alle feiten tegelijk.

Alle hiervoor genoemde omstandigheden mede in aanmerking genomen wijkt de rechtbank vanwege de partiële vrijspraak bij de straftoemeting in lichte mate af van de eis van de officier van justitie.

De rechtbank zal de schorsing van de voorlopige hechtenis opheffen. Dit betekent dat de voorlopige hechtenis weer herleeft met ingang van de datum van de uitspraak.

9 BESLAG

Verbeurdverklaring

De rechtbank zal het in beslag genomen voorwerp, te weten een Samsung S7, verbeurd verklaren. Met behulp van dit voorwerp zijn de onder 2, 3, 6, 7 en/of 8 bewezen verklaarde feiten begaan.

10 BENADEELDE PARTIJEN

Negendertig slachtoffers hebben zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en materiële schade en/of smartengeld gevorderd ten gevolge van de respectieve aan verdachte onder feit 1, 2, 3, 6, 7 en/of 8 ten laste gelegde feiten.

10.1

Het standpunt van de officier van justitie

Ten aanzien van 36 van de in totaal 39 vorderingen verwijst de rechtbank voor het standpunt van de officier van justitie kortheidshalve naar het schriftelijke requisitoir.

De in dit schriftelijke requisitoir niet genoemde vorderingen van [aangever 40] , [aangever 19] en [benadeelde 4] acht de officier van justitie geheel toewijsbaar. Voor zover nodig is daarbij verwezen naar de algemene stellingname in het requisitoir over de vorderingen van materiële schade.

10.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft niet-ontvankelijkverklaring bepleit, primair van alle vorderingen vanwege de bepleite vrijspraak, en subsidiair van de vorderingen van [G] en [W] omdat deze deelfeiten zijn gepleegd vóór 1 oktober 2017 en pas erna van enig aandeel van verdachte sprake was.

Meer subsidiair is niet-ontvankelijkverklaring gevraagd van de door [aangever 61] ,

[aangever 28] , [aangever 38] , [aangever 39] , [aangever 11] , [aangever 14] , [benadeelde 2] , [benadeelde 1] , [E] , [aangever 59] en [C] gevorderde immateriële schade dan wel proceskosten.

De verdediging refereert zich aan het oordeel van de rechtbank over de andere 28 vorderingen, met dien verstande dat ook de door [X] en [aangever 51] gevorderde materiële schade onvoldoende zou zijn onderbouwd.

10.3

Het oordeel van de rechtbank

Immateriële schade

Voor vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade geldt het criterium van artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.

Naar het oordeel van de rechtbank is in geen van de zaken hier aan de orde sprake van een geval dat valt onder het bereik van dit artikel. Naar zijn aard is bij het type delict als waarvan hier sprake is, te weten oplichting en (in het geval van [benadeelde 3] ook) diefstal -in de regel- met name geen sprake van aantasting in de eer of goede naam of aantasting van de persoon op andere wijze, zodanig dat dit een enkel psychisch onbehagen of gekwetst voelen overstijgt. In geen van de zaken waar (naast materiële schade) smartengeld is gevorderd zijn omstandigheden gesteld of gebleken die recht geven op een zodanige vergoeding.

De rechtbank wijst daarom de immateriële vorderingen van de benadeelde partijen

[benadeelde 2] , [benadeelde 1] , [aangever 59] , [C] , [aangever 61] , [aangever 28] , [aangever 39] , [aangever 11] en [aangever 14] af.

Nu de vorderingen van [benadeelde 3] , [benadeelde 1] en [Y] in zijn geheel worden afgewezen, zullen deze benadeelde partijen in de kosten van verdachte worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

De immateriële vordering van [E] wordt niet-ontvankelijk verklaard nu verdachte van de daarop betrekking hebbende feiten is vrijgesproken. Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Materiële schade als gevolg van feit 1 en/of feit 3

[C] heeft tevens een bedrag van € 11.450,- gevorderd als vergoeding voor gederfde inkomsten en de aanschafkosten van een nieuwe Iphone.

Nu niet, althans onvoldoende is gebleken van een direct verband tussen de gestelde schade en het onder 1 en/of 3 bewezen verklaarde feit, zal [C] in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard. In zoverre kan de vordering bij de burgerlijke rechter worden aangebracht. Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in dat gedeelte zijn vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

[aangever 51] vordert een bedrag van € 2.242,- als gevolg van de ‘plundering’ van het bedrijfsmatig door hem gebruikte marktplaats-account.

Vaststaat dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor bewezen verklaarde feit 1 en 3 rechtstreeks schade heeft geleden. Behoudens de ter zitting toegelichte telefoonkosten en het geschatte omzetverlies doordat het account tijdelijk buiten gebruik was, is de rechtbank met de verdediging van oordeel dat de gestelde schade niet voldoende is onderbouwd.

Met gebruikmaking van haar schattingsbevoegdheid ex artikel 6:97 BW zal de rechtbank een bedrag van € 250,- toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijk rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade tot de dag van volledige betaling. De rechtbank zal de vordering voor het overige niet-ontvankelijk verklaren. In zoverre kan de vordering bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Materiële schade als gevolg van de feiten 2 en 8

Behoudens in de zaken van [G] en [W] , van welk deelfeiten verdachte is vrijgesproken en bijgevolg de vorderingen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, staat vast dat de in totaal 31 benadeelde partijen als gevolg van het hiervoor bewezen verklaarde feit 2 respectievelijk (in het geval van [benadeelde 4] ) feit 8 rechtstreeks schade hebben geleden. Mede gelet op het geheel van de feiten en omstandigheden acht de rechtbank elke vordering genoegzaam onderbouwd. De rechtbank waardeert deze schade voor elke zaak op het door de desbetreffende benadeelde partij (voor het goed) betaalde bedrag, en zal de vordering telkens tot dat bedrag toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijk rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade in de betreffende zaak tot de dag van volledig betaling.

De benadeelde partij [aangever 14] heeft, kennelijk bij wijze van afronding naar boven, € 3,05 meer gevorderd dan de rechtbank zal toewijzen. De rechtbank zal Zisman in dat deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren.

De benadeelde partij [aangever 38] heeft voorts proceskosten van € 135,- gevorderd, te weten verletkosten voor het bijwonen van de zitting. De rechtbank acht ook dit gedeelte van de vordering genoegzaam onderbouwd en zal het gevorderde bedrag aan verletkosten toewijzen.

Ook in de zaken van [G] en [W] zal de benadeelde partij, gezien de niet-ontvankelijkverklaring van die vorderingen, in de kosten van verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Hoofdelijke aansprakelijkheid en schadevergoedingsmaatregel

Verdachte is voor de schade naar burgerlijk recht met zijn mededader hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat verdachte tegenover de benadeelde partijen voor elk hele bedrag aansprakelijk is.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen hebben gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zullen maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van elke benadeelde partij aan verdachte de hoofdelijke verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het toegewezen bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf de datum van het ontstaan van de schade tot de dag van volledige betaling. Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met het toepasselijke aantal dagen hechtenis, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de desbetreffende benadeelde partij in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

11 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36f, 47, 57, 60a, 63, 138ab, 140, 311, 326, 420bis van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

12 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder feit 1 tot en met feit 8 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het onder feit 1 tot en met feit 8 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder feit 1 tot en met feit 8 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 21 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 6 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;

- stelt als algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

Voorlopige hechtenis

- heft op per heden het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Beslag

- verklaart het volgende voorwerp verbeurd:

 Samsung S7, voorwerpnr. 430227.

Benadeelde partijen

Ten aanzien van feit 2

 • -

  wijst de vordering van [benadeelde 5] toe tot een bedrag van € 115,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [benadeelde 5] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [benadeelde 5] aan de Staat € 115,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 2 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 33] toe tot een bedrag van € 247,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 33] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 33] aan de Staat € 257,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 5 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 42] toe tot een bedrag van € 230,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 42] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 42] aan de Staat € 230,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 17] toe tot een bedrag van € 318,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 17] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 17] aan de Staat € 318,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 6 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 61] toe tot een bedrag van € 80,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 61] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 61] voor wat betreft het meer gevorderde af;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 61] aan de Staat € 80,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 1 dag hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 20] toe tot een bedrag van € 230,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 20] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 20] aan de Staat € 230,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 28] toe tot een bedrag van € 400,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 28] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 28] voor wat betreft het meer gevorderde af;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 28] aan de Staat € 400,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 8 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 47] toe tot een bedrag van € 237,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 47] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 47] aan de Staat € 237,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 16] toe tot een bedrag van € 120,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 16] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 16] aan de Staat

 • -

  € 120,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 2 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 23] toe tot een bedrag van € 246,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 23] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 23] aan de Staat

 • -

  € 246,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 40] toe tot een bedrag van € 110,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 40] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 40] aan de Staat € 110,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 2 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 10] toe tot een bedrag van € 280,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 10] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 10] aan de Staat € 280,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 5 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 13] toe tot een bedrag van € 236,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 13] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 13] aan de Staat € 236,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 30] toe tot een bedrag van € 206,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 30] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 30] aan de Staat € 206,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 19] toe tot een bedrag van € 80,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 19] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 19] aan de Staat € 80,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 1 dag hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 45] toe tot een bedrag van € 145,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 45] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 45] aan de Staat € 145,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 2 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 24] toe tot een bedrag van € 675,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 24] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 24] aan de Staat € 675,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 13 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 38] toe tot een bedrag van € 188,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 38] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op € 135,-;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 38] aan de Staat € 188,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 3 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 29] toe tot een bedrag van € 247,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 29] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 29] aan de Staat € 247,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 21] toe tot een bedrag van € 126,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 21] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 21] aan de Staat € 126,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 2 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [X] toe tot een bedrag van € 320,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [X] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [X] aan de Staat € 320,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 6 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 31] toe tot een bedrag van € 226,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 31] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 31] aan de Staat € 226,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 37] toe tot een bedrag van € 205,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 37] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 37] aan de Staat

€ 205,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 37] toe tot een bedrag van € 406,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 37] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 37] aan de Staat

€ 406,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 8 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 34] toe tot een bedrag van € 236,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 34] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 34] aan de Staat

€ 236,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 39] toe tot een bedrag van € 116,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 39] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 39] voor wat betreft het meer gevorderde af;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 39] aan de Staat

€ 116,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 2 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 11] toe tot een bedrag van € 100,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 11] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 11] voor wat betreft het meer gevorderde af;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 11] aan de Staat € 100,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 2 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 2] toe tot een bedrag van € 267,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 2] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 2] aan de Staat

€ 267,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 5 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 32] toe tot een bedrag van € 256,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 32] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 november 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 32] aan de Staat € 256,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 november 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 5 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 14] toe tot een bedrag van € 246,95;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 14] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 14] voor wat betreft het meer gevorderde af;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 14] aan de Staat € 246,95 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 4 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  verklaart [aangever 14] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  verklaart [G] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  verklaart [W] niet-ontvankelijk in de vordering;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

ten aanzien van feit 1 en 3

 • -

  wijst de vordering van [aangever 51] toe tot een bedrag van € 250,-;

 • -

  veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [aangever 51] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 oktober 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [aangever 51] aan de Staat

€ 250,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 oktober 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 5 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

 • -

  verklaart [aangever 51] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  verklaart [E] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  wijst de vordering van [aangever 59] af;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  wijst de vordering van [C], voor zover deze betrekking heeft op vergoeding voor immateriële schade, af;

 • -

  verklaart [C] niet-ontvankelijk in de vordering voor zover deze betrekking heeft op vergoeding voor materiële schade, en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

ten aanzien van feit 1 en 6

 • -

  wijst de vordering van [benadeelde 1] af;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

ten aanzien van feit 1 en 7

 • -

  wijst de vordering van [benadeelde 2] af;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

ten aanzien van feit 8

 • -

  wijst de vordering van [benadeelde 4] toe tot een bedrag van € 806,99;

 • -

  veroordeelt verdachte tot betaling aan [benadeelde 4] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 september 2017 tot de dag van de algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [benadeelde 4] aan de Staat € 806,99 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 september 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 16 dagen hechtenis;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.G. van Ommeren, voorzitter, mrs. Y.M. Vanwersch en J.W.B. Snijders Blok, rechters, in tegenwoordigheid van J.D. Koteris, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 februari 2019.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 september 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten één of meerdere emailaccount(s) en/of de server(s) van Hotmail en/of één of meerdere account(s) en/of server(s) van Marktplaats en/of één of meerdere account(s) en/of server(s) van facebook, is/zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of met behulp van een valse sleutel, te weten door het (telkens) inloggen met onrechtmatig verkregen inlognamen en/of wachtwoorden en/of verificatiecodes van klanten van Hotmail en/of Marktplaats en/of Facebook, te weten van:

1. [aangever 1] en/of

2. [aangever 3] en/of

3. [aangever 50] en/of

4. [aangever 51] en/of

5. [aangever 52] en/of

6. [aangever 53] en/of

7. [aangever 54] en/of

8. [aangever 55] en/of

9. [aangever 56] en/of

10. [aangever 57] en/of

11. [aangever 58] en/of

12. [aangever 59] en/of

13. [C] en/of

14. [A] en/of

15. [D] en/of

16. [U] en/of

17. [B] en/of

18. [E] en/of

19. [benadeelde 1] en/of

20. [benadeelde 2]

en hij en/of zijn mededader(s) vervolgens de gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of worden overgedragen door middel van voornoemd(e) geautomatiseerd(e) werk(en) waarin hij en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf/hunzelf en/of een ander heeft/hebben overgenomen, afgetapt en/of opgenomen;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 september 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de hierna te noemen aangevers heeft/hebben bewogen tot de afgifte van het nevengenoemde geldbedrag, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed:

1. [aangever 2] , 267 euro en/of

2. [aangever 4] , 247 euro en/of

3. [aangever 5] , 206,95 euro en/of

4. [aangever 6] , 60 euro en/of

5. [aangever 7] , 80 euro en/of

6. [aangever 8] , 380 euro en/of

7. [aangever 9] , 240 euro en/of

8. [aangever 10] , 280 euro en/of

9. [G] , 141,95 euro en/of

10. [aangever 11] , 100 euro en/of

11. [aangever 12] , 244,45 euro en/of

12. [aangever 13] , 236,95 euro en/of

13. [H] , 202 euro en/of

14. [aangever 14] , 246,95 euro en/of

15. [aangever 15] , 30 euro en/of

16. [aangever 16] , 120 euro en/of

17. [aangever 17] , 318 euro en/of

18. [aangever 18] , 256,95 euro en/of

19. [aangever 19] , 80 euro en/of

20. [K] , 100 euro en/of

21. [aangever 20] , 230 euro en/of

22. [aangever 21] , 126,95 euro en/of

23. [aangever 22] , 256,95 euro en/of

24. [aangever 23] , 240 euro en/of

25. [aangever 24] , 675 euro en/of

26. [J] , 236,95 en/of

27. [aangever 25] , 160 euro en/of

28. [L] , 647 euro en/of

29. [aangever 26] , 25 euro en/of

30. [aangever 27] , 50 euro en/of

31. [Z] , 300 euro en/of

32. [aangever 28] , 400 euro en/of

33. [aangever 29] , 247 euro en/of

34. [aangever 30] , 206,95 euro en/of

35. [aangever 31] , 226,95 euro en/of

36. [aangever 32] , 250,95 euro en/of

37. [aangever 33] , 247 euro en/of

38. [aangever 34] , 236,95 euro en/of

39. [M] , 166,95 euro en/of

40. [aangever 35] , 80 euro en/of

41. [N] , 250 euro en/of

42. [aangever 36] , 320 euro en/of

43. [aangever 37] , 406,95 euro en/of

44. [aangever 38] , 188 euro en/of

45. [aangever 39] , 116,95 euro en/of

46. [aangever 40] , 110 euro en/of

47. [aangever 41] , 115 euro en/of

48. [aangever 42] , 230 euro en/of

49. [aangever 43] , 306,95 euro en/of

50. [aangever 44] , 251,95 euro en/of

51. [I] , 237 euro en/of

52. [aangever 45] , 145 euro en/of

53. [aangever 46] , 260 euro en/of

54. [aangever 47] , 237 euro en/of

55. [F] , 216,95 en/of

56. [aangever 48] , 205 euro en/of

57. [aangever 49] , 256,95 euro,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven- - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-zich voorgedaan als de bonafide aanbieder(s) en/of verkoper(s) van één of meer goed(eren) (te weten onder andere spelcomputers en/of Eftelingkaartjes en/of geluidssystemen) op de internetsite www.marktplaats.nl en/of

-(daarbij) gebruik gemaakt van (een) vals(e) identiteit(en) door in te loggen op Marktplaatsaccounts van Marktplaatsgebruiker(s) zonder hun toestemming en of op/via die/dat Marktplaatsaccount(s) één of meer goed(eren) te koop aangeboden en/of via die/dat Marktplaatsaccount(s) contact onderhouden met voornoemde aangevers en/of (een) andere na(a)m(en) en/of onjuiste adresgegevens aan die aangever(s) doorgegeven en/of

- de indruk gewekt dat hij/zij die/dat aangeboden goed(eren) in bezit had(den)

en/of

-voornoemde aangevers voorgehouden/toegezegd dat hij/zij dat/deze aangeboden goed(eren) zou(den) leveren/opsturen na ontvangst van de (aan)betaling waardoor voornoemde aangevers (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(s);

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 september 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de hierna te noemen aangever(s) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van inloggegevens voor (een) Marktplaatsaccount(s) en/of verificatiecodes voor (een) Hotmailaccount(s), in elk geval van gegevens,

1. [aangever 1] en/of

2. [aangever 3] en/of

3. [aangever 50] en/of

4. [aangever 51] en/of

5. [aangever 52] en/of

6. [aangever 53] en/of

7. [aangever 54] en/of

8. [aangever 55] en/of

9. [aangever 56] en/of

10. [aangever 57] en/of

11. [aangever 58] en/of

12. [aangever 59] en/of

13. [C] en/of

14. [A] en/of

15. [D] en/of

16. [U] en/of

17. [B] en/of

18. [E] ,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-voornoemde aangever(s) gebeld waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich

voorde(e)d(en) als een medewerker van internetbedrijf Marktplaats en/of

-tegen die voornoemde aangever(s) gezegd dat zijn/haar/hun Marktplaatsaccount was gehackt of was geprobeerd te hacken en dat deze account gereset kon worden door een verificatiecode door te geven die die voornoemde aangever(s) op zijn/haar/hun telefoon zou(den) ontvangen en/of

-die voornoemde aangever(s) via de website van Hotmail een verificatiecode te

(laten) sturen en/of

-(vervolgens) tegen die voornoemde aangevers gezegd dat dit de verificatiecode was die hij/zij moesten voorlezen althans afgeven teneinde (de medewerker van) Marktplaats in staat te stellen het probleem op te lossen, of woorden van gelijke strekking,

waardoor die aangevers (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 december 2017 te Rotterdam en/of Den Haag en/of Nootdorp, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen één of meer geldbedragen, te weten 70 euro en/of 1000 euro en/of 300 euro en/of 220 euro en/of 200 euro en/of 10 euro en/of 50 euro, heeft/hebben verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en/of van één of meer geldbedragen en/of van één of meerdere geldbedrag(en), te weten 70 euro en/of 1000 euro en/of 300 euro en/of 220 euro en/of 200 euro en/of 10 euro en/of 50 euro, gebruik heeft/hebben gemaakt en/of van voornoemd(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld en/of heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dit/deze geldbedrag(en) was terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2017 tot en met 1 december 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke personen, te weten verdachte en/of medeverdachte [medeverdachte] en/of één of meer andere perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

-het plegen van computervredebreuk en/of telefonische oplichting en/of oplichting via internet en/of

-het witwassen van geldbedragen;

6.

hij op of omstreeks 6 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Roggel, gemeente Leudal en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 1] heeft bewogen tot de afgifte van inloggegevens van (een) Marktplaatsaccount(s), in elk geval van gegevens, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-via (Facebook-)messenger een gesprek gestart met die [benadeelde 1] en/of

-zich (daarbij) voorgedaan als [aangever 59] , zijnde de neef van die [benadeelde 1]

en/of

-terwijl hij, verdachte, en/of één of meer mededader(s) zich voorde(e)d(en) als die [aangever 59] , aan die [benadeelde 1] gevraagd om inloggegevens van Marktplaats te geven zodat hij via Marktplaats goederen te koop kon aanbieden, waardoor die [benadeelde 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

7.

a.

hij op of omstreeks 6 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Wessem, gemeente Maasgouw en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] heeft bewogen tot de afgifte van inloggegevens van (een) Marktplaatsaccount(s), in elk geval van gegevens, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-via (Facebook-)messenger een gesprek gestart met die [benadeelde 3] en/of

-zich (daarbij) voorgedaan als [aangever 59] , zijnde de zwager van die [benadeelde 3] en/of

-terwijl hij, verdachte, en/of één of meer mededader(s) zich voorde(e)d(en) als die [aangever 59] , aan die [benadeelde 3] gevraagd om inloggegevens van Marktplaats te geven zodat hij via Marktplaats goederen te koop kon aanbieden waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of

b.

hij op één of meer tijdstip (pen) in of omstreeks de periode van 6 oktober 2017 tot en met 9 oktober 2017 te Epe en/of Rotterdam en/of Wessem, gemeente Maasgouw en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag van 63,17 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2] en/of [vader] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen/geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door zonder toestemming gebruik te maken van de Marktplaatsaccount van [benadeelde 2] waaraan het rekeningnummer van [vader] gekoppeld was;

8.

hij op of omstreeks 13 september 2017 te Wierden en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alle en, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 4] heeft bewogen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) van 456,99 euro en/of 350 euro, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-via Whatsapp een gesprek gestart met die [benadeelde 4] via een Whatsapp account waarop als profielfoto was ingesteld een foto van de zus van die [benadeelde 4] , [naam] genaamd en/of

-zich (daarbij) tegenover die [benadeelde 4] voorgedaan als zijnde [naam] zijnde de zus van die [benadeelde 4] door die [benadeelde 4] : aan te spreken met ‘Hoi [naam] ’ en/of te zeggen dat haar, [naam] , telefoon gestolen was en/of dat ook haar, [naam] , internetbankieren geblokkeerd was en die [benadeelde 4] vervolgens gevraagd om twee rekeningen te betalen,

waardoor die [benadeelde 4] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 30 april 2018, genummerd PL0900-2017300679, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 2376, aangevuld met de processen-verbaal van 31 mei 2018, 2 juli 2018, 8 augustus 2018 en van 17 oktober 2018, doorgenummerd 2377 tot en met 2549. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1635 e.v.

3 Een geschrift, pagina 1894

4 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] , pagina 132

5 Proces-verbaal van verhoor, pagina 209

6 Proces-verbaal van bevindingen, betreffende het beslag en de doorzoeking, pagina 449-453

7 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 552

8 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 789 e.v.

9 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 372

10 Proces-verbaal van verhoor, pagina 210

11 Proces-verbaal van bevindingen pagina 371-374

12 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 694

13 De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 21 januari 2019

14 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 132

15 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 371 e.v.

16 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 852

17 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 851 - 853, met bijlagen pagina 862, 872, 873 en 875

18 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 229

19 Proces-verbaal van verhoor, pagina 209 en 210

20 Proces-verbaal van verhoor, pagina 962

21 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 251 tot en met 265

22 Proces-verbaal van verhoor, pagina 1042 en 1043

23 Proces-verbaal van verhoor, pagina 1052 e.v.

24 Proces-verbaal onderzoek moneymules, pagina 957

25 Proces-verbaal van verhoor, pagina 1076 en 1079

26 Proces-verbaal onderzoek moneymules, pagina 959

27 Proces-verbaal onderzoek moneymules, pagina 949

28 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1782

29 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1850, en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

30 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1850, en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

31 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1597; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

32 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1180; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

33 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1101; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

34 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1379; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

35 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1512; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

36 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1162; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

37 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1816; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

38 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1826; en proces-verbaal van bevindingen, pagina 375, met bijlage op pagina 377

39 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1233 e.v.

40 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1813

41 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 48 en 49, en proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, pagina 2060

42 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1782

43 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1411

44 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1144

45 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1574

46 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1370

47 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1205

48 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1264

49 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1436

50 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1774

51 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1173

52 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1448

53 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1854

54 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1417

55 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1387

56 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1309

57 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1565

58 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1493

59 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1343

60 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1655

61 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1690

62 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1394 en proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens, pagina 2120

63 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1551

64 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1091

65 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1649

66 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1230

67 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1350

68 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1642

69 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1470

70 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1711

71 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1819

72 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1132

73 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1737

74 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1322

75 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1662

76 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1733

77 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1578

78 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1769

79 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1428

80 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1534

81 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1146

82 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1787

83 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1390

84 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1548

85 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1330

86 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1367

87 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1401

88 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1414 en proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens, pagina 2217

89 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1404 e.v.

90 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 369

91 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1814

92 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1323

93 Zie noot 9

94 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1097 e.v.

95 Zie noot 9

96 Een geschrift, pagina 446

97 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 430

98 Proces-verbaal van aangifte, pagina 1487 e.v.

99 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 49