Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:4375

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
26-09-2019
Datum publicatie
17-10-2019
Zaaknummer
C/16/473676 FO RK 19-53
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek verbetering geboorteakte, wijziging geslachtsnaam kinderen. Moeder heeft bij naturalisering bij Koninklijk Besluit gekozen voor haar geslachtsnaam voor kinderen. Geslachtsnaam kan niet worden gewijzigd (10:25 BW). Ook heeft vader Eritrese nationaliteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2019/139
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2019/5280
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Familierecht

locatie Utrecht

zaaknummer: C/16/473676 / FO RK 19-53

Beschikking van 26 september 2019

in de zaak van:

OFFICIER VAN JUSTITIE MIDDEN NEDERLAND,

hierna te noemen: de officier van justitie,

verzoeker,

en

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand

van de gemeente [gemeente 1] ,

2. De ambtenaar van de burgerlijke stand

van de gemeente [gemeente 2] ,

3 [de vrouw]

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de vrouw,

4 [de man] ,

verblijvende te Duitsland,

hierna te noemen: de man,

De vrouw en de man zullen hierna samen ‘de ouders’ worden genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

 • -

  het verzoekschrift van de officier van justitie, ingekomen ter griffie op 3 april 2019;

 • -

  de brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 2] , ingekomen ter griffie op 18 maart 2019;

 • -

  de brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 1] , ingekomen ter griffie op 26 juli 2019.

1.2.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 15 augustus 2019. Hierbij zijn verschenen:

 • -

  mevrouw [A] en mevrouw [B] namens de gemeente [gemeente 2] ;

 • -

  de vrouw en de man.

1.3.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 1] heeft de rechtbank geïnformeerd niet naar de zitting te zullen komen.

1.4.

De officier van justitie is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

2 De vaststaande feiten

2.1.

In de gemeente [gemeente 2] is geboren:

- [minderjarige 1], geboren op [2010] .

2.2.

In de gemeente [gemeente 1] zijn geboren:

 • -

  [minderjarige 2] , geboren op [2013] ;

 • -

  [minderjarige 3] , geboren op [2014] ;

 • -

  [minderjarige 4] , geboren op [2018] .

2.3.

De geboorteakte van [minderjarige 1] is in de gemeente [gemeente 2] opgemaakt onder nummer [nummer] in het registerjaar 2010.

2.4.

De geboorteakte van [minderjarige 2] is opgemaakt in de gemeente [gemeente 1] onder nummer [nummer] in registerjaar 2013. Voor de geboorteakte van [minderjarige 3] geldt dat deze is opgemaakt onder nummer [nummer] in registerjaar 2014. Tot slot is de geboorteakte van [minderjarige 4] opgemaakt onder nummer [nummer] in registerjaar 2018.

2.5.

De moeder heeft op 7 maart 2018 in de gemeente [gemeente 3] een verklaring onder ede afgelegd waaruit blijkt dat zij op [2004] gehuwd is met de heer [de man] (geboren op [1982] te [geboorteplaats] , Eritrea).

2.6.

De geboorteakte van de kinderen zijn opgemaakt zonder vermelding van de vadergegevens.

2.7.

De vrouw en de kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit. De heer [de man] heeft de Eritrese nationaliteit.

3 De beoordeling van het verzochte

3.1.

De officier van justitie verzoekt de rechtbank de verbetering van de geboorteakten van de kinderen te gelasten conform het in de brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 1] van 26 oktober 2018 te gelasten, oftewel:

GESLACHTSNAAM KINDEREN: [geslachtsnaam]

GESLACHTSNAAM VADER: [geslachtsnaam]

VOORNAAM VADER: [voornaam]

PLAATS VAN GEBOORTE VADER: [geboorteplaats] , Eritrea

DAG VAN GEBOORTE VADER: [1982]

3.2.

Ter onderbouwing van het verzoek stelt de officier van justitie dat voor de kinderen een geboorteakte is opgemaakt zonder dat hierin de vadergegevens zijn opgenomen. De reden hiervoor is dat er op het moment van de geboorteaangiften in de Basisregistratie Persoonsgegevens nog geen huwelijk stond vermeld. De ouders hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verzoek ingediend om de akten van geboorten van de kinderen aan te vullen met de gegevens van de man en de geslachtsnaam van de kinderen te wijzigen in die van de man, namelijk ‘ [geslachtsnaam] ’. Het Eritrese namenrecht kent echter geen geslachtsnaam en voornamen, maar kent een namenreeks, zodat de naam van de man ‘ [naam] ’ luidt. De officier van justitie verzoekt de rechtbank om de gegevens van de vader zoals vermeld in rechtsoverweging 3.1 aan te passen. Dit verzoek geldt ook ten aanzien van de minderjarige [minderjarige 1] die in de gemeente [gemeente 2] is geboren.

3.2.1.

Op de zitting heeft de man verteld dat hij een verblijfsstatus heeft in Duitsland en tot op heden daar verblijft. Hij is bezig om toestemming te krijgen om zich bij zijn gezin te voegen. De ouders hebben beide verklaard dat zij het voor de kinderen belangrijk vinden dat zij de achternaam van hun vader krijgen, omdat de kinderen niet begrijpen dat andere kinderen wel de achternaam van hun vader hebben, maar zij niet.

3.3.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 2] stelt zich op het standpunt dat het juist is dat de naamsgegevens van de vader van de kinderen moet worden opgenomen in de geboorteakte, waarbij ervan uit dient te worden gegaan dat de man een namenreeks heeft. Verder stelt de ambtenaar zich op het standpunt dat de geslachtsnaam van de moeder en [minderjarige 1] op 22 december 2016 is vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Het is niet mogelijk dat deze vaststelling teniet wordt gedaan door het opnemen van vader met een namenreeks. Het kind zou dan namelijk alleen een voornaam hebben omdat het naar Nederlands recht geen geslachtsnaam aan de man kan ontlenen. De ambtenaar stelt dan ook voor om voor [minderjarige 1] de geboorteakte te verbeteren als volgt:

OUDERS

NAAM VADER: [naam]

3.4.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 1] is van mening dat op de geboorteakten van [minderjarige 2] en [minderjarige 3] de gegevens van de man dienen te worden aangevuld en op de geboorteakte van [minderjarige 4] de gegevens van de man dienen te worden verbeterd. Ook adviseert de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geslachtsnaam van de kinderen niet te wijzigen.

3.5.

De rechtbank overweegt dat uit de overgelegde stukken en de verklaringen ter zitting voldoende is gebleken dat de geboorteakten van de kinderen onvolledig zijn, nu de man niet als vader vermeld wordt op de geboorteakten terwijl hij wel de juridische vader is. Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank voldaan aan de vereisten voor het verbeteren van een kennelijke misslag in de akte, zoals bedoeld in artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De rechtbank zal dit deel van het verzoek van de officier van justitie dan ook toewijzen en gelast dat de geboorteakten van [minderjarige 2] , [minderjarige 3] , [minderjarige 4] en [minderjarige 1] als volgt worden verbeterd:

OUDERS

Naam: [naam]

Voornamen vader: -

GEBOORTEGEGEVENS OUDERS:

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats] , Eritrea

Dag van geboorte vader: [1982]

3.6.

De officier van justitie heeft daarnaast verzocht om de geslachtsnaam van de kinderen te wijzigen in [geslachtsnaam] . Ten aanzien van dit verzoek overweegt de rechtbank dat artikel 10:19 BW bepaalt dat de geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling worden bepaald door het recht van de staat waarvan hij de nationaliteit heeft. De man heeft de Eritrese nationaliteit. Uit het Eritrese Burgerlijk Wetboek volgt dat het Eritrese namenrecht geen geslachtsnaam en voornamen kent. Er is sprake van een namenreeks met een voornaam, gevolgd door de naam van de vader en de naam van de grootvader. In plaats van de naam van de grootvader, kunnen de ouders ook kiezen voor een familienaam. Aangezien de man geen geslachtsnaam heeft, kan de huidige geslachtsnaam van de kinderen ( [geslachtsnaam] ) niet worden gewijzigd in de (geslachts-)naam van de man.

3.7.

Daarbij komt dat de vrouw en de kinderen inmiddels de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen en de vrouw daarbij heeft gekozen dat de kinderen haar geslachtsnaam zullen dragen. De kinderen hebben aldus bij Koninklijk Besluit van 22 december 2016 de geslachtsnaam van de vrouw gekregen. Daarbij is toepassing gegeven aan artikel 10:25 aanhef en onder b en lid 2 BW. In deze situatie, waarbij de verklaring houdende naamskeuze ( [naamskeuze] ) is afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de optie voor Nederlanderschap is genomen, ziet de rechtbank geen ruimte om daarin verandering te brengen. Dit verzoek van de officier van justitie zal door de rechtbank dan ook worden afgewezen.

4 De beslissing

De rechtbank:

4.1.

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 2] de akte van geboorte met nummer [nummer] in registerjaar 2010 als volgt te verbeteren:

OUDERS

Naam: [naam]

Voornamen vader: -

GEBOORTEGEGEVENS OUDERS:

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats] , Eritrea

Dag van geboorte vader: [1982]

4.2.

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 1] de akte van geboorte met nummer [nummer] in registerjaar 2013 als volgt te verbeteren:

OUDERS

Naam: [naam]

Voornamen vader: -

GEBOORTEGEGEVENS OUDERS:

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats] , Eritrea

Dag van geboorte vader: [1982]

4.3.

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 1] de akte van geboorte met nummer [nummer] in registerjaar 2014 als volgt te verbeteren:

OUDERS

Naam: [naam]

Voornamen vader: -

GEBOORTEGEGEVENS OUDERS:

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats] , Eritrea

Dag van geboorte vader: [1982]

4.4.

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente 1] de akte van geboorte met nummer [nummer] in registerjaar 2018 als volgt te verbeteren:

OUDERS

Naam: [naam]

Voornamen vader: -

GEBOORTEGEGEVENS OUDERS:

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats] , Eritrea

Dag van geboorte vader: [1982]

4.5.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.R. van Es-de Vries (kinder)rechter, in aanwezigheid van mr. M.N. Cheuk A Lam als griffier en in het openbaar uitgesproken op 26 september 2019.

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.