Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:4094

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
05-07-2019
Datum publicatie
18-09-2019
Zaaknummer
16/659623-18 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor bezit kinderporno op een telefoon en SD-kaart (twee afbeeldingen), partiële vrijspraak van bezit kinderporno op een computer en harde schijf en van verspreiden kinderporno.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 weken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/659623-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 5 juli 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1946] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres:

[adres] , [woonplaats]

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 21 juni 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. G.A. Hoppenbrouwers en van hetgeen verdachte naar voren heeft gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 20 april 2017 tot en met 29 maart 2018 te Zeewolde kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid via Whatsapp en/of een smartphone en/of een desktop computer en/of een externe harde schijf met afbeeldingen van kinderporno in zijn bezit heeft gehad, en van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het tenlastegelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

Verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat hij dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde, omdat hij geen opzet had op het bezit van de kinderpornografische afbeeldingen. Hij heeft geen kinderpornografische afbeeldingen verstuurd, is niet degene geweest die de afbeeldingen op zijn gegevensdragers heeft gezet en had geen wetenschap van de aanwezigheid van deze afbeeldingen op zijn gegevensdragers.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Partiële vrijspraak van het in bezit hebben van kinderpornografie op de computer en externe harde schijf

Op basis van het dossier stelt de rechtbank vast dat op 29 maart 2018 bij verdachte thuis een aantal gegevensdragers, zijnde een harddisk, een mobiele telefoon met daarin een SD-kaart en een computer in beslag zijn genomen. Hierop zijn kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Verdachte heeft verklaard dat hij geen wetenschap had van de aanwezigheid van deze afbeeldingen op die gegevensdragers. Ten aanzien van de computer heeft verdachte verklaard dat hij deze in de zomer van 2017 heeft overgekocht van een kennis met als doel om deze weer door te verkopen. De aanmaakdatum (‘file created date’) van de bestanden ligt ver vóór het moment waarop verdachte de computer zou hebben gekocht. Dit sluit aan op verdachtes verklaring dat hij geen wetenschap had van de aanwezigheid van kinderpornografische afbeeldingen op zijn gegevensdragers. Bovendien lag verdachte gedurende een gedeelte van de tenlastegelegde periode in het ziekenhuis en hebben bij naam genoemde anderen volgens hem van zijn computer gebruik gemaakt.

De rechtbank stelt vast dat het digitale onderzoek beperkts is gebleven en dat naar de (on)juistheid van de verklaring van verdachte geen nader onderzoek is verricht. Daarbij komt dat het alternatieve scenario niet door de bewijsmiddelen wordt weersproken. De enkele omstandigheid dat een deel van de afbeeldingen is aangetroffen in een mappenstructuur waarin de voornaam van verdachte voorkomt is tegen die achtergrond onvoldoende om verdachtes wetenschap van de aanwezigheid van die afbeeldingen op de gegevensdragers te bewijzen. De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat niet met een voor een bewezenverklaring vereiste mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte bewust en dus met (voorwaardelijk) opzet kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad. Dit betekent dat dit deel van het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend kan worden bewezen en verdachte in zoverre van het tenlastegelegde (toonmap foto nrs. 1-16, 18-21 en 23-27) zal worden vrijgesproken.

Geen van de tenlastegelegde afbeeldingen is aangetroffen op de externe harde schijf. Verdachte zal daarom ook worden vrijgesproken van het in bezit hebben van een harde schijf met daarop kinderpornografische afbeeldingen.

Partiële vrijspraak van het verspreiden van kinderpornografie

Op basis van het procesdossier kan niet worden vastgesteld dat verdachte op 26 oktober 2017 de beschikking had over de telefoon waarmee op die dag een kinderpornografische afbeelding naar The Phone House is verstuurd. Verdachte zal dan ook worden vrijgesproken van het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen.

Bewijsmiddelen 1

Het bezit van kinderpornografie op de inbeslaggenomen mobiele telefoon en SD-kaart

Verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] hebben in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 29 maart 2018 begaven wij ons naar de woning van verdachte [verdachte] .2Ik heb de uitlevering gevorderd van alle voorwerpen waarop zich kinderpornografische afbeeldingen bevinden. Hierop gaf [verdachte] zijn mobiele telefoon. Ik heb de mobiele telefoon bekeken op aanwezigheid van kinderporno. Ik zag dat tussen de afbeeldingen op de mobiele telefoon van [verdachte] in ieder geval 2 foto’s zaten die ik als kinderporno beoordeeld heb. Ik zag op beide foto’s een meisje met een geschatte leeftijd tussen 7 en 10 jaar oud, die met haar benen wijd zat en haar blote vagina duidelijk in beeld kwam.3

Als bijlage bij het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal is een stuk van overtuiging opgenomen waarin de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen zijn beschreven, waarin onder andere het volgende is opgenomen:

- Foto 17, [nummer] -gsm, poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen en/of borsten en/of billen, gedeeltelijk naakt;4

- Foto 22, [nummer] -sd, poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen en/of borsten en/of billen, onnatuurlijke houding.5

Verdachte heeft ter terechtzitting van 21 juni 2019 onder andere het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

De mobiele telefoon die op 29 maart 2018 door de politie in beslag is genomen had ik een aantal weken daarvoor gekregen. De telefoon was nieuw toen ik hem kreeg. U, voorzitter, houdt mij voor dat een mobiele telefoon niet uit de fabriek komt met kinderpornografische afbeeldingen. Ik weet niet hoe het kan dat de kinderpornografische afbeeldingen op de telefoon stonden. Zo ver ik weet maken er geen anderen gebruik van mijn telefoon.

Bewijsoverwegingen

Het bezit van kinderpornografie op de inbeslaggenomen mobiele telefoon en SD-kaart

Uit de verklaring van verdachte blijkt dat hij de telefoon net nieuw had voordat deze in beslag werd genomen. Na onderzoek is een kinderpornografische afbeelding op de telefoon (toonmap foto nr. 17) en een kinderpornografische afbeelding op de SD-kaart (toonmap foto nr. 22) aangetroffen. Hoewel de rechtbank verdachte ter terechtzitting heeft voorgehouden dat een telefoon niet uit de fabriek komt met dergelijke afbeeldingen, heeft verdachte geen enkele verklaring kunnen geven voor de aanwezigheid van de afbeeldingen op zijn telefoon. De rechtbank is van oordeel dat het bij die stand van zaken niet anders kan dan dat verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van de kinderpornografische afbeeldingen op zijn telefoon.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het bezit van kinderpornografische afbeeldingen op de inbeslaggenomen telefoon. Uit de bewijsmiddelen volgt niet in welke periode verdachte de afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad. Wel kan worden vastgesteld dat hij de kinderpornografische afbeeldingen op de dag van inbeslagname, te weten 29 maart 2018, in bezit heeft gehad.

Nu de rechtbank komt tot een bewezenverklaring van een gering aantal afbeeldingen zal verdachte worden vrijgesproken van het een gewoonte maken van het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op 29 maart 2018 te Zeewolde een gegevensdrager, te weten een smartphone (merk Samsung, goednummer 2167707), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit heeft gehad, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert op een wijze die niet bij haar leeftijd past en door de onnatuurlijke pose nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel van deze persoon in beeld gebracht wordt, waarbij de afbeelding aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling.

toonmap foto nr. 17 (omschrijving p. 42 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 22 (omschrijving p. 43 proces-verbaal)

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door haar bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

Verdachte heeft aangevoerd dat hij vanwege de door hem bepleite vrijspraak geen straf opgelegd dient te krijgen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken. Meer in het bijzonder geldt het volgende.

De ernst van het feit

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. De strekking van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is het tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie van dergelijk misbruik. Verdachte heeft met zijn handelen bijgedragen aan de instandhouding van het misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van deze afbeeldingen. Bij het vervaardingen van kinderporno wordt immers op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van de betrokken kinderen. Vaak zeer jonge kinderen worden door volwassenen gedwongen om zeer vergaande seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan. Dergelijk seksueel misbruik zal in de regel leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade bij de betrokken kinderen.

De persoon van de verdachte

Bij de oplegging van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 9 mei 2019, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Daarnaast houdt de rechtbank rekening met een reclasseringsadvies van 21 maart 2019, uitgebracht door mevrouw E.M.F.A. Strasek van Reclassering Nederland. De reclassering constateert medische en financiële problemen bij verdachte, waarvoor hij thans hulp en begeleiding krijgt. Er wordt geen relatie gelegd tussen de problematiek op de leefgebieden en de verdenking die tegen verdachte is gericht, omdat hij stellig ontkent. De reclassering onthoudt zich van een strafadvies en adviseert geen interventies en/of toezicht op te leggen.

De straf

De rechtbank heeft bij de oplegging van de straf de oriëntatiepunten voor straftoemeting, die het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) heeft vastgesteld, als uitgangspunt genomen. Voor bezit van kinderporno geven deze als oriëntatiepunt een taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. Daarbij kan in strafverminderende zin rekening worden gehouden met het geringe aantal afbeeldingen dat verdachte in bezit heeft gehad. Gelet op het feit dat de rechtbank tot een beperktere bewezenverklaring komt dan de officier van justitie, zal de rechtbank een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd. De rechtbank neemt het reclasseringsadvies over en zal aan verdachte geen bijzondere voorwaarden opleggen.

Gelet op het relatief geringe aantal bewezen verklaarde afbeeldingen acht de rechtbank het niet passend om aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Met het oog op het belang van normmarkering en om verdachte te doordringen van de ernst van het feit zal de rechtbank daarom aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen.

Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken met een proeftijd van twee jaren passend en geboden is.

9 BESLAG

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank zal de in beslag genomen mobiele telefoon met daarin de SD-kaart onttrekken aan het verkeer. Dit voorwerp is van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang. Met behulp van dit voorwerp is het bewezen verklaarde feit begaan.

De rechtbank zal de in beslag genomen harddisk en computer eveneens onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn gelet op de daarop aangetroffen afbeeldingen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang. De voorwerpen zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane feit aangetroffen. Deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 36d, en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 weken;

- bepaalt dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden voorwaarde niet heeft nageleefd;

- als voorwaarde geldt dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;

Beslag

- verklaart de volgende voorwerpen onttrokken aan het verkeer:

  • -

    mobiele telefoon met SD-kaart;

  • -

    harddisk;

  • -

    computer.

Dit vonnis is gewezen door mr. V.M.A. Sinnige voorzitter, mrs. A.W.M. van Hoof en J. Wiersma, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R. Carbo, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 5 juli 2019.

Mr. J. Wiersma is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

Hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 april 2017 tot en met 29 maart 2018 te Zeewolde, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten een smartphone (merk Samsung, goednummer 2167707) en/of

een desktop computer (merk HP, goednummer 2167715) en/of een externe harde schijf (goednummer 2167729), van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken heeft

verspreid (door het verzenden via de chatapplicatie Whatsapp), aangeboden,

openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven,

bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong oraal,

vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis en/of voorwerp oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

toonmap foto nr. 1 (omschrijving p.37 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 2 (omschrijving p.37 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 3 (omschrijving p.37 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 4 (omschrijving p.37 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 5 (omschrijving p.38 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 6 (omschrijving p.38 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 7 (omschrijving p.38 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 8 (omschrijving p.38 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 9 (omschrijving p.39 proces-verbaal)

en/of

het met de/een mond/tong en/of vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het geslachtdeel van

een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een vinger/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel

toonmap foto nr. 10 (omschrijving p.39 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 11 (omschrijving p.39 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 12 (omschrijving p.40 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 13 (omschrijving p.40 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 14 (omschrijving p.40 proces-verbaal)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert met een voorwerp (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

toonmap foto nr. 15 (omschrijving p.41 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 16 (omschrijving p.41 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 17 (omschrijving p.42 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 18 (omschrijving p.42 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 19 (omschrijving p.42 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 20 (omschrijving p.43 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 21 (omschrijving p.43 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 22 (omschrijving p.43 proces-verbaal)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

toonmap foto nr. 23 (omschrijving p.44 proces-verbaal)

toonmap foto nr. 24 (omschrijving p.44 proces-verbaal)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 16 augustus 2018, BVH-nummer 2017334805, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd pagina 1 tot en met pagina 63. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Pagina 19.

3 Pagina 20.

4 Pagina 42.

5 Pagina 43.