Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:3838

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-08-2019
Datum publicatie
22-08-2019
Zaaknummer
16/705943-18; 16/659060-19 (gev. ttz) en 16/659687-17 (tul) (P)
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Zeven jongeren die deel uit maakten van een groep die zich bezighield met woninginbraken in de omgeving van Baarn zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (voorwaardelijke) gevangenisstraffen. De twee hoofdverdachten hebben een jeugddetentie van 20 maanden en 16 maanden opgelegd gekregen.

De leden van de groep hebben zich vorig jaar maandenlang schuldig gemaakt aan verschillende woninginbraken waarbij onder andere geld, telefoons, camera’s en sieraden zijn gestolen. De twee hoofdverdachten, twee 18-jarige jongens uit Baarn, worden gezien als de initiatiefnemers voor de woninginbraken. Zij hadden een zeer actieve en leidende rol binnen de groep. Zo stuurden zij anderen aan om op verkenning te gaan en waren zij betrokken bij de verdeling van de buit. In veel gevallen was de werkwijze hetzelfde. Zo werden er tandenstokers of takjes in het deurkozijn of raamkozijn geplaatst. Als de houtjes lang bleven zitten was dat voor een teken dat de bewoners niet thuis waren. Na verkenning werd doorgegeven waar ingebroken kon worden. In enkele gevallen staan de inbrekers op camerabeelden. Ook zijn verschillende app-gesprekken onderschept en telefoons afgeluisterd.

Woninginbraken hebben vaak een grote impact op de bewoners. Niet alleen wordt er een forse inbreuk gemaakt op hun privacy, ook wordt het gevoel van veiligheid aangetast. Daarnaast is er vaak de nodige materiële schade. De rechtbank rekent dit de verdachten zwaar aan. Bij hen stond enkel het geldelijk gewin voorop. Bij het opleggen van de straffen heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden met het feit dat de groep in georganiseerd verband te werk ging. Er was sprake van een crimineel samenwerkingsverband.

Van de zeven verdachten waren er vier minderjarig tijdens de inbraken. Eén van hen is heeft zich niet schuldig gemaakt aan inbraken, maar wel aan heling van gestolen spullen. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Drie anderen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk, 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk en 6 maanden waarvan 2 voorwaardelijk. De zevende verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 2 maanden en een werkstraf van 100 uur. Alle zeven jongeren moeten zich tijdens hun proeftijd van twee jaar aan strenge voorwaarden houden en meewerken aan behandeling. Deze stok achter de deur moet hen ervan weerhouden in de toekomst opnieuw in de fout te gaan. Een achtste verdachte die alleen werd verdacht werd van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband is vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummers: 16/705943-18; 16/659060-19 (gev. ttz) en 16/659687-17 (tul) (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 2 augustus 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1998 te [geboorteplaats] ,
ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [adres 1] , [postcode] te [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 16 april 2019 en 28 juni 2019. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 19 juli 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officier van justitie, mr. C.J. Booij, en van hetgeen verdachte en mr. L.R. Rommy, advocaat te Duivendrecht, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Ten aanzien van het onder 16/705943-18 ten laste gelegde

feit 1 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: (gekwalificeerde) diefstal en/of heling, gepleegd in de periode van 1 januari 2018 tot en met

17 oktober 2018 te Baarn, Soest en/of Eemnes;

feit 2 heeft geprobeerd in vereniging in te breken in een woning gelegen aan de [adres 5] , gepleegd op 14 april 2018 te Baarn;

Ten aanzien van het onder 16/659060-19 ten laste gelegde

primair in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 7] , waarbij zijn weggenomen laptops, telefoons, tablets, horloges, zonnebrillen, sieraden en/of geld, gepleegd in de periode van 17 tot en met 18 augustus 2018 te Baarn;

subsidiair 2 laptops heeft geheeld, gepleegd op 17 oktober 2018 te Baarn.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd van het onder 16/659060-19, primair ten laste gelegde. De officier van justitie acht de overige ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen en verwijst daartoe naar de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en de verklaring van verdachte ter terechtzitting, die inhoudt dat hij geen verklaring heeft willen geven voor feiten en omstandigheden die zodanig wijzen op zijn betrokkenheid dat van hem wel een verklaring had mogen worden verlangd. Tevens heeft de officier van justitie benoemd dat bij het plegen van de (pogingen tot) woninginbraken telkens gebruik is gemaakt van een kenmerkende modus operandi, namelijk dat een of meerdere personen van tevoren huizen in Baarn of soms in bijvoorbeeld Eemnes gingen ‘scannen’ om te zien of daar kon worden ingebroken, waarna een takje of tandenstoker tussen de deur en het deurkozijn werd geplaatst en vervolgens met een breekvoorwerp tussen de sluitnaad van een kozijn en raam werd gewrikt om binnen te komen. De verdachten hadden op verschillende plekken breekvoorwerpen verstopt om bij de inbraken te gebruiken en de buit werd naderhand te gelde gemaakt in Utrecht of Hilversum.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het onder 16/705943-18, feit 1 ten laste gelegde bepleit en heeft daartoe aangevoerd dat voor zover al sprake was van een organisatie verdachte daarin geen of een te beperkte rol heeft gespeeld om te spreken van deelname. Ten aanzien van het onder 2. en het onder 16/659060-19, primair ten laste gelegde heeft de raadsman eveneens vrijspraak bepleit. Daartoe heeft hij aangevoerd dat uit het dossier niet blijkt dat verdachte enige betrokkenheid bij deze inbraken heeft gehad. Wat betreft het onder 16/659060-19, subsidiair ten laste gelegde heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

a. Vrijspraak

Ten aanzien van het onder 16/705943-18, feit 2 ten laste gelegde

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde nu zich in het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevindt om vast te stellen dat verdachte een aandeel heeft gehad in de inbraak. Immers omvat het dossier enkel de informatie dat rond 03.00 uur in de [adres 5] in [plaatsnaam] zou zijn geprobeerd in te breken, dat verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] 18 minuten later in de omgeving van die woning op straat worden aangetroffen, welke plek tevens om de hoek is van de straat waar verdachte woont, en dat [medeverdachte 1] het die nacht met vermoedelijk verdachte in een tapgesprek zou hebben gehad over “iets dat in het gras gegooid” zou zijn. Niet blijkt wat er in het gras is gegooid en evenmin blijkt dat dit gesprek te relateren is aan de poging tot inbraak aan specifiek de [adres 5] te [plaatsnaam] . Verdachte zal aldus worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

Bewijsmiddelen 1

Ten aanzien van het onder 16/705943-18, feit 1 ten laste gelegde

4.3.1

Inleiding

Van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (in dit dossier crimineel samenwerkingsverband genoemd) is sprake als blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van 2 of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Vast moet komen te staan dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Daarnaast moet verdachte een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet verdachte de gedragingen, die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, ondersteunen. Voor de bewezenverklaring van ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is niet vereist dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Tot slot moet bewezen kunnen worden dat verdachte opzet had op het deelnemen van de organisatie. Voldoende daarvoor is dat verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

Gelet op de hierna te noemen bewijsmiddelen blijkt van een onderling afstemmen van activiteiten tussen (onder meer) [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 4] , en [verdachte] . Ook blijkt van een onderlinge verdeling van de werkzaamheden.

De voor dit feit gebruikte bewijsmiddelen zijn, ten behoeve van de volledigheid van de vonnissen, voor alle leden van het crimineel samenwerkingsverband op eenzelfde manier opgenomen. Hierdoor is er op sommige punten sprake van herhaling van de bewijsmiddelen.

4.3.2

Plegen van (pogingen tot) woninginbraken en heling

Uit de vonnissen van de hierboven genoemde deelnemers aan het crimineel samenwerkingsverband blijkt dat zij zich, al dan niet in wisselende samenstellingen, schuldig hebben gemaakt aan het plegen van (pogingen tot) woninginbraken en heling van gestolen goederen. In de periode van 28 maart 2018 tot 17 oktober 2018 is sprake van 13 (pogingen tot) woningbraken en heling van gestolen goederen. Deze feiten hebben grotendeels plaatsgevonden in Baarn.

4.3.3

Voorbereiding: scannen van huizen en het neerleggen van takjes

Over de tap werd informatie verkregen dat men woningen aflegde. Er werd vaak gesproken over “scannen” en “osso” (straattaal voor huis) en “O-tjes” (afkorting van osso) wat duidt op het afleggen van woningen. In enkele gesprekken werd ook gesproken over het neerleggen van takjes.2

Op 28 maart 2018 is er op de [adres 6] te [plaatsnaam] een takje tussen de deur en het kozijn geplaatst.3 Hiervan zijn camerabeelden beschikbaar. Op de camerabeelden is [medeverdachte 1] te zien.4

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] (hierna: * [telefoonnummer 1] , nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 2]5) en [telefoonnummer 6] (hierna: * [telefoonnummer 6] , nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 1]6) d.d. 12 april 2018, 22.56 uur

[…]

[telefoonnummer 1] : […] heb je al iets, heb je?

[telefoonnummer 6] : zijn ze safe?

[…]

[telefoonnummer 1] : bij mij

[telefoonnummer 6] : ja

[telefoonnummer 1] : ja man

[…]

[telefoonnummer 1] : heb jij ook iets?

[telefoonnummer 6] : nee

[telefoonnummer 1] : […] ik ga zeker nog keer klein inbraakje leveren

[…] 7

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] (hierna: * [telefoonnummer 7] ) en * [telefoonnummer 6] d.d. 15 april 2018, 18.50 uur

[…]

[medeverdachte 1] : scan ook, ik doe ook

NNM: yo 8

Het nummer * [telefoonnummer 7] wordt door de politie gekoppeld aan [verdachte]9, evenals het telefoonnummer [telefoonnummer 8] (hierna: * [telefoonnummer 8] ) ten name van [K] .10 In gesprekken met beide telefoonnummers wordt de gebruiker van deze telefoonnummers aangesproken met ‘ [verdachte] ’.11

Gesprek tussen * [telefoonnummer 1] en * [telefoonnummer 6] d.d. 16 april 2018, 21.41 uur

[…]

[medeverdachte 1] : luister dan [medeverdachte 2] […]

[…]

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 2] luister niet bij mij komen voor ootjes, wholla ik ben geen slaaf ofzo niet denken nee nee nee jullie scannen niet

[…] 12

Gesprek tussen * [telefoonnummer 1] en * [telefoonnummer 6] d.d. 17 april 2018, 18.18 uur

[…]

[medeverdachte 1] : safi ga scannen ja?

NNm: ja ja

[…] 13

SMS-bericht van * [telefoonnummer 6] naar * [telefoonnummer 7] d.d. 17 april 2018, 21.14 uur

Scan jjj vandaag ik mag niet 14

Gesprek tussen * [telefoonnummer 1] en * [telefoonnummer 6] d.d. 17 april 2018, 21.32 uur

[…]

[medeverdachte 1] : safe?

[…]

NNman: nee nee nee, twee

[medeverdachte 1] : zijn ze safe?

NNman: safe safe safe twee

[medeverdachte 1] : weet je zeker?

NNman: 100

[…]

NNman: ik heb ge euh, ik heb die tring, ik heb die tring, ik heb geklopt, ik heb gekeken, kheb gevoeld en kheb takje tussen gezet dus euh je weet wat ik doet [.]

[…] 15

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] (hierna: * [telefoonnummer 9] ) op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 6] d.d. 18 april 2018, 20.18 uur

[…]

[telefoonnummer 9] zegt dat hij vandaag met [.] (fon).ballie heeft gehaald in Hilversum. […]

[telefoonnummer 9] : je hoeft niet naar mij toe te omen dat ik zelfde huis heb als jou he. Bro, ik heb al gescand, ik heb 5 offertjes. Ik heb gescand vanaf kwart voor 11. […] 16

Gesprek tussen * [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 6] d.d. 4 mei 2018, 01.59 uur

[…]

NN: (fluisterend) waar ben jij nu, waar ben jij?

[…]

NN: (fluisterend) ik heb een huisje good, good

[medeverdachte 1] : watte?

NN: (fluisterend) heb een huisje

[medeverdachte 1] : ja?

NN: (fluisterend) ja, ja, good, good

[…] 17

Gesprek tussen * [telefoonnummer 6] en * [telefoonnummer 1] d.d. 8 mei 2018, 22.59 uur

[…]

[medeverdachte 1] : die eh.. [straatnaam 1] .. die hele straat moet je goed checken

[medeverdachte 2] : [.] 18

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] (hierna: * [telefoonnummer 10] ) op naam van Stucadoorsbedrijf [achternaam van medeverdachte 6 en 7] , [adres 2] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 6] d.d. 13 juni 2018, 23.11 uur

[…]

[medeverdachte 1] : […] [medeverdachte 2] komt daar ook heen

NNM: waar loop jij?

[medeverdachte 1] : […] bij [.]

NNM: [.] ? Fakka die [.] loop jij scanning?

[medeverdachte 1] : ja

NNM: yo safie is goed, ewa ik zie jou daar, ik loop bij oude [.]

[…] 19

Gesprek tussen * [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 5] (hierna: * [telefoonnummer 5] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 2] ,20 d.d. 15 juni 2018, 11.35 uur

[…]

[medeverdachte 1] : […] ik heb 40x gebeld gewacht en die ootje (fon) die konden we niet [.] […]

[medeverdachte 2] : maar de ootje was die goed. Eerlijk heb je gekeken

[…]

[medeverdachte 1] : […] hij is safe […]

[…]

[medeverdachte 2] : hoe laat ga jij de spullen halen

[medeverdachte 1] : dat moet jij doen

[medeverdachte 2] : ik weet niet waar ze liggen toch mongool. Jij weet waar ze liggen

[medeverdachte 1] : ik ga ik ga ik ga jou uitleggen

[…] 21

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 6] d.d. 18 juni 2018, 11.57 uur

[…]

[medeverdachte 1] : even je moet slim takje, slim begrijp. […] Ik moet na werk even schr schr daar naar toe […] want dan heb jij gescand met waggie

[…] 22

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] (hierna: * [telefoonnummer 11] ) op naam van [A] , [adres 4] te [plaatsnaam] , welk telefoonnummer wordt gebruikt door [medeverdachte 4] ,23 en * [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] d.d. 24 juni 2018, 00.37 uur

[medeverdachte 5] : hallo

[…]

[medeverdachte 5] : wie is dit?

NNM: ik ben [.] . Ik ben nu, ik ga nu noord ja?

[…]

[medeverdachte 5] : heb je, heb je daar?

[medeverdachte 1] : ja ik heb eentje. Luister dan is het de eerste tweede of derde van de laatste rij?

[…]

[medeverdachte 5] : hoekhuis […]

[…] 24

Gesprek tussen [telefoonnummer 13] (hierna: * [telefoonnummer 13] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 1] ,25 en * [telefoonnummer 5] d.d. 25 juni 2018, 22.27 uur

[medeverdachte 1] : wanneer je naar osso (huis) gaat, bel aan zet stokje

[medeverdachte 2] : jo 26

Gesprek tussen * [telefoonnummer 13] en * [telefoonnummer 5] d.d. 26 juni 2018, 00.34 uur

[…]

[medeverdachte 1] : weet je wat ik zie?

[…]

[medeverdachte 1] : die o-tje toch?

[…]

[medeverdachte 1] : ik kijk zo naar boven voor at-tje toch?

[…]

[medeverdachte 1] : heb heb heb heb je die gescand?

[…]

[medeverdachte 1] : heel sneaky lag die, gewoon boven op de dak als je kijkt

[…]

[medeverdachte 2] : je bedoelt euh cammie toch?

[…]

[medeverdachte 1] : cammie daar

[…]

[medeverdachte 1] : duuus ik zeg tegen jou is die nep op wat? Want ik zie hem net en ik zeg tegen jou heb jij hem gescand

[…] 27

Gesprek tussen * [telefoonnummer 13] en * [telefoonnummer 5] d.d. 27 juni 2018, 19.41 uur

[…]

[medeverdachte 2] : awa gi ding is safe safe. We zet takkie, twee keer daar langs gegaan, safe safe

[…]

[medeverdachte 2] : ik zou zo meteen ook even scannen als ik jou was

[medeverdachte 1] : wattan?

[medeverdachte 2] : we kunnen niet op 1 gaan rekenen, kom op

[…]

[medeverdachte 2] : scan, ik ben nu al buiten, ga ook een rondje lopen. Jij ook.

[…] 28

Gesprek tussen * [telefoonnummer 9] en * [telefoonnummer 13] d.d. 4 juli 2018, 19.09 uur

[…]

[medeverdachte 1] : [.] ik ga een beetje scannen hier

[medeverdachte 5] : waar ga je naartoe dan

[medeverdachte 1] : ik ga een beetje zuid man

[…]

[medeverdachte 5] : beter noord man

[…]

[medeverdachte 5] : kom naar noord, kom naar noord […]

[medeverdachte 1] : [.] ik kom eraan […]

[…] 29

Gesprek tussen * [telefoonnummer 8] op naam van [K] , [adres 1] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 13] d.d. 7 juli 2018, 18.44 uur

[verdachte] : ik heb [medeverdachte 2] twee ootjes (fon) gestuurd. Ik heb die twee dagen in de gaten gehouden

[…] 30

Gesprek tussen * [telefoonnummer 8] op naam van [K] [adres 1] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] d.d. 17 juli 2018, 22.49 uur

Het is de telefoon van [verdachte] maar [medeverdachte 1] belt er mee.

[…]

[telefoonnummer 9] : ga ga scannen ga

[…]

[telefoonnummer 9] : it’s safe it’s safe ik weet al eentje zo en zo

[…

[telefoonnummer 9] : ik wil vanavond

[medeverdachte 1] : ga jij hem scannen?

[telefoonnummer 9] : ja ik zou jou vanavond

[…] 31

Gesprek tussen * [telefoonnummer 11] op naam van [A] [adres 4] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 5] d.d. 21 juli 2019, 20.21 uur

[medeverdachte 2] : ja

[medeverdachte 4] : hallo

[medeverdachte 2] : geef eens aan [.] , geef eens aan [.]

[medeverdachte 1] : hey […]

[…]

[medeverdachte 1] : […] We hebben 11 ootjes (fon)

[…]

[medeverdachte 1] : 11, maar luister dan, kijk ik heb nu mijn ding gedaan, ik heb gefietst met [.] . […] 32

Gesprek tussen [telefoonnummer 14] (hierna: * [telefoonnummer 14] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 6]33 en * [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] d.d. 28 juli 2018 te 16.17 uur

[…]

[medeverdachte 5] : want ik denk dat [.] met jou mee gaat, hij moet zo scannen

[medeverdachte 6] : ja

[…]

[medeverdachte 5] : […] Waar was die zwarte actief? Hij was slapen, hij was gewoon slapen hoor

[…] 34

Gesprek tussen * [telefoonnummer 14] en * [telefoonnummer 5] d.d. 6 augustus 2018, 23.18 uur

[…]

[medeverdachte 6] : [.] , luister ik zeg tegen jou ik heb niks gepakt […]

[medeverdachte 2] : kom uhh uhh laat maar laat maar. Kijk he ik wil hier zo meteen gaan je weet toch

[…]

[medeverdachte 2] : ik heb die dingen nodig

[…]

[medeverdachte 6] : hey broer ik zeg je eerlijk, vanavond wordt denk ik wel moeilijk wollah

[…]

[medeverdachte 2] : […] wat ga je nog vanavond doen?

[medeverdachte 6] : met jullie

[…]

[medeverdachte 2] : maar hij heeft niks in andere 035 he [.]

[…]

[medeverdachte 6] : heeft hij niks?

[medeverdachte 2] : nee dus we gaan in de buurt werken

[…]

[medeverdachte 2] : […] en ik heb dat nodig snap je wat ik bedoel

[…]

[medeverdachte 6] : kan hij niet gaan pakken, hij kan toch pakken?

[medeverdachte 2] : moeilijk moeilijk hij is wel hot de plek […] 35

Gesprek tussen * [telefoonnummer 16] (hierna: * [telefoonnummer 16] ), nummer dat door de politie wordt gekoppeld aan [medeverdachte 1] ,36 en * [telefoonnummer 5] d.d. 8 augustus 2018, 01.12 uur

[…]

[medeverdachte 1] : waar ben je?

[medeverdachte 2] : timer, timer (fon) niet te veel takje, volgens mij undercovertje hier whola. Blijf daar waar je bent 37

Gesprek tussen [telefoonnummer 15] (hierna: * [telefoonnummer 15] ) en * [telefoonnummer 10] op naam van Stucadoorsbedrijf [achternaam van medeverdachte 6 en 7] , [adres 2] te [plaatsnaam] d.d. 13 oktober 2018, 11.07 uur

[…]

[I] : hoe laat ben jij actief?

[medeverdachte 7] : [.] ik ben zo actief broer

[…] 38

Gesprek tussen [telefoonnummer 17] (hierna: * [telefoonnummer 17] ) en * [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] d.d. 10 oktober 2018, 22.57 uur

[…]

[medeverdachte 1] op de achtergrond bij [medeverdachte 5] : [.] heeft gescand

[medeverdachte 5] : [.] heeft gescand

[medeverdachte 2] : safi (fon), jongen hij krijgt 2 donnies (fon). […]

[…] 39

4.3.4

Voorbereiding: verzamelen en klaarleggen van breekvoorwerpen

Uit de tapgesprekken blijkt dat men breekijzers aan elkaar uitleende en met elkaar deelde en dat verschillende personen op de hoogte waren van verstopplekken in Baarn.40 De termen “skr” en “skroeba” worden gebruikt voor schroevendraaier, de term “voet(je)” of “kv’tje” voor koevoet en de term “ballie” voor breekijzer. Ook gebruikt men het woord “ding” voor breekijzer/koevoet.

Gesprek tussen * [telefoonnummer 1] en * [telefoonnummer 6] d.d. 15 april 2018, 00.51 uur

[…]

NNM: kan hem niet vinden hoor

[…]

[medeverdachte 1] : he

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : hij ligt gewoon op die vaste plek, 1000 procent, ik heb vanmiddag nog gezien

[…]

NNM: oke maar waar is die vaste plek, gewoon bij die 2e paal toch

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : [.] bij bosjes, rechter helft van de bosjes. Schijn, schijn.

[…] 41

Gesprek tussen * [telefoonnummer 6] en * [telefoonnummer 1] d.d. 15 april 2018, 00.53 uur

[…]

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : ja?

NNM: nee

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : hij ligt er, 1000 procent [medeverdachte 2]

NNM: doei, ik zoek verder jongen, laat me zoeken dan. 42

Gesprek tussen * [telefoonnummer 6] en * [telefoonnummer 1] d.d. 15 april 2018, 00.56 uur

[telefoonnummer 6] : he, he, kijk in die bosjes gewoon aan de rechterkant […]

[telefoonnummer 1] : rode toch?

[telefoonnummer 6] : nee zwart

[…]

NNM: [telefoonnummer 6] : ja, die is een andere. Ga met je hand erover bij dat beetje gat stuk […]

[…] 43

Gesprek tussen * [telefoonnummer 1] en * [telefoonnummer 6] d.d. 15 april 2018, 00.59 uur

[…]

[telefoonnummer 1] : hij ligt onder

[….]

[telefoonnummer 6] : voelen, voelen, je moet voelen

[…]

[telefoonnummer 6] : waar ben jij [medeverdachte 2]

[telefoonnummer 1] : bij [.] 44

[…]

[telefoonnummer 6] : oke let op, je staat met je rug naar die [.] gymzaal. Dan heb je voor je die [.] bosjes met die [.] boom in het midden, toch?

[…]

[telefoonnummer 6] : heb je, onder je heb je toch gewoon gaten in dr in de bosjes. Ja toch?

[…]

[telefoonnummer 6] : […] je moet vanaf zijkant

[….]

[telefoonnummer 6] zegt dat [medeverdachte 2] goed moet zoeken

Uiteindelijk vindt [telefoonnummer 1] het. 45

Verbalisanten relateren dat in een opgenomen telefoongesprek tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] werd gesproken over een mogelijke locatie van een dumpplek van een breekijzer. Uit het telefoongesprek kwam naar voren dat het breekijzer in een doornstruik lag nabij het [.] . Er werd gezegd dat als je met je rug naar de sportzaal stond, je uitkeek op een doornstruik met een boom in het midden. Er zou een gat in deze struik te zien zijn en hier zou een breekijzer liggen. Op 26 april 2018 hebben verbalisanten gekeken of ze deze struik konden vinden. Toen zij naast deze struik stonden, zagen zij aan de bovenzijde van de struik een gat. In dit gat lag een pakketje met reclamefolders en daaronder lag een donkerkleurig breekijzer.46

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 6] d.d. 18 april 2018, 20.18 uur

[…]

[telefoonnummer 9] zegt dat hij vandaag met [.] (fon) ballie heeft gehaald in Hilversum. […]

[telefoonnummer 9] : je hoeft niet naar mij toe te komen dat ik zelfde huis heb als jou he. Bro, ik heb al gescand, ik heb 5 offertjes. Ik heb gescand vanaf kwart voor 11. […] 47

Gesprek * [telefoonnummer 7] en * [telefoonnummer 6] d.d. 22 april 2018, 16.45 uur

[…]

NNM: we gaan vanavond naar Soest ook, ik heb euh lange skr skr gehaald skr skra

[medeverdachte 1] : safie is goed […]

[…] 48

Gesprek tussen * [telefoonnummer 11] en * [telefoonnummer 6] d.d. 1 mei 2018, 18.30 uur

[…]

[medeverdachte 1] : joo wat is er [medeverdachte 4] ?

[…]

[medeverdachte 1] : […] ga je ballie voor mij halen?

[….]

[telefoonnummer 11] : waarom haal je zelf dan niet?

[…]

[medeverdachte 1] : ik durf wel, maar ik ben hot snap je

[…]

[medeverdachte 1] : […] Deze week is de mijne weer geklemd snap je, das fucked up. Ik heb weer ff snel nieuwe nodig anders sta ik weer stil

[...] 49

Gesprek tussen * [telefoonnummer 1] en * [telefoonnummer 7] d.d. 1 mei 2018, 19.01 uur

[…]

[medeverdachte 2] : dat ding is kwijt man

[verdachte] : lieg niet, niet liegen bro! opkankeren [medeverdachte 2] . Dan koop je maar een nieuwe, boeit me geen kanker

[…] 50

Op 5 juni 2018 herkende een verbalisant [medeverdachte 2] op een foto van de [winkel 3] van een persoon die daar een breekijzer had gekocht.51

Gesprek tussen * [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] (hierna: * [telefoonnummer 18] ) d.d. 2 mei 2018, 15.06 uur

[…]

[medeverdachte 1] : Eh.. [medeverdachte 7] (fon.) gaat voor mij ballie halen.

[…] 52

Gesprek tussen [telefoonnummer 19] (hierna: * [telefoonnummer 19] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 6]53 en * [telefoonnummer 1] d.d. 13 mei 2018, 01.54 uur

[…]

NNM: waar zijn jullie?

[…]

[medeverdachte 2] : […] kom naar [.] , je weet toch waar wij onze dingen verstoppen daar bij die klapper

[…]

[medeverdachte 2] : [.] , die plek jongen. Die dode plek

NNM: oh bedoel je die flat?

[medeverdachte 2] : juistem

[…] 54

Gesprek tussen [telefoonnummer 20] (hierna: * [telefoonnummer 20] ) en * [telefoonnummer 9] d.d. 8 juni 2018, 19.44 uur

[…]

[telefoonnummer 20] : die ene ding van mij.. je weet toch

[…]

[telefoonnummer 20] : […] die stalen ding

[…]

[telefoonnummer 20] : die jullie hebt gehad, toch

[medeverdachte 5] : die ding.. die [.] (lacht) ik weet waar ie is. Die is nog steeds op dezelfde plek daar [.]

[…]

[medeverdachte 5] : ja ik heb hem niet aangeraakt die avond

[telefoonnummer 20] : […] waar was die plek ook weer

[medeverdachte 5] : ja gewoon [.] man

[telefoonnummer 20] : maar waar precies?

[medeverdachte 5] : eh gewoon bij die bosje, bij die parkeerplaats

[…]

[medeverdachte 5] : ja.. hij ligt er sowieso niet diep in, daarom

[…]

[telefoonnummer 20] : zou het heet zijn als ik daar nu nog ging kijken zeg maar in de avond?

[…] 55

Gesprek tussen * [telefoonnummer 13] en * [telefoonnummer 1] d.d. 24 juni 2018, 18.09 uur

[…]

[medeverdachte 1] […] wat is de planning dan?

[medeverdachte 2] : luister, als jij even gaat scannen, dan laat ik jou zo de voetjes zien

[medeverdachte 1] : talla

[medeverdachte 2] : ken je dingen 56

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 13] d.d. 24 juni 2018, 20.59 uur

[…]

[medeverdachte 1] : rustig bro, ik heb jou ballie opgehaald ja?

[…]

[medeverdachte 1] : hij ligt in zuid, ik heb die euh groene gepakt

[medeverdachte 2] : […] welke […]

[medeverdachte 1] : die groene, die groene, die groene, niet die blakka

[medeverdachte 2] : die euh die plastic zit er nog omheen he?

[medeverdachte 1] : […] ik heb die zwarte expres daar gelaten omdat die netjes is, je weet toch […]

[…] 57

Gesprek tussen * [telefoonnummer 20] en * [telefoonnummer 8] op naam van [K] , [adres 1] te [plaatsnaam] d.d. 30 juni 2018, 16.30 uur

[telefoonnummer 20] : [K]

[verdachte] : ewa

[…]

[verdachte] : […] ik dacht dat je bij hem nog eh kv’tje kon regelen

[…]

[verdachte] : nee, nee koetje, maarre

[telefoonnummer 20] : ik weet het niet, kijk, mijne ligt in zuid […]

[…]

[telefoonnummer 20] : ja daar achter, daarachter in de bosjes daar

[…]

[verdachte] : wie wisten allemaal dat die daar lag?

[…]

[verdachte] : […] maar ja anders als het goed is moet er in Soest nog eentje liggen

[telefoonnummer 20] : […] we hebben ook gekeken, maar die ding die ligt daar niet […]

[verdachte] : weet je wat het is, als ik tegen [.] zeg: he, kom we gaan die koetje halen met jouw waggie, dan gaat hij zeggen ja ik wil ook mee

[telefoonnummer 20] : joo uitkijk

[verdachte] : dat kan wel ja

[telefoonnummer 20] : mag tie op de uitkijk

[…]

[verdachte] : […] gewoon niet meer naar binnen is gewoon 10 procent. Is altijd geweest […] ook al werd er 20 euro gepakt, heb je 2 euro.

[…] 58

[telefoonnummer 20] : […] jij barkie, jij barkie, is ook 10 procent.

[verdachte] : […] 10 procent standaard uitkijk. 59

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 13] d.d. 7 juli 2018, 12.22 uur

[…]

[medeverdachte 1] : […] fix die grote grote scruba

[medeverdachte 2] : ja ik weet, ik weet ga mijn best doen

[medeverdachte 1] : echt die big big, ja, fix twee

[…]

[medeverdachte 1] : grote platte kop

[medeverdachte 2] : yo, yoyo 60

Gesprek tussen * [telefoonnummer 17] en * [telefoonnummer 15] d.d. 4 oktober 2018, 23.16 uur

[…]

[medeverdachte 2] : heb jij geen uhh gereedschap (praat zacht)

[I] : hè?

[medeverdachte 2] : heb jij geen voetje daar?

[…]

[medeverdachte 2] : ik weet wel als fixen als je ergens kan fixen krijg je euhh krijg je… als je ergens kan fixen dan krijg je euhh…

[I] : wat zei je?

[medeverdachte 2] : als je ergens kan fixen dan krijg je wat

[I] : heb je niet bij euh [.] (fon) daar nog?

[medeverdachte 2] : hmmmm…

[I] : is die eentje gepakt daar in de bosje?

[medeverdachte 2] : ja

[…]

[medeverdachte 2] : kan je niet een paar belletjes plegen en fixen?

[I] : ik ga voor je kijken ja

[medeverdachte 2] : [.] ik bel je over 5 minuten terug

[…] 61

Gesprek tussen [telefoonnummer 12] (hierna: * [telefoonnummer 12] ), nummer dat door de politie wordt gekoppeld aan [medeverdachte 2] ,62 en * [telefoonnummer 17] d.d. 10 oktober 2018, 21.53 uur

[…]

[medeverdachte 1] : pak die, pak die skr (fon). Safi (fon) snap je wat ik bedoel? Vergeet die niet

[medeverdachte 2] : ja kanker [.] vergeten, heb je weer te laat gezegd jongen

[medeverdachte 1] : luister we hebben die echt nodig

[…]

[medeverdachte 1] : […] ja probleem 63

4.3.5

Ratten

Vanaf juni 2018 waren er tapgesprekken tussen voornamelijk [medeverdachte 2] , maar ook [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] en een aantal jonge jongens uit [plaatsnaam] die klusjes deden, vrijwillig of ander dwang. In tapgesprekken werden ze de “ratten” genoemd. [medeverdachte 2] stond deze jongens vaak schreeuwend en bevelend te woord. De jongens deden dingen voor hem en [medeverdachte 2] betaalde ze daar ook voor. Als “rat” kunnen worden aangemerkt:

 • -

  [B] ;

 • -

  [C] ;

 • -

  [D] ;

 • -

  [F] ;

 • -

  [E] ; en

 • -

  [H] .64

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 2] (hierna: * [telefoonnummer 2] ) ( [B]65) d.d. 23 juni 2018, 21.18 uur

[…]

[medeverdachte 2] : waar ben je?

NNM: ik ben bij polder Soest

[…]

[medeverdachte 2] : luister, waar is die, waar liggen die drankflessen?

NNM: ik heb, die andere, die heb aan jou gegeven, die andere heb ik verkocht

[medeverdachte 2] : dus jullie hebben gee.. je hebt geen drankflessen meer?

NNM: nee man

[medeverdachte 2] : nergens?

NNM: misschien kan ik nog vanavond voor je regelen maar waarschijnlijk niet

[medeverdachte 2] : he kids, een van jullie wordt opgehaald en gaat er eentje pakken

NNM: nee nee, wollah nee

[medeverdachte 2] : (schreeuwt) wat nee vriend, he ik kom nu polder en sla je kanker tanden eruit he

NNM: ik kan niet, ik ben met familie, ik ben met familie, ik ben met familie

[medeverdachte 2] tegen iemand op de achtergrond: he rij naar polder toe […]

[medeverdachte 2] : welke polder [.] in Soest ben je?

NNM: [medeverdachte 2] ik ben met familie jongen

[medeverdachte 2] : (schreeuw) [.] niet liegen [.]

NNM: later ik bel je later

[medeverdachte 2] : als je mij niet belt he

NNM: ja komt goed, hoe laat heb je nodig 66

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 13] d.d. 24 juni 2018, 15.47 uur

[…]

[medeverdachte 1] : ik heb die ballie nodig

[medeverdachte 2] : waar ben jij nu?

[medeverdachte 1] : ik ben nu [winkel 1] man

[medeverdachte 2] : met wie?

[medeverdachte 1] : Met [medeverdachte 7] , die ratten euh.

[medeverdachte 2] : euh weet je wat we gaan doen, ik, zometeen later in de middag wanneer ik naar buiten kom wanneer ik wakker ben ik bel jou gewoon over die ballie ik ik laat je zien waar ballie is man

[medeverdachte 1] : saaf

[...] 67

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 2] ( [B]68) d.d. 2 juli 2018, 18.24 uur

[…]

[medeverdachte 2] : waar ben je?

NNM: ik ben thuis

[medeverdachte 2] : ga je naar buiten?

NNM: ik ben ziek

[…]

[medeverdachte 2] : wie is buiten van de ratten?

NNM: niemand. Wil je dinges?

[medeverdachte 2] : nee, nee, nee, nee je moet effe wat pakken bij [winkel 1]

NNM: watte?

[medeverdachte 2] : euh, o Samsung, Samsung, euh, Samsung oplader moet je effe pakken bij [winkel 1]

NNM: oh rippen. Oke, ik doe wel maar niet vandaag, morgen

[…]

[medeverdachte 2] : nee morgen niet, vandaag jongen

[...] 69

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 2] ( [B]70) d.d. 5 juli 2018, 18.15 uur

[…]

[medeverdachte 2] : wil je wat doekoe moet je nu naar buiten komen

NNM: oke

[…] 71

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 2] ( [B]72) d.d. 7 juli 2018, 15.16 uur

[…]

[medeverdachte 2] : ja, luister waar zijn jullie?

[…]

[medeverdachte 2] : je moet effe wat voor mij doen, weet je wat je moet doen? […]

[…]

[medeverdachte 2] : ja, ga naar de [winkel 2]

NNM: met [voornaam van C en H] (fon) en [.] (fon)

[medeverdachte 2] : ja, ga naar de [winkel 2] of of of naar ergens anders

[…]

[medeverdachte 2] : en [.] (fon) een regenpak, kan je dat?

NNM: oke

[medeverdachte 2] : bij de [winkel 2] kan je gewoon altijd standaard. Je moet die hele regenpak maatje L, snap je?

NNM: gaat, gaat die alarm dan niet af?

[medeverdachte 2] : nee, je moet, je moet uit uit die plastic halen, dus alleen maar de broek en die jassen

NNM: oke

[…]

[medeverdachte 2] : is goed [.] , proberen want ik heb kanker vaak dat gedaan iedereen doet het van de buurt daar dan moet jij het ook kunnen toch

NNM: ja

[…] 73

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 2] ( [B]74) d.d. 7 juli 2018, 17.02 uur

[…]

NNM: […] er is 1, 1 zwarte maar die is maat XL, eentje maar

[…]

[medeverdachte 2] : pak die pak die

NNM: […] hij is vijf uur dicht

[medeverdachte 2] : kanker, waarom bel je mij niet gelijk dat, waarom, wat is dit nou [.] man. Waarom bel je mij niet gelijk

[…]

[medeverdachte 2] : ga nu maar terug naartoe en pak XL

NNM: ja maar hij is al dicht […]

[medeverdachte 2] : kanker, hoe.. , kanker hoerenzoon 75

[…]

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 2] ( [B]76) d.d. 11 juli 2018, 22.07 uur

[…]

NNM: 17 is safe

[…]

[medeverdachte 2] : garantie 17?

NNM: ja garantie 100 procent

[medeverdachte 2] : [.] is goed, goed gewerkt [.] waar ben je?

NNM: ik ben nu bij die osso […]

[…]

[medeverdachte 2] : […] kijk goed voor die ding met piep piep piep […]

[…]

[medeverdachte 2] : […] en doe een takje tussen de deur

NNM: ja, heb ik al gedaan

[…] 77

Gesprek tussen * [telefoonnummer 9] op naam van [L] [adres 3] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 13] d.d. 13 juli 2018, 17.24 uur

[…]

[medeverdachte 1] : jo

[…]

Op de achtergrond zegt [medeverdachte 2] : geef eens geef eens

[medeverdachte 2] : he [medeverdachte 5]

: jo

[medeverdachte 2] : ben je al… Heb je al inkopen gedaan ofzo?

[medeverdachte 5] : niks

[…]

[medeverdachte 2] : hebben de ratten niets gepakt?

[medeverdachte 5] : ik heb tegen de ratten gezegd vandaag, maar ik moet even nummer fixen. Ik moet hun bellen en dan gaan hun allemaal naar de [.]

[medeverdachte 2] : jo jo

[…] 78

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 2] ( [B]79) d.d. 13 juli 2018, 17.34 uur

[…]

[medeverdachte 2] : zijn jullie al [winkel 1] gegaan?

NNM: we wisten uhh we wisten niet waar jullie waren dus waar zouden we alles moet doen

[medeverdachte 2] : oke moet hoe velen zijn jullie?

NNM: 1 2 3 4 5

[medeverdachte 2] : en wie is allemaal?

NNM: ikke, [D] , [voornaam van C en H] , [E] en die zwarte [voornaam van C en H]

[…]

[medeverdachte 2] : jullie gaan nu naar [winkel 1]

NNM: ja

[medeverdachte 2] : en jullie, met een tas [.] tas mee. Jullie gaan zo veel mogelijk snoep, luister goed, alleen snoep en [.] en Redbull, 6-pack Redbull

[…]

[medeverdachte 2] : snoep en koek koek

[…]

[medeverdachte 2] : ja oreo […]

[…]

[medeverdachte 2] : ja broer ik praat echt over heel veel Redbulls echt heel veel Redbulls

NNM: hoeveel Redbulls ongeveer?

[medeverdachte 2] : 10

NNM: […] en hoeveel zakken snoep?

[medeverdachte 2] : 5, 6

[…]

NNM: komt goed

[medeverdachte 2] : als je dat doet, strijder wollah

NNM: ja safi is goed, ik regel wel

[…] 80

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 10] op naam van Stucadoorsbedrijf [achternaam van medeverdachte 6 en 7] , [adres 2] te [plaatsnaam] d.d. 13 juli 2018, 18.50 uur

[…]

[medeverdachte 2] : waar ben jij nu?

NNM: broer ik ben hier met die ratten bij [winkel 1]

[…] 81

Gesprek tussen * [telefoonnummer 5] en * [telefoonnummer 2] ( [B]82) d.d. 14 juli 2018, 19.54 uur

[…]

[medeverdachte 2] : heb je wat gefixt?

NNM: uhh ik heb er 2

[…]

[medeverdachte 2] : flessen wat?

NNM: die jullie altijd, die jullie gisteren ook hadden, die zwarte

[medeverdachte 2] : oke en Redbull?

NNM: nog niet. Ik heb 2 solo gedaan he! ik ga niet alles voor jullie doen. Zij moeten ook een beetje doen

[medeverdachte 2] : oke is goed, is goed. Ga nu met hun en zoveel mogelijk Redbull, zakken snoepen uhh alles alles

[…]

[medeverdachte 2] : wacht hier is [medeverdachte 6] […]

[…]

[medeverdachte 6] : [.] luister dan, wat heb je allemaal al gehaald?

[…]

[medeverdachte 6] : hey maar luister dan, broer weet je wat je moet hebben

NNM: nou?

[medeverdachte 6] : je moet uhh je moet Redbull halen

[…]

[medeverdachte 6] : het liefst 30 of zo

NNM: 30!?

[medeverdachte 6] : ja bro niet solo wollah ik heb solo een keertje 10/12 gedaan

[…]

[medeverdachte 6] :ja hoeveel ga je dan dus?

NNM: hoeveel mogelijk ik kan

[medeverdachte 6] : ga je solo?

NNM: nee ik ga met [D] het doen

[medeverdachte 6] : als jullie vijf man gaan, ieder 8/9 dat is genoeg

[…]

[medeverdachte 6] : wollah als het er geen 30 zijn he! als geen 30

[…]

[medeverdachte 6] : [.] met hoeveel man zijn jullie?

NNM: met 5

[…]

[medeverdachte 6] : anders wollah ik word echt boos he!

[…] 83

Gesprek tussen * [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] en [telefoonnummer 3] (hierna: * [telefoonnummer 3] ) d.d. 14 juli 2018, 21.02 uur

[…]

[medeverdachte 5] : (dwingend): waar ben jij?

[…]

[medeverdachte 5] : hebben jullie sh.. hebben jullie die troep of niet?

NNM: ja, we hebben twee, gewoon twee flessen en.. [winkel 1] is dicht we wouden net gaan, maar we hebben vijf [.] blikjes, maar

[medeverdachte 5] : jullie komen zo snel mogelijk naar [.] […]

[…]

[medeverdachte 5] : jij komt hier zo snel mogelijk naartoe, met iedereen naartoe. Met alles wat jullie hebben

[…]

[medeverdachte 5] : oke ik geef jou.. het is nu drie over he..

[…]

[medeverdachte 5] : als jullie hier niet om kwart over zijn, jullie zijn kanker hard de lul

NNM: oke is goed 84

Gesprek tussen * [telefoonnummer 9] op naam van [L] , [adres 3] te [plaatsnaam] en * [telefoonnummer 5] d.d. 24 juli 2018, 19.10 uur

[…]

[medeverdachte 5] : waar ben je?

[…]

[medeverdachte 5] : met?

[medeverdachte 2] : [I] en ratten

[…]

[medeverdachte 5] : welke ratten zijn daar allemaal?

[medeverdachte 2] : uh [.] , [F] en [voornaam van C en H] , [voornaam van C en H]

[…]

[medeverdachte 5] : ga je niet naar buiten?

[medeverdachte 2] : later na 9 uur toch, omdat vandaag moet wel wat gebeuren, je weet toch

[…] 85

Gesprek tussen * [telefoonnummer 14] en * [telefoonnummer 3] d.d. 28 juli 2018, 22.17 uur

[…]

[medeverdachte 6] : hee [D]

[…]

[medeverdachte 6] : heb je gehaald of niet

[telefoonnummer 3] : o ik geef wel de telefoon aan [.] . Hij ging naar binnen

[medeverdachte 6] : heeft hij gehaald ja of nee?

Telefoon wordt doorgegeven

[…]

[medeverdachte 6] : [.] heb je gehaald?

[telefoonnummer 3] : nee wollah [.] , je kent [.] zijn oom toch die daar werkt? Hij was daar, hij was daar vakken aan het vullen

[…]

[medeverdachte 6] : wie ging vakken vullen?

[telefoonnummer 3] : die [.] (fon)’s oom […]

[medeverdachte 6] : amateurtje [.] […]

[…] 86

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] op naam van [F] (hierna: * [telefoonnummer 4] ) en * [telefoonnummer 5] d.d. 1 augustus 2018, 01.51 uur

[…]

NNM: luister dan. Ben je nog ready om wat te doen of niet

[medeverdachte 2] : ik ben nu hier, ik ben buiten, waar ben je. […]

[…]

NNM: neem gewoon eh voetje mee, dan is goed

[…] 87

Getuige [F] heeft bij de politie het volgende verklaard:

V (verbalisant): Wie van de woninginbrekers die zijn aangehouden ken je?

A (getuige): [medeverdachte 4] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] dacht ik.

V: Je vraagt in een tapgesprek van 1 augustus 2018 aan [medeverdachte 2] om een voetje mee te nemen.

A: Dat is een koevoet. [medeverdachte 2] vroeg het eerst aan mij, maar wij hebben thuis niet eens een koevoet.88

Ze wilden een inbraak plegen of iets. Ik had hem eerder gesproken en hij had een adres zei hij. [medeverdachte 2] vertelde mij op het schoolplein dat hij een osso had. Ik moest op de uitkijk staan. Ik moest fluiten als er iemand aan kwam. Ik was toen met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] . Ze hebben geprobeerd in te breken met een schroevendraaier. Ik weet niet welke straat het was. Het was de straat hierachter, ik denk de [straatnaam 2] . Ik zoek de huizen niet uit, dat doen ze allemaal zelf. Zij hebben zelf alle spullen. De inbraak van de koevoet was die inbraak. Ik heb nooit een koevoet meegenomen. Ze hadden mij gevraagd om mee te gaan toen ik ze tegen kwam. We hadden van tevoren afgesproken om te gaan.

V: Wat kan je vertellen over de ratten?

A: De ratten moeten in de winkel spullen stelen. Die jongens worden dan aangestuurd. Ik was er een keer bij toen ze met hele tassen vol met spullen terug kwamen.89

V: Ben je wel eens aan het scannen geweest?

A: Nee, ze vragen dat wel aan mij. Daar bedoel ik [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] mee. Scannen is naar huizen kijken.

V: Hoe gaat dat dan?

A: Ze roepen naar die ratten dat ze naar huizen moeten kijken. De ratten krijgen soms ook adressen om mee te scannen.90

Bewijsoverwegingen

Tapgesprekken

Ten aanzien van de tapgesprekken overweegt de rechtbank het volgende. Gelet op de verschillende tapgesprekken in het procesdossier in onderlinge samenhang bezien, acht de rechtbank de interpretaties die de politie heeft gegeven aan de in die gesprekken gebruikte termen/woorden, gerechtvaardigd. Deze interpretaties zijn daarom voor het bewijs gebruikt.

Het procesdossier bevat een grote hoeveelheid tapgesprekken. Het strekt te ver deze gesprekken integraal op te nemen in de vonnissen. De rechtbank heeft daarom gekozen voor een representatieve selectie van de gesprekken. Opgemerkt wordt dat het geheel aan tapgesprekken het beeld van de politie bevestigd dat de verdachte en zijn medeverdachten samen huizen scanden, breekijzers verstopten en verzamelden in de avond of nacht om inbraken te plegen. Dit sterkt de rechtbank in haar overtuiging dat sprake is van een crimineel samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband twee of meer personen

Uit de opgenomen bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat in de ten laste gelegde periode (veelvuldig) telefonisch contact is geweest tussen de in de ‘inleiding’ genoemde personen.

Op grond van de inhoud van de telefoongesprekken en de overige bewijsmiddelen, kan naar het oordeel van de rechtbank vastgesteld worden dat tussen deze personen sprake is van een samenwerkingsverband. De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in dit samenwerkingsverband een sturende rol hebben gehad. Zij komen het meest in het dossier voor en spreken veelvuldig over het zelf “scannen” van woningen of vragen of anderen al hebben “gescand”. Niet zelden wordt gezegd dat de ander moet gaan “scannen”. Tevens blijkt uit het dossier – en uit de bewezenverklaring in de vonnissen van de betreffende verdachten – dat zij de meeste (pogingen tot) woninginbraken hebben gepleegd, als dit wordt vergeleken met de rest van de verdachten. In het contact met “de ratten” komt vooral de sturende, dwingende rol van [medeverdachte 2] duidelijk in het dossier naar voren.

Alle leden van het samenwerkingsverband hebben op enig moment in de (hieronder bewezenverklaarde) periode een of meerdere inbraken gepleegd en/of een bijdrage daaraan geleverd, door op de uitkijk te staan, te rijden, de buit te verkopen, andere hand en spandiensten hebben verleend en/of goederen van een diefstal/inbraak afkomstig voorhanden gehad. Het is niet vereist dat de deelnemers aan dat samenwerkingsverband rechtstreeks betrokken zijn bij alle activiteiten daarvan. De werkwijze, zoals deze uit de bewijsmiddelen blijkt, getuigt van een samenwerking in wisselende samenstellingen. Uit de genoemde bewijsmiddelen volgt voorts dat verdachte weet had van het oogmerk van de organisatie, te weten het plegen van misdrijven. Ten slotte is gebleken van de intentie om dit structureel te blijven doen, welke slechts tot stilstand is gebracht door de aanhouding van verdachten.

Uit voornoemde bewijsmiddelen volgt dat deels in versluierde taal met elkaar werd gesproken. De rechtbank overweegt dat het gebruik van versluierd taalgebruik en codewoorden – en de voorafgaande afstemming van dit taalgebruik – ook wijst op een georganiseerde samenwerking. Deze contacten, bezien in samenhang met de overige bewezenverklaarde feiten, rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank dan ook de conclusie dat in de ten laste gelegde periode sprake was van een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere organisatiegraad tussen meerdere personen, die het plegen van vermogensdelicten tot oogmerk had.

Duurzaamheid

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de nauwe samenwerking in ieder geval voor de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018 kan worden vastgesteld.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat op grond van het bovenstaande wettig en overtuigend bewezen kan worden dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 4] en [verdachte] hebben deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband in de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018. De rechtbank acht het onder 1. ten laste gelegde daarom wettig en overtuigend bewezen, op de hieronder bewezen verklaarde wijze. Verdachte zal van het resterende deel van de tenlastegelegde periode worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 16/659060-19 ten laste gelegde

Op 18 augustus 2018 doet [N] namens [M] aangifte van diefstal uit een woning van onder andere een HP Elitebook91 en een HP Pavilion92, gepleegd in de periode van 17 augustus 2018 tot en met 18 augustus 2018.93

Op 18 januari 2019 werden aan [M] de laptops die inbeslaggenomen zijn op het adres [adres 1] te [plaatsnaam] getoond. [M] herkende deze als de laptops die uit zijn woning zijn gestolen.94

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de laptops in zijn woning had omdat hij ze voor iemand bewaarde.95

Bewijsoverweging

De rechtbank overweegt dat verdachte in het bezit was van gestolen laptops en dat in dit geval aldus sprake is van feiten en omstandigheden die zodanig wijzen op betrokkenheid van verdachte bij het tenlastegelegde feit (heling van gestolen goederen), dat van hem een plausibele verklaring had mogen worden verlangd om dit te ontkrachten. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet gebeurd omdat verdachte niet heeft willen verklaren van wie hij de laptops heeft gekregen. Dit maakt ook dat de rechtbank van oordeel is dat het niet anders kan dan dat verdachte ook ten tijde van het voorhanden krijgen van het goed wist dat dit door misdrijf verkregen goederen betrof. De rechtbank acht aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling, hetgeen hem subsidiair ten laste is gelegd. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het hem primair ten laste gelegde, omdat het dossier geen bewijs bevat dat verdachte de inbraak zelf heeft gepleegd.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Ten aanzien van het onder 16/705843-18, feit 1 ten laste gelegde

in de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018 te Baarn en te Eemnes heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4] en enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (al dan niet met braak en inklimming) en heling;

Ten aanzien van het onder 16/659060-19, subsidiair ten laste gelegde

op 17 oktober 2018 te Baarn twee laptops (van de merken en modellen HP Pavillion en HP Elitebook) voorhanden heeft gehad terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Ten aanzien van het onder 16/705943-18 ten laste gelegde

feit 1 deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

Ten aanzien van het onder 16/659060-19 ten laste gelegde

subsidiair opzetheling.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF EN MAATREGEL

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarden:

 een meldplicht;

 een contactverbod met de medeverdachten van het criminele samenwerkingsverband in het onderzoek [.] .

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, in het geval van strafoplegging, verzocht artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht toe te passen en aldus verdachte te berechten conform het jeugdstrafrecht. Uit een eerder rapport van de reclassering betreffende een ander feit blijkt dat er toen redenen waren om toepassing te geven aan dit artikel. De persoonlijke omstandigheden van verdachte zijn op dit moment niet veranderd, hetgeen maakt dat ook nu toepassing van dit artikel in de rede ligt. De raadsman heeft verder bepleit verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, omdat hij dan zijn werk als tegelzetter kwijt raakt. Verdachte is bereid een werkstraf te doen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft gedurende een langere periode deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband met als oogmerk het plegen van vermogensdelicten zoals woninginbraken en heling. Verdachte heeft voor dit criminele samenwerkingsverband hand en span diensten verricht, zoals het neerleggen van een breekvoorwerp op een bepaalde plaats en het afleggen van woningen.

Woninginbraken veroorzaken de nodige materiële schade en maken een forse inbreuk op de privacy van de bewoners. Het is voor hen vaak bijzonder onaangenaam om te leven met de wetenschap dat een vreemde in hun woning is geweest en hun persoonlijke bezittingen heeft doorzocht. Het tast het gevoel van veiligheid in de eigen woning aan. De rechtbank rekent verdachte het veroorzaken van deze gevoelens aan, vooral omdat de woninginbraken in georganiseerd verband zijn gepleegd en hij daaraan een andere bijdrage heeft geleverd, waarbij voor hem en zijn mededaders enkel het geldelijk gewin voorop stond.

Verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan heling van gestolen goederen. Ook dat betreft een vervelend feit.

Persoon van verdachte

Uit een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van

14 mei 2019 blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor een vermogensdelict, namelijk op 28 augustus 2017 voor een poging tot woninginbraak. Van de hem toen voorwaardelijk opgelegde straf wordt nu de tenuitvoerlegging gevorderd (zie hiervoor rubriek 10.).

De raadsman heeft verwezen naar een rapport van de reclassering uit 2017 waarin is geadviseerd tot toepassing van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht. De raadsman heeft voor de afdoening van onderhavige zaak bepleit dit ook zo te doen. Verdachte was ten tijde van de feiten 19 en/of 20 jaar. De rechtbank ziet in de persoon van verdachte geen aanleiding om het jeugdstrafrecht toe te passen. Verdachte komt voor zijn kalenderleeftijd niet jonger over, hij werkt fulltime als tegelzetter (en is dus niet meer schoolgaand, hetgeen een van de redenen kan zijn om het jeugdstrafrecht toe te passen) en is al eerder veroordeeld voor een soortgelijk feit, welke zaak is afgedaan overeenkomstig het commune strafrecht. Ondanks dat de straf hem voorwaardelijk is opgelegd, is verdachte tijdens die proeftijd toch weer meermalen de fout in gegaan. Verdachte heeft hiervoor zelf gekozen. Ter terechtzitting heeft verdachte over deze strafbare feiten voorts geen openheid van zaken willen geven. Dit maakt dat de rechtbank, nog los van hetgeen hiervoor is overwogen over de persoon van de verdachte, ook niet inziet dat een pedagogische beïnvloeding nog mogelijk en aangewezen is. De rechtbank zal het verzoek tot toepassing van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht aldus afwijzen.

Oplegging straf en maatregel

Gelet op de periode dat verdachte heeft deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband, waarbij hij heeft bijgedragen aan het plegen van diverse woninginbraken en ook zelf een vermogensdelict heeft gepleegd, en het gegeven dat sprake is van recidive, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd. Dat verdachte dan mogelijk zijn werk verliest, leidt niet tot een ander oordeel. De rechtbank heeft in dat kader ook meegenomen dat verdachte, zoals blijkt uit hetgeen onder rubriek 10. wordt overwogen, reeds een maand gevangenisstraf moet uitzitten omdat hij – hoewel hij wist wat hem boven het hoofd hing – toch tijdens een proeftijd opnieuw de fout in is gegaan. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en de in het dictum genoemde bijzondere voorwaarde, passend en geboden is. Van het onvoorwaardelijk deel van de straf dient de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, te worden afgetrokken.

9 BENADEELDE PARTIJ

[M] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 6.620,24. Dit bedrag bestaat uit € 5.120,24 aan materiële schade en € 1.500,- aan immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 16/659060-19 ten laste gelegde feit.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij

niet-ontvankelijk in de vordering dient te worden verklaard gelet op de door de officier van justitie gevorderde bewezenverklaring van de subsidiair tenlastegelegde heling, hetgeen maakt dat er tussen de schade en het ten laste gelegde een te ver verwijderd verband is.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vordering nu door hem vrijspraak is bepleit. Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat de schade vooral is veroorzaakt door de inbraak. Meer subsidiair dat niet valt vast te stellen wat reeds is vergoed. Ook om die redenen dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij [M] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu niet, althans onvoldoende is gebleken van een direct verband tussen de gestelde schade en het bewezen verklaarde feit. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

10 VORDERING TENUITVOERLEGGING

Bij vonnis van deze rechtbank van 28 augustus 2017 (parketnummer 16/659587-17) is verdachte een maand gevangenisstraf voorwaardelijk opgelegd. Verdachte heeft zich binnen de proeftijd opnieuw schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Om die reden zal deze straf alsnog ten uitvoer gelegd worden.

11 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 63, 140 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

12 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 16/705943-19, feit 2 en 16/659060-19, primair. ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 16/705943-18, feit 1 en 16/659060-19, subsidiair ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5. is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6. is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf en maatregel

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 2 maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

- stelt daarbij een proeftijd van 2 jaren vast;

- als algemene voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

* gedurende maximaal de eerste 12 maanden van de proeftijd na invrijheidstelling op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met de volgende personen:

 [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum] 2001;

 [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum] 2000;

 [medeverdachte 6] , geboren op [geboortedatum] 2000;

 [medeverdachte 7] , geboren op [geboortedatum] 1999;

 [medeverdachte 4] , geboren op [geboortedatum] 2001;

 [medeverdachte 5] , geboren op [geboortedatum] 1999;

 [G] , geboren op [geboortedatum] 2001;

 [I] , geboren op [geboortedatum] 2000;

 [J] , geboren op [geboortedatum] 1994.

Vordering tenuitvoerlegging met parketnummer 16/659687-17

- wijst de vordering toe;

- gelast de tenuitvoerlegging van de door de meervoudige kamer in deze rechtbank bij vonnis van 28 augustus 2017 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een maand.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.W.A. Vonk, voorzitter, mrs. H.A. Gerritse en H.F. Koenis,

rechters, in tegenwoordigheid van mr. N. Kruijswijk, griffier, en is uitgesproken op de

openbare terechtzitting van 2 augustus 2019.

mr. E.W.A. Vonk is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

Ten aanzien van 16/705843-18

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 17 oktober 2018 te Baarn en/of te Soest en/of te Eemnes, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 3] en/of enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (al dan niet met braak en/of verbreking en/of inklimming) en/of heling;

(art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 14 april 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 5] ), goederen en/of geld van zijn/hunner gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [O] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking,

- naar (de voordeur van) die woning is/zijn toegegaan, en/of

- ( vervolgens) de voordeur van die woning heeft/hebben opengebroken, en/of

- ( vervolgens) het raampje van de voordeur van die woning heeft/hebben ingeslagen / open gebroken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

Ten aanzien van 16/659060-19

Primair

hij in of omstreeks de periode van 17 augustus 2018 tot en met 18 augustus te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (in/uit een woning gelegen aan de [adres 7] ), goederen, te weten diverse laptops (merken HP), telefoons, tablets, horloges, zonnebrillen, sieraden en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [M] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen en/of een hoeveelheid geld, onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; )art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij op of omstreeks 17 oktober 2018 te Baarn, goederen, te weten twee laptops (van de merken en modellen HP Pavillion en/of HP Elitebook) heeft verworven, voorhanden gehad, en/of overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 18 december 2018, genummerd 2018292089C ( [.] ), opgemaakt door politie Midden-Nederland, niet doorgenummerd. Voor ieder genoemd paginanummer wordt ‘ZD’ van ‘zaaksdossier’ met daarachter het nummer van het betreffende zaaksdossier weergegeven, zodat men, bij raadpleging van het dossier, weet in welk zaaksdossier het betreffende paginanummer kan worden gevonden. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 12.

3 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 18.

4 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19.

5 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 2] – pagina 19.

6 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19 en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 24.

7 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 220.

8 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 227.

9 Bijlage G, ZD CSV – pagina 102.

10 Zie voetnoot 8, en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 160.

11 Weergaves van tapgesprekken, zijnde geschriften, ZD CSV – pagina’s 54, 122, 160 en 161.

12 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 229.

13 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 231.

14 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 232.

15 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 233.

16 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

17 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 251.

18 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 259.

19 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 32.

20 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 2] – pagina 19.

21 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 301.

22 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 305.

23 Bijlage G, ZD CSV – pagina 98, en proces-verbaal van verhoor verdachte, persoonsdossier [medeverdachte 4] – pagina 74.

24 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 319.

25 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19 en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 24.

26 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 321.

27 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 134.

28 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 329.

29 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 359.

30 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 380.

31 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 400.

32 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 409.

33 Bijlage G, ZD CSV – pagina 100 en persoonsdossier [medeverdachte 6] – pagina 19.

34 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 424.

35 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 190.

36 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19.

37 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 457.

38 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 630.

39 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 640.

40 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 104.

41 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 113.

42 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 113.

43 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 114.

44 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 116.

45 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

46 Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 78.

47 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

48 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 118.

49 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 121.

50 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 122.

51 Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 172.

52 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 124.

53 Bijlage G, ZD CSV – pagina 98, en persoonsdossier [medeverdachte 6] – pagina 19.

54 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 126.

55 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 128.

56 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 124.

57 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 133.

58 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 138.

59 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 139.

60 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 149.

61 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 621.

62 Een proces-verbaal van bevindingen, zaakdossier CSV – pagina 614.

63 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 638.

64 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 458.

65 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

66 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 465.

67 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 131.

68 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

69 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 468.

70 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

71 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 469.

72 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

73 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 471.

74 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

75 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 472.

76 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

77 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 477.

78 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 479.

79 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

80 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 483.

81 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 484.

82 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

83 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 486.

84 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 488.

85 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 491.

86 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 493.

87 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 166.

88 Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 123.

89 Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 124.

90 Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 125.

91 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 27 – pagina 7.

92 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 27 – pagina 7.

93 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 27 – pagina 5.

94 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 27 – pagina 31.

95 Het proces-verbaal ter terechtzitting van 28 juni 2019.