Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:3646

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-08-2019
Datum publicatie
13-08-2019
Zaaknummer
16/705921-18; 16/202545-18 (gev. ttz) en 16/253767-16 (tul) (P)
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Zeven jongeren die deel uit maakten van een groep die zich bezighield met woninginbraken in de omgeving van Baarn zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (voorwaardelijke) gevangenisstraffen. De twee hoofdverdachten hebben een jeugddetentie van 20 maanden en 16 maanden opgelegd gekregen.

De leden van de groep hebben zich vorig jaar maandenlang schuldig gemaakt aan verschillende woninginbraken waarbij onder andere geld, telefoons, camera’s en sieraden zijn gestolen. De twee hoofdverdachten, twee 18-jarige jongens uit Baarn, worden gezien als de initiatiefnemers voor de woninginbraken. Zij hadden een zeer actieve en leidende rol binnen de groep. Zo stuurden zij anderen aan om op verkenning te gaan en waren zij betrokken bij de verdeling van de buit. In veel gevallen was de werkwijze hetzelfde. Zo werden er tandenstokers of takjes in het deurkozijn of raamkozijn geplaatst. Als de houtjes lang bleven zitten was dat voor een teken dat de bewoners niet thuis waren. Na verkenning werd doorgegeven waar ingebroken kon worden. In enkele gevallen staan de inbrekers op camerabeelden. Ook zijn verschillende app-gesprekken onderschept en telefoons afgeluisterd.

Woninginbraken hebben vaak een grote impact op de bewoners. Niet alleen wordt er een forse inbreuk gemaakt op hun privacy, ook wordt het gevoel van veiligheid aangetast. Daarnaast is er vaak de nodige materiële schade. De rechtbank rekent dit de verdachten zwaar aan. Bij hen stond enkel het geldelijk gewin voorop. Bij het opleggen van de straffen heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden met het feit dat de groep in georganiseerd verband te werk ging. Er was sprake van een crimineel samenwerkingsverband.

Van de zeven verdachten waren er vier minderjarig tijdens de inbraken. Eén van hen is heeft zich niet schuldig gemaakt aan inbraken, maar wel aan heling van gestolen spullen. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Drie anderen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk, 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk en 6 maanden waarvan 2 voorwaardelijk. De zevende verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 2 maanden en een werkstraf van 100 uur. Alle zeven jongeren moeten zich tijdens hun proeftijd van twee jaar aan strenge voorwaarden houden en meewerken aan behandeling. Deze stok achter de deur moet hen ervan weerhouden in de toekomst opnieuw in de fout te gaan. Een achtste verdachte die alleen werd verdacht werd van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband is vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummers: 16/705921-18; 16/202545-18 (gev. ttz) en 16/253767-16 (tul) (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 2 augustus 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 2000 te [geboorteplaats] ,
gedetineerd te [PI] te [vestigingsplaats 2] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 29 januari 2019, 16 april 2019 en 21 juni 2019. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 19 juli 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officier van justitie, mr. C.J. Booij, en van hetgeen verdachte en mr. M.H.H. Meulemeesters, advocaat te Zeist, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

16/705921-18

feit 1 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: (gekwalificeerde) diefstal en/of heling, gepleegd in de periode van 1 januari 2018 tot en met

17 oktober 2018 te Baarn, Soest en/of Eemnes ;

feit 2 heeft geprobeerd in vereniging in te breken in een woning gelegen aan de [adres 1] , gepleegd op 21 juni 2018 te Baarn;

feit 3 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 2] , waarbij zijn weggenomen telefoons, geluidsapparatuur en/of spaarpotten met inhoud, gepleegd op 14 juni 2018 te Baarn;

feit 4 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 3] , waarbij zijn weggenomen een spaarpot met inhoud, sieraden, een camera en/of een cameralens, gepleegd in de periode van 7 juli 2018 tot en met 8 juli 2018 te Baarn;

feit 5 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 4] , waarbij zijn weggenomen een kluis met inhoud en/of sieraden, gepleegd op 26 juli 2018 te Baarn;

feit 6 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 5] , waarbij zijn weggenomen 2.800 euro, sieraden en/of horloges, gepleegd in de periode van 8 augustus 2018 tot en met

9 augustus 2018 te [plaats 2] ;

feit 7 in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 12] , waarbij zijn weggenomen sieraden, spaarpotten met inhoud, een Playstation 4 en controllers, gepleegd in de periode van 29 juli 2018 tot en met 30 juli 2018 te Baarn;

feit 8 heeft geprobeerd in vereniging in te breken in een woning gelegen aan de [adres 6] , gepleegd op 5 juli 2018 te Baarn;

feit 9 heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 7] , waarbij zijn weggenomen meerdere computers, diverse sieraden en/of een zonnebril, gepleegd in de periode van 12 tot en met 16 juli 2018 te Baarn;

feit 10, primair in vereniging heeft ingebroken in een woning gelegen aan de [adres 8] waarbij zijn weggenomen een Samsung tablet, een Kobo e-reader, een luidspreker, sieraden, horloges en/of 350 euro, gepleegd in de periode van 10 oktober 2018 tot en met

16 oktober 2018 te Baarn

subsidiair een Samsung tablet, een Kobo e-reader, een luidspreker, sieraden, horloges en/of 350 euro heeft geheeld, gepleegd op 17 oktober 2018 te Baarn.

16/202545-18

zich bij zijn aanhouding heeft verzet, ten gevolge waarvan zwaar lichamelijk letsel bij de verbalisant is ontstaan, gepleegd op

13 oktober 2018 te Baarn.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Inleiding

De rechtbank zal hieronder eerst het standpunt van de officier van justitie weergeven ten aanzien van alle feiten, nu dat voor alle feiten – op het onder 10., primair ten laste gelegde na – hetzelfde luidt. Gelet op de omvang van de tenlastelegging en de standpunten die de raadsman ten aanzien van de verschillende feiten heeft ingenomen, zal daaronder vervolgens – voor de overzichtelijkheid – steeds per feit zowel het standpunt van de raadsman als de waardering van het bewijs door de rechtbank worden weergegeven. De rechtbank zal hierbij eerst de vrijspraken behandelen.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd van het onder 10., primair ten laste gelegde. De officier van justitie acht het overige ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen en verwijst daartoe naar de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en de verklaring van verdachte ter terechtzitting, die inhoudt dat hij geen verklaring heeft willen geven voor feiten en omstandigheden die zodanig wijzen op zijn betrokkenheid dat van hem wel een verklaring had mogen worden verlangd. Tevens heeft de officier van justitie benoemd dat bij het plegen van de (pogingen tot) woninginbraken telkens gebruik is gemaakt van een kenmerkende modus operandi, namelijk dat een of meerdere personen van tevoren huizen in Baarn of soms in bijvoorbeeld [plaats 2] gingen ‘scannen’ om te zien of daar kon worden ingebroken, waarna een takje of tandenstoker tussen de deur en het deurkozijn werd geplaatst en vervolgens met een breekvoorwerp tussen de sluitnaad van een kozijn en raam werd gewrikt om binnen te komen. De verdachten hadden op verschillende plekken breekvoorwerpen verstopt om bij de inbraken te gebruiken en de buit werd naderhand te gelde gemaakt in Utrecht of Hilversum.

a. Vrijspraken

Ten aanzien van het onder 8. ten laste gelegde

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu er onvoldoende wettig bewijs is.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat zich in het dossier tapgesprekken bevinden, gevoerd tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] , die inhouden dat [verdachte] een skr (schroevendraaier) moet pakken (00.44 uur) en naar de barbershop moet komen (01.30 uur). In de nabije omgeving van de [adres 6] zou een barbershop zijn gevestigd. Of [medeverdachte 1] en [verdachte] elkaar uiteindelijk daadwerkelijk getroffen hebben, blijkt onvoldoende uit de tapgesprekken nu zij gedurende vijf kwartier hun locatie aan elkaar blijven doorgeven. Om 02.50 uur komt er een melding binnen dat er zou zijn geprobeerd in te breken in een woning gelegen aan de [adres 6] . De rechtbank overweegt dat de inhoud van de tapgesprekken in combinatie met de melding tot poging inbraak, zeker gelet op de context van het dossier, zeker als verdacht zijn aan te merken, maar op basis hiervan kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van deze poging tot woninginbraak. De “kenmerkende modus operandi” zoals dit door de officier van justitie is benoemd, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders. Immers is het open wrikken van een woning met een breekvoorwerp om in te gaan breken niet bijzonder “kenmerkend”, maar juist bijna “gebruikelijk” te noemen. Verdachte zal derhalve worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

b. Bewijsmiddelen1

Ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde

4.5

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de periode van 1 januari 2018 tot en met 14 juni 2018.

4.6

Het oordeel van de rechtbank

4.6.1

Inleiding

Van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (in dit dossier crimineel samenwerkingsverband genoemd) is sprake als blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van 2 of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Vast moet komen te staan dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Daarnaast moet verdachte een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet verdachte de gedragingen, die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, ondersteunen. Voor de bewezenverklaring van ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is niet vereist dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Tot slot moet bewezen kunnen worden dat verdachte opzet had op het deelnemen van de organisatie. Voldoende daarvoor is dat verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

Gelet op de hierna te noemen bewijsmiddelen blijkt van een onderling afstemmen van activiteiten tussen (onder meer) [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , en [medeverdachte 6] . Ook blijkt van een onderlinge verdeling van de werkzaamheden.

De voor dit feit gebruikte bewijsmiddelen zijn, ten behoeve van de volledigheid van de vonnissen, voor alle leden van het crimineel samenwerkingsverband op eenzelfde manier opgenomen. Hierdoor is er op sommige punten sprake van herhaling van de bewijsmiddelen.

4.6.2

Plegen van (pogingen tot) woninginbraken en heling

Uit de vonnissen van de hierboven genoemde deelnemers aan het crimineel samenwerkingsverband blijkt dat zij zich, al dan niet in wisselende samenstellingen, schuldig hebben gemaakt aan het plegen van (pogingen tot) woninginbraken en heling van gestolen goederen. In de periode van 28 maart 2018 tot 17 oktober 2018 is sprake van 13 (pogingen tot) woningbraken en heling van gestolen goederen. Deze feiten hebben grotendeels plaatsgevonden in Baarn.

4.6.3

Voorbereiding: scannen van huizen en het neerleggen van takjes

Over de tap werd informatie verkregen dat men woningen aflegde. Er werd vaak gesproken over “scannen” en “osso” (straattaal voor huis) en “O-tjes” (afkorting van osso) wat duidt op het afleggen van woningen. In enkele gesprekken werd ook gesproken over het neerleggen van takjes.2

Op 28 maart 2018 is er op de [adres 9] te Baarn een takje tussen de deur en het kozijn geplaatst.3 Hiervan zijn camerabeelden beschikbaar. Op de camerabeelden is [medeverdachte 1] te zien.4

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] (hierna: [telefoonnummer 1] , nummer dat door de politie is gekoppeld aan [verdachte]5) en [telefoonnummer 2] (hierna: [telefoonnummer 2] , nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 1]6) d.d. 12 april 2018, 22.56 uur

[…]

[verdachte] : […] heb je al iets, heb je?

[medeverdachte 1] : zijn ze safe?

[…]

[verdachte] : bij mij

[medeverdachte 1] : ja

[verdachte] : ja man

[…]

[verdachte] : heb jij ook iets?

[medeverdachte 1] : nee

[verdachte] : […] ik ga zeker nog keer klein inbraakje leveren

[…] 7

Gesprek tussen [telefoonnummer 3] (hierna: [telefoonnummer 3] ) en [telefoonnummer 2] d.d. 15 april 2018, 18.50 uur

[…]

[medeverdachte 1] : scan ook, ik doe ook

[medeverdachte 6] : yo 8

Het nummer [telefoonnummer 3] wordt door de politie gekoppeld aan [medeverdachte 6]9, evenals het telefoonnummer [telefoonnummer 4] (hierna: [telefoonnummer 4] ) ten name van [medeverdachte 6] .10 In gesprekken met beide telefoonnummers wordt de gebruiker van deze telefoonnummers aangesproken met ‘ [medeverdachte 6] ’.11

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 16 april 2018, 21.41 uur

[…]

[medeverdachte 1] : luister dan [verdachte] […]

[…]

[medeverdachte 1] : [verdachte] luister niet bij mij komen voor ootjes, wholla ik ben geen slaaf ofzo niet denken nee nee nee jullie scannen niet

[…] 12

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 17 april 2018, 18.18 uur

[…]

[medeverdachte 1] : safi ga scannen ja?

[verdachte] : ja ja

[…] 13

SMS-bericht van [telefoonnummer 2] naar [telefoonnummer 3] d.d. 17 april 2018, 21.14 uur

Scan jjj vandaag ik mag niet 14

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 17 april 2018, 21.32 uur

[…]

[medeverdachte 1] : safe?

[…]

[verdachte] : nee nee nee, twee

[medeverdachte 1] : zijn ze safe?

[verdachte] : safe safe safe twee

[medeverdachte 1] : weet je zeker?

[verdachte] : 100

[…]

[verdachte] : ik heb ge euh, ik heb die tring, ik heb die tring, ik heb geklopt, ik heb gekeken, kheb gevoeld en kheb takje tussen gezet dus euh je weet wat ik doet NTV

[…] 15

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] (hierna: [telefoonnummer 5] ) op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 18 april 2018, 20.18 uur

[…]

[medeverdachte 2] zegt dat hij vandaag met [naam 1] (fon).ballie heeft gehaald in [plaats 1] . […]

[medeverdachte 2] : je hoeft niet naar mij toe te omen dat ik zelfde huis heb als jou he. Bro, ik heb al gescand, ik heb 5 offertjes. Ik heb gescand vanaf kwart voor 11. […] 16

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 4 mei 2018, 01.59 uur

[…]

[medeverdachte 2] : (fluisterend) waar ben jij nu, waar ben jij?

[…]

[medeverdachte 2] : (fluisterend) ik heb een huisje good, good

[medeverdachte 1] : watte?

[medeverdachte 2] : (fluisterend) heb een huisje

[medeverdachte 1] : ja?

[medeverdachte 2] : (fluisterend) ja, ja, good, good

[…] 17

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] d.d. 8 mei 2018, 22.59 uur

[…]

[medeverdachte 1] : die eh.. [adres 11] .. die hele straat moet je goed checken

[verdachte] : jelle jelle 18

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] (hierna: [telefoonnummer 8] ) op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 13 juni 2018, 23.11 uur

[…]

[medeverdachte 1] : […] [verdachte] komt daar ook heen

[medeverdachte 4] : waar loop jij?

[medeverdachte 1] : […] bij [locatie 8]

[medeverdachte 4] ? Fakka die NTV loop jij scanning?

[medeverdachte 1] : ja

[medeverdachte 4] : yo safie is goed, ewa ik zie jou daar, ik loop bij oude Rabo

[…] 19

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 6] (hierna: [telefoonnummer 6] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [verdachte] ,20 d.d. 15 juni 2018, 11.35 uur

[…]

[medeverdachte 1] : […] ik heb 40x gebeld gewacht en die ootje (fon) die konden we niet NTV […]

[verdachte] : maar de ootje was die goed. Eerlijk heb je gekeken

[…]

[medeverdachte 1] : […] hij is safe […]

[…]

[verdachte] : hoe laat ga jij de spullen halen

[medeverdachte 1] : dat moet jij doen

[verdachte] : ik weet niet waar ze liggen toch mongool. Jij weet waar ze liggen

[medeverdachte 1] : ik ga ik ga ik ga jou uitleggen

[…] 21

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] d.d. 18 juni 2018, 11.57 uur

[…]

[medeverdachte 1] : even je moet slim takje, slim begrijp. […] Ik moet na werk even schr schr daar naar toe […] want dan heb jij gescand met waggie

[…] 22

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] (hierna: [telefoonnummer 7] ) op naam van [naam 2] , [adres 14] te [woonplaats] , welk telefoonnummer wordt gebruikt door [medeverdachte 5] ,23 en [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te Baarn d.d. 24 juni 2018, 00.37 uur

[medeverdachte 2] : hallo

[…]

[medeverdachte 2] : wie is dit?

[medeverdachte 1] : ik ben [medeverdachte 1] . Ik ben nu, ik ga nu noord ja?

[…]

[medeverdachte 2] : heb je, heb je daar?

[medeverdachte 1] : ja ik heb eentje. Luister dan is het de eerste tweede of derde van de laatste rij?

[…]

[medeverdachte 2] : hoekhuis […]

[…] 24

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] (hierna: [telefoonnummer 9] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 1] ,25 en [telefoonnummer 6] d.d. 25 juni 2018, 22.27 uur

[medeverdachte 1] : wanneer je naar osso (huis) gaat, bel aan zet stokje

[verdachte] : jo 26

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juni 2018, 00.34 uur

[…]

[medeverdachte 1] : weet je wat ik zie?

[…]

[medeverdachte 1] : die o-tje toch?

[…]

[medeverdachte 1] : ik kijk zo naar boven voor at-tje toch?

[…]

[medeverdachte 1] : heb heb heb heb je die gescand?

[…]

[medeverdachte 1] : heel sneaky lag die, gewoon boven op de dak als je kijkt

[…]

[verdachte] : je bedoelt euh cammie toch?

[…]

[medeverdachte 1] : cammie daar

[…]

[medeverdachte 1] : duuus ik zeg tegen jou is die nep op wat? Want ik zie hem net en ik zeg tegen jou heb jij hem gescand

[…] 27

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 27 juni 2018, 19.41 uur

[…]

[verdachte] : awa gi ding is safe safe. We zet takkie, twee keer daar langs gegaan, safe safe

[…]

[verdachte] : ik zou zo meteen ook even scannen als ik jou was

[medeverdachte 1] : wattan?

[verdachte] : we kunnen niet op 1 gaan rekenen, kom op

[…]

[verdachte] : scan, ik ben nu al buiten, ga ook een rondje lopen. Jij ook.

[…] 28

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 9] d.d. 4 juli 2018, 19.09 uur

[…]

[medeverdachte 1] : fati ik ga een beetje scannen hier

[medeverdachte 2] : waar ga je naartoe dan

[medeverdachte 1] : ik ga een beetje zuid man

[…]

[medeverdachte 2] : beter noord man

[…]

[medeverdachte 2] : kom naar noord, kom naar noord […]

[medeverdachte 1] : jelle ik kom eraan […]

[…] 29

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 6] , [adres 15] te [woonplaats] en [telefoonnummer 9] d.d. 7 juli 2018, 18.44 uur

[medeverdachte 6] : ik heb [verdachte] twee ootjes (fon) gestuurd. Ik heb die twee dagen in de gaten gehouden

[…] 30

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 6] [adres 15] te [woonplaats] en [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] d.d. 17 juli 2018, 22.49 uur

Het is de telefoon van [medeverdachte 6] maar [medeverdachte 1] belt er mee.

[…]

2516: ga ga scannen ga

[…]

2516: it’s safe it’s safe ik weet al eentje zo en zo

[…

2516: ik wil vanavond

[medeverdachte 1] : ga jij hem scannen?

2516: ja ik zou jou vanavond

[…] 31

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] op naam van [naam 2] [adres 14] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 21 juli 2019, 20.21 uur

[verdachte] : ja

[medeverdachte 5] : hallo

[verdachte] : geef eens aan [medeverdachte 1] , geef eens aan [medeverdachte 1]

: hey […]

[…]

[medeverdachte 1] : […] We hebben 11 ootjes (fon)

[…]

[medeverdachte 1] : 11, maar luister dan, kijk ik heb nu mijn ding gedaan, ik heb gefietst met [medeverdachte 5] . […] 32

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] (hierna: [telefoonnummer 10] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 3]33 en [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] d.d. 28 juli 2018 te 16.17 uur

[…]

[medeverdachte 2] : want ik denk dat [medeverdachte 1] met jou mee gaat, hij moet zo scannen

[medeverdachte 3] : ja

[…]

[medeverdachte 2] : […] Waar was die zwarte actief? Hij was slapen, hij was gewoon slapen hoor

[…] 34

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 6 augustus 2018, 23.18 uur

[…]

[medeverdachte 3] : NTV, luister ik zeg tegen jou ik heb niks gepakt […]

[verdachte] : kom uhh uhh laat maar laat maar. Kijk he ik wil hier zo meteen gaan je weet toch

[…]

[verdachte] : ik heb die dingen nodig

[…]

[medeverdachte 3] : hey broer ik zeg je eerlijk, vanavond wordt denk ik wel moeilijk wollah

[…]

[verdachte] : […] wat ga je nog vanavond doen?

[medeverdachte 3] : met jullie

[…]

[verdachte] : maar hij heeft niks in andere [plaats 1] he [medeverdachte 1]

[…]

[medeverdachte 3] : heeft hij niks?

[verdachte] : nee dus we gaan in de buurt werken

[…]

[verdachte] : […] en ik heb dat nodig snap je wat ik bedoel

[…]

[medeverdachte 3] : kan hij niet gaan pakken, hij kan toch pakken?

[verdachte] : moeilijk moeilijk hij is wel hot de plek […] 35

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] (hierna: [telefoonnummer 11] ), nummer dat door de politie wordt gekoppeld aan [medeverdachte 1] ,36 en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 01.12 uur

[…]

[medeverdachte 1] : waar ben je?

[verdachte] : timer, timer (fon) niet te veel takje, volgens mij undercovertje hier whola. Blijf daar waar je bent 37

Gesprek tussen [telefoonnummer 12] (hierna: [telefoonnummer 12] ) en [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [woonplaats] d.d. 13 oktober 2018, 11.07 uur

[…]

[naam 3] : hoe laat ben jij actief?

[medeverdachte 4] : NTV ik ben zo actief broer

[…] 38

Gesprek tussen [telefoonnummer 13] (hierna: [telefoonnummer 13] ) en [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] d.d. 10 oktober 2018, 22.57 uur

[…]

[medeverdachte 1] op de achtergrond bij [medeverdachte 2] : [medeverdachte 1] heeft gescand

[medeverdachte 2] : [medeverdachte 1] heeft gescand

[verdachte] : safi (fon), jongen hij krijgt 2 donnies (fon). […]

[…] 39

4.6.4

Voorbereiding: verzamelen en klaarleggen van breekvoorwerpen

Uit de tapgesprekken blijkt dat men breekijzers aan elkaar uitleende en met elkaar deelde en dat verschillende personen op de hoogte waren van verstopplekken in [plaats 1] .40 De termen “skr” en “skroeba” worden gebruikt voor schroevendraaier, de term “voet(je)” of “kv’tje” voor koevoet en de term “ballie” voor breekijzer. Ook gebruikt men het woord “ding” voor breekijzer/koevoet.

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 15 april 2018, 00.51 uur

[…]

[verdachte] : kan hem niet vinden hoor

[…]

[medeverdachte 1] : he

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : hij ligt gewoon op die vaste plek, 1000 procent, ik heb vanmiddag nog gezien

[…]

[verdachte] : oke maar waar is die vaste plek, gewoon bij die 2e paal toch

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : NTV bij bosjes, rechter helft van de bosjes. Schijn, schijn.

[…] 41

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] d.d. 15 april 2018, 00.53 uur

[…]

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : ja?

[verdachte] : nee

Iemand anders op de lijn van [medeverdachte 1] : hij ligt er, 1000 procent [verdachte]

: doei, ik zoek verder jongen, laat me zoeken dan. 42

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 1] d.d. 15 april 2018, 00.56 uur

[medeverdachte 1] : he, he, kijk in die bosjes gewoon aan de rechterkant […]

[verdachte] : rode toch?

[medeverdachte 1] : nee zwart

[…]

[medeverdachte 1] : ja, die is een andere. Ga met je hand erover bij dat beetje gat stuk […]

[…] 43

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] d.d. 15 april 2018, 00.59 uur

[…]

[verdachte] : hij ligt onder

[….]

[medeverdachte 1] : voelen, voelen, je moet voelen

[…]

[medeverdachte 1] : waar ben jij [verdachte]

: bij TP 44

[…]

[medeverdachte 1] : oke let op, je staat met je rug naar die KK gymzaal. Dan heb je voor je die KK bosjes met die KK boom in het midden, toch?

[…]

[medeverdachte 1] : heb je, onder je heb je toch gewoon gaten in dr in de bosjes. Ja toch?

[…]

[medeverdachte 1] : […] je moet vanaf zijkant

[….]

[medeverdachte 1] zegt dat [verdachte] goed moet zoeken

Uiteindelijk vindt [verdachte] het. 45

Verbalisanten relateren dat in een opgenomen telefoongesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] werd gesproken over een mogelijke locatie van een dumpplek van een breekijzer. Uit het telefoongesprek kwam naar voren dat het breekijzer in een doornstruik lag nabij het Teerplein. Er werd gezegd dat als je met je rug naar de sportzaal stond, je uitkeek op een doornstruik met een boom in het midden. Er zou een gat in deze struik te zien zijn en hier zou een breekijzer liggen. Op 26 april 2018 hebben verbalisanten gekeken of ze deze struik konden vinden. Toen zij naast deze struik stonden, zagen zij aan de bovenzijde van de struik een gat. In dit gat lag een pakketje met reclamefolders en daaronder lag een donkerkleurig breekijzer.46

Gesprek tussen 2516 op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 18 april 2018, 20.18 uur

[…]

[medeverdachte 2] zegt dat hij vandaag met [naam 1] (fon) ballie heeft gehaald in [plaats 1] . […]

[medeverdachte 2] : je hoeft niet naar mij toe te komen dat ik zelfde huis heb als jou he. Bro, ik heb al gescand, ik heb 5 offertjes. Ik heb gescand vanaf kwart voor 11. […] 47

Gesprek [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 2] d.d. 22 april 2018, 16.45 uur

[…]

[medeverdachte 6] : we gaan vanavond naar [plaats 4] ook, ik heb euh lange skr skr gehaald skr skra

[medeverdachte 1] : safie is goed […]

[…] 48

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] en [telefoonnummer 2] d.d. 1 mei 2018, 18.30 uur

[…]

[medeverdachte 1] : joo wat is er [medeverdachte 5] ?

[…]

[medeverdachte 1] : […] ga je ballie voor mij halen?

[….]

[medeverdachte 5] : waarom haal je zelf dan niet?

[…]

[medeverdachte 1] : ik durf wel, maar ik ben hot snap je

[…]

[medeverdachte 1] : […] Deze week is de mijne weer geklemd snap je, das fucked up. Ik heb weer ff snel nieuwe nodig anders sta ik weer stil

[...] 49

Gesprek tussen [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 3] d.d. 1 mei 2018, 19.01 uur

[…]

[verdachte] : dat ding is kwijt man

[medeverdachte 6] : lieg niet, niet liegen bro! opkankeren [verdachte] . Dan koop je maar een nieuwe, boeit me geen kanker

[…] 50

Op 5 juni 2018 herkende een verbalisant [verdachte] op een foto van de [naam winkel 1] van een persoon die daar een breekijzer had gekocht.51

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 14] (hierna: [telefoonnummer 14] ) d.d. 2 mei 2018, 15.06 uur

[…]

[medeverdachte 1] : Eh.. [medeverdachte 4] (fon.) gaat voor mij ballie halen.

[…] 52

Gesprek tussen [telefoonnummer 15] (hierna: [telefoonnummer 15] ), nummer dat door de politie is gekoppeld aan [medeverdachte 3]53 en [telefoonnummer 1] d.d. 13 mei 2018, 01.54 uur

[…]

[medeverdachte 3] : waar zijn jullie?

[…]

[verdachte] : […] kom naar [naam 4] , je weet toch waar wij onze dingen verstoppen daar bij die klapper

[…]

[verdachte] : [naam 4] , die plek jongen. Die dode plek

[medeverdachte 3] : oh bedoel je die flat?

[verdachte] : juistem

[…] 54

Gesprek tussen [telefoonnummer 16] (hierna: [telefoonnummer 16] ) en [telefoonnummer 5] d.d. 8 juni 2018, 19.44 uur

[…]

[naam 5] : die ene ding van mij.. je weet toch

[…]

[naam 5] : […] die stalen ding

[…]

[naam 5] : die jullie hebt gehad, toch

[medeverdachte 2] : die ding.. die NTV (lacht) ik weet waar ie is. Die is nog steeds op dezelfde plek daar NTV

[…]

[medeverdachte 2] : ja ik heb hem niet aangeraakt die avond

[naam 5] : […] waar was die plek ook weer

[medeverdachte 2] : ja gewoon [locatie 6] man

[naam 5] : maar waar precies?

[medeverdachte 2] : eh gewoon bij die bosje, bij die parkeerplaats

[…]

[medeverdachte 2] : ja.. hij ligt er sowieso niet diep in, daarom

[…]

[naam 5] : zou het heet zijn als ik daar nu nog ging kijken zeg maar in de avond?

[…] 55

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 1] d.d. 24 juni 2018, 18.09 uur

[…]

[medeverdachte 1] […] wat is de planning dan?

[verdachte] : luister, als jij even gaat scannen, dan laat ik jou zo de voetjes zien

[medeverdachte 1] : talla

[verdachte] : ken je dingen 56

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 9] d.d. 24 juni 2018, 20.59 uur

[…]

[medeverdachte 1] : rustig bro, ik heb jou ballie opgehaald ja?

[…]

[medeverdachte 1] : hij ligt in zuid, ik heb die euh groene gepakt

[verdachte] : […] welke […]

[medeverdachte 1] : die groene, die groene, die groene, niet die blakka

[verdachte] : die euh die plastic zit er nog omheen he?

[medeverdachte 1] : […] ik heb die zwarte expres daar gelaten omdat die netjes is, je weet toch […]

[…] 57

Gesprek tussen [telefoonnummer 16] en [telefoonnummer 4] op naam van [medeverdachte 6] , [adres 15] te [woonplaats] d.d. 30 juni 2018, 16.30 uur

[naam 5] : [medeverdachte 6]

: ewa

[…]

[medeverdachte 6] : […] ik dacht dat je bij hem nog eh kv’tje kon regelen

[…]

[medeverdachte 6] : nee, nee koetje, maarre

[naam 5] : ik weet het niet, kijk, mijne ligt in zuid […]

[…]

[naam 5] : ja daar achter, daarachter in de bosjes daar

[…]

[medeverdachte 6] : wie wisten allemaal dat die daar lag?

[…]

[medeverdachte 6] : […] maar ja anders als het goed is moet er in [plaats 4] nog eentje liggen

[naam 5] : […] we hebben ook gekeken, maar die ding die ligt daar niet […]

[medeverdachte 6] : weet je wat het is, als ik tegen [naam 6] zeg: he, kom we gaan die koetje halen met jouw waggie, dan gaat hij zeggen ja ik wil ook mee

[naam 5] : joo uitkijk

[medeverdachte 6] : dat kan wel ja

[naam 5] : mag tie op de uitkijk

[…]

[medeverdachte 6] : […] gewoon niet meer naar binnen is gewoon 10 procent. Is altijd geweest […] ook al werd er 20 euro gepakt, heb je 2 euro.

[…] 58

[naam 5] : […] jij barkie, jij barkie, is ook 10 procent.

[medeverdachte 6] : […] 10 procent standaard uitkijk. 59

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 9] d.d. 7 juli 2018, 12.22 uur

[…]

[medeverdachte 1] : […] fix die grote grote scruba

[verdachte] : ja ik weet, ik weet ga mijn best doen

[medeverdachte 1] : echt die big big, ja, fix twee

[…]

[medeverdachte 1] : grote platte kop

[verdachte] : yo, yoyo 60

Gesprek tussen [telefoonnummer 13] en [telefoonnummer 12] d.d. 4 oktober 2018, 23.16 uur

[…]

[verdachte] : heb jij geen uhh gereedschap (praat zacht)

[naam 3] : hè?

[verdachte] : heb jij geen voetje daar?

[…]

[verdachte] : ik weet wel als fixen als je ergens kan fixen krijg je euhh krijg je… als je ergens kan fixen dan krijg je euhh…

[naam 3] : wat zei je?

[verdachte] : als je ergens kan fixen dan krijg je wat

[naam 3] : heb je niet bij euh dirk (fon) daar nog?

[verdachte] : hmmmm…

[naam 3] : is die eentje gepakt daar in de bosje?

[verdachte] : ja

[…]

[verdachte] : kan je niet een paar belletjes plegen en fixen?

[naam 3] : ik ga voor je kijken ja

[verdachte] : jelle ik bel je over 5 minuten terug

[…] 61

Gesprek tussen [telefoonnummer 17] (hierna: [telefoonnummer 17] ), nummer dat door de politie wordt gekoppeld aan [verdachte] ,62 en [telefoonnummer 13] d.d. 10 oktober 2018, 21.53 uur

[…]

[medeverdachte 1] : pak die, pak die skr (fon). Safi (fon) snap je wat ik bedoel? Vergeet die niet

[verdachte] : ja kanker NTV vergeten, heb je weer te laat gezegd jongen

[medeverdachte 1] : luister we hebben die echt nodig

[…]

[medeverdachte 1] : […] ja probleem 63

4.6.5

Ratten

Vanaf juni 2018 waren er tapgesprekken tussen voornamelijk [verdachte] , maar ook [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en een aantal jonge jongens uit [woonplaats] die klusjes deden, vrijwillig of ander dwang. In tapgesprekken werden ze de “ratten” genoemd. [verdachte] stond deze jongens vaak schreeuwend en bevelend te woord. De jongens deden dingen voor hem en [verdachte] betaalde ze daar ook voor. Als “rat” kunnen worden aangemerkt:

 • -

  [getuige 1] ;

 • -

  [getuige 2] ;

 • -

  [getuige 3] ;

 • -

  [getuige 4] ;

 • -

  [getuige 5] ; en

 • -

  [getuige 6] .64

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] (hierna: [telefoonnummer 18] ) ( [getuige 1]65) d.d. 23 juni 2018, 21.18 uur

[…]

[verdachte] : waar ben je?

[getuige 1] : ik ben bij polder [plaats 4]

[…]

[verdachte] : luister, waar is die, waar liggen die drankflessen?

[getuige 1] : ik heb, die andere, die heb aan jou gegeven, die andere heb ik verkocht

[verdachte] : dus jullie hebben gee.. je hebt geen drankflessen meer?

[getuige 1] : nee man

[verdachte] : nergens?

[getuige 1] : misschien kan ik nog vanavond voor je regelen maar waarschijnlijk niet

[verdachte] : he kids, een van jullie wordt opgehaald en gaat er eentje pakken

[getuige 1] : nee nee, wollah nee

[verdachte] : (schreeuwt) wat nee vriend, he ik kom nu polder en sla je kanker tanden eruit he

[getuige 1] : ik kan niet, ik ben met familie, ik ben met familie, ik ben met familie

[verdachte] tegen iemand op de achtergrond: he rij naar polder toe […]

[verdachte] : welke polder NTV in [plaats 4] ben je?

[getuige 1] : [verdachte] ik ben met familie jongen

[verdachte] : (schreeuw) NTV niet liegen NTV

[getuige 1] : later ik bel je later

[verdachte] : als je mij niet belt he

[getuige 1] : ja komt goed, hoe laat heb je nodig 66

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 9] d.d. 24 juni 2018, 15.47 uur

[…]

[medeverdachte 1] : ik heb die ballie nodig

[verdachte] : waar ben jij nu?

[medeverdachte 1] : ik ben nu [naam winkel 2] man

[verdachte] : met wie?

[medeverdachte 1] : Met [medeverdachte 4] , die ratten euh.

[verdachte] : euh weet je wat we gaan doen, ik, zometeen later in de middag wanneer ik naar buiten kom wanneer ik wakker ben ik bel jou gewoon over die ballie ik ik laat je zien waar ballie is man

[medeverdachte 1] : saaf

[...] 67

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] ( [getuige 1]68) d.d. 2 juli 2018, 18.24 uur

[…]

[verdachte] : waar ben je?

[getuige 1] : ik ben thuis

[verdachte] : ga je naar buiten?

[getuige 1] : ik ben ziek

[…]

[verdachte] : wie is buiten van de ratten?

[getuige 1] : niemand. Wil je dinges?

[verdachte] : nee, nee, nee, nee je moet effe wat pakken bij [naam winkel 2]

[getuige 1] : watte?

[verdachte] : euh, o Samsung, Samsung, euh, Samsung oplader moet je effe pakken bij [naam winkel 2]

[getuige 1] : oh rippen. Oke, ik doe wel maar niet vandaag, morgen

[…]

[verdachte] : nee morgen niet, vandaag jongen

[...] 69

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] ( [getuige 1]70) d.d. 5 juli 2018, 18.15 uur

[…]

[verdachte] : wil je wat doekoe moet je nu naar buiten komen

[getuige 1] : oke

[…] 71

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] ( [getuige 1]72) d.d. 7 juli 2018, 15.16 uur

[…]

[verdachte] : ja, luister waar zijn jullie?

[…]

[verdachte] : je moet effe wat voor mij doen, weet je wat je moet doen? […]

[…]

[verdachte] : ja, ga naar de [naam winkel 3]

[getuige 1] : met [naam 8] (fon) en [naam 9] (fon)

[verdachte] : ja, ga naar de [naam winkel 3] of of of naar ergens anders

[…]

[verdachte] : en sjafar (fon) een regenpak, kan je dat?

[getuige 1] : oke

[verdachte] : bij de [naam winkel 3] kan je gewoon altijd standaard. Je moet die hele regenpak maatje L, snap je?

[getuige 1] : gaat, gaat die alarm dan niet af?

[verdachte] : nee, je moet, je moet uit uit die plastic halen, dus alleen maar de broek en die jassen

[getuige 1] : oke

[…]

[verdachte] : is goed jelle, proberen want ik heb kanker vaak dat gedaan iedereen doet het van de buurt daar dan moet jij het ook kunnen toch

[getuige 1] : ja

[…] 73

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] ( [getuige 1]74) d.d. 7 juli 2018, 17.02 uur

[…]

[getuige 1] : […] er is 1, 1 zwarte maar die is maat XL, eentje maar

[…]

[verdachte] : pak die pak die

[getuige 1] : […] hij is vijf uur dicht

[verdachte] : kanker, waarom bel je mij niet gelijk dat, waarom, wat is dit nou NTV man. Waarom bel je mij niet gelijk

[…]

[verdachte] : ga nu maar terug naartoe en pak XL

[getuige 1] : ja maar hij is al dicht […]

[verdachte] : kanker, hoe.. , kanker hoerenzoon 75

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] ( [getuige 1]76) d.d. 11 juli 2018, 22.07 uur

[…]

[getuige 1] : 17 is safe

[…]

[verdachte] : garantie 17?

[getuige 1] : ja garantie 100 procent

[verdachte] : jelle is goed, goed gewerkt NTV waar ben je?

[getuige 1] : ik ben nu bij die osso […]

[…]

[verdachte] : […] kijk goed voor die ding met piep piep piep […]

[…]

[verdachte] : […] en doe een takje tussen de deur

[getuige 1] : ja, heb ik al gedaan

[…] 77

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 9] d.d. 13 juli 2018, 17.24 uur

[…]

[medeverdachte 1] : jo

[…]

Op de achtergrond zegt [verdachte] : geef eens geef eens

[verdachte] : he [medeverdachte 2]

: jo

[verdachte] : ben je al… Heb je al inkopen gedaan ofzo?

[medeverdachte 2] : niks

[…]

[verdachte] : hebben de ratten niets gepakt?

[medeverdachte 2] : ik heb tegen de ratten gezegd vandaag, maar ik moet even nummer fixen. Ik moet hun bellen en dan gaan hun allemaal naar de [naam winkel 2]

[verdachte] : jo jo

[…] 78

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] ( [getuige 1]79) d.d. 13 juli 2018, 17.34 uur

[…]

[verdachte] : zijn jullie al [naam winkel 2] gegaan?

[naam winkel 2] : we wisten uhh we wisten niet waar jullie waren dus waar zouden we alles moet doen

[verdachte] : oke moet hoe velen zijn jullie?

[naam winkel 2] : 1 2 3 4 5

[verdachte] : en wie is allemaal?

[naam winkel 2] : ikke, [getuige 3] , [getuige 2] , [getuige 5] en die zwarte [getuige 6]

[…]

[verdachte] : jullie gaan nu naar [naam winkel 2]

[getuige 1] : ja

[verdachte] : en jullie, met een tas NTV tas mee. Jullie gaan zo veel mogelijk snoep, luister goed, alleen snoep en NTV en Redbull, 6-pack Redbull

[…]

[verdachte] : snoep en koek koek

[…]

[verdachte] : ja oreo […]

[…]

[verdachte] : ja broer ik praat echt over heel veel Redbulls echt heel veel Redbulls

[getuige 1] : hoeveel Redbulls ongeveer?

[verdachte] : 10

[getuige 1] : […] en hoeveel zakken snoep?

[verdachte] : 5, 6

[…]

[getuige 1] : komt goed

[verdachte] : als je dat doet, strijder wollah

[getuige 1] : ja safi is goed, ik regel wel

[…] 80

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [plaats 1] d.d. 13 juli 2018, 18.50 uur

[…]

[verdachte] : waar ben jij nu?

[medeverdachte 4] : broer ik ben hier met die ratten bij [naam winkel 2]

[…] 81

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] ( [getuige 1]82) d.d. 14 juli 2018, 19.54 uur

[…]

[verdachte] : heb je wat gefixt?

[getuige 1] : uhh ik heb er 2

[…]

[verdachte] : flessen wat?

[getuige 1] : die jullie altijd, die jullie gisteren ook hadden, die zwarte

[verdachte] : oke en Redbull?

[getuige 1] : nog niet. Ik heb 2 solo gedaan he! ik ga niet alles voor jullie doen. Zij moeten ook een beetje doen

[verdachte] : oke is goed, is goed. Ga nu met hun en zoveel mogelijk Redbull, zakken snoepen uhh alles alles

[…]

[verdachte] : wacht hier is [medeverdachte 3] […]

[…]

[medeverdachte 3] : [getuige 1] luister dan, wat heb je allemaal al gehaald?

[…]

[medeverdachte 3] : hey maar luister dan, broer weet je wat je moet hebben

[getuige 1] : nou?

[medeverdachte 3] : je moet uhh je moet Redbull halen

[…]

[medeverdachte 3] : het liefst 30 of zo

[getuige 1] : 30!?

[medeverdachte 3] : ja bro niet solo wollah ik heb solo een keertje 10/12 gedaan

[…]

[medeverdachte 3] :ja hoeveel ga je dan dus?

[getuige 1] : hoeveel mogelijk ik kan

[medeverdachte 3] : ga je solo?

[getuige 1] : nee ik ga met [getuige 3] het doen

[medeverdachte 3] : als jullie vijf man gaan, ieder 8/9 dat is genoeg

[…]

[medeverdachte 3] : wollah als het er geen 30 zijn he! als geen 30

[…]

[medeverdachte 3] : NTV met hoeveel man zijn jullie?

[getuige 1] : met 5

[…]

[medeverdachte 3] : anders wollah ik word echt boos he!

[…] 83

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 19] (hierna: [telefoonnummer 19] ) d.d. 14 juli 2018, 21.02 uur

[…]

[medeverdachte 2] : (dwingend): waar ben jij?

[…]

[medeverdachte 2] : hebben jullie sh.. hebben jullie die troep of niet?

[naam 10] : ja, we hebben twee, gewoon twee flessen en.. [naam winkel 2] is dicht we wouden net gaan, maar we hebben vijf NTV blikjes, maar

[medeverdachte 2] : jullie komen zo snel mogelijk naar [locatie 1] […]

[…]

[medeverdachte 2] : jij komt hier zo snel mogelijk naartoe, met iedereen naartoe. Met alles wat jullie hebben

[…]

[medeverdachte 2] : oke ik geef jou.. het is nu drie over he..

[…]

[medeverdachte 2] : als jullie hier niet om kwart over zijn, jullie zijn kanker hard de lul

[naam 10] : oke is goed 84

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 24 juli 2018, 19.10 uur

[…]

[medeverdachte 2] : waar ben je?

[…]

[medeverdachte 2] : met?

[verdachte] : [naam 3] en ratten

[…]

[medeverdachte 2] : welke ratten zijn daar allemaal?

[verdachte] : uh [naam 11] , [getuige 4] en [getuige 2] , [getuige 6]

[…]

[medeverdachte 2] : ga je niet naar buiten?

[verdachte] : later na 9 uur toch, omdat vandaag moet wel wat gebeuren, je weet toch

[…] 85

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 19] d.d. 28 juli 2018, 22.17 uur

[…]

[medeverdachte 3] : hee [getuige 3]

[…]

[medeverdachte 3] : heb je gehaald of niet

[telefoonnummer 19] : o ik geef wel de telefoon aan [getuige 5] . Hij ging naar binnen

[medeverdachte 3] : heeft hij gehaald ja of nee?

Telefoon wordt doorgegeven

[…]

[medeverdachte 3] : [getuige 5] heb je gehaald?

[telefoonnummer 19] : nee wollah NTV, je kent [getuige 2] zijn oom toch die daar werkt? Hij was daar, hij was daar vakken aan het vullen

[…]

[medeverdachte 3] : wie ging vakken vullen?

[telefoonnummer 19] : die [getuige 2] (fon)’s oom […]

[medeverdachte 3] : amateurtje NTV […]

[…] 86

Gesprek tussen [telefoonnummer 20] op naam van [getuige 4] (hierna: [telefoonnummer 20] ) en [telefoonnummer 6] d.d. 1 augustus 2018, 01.51 uur

[…]

[getuige 4] : luister dan. Ben je nog ready om wat te doen of niet

[verdachte] : ik ben nu hier, ik ben buiten, waar ben je. […]

[…]

[getuige 4] : neem gewoon eh voetje mee, dan is goed

[…] 87

Getuige [getuige 4] heeft bij de politie het volgende verklaard:

V (verbalisant): Wie van de woninginbrekers die zijn aangehouden ken je?

A (getuige): [medeverdachte 5] , [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] dacht ik.

V: Je vraagt in een tapgesprek van 1 augustus 2018 aan [verdachte] om een voetje mee te nemen.

A: Dat is een koevoet. [verdachte] vroeg het eerst aan mij, maar wij hebben thuis niet eens een koevoet.88

Ze wilden een inbraak plegen of iets. Ik had hem eerder gesproken en hij had een adres zei hij. [verdachte] vertelde mij op het schoolplein dat hij een osso had. Ik moest op de uitkijk staan. Ik moest fluiten als er iemand aan kwam. Ik was toen met [verdachte] en [medeverdachte 1] . Ze hebben geprobeerd in te breken met een schroevendraaier. Ik weet niet welke straat het was. Het was de straat hierachter, ik denk de [adres 24] . Ik zoek de huizen niet uit, dat doen ze allemaal zelf. Zij hebben zelf alle spullen. De inbraak van de koevoet was die inbraak. Ik heb nooit een koevoet meegenomen. Ze hadden mij gevraagd om mee te gaan toen ik ze tegen kwam. We hadden van tevoren afgesproken om te gaan.

V: Wat kan je vertellen over de ratten?

A: De ratten moeten in de winkel spullen stelen. Die jongens worden dan aangestuurd. Ik was er een keer bij toen ze met hele tassen vol met spullen terug kwamen.89

V: Ben je wel eens aan het scannen geweest?

A: Nee, ze vragen dat wel aan mij. Daar bedoel ik [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] mee. Scannen is naar huizen kijken.

V: Hoe gaat dat dan?

A: Ze roepen naar die ratten dat ze naar huizen moeten kijken. De ratten krijgen soms ook adressen om mee te scannen.90

Bewijsoverwegingen

Tapgesprekken

Ten aanzien van de tapgesprekken overweegt de rechtbank het volgende. Gelet op de verschillende tapgesprekken in het procesdossier in onderlinge samenhang bezien, acht de rechtbank de interpretaties die de politie heeft gegeven aan de in die gesprekken gebruikte termen/woorden, gerechtvaardigd. Deze interpretaties zijn daarom voor het bewijs gebruikt.

Het procesdossier bevat een grote hoeveelheid tapgesprekken. Het strekt te ver deze gesprekken integraal op te nemen in de vonnissen. De rechtbank heeft daarom gekozen voor een representatieve selectie van de gesprekken. Opgemerkt wordt dat het geheel aan tapgesprekken het beeld van de politie bevestigd dat de verdachte en zijn medeverdachten samen huizen scanden, breekijzers verstopten en verzamelden in de avond of nacht om inbraken te plegen. Dit sterkt de rechtbank in haar overtuiging dat sprake is van een crimineel samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband twee of meer personen

Uit de opgenomen bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat in de ten laste gelegde periode (veelvuldig) telefonisch contact is geweest tussen de in de ‘inleiding’ genoemde personen.

Op grond van de inhoud van de telefoongesprekken en de overige bewijsmiddelen, kan naar het oordeel van de rechtbank vastgesteld worden dat tussen deze personen sprake is van een samenwerkingsverband. De rechtbank is van oordeel dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in dit samenwerkingsverband een sturende rol hebben gehad. Zij komen het meest in het dossier voor en spreken veelvuldig over het zelf “scannen” van woningen of vragen of anderen al hebben “gescand”. Niet zelden wordt gezegd dat de ander moet gaan “scannen”. Tevens blijkt uit het dossier – en uit de bewezenverklaring in de vonnissen van de betreffende verdachten – dat zij de meeste (pogingen tot) woninginbraken hebben gepleegd, als dit wordt vergeleken met de rest van de verdachten. In het contact met “de ratten” komt vooral de sturende, dwingende rol van [verdachte] duidelijk in het dossier naar voren.

Alle leden van het samenwerkingsverband hebben op enig moment in de (hieronder bewezenverklaarde) periode een of meerdere inbraken gepleegd en/of een bijdrage daaraan geleverd, door op de uitkijk te staan, te rijden, de buit te verkopen, andere hand en spandiensten hebben verleend en/of goederen van een diefstal/inbraak afkomstig voorhanden gehad. Het is niet vereist dat de deelnemers aan dat samenwerkingsverband rechtstreeks betrokken zijn bij alle activiteiten daarvan. De werkwijze, zoals deze uit de bewijsmiddelen blijkt, getuigt van een samenwerking in wisselende samenstellingen. Uit de genoemde bewijsmiddelen volgt voorts dat verdachte weet had van het oogmerk van de organisatie, te weten het plegen van misdrijven. Ten slotte is gebleken van de intentie om dit structureel te blijven doen, welke slechts tot stilstand is gebracht door de aanhouding van verdachten.

Uit voornoemde bewijsmiddelen volgt dat deels in versluierde taal met elkaar werd gesproken. De rechtbank overweegt dat het gebruik van versluierd taalgebruik en codewoorden – en de voorafgaande afstemming van dit taalgebruik – ook wijst op een georganiseerde samenwerking. Deze contacten, bezien in samenhang met de overige bewezenverklaarde feiten, rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank dan ook de conclusie dat in de ten laste gelegde periode sprake was van een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere organisatiegraad tussen meerdere personen, die het plegen van vermogensdelicten tot oogmerk had.

Duurzaamheid

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de nauwe samenwerking in ieder geval voor de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018 kan worden vastgesteld.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat op grond van het bovenstaande wettig en overtuigend bewezen kan worden dat [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] hebben deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband in de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018. De rechtbank acht het onder 1. ten laste gelegde daarom wettig en overtuigend bewezen, op de hieronder bewezen verklaarde wijze. Verdachte zal van het resterende deel van de tenlastegelegde periode worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 2. ten laste gelegde

4.7

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit, nu op basis van het dossier niet kan komen vast te staan wanneer er braakschade aan de in de tenlastelegging genoemde woning is ontstaan en of dit door verdachte is veroorzaakt. Subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat er geen bewijs is voor een bewezenverklaring van medeplegen en voor braak.

4.8

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 14] (hierna: [telefoonnummer 14] ) d.d. 21 juni 2018, 00.10 uur91

Betreft een contact met [naam 3] .92

[verdachte] vraagt fluisterend waar [naam 3] is. […] [verdachte] vraagt of hij naar zijn osso komt. […] [verdachte] vraagt of hij kwart over bij hem achter is. [naam 3] zegt yo.

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 14] d.d. 21 juni 2018, 00.12 uur93

Betreft een contact met [naam 3] .94

[verdachte] vraagt fluisterend waar [naam 3] is. [naam 3] zegt bij jou achter. 95

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 21 juni 2018, 00.52 uur

Op de lijn van [verdachte] hoor je een NNM.

[medeverdachte 1] : ewa

NNM: (praat zacht) bezig, bezig, bezig, bezig, tallah

[medeverdachte 1] : waar ben je?

NNM: bezig tallah

[medeverdachte 1] : he? 96

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 21 juni 2018, 00.53 uur

Op de lijn van [verdachte] hoor je een NNM. NNM noemt zichzelf [naam 3] .

[…]

[medeverdachte 1] : wie is dit?

[naam 3] : [naam 3] jongen

[medeverdachte 1] : waar is [verdachte] ?

[naam 3] : bezig

[…]

[medeverdachte 1] : die is weg?

[naam 3] : bezig

[medeverdachte 1] : wat, wat is dat?

[naam 3] : bezig.

[…]

[medeverdachte 1] : waar, waar?

[naam 3] : buurt, in de buurt.

[medeverdachte 1] : ik zeg tegen jou, euh o-tje of wat?

[naam 3] : hm?

[medeverdachte 1] : met wat is ie bezig?

[naam 3] : met wat denk je?

[medeverdachte 1] : solo?

[naam 3] : ja, NTV

[medeverdachte 1] : waar is die ongeveer?

[naam 3] : euhm Buurt

[…]

[medeverdachte 1] : ik zeg waar is die ongeveer?

[naam 3] : wacht, wacht, wacht, ik bel je zo terug, wacht, wacht, wacht.

[medeverdachte 1] : broer, waar is hij praat duidelijk, ik heb hem net gebeld, hij zegt kom PK

[…] 97

Op 21 juni 2018 doet [gemachtigde namens aangever 7] aangifte namens [aangever 1] van poging tot diefstal uit een woning gelegen aan de [adres 1] te Baarn, gepleegd tussen 21 juni 2018 00.55 uur en 08.20 uur.98 Rond 01.00 uur hoorde zij een vreemd geluid dat ze niet thuis kon brengen.99 Dit was getik en gebons.100 Zij zag dat er in de deurstijl van de achterdeur diverse afdrukken zaten van vermoedelijk een breekijzer. Ook lagen er houtsplinters op de grond.101

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 21 juni 2018, 02.02 uur

[medeverdachte 1] : waar is jouw tweede o-tje?

[verdachte] : euh, kom je of wat?

[medeverdachte 1] : broer, ga je daarnaartoe?

[…] 102

O-tje staat voor osso’tje, wat straattaal is voor huisje.103 Tussen 20 en 22 juni 2018 vond er één inbraak plaats in Baarn.104

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, specifiek gelet op het gegeven dat er in de betreffende periode slechts één inbraak in Baarn heeft plaatsgevonden, en in samenhang bezien met de bewijsmiddelen die worden gebezigd ten aanzien van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft geprobeerd in te breken in de [adres 1] . De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het bestanddeel medeplegen, nu dit niet blijkt uit de bewijsmiddelen.

Ten aanzien van het onder 3. ten laste gelegde

4.9

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu zich in het dossier, voor het bewijs van betrokkenheid van verdachte, enkel tapgesprekken bevinden en daaruit kan deze betrokkenheid niet worden afgeleid.

4.10

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 6] d.d. 13 juni 2018, 22.01 uur

[…]

[medeverdachte 1] : waar jij

[verdachte] : ik ben nu [locatie 2] , maar ik ga osso nu

[medeverdachte 1] : heb je

[verdachte] : (stil) mmmm ik heb.. ja ja ja

[medeverdachte 1] : weet je heel zeker. Welke kant ga je kijken

[verdachte] : niet zeker, niet zeker, ik heb een (1)

[…]

[verdachte] : jij wel!

[medeverdachte 1] : welke kant ga je kijken

[verdachte] : ja, [plaats 4]

[…]

[verdachte] : is goed, kom vanavond buiten spelen bij het NTV 105

Gesprek tussen [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 6] d.d. 13 juni 2018, 23.09 uur

[…]

[medeverdachte 1] : safe?

[verdachte] : ik ga naar buiten euh ik weet niet ik heb nog niet gekeken maar ik kan wel naar buiten komen.

[medeverdachte 1] : goed, kom naar buiten, ik ben euh bij t school scannen maar ik heb niets gevonden

[…]

[medeverdachte 1] : kom naar buiten

[verdachte] : is goed, ik kom naar euh [locatie 7]

[medeverdachte 1] : euh PK PK

[verdachte] : oke yo

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [woonplaats] en [telefoonnummer 2] d.d. 13 juni 2018, 23.11 uur

[…]

[medeverdachte 4] : fakka, waar ben je?

[medeverdachte 1] : PK

[medeverdachte 4] : oh ben je daar al, met wie?

[medeverdachte 1] : nee, ik ben onderweg daarnaartoe, [verdachte] komt daar ook heen.

[medeverdachte 4] : waar loop je?

[medeverdachte 1] : ik ben euh bij [locatie 8]

[medeverdachte 4] : [locatie 8] ? Fakka die NTV loop jij scanning?

[medeverdachte 1] : ja

[medeverdachte 4] : yo safie is goed, ewa ik zie jou daar […]

[…] 106

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] d.d. 13 juni 2018, 23.27 uur

[…]

[verdachte] : fakka waar ben je?

[medeverdachte 1] : heb je gescand?

[verdachte] : ja

[…]

[medeverdachte 1] : ewa ik ben PK broer, ik zit op jou te wachten

[verdachte] : bij PK?

[medeverdachte 1] : ik zit kanker lang op jou te wachten, je zegt tegen mij ik kom eraan

[…]

[verdachte] : maar je hebt wat he?

[medeverdachte 1] : [verdachte] kom naar PK

[…]

[verdachte] : […] ik kom eraan 107

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 21] (hierna: [telefoonnummer 21] ) op naam van [naam 4] , [adres 16] te [woonplaats] d.d. 14 juni 2018, 01.09 uur

[…]

[verdachte] : wakka PK (klinkt hijgend/buiten adem)

[getuige 5] : richting daar

[verdachte] : wakka PK jongen

[getuige 5] : yo

Dit gesprek is gevoerd met [naam 4] ( [bijnaam] ).108

Met scannen wordt woningen afleggen bedoeld.109

Op 14 juni 2018 doet [gemachtigde namens aangever 2] namens [aangever 2] aangifte van diefstal uit een woning gelegen aan de [adres 2] te Baarn gepleegd op 14 juni tussen 01.39 uur en 03.24 uur.110 De voordeur was opengebroken. Meerdere kamers zijn doorzocht.111 Weggenomen zijn onder andere telefoons112, geluidapparatuur van het merk Sonos en 4 spaarpotten113 met daarin geld.114

Op de camerabeelden van de bewoners van de [adres 17] is te zien dat om 01.57 uur 2 personen naar de voordeur van [adres 2] gaan.115

Gesprek tussen [telefoonnummer 21] op naam van [naam 4] , [adres 16] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 14 juni 2018, 03.20 uur

[…]

[naam 4] : hoe lang nog?

[verdachte] : bro bro bijna bijna bijna, we zijn zo, we gaan nu, we gaan nu, we gaan nu, we gaan nu (fluisterend)

[naam 4] : bro ik wacht

[verdachte] : waar zijn jullie (fluisterend)?

[naam 4] : PK

[verdachte] : is goed,, kom PK (fluisterend)

[naam 4] : yo 116

Dit gesprek is gevoerd met [naam 4] ( [bijnaam] ).117

Op de camerabeelden van de bewoners van de [adres 17] is te zien dat om 03.24 uur 2 personen met ieder in hun hand een tas wegrennen.118

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] d.d. 14 juni 2018, 09.37 uur

[…]

[verdachte] : hey negen donnies gek

[medeverdachte 1] : um

[verdachte] : goed he

[medeverdachte 1] : nee man

[verdachte] : munten he

[medeverdachte 1] : welloe brief ????

[verdachte] : welloe euh op mijn moeder, zit zijn geen briefje in vriend

[medeverdachte 1] : bij die alle drie?

[verdachte] : alle twee

[…]

[verdachte] : […] ik heb alleen maar 50 cent, 1 euro en 2 euro gedaan. Die 20 centjes heb ik gewoon laten.

[medeverdachte 1] : saf

[verdachte] : maar ik heb 15 euro voor [bijnaam] , 15 euro voor [medeverdachte 4] en 3 donnie voor ons. Is goed?

[medeverdachte 1] : saf

[verdachte] : of is te veel aan hun?

[…]

[medeverdachte 1] : eyo

[verdachte] : is goed?

[medeverdachte 1] : uhum

[verdachte] : oke is goed […]

[…] 119

Met donnie wordt bedoeld 10 euro.120

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op basis van de weergegeven bewijsmiddelen, in samenhang bezien met de bewijsmiddelen die worden gebezigd ten aanzien van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband, bewezen dat [verdachte] samen met [medeverdachte 1] de tenlastegelegde woninginbraak heeft gepleegd. Immers heeft [medeverdachte 1] het kort voor de inbraak met [verdachte] over het scannen van woningen, waarna zij samen, midden in de nacht, buiten afspreken. Op beelden is te zien dat de inbrekers gedurende 1,5 uur in de woning aanwezig zijn geweest. Als [naam 4] , ook wel [bijnaam] genoemd, aan [verdachte] vraagt hoe lang het nog duurt, zegt [verdachte] , 4 minuten voordat op de beelden te zien is dat de personen de woning weer verlaten, “we gaan nu, we gaan nu, we gaan nu”. De dag na de inbraak hebben [medeverdachte 1] en [verdachte] het over geld en de verdeling daarvan, namelijk 15 voor [bijnaam] en 30 voor hen. De rechtbank is van oordeel dat deze tapgesprekken, mede bezien in het licht van andere tapgesprekken, zoals aangehaald bij het onder 1. ten laste gelegde, niet anders begrepen kunnen worden dan dat [verdachte] en [medeverdachte 1] afspreken om woningen te gaan zoeken om in te breken, dat zij dit vervolgens ook doen en dat de gesprekken naderhand gaan over de inhoud van spaarpotten dan wel de overige buit en de verdeling daarvan. De rechtbank acht aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Ten aanzien van het onder 4. ten laste gelegde

4.11

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu zich in het dossier, voor het bewijs van betrokkenheid van verdachte, enkel tapgesprekken bevinden en daaruit kan deze betrokkenheid niet worden afgeleid.

4.12

Het oordeel van de rechtbank

De telefoon met het imeinummer [imeinummer] in gebruik bij [verdachte] werd afgeluisterd.121 Bij dit imeinummer hoort het telefoonnummer [telefoonnummer 6] (hierna: [telefoonnummer 6] ).122

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 9] d.d. 8 juli 2018, 00.19 uur

[…]

[verdachte] : yo he [medeverdachte 1] , weet je wat je moet doen?

[medeverdachte 1] : wat?

[verdachte] : pak die skr bij [nummer 1] en ga richting hoog

[medeverdachte 1] : euuh safi

[…] 123

Met skr wordt een schroevendraaier bedoeld.124

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.24 uur

[…]

[medeverdachte 1] : waar ben je?

[verdachte] : (fluisterend) oss, osso

[medeverdachte 1] : oke binnen hoeveel minuten ga je skippen?

[verdachte] : (fluisterend) oke heb heb je die skr

[medeverdachte 1] : ja

[verdachte] (fluisteren) oke loop richting hoog

[…]

[medeverdachte 1] : is goed 125

Met skippen wordt weggaan (de rechtbank begrijpt: van huis) bedoeld.126 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat met hoog wordt bedoeld [locatie 3] .127

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.25 uur

[medeverdachte 1] : neem ballie (fon) mee

[verdachte] : (fluisterend) ballie?

[…]

[verdachte] : (fluistered) PK kan jij dan ballie meenemen? pak die skr

[medeverdachte 1] : kan niet ballie mee

[verdachte] : NTV pak die schr 128

Met ballie wordt breekijzer bedoeld.129

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] , [medeverdachte 2] op het nummer van [medeverdachte 1] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.26 uur

[verdachte] : ja

[medeverdachte 2] : he [verdachte] je moet die andere meenemen, je gaat niet trekken met dat, 100%, anders gaan we kanker veel tijd verdoen.

[verdachte] : ja yo yo

[medeverdachte 2] : ga nu weg ga nu lopen

[verdachte] : yo yo 130

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.48 uur

[verdachte] : ja 2 minuten ik ben er, 2 minuten

[medeverdachte 1] : [locatie 1]

[…]

Gesprek tussen [telefoonnummer 4] , op naam van [medeverdachte 6] , [adres 15] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 00.55 uur

[…]

[verdachte] : jo waar ben je?

[…]

[medeverdachte 6] : kom naar [locatie 9]

[verdachte] : luister ja, ik ben nu effe aan het werk. Ik bel jou zo oke? 131

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] (hierna: [telefoonnummer 5] ), op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 9] d.d. 8 juli 2018, 01.30 uur

[medeverdachte 1] : ja

[medeverdachte 2] : skotoe skotoe skotoe skotoe (fluisterend)

Skotoe betekent politie.132

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 10] d.d. 8 juli 2018, 01.47 uur

[…]

[medeverdachte 2] : talla talla talla talla (fluisterend)

[medeverdachte 3] ; waar ben je?

[medeverdachte 2] : talla talla talla talla (fluisterend)

[medeverdachte 3] : osso?

[medeverdachte 2] : talla talla talla talla (fluisterend) 133

Met talla wordt later bedoeld.134

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 9] d.d. 8 juli 2018, 02.03 uur

[medeverdachte 1] : [locatie 9]

[medeverdachte 2] : waarom neem je je kanker telefoon niet op kanker hoer, kanker hoer. Waarom neem je die kanker telefoon niet op.

[medeverdachte 1] : wat zei je?

[medeverdachte 2] : waarom neem je je kanker telefoon niet op kanker hoer

[medeverdachte 1] : omdat we net net net gewoon net net net 135

Op 8 juli 2018 doet [gemachtigde namens aangever 3] mede namens [aangever 3] aangifte van diefstal uit hun woning gelegen aan de [adres 3] te Baarn, gepleegd tussen 7 juli 2018 10.00 uur en 8 juli 2018 te 18.10 uur.136 Weggenomen zijn onder andere een spaarpot met 100 euro kleingeld, 150 euro137, 850 euro, 20 Amerikaanse dollar, 10 gulden, een armband138, een armband, een ketting, een hanger139, een fotocamera en een telelens140. Ten gevolge van het wrikken met een werktuig in de sluitnaad van het raam van de slaapkamer, is het raam ontzet. Hierdoor is de woning betreden.141

De [adres 3] is in “ [locatie 3] ” gelegen.142 De inbraak aan de [adres 3] is de enige inbraak die in Baarn is gepleegd tussen 7 juli 2018 te 10.00 uur en 8 juli 2019 te 18.10 uur.143 Het [locatie 1] in Baarn is op 4 minuten loopafstand gelegen van de woning aan de [adres 3] .144

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] en [telefoonnummer 9] d.d. 8 juli 2018, 04.11 uur

[…]

[medeverdachte 2] : alles goed?

[medeverdachte 1] : ja met jou?

[medeverdachte 2] : ja man […]

[medeverdachte 2] ; waar zijn jullie?

[medeverdachte 1] : we zijn centje

[medeverdachte 2] : yo saf jelle, ik zie jou morgen

[medeverdachte 1] : is niet good he

[medeverdachte 2] : nee he

[medeverdachte 1] : kanker poep broer wollah

[medeverdachte 2] : ja klopt ik had het al gelijk door jelle jelle

[…] 145

Gesprek tussen [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 juli 2018, 04.43 uur

[…]

[verdachte] : safe?

[medeverdachte 1] : ja

[…] 146

Bewijsoverweging

De rechtbank overweegt dat op basis van de bewijsmiddelen, bezien in samenhang met hetgeen is overwogen ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde, is komen vast te staan dat [medeverdachte 1] en [verdachte] breekwerktuigen verzamelen om ergens in [locatie 3] in te breken. [medeverdachte 2] , die op dat moment bij [medeverdachte 1] is, gaat met hen mee. Op basis van het telefoongesprek tussen hem en [medeverdachte 1] waarin [medeverdachte 2] zegt “skotoe skotoe skotoe skotoe” oordeelt de rechtbank dat [medeverdachte 2] op de uitkijk stond en [medeverdachte 1] en [verdachte] waarschuwt voor de politie. [medeverdachte 1] en [verdachte] ontmoeten elkaar bij het [locatie 1] , op 4 minuten loopafstand gelegen van de [adres 3] . De woning aan de [adres 3] , gelegen in [locatie 3] , betreft de enige woning in Baarn waar die nacht is ingebroken. De rechtbank acht, alles in samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde woninginbraak in vereniging met [medeverdachte 1] heeft gepleegd.

Ten aanzien van het onder 5. ten laste gelegde

4.13

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd wat betreft het plegen van de woninginbraak door verdachte. De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het tenlastegelegde medeplegen.

4.14

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juli 2018, 02.26 uur

[verdachte] fluistert hele gesprek

[…]

[medeverdachte 2] : Jo, waar ben je?

[verdachte] : Ook osso

[medeverdachte 2] : Fakka met die [medeverdachte 1] , hoor niks.

[verdachte] : Nee

[medeverdachte 2] : Wordt niks dus

[verdachte] : Nee, ik ga, ik ga alleen maar naar binnen bij eh

[medeverdachte 2] : He?

[verdachte] : Ik ga NTV

[medeverdachte 2] : Waar ga je?

[verdachte] : Hetzelfde als gisteren, als je begrijpt wat ik bedoel.

[medeverdachte 2] : Mmm mmm. Ja ik begrijp wat je bedoelt.

[verdachte] : Ik ga zo NTV (praat zeer zachtjes) eh.. ik ga zo

lmad: Jo safi. Take care, jelle, rustig aan. 147

Osso is straattaal voor huis.148 Op 26 juli 2018 was [verdachte] woonachtig aan de [adres 18] te [woonplaats] .149

Op 27 juli 2018 doet [aangever 4] aangifte van diefstal uit haar woning gelegen aan de [adres 4] te Baarn, gepleegd tussen 21 juli 2018 te 19.00 uur en 27 juli 2018 te 13.50 uur.150 In de keuken was een raam opengebroken. Uit de kelder is een brandkastje (kluis151) weggenomen. Verder zijn er onder andere diverse sieraden152, een kentekenbewijs en diploma’s weggenomen.153 Na een gesprek met aangeefster bleek dat er in de weggenomen kluis alleen maar autopapieren zaten.154

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [plaats 1] en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juli 2018, 07.18 uur

[…]

[naam 12] : waar ben je?

[verdachte] : osso

[naam 12] : hoe ga ik die ding brengen dan?

[verdachte] : uh.. hij heeft geen waggie ofzo

[naam 12] : heeft ie niet

[…]

[naam 12] : ik heb wel waggie weet je, maar is heet. Bedrijfs waggie snap je?

[verdachte] : zeg whoela

[naam 12] : ik heb nu waggie

[verdachte] : welke?

[naam 12] : kleine caddy

[verdachte] : hoe groot is die ding dan

[naam 12] : uh ik ik, je kan hem solo tillen. Oke, weet je wat het is broer. Ik wil niet dat mensen ons gaan zien, die ding erin tillen, snap je? Dat die... NTV situation, waarom moet ik komen dan?

[verdachte] : achterkant van mijn osso

[naam 12] : oke, bro. Schiet op, sta klaar ja want [verdachte] Whoela.. als euhh.. mijn vader heeft mij euh, je weet toch. Ik ga nu richting werk. Hij heeft mij gezien dat ik uh die waggie uh pak, daarom

[verdachte] : en dan ga je gelijk door

[naam 12] : we hebben haast

[verdachte] : zet je me weer terug bij mijn osso

[naam 12] : ik zet jou af broer, ik zet jou af bij [naam 12] en dan ik ga gelijk door

[…] 155

De gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 16] (hierna: [telefoonnummer 16] ) wordt [naam 12] genoemd.156

Gesprek tussen [telefoonnummer 16] en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juli 2018, 07.20 uur

NN: ben je al bij [medeverdachte 4]

[verdachte] : ik ga nu.. hij komt nu NTV en dan komen we nu naar jou

[…]

[verdachte] : […] heb je gereedschap?

NN: ik heb wel boetsch (fon)

[verdachte] : jo jo

[…] 157

De gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 8] wordt veelvuldig [medeverdachte 4] of [medeverdachte 4] genoemd. De gebruiker betrof elke keer dezelfde persoon. Dit telefoonnummer staat geregistreerd op het adres [adres 13] te Baarn. Op dit adres staat [medeverdachte 4] ingeschreven.158

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te Baarn en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juli 2018, 07.23 uur

[verdachte] : He.. sta vast met je kont in de, met je kont naar de achterkant, met je kont in de straat. In die gang.

[medeverdachte 4] : Broer, kan niet, kan niet, kan niet.

[verdachte] : Is goed, oke.

[medeverdachte 4] : . ..NTV schoot houden ja.

[verdachte] : Wat zeg je?

[medeverdachte 4] : Ik hou die ding op je schoot, zo meteen.

[verdachte] : Tussen ons?

[medeverdachte 4] : Hou hem op je schoot!

[…]

[verdachte] : Oke, ik kom nu, ik kom nu.

[medeverdachte 4] : Oke, whoela NTV Ik moet werken, schiet op! 159

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 12] (hierna: [telefoonnummer 12] ) d.d. 26 juli 2018, 12.21 uur

[…]

NNM: NTV zo vroeg

[verdachte] : zo vroeg, ik ben allang op. Broer ik vannacht bijna niet geslapen. Ik ben nog een keer, ik ben nog een keer naar uhh je weet toch naar wie geweest. Naar naast mij je weet toch.

NNM: ja

[verdachte] : nog een keer, je weet niet wat ik vind he.

NNM: nou?

[verdachte] : zie kloesoe (fon)

[…]

[verdachte] : wollah ik heb kluus gevonden.

NNM: en?

[verdachte] : ik heb bij [naam 12] daar eh open gemaakt, hij staat niks. Maar ik heb wel een beetje goeroe (fon) toch alleen ik moet even kijken hoe duur en wat.

NNM: shit NTV heavy op die plek.

[verdachte] : tsss was gewoon uhh je weet toch ik had niks. Ik dacht ik ga nog een keer beter kijken toch. Ik heb wel veel worrezog (fon) van hun. Wollah was wel goeie. In ieder geval, snap die nummer van [medeverdachte 2] of [medeverdachte 4] of bel [medeverdachte 2] en zeg dat hij mij moet

bellen nu gelijk alsjeblieft.

NNM: ga je naar Utje (fon)?

[verdachte] : ja en hij belt mij ook ff. Ga je mee?

NNM: hey luister als je Utje (fon) gaat met auto connect mij, ik ga mee

[…] 160

Met goerroe wordt sieraden bedoeld.161

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te [woonplaats] en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juli 2018, 12.24 uur

[…]

[verdachte] : in ieder geval ik ben nog een keer terug gegaan je weet waarnaar toe toch, ik zei gister tegen je.

[medeverdachte 2] : ja ja

[verdachte] : NTV broer ik zweer het, eentje in NTV 10 kilo of zo.

lmad: ja? En toen?

[verdachte] : weet je hoe moeilijk het is om helemaal tot het eind, ik heb kanker veel moeite gedaan he. Kanker veel, gewoon bijna. [medeverdachte 2] gaos. In ieder geval, ik doe dat in mijn schuur, daarna ik ga met [medeverdachte 4] naar [naam 12] , eindstand ligt er helemaal niks der in.

[medeverdachte 2] : jullie zijn kief kief (fon)

[verdachte] : maar

[medeverdachte 2] : maar

[verdachte] : ik heb wel kanker veel goeroe, 1 armband, 1 ketting hals ketting, en die ziet er echt uit. Als die echt is whoeee 7 barkies zeker.

[medeverdachte 2] : die is sowieso echt.

[verdachte] : dus ga je mee Utje of wat?

[…] 162

Gesprek tussen [telefoonnummer 22] (hierna: [telefoonnummer 22] ) en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juli 2018, 12.43 uur

[…]

[medeverdachte 1] : pakt kluwa (fon) enzo.

[…]

[verdachte] : broer, ik doe die kluwa (fon) helemaal met moeite he. Weet je wel hoe veel moeite [medeverdachte 1] . Klu (fon) weegt sowieso meer dan 30 kilo

[medeverdachte 1] : ja?

[verdachte] : ik ik ben daar, weet je wat ik zie, weet je wat ik vind, poep poep helemaal geen ene zak niks.

[medeverdachte 1] : welke Otje was het?

[verdachte] : buur (schreeuwt)

[medeverdachte 1] : die, waar had je die gevonden dan die klu (fon)?

[verdachte] : kelder

[…]

[verdachte] : snap je. En ik heb nog steeds niet helemaal goed gekeken he, want je weet toch want ik stress hem facking erg bij mijn buren.

[…] 163

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [vestigingsplaats 1] en [telefoonnummer 6] d.d. 26 juli 2018, 16.28 uur

[…]

[telefoonnummer 8] : Fakka Helemaal niks, nada helemaal niks nada

[verdachte] : Gewoon helemaal niks. Alleen autopapieren zat er in. 164

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op basis van het voorgaande, bezien in samenhang met hetgeen is overwogen ten aanzien van het crimineel samenwerkingsverband, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft ingebroken in het huis van zijn buurvrouw, gelegen aan de [adres 4] in Baarn. De rechtbank heeft daarbij gelet op de tapgesprekken waarin [verdachte] het heeft over “ik ben naast mij geweest”, “bij mijn buren”, “een kluus gevonden” “alleen autopapieren zaten er in” en “ik heb wel kanker veel goeroe, 1 armband, 1 ketting” en hetgeen uit die woning is weggenomen, namelijk een kluis met daarin alleen autopapieren en een grote hoeveelheid sieraden. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het tenlastegelegde medeplegen, nu dit op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld.

Ten aanzien van het onder 6. ten laste gelegde

4.15

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu zich in het dossier, voor het bewijs van betrokkenheid van verdachte, enkel tapgesprekken bevinden en daaruit kan het bewijs voor betrokkenheid bij deze inbraak niet worden afgeleid. Dat verdachte een zendmast in [plaats 2] aanstraalt, de plek waar het ten laste gelegde is gepleegd, is niet redengevend nu dit niet hoeft te betekenen dat hij daar ook is geweest. Evenmin is het redengevend dat verdachte aan geeft in de “andere [kengetal] ” te zijn, nu alle plaatsen rondom [plaats 3] het kengetal [kengetal] hebben.

4.16

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 19.56 uur

[…]

[verdachte] : waar ben je?

[medeverdachte 1] : uhhh [plaats 2] (fon) bro

[verdachte] : jaaaa!

[medeverdachte 1] : ja ballie (fon) daar naar toe

[verdachte] : sterk! Sterk! Sterk! Sterk! Sterk! Ik wou net tegen je zeggen dat je dat moest doen. Ik zweer het. In elk geval ben ik hier met [naam 13] bij mijn zaak.

[…]

[medeverdachte 4] op de lijn van [medeverdachte 1] : he [verdachte]

[…]

[medeverdachte 1] : luister dan, leg [naam 14] (fon) uit waar die precies moet parkeren. Waar perfect is om die ballie (fon) te leggen toch

[verdachte] : wie?

[medeverdachte 1] : degene die rijdt NTV

[verdachte] : o jajaja is goed, ik leg hem zometeen hier uit

[…]

[verdachte] : geef eens aan hem, geef eens aan hem, geef eens aan hem

[medeverdachte 4] : fakka

[verdachte] : ja luister dan, uhhh, weet je wat als je in [plaats 2] … als je daar bent bel me ff ai (fon)

[…] 165

Met ballie wordt breekijzer bedoeld.166 Met [plaats 2] wordt [plaats 2] bedoeld.167

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 20.12 uur

[…]

[medeverdachte 1] : hij is safe. Wholla luister dan. Ik zeg tegen jou NTV deze dag hoe komt dat. Ik kom er gewoon nu aan ja?

[verdachte] : oke is goed. Ik kom eraan, ik ben hier. Oke is goed jo. He he, heb je hem al gelegd, heb je al gelegd daar?

[medeverdachte 1] : ja is safe jongen, die ootje is safe

[verdachte] : oke is goed NTV. Kom naar [plaats 1] 168

Ootje staat voor osso’tje, wat straattaal is voor huisje.169

Gesprek tussen [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 6] d.d. 8 augustus 2018, 23.58 uur

[…]

[verdachte] : waar ben je? (fluisterend)

[medeverdachte 1] : […] Wholla hij zegt 2 minuten, ik ga uitstappen uit zijn auto, zegt hij

[verdachte] : NTV waar sta je nu precies? (fluisterend)

[medeverdachte 1] : broer bij jou in de oekoe (fon) waar ik altijd sta, waar wij altijd wachten

[…]

[medeverdachte 1] : broer bij jou in de gangetje […]

[verdachte] : sta sta sta daar nu, stop daar nu, stop daar nu (fluisterend)

[medeverdachte 1] : we zijn gestopt, we zijn gestopt, we zijn gestopt 170

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 00.09 uur

[…]

[verdachte] : […] waar ben je?

[medeverdachte 3] : osso

[…]

[verdachte] : oh ik ben ff andere [kengetal] 171

[verdachte] voert dit gesprek met [medeverdachte 3] .172 Tijdens dit gesprek straalt de telefoon van [verdachte] de mast aan de Rijksweg te [plaats 2] aan.173 Het netnummer van zowel [plaats 1] als [plaats 2] is [kengetal] .

Op 9 augustus 2018, om 00.45 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 1] tijdens een telefoongesprek met [medeverdachte 5] ook aan op de telefoonmast aan de Rijksweg te [plaats 2] .174

Op 9 augustus 2018 doet [gemachtigde namens aangever 4] namens [aangever 10] aangifte van diefstal uit de woning gelegen aan de [adres 5] te [plaats 2] , gepleegd tussen 8 augustus 2018 te 18.00 uur en 9 augustus 2018 te 09.30 uur.175 Het raam aan de zijkant van de woning was opengebroken. Tussen de voordeur en het kozijn zat een takje gedrukt.176 Weggenomen zijn een gouden dameshorloge177, diverse sieraden178 en 2.800 euro179.

Tussen de in de aangifte genoemde tijdstippen heeft in [plaats 2] één woninginbraak plaatsgevonden.180

Gesprek tussen [telefoonnummer 7] op naam van [naam 2] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 00.48 uur

[…]

[verdachte] : ja, probeer [naam 15] te connecten of connect iemand met waggie. Je weet zelf.

[telefoonnummer 7] : ja jongen ik probeer

[…] 181

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 00.55 uur

Gesprek wordt fluisterend gevoerd

[verdachte] : he [medeverdachte 3]

: ja

[verdachte] : pik, kom kom kom kom kom. Kom kom kom zo snel mogelijk heir naar toe. Kom snel. He [medeverdachte 3] , hoor je mij? Zorg dat je zo snel mogelijk skipt. Jella joo. Dingen zijn gebeurd. Het is goed ja. Kom snel kom. 182

[verdachte] voert dit gesprek met [medeverdachte 3] .183 Tijdens dit gesprek straalt de telefoon van [verdachte] de mast aan de Rijksweg te [plaats 2] aan.184

Op 9 augustus 2018 om 02.25 uur belt het nummer van [verdachte] ( [telefoonnummer 6] ) naar het telefoonnummer [telefoonnummer 23] op naam van [naam 15] . De telefoon van [verdachte] straalt op dat moment de mast aan de [adres 19] te [plaats 4] aan.185

Gesprek tussen [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 6] d.d. 9 augustus 2018, 03.50 uur

[…]

[medeverdachte 3] : waar ben je?

[verdachte] : wholla ik kom, ik ben al [plaats 1] osso

[…]

[verdachte] : misschien hebben we wat.

[medeverdachte 3] : doekoe

[verdachte] : Ja koeroe en laptop

[medeverdachte 3] : ja

[verdachte] : koeroe (fon) en doekoe

[…]

[verdachte] : 6 Barkies

[…]

[medeverdachte 3] : gepakt

[verdachte] : ja

[…]

[verdachte] : ik en [medeverdachte 1]

[…]

[verdachte] : NTV heb ons gebracht.

[…]

[verdachte] : [naam 15] (fon) heeft ons opgehaald. NTV gepakt

[verdachte] : barkies heb ik gepakt

[…] 186

[naam 15] is [naam 15] .187 Met doekoe wordt geld bedoeld.188 Met koeroe of goerroe worden sieraden bedoeld.189 Met barkie wordt 100 euro bedoeld.190

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [vestigingsplaats 1] d.d. 9 augustus 2018, 11.06 uur

[…]

[telefoonnummer 8] : hebben jullie veel of hebben jullie weinig

[verdachte] : veel

[telefoonnummer 8] : wat is veel

[verdachte] : ja maat, kijk weet je het is niet eens allemaal real

[telefoonnummer 8] ; ja ja maar hij heeft, jullie hebben ook watcha (fon)

[verdachte] : ja broer, watcha gek watcha van 3, 2, 2, 3, K

[telefoonnummer 8] : woahh hij zegt 30 tegen mij. Wat een mongool

[…]

[telefoonnummer 8] : […]maar als jullie veel hebben wat [medeverdachte 1] zegt wollah dan kunnen jullie beter naar Belgie gaan.

[…]

[telefoonnummer 8] : je krijgt daar gewoon, je krijgt daar gewoon 22 euro de grandy (fon) ofzo he [verdachte] . hier krijg je maar 18.

[verdachte] : broer is niet zoveel, is niet wollah is niet zo veel.

[…]

[telefoonnummer 8] : die watcha kan je ook gewoon bij U-tje inleveren he.

[…]

[telefoonnummer 8] : je moet goed gaan onderhandelen. Maar heb je bonnetje, bakje doosje, alles erbij?

[verdachte] : nee.

[…]

[telefoonnummer 8] : dan gaat hij jou kanker weinig geven.

[…]

[verdachte] : wanneer heb jij [medeverdachte 1] gesproken voor laatst?

[telefoonnummer 8] : ochtend ochtend. Ik app hem elke ochtend toch, kijken of julie ge Broer weet je wat ik elke ochtend heb. NTV inbrekers opgepakt. Ga ik altijd kijken of er een nieuw artikel staat dan weet ik saaf ze zijn niet gepakt.

[…] 191

Met watcha wordt horloge bedoeld.192

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen, bezien in samenhang met hetgeen is overwogen ten aanzien van het crimineel samenwerkingsverband, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in vereniging de inbraak in [adres 5] te [plaats 2] heeft gepleegd.

Ten aanzien van het onder 7. ten laste gelegde

4.17

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu zich in het dossier, voor het bewijs van betrokkenheid van verdachte, enkel tapgesprekken bevinden en daaruit deze betrokkenheid niet kan worden afgeleid. De verklaring van medeverdachte [medeverdachte 5] kan niet voor het bewijs worden gebezigd, nu deze verdachte zich, na het afleggen van een belastende verklaring, als getuige bij de rechter-commissaris op zijn verschoningsrecht heeft beroepen. Hierdoor is de verdediging niet in de gelegenheid geweest om de betrouwbaarheid van de verklaring van [medeverdachte 5] te toetsen en daarnaast zijn geen compenserende maatregelen geboden. Als de verklaring van [medeverdachte 5] wordt gebruikt voor het bewijs, dan is dat in strijd met de Vidgen-jurisprudentie.

4.18

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [vestigingsplaats 1] en [telefoonnummer 6] d.d. 29 juli 2019, 17.46 uur

[medeverdachte 4] : fakka

[…]

[medeverdachte 4] : ga je mee naar buiten zo?

[verdachte] : ja, zo meteen

[…]

[verdachte] : is goed. Geef eens aan [medeverdachte 1] , geef eens aan [medeverdachte 1]

: alo

[verdachte] : [medeverdachte 1] luister. Die eh grrr (fon) toch?

[medeverdachte 1] : ja die eh.. klopt. Die doet NTV

[verdachte] : is het dan handig om bij jou osso, maar neem een groene mee en ik geef jou twee euro dan

[medeverdachte 1] : ja, nu

[verdachte] : nee, nee, nee zo meteen. Ik ben

[medeverdachte 1] : hoe laat ben je buiten?

[verdachte] : luister. Neem die layca telefoon van jou moeder alsjeblieft mee, anders kan ik jou ook niet connecten.

[…]

[medeverdachte 1] : ben je binnen uurtje of eh.. hoe heet. Jongen ik zie jou sowieso vanavond. Je weet zelf

[verdachte] : jelle, maar hou de groene in jou zak

[medeverdachte 1] : jelle, talla

[…] 193

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [vestigingsplaats 1] d.d. 29 juli 2019, 23.10 uur

[medeverdachte 4] : halIo

[…]

[verdachte] : ben je met [medeverdachte 1] ?

[medeverdachte 4] : Ja man NTV

[…]

[medeverdachte 1] op lijn [medeverdachte 4] : Rustig

[verdachte] : Rustig, waar ben je?

[medeverdachte 1] : Hoe laat ga je skippen (fon)?

[verdachte] : 12 uur

[…]

[medeverdachte 1] : Luister dan, weet je wat je moet doen?

[verdachte] : Wat?

[medeverdachte 1] : Ga naar garage [nummer 1] , daar ligt die skroe (fon)... Safi

[verdachte] : Jo 194

Met skippen wordt weggaan (de rechtbank begrijpt: van huis) bedoeld.195 Met skr of scroebo wordt een schroevendraaier bedoeld.196

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 8] op naam van [bedrijfsnaam medeverdachte 4] , [adres 13] te [vestigingsplaats 1] d.d. 29 juli 2019, 23.28 uur

[medeverdachte 1] op lijn [medeverdachte 4] : jo

[…]

[medeverdachte 1] : fix die skr (fon) bij garage nummer 9. He...

[…]

[verdachte] : jelle blijf nog even met [medeverdachte 4] (fon). Kom samen met [medeverdachte 4] (fon) naawh

[medeverdachte 1] : hij gaat naar huis jongen, hij gaat naar huis, hij gaat naar huis

[verdachte] : hmm

[medeverdachte 1] : luister, spreek met mij tijd

[verdachte] : kom om 12uur naar Brink

[medeverdachte 1] : oke, wholla (fon) op tijd. Niet mij uurtje laten wachten wholla (fon) [verdachte]

[…] 197

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 24] (hierna: [telefoonnummer 24] ) d.d. 29 juli 2018, 23.49 uur

[…]

[telefoonnummer 24] : waar ben je nu?

[verdachte] : ik ga nu naar buiten

[…]

[verdachte] : kom achterkant

[telefoonnummer 24] : is goed, rustig aan

[verdachte] : he je mag ook, kan je mij, kan je mij misschien daarna afzetten bij bij uh Brink

[telefoonnummer 24] : uuuuuhhh ja, wat ga je doen?

[verdachte] : werken 198

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 7] op naam van [naam 2] , [adres 14] te [plaats 1] d.d. 30 juli 2018, 00.06 uur

[telefoonnummer 7] : hallo

[verdachte] : [naam 13] ? (uitgesproken als [naam 13] (fon))

[…]

[verdachte] : heb je, heb je [medeverdachte 1] gezien

[telefoonnummer 7] : nee man

[verdachte] : NTV [naam 13] (fon) Ik ben bij ehh bij Brink. Kom je?

[…]

[telefoonnummer 7] : wat doen

[verdachte] ; moet toch ehh, ik ben solo, dusse ben je met me?

[telefoonnummer 7] : he?

[verdachte] : ik ben solo ben je met mij? Kom effe

[telefoonnummer 7] : is goed ik kom naar Brink

[…] 199

Op 30 juli 2018 doet [gemachtigde namens aangever 5] namens [aangever 5] aangifte van diefstal uit een woning gelegen aan de [adres 12] te Baarn, gepleegd tussen 29 juli 2018 te 12.00 uur en 30 juli 2018 te 08.05 uur.200 Met behulp van een breekwerktuig is het zijraam van de woonkamer opengebroken.201 Weggenomen zijn onder andere diverse sieraden en horloges, een PlayStation 4 met 3 controllers, het spel GTA5 voor de PlayStation 4 en 2 oranje spaarpotten van ING met inhoud.202

Op 30 juli 2018 omstreeks 04.07 uur kwam er een melding binnen dat een persoon in de bosjes bij de [adres 20] te [plaats 1] 2 spaarpotten van ING had gevonden. De lades van de spaarpotten waren open. Hier zat geen buit in.203

Op 30 juli 2018 omstreeks 01.37 uur is [verdachte] op de [adres 21] te Baarn gefouilleerd. [verdachte] had een zaklamp en handschoenen in zijn schoudertas bij zich. [verdachte] zei dat hij de zaklamp bij zich had om in het donker bij te kunnen schijnen.204

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 22] (hierna: [telefoonnummer 22] ) d.d. 30 juli 2018, 12.31 uur

[…]

[medeverdachte 1] : safle is goed, heavy gisteren wollah

[…]

[verdachte] : heavy he

[medeverdachte 1] : ja man weet je waarom?

[verdachte] : waarom

[medeverdachte 1] : bij [locatie 4] stond leglesj (fon), 2 leglesj (fon). Bij [locatie 5] ging ik met de wagga.

[verdachte] : ja broerrrrrr, je weet ik ben stuk gegaan he

[medeverdachte 1] : ja wat zeiden ze

[verdachte] : ik ben gewoon gefouilleerd. Ze hebben zaklamp gevonden. Ze zeggen wat ga je doen.

[medeverdachte 1] : wat heb je, wat heb je?

[verdachte] : zaklamp hebben ze gevonden

[medeverdachte 1] : gevonden

[verdachte] : gevonden

[medeverdachte 1] : en toen wat zei je

[verdachte] : ik zei ik kan in donker niet goed zien

[medeverdachte 1] : en toch klaar kiete (fon)

[verdachte] : ja kiete (fon)

[medeverdachte 1] : en die SKR?

[verdachte] : die skr, broer ik heb gegooid, kankerhard weggegooid

[medeverdachte 1] : eh ja beter

[verdachte] ; in ieder geval wat wou ik zeggen. ehmmm

[medeverdachte 1] : dan ga ik naar ietsj (fon) jelle talla

[verdachte] : ga je solo?

[medeverdachte 1] : jaa

[verdachte] : wolla wolla, ik raad je aan beter niet solo te gaan. maar

[medeverdachte 1] : jelle talla 205

Lebesj (fon.) staat voor schaap en daarmee wordt politie bedoeld.206

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 22] d.d. 30 juli 2018, 13.32 uur

[…]

[verdachte] : NTV in ieder geval ik heb ook wat goerrie (fon) Kan je niet voor mij even terug komen en voor mij wat wisselen

[…] 207

Met goerroe worden sieraden bedoeld.208

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 24] (hierna: [telefoonnummer 24] ) d.d. 30 juli 2018, 16.30 uur

[…]

[verdachte] : rustig. Luister dan je wou toch ps4-tje hebben toch?

[telefoonnummer 24] : ja man

[verdachte] : ik heb eentje.

[telefoonnummer 24] : nee joh.

[…]

[telefoonnummer 24] : hoeveel

[verdachte] : zeg het maar.

[…]

[telefoonnummer 24] : want heb je controllers bij of niet.

[verdachte] : 3 ofzo, 4

[telefoonnummer 24] : neejoh.

[verdachte] : GTA

[telefoonnummer 24] : hoeveel, hoeveel bro. Hoeveel

[verdachte] ; zeg Jus zeg zeg ik kan niet in je portemonnee kijken. Weet je en hoef niet heleboel.

[telefoonnummer 24] : nee he, portemonnee is laag he, ik ga niet vliegen man. Nee is verkeerde tijd. Je weet wel

[verdachte] ; jaa wat zeg maar zeg maar.

[…]

[telefoonnummer 24] : je weet met wie je spreekt. de grote opkoper.

[….]

[verdachte] : is goed hee. Weet je wat, ik kom vanavond, roken we assie ik neem die dingen mee, maar dan wil hem wel gelijk kwijt hebben je weet toch

[telefoonnummer 24] : ik zeg tegen jou als jij met een mooie prijs, kom eerst zonder dat ding dan maken wij een prijsje. je woont niet zover van mij vandaan. Als we overeen komen dan ren je naar huis en haal je dat ding op. Je bent een sportieve gozer.

[verdachte] : voor doekoes ofzo je weet.

[…] 209

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 7] op naam van [naam 2] , [adres 14] te [woonplaats] d.d. 30 juli 2018, 18.08 uur

[…]

[verdachte] : [naam 13]

: ja

[…]

[verdachte] : heb je, hoeveel hoeveel heb je van [medeverdachte 1] gekregen?

[naam 13] : een barkie.

[verdachte] : ah beter dan niks joh. In ieder geval ehmmm ik wil die ps4 even gaan kijken zometeen en dan ehh misschien dat [naam 16] van ons kopen toch.

[naam 13] : o ja, rustig

[verdachte] : daarom hoeveel wil je minimaal voor?

[naam 13] : hoeveel, zeg jij maar.

[verdachte] : barkietje of niet?

[naam 13] : ja bar, ja zeg barkie. zeg barkie met 1 controller.

[verdachte] : met 1 controller.

[naam 13] : zeg 1 controller barkie met barkie. Barkietje 1 controller. Geef hem 1 controller

[verdachte] : ajoo

[…] 210

Gesprek tussen [telefoonnummer 5] op naam van [medeverdachte 2] , [adres 10] te Baarn en [telefoonnummer 6] d.d. 30 juli 2018, 22.35 uur

[…]

[medeverdachte 2] : he luister dan.

[…]

[medeverdachte 2] : ik heb klant voor jou voor Playstation

[…]

[medeverdachte 2] : hoeveel wou je ervoor

[verdachte] : maak niks uit toch

[…]

[verdachte] : met controller en spel. 3 controllers

lmad: hoeveel controllers

[verdachte] : 3, 3

[medeverdachte 2] : oke. Ik ga nu even snappen voor jou

[verdachte] : jo, jo 211

Het nummer [telefoonnummer 7] is in gebruik bij [medeverdachte 5] .212 Op 18 oktober 2018 heeft [medeverdachte 5] verklaard dat hij de PlayStation onder zich heeft gehad. Zijn rol bij de inbraak was op de uitkijk staan. Hij kreeg daarvoor een barkie. Daarmee bedoelt hij 100 euro. Hij heeft de PlayStation dezelfde ochtend gekregen. Hij heeft hem ook die dag weer teruggegeven.213

Uit onderzoek is gebleken dat er in de afgelopen 3 maanden in Baarn alleen op de [adres 12] een PlayStation 4 is weggenomen met 3 controllers.214

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in samenhang bezien met de bewijsmiddelen die worden gebezigd ten aanzien van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband, wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] de inbraak in de woning aan de [adres 12] heeft gepleegd. De rechtbank maakt dit op uit het gegeven dat [verdachte] in de periode waarin de inbraak is gepleegd ’s nachts op straat loopt met een schroevendraaier, zaklamp en handschoenen en dat hij naar eigen zeggen gaat ‘werken’ waarmee naar het oordeel van de rechtbank het plegen van een of meer inbraken wordt bedoeld. De ochtend daarna probeert hij een PlayStation 4 met 3 controllers en het spel GTA te verkopen. Eveneens is hij in het bezit van sieraden. Het gaat hier dus om dezelfde goederen als die bij de inbraak zijn weggenomen. De inbraak in de woning gelegen aan de [adres 12] was in 3 maanden tijd de enige woninginbraak waar een PlayStation 4 is weggenomen met 3 controllers. Daarbij komt dat [medeverdachte 5] deze PlayStation 4 de volgende dag in zijn bezit blijkt te hebben gehad. Hij verklaarde op de uitkijk te hebben gestaan bij een inbraak. De rechtbank ziet geen reden deze verklaring niet voor het bewijs te gebruiken, nu de verklaring van [medeverdachte 5] niet het enige en beslissende bewijsmiddel vormt waarop de veroordeling wordt gebaseerd. In dit geval zijn de tapgesprekken duidelijk en specifiek en kunnen deze de bewezenverklaring op zichzelf dragen. De verklaring van [medeverdachte 5] zorgt slechts voor meer zekerheid over de duiding van de gevoerde gesprekken. Het beroep van de verdediging op de Vidgen-jurisprudentie slaagt dan ook niet.

Ten aanzien van het onder 9. ten laste gelegde

4.19

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu zich in het dossier, voor het bewijs van betrokkenheid van verdachte, enkel tapgesprekken bevinden en daaruit kan deze betrokkenheid niet worden afgeleid. Voor zover de rechtbank uitgaat van betrokkenheid van verdachte bij deze inbraak, blijkt uit het dossier niet wat de rolverdeling was. Zodoende mag er niet zo maar vanuit worden gegaan dat verdachte de inbreker was.

4.20

Het oordeel van de rechtbank

Gesprek tussen [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 18] (hierna: [telefoonnummer 18] ) d.d. 11 juli 2018, 22.07 uur

[verdachte] : en?

[…]

[telefoonnummer 18] : uhhh alles is dinges, behalve [adres 7] . Behalve die ene met [adres 7]

[verdachte] : uhuh

[telefoonnummer 18] : [adres 7] is safe

[verdachte] : [adres 7] is safe

[…]

[verdachte] : garantie [adres 7] ?

[telefoonnummer 18] : ja, garantie 100 procent

[verdachte] : jelle is goed, goed gewerkt NTV waar ben je?

[telefoonnummer 18] : ik ben nu bij die osso (fon) ik kom daar net uit die tuin, net. Ik was daar, ik liep daar naar die achtertuin, Ik keek daar over.. Die achtertuindeur heeft 2

[verdachte] : is goeie, is goeie groot?

[telefoonnummer 18] : is best wel groot huis ja

[verdachte] : is goed, kijk goed voor die ding met piep piep piep. Je weet toch wat ik bedoel?

[telefoonnummer 18] : wat zei je?

[verdachte] : die uhh ala (fon)

[telefoonnummer 18] : ja, wat is daarmee?

[verdachte] : kijk goed dat die er is. Kijk goed voor uhhh... En doe een takje tussen de deur

[telefoonnummer 18] : ja, heb ik al gedaan

[verdachte] : safie is goed, Jelle ik zie je zo

[telefoonnummer 18] : oke 215

Met osso wordt huis bedoeld.216

Op 16 juli 2018 doet [gemachtigde namens aangever 6] aangifte namens [aangever 6] , [aangever 7] en [aangever 8] van diefstal uit een woning gelegen aan de [adres 7] te [plaats 1] , gepleegd tussen 12 juli 2019 te 17.00 uur en 16 juli 2018 te 13.55 uur.217 Een raam in de voorgevel was met grof geweld opengebroken.218 Dit is volgens de politie gebeurd met een koevoet en een schroevendraaier.219 Bijzonder aan de achtertuindeur van deze woning is dat deze deur bestaat uit 2 openslaande deuren.220 Weggenomen zijn 3 computers: een Apple Mac, een Apple Macbook en een HP probook 430 G2221, diverse sieraden en een zonnebril.222

Opvallend was dat er bij de voordeur een takje lag. De woning aan de [adres 7] betrof een vrijstaande woning.223

Uit onderzoek blijkt dat er tussen 11 juli 2018 en 27 juli 2018 in de gemeente Baarn en Soest meerdere inbraken zijn gepleegd. De enige woninginbraak die op [adres 7] plaatsvond, was de woninginbraak aan de [adres 7] .224

Bewijsoverweging

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in samenhang bezien met de bewijsmiddelen die worden gebezigd ten aanzien van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband, wettig en overtuigend dat [verdachte] de inbraak aan de [adres 7] te Baarn heeft gepleegd. De rechtbank heeft in haar overtuiging meegenomen dat van deze woning specifieke kenmerken over de tap worden besproken, zoals het huisnummer, de 2 openslaande achterdeuren en de grootte, en dat er een takje bij de voordeur zou zijn geplaatst, hetgeen ook wordt waargenomen door de politie. Uit de tapgesprekken komt naar voren dat een ander de woning heeft bekeken om te zien of deze veilig was om in te breken en deze informatie doorspeelt aan verdachte en dat ze elkaar zo zien. Hieruit kan genoegzaam worden afgeleid dat het vervolgens verdachte is geweest die de inbraak heeft gepleegd. De rechtbank wordt gesterkt in deze overtuiging doordat verdachte die nacht om 00:50 uur fluisterend een gesprek voert over het al dan niet ‘heet’ (de rechtbank begrijpt: veilig) zijn van een plek, en dat verdachte in een ander tapgesprek zegt dat hij die hele dag niet heeft geslapen. In het gesprek wordt door verdachte gezegd dat [adres 7] safe is, terwijl uit onderzoek van de politie blijkt dat de enige inbraak die betreffende nacht bij een pand met [adres 7] , deze zaak betreft met betrekking tot de aangifte van inbraak in de [adres 7] .

Ten aanzien van het onder 10. ten laste gelegde

4.21

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het primair ten laste gelegde bepleit nu niet is komen vast te staan wanneer de inbraak is gepleegd en dus ook de betrokkenheid van verdachte daarbij niet kan worden vastgesteld. De raadsman heeft zich ten aanzien van het subsidiair ten laste gelegde gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.22

Het oordeel van de rechtbank

Op 16 oktober 2018 doet [aangever 9] aangifte van diefstal uit haar woning, gepleegd tussen 10 oktober 2018 te 17.00 uur en 16 oktober 2018 te 13.30 uur.225 Weggenomen zijn een Samsung tablet, een JBL luidspreker, een Emporio Armani horloge en een roze toilettas met daarin buitenlands geld (kronen), sieraden een iPod en snoertjes.226

Op 17 oktober 2018 werd [verdachte] aangehouden in zijn woning gelegen aan de [adres 18] te [plaats 1] en is daar een doorzoeking verricht. In de schuur werd een roze tasje met inhoud aangetroffen. In de woning in een dressoir lag een tablet.227 Aangeefster [aangever 9] herkende de volgende goederen uit de woning van [verdachte] als haar eigendommen:

 • -

  roze toilettas met daarin een oranje snoer, blauwe iPod met wit snoer, witte oplader, een biljet van 20 kronen en een biljet van 50 kronen

 • -

  zilveren speldje van een klavertje

 • -

  zilveren ketting met hanger

 • -

  zilveren ring met blauw steentje

 • -

  zilveren ketting bestaande uit meerdere groene ringen

 • -

  zilverkleurige (draad)ketting met kleine zilverkleurige steentjes

 • -

  zilveren ketting met 5 groen/blauwe ovale stenen

 • -

  zilveren collier voorzien van groen/blauwe steen

 • -

  tablet met oranje hoes228

Aangeefster [aangever 9] overhandigde tevens een factuur van een horloge van het merk Armani. Het nummer op deze factuur kwam overeen met het horloge dat in de woning van [verdachte] is aangetroffen.229

Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard de spullen te hebben gevonden in een gangetje of tuintje achter zijn huis. Hij heeft ze meegenomen naar huis en in de schuur gelegd. Een paar dagen daarna werd hij aangehouden. Hij heeft de spullen niet naar de gemeente of de politie gebracht, omdat hij dat was vergeten. In het roze toilettasje zaten zowel het horloge als de tablet. Verdachte weet niet hoe de tablet in het roze toilettasje in een lade in de woonkamer van zijn huis terecht is gekomen.230

Bewijsoverweging

De rechtbank overweegt dat in dit geval sprake is van feiten en omstandigheden die zodanig wijzen op betrokkenheid van verdachte bij het tenlastegelegde feit (heling van gestolen goederen), dat van hem een plausibele verklaring had mogen worden verlangd om dit te ontkrachten. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet gebeurd. Dat verdachte al deze goederen in het roze toilettasje zou hebben aangetroffen in een tuintje of gangetje achter zijn huis, is ongeloofwaardig, alleen al omdat een tablet nooit in dit tasje zou hebben gepast. Verdachte heeft voorts verklaard dit tasje met inhoud in de schuur te hebben gelegd en daarna te zijn vergeten. De goederen zijn echter her en der verspreid in zowel de schuur als de woning van verdachte aangetroffen. De rechtbank is aldus van oordeel dat verdachte voor het bezit van de gestolen goederen geen plausibele verklaring heeft gegeven. Dit maakt ook dat de rechtbank van oordeel is dat het niet anders kan dan dat verdachte ook ten tijde van het voorhanden krijgen van de goederen wist dat dit door misdrijf verkregen goederen betrof. De rechtbank acht aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling, hetgeen hem subsidiair ten laste is gelegd. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het hem primair ten laste gelegde, omdat het dossier geen bewijs bevat dat verdachte de inbraak zelf heeft gepleegd.

Ten aanzien van het onder 16/202545-18 ten laste gelegde

4.23

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit nu [verbalisant] niet in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening was. Immers heeft hij ervoor gekozen de transportboeien aan te leggen terwijl er geen sprake was van een situatie waarin dit mocht. Als de rechtbank hier anders over denkt, dan heeft de raadsman nog benoemd dat niet kan worden vastgesteld dat het letsel bij de verbalisant door het verzet van verdachte is veroorzaakt, zodat verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging dient te worden vrijgesproken.

4.24

Het oordeel van de rechtbank 231

Op 13 oktober 2018 kregen verbalisanten een melding van een verdachte situatie op de [adres 22] te Baarn. Zij troffen daar [medeverdachte 1] en [verdachte] . Zij hadden geen identiteitsbewijs bij zich. [verbalisant] deelde hen mede dat zij waren aangehouden. Hij pakte hierop [verdachte] met zijn rechterhand vast om de transportboeien aan te leggen. Verbalisant [verbalisant] voelde dat [verdachte] zich onttrok aan zijn aanhouding door zich van hem weg te draaien en zich los te rukken. [verdachte] nam daarna een gevechtshouding aan. De verbalisanten konden [verdachte] naar de grond brengen om de transportboeien aan te leggen. [verbalisant] voelde gelijk nadat [verdachte] geboeid was een hevige pijn in zijn rechterhand. Hij zag dat zijn duim anders stond dan normaal.232 In het ziekenhuis werd geconstateerd dat de pees van zijn hand opgerekt of afgescheurd was en dat er een scheur in het bot van de basis van zijn hand zou zitten.233

Verdachte heeft verklaard dat hij zijn handen op de auto had gelegd toen de agent zei dat hij was aangehouden. Verdachte draaide zich toen om en raakte in paniek. Hij heeft zich losgerukt toen de agent hem vastpakte om de boeien om te doen.234

Bewijsoverweging

Het verweer van de raadsman dat geen sprake is van een rechtmatige uitoefening van de taken van [verbalisant] omdat hij de transportboeien heeft aangelegd in een situatie waarin dat niet mocht, wordt verworpen. [verbalisant] had weliswaar de intentie om de transportboeien om te leggen, maar hij had dit nog niet gedaan. Op het moment dat hij verdachte vastpakte om dit te gaan doen, rukte verdachte zich al los, hetgeen verdachte ook zelf heeft verklaard. Op dat moment was er dus (nog) sprake van rechtmatige uitoefening van de bediening. Op basis van de verklaring van [verbalisant] en de bekennende verklaring van verdachte acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte verzet heeft gepleegd bij zijn aanhouding. Dat hierdoor ook enig letsel aan de duim van [verbalisant] is ontstaan, acht de rechtbank eveneens bewezen. De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat dit zou kunnen zijn veroorzaakt door de stomp die [verbalisant] daarna aan verdachte heeft gegeven. Verdachte zal worden vrijgesproken van dat deel van de tenlastelegging waarin staat dat verdachte zwaar lichamelijk letsel heeft veroorzaakt.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

16/705921-19

Ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde

in de periode van 28 maart 2018 tot en met 17 oktober 2018 te Baarn en te [plaats 2] heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] , en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] en

[medeverdachte 6] en [naam 17] en enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (al dan niet met braak en/of inklimming) en heling;

Ten aanzien van het onder 2. ten laste gelegde

op 21 juni 2018 te Baarn ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 1] , goederen en/of geld van zijn gading weg te nemen, toebehorende aan [aangever 1] en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn bereik te brengen door middel van braak,

- naar die woning is toegegaan, en

- vervolgens met een breekvoorwerp tussen het kozijn en de deur heeft gewrikt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Ten aanzien van het onder 3. ten laste gelegde

op 14 juni 2018 te Baarn tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 2] goederen, te weten (onder andere) telefoons en geluidsapparatuur (van het merk Sonos) en spaarpotten, (met inhoud), toebehorende aan [aangever 2] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 4. ten laste gelegde

op 8 juli 2018 te Baarn tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 3] goederen en een hoeveelheid geld, te weten onder andere een spaarpot met als inhoud 100 euro en sieraden en een fotocamera en een cameralens toebehorende aan [gemachtigde namens aangever 3] en/of [aangever 3] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 5. ten laste gelegde

op 26 juli 2018 te Baarn met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 4] goederen, te weten onder andere een kluis met inhoud en sieraden toebehorende aan [aangever 4] , waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en die weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 6. ten laste gelegde

op 9 augustus 2018 te [plaats 2] tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 5] goederen en een grote hoeveelheid geld, te weten 2.800 euro en sieraden en een horloge toebehorende aan [aangever 10] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 7. ten laste gelegde

op 30 juli 2018 te Baarn met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan de [adres 12] goederen en een hoeveelheid geld, te weten onder andere diverse sieraden en spaarpotten (met inhoud) en een spelcomputer (merk en model Playstation 4) en drie spelcomputer-controllers toebehorende aan [aangever 5] , waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en die weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 9. ten laste gelegde

in de periode van 12 juli 2018 tot en met 16 juli 2018 te Baarn met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, uit een woning gelegen aan de [adres 7] goederen, te weten computers (van de merken en modellen Apple iMac en Apple MacBook en HP Probook 420 G2) en diverse sieraden en een zonnebril, toebehorende aan [aangever 8] of [aangever 7] , waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en die weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 10., subsidiair ten laste gelegde

op 17 oktober 2018 te Baarn goederen, te weten een tablet (merk Samsung), diverse sieraden en een horloge en een hoeveelheid geld voorhanden heeft gehad terwijl hij wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof;

Ten aanzien van het onder 16/202545-18 ten laste gelegde

op 13 oktober 2018 te Baarn toen de aldaar dienstdoende verbalisant [verbalisant] verdachte op verdenking van het overtreden van de Wet ID op heterdaad ontdekt, had aangehouden en vastgegrepen zich met geweld heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtenaar, door zich opzettelijk en met kracht los te rukken uit de greep van [verbalisant] en een gevechtshouding aan te nemen tegenover die [verbalisant] , terwijl dit misdrijf of daarmede gepaard gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel, te weten een afgescheurde althans opgerekte pees in de duim en een scheur in het bot van de basis van de hand van voornoemde [verbalisant] ten gevolge heeft gehad.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

16/705921-18

feit 1 deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

feit 2 poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 3 diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 4 diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 5 diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 6 diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 7 diefstal, waarbij de schuldige zich te toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 9 diefstal, waarbij de schuldige zich te toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 10, subsidiair opzetheling;

16/202545-18

wederspannigheid, terwijl het misdrijf of daarmee gepaarde gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft/hebben.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een jeugddetentie van 8 maanden, met aftrek van het voorarrest;

- een voorwaardelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (hierna: PIJ-maatregel) met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarden:

 meewerken aan de maatregel van Toezicht en Begeleiding, uit te voeren door Samen Veilig, waarvan de eerste 12 maanden zullen bestaan uit de maatregel van ITB Harde Kern;

 meewerken aan een ambulante behandeling bij Reinaerde;

 meewerken aan elektronische controle;

 meewerken aan het vinden en behouden van zinvolle dagbesteding;

 contactverbod met de medeverdachten van het crimineel samenwerkingsverband in het onderzoek 032Kievit.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd de voorlopige hechtenis op te heffen bij het onvoorwaardelijk worden van het vonnis (zodat de schorsingsvoorwaarden tot dat moment van kracht blijven).

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman vindt het advies van de Raad voor de Kinderbescherming passend, namelijk een gedragsbeïnvloedende maatregel (hierna: GBM) voor de duur van 12 maanden en een jeugddetentie conform de duur van het voorarrest.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft zich gedurende een langere periode, al dan niet samen met andere (jongvolwassen) jongens, schuldig gemaakt aan het plegen van meerdere woninginbraken. Ten behoeve daarvan heeft verdachte met anderen een crimineel samenwerkingsverband gevormd. Verdachte had hierin een zeer actieve en leidende rol, in die zin dat hij in het dossier samen met [medeverdachte 1] het meest voorkomt als degene die het initiatief nam tot het plegen van de woninginbraken en het verdelen van de buit. Ook stuurden zij anderen aan om te gaan “scannen” (het afleggen van woningen), ergens een breekvoorwerp neer te leggen of om een takje of tandenstoker tussen de deur en het kozijn te doen om te controleren of de woning onbewoond en dus ‘veilig’ was om in te breken.

Woninginbraken veroorzaken de nodige materiële schade en maken een forse inbreuk op de privacy van de bewoners. Het is voor hen vaak bijzonder onaangenaam om te leven met de wetenschap dat een vreemde in hun woning is geweest en hun persoonlijke bezittingen heeft doorzocht. Het tast het gevoel van veiligheid in de eigen woning aan. De rechtbank rekent verdachte het veroorzaken van deze gevoelens aan, vooral omdat hij de woninginbraken in georganiseerd verband heeft gepleegd, waarbij voor hem en zijn mededaders enkel het geldelijk gewin voorop stond.

Verdachte heeft zich verder nog schuldig gemaakt aan opzetheling en wederspannigheid met letsel tot gevolg. Wat dit laatste betreft, is de rechtbank van oordeel dat het kwalijk is dat verdachte politieagenten met lichamelijk verzet en geweld heeft belemmerd in de uitoefening van hun werk en daarmee bij één van hen letsel heeft veroorzaakt. Dergelijk handelen getuigt van een gebrek aan respect voor het openbaar gezag.

Persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van een rapportage pro Justitia van 8 januari 2019, opgemaakt door drs. M. de Bree, GZ-psycholoog. Dit betreft een weigerrapportage. Verdachte heeft de psycholoog te kennen gegeven slechts met één rapporteur te willen meewerken. Over de achtergrond hiervan kon geen duidelijkheid worden verkregen, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit op pathologische gronden is gebeurd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van een rapportage pro Justitia van 25 januari 2019, opgemaakt door I.T.M. Nurmohamed, psychiater. Hierin staat het volgende weergegeven. Bij verdachte is sprake van een norm-overschrijdende gedragsstoornis (licht, met start in adolescentie) met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling met antisociale trekken. Vanuit zijn persoonlijkheid is verdachte zelfbepalend, zelfoverschattend en heeft hij een sociaal-emotioneel jong en nog onrijp niveau. Hij heeft problemen met gezag te aanvaarden. Hij is beïnvloedbaar, maar kan ook anderen negatief beïnvloeden, handelt impulsief en ondoordacht en toont een gebrekkige gewetensontwikkeling met weinig empathie en hij kan zich berekenend en sociaal wenselijk opstellen. Verdachte functioneert op een zwakbegaafd intelligentieniveau. Dit was ook zo ten tijde van het ten laste gelegde. Een advies ten aanzien van de mate van toerekenen kan niet worden gegeven gelet op het gegeven dat verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept. In meer algemene zin is het waarschijnlijk dat de gedragsstoornis, de bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en zijn impulsieve gedrag in enige mate een rol hebben gespeeld in het tenlastegelegde. De kans op recidive wordt als hoog ingeschat. Verdachte heeft geen prosociale vriendenkring. Er is sprake van een beperkt sociaal netwerk, bestaande uit ouders. Ouders staan wel open voor begeleiding/hulpverlening, zoals uit het verleden blijkt. Ouders zijn zeer betrokken, maar hebben het ook druk met werken en de zorg voor verdachtes verstandelijk beperkte zusje. Om de ontwikkeling van verdachte zo optimaal mogelijk te bevorderen en daarmee het recidiverisico in positieve zin te beïnvloeden, is nodig:

 • -

  ambulant forensisch GGZ-onderzoek en behandeling. Eerst een intelligentieonderzoek en ADHD-onderzoek en daarna, op verdachtes niveau, training van diverse adequatere coping vaardigheden en emotie- en agressieregulatievaardigheden, een delictanalyse en aandacht voor cannabisgebruik.

 • -

  stevig extern toezicht, zoals ITB Harde Kern met zo mogelijk contactverboden met de medeverdachten en nachtdetentie. Toewerken naar dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

 • -

  om dit op de rit te krijgen is een stevige stok achter de deur nodig, gezien zijn problemen met gezag.

Dit alles kan binnen een GBM. De behandeling kan plaatsvinden bij De Waag. Een (voorwaardelijke) PIJ is overwogen, maar dit is nu niet noodzakelijk omdat er nog voldoende alternatieven zijn. Verdachte is nog geen verharde antisociale jongen, maar is wel op weg daarheen als het zo doorgaat. In een justitiële jeugdinrichting is verharding een risico, ook gelet op zijn beïnvloedbaarheid en zwakbegaafdheid.

Ter terechtzitting heeft de Raad voor de Kinderbescherming naar voren gebracht dat zowel aan oplegging van een GBM als aan een voorwaardelijke PIJ-maatregel is gedacht. Een voordeel van de GBM is dat er een time out van de maatregel kan plaatsvinden als verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt. Oplegging van een voorwaardelijke PIJ-maatregel is vrij absoluut, in die zin dat er bij overtreding van de voorwaarden, indien opportuun, enkel de optie is om de maatregel ten uitvoer te leggen. Dit is gelet op de duur en impact van een dergelijke maatregel niet bij iedere overtreding van de voorwaarden wenselijk. In ieder geval dient er volgens het rapport van 6 juni 2019 sprake te zijn van een strak kader met een grote stok achter de deur. Gezien de aard en de langdurigheid van de problematiek en om tegen te gaan dat het plegen van delicten een deel van verdachtes identiteit dreigt te worden, is intensieve en langdurige begeleiding en begrenzing nodig. Geadviseerd wordt als voorwaarden op te leggen ITB Harde Kern voor de duur van een jaar, een contactverbod met de medeverdachten en elektronisch toezicht. De ITB Harde Kern en de enkelband zijn erop gericht om vanuit strakke begrenzing samen met verdachte toe te werken naar het verkrijgen van meer vrijheden en eigen verantwoordelijkheid.

Samen Veilig Midden-Nederland heeft op 12 maart 2019 geadviseerd verdachte een emotie- en agressieregulatietraining te laten volgen bij Reinaerde in plaats van bij De Waag, omdat dit beter lijkt aan te sluiten bij zijn niveau. Verdachte staat sinds 2017 onder begeleiding van Samen Veilig Midden-Nederland, naar aanleiding van een melding van Veilig Thuis dat [verdachte] mogelijk met zijn vader vanuit de auto aan het dealen was. Lopende het civiele onderzoek is hem een reclasseringsmaatregel opgelegd. Eerder hebben verdachte en zijn zus onder toezicht gestaan. Dit was vanaf 2003 tot en met 2012. Samen Veilig Midden-Nederland adviseert oplegging van een forse jeugddetentie en een GBM met ITB Harde Kern.

Verder blijkt uit een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van

10 mei 2019 dat verdachte eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten, het laatst door de kinderrechter in deze rechtbank op 3 maart 2016 voor een winkeldiefstal tot een leerstraf voor de duur van 20 uren. Verder is hij op 29 augustus 2017 veroordeeld voor openlijke geweldpleging tot een – deels voorwaardelijke – werkstraf. Van het voorwaardelijke deel van deze straf wordt thans de tenuitvoerlegging gevraagd (zie rubriek 11.). Op 31 augustus 2018 is verdachte veroordeeld voor belediging van een agent tot een leerstraf voor de duur van 35 uren. Artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht is, gelet op deze veroordeling, van toepassing. Op dit moment bevindt verdachte zich in voorlopige hechtenis voor de verdenking van een overval op een eetgelegenheid.

Oplegging straf

Verdachte heeft ter terechtzitting geen openheid van zaken gegeven. Sterker nog, hij heeft dingen verklaard die, naar het onder 5. gegeven oordeel van de rechtbank, absoluut niet waar blijken te zijn.

Gelet op het aantal door verdachte gepleegde strafbare feiten, de langdurige periode dat hij zich daarmee bezig heeft gehouden in een georganiseerd verband, zijn proceshouding en het feit dat hij geen of onvoldoende lering heeft getrokken uit eerdere straffen, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat verdachte een onvoorwaardelijke jeugddetentie wordt opgelegd. In hetgeen door de deskundigen naar voren is gebracht, ziet de rechtbank aanleiding een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen, zodat verdachte in het kader daarvan kan worden begeleid en behandeld. De rechtbank ziet in een voorwaardelijke jeugddetentie van voldoende omvang een goede stok achter de deur om te zorgen dat verdachte zich aan de begeleiding en behandeling zal houden.

De rechtbank acht het in dat kader opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel, zoals door de officier van justitie is gevorderd, niet opportuun. Hiertoe overweegt de rechtbank allereerst dat in haar visie pas tot het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel wordt toegekomen als het handelen en de persoon van de verdachte de oplegging van deze verstrekkende en vrijheidsbenemende maatregel in onvoorwaardelijke zin rechtvaardigen, maar dat de verdachte nog een kans wordt geboden te laten zien dat hij met een lichter kader (in de vorm van de voorwaardelijke maatregel) tot gedragsverandering kan komen. Deze situatie doet zich hier evenwel niet voor, nu de deskundigen ambulante behandeling de meest passende reactie vinden gelet op de feiten en de persoon van verdachte, in welke conclusie de rechtbank zich kan vinden. De rechtbank acht een voorwaardelijke PIJ-maatregel als een zware ‘stok achter de deur’ in een dergelijk geval niet passend. Verder overweegt de rechtbank dat van een voorwaardelijke jeugddetentie sneller (gedeeltelijke) tenuitvoerlegging zal worden gevraagd, en aldus zal verdachte, bij niet meewerken, sneller worden teruggemeld en gevolgen van zijn handelen ondervinden, dan het geval zal zijn bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel. Een tenuitvoerlegging van een dergelijke maatregel heeft namelijk een veel absoluter karakter. De rechtbank vindt een voorwaardelijke jeugddetentie aldus ook een passendere ‘stok achter de deur’. De rechtbank ziet geen meerwaarde in een GBM ten opzichte van het kader dat zal worden opgelegd.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een jeugddetentie voor de duur van 20 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en de in het dictum genoemde bijzondere voorwaarden, passend en geboden is. Van het onvoorwaardelijk deel van de straf dient de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, te worden afgetrokken. De rechtbank legt hiermee een zwaardere straf op dan door de officier van justitie geëist. De rechtbank acht dit nodig gelet op de hoeveelheid en de ernst van de strafbare feiten en het georganiseerde verband waarbinnen deze feiten zijn gepleegd, bezien in het licht van de oriëntatiepunten van de rechtspraak, inhoudende 120 uur taakstraf dan wel 60 dagen jeugddetentie per woninginbraak.

Voorlopige hechtenis

Gelet op de hoeveelheid aan bewezenverklaringen, de impact die de feiten op de (inwoners van de) gemeente Baarn hebben gehad en de hoogte van het recidiverisico, acht de rechtbank het in het belang van de maatschappij dat verdachte zo snel mogelijk wordt begeleid en behandeld om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Daarvoor dient hij eerst het onvoorwaardelijk deel van de jeugddetentie uit te zitten. Dit maakt naar het oordeel van de rechtbank dat het maatschappelijk belang dat wordt gediend door voorlopige hechtenis op dit moment zwaarder weegt dan het persoonlijk belang van verdachte om in vrijheid te zijn. In haar oordeel heeft de rechtbank tevens meegenomen dat het ook in het belang van verdachte is als hij zo snel mogelijk zijn leven weer kan oppakken met daarbij passende begeleiding en behandeling. De rechtbank zal aldus de schorsing van de voorlopige hechtenis opheffen.

9 BENADEELDE PARTIJ

Ten aanzien van het onder 5. ten laste gelegde

[aangever 4] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 1.697,40. Dit bedrag bestaat uit € 1.3347,40 aan materiële schade en € 350,- aan immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 5. ten laste gelegde feit.

Ten aanzien van het onder 7. ten laste gelegde

[aangever 5] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 1.746,- aan materiële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 7. ten laste gelegde feit.

Ten aanzien van het onder 16/202545-18 ten laste gelegde

[verbalisant] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 550,-, bestaande uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 16/202545-18 ten laste gelegde feit.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vorderingen van de benadeelde partij toe te wijzen, te vermeerderen met de wettelijke renten en met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel. Wat betreft de vordering van benadeelde partij [aangever 5] heeft de officier van justitie gevorderd deze hoofdelijk toe te wijzen.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 4] op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij in de delen van de vordering die zien op het aanschaffen van een alarmsysteem en raambeveiliging en de immateriële schade niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Wat betreft het door de benadeelde partij gevorderde eigen risico heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De raadsman heet zich ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 5] op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering dient te worden verklaard nu de vordering niet is onderbouwd.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van het onder 5. ten laste gelegde

De schade, ingediend door [aangever 4], voor zover die betrekking heeft op de schadepost ‘eigen risico’ ter hoogte van in totaal € 100,- komt voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank zal daarom de vordering tot het bedrag van € 100,- toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 26 juli 2018 tot de dag van volledige betaling.

De benadeelde partij heeft meer gevorderd dan de rechtbank zal toewijzen. Ten aanzien van de kosten voor een alarmsysteem en raambeveiliging oordeelt de rechtbank dat tussen deze schade en het bewezenverklaarde onvoldoende causaal verband is. Wat betreft de gevorderde immateriële schade oordeelt de rechtbank dat niet is onderbouwd dat het bewezenverklaarde psychisch letsel zou hebben veroorzaakt. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in die delen van de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat de vordering voor die delen bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [aangever 4] aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 100,- te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 26 juli 2018 tot de dag van volledige betaling.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [aangever 4] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

Ten aanzien van het onder 7. ten laste gelegde

De rechtbank zal de benadeelde partij [aangever 5] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu niet, althans onvoldoende is gebleken van een direct verband tussen de gestelde schade en het onder 7. bewezen verklaarde feit. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Ten aanzien van het onder 16/202545-18 ten laste gelegde

De rechtbank zal de benadeelde partij [verbalisant] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu niet is onderbouwd dat ten gevolge van het onder 16/202545-18 bewezen verklaarde sprake van psychisch letsel zou zijn. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

10 BESLAG

Teruggave aan de rechthebbenden

De rechtbank zal teruggave gelasten van de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

PL0900-MD3R018035_483345 3 herenhorloge

PL0900-MD3R018035_483346 3 herenhorloge vierkante kast witte plaat losse plaatjes van

PL0900-MD3R018035_483347 3 herenhorloge

PL0900-MD3R018035_483348 3 herenhorloge Fossil Blue, Bandje is stuk

PL0900-MD3R018035_483349 032Kievit herenhorloge

PL0900-MD3R018035_483350 032Kievit herenhorloge

PL0900-MD3R018035_483351 3 herenhorloge

PL0900-MD3R018035_483352 3 herenhorloge IXXXI. Bandje is stuk

PL0900-MD3R018035_483353 032Kievit herenhorloge

PL0900-MD3R018035_483354 3 dameshorloge Quartz

PL0900-MD3R018035_483355 3 herenhorloge Audemars Piquet

PL0900-MD3R018035_483356 3 herenhorloge Fossil-vierkante chromen

kast-zwarte wijzer

PL0900-MD3R018035_483357 032Kievit herenhorloge Fossil

PL0900-MD3R018035_483358 3 herenhorloge Fossil

PL0900-MD3R018035_483359 3 horloge Vertikal. Horloge bandje is stuk

PL0900-MD3R018035_483361 3 afstandsbediening Bose

PL0900-MD3R018035_483362 3 spelcomputer

PL0900-MD3R018035_483366 3 afstandsbediening Bose

PL0900-MD3R018035_483367 3 1 COLLI

PL0900-MD3R018035_483370 032Kievit Huawei tablet

PL0900-MD3R018035_483371 3 Wii Nintendo oplader

PL0900-MD3R018035_483372 3 bruin tasje Guess

PL0900-MD3R018035_483373 3 herenhorloge Guess

PL0900-MD3R018035_483374 3 dameshorloge Guess

PL0900-MD3R018035_483375 3 schoudertasje Georgio Armani

483294 Sok met vier juwelen

518283 juwelendoosje

518285 zwart & goudspikkel

518287 groen juwelendoos

518290 blauw juwelendoos

518294 speld Baarnscollege

483376 50 euro

483388 Lucardi met sieraden

518233 zilveren ring

518235 zilveren M-hanger

518236 zilveren ring

518237 ring

518240 zilveren oorstekers

518243 2 oorstekers

518244 armbrand met 10 zirkonia’s

518245 zilveren ketting

518246 zilveren ketting

aan degenen die redelijkerwijs als rechthebbenden van deze voorwerpen kunnen worden aangemerkt.

11 VORDERING TENUITVOERLEGGING

Bij vonnis van de kinderrechter in deze rechtbank van 29 augustus 2017 (parketnummer 16/253767-16) is verdachte een werkstraf van 20 uren voorwaardelijk opgelegd. Verdachte heeft zich binnen de proeftijd opnieuw schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Om die reden zal deze straf alsnog ten uitvoer gelegd worden.

12 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 36f, 45, 63, 77a, 77g, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 140, 180, 181, 311 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

13 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 8. en 10., primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde onder 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., subsidiair en het onder parketnummer 16/705921-18 bewezen zoals hiervoor in rubriek 5. is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6. is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 20 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de jeugddetentie in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de jeugddetentie een gedeelte van 4 maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

- stelt daarbij een proeftijd van 2 jaren vast;

- als algemene voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met vierde lid van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

* zich in het kader van de maatregel van Toezicht en Begeleiding, waarvan de eerste 6 maanden na invrijheidstelling zullen bestaan uit de maatregel van ITB Harde Kern, binnen 5 dagen na zijn invrijheidstelling meldt bij Samen Veilig

Midden-Nederland op het adres [adres 23] te Utrecht en zich daarna gedurende een door de jeugdreclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) en op door de jeugdreclassering te bepalen tijdstippen dient te blijven melden bij deze instelling, zo frequent en zo lang die instelling dat noodzakelijk acht;

* gedurende maximaal de eerste 12 maanden van de proeftijd na invrijheidstelling onder elektronisch toezicht zal worden gesteld, tenzij de reclassering dit in die periode niet langer nodig acht (de reclassering wordt nadrukkelijk niet in de gelegenheid gesteld elektronisch toezicht dat gedurende de eerste 12 maanden van de proeftijd verwijderd is, weer aan te brengen zonder tussenkomst van de rechter. Dit gelet op het ingrijpende karakter van een dergelijke beslissing);

* deel zal nemen aan een emotie- en agressieregulatietraining bij Reinaerde of soortgelijke instelling, op de tijden en plaatsen als door of namens die instelling aan te geven;

* zal meewerken aan het vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding, zoals school, werk of vrijwilligerswerk;

* gedurende maximaal de eerste 12 maanden van de proeftijd na invrijheidstelling op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met de volgende personen:

 [medeverdachte 1] , geboren op 23 juni 2001;

 [medeverdachte 2] , geboren op 13 oktober 1999;

 [medeverdachte 3] , geboren op 16 april 2000;

 [medeverdachte 4] , geboren op 15 september 1999;

 [medeverdachte 5] , geboren op 12 december 2001;

 [medeverdachte 6] , geboren op 4 oktober 1998;

 [naam 4] , geboren op 15 maart 2001;

 [naam 3] , geboren op 9 februari 2000;

 [naam 18] , geboren op 17 mei 1994;

tenzij de reclassering dit niet langer nodig acht;

- waarbij Samen Veilig Midden-Nederland opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

Beslag

- gelast de teruggave aan de rechthebbende(n) van de volgende voorwerpen:

 • -

  PL0900-MD3R018035_483345 3 herenhorloge

 • -

  PL0900-MD3R018035_483346 3 herenhorloge vierkante kast witte plaat losse plaatjes van

 • -

  PL0900-MD3R018035_483347 3 herenhorloge

 • -

  PL0900-MD3R018035_483348 3 herenhorloge Fossil Blue,Bandje is stuk

 • -

  PL0900-MD3R018035_483349 032Kievit herenhorloge

 • -

  PL0900-MD3R018035_483350 032Kievit herenhorloge

 • -

  PL0900-MD3R018035_483351 3 herenhorloge

 • -

  PL0900-MD3R018035_483352 3 herenhorloge IXXXI. Bandje is stuk

 • -

  PL0900-MD3R018035_483353 032Kievit herenhorloge

 • -

  PL0900-MD3R018035_483354 3 dameshorloge Quartz

 • -

  PL0900-MD3R018035_483355 3 herenhorloge Audemars Piquet

 • -

  PL0900-MD3R018035_483356 3 herenhorloge Fossil vierkante chromen kast-zwarte wijzer

 • -

  PL0900-MD3R018035_483357 032Kievit herenhorloge Fossil

 • -

  PL0900-MD3R018035_483358 3 herenhorloge Fossil

 • -

  PL0900-MD3R018035_483359 3 horloge Vertikal. Horloge bandje is stuk

 • -

  PL0900-MD3R018035_483361 3 afstandsbediening Bose

 • -

  PL0900-MD3R018035_483362 3 spelcomputer

 • -

  PL0900-MD3R018035_483366 3 afstandsbediening Bose

 • -

  PL0900-MD3R018035_483367 3 1 COLLI

 • -

  PL0900-MD3R018035_483370 032Kievit Huawei tablet

 • -

  PL0900-MD3R018035_483371 3 Wii Nintendo oplader

 • -

  PL0900-MD3R018035_483372 3 bruin tasje Guess

 • -

  PL0900-MD3R018035_483373 3 herenhorloge Guess

 • -

  PL0900-MD3R018035_483374 3 dameshorloge Guess

 • -

  PL0900-MD3R018035_483375 3 schoudertasje Georgio Armani

 • -

  483294 sok met vier juwelen

 • -

  518283 juwelendoosje

 • -

  518285 zwart & goudspikkel

 • -

  518287 groen juwelendoos

 • -

  518290 blauw juwelendoos

 • -

  518294 speld Baarnscollege

 • -

  483376 50 euro

 • -

  483388 Lucardi met sieraden

 • -

  518233 zilveren ring

 • -

  518235 zilveren M-hanger

 • -

  518236 zilveren ring

 • -

  518237 ring

 • -

  518240 zilveren oorstekers

 • -

  518243 2 oorstekers

 • -

  518244 armbrand met 10 zirkonia’s

 • -

  518245 zilveren ketting

 • -

  518246 zilveren ketting

Benadeelde partij

Ten aanzien van het onder 5. ten laste gelegde

 • -

  wijst de vordering van [aangever 4] toe tot een bedrag van € 100,-;

 • -

  veroordeelt verdachte tot betaling aan [aangever 4] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 juli 2018 tot de dag van volledige betaling;

 • -

  verklaart [aangever 4] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [aangever 4] aan de Staat € 100,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 juli 2018 tot de dag van volledige betaling;

 • -

  bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

Ten aanzien van het onder 7. ten laste gelegde

 • -

  verklaart [aangever 5] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

Ten aanzien van het onder 16/202545-18 ten laste gelegde

 • -

  verklaart [verbalisant] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

Vordering tenuitvoerlegging met parketnummer 16/253767-16

- wijst de vordering toe;

- gelast de tenuitvoerlegging van de door de kinderrechter in deze rechtbank bij vonnis van 29 augustus 2017 opgelegde voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 20 uren;

Voorlopige hechtenis

- heft op de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F. Koenis, voorzitter, tevens kinderrechter,

mr. H.A. Gerritse, kinderrechter en mr. E.W.A. Vonk, rechter, in tegenwoordigheid van

mr. N. Kruijswijk, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van

2 augustus 2019.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

16/705921-18

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 17 oktober 2018 te Baarn en/of te Soest en/of te Eemnes , althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 1] , en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of [naam 17] en/of enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (al dan niet met braak en/of verbreking en/of inklimming) en/of heling;

(art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 21 juni 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 1] ), goederen en/of geld van zijn/hunner gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking,

- naar (de voordeur van) die woning is/zijn toegegaan, en/of

- ( vervolgens) met een breekijzer en/of schroevendraaier, althans met een breekvoorwerp, tussen het kozijn en de deur heeft/hebben gewrikt (ten einde de voordeur van die woning open te breken),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op of omstreeks 14 juni 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2] ), (een) goed(eren), te weten (onder andere) telefoons en/of geluidsapparatuur (van het merk Sonos) en/of spaarpotten (met inhoud), althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij in of omstreeks de periode van 7 juli 2018 tot en met 8 juli 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 3] ), goederen en/of een hoeveelheid geld, te weten (onder andere) een spaarpot (met als inhoud 100 euro) en/of sieraden en/of (foto)camera's en/of cameralens, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [gemachtigde namens aangever 3] en/of [aangever 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

5.

hij op of omstreeks 26 juli 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 4] ), goederen, te weten (onder andere) een kluis (met inhoud) en/of sieraden, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

6.

hij in of omstreeks de periode van 8 augustus 2018 en 9 augustus 2018 te [plaats 2] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 5] ), goederen en/of (een grote hoeveelheid) geld, te weten (onder andere) 2.800 euro en/ sieraden en/of horloges, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 10] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

7.

hij in of omstreeks de periode van 29 juli 2018 en 30 juli 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 12] ), goederen en/of een hoeveelheid geld, te weten (onder andere) diverse sieraden en/of spaarpotten (met inhoud) en/of een spelcomputer (merk en model Playstation 4) en/of drie spelcomputer-controllers, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

8.

hij op of omstreeks 5 juli 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, in/uit een woning (gelegen aan de [adres 6] ), goederen en/of geld van zijn/hunner gading, althans enig goed, weg te nemen, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 19] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking,

- naar die woning is/zijn toegegaan, en/of

- ( vervolgens) door de poort in de achtertuin in is/zijn gegaan, en/of

- ( vervolgens) met een schroevendraaier, althans een breekvoorwerp, de ruit (van die woning) heeft/hebben open gebroken en/of geforceerd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht; art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

9.

hij in of omstreeks de periode van 12 juli 2018 tot en met 16 juli 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, in/uit een woning (gelegen aan de [adres 7] ), goederen, te weten een of meerdere computer(s) (te weten van de merken en modellen Apple iMac en/of Apple MacBook en/of HP Probook 420 G2) en/of diverse sieraden en/of een zonnebril, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 8] en/of [aangever 7] , waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

10.

Primair

hij in of omstreeks 10 oktober 2018 tot en met 16 oktober 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, in/uit een woning (gelegen aan de [adres 8] ), goederen, te weten onder andere een tablet (merk Samsung), een eReader (merk Kobo), een luidspreker, diverse sieraden en/of diverse horloges en/of een hoeveelheid geld (te weten 350 euro), geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 9] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

(art 310 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht; art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair

hij op of omstreeks 17 oktober 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, een of meer goederen, te weten onder andere een tablet (merk Samsung), een eReader (merk Kobo), een luidspreker, diverse sieraden en/of diverse horloges en/of een hoeveelheid geld (te weten 350 euro), heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht; art 417bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

16/202545-18

hij op of omstreeks 13 oktober 2018 te Baarn, althans in het arrondissement Midden-Nederland, toen de aldaar dienstdoende verbalisant [verbalisant] verdachte op verdenking van het overtreden van de Wet ID, in elk geval op verdenking van het gepleegd hebben van enig strafbaar feit, op heterdaad ontdekt, had aangehouden en vastgegrepen, althans vast had teneinde hem ten spoedigste voor te geleiden voor een hulpofficier van justitie en hem daartoe over te brengen naar een plaats van verhoor, zich met geweld heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtenaar, door zich opzettelijk en met kracht los te rukken uit de greep van [verbalisant] en/of een gevechtshouding aan te nemen tegenover die [verbalisant] , terwijl dit misdrijf en/of daarmede gepaard gaande feitelijkheden zwaar lichamelijk letsel, althans enig lichamelijk letsel, te weten een afgescheurde althans zwaar opgerekte pees in de duim en/of een scheur in het bot van de basis van de hand van voornoemde [verbalisant] ten gevolge heeft gehad;

(art 182 lid 1 Wetboek van Strafrecht; art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht; art 180 Wetboek van Strafrecht; art 181 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht)

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 18 december 2018, genummerd 2018292089C (032HICKievit), opgemaakt door politie Midden-Nederland, niet doorgenummerd. Voor ieder genoemd paginanummer wordt ‘ZD’ van ‘zaaksdossier’ met daarachter het nummer van het betreffende zaaksdossier weergegeven, zodat men, bij raadpleging van het dossier, weet in welk zaaksdossier het betreffende paginanummer kan worden gevonden. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 12.

3 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 18.

4 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19.

5 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [verdachte] – pagina 19.

6 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19 en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 24.

7 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 220.

8 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 227.

9 Bijlage G, ZD CSV – pagina 102.

10 Zie voetnoot 8, en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 160.

11 Weergaves van tapgesprekken, zijnde geschriften, ZD CSV – pagina’s 54, 122, 160 en 161.

12 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 229.

13 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 231.

14 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 232.

15 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 233.

16 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

17 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 251.

18 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 259.

19 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 32.

20 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [verdachte] – pagina 19.

21 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 301.

22 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 305.

23 Bijlage G, ZD CSV – pagina 98, en proces-verbaal van verhoor verdachte, persoonsdossier [medeverdachte 5] – pagina 74.

24 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 319.

25 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19 en een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 3 – pagina 24.

26 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 321.

27 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 134.

28 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 329.

29 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 359.

30 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 380.

31 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 400.

32 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 409.

33 Bijlage G, ZD CSV – pagina 100 en persoonsdossier [medeverdachte 3] – pagina 19.

34 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 424.

35 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 190.

36 Een proces-verbaal van bevindingen, persoonsdossier [medeverdachte 1] – pagina 19.

37 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 457.

38 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 630.

39 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 640.

40 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 104.

41 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 113.

42 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 113.

43 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 114.

44 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 116.

45 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

46 Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 78.

47 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 117.

48 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 118.

49 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 121.

50 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 122.

51 Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 172.

52 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 124.

53 Bijlage G, ZD CSV – pagina 98, en persoonsdossier [medeverdachte 3] – pagina 19.

54 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 126.

55 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 128.

56 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 124.

57 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 133.

58 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 138.

59 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 139.

60 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 149.

61 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 621.

62 Een proces-verbaal van bevindingen, zaakdossier CSV – pagina 614.

63 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 638.

64 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 458.

65 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

66 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 465.

67 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 131.

68 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

69 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 468.

70 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

71 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 469.

72 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

73 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 471.

74 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

75 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 472.

76 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

77 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 477.

78 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 479.

79 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

80 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 483.

81 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 484.

82 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD CSV – pagina 459.

83 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 486.

84 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 488.

85 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 491.

86 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 493.

87 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD CSV – pagina 166.

88 Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 123.

89 Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 124.

90 Een proces-verbaal van verhoor getuige, algemeen dossier – pagina 125.

91 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 6 – pagina 13.

92 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 6 – pagina 10.

93 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 6 – pagina 13.

94 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 6 – pagina 10.

95 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 6 – pagina 13.

96 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 6 – pagina 14.

97 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 6 – pagina 15.

98 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 6 – pagina 5.

99 Een proces-verbaal van verhoor aangeefster, ZD 6 – pagina 7.

100 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 6 – pagina 6.

101 Een proces-verbaal van verhoor aangeefster, ZD 6 – pagina 7.

102 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 6 – pagina 18.

103 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 3 – pagina 19 en proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

104 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 6 – pagina 10.

105 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 31.

106 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 32.

107 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 33.

108 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 28.

109 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

110 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 5.

111 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 6.

112 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 9.

113 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 4 – pagina 10.

114 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 16.

115 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 17.

116 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 34.

117 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 28.

118 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 4 – pagina 17.

119 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 4 – pagina 35.

120 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

121 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 6 – pagina 10.

122 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 6 – pagina 13.

123 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 29.

124 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

125 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 30.

126 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 107.

127 Het proces-verbaal ter terechtzitting van 21 juni 2019.

128 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 30.

129 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

130 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 31.

131 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 32.

132 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 8 – pagina 26.

133 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 33.

134 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

135 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 34.

136 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 5.

137 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 8.

138 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 19.

139 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 20.

140 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 8 – pagina 21.

141 Een proces-verbaal van sporenonderzoek, ZD 8 – pagina 23.

142 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 8 – pagina 25.

143 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 8 – pagina 24.

144 Zie Google Maps.

145 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 34.

146 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 8 – pagina 35.

147 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 34.

148 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 3 – pagina 19 en proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

149 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 9 – pagina 29.

150 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 9 – pagina 5.

151 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 9 – pagina 9.

152 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 9 – pagina 6.

153 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 9 – pagina 10.

154 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 9 – pagina 32.

155 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 40.

156 Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 52.

157 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 41.

158 Een proces-verbaal van bevindingen, algemeen dossier – pagina 50.

159 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 41.

160 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 43.

161 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 10 – pagina 32.

162 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 44.

163 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 45.

164 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 9 – pagina 47.

165 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 25.

166 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

167 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 105.

168 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 26.

169 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 3 – pagina 19 en proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

170 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 29.

171 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 29.

172 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 21.

173 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 29.

174 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 (aanvulling) – pagina 53.

175 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 6.

176 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 6.

177 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 11.

178 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 11-13.

179 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 11 – pagina 13.

180 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 19.

181 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 32.

182 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 32.

183 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 21.

184 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 32.

185 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 36.

186 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 38.

187 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 22.

188 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 105.

189 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 10 – pagina 32.

190 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

191 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 11 – pagina 40.

192 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 11 – pagina 22.

193 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 35.

194 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 37.

195 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 107.

196 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

197 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 38.

198 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 39.

199 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 40.

200 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 10 – pagina 5.

201 Een proces-verbaal van sporenonderzoek, ZD 10 – pagina 18.

202 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 10 – pagina 8-10.

203 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 10 – pagina 23.

204 Een proces-verbaal van bevindingen, (aanvulling) ZD 10 – pagina 57.

205 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 42.

206 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 105.

207 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 43.

208 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 10 – pagina 32.

209 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 44.

210 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 46.

211 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 10 – pagina 48.

212 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, persoonsdossier [medeverdachte 5] – pagina 74.

213 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, persoonsdossier [medeverdachte 5] – pagina 76.

214 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 10 – pagina 34.

215 Een weergave van een tapgesprek, zijnde een geschrift, ZD 5 – pagina 85.

216 Een proces-verbaal van bevindingen straattaal en afkortingen, algemeen dossier – pagina 106.

217 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 5 – pagina 5.

218 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 5 – pagina 6.

219 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 5 – pagina 7.

220 Een proces-verbaal verklaring aangever, ZD 5 – pagina 92.

221 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 5 – pagina 9.

222 Een goederenbijlage, (aanvulling) ZD 5 – pagina 96.

223 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 5 – pagina 59.

224 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 5 – pagina 83.

225 Een proces-verbaal van aangifte, ZD 14 – pagina 5.

226 Een goederenbijlage horende bij een proces-verbaal van aangifte, ZD 14 – pagina 7-8.

227 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 14 – pagina 22.

228 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 14 – pagina 14.

229 Een proces-verbaal van bevindingen, ZD 14 – pagina 15.

230 Het proces-verbaal ter terechtzitting van 21 juni 2019.

231 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 18 oktober 2018, genummerd PL0900-2018300594Z, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 1 tot en met 18. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

232 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 3.

233 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 4.

234 Een proces-verbaal van verhoor, pagina 17.