Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:3009

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
04-07-2019
Datum publicatie
09-07-2019
Zaaknummer
C/16/479498 / FO RK 19-604
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Herroeping adoptie, ondanks termijnoverschrijding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2019-0183
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2019/5251
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Familierecht

locatie Utrecht

zaaknummer: C/16/479498 / FO RK 19-604

herroeping adoptie

Beschikking van 4 juli 2019

in de zaak van:

[de man] ,

wonende op een geheim adres,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. M. Veken,

tegen

[de adoptiefvader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de adoptiefvader,

met als belanghebbenden

[de biologische vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de biologische vader,

[de moeder] ,

wonende op een geheim adres,

hierna te noemen: de moeder.

1 Verloop van de procedure

1.1.

De rechtbank heeft het verzoekschrift, met producties, ontvangen op 19 april 2019.

1.2.

Het verzoek is besproken tijdens de zitting van 6 juni 2019.

Bij deze zitting waren aanwezig:

  • -

    de man met zijn advocaat,

  • -

    de biologische vader.

De adoptiefvader en de moeder zijn uitgenodigd voor de zitting, maar zij zijn niet verschenen.

2 De feiten

2.1.

De moeder en de biologische vader waren met elkaar getrouwd van [1981] tot [1987] .

2.2.

Uit dit huwelijk is geboren:

[de man] , op [1982] te [geboorteplaats] .

2.3.

De moeder en de adoptiefvader waren met elkaar getrouwd van [1987] tot [2002] .

2.4.

Bij vonnis van 28 juni 1990 van de rechtbank te Zwolle is de adoptie van de man door de adoptiefvader uitgesproken.

2.5.

Partijen en de belanghebbenden hebben de Nederlandse nationaliteit.

3 Beoordeling van het verzochte

3.1.

De rechtbank zal het verzoek toewijzen en de adoptie van de man door de adoptiefvader herroepen. Daardoor wijzigt de geslachtsnaam van de man in ‘ [geslachtsnaam 1] ’.

De rechtbank zal hierna uitleggen waarom zij tot dit oordeel komt.

Wettelijke grondslag

3.2.

De rechtbank kan een adoptie herroepen, op grond van het bepaalde in artikel 1:231 van het Burgerlijk Wetboek (BW), als de herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is, de rechter van de redelijkheid van de herroeping is overtuigd en het verzoek niet eerder is ingediend dan twee en niet later dan vijf jaren na de dag dat de geadopteerde meerderjarig is geworden.

Ontvankelijkheid

3.3.

Vaststaat dat de termijn voor de indiening van het verzoek tot herroeping van de adoptie inmiddels is verstreken, aangezien de man 36 jaar was op het moment van indiening van het verzoek. De man verklaart hierover dat hij tien jaar geleden pas heeft ontdekt dat hij niet alleen de geslachtsnaam van de adoptiefvader draagt, maar door hem is geadopteerd. Op dat moment stortte de wereld van de man in en was hij niet in staat om een procedure te starten. Volgens de man is er sprake van strijd met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) wanneer wordt vastgehouden aan de termijn van artikel 1:231 BW.

3.4.

De termijn van artikel 1:231 BW is in de wet opgenomen om de rechtszekerheid te kunnen waarborgen en om de belangen te beschermen van de betrokkenen bij een adoptie.

Het hanteren van de termijn kan in strijd zijn met artikel 8 EVRM. Op grond van dit artikel heeft een ieder recht op respect voor zijn privéleven en zijn familie- en gezinsleven.

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

3.5.

De herroeping van de adoptie heeft rechtstreeks betrekking op de uitoefening van het recht op respect voor het privéleven van de man. De gestelde termijn belemmert de man in zijn wens en belang om de juridische band met zijn adoptiefvader te verbreken en de juridische band met zijn biologische vader te herstellen. Toepassing van de termijn van artikel 1:231 BW betekent in dit geval een ongerechtvaardigde inmenging in het privéleven van de man. De rechtbank is van oordeel dat de bescherming van de belangen, rechten en vrijheden van anderen gewaarborgd blijft wanneer in dit geval voorbij wordt gegaan aan de termijn. Gelet hierop is de man ontvankelijk in zijn verzoek.

Herroeping adoptie

3.6.

Tijdens de zitting is gebleken dat de man goed over het verzoek heeft nagedacht. De man is ervan overtuigd dat de herroeping van de adoptie van groot belang is voor zijn identiteit en de verwerking van zijn nare jeugd. Hij heeft nooit een band gevoeld met de adoptiefvader en sinds 2004 hebben zij geen contact meer met elkaar. Met de biologische vader heeft de man sinds 2007 weer contact en zij hebben inmiddels een hechte band.

Zowel de adoptiefvader als de biologische vader hebben ingestemd met het verzoek.

Gelet hierop acht de rechtbank de herroeping van de adoptie in het kennelijk belang van de man en de rechtbank is overtuigd van de redelijkheid van de herroeping.

Geslachtsnaam

3.7.

De man heeft verzocht om zijn geslachtsnaam te wijzigen van ‘ [geslachtsnaam 2] ’ in ‘ [geslachtsnaam 1] ’. De rechtbank zal dit verzoek afwijzen, aangezien de geslachtsnaam van de man van rechtswege zal wijzigen in ‘ [geslachtsnaam 1] ’ na de herroeping van de adoptie.

Uitvoerbaar bij voorraad

3.8.

De man heeft verzocht om de beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Dat wil zeggen dat de beslissing meteen moet worden uitgevoerd, ook al wordt er hoger beroep ingesteld. De rechtbank zal dit verzoek afwijzen, aangezien de ambtenaar van de burgerlijke stand pas een latere vermelding bij de geboorteakte kan opmaken wanneer de beslissing onherroepelijk is.

4 Beslissing

De rechtbank:

4.1.

herroept de adoptie van [de man], geboren op [1982] te [geboorteplaats] , door [de adoptiefvader], zoals uitgesproken bij vonnis van 28 juni 1990 van de Rechtbank Zwolle;

4.2.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.G. van Doorn, rechter, in aanwezigheid van mr. A. Verouden als griffier en in het openbaar uitgesproken op 4 juli 2019.

..