Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2019:2161

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
15-05-2019
Datum publicatie
15-05-2019
Zaaknummer
16/700167-17 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 67-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, en een taakstraf van 240 uur voor het bezit van kinderporno. De man had een grote hoeveelheid afbeeldingen en video’s in zijn bezit.

De man had tussen 2015 en 2017 ruim 20.000 foto’s en 3.000 filmpjes in zijn bezit. De man heeft bezit van het materiaal bekend, dat hij naar eigen zeggen verzamelde naar aanleiding van een tv-programma over kindermisbruik. Hij zou willen aantonen hoe makkelijk kinderporno online te vinden is, om het materiaal uiteindelijk aan de politie te geven. De man is echter nooit ermee naar het politiebureau gegaan, zelfs niet toen de politie hem verdacht van het bezit van kinderporno.

De rechtbank gelooft het verhaal van de man niet. Hij heeft bepaalde bestanden verwijderd en gaf anderen toegang tot zijn Dropboxaccount, waar ook kinderpornografisch materiaal op stond. Met zijn handelen heeft hij bijgedragen aan het instandhouden van kindermisbruik. De psychische en lichamelijke gevolgen van kindermisbruik zijn voor de betrokken kinderen groot. Vanwege de grote hoeveelheid materiaal, waarbij ook zeer jonge kinderen betrokken zijn, vindt de rechtbank dat een vrijheidsbenemende straf op zijn plaats is. Daarnaast moet de man zich melden bij de reclassering en mag hij op geen enkele manier contact zoeken met minderjarigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/700167-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 15 mei 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1951] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 1 mei 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. G.P.N. Robben en van hetgeen verdachte en zijn raadsman mr. A.J. Sprey, advocaat te Almere, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

In de periode van 4 februari 2015 tot en met 19 oktober 2017 in Lelystad een grote hoeveelheid kinderpornografisch beeldmateriaal heeft verworven, in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3.1

WAARDERING VAN HET BEWIJS

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van een bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

Het feit is door verdachte begaan. Verdachte heeft het ten laste gelegde feit bekend. De raadsman heeft geen vrijspraak voor het feit bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 1 mei 2019;

 • -

  een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van verdachte van

14 mei 2018, opgemaakt door de politie Midden-Nederland, houdende een bekennende verklaring van verdachte, doorgenummerde pagina 140 e.v.;

 • -

  een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van 19 oktober 2017 opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 85 e.v;

 • -

  een proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van 19 maart 2018,

opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 105 e.v.

4 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

in de periode van 4 februari 2015 tot en met 19 oktober 2017, te Lelystad, meermalen afbeeldingen en gegevensdragers (te weten USB sticks) bevattende een grote hoeveelheid afbeeldingen, te weten 21.565 foto's en 3060 films/video's, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft.

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met penis en/of een voorwerp en/of vinger/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 1 tot en met 6 (omschrijving p. 118 en 119 proces-verbaal))

en/of

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met penis en/of vinger/hand en/of mond/tong van en door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 7 tot en met 10 (omschrijving p. 119 proces-verbaal))

en/of

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met een voorwerp en/of vinger/hand door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt bij zichzelf

(toonmap foto nr. 11 tot en met 14 (omschrijving p. 120 proces-verbaal))

en/of

- het betasten/aanraken van de geslachtsdelen met penis en/of vinger/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 15 en 16 (omschrijving p. 120 en 121 proces-verbaal))

en/of

- het betasten/aanraken van de geslachtsdelen en/of billen met penis en/of vinger/hand en/of mond/tong door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 17 tot en met 21 (omschrijving, p. 121 en 122 proces-verbaal)

en/of

- het betasten/aanraken van de geslachtsdelen en/of billen en/of borsten met vinger/hand door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt bij zichzelf

(toonmap foto nr. 22 tot en met 24 (omschrijving, p. 122 proces-verbaal))

en/of

- het oraal penetreren van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 25 (omschrijving, p. 122 proces-verbaal))

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving op een wijze die niet bij zijn/haar leeftijd past en/of waarbij door het

camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeeldingen nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben of strekken tot seksuele prikkeling

(toonmap foto nr. 26 tot en met 37 (omschrijving, p. 123 tot en met 125 proces-verbaal))

en/of

- het houden van een penis en/of masturberen en/of ejaculeren naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 38 tot en met 41 (omschrijving, p. 125 en 126 proces-verbaal)).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

5 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

afbeeldingen en gegevensdragers bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen.

6 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7 OPLEGGING VAN STRAF

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van negen maanden, met aftrek van het voorarrest.

7.2

Het standpunt van de verdediging

Bij het bepalen van de straf moet rekening gehouden worden met de volgende omstandigheden. Verdachte heeft het kinderpornografisch beeldmateriaal gedurende het grootste gedeelte van de ten laste gelegde periode slechts ‘passief’ in bezit gehad. Hij heeft geen gebruik gemaakt van het zogenaamde darkweb, heeft geen tegenprestatie geleverd voor het verwerven van het beeldmateriaal en heeft het beeldmateriaal niet met derden gedeeld. Daarnaast is van belang dat verdachte het materiaal niet heeft verzameld uit eigen seksueel verlangen, maar met als doel het uiteindelijk naar de politie te brengen. Verdachte heeft geen antecedenten en is bereid tot gedragsverandering. De raadsman heeft verzocht aansluiting te zoeken bij de oriëntatiepunten van het LOVS en in overeenstemming daarmee een taakstraf voor de duur van 240 uren met een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, waarvan slechts een kort deel (een dag) onvoorwaardelijk en bijzondere voorwaarden. Voorts heeft de raadsman verzocht om in strafmatigende zin rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich gedurende een langere periode en op grote schaal schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografisch beeldmateriaal. Verdachte stelt dat hij de kinderporno heeft verzameld naar aanleiding van een televisie-uitzending over kindermisbruik, met als doel het uiteindelijk naar de politie te brengen om aan te tonen hoe eenvoudig kinderpornografisch materiaal op internet is te vinden. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig en overweegt daarbij dat deze verklaring op geen enkele wijze steun vindt in het dossier. Niet is gebleken dat verdachte zich op enig moment met het beeldmateriaal bij de politie heeft gemeld. Ook nadat de politie bij hem aan de deur geweest is en hem heeft gezegd dat hij verdacht werd van het in bezit hebben van kinderporno, heeft verdachte de politie niet gemeld dat hij USB-sticks, met daarop een grote hoeveelheid kinderpornografisch beeldmateriaal, in zijn bezit had en met welk doel. Bovendien volgt uit het dossier dat bepaalde bestanden van de USB-stick verwijderd waren, hetgeen niet strookt met de verklaring van verdachte dat hij zoveel mogelijk materiaal wilde verzamelen en naar de politie wilde brengen. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat verdachte het materiaal niet in het kader van een (naar zijn eigen zeggen) heldendaad heeft verzameld, maar dat hij slechts heeft gehandeld vanuit andere motieven. Het door verdachte geschetste motief werkt niet strafverminderend bij het bepalen van de aan verdachte op te leggen straf. Daarbij speelt een grote rol dat verdachte met zijn handelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van het misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van kinderpornografie. Bij het vervaardigen van kinderporno wordt immers op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van de betrokken kinderen. Vaak zeer jonge kinderen worden door volwassenen gedwongen om zeer vergaande seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan. Dergelijk seksueel misbruik zal in de regel leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade bij de betrokken kinderen.

In strafvermeerderende zin houdt de rechtbank rekening met het grote aantal afbeeldingen en films en de lange periode waarin deze verzameling is opgebouwd en in bezit gebleven van verdachte.. Ook strafvermeerderend acht de rechtbank de omstandigheid dat bij een deel van het materiaal baby’s en peuters betrokken zijn geweest. Uit het dossier blijkt dat tien procent van het bij verdachte aangetroffen beeldmateriaal beelden bevatte met kinderen jonger dan twee jaar. Daarnaast vindt de rechtbank het kwalijk dat verdachte heeft bijgedragen aan de mogelijke verspreiding van kinderporno door de inloggegevens van zijn Dropboxaccount, met daarop kinderpornografisch materiaal, aan anderen beschikbaar te stellen, teneinde daardoor zelf toegang te krijgen tot meer kinderporno. Hiermee heeft verdachte het kinderpornografisch materiaal op zijn Dropboxaccount toegankelijk gemaakt voor derden.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank ook rekening gehouden met:

 • -

  een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 19 maart 2019, waaruit volgt dat verdachte niet eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld;

 • -

  een reclasseringsadvies van Reclassering Nederland van 16 april 2019, uitgebracht door mevrouw S. Dijkslag, reclasseringswerker.

Uit het reclasseringsadvies volgt dat de reclassering de kans op recidive niet goed heeft kunnen inschatten. Gezien de ernst van het feit acht de reclassering een forensisch kader geïndiceerd. De reclassering adviseert bij een veroordeling een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met bijzondere voorwaarden.

De oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS gaan als vertrekpunt bij het bezit en verwerven van kinderporno en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderporno verschaffen uit van een taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk met bijzondere voorwaarden.

Door de verdediging is aangevoerd dat rekening moet worden gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank stelt vast dat de redelijke termijn in de strafzaak is aangevangen op het moment van het eerste huisbezoek, te weten op 16 januari 2017. De redelijke termijn is met vier maanden overschreden. Gelet op deze geringe overschrijding van de redelijke termijn kan worden volstaan met louter de constatering dat de redelijke termijn is geschonden. De rechtbank zal hieraan geen gevolgen verbinden voor de hoogte van de op te leggen straf.

Alles afwegende en met inachtneming van voormelde factoren is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt. De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en bijzondere voorwaarden met daarnaast een taakstraf van 240 uren, te vervangen door 120 dagen hechtenis wanneer deze niet of niet naar behoren wordt verricht, passend en geboden is.

Met betrekking tot het gelegde beslag op diverse gegevensdragers zal de rechtbank geen beslissing nemen, aangezien het dossier geen beslaglijst bevat. De officier van justitie heeft ter terechtzitting toegezegd uit te zoeken of er nog beslag op gegevensdragers rust en of de desbetreffende goederen al dan niet geretourneerd kunnen worden.

8 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 3 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 jaren vast;

- als voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte gedurende de proeftijd:

* zich binnen vijf werkdagen na onherroepelijk worden van het vonnis meldt bij de Reclassering Nederland, locatie Lelystad, De Meent 4, 8224 BR in Lelystad en zich blijft melden op afspraken met de reclassering zo vaak en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

* op geen enkele wijze contact zoekt met minderjarigen en deze contacten zo veel mogelijk vermijdt, met uitzondering van familierelaties indien en voor zover bij dat contact (één van) de ouders van de kinderen aanwezig zijn;

* zich onthoudt van:

- seksueel getint communiceren met minderjarigen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waar kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjaren wordt gecommuniceerd;

waarbij verdachte tijdens de gesprekken met de reclassering bespreekt hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen. Het toezicht van deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur. Verdachte werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek.

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 240 uren;

- beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 120 dagen hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.E.M. Kranenbroek, voorzitter, mrs. N.V.M. Gehlen en B.G.W.P. Heijne, rechters, in tegenwoordigheid van mr. G.J. van Klompenburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 mei 2019.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 februari 2015 tot en met 19 oktober 2017, te Lelystad, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) een (grote) hoeveelheid afbeeldingen en/of gegevensdragers (te weten een of meerdere USB sticks) bevattende (een) (grote) hoeveelheid afbeelding(en), te weten 21.565 foto's en/of 3060 films/video's, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de/een penis en/of een voorwerp en/of de/een vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 1 tot en met 6 (omschrijving p. 118 en 119 proces-verbaal))

en/of

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de/een penis en/of de/een vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 7 tot en met 10 (omschrijving p. 119 proces-verbaal))

en/of

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met een voorwerp en/of de/een vinger(s)/hand door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt bij zichzelf

(toonmap foto nr. 11 tot en met 14 (omschrijving p. 120 proces-verbaal))

en/of

- het betasten/aanraken van de geslachtsdelen met de/een penis en/of de/een vinger(s)/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 15 en 16 (omschrijving p. 120 en 121 proces-verbaal))

en/of

- het betasten/aanraken van de geslachtsdelen en/of billen met de/een penis en/of de/een vinger(s)/hand en/of de mond/tong door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 17 tot en met 21 (omschrijving, p. 121 en 122 proces-verbaal)

en/of

- het betasten/aanraken van de geslachtsdelen en/of billen en/of borsten met de/een vinger(s)/hand door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt bij zichzelf

(toonmap foto nr. 22 tot en met 24 (omschrijving, p. 122 proces-verbaal))

- het oraal penetreren van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(toonmap foto nr. 25 (omschrijving, p. 122 proces-verbaal))

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert in een omgeving en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het

camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen van deze perso(o)n(en) in beeld gebracht wordt/worden (waarbij) de afbeelding(en) aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft/hebben of strekt/strekken tot seksuele prikkeling

(toonmap foto nr. 26 tot en met 37 (omschrijving, p. 123 tot en met 125 proces-verbaal))

en/of

- het houden van een (stijve) penis en/of masturberen en/of ejaculeren naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, terwijl op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

(toonmap foto nr. 38 tot en met 41 (omschrijving, p. 125 en 126 proces-verbaal)).