Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:5820

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
28-11-2018
Datum publicatie
28-11-2018
Zaaknummer
16/659099-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Het ten laste gelegde feit zou zijn gepleegd in de periode van 1 september 2005 tot en met 30 april 2006. Voor dit feit geldt een verjaringstermijn van twaalf jaren. De dagvaarding is na een periode van langer dan twaalf jaren na de ten laste gelegde periode op de juiste wijze betekend, te weten op 25 oktober 2018. Uit het dossier zijn geen feiten of omstandigheden gebleken waardoor de verjaring is gestuit. De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat de officier van justitie ten aanzien van het ten laste gelegde niet-ontvankelijk is in de vervolging, omdat het ten laste gelegde feit is verjaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/659099-15 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 28 november 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1958] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 november 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. E. van der Burg en van hetgeen verdachte en mr. J.G. Kabalt, advocaat te Breukelen, alsmede de benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 2] naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 1 september 2005 tot en met 30 april 2006 te Breukelen in vereniging certificaten van deelname valselijk heeft opgemaakt of laten opmaken of vervalst en/of laten vervalsen, en/of gebruik heeft gemaakt van die certificaten.

3 VOORVRAGEN

3.1

De ontvankelijkheid van de officier van justitie

3.1.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ten aanzien van het ten laste gelegde feit gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte is, omdat dit feit is verjaard.

3.1.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman deelt het standpunt van de officier van justitie dat het Openbaar Ministerie

niet-ontvankelijk dient te worden verklaard wegens verjaring.

3.1.3

Het oordeel van de rechtbank

Het ten laste gelegde feit zou zijn gepleegd in de periode van 1 september 2005 tot en met 30 april 2006. Voor dit feit geldt een verjaringstermijn van twaalf jaren. De dagvaarding is na een periode van langer dan twaalf jaren na de ten laste gelegde periode op de juiste wijze betekend, te weten op 25 oktober 2018. Uit het dossier zijn geen feiten of omstandigheden gebleken waardoor de verjaring is gestuit. De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat de officier van justitie ten aanzien van het ten laste gelegde niet-ontvankelijk is in de vervolging, omdat het ten laste gelegde feit is verjaard.

4 BENADEELDE PARTIJEN

De volgende benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd: [benadeelde 3] , [benadeelde 1] en [benadeelde 2] .

[benadeelde 3] en [benadeelde 1] vorderen de respectievelijke bedragen van € 19.000,- en

€ 49.668,-, telkens bestaande uit materiële schade ten gevolge van het aan verdachte ten laste gelegde. [benadeelde 2] vordert een bedrag van € 34.200,-, bestaande uit € 31.700,- aan materiële schade en € 2.500,- aan immateriële schade, ten gevolge van dit feit.

De rechtbank heeft onder 3.1.3 overwogen dat de officier van justitie niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging van verdachte. Gelet hierop is de rechtbank met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat de benadeelde partijen [benadeelde 3] , [benadeelde 1] en [benadeelde 2] niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in de vorderingen. De vorderingen kunnen worden aangebracht bij de burgerlijke rechter.

Nu de benadeelde partijen niet-ontvankelijk worden verklaard in de vorderingen, zullen de kosten worden gecompenseerd, in die zin dat ieder haar eigen kosten draagt.

5 BESLISSING

De rechtbank:

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

- verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde;

Benadeelde partijen

- verklaart de benadeelde partijen [benadeelde 3] , [benadeelde 1] en [benadeelde 2]

niet-ontvankelijk in de vorderingen en bepaalt dat de vorderingen van deze benadeelde partijen kunnen worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- compenseert de proceskosten van de benadeelde partijen en verdachte, in die zin dat ieder haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. S.M. van Lieshout, voorzitter, mrs. E.J.W. Verhaagh en D. Riani el Achhab, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M.T. Bouwman-Everhardus, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 november 2018.

Mr. E.J.W. Verhaagh is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

(Zaakdossier Jade 1)

zij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 september 2005 tot en met 30 april 2006, althans in of omstreeks het tijdvak omvattende het jaar 2005 en/of het jaar 2006, te Breukelen, althans in het arrondissement Midden-Nederland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtspers(o)n(en) en/of

natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meerdere zogenoemde certifica(a)t(en) van deelname, te weten

a. een certificaat op naam van [benadeelde 3] en [A] met als ingangsdatum 31-03-2006 (vindplaats p.15),

en/of

b. een certificaat op naam van [benadeelde 1] met als ingangsdatum 20 oktober 2005 (vindplaats p.80 en 81),

en/of

c. een certificaat op naam van [B] met als ingangsdatum 14 december 2005 (vindplaats p. 118),

en/of

d. een certificaat op naam van [C] en [D] met als ingangsdatum

21-03- 2006 (vindplaats p.141),

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of laten opmaken of vervalst en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben verdachte en/of verdachte mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op voornoemd certificaat vermeld of laten vermelden (zakelijk weergegeven)

op het onder a. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] was, en/of

- dat het eigendomsdeel 1/6 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

op het onder b. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] en [perceelnummer] was, en/of

- dat het eigendomsdeel 2/6 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

op het onder c. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] was , en/of

- dat het eigendomsdeel 1/6 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

op het onder d. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] was, en/of

- dat het eigendomsdeel 1/12 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

(telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid

- één of meerdere van voornoemde certicat(a)t(en) heeft ondertekend en/of laten ondertekenen met de naam [E] met daaronder de vermelding Operationeel Directeur,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

en/of

meermalen, althans eenmaal, opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) (zogenoemde) certific(a)at(en) van deelname, te weten

a. een certificaat op naam van [benadeelde 3] en [A] met als ingangsdatum

31-03-2006 (vindplaats p.15),

en/of

b. een certificaat op naam van [benadeelde 1] met als ingangsdatum 20 oktober 2005 (vindplaats p.80 en 81),

en/of

c. een certificaat op naam van [B] met als ingangsdatum 14 december 2005 (vindplaats p. 118),

en/of

d. een certificaat op naam van [C] en [D] met als ingangsdatum

21-03- 2006 (vindplaats p.141),

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die / dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat

verdachte en/of verdachte mededader(s) dit certificaat/deze certificaten heeft verzonden en/of laten verzenden naar en/of overhandigd en/of laten overhandigen aan de persoon/personen op voornoemde certifica(a)t(en) genoemd, als zijnde het bewijs dat hij/zij een deel van het eigendom van het op het certicaat genoemde perce(e)l(en) had/hadden verkregen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat verdachte en/of verdachte mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op voornoemd certificaat heeft/hebben vermeld of heeft/hebben laten vermelden (zakelijk weergegeven)

op het onder a. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] was, en/of

- dat het eigendomsdeel 1/6 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

op het onder b. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] en [perceelnummer] was, en/of

- dat het eigendomsdeel 2/6 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

op het onder c. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] was , en/of

- dat het eigendomsdeel 1/6 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

op het onder d. genoemde certificaat

- dat het nummer van het perceel [perceelnummer] was, en/of

- dat het eigendomsdeel 1/12 deel van huidige waarde(114.000 euro) gedurende 60 maanden omvatte/bedroeg,

en/of

(telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid

- één of meerdere van voornoemde certicat(a)t(en) heeft ondertekend en/of laten onder tekenen met de naam [E] met daaronder de vermelding Operationeel Directeur.