Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:5260

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
30-10-2018
Datum publicatie
01-11-2018
Zaaknummer
16.705988-17 (P)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2021:3360
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Huizen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot respectievelijk gevangenisstraffen van 7 en 6 jaar. Beide mannen hebben zich vorig jaar april schuldig gemaakt aan een gewelddadige woningoverval in Laren. Bij de overval in Laren zijn slachtoffers vastgebonden en zwaar mishandeld. De 19-jarige man heeft een jaar eerder ook al een woning in Blaricum overvallen.

De rechtbank oordeelt dat beide mannen onderdeel waren van een criminele organisatie die zich bezighield met inbraken en woningovervallen. De 19-jarige man heeft zich ook schuldig gemaakt aan een woninginbraak in Blaricum en de heling van sieraden, sleutels en horloges. De 20-jarige man heeft zich naast de woningoverval in Laren ook schuldig gemaakt aan een mishandeling en de heling van horloges en autosleutels.

In totaal waren er drie verdachten betrokken bij de woningoverval in Blaricum. Zij waren tijdens de overval minderjarig. Een nu 17-jarige jongen uit Laren was in het huis aanwezig bij de 12-jarige zoon des huizes. Hij heeft een 19-jarige medeverdachte uit Huizen en de hierboven genoemde 19-jarige man binnengelaten. De 17-jarige jongen uit Laren is veroordeeld tot een jeugddetentie van 120 dagen, waarvan 119 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur. De 19-jarige man uit Huizen tot een jeugddetentie van 120 dagen, waarvan 101 voorwaardelijk en ook een taakstraf van 200 uur.

De rechtbank legt lagere straffen op dan geëist door de officier van justitie. Bij het bepalen van de straf van de twee hoofdverdachten is gekeken naar de landelijke oriëntatiepunten. Dat is 5 jaar gevangenisstraf bij een gewelddadige overval. Daarbij is meegewogen dat het om zeer gewelddadige overvallen gaat. In de beoordeling is rekening gehouden met een ieders rol, maar ook met de jonge leeftijd van de twee hoofdverdachten. De 20-jarige man was destijds net meerderjarig en de 19-jarige man uit Huizen was tijdens een groot deel van de feiten nog minderjarig. De rechtbank bepaalt dat beide verdachten als volwassenen worden berecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2018-0918
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16.705988-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 30 oktober 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1999] te [geboorteplaats] ,

thans gedetineerd in Intermetzo Justitiële Jeugd Inrichting Lelystad, te Lelystad.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 20 maart 2018, 15 mei 2018, 31 juli 2018, 15 oktober 2018 en 16 oktober 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. C.J. Booij en van hetgeen verdachte en zijn raadsman mr. A. Boumanjal, advocaat te Utrecht, alsmede de benadeelde partij [slachtoffer 1] naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1 primair:

op 16 april 2017 te Laren samen met een ander of anderen een woningoverval heeft gepleegd, waarbij goederen zijn gestolen en geweld is gebruikt tegen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] , ten gevolge waarvan [slachtoffer 3] zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen

en/of

op 16 april 2017 te Laren samen met een ander of anderen [slachtoffer 3] heeft afgeperst, ten gevolge waarvan [slachtoffer 3] zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen;

Feit 1 subsidiair:

medeplichtig is geweest aan het onder feit 1 primair ten laste gelegde door in de periode van 14 april 2017 tot en met 16 april 2017 te Laren en/of Huizen opzettelijk middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of opzettelijk behulpzaam te zijn;

Feit 2 primair:

op 16 april 2017 te Laren samen met een ander of anderen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] opzettelijk van hun vrijheid heeft beroofd;

Feit 2 subsidiair:

medeplichtig is geweest aan het onder feit 2 primair ten laste gelegde door in de periode van 14 april 2017 tot en met 16 april 2017 te Laren en/of Huizen opzettelijk middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of opzettelijk behulpzaam te zijn;

Feit 3:

op 9 december 2016 te Blaricum samen met een ander of anderen een woningoverval heeft gepleegd, waarbij goederen zijn gestolen en geweld is gebruikt tegen [slachtoffer 4] en [medeverdachte 1]

en/of

op 9 december 2016 te Blaricum samen met een ander of anderen [slachtoffer 4] heeft afgeperst;

Feit 4:

in de periode van 1 december 2016 tot en met 1 januari 2018 te Huizen en/of Blaricum en/of Laren leiding heeft gegeven en/of heeft deelgenomen aan een criminele organisatie;

Feit 5 primair:

op 4 maart 2017 te [woonplaats] samen met een ander of anderen heeft ingebroken in een garage van [benadeelde 1] gelegen aan de [adres] en daarbij diverse goederen heeft weggenomen;

Feit 5 subsidiair:

in de periode van 4 maart 2017 tot en met 17 april 2017 te Huizen samen met en ander of anderen diverse goederen heeft geheeld;

Feit 6 primair:

op 24 maart 2017 te [woonplaats] samen met een ander of anderen heeft ingebroken in een woning van [benadeelde 2] gelegen aan de [adres] en daarbij diverse goederen heeft weggenomen;

Feit 6 subsidiair:

in de periode van 24 maart 2017 tot en met 2 juli 2017 te Huizen en/of Blaricum samen met een ander of anderen een horloge heeft geheeld;

Feit 7 primair:

in de periode van 13 juni 2017 tot en met 15 juni 2017 te [woonplaats] samen met een ander of anderen heeft ingebroken in een woning van [benadeelde 3] gelegen aan de [adres] en daarbij diverse goederen heeft weggenomen;

Feit 7 subsidiair:

in de periode van 13 juni 2017 tot en met 19 juni 2017 te Huizen een horloge heeft geheeld.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zijn standpunt verwoord in een ter terechtzitting overgelegd schriftelijk requisitoir. De officier van justitie acht de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen en baseert zich op de bewijsmiddelen zoals deze zich in het dossier bevinden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zijn standpunt deels verwoord in de ter terechtzitting overgelegde pleitnota. De raadsman heeft partiële vrijspraak bepleit van het onder 1 primair ten laste gelegde voor zover dit ziet op het slaan met een pistool in het gezicht en tegen het hoofd van [slachtoffer 1] en het slaan met een pistool en ploertendoder tegen het lichaam van [slachtoffer 3] . Voor het overige onder 1 primair ten laste gelegde heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman heeft vrijspraak bepleit voor het onder 2, 3, 4, 5, 6 en 7 ten laste gelegde.

Bewijsverweer

Ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde:

De raadsman heeft partiële vrijspraak bepleit van het voornoemde toegebrachte geweld aan [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] nu dit excessieve geweld niet redelijkerwijs aan verdachte kan worden toegerekend. Gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad bepaalt niet alleen de delictsomschrijving, maar ook de tenlastelegging waarop het opzet van de verdachte moet zijn gericht. Uit het dossier kan geenszins worden opgemaakt dat verdachte (voorwaardelijk) opzet had op het geweld met het wapen en de ploertendoder nu hij geen wetenschap heeft gehad van deze wapens. Bovendien blijkt uit het dossier en de verklaring van verdachte ter terechtzitting dat hij uit angst voor [A] (onder 3 ten laste gelegde) pas veel later een wapen heeft aangeschaft om zichzelf – indien noodzakelijk – te verdedigen. Hierdoor ontbreekt het opzet op het voornoemde excessieve geweld, waardoor verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:

De raadsman heeft vrijspraak bepleit nu verdachte weliswaar opzet heeft gehad op de overval, maar geenszins op de wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Ten aanzien van het onder 4 ten last gelegde:

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de ten laste gelegde criminele organisatie, nu primair geen sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband. Niet is gebleken van enige structuur noch van een duurzame samenwerking. Subsidiair bepleit de raadsman dat verdachte niet heeft deelgenomen aan de criminele organisatie. Blijkens de geldende jurisprudentie wordt het enkel behoren tot een groep, wetenschap hebben van hetgeen zich afspeelt, instemmen, niet distantiëren en zelfs het verrichten van deelnemingshandelingen niet zonder meer gezien als deelname aan een organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht.

Ten aanzien van het onder 5, 6 en 7 ten laste gelegde:

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de ten laste gelegde feiten nu sprake is van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Uit geen enkel bewijsmiddel blijkt dat verdachte zich schuldig zou hebben gemaakt aan een woninginbraak of dat verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de goederen wist dat deze van diefstal afkomstig waren.

Bewijsuitsluitingsverweer

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de verklaringen van medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] niet mogen worden gebezigd voor het bewijs, nu deze onvoldoende betrouwbaar zijn. Indien de rechtbank deze verklaringen wel voldoende betrouwbaar acht, dan zou het gebruik daarvan een schending opleveren van artikel 6 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna te noemen: EVRM). Volgens de thans geldende jurisprudentie heeft een verdachte zijn recht om getuigen te (doen) horen niet kunnen uitoefenen, indien de verzochte getuigen weigeren antwoord te geven op de hen gestelde vragen. Deze weigering kan worden gepasseerd, indien de bewezenverklaring niet in beslissende mate op die verklaring wordt gebaseerd. Voor de beantwoording van de vraag of de bewezenverklaring in beslissende mate steunt op de verklaringen van niet door de verdediging ondervraagde getuigen, is van belang in hoeverre die verklaringen steun vinden in andere bewijsmiddelen. Het benodigde steunbewijs moet betrekking hebben op die onderdelen van de hem belastende verklaring die de verdachte betwist. Nu dit benodigde steunbewijs ontbreekt, dient verdachte te worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal eerst de onder 1, 2, 3, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten bespreken om daarna toe te komen aan de onder 4 ten laste gelegde criminele organisatie.

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde 1:

Verbalisant [verbalisant 1] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 15 april 2017 om 14.50.52 uur belt [verdachte] met het nummer [telefoonnummer]

(hierna: - [telefoonnummer] ) uit naar de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ).

[verdachte] (hierna: [verdachte] ): Ik heb die dingetje nodig ouwe.

[B] (hierna [B] ): Welke dingetje?

[verdachte] : Welke dingetje? Ha ha balletjes. (…)

[verdachte] : Hey wat kost die kanker dinge?

[B] : Ja je moet zelf halen ik heb weinig

[verdachte] : Waar kan ik ze halen?

[B] : [medeverdachte 3] dunk in [naam] .

[verdachte] : En die patroon dan?
[B] : die kan ik wel geven

[verdachte] : Die kan je wel geven toch?
[B] : Ja, maar hoe lang heb je die dingen nodig?

[verdachte] : Even dit weekend. Maandag heb je het terug. Zondag heb je het al terug.

[B] : Oké.2

Verbalisant [verbalisant 1] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 15 april 2017 om 18.02.56 uur wordt door - [telefoonnummer] , in gebruik bij [verdachte] , naar het nummer [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ), in gebruik bij [C] gebeld. Ik hoor dat de telefoon overging, maar dat niet door - [telefoonnummer] wordt opgenomen. Ik hoorde op de achtergrond van de beller twee personen met elkaar praten. Ik herkende de stemmen op de achtergrond als zijnde de stemmen van [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] . Op de achtergrond hoorde ik het volgende:

[medeverdachte 3] : maar ehh bij iemand binnen.

[medeverdachte 4] : Oh slapen die ouders ook al?

De gebruiker van - [telefoonnummer] antwoordt: “ja

[medeverdachte 3] : Ja, kijk je gaat de trap op. (kiestoon) Dan loop je zo! Ga je gelijk naar boven zo…

Verbinding verbroken.3

Verbalisant [verbalisant 2] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 15 april 2017 zijn twee tapgesprekken tussen [verdachte] (de gebruiker van het telefoonnummer - [telefoonnummer] ) en de gebruiker van telefoonnummer - [telefoonnummer] te naam gesteld aan [B] beluisterd. Dit betreft een tweetal gesprekken gevoerd op voornoemde datum om 18.25.43 uur en 20.27.01 uur. Uit de verwerking van deze tapgesprekken blijkt dat, kort samengevat, [verdachte] van de andere persoon uitleg krijgt over de werking van vermoedelijk een handvuurwapen. In de gesprekken wordt onder andere gesproken over: “die ding”, “een handvat”, “flesje in handvat”, “magazijn” en “pistool”. Ik verbalisant herkende de stem van [verdachte] als gebruiker van - [telefoonnummer] . Tijdens deze twee gesprekken hoorde ik op de achtergrond nog twee personen praten. Ik hoorde dat deze twee personen zich daarbij mengden in de bovengenoemde gesprekken tussen [verdachte] en de gebruiker van - [telefoonnummer] . Ik herkende de stemmen van deze twee personen als de stemmen van de verdachte [medeverdachte 4] en [C] .4

Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 15 april 2017 om 19.13 uur vindt een gesprek plaats tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] . [medeverdachte 3] vraagt hem of hij die “SIM-ding” heeft. [verdachte] bevestigt dit. Op 15 april 2017 om 19.50 uur vindt een gesprek plaats tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] . [verdachte] vraagt aan [medeverdachte 3] hoe laat hij naar “die gozer” gaat. [medeverdachte 3] zegt dat hij er zo heen gaat. Hij zegt dat hij pas om 20.30 uur heeft afgesproken met “hem”. [medeverdachte 3] zegt dat hij [naam] niet kan bereiken. [verdachte] vraagt hem waarom hij [naam] moet bereiken. [medeverdachte 3] zegt: “voor die pokkie (de rechtbank verstaat: telefoon) toch?” [verdachte] zegt hierop: “Die heb ik toch domme ezel”.5

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

- op 15 april 2017 om 19.56 uur blijkt dat het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ) heeft gebeld naar het nummer [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ). - [telefoonnummer] straalt de mast Huizermaatweg te Huizen aan.

- op 15 april 2017 om 20.48 uur is door het observatieteam vastgesteld dat [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 4] elkaar om 20.44 uur hebben ontmoet op de Oostkade te Huizen. [verdachte] en [medeverdachte 3] reden daarna om 20.45 uur op een scooter weg. [medeverdachte 4] bleef op de Oostkade achter.6 Om 20.48 uur belt - [telefoonnummer] naar het nummer - [telefoonnummer] . Het nummer - [telefoonnummer] straalt op dat moment de mast Phohisstraat te Huizen aan. Uit het proces-verbaal van het observatieteam blijkt dat [medeverdachte 3] en [verdachte] op dat moment samen zijn.7

- op 15 april 2017 om 20.54 uur is door het observatieteam vastgesteld dat [verdachte] [medeverdachte 3] heeft afgezet bij de bushalte het Merk te Huizen.8

- op 15 april 2017 om 20.55 uur vindt een gesprek tussen [verdachte] (- [telefoonnummer] ) en [medeverdachte 3] [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ) plaats. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 3] alle gesprekken en WhatsApp-berichten met hem moet verwijderen. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 3] een keer dat andere nummer moet bellen. Het nummer dat [verdachte] hem gaf. Dat moet hij nu even bellen.

- op 15 april 2017 om 20.56 uur belt het nummer - [telefoonnummer] naar het nummer - [telefoonnummer] . Dit is direct na het tapgesprek van 20.55 uur tussen [medeverdachte 3] en [verdachte] .9

Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het is bekend dat [medeverdachte 4] gebruik maakt van telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ) en imeinummer [imeinummer] . Op het imeinummer is te zien dat op 15 april 2017 gedurende de avond en 16 april 2017 gedurende de nacht een andere simkaart in de telefoon heeft gezeten dan de gebruikelijke. Op deze simkaart, die is gekoppeld aan telefoonnummer - [telefoonnummer] , is te zien dat op 17 april 2017 om 20.56 uur een inkomend gesprek is vanaf telefoonnummer - [telefoonnummer] . Beide nummers hebben geen tenaamstelling. De telefoon van [medeverdachte 3] en de - [telefoonnummer] stralen op dat moment beide een telefoonpaal in Huizen aan.

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal betreffende de analyse historische telecomgegevens onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op bevel van de officier van justitie werden vanaf 15 april 2017 telefoongesprekken opgenomen van het telefoonnummer [telefoonnummer] (verder: - [telefoonnummer] ). Dit nummer was op 15 en 16 april 2017 in gebruik bij [medeverdachte 4] . De gesprekken zijn als volgt:

- op 15 april 2017 om 19:44 uur stuurt de gebruiker van - [telefoonnummer] een sms naar het nummer [telefoonnummer] (verder: - [telefoonnummer] ) met de tekst: ’21.30 atletiekbaan’.10

- op 15 april 2017 om 21:06 uur belt - [telefoonnummer] met - [telefoonnummer] . Het gesprek gaat over het maken van een afspraak om 21:30 uur.11 De stem van de gebruiker van het nummer - [telefoonnummer] werd door verbalisanten [verbalisant 5]12 en [verbalisant 6]13herkend als de stem van [D] .14

Uit WhatsApp-gesprekken tussen [medeverdachte 3] en [slachtoffer 2] (aangever) blijkt dat [medeverdachte 3] omstreeks 21.30 uur is opgehaald door [slachtoffer 2] bij busstation Hilversum.15

[slachtoffer 2] is op 16 april 2017 als getuige gehoord door de politie en heeft als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik haalde hem die avond op bij busstation Hilversum en we zijn naar de keet bij [E] gegaan. Ik was de hele avond met [F] . Ik bracht [F] na middernacht naar het busstation Hilversum. Hij zou met de bus naar Huizen gaan. [F] wist dat ik vervolgens naar huis ging.16

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

- op 15 april 2017 om 22.31 uur belt het nummer - [telefoonnummer] naar het nummer - [telefoonnummer] . Het nummer

- [telefoonnummer] straalt op dat moment de mast Seinstraat te Hilversum aan. Uit de verklaring van [slachtoffer 2] blijkt dat [medeverdachte 3] zich op dat moment samen met hem op de Anton Philipslaan in Hilversum bevond. Middels een stealth sms naar het nummer van [medeverdachte 3] (- [telefoonnummer] ) blijkt het nummer om 22.30 uur de mast Anton Fokkerweg te Hilversum aan te stralen.

- op 15 april 2017 om 23.26 uur belt het nummer - [telefoonnummer] naar het nummer - [telefoonnummer] . Het nummer

- [telefoonnummer] straalt op dat moment de mast Riebeeckweg te Hilversum aan. Uit de verklaring van [slachtoffer 2] blijkt dat [medeverdachte 3] zich op dat moment samen met hem op de Anton Philipslaan in Hilversum bevond. Middels een stealth sms naar het nummer van [medeverdachte 3] (- [telefoonnummer] ) blijkt het nummer om 23.22 uur de mast Anton Fokkerweg te Hilversum aan te stralen.

- op 16 april 2017 om 00.10 uur belt het nummer - [telefoonnummer] naar het nummer - [telefoonnummer] . Het nummer

- [telefoonnummer] , in de telefoon van [medeverdachte 4] , straalt op dat moment een mast in de nabijheid van de Sint Janstraat te Laren aan. Het nummer - [telefoonnummer] straalt op dat moment de mast Riebeeckweg te Hilversum aan. Uit de verklaring van [slachtoffer 2] blijkt dat [medeverdachte 3] zich op dat moment samen met hem op de Anton Philipslaan in Hilversum bevond. Middels een stealth sms naar het nummer van [medeverdachte 3] (- [telefoonnummer] ) blijkt het nummer om 00.10 uur de mast Anton Fokkerweg te Hilversum aan te stralen.

- op 16 april 2017 om 00.40 uur belt het nummer - [telefoonnummer] naar het nummer - [telefoonnummer] . Het nummer

- [telefoonnummer] , in de telefoon van [medeverdachte 4] , straalt op dat moment een mast in de nabijheid van de Sint Janstraat te Laren aan. Het nummer - [telefoonnummer] straalt op 00.40 uur de mast Liebergweg te Hilversum aan. Uit de verklaring van [slachtoffer 2] blijkt dat [medeverdachte 3] zich op dat moment samen met hem op de Anton Philipslaan in Hilversum bevond dan wel op het punt stond om met [medeverdachte 3] naar het station in Hilversum te rijden en [medeverdachte 3] daar af te zetten.

- Door [slachtoffer 2] is verklaard dat hij [medeverdachte 3] omstreeks 00.45 uur heeft afgezet op het station in Hilversum. Op 16 april 2017 om 00.54 uur belt het nummer - [telefoonnummer] naar het telefoonnummer in gebruik bij [C] . De telefoon van [medeverdachte 3] straalt op dat moment de Kampstraat te Hilversum aan. In dat gesprek neemt [verdachte] op en vraagt aan [medeverdachte 3] of hij heeft gebeld en of er werd opgenomen. [medeverdachte 3] antwoordt op beide vragen bevestigend.17

[slachtoffer 2] heeft op 16 april 2017 aangifte gedaan van een woningoverval en heeft daarover bij de politie als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik woon op het adres [adres] in [woonplaats] , samen met mijn vader [slachtoffer 3] en stiefmoeder [slachtoffer 1] . Op 16 april 2017 om 00:56 uur kwam ik aan bij onze woning. Ik stapte uit mijn personenauto en wilde richting de woning lopen. Ik stak mijn sleutel in het slot. Ik hoorde geritsel achter mij. Op datzelfde moment word ik vastgepakt en krijg ik een hand voor mijn mond. Ik hoorde dat iemand zei ‘doorlopen, doorlopen’. Ik hoorde dat iemand zei dat ik de hond weg moest halen, anders zouden zij mij neer schieten. Dit is de eerste keer dat ik zag dat er twee personen in de woning waren en dat een van de personen een vuurwapen vast had. Ik moest vervolgens de trap omhoog lopen. Ik zag dat dader 1 een vuurwapen op mij richtte. Terwijl ik de trap op liep hoorde ik mijn stiefmoeder [slachtoffer 1] [de rechtbank verstaat [slachtoffer 1]] om hulp schreeuwen. Wij moesten met z’n tweeën naar de kleedkamer lopen. Ik zag dat [slachtoffer 1] werd geslagen door dader 2. Ook ik ben twee keer tegen mijn benen aangetrapt. Op een gegeven moment werden mijn handen vastgebonden door middel van tie-wraps. Op een gegeven moment moesten [slachtoffer 1] en ik de slaapkamer van mijn ouders in. Ik zag dat [slachtoffer 1] een klap kreeg met de onderkant van het vuurwapen. Ik zag en hoorde dat [slachtoffer 1] veel pijn had. Ik moest naast mijn vader [de rechtbank verstaat: [slachtoffer 3]] op het bed van mijn ouders gaan liggen. Ik hoorde dat allebei de daders riepen dat zij geld wilden hebben. Ik zag dat mijn vader steeds met een van de daders mee moest. Hij moest de kluis openmaken. Ook werden er bij mijn vader tie-wraps om zijn polsen gedaan. Op een gegeven moment hebben ze mijn vader en [slachtoffer 1] hun monden getapet. Op een gegeven moment zijn ze weggegaan.18

In een aanvullende verklaring heeft [slachtoffer 2] op 16 april 2017 als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik werd in een verwurging om mijn nek vastgepakt. Ik moest de voordeur openen. Ik zag dat iemand een pistool op mijn buik gericht hield. In de hal werd ik vastgebonden. Ik werd naar boven geduwd. Ik zag dat [slachtoffer 1] uit de slaapkamer kwam. Ik zag dat de voorste overvaller naar [slachtoffer 1] liep en haar fors meermalen sloeg. Ik zag dat de overvallers de sieraden van [slachtoffer 1] wilden meenemen. Ik zag dat mijn vader werd geslagen. Ik zag dat mijn vader vastgebonden werd met tie-wraps. Dader 1 had dikkere lippen dan dader 2.

Weggenomen zijn een Omega Seamaster horloge, ongeveer 1400 euro contant geld, sieraden, een Tech 21 telefoonhoesje en geld dat daarin zat, ongeveer 210 euro, autosleutels van de BMW en de Mini.19

[slachtoffer 3] is op 16 april 2017 als getuige gehoord door de politie en heeft als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Toen mijn vrouw de slaapkamerdeur opende, stormden meteen twee mannen de slaapkamer binnen. Ik zag dat deze mannen mijn vrouw vastpakten en sloegen op haar hoofd. Ik hoorde mijn vrouw hard gillen. Ik zag dat een van deze mannen een vuurwapen had. Ik hoorde de mannen schreeuwen: “Ik wil geld”. Ik werd ook door de mannen vastgepakt en geslagen in mijn gezicht. Mijn vrouw en ik zijn vastgebonden met tie-wraps. Ik moest met een van de mannen meelopen. Ik ben vervolgens naar de kluis gelopen, deze heb ik geopend. Nadat ik de kluis geopend had, moest ik weer naar boven. Ik werd op bed gelegd en vastgebonden met tie-wraps en tape.

Ik kan persoon 1 als volgt omschrijven: licht getint, slank postuur, ongeveer 1.80m, donker gekleed en droeg een bivakmuts. Ik kan persoon 2 als volgt omschrijven: donkergetint, ongeveer 1.80 lang, zwart gekleed, bivakmuts, sportschoenen en een rugzak. De donkergetinte man had een vuurwapen. Dit vuurwapen heeft hij op mijn hoofd gezet. Ik kan niet beschrijven hoe beangstigend dit is. Ook zag ik dat de donkere man het vuurwapen op het hoofd van mijn vrouw zette en sloeg. Ik ben door de licht getinte man meermalen met een uitschuifbare stok geslagen. Dit deed ontzettend veel pijn.20

In een aanvullende verklaring heeft [slachtoffer 3] op 17 april 2017 als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Toen kwam er een naar binnen stormen en die begon mij te meppen. Hij wilde geld en een Rolex. Volgens mij was het de donkerdere persoon die mij begon te slaan. Ik had de indruk dat hij meer negroïde was. Toen ik op bed lag deed hij eerst tie-wraps om. Op dat moment werden mijn benen nog niet vastgebonden, dat gebeurde pas later, toen ik bij de kluis was geweest. Ik moest op mijn buik gaan liggen. Af en toe kreeg ik weer een klap. Ze sloegen mij hard met hun vuisten en af en toe met een uitschuifbare ijzeren staaf. Ik voelde ook een klap met een pistool op mijn hoofd. Het pistool werd dreigend in mijn richting gehouden. Op een gegeven moment zag ik [slachtoffer 1] . Ik zag dat zij ook onder het bloed zat. Ik moest zeggen waar mijn geld lag en mijn Rolex. Ik moest met hen naar de kluis. Nadat we bij de kluis waren geweest, gingen we weer naar boven. Toen werd gevraagd waar de pasjes waren. Ik zei dat die in de keuken lagen. Ik heb twee pasjes afgegeven. De pasjes waren van de ABN-AMRO bank. Ik heb ze de code gegeven. Er is geen geweld gebruikt toen ik de pasjes gaf, maar de dreiging was er nog steeds.21

In een aanvullende verklaring heeft [slachtoffer 3] op 22 juni 2017 als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Vlak na het incident had ik veel pijn aan mijn linkerarm, deze was helemaal gevoelloos. Twee weken later kreeg ik meer pijn aan mijn linkerarm en een week later scheurde een spier af in mijn linkerarm. Ik kon mijn arm niet meer bewegen en mijn arm werd helemaal blauw. Ik ben geopereerd. Ik heb twee weken gips gehad. Dit letsel is gekomen door de klappen op mijn arm met die staaf en met het pistool.22

In een medisch verslag van de orthopedisch chirurg van [slachtoffer 3] wordt het volgende vermeld, zakelijk weergegeven:

Op 5 juni 2017 is [slachtoffer 3] gezien door de orthopedisch chirurg. Anamnese: Mishandeld op 16 april, o.a. letsel aan linkerarm.23

Op 6 juni 2017 is [slachtoffer 3] geopereerd in verband met een ruptuur van de distale bicepspees. Daarbij is de oude distale bicepspees gehecht. De nabehandeling betreft 3 weken achterspalk, dan afneembaar maken en passief oefenen van de flexie/extensie en pro/supinatie met fysiotherapeut.24

[slachtoffer 1] is op 17 april 2017 gehoord door de politie en heeft als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Nadat we waren gaan slapen hoorde ik op een gegeven moment dat de hond veel lawaai maakte, dus ging ik kijken wat er aan de hand was. Op dat moment zag ik [slachtoffer 2] in het bijzijn van twee bivakmutsen de trap op komen. Toen ben ik gaan gillen. Volgens mij had een van hen een pistool. Ze hadden bivakmutsen op. Het volgende moment zit ik in de kleedkamer tegen de deur en toen drupte er warm bloed uit mijn neus op mijn arm. Toen begon ik weer te gillen. Op dat moment lagen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] overdwars op bed. Ze hebben geprobeerd tie-wraps om te doen. Ik heb volgens mij alleen maar gegild. Ik denk dat mijn oog dicht zat. Aan het eind probeerden ze mij met tie-wraps vast te binden.25

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal betreffende de analyse historische telecomgegevens onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op bevel van de officier van justitie werden vanaf 15 april 2017 telefoongesprekken opgenomen van het telefoonnummer [telefoonnummer] (verder: - [telefoonnummer] ). Dit nummer was op 15 en 16 april 2017 in gebruik bij [medeverdachte 4] . De gesprekken zijn als volgt:

- op 16 april 2017 om 03:32 uur wordt - [telefoonnummer] gebeld door [telefoonnummer] . Deze vaste lijn staat op naam van [D] , [adres] te [woonplaats] .26 Het gesprek gaat over het maken van een afspraak over 15 minuten bij de brug.27 De stem van de gebruiker van het nummer - [telefoonnummer] werd door verbalisant [verbalisant 1] herkend als de stem van [medeverdachte 4] .28

- op 16 april 2017 om 03:44 uur belt - [telefoonnummer] met - [telefoonnummer] en zegt ‘ik kom eraan’. De locatie van de beller - [telefoonnummer] is Oostermeent Huizen.29

Op 16 april 2017 te 03.52 en 03.53 uur, acht minuten na het laatstgenoemd gesprek, wordt er bij een geldautomaat van ABN-AMRO bank gevestigd aan de Monnickskamp in Huizen (Winkelcentrum Oostermeent) getracht het saldo op te vragen en te pinnen met de bankpassen die tijdens de overval in Laren zijn weggenomen.30

Uit de historische gegevens blijkt dat het nummer - [telefoonnummer] op 15 april 2017 om 15.23, 19.44, 21.06 uur en op 16 april 2017 om 03.44 uur en 13.44 uur is gebeld door het nummer van [medeverdachte 4] (- [telefoonnummer] ). Tijdens deze contacten straalde het nummer - [telefoonnummer] de mast KNP337014455 aan. Deze mast staat op de Huizermaatweg te Huizen, nabij de woning van [D] .31

Verbalisant [verbalisant 7] heeft zijn proces-verbaal bevindingen betreffende het onderzoek camerabeelden van de ABN-AMRO te Huizen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik heb de veiliggestelde camerabeelden van de ABN-AMRO bank bekeken. Dit zijn camerabeelden van de pinautomaat gelegen aan de Monnickskamp 2 te Huizen. Ik heb in een opmerking zien staan dat de beelden 3 minuten en 38 seconden achterlopen. De beelden zijn opnamen van 16 april 2017. Op de camerabeelden zag ik om 03:49:49 uur een persoon. Op de camerabeelden is te zien dat deze persoon zijn/haar gezicht afgedekt heeft met een sjaal en een muts. Op de beelden zijn de ogen en zeer waarschijnlijk de huidskleur te zien. De persoon heeft zeer waarschijnlijk een donker getinte huidskleur.32

Verbalisant [verbalisant 8] heeft in zijn proces-verbaal bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik heb de camerabeelden, afkomstig van de Albert Heijn gevestigd aan de Oostermeent-Zuid 48 te Huizen bekeken. Ik zag op de beelden, waarbij de datum 16 april 2017 en de tijd 03.51.31 uur werd aangegeven, een tweetal personen aan kwamen lopen de parkeerplaats op. Aan de beelden en de manier van lopen zag ik dat het twee mannen betroffen. Ik zag dat de ene man een licht getinte huidskleur had en een opgeschoren kapsel. Ik zag dat de tweede man een donker getinte huidskleur had. Ik zag dat de man een donker kleed om zijn bovenlichaam heen had gedraaid en ik zag dat hij een lichtkleurige sjaal tot over zijn neus droeg. Kort nadat de mannen de parkeerplaats oplopen zag ik dat zij stoppen en dat de licht getinte man de donker getinte man een kleed om deed en deze om zijn bovenlichaam en gezicht heen draaide. Ik zag dat de donkergetinte man doorliep in de richting van de camera, nadat de licht getinte man was omgedraaid.33

Verbalisant [verbalisant 5] heeft in zijn proces-verbaal bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Ik heb de schoenen van verdachte [D] in beslag genomen.34

Verbalisant [verbalisant 9] heeft in zijn proces-verbaal bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het betreft schoeisel, twee stuks, merk Adidas, kleur zwart, SIN AAKI5973NL.35

Door het NFI zijn de schoenen met nummer AAKI5973NL microscopisch onderzocht op de aanwezigheid van bloed. In de naad aan de bovenkant, aan de rechterkant van de instap, nabij de bovenste vetergaatjes van de rechterschoen is bloed aangetroffen. Dit bloed is bemonsterd. De bemonstering is als AAKI5973NL#01 veiliggesteld. De bemonstering AAKI5973NL#01 is onderworpen aan DNA-onderzoek. SIN AAKI5973NL#01, beschrijving DNA-profiel: bloed kan afkomstig zijn van een vrouw: [slachtoffer 1] . De kans dat het bloedspoor dat op de schoen aangetroffen is, van een andere willekeurige persoon afkomstig is, is kleiner dan 1 op 1 miljard.36

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal tips opsporing verzocht onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 6 juni 2017 werd in het programma opsporing verzocht aandacht besteed aan de overval op de Sint Janstraat te Laren op 16 april 2017. In de uitzending werden onder andere beelden/geluiden getoond van de parkeerplaats bij de Albert Heijn (lopen pinner naar pinautomaat) en van het pinmoment bij de ABN-AMRO. Naar aanleiding van de uitzending van opsporing verzocht kwamen bij de politie 26 tips binnen en bij Meld Misdaad Anoniem (hierna: MMA) 15 tips. Van de MMA-meldingen werd [D] 14 keer getipt. Van de tips die bij de politie zijn binnengekomen werd [D] 12 keer getipt.37

Medeverdachte [medeverdachte 3] heeft op 12 februari 2018 bij de politie onder meer als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

[verdachte] zei tegen mij dat ik een afspraak moest maken met [slachtoffer 2] en dat ik [slachtoffer 2] onder controle moest houden. Ik heb met [slachtoffer 2] afgesproken onder het mom te gaan chillen. Op de avond van de overval heb ik meerdere malen contact gehad met [verdachte] . [verdachte] wilde van mij weten of de afspraak met [slachtoffer 2] was gelukt en hij wilde worden geïnformeerd omtrent de situatie met [slachtoffer 2] . Ik heb de avond van 15 april 2017 met [verdachte] afgesproken bij de Oostermeent. [verdachte] was toen met [medeverdachte 4] . Ik kreeg van [verdachte] een prepaid telefoon. In deze telefoon stond een telefoonnummer voorgeprogrammeerd. Met dit telefoonnummer moest ik de andere daders van de overval informeren over de situatie en de thuiskomst van [slachtoffer 2] . [verdachte] heeft mij verteld hoe ik dit moest doen. Daarna ben ik door [verdachte] naar de bushalte gebracht. Ik moest vervolgens van [verdachte] al zijn telefoongegevens van zijn privé telefoon wissen. Dit waren gegevens die naar [verdachte] konden leiden. Vervolgens ben ik opgehaald door [slachtoffer 2] en zijn we gaan chillen bij een keet. Ik heb toen een aantal keer met de prepaid telefoon contact opgenomen met het voorgeprogrammeerde telefoonnummer. Ik gaf dan de situatie omtrent [slachtoffer 2] door. Ik kreeg toen van die persoon door dat ik tijd moest rekken, omdat [slachtoffer 2] nog niet naar huis mocht. Ik heb ongeveer 30 minuten voordat ik door [slachtoffer 2] bij het station Hilversum ben afgezet, weer met de prepaid telefoon naar de persoon van het voorgeprogrammeerde nummer gebeld. Ik heb toen laten weten dat [slachtoffer 2] naar huis zou komen.38

In een aanvullende verklaring heeft [medeverdachte 3] op 27 maart 2018 als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik heb geen uitleg gekregen waarom ze precies naar de woning van [slachtoffer 2] wilden. Met ze bedoel ik [verdachte] en [medeverdachte 4] .39 [verdachte] heeft aan mij gevraagd om met [slachtoffer 2] te gaan chillen en dat ik met de prepaid telefoon zou bellen naar het nummer. [medeverdachte 4] stond daar later ook bij. Hij hoorde toen ook dat [verdachte] het erover had. Er zijn verschillende gesprekken geweest voor de overval. De ene keer was dat met [verdachte] alleen, de andere keer met zowel [verdachte] als [medeverdachte 4] .40 Ik moest bellen naar de prepaid telefoon. Ik wist niet wie ik aan de telefoon zou krijgen. Mijn vermoeden is [medeverdachte 4] . Ondanks dat hij zijn stem probeerde te vervormen hoorde ik een zware stem. Het is mij bekend dat [medeverdachte 4] ook een zware stem heeft. Het was een herkenbare zware stem. Ik herkende de stem van [medeverdachte 4] als de stem van de persoon die ik aan de telefoon kreeg.41 Ze wilden van mij weten hoe het er precies binnen uit zag. Met ze bedoel ik [verdachte] en [medeverdachte 4] . Ik wist toen niet dat [medeverdachte 4] de woning in zou gaan, maar later vermoedde ik wel dat hij in de woning is geweest en de overval heeft gepleegd. Hij was het meest geïnteresseerd in de omschrijving van de woning. Over hoe je moest lopen en waar wat stond en dat soort dingen. Dit ging over het huis van [slachtoffer 2] .42

Verdachte heeft ter terechtzitting van 16 oktober 2018 onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik ben betrokken geweest bij de overval. Voorafgaand aan 16 april 2017 heb ik met [medeverdachte 3] gesproken en zijn we op het plan gekomen om de woning van de ouders van [slachtoffer 2] , de vriend van [medeverdachte 3] , te overvallen. Dit plan om daadwerkelijk over te gaan tot een overval is van beide kanten gekomen. [medeverdachte 3] , personen waarvan ik de naam niet wil noemen en ikzelf hebben enkele dagen daarvoor de overval gepland. Ik heb iemand proberen te regelen en ook gevonden. Die persoon zou nog iemand anders benaderen om met hem mee de woning te overvallen. [medeverdachte 3] heeft die persoon vervolgens alles verteld over het Rolex horloge en het geld dat zich in de woning zou bevinden. Ik heb een scooter proberen te stelen en een prepaid telefoon gekocht ten behoeve van de overval. Ik heb [medeverdachte 3] verzocht alle communicatie tussen ons te verwijderen. Ook wist ik dat er tie-wraps waren om de mensen vast te binden. Na de overval heb ik [medeverdachte 3] gebeld. Ik was benieuwd hoe het ging. [medeverdachte 3] zou de overvallers namelijk bellen en aangeven dat ze naar binnen konden. Uiteindelijk zou ik rond de 15% à 25% van de buit krijgen.43

De hiervoor weergegeven bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde:

Excessieve geweld

De raadsman heeft bepleit dat verdachte wat betreft het excessieve geweld dient te worden vrijgesproken, omdat niet bewezen kan worden dat verdachte (voorwaardelijk) opzet had op het geweld met het wapen en de ploertendoder nu hij geen wetenschap heeft gehad van deze wapens. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank met betrekking tot het excessieve geweld bij het ten laste gelegde het volgende af. Verdachte is voorafgaand aan de overval met de medeverdachten bijeen gekomen, waarbij zij overleg hebben gevoerd over hoe men te werk zou gaan en wie wat voor zijn ‘rekening’ zou nemen. Verdachte heeft daarbij, naar eigen zeggen, een prepaid telefoon geregeld en een scooter proberen te regelen en wist van de tie-wraps ten behoeve van de overval. Voorts blijkt uit het dossier dat verdachte op zaterdag 15 april 2017, één dag voor de overval, verschillende malen contact heeft met

[B] over een wapen. Hierbij geeft verdachte aan dat hij ‘dit ding’ nodig heeft en dat [B] het wapen zondag (de rechtbank verstaat: 16 april 2017) alweer terug heeft. Ook krijgt verdachte in het bijzijn van onder andere medeverdachte [medeverdachte 4] uitleg van [B] over de werking van het wapen.

De rechtbank acht op grond van het voornoemde de verklaring van verdachte over het aanschaffen van het wapen ter beveiliging van zichzelf tegen [A] (benadeelde van de woningoverval van 9 december 2016 – feit 3) en zijn verklaring ter terechtzitting over het niet willen teruggeven van het wapen niet geloofwaardig en is van oordeel dat het wapen door verdachte is geregeld ten behoeve van de overval. Gelet hierop en in onderling verband en samenhang bezien met de feiten en omstandigheden dat rekening werd gehouden met het feit dat er personen in de woning aanwezig konden zijn, waartoe onder andere tie-wraps werden meegenomen, concludeert de rechtbank dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte voorwaardelijk opzet had op het excessieve geweld met de wapens. Verdachte wist door het zelf regelen van het wapen dat dit wapen – in welke vorm dan ook – zou kunnen worden gebruikt en dit valt verdachte dan ook toe te rekenen. Op zijn minst heeft hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het wapen bij de overval zou worden gebruikt.

Opzet op wederrechtelijke vrijheidsberoving

De raadsman heeft bepleit dat verdachte weliswaar opzet heeft gehad op de overval, maar geenszins op de wederrechtelijke vrijheidsberoving. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Uit de verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd blijkt dat verdachte wetenschap had van het feit dat de overvallers tie-wraps met zich droegen om – indien noodzakelijk – de slachtoffers vast te binden. De rechtbank is van oordeel dat verdachte door zijn wetenschap van het voornoemde willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de overvallers de slachtoffers [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] van hun vrijheid zouden beroven door hen onder meer met tie-wraps vast te binden. Het onder 2 primair ten laste gelegde is in zoverre wettig en overtuigend bewezen.

Zwaar lichamelijk letsel

De rechtbank stelt aan de hand van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen vast dat (mede) door de gedragingen van de verdachte het letsel bij [slachtoffer 3] is veroorzaakt, te weten een gescheurde bicepspees. Dit letsel was van dien aard dat een operatie noodzakelijk is gebleken en, zoals uit de vordering benadeelde partij volgt, de arm nog steeds pijnlijk is bij bepaalde bewegingen en gevoelloos bij de pols. [slachtoffer 3] kan de arm nog steeds niet gebruiken zoals hij voor de overval kon.

Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat dit letsel naar gewoon spraakgebruik als zwaar lichamelijk letsel moet worden aangemerkt en komt daarmee tot een bewezenverklaring van dit onderdeel van de tenlastelegging.

Op grond van al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte op 16 april 2017 samen met anderen een overval in een woning heeft gepleegd, waarbij een horloge, contante geldbedragen, sieraden, een Tech 21, autosleutels en een mobiele telefoon zijn weggenomen en waarbij geweld is gebruikt tegen de slachtoffers, bestaande uit slaan en schoppen, slaan met een vuurwapen en een ploertendoder, waarbij [slachtoffer 3] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen aan zijn arm. Bij de overval maakten verdachten gebruik van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Voorts is [slachtoffer 3] door verdachten gedwongen tot afgifte van zijn bankpassen en daarbij behorende pincodes. Verdachte en zijn mededader hebben tijdens deze overval de slachtoffers vastgebonden met tie-wraps en tape en hen op deze manier ongeveer een uur wederrechtelijk van hun vrijheid beroofd en beroofd gehouden.

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

[slachtoffer 4] heeft op 9 december 2016 aangifte gedaan van een woningoverval en heeft daarover bij de politie als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik woon op de [adres] te [woonplaats] met mijn vader [A] en mijn moeder

[G] . Op 9 december 2016 was ik samen met [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ). Wij hebben pizza’s besteld en op mijn kamer gezeten. Mijn kamer zit op zolder. Ik zat op mijn telefoon een spelletje te spelen en [medeverdachte 1] op de computer. Ineens zag ik twee jongens de trap op komen. Ze liepen mijn kamer in, maar zeiden niets. [medeverdachte 1] en ik zaten allebei op een stoel. Een jongen liep op mij af en de andere naar [medeverdachte 1] . De jongen die op mij afliep noem ik jongen 1. De andere jongen noem ik jongen 2. Ik zag dat jongen 1 op mij af kwam lopen en mij met stoel en al naar achter legde. Toen ik op de grond lag, haalde jongen 1 mij overeind en pakte mij bij mijn nek vast. Ik zag gelijk dat hij een mes in zijn hand had. Het was een soort keukenmes zoals wij dat ook hebben. Jongen 2 had een taser in zijn handen. Ik zag gelijk dat het een taser was, want hij had hem in zijn hand en deed hem af en toe aan. Jongen 1 duwde mijn hoofd naar beneden, zodat ik hem niet kon zien. Ik moest van hem de trap aflopen. Dat zei hij tegen mij. Ook zei hij dat ik moest luisteren naar hem, want anders zou hij mij de trap afgooien. Ik liep de trap af, terwijl jongen 1 mijn nek vasthield en mijn hoofd naar beneden duwde. We werden naar de slaapkamer van mijn ouders gebracht. We moesten allebei plat op de grond liggen met onze gezichten naar beneden. Jongen 1 vroeg waar de kluis was. Ik voelde dat jongen 1 het mes tegen mijn keel aanzette en mij meenam naar de badkamer. Hij wilde per se de sleutel hebben. Ik was heel bang en heb toen toch maar de sleutel gepakt. Ik kreeg de kluis open en moest van jongen 1 de spullen geven. Dat zei hij. Ik pakte het geld en wat horloges uit de kluis en gaf dat aan hem. Ik moest de kluis leeghalen en heb ook nog een zakje met twee ringen meegegeven. Ik werd door jongen 1 weer teruggebracht naar [medeverdachte 1] en moest weer op de grond gaan liggen. Toen is jongen 1 weer teruggegaan naar de kluis en heeft de rest eruit gehaald. Al die tijd is jongen 2 bij ons gebleven. Jongen 1 heeft mijn telefoon gepakt. Terwijl we op de grond lagen, moesten we naar de badkamer gaan van ze. Maar ik verstond dat niet. Ik voelde dat ik een trap kreeg tegen mijn dijbeen aan. Toen begreep ik wat ze wilden. Ik zag niet welke jongen dat deed. Wij moesten in de douche gaan staan met onze gezichten naar de muur toe en naar beneden kijken. Dat hebben we gedaan. Jongen 1 had een licht tintje.44

[medeverdachte 1] heeft op 9 december 2016 aangifte gedaan van een woningoverval en heeft daarover bij de politie als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik zag twee mannen staan. Ik zag dat de ene man aanzienlijk langer was dan de andere. De lange man was volledig in het zwart gekleed. Zijn gezicht was bedekt met iets van een donkere panty. Ik zag dat hij in zijn rechterhand een stroomstootwapen vast had. Ik zag dat hij daarmee dreigde en ik zag vonken uit het wapen komen. De andere man was rond de 1.80 meter. Ik zag dat hij een groot vleesmes vasthield in zijn rechterhand. Ik zag dat hij het mes naar voren hield en ik hoorde dat hij zei: “Als jullie niet luisteren, dan steek ik jullie dood.” Ik hoorde dat de jongens tegen ons zeiden: “Jullie gaan heel goed naar ons luisteren.” Vervolgens werd ik door de langere man naar beneden getrokken. Hij pakte mij aan mijn trui vast en trok mij naar de grond. Ik lag in het begin op mijn zij, maar ik kreeg toen een trap tegen mijn buik aan en ik hoorde dat hij zei: “Ga op je buik liggen en hou je hoofd naar beneden. Vervolgens moesten wij opstaan en werden wij meegesleurd de trap af naar de slaapkamer van de ouders van [slachtoffer 4] . Ik werd door de langere man de trap afgesleurd en [slachtoffer 4] door de kleinere man. In de slaapkamer moesten wij weer op onze buik gaan liggen met onze hoofden naar de kledingkast toe. Ik zag dat [slachtoffer 4] omhoog werd getrokken door de kleinere man. Ik zag vervolgens dat hij met [slachtoffer 4] de kamer van zijn ouders uitliep. Ik hoorde dat die jongen vervolgens tegen [slachtoffer 4] zei: “Als jij niet zegt waar de kluis is, dan gooi ik je de trap af en steek ik je dood.” Ik hoorde dat die man bleef roepen tegen [slachtoffer 4] : “Waar is de kluis, waar is de kluis.” Ik hoorde de man vervolgens roepen: “Je gaat hem open maken en ik heb een zak nodig.” Ik hoorde dat [slachtoffer 4] zei: “Is het genoeg, is het genoeg?”, waarna ik de man hoorde zeggen: “Nee alles, alles.” Ik werd op dat moment nog tegen de grond gedrukt in de slaapkamer van de ouders van [slachtoffer 4] door de langere man. Dat deed hij met een knie bovenop mijn rug. Wij moesten meelopen naar de badkamer. In de badkamer moesten wij van de kleinste dader in de douchecabine gaan staan.45

Door het NFI is het referentiemonster wangslijmvlies RABI8407NL van verdachte [medeverdachte 2] vergeleken met de DNA-profielen van het celmateriaal in de bemonsteringen AAHG0594NL#01 en #02 van respectievelijk de binnen- en buitenzijde van een bivakmuts. Ten behoeve van het berekenen van de ordegrootte van de bewijskracht van de match tussen het DNA-profiel van [medeverdachte 2] RABI8407NL en het DNA-profiel van het celmateriaal in de bemonstering AAHG0594NL#02 is aangenomen dat de bemonstering DNA bevat van één of twee personen. Onder deze aanname zijn de resultaten van het DNA-onderzoek beschouwd onder de volgende hypotheseparen:

 • -

  Hypothese 1: de bemonstering bevat celmateriaal van [medeverdachte 2] ;

 • -

  Hypothese 2: de bemonstering bevat celmateriaal van [medeverdachte 2] en één willekeurige onbekende persoon die niet verwant is aan [medeverdachte 2] ;

 • -

  Hypothese 3: de bemonstering bevat celmateriaal van één of twee willekeurige onbekende personen die niet aan elkaar of aan [medeverdachte 2] verwant zijn.

De bevindingen van het vergelijkend DNA-onderzoek zijn tenminste één miljard keer waarschijnlijker als hypothese 1 of 2 waar is, dan als hypothese 3 waar is.46

[A] is op 10 december 2016 gehoord als getuige door de politie en heeft als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ze hebben behoorlijk wat buit gemaakt. Dollars, ponden en euro’s. Maar ook exclusieve horloges.47

[getuige 1] is op 13 januari 2017 als getuige gehoord door de politie en heeft als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 2] vertelde dat hij de inbraak samen met een vriendje had gepleegd. [medeverdachte 2] vertelde dat hij met die jongen het plannetje had bedacht voor die inbraak. [medeverdachte 2] vertelde dat mijn zoon de tipgever zou zijn. Later heeft [medeverdachte 2] in het bijzijn van zijn vader het hele verhaal verteld.48

[A] is op 24 januari 2017 nogmaals als getuige gehoord door de politie en heeft als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik heb een jongen genaamd [verdachte] aan mijn deur gehad. Hij vroeg mij waarom ik hem zocht. Ik zei tegen hem dat al iemand vast zat. Ik had de naam [medeverdachte 2] nog niet genoemd. [verdachte] zei toen iets over dat [medeverdachte 2] hem wel vaker een kunstje wilde flikken.49

[A] is op 7 maart 2017 nogmaals als getuige gehoord door de politie en heeft als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 1] heeft mij precies verteld hoe het is gegaan. Dat hij [verdachte] heeft getipt en dat [verdachte] en [medeverdachte 2] toen bij mij de overval hebben gepleegd. [medeverdachte 1] heeft tegen mij gezegd dat [medeverdachte 2] en [verdachte] die avond bij mij in de woning zijn geweest en de overval hadden gepleegd. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij de deur open moest laten.50

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal analyse telefoonnummers [verdachte] onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Het telefoonnummer [telefoonnummer] , in gebruik bij [verdachte] is op 9 december 2016 tussen 20.07 uur en 20.51 uur uitgezet en heeft in ieder geval tussen 9 december 2016 om 20.51 uur en 10 december 2016 te 22.30 uur uit gestaan.

Tussen 25 november 2016 tot en met 9 december 2016 werden 115 contacten tussen de nummers [telefoonnummer] ( [medeverdachte 2] ) en [telefoonnummer] ( [verdachte] ) geregistreerd. Op 9 december 2016 vonden twee contacten plaats tussen voornoemde nummers en wel om 16.04 uur (28 seconden) en 16.18 uur (41 seconden). Na 9 december 2016 werden twee contacten vastgesteld tussen beide nummers. Eenmaal op 21 december 2016 (40 seconden) en eenmaal op 12 januari 2017 (0 seconden).

Tussen 25 november 2016 en 13 januari 2017 werden in de periode van 31 december 2016 tot 13 januari 2017 20 contacten tussen de nummers [telefoonnummer] ( [medeverdachte 2] ) en [telefoonnummer] ( [verdachte] ) geregistreerd.51

Verbalisant [verbalisant 1] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Vanaf 18 april 2017 is de communicatie opgenomen van het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ), in gebruik bij [verdachte] . Hierbij is een gesprek opgenomen op 6 mei 2017. In het gesprek belt [verdachte] als gebruiker van het nummer - [telefoonnummer] uit naar zijn neef [H] , gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: - [telefoonnummer] ). Het gesprek is letterlijk uitgewerkt:

[verdachte] : [verdachte] .

Gebruiker van - [telefoonnummer] : NN

[verdachte] op de achtergrond: Er staat 20 duizend op mijn hoofd gap, echt waar 20 duizend… Iedereen mag komen.

NN: Hij zei niet wie hij is, hij zei tegen mij dat de Nederlander bij hem was gekomen en zei tegen hem: “Ik geef je 20.000 en je moet mij vertellen wie hij is.”

[verdachte] : Ja ik weet het.

NN: Wie … (ntv) gedaan, hij kwam die dag bij mij, die dag van gebeurtenis, toen de moeder van Nordin, die dag, zaterdag.

[verdachte] : Ja, ja, ik weet het, ik weet het.

NN: Kwam naar me toe, hij zei: “Is hij jouw broer?”

[verdachte] : Ja ik weet het, en toen?

NN: Ze hebben je verraden.

[verdachte] : Ja ik weet het.

NN: Hij zei tegen mij: “Ze zoeken hem”.

[verdachte] : Ja.52

Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft op 16 januari 2017 bij de politie onder meer als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik heb de overval gepleegd. Ik heb dit gedaan met iemand anders. Die andere persoon vertelde dat daar goed geld te halen viel. Wij gingen de woning doorzoeken, want er was een kluis. In de badkamer troffen wij de klus aan. Wij zijn vervolgens naar zolder gegaan. Toen zagen we twee jongens. De andere dader zei: “Als jullie meewerken, gebeurt er niets.” Ze liepen mee naar beneden door de taser en het mes. Ik heb de taser over laten gaan om te laten zien dat deze werkte en dat ze hierdoor mee naar beneden zouden lopen en gehoorzaam zouden zijn. Ik bleef bij [medeverdachte 1] en hield hem in de gaten. De andere dader is met de jongen naar beneden gelopen naar de kluis. Ik had een bivakmuts op met twee gaten erin geknipt.53

Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft op 17 januari 2017 een aanvullende verklaring afgelegd bij de politie en heeft onder meer verklaard, zakelijk weergegeven:

De andere dader was enkele dagen voor de overval naar mij toegekomen. Hij zei dat wij makkelijk en snel geld konden verdienen. Hij had een mes en een taser meegenomen voor als het mis ging. Dit voor wanneer er mensen thuis zouden zijn. Dan had ik de taser en hij kon het mes gebruiken voor wanneer we werden aangevallen. Ik droeg een soort panty over mijn hoofd.54

Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft op 27 januari 2017 een aanvullende verklaring afgelegd bij de politie en heeft onder meer verklaard, zakelijk weergegeven:

Beneden hebben we niet doorzocht. We gingen gelijk naar boven en daar zoeken.55

Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft op 17 februari 2017 een aanvullende verklaring afgelegd bij de politie en heeft onder meer verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik was bij die gesprekken bij de ijsbaan. Deze gesprekken gingen over wat er zou gebeuren. Het klopt dat [medeverdachte 1] de deur zou openhouden.56

Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft op 19 april 2017 een aanvullende verklaring afgelegd bij de politie en heeft onder meer verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik heb een voorverkenning gedaan met de medeovervaller.57

Medeverdachte [medeverdachte 1] heeft op 6 februari 2017 bij de politie onder meer als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ongeveer twee maanden geleden ben ik in contact gekomen met ‘ [bijnaam] ’. Ik raakte in gesprek met hem over Blaricum. Toen kwam het gesprek op [I] . Iedereen in het Gooi kent [I] en weet dat hij in horloges handelt. Ik vertelde dat [I] een goeie handelaar is in zijn klokken, ik zijn zoontje ken en bij hen thuis kom. Toen kwam van het een het ander. Ik heb hem verteld dat de ouders van [slachtoffer 4] er op vrijdagavond nooit zijn. Wij spraken voorafgaand met elkaar op het plein 2000 te Huizen en later bij de ijsbaan in Laren. We hebben drie keer afgesproken bij de ijsbaan. Bij die gesprekken op de ijsbaan waren [medeverdachte 2] en [bijnaam] aanwezig. Tijdens deze gesprekken werd besproken wat zij gingen doen. Ik heb te horen gekregen dat ik [slachtoffer 4] boven moest houden en ik de achterdeur open moest laten. Dit moest ik doen, zodat zij naar binnen konden. Ik heb aan hem verteld dat er een kluis was. Ik wist dat deze kluis boven was, omdat ik wel eens met [slachtoffer 4] wat uit de kluis ben gaan halen. Ook heb ik verteld dat de woning goed beveiligd was. Op 8 december 2016 heb ik afgesproken met [bijnaam] dat ze de volgende dag de insluiping zouden gaan doen. Ik kwam de middag van 9 december 2016 [G] tegen bij de supermarkt en ik heb toen gevraagd of ik die avond kon langskomen bij [slachtoffer 4] . Als ik haar niet was tegengekomen, was ik misschien spontaan langsgegaan. Ik herkende een van de daders als [medeverdachte 2] . Hij was de hele tijd bij mij. Ik heb [bijnaam] naderhand nog gesproken over de overval.58

Medeverdachte [medeverdachte 1] heeft op 25 april 2017 een aanvullende verklaring afgelegd bij de politie en heeft onder meer als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik heb [verdachte] herkend als de tweede dader. Dit heeft [verdachte] de volgende dag ook aan mij bekend.59

Verdachte heeft ter terechtzitting van 15 oktober 2018 onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik heb gehoord dat [I] € 20.000,- op mijn hoofd had gezet.60

Bewijsoverwegingen ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

Verdachte heeft ontkend enige betrokkenheid te hebben gehad bij de overval. De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de verklaringen van medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] niet mogen worden gebezigd voor het bewijs, nu deze onvoldoende betrouwbaar zijn. Indien de rechtbank deze verklaringen wel voldoende betrouwbaar acht, dan zou het gebruik daarvan een schending opleveren van artikel 6 EVRM, nu de verdediging niet effectief in de gelegenheid is geweest om haar ondervragingsrecht uit te oefenen. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

De rechtbank acht de verklaringen van zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] betrouwbaar en zal deze bezigen tot het bewijs. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] afgelegd tegenover de politie niet alleen in essentie consistent, waarbij zij zelf steeds meer van de verdachte sluier oplichten, maar ook hebben zij in dezelfde lijn verklaard tegen derden die niet direct bij de overval betrokken zijn geweest. Zo heeft [medeverdachte 1] aan [A] eenzelfde verklaring gegeven van de gebeurtenis rondom de overval en heeft [medeverdachte 2] tegenover [getuige 1] (vader van [medeverdachte 1] ) overeenkomstig zijn relaas bij de politie verklaard.

Voorts overweegt de rechtbank dat de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] steun vinden in andere bewijsmiddelen. Zo komt hetgeen zij beiden hebben verklaard over de feitelijke gang van zaken van de overval overeen met de verklaring van aangever [slachtoffer 4] . Voorts is gebleken dat [medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij de overval zou hebben gepleegd met een vriend. Uit de bevindingen van de historische gegevens tussen [medeverdachte 2] en verdachte [verdachte] is gebleken dat zij in de twee weken voorafgaand aan de overval onderling 115 contacten hebben gehad en dat de telefoon in gebruik bij [verdachte] ten tijde van de overval is uitgezet. Voorts blijkt uit een tapgesprek tussen [verdachte] en zijn neef [H] dat [H] aangeeft dat ‘ze’ [verdachte] hebben verraden. [verdachte] geeft daarop als reactie: “Ja ik weet het.” Dat dit gesprek betrekking heeft op de overval op 9 december 2016 blijkt uit het gegeven dat kort voor dit gesprek tussen beiden door [verdachte] wordt gezegd dat

€ 20.000,- op zijn hoofd staat. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat [A] dit zou hebben gezegd.

Ten aanzien van het betoog van de raadsman dat de verklaringen van zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] niet voor het bewijs kunnen worden gebezigd, nu de verdediging geen effectief gebruik heeft kunnen maken van haar ondervragingsrecht, overweegt de rechtbank het volgende. Zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 2] zijn bij de rechter-commissaris gehoord als getuige, bij welke gelegenheid zij zich op hun verschoningsrecht hebben beroepen. De verdediging heeft derhalve niet de gelegenheid gehad om hun tegenover de politie afgelegde en voor de verdachte belastende verklaringen op hun betrouwbaarheid te kunnen toetsen. De rechtbank is evenwel van oordeel dat dit niet in de weg hoeft te staan aan het gebruik van deze verklaringen voor het bewijs, nu de betrokkenheid van verdachte niet slechts volgt uit deze verklaringen, maar in voldoende mate steun vindt in andere wettige bewijsmiddelen. Daarbij verwijst de rechtbank naar hetgeen hiervoor is uiteengezet in het kader van de betrouwbaarheid van de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

Op grond van al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte op 9 december 2016 samen met anderen een woningoverval heeft gepleegd waarbij een geldbedrag en een mobiele telefoon zijn weggenomen en waarbij geweld is gebruikt en is gedreigd met geweld tegen de slachtoffer(s), bestaande uit het tonen van een mes en taser, het de slachtoffers bedreigen met de dood, en het vastpakken, naar de grond toe werken en schoppen van hen beiden. Voorts is [slachtoffer 4] door verdachten gedwongen tot afgifte van geld, horloges en ringen.

Vrijspraak ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde:

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het onder 5 ten laste gelegde. Weliswaar kan op basis van het dossier worden vastgesteld dat verdachte een gesprek voert met een onbekend gebleven persoon waarin verdachte deze persoon vraagt of hij interesse heeft in diverse apparaten en gereedschappen, maar geenszins blijkt dat dit gesprek gaat over gestolen goederen, meer specifiek de goederen die op 4 maart 2017 uit de garage aan de [adres] te [woonplaats] zijn weggenomen.

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 6 primair ten laste gelegde:

[benadeelde 2] heeft op 31 maart 2017 aangifte gedaan van een woninginbraak en heeft daarover bij de politie als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Ik doe als bewoner aangifte van inbraak in de woning aan het [adres] te [woonplaats] . Wij zijn op 23 maart 2017 vertrokken voor een korte vakantie. Wij hebben de woning voor vertrek goed afgesloten en hebben de zonwering naar beneden gedaan. Op 25 maart 2017 ging een kennis naar de woning. Hij zag dat het keukenraam opengebroken was. Hierbij zijn een Hamilton horloge, twee zilveren kettingen en een tiara weggenomen.61

Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

In het onderzoek naar de overval op de woning aan de [adres] te [woonplaats] , werd in het voertuig van medeverdachte [medeverdachte 4] opname vertrouwelijke communicatie (hierna: OVC) apparatuur aangesloten. Op 2 juli 2017 vond een gesprek plaats tussen medeverdachte [medeverdachte 4] en [verdachte] . Het gesprek gaat over een horloge.

[verdachte] : [verdachte]

[medeverdachte 4] : [medeverdachte 4]

[verdachte] : Hij staat wel he? Mooie watch ouwe. Heb je gekeken hoe duur hij was deze?
[medeverdachte 4] : Ja doesoe (betekenis: € 1000,-).

[verdachte] : Hij loopt en tikt nog steeds.

: Ja automatisch, Hamilton.

(…)

[medeverdachte 4] : Wat boeit mij die watchie

[verdachte] : Oke welke osso kwam deze (betekenis osso: huis)?

[medeverdachte 4] : Met die honkbal, die man die we laatst zagen toch bij Blaricum.

[verdachte] : Welke osso, waar was die osso?

[medeverdachte 4] : [adres] , naast [nummer] .

[verdachte] : Dat is lang geleden al.

Hierop is contact opgenomen met de aangeefster. Zij verklaarde dat het weggenomen Hamilton horloge automatisch loopt en haar man aan honkbal doet. In de woning zijn dan ook diverse honkbalattributen aanwezig. Deze spullen liggen in de garage en op de eerste verdieping. Deze spullen zijn niet van buitenaf zichtbaar.62

Bewijsoverwegingen ten aanzien van het onder 6 primair ten laste gelegde:

Verdachte ontkent in de woning aan de [adres] te hebben ingebroken. De raadsman heeft vrijspraak bepleit vanwege het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Uit de OVC-gesprekken blijkt dat verdachte een gesprek heeft met medeverdachte [medeverdachte 4] over een automatisch lopend horloge van het merk Hamilton. Zij bespreken daarbij dat dit horloge afkomstig is uit het huis met ‘die honkbal’ en afkomstig is van de [adres] . Nu uit de verklaring van aangeefster blijkt dat zowel het weggenomen horloge een Hamilton horloge betreft, dit automatisch loopt en dat in het huis honkbalattributen liggen die niet van buitenaf waarneembaar zijn, in combinatie met hetgeen verdachte verklaart dat de [adres] ‘al lang geleden is’, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte zich tezamen met een ander schuldig heeft gemaakt aan de woninginbraak aan de [adres] te [woonplaats] . De rechtbank acht de verklaring van verdachte dat hij niet betrokken is geweest bij de inbraak onaannemelijk en verwerpt daarmee de lezing van verdachte.

Vrijspraak ten aanzien van het onder 7 primair ten laste gelegde:

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het onder 7 primair ten laste gelegde. Hoewel op basis van het dossier kan worden vastgesteld dat verdachte in het bezit was van het weggenomen Omega Speedmaster Professional horloge, dient verdachte, bij gebreke van enig ander bewijs dat hem rechtstreeks koppelt aan deze inbraak, te worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 7 subsidiair ten laste gelegde:

[benadeelde 3] heeft op 22 juni 2017 aangifte gedaan van een woninginbraak en heeft daarover bij de politie als volgt verklaard, zakelijk weergegeven:

Tussen 13 juni 2017 en 15 juni 2017 is het badkamerraam in de woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] opengebroken. De gehele woning is doorzocht. Hierbij zijn onder andere een horloge van het merk Omega Speedmaster Professional en een horloge van het merk IWC Schaffhausen weggenomen. De Omega Speedmaster Professional (serienummer: 48353773) had een bruin alligatormotief kalfsleren band. De IWC Schaffhausen had een zwart bandje met witte stiksels aan de randen en drie knopjes aan de rechterzijde.63

Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Toen ik mij, op 22 juni 2017, in de woning op de [adres] te [woonplaats] bevond, moest ik denken aan een tweetal horloges die door mij in de nacht van 19 juni 2017 op 20 juni 2017 tijdens een aanhouding in beslag zijn genomen. Tijdens deze aanhouding zijn [verdachte] en [medeverdachte 4] aangehouden voor het voorhanden hebben van inbrekerswerktuig. [medeverdachte 4] droeg ten tijde van de aanhouding een IWC met zwarte horlogeband en witte stiksels en [verdachte] had een Omega Speedmaster met een bruin horlogebandje om. Hierop heb ik het serienummer van de Omega laten controleren. Ik hoorde collega’s het volgende nummer opnoemen: 48353773. Ik zag en hoorde dat dit serienummer overeenkwam met het door de aangever opgegeven serienummer van zijn horloge.

Ik heb de recherche gevraagd mij foto’s van het andere horloge te sturen. Ik vroeg aangever of hij het horloge kon omschrijven. Ik hoorde hem zeggen dat het er als volgt uitzag: “Het betreft een IWC horloge dat nep is. Ik kan het horloge als volgt omschrijven: zwart bandje met witte stiksels aan de randen, 3 knopjes aan de rechterzijde, zilveren buitenkant van het klokje, zwarte wijzerplaat en op de zwarte wijzerplaat bevinden zich nog twee witte wijzerplaatjes.” Hierop heb ik de aangever de foto’s van het inbeslaggenomen horloge laten zien. Na het tonen van de gemaakte foto’s van de IWC, gaf de aangever te kennen dat dit zijn horloge betrof.64

Bewijsoverwegingen ten aanzien van het onder 7 subsidiair ten laste gelegde:

Verdachte ontkent in de woning aan de [adres] te [woonplaats] te hebben ingebroken. Hij verklaart het horloge te hebben gekocht van iemand die verdachte niet kende. De raadsman heeft vrijspraak bepleit vanwege het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Op basis van de controle van het serienummer is de rechtbank van oordeel dat geconcludeerd kan worden dat verdachte, ten tijde van zijn aanhouding in verband met de verdenking van het voorhanden hebben van inbrekerswerktuig, het Omega Speedmaster Professional horloge droeg dat tussen 13 juni 2017 en 15 juni 2017 is gestolen. De rechtbank acht niet aannemelijk dat verdachte het horloge zou hebben gekocht van een persoon die hij niet kent. Zijn verklaring wordt voorts op geen enkele wijze geconcretiseerd of verifieerbaar gemaakt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte op zijn minst genomen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het horloge van diefstal afkomstig was.

Bewijsmiddelen ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde:

Op basis van de stukken, waaronder het rapport betreffende de verdenking van artikel 140 Wetboek van Strafrecht van 18 januari 2018 en de hiervoor genoemde bewijsmiddelen voor de andere bewezenverklaarde feiten, leidt de rechtbank het (voor zover niet eerder uiteengezet) volgende af.

Met betrekking tot diefstallen met geweld:

[adres] (overval woning [adres] te [woonplaats] )

In aanvulling op de reeds aangehaalde bewijsmiddelen blijkt uit de verklaring van [medeverdachte 1] dat [verdachte] erg intimiderend op hem overkwam en dat het initiatief om de overval te gaan plegen vanuit [verdachte] kwam.65 [verdachte] was de leider, gaf de opdrachten en heeft het plan gemaakt.66 Voorts waren van te voren afspraken gemaakt over de verdeling van de buit.67 [medeverdachte 2] verklaart dat hij door de mededader, wiens naam hij niet wil noemen, is benaderd en is overgehaald om mee te doen aan de overval. De mededader heeft de route bedacht, hoe ze weg zouden gaan en hij had een mes, een taser voor als het mis ging en een soort pas meegenomen om in de woning te komen.68

Overval woning [slachtoffer 5]

Uit het dossier blijkt verder dat [getuige 2] op 7 april 2017 tegenover de politie heeft verklaard dat hij door [verdachte] is benaderd om zijn vriend [slachtoffer 5] te lokken, zodat [verdachte] en zijn vrienden de sleutels uit de zak van [slachtoffer 5] konden pakken. Met die sleutels zou [verdachte] dan de woning kunnen betreden. [verdachte] heeft ook gezegd dat als ze de woning ingaan, zij een wapen bij zich hebben.69 Uit een tapgesprek tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 4] van 29 juni 2017 blijkt dat zij het hebben over de ‘stuk gemaakte’ overval en dat ze buit hadden gehad indien er niets was verteld. Als reactie daarop praten ze over dat ze ‘iets schriks’ voor [getuige 2] gaan bedenken nu hij het allemaal heeft verpest.70

14Patrijs (overval woning [adres] te [woonplaats] )

In aanvulling op de reeds aangehaalde bewijsmiddelen blijkt uit de verklaring van [medeverdachte 3] dat [verdachte] hem heeft benaderd voor de overval en dat [verdachte] hem verschillende opdrachten heeft gegeven, waaronder het onder controle houden van [slachtoffer 2] . [verdachte] heeft de lijnen uitgezet voor de overval en heeft de mensen geregeld die de woning in zouden gaan.71 Voorts blijkt uit een telefoongesprek tussen [verdachte] en medeverdachte [medeverdachte 4] van 3 juli 2017 dat zij [medeverdachte 3] een beetje geld gaan geven nu zij niet hadden verwacht dat hij zijn mond zou houden.72 Ook blijkt uit een OVC-gesprek dat [verdachte] en [medeverdachte 4] het hebben over een in de Gooi en Eemlander gepubliceerd stuk betreffende de overvallen in Blaricum en in Laren. Tijdens dit gesprek wordt besproken dat ze in de krant zijn genoemd en dat niemand anders het ooit zo heeft gedaan als zij.73

Voorbereidingshandelingen overval (4 tot en met 6 mei 2017)

Voorts blijkt uit het dossier dat [verdachte] op 4 en 5 mei 2017 opnieuw bezig is het met regelen van een scooter. Hij heeft hiervoor onder andere contact met [J] die van [verdachte] de opdracht krijgt op diezelfde avond een scooter te regelen.74 Op 6 mei 2017 hebben [verdachte] en [medeverdachte 4] contact over het regelen van dingen, waarbij door [medeverdachte 4] tie-wraps worden benoemd.75 Blijkens tapgesprekken tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] op 6 mei 2017 heeft [verdachte] opnieuw een telefoon nodig.76

Overval op een kamper

Uit een tapgesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] blijkt dat [medeverdachte 4] tegen [verdachte] zegt dat hij wat gozertjes weet die ze kunnen rippen. Verdachte vraagt daarop wat ze dan hebben. [medeverdachte 4] zegt: “Een paar Rollie van een ton om, gek!”77

Met betrekking tot woninginbraken:

Modus operandi

Voorverkenning

Uit de OVC-gesprekken leidt de rechtbank af dat [verdachte] en [medeverdachte 4] veelvuldig praten over voorverkenningen doen, bestaande uit het vastleggen van adressen78, het plaatsen van takjes en blaadjes79 en het al dan niet treffen van een voorbereiding.80

Tijdstip van inbreken

Uit de OVC-gesprekken leidt de rechtbank af dat [verdachte] en [medeverdachte 4] praten over het ‘ideale’ tijdstip om in te breken.81

Bewoners niet thuis

Uit de OVC-gesprekken leidt de rechtbank af dat de modus operandi eruit bestaat dat [verdachte] en [medeverdachte 4] de voorkeur hebben om in te breken wanneer de bewoners niet thuis zijn. Zij bespreken veelvuldig dat ze niet naar ‘osso’ willen waar mensen thuis zijn.82

Inbrekerswerktuig

Uit de OVC-gesprekken leidt de rechtbank af dat [verdachte] en [medeverdachte 4] praten over middelen voor inbraken, zoals een vervoermiddel, koevoet, schroevendraaier, gezicht- bedekkende kleding, handschoenen en sokken.83 Voorts wordt besproken dat ze niet met die spullen gaan rijden en dat ze die ergens in de bosjes verstoppen.84 Ook is in het dossier opgenomen dat [verdachte] en [medeverdachte 4] op 19 juni 2017 worden staande gehouden waarbij in de auto schroevendraaiers, donkere bovenkleding, handschoenen en een klauwhamer worden aangetroffen.85 Ook op 9 augustus 2017 zijn [verdachte] en [medeverdachte 4] aangehouden nadat ze een poging hadden ondernomen om aan de politie te ontkomen. Wederom werden in de auto inbrekerswerktuigen gevonden, bestaande uit een koevoet, schroevendraaier, handschoenen en een losse zwarte sok.86

Werkgebied

Uit de OVC-gesprekken leidt de rechtbank af dat [verdachte] met een onbekend persoon praat over hun werkgebied, bestaande uit Blaricum en Huizen. Op de vraag waarom ze geen osso’s richting Naarden gaan pakken, reageren ze als volgt: [medeverdachte 4] : “Dat is niet ons gebied broer.” [verdachte] : “Blaricum, Huizen is van ons.”87

Inbraak [adres] te [woonplaats]

Zie hiervoor de reeds aangehaalde bewijsmiddelen onder 6 primair bewezenverklaard.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde:

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de ten laste gelegde criminele organisatie, nu primair geen sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband. Niet is gebleken van enige structuur noch van een duurzame samenwerking. Subsidiair bepleit de raadsman dat verdachte niet heeft deelgenomen aan de criminele organisatie. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht kan slechts dan sprake zijn, indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt met, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in die artikelen bedoelde oogmerk.

Organisatie

Volgens vaste rechtspraak moet onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht worden verstaan: een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en tenminste een ander persoon.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt – zoals reeds hiervoor in de bewijsmiddelen uiteen is gezet – dat verdachte met zijn medeverdachte sprak over aan overvallen en inbraak gerelateerde zaken. Hierbij werd onder meer gesproken over het plannen van activiteiten en het regelen van middelen ten behoeve van overvallen en inbraken, voorverkenningen en ‘hun’ werkgebied. Bovendien is het niet gebleven bij het bespreken. Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een tweetal overvallen in een woning en een inbraak. Voorts is hij in de ten laste gelegde periode meermalen staande gehouden en zijn daarbij diverse inbrekerswerktuigen in de auto aangetroffen. Op grond van het voornoemde, de frequentie en het aantal van de in de periode van omstreeks 1 december 2016 tot en met 1 januari 2018 opgenomen gesprekken tussen verdachte en medeverdachten met als gesprekstof het plannen van overvallen en inbraken, het regelen van middelen ten behoeve van de overvallen en inbraken en het uitvoeren daarvan, mede bezien in het licht van de hiervoor ten aanzien van de verdachte en de – eveneens bij vonnis van heden – ten aanzien van zijn medeverdachte bewezen verklaarde feiten, duidt de rechtbank de samenwerking tussen de groepsleden als duurzaam. Voorts vallen de voornoemde activiteiten van verdachte en zijn medeverdachte niet meer te kwalificeren als een aantal incidentele, in vereniging gepleegde overvallen en inbraken. Er was daarentegen sprake van een goed georganiseerd, crimineel samenwerkingsverband dat structureel op soortgelijke wijze van tevoren doordachte plannen heeft uitgevoerd. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee sprake van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht.

Oogmerk

Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten woningovervallen en inbraken. Ook volgt uit de gebezigde bewijsmiddelen dat het daarbij niet om individuele acties van leden van de organisatie ging, maar dat op dit alles het oogmerk van de organisatie was gericht. Hoewel verdachte en zijn mededader zich ook schuldig hebben gemaakt aan heling, volgt uit de bewijsmiddelen onvoldoende dat het oogmerk ook daarop was gericht. Daarvan zal verdachte worden vrijgesproken.

Deelneming

Volgens vaste rechtspraak is van deelneming sprake indien een persoon behoort tot de organisatie en een aandeel heeft in, dan wel gedragingen ondersteunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Verdachte dient in dat verband in zijn algemeenheid te weten dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; in zoverre is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Niet is vereist dat verdachte enige vorm van opzet heeft gehad op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven, aan enig concreet misdrijf heeft deelgenomen of van enig concreet misdrijf wetenschap heeft gehad. Ook is niet nodig dat de verdachte moet hebben samengewerkt of bekend moet zijn geweest met alle personen die deel uitmaken van de organisatie. Elke bijdrage aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het (mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten en (dus) het verrichten van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang niet van bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit voornoemde bewijsmiddelen en de bewezenverklaring van de overige feiten betreffende verdachte dat verdachte behoorde tot de organisatie en dat hij meerdere deelnemingshandelingen heeft verricht die hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van het oogmerk van de organisatie.

De rechtbank overweegt dat ten aanzien van verdachte niet alleen sprake was van deelname, maar ook van een leidinggevende rol binnen de organisatie. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking zowel de verklaringen van medeverdachten bij de overvallen in Blaricum en Laren als de OVC- en topgesprekken, waaruit blijkt dat verdachte de persoon was die de lijnen uitzetten en regie voerde.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 1 januari 2018 te Huizen en Blaricum en Laren leiding heeft gegeven en heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband met [medeverdachte 4] en anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten (pogingen tot en voorbereidingshandelingen ten behoeve van) diefstallen met geweld en afpersingen alsmede (pogingen tot en voorbereidingshandelingen ten behoeve van) diefstallen (met braak) uit woningen.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Feit 1 primair:

op 16 april 2017, te [woonplaats] , gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, uit een woning (gelegen aan de [adres] ), tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één horloge en contante geldbedragen en sieraden en een Tech 21 en autosleutels, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en zijn mededaders

- [slachtoffer 2] hebben vastgepakt en vastgegrepen bij zijn nek en vervolgens een hand voor de mond van [slachtoffer 2] hebben gedaan en

- ( hierbij) op [slachtoffer 2] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben gericht en getoond en

- vervolgens daarbij hebben geroepen dat hij, [slachtoffer 2] , de voordeur open moest doen en door moest lopen en

- vervolgens [slachtoffer 2] naar binnen hebben geduwd en

- vervolgens [slachtoffer 2] hebben vastgepakt en vastgehouden en (vervolgens) hebben vastgebonden met tie-wraps en

- vervolgens [slachtoffer 2] meermalen hebben geschopt tegen het been en

- vervolgens voornoemde [slachtoffer 1] meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en met de hand(en)/vuist(en) in het gezicht en tegen het hoofd hebben geslagen en gestompt en

- vervolgens voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] hebben vastgebonden met tie-wraps en

- vervolgens voornoemde [slachtoffer 3] meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en een ploertendoder en met de hand(en)/vuist(en) hebben geslagen en gestompt tegen het hoofd en op de handen en tegen de knie en tegen de arm, zulks terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor [slachtoffer 3] , te weten een gescheurde bicepspees ten gevolge heeft gehad en

- vervolgens tegen [slachtoffer 3] hebben gezegd dat hij naar de kluis moest gaan en [slachtoffer 3] hebben gedwongen de kluis te openen en

- vervolgens daarbij in de richting van [slachtoffer 3] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben gehouden en getoond en

- vervolgens de mond(en) van [slachtoffer 3] en voornoemde [slachtoffer 1] hebben dichtgeplakt met ducttape;

en

op 16 april 2017, te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van geld en bankpasjes en de daarbij behorende codes, toebehorende aan [slachtoffer 3] , welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte en zijn mededader

- [slachtoffer 3] heeft vastgebonden met tie-wraps en

- vervolgens [slachtoffer 3] meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en een ploertendoder en met de hand(en)/vuist(en) hebben geslagen en gestompt tegen het hoofd en op de handen en tegen de knie en tegen de arm, zulks terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor [slachtoffer 3] , te weten een gescheurde bicepspees ten gevolge heeft gehad en

- vervolgens tegen [slachtoffer 3] hebben gezegd dat hij naar de kluis moest gaan en [slachtoffer 3] hebben gedwongen de kluis te openen en

- vervolgens daarbij in de richting van [slachtoffer 3] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben gehouden en getoond en

- vervolgens [slachtoffer 3] hebben gedwongen bankpasjes en de daarbij behorende codes af te geven en

- vervolgens de mond(en) van [slachtoffer 3] en voornoemde [slachtoffer 1] hebben dichtgeplakt met ducttape;

Feit 2 primair:

op 16 april 2017, te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid hebben beroofd en beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, en zijn mededaders opzettelijk wederrechtelijk

- [slachtoffer 2] vastgepakt en vastgehouden en vervolgens [slachtoffer 2] en voornoemde [slachtoffer 1] geduwd naar de slaapkamer en

- vervolgens [slachtoffer 2] en voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] vastgebonden met tie-rips en

- de monden van [slachtoffer 3] en voornoemde [slachtoffer 1] dichtgeplakt met ducttape;

Feit 3:

op 9 december 2016, te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geldbedragen en een mobiele telefoon, geheel of ten dele toebehorende aan [I] en [benadeelde 4] en [slachtoffer 4] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 4] en [medeverdachte 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en zijn mededaders

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] een stroomstootwapen/taser, hebben getoond;

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] een (groot) mes hebben getoond (en daarbij);

- voornoemde [slachtoffer 4] hebben vastgepakt bij de nek;

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] de woorden hebben toegevoegd: "als jullie niet luisteren, dan steek ik jullie dood";

- voornoemde [medeverdachte 1] (bij zijn trui) hebben vastgepakt;

- voornoemde [medeverdachte 1] naar de grond hebben getrokken;

- voornoemde [medeverdachte 1] een trap in/tegen zijn buik hebben gegeven;

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] de trap af hebben gesleurd, in elk geval hen de opdracht hebben gegeven om de trap af te lopen;

- voornoemde [slachtoffer 4] de woorden hebben toegevoegd: "als jij niet zegt waar die kluis is dan gooi ik je de trap af en steek ik je dood" en "je gaat hem [bedoeld de kluis] openmaken";

- voornoemde [slachtoffer 4] een mes op de keel hebben gezet (en vervolgens);

- voornoemde [slachtoffer 4] de opdracht hebben gegeven om de sleutel van de kluis te pakken en de kluis leeg te halen;

- voornoemde [medeverdachte 1] een knie op zijn rug hebben gezet teneinde hem, [medeverdachte 1] , op de grond te drukken en gedrukt te houden;

- voornoemd stroomstootwapen hebben laten afgaan;

- voornoemde [slachtoffer 4] een trap tegen zijn (dij)been hebben gegeven;

- vervolgens voornoemde [slachtoffer 4] en [medeverdachte 1] heeft/hebben gedwongen in de douche te gaan staan met hun gezichten naar de muur en hoofd naar beneden;

en

op 09 december 2016, te [woonplaats] , met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van geldbedragen en sieraden en horloges, geheel of ten dele toebehorende aan [I] en [benadeelde 4] en [slachtoffer 4] , welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte en zijn mededaders

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] een stroomstootwapen/taser, hebben getoond;

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] een (groot) mes hebben getoond (en daarbij);

- voornoemde [slachtoffer 4] hebben vastgepakt bij de nek;

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] de woorden hebben toegevoegd: "als jullie niet luisteren, dan steek ik jullie dood";

- voornoemde [medeverdachte 1] (bij zijn trui) hebben vastgepakt;

- voornoemde [medeverdachte 1] naar de grond hebben getrokken;

- voornoemde [medeverdachte 1] een trap in/tegen zijn buik hebben gegeven;

- voornoemde [medeverdachte 1] en [slachtoffer 4] de trap af hebben gesleurd, in elk geval hen de opdracht hebben gegeven om de trap af te lopen;

- voornoemde [slachtoffer 4] de woorden hebben toegevoegd: "als jij niet zegt waar die kluis is dan gooi ik je de trap af en steek ik je dood" en "je gaat hem [bedoeld de kluis] openmaken";

- voornoemde [slachtoffer 4] een mes op de keel hebben gezet en vervolgens;

- voornoemde [slachtoffer 4] de opdracht hebben gegeven om de sleutel van de kluis te pakken en de kluis leeg te halen;

- voornoemde [medeverdachte 1] een knie op zijn rug hebben gezet teneinde hem, [medeverdachte 1] , op de grond te drukken en gedrukt te houden;

- voornoemd stroomstootwapen hebben laten afgaan;

- voornoemde [slachtoffer 4] een trap tegen zijn (dij)been hebben gegeven;

- vervolgens voornoemde [slachtoffer 4] en [medeverdachte 1] heeft/hebben gedwongen in de douche te gaan staan met hun gezichten naar de muur en hoofd naar beneden;

Feit 4:

omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 1 januari 2018, te Huizen en Blaricum en Laren, leiding heeft gegeven en heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten onder andere [medeverdachte 4] en één of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten onder meer

- ( pogingen tot en voorbereidingshandelingen ten behoeve van) diefstallen met geweld en afpersingen en

- ( voorbereidingshandelingen ten behoeve van) diefstallen (met braak) uit een of meerdere woning(en);

Feit 6 primair:

op 24 maart 2017, te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een woning (gelegen aan [adres] ) heeft weggenomen sieraden (te weten: een tiara en een of meerdere (zilveren) kettingen en een (Hamilton)horloge), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

Feit 7 subsidiair:

in de periode van 13 juni 2017 tot en met 19 juni 2017, te Huizen, een horloge (Omega Speedmaster Professional) heeft voorhanden gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 6 primair en 7 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de volgende strafbare feiten op:

Feit 1 primair:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning en terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

en

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft

Feit 2 primair:

medeplegen van opzettelijk iemand van de vrijheid beroven en beroofd houden, meermalen gepleegd

Feit 3:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

Feit 4:

als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

Feit 6 primair:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak

Feit 7 subsidiair:

opzetheling

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te berechten volgens het volwassenenstrafrecht en ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van twaalf (12) jaren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van het sanctierecht het volgende aangevoerd. De raadsman heeft verzocht, gelet op het feit dat verdachte ten tijde van de ten laste gelegde feiten minderjarig was, hem te berechten volgens het sanctierecht voor minderjarigen. Dit dient ook het uitgangspunt te zijn. Op grond van artikel 77b van het Wetboek van Strafrecht kan in de ernst van het feit, de persoonlijkheid van verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, aanleiding worden gevonden het minderjarige strafrecht buiten toepassing te verklaren. De raadsman bepleit, gelet op het feit dat de persoonlijkheid van verdachte nog niet volledig is ontwikkeld, dat niet aan de voorwaarden voor artikel 77b Wetboek van Strafrecht is voldaan. Zodoende moet verdachte volgens het minderjarigen strafrecht worden berecht.

De verdediging heeft ten aanzien van de op te leggen straf het volgende aangevoerd. De raadsman verzoekt de rechtbank rekening te houden met het feit dat verdachte een zeer jonge leeftijd heeft, hij ter terechtzitting zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen, hij reeds lange tijd in voorlopige hechtenis verblijft en hij niet eerder onherroepelijk veroordeeld is.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van de feiten

Verdachte en zijn mededaders hebben op 9 december 2016 een woningoverval gepleegd in [woonplaats] . Verdachte heeft tezamen met medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] voorafgaand aan de overval het plan gesmeed waarbij [medeverdachte 1] , een goede kennis van de familie [familie] , van verdachte de opdracht heeft gekregen bij de pas twaalf jaar oude [slachtoffer 4] langs te gaan en hem onder controle te houden. Verdachte wist van [medeverdachte 1] dat [slachtoffer 4] de avond van de overval alleen thuis zou zijn. Medeverdachte [medeverdachte 1] heeft die betreffende avond, wederom in opdracht van verdachte, de achterdeur opengelaten, verdachte en medeovervaller [medeverdachte 2] de toegang tot de woning verschaft en [slachtoffer 4] boven op zolder gehouden. Verdachte en medeverdachte [medeverdachte 2] zijn zodoende via de achterdeur de woning ingeslopen en hebben het zeer jonge slachtoffer [slachtoffer 4] onder bedreiging van een mes en taser en het gebruik van geweld gedwongen tot het openen van een kluis. Zij hebben geld, ringen en dure merkhorloges buitgemaakt.

Het zwaartepunt van de zaak tegen verdachte ligt bij de zeer gewelddadige, brute en schaamteloze woningoverval in [woonplaats] op 16 april 2017. Verdachte heeft (opnieuw) de regie genomen in het plannen en organiseren van een overval. Hij heeft de middelen en personen geregeld voor het plegen van de overval en heeft zelf van afstand de overval geregisseerd. Bij deze overval is, gedurende de zoektocht naar geld en een Rolex, buitengewoon fors geweld gebruikt. Dit geweld was niet alleen excessief, maar ook volstrekt onnodig – de slachtoffers werkten immers mee. De overvallers hebben gebruik gemaakt van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en een ploertendoder. Zij hebben geld, sieraden en andere waardevolle goederen weggenomen. Het geweld heeft zich met name gericht op de man en vrouw des huizes, waarbij [slachtoffer 3] met een ploertendoder dusdanig hard en vaak op zijn arm is geslagen dat hij daaraan zwaar lichamelijk letsel heeft overgehouden – letsel waarvan hij tot op de dag van vandaag last heeft. Slachtoffer [slachtoffer 1] is meermalen met het (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) geslagen waardoor zij haar bewustzijn heeft verloren en diverse verwondingen heeft opgelopen. De zoon van [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] , is op geraffineerde wijze uit huis weggelokt, zodat de overvallers hem bij zijn thuiskomst konden overlopen. Voorts zijn de slachtoffers door de overvallers van hun vrijheid beroofd en beroofd gehouden door ze vast te binden met tie-wraps en de monden af te plakken met ducttape.

Beide overvallen zijn aldus op een zeer professionele, berekenende en sluwe wijze voorbereid. Voor beide woningovervallen zijn de zonen des huizes ernstig misleid door kennissen die zij meenden te kunnen vertrouwen. Voorts heeft dit alles plaatsgevonden in de eigen woningen van de slachtoffers, bij uitstek een plek waar zij zich veilig moeten kunnen wanen. De slachtoffers van de overval op de woning in Laren hebben moeten toezien hoe hun dierbaren door de overvallers zijn mishandeld, vastgebonden en getapet, hetgeen extra traumatisch is geweest. Uit hun slachtofferverklaringen, die door [slachtoffer 1] ter zitting zijn voorgelezen, blijkt dat zij tot op de dag van vandaag de gevolgen van het geweld en de bedreigingen ondervinden. Dat de gevolgen van dergelijke overvallen zeer ingrijpend en verstrekkend zijn, moet, ook voor verdachte, voorzienbaar zijn geweest. Verdachte als brein en de overvallers als uitvoerders hebben zich daaraan werkelijk niets gelegen gelaten en zijn, kennelijk louter uit platte hebzucht, tot dit misdrijf overgegaan.

Deze gepleegde overvallen tezamen met een woninginbraak en een heling van een horloge zijn niet te kwalificeren als een aantal incidentele, in vereniging gepleegde delicten. Verdachte heeft – gelet op de bewezenverklaringen en de OVC- en tapgesprekken – gedurende een periode van ruim een jaar leiding gegeven en deelgenomen aan een criminele organisatie, die het plegen van overvallen en woninginbraken tot doelstelling had en dit tevens diverse malen ten uitvoer heeft gebracht.

De rechtbank rekent verdachte dit alles zeer zwaar aan.

Persoon van verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 16 oktober 2018, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld. De rechtbank laat dit, gelet op de ernst van de feiten, in zeer geringe mate meewegen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het Uitgebreid Advies van de Raad voor de Kinderbescherming van 8 oktober 2018. Tevens heeft de rechtbank kennisgenomen van een Pro Justitia rapport van 20 juni 2018, opgemaakt door drs. R. Haveman, GZ-psycholoog en dr. J. Vreugdenhil, kinder- en jeugdpsychiater en psychiater volwassenen, op grond van onderzoek gedurende een plaatsing op de ForCa observatieafdeling van FC Teylingereind. Hieruit komt naar voren dat verdachte lijdende is aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, waarbij voor zijn achttiende jaar sprake was van een normoverschrijdende-gedragsstoornis vanaf de kindertijd met beperkte pro-sociale emoties, die vanaf het achttiende levensjaar vooralsnog een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling met antisociale kenmerken genoemd kan worden. Tijdens het onderzoek zijn onvoldoende gegevens beschikbaar gekomen om met zekerheid een geconsolideerde antisociale persoonlijkheidsstoornis te kunnen vaststellen. De rapporteurs benadrukken dat de stoornis verdachte niet heeft beïnvloed en dat verdachte de controle heeft over zijn gedrag en in staat moet worden geacht afwegingen hierin te kunnen maken.

Toepassen jeugd/meerderjarigenstrafrecht

Verdachte was ten tijde van de ten laste gelegde feiten minderjarig. Dit betekent dat verdachte in beginsel volgens het minderjarigenstrafrecht wordt berecht. De wet geeft de mogelijkheid overeenkomstig artikel 77b Wetboek van Strafrecht meerderjarigenstrafrecht toe te passen, indien de verdachte zestien of zeventien jaar oud was ten tijde van het ten laste gelegde en de rechtbank daartoe grond vindt in de ernst van het feit, de persoonlijkheid van de verdachte of de omstandigheid waaronder het feit is begaan.

De rechtbank ziet de ernst van de feiten en de leidende rol van verdachte daarbij als zwaarwegende indicatie voor toepassing van het meerderjarigenstrafrecht. Ook de professionele en sluwe wijze waarop de overvallen zijn voorbereid is een gegeven om van het uitgangspunt af te wijken. De rechtbank betrekt daarbij tevens de Pro Justitia rapportage, waarin de rapporteurs adviseren dat afstraffing van verdachte via het volwassenenstrafrecht vanuit zijn ontwikkelingsniveau dient te prevaleren. Verdachte heeft zich ontwikkeld tot een duidelijk jongvolwassen man. Hij laat geen puberale oppositionaliteit meer zien. Op grond van de antisociale persoonlijkheidsontwikkeling, die vermoedelijk al geconsolideerd is, gaat verdachte op berekenende wijze voor eigen gewin. Eventueel afstraffen via het jeugdstrafrecht zou zijn opportunistische motieven bekrachtigen.

Gelet hierop zal de rechtbank toepassing geven aan het meerderjarigenstrafrecht.

Straf

De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf de landelijke oriëntatiepunten van het LOVS in aanmerking genomen. Het oriëntatiepunt van het LOVS is voor een woningoverval met geweld een gevangenisstraf van vijf jaar. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in vereniging plegen van woningovervallen met geweld, afpersingen, vrijheidsberoving, leidinggeven en deelnemen aan een criminele organisatie, een woninginbraak in vereniging en heling van een horloge. De professionele werkwijze, het samenwerkingsverband en de grenzeloosheid van handelen voor financieel gewin zijn strafverzwarende factoren die de rechtbank meeneemt bij het bepalen van de straf.

De rechtbank is van oordeel dat in deze omstandigheden, zelfs gelet op de jonge leeftijd van verdachte, alleen kan worden volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Naast vergelding voor deze strafbare feiten dient de maatschappij voor langere tijd tegen verdachte te worden beschermd.

Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van zeven (7) jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden is.

De rechtbank komt tot een lagere strafoplegging dan de officier van justitie heeft gevorderd. Daarbij is met name het volgende van belang. De rechtbank is van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren, gelet op de jonge leeftijd van verdachte, te zwaar is.

9 BENADEELDE PARTIJEN

[slachtoffer 3] :

[slachtoffer 3] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 359.964,20. Dit bedrag bestaat uit € 339.964,20 materiële schade en € 20.000,- immateriële schade, ten gevolge van de aan verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

[slachtoffer 1] :

[slachtoffer 1] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 24.684,88. Dit bedrag bestaat uit € 4684,88 materiële schade en € 20.000,- immateriële schade, ten gevolge van de aan verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

[slachtoffer 2] :

[slachtoffer 2] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 10.390,-. Dit bedrag bestaat uit € 390,- materiële schade en € 10.000,- immateriële schade, ten gevolge van de aan verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

[slachtoffer 4] :

[slachtoffer 4] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 54.693,-. Dit bedrag bestaat uit materiële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 3 ten laste gelegde feit.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

[slachtoffer 3] , [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]:

De officier van justitie heeft gevorderd de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] toe te wijzen met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht en vermeerderd met de wettelijke rente.

[slachtoffer 4] :

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren, nu de gevorderde schade reeds is vergoed.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman stelt zich primair op het standpunt dat de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 3] , [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, omdat de vorderingen een onevenredige belasting vormen voor het strafproces.

[slachtoffer 3] :

Subsidiair voert de raadsman aan dat de vordering ten aanzien van de kostenposten ‘eigen risico’, ‘factuur coach [coach] ’, ‘verlies arbeidsvermogen’, ‘waarde geroofde goederen’, ‘kosten beveiliging en herstel’, ‘reiskosten hoger beroep’, ‘kosten opvragen beelden’ en ‘toekomstige kosten’ niet of onvoldoende zijn onderbouwd en daarom moeten worden afgewezen dan wel niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Voor het overige refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman verzoekt de immateriële schade aanzienlijk te matigen tot een bedrag van € 4000,-.

[slachtoffer 1] :

Subsidiair voert de raadsman aan dat de vordering ten aanzien van de kostenposten ‘stress less therapie’, ‘toekomstige psychologische behandelingen’, ‘waarde geroofde en beschadigde goederen’ en ‘operatie oogleden’ niet of onvoldoende zijn onderbouwd en daarom moeten worden afgewezen dan wel niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Voor het overige refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman verzoekt de immateriële schade aanzienlijk te matigen tot een bedrag van € 4000,-.

[slachtoffer 2] :

Subsidiair voert de raadsman aan dat de vordering ten aanzien van de kostenposten ‘coachingsgesprek’ en ‘geldbedrag’ niet of onvoldoende zijn onderbouwd en daarom moeten worden afgewezen dan wel niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Voor het overige refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman verzoekt de immateriële schade aanzienlijk te matigen tot een bedrag van € 2000,-.

[slachtoffer 4] :

De raadsman heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren, nu de gevorderde schade reeds is vergoed.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

[slachtoffer 3] :

De schade voor zover die betrekking heeft op de materiële schadeposten: verlies eigen risico, psychische begeleiding, herstel (herprogrammeren toegangspoort) en reiskosten van in totaal € 1.293,74 komt voor vergoeding in aanmerking. De kosten zijn voldoende onderbouwd en staan in rechtstreeks verband tot de gepleegde strafbare feiten.

Voor het schatten van de immateriële schade heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij wat in soortgelijke zaken aan immateriële schade is toegewezen. De rechtbank zal de gevorderde immateriële schade matigen tot een bedrag van € 7.500,-.

Gelet op voorgaande zal de rechtbank de vordering tot het bedrag van € 8.793,74 toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van volledige betaling.

De benadeelde partij heeft meer gevorderd dan de rechtbank zal toewijzen. De vordering van de benadeelde partij is, met name voor het deel waar deze betrekking heeft op het verlies van arbeidsvermogen, maar ook wat betreft de resterende beveiligingskosten en toekomstige rapportages, omvangrijk en complex. De behandeling van de vordering levert voor deze onderdelen een onevenredige belasting van het strafgeding op. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het niet toegewezen deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat zij deze bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verdachte is voor de schade, voor zover toegewezen, naar burgerlijk recht met zijn mededader(s) hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat verdachte tegenover de benadeelde partij voor dat hele bedrag aansprakelijk is.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [slachtoffer 3] aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 8.793,74 te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van volledige betaling. Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met 74 dagen hechtenis, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 3] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

[slachtoffer 1] :

De schade voor zover die betrekking heeft op de materiële schadeposten: verlies eigen risico en tandarts, kosten reflextherapie, kosten psycholoog (reeds gemaakt), kosten opstellen behandelrapport, waarde geroofde en beschadigde goederen (met uitzondering van de iPod) en reiskosten, van in totaal € 2.762,88 komt voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten zijn voldoende onderbouwd en staan in rechtstreeks verband tot de gepleegde strafbare feiten.

Voor het bepalen van de immateriële schade heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij wat in soortgelijke zaken aan immateriële schade is toegewezen. De rechtbank zal de gevorderde immateriële schade matigen tot een bedrag van € 7.500,-.

De rechtbank zal daarom de vordering tot het bedrag van € 10.262,88 toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van volledige betaling.

De benadeelde partij heeft meer gevorderd dan de rechtbank zal toewijzen. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het niet toegewezen deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat zij deze slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verdachte is voor de schade, voor zover toegewezen, naar burgerlijk recht met zijn mededader(s) hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat verdachte tegenover de benadeelde partij voor dat hele bedrag aansprakelijk is.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [slachtoffer 1] aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 10.262,88 te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van volledige betaling Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met 87 dagen hechtenis, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

[slachtoffer 2] :

De schade voor zover die betrekking heeft op de materiele schadeposten: kosten coaching en geroofd geldbedrag, ter hoogte van in totaal € 390,- komt voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten zijn voldoende onderbouwd en staan in rechtstreeks verband tot de gepleegde strafbare feiten.

Voor het bepalen van de immateriële schade heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij wat in soortgelijke zaken aan immateriële schade is toegewezen. De rechtbank zal de gevorderde immateriële schade matigen tot een bedrag van € 4.000,-.

De rechtbank zal daarom de vordering tot het bedrag van € 4.390,- toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van volledige betaling.

De benadeelde partij heeft meer gevorderd dan de rechtbank zal toewijzen.

De rechtbank zal de benadeelde partij voor het niet toegewezen deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat zij deze slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verdachte is voor de schade, voor zover toegewezen, naar burgerlijk recht met zijn mededader(s) hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat verdachte tegenover de benadeelde partij voor dat hele bedrag aansprakelijk is.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [slachtoffer 2] aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 4.390,- te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van volledige betaling Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met 53 dagen hechtenis, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

[slachtoffer 4] :

De rechtbank zal de benadeelde partij [slachtoffer 4] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu deze vordering ziet op de door zijn vader [I] geleden materiële schade en niet is gebleken dat deze (deels) door [slachtoffer 4] is geleden.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van de verdachte worden veroordeeld voor zover deze betrekking hebben op het verweer tegen de vordering. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 36f, 47, 55, 57, 63, 140, 282, 311, 312, 317 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 5 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 6 primair en 7 subsidiair ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 6 primair en 7 subsidiair meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 6 primair en 7 subsidiair bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van zeven (7) jaren;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Benadeelde partij [slachtoffer 3]

- wijst de vordering toe tot een bedrag van € 8.793,74;

- veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 3] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

 • -

  verklaart [slachtoffer 3] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

 • -

  veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 3] aan de Staat € 8.793,74 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 74 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

Benadeelde partij [slachtoffer 1]

- wijst de vordering toe tot een bedrag van € 10.262,88;

- veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 1] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

- verklaart [slachtoffer 1] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 1] aan de Staat € 10.262,88 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 87 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

Benadeelde partij [slachtoffer 2]

- wijst de vordering toe tot een bedrag van € 4.390,-;

- veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan [slachtoffer 2] van het toegewezen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van de algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

- verklaart [slachtoffer 2] voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 2] aan de Staat € 4.390,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 april 2017 tot de dag van de volledige betaling, bij niet betaling aan te vullen met 53 dagen hechtenis;

- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft vergoed;

Benadeelde partij [slachtoffer 4]

- verklaart [slachtoffer 4] niet-ontvankelijk in de vordering;

- veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B. Eigeman, voorzitter, mr. H. den Haan, rechter, en mr. M.J.A.L. Beljaars, rechter tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. B. van Dam, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 30 oktober 2018.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

Feit 1 primair:

hij, op of omstreeks 16 april 2017, te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in/uit een woning (gelegen aan de [adres] ), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer horloge(s) en/of één of meer contant(e) geldbedrag(en) en/of één of meer siera(a)d(en) en/of een Tech 21 en/of één of meer (auto)sleutel(s) en/of een mobiele telefoon (merk Iphone) en/of één of meer (pin)pas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij,verdachte en/of zijn mededader(s)

- [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgegrepen bij/om zijn nek, in elk geval aan het lichaam en/of (vervolgens) een hand voor de mond van [slachtoffer 2] heeft/hebben gedaan en/of

- ( hierbij) op [slachtoffer 2] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht en/of getoond en/of

- ( vervolgens) daarbij heeft/hebben geroepen dat hij, [slachtoffer 2] , de voordeur open moest doen en/of door moest lopen en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] naar binnen heeft/hebben geduwd en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens) heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] eenmaal of meermalen heeft/hebben geschopt en/of getrapt tegen het been, in elk geval tegen het lichaam van [slachtoffer 2] en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) in het gezicht en/of tegen het hoofd, in elk geval tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 3] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of een ploertendoder, althans een uitschuifbare staaf, in elk geval een hard en/of zwaar voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) heeft/hebben geslagen en/of gestompt op/tegen het hoofd en/of op de handen en/of op/tegen de knie en/of op/tegen de arm, in elk geval tegen lichaam van [slachtoffer 3] , zulks terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor [slachtoffer 3] , te weten een gescheurde bicepspees, althans enig armletsel, ten gevolge heeft gehad en/of

- ( vervolgens) tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat hij naar de kluis moest gaan en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen de kluis te openen en/of

- ( vervolgens) daarbij in de richting van [slachtoffer 3] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gehouden en/of getoond en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen één of meer (bank)pasje(s) en/of de daarbij behorende code(s) af te geven en/of

- ( vervolgens) de mond(en) van [slachtoffer 3] en/of voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben dichtgeplakt met duct tape;

en/of

hij, op of omstreeks 16 april 2017, te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van geld en/of één of meer (bank)pasje(s) en/of de daarbij behorende code(s), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgegrepen bij/om zijn nek, in elk geval aan het lichaam en/of (vervolgens) een hand voor de mond van [slachtoffer 2] heeft/hebben gedaan en/of

- ( hierbij) op [slachtoffer 2] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht en/of getoond en/of

- ( vervolgens) daarbij heeft/hebben geroepen dat hij, [slachtoffer 2] , de voordeur open moest doen en/of door moest lopen en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] naar binnen heeft/hebben geduwd en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens) heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] eenmaal of meermalen heeft/hebben geschopt en/of getrapt tegen het been, in elk geval tegen het lichaam van [slachtoffer 2] en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) in het gezicht en/of tegen het hoofd, in elk geval tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 3] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of een ploertendoder, althans een uitschuifbare staaf, in elk geval een hard en/of zwaar voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) heeft/hebben geslagen en/of gestompt op/tegen het hoofd en/of op de handen en/of op/tegen de knie en/of op/tegen de arm, in elk geval tegen lichaam van [slachtoffer 3] , zulks terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor [slachtoffer 3] , te weten een gescheurde bicepspees, althans enig armletsel, ten gevolge heeft gehad en/of

- ( vervolgens) tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat hij naar de kluis moest gaan en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen de kluis te openen en/of

- ( vervolgens) daarbij in de richting van [slachtoffer 3] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gehouden en/of getoond en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen één of meer (bank)pasje(s) en/of de daarbij behorende code(s) af te geven en/of

- ( vervolgens) de mond(en) van [slachtoffer 3] en/of voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben dichtgeplakt met duct tape;

Feit 1 subsidiair:

[D] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en), op of omstreeks 16 april 2017, te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen één of meer horloge(s) en/of één of meer contant(e) geldbedrag(en) en/of één of meer siera(a)d(en) en/of een Tech 21 en/of één of meer (auto)sleutel(s) en/of een mobiele telefoon (merk Iphone) en/of één of meer (pin)pas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [D] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [D] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en)

- [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgegrepen bij/om zijn nek, in elk geval aan het lichaam en/of (vervolgens) een hand voor de mond van [slachtoffer 2] heeft/hebben gedaan en/of

- ( hierbij) op [slachtoffer 2] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht en/of getoond en/of

- ( vervolgens) daarbij heeft/hebben geroepen dat hij, [slachtoffer 2] , de voordeur open moest doen en/of door moest lopen en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] naar binnen heeft/hebben geduwd en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens) heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] eenmaal of meermalen heeft/hebben geschopt en/of getrapt tegen het been, in elk geval tegen het lichaam van [slachtoffer 2] en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) in het gezicht en/of tegen het hoofd, in elk geval tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 3] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of een ploertendoder, althans een uitschuifbare staaf, in elk geval een hard en/of zwaar voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) heeft/hebben geslagen en/of gestompt op/tegen het hoofd en/of op de handen en/of op/tegen de knie en/of

op/tegen de arm, in elk geval tegen lichaam van [slachtoffer 3] , zulks terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor [slachtoffer 3] , te weten een gescheurde bicepspees, althans enig armletsel, ten gevolge heeft gehad en/of

- ( vervolgens) tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat hij naar de kluis moest gaan en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen de kluis te openen en/of

- ( vervolgens) daarbij in de richting van [slachtoffer 3] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gehouden en/of getoond en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen één of meer (bank)pasje(s) en/of de daarbij behorende code(s) af te geven en/of

- ( vervolgens) de mond(en) van [slachtoffer 3] en/of voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben dichtgeplakt met duct tape;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 april 2017 tot en met 16 april 2017 te Laren en/of Huizen, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- [medeverdachte 3] voor voornoemd feit te benaderen en/of in te schakelen en/of

- met [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 3] (telefonisch) te overleggen over het plan van aanpak en/of

- een (balletjes)pistool en/of een telefoon te regelen en/of ter beschikking te stellen ten behoeve van voornoemd feit en/of

- zich ten tijde van voornoemd feit telefonisch bereikbaar/beschikbaar te houden;

en/of

[D] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en), op of omstreeks 16 april 2017, te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van geld en/of één of meer (bank)pasje(s) en/of de daarbij behorende code(s), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [D] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [D] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en)

- [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgegrepen bij/om zijn nek, in elk geval aan het lichaam en/of (vervolgens) een hand voor de mond van [slachtoffer 2] heeft/hebben gedaan en/of

- ( hierbij) op [slachtoffer 2] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht en/of getoond en/of

- ( vervolgens) daarbij heeft/hebben geroepen dat hij, [slachtoffer 2] , de voordeur open moest doen en/of door moest lopen en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] naar binnen heeft/hebben geduwd en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens) heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] eenmaal of meermalen heeft/hebben geschopt en/of getrapt tegen het been, in elk geval tegen het lichaam van [slachtoffer 2] en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) in het gezicht en/of tegen het hoofd, in elk geval tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben vastgebonden met tie-rips en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 3] eenmaal of meermalen met kracht met een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of een ploertendoder, althans een uitschuifbare staaf, in elk geval een hard en/of zwaar voorwerp, en/of met de hand(en)/vuist(en) heeft/hebben geslagen en/of gestompt op/tegen het hoofd en/of op de handen en/of op/tegen de knie en/of op/tegen de arm, in elk geval tegen lichaam van [slachtoffer 3] , zulks terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor [slachtoffer 3] , te weten een gescheurde bicepspees, althans enig armletsel, ten gevolge heeft gehad en/of

- ( vervolgens) tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat hij naar de kluis moest gaan en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen de kluis te openen en/of

- ( vervolgens) daarbij in de richting van [slachtoffer 3] een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gehouden en/of getoond en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen één of meer (bank)pasje(s) en/of de daarbij behorende code(s) af te geven en/of

- ( vervolgens) de mond(en) van [slachtoffer 3] en/of voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben dichtgeplakt met duct tape;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 april 2017 tot en met 16 april 2017 te Laren en/of Huizen, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- [medeverdachte 3] voor voornoemd feit te benaderen en/of in te schakelen en/of

- met [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 3] (telefonisch) te overleggen over het plan van aanpak en/of

- een (balletjes)pistool en/of een telefoon te regelen en/of ter beschikking te stellen ten behoeve van voornoemd feit en/of

- zich ten tijde van voornoemd feit telefonisch bereikbaar/beschikbaar te houden;

Feit 2 primair:

hij, op of omstreeks 16 april 2017, te Laren, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) opzettelijk wederrechtelijk

- [slachtoffer 2] vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens) [slachtoffer 2] en/of voornoemde [slachtoffer 1] geduwd naar de slaapkamer en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] en/of voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] vastgebonden met tie-rips en/of

- de mond(en) van [slachtoffer 3] en/of voornoemde [slachtoffer 1] dichtgeplakt met duct tape;

Feit 2 subsidiair:

[D] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en), op of omstreeks 16 april 2017, te Laren, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben die [D] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en) opzettelijk wederrechtelijk

- [slachtoffer 2] vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens) [slachtoffer 2] en/of voornoemde [slachtoffer 1] geduwd naar de slaapkamer en/of

- ( vervolgens) [slachtoffer 2] en/of voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] vastgebonden met tie-rips en/of

- de mond(en) van [slachtoffer 3] en/of voornoemde [slachtoffer 1] dichtgeplakt met duct tape

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 april 2017 tot en met 16 april 2017 te Laren en/of Huizen, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- [medeverdachte 3] voor voornoemd feit te benaderen en/of in te schakelen en/of

- met [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 3] (telefonisch) te overleggen over het plan van aanpak en/of

- een (balletjes)pistool en/o eeen telefoon te regelen en/of ter beschikking te stellen ten behoeve van voornoemd feit en/of

- zich ten tijde van voornoemd feit telefonisch bereikbaar/beschikbaar te houden;

Feit 3:

hij, op of omstreeks 9 december 2016, te Blaricum, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer geldbedrag(en) (ongeveer 16.000 euro en/of 1000 Engelse Ponden en/of 5000 Amerikaanse Dollar) en/of één of meer siera(a)d(en) en/of één of meer horloge(s) en/of een of meerdere mobiele telefoons, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [I] en/of [benadeelde 4] en/of [slachtoffer 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 4] en/of [medeverdachte 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] een stroomstootwapen/taser, in elk geval een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond;

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] een (groot) mes, in elk geval een scherp en/of puntig voorwerp, heeft/hebben getoond (en daarbij);

- voornoemde [slachtoffer 4] heeft/hebben vastgepakt bij de nek, in elk geval het lichaam;

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "als jullie niet luisteren, dan steek ik jullie dood";

- voornoemde [medeverdachte 1] (bij zijn trui) heeft/hebben vastgepakt;

- voornoemde [medeverdachte 1] naar de grond heeft/hebben gewerkt en/of getrokken;

- voornoemde [medeverdachte 1] een schop/trap in/tegen zijn buik, in elk geval zijn lichaam heeft/hebben gegeven;

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] de trap af heeft/hebben getrokken en/of gesleurd, in elk geval hen de opdracht heeft/hebben gegeven om de trap af te lopen;

- voornoemde [slachtoffer 4] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "als jij niet zegt waar die kluis is dan gooi ik je de trap af en steek ik je dood" en/of "je gaat hem [bedoeld de kluis] hem openmaken";

- voornoemde [slachtoffer 4] een mes, in elk geval een scherp en/of puntig voorwerp, op de keel, in elk geval tegen het lichaam, heeft/hebben gezet (en vervolgens);

- voornoemde [slachtoffer 4] de opdracht heeft/hebben gegeven om de sleutel van de kluis te pakken en/of de kluis leeg te halen;

- voornoemde [medeverdachte 1] een knie op zijn rug heeft/hebben gezet teneinde hem, [medeverdachte 1] , op de grond te drukken en/of gedrukt te houden;

- voornoemde [medeverdachte 1] een stroomstootwapen/taser op zijn kuit, althans zijn been, heeft/hebben gezet en/of (vervolgens) voornoemd stroomstootwapen heeft/hebben laten afgaan;

- voornoemde [slachtoffer 4] een trap/schop tegen zijn (dij)been, in elk geval tegen het lichaam, heeft/hebben gegeven;

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 4] en/of [medeverdachte 1] heeft/hebben gedwongen in de douche te gaan staan met hun gezichten naar de muur en hoofd naar beneden;

en/of

hij, op of omstreeks 09 december 2016, te [woonplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) (ongeveer 16.000 euro en/of 1000 Engelse Ponden en/of 5000 Amerikaanse Dollars) en/of één of meer siera(a)d(en) en/of één of meer horloge(s) en/of een een of meerdere mobiele telefoons, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [I] en/of [benadeelde 4] en/of [slachtoffer 4] , in elk geval aan een ander of andren dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] een stroomstootwapen/taser, in elk geval een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond;

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] een (groot) mes, in elk geval een scherp en/of puntig voorwerp, heeft/hebben getoond (en daarbij);

- voornoemde [slachtoffer 4] heeft/hebben vastgepakt bij de nek, in elk geval het lichaam;

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "als jullie niet luisteren, dan steek ik jullie dood";

- voornoemde [medeverdachte 1] (bij zijn trui) heeft/hebben vastgepakt;

- voornoemde [medeverdachte 1] naar de grond heeft/hebben gewerkt en/of getrokken;

- voornoemde [medeverdachte 1] een schop/trap in/tegen zijn buik, in elk geval zijn lichaam heeft/hebben gegeven;

- voornoemde [medeverdachte 1] en/of [slachtoffer 4] de trap af heeft/hebben getrokken en/of gesleurd, in elk geval hen de opdracht heeft/hebben gegeven om de trap af te lopen;

- voornoemde [slachtoffer 4] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "als jij niet zegt waar die kluis is dan gooi ik je de trap af en steek ik je dood" en/of "je gaat hem [bedoeld de kluis] hem openmaken";

- voornoemde [slachtoffer 4] een mes, in elk geval een scherp en/of puntig voorwerp, op de keel, in elk geval tegen het lichaam, heeft/hebben gezet (en vervolgens);

- voornoemde [slachtoffer 4] de opdracht heeft/hebben gegeven om de sleutel van de kluis te pakken en/of de kluis leeg te halen;

- voornoemde [medeverdachte 1] een knie op zijn rug heeft/hebben gezet teneinde hem, [medeverdachte 1] , op de grond te drukken en/of gedrukt te houden;

- voornoemde [medeverdachte 1] een stroomstootwapen/taser op zijn kuit, althans zijn been, heeft/hebben gezet en/of (vervolgens) voornoemd stroomstootwapen heeft/hebben laten afgaan;

- voornoemde [slachtoffer 4] een trap/schop tegen zijn (dij)been, in elk geval tegen het lichaam, heeft/hebben gegeven;

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer 4] en/of [medeverdachte 1] heeft/hebben gedwongen in de douche te gaan staan met hun gezichten naar de muur en hoofd naar beneden;

Feit 4:

hij, in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 1 januari 2018, te Huizen en/of Blaricum en/of Laren, althans in Nederland, leiding heeft gegeven en/of heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten onder andere [medeverdachte 4] en/of één of meer (onbekende) anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten onder meer

- ( pogingen tot en/of voorbereidingshandelingen ten behoeve van) diefstallen met geweld en/of afpersingen en/of

- ( pogingen tot en/of voorbereidingshandelingen ten behoeve van) diefstallen (met braak) uit een of meerdere woning(en) en/of

- helingen en/of

- diefstallen (met braak en/of verbreking) van een of meerdere voertuig(en);

Feit 5 primair:

hij, op of omstreeks 4 maart 2017, te [woonplaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een garage (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen divers(e) (elektrisch(e)) gereedschap(pen) (te weten onder meer een bovenfrees en/of een (band)schuurmachine en/of een multitool), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

Feit 5 subsidiair:

hij, in of omstreeks de periode van 4 maart 2017 tot en met 17 april 2017, te Huizen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen een of meer goederen, te weten (elektrisch(e)) gereedschap(pen) (te weten onder meer een bovenfrees en/of een (band)schuurmachine en/of een multitool), in elk geval enig goed, heeft/hebben verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verweving of het voorhanden krijgen van dat/die goed(eren) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Feit 6 primair:

hij, op of omstreeks 24 maart 2017, te [woonplaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan [adres] ) heeft weggenomen sieraden (te weten: een tiara en/of een of meerdere (zilveren) ketting(en)) en/of een (Hamilton)horloge), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

Feit 6 subsidiair:

hij, in of omstreeks de periode van 24 maart 2017 tot en met 2 juli 2017, te Huizen en/of Blaricum, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen een goed, te weten sieraden een (Hamilton)horloge), in elk geval enig goed, heeft/hebben verworven en/of

voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verweving of het voorhanden krijgen van dat goed wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

Feit 7 primair:

hij, in of omstreeks de periode van 13 juni 2017 tot en met 15 juni 2017, te [woonplaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen sieraden (te weten: een (schakel)armband en/of een of meerdere gouden ring(en) en/of een broche) en/of sleutels (van een Porsche) en/of een of meerdere horloge(s) (te weten: een Omega Speedmaster Professional en/of een Edox Grand Ocean GMT en/of een (onechte) IWC Schaffhausen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

Feit 7 subsidiair:

hij, in of omstreeks de periode van 13 juni 2017 tot en met 19 juni 2017, te Huizen, althans in Nederland, een goed, te weten een horloge (Omega Speedmaster Professional) heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 1 mei 2018, genummerd PL0900-2017113684, opgemaakt door politie Midden-Nederland, districtsrecherche Gooi en Vechtstreek, doorgenummerd 1 tot en met 2774. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Pagina 1084-1085.

3 Pagina 933-934.

4 Pagina 1065-1066.

5 Pagina 780.

6 Pagina 930.

7 Pagina 930.

8 Pagina 930.

9 Pagina 835-836.

10 Pagina 644.

11 Pagina 644.

12 Pagina 646.

13 Pagina 650.

14 Pagina 644.

15 Pagina 510.

16 Pagina 482 en 484.

17 Pagina 837-839.

18 Pagina 477-478.

19 Pagina 483-485.

20 Pagina 487-488.

21 Pagina 530-531.

22 Pagina 539

23 Pagina 542.

24 Pagina 543.

25 Pagina 535-536.

26 Pagina 644.

27 Pagina 648.

28 Pagina 652.

29 Pagina 644.

30 Pagina 644.

31 Pagina 645.

32 Pagina 560-561.

33 Pagina 564.

34 Pagina 572.

35 Pagina 573.

36 Pagina 575-577.

37 Pagina 584-585.

38 Pagina 1805-1806.

39 Pagina 1858.

40 Pagina 1859.

41 Pagina 1868-1869.

42 Pagina 1873-1874.

43 Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 16 oktober 2018, inhoudende de verklaring van verdachte.

44 Pagina 76-78.

45 Pagina 71-73.

46 Pagina 135-136.

47 Pagina 107.

48 Pagina 143.

49 Pagina 181.

50 Pagina 329-330.

51 Pagina 449.

52 Pagina 432.

53 Pagina 162-165.

54 Pagina 169-171.

55 Pagina 194 .

56 Pagina 200-201.

57 Pagina 210.

58 Pagina 282-287.

59 Pagina 310.

60 Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 15 oktober 2018, inhoudende de verklaring van verdachte.

61 Pagina 1338-1340.

62 Pagina 1335-1336.

63 Pagina 1342-1343.

64 Pagina 1348.

65 Pagina 283.

66 Pagina 313.

67 Pagina 311.

68 Pagina 170.

69 Pagina 1064.

70 Pagina 1224-1225.

71 Pagina 1805-1806.

72 Pagina 1267.

73 Pagina 1379.

74 Pagina 1374.

75 Pagina 1374.

76 Pagina 1376.

77 Pagina 1376.

78 Pagina 1380.

79 Pagina 1381.

80 Pagina 1382.

81 Pagina 1383.

82 Pagina 1384-1386.

83 Pagina 1387-1388.

84 Pagina 1388.

85 Pagina 1359-1360.

86 Pagina 1025.

87 Pagina 1128.