Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:5226

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
04-10-2018
Datum publicatie
09-11-2018
Zaaknummer
7043108 UM VERZ 18-3758
Rechtsgebieden
Strafprocesrecht
Bijzondere kenmerken
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

Betrokkene heeft een boete gekregen voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Betrokkene reed in een Tesla Model S met de functionaliteit autopilot. Kort gezegd komt het erop neer dat je in een Tesla Model S met autopilot aan niet meer actief hoeft te rijden. Je bent zodoende van een bestuurder verworden tot een passagier, aldus betrokkene.

De kantonrechter oordeelt dat betrokkene nog steeds moet worden aangemerkt als bestuurder. Zelfs indien de auto in de autopilot rijdt is er een bestuurder noodzakelijk, een persoon die bepaalt waar de auto heen gaat, iemand die kan ingrijpen bij noodsituaties, iemand die verantwoordelijk is voor wat de auto doet.

Op grond van artikel 61A RVV mag een bestuurder tijdens het rijden geen mobiele telefoon in zijn hand houden. Hieruit volgt dat het beroep van betrokkene ongegrond wordt verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2018/182
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

zittingsplaats Utrecht

zaaknummer: 7043108 UM VERZ 18-3758

CJIB-nummer: 213468254

beslissing van de kantonrechter van 4 oktober 2018

inzake

[betrokkene] , te [woonplaats] , [adres] ,

hierna te noemen: betrokkene,

gemachtigde: M. Lagas van Appjection B.V.

Procesverloop

Bij inleidende beschikking is betrokkene een administratieve sanctie opgelegd.

De officier van justitie heeft op het door betrokkene ingestelde administratief beroep een beslissing genomen.

Tegen deze beslissing heeft betrokkene beroep ingesteld bij de kantonrechter.

De kantonrechter heeft partijen in de gelegenheid gesteld om op de zitting van 20 september 2018 hun zienswijze nader toe te lichten. Gemachtigde van betrokkene is verschenen. Namens de officier van justitie is een zittingsvertegenwoordiger verschenen, werkzaam bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

De kantonrechter heeft het onderzoek ter zitting gesloten en heden uitspraak gedaan.

Beoordeling

Bij beslissing op het administratief beroep heeft de officier van justitie de aan betrokkene opgelegde administratieve sanctie gehandhaafd en het beroep ongegrond verklaard.

Aan betrokkene is een sanctie opgelegd van € 230,00. Het gaat om een gedraging, verricht op 18 december 2017 om 15:23 uur te Zeist (Krakelingweg) met de personenauto, kenteken [kenteken] : als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden.

Betrokkene voert – kort weergegeven – de volgende gronden aan. Betrokkene rijdt in een Tesla Model S. Deze bevat een functionaliteit genaamd autopilot. Dit betekent dat acht omgevingscamera’s een 360-graden zicht rond de auto bieden met een bereik tot 250 meter. Twaalf bijgewerkte ultrasone sensoren vullen dit beeld aan. Een radarsysteem aan de voorzijde biedt extra informatie over de omgeving via een eigen golflengte, ongehinderd door hevige regenval, stof en zelfs de auto voor je. De autopilot functionaliteit betekent in dit geval volledig zelfrijdende besturing. Kort gezegd komt het erop neer dat je in een Tesla Model S met autopilot aan niet meer actief hoeft te rijden. Je bent zodoende van een bestuurder verworden tot een passagier.

Ter zitting verklaart gemachtigde van betrokkene dat het er om gaat of betrokkene gezien wordt als bestuurder of als passagier. Op basis van de wet is het niet mogelijk en daarom is betrokkene in beroep gegaan. De pilot stond aan en dit heeft betrokkene ook aan de verbalisant verklaard.

De officier van justitie heeft ter zitting het standpunt ingenomen dat het beroep bij de kantonrechter ongegrond is.

De kantonrechter komt tot het volgende oordeel:

Betrokkene stelt dat hij de telefoon heeft vastgehouden, maar betwist dat hij moet worden aangemerkt als bestuurder. De kantonrechter volgt betrokkene niet. Zelfs indien de auto in de autopilot rijdt is er een bestuurder noodzakelijk, een persoon die bepaalt waar de auto heen gaat, iemand die kan ingrijpen bij noodsituaties, iemand die verantwoordelijk is voor wat de auto doet. Dit is bij betrokkene ook genoegzaam bekend. Dat betekent dat betrokkene nog steeds moet worden aangemerkt als bestuurder. Op grond van artikel 61A RVV mag een bestuurder tijdens het rijden geen mobiele telefoon in zijn hand houden. Hieruit volgt dat het beroep van betrokkene ongegrond wordt verklaard.

In wat betrokkene verder nog heeft aangevoerd, ziet de kantonrechter geen grond voor het oordeel dat de bestreden beslissing van de officier van justitie onrechtmatig is.

Gelet op het voorgaande beslist de kantonrechter als volgt.

Beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep ongegrond.

Deze beslissing is genomen door mr. J.W. Veenendaal, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare zitting van 4 oktober 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.

de griffier, de kantonrechter,

N.M.E.N. Schreuder mr. J.W. Veenendaal

Als u het met de beslissing op uw beroep niet eens bent, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het

gerechtshof Arnhem - Leeuwarden, maar alleen als:

a. de u opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. uw beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat u niet of niet op tijd zekerheid heeft gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Strafrecht, locatie Utrecht, o.v.v. Mulderzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Let u erop dat u of uw gemachtigde het beroepschrift heeft ondertekend.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij u in uw beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting vraagt waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending proces-verbaal: