Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:5003

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
08-10-2018
Datum publicatie
02-11-2018
Zaaknummer
C/16/465715/ FO RK 18-1329
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2018-0279
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

locatie Utrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/16/465715/ FO RK 18-1329

Beschikking van 8 oktober 2018

in de zaak van:

betreffende de minderjarige

Zeid ZEN EDDIN, geboren op 8 maart 2002 te Damascus (Syrië),

hierna te noemen: Zeid ,

vertegenwoordigd door mr. A. M. Beuwer als bijzondere curator,

met als belanghebbenden

[belanghebbende 1] ,

hierna te noemen: de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

en

de gecertificeerde instelling, STICHTING NIDOS,

hierna te noemen: Nidos,

gevestigd te [vestigingsplaats] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van de bijzondere curator ingekomen op 15 augustus 2018;

- een brief van 5 september 2018, met producties, van de bijzondere curator.

2 De feiten

2.1.

Bij beschikking van de rechtbank van 8 september 2017 is Zeid onder toezicht gesteld van Nidos. Nadien is de ondertoezichtstelling steeds verlengd. De ondertoezichtstelling loopt tot 19 juni 2019. Zeid is uithuisgeplaatst.

2.2.

Het gezag over Zeid wordt uitgeoefend door de moeder.

2.3.

Bij beschikking van de rechtbank van 27 juli 2018 is mr. A.M. Beuwer benoemd als bijzondere curator over Zeid .

3 De beoordeling

3.1.

De bijzondere curator heeft de kantonrechter verzocht om handlichting te verlenen in die zin dat Zeid zelf de bevoegdheid krijgt een bankrekening te openen en die bankrekening – en zijn inkomen en uitgaven – zelf te beheren. Voorts te bepalen dat publicatie van de beschikking in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat daarvoor een publicatie op www.rechtspraak.nl in de plaats komt en dat publicatie van de handlichting verder maar in (maximaal) één landelijk dagblad hoeft te geschieden.

3.2.

De bijzondere curator heeft – kort en zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd. Zeid werkt als supermarktmedewerker. Hij heeft daarom een bankrekening nodig, zodat zijn loon uitgekeerd kan worden. Meestal opent een ouder een bankrekening voor zijn of haar kind. Daarmee heeft de ouder inzage in de betaalrekening van zijn of haar kind. Dit is juist iets wat Zeid niet wil. De relatie tussen Zeid en zijn moeder is ernstig verstoord en er is op korte termijn geen zicht op contactherstel. De enige manier voor Zeid om een eigen bankrekening te openen, zonder bemoeienis van zijn moeder, is wanneer daartoe handlichting wordt verleend.

Voorts heeft de bijzondere curator, gelet op Zeid zijn financiële situatie, aangevoerd om de publicatie in de Staatscourant achterwege te laten en daarvoor een publicatie op www.rechtspraak.nl in de plaats komt en dat publicatie van de handlichting verder maar in (maximaal) één landelijk dagblad hoeft te geschieden.

3.3.

De moeder heeft – gelet op de schriftelijke verklaring van 16 augustus 2018 – ingestemd met het verzoek van de bijzondere curator. Ook Nidos heeft ingestemd met het verzoek van de bijzondere curator.

3.4.

De kantonrechter overweegt als volgt. Op grond van artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kan de kantonrechter, desgevraagd, aan een minderjarige (die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt) bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige toekennen. Nu uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting niet is gebleken van bezwaren, zal de kantonrechter het verzoek toewijzen

3.5.

Met betrekking tot de publicatieplicht wordt het volgende overwogen. In artikel 1:237 BW is bepaald dat de beschikking waarbij de handlichting is verleend bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Door de komst van het – voor een ieder toegankelijke – internet, is deze wijze van publicatie naar het oordeel van de kantonrechter min of meer achterhaald. Niet alleen bestaat er namelijk sinds een aantal jaren geen papieren versie meer van de Staatscourant en is deze enkel nog via het internet te raadplegen, ook beschikt de Rechtspraak thans over een eigen website (www.rechtspraak.nl) waar de rechterlijke instanties hun uitspraken op kunnen publiceren. Publicatie van de handlichting op www. rechtspraak.nl is naar het oordeel van de kantonrechter even effectief als publicatie op de website van de Staatscourant. Voorts brengt publicatie op www.rechtspraak.nl (door de griffier), anders dan bij publicatie in de (digitale) Staatscourant, geen kosten met zich mee. Op grond van een en ander zal de kantonrechter dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Voorts heeft publicatie van de handlichting op het internet naar het oordeel van de kantonrechter in de praktijk een veel ruimer bereik dan de wetgever bij de totstandkoming van de wet voor ogen had. Er is dan ook geen redelijk belang bij gediend om naast publicatie op het internet de handlichting ook nog eens in twee dagbladen bekend te maken, met alle kosten van dien. Daarnaast zal de verleende handlichting voornamelijk doorwerken in de onderlinge verhouding tussen Zeid en zijn moeder en de verhouding met de bank. De moeder ontvangt een afschrift van de onderhavige beschikking. Daarnaast verwacht de kantonrechter dat de bank – waar Zeid een privérekening zal openen – op de hoogte wordt gebracht van de verleende handlichting. Om die redenen zal de kantonrechter de beslissen dat de verleende handlichting niet bekend gemaakt hoeft te worden in twee (of één) dagbladen. Volstaan wordt met de publicatie op www.rechtspraak.nl.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan Zeid ZEN EDDIN, geboren op 8 maart 2002 te Damascus (Syrië), wonende te [woonplaats] , handlichting tot het openen en beheren van een bankrekening;

4.2.

bepaalt dat de handlichting door de griffier zal worden gepubliceerd op de www.rechtspraak.nl ;

4.3.

verklaart deze beschikking ten aanzien van het onder 4.1. bepaalde uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, kantonrechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. L. de Goei op 8 oktober 2018.