Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:4838

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
05-10-2018
Datum publicatie
06-11-2018
Zaaknummer
AWB - 18 _ 1102
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank overweegt dat indien een ambtenaar, van wie vaststaat dat die medewerker WOZ-zaken is, een toezegging doet aan een belastingplichtige, in de regel mag worden aangenomen dat die ambtenaar daartoe bevoegd is. Hij doet die toezegging dan namens de heffingsambtenaar. Er is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die ertoe zouden moeten leiden dat de toezegging in de e-mail niet aan verweerder kan worden toegerekend. Dit leidt tot het oordeel dat verweerder met deze e-mail het in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 06-11-2018
V-N Vandaag 2018/2416
FutD 2018-2982
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Zittingsplaats Almere

Bestuursrecht

zaaknummer: UTR 18/1102

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 5 oktober 2018 in de zaak tussen

[eiser] , te [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: A. Oosters),

en

de heffingsambtenaar van de gemeente [gemeente] , verweerder

(gemachtigde: B.A. Schras).

Procesverloop

Bij beschikking van 31 januari 2017 heeft verweerder op grond van de Wet waardering

onroerende zaken (Wet WOZ) de waarde van de woning [adres] in

[woonplaats] (de woning) voor het belastingjaar 2017 vastgesteld op € 762.000,- naar de

waardepeildatum 1 januari 2016. Verweerder heeft bij deze beschikking aan eiser als

eigenaar van de woning ook een aanslag onroerende-zaakbelasting opgelegd, waarbij deze

waarde als heffingsgrondslag is gehanteerd.

Bij uitspraak op bezwaar van 6 december 2017 heeft verweerder het bezwaar van eiser

gegrond verklaard en de waarde verlaagd tot € 706.000,-.

Eiser heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld. Verweerder heeft een

verweerschrift en een taxatierapport ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2018. Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door [A] , taxateur.

Overwegingen

1. De woning is een in 1895 gebouwde twee-onder-één-kapwoning met een guesthouse van 82 m3, vijf dakkapellen, carport en een berging. De woning heeft een inhoud van 618 m3 en is gelegen op een perceel van 609 m2.

2. Eiser heeft in bezwaar aangevoerd dat de waarde van de woning moet worden verlaagd tot € 737.000,-. Op 11 oktober 2017 is een hoorzitting gehouden in bezwaarprocedures van een aantal cliënten van de gemachtigde van eiser tegen verweerder. Vooruitlopend op de hoorzitting heeft een medewerker van verweerder, die was belast met de afhandeling van deze WOZ-bezwaren, de gemachtigde van eiser per e-mail een overzicht gestuurd, waarbij per object is aangegeven of de beschikte waarde wordt gehandhaafd of wordt verlaagd. Ten aanzien van de woning is in de e-mail aangegeven: “verlaagd naar € 657.000,-”. De hoorzitting is voor objecten ten aanzien waarvan geheel werd tegemoetgekomen aan de bezwaren vervolgens niet doorgegaan, dat gold ook voor de woning in deze zaak.

3.1.

Eiser beroept zich op het vertrouwensbeginsel, onder verwijzing naar de hiervoor genoemde e-mail. Hij voert aan dat verweerder de waarde in navolging hiervan in de uitspraak op bezwaar had moeten vaststellen op € 657.000,-,Verweerder stelt zich op het standpunt dat in eerste instantie inderdaad de door eiser genoemde verlaging werd voorgestaan, maar dat daarna uit nader onderzoek van de taxateur is gebleken dat die waarde te laag is. Verder wijst verweerder erop dat de in de uitspraak op bezwaar vastgestelde waarde alsnog lager is dan de door eiser in bezwaar voorgestane waarde van € 737.000,-.

3.2.

De rechtbank overweegt dat indien een ambtenaar, van wie vaststaat dat die medewerker WOZ-zaken is, een toezegging doet aan een belastingplichtige, in de regel mag worden aangenomen dat die ambtenaar daartoe bevoegd is. Hij doet die toezegging dan namens de heffingsambtenaar. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van het gerechtshof

’s-Hertogenbosch van 6 juni 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1916. Er is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die ertoe zouden moeten leiden dat de toezegging in de e-mail niet aan verweerder kan worden toegerekend. Dit leidt tot het oordeel dat verweerder met deze e-mail het in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt dat de waarde van de woning zou worden vastgesteld op € 657.000,-. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt.

4. Het beroep is gegrond en de bestreden uitspraak op bezwaar wordt vernietigd. De rechtbank stelt de waarde van woning op de waardepeildatum vast op € 657.000,- en bepaalt dat verweerder de aanslag onroerende-zaakbelasting dienovereenkomstig vermindert.

5. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.002,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 501,- en een wegingsfactor 1). Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierecht vergoedt.

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt de bestreden uitspraak op bezwaar;

- verlaagt de waarde van de woning tot € 657.000,- en bepaalt dat de aanslag onroerende-zaakbelasting dienovereenkomstig wordt verlaagd;

- bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde uitspraak op bezwaar;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1.002,-;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 46,- aan eiser te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. K. de Meulder, rechter, in aanwezigheid van

D.T. de Winter, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2018.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.