Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:4399

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
13-09-2018
Datum publicatie
13-09-2018
Zaaknummer
C/16/466872 / KG ZA 18/561
Formele relaties
Oorspronkelijke uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2018:4556
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Beveiligingsbedrijf Procheck International mag haar medewerkers niet verbieden om te staken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist in een kort geding dat het beveiligingsbedrijf heeft aangespannen tegen de vakbonden FNV, CNV en De Unie.

Procheck vroeg aan de voorzieningenrechter om haar werknemers een algeheel stakingsverbod op te leggen of om een staking te beperken. Bij het bedrijf zijn ongeveer 170 mensen werkzaam die op Schiphol, achter de douane, werken. Deze mensen scannen reizigers met het doel om mogelijke criminele of terroristische activiteiten in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Volgens het bedrijf is de nationale veiligheid in gevaar als de zogenoemde profilers zouden gaan staken.

Alle partijen hebben aangegeven snel een beslissing te willen hebben. In het kop-staartvonnis heeft de voorzieningenrechter beslist dat de eisen worden afgewezen. Binnen twee weken ontvangen de partijen een gemotiveerde versie van het vonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-1033
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

voorzieningenrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: C/16/466872 / KG ZA 18/561 LH/1040

Kort geding vonnis van 13 september 2018

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Procheck International B.V.,

gevestigd te Schiphol,

verder ook te noemen Procheck,

eisende partij,

advocaten: mr. J. Schulp en mr. E.L. Steenis,

tegen:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Federatie Nederlandse Vakbeweging, in de dagvaarding abusievelijk aangeduid als FNV Bondgenoten,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen FNV,

gedaagde partij,

advocaten: mr. S.N. Ketting en mr. J. Ipenburg,

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

CNV Vakmensen.nl,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen CNV,

gedaagde partij,

advocaat: mr. R. van der Stege,

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

De Unie,

gevestigd te Culemborg,

verder ook te noemen De Unie,

gedaagde partij,

advocaat: mr. J. Dop,

gedaagde partijen zullen samen ‘de vakbonden’ worden genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

- de op 12 september 2018 betekende dagvaarding en de bijbehorende producties 1 tot en met 6;

- de brief van mr. Ketting van 12 september 2018 met een productie;

- de brief van mr. Van der Stege van 12 september 2018;

- de brief van mr. Dop van 13 september 2018 met twee producties;

- de ter zitting door mr. Schulp overgelegde brief van Procheck van 10 september 2018;

- de ter zitting door de vakbonden overgelegde mailwisseling tussen mevrouw T. Schrijver van CNV en de heer M. Vergouwen van Procheck van 12 en 13 september 2018;

- de pleitaantekeningen van mr. Schulp (met een aangehechte productie);

- de gezamenlijke pleitaantekeningen van mrs. Ketting, Ipenburg en Van der Stege;

- de pleitaantekeningen van mr. Dop;

- de aantekeningen van het verhandelde ter zitting van 13 september 2018.

2 De vordering

Procheck vordert in dit kort geding primair dat de vakbonden wordt verboden om bij het uitblijven van overeenstemming over het door hen voorgestelde sociaal plan voor Procheck enige vorm van werkstaking(en), werkonderbreking(en) en/of andere acties te organiseren of te laten voortduren, te steunen, over te nemen of daarbij op welke wijze dan ook betrokken te zijn, waardoor de normale gang van zaken bij Procheck op Schiphol wordt of kan worden verstoord. Voorts vordert Procheck (primair) dat de vakbonden wordt bevolen aan hun leden werkzaam bij Procheck binnen twaalf uur nadat vonnis is gewezen schriftelijk mee te delen dat de aangekondigde collectieve acties door de voorzieningenrechter zijn verboden en hierbij de leden op te roepen dit vonnis te respecteren, een eventueel reeds gestarte werkstaking en/of werkonderbreking onmiddellijk te beëindigen, de werkzaamheden op de gebruikelijke wijze onverkort voort te zetten en zich van iedere vorm van werkstaking en/of werkonderbreking te onthouden. Subsidiair vordert Procheck dat de door de vakbonden aangekondigde collectieve acties wat betreft duur, aard en frequentie worden beperkt op een wijze die de voorzieningenrechter gerade voorkomt, althans een andere passende voorziening te treffen. Procheck vordert dat elke veroordeling wordt versterkt met een dwangsom van € 50.000,-- per gedaagde per overtreding en dat aan haar verlof wordt verleend om het te wijzen vonnis op alle dagen en uren aan FNV te betekenen, alles met veroordeling van de vakbonden in de proceskosten.

3 De uitspraak in dit kort geding

Na sluiting van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter, gezien de spoedeisendheid van de zaak, op 13 september 2018 omstreeks 15.00 uur dit verkorte vonnis gewezen. Het vonnis zal zo spoedig mogelijk worden uitgewerkt. Die schriftelijke uitwerking zal aan partijen worden toegezonden.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst de vordering van Procheck af;

5.2.

veroordeelt Procheck in de proceskosten, aan de zijde van FNV tot dit vonnis begroot op € 2.930,--, bestaande uit € 1.950,-- aan griffierecht en € 980,-- aan salaris advocaat;

5.3.

veroordeelt Procheck in de proceskosten, aan de zijde van CNV Vakmensen.nl tot dit vonnis begroot op € 2.930,--, bestaande uit € 1.950,-- aan griffierecht en € 980,-- aan salaris advocaat;

5.4.

veroordeelt Procheck in de proceskosten, aan de zijde van De Unie tot dit vonnis begroot op € 2.930,--, bestaande uit € 1.950,-- aan griffierecht en € 980,-- aan salaris advocaat;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Reitsma, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 13 september 2018.