Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:4057

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
08-08-2018
Datum publicatie
30-08-2018
Zaaknummer
16/659550-17
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden voor het meermalen plegen van het verspreiden, openlijk tentoonstellen en in bezit hebben van kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/659550-17 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 8 augustus 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1978 te [geboorteplaats]

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier ten lande

thans ingeschreven te [adres] , [postcode 1] , [woonplaats 1]

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is bij verstek gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 juli 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. J.R.F. Esbir Wildeman.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 29 november 2014 tot en met 8 april 2015 te Uithoorn en/of Loosdrecht, in elk geval in Nederland 56 foto’s met kinderporno voorhanden heeft gehad en/of in het bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

4.2

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen 1

Op 30 april 2015 ontving het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid te Zoetermeer een meldingsrapport met nummer 4536080 inclusief beeldmateriaal van het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (hierna: NCMEC). De gebruiker met naam “ [naam 1] ” en het e-mailadres [e-mailadres] had op Twitter beeldmateriaal geplaatst dat vermoedelijk kinderpornografie betrof. Naast de laatste login-gegevens werden tevens de registratiegegevens meegezonden. [IP-adres 1] (registration). Deze bestanden zijn op een cd-rom gebrand welke is gewaarmerkt met het nummer [nummeraanduiding 1] .2

Uit het meldingsrapport met nummer 4536080 blijkt dat de afbeeldingen op 8 april 2015 om 02:02:09 UTC op Twitter is geplaatst.3 Op 8 april 2015 is om 02:02:03 UTC ingelogd met IP-adres [IP-adres 1] .4 Uit de Geo-Lookup blijkt dat dit IP-adres in Nederland is.5

Op 13 januari 2015 ontving het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid te Zoetermeer een meldingsrapport met nummer 3346695 inclusief beeldmateriaal van het NCMEC. De gebruiker met naam “ [… 1] _ [voornaam van verdachte] ” en het e-mailadres [e-mailadres] had op Twitter beeldmateriaal geplaatst dat vermoedelijk kinderpornografie betrof. Deze bestanden zijn op een cd-rom gebrand welke is gewaarmerkt met het nummer [nummeraanduiding 2] .6

Uit het meldingsrapport met nummer 3346695 blijkt dat de afbeeldingen op 29 november 2014 op Twitter zijn geplaatst .7 Het account waarmee de afbeeldingen op Twitter zijn geplaatst is geregistreerd met IP-adres [IP-adres 2] .8 Uit de Geo-Lookup blijkt dat dit IP-adres in Nederland is.9

Op 14 april 2015 ontving het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid te Zoetermeer een meldingsrapport met nummer 4097244 inclusief beeldmateriaal van het NCMEC. De gebruiker met naam “ [naam 2] ” en het e-mailadres [e-mailadres] en het telefoonnummer [telefoonnummer] had op Twitter beeldmateriaal geplaatst dat vermoedelijk kinderpornografie betrof.10 Deze bestanden zijn op een cd-rom gebrand welke is gewaarmerkt met het nummer [nummeraanduiding 3] .11

Uit het meldingsrapport met nummer 4097244 blijkt dat de afbeeldingen op 16 februari 2015 om 21:11:59 UTC op Twitter zijn geplaatst. Ook blijkt dat er met het account is ingelogd op 17 februari 2015 twee keer is ingelogd met IP-adres [IP-adres 1] .12

De als bijlage I gevoegde collectiescans bevatten een weergave van de in het in beslag genomen materiaal aangetroffen strafbare elementen.13 In de collectiescan staat genoemd:

 • -

  orale penetratie van het lichaam van een minderjarige met penis;

 • -

  betasten/aanraken van de geslachtsdelen en billen van een minderjarige met mond/tong, penis en vinger/hand;

 • -

  betasten/aanraken van geslachtsdelen door een minderjarige met vinger/hand;

 • -

  betasten/aanraken van billen door een minderjarige met penis;

 • -

  geheel naakt, gedeeltelijk naakt, niet bij de leeftijd passende kleding, camerastandpunt en onnatuurlijke houding poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen.14

Uit de door Microsoft Corporation verstrekte abonneegegevens van e-mailadres [e-mailadres] blijken de volgende abonneegegevens:

Login: [e-mailadres]

First Name: [voornaam van de dochter van verdachte]

Last Name: [… 2]

State:

Zip: [postcode 2]

Country: NL15

Timezonde: Europe/Amsterdam

Registered from IP: [IP-adres 3]

Uit het GBA blijkt dat [verdachte] vanaf 11 november 2013 staat ingeschreven op het adres [adres] in [woonplaats 2] . Tevens blijkt dat hij één kind heeft, namelijk [dochter van verdachte] . Uit historische bevraging van het GBA blijkt dat [verdachte] van 11-01-2001 tot 12-11-2012 ingeschreven heeft gestaan op het adres [adres] , [postcode 2] [woonplaats 3] .16

De naam van de dochter van [verdachte] komt overeen met de “First name” van de abonneegegevens van het e-mailadres [e-mailadres] . Daarnaast komt de “Zip: [postcode 2] ” zoals vermeld in de abonneegegevens van het e-mailadres [e-mailadres] overeen met het historische verblijfsadres van [verdachte] .17

Uit bevraging van het CIOT blijkt dat [verdachte] de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer] is.18

Bewijsoverweging

De rechtbank constateert dat uit de meldingsrapporten van de NCMEC en de collectiescans blijkt dat er op 29 november 2014, 16 februari 2015 en 8 april 2015 afbeeldingen met kinderporno zijn geplaatst op Twitter.

Uit het meldingsrapport met nummer 4536080 blijkt dat er kort voor het plaatsen van de afbeeldingen op Twitter wordt ingelogd met een IP-adres in Nederland. Daarnaast blijkt uit het meldingsrapport met nummer 3346695 dat het account waarmee de afbeeldingen op Twitter zijn geplaatst met een IP-adres in Nederland is geregistreerd. Ook blijkt dat er twee keer is ingelogd via een IP-adres in Nederland op de dag nadat de afbeeldingen uit het meldingsrapport met nummer 4097244 op Twitter zijn geplaatst. De rechtbank trekt hieruit de conclusie dat de afbeeldingen in Nederland op Twitter zijn geplaatst.

In alle drie de meldingsrapporten was het account dat de foto’s op Twitter plaatste geregistreerd met het e-mailadres [e-mailadres] . Uit de gegevens van dit e-mailadres blijkt dat de geregistreerde voornaam van het e-mailadres overeen komt met de voornaam van de dochter van verdachte en dat de geregistreerde postcode overeenkomt met een adres waar verdachte ingeschreven heeft gestaan. Bovendien blijkt verdachte gebruiker te zijn van het telefoonnummer dat geregistreerd staat bij het twitteraccount van de melding van 14 april 2015. Onder deze omstandigheden kan het niet anders dan dat verdachte degene is geweest die het beeldmateriaal op Twitter heeft geplaatst.

Door de afbeeldingen op Twitter te plaatsen heeft verdachte deze afbeeldingen in het bezit gehad, verspreid en openlijk tentoongesteld.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de ten laste gelegde periode in Nederland 56 afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, in het bezit heeft gehad, heeft verspreid en openlijk tentoongesteld.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

in de periode van 29 november 2014 tot en met 8 april 2015 in Nederland meermalen een hoeveelheid afbeeldingen, te weten in totaal 56, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, telkens in het bezit heeft gehad en heeft verspreid en openlijk tentoongesteld,
welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

- het oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt met de penis en

- het betasten/aanraken met de mond/tong en/of penis en/of vinger/hand van de

geslachtsdelen en/of billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaren nog niet heeft bereikt en

- het betasten/aanraken met de vinger/hand en/of penis van de geslachtsdelen

en/of billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog

niet heeft bereikt door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien

jaren nog niet heeft bereikt en

- het naakt en/of gedeeltelijk naakt en/of in niet bij de leeftijd passende

kleding (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of

onnatuurlijke houding, de geslachtsdelen en/of borsten en/of billen

nadrukkelijk in beeld worden gebracht.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het strafbare feit op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en openlijk tentoonstellen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden. De officier van justitie heeft in de vordering rekening gehouden met de LOVS-oriëntatiepunten en het tijdsverloop van de zaak.

8.2

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bezit, openlijk tentoonstellen en verspreiding van kinderporno door meerdere malen afbeeldingen die kinderporno bevatten op Twitter te plaatsen. Dit is buitengewoon verwerpelijk, met name omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot worden gesteld grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte is hiervoor mede verantwoordelijk omdat hij door zijn handelen heeft meegewerkt en bijgedragen aan het in stand houden van het aanbod en de vraag naar kinderporno.

In geval van een dergelijk verwerpelijk feit als onderhavig kan, mede gelet op artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht, niet anders worden volstaan dan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank zal evenals de officier van justitie de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt nemen, die als uitgangspunt bij onderhavig feit een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar geven, en rekening houden met het tijdsverloop van de zaak.

De rechtbank acht – alles overwegende – de vordering van de officier van justitie passend en geboden en zal daarom aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden opleggen.

9 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals het artikel luidde ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 maanden;

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Bos, voorzitter, mrs. M. Ferschtman en H.B.W. Beekman, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P. Lootsma, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 8 augustus 2018.

Mr. Ferschtman is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 29 november 2014 tot en met 8 april 2015 te

Uithoorn en/of Loosdrecht, in elk geval in Nederland, meermalen, althans

eenmaal, een (hoeveelheid) afbeelding(en), te weten in totaal zesenvijfig,

althans een of meer foto('s) van seksuele gedraging(en), waarbij iemand die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of

schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verworven en/of in bezit heeft gehad

en/of heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt met de penis (foto 8, p.

126)

en/of

- het betasten/aanraken met de mond/tong en/of penis en/of vinger/hand van de

geslachtsdelen en/of billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaren nog niet heeft bereikt (foto 7, p. 125 en/of foto 5, p. 125

en/of foto 3, p. 124)

en/of

- het betasten/aanraken met de vinger/hand en/of penis van de geslachtsdelen

en/of billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog

niet heeft bereikt door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien

jaren nog niet heeft bereikt (foto 5, p. 125 en/of foto 6, p. 125 en/of foto

10, p. 126)

en/of

- het naakt en/of gedeeltelijk naakt en/of in niet bij de leeftijd passende

kleding (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of

onnatuurlijke houding, de geslachtsdelen en/of borsten en/of billen

nadrukkelijk in beeld worden gebracht (foto 4, p. 125 en/of foto 2, p. 124

en/of foto 11, p. 126 en/of foto 1, p. 124 en/of foto 9, p. 126)

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 2 oktober 2018, genummerd 2015355684, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd pagina 1 tot en met pagina 146. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 113.

3 Bijlage Meldingsrapport Cybertipline 4536080 bij proces-verbaal van bevindingen, pagina 27.

4 Bijlage Meldingsrapport Cybertipline 4536080 bij proces-verbaal van bevindingen, pagina 28.

5 Bijlage Meldingsrapport Cybertipline 4536080 bij proces-verbaal van bevindingen, pagina 31.

6 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 113.

7 Bijlage Meldingsrapport Cybertipline 3346695 bij proces-verbaal van bevindingen, pagina 38.

8 Bijlage Meldingsrapport Cybertipline 3346695 bij proces-verbaal van bevindingen, pagina 38.

9 Bijlage Meldingsrapport Cybertipline 3346695 bij proces-verbaal van bevindingen, pagina 42.

10 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 113.

11 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 114.

12 Bijlage Meldingsrapport Cybertipline 4097244 bij proces-verbaal van bevindingen, pagina 48.

13 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 115.

14 Bijlage I (collectiescan) bij het proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal, pagina 119 en 120.

15 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 16.

16 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 18.

17 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 18.

18 Proces-verbaal verstrekking gevorderde gebruikersgegevens, pagina 90.