Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:340

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
31-01-2018
Datum publicatie
31-01-2018
Zaaknummer
16/661577-15 en 16/659601-17 (gev. ttz) (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 45-jarige fotograaf uit Amersfoort is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en zeven maanden voor het verkrachten en aanranden van zes vrouwen. Als fotograaf heeft hij in de periode 2010 tot 2016 op subtiele wijze misbruik gemaakt van de droom van, soms jonge, vrouwen om model te worden.

De man heeft de slachtoffers het idee gegeven dat hij ze groot zou kunnen maken in de modellenwereld. Hij kwam onder meer met hen in contact via de werkzaamheden van zijn echtgenote in de modellenwereld. Tijdens fotoshoots heeft de man geleidelijk en onverwachts de vrouwen verkracht of aangerand.

Volgens de rechtbank heeft de man op geen enkele manier rekening gehouden met de gevolgen van zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de zitting heeft de man de beschuldigingen ontkend en zich uitsluitend gepresenteerd als slachtoffer van een lastercampagne. Volgens de rechtbank is een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats.

De man is ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers. De officier van justitie had zes jaar celstraf tegen de man geëist. De rechtbank heeft minder feiten bewezen geacht dan waar die eis op is gebaseerd.

Zie ook herstelvonnis 16/661577-15 en 16/659601-17 (gev. ttz), 31 januari 2018 ECLI:NL:RBMNE:2018:355.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2018-0109
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummers: 16/661577-15 en 16/659601-17 (gev. ttz) (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 31 januari 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1972] te [geboorteplaats] (Dominicaanse Republiek),

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[adres] , [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 17 januari 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. M. Kamper en van hetgeen verdachte en diens raadsman mr. P.J. Zandt, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht. Verder heeft de rechtbank kennis genomen van hetgeen namens de benadeelde partijen naar voren is gebracht door raadsvrouw mr. F.A. ten Berge, advocaat te Utrecht, namens de benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , raadsvrouw mr. M.A.J. Kubatsch, advocaat te Utrecht, namens de benadeelde partijen [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] , en raadsvrouw mr. A. van den Berg, advocaat te Utrecht, namens de benadeelde partij [slachtoffer 6] .

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

16/661577-15

feit 1: op 5 augustus 2015 in Amersfoort [slachtoffer 3] heeft verkracht, door met zijn vingers haar vagina binnen te dringen en verder haar vagina en borsten heeft betast;

feit 2: op 30 december 2013 in Amersfoort [slachtoffer 7] heeft aangerand, door haar op de mond te kussen en haar vagina, lies en billen te betasten;

feit 3: op 30 september 2013 op de Dominicaanse Republiek ontuchtige handelingen heeft gepleegd, door de onderbroek van [slachtoffer 1] uit te trekken terwijl zij sliep;

feit 4 primair: in de periode van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 in Amersfoort [slachtoffer 8] heeft verkracht, door met zijn vingers haar vagina binnen te dringen en verder haar vagina en billen heeft betast;

feit 4 subsidiair: in de periode van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 in Amersfoort [slachtoffer 8] heeft aangerand, door haar blote vagina en billen te betasten;

feit 5: op 31 maart 2011 in Amersfoort [slachtoffer 9] heeft aangerand, door haar vagina en lies te betasten;

feit 6 primair: op 26 februari 2011 in Amersfoort [slachtoffer 6] heeft verkracht, door met zijn vingers haar vagina binnen te dringen en verder haar vagina heeft betast;

feit 6 subsidiair: op 26 februari 2011 in Amersfoort [slachtoffer 6] heeft aangerand, door haar vagina en billen te betasten;

feit 7: op 9 juni 2010 in Amersfoort [slachtoffer 2] heeft verkracht, door met zijn vingers haar vagina binnen te dringen en verder haar vagina en borsten heeft betast;

feit 8: op 21 januari 2010 in Amersfoort [slachtoffer 10] heeft aangerand, door haar borsten en billen te betasten;

16/659601-17

feit 1: op 22 februari 2013 in Amersfoort [slachtoffer 4] heeft verkracht, door met zijn vingers haar vagina binnen te dringen en verder haar vagina en borsten heeft betast;

feit 2 primair: in de periode van 6 maart 2011 tot en met 24 oktober 2011 in Amersfoort [slachtoffer 5] heeft verkracht, door met zijn penis haar vagina binnen te dringen;

feit 2 subsidiair: in de periode van 6 maart 2011 tot en met 24 oktober 2011 in Amersfoort ontuchtige handelingen heeft gepleegd, door, terwijl [slachtoffer 5] door verdachte ter beschikking gestelde alcoholische drank in staat van bewusteloosheid/verminderd bewustzijn/lichamelijke onmacht verkeerde, zijn penis in haar vagina te brengen.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig. Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wetboek van Strafrecht dan wel artikel 7, tweede lid, sub c jo artikel 7, derde lid Wetboek van Strafrecht (voor feit 3 in zaak 16/661577-15) is de rechtbank bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde. De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht al hetgeen aan verdachte (primair) is ten laste gelegd bewezen. Daartoe heeft zij - kort gezegd - aangevoerd dat de verklaringen van de aangeefsters dan wel de meldsters elkaar over en weer ondersteunen wat betreft de aard van de handelingen gepleegd door verdachte en de wijze waarop de handelingen plaatsvonden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van al hetgeen aan verdachte is ten laste gelegd. Hij heeft daartoe - in algemene zin - het volgende aangevoerd.

Het dossier bevat onvoldoende onafhankelijk bewijs ter ondersteuning van de verklaringen van de aangeefsters. Deze verklaringen zijn bovendien, met uitzondering van de verklaring van [slachtoffer 3] , pas na verloop van meerdere jaren afgelegd, waardoor het des te moeilijker wordt om de betrouwbaarheid van de aangiftes goed te kunnen beoordelen. Verder is in deze zaak sprake van collaborative storytelling. De verschillende aangeefsters kunnen aan elkaar gelinkt worden en op zijn minst genomen is aannemelijk dat zij allen op de hoogte waren van elkaars ervaringen tijdens de diverse shoots en van de diverse aantijgingen jegens verdachte. Dit brengt het risico met zich dat verhalen tussentijds op elkaar zijn afgestemd, dat verhalen met hulp van of op basis van informatie/ervaringen van anderen, achteraf verder/anders zijn ingekleurd of achteraf zijn gereconstrueerd of dat sprake is van later hervonden of zelfs van fictieve herinneringen. Dit maakt dat de verklaringen van de aangeefsters niet voor het bewijs kunnen worden gebezigd.

Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat geen sprake is van dwang door een andere feitelijkheid in de zin van de artikelen 242 en 246 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Daarvoor is vereist dat de dwang van dien aard is dat de ander zich naar redelijke verwachting niet tegen de seksuele handelingen heeft kunnen verzetten, dan wel door toedoen van de verdachte in een zodanige bedreigende situatie is gebracht dat deze zich daaraan niet heeft kunnen onttrekken. Volgens de raadsman is van dergelijke dwang niet gebleken. Verder heeft te gelden dat het verdachte niet voldoende en ondubbelzinnig kenbaar was dat de aangeefsters niet gediend waren van zijn handelen, zodat niet kan worden bewezen dat verdachte opzet heeft gehad op gedwongen, onvrijwillige seks.

De raadsman heeft daarnaast bij de afzonderlijke feiten specifieke verweren naar voren gebracht. De rechtbank zal deze in het vonnis – op de plaats waar dat relevant is – bespreken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak (feit 3, 4 en 8 16/661577-15 en feit 2 16/659601-17)

De aangiften van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 8] , [slachtoffer 10] en [slachtoffer 5] worden onvoldoende ondersteund door ander bewijs, ook niet in de vorm van schakelbewijs. Wat betreft de aangiften van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 10] en [slachtoffer 5] is de in deze aangiften beschreven handelwijze van verdachte afwijkend van de handelwijze zoals in andere aangiften tegen verdachte naar voren komt. Schakelbewijs kan alleen als aanvullend steunbewijs dienen als sprake is van een hoge mate van overeenstemming wat betreft de wijze waarop verdachte met aangeefsters is omgegaan.

Wat betreft de aangifte van [slachtoffer 8] geldt dat getuige [getuige 1] onder ede, bij de rechter-commissaris, heeft verklaard dat zij, anders dan aangeefster heeft gezegd, van begin tot eind bij de fotoshoot aanwezig is geweest waar de aangifte op ziet. Gezien deze verklaring van getuige [getuige 1] acht de rechtbank de aangifte, aangevuld met schakelbewijs, onvoldoende om tot een bewezenverklaring te kunnen concluderen.

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van de onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegde feiten 3, 4 primair, 4 subsidiair en 8 en van de onder parketnummer 16/659601-17 ten laste gelegde feiten 2 primair en 2 subsidiair.

Ten aanzien van de overige feiten

Algemene overwegingen

In de gevallen waarbij hierna wordt gesproken van ‘aangeefster’ wordt daarmee tevens bedoeld ‘meldster’.

Betrouwbaarheid – ‘collaborative storytelling’

Anders dan de verdediging, is de rechtbank van oordeel dat het dossier geen aanleiding geeft voor de conclusie dat de aangeefsters, al dan niet door tijdsverloop, vóór het doen van aangifte onderling contact hebben gehad over de inhoud van hun aangifte dan wel dat anderszins sprake is geweest van (wederzijdse) beïnvloeding. Daarvan is niet gebleken. Ook de omstandigheid dat het merendeel van de aangeefsters actief waren in de ‘modellenwereld’ maakt niet dat aannemelijk is dat zij reeds om die reden op de hoogte waren van elkaars ervaringen. Waar aan de orde wordt hier verder bij de afzonderlijke feiten op in gegaan.

Bewijsmiddelen 1

Aan de bewezenverklaring van de aan verdachte ten laste gelegde handelingen, legt de rechtbank de navolgende wettige bewijsmiddelen ten grondslag:

16/661577-15 feit 1

[slachtoffer 3] , destijds 18 jaar oud, heeft verklaard dat zij professioneel model wilde worden, en dat zij daartoe contact heeft gezocht met [naam] en hen foto’s heeft gestuurd. Zij vonden de foto’s niet goed genoeg en hebben haar [verdachte] aangeraden voor het maken van nieuwe foto’s. Daarop is een afspraak tot stand gekomen.2 Aangeefster heeft verder verklaard dat zij op 5 augustus 2015 met [verdachte] in een hotelkamer in Amersfoort was.3 Hij had het hotel geregeld.4 Aangeefster heeft verklaard dat zij moest doen wat hij zei.5 Zij moest steeds meer uit doen. Hij zette haar onder druk. Hij vertelde dat hij haar in ‘de wereld’ kon brengen.6 Aangeefster heeft verklaard dat zij niet mocht praten over wat er gebeurde tijdens een shoot en dat zij anders een slechte reputatie zou krijgen.7 Ook moest ze extrovert zijn en kunnen flirten met de camera.8 Hij zei dat zij zich op haar gemak moest voelen en dat het allemaal normaal was.9 Als zij niet meewerkte, zou zij geen kans maken op werk.10 Hij zei dat zij zich voor neus moest uitkleden en bepaalde welk setje zij aan moest doen. Ook bepaalde hij hoe zij moest staan en welke poses zij moest aannemen. Zij moest naar voren bukken en haar kont naar hem toewijzen.11 Aangeefster heeft verklaard dat hij tijdens de shoot haar onderbroek heeft verschoven12 en met zijn vingers in haar vagina heeft gezeten op het moment dat zij zittend voorover boog met haar kont omhoog. Hij gaf haar die aanwijzing.13 Hij voelde en wreef in haar onderbroek over haar vagina.14 Het is een paar keer gebeurd dat hij met zijn vingers in haar vagina heeft gezeten.15 Ook zat hij aan haar tepels.16 Na afloop van de shoot is zij naar het station gelopen en heeft daar iemand van de beveiliging aangesproken.17

Op 5 augustus 2015 zag [getuige 2] , BOA bij de NS, op station Amersfoort een meisje bij de balie staan. Hij zag dat zij was aangedaan. Hij vroeg aan het meisje wat er was gebeurd. Ze zei: ‘Ik denk dat ik ben aangerand.’ Zij was ingegaan op een fotoshoot en die foto’s zouden genomen worden in het NH-hotel. De man had gezegd dat zij voor een fotoshoot in lingerie moest komen. Hij had haar gevraagd om haar kleding uit te trekken. Het volgende wat ze vertelde was dat ze, voordat ze het wist, naakt was. Ze zei verder: ‘Hij is meerdere malen met zijn vinger in mij geweest.’ Hij vond dat ze behoorlijk emotioneel werd. Hij zag haar trillen, huilen, snotteren, nerveus en ontdaan zijn.18

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij seksueel contact heeft gehad met [slachtoffer 3] .19

Bewijsoverweging

Uit hetgeen de raadsman heeft betoogd, inhoudende dat [slachtoffer 3] de hotelkamer voor verdachte heeft geopend na een ingelaste rookpauze, niet direct is weggegaan na de fotoshoot en nog even in de lobby heeft geaarzeld alvorens weg te lopen, kan niet worden afgeleid dat de seksuele handelingen met haar instemming hebben plaatsgevonden. Het doet ook geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van haar verklaring dat de handelingen tegen haar zin waren. De rechtbank ziet daarin een handelen dat het gevolg is van de dwingende en manipulatieve situatie die verdachte heeft gecreëerd. Dat met betrekking tot de seksuele handelingen geen consensus bestond wordt naar het oordeel van de rechtbank in voldoende mate ondersteund door de geëmotioneerde staat waarin aangeefster direct na het gebeurde wordt aangetroffen.

16/661577-15 feit 2

[slachtoffer 7] heeft verklaard dat zij een bericht naar [naam] had gestuurd met de vraag of zij nog werk voor haar hadden. Zo kwam het tot Facebookgesprekken tussen haar en [verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte]).20 Dit speelde zich af in december 2013.21 Uit het Whatsapp-gesprek blijkt dat dit op 30 december 2013 was.22 Aangeefster heeft verklaard dat zij voor een fotoshoot naar de studio van [verdachte] in Amersfoort is geweest. Daar hebben ze het over de Dominicaanse Republiek gehad. Hij zei dat hij sterke drank ging halen en dat dat in de Dominicaanse Republiek ook gebeurde. Ook vertelde hij haar over een salsadans, dat dat een heel intieme dans is. Aangeefster heeft verder verklaard dat zij in de studio hebben gedanst. Hij heeft aan haar gezeten. Hij zei dat dat in de Dominicaanse Republiek ook zou gebeuren en dat zij dat gewoon23 moest laten gebeuren, en dat zij anders net zo goed niet mee hoefde te gaan naar de Dominicaanse Republiek. Hij heeft haar ook een kus24 op de mond25 gegeven. Hij kwam dicht tegen haar aan. Hij zei dat hij haar wel wilde leren dansen. Ook heeft hij haar gemasseerd en met lotion ingesmeerd. Aangeefster verklaarde dat zij dat heeft toegelaten, omdat hij zei dat zij anders niet mee mocht naar de Dominicaanse Republiek. Hij heeft haar benen ingesmeerd en ging verder tot aan bijna haar kruis. Hij heeft ook aan haar kruis gezeten op de kleding.26

In een Whatsapp-gesprek over haar deelname aan [naam] heeft aangeefster onder meer het volgende aan verdachte gestuurd:

“(…) of course i want to go but i dont want you to touche me and i first want to talk to [getuige 1] ” 27; en

“(…) you touched me at places where only boyfriends should touche me!! How can i trust it wont happen again??” 28

Bewijsoverweging

Anders dan de verdediging, is de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat [slachtoffer 7] nadien nog contact heeft gehad met verdachte, dat zij de wens is blijven uiten naar de Dominicaanse Republiek te willen reizen en dat zij nadien heeft ingestemd met het gezelschap houden van vrienden van verdachte in Zermatt, gelet op haar afhankelijke positie, geen afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van haar verklaring.

16/661577-15 feit 5

[slachtoffer 9] heeft verklaard dat zij werd gevraagd om mee te doen met de Mrs. Globeverkiezing. Zij kreeg daartoe een uitnodiging voor een intake en een fotoshoot met [verdachte] . Dit vond plaats in Amersfoort29 in maart 201130. Aangeefster heeft verklaard dat zij een broek, onderbroek en een shirtje droeg, en dat hij zei dat echte modellen geen ondergoed droegen. Zij moest een jurkje aan zonder haar ondergoed te dragen. Hij gaf haar sterke drank zodat zij zich wat kon ontspannen.31 Hij zei dat zij sexy moest doen.32 Aangeefster heeft verder verklaard dat zij haar striae met crème wilde behandelen en dat hij haar daarbij wilde helpen. Hij pakte het flesje en ging haar bovenbenen inwrijven. Hij plaatste een hand op haar bovenbenen.33 Zij voelde dat hij toen met zijn duim tegen de rand van haar onderbroek kwam en dat hij tegen haar vagina kwam. Het was tegen de zijkant van haar vagina tegen haar schaamlip.34

[slachtoffer 9] is van 1 augustus 2014 tot en met 30 juni 2015 behandeld door GZ-psycholoog drs. Hupkens. Uit een door haar opgemaakte geneeskundige verklaring blijkt dat zij zeer hoog scoorde op depressie, angst en posttraumatische stress. Tijdens de EMDR en gesprekstherapie kwamen de gebeurtenissen van het misbruik door de fotograaf naar voren. Zij had deze herinneringen uit schaamte weggestopt. Pas toen dit behandeld was, met alles wat ermee samenhing, verdwenen haar klachten van depressie en PTSS en begon zij meer energie te krijgen.35

Bewijsoverweging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat uit de verklaringen van aangeefster, waarin zij onder andere spreekt over het delen van haar ervaringen met andere modellen, dient te worden afgeleid dat die verklaringen zijn beïnvloed als gevolg van ‘collaborative storytelling’.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Uit het dossier blijkt niet dat zij haar ervaringen heeft afgestemd of aangepast op basis van andere ervaringen die haar ter ore zouden zijn gekomen. Dat blijkt ook uit de verklaringen van getuigen [getuige 3] (p. 560, 561 pv) en [getuige 4] (p. 567 pv). Het verhaal van [slachtoffer 9] heeft indruk op hen (en andere modellen) gemaakt, en niet andersom. De reden dat [slachtoffer 9] niet direct na het bewezen verklaarde aangifte had gedaan, was erin gelegen dat zij bang voor de verdachte was. De authenticiteit van de verklaring van [slachtoffer 9] blijkt onder meer uit de geneeskundige verklaring, inhoudende dat zij een behandeling nodig heeft gehad voor hetgeen haar is overkomen.

16/661577-15 feit 6 primair

[slachtoffer 6] heeft op 26 februari 201136 in Amersfoort37 afgesproken met [verdachte]38 om een fotoshoot te maken. Via Hyves werd zij gescout door een vrouw die verbonden was aan een modellenbureau. Aangezien zij altijd al model wilde worden, besloot ze om zich aan te melden.39 Zij moest lotion meenemen. Tijdens de fotoshoot kreeg zij last van haar benen. Hij heeft toen haar benen gemasseerd. Zij moest op een tafel gaan liggen. Hij ging met zijn vingers onder haar jurk, deed haar onderbroek aan de kant en stopte eerst zijn vinger en toen zijn duim in haar vagina.40

Uit de geneeskundige verklaring blijkt dat [slachtoffer 6] is behandeld door M.H.J. Tromp, psycholoog, van 26 juni 2016 tot 17 september 2013. [slachtoffer 6] is zwakbegaafd en heeft PTSS-klachten als volg van een eenmalig seksueel grensoverschrijdend incident bij een modellenbureau. Na behandeling geeft [slachtoffer 6] aan dat de klachten verminderd zijn. Zij voelt zich onder andere vrijer, minder druk in haar hoofd, minder prikkelbaar en schrikt niet meer van aanraking door een vreemde.41

Bewijsoverweging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verklaringen van aangeefster onbetrouwbaar zijn. Aangeefster heeft met andere modellen over haar ervaringen gesproken, haar verklaringen zijn inhoudelijk niet consistent en ook is opmerkelijk dat aangeefster daags na het vermeende gebeuren met haar moeder de opening van het museum van verdachte heeft bezocht.

De rechtbank verwerpt het verweer van de verdediging. Uit het dossier blijkt slechts dat zij haar ervaring met anderen heeft gedeeld, niet dat zij voorafgaand aan het doen van aangifte door hen is beïnvloed. In het onderhavige geval is evident sprake van overwicht van verdachte op aangeefster. Zij verkeerde in een afhankelijke positie. Aangeefster was destijds 16 jaren oud (en niet 17 jaren oud zoals is ten laste gelegd), koesterde een droom om model te worden en is, zo blijkt uit de geneeskundige verklaring, zwakbegaafd. Zij durfde niet aan haar moeder te vertellen wat er was gebeurd. Onder die omstandigheden wekt het geen bevreemding dat zij daags na het ten laste gelegde de opening van het museum heeft bezocht en niet direct aangifte heeft gedaan. In dat licht is het verweer dat aangeefster zich niet tegen de ten laste gelegde handelingen heeft verzet dan ook op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de verklaringen zoals afgelegd door aangeefster in de kern, wat betreft de ten laste gelegde gedragingen, consistent en worden zij voorts ondersteund door de geneeskundige verklaring.

16/661577-15 feit 7

[slachtoffer 2] vertelde dat zij na haar schoolopleiding als model aan het werk wil gaan. Eind april, begin mei van dit jaar (toevoeging rechtbank: 2010) was [slachtoffer 2] via Hyves gevraagd om mee te doen aan de Miss Globe verkiezing. Dit verzoek was gedaan door [getuige 1] .42 [verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte]) heeft op 9 juni 2010 in Amersfoort met aangeefster afgesproken43 om foto’s van haar te maken. Aangeefster heeft verklaard dat hij begon te vertellen over de reis naar Colombia. Hij vertelde haar dat het goed zou zijn om Zuid-Amerikaans te kunnen dansen. Hij zou haar dat wel kunnen leren.44 Aangeefster heeft verklaard dat hij haar vertelde dat het beter was om foto’s van haar te maken in lingerie. Hij werd steeds dwingender dat ze meer kleren uit zou trekken. In eerste instantie wilde ze niet haar ondergoed uit hebben. Aangeefster heeft verklaard dat ze dat onder die pusherige omstandigheden toen toch gedaan heeft. Zij heeft hierna haar ondergoed weer aangetrokken. Hij zei dat hij met haar die pasjes die hij haar geleerd had nog een keer door wilde nemen. Toen begon hij haar flink te betasten. Hij betastte haar borsten en daarna ging hij met zijn hand in haar broek en betastte hij haar vagina. Hij deed zijn vingers in haar vagina. Hij stond op dat moment achter haar en hield haar stevig vast.45

Bewijsoverweging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het ruime tijdsverloop tussen het tenlastegelegde en het moment van aangifte de aangifte onbetrouwbaar maakt. Ook wordt gewezen op de e-mail die aangeefster op 9 juni 2010 aan [getuige 1] stuurt waarin zij haar kandidatuur intrekt. In die e-mail maakt aangeefster geen melding van het tenlastegelegde.

De rechtbank verwerpt het verweer. Uit het proces-verbaal bevindingen van het informatief gesprek (p. 987 pv) volgt dat [slachtoffer 2] zich op vrijdag 27 augustus 2010 bij de politie heeft gemeld en de maandag daarop een informatief gesprek heeft gevoerd. Uit dit proces-verbaal volgt verder dat aangeefster haar ervaringen met vrienden en vriendinnen heeft gedeeld alvorens aangifte te doen, niet dat zij door hen is beïnvloed. Ook het feit dat aangeefster bij haar terugtrekking uit de Miss Globe verkiezing ervoor heeft gekozen om van het ten laste gelegde geen melding te maken, doet naar het oordeel van de rechtbank geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van haar verklaring.

16/659601-17 feit 1

[slachtoffer 4] heeft verklaard dat zij als fotograaf naar een scoutingdag voor modellen was geweest. Daar was zij in contact gekomen met [verdachte] . Hij gaf aan dat zij zouden afspreken en hij haar zou uitnodigen in de studio. Het zou de bedoeling zijn dat zij het model zou zijn en hij de fotograaf. Hij zou haar dan uit kunnen leggen wat de rol van de fotograaf zou zijn.46 Dat zou een aanleiding zijn om nieuwe dingen te leren als fotograaf.47 Aangeefster heeft verklaard dat zij op 22 februari 201348 door [verdachte] was uitgenodigd om in zijn studio te komen49 in Amersfoort.50

[slachtoffer 4] verklaart over wat in de studio is gebeurd:

Wij hebben toen een aantal foto’s gemaakt. Hij gaf complimentjes dat ik sexy was en mooi. En dat ik mooie rondingen had. Daarin probeert hij me zo lang te manipuleren dat ik overweeg om een lingerieshoot te doen.

Hij gaf aan waarom ik niet veel lingerieshoots deed. Of waarom ik mij niet mooi voelde. Ik had dat tegen hem gezegd. We hadden daar een gesprek over. Hij zei dat ik het moest proberen om het te ervaren. Hij liet foto’s zien hoe ik eruit kon zien. Ik dacht dat is best wel mooi. Hij heeft een heel kledingrek met lingerie. Als ik het niet zou hebben, dan had hij wel wat voor me. Ik trok dat aan en dan krijg je die foto die ik gemaild had. Hij zei dat ik me mooi moest voelen en dat ik mooie rondingen had. Vervolgens liet hij een aantal foto’s zien van een watershoot. Ik was inmiddels zo gemanipuleerd dat ik het ook deed. Hij zei dat het een mooier effect gaf als zij een bepaalde olie op haar lichaam zou smeren. Ik had op dat moment niks aan. Hoe dat kwam weet ik niet. Ik werd gemanipuleerd. Ik weet wel dat ik me misschien sexy zou voelen. Dat soort zaken. 51 Het water uit de waterfles krijg je op je lichaam. Met olie zou het water in druppeltjes op mijn lichaam blijven zitten. Ik had in eerste instantie mezelf ingesmeerd met die olie. Hij vroeg of hij me moest helpen. Ik zei liever niet. Hij zei dat we wel een beetje moesten opschieten, want hij had nog een andere afspraak. Hij hielp een gedeelte mee met mijn armen. Voor ik het wist zat hij aan mijn borsten. Vervolgens dwaalde hij af naar mijn billen. Hij zat aan me en masseerde de olie in op haar rug en ging langzaam naar mijn billen. Die masseerde hij ook in. Hij zei dat er plekken waren die nog niet goed waren. Hij raakte mijn billen aan en ging toen met zijn hand naar mijn vagina. Hij ging heel langzaam naar binnen en probeerde mij op te geilen. [verdachte] zei dat hij me wilde opgeilen, zodat ik me nog sexier zou voelen. Hij wilde me nog meer vrouwelijk laten voelen. Hij is met zijn vinger naar binnen geweest. Hij heeft dat een aantal keer herhaald. Ik zei dat ik dat niet wilde en er niet van gediend was. Ik zei dat ik me er ongemakkelijk van voelde en dat hij te dicht tot mij kwam. Toen heb ik mij aangekleed, omdat ik me helemaal niet meer veilig voelde.52

Ten aanzien van de feiten 2, 5, 6 primair, 7 (16/661577-15) en feit 1 (16/659601-17)

Schakelbewijs

Volgens het tweede lid van artikel 342 van het Wetboek van Strafvoerding (Sv) kan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Deze bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in die zin dat zij de rechter verbiedt tot een bewezenverklaring te komen ingeval de door één getuige gereleveerde feiten en omstandigheden op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal.

Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan ten aanzien van deze feiten geen sprake. De verklaringen van de aangeefsters vinden, naast al dan niet bij die feiten omschreven ander (steun)bewijs, voldoende steun in elkaars verklaringen (schakelbewijs).

Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad is het gebruik van aan andere bewezen geachte, soortgelijke, feiten ten grondslag liggende bewijsmiddelen als ondersteunend bewijs toegelaten. Daarbij moet het gaan om bewijsmateriaal van die andere feiten dat op essentiële punten belangrijke overeenkomsten vertoont met het bewijsmateriaal van het te bewijzen feit. Anders dan de raadsman heeft betoogd, vindt de opvatting dat voor een dergelijke bewijsvoering moet worden vastgesteld dat tot de bewezenverklaring van in elk geval één van de feiten kan worden gekomen zonder dat daarvoor mede bewijsmiddelen worden gebezigd met betrekking tot een ander feit, geen steun in het recht (HR 12 december 2017, ECLI:HR:2017:3118).

Voor de redengevendheid van het schakelbewijs wijst de rechtbank op de modus operandi van verdachte. De rechtbank overweegt als volgt.

Alle ten laste gelegde feiten hebben plaats gevonden tijdens een één-op-één fotosessie.

De verklaringen van [slachtoffer 7] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] ondersteunen elkaar over en weer wat betreft de aard van de handelingen – het betasten dan wel binnendringen van de vagina - gepleegd door de verdachte en de wijze waarop die handelingen plaatsvonden.

De verklaringen van [slachtoffer 7] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 4] ondersteunen elkaar over en weer in die zin dat verdachte hen met olie cq. crème cq. lotion insmeerde om hen vervolgens te betasten, hun lingerie opzij te schuiven en/of (onverhoeds) hun lichaam binnen te dringen.

De verklaringen van [slachtoffer 7] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 2] ondersteunen elkaar over en weer in die zin dat verdachte inspeelde op hun wens het te maken in de modellenwereld.

De verklaringen van [slachtoffer 7] en [slachtoffer 2] ondersteunen elkaar over en weer in die zin dat verdachte met hen danste, hen vervolgens stevig vasthield en hen betastte en/of hun lichaam binnendrong. De verklaringen van [slachtoffer 7] en [slachtoffer 9] ondersteunen elkaar in die zin dat verdachte hen alcoholische drank aanbood.

Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een modus operandi die bij alle zaken min of meer gelijk is.

Ten aanzien van de feiten 1,2, 5, 6 primair, 7 (16/661577-15) en feit 1 (16/659601-17)

Dwang

Volgens vaste jurisprudentie kan sprake zijn van dwingen door een feitelijkheid indien de verdachte opzettelijk een zodanige psychische druk heeft uitgeoefend of het slachtoffer in een zodanige afhankelijkheidssituatie heeft gebracht dat het slachtoffer zich daardoor naar redelijke verwachting niet tegen die handelingen heeft kunnen verzetten, of dat de verdachte het slachtoffer heeft gebracht in een zodanige door hem veroorzaakte (bedreigende) situatie dat het slachtoffer zich naar redelijke verwachting niet aan die handelingen heeft kunnen onttrekken. Of zulk een dwang zich heeft voorgedaan, laat zich niet in het algemeen beantwoorden, maar hangt af van de concrete omstandigheden van het geval (HR 27 augustus 2013, ECLI:NL:HR:2013:494).

Deze ‘concrete omstandigheden van het geval’ leidt de rechtbank af uit hetgeen de aangeefsters daaromtrent hebben verklaard. Daarbij heeft de rechtbank de volgende omstandigheden relevant geacht: (1) de positie van de verdachte, (2) de wens van de modellen, (3) de bijzondere situatie, (4) de opstelling van verdachte tijdens de fotoshoots en (5) het onverhoedse karakter. Ter illustratie van deze omstandigheden zal de rechtbank steeds een aantal verklaringen van aangeefsters (tevens bewijsmiddelen) citeren.

(1) Positie van de verdachte53

Verdachte heeft zijn werk gemaakt van het fotograferen van modellen, veelal in het kader van zogeheten ‘missverkiezingen’. Zo had de vrouw van verdachte een modellenbureau en was verdachte samen met zijn vrouw ook betrokken bij de organisatie van een missverkiezing op de Dominicaanse Republiek, zijn land van herkomst.

[slachtoffer 3]

Hij had grote praatjes over wat ik kon bereiken als ik de shoot had gedaan. Hij zei dat ik naar het buitenland kon gaan. Hij verkocht het goed aan mij en zei dat het heel goed zou zijn voor me als ik het deed. Ik weet nog wel dat hij me een soort gevoel gaf alsof de shoot goed voor mij zou zijn, dat het veel voor me kon betekenen voor mijn carrière.54

[slachtoffer 7]

Hij kan heel goed mooie praatjes vertellen en mij overhalen. Hij wilde mij mee hebben naar de Dominicaanse Republiek. Hij beloofde mij allemaal dingen met zijn mooie praatjes. 55 Hij heeft heel veel beloftes gedaan. Die beloftes zagen op de reis naar de Dominicaanse Republiek.56

[slachtoffer 9]

Hij deed beloftes dat ik naar het buitenland zou gaan voor fotoshoots en naar het Caribische gebied zou mogen gaan.57

[slachtoffer 6]

Hij heeft wel eens gezegd dat als ik zo door zou gaan ik mee zou kunnen doen aan de Missverkiezingen. Hij gaf altijd veel complimenten. 58 Hij wilde dat ik doorgroeide in die wereld. Hij vond mij goed zei hij altijd. Dat ik hogerop zou komen en bij de miss verkiezingen terecht zou komen.59

[slachtoffer 2]

Hij had mooie verhalen. 60 Hij bood mij een reis naar Colombia aan.61

(2) Wens van de modellen

Voor een deel van de aangeefsters geldt dat zij de wens hadden om model te worden, waren benaderd door de vrouw van verdachte of, in het geval van [slachtoffer 4] , de wens hadden om bedreven te raken in fotografie van modellen.

[slachtoffer 3]

Ik wilde heel graag model worden. 62 Ik wilde professioneel worden. Ik sta bij verschillende modellenbureaus ingeschreven. Ik wilde ook graag bij [naam] omdat die goed bekend staan. 63

[slachtoffer 7]

Hij deed veel in de Dominicaanse Republiek. Ik houd veel van reizen en andere culturen. Het trok mij aan dat hij daarvoor modellen zocht. Het buitenland trok mij heel erg. Ik dacht als zij dat betalen en ik kan daar een shoot of modeshow doen dan lijkt mij het leuk. Hij heeft gezegd dat hij alles zou betalen. Hij heeft ook laten zien hoe luxe het appartement was op video’s.64

[slachtoffer 9]

Het leek me erg leuk om model te worden. 65 Ik wilde ook meteen van de situatie gebruik maken om mijn man een mooie foto cadeau te doen van mij in lingerie. Dat was mijn wens.66

[slachtoffer 6]

Het was mijn wens om model te worden. Het leek me heel erg leuk. Het was voor mij een meisjesdroom.67

[slachtoffer 4]

Ik ben fotograaf en hij zou mij leren fotograferen. Dan zou ik kunnen leren hoe je een model moet aansturen.68

(3) Bijzondere situatie

Meerdere aangeefsters hebben verklaard dat de fotoshoots anders verliepen dan dat zij van te voren hadden verwacht.

[slachtoffer 3]

Ik vond het al raar dat ik in het begin op zijn schoot moest zitten toen ik een setje aan had. Ik moest toen een filmpje bekijken van een diashow die hij op de laptop had. Ik wilde op de tafel gaan zitten. Hij greep mij vast om mijn middel en zette mij op zijn schoot. 69 Hij wilde mij ook insmeren met crème, body lotion. 70

Ik verwachtte een fotoshoot. Ik verwachtte dat het anders zou lopen. 71 Mijn verwachting toen ik naar het hotel liep was dat het een normale shoot zou zijn. Ik had niet verwacht dat ik naakt zou moeten poseren. Ik vond het achteraf raar dat hij zei: je kunt pas sexy overkomen als je je sexy voelt. Er was niet besproken dat ik naakt zou poseren. 72

[slachtoffer 7]

Ik heb veel shoots gehad, maar met hem was het vaag en niet professioneel. Hij ging bijvoorbeeld drank halen vooraf. 73 Hij zou mij een soort salsa leren dansen. Hij zei dat ik dat moest kunnen (…). Het is best een intieme dans. (…) Hij heeft mijn bovenbenen ingesmeerd met olie. Hij wilde best ver naar boven gaan. Ik kreeg meer dan één drankje aangeboden van hem. Ik had op dat moment geen auto meer mogen rijden. Ik vond het wel apart, maar deed wel mee. 74

[slachtoffer 9]

Hij had van te voren al gezegd dat ik heel sexy op een foto moest staan. Hij zei: sex sells. Ik schrok daar een beetje van dat hij dat zei. Het voelde niet goed en ik voelde me gespannen. Hij vroeg of ik een drankje wilde. Ik zei: ik houd daar niet zo van. Ik drink normaal niet, ik kan niet zo goed tegen drank. Ik heb dat toen toch aangenomen. 75 Hij pakte het flesje en ging mijn bovenbenen inwrijven. Ik zei dat ik het raar vond. 76

[slachtoffer 2]

Ik had verwacht dat we van dat adres naar de studio zouden gaan. Hij vertelde ook dat hij weinig tijd had, dat hij ook een goede camera had en dat hij ook hier (toevoeging rechtbank: bij verdachte thuis) wel die foto’s kon maken. Ik voelde dat er iets niet klopte. Ik werd als het ware helemaal dichtgeslagen. Hij vertelde dat het goed zou zijn Zuid-Amerikaans te kunnen dansen. Hij zei dat hij mij nu een makkelijke dans, de bachata, wel kon leren. 77

[slachtoffer 4]

Hij probeerde aan mij zitten. Ik dacht: ‘wat is dit’. Er zou een shoot plaatsvinden met water, waar hij het advies gaf om mijzelf met olie in te smeren. 78

(4) Opstelling van de verdachte

Diverse aangeefsters hebben verklaard over de druk die zij tijdens en rondom de fotoshoots hebben ervaren.

[slachtoffer 3]

Ik mocht niet praten over wat er gebeurde tijdens een shoot. 79 Anders zou ik een slechte reputatie krijgen. 80 Hij zei dat ik mij op mijn gemak moest voelen en dat het allemaal normaal was. 81 Als ik niet meewerkte, zou ik geen kans maken op werk. Ik stond onder druk omdat hij connecties heeft met het modellenbureau. 82 Ik moest mijn kansen nemen. Ik mocht er met niemand over praten. 83

[slachtoffer 7]

Als ik terughoudend was op de chat of dingen zei die hem niet bevielen, dan zei hij: voor jou tien anderen. 84 Ik heb niet zelf gevraagd om de massage. Hij deed dat. Hij heeft meerdere keren aangedrongen dat hij het wilde. Hij liet mij me klein voelen: als je dat niet doet dan kun je niet naar de Dominicaanse Republiek. Hij was heel erg bezig met mij te manipuleren. Tijdens de betasting zei hij steeds dingen om mij over te halen om naar de Dominicaanse Republiek te gaan. Hij zei: ‘als je dat niet doet, dan hoef je ook niet mee

naar de Dominicaanse Republiek en ga ik het niet voor je betalen. Als je nu al niet mee wilt dansen met mij, dan gaan mijn vrienden mij daar raar aankijken als je afstandelijk gaat doen tegen mij. Dat is normaal en 85 zo hoort dat. 86

[slachtoffer 9]

[verdachte] zei dat een echt model geen ondergoed draagt. Ik heb gezegd dat ik me daar helemaal niet prettig bij voelde en het liever niet deed. [verdachte] kan heel vasthoudend zijn. In het begin wilde ik dit niet. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. 87 Ik nam een glaasje en ik dacht dat ik niet mocht zeuren. Hij wilde naar buiten. Ik moest in een boom gaan zitten. Ik zei dat ik dat niet wilde want ik had een jurkje aan zonder ondergoed. Ik moest hem vertrouwen. Hij pakte het flesje en ging mijn bovenbenen inwrijven. Ik zei dat ik het raar vond. Hij ging gewoon door en plaatste een hand op mijn bovenbenen en plaatste zijn andere hand op mijn bil. 88

[slachtoffer 2]

Hij was heel gehaast, alsof hij zenuwachtig was. Daardoor werd ik onrustig en voelde ik een soort druk op mij. 89 Ik heb aangegeven dat ik een naaktshoot niet zag zitten. Hij zei: je bent toch ook al in lingerie geweest, dat maakt toch niet zo uit. Ik had niet het idee dat ik tegen hem in kon gaan. Ik was alleen en voelde mij bedreigd op dat moment. Hij heeft mij zo ver gekregen dat ik die naaktshoot toch heb gedaan. Hij heeft daarover zitten pushen. Ik was eigenlijk ook zo overrompeld door alles dat ik over me heen heb laten lopen. 90 Hij vertelde dat het beter was om foto’s van mij te maken in lingerie. Hij vertelde dat ik op de foto’s die hij van mij had gezien te veel kleren aan had. Hij werd steeds dwingender dat ik meer kleren uit zou trekken. Hij was dwingend in de zin van opmerkingen maken dat het niet zo erg was en geen probleem was, dat het wel vaker zou gaan gebeuren dat ik in bikini en lingerie gefotografeerd zou gaan worden en dat er ook wel bladen waren die zouden vragen voor een naaktshoot. Hij zei dan ook dat ik daar niet zo moeilijk over moest doen. 91 Hij zei tegen mij dat [A] hiervan niets mocht weten, want dan zou de buitenwereld denken dat hij seks met mij zou hebben gehad. 92

[slachtoffer 4]

Ik heb aangegeven dat ik niet in lingerie wilde en gezegd dat dat ook niet bij mij paste. Daarbij is hij liefdevol, maar ook pushend verder gegaan. Hij zei ‘probeer het eens’ en ‘laat je mooie schoonheid zien’. Voor je het weet sta je dan ineens in een lingeriesetje. Toen heeft hij mij een aantal foto’s en filmpjes laten zien van modellen die naakt stonden. Op een gegeven moment stond ik naakt in de studio. Hij heeft mij zover gekregen door heel lief te zijn en door zijn praatjes. Hij zei iets in de trant van: ‘vertel het tegen niemand.’ 93 Op een gegeven moment sta je naakt. Wel tegen je wil, maar omdat hij zo manipuleert doe je het. 94 Hij gaf complimentjes dat ik sexy was en mooi. En dat ik mooie rondingen had. Daarin probeert hij me zo lang te manipuleren dat ik overweeg om een lingerieshoot te doen. 95

(5) Onverhoeds

Ten slotte verklaren de aangeefsters over het onverhoedse karakter van de aan verdachte ten laste gelegde feitelijke handelingen.

[slachtoffer 3]

Opeens had hij een vinger in mij. 96 Ik durfde er niks tegen in te brengen. 97 Ik werd overvallen door wat er gebeurde. 98 Hij wreef tussen mijn benen over mijn vagina. Ik dacht dat het per ongeluk ging. 99

[slachtoffer 9]

Ik weet dat [verdachte] met zijn handen over mijn dijen, been, bovenbil is gegaan. Dit alles in een snelle beweging, in een paar seconden. 100

[slachtoffer 2]

Op het moment dat hij met mij die Bachata aan het doen was, toen gingen zijn handen steeds lager. Op een gegeven moment raakte hij mijn intieme gedeeltes, mijn vagina, niet alleen er langs maar ook volledig erin. Ik was te perplex voor woorden over wat er gebeurde. 101 Op het moment dat hij mij betastte, zei ik niets tegen hem, omdat ik helemaal was dichtgeklapt. Ik was op dat moment verward. 102

[slachtoffer 4]

Hij heeft met zijn handen mijn borsten ingesmeerd, daarna ging hij met zijn handen over mijn rug, billen. Voor je het weet deed hij zijn handen in mijn vagina. 103

Conclusie

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat verdachte vanuit zijn hoedanigheid als modellenfotograaf een bijzondere positie innam. Verdachte heeft zich aan de, veelal jonge, modellen – waarvan de meerderheid een modellencarrière als uitdrukkelijke wens koesterde – gepresenteerd als iemand die hen verder kon helpen en stelde een aantal van hen, bij goed functioneren, deelname aan een missverkiezing in de Dominicaanse Republiek in het vooruitzicht. Verdachte heeft daarmee een afhankelijkheidsrelatie gecreëerd. Uit de afgelegde verklaringen volgt bovendien dat verdachte druk op de aangeefsters uitoefende, door hen, bij het niet uitvoeren dan wel ondergaan van bepaalde handelingen, een uitzichtloze carrière in het vooruitzicht te stellen, of door hen voor te houden dat deze handelingen ‘normaal’ zijn in de modellenwereld. In diverse verklaringen komt terug dat verdachte de modellen drank aanbood en dat hij met hen een Latijns-Amerikaans dans deed en/of hun benen dan wel lichaam met olie of lotion insmeerde, gedragingen die al tot lichamelijk contact leidden.

De aangeefsters werden vervolgens verrast doordat verdachte bij het insmeren van hun benen of bij het dansen hen ineens betastte en of met zijn vingers de vagina binnendrong. Aangeefsters verwachten in de relatie model-fotograaf geen seksuele handelingen en waren gelet op het onverhoedse karakter ervan niet direct in de gelegenheid hiertegen weerstand te bieden.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte in de gegeven omstandigheden een psychisch en uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht had op de aangeefsters en bij hen heeft ingespeeld op hun wens om carrière te maken als model en/of in die hoedanigheid naar het buitenland te gaan. Dit heeft een zodanige druk opgeleverd in combinatie met het onverhoedse handelen, dat het voor de aangeefsters zo moeilijk was om zich aan de handelingen te onttrekken, dat sprake was van door de verdachte uitgeoefende dwang door een andere feitelijkheid.

Kenbaarheid

Anders dan de raadsman heeft betoogd is het plegen van verzet geen noodzakelijk vereiste om van dwang te spreken. Het is slechts een indicatie dat de seksuele handelingen tegen de wil van de aangeefster plaatsvonden. Uit het uitblijven van verzet volgt dan ook niet dat de aangeefsters met de seksuele handelingen instemden. Daarbij kan - en dat speelt in de onderhavige zaken - de onverhoedsheid en het onverwachte karakter van het optreden van de verdachte maken dat verzet niet of nauwelijks mogelijk is.

Voor het vaststellen van opzet op de gedragingen is aldus niet vereist dat verdachte, eerst na kenbaar verzet, is voortgegaan met zijn handelen.

De rechtbank acht, gelet op het bovenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, ook de overige (primair) ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

16/661577-15 feit 1:

op 5 augustus 2015 te Amersfoort door een andere feitelijkheid [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers

heeft hij, verdachte telkens

- zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer 3] gebracht en

- de blote vagina van die [slachtoffer 3] betast en

- de blote borsten van die [slachtoffer 3] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 3] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij professionele foto's van haar zou maken voor een modellenbureau en

- haar te ontmoeten in een hotelkamer en

- haar op manipulatieve wijze te vertellen dat hij haar in de modellenwereld kon brengen en dat zij echt moest willen en dat zij flirterig en extrovert moest zijn en dat zij zich op haar gemak moest voelen en dat het allemaal heel normaal was en dat hij niet met haar kon

samenwerken als ze dichtklapte en dat zij met niemand over het verloop van deze fotoshoot mocht praten en dat zij anders een slechte reputatie zou krijgen en

- haar te vragen en te instrueren om zich uit te kleden en om lingerie aan te trekken en

- haar te vragen en te instrueren om poses aan te nemen waarbij haar geslachtsdelen en billen nadrukkelijk naar voren kwamen en

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en vervolgens onverhoeds en ongevraagd en ongewenst zijn vingers in haar vagina te brengen en haar vagina en haar borsten te betasten en

- deze handelingen meerdere malen te herhalen,

- terwijl zij pas 18 jaar oud was en in een afhankelijke positie van hem dacht te verkeren;

16/661577-15 feit 2:

op 30 december 2013 te Amersfoort door een andere feitelijkheid [slachtoffer 7] heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, immers heeft hij, verdachte

- die [slachtoffer 7] op de mond gekust en

- de lies van die [slachtoffer 7] betast,

tot het dulden waarvan verdachte die [slachtoffer 7] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij professionele foto's van haar zou maken voor een modellenbureau en

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en om mee

te gaan op een werkbezoek aan de Dominicaanse Republiek en

- haar aan te sporen om alcohol te drinken en

- haar te zeggen dat het belangrijk was om een intieme salsadans te leren in

verband met een gepland werkbezoek aan de Dominicaanse Republiek en

- met die [slachtoffer 7] te dansen en zijn lichaam daarbij stevig tegen haar aan te drukken en haar daarbij onverhoeds en ongevraagd en ongewenst te kussen op de mond en

- haar te zeggen dat haar benen ingesmeerd moesten worden met lotion en over te gaan tot het insmeren van de bovenbenen van die [slachtoffer 7] met lotion en vervolgens

- onverhoeds en ongevraagd en ongewenst met zijn vingers haar lies te betasten;

16/661577-15 feit 5:

omstreeks maart 2011 te Amersfoort door een andere feitelijkheid [slachtoffer 9] heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, immers heeft hij, verdachte

- de blote vagina en de lies van die [slachtoffer 9] betast,

tot het dulden waarvan verdachte die [slachtoffer 9] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij professionele foto's van haar zou maken en

- haar te vragen en te instrueren om zich uit te kleden en om lingerie aan te trekken en

- te benadrukken dat zij zich sexy moest gedragen en

- haar aan te sporen om alcohol te drinken om losser te worden en

- haar te zeggen dat haar benen ingesmeerd moesten worden voor de foto’s en over te gaan tot het insmeren van de bovenbenen van die [slachtoffer 9]

en

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en vervolgens onverhoeds en ongevraagd en ongewenst met zijn vingers haar vagina en haar lies te betasten;

16/661577-15 feit 6 primair:

op 26 februari 2011 te Amersfoort door een andere feitelijkheid [slachtoffer 6] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers

heeft hij, verdachte

- zijn vinger en zijn duim in de vagina van die [slachtoffer 6] gebracht en

- de blote vagina van die [slachtoffer 6] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 6] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij professionele foto's van haar zou maken voor een modellenbureau en

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en

- haar te zeggen dat haar benen gemasseerd moesten worden en over te gaan tot het masseren van de benen van die [slachtoffer 6] en vervolgens

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en vervolgens onverhoeds en ongevraagd en ongewenst zijn vinger en zijn duim tussen haar billen en in haar vagina te brengen en haar vagina te betasten en

- terwijl zij in een van hem afhankelijke positie van hem dacht te verkeren;

16/661577-15 feit 7:

op 9 juni 2010 te Amersfoort door een andere feitelijkheid [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van binnendringen van het lichaam, immers

heeft hij, verdachte telkens

- zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer 2] gebracht en

- de blote vagina en borsten van die [slachtoffer 2] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 2] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en

- haar te vragen en te instrueren om zich uit te kleden en om lingerie aan te trekken en

- haar te zeggen dat het belangrijk was om een dans te leren in verband met een bezoek aan Colombia en

- met die [slachtoffer 2] te dansen en zijn lichaam daarbij stevig tegen haar aan te drukken en vervolgens

- onverhoeds de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en vervolgens onverhoeds en ongevraagd en ongewenst zijn vingers in haar vagina te brengen en haar vagina en borsten te betasten;

16/659601-17 feit 1:

omstreeks 22 februari 2013 te Amersfoort door een andere feitelijkheid [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij, verdachte

- meermalen zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer 4] gebracht en

- de blote vagina van die [slachtoffer 4] betast

- de blote borsten van die [slachtoffer 4] betast

waartoe verdachte die [slachtoffer 4] heeft gedwongen door

- met die [slachtoffer 4] die hij in haar hoedanigheid van fotograaf had leren kennen af te spreken in een fotostudio, waarbij die [slachtoffer 4] model zou zijn zodat zij als fotograaf nieuwe dingen van hem zou kunnen leren en

- haar op manipulatieve en indringende wijze te vertellen dat zij een fotoshoot in lingerie moest doen en haar lingerie ter beschikking gesteld en

- vervolgens haar op manipulatieve en indringende wijze te vertellen dat zij een watershoot moest doen en dat zij daarbij naakt moest poseren en dat voor een mooi effect haar lichaam ingesmeerd moest worden met olie en haar ingesmeerd en gemasseerd met die olie op haar

armen, rug en billen en

- haar op manipulatieve en indringende wijze te vertellen dat hij haar in een staat van seksuele opwinding wilde brengen zodat zij zich vrouwelijker en sexier zou voelen zodat er daardoor mooiere foto's gemaakt konden worden en

- plotseling en onverhoeds en ongevraagd en ongewenst de borsten van die [slachtoffer 4] te betasten en

- plotseling en onverhoeds en ongevraagd en ongewenst zijn vinger in haar vagina te brengen en deze handeling meerdere malen te herhalen

terwijl die [slachtoffer 4] tegen hem, verdachte, zei dat zij dat niet wilde en dat zij er niet van gediend was en dat zij zich er ongemakkelijk door voelde en dat hij te dicht bij haar kwam.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

ten aanzien van feit 1, 6 primair, 7 (16/661577-15 ) en 1 (16/659601-17):

telkens: verkrachting;

ten aanzien van feit 2 en feit 5 (16/661577-15 ):

telkens: feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van zes jaren, met aftrek van het voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen strafmaatverweer gevoerd.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan verkrachting en aanranding van de feitelijke eerbaarheid. In zijn hoedanigheid van fotograaf heeft hij op subtiele wijze misbruik gemaakt van de droom van (soms jonge) meisjes en vrouwen om model te worden. Waarbij soms (het modellenbureau van) zijn echtgenote iemand benaderd heeft omdat zij geschikt zou zijn als model. Hij profileerde zich onder andere als degene die hen groot zou kunnen maken in de modellenwereld. Hij profiteerde daarbij mede van de omstandigheid dat zijn echtgenote een modellenbureau heeft en onder verschillende namen missverkiezingen organiseert, zowel in Nederland als in de Dominicaanse Republiek. Verdachte heeft vrouwen op geraffineerde en manipulatieve wijze misbruikt, waarbij hij geleidelijk en onverwachts tijdens fotoshoots de vrouwen heeft verkracht of aangerand. . Hij heeft zodoende ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn slachtoffers.

Slachtoffers van een seksueel misdrijf ondervinden daarvan vaak ernstige en langdurige psychische gevolgen, zoals tevens is gebleken uit de ter terechtzitting voorgedragen slachtofferverklaringen van [slachtoffer 3] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 4] . Verdachte heeft geen enkele rekenschap van de gevolgen van zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag gegeven. Daarentegen heeft hij ter terechtzitting een ontkennende proceshouding aangenomen en zich uitsluitend gepresenteerd als slachtoffer van een lastercampagne. De rechtbank acht een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf aangewezen.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op het op naam van verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 5 december 2017, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder ter zake van soortgelijke feiten is veroordeeld. Deze omstandigheid speelt in strafmatigende zin echter geen rol.

Gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden acht de rechtbank een gevangenisstraf van 48 maanden met aftrek van voorarrest passend en geboden.

De rechtbank houdt ambtshalve rekening met het in artikel 6 EVRM bedoelde recht van verdachte op een behandeling van de strafzaak binnen een redelijke termijn. De rechtbank stelt voorop dat elke verdachte recht heeft op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Dit recht strekt ertoe te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een strafvervolging zou moeten leven. Gebleken is dat de redelijke termijn is geschonden, waarbij de rechtbank opmerkt dat de vertraging deels aan verdachte zelf is te wijten. De zaak had eerder inhoudelijk kunnen worden behandeld, maar vond geen doorgang, omdat verdachte reeds een bezoek aan zijn moeder in de Dominicaanse Republiek had gepland. . Alles afwegende ziet de rechtbank aanleiding de overschrijding van de redelijke termijn te compenseren met een vermindering van de straf. Daarmee rekening houdend zal de rechtbank aan verdachte een gevangenisstraf van 43 maanden opleggen.

9 BENADEELDE PARTIJ

[slachtoffer 3] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 12.526,00. Dit bedrag bestaat uit € 10.026,00 materiële schade en € 2.500,00 immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegd feit 1.

[slachtoffer 1] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 6.550,00. Dit bedrag bestaat uit € 5.050,00 materiële schade en € 1.500,00 immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegd feit 3.

[slachtoffer 9] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 2.000,00, bestaande uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegd feit 5.

[slachtoffer 6] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 3.661,80. Dit bedrag bestaat uit € 1.661,80 materiële schade en € 2.000,00 immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegd feit 6.

[slachtoffer 2] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 2.500,00, bestaande uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegd feit 7.

[slachtoffer 10] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 871,60. Dit bedrag bestaat uit € 371,60 materiële schade en € 500,00 immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegd feit 8.

[slachtoffer 4] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 5.173,12. Dit bedrag bestaat uit € 1.173,12 materiële schade en € 4.000,00 immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/659601-17 ten laste gelegd feit 1.

[slachtoffer 5] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van

€ 1.500,00, bestaande uit immateriële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder parketnummer 16/659601-17 ten laste gelegd feit 2.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht de vorderingen integraal toe te wijzen, vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Als enige uitzondering geldt dat de door [slachtoffer 4] gevorderde immateriële schade wat betreft de officier van justitie moet worden gematigd tot € 2.500,00.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd om de benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen te verklaren, dan wel hun vorderingen af te wijzen gelet op de bepleite vrijspraken.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De vorderingen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 10] en [slachtoffer 5]

De rechtbank zal de benadeelde partijen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 10] en [slachtoffer 5] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu de verdachte respectievelijk van de onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegde feiten 3 en 8 en de onder parketnummer 16/659601-17 ten laste gelegde feiten 2 primair en 2 subsidiair zal worden vrijgesproken. De benadeelde partijen kunnen de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Nu de benadeelde partijen niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

De overige vorderingen

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vorderingen van [slachtoffer 3] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

De rechtbank stelt voorop dat de gevorderde schade van na te noemen benadeelde partijen door de raadsman niet (inhoudelijk) is betwist. De door de benadeelde partijen gestelde schadeposten zijn dan ook toewijsbaar, tenzij deze de rechtbank onredelijk of onbillijk voorkomen.

De vordering van [slachtoffer 3]

Vaststaat dat de benadeelde partij [slachtoffer 3] als gevolg van het hiervoor onder parketnummer 16/661577-15 bewezen verklaarde feit 1 rechtstreeks schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag van € 12.526,00 komt de rechtbank niet onredelijk of onbillijk voor en zal tot dat bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 5 augustus 2015 tot de dag van volledige betaling.

De vordering van [slachtoffer 9]

Vaststaat dat de benadeelde partij [slachtoffer 9] als gevolg van het hiervoor onder parketnummer 16/661577-15 bewezen verklaarde feit 5 rechtstreeks schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag van € 2.000,00 komt de rechtbank niet onredelijk of onbillijk voor en zal tot dat bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 31 maart 2011 tot de dag van volledige betaling.

De vordering van [slachtoffer 6]

Vaststaat dat de benadeelde partij [slachtoffer 6] als gevolg van het hiervoor onder parketnummer 16/661577-15 bewezen verklaarde feit 6 primair rechtstreeks schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag van € 3.661,80 komt de rechtbank niet onredelijk of onbillijk voor en zal tot dat bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 26 februari 2011 tot de dag van volledige betaling.

De vordering van [slachtoffer 2]

Vaststaat dat de benadeelde partij [slachtoffer 2] als gevolg van het hiervoor onder parketnummer 16/661577-15 bewezen verklaarde feit 7 rechtstreeks schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag van € 2.500,00 komt de rechtbank niet onredelijk of onbillijk voor en zal tot dat bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 9 juni 2010 tot de dag van volledige betaling.

De vordering van [slachtoffer 4]

Vaststaat dat de benadeelde partij [slachtoffer 4] als gevolg van het hiervoor onder parketnummer 16/659601-17 bewezen verklaard feit 1 primair rechtstreeks schade heeft geleden.

Het gevorderde bedrag van € 4.000,00 aan immateriële schade komt de rechtbank onbillijk voor, mede gelet op de door de andere slachtoffers gevorderde en door de rechtbank toegekende bedragen. Het bedrag van € 2.500,00 – zoals ook in andere zaken toegewezen – komt de rechtbank wel redelijk voor en zij zal de vordering ter zake immateriële schade tot dit bedrag toewijzen en voor het overige niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat de vordering voor dat deel bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

De gevorderde materiële schade komt de rechtbank niet onredelijk of onbillijk voor.

Het totaal toegewezen bedrag beloopt € 3.673,12, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 22 februari 2013 tot de dag van volledige betaling.

Kostenveroordeling

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen [slachtoffer 3] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] hebben gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zullen maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal in het belang van [slachtoffer 3] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] , als extra waarborg voor betaling, de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opleggen, omdat verdachte jegens hen naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die de bewezen geachte feiten hebben toegebracht. De maatregelen worden opgelegd voor de aan de benadeelde partijen toe te wijzen bedragen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente. Als door verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden aangevuld met na te noemen aantal dagen hechtenis, waarbij toepassing van de hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partijen [slachtoffer 3] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling is gedaan aan de benadeelde partij.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 36f, 57, 242 en 246 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart de onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegde feiten 3, 4 primair, 4 subsidiair en 8 alsmede de onder parketnummer 16/659601-17 ten laste gelegde feiten 2 primair en 2 subsidiair niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart de onder parketnummer 16/661577-15 ten laste gelegde feiten 1, 2, 5, 6 primair en 7 alsmede het onder parketnummer 16/659601-17 ten laste gelegd feit 1 bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 43 (drieënveertig) maanden;

Benadeelde partijen

  • -

    verklaart [slachtoffer 1], [slachtoffer 10] en [slachtoffer 5] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

  • -

    compenseert de proceskosten van voornoemde benadeelde partijen en verdachte, in die zin dat ieder haar eigen kosten draagt;

- wijst de vordering van [slachtoffer 3] toe tot een bedrag van € 12.526,00 (zegge: twaalfduizend vijfhonderdzesentwintig euro);

- veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer 3] voornoemd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 5 augustus 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 3] , € 12.526,00 (zegge: twaalfduizend vijfhonderdzesentwintig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 5 augustus 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening, aan de Staat te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal aan te vullen met hechtenis van 97 (zevenennegentig) dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op;

- bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen;

- wijst de vordering van [slachtoffer 9] toe tot een bedrag van € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro);

- veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer 9] voornoemd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 31 maart 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 9] , € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 31 maart 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening, aan de Staat te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal aan te vullen met hechtenis van 30 (dertig) dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op;

- bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen;

- wijst de vordering van [slachtoffer 6] toe tot een bedrag van € 3.661,80 (zegge: drieduizend zeshonderdeenenzestig euro en tachtig cent);

- veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer 6] voornoemd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 26 februari 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 6] , € 3.661,80 (zegge: drieduizend zeshonderdeenenzestig euro en tachtig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 26 februari 2011 tot aan de dag van de algehele voldoening, aan de Staat te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal aan te vullen met hechtenis van 46 (zesenveertig) dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op;

- bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen;

- wijst de vordering van [slachtoffer 2] toe tot een bedrag van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro);

- veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer 2] voornoemd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 9 juni 2010 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 2] , € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 9 juni 2010 tot aan de dag van de algehele voldoening, aan de Staat te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal aan te vullen met hechtenis van 35 (vijfendertig) dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op;

- bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen;

- wijst de vordering van [slachtoffer 4] toe tot een bedrag van € 3.673,12 (zegge: drieduizend zeshonderddrieënzeventig euro en twaalf cent);

- veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer 4] voornoemd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 22 februari 2013 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering is en bepaalt dat dit gedeelte kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 4] , € 3.673,12 (zegge: drieduizend zeshonderddrieënzeventig euro en twaalf cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 22 februari 2013 tot aan de dag van de algehele voldoening, aan de Staat te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal aan te vullen met hechtenis van 46 (zesenveertig) dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op;

- bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Ebbens, voorzitter, mrs. J.G. van Ommeren en J.W.B. Snijders Blok, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C. van Twillert, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 31 januari 2018.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

16/661577-15

1.

hij op of omstreeks 05 augustus 2015 te Amersfoort, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, door geweld en / of een andere feitelijkheid

en / of door bedreiging met geweld en / of een andere feitelijkheid

[slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die

hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van

het lichaam, immers

heeft hij, verdachte (telkens)

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 3] gebracht en/of

- de (blote) vagina van die [slachtoffer 3] betast en/of

- de (blote) borsten van die [slachtoffer 3] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 3] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- haar te ontmoeten in een hotelkamer en/of

- haar (op manipulatieve en/of indringende wijze) te vertellen dat hij haar in

de modellenwereld kon brengen en/of dat zij echt moest willen en/of dat zij

flirterig en extrovert moest zijn en/of dat zij zich op haar gemak moest

voelen en/of dat het allemaal heel normaal was en/of dat hij niet met haar kon

samenwerken als ze dichtklapte en/of dat zij met niemand over (het verloop

van) deze fotoshoot mocht praten en/of dat zij anders een slechte reputatie

zou krijgen en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om poses aan te nemen waarbij haar

geslachtsdelen en/of billen nadrukkelijk naar voren kwamen en/of

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en/of (vervolgens) onverhoeds

en/of ongevraagd en/of ongewenst zijn vinger(s) in haar vagina te brengen

en/of haar vagina en/of haar borsten te betasten en/of

- deze handeling(en) meerdere malen te herhalen,

- terwijl hij zag en/of opmerkte dat zij verkrampte en/of dat zij zich anders

gedroeg en/of dat zij zich niet op haar gemak voelde,

- terwijl zij pas 18 jaar oud was en in een van hem afhankelijke positie van

hem verkeerde of dacht te verkeren;

art 242 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 30 december 2013 te Amersfoort, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, door geweld en / of een andere feitelijkheid

en / of door bedreiging met geweld en /of een andere feitelijkheid [slachtoffer 7]

heeft gedwongen tot het plegen en / of dulden van een of meer ontuchtige

handelingen,

immers heeft hij, verdachte (telkens)

- die [slachtoffer 7] op de mond gekust en/of

- de vagina en/of de lies en/of de billen van die [slachtoffer 7] betast,

tot het dulden waarvan verdachte die [slachtoffer 7] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en/of om mee

te gaan op een werkbezoek aan de Dominicaanse Republiek en/of

- haar aan te sporen om alcohol te drinken om losser te worden en/of

- haar te zeggen dat het belangrijk was om een intieme salsadans te leren in

verband met een gepland werkbezoek aan de Dominicaanse Republiek en/of

- met die [slachtoffer 7] te dansen en/of zijn lichaam daarbij stevig tegen haar aan te

drukken en/of haar daarbij onverhoeds en/of ongevraagd en/of ongewenst te

kussen op de mond en/of te betasten aan haar billen en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- haar te zeggen dat haar benen ingesmeerd moesten worden met lotion en/of

over te gaan tot het insmeren van de bovenbenen van die [slachtoffer 7] met lotion

en/of (vervolgens)

- onverhoeds en/of ongevraagd en/of ongewenst met zijn vinger(s) haar lies

en/of haar vagina te betasten;

art 246 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 30 september 2013 op de Dominicaanse Republiek, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

om één of meer ontuchtige handelingen te plegen met [slachtoffer 1] ,

van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer 1] in staat van bewusteloosheid,

verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een

zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn/haar

geestvermogens leed dat die [slachtoffer 1] niet of onvolkomen in staat was zijn/haar

wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te

bieden,

terwijl die [slachtoffer 1] lag te slapen, getracht heeft de string/slip/onderbroek

van die [slachtoffer 1] uit te trekken;

art 247 Wetboek van Strafrecht

4.

Primair

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012

te Amersfoort, althans in Nederland, door geweld en / of een andere

feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en / of een andere

feitelijkheid [slachtoffer 8] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die

hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van

het lichaam, immers

heeft hij, verdachte (telkens)

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 8] gebracht en/of

- de (blote) vagina en/of billen van die [slachtoffer 8] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 8] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- haar te zeggen dat haar cellulitus weggemasseerd moest worden voor de foto's

- en/of over te gaan tot het masseren van de dijen en/of de billen van die

[slachtoffer 8] en/of (vervolgens)

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en/of (vervolgens) onverhoeds

en/of ongevraagd en/of ongewenst zijn vinger(s) tussen haar billen en/of in

haar vagina te brengen en/of haar vagina te betasten en/of

- deze handeling(en) meerdere malen te herhalen,

- terwijl zij aangaf dat zij dit niet wilde en/of

- terwijl hij zag en/of opmerkte dat zij verkrampte en/of dat zij zich anders

gedroeg en/of dat zij zich niet op haar gemak voelde,

- terwijl zij pas 18 jaar oud was en in een van hem afhankelijke positie van

hem verkeerde of dacht te verkeren;

art 242 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012

te Amersfoort, althans in Nederland, door geweld en / of een andere

feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en /of een andere

feitelijkheid [slachtoffer 8] heeft gedwongen tot het plegen en / of dulden van een

of meer ontuchtige handelingen, immers heeft hij, verdachte (telkens)

- de (blote) vagina en/of billen van die [slachtoffer 8] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 8] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- haar te zeggen dat haar cellulitus weggemasseerd moest worden voor de foto's

- en/of over te gaan tot het masseren van de dijen en/of de billen van die

[slachtoffer 8] en/of (vervolgens)

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en/of (vervolgens) onverhoeds

en/of ongevraagd en/of ongewenst zijn vinger(s) tussen haar billen te brengen

en/of haar vagina te betasten en/of

- deze handeling(en) meerdere malen te herhalen,

- terwijl zij aangaf dat zij dit niet wilde en/of

- terwijl hij zag en/of opmerkte dat zij verkrampte en/of dat zij zich anders

gedroeg en/of dat zij zich niet op haar gemak voelde,

- terwijl zij pas 18 jaar oud was en in een van hem afhankelijke positie van

hem verkeerde of dacht te verkeren;

art 246 Wetboek van Strafrecht

5.

hij op of omstreeks 31 maart 2011 te Amersfoort, althans in Nederland, door

geweld en / of een andere feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en

/of een andere feitelijkheid [slachtoffer 9] heeft gedwongen tot het plegen en / of

dulden van een of meer ontuchtige handelingen,

immers heeft hij, verdachte (telkens)

- de (blote) vagina en/of de lies van die [slachtoffer 9] betast,

tot het dulden waarvan verdachte die [slachtoffer 9] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- te benadrukken dat zij zich sexy moest gedragen en/of

- haar aan te sporen om alcohol te drinken om losser te worden en/of

- haar te zeggen dat haar benen ingesmeerd moesten worden met foundation voor

de foto's en/of over te gaan tot het insmeren van de bovenbenen van die [slachtoffer 9]

en/of (vervolgens)

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en/of (vervolgens) onverhoeds

en/of ongevraagd en/of ongewenst met zijn vinger(s) haar vagina en/of haar

lies te betasten;

art 246 Wetboek van Strafrecht

6.

Primair

hij op of omstreeks 26 februari 2011 te Amersfoort, althans in Nederland, door

geweld en / of een andere feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en

/ of een andere feitelijkheid [slachtoffer 6] heeft gedwongen tot het ondergaan van

handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel

binnendringen van het lichaam, immers

heeft hij, verdachte (telkens)

- zijn vinger(s) en/of zijn duim in de vagina van die [slachtoffer 6] gebracht en/of

- de (blote) vagina van die [slachtoffer 6] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 6] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- haar te zeggen dat haar benen gemasseerd moesten worden en/of over te gaan

tot het masseren van de benen van die [slachtoffer 6] en/of (vervolgens)

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en/of (vervolgens) onverhoeds

en/of ongevraagd en/of ongewenst zijn vinger(s) en/of zijn duim tussen haar

billen en/of in haar vagina te brengen en/of haar vagina te betasten en/of

- deze handeling(en) meerdere malen te herhalen,

- terwijl zij aangaf dat zij dit niet wilde en/of

- terwijl hij zag en/of opmerkte dat zij verkrampte en/of dat zij zich anders

gedroeg en/of dat zij zich niet op haar gemak voelde,

- terwijl zij pas 17 jaar oud was en in een van hem afhankelijke positie van

hem verkeerde of dacht te verkeren;

art 242 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij op of omstreeks 26 februari 2011 te Amersfoort, althans in Nederland, door

geweld en / of een andere feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld

en/of een andere feitelijkheid [slachtoffer 6] heeft gedwongen tot het plegen en /

of dulden van een of meer ontuchtige handelingen,

immers heeft hij, verdachte (telkens)

- de (blote) vagina en/of billen van die [slachtoffer 6]

betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 6] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- haar te zeggen dat haar benen gemasseerd moesten worden en/of over te gaan

tot het masseren van de benen van die [slachtoffer 6] en/of (vervolgens)

- de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en/of (vervolgens) onverhoeds

en/of ongevraagd en/of ongewenst zijn vinger(s) en/of zijn duim tussen haar

billen te brengen en/of haar vagina te betasten en/of

- deze handeling(en) meerdere malen te herhalen,

- terwijl zij aangaf dat zij dit niet wilde en/of

- terwijl hij zag en/of opmerkte dat zij verkrampte en/of dat zij zich anders

gedroeg en/of dat zij zich niet op haar gemak voelde,

- terwijl zij pas 17 jaar oud was en in een van hem afhankelijke positie van

hem verkeerde of dacht te verkeren;

art 246 Wetboek van Strafrecht

7.

hij op of omstreeks 09 juni 2010 te Amersfoort, althans in Nederland, door

geweld en / of een andere feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en

/ of een andere feitelijkheid [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van

binnendringen van het lichaam, immers

heeft hij, verdachte (telkens)

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] gebracht en/of

- de (blote) vagina en/of borsten van die [slachtoffer 2] betast,

waartoe verdachte die [slachtoffer 2] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- in te spelen op haar wens om het te maken in de modellenwereld en/of

- haar te vragen en/of te instrueren om zich uit te kleden en/of om lingerie

aan te trekken en/of

- haar te zeggen dat het belangrijk was om een Colombiaanse dans te leren in

verband met een gepland werkbezoek aan Colombia en/of

- met die [slachtoffer 2] te dansen en/of zijn lichaam daarbij stevig tegen haar aan te

drukken en/of (vervolgens)

- onverhoeds de lingerie die zij droeg opzij te schuiven en/of (vervolgens)

onverhoeds en/of ongevraagd en/of ongewenst zijn vinger(s) in haar vagina te

brengen en/of haar vagina en/of borsten te betasten;

art 242 Wetboek van Strafrecht

8.

hij op of omstreeks 21 januari 2010 te Amersfoort, althans in Nederland, door

geweld en / of een andere feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en

/of een andere feitelijkheid [slachtoffer 10] heeft gedwongen tot het plegen en /

of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, immers heeft hij de borsten

en/of de billen van die [slachtoffer 10] betast,

tot het dulden waarvan hij die [slachtoffer 10] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- haar na afloop van die fotoshoot onverhoeds bij haar borsten en/of bij haar

billen vast te pakken en of te trachten de broek van die [slachtoffer 10] open te maken

en/of naar beneden te trekken;

art 246 Wetboek van Strafrecht

16/659601-17

1.

hij op of omstreeks 22 februari 2013, althans in het jaar 2013, te Amersfoort,

althans in het arrondissement Midden-Nederland, door geweld en / of een andere

feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en / of een andere

feitelijkheid, [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot het ondergaan van

handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel

binnendringen van het lichaam, immers

heet hij, verdachte

- ( meermalen) zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 4] gebracht en/of

geduwd en/of

- de (blote) vagina van die [slachtoffer 4] betast

- de (blote) borsten van die [slachtoffer 4] betast

waartoe verdachte die [slachtoffer 4] heeft gedwongen door

- met die [slachtoffer 4] die hij in haar hoedanigheid van fotograaf had leren

kennen af te spreken in een fotostudio waarbij die [slachtoffer 4] model zou zijn

zodat zij als fotograaf nieuwe dingen van hem zou kunnen leren en/of om haar

uit te leggen wat de rol van een fotograaf is en/of

- haar ( op manupulatieve en/of indringende wijze) te vertellen dat zij een

fotoshoot in lingerie moest doen en/of haar lingerie en/of badkleding ter

beshikking gesteld en/of

- ( vervolgens) haar (op manupulatieve en/of indringende wijze) te vertellen

dat zij een (zogenaamde) watershoot moest doen en/of dat zij daarbij naakt

moest poseren en/of dat voor een mooi effect haar lichaam ingesmeerd moest

worden met olie en/of haar ingesmeerd en/of gemasseerd met die olie op haar

armen, rug en/of billen en/of

- haar (op manupalatieve en/of indringende wijze) te vertellen dat hij haar

haar in een staat van (seksuele) opwinding wilde brengen zodat zij zich

vrouwelijker en/of sexier zou te voelen zodat er daardoor mooiere foto's

gemaakt konden worden en/of

- plotseling en/of onverhoeds en/of ongevraagd en/of ongewenst de borsten van

die [slachtoffer 4] te betasten en/of

- plotseling en/of onverhoeds en/of ongevraagd en/of ongewenst zijn vinger(s)

in haar vagina te brengen en/of deze handeling meerdere malen te herhalen

terwijl die [slachtoffer 4] tegen hem, verdachte, zei dat zij dat niet wilde en/of

dat zij er niet van gediend was en/of dat zij zich er ongemakkelijk door

voelde en/of dat hij te dicht bij haar kwam;

art 242 Wetboek van Strafrecht

2.

Primair

hij in of omstreeks de periode van 6 maart 2011 tot en met 24 oktober 2011 te

Amersfoort, althans in het arrondissement Utrecht, door geweld en / of een

andere feitelijkheid en / of door bedreiging met geweld en / of een andere

feitelijkheid, [slachtoffer 5] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen

die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen

van het lichaam, immers heeft hij, verdachte,

zijn penis is de vagina van die [slachtoffer 5] geduwd en/of gebracht

waartoe verdachte die [slachtoffer 5] heeft gedwongen door

- met haar af te spreken dat hij (professionele) foto's van haar zou maken

voor een modellenbureau en/of

- toen zij tijdens die afgesproken fotoshoot vertelde dat zij best zenuwachtig

was haar alcoholische en/of anderszins bedwelmende drank aangeboden waarbij

hij tegen haar vertelde dat het rum was en dat het bedoeld was om voor de

camera te kunnen ontspannen en/of

- nadat zij die drank tot zich had genomen en/of in een toestand van

verminderd bewustzijn was geraakt en/of (in verband met dat verminderde

bewustzijn) op een bankje was gaan liggen bij haar is gaan liggen en/of

- ( op dat bankje) ondanks dat zij nee zei en/of hem met haar elleboog wegduwde

de door haar gedragen zwembroek uitgetrokken en/of (vervolgens) ongevraagd

en/of ongewenst zijn penis in haar vagina te duwen en/of te brengen;

art 242 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode 6 maart 2011 tot en met 24 oktober 2011 te

Amersfoort, althans in het arrondissemment Utrecht, met [slachtoffer 5] , van wie

hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer 5] in staat van bewusteloosheid, verminderd

bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dat die [slachtoffer 5] niet of

onvolkomen in staat was zijn/haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te

maken of daartegen weerstand te bieden,

nu die [slachtoffer 5] door het (op advies van verdachte) en/of door verdachte ter

beschikking gestelde alcoholische en/of anderzinds bedwelmende drank waardoor

die [slachtoffer 5] op een bankje is gaan liggen en/of zij geen kracht meer in haar

lichaam voelde en/of zich verdoofd voelde

een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit ongevraagd

en/of ongewenst duwen en/of brengen van zijn, verdachtes penis in de vagina

van die [slachtoffer 5] ;

art 247 Wetboek van Strafrecht

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 28 april 2016, 22 juli 2016 en 13 oktober 2017, genummerd PL0900-2015238602, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 2141. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 380.

3 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 3] d.d. 5 augustus 2015, p. 374 en 376.

4 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 384.

5 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 3] d.d. 5 augustus 2015, p. 374.

6 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 384.

7 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 384.

8 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 381.

9 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 382.

10 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 384.

11 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 15 mei 2017, p. 2.

12 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 382.

13 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 3] d.d. 5 augustus 2015, p. 374.

14 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 3] d.d. 5 augustus 2015, p. 375.

15 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p. 3.

16 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 3] d.d. 5 augustus 2015, p. 375.

17 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 385.

18 Het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] d.d. 16 augustus 2015, p. 455.

19 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 17 januari 2018.

20 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 7] d.d. 13 november 2015, p. 1321.

21 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 7] d.d. 13 november 2015, p. 1322.

22 Een geschrift, te weten een Whatsapp gesprek van [slachtoffer 7] , p. 1407.

23 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 7] d.d. 13 november 2015, p. 1322.

24 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 7] d.d. 13 november 2015, p. 1323.

25 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 3.

26 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 7] d.d. 13 november 2015, p. 1323.

27 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] d.d. 6 januari 2016, met bijlagen, p. 1342.

28 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] d.d. 6 januari 2016, met bijlagen, p. 1347.

29 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 2] d.d. 14 december 2011, p. 1218.

30 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 2] d.d. 14 december 2011, p. 1220.

31 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 9] d.d. 5 oktober 2015, p. 1224.

32 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 9] d.d. 5 oktober 2015, p. 1227.

33 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 9] d.d. 5 oktober 2015, p. 1224.

34 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 9] d.d. 5 oktober 2015, p. 1224.

35 Een geschrift, inhoudende een geneeskundige verklaring d.d. 21 februari 2016 opgemaakt door drs. A.H.M. Hupkens, GZ-psycholoog, p. 1249

36 Het proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 6] d.d. 20 augustus 2015, p. 1161.

37 Het proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 6] d.d. 20 augustus 2015, p. 1160.

38 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 6] d.d. 16 oktober 2013, p. 1155.

39 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 6] d.d. 16 oktober 2013, p. 1153

40 Het proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 6] d.d. 20 augustus 2015, p. 1159.

41 Een geschrift, inhoudende een geneeskundige verklaring d.d. 13 september 2013 opgemaakt door M.H.J. Tromp, klinische psycholoog, p. 1208-1209.

42 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 3] en [verbalisant 4] d.d. 30 augustus 2015, p. 987.

43 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 3] en [verbalisant 4] d.d. 30 augustus 2015, p. 988.

44 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 993.

45 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 994.

46 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2069.

47 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2067.

48 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2068.

49 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2067.

50 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2069.

51 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2070.

52 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2071.

53 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 28 april 2016, 22 juli 2016 en 13 oktober 2017, genummerd PL0900-2015238602, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 2141. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

54 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 15 mei 2017, p. 2.

55 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 1.

56 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 2.

57 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 9] d.d. 5 oktober 2015, p. 1224.

58 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 6] d.d. 11 april 2017, p. 5.

59 Het proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 6] d.d. 20 augustus 2015, p. 1160.

60 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 992.

61 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 992-993.

62 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 15 mei 2017, p. 2.

63 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 380.

64 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 2.

65 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 9] d.d. 11 april 2017, p. 4.

66 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 9] d.d. 11 april 2017, p. 5.

67 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 6] d.d. 11 april 2017, p. 2

68 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 4] d.d. 15 november 2017, p. 3.

69 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 380.

70 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 382.

71 Het proces-verbaal van informatief gesprek zeden met [slachtoffer 3] d.d. 5 augustus 2015, p. 375.

72 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 15 mei 2017, p. 2.

73 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 1.

74 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 2.

75 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 9] d.d. 11 april 2017, p. 5.

76 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 9] d.d. 5 oktober 2015, p. 1224.

77 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 993.

78 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 4] d.d. 15 november 2017, p. 3.

79 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 381.

80 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 384.

81 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 382.

82 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 384.

83 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 382.

84 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 2.

85 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 3.

86 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 7] d.d. 30 mei 2017, p. 4.

87 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 9] d.d. 11 april 2017, p. 4.

88 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 9] d.d. 5 oktober 2015, p. 1224.

89 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 2] d.d. 11 april 2017, p. 3.

90 et proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 2] d.d. 11 april 2017, p. 4.

91 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 994.

92 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 995.

93 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 4] d.d. 15 november 2017, p. 3.

94 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2067.

95 Het proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer 4] , p. 2070.

96 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 380.

97 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 15 mei 2017, p. 7.

98 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 3] d.d. 15 mei 2017, p. 7.

99 Het proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] d.d. 6 augustus 2015, p. 382.

100 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 9] d.d. 11 april 2017, p. 4.

101 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 2] d.d. 11 april 2017, p. 4.

102 Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer 2] d.d. 5 september 2015, p. 994.

103 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van verhoor getuige [slachtoffer 4] d.d. 15 november 2017, p. 3.