Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:2713

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
30-05-2018
Datum publicatie
20-06-2018
Zaaknummer
6793455 UT VERZ 18-7721
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewind. Bewindvoerder wettelijk verplicht te verschijnen op zitting. Nu de bewindvoerder ervoor heeft gekozen om geen inhoudelijk reactie te geven en niet naar de zitting te komen, neemt de kantonrechter al hetgeen rechthebbende stelt voor waar aan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2018/193
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Bewindsbureau

locatie Utrecht

zaaknummer: 6793455 UT VERZ 18-7721 MH

BM nummer : BM 19219

Beschikking op een verzoek tot ontslag van de bewindvoerder en benoeming van een nieuwe bewindvoerder d.d. 30 mei 2018.

Op verzoek van:

[verzoeker],

wonende te [postcode] [woonplaats],

[adres],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna te noemen: verzoeker.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • -

    het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 5 april 2018;

  • -

    het emailbericht van de bewindvoerder, ter griffie ingekomen op 7 mei 2018.

Het verzoek is mondeling behandeld ter zitting van 8 mei 2018. Verschenen is:

- [verzoeker], rechthebbende.

Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden.

Na de zitting is bij emailbericht d.d. 25 mei 2018 ter griffie ontvangen een bereidverklaring van Stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het Gebied van de Gezondheids - en Welzijnszorg, postbus 7276, 2701 AG Zoetermeer om tot opvolgend bewindvoerder te worden benoemd.

De beoordeling

Bij beschikking van de kantonrechter te d.d. 3 december 2014 is het vermogen van verzoeker onder bewind gesteld. Nu is Aleyon Bewindvoering B.V. bewindvoerder. Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige bewindvoerder en benoeming van tot opvolgend bewindvoerder.

Rechthebbende stelt in zijn verzoek en verklaart ter zitting dat het contact met de bewindvoerder moeizaam verloopt. Ook stelt rechthebbende geen inzage te krijgen in zijn financiën en houdt de bewindvoerder zich niet aan gemaakte afspraken. Rechthebbende is voorts van mening dat de bewindvoerder problemen creëert in plaats van ze te voorkomen. Rechthebbende zegt geen vertrouwen te hebben in zijn bewindvoerder en verzoekt om een door de rechtbank aangestelde opvolgend bewindvoerder.

Hoewel de bewindvoerder in de oproep voor de zitting erop is gewezen dat hij op grond van artikel 1:436 lid 5 BW verplicht is te verschijnen, heeft de bewindvoerder zich op 7 mei 2018 afgemeld voor de zitting van 8 mei 2018. Weliswaar stelt de bewindvoerder dat hij zich reeds op 17 april 2018 heeft afgemeld, maar deze afmelding heeft de rechtbank niet bereikt. De bewindvoerder heeft in de afmelding verzocht om de zitting te verplaatsen en heeft daarbij vermeld dat dit niet mogelijk is in de periode van 24 mei 2018 tot en met 12 juni 2018 in verband met vakantie. Niet is onderbouwd waarom de bewindvoerder op 8 mei 2018 niet ter zitting kan verschijnen.

De bewindvoerder miskent hiermee dat de kantonrechter zijn toezichthouder is en geeft geen gevolg aan de in de wet op hem gelegde verplichting om te verschijnen. De bewindvoerder biedt in zijn afmelding aan schriftelijk op de klachten van rechthebbende te reageren. De bewindvoerder heeft ervoor gekozen niet spontaan een schriftelijke reactie te sturen, maar heeft dit afhankelijk gesteld van een desbetreffend verzoek van de kantonrechter.

Nu de bewindvoerder ervoor heeft gekozen geen inhoudelijke reactie te geven en, ondanks de verplichting om ter zitting te verschijnen, niet naar de zitting is gekomen, neemt de kantonrechter al hetgeen rechthebbende heeft gesteld voor waar aan.

De kantonrechter zal de opvolgend bewindvoerder verzoeken om te onderzoeken of de bewindvoerder zijn taken naar behoren heeft uitgeoefend en, voor zover mogelijk, te onderzoeken in hoeverre de nalatige handelswijze van de ontslagen bewindvoerder tot financiële schade heeft geleid voor verzoeker. De kantonrechter wil in ieder geval antwoord op de vraag of toetreding tot een schuldhulpverleningstraject mogelijk was en zo ja waarom dit niet is gebeurd.

De kantonrechter zal tevens de bewindvoerder gelasten het gehele dossier van rechthebbende inclusief de digitaal toegankelijke gegevens op een voor de opvolgend bewindvoerder leesbare gegevensdrager onmiddellijk aan de opvolgend bewindvoerder te overhandigen.

Na de zitting heeft Stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het Gebied van de Gezondheids - en Welzijnszorg voornoemd, zich bereid verklaard om tot opvolgend bewindvoerder te worden benoemd. De kantonrechter zal Stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het Gebied van de Gezondheids - en Welzijnszorg benoemen nu van bezwaren tegen deze benoeming niet is gebleken.

Omdat sprake is van problematische schulden zal de kantonrechter de jaarbeloning van de te benoemen bewindvoerder, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, vaststellen overeenkomstig artikel 3 lid 2 sub b van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De kantonrechter merkt op dat de te benoemen bewindvoerder een wijziging in de schuldenpositie van rechthebbende, die gevolg heeft of kan hebben voor de toepasselijke beloning, direct moet melden aan de kantonrechter.

De kantonrechter zal de beloning van de te benoemen bewindvoerder voor de aanvangswerkzaamheden vaststellen op een bedrag van € 519,40 (exclusief btw).

Een vergoeding voor de te declareren extra uren in verband met de onderzoeksopdracht dient middels een machtigingsverzoek voorzien van een gespecificeerde urendeclaratie aan de kantonrechter te worden voorgelegd.

De beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat Aleyon Bewindvoering B.V. voornoemd met ingang van 14 dagen na de uitspraak van deze beschikking als bewindvoerder;

- benoemt met ingang van 14 dagen na de uitspraak van deze beschikking tot bewindvoerder Stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het Gebied van de Gezondheids - en Welzijnszorg voornoemd;

- draagt Stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het Gebied van de Gezondheids - en Welzijnszorg op onderzoek te doen zoals hiervoor omschreven;

- stelt de beloning vast op de tarieven die hiervoor zijn bepaald.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.M. Penders, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan binnen drie maanden na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend.