Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2018:1565

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
16/706635-16 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Er is nog geen eindvonnis in de zaak waarbij verdachte verdacht wordt van het vervoeren, maken en aanwezig hebben van drugs en het vervoeren, voorhanden dan wel het dragen van een vuurwapen en munitie. Na sluiting van het onderzoek is bij de beraadslaging gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. Om tot een eindvonnis te komen is het noodzakelijk dat er nog een tweetal getuigen worden gehoord. Het onderzoek wordt hervat op 5 september, dan zullen ook de getuigen worden gehoord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummers: 16/706635-16 (P)

Tussenvonnis van de meervoudige kamer van 18 april 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1979] te [geboorteplaats] ,
ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [adres] , te [woonplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit tussenvonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 4 april 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. N.M. van Collenburg en van hetgeen verdachte en raadsman mr. O.P. Kuit, advocaat te Waddinxveen, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit tussenvonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1

primair: zich in de periode van 14 juli 2016 t/m 18 juli 2016 te Woerden, alleen dan wel samen met een ander, schuldig heeft gemaakt aan het vervoeren, dan wel aanwezig hebben van 239,25 gram cocaïne en 683 pillen MDMA.

subsidiair: zich in de periode van 14 juli 2016 t/m 18 juli 2016 te Woerden schuldig heeft gemaakt aan uitlokking van het vervoeren, dan wel aanwezig hebben van

239,25 gram cocaïne en 683 pillen MDMA.

Feit 2

primair: zich in de periode van 14 juli 2016 t/m 18 juli 2016 te Woerden, alleen dan wel samen met een ander, schuldig heeft gemaakt aan het vervoeren, voorhanden hebben, dan wel het dragen van een vuurwapen en munitie (5 scherpe patronen).

subsidiair: zich in de periode van 14 juli 2016 t/m 18 juli 2016 te Woerden schuldig heeft gemaakt aan uitlokking van het vervoeren, voorhanden hebben, dan wel het dragen van een vuurwapen en munitie (5 scherpe patronen).

3 HEROPENING ONDERZOEK

Na sluiting van het onderzoek is bij de beraadslaging gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank acht het alvorens eindvonnis te kunnen wijzen ambtshalve noodzakelijk dat de getuigen:

- [getuige 1] , geboren op [1982] te [geboorteplaats] , en;

- [getuige 2] , geboren op [1957] te [geboorteplaats] ,

ter terechtzitting worden gehoord met betrekking tot de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

Daarom zal het onderzoek worden heropend en geschorst.

4 BESLISSING

De rechtbank:

- heropent en schorst het onderzoek ter terechtzitting en beveelt dat het onderzoek zal worden hervat op woensdag 5 september 2018 te 09:00 uur;

- beveelt de oproeping van de verdachte tegen voormelde datum en tijdstip met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte en aan de benadeelde partij;

- beveelt de oproeping tegen voormelde datum en tijdstip van de getuigen:

1) [getuige 1] , geboren op [1982] te [geboorteplaats] , wonende te [adres] [woonplaats] , en;

2) [getuige 2] , geboren op [1957] te [geboorteplaats] , wonende te [adres] , [woonplaats] ,

- bepaalt dat voor de behandeling van de zaak op de volgende zitting 150 (honderdvijftig) minuten dient te worden gereserveerd.

Dit tussenvonnis is gewezen door mr. S.M. van Lieshout, voorzitter,

mrs. J.G. van Ommeren en J.W. Veenendaal, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.J. den Haan, griffier,

en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 april 2018.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1. Primair

hij, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, in of omstreeks de periode van 14 juli 2016 tot en met 18 juli 2016, te Woerden, althans in Nederland, opzettelijk heeft/hebben vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, ongeveer 239,25 gram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of ongeveer 683 pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende HDHA, (telkens) zijnde cocaïne en/of MDMA, (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3e van die wet;

Subsidiair

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en), in of omstreeks de periode van 14 juli 2016 tot en met 18 juli 2016, te Woerden, althans in Nederland,

opzettelijk heeft/hebben vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig

heeft/hebben gehad, ongeveer 239,25 gram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid

van een materiaal bevattende cocaïne en/of ongeveer 683 pillen, in elk geval

een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, (telkens) zijnde cocaïne

en/of MDMA, (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende

lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet

welk feit hij, verdachte, in de periode van 14 juli 2016 tot en met 18 juli

2016 te Woerden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door

het doen van een gift, het verschaffen van gelegenheid en/of inlichtingen,

immers heeft verdachte toen en aldaar:

- aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) inlichtingen verschaft omtrent de

identiteit en/of het woonadres van [A] en/of het type en/of het kenteken

van de auto van [A] ,

- die onbekend gebleven perso(o)n(en) gevraagd voornoemde hoeveelheid drugs in

de auto van die [A] te leggen,

- die onbekend gebleven perso(o)n(en) gevraagd een anonieme melding te doen

bij de politie dat die [A] in drugs handelt en/of

- die onbekend gebleven perso(o)n(en) daarvoor een geldbedrag en/of een gift

gegeven;

artikel 47 lid 1 ahf/ond 2 Wetboek van Strafrecht

art 2 ahf/ond B Opiumwet

art 10 lid 4 Opiumwet

2. Primair

hij, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, in of omstreeks de periode van 14 juli 2016 tot en met 18 juli 2016, te Woerden, althans in Nederland, een of meer wapens van categorie II en/of III, te weten een vuurwapen (in de vorm van een pistool, merk: Bayard) en/of munitie van categorie II en/of III, te weten 5 scherpe patronen, heeft vervoerd, voorhanden heeft gehad en/of heeft gedragen;

Subsidiair

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en), in of omstreeks de periode van 14

juli 2016 tot en met 18 juli 2016, te Woerden, althans in Nederland, een of

meer wapens van categorie II en/of III, te weten een vuurwapen (in de vorm van

een pistool, merk: Bayard) en/of munitie van categorie II en/of III, te weten

5 scherpe patronen, heeft vervoerd, voorhanden heeft gehad en/of heeft

gedragen;

welk feit hij, verdachte, in de periode van 14 juli 2016 tot en met 18 juli

2016, te Woerden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door

het doen van een gift, het verschaffen van gelegenheid en/of inlichtingen,

immers heeft verdachte toen en aldaar:

- aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) inlichtingen verschaft omtrent de

identiteit en/of het woonadres van [A] en/of het type en/of het kenteken

van de auto van [A] ,

- die onbekend gebleven perso(o)n(en) gevraagd voornoemd(e) vuurwapen en/of

munitie in de auto van die [A] te leggen,

- die onbekend gebleven perso(o)n(en) gevraagd een anonieme melding te doen

bij de politie dat die [A] een vuurwapen in zijn bezit heeft en/of

- die onbekend gebleven perso(o)n(en) daarvoor een geldbedrag en/of gift

gegeven;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

artikel 47 lid 1 ahf/ond

artikel 22 lid 1 Wet wapens en munitie

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie