Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:6057

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
13-12-2017
Datum publicatie
03-01-2018
Zaaknummer
C/16/436995 / HA ZA 17-329
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van eisers heeft gebruikt om de Locatiescan te ontwikkelen en dat eisers op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd is niet vast komen te staan. De Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het beschikbaar stellen van de Locatiescan. Dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/64
NJF 2018/105
JONDR 2018/224
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/436995 / HA ZA 17-329

Vonnis van 13 december 2017

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [eiser sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

KAMER VAN KOOPHANDEL,

zetelend te Utrecht,

gedaagde,

advocaten mrs. G.J.M. Buijnsters en N. de Jongh-Ruyters te Breda.

Partijen zullen hierna [eiser sub 1] c.s. en Kamer van Koophandel genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 5 juli 2017

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 9 oktober 2017 met aangehecht een brief van eisers en een brief van gedaagde.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In een document genaamd “concept business case vestigingsscan” gedateerd November 2014 staat het volgende:

2.1 Hoe werkt de KvK vestigingsscan?

De KvK vestigingsscan onderbouwt de vestigingskeuze binnen een ondernemingsplan op het aspect markt en concurrentie en gebruikt daartoe data uit het Handelsregister en externe databronnen zoals CBS […]

Deze vestigingsscan bevat een overzicht van o.a.:

het aantal klanten (inwoners en passanten) in het verzorgingsgebied

de ontwikkeling van het aantal klanten

informatie over het besteedbaar inkomen

de vloerproductiviteit

ondernemingen binnen dezelfde branchecode en de spreiding daarvan

de ontwikkeling van het aantal ondernemingen binnen dezelfde branchecode

de gemiddelde bestaansduur van deze ondernemingen

recente faillissementen

Deze gegevens worden overzichtelijk in infographics, kaartjes en cijfers gepresenteerd en afgezet tegen Nederlands gemiddelden.”

2.2.

In een document van de Kamer van Koophandel gedateerd op 11 februari 2016 staat dat in de Factsheet Vestigingsplaats de volgende gegevens worden aangeleverd:

“ 6.1.2 Bevolking verzorgingsgebied

6.1.2.1. Bevolkingsontwikkeling

6.1.2.2. Leeftijdsopbouw

6.1.2.3. Huishoudensamenstelling

6.1.2.4. Herkomstgebieden inwoners

6.1.2.5. Inkomensgegevens

6.1.3.

Branchegenoten

6.1.3.1. Ontwikkeling branchegenoten

6.1.3.2. Starters en uitschrijvingen

6.1.3.3. Overlevingskansen

6.1.4.

Zakelijke klanten”

2.3.

In een offerte van een bedrijf genaamd [bedrijfsnaam] , gericht aan de Kamer van Koophandel en gedateerd op 23 februari 2016, staat onder meer het volgende:

Op basis van de SBI-code en gewenste verzorgingsgebied die door de ondernemer zijn ingevuld in het bestelproces moet de factsheet gevuld worden met de juiste data. […]

De factsheet bevat geaggregeerde gegevens uit de bedrijvendatabank van de Kamer van Koophandels en branche- en demografische gegevens van het CBS.”

2.4.

Op 17 mei 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) de “Projectovereenkomst Factsheet vestigingsplaats tussen de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek” getekend. Deze overeenkomst vermeldt:

Artikel 1 Het project “Factsheet vestigingsplaats”

1. Binnen het project “Factsheet vestigingsplaats” wensen partijen gezamenlijk

- de webapplicatie “Factsheet vestigingsplaats” te (laten)

ontwikkelen en beheren;

- de inhoud, vormgeving en content van het rapport “Factsheet

vestigingsplaats” te ontwikkelen en beheren;

- de webapplicatie door te ontwikkelen en aan te vullen met

relevante modules.

2. Eerdere afspraken zoals Businesscase Factsheet Vestigingsplaats d.d. 9 december 2015, Requirements d.d. 11 februari 2016 […] maken onderdeel uit van deze overeenkomst en zijn als bijlagen bij deze overeenkomst opgenomen.

Artikel 2 beschrijving producten of diensten

1. “Factsheet vestigingsplaats” is een modulaire webapplicatie, waarmee (aspirant) ondernemers onderzoek kunnen doen naar een bepaalde vestigingsplaats.

2. De factsheet biedt tegen betaling gegevens over de markt en concurrentie van een verzorgingsgebied. Ondernemers kunnen hiermee hun vestigingsplaatskeuze onderbouwen, wat vooral nodig zal zijn bij financieringsvraagstukken.”

2.5.

[eiser sub 1] c.s. hebben in 2016 een concept ontwikkeld voor een digitaal product genaamd “Business Generator” (hierna: Business Generator). Het doel van dit product is het ondersteunen van (startende) ondernemers bij de keuze voor een geschikte vestigingslocatie. Via een online grafische kaart kunnen sector, branche en de gewenste locatie worden ingevuld, waarna de Business Generator gegevens over concurrenten en over de bevolking in het gebied weergeeft. De data die de Business Generator weergeeft zijn afkomstig van het CBS en de Kamer van Koophandel.

2.6.

Medio 2016 heeft de Kamer van Koophandel een “BETA challenge” (hierna: de wedstrijd) georganiseerd waarin onder meer het volgende is uitgevraagd:

De KvK is op zoek naar een tool die het voor IT-startups makkelijk maakt om relevante marktinformatie te verkrijgen, een concept te valideren of het ondernemingsplan te onderbouwen. De winnaar ontvangt € 15.000,- en krijgt de mogelijkheid om voor de KvK de winnende tool te ontwikkelen. Een geldbedrag én opdrachtgever van formaat!

Het doel van deze challenge is om een tool te ontwikkelen en te presenteren die aan de volgende criteria voldoet.

De doelgroep is die van plaats-ongebonden IT-ondernemers van webshops tot app-bouwers en van functioneel beheerders tot web-designers.

De tool koppelt meerdere databronnen. Dus naast de data van de KvK nog meerdere open databronnen.”

2.7.

In een email van 13 juli 2016 hebben [eiser sub 1] c.s. aan de Kamer van Koophandel de volgende vraag gesteld:

Ik zou graag deelnemen aan de challenge met een idee wat ik heb omtrent automatisch ondernemingsplan realisatie. Alleen begreep ik uit de voorwaarden niet helemaal waarom de gebruikersdoelgroep van een dergelijke toepassing zo eng geformuleerd staat, namelijk plaatsongebonden IT-start ups? Dan zou ik dus feitelijk een tool voor mijn collega’s moeten ontwikkelen? Kunt u mij dit uitleggen?”

2.8.

In een mail van 13 juli 2016 is namens de Kamer van Koophandel het volgende antwoord gegeven:

De doelgroep is iets breder dan wat je beschrijft. Het is voor alle mensen die iets online willen doen, dus niet alleen voor software bedrijven maar ook een webshop, online reisbureau etc. Dus niet de bakker bij jou in de straat.”

2.9.

Op 18 juli 2016 hebben [eiser sub 1] c.s. zich ingeschreven voor de wedstrijd met de volgende omschrijving van de Business Generator:

Automatisch gegenereerd ondernemingsplan. Zeer flexibel van opzet en opgebouwd vanuit diverse bronnen

2.10.

Nadat de inzending van [eiser sub 1] c.s. met nog 24 inzendingen was geselecteerd voor de volgende ronde van de wedstrijd hebben [eiser sub 1] c.s. op 31 juli 2016 een videopresentatie ingezonden van de Business Generator.

2.11.

Op 10 augustus 2016 hebben [eiser sub 1] c.s. vernomen dat hun inzending niet behoorde tot de tien inzendingen die door waren naar de volgende ronde. Desgevraagd heeft de Kamer van koophandel telefonisch toegelicht dat [eiser sub 1] c.s. waren afgevallen omdat de inzending niet aansloot bij de uitvraag van de wedstrijd.

2.12.

In het najaar van 2016 heeft de Kamer van Koophandel een product online gratis ter beschikking gesteld genaamd “de Locatiescan” (hierna: de Locatiescan).

2.13.

In een brief van 2 maart 2017 heeft de advocaat van [eiser sub 1] c.s. aan de Kamer van Koophandel het volgende bericht:

Cliënten hebben gezamenlijk een concept ontwikkeld onder de aanduiding “Business Generator”. […] Dit concept is auteursrechtelijke beschermd, cliënten zijn hierop auteursrechthebbende. […] Cliënten hebben onlangs tot hun verbijstering moeten constateren dat de KvK thans een zogenaamde “locatiescan” aanbiedt, waarin nagenoeg alle (beschermde) elementen van de Business Generator zijn overgenomen. Deze Locatiescan betreft een onrechtmatige verveelvoudiging van de Business Generator, waardoor u inbreuk maakt op de auteursrechten van cliënten.”

3 Het geschil

3.1.

[eiser sub 1] c.s. vorderen samengevat - een verklaring voor recht dat de Kamer van Koophandel onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld en veroordeling van de Kamer van Koophandel tot betaling van € 215.000,00 en de proceskosten aan [eiser sub 1] c.s.

3.2.

Ter onderbouwing van hun vorderingen stellen [eiser sub 1] c.s. het volgende. De Kamer van Koophandel heeft de wedstrijd gebruikt om elementen van de Business Generator over te nemen in de Locatiescan en vervolgens zijn [eiser sub 1] c.s. ten onrechte afgevallen in de wedstrijd zodat de Kamer van Koophandel voor dit gebruik niet hoefde te betalen. Hierdoor zijn [eiser sub 1] c.s. het prijzengeld van € 15.000,- misgelopen. Dit is onrechtmatig. Verder handelt de Kamer van Koophandel onrechtmatig omdat zij met de exploitatie van de Locatiescan buiten haar wettelijke voorlichtingstaak treedt en de exploitatiemogelijkheden van [eiser sub 1] c.s. belemmert. Als gevolg van het onrechtmatig handelen hebben [eiser sub 1] c.s. de Business Generator niet kunnen exploiteren en zijn zij € 200.000,- aan exploitatie-inkomsten misgelopen.

3.3.

De Kamer van Koophandel verzoekt de vorderingen van [eiser sub 1] c.s. af te wijzen en hen hoofdelijk te veroordelen in de gemaakte proceskosten conform artikel 1019h en/of 237 Rv, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente. De Kamer van Koophandel betwist dat de heren [eiser sub 3] en [eiser sub 1] belang hebben bij hun vorderingen omdat zij volgens de Kamer van Koophandel de Business Generator niet hebben ontwikkeld. Ook betwist de Kamer van Koophandel (1) de inzending van [eiser sub 1] c.s. te hebben gebruikt voor de ontwikkeling van de Locatiescan, (2) dat [eiser sub 1] c.s. op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd, (3) buiten haar wettelijke voorlichtingstaak te zijn getreden of (4) anderszins onrechtmatig te hebben gehandeld.

4 De beoordeling

Belang

4.1.

[eiser sub 1] c.s. hebben alle drie voldoende belang bij hun vorderingen. Zij hebben gesteld in samenwerkingsverband de Business Generator te hebben ontwikkeld, waarbij [eiser sub 3] de techniek heeft ontwikkeld en [eiser sub 1] de video heeft geproduceerd. De Kamer van Koophandel heeft dit onvoldoende gemotiveerd betwist. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat in het algemeen voldoende belang wordt verondersteld en slechts bij uitzondering voldoende belang dient te worden bewezen (Parl. Gesch. BW boek 3, p. 915). Overigens is het antwoord op de vraag of [eiser sub 3] en [eiser sub 1] voldoende belang hebben bij hun vorderingen niet relevant voor de uitkomst in deze procedure, omdat hun vorderingen op inhoudelijke gronden worden afgewezen, zoals hierna zal volgen (4.13).

4.2.

De rechtbank zal eerst beoordelen of de Kamer van Koophandel de inzending van [eiser sub 1] c.s. heeft gebruikt voor het ontwikkelen van de Locatiescan, vervolgens of [eiser sub 1] c.s. ten onrechte zijn afgevallen in de wedstrijd en daarna of de Kamer van Koophandel met de exploitatie van de Locatiescan buiten haar wettelijke voorlichtingstaak treedt of op onrechtmatige wijze de exploitatie van de Business Generator belemmert.

Gebruik inzending

4.3.

Het idee om met data uit het CBS en het Handelsregister een hulpmiddel te ontwikkelen bij het kiezen van een vestigingsplaats, had de Kamer van Koophandel al in november 2014. Op dat moment bestond al het businessplan om gegevens over inwoners, klanten, besteedbaar inkomen, concurrenten en de gemiddelde bestaansduur van concurrenten - afgezet tegen gemiddelden in Nederland - te presenteren in “infographics, kaartjes en cijfers” (2.1). Dit idee heeft de Kamer van Koophandel dus in elk geval niet overgenomen van de inzending van [eiser sub 1] c.s., want die inzending dateert van 18 juli 2016 (2.9).

4.4.

Anders dan [eiser sub 1] c.s. stellen, is het invoeren van een gebied in plaats van een pand niet overgenomen uit hun inzending. De Kamer van Koophandel heeft toegelicht in 2015 te hebben besloten de informatie per gebied en niet per pand aan te bieden. De offerte van [bedrijfsnaam] van 23 februari 2016 bevestigt dat de Locatiescan al voor de inzending van [eiser sub 1] c.s. uitging van de gegevens per gebied (2.3): “Op basis van de SBI-code en gewenste verzorgingsgebied die door de ondernemer zijn ingevuld in het bestelproces moet de factsheet gevuld worden met de juiste data.”. Ook de projectovereenkomst van 17 mei 2016 (2.4) bevestigt dit: De factsheet biedt tegen betaling gegevens over de markt en concurrentie van een verzorgingsgebied

4.5.

De stelling van [eiser sub 1] c.s. dat het onderdeel “slagingskansen” is overgenomen uit hun inzending is evenmin juist. De Locatiescan genereert het aantal ondernemingen uit dezelfde branche in een bepaald gebied dat na 1 tot 5 jaar nog bestaat (de gemiddelde bestaansduur van ondernemingen). De gemiddelde bestaansduur, later genoemd ‘overlevingskansen’ (2.2), stond al in het businessplan uit november 2014 (2.1) en is dus niet overgenomen uit de inzending van [eiser sub 1] c.s. Tot slot is de Locatiescan uitgevoerd in de huisstijl van de Kamer van Koophandel en is onvoldoende gesteld of gebleken dat er visuele elementen zijn overgenomen uit de inzending van [eiser sub 1] c.s. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van [eiser sub 1] c.s. heeft gebruikt voor het ontwikkelen van de Locatiescan, is op grond van al het voorgaande niet vast komen te staan.

Reden van afvallen in de wedstrijd

4.6.

Tussen partijen staat vast dat de Business Generator niet is bedoeld voor plaatsongebonden ondernemers, maar juist voor plaatsgebonden ondernemers. In de wedstrijd is een product uitgevraagd voor plaatsongebonden ondernemers: “De doelgroep is die van plaats-ongebonden IT-ondernemers van webshops tot app-bouwers en van functioneel beheerders tot web-designers.” (2.6). De tien inzendingen die uiteindelijk wel zijn geselecteerd in de wedstrijd hadden alle tien plaatsongebonden ondernemers als doelgroep, zo is namens de Kamer van Koophandel ter comparitie verklaard. Dat [eiser sub 1] c.s. zijn afgevallen in de wedstrijd omdat hun inzending niet aansloot bij de uitvraag, is daarom niet onjuist of onlogisch.

4.7.

Anders dan [eiser sub 1] c.s. stellen, heeft de Kamer van Koophandel [eiser sub 1] c.s. niet aangespoord om deel te nemen aan de wedstrijd en toegelaten tot de volgende ronde, terwijl zij wist dat de inzending van [eiser sub 1] c.s. alleen was gericht op plaatsgebonden ondernemers. In de mail van 13 juli 2016, waarnaar [eiser sub 1] c.s. verwijzen, staat niet dat ook inzendingen gericht op plaatsgebonden ondernemers kunnen deelnemen. Daar staat juist dat de doelgroep bestaat uit alle online en daarmee plaatsongebonden ondernemers en “Dus niet de bakker bij jou in de straat” (2.8). Dit antwoord is gegeven omdat [eiser sub 1] c.s. ervan uitgingen dat de uitvraag alleen plaatsongebonden IT ondernemingen betrof (2.7).
Verder omschrijft de inzending van [eiser sub 1] c.s. de Business Generator als “automatisch gegenereerd ondernemingsplan” (2.9) en biedt de Business generator volgens de inzending transactiedata van de bank en een reistijdenmodel. Aan deze drie elementen kan ook bij plaatsongebonden ondernemers behoefte bestaan. [eiser sub 1] c.s. hebben de onderdelen transactiedata en reistijdenmodel bij de videopresentatie (2.10) weer verwijderd. Dat het de Kamer van Koophandel pas bij de videopresentatie duidelijk werd dat de inzending van [eiser sub 1] c.s. uitsluitend is gericht op plaatsgebonden ondernemers en niet ook een oplossing biedt voor plaatsongebonden ondernemers, is daarom begrijpelijk. Het voorgaande betekent dat [eiser sub 1] c.s. op begrijpelijke gronden zijn afgevallen in de wedstrijd.

4.8.

Dat de Kamer van Koophandel [eiser sub 1] c.s. niet heeft geïnformeerd dat zij een soortgelijk product in ontwikkeling had, is tot slot niet relevant voor het antwoord op de vraag of [eiser sub 1] c.s. in de wedstrijd terecht zijn afgevallen. Evenmin vormt dit feit op zichzelf een onrechtmatige gedraging. Op grond van welke (ongeschreven) norm of plicht de Kamer van Koophandel [eiser sub 1] c.s. had moeten informeren dat zij een soortgelijk product in ontwikkeling had, hebben [eiser sub 1] c.s. niet gesteld. Nog los daarvan ontbreekt het causaal verband tussen het al dan niet doen van een dergelijke mededeling en de door [eiser sub 1] c.s. gevorderde schade.

Wettelijke voorlichtingstaak

4.9.

In artikel 25 van de wet op de Kamer van Koophandel (hierna: de wet) staat dat de Kamer van Koophandel desgevraagd inlichtingen van algemene aard verstrekt over het oprichten en drijven van een onderneming. Deze taakomschrijving is relatief ruim. Deze omschrijving is ongewijzigd overgenomen van de per 1 januari 1998 van kracht geworden oude Wet op de Kamer van Koophandel. In de Memorie van Toelichting bij de oude Wet op de Kamer van Koophandel staat opgenomen dat het kan gaan om algemene inlichtingen over een scala van onderwerpen, zoals bedrijfsorganisatie, handel, bestemmingsplannen, vestigingseisen, juridische zaken, belastingen, en dat het gaat om informatie van algemene aard die geen betrekking heeft op specifieke aspecten die voor een bepaalde bestaande of te starten onderneming van belang zijn (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 029 nr. 3).

4.10.

De Locatiescan verstrekt een overzicht van cijfers over de bevolkingssamenstelling en eerder gevestigde ondernemingen in een bepaald gebied, afgezet tegen het Nederlands gemiddelde (2.1 en 2.2). Dit zijn gegevens van algemene aard. Het zijn openbaar toegankelijke gegevens over ondernemingen per branche en over de bevolking in een bepaald gebied. Verder zijn de gegevens niet specifiek voor een bepaalde individuele onderneming, maar voor alle ondernemingen van belang. Anders dan [eiser sub 1] c.s. stellen geldt dit ook voor de “overlevingskans”. De Locatiescan geeft bij dit onderdeel cijfers per branche over het aantal ondernemingen dat nog bestaat over een periode van 1 tot 5 jaar in een bepaald gebied.
Tussen partijen is niet in geschil dat de Locatiescan is bedoeld voor (startende) ondernemers. De Business Generator, waarmee de Locatiescan volgens [eiser sub 1] c.s. vergelijkbaar is, had eveneens (startende) ondernemers als doelgroep. Dat daarnaast ook andere doelgroepen van de Locatiescan gebruik kunnen maken, zoals kredietverleners en bedrijfsadviseurs, betekent op zichzelf niet dat de Locatiescan buiten de wettelijke voorlichtingstaak valt. Bovendien zullen kredietverleners of bedrijfsadviseurs doorgaans gebruik maken van de Locatiescan om een ondernemer te kunnen adviseren of een krediet te kunnen verlenen. Ook dan faciliteert de Locatiescan (indirect) de ondernemer.
De aard van de inlichtingen en de doelgroep van de Locatiescan sluiten dus aan bij de wettelijke voorlichtingstaak.

4.11.

Waaruit de adviesfunctie van de Locatiescan zou bestaan hebben [eiser sub 1] c.s. onvoldoende onderbouwd. Nog los daarvan past het geven van eerstelijns advies binnen de voorlichtingstaak. De Memorie van Toelichting vermeldt hierover (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33 553, nr.3):

“De Kamer kan dus zowel electronisch als fysiek voorlichting en eerste lijns advies geven over vrijwel alle aspecten van het ondernemerschap, variërend van het starten van een bedrijf tot regionale ontwikkelingen en internationaal zakendoen.” […] “De voorlichtingstaak bestaat in essentie uit twee onderdelen: een algemene informatie- en doorverwijsfunctie en eerste lijns-advies en ondersteuning. Bij dit laatste gaat het om zowel qua tijd als inhoud beperkte (basis)adviesverlening, waarmee de individuele ondernemer in staat is om zelf verder te komen met ondernemen (zelfredzaamheidsprincipe).”

De Kamer van Koophandel handelt dus binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het ter beschikking stellen van de Locatiescan.

Belemmeren exploitatie

4.12.

[eiser sub 1] c.s. hebben gesteld dat de Kamer van Koophandel onrechtmatig handelt doordat zij als grote onderneming gratis de Locatiescan aanbiedt en daarmee de exploitatiemogelijkheden van [eiser sub 1] c.s. belemmert. Het enkele feit dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert. [eiser sub 1] c.s. hebben niet nader onderbouwd op welk recht de Kamer van Koophandel een inbreuk maakt of welke (wettelijke) plicht de Kamer van Koophandel schendt. Vaststaat bovendien dat de Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke taak (4.11.).

4.13.

Niet is komen vast te staan dat de Kamer van Koophandel onrechtmatig heeft gehandeld. De vorderingen van [eiser sub 1] c.s. worden daarom afgewezen.

Proceskostenveroordeling

4.14.

[eiser sub 1] c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Op grond van het toepasselijk liquidatietarief van
€ 2.000,- bedragen de advocaatkosten kosten € 4.000,- (1 punt voor de conclusie van antwoord en 1 punt voor de comparitie). Voor het toepassen van artikel 1019h Rv ziet de rechtbank geen aanleiding. Zoals de Kamer van Koophandel zelf aangeeft in haar conclusie van antwoord, blijkt uit de dagvaarding niet evident een beroep op auteursrecht. Alleen in de sommatiebrief die voorafging aan de dagvaarding is een beroep gedaan op het auteursrecht. In de dagvaarding zelf hebben [eiser sub 1] c.s. hun vorderingen gebaseerd op - samengevat - onrechtmatig verloop van de wedstrijd en gebruik van hun inzending (3.2.).

De kosten aan de zijde van Kamer van Koophandel worden begroot op:

- griffierecht 3.894,00

- salaris advocaat 4.000,00

Totaal € 7.894,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen van [eiser sub 1] c.s. af,

5.2.

veroordeelt [eiser sub 1] c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Kamer van Koophandel begroot op € 7.894,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van 14 dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.L. Bervoets en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2017.1

1 type: AB (4994) coll: