Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:3531

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
11-07-2017
Datum publicatie
11-07-2017
Zaaknummer
C/16/440825 / KL ZA 17-235
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige publicatie; recht op vrijheid van meningsuiting versus recht op bescherming van eer en goede naam; belangenafweging; afwijzing vorderingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

Zittingsplaats Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/440825 / KL ZA 17-235

Vonnis in kort geding van 11 juli 2017

in de zaak van

1 [eiser 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. de stichting

STICHTING MEDIA 036 (IN LIQUIDATIE),

gevestigd te Almere,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. J.B.M. Swart te Almere,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RODI MEDIA MIDDEN NEDERLAND BV,

gevestigd te Almere,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. K.O. Valentien te Almere.

Eisers zullen hierna gezamenlijk Media036 c.s. genoemd worden en waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Media036, [eiser 1] en [eiser 2] . Gedaagde zal ADW worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met daarbij zes producties

 • -

  de brief van 26 juni 2017 van de zijde van ADW met daarbij 22 producties

 • -

  het faxbericht van 26 juni 2017 11:59 uur van de zijde van ADW met daarbij de eis in reconventie

 • -

  de brief van 26 juni 2017 van de zijde van Media036 c.s. met daarbij productie 7 tot en met 14

 • -

  het faxbericht van 26 juni 2017 18:22 uur van de zijde van ADW met daarbij het productieoverzicht behorend bij de eerder ingediende brief met producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 27 juni 2017

 • -

  de pleitnota van Media036 c.s.

 • -

  de pleitnota van ADW

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

ADW drijft een onderneming die zich bezig houdt met media-activiteiten in Almere, gericht op het Almeerse publiek. Zij doet verslag van lokale evenementen en bericht over lokaal nieuws. Daartoe verspreidt ADW onder andere een gratis wekelijks huis-aan-huisblad (Almere Deze Week) in een oplage van 86.910 stuks.

2.2.

Media036 is op 24 november 2014 opgericht met als doel het media-aanbod bestemd voor de gemeente Almere te verzorgen als lokale omroepdienst.

2.3.

Ten tijde van de oprichting van Media036 was er in Almere geen lokale omroepdienst meer actief. Twee partijen, Media036 en de Almeerse Omroep Stichting stelden zich bij de gemeente Almere (hierna de Gemeente) kandidaat voor de beschikbare omroeplicentie. Aan de strijd om de omroeplicentie en de positie van de gemeenteraad daarin is aandacht besteed door de media, waaronder ADW.

2.4.

Uiteindelijk heeft de Gemeente medio 2015 besloten om Media036 aan te wijzen als lokale omroepdienst voor een periode van vijf jaar. Aan de aanwijzing was tevens een jaarlijkse bekostiging met publieke middelen gekoppeld van € 47.000,-.

2.5.

In oktober 2016 heeft de heer [A] , voormalig wethouder van de Gemeente, een open brief aan ADW gestuurd waarin hij per die datum zijn adviseurschap bij Media036 beëindigde. Dhr. [A] heeft in die brief onder meer geschreven:

“Aangezien de plannen en de expertise van Media 036 en de opzet voor financiering, organisatie en programmering voldoende aanleiding gaven een succesrijke exploitatie van een lokale omroep mogelijk te maken heb ik mij graag beschikbaar gesteld als adviseur voor gemeentelijke en politieke aangelegenheden van de omroep.

Het betreft hier een publieke omroep en gedeeltelijk gefinancierd met publieke middelen.

Transparantie qua organisatie en financiering en de intentie hierover helder en tijdig te communiceren zijn daarbij onontbeerlijk.

Een open houding naar de inwoners en organisaties in Almere en een goede communicatie met Almeerse inwoners, organisaties en ook concullega’s in de media geeft blijk van deze intentie.

Niet wat juridisch of economisch kan en mag, maar wat maatschappelijk acceptabel en verantwoord is moet hierbij de leidraad zijn.

Vooraf informeren van adviseurs, het vragen van advies op gevoelige onderwerpen en daarmee enigszins rekening ouden maakt een adviseurschap voor zowel de organisatie als de betrokkenen waardevol.

Nu dit na de daadwerkelijke start van Media 036 naar mijn persoonlijke mening onvoldoende tot zijn recht komt, heb ik met ingang van heden mijn adviseurschap bij Media 036 beëindigd.”

2.6.

Rond dezelfde periode, oktober/november 2016, wordt in de lokale media bericht over ontstane ophef over de aankoop door Media036 van een digitaal sportmagazine van de voorzitter van Media036, [eiser 1] , voor een bedrag van € 25.000,-.

2.7.

Eind november 2016 vertrekt mevr. [B] als penningmeester bij Media036 vanwege de negatieve media-aandacht.

2.8.

Op 4 januari 2017 is [eiser 2] aangetreden tot het bestuur als opvolgend penningmeester.

2.9.

In februari 2017 heeft het bestuur van Media036 besloten de exploitatie van de lokale omroep niet langer voort te zetten en om Media036 te liquideren. Op 13 maart 2017 is Media036 daadwerkelijk ontbonden. [eiser 1] en [eiser 2] zijn, onder andere, tot vereffenaars benoemd.

2.10.

De Gemeente heeft het bestuur van Media036 bij brief van 22 maart 2017 opgedragen om de rapportages over de bekostiging 2016 binnen vier weken in te leveren. Daarnaast heeft de Gemeente ook verzocht binnen twee weken aan te tonen welke kosten zijn gemaakt met het reeds uitgekeerde voorschot op de begroting over 2017 van € 23.500,-.

2.11.

De gemeente heeft vervolgens in mei 2017 aangekondigd voornemens te zijn om van het uitgekeerde voorschot een bedrag van € 17.697,17 terug te vorderen.

2.12.

In editie 23 van 7 juni 2017 van Almere Deze Week heeft ADW het volgende artikel en drie kaderstukken, waaronder een redactioneel commentaar, geplaatst:

‘Totaal mismanagement bij lokale omroep Media036’

Ex-presentator eist geld terug

AMERE – Vorige week werd bekend dat de gemeente geld terug wil zien van Media036. Het gaat in ieder geval om de bekostiging die deels voor 2017werd verstrekt. Ook andere partijen, waaronder ex-presentator [C] , hebben geld tegoed van de voormalige lokale omroep. Zij verwijten voorzitter [eiser 1] ‘alleenheerschappij en mismanagement’.

Redacteuren van deze krant hadden contact met diverse medewerkers en leveranciers van Media036. Daaruit blijkt dat de lokale omroep bij tal van partijen schulden heeft openstaan. Een aantal geeft dat openlijk toe een aantal wil anoniem blijven. Ex-presentator [C] treedt graag naar buiten. “Er is een angstcultuur rond voorzitter [eiser 1] . Maar ik ben niet bang.”

[C] zegt eigenhandig geld in Media036 gestoken te hebben omdat hij [eiser 1] aanvankelijk blind vertrouwde. “Hij vond mij een geweldige man en zag in mij de vaandeldrager van de omroep. Hij schotelde fantastische verhalen voor waarin hij gouden tijden beloofde. Hij zat met zijn omroep in KAF, een AAA-toplocatie, fantastisch! Ik kon niet anders dan zijn verhaal geloven. Dat was achteraf naïef. Niet Media036, maar ik was degene die sinds januari 2016 uit eigen zak de redactieleden van het sportprogramma betaalde. Zelfs toen er nog niet werd uitgezonden, ondanks de keiharde toezegging van [eiser 1] dat we begin januari 2016 zouden gaan starten. Dat gebeurde uiteindelijk pas in april.”

Privégeld

[C] schoot in april 2016 ook te hulp toen [eiser 1] hem vanuit een winkel belde waar hij voor een paar duizend euro apparatuur wilde afrekenen. “Of ik het bedrag wilde voorschieten, omdat Media036 daar ‘even niet het geld voor had’. Ik zou het allemaal weer terugkrijgen. Ik heb het telefonisch direct overgemaakt.”

En [C] zegt de omroep in oktober nogmaals met privégeld gered te hebben, toen Media036 bij KAF een huurachterstand van drie maanden zou hebben opgelopen. “Dat ging om een bedrag dat ik, gelukkig geoormerkt, naar de privérekening van [eiser 1] overmaakte. Ik vraag me serieus af of [eiser 1] dat geld ooit volledig naar KAF heeft overgemaakt. Ik zou daar wel eens het bewijs van willen zien. Ik heb het geld in ieder geval nooit meer teruggezien”

Vlak daarna klopte [eiser 1] volgens [C] opnieuw bij hem aan voor een fors bedrag van tienduizenden euro’s. “Toen kreeg ik serieus argwaan. Ik heb een notaris ingeschakeld om te onderzoeken of die investering wel verstandig was. de notaris sprak een half uur met [eiser 1] en wist toen genoeg: [eiser 1] is een fantast. Geen cent meer insteken!”

Zakenreis

Dat deed [C] echter wel. “ [eiser 1] vroeg me een zakenreis naar Cyprus voor te schieten. Hij en ik zouden daar een voetballer interviewen. Dat leek me leuk. [eiser 1] vrouw ging ook mee. Ik kocht de drie tickets. Media036 zou het later aan me terugbetalen.”

Omdat de voetballer een paar dagen later zijn contract inleverde was de noodzaak voor de reis weg. “Ik ging dus niet mee, maar [eiser 1] en zijn vrouw gingen wel. Ze hebben me nooit terugbetaald. Toen was voor mij de maat vol en realiseerde ik me pas dat [eiser 1] tijdens onze ontmoetingen nooit iets had betaald. Ik moest steeds de portemonnee trekken. Alleen op mijn verjaardag betaalde hij een keer de lunch.”

‘Zeker sprake van misleiding’

Vervolg van Voorpagina

[C] verwijt [eiser 1] mismanagement en vreest dat de voorzitter het voorgeschoten bedrag waarschijnlijk deels in eigen zak gestoken heeft. “Deze man runde geen lokale omroep. Die was zichzelf aan het verrijken. Hij deed alles in zijn eentje, met een paar ja-knikkende paladijnen om hem heen. Ook het bestuur bestond uit twee vrienden en nog wat familieleden. Een farce.”

[C] heeft de bekende advocaat Keje Molenaar in de arm genomen om zijn geld terug te eisen. De advocaat bevestigt dat [C] hem verzocht heeft zijn zaken te behartigen: “Dit lijkt mij ook een terechte stap. Zoals de heer [C] het verhaal uitlegt is er zeker sprake van misleiding. En dat is natuurlijk zuur.”

Molenaar heeft voorzitter [eiser 1] , maar ook penningmeester [eiser 2] van Media036 herhaaldelijk verzocht contact met hem op te nemen. “De eerste mail dateert alweer van zes weken geleden, maar ze reageren totaal niet. Dat is merkwaardig. Een goed vereffenaar zou toch willen dat een stichting in liquidatie de zaakjes nietjes afrondt.”

Molenaar kan niet zeggen of [C] kans maakt op terugbetaling van zijn geld. “Ik zal toch eerst contact moeten hebben met de vereffenaars. Komt dat contact er niet, dan is het aan [C] of hij het tot een rechtszaak laat komen.”

Bekostiging

Wethouder [D] liet vorige week weten dat de gemeente een deel van de bekostiging wil terugvorderen die aan Media036 is verstrekt tot juni 2017. Het gaat om een bedrag van 23.500 euro. “We hebben de stichting verzocht om de bestedingen die ze in 2017 heeft gedaan aan de hand van kopie-facturen en betaalbewijzen aan te tonen.”

Die bewijzen zijn tijdig ontvangen, maar in de ogen van de gemeente onvoldoende onderbouwd. “De gemeente heeft de stukken beoordeeld en wij zijn voornemens om het voorschot op de bekostiging deels terug te vorderen.” Met betrekking tot de bekostiging 2016 wordt nog een besluit genomen, laat Huis weten. Dan pas wordt duidelijk of er ook over dat jaar bekostiging terugbetaald moet worden door Media036 of door de ex-bestuursleden persoonlijk.

Schuldeisers

[C] verwacht dat meer partijen hun geld bij de vereffenaars zullen opeisen. “Maar iedereen is bang, en [eiser 1] zal niks zeggen. Ik denk dat ook niemand binnen Media036 ervan op de hoogte is dat ik zoveel geld heb voorgeschoten.

Deze krant achterhaalde dat ook een aantal ex-medewerkers nog op geld wacht. En ook het bedrijf Media Choice (dat het signaal van de uitzendingen doorgaf, red.) heeft ook nog een fors bedrag tegoed. Directeur [E] vindt het ‘niet chique’ om daarover uit te wijden: “Maar we zijn wel maatregelen aan het nemen.”

Presentator [C] wil de komende weken alle details op zijn Facebookpagina openbaar maken en zegt er dan ‘met gestrekt been’ in te zullen gaan. “ [eiser 1] denkt dat hij kan doorgaan omdat hij een groepje fans om zich heen heeft staan. wie geen fan is, ziet hij als een vijand en krijgt direct ruzie met hem. Altijd heeft een ander het gedaan: de pers, de ambtenaren of een kritische vrijwilliger. Ik zal er alles aan doen wat in mijn mogelijkheden ligt om deze man te stoppen. [eiser 1] mag hier niet mee wegkomen. Ik ben niet de enige die is belazerd.”

De bewijsstukken van dit artikel zijn in bezit van de redactie. [eiser 1] heeft herhaaldelijk aangegeven deze krant niet te woord te willen staan.

Kaderstuk 1:

Huur bij KAF

Media036 gaf in de begrotingen aan te verwachten dat er 160.000 euro aan advertentie inkomsten zou komen. Waarvan overigens weer 60.000 euro als management-fee zou worden uitgekeerd aan de commerciële afdeling van de omroep. Toen, volgens [C] , in oktober 2016 de huur aan verhuurder KAF niet kon worden betaald, had Media036 kennelijk geen geld meer. “Ik maakte de huur over”, zegt [C] .

Kaderstuk 2:

‘Misbruik gemaakt van goedheid vrijwilligers’

Intern rommelde het bij lokale omroep al vanaf het begin. Die mening is [F] toegedaan. [F] werd door [eiser 1] aangesteld as rechterhand maar gaf er al snel de brui aan. “Ik durf te zeggen dat iedere vrijwilliger met liefde voor Media036 wilde werken, behalve [eiser 1] . Hij maakte misbruik van de goedheid van de vrijwilligers. Hij vormde in zijn eentje het bestuur en communiceerde eigenlijk nooit. Als rechterhand vroeg ik hem dikwijls hoe dingen binnen de organisatie geregeld waren. Ik kreeg nooit antwoord. Hij kon zelfs niet vertellen of er een verzekering was afgesloten voor de vrijwilligers. De wettelijk vereiste programmaraad kwam ook nooit bij elkaar. Wie er wat van zei, schoffeerde hij. Mij dus ook.

Omdat alles om hem draaide, was er compleet wanbeleid. Toen het hem te heet onder de voeten werd, hielp hij de omroep bewust om zeep. Hij heeft veel mensen beschadigd en belazerd. Doodzonde. Met een fatsoenlijk bestuur had er echt iets moois kunnen ontstaan.”

Kaderstuk 3 het redactioneel commentaar:

[eiser 1]

“Als er één iemand is die succesvol op commerciële basis een lokale omroep kan opzetten, dan is het [eiser 1] ”, zei wethouder [D] toen de gemeenteraad een voorkeur moest uitspreken voor de partij die de omroeplicentie kreeg. De raadsleden gingen voor de partij die het meest rooskleurige verhaal ophing en krijgen nu het deksel op de neus.

Inmiddels wordt duidelijk dat Media036 al snel ten onder ging aan mismanagement en financieel wanbeleid. De omroep had eigenlijk [eiser 1] moeten heten, want de voorzitter bepaalde alles in zijn eentje, zeggen de direct betrokkenen. Het vertaalde zich in onduidelijke jaarrekeningen. De omroep kocht een digitaal sportblaadje, dat bezit was van [eiser 1] , voor 25.000 euro in de wetenschap dat presentator [C] meermalen financieel moest bijspringen om de lokale omroep van een nog vroegtijdiger ondergang te redden. En niemand legde [eiser 1] een strobreed in de weg. [C] zegt uit eigen zak in oktober 2016 de achterstallige huur van Media036 te hebben betaald. Omdat KAF de huurbaas is, moet men daar op het stadhuis van geweten hebben. insiders zeggen namelijk dat KAF toen al intern grote vraagtekens zette bij de betaalmores van [eiser 1] .

Begin dit jaar trok [eiser 1] de stekker uit Media036. De PVV en ChristenUnie vroegen 23 maart verantwoordelijk wethouder [D] – die al jaren in een goede verstandhouding leefde met [eiser 1] – naar de financiële verantwoording van de omroep. Als die niet op orde was, moest het gemeentelijke bekostigingsgeld terug gevorderd worden, vonden zij.

Vorige week pas gaf de wethouder aan dat wellicht een deel van de bekostigingsgelden van 2017 teruggevorderd gaat worden. ronde de betaalde bekostiging van 2016 borrelt nog steeds moerasgas op. Wethouder Huis doet daar geen uitspraken over.

Het lijkt er op dat de gemeente voor een fors bedrag het schip in is gegaan met een omroep die nooit van de grond kwam. Staat de gemeente nu achteraan in de rij?

Hebben het college en de gemeenteraad al die tijd zitten slapen en hadden zij haar controlerende functie op Media036 en KAF niet veel scherper moeten uitvoeren?

Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat de Almeerders kunnen fluiten naar gemeenschapsgeld dat in [eiser 1] is gestoken.

2.13.

Media036 c.s. heeft ADW om rectificatie van het geplaatste artikel verzocht. ADW heeft geweigerd op dit verzoek in te gaan.

2.14.

Media036 c.s. heeft vervolgens in e-mails aan derden en op facebook bericht dat de inhoud van het door ADW gepubliceerde artikel onjuist is en onwaarheden bevat en dat zij juridische stappen onderneemt tegen ADW.

3 Het geschil in conventie

3.1.

Media036 c.s. vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

i. i) ADW de last op te leggen op de voorpagina een rectificatietekst te publiceren in de eerstvolgende papieren versie van de Almere Deze Week, gerekend vanaf de datum van dit vonnis, welke rectificatietekst in hetzelfde lettertype en in dezelfde lettergrootte als het artikel van 7 juni 2017 is gepubliceerd dient te worden gepubliceerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

ii) ADW de last op te leggen om 28 dagen lang, gerekend vanaf 24 uur na betekening van dit vonnis, een rectificatietekst op de homepagina van haar website (www.almeredezeweek.nl) te publiceren en gepubliceerd te houden, op een zodanige wijze dat deze direct zichtbaar is wanneer men deze homepagina bezoekt, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

iii) ADW primair de last op te leggen dat de onder i) en ii) te publiceren rectificatietekst dient te luiden:

RECTIFICATIE

In de Almere Deze Week van woensdag 7 juni 2017 is een artikel geplaatst over MEDIA036 en haar bestuursleden/vereffenaars (daaronder begrepen de heer [eiser 1] en de heer [eiser 2] ). Deze publicatie hebben wij geplaatst zonder dat wij hoor- en wederhoor hebben toegepast ten aanzien van MEDIA036 en/of haar bestuursleden/vereffenaars en zonder dat wij voorafgaand aan publicatie hebben geprobeerd in contact te treden met MEDIA036 en/of haar bestuursleden/vereffenaars, daaronder begrepen de heer [eiser 1] . Als gevolg daarvan is het artikel dat in de Almere Deze Week is verschenen slechts gebaseerd op eenzijdige meningen, zonder dat MEDIA036 in staat is gesteld haar visie over de beschuldigingen te openbaren. Hiermee hebben wij in strijd gehandeld met de Code voor de Journalistiek.

In hetzelfde artikel hebben wij ten onrechte opgenomen dat de heer [C] nog geld tegoed heeft van MEDIA036, alsmede hebben wij ten onrechte opgenomen dat de Gemeente geld van MEDIA036 wenst terug te zien. Tevens hebben wij ten onrechte de indruk gewekt dat MEDIA036 niet bereikbaar is voor schuldeisers of onze redactie en dat MEDIA036, dan wel haar bestuursleden/vereffenaars, schuldeisers onbetaald laten. Eveneens is onjuist geweest de berichtgeving dat MEDIA036 de programmaraad niet conform haar wettelijke plicht bijeen liet komen en liet vergaderen, evenals dat onjuist is dat sprake is van onduidelijke jaarrekeningen.

Door onze berichtgeving zijn MEDIA036 en haar bestuursleden ten onrechte in hun eer en goede naam geschaad en hebben wij op onrechtmatige wijze inbreuk gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer.

dan wel ADW subsidiair te veroordelen tot een rectificatietekst in goed justitie vast te stellen;

iv) ADW te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor zover ADW de onder punt iii) bedoelde tekst niet, althans niet volledig gebruikt als rectificatietekst voor de rectificatie als bedoeld onder i) en ii);

v) ADW te last op te leggen om – binnen 72 uur na betekening van dit vonnis – aan de in Nederland meest gebruikte internetzoekmachines (Yahoo!, Google, Bing en Ilse) schriftelijk te verzoeken om iedere verwijzing naar het artikel d.d. 7 juni 2017 te verwijderen, onder verzending van een afschrift van die brieven aan de advocaat van Media036 c.s., op straffe van verbeurte van een dwangsom;

vi) ADW te veroordelen tot betaling van een bedrag ad € 750,00 (exclusief btw), zijnde de buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van dagvaarden tot aan het moment der algehele voldoening;

vii) ADW te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente;

viii) ADW te veroordelen in de nakosten.

3.2.

ADW voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

ADW vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Media036 c.s., ieder voor zich, te verbieden enige onrechtmatige of onware uiting over ADW jegens derden, zoals in de stellingen van de eis in reconventie 12-14 vermeld, zowel in woord als in geschrift, in de ruimste zin van het woord, te doen en/of deze onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

II. Media036 c.s. te veroordelen in de proceskosten.

4.2.

Media036 c.s. voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling

Ontvankelijkheid

5.1.

ADW heeft primair betoogd dat Media036 en [eiser 2] niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen omdat zij onvoldoende belang hebben bij de ingestelde rechtsvorderingen. Media036 is ontbonden en in liquidatie. Zij bestaat enkel voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. ADW is van mening dat de ingestelde vorderingen niet passen binnen de wettelijke doelstelling van de vereffening. Over [eiser 2] wordt in het gewraakte artikel enkel vermeld dat hij penningmeester is van Media036. Die informatie blijkt ook uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel zodat niet valt in te zien hoe het artikel [eiser 2] in negatieve zin raakt, aldus ADW.

Verder heeft ADW aangevoerd dat Media036 c.s. niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard omdat zij geen spoedeisend belang heeft.

5.2.

De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet en is van oordeel dat Media036, [eiser 2] en [eiser 1] in hun vorderingen kunnen worden ontvangen. De ingestelde vorderingen zijn gericht op het beperken van de mogelijk negatieve gevolgen van het door ADW gepubliceerde artikel voor het vermogen van Media036 en in die zin passend binnen de wettelijke doelstelling van de vereffening. [eiser 2] heeft voldoende belang bij zijn vorderingen omdat hij, doordat hij in het artikel wordt genoemd, in directe relatie wordt gebracht tot de perikelen die rond Media036 spelen. Gelet op de functie [eiser 2] binnen Media036 (penningmeester/vereffenaar) en de issues die in het artikel aan de orde worden gesteld in combinatie met de eigen onderneming die [eiser 2] drijft (een administratiekantoor), heeft [eiser 2] voldoende belang bij de ingestelde vorderingen.

Het spoedeisend belang bij een rechterlijk oordeel over de vorderingen vloeit in voldoende mate voort uit de aard van de ingestelde vorderingen. Van Media036 c.s. kan niet worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure moeten afwachten.

Inhoudelijk

5.3.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en reconventie zullen deze hieronder gezamenlijk worden behandeld.

5.4.

Toewijzing van het in conventie onder i), ii), iii) en v) gevorderde en in reconventie onder I. gevorderde houdt een beperking in van het in artikel 7 Grondwet en artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde recht van ADW, respectievelijk Media036 c.s. op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer de publicatie een zodanige inbreuk maakt op de eer en goede naam van Media036 c.s., respectievelijk ADW dat die als onrechtmatig kan worden aangemerkt in de zin van artikel 6:162 BW.

5.5.

Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming van de eer en goede naam - in het concrete geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.
Daarbij is onder meer relevant (i) de aard van de gepubliceerde uitlatingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die uitlatingen betrekking hebben, (ii) de ernst - bezien vanuit het algemeen belang - van de misstand die aan de kaak wordt gesteld, (iii) de mate waarin de uitlatingen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, (iv) de totstandkoming en inkleding van de uitlatingen, (v) het gezag dat het medium waarop de uitlatingen zijn gepubliceerd geniet en (vi) de maatschappelijke positie van de betrokken persoon. Genoemde omstandigheden wegen niet alle even zwaar. Welke omstandigheden van toepassing zijn en welk gewicht daaraan moet worden gehecht, hangt af van het concrete geval.

5.6.

Vooropgesteld wordt dat de inhoud van het artikel niet op zichzelf staat, maar gezien moet worden in de context van de daaraan voorafgegane gebeurtenissen. Het ‘verleden’ is derhalve, anders dan Media036 c.s. heeft betoogd, wel degelijk relevant. Media036 zou, gefinancierd met onder andere publieke middelen, als lokale omroepdienst het media-aanbod voor de gemeente Almere verzorgen. Het is in dat geval niet vreemd dat het handelen van Media036, met name met betrekking tot de besteding van aan haar uitgekeerde publieke middelen, onder een vergrootglas wordt gelegd. Dit geldt temeer als juist op dat gebied in het relatieve korte bestaan van Media036 al eerder ophef is geweest – over de aankoop van het digitale sportblad – en als een adviseur van Media036 vertrekt omdat het juist financieel zou ontbreken aan onder andere transparantie en dat in een open brief ook publiek maakt. Het aan de kaak stellen van de wijze waarop publieke middelen wordt besteed en de wijze waarop die besteding wordt verantwoord, dient een algemeen belang.

5.7.

Het artikel is ingestoken vanuit het gegeven dat de Gemeente voornemens is om het aan Media036 uitgekeerde voorschot over 2017 grotendeels terug te vorderen. In het artikel worden vervolgens vraagtekens gezet bij de wijze waarop Media036 c.s. is omgegaan met de besteding van haar – onder andere – publieke middelen, de verantwoording daarvan en daaruit voortvloeiend de wijze waarop Media036 werd bestuurd. Overigens worden ook kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de Gemeente haar controlerende functie heeft vervuld. De inhoud van het artikel wordt voor het grootste deel ingevuld door de mening van [C] , ex-presentator van Media036 (hierna [C] ). Maar dat blijkt ook duidelijk uit het artikel. Voor het verhaal van [C] heeft ADW steun gezocht, en gevonden, in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal. [C] heeft van Media036 c.s. geld teruggevorderd, waarvan hij meent dat Media036 c.s. dat aan hem schuldig is. Media036 c.s. heeft niet betwist dat Media Choice een openstaande vordering op haar heeft. Media036 c.s. heeft niet betwist dat zij een huurachterstand had bij KAF van drie maanden die, onder welke titel dan ook, voldaan is door [C] . Voor de verklaring van [C] dat de organisatie van Media036 rommelt, heeft ADW ondersteunende verklaringen gekregen van andere bij Media036 c.s. betrokken personen.

5.8.

Verder speelt een rol dat Media036 c.s., om haar moverende redenen, de publiciteit ook zelf zocht: bij de presentatie van haar plannen en ambities in de strijd om de omroeplicentie, bij de presentatie van de niet onomstreden [C] als boegbeeld voor de omroep, maar ook met betrekking tot haar ontbinding en de redenen die aan dat besluit ten grondslag zouden liggen. Media036 c.s. kiest er ook bewust voor om publiekelijk, middels haar facebookpagina, in te gaan op het artikel van ADW.

5.9.

Media036 c.s. hebben ADW verweten dat zij geen hoor- en wederhoor hebben toegepast. Uit de stukken blijkt dat ADW en met name [eiser 1] een moeizame relatie onderhielden met betrekking tot publicaties van ADW over Media036 c.s. [eiser 1] heeft in het verleden aangegeven ADW niet te woord te willen staan. Dat in één specifieke zaak afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop Media036 c.s. zou reageren op een stuk van ADW en hoe ADW met deze reactie zou omgaan, maakt dit niet anders.

5.10.

Tot slot speelt in de belangenafweging een rol dat het gewraakte artikel is verschenen in een gratis verspreid huis-aan-huisblad. Hoewel Media036 c.s. de Almere Deze Week aanwijst als een zeer gezaghebbend medium, valt hierop gelet op de aard van het medium waarin het artikel is verschenen wel het nodige af te dingen.

5.11.

Gelet op al hetgeen hierboven is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden van het geval het recht op vrije meningsuiting van ADW zwaarder dient te wegen dan het recht op bescherming van de eer en goede naam van Media036 c.s. en dat het door ADW gepubliceerde artikel jegens Media036 c.s. niet als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd. ADW heeft het artikel mogen publiceren met de inhoud en op de wijze zoals zij dat heeft gedaan.

5.12.

Ten aanzien van de vorderingen van ADW wordt als volgt overwogen. Anders dan ADW lijkt te veronderstellen, vloeit uit de enkele omstandigheid dat in dit concrete geval het recht op vrije meningsuiting prevaleert en de vorderingen van Media036 c.s. worden afgewezen niet (automatisch) voort dat de uitlatingen van Media036 c.s. jegens ADW wèl onrechtmatig zijn. De vraag of de door ADW aangevallen uitlatingen Media036 c.s. onrechtmatig zijn jegens haar moet zelfstandig worden beoordeeld en beantwoord, aan de hand van het kader zoals hierboven geschetst. In dat licht bezien, heeft ADW haar vorderingen onvoldoende onderbouwd om tot toewijzing te kunnen komen.

5.13.

Media036 c.s. zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van ADW worden in conventie begroot op:

- griffierecht € 618,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.434,00

5.14.

ADW zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Media036 c.s. worden in reconventie begroot op € 408,00 (factor 0,5 × tarief € 816,00) ter zake salaris advocaat.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

wijst de vorderingen af,

6.2.

veroordeelt Media036 c.s. in de proceskosten, aan de zijde van ADW tot op heden begroot op € 1.434,00,

in reconventie

6.3.

wijst de vorderingen af,

6.4.

veroordeelt ADW in de proceskosten, aan de zijde van Media036 c.s. tot op heden begroot op € 408,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Koene en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2017.