Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:3381

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
30-06-2017
Datum publicatie
10-07-2017
Zaaknummer
5735840 UT 17-1800
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtigingsverzoek ex artikel 4:55 BW. Kantonrechter verbindt voorwaarden aan toestemming maken uiterste wilsbeschikking door curandus.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2017/130
ERF-Updates.nl 2017-0151
JERF Actueel 2017/229
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Bewindsbureau

locatie Utrecht

zaaknummer: 5735840 UT 17-1800

CB-nummer: 63579

Beschikking op een verzoek tot machtiging ex artikel 4:55 BW

inzake het verzoek van:

[de curator] ,

wonende [adres] , [postcode] [woonplaats] ,

gemachtigde: mr. G. de Gelder, advocaat te Woudenberg,

Postbus [postbusnummer] , [postcode] Woudenberg,

hierna ook te noemen: de curator,

als curator over:

[de curandus] ,

wonende [adres] , [postcode] [woonplaats] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1954] ,

hierna te noemen: de curandus.

1 De procedure

1.1

Op 16 februari 2017 is ter griffie ingekomen het verzoekschrift, strekkende tot het geven van toestemming voor het maken van een testament door de curandus.

1.2

Het verzoek is behandeld ter zitting van 21 juni 2017.

Verschenen zijn:

  • -

    de curandus;

  • -

    de curator;

  • -

    mr. G. de Gelder, de gemachtigde.

2 Feiten

2.1

De curandus is bij beschikking van de kantonrechter te Zwolle van 1 augustus 1989 wegens geestelijke stoornis onder curatele gesteld en de heer [de curator] is aangesteld als curator.

2.2

De curandus is voornemens bij testament te beschikken over zijn toekomstige nalatenschap. Daartoe heeft op 17 januari 2017 een gesprek plaatsgevonden ten kantore van gemachtigde, waarbij de curandus, de curator, notaris mr. [A] (hierna: de notaris) en de gemachtigde aanwezig waren. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de notaris op 8 februari 2017 een concept testament opgemaakt.

2.3

In het concept testament worden twee zendingsorganisaties tot erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk deel, zulks onder de last van een vijftiental legaten aan diverse goede doelen.

3 De beoordeling

3.1

Op grond van artikel 4:55 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan iemand die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld, slechts met toestemming van de kantonrechter een uiterste wilsbeschikking maken. De kantonrechter dient te beoordelen of de onder curatele gestelde persoon de gevolgen van zijn uiterste wilsbeschikking overziet.

3.2

Op basis van haar waarneming ter zitting is de kantonrechter van oordeel dat curandus de gevolgen van zijn uiterste wilsbeschikking overziet. De volgende feiten en omstandigheden geven aanleiding voor het stellen van voorwaarden aan de toestemming:

- De curator heeft het opmaken van een testament in gang gezet door adviseurs (notaris, accountant en advocaat) erbij te betrekken.

- Op 17 januari 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden ten kantore van de gemachtigde tussen de curandus, de curator, de notaris en de gemachtigde.

- Ter zitting heeft curandus verklaard dat hij in zijn hoofd had de Waddenvereniging, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in zijn testament te bedenken. De twee erfgenamen en de andere toekomstige legatarissen zijn door de curator voorgesteld.

- Ter zitting heeft de curator verklaard dat hij bij het selecteren van de toekomstige erfgenamen en legatarissen zo veel mogelijk heeft aangesloten bij de wens van de vader, die predikant was, en de moeder van curandus, die beiden zijn overleden.

- De Waddenvereniging is niet bedacht in het concept testament.

3.3

Bij de kantonrechter is het beeld ontstaan dat alle betrokkenen zich, al dan niet vanuit hun professie, oprecht betrokken voelen bij het leven van curandus. De hierna te noemen voorwaarden dienen dan ook gezien te worden als een extra waarborg dat de uiterste wilsbeschikking in overstemming is met de wensen van curandus.

3.4

Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter toestemming geven voor het maken van een testament door curandus, onder de voorwaarde dat de Waddenvereniging alsnog als legataris in het testament wordt opgenomen, alsmede eventueel nog één of twee legatarissen nader te bepalen door curandus zelf. Voorts stelt de kantonrechter als voorwaarde dat het testament binnen drie maanden na heden zal passeren in aanwezigheid van getuigen, waaronder in ieder geval de curator.

3.5

Ter zitting is besproken dat de gemachtigde een afschrift van het testament aan de kantonrechter zal doen toekomen, zodra dit is gepasseerd.

4 De beslissing

De kantonrechter:

- verleent toestemming voor het maken van een uiterste wilsbeschikking door curandus, onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M. Crouwel, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan binnen drie maanden na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend.